Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect : CONSTRUIRE CASA CORPULUI DIDACTIC n zona variantei ocolitoare a municipiului Suceava, Km 8+378 9+370 stg, loc.

. Scheia, jud Suceava cu acces auto prin intermediul unor drumuri de exploatare agricole existente ce debuseaza in DN17 la km 249+476 stanga Proiectant: SC MOLDPROIECT ASD SRL Suceava Beneficiar: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SUCEAVA Faza: P.U.Z ________________________________________________________________________

MEMORIU TEHNIC DRUMURI


Denumirea obiectivului de investiii: CONSTRUIRE CASA CORPULUI DIDACTIC n zona variantei ocolitoare a municipiului Suceava, Km 8+378 9+370 stg, loc. Scheia, jud Suceava cu acces auto prin intermediul unor drumuri de exploatare agricole existente ce debuseaza in DN17 la km 249+476 stanga . Beneficiar: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SUCEAVA Faza de proiectare: P.U.Z. Plan de Urbanism Zonal Situaia existent Inspectoratul Scolar Judetean Suceava este proprietarul unui teren in suprafa de 5000 mp, conform ncheierii de Carte Funciar nr. 26753/02.10.2009 i care se afl la distana de 192,0 m fa de axa variantei ocolitoare a municipiului Suceava. Beneficiarul doreste s amplaseze o constructie a Casei Corpului Didactic Suceava n zona n zona viitoarei variante ocolitoare a municipiului Suceava, Km 8+595 stg, loc. Scheia, jud Suceava cu acces auto prin intermediul unor drumuri de exploatare agricole existente ce debuseaza in DN17 la km 249+476 stg. Conform Certificatului de urbanism nr. 428 din 12.11.2009 eliberat de Primria Comunei Scheia i anexat acestei documentaii mpreun cu piesele desenate, parcela de teren se afl n extravilanul Comunei Scheia. Varianta de ocolire a municipiului Suceava se afl in prezent in faza de executie, insa in zona studiata nu sunt incepute lucrari de executie. In prezent, accesul la amplasament se realizeaza cu ajutorul unui drum agricol. Acesta prezinta o intersectie cu DJ 178 A care leaga cele doua localitati care se invecineaza cu zona studiata si anume Scheia si Mihoveni. Situaia proiectat Sectorul din vecinatatea variantei de ocolire care face obiectul prezentului PUZ este de la km 8+378 la km 9+370 partea stanga, in suprafata totala de 27,33 ha. Din aceast suprafa total studiat de 27,33 ha, prin prezenta documentaie de PUZ, se dorete avizarea introducerii n intravilan doar a suprafeei de 5000 mp, n baza Certificatului de urbanism nr. 428 din 12.11.2009 eliberat de Primria Comunei Scheia. Diferena suprafeei de 26,83 ha (27,33 ha 0,50 ha), au fost studiate n prezentul PUZ ca o situatie preliminara. Pentru introducerea n intravilan a diferentei de 26,83 ha, se va prezenta ulterior documentaia de PUZ pentru introducere n intravilan a acestei suprafee. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Proiect : CONSTRUIRE CASA CORPULUI DIDACTIC n zona variantei ocolitoare a municipiului Suceava, Km 8+378 9+370 stg, loc. Scheia, jud Suceava cu acces auto prin intermediul unor drumuri de exploatare agricole existente ce debuseaza in DN17 la km 249+476 stanga Proiectant: SC MOLDPROIECT ASD SRL Suceava Beneficiar: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SUCEAVA Faza: P.U.Z ________________________________________________________________________ n urma studierii proiectului de realizare a variantei de ocolire a municipiului Suceava, se constat c drumul agricol ce asigur in prezent accesul la amplasament va fi intrerupt in zona km 8+910, si va fi relocat paralel cu varianta in imediata apropiere a acesteia, pe ambele parti ale variantei fiind notate cu DA 10 (drum agricol nr. 10), respectiv DA 11 (drum agricol nr. 11), asigurand legatura in zona podului proiectat OA 11 ce se va realiza la km 8+022. Drumul agricol DA 11, ce va fi relocat pe partea stng a variantei se afl n afara zonei de siguran a variantei, la distan interax de minimum 16,0 m. De asemenea, drumul de servitute nou proiectat n zona variantei la km 8+930 km 9+370 stg, se afl n afara zonei de siguran a variantei, la distan interax de minimum 30,0 m. Astfel pentru a asigura accesul la amplasamentul propus se vor amenaja drumurile de exploatare agricole existente care fac legatura cu DN 17 la km 249+476 stg. Lungimea drumului colector prevazut pentru a asigura circulatia din zona PUZ studiat pana la drumul agricol din zona dealului Scheia care va face legatura cu DN 17 nu se intersecteaza cu varianta de ocolire a municipiului Suceava. Drumul se propune a se realiza cu o platforma de 7,00 m din care 5,50 m parte carosabila si acostamente de 0,75 m fiecare. Lungima acestor drumuri va fi de 3048 m. Aceste drumuri prin intermediul carora se va asigura accesul rutier sunt de 2,75 3,0 m latime, cu imbracaminte rutiera din pamant, insa vor fi amenajate sa asigure circulatia in ambele sensuri cu o platforma de 7,00 m din care 5,50 m parte carosabila si acostamente de 0,75 m fiecare. In interiorul PUZ studiat sunt prevazute a se realiza alei de acces principale care vor debusa in drumul paralel cu varianta de ocolire, precum si alei de acces secundare care asigura legatura intre aleile principale. Aleile principale vor avea 7,0 m latime cu trotuare bilaterale de 1,0 m latime. Aleile secundare vor avea latime de 3,50 m cu trotuare de 0,75 m. Amplasarea oricaror constructii propuse in zona viitoarei variante de ocolire a municipiului Suceava se va face la o distana de minimum 30,00 m fa de marginea mbrcminii asfaltice a variantei de ocolire, conform Ordonantei nr. 7 din 29 ianuarie 2010. Latura cea mai apropiat a construciei proiectate (Casa corpului didactic) se amplaseaz la distana de 240,00 m fa de axa variantei ocolitoare, i are regimul de nlime P+4. Toat suprafa studiat de 27,33 ha, va fi asigurat prin accese existente (drumuri de exploatare agricole) ce vor fi modernizate, sau prin alei i drumuri de acces nou proiectate, fr a fi necesare accese auto la viitoarea variant ocolitoare sau la parcarea din zon a variantei ocolitoare. Septembrie 2010, Suceava Ursachi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ntocmit Ing. Iustin

S-ar putea să vă placă și