Sunteți pe pagina 1din 16

g) diagrama de relatii

GRAFIC DE CIRCULATIE A DOCUMENTELOR


Nr. crt. 1. 2. 3. Denumire document Fisa mijlocului fix Registrul nr. de inventar Bon miscare a mijloacelor fixe Scopul intocmirii documentului evidenta analitica a mijloacelor fixe identificarea mijloacelor fixe Miscare fonduri fixe intre gestiuni Nr. de exemplare 1 1 2 Data (perioada) intocmirii La achizitionare La achizitionare La predare/primir ea mijloacelor fixe La sfarsitul anului Termen de predare lunar lunar Lunar/ori de cate ori se produc miscari de mijl. fixe 31.12.N Cine intocmeste gestionar gestionar gestionar Control financiar preventiv Destinatia documentului Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Biroul administrativ Comp. Financiar contabil/ Biroul administrativ Comp. Financiar contabil pe loc de folosinta Comp. Financiar birou admin. Comp. Financiar - primitor Comp. Financiar pe destinatii Loc de arhivare Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Biroul administrativ

4.

P.V. de scoatere din functiune a mijloacelor fixe

Constatare a indeplinirii conditilor de scoatere din functiune a MF Inventarierea mijlocelor fixe aflate in gestiunea unitatii Receptie bunuri materiale Predare sau transfer bunuri materiale Eliberarea bunurilor materiale din magazie

Comisia de casare

Director Buget sau inlocuitor

Comp. Financiar Biroul administrativ contabil

5.

Lista de inventar a mijloacelor fixe Nota de intrare receptie Bon de predare transfer Bon de consum

La sfarsitul anului La achizitionare La predare sau transfer Dare in consum

31.12.N

Comisia de inventariere Comisia de receptie gestionar

Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Birou admin. Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil

6. 7.

2 2

lunar Cand se dau materiale in consum lunar

Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor

8.

gestionar comp. care solicita bunuri

Nr. crt. 9.

Denumire document Fisa de magazie

10. 11.

Fisa de magazie a formularelor cu regim special Lista de inventar a materialelor Chitanta Registrul de casa

12. 13.

Scopul intocmirii documentului Evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale Evidenta formularelor cu regim special Inventarierea valorilor materiale aflate in gestiunea unitatii Incasari cu numerar Inregistrarea incasarilor si platilor in numerar efectuete prin casierie Depunere numerer la banca Ridicare drepturi de personal Achitari numerar Plata salariilor Plata avans salarii Plata indemnizatiilor Scopul

Nr. de exemplare 1

Data (perioada) intocmirii La achizitionare

Termen de predare lunar

Cine intocmeste gestionar

Control financiar preventiv -

Destinatia documentului Biroul administrativ

Loc de arhivare Biroul administrativ

1 2

La achizitionare Cand se efectueaza inventarul In momentul incasarii zilnice Zilnic

zilnic lunar

gestionar Comisia de inventariere casier casier

Director Buget sau inlocuitor -

Comp. Financiar contabil Comp. Financiar - gestionar Comisia de inventariere Platitor - casierie Comp. Financiar contabil

Biroul administrativ Comp. Financiar contabil Biroul administrativ Comp. Financiar contabil Casierie comp. financiar

2 2

zilnic zilnic

14. 15. 16. 17. 18. 19. Nr.

Foaie de varsamant CEC numerar Dispozitie plata incasare Stat de salarii Lista de avans chenzinal Lista indemnizatii CO Denumire document

2 1 1 2 2 2 Nr. de

La depunere numerar La ridicare de numerar In momentul incasarii platii Lunar Lunar Lunar Data

zilnic La nevoie zilnic Lunar Lunar Lunar Termen de

casier casier Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Cine

Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor Control

Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabilTrezorerie Casierie Comp. Financiar contabil Casierie Comp. Financiar contabil Casierie Comp. Financiar contabil Casierie Comp. Financiar contabil Destinatia

Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Loc de arhivare

crt. 20. 21. Lista indemnizatii de boala Nota de lichidare

intocmirii documentului Plata indemnizatiilor La incetarea contractului de munca Structura organizatorica a aparatului propriu La transfer

exemplare 2 2

(perioada) intocmirii La nevoie La nevoie

predare Lunar A doua zi

intocmeste Comp. Financiar contabil Birou resurse umane

financiar preventiv Director Buget sau inlocuitor -

documentului Casierie Comp. Financiar contabil Birou resurse umane Comp. Financiar contabil Birou resurse umane Unitatea la care se face transferul Comp. fin.ctb. Salariat Birou resurse umane Comp. Financiar contabil Birou resurse umane Comp. Financiar contabil Salariat Birou resurse umane Comisia de examinare Salariat Birou resurse umane Birou resurse umane Destinatia Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Birou resurse umane Birou resurse umane Birou resurse umane Birou resurse umane Comp. Financiar contabil Birou resurse umane Comp. Financiar contabil Birou resurse umane Comisia de examinare Birou resurse umane Birou resurse umane Loc de arhivare

22.

Stat de functii

Cate exemplare sunt necesare 3

La nevoie La nevoie

A doua zi A doua zi

Birou resurse umane Birou resurse umane

23.

Nota de transfer

24.

Nota de plecare in concediu Raport

Pentru efectuarea concediului de odihna Trecere loc munca, schimbare, avansare, incetare contract Numire in functie

La nevoie

Inainte de concediu A doua zi

Salariatul

25.

La nevoie 3

Birou resurse umane

26.

Proces verbal al comisiei de examinare Raport de stagiu

La nevoie

Trei zile

Comisia de examinare

27.

La terminarea perioadei de stagiu La terminarea perioadei de stagiu Scopul

La nevoie

A doua zi

Salariat

28.

Raport de evaluare a perioadei de stagiu Denumire document

1 Nr. de

La nevoie Data

A doua zi Termen de

Indrumator+ director Cine

Control

Nr.

crt. 29. Fisa evidenta a salariilor Ordin de deplasare Nota contabila Balanta de verificare (sintetica, analitica) Imputernicire

30. 31. 32. 33.

intocmirii documentului Evidenta timpului lucrat efectiv pentru calculul salariilor Interes serviciu Inregistrarea in contabilitate Verificarea exactitatii inregistrarilor Delegare in vederea ridicarii drepturilor salariale Stabilirea valorii pagubei Plata pagubei produse Constituirea garantiei in numerar Constituirea garantiei in numerar Consemnarea rezultatelor inventarierii Scopul

exemplare 1

(perioada) intocmirii Lunar

predare Lunar

intocmeste Comp. Financiar contabil Persoana care face deplasarea Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Orice compartiment /birou Comp. Financiar contabil Persoana care a produs paguba Comp. Financiar contabil / personal Comp. Financiar contabil / personal Gestionar

financiar preventiv Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor -

documentului Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil / caserie Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Orice compartiment/ casierie Comp. Financiar contabil Debitor Comp. Financiar contabil Debitor Comp. Financiar contabil Gestionar Comp. Financiar contabil Debitor Comp. Financiar contabil gestionar Destinatia Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Casierie

1 1 1

In ziua anterioara deplasari Lunar Lunar

48 ore Lunar Lunar In momentul ridicarii drepturilor salariale Lunar Lunar Lunar

La nevoie

34. 35. 36.

Decizie de imputare Angajament de plata Contract garantie numerar Contract garantie suplimentar

2 1 2

Cand se constata paguba Cand se constata paguba La constituirea garantiei La constituirea garantiei La efectuarea inventarului

Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor

Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil Comp. Financiar contabil

37.

Lunar

38.

Declaratie de inventar

Dupa efectuarea inventarului Termen de

Comp. Financiar contabil

Nr.

Denumire document

Nr. de

Data

Cine

Control

Loc de arhivare

crt. 39. Documentatie masuri active

40. 41.

Borderou plati someri Cereri de finantare Legea 76/2002 Somatii Titlu executoriu Poprire bancara PV sechestru bunuri mobile PV sechestru bunuri imobile Foaie de parcurs Lista plata pentru cheltuieli de deplasare (referat de necesitate) Hotarare

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

intocmirii documentului Indeplinirea indicatorilor stabiliti prin contract de catre furnizorii de masuri active Plata indemnizatiei de somaj Pentru a vira angajatorilor sumele aferente subventiilor Recuperare debite Recuperare debite Recuperare debite Recuperare debite Recuperare debite Justificarea carburantilor Plata indemnizatiei pentru perioada deplasarii Sprijinirea Directorului Executiv in emiterea dispozitiilor

exemplare 1

(perioada) intocmirii La cererea protectorilor/ lunar

predare lunar

intocmeste Masuri active

financiar preventiv -

documentului Masuri active gestiune fond somaj Masuri active

2 1

Lunar Lunar

Lunar Lunar

Comp. plati Angajator

Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor

Comp. Plati gestiune fond somaj Gestiune fond somaj - plati Birou UVES agent Birou UVES agent Birou UVES agent Birou UVES agent Birou UVES agent Comp. financiarcontabil Comp. financiarcontabil Casierie Membrii Consiliului Consultativ + Director Ex.

Comp. Financiar contabil Gestiune fond somaj Birou UVES Birou UVES Birou UVES Birou UVES Birou UVES Comp. financiarcontabil Comp. financiarcontabil

2 2 3 2 2 1 1

15 zile de la PV de control 15 zile de la PV de control 15 zile de la somatie si titlu 30 zile de la poprire 30 zile de la poprire Zilnic In ziua anterioara deplasarii La data tinerii sedintei

Dupa intocmire Dupa intocmire Dupa intocmire Dupa intocmire Dupa intocmire Prima zi a lunii urmatoare A doua zi

Birou UVES Birou UVES Birou UVES Birou UVES Birou UVES Sofer Persoana care face deplasarea Secretarul Consiliului Consultativ Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor

49.

In functie de necesitate

La data emiterii

Secretar Consiliul Consultativ

Nr. crt. 50.

Denumire document Dispozitie

Scopul intocmirii documentului Realizarea prevederilor hotararii Cons. Consultativ Modificari ale programului normal de lucru Realizarea prevederilor Hotararilor Cons. Consultativ Angajarea de cheltuieli

Nr. de exemplare In functie de necesitate In functie de necesitate In functie de necesitate 2

51.

Nota de serviciu

Data (perioada) intocmirii La data emiterii Hotararii Consiliului Consultativ In functie de termene si necesitate In functie de termene si necesitate La solicitare

Termen de predare La data emiterii

Cine intocmeste Secretarul Consiliului Consultativ Sef Serviciu

Control financiar preventiv -

Destinatia documentului Compartimente nominalizate in Hotarare Compartimentele implicate Compartimente sau birouri Compartiment aprovizionare

Loc de arhivare Biroul Resurse Umane

La data emiterii La data emiterii La data intocmirii

Director Buget sau inlocuitor -

Birou Resurse Umane Biroul Resurse Umane Comp. aproviz. Comp. financiar contabil + arhiva

52.

Nota Interna

Secretarul Consiliului Consultativ Sef comp.

53.

Referat de necesitate

Director Buget sau inlocuitor

54.

Contract sau comanda de aprovizionare Lista de utilaj -dotare

Aprovizionare

Dupa primirea referatului de necesitate aprobat La intocmirea bugetului

La data stabilita in contract Conf. cu Legea Finantelor publice Inainte de efectuarea achizitiilor Lunar

Comp. investitii

Director Buget sau inlocuitor

55.

Achizitii

Comp. aproviz.

56.

Oferta

Acizitii bunuri sau servicii Decontare lucrari contractate

Minim 3

57.

Situatii de lucrari , devize de executie

La data aprobarii efectuarii achizitiilor Dupa efectuarea lucrarilor

Comp. investitii Furnizor

Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor

Furnizor , compartiment aprovizionare si compartiment financiar contabil ANOFM Director Buget Compartiment aprovizionare Trezorerie Presedintele comisiei de analiza a ofertelor Comp. investitii, comp. financiar contabil

Compartiment investitii

Serviciul Gestiune Fonduri + arhiva

Comisia de analiza a ofertelor + comp.investitii Comp. Investitii, financiar- contabil + arhiva

Nr. crt. 58.

Denumire document Adresa solicitare oferte Proces verbal de analiza a ofertelor

Scopul intocmirii documentului Aprovizonare

Nr. de exemplare Minim 3

Data (perioada) intocmirii Dupa aprobarea aprovizionarii La data tinerii sedintei comisiei de selectare Dupa receptia bunurilor aprovizionate La data platii salariilor (Ch.II) sau in functie de necesitate Dupa aprobarea scoaterii din functiune La data aprobarii expedierii Permanent La data angajarii Permanent

Termen de predare Inainte de aproviziona re Inainte de efectuarea aproviziona rii Dupa receptia bunurilor aproviziona te La data platii salariilor (Ch.II) sau in functie de necesitate In functie de solicitari La expediere Permanent La data angajarii Permanent

Cine intocmeste Comp. investitii Comisia de analiza a ofertelor Comp. financiar contabil Comp financiar contabil

Control financiar preventiv Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor

Destinatia documentului Compartiment aprovizionare + ofertant Presedinte comisie de analiza oferte, Serviciul Gestiune Fonduri Trezorerie Compartiment financiar contabil Trezorerie Compartiment financiar contabil

Loc de arhivare Compartiment investitii Presedinte comisie, Serviciul Gestiune Fonduri Compartiment financiar contabil + arhiva Compartiment financiar contabil+ arhiva

59.

Selectarea furnizorilor

60.

Ordine de plata pentru aprovizionare bunuri Ordine de plata a CAS, impozite, contributii , alte retineri

3 Achitare furnizori Achitare obligatii banesti 3

Director Buget sau inlocuitor

61.

Director Buget sau inlocuitor

62.

Referat de propunere de valorificare Aviz de expeditie

Valorificare recuperari materiale Expediere bunuri

Comisie tehnica Comp administ investitii , logistica Comp financiar contabil Birou Resurse Umane Birou Resurse Umane

Director Buget sau inlocuitor Director Buget sau inlocuitor -

Comp. financiar contabil, Comisie tehnica Beneficiar , Serviciul Gestiune Fonduri Compartiment financiar contabil Birou Resurse Umane Birou Resurse Umane

Comp financiar contabil, Comisie tehnica Serviciul Gestiune Fonduri Compartiment financiar contabil, arhiva Birou Resurse Umane / arhiva Birou Resurse Umane / arhiva

63.

64. 65. 66.

Registru de evidenta a OP Contract de munca si decizie de incadrare Condica de prezenta

Evidenta OP Angajari personal Stabilirea timpului de lucru

1 1 1

Nr. crt. 67. 68.

Denumire document Foaie colectiva de prezenta Decont de cheltuieli de personal

Scopul intocmirii documentului Stabilirea timpului de lucru Justificare cheltuieli

Nr. de exemplare 1 1

Data (perioada) intocmirii Inainte de efectuarea platilor In cel mult trei zile lucratoare

Termen de predare Inainte de efectuarea platilor In cel mult trei zile lucratoare La data achitarii c/v bunurilor aproviziona te La sfarsitul anului

Cine intocmeste Sef comp. Persoana beneficiara a avansului spre decontare Comp. administr.

Control financiar preventiv Director Buget sau inlocuitor

Destinatia documentului Birou Resurse Umane Compartiment financiar contabil

Loc de arhivare Birou Resurse Umane / arhiva Compartiment financiar contabil / arhiva Compartiment financiar contabil/ arhiva Compartiment financiar contabil / arhiva Compartiment financiar contabilitate / arhiva Compartiment financiar contabil / arhiva Compartiment financiar contabil / arhiva Birou UVES

69.

Bonuri de valoare

Aprovizionare

Se completeaza de furnizor Dupa efectuarea inventarierilor La sfarsitul anului Lunar Permanent Cu ocazia derularii operatiunilor de executare silita

Director Buget sau inlocuitor

Compartiment financiar contabil

70.

Registru inventar

Evidenta patrimoniu

Comp. administr, logistica Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil Persoana imputern. pentru efectuarea executarii silite Cine intocmeste

Compartiment financiar contabil

71.

Fisa fiscala

Stabilirea impozitului pe venitul global Evidenta contabila sintetica Evidenta contabila analitica Evidenta cheltuielilor cu executarea silita

La sfarsitul anului La sfarsitul anului La sfarsitul anului La finalizarea operatiunii de executare silita Termen de predare

72. 73. 74.

Fisa sintetica Fisa analitica Proces verbal pt. recuperare cheltuieli cu executarea silita

1 1

Director Buget sau inlocuitor

Administratia financiara, salariat, comp. financiar contabil Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil Birou UVES Agent economic

Nr. crt.

Denumire document

Scopul intocmirii

Nr. de exemplare

Data (perioada)

Control financiar

Destinatia documentului

Loc de arhivare

75.

Registru jurnal

76.

Cartea mare

documentului Inregistrarea cronologica si sistematica a modificarii patrimoniului Stabilirea rulajelor lunare,a soldurilor sintetice Verificarea legalitatii,realitatii exactitatii evid ctb Calcul de sinteza care reflecta modificarile patrimoniale Efectuarea platilor

intocmirii 1 Zilnic/lunar dupa caz Lunar Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil Auditor public intern Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil Secretariat /serv. admin. Director Buget sau inlocuitor Biroul UVES

preventiv Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil Comp. audit Comp. financiar contabil ANOFM Comp. financiar contabil Directia buget ANOFM Comp. financiar contabil Ordonator de credite Secretariat /serv. admin. Director Buget sau inlocuitor Biroul UVES Agent economic Dir. de munca Casa de pensii Biroul UVES ANOFM Biroul UVES Destinatia documentului Comp. audit Comp. financiar contabil ANOFM Comp. finanaciar contabil/arhiva Comp. finanaciar contabil/arhiva Comp. investiti Secretariat /serv. admin./arhiva Director Buget sau inlocuitor / arhiva Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil

La sfarsitul lunii Anual

La sfarsitul lunii Termen stabilit pt. depunerea bilantului 15 ale lunii urmatoare

77.

Raport de certificare a bilantului ctb. si a contului de executie Bilant contabil

78.

2 3

Trimestrial Dupa aprobarea listei cu obiectivele de investitii La nevoie Permanent In urma controlului Dupa efecturea procesului verbal trimestrial Data (perioada)

Director Buget sau inlocuitor

79.

Cerere de finantare

A doua zi Zilnic

80. 81.

Registru intrare/iesire corespondenta Registru proiectelor de operatiuni-viza CFP Proces verbal de control la agenti ec. debitori Registru de evidenta a actelor de control Situatia trimestriala a debitorilor Denumire document

82.

Inregistrarea corespondentei Legalitate, regularitate, incadrare in limitele bugetare Stabilire,urmarire debit Inregistrarea proceselor verbale de control Evidenta debitorilor Scopul intocmirii

1 1

A doua zi

Arhiva

83.

1 2 Nr. de exemplare

trimestrial Termen de predare

Biroul UVES Biroul UVES Cine intocmeste

Control financiar

Arhiva Arhiva Loc de arhivare

84. Nr. crt.

85. 86. 87.

Situatia marilor debitori Situatia recuperarii debitelor Situatia inlesnirilor acordate la plata contrib.. 1% si 5% Fisa pt inreg. persoanei in cautarea unui loc de munca Dispozitie de repartizare Instiintare privind incadrarea Cerere pt acordarea indemnizatiei de somaj Dispozitie pvd stabilirea/respingerea dr de indemniz somaj Carnet de evidenta Registru pt.evidenta dosarelor pers. cu drept de idemniz. somaj Registru pt. evidenta dosarelor pers. fara drept de idemniz. somaj Denumire document

documentului Evidenta debitorilor Evidenta recuperarii debitelor Evidenta inlesnirilor la plata Evidenta persoanelor in cautare de loc de munca Pt. repartizare in munca Pt instiintarea agentiei Pt. acordare indemniz somaj Pt solutionarea cererii Atestare statut de somer Evidenta pers. cu drept de indemn. de somaj Evidenta pers. fara drept de indemn. de somaj Scopul intocmirii

intocmirii lunar lunar

lunar lunar

Biroul UVES

preventiv -

ANOFM Biroul UVES ANOFM Biroul UVES ANOFM Biroul UVES Agentia locala/punct de lucru Angajator

Arhiva Arhiva Arhiva

2 2 lunar lunar

Biroul UVES Biroul UVES Agentia locala/ punct de lucru Agentia locala/ punct de lucru Angajatorul Somer Agentia locala /punct de lucru Agentia locala /punct de lucru Agentia locala /punct de lucru Agentia locala /punct de lucru Cine intocmeste

88.

1 1

La nevoie

Zilnic

Arhiva Angajator

89. 90. 91. 92.

La nevoie 1 1 3 La nevoie La nevoie Dupa verificarea cererii Dupa aprobare La nevoie

Zilnic Zilnic Zilnic La data aplicarii vizei Dupa aprobare Zilnic

Director Buget sau inlocuitor Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Titular Agentie(la dosar) Comp. plati Titular Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Destinatia documentului Arhiva Arhiva Arhiva

93. 94.

1 1

Titular Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Loc de arhivare

95.

1 Nr. de exemplare

La nevoie Data (perioada)

Zilnic Termen de predare

Control financiar

Nr. crt.

96.

Dispozitie privind incetare/suspendare/ repunerea in plata a indemniz. de somaj Cerere de repunere in plata a indemniz de somaj Registrul pt. dispozitiile privind stabilirea dreptului de idemniz. somaj Registrul pt. dispozitiile privind respingerea dreptului de idemniz. somaj Registrul pt. dispozitiile privind suspendare/incetarea dr de idemniz somaj Registrul pt. dispozitiile privind repunerea in plata a dreptului de idemniz somaj Contract masuri active Raport tehnic

documentului Pt incetare/ suspendare/ repunere in plata Pt repunere in plata a indemniz de somaj Inregistrarea dispozitiilor pvd stab dr de indemn de somaj Inregistrarea dispozitiilor pvd resp dr de indemn de somaj Inregistrarea dispozitiilor pvd susp/incet dr de indemn de somaj Inregistrarea dispozitiilor pvd repunerea dr de indemn de somaj Incheiere contract pt furnizare servicii Pt plata serviciilor prestate de furnizor Pt plata serviciilor prestate de furnizor Scopul intocmirii

intocmirii 3 La nevoie In termen de 30 zile de la data depunerii cererii Zilnic Zilnic Agentia locala /punct de lucru

preventiv Director Buget sau inlocuitor

Titular Agentie(la dosar) Comp. plati Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru AJOFM Furnizor de servicii AJOFM

Arhiva

97. 98.

1 1

La nevoie La elib dispoz. La elib dispoz. La elib dispoz. La elib dispoz. Dupa castigarea selectiei Lunar

Somerul Agentia locala /punct de lucru Agentia locala /punct de lucru Agentia locala /punct de lucru Agentia locala /punct de lucru AJOFM Furnizor de servicii Furnizor de servicii Furnizor de servicii

Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru

99.

Zilnic

100.

Zilnic

Zilnic

101. 102.

Dupa redactare

Arhiva

103.

Lunar

Director Buget sau inlocuitor

Arhiva

Raport financiar 104.

Lunar

Lunar

Ajofm

Arhiva

Nr. crt.

Denumire document

Nr. de exemplare

Data (perioada)

Termen de predare

Cine intocmeste

Control financiar

Destinatia documentului

Loc de arhivare

105. 106.

Cerere in vederea acordarii serv. de informare si consiliere profesionala Registru de evid.a pers.in cautarea unui loc de munca Contract privind formarea profesionala Contract privind incadrarea in munca a absolv.cursurilor de formare prof. Act aditional la contractul privind incadrarea in munca a absolv.cursurilor de formare prof. Dispozitie de organizare de cursuri calificare/recalificare/p erfectionare Cerere pt. luare in evidenta pt. inscrierea la un curs de formare prof. Dispozitie de numire a comisiei de examinare

107.

documentului Pt acordarea serv de informare si consiliere profesionala Inreg. persoanelor in cautare de loc de munca Incheiere contract pt curs de formare profes Incheiere contract pt incadrare in munca Incheiere act la contract pt incadrare in munca Pt organizare program de formare profesionala Pt inscrierea la cursuri de formare profesionala Pt numirea comisiei de examinare

intocmirii La nevoie 1 1 La nevoie Dupa completare Zilnic Dupa redactare Dupa redactare Dupa redactare Somer Agentia locala /punct de lucru AJOFM Funizor de servicii AJOFM Funizor de servicii AJOFM Funizor de servicii Dir executiv al AJOFM Persoana in cautare de loc de munca Dir executiv al AJOFM

preventiv Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru AJOFM Furnizor de servicii AJOFM Furnizor de servicii AJOFM Furnizor de servicii AJOFM Furnizor de servicii Agentia locala/punct de lucru AJOFM Furnizorul de serviciu Agentia locala/punct de lucru Agentia locala/punct de lucru AJOFM

Dupa selectie Dupa finalizarea cursului Dupa finalizarea cursului La inceperea cursului Inainte de inceperea cursului Inainte de sustinerea examenului de absolvire

108.

AJOFM

AJOFM

109.

110.

Min 2

Dupa redactare Inainte de inceperea cursului Inainte de sustinerea examenului de absolvire

AJOFM Agentia locala/punct de lucru

111.

112.

Min 2

Arhiva

Nr. crt.

Denumire document

Scopul intocmirii documentului

Nr. de exemplare

Data (perioada) intocmirii

Termen de predare

Cine intocmeste

Control financiar preventiv

Destinatia documentului

Loc de arhivare

113.

114.

Cerere pt. luare in ev. pt. acordarea de consultanta/asistenta pt. inceperea unei activ.indep. sau initierea unei afaceri Certificat de acreditare Registrul national al furniz. de serv. de ocupare acreditati Declaratie lunara privind obl. de plata Situatia privind locurilor de munca vacante Situatia privind somerii mediati si incadrati in munca Contract de asigurare pt. somaj Certificat privind stagiul de cotizare Cerere privind acordarea serv. de preconcediere Denumire document

Pt luarea in evid pt acordarea de consultanta /asistenta pt incep unei act indep Pt acreditarea furnizorilor de servicii Inregistrarea furnizorilor de servicii Stab obligatiilor de plata Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante Comunicarea de catre angajatori a situatiei somerilor Pt asigurarea in sist asig pt somaj Certificarea stagiului de cotizare Acordare de serv de preconcediere Scopul intocmirii documentului

Inainte de inceperea consultantei/a sistentei Dupa 30 zile de la depunerea cererii La data eliberarii certificatului de acreditare La sf. lunii

Inainte de inceperea consult./ asistentei Dupa 30 zile de la depunerea cererii La data eliberarii certific de acreditare In termen de 20 zile calend de la expir. lunii La data aparitiei de noi locuri de munca Pana la data de 5 a lunii expirate Dupa redactare La nevoie

Persoana in cautare de loc de munca

AJOFM AJOFM

AJOFM/ AMOFM ANOFM -

AJOFM/ AMOFM ANOFM (o copie) Furnizor de servicii ANOFM

Arhiva

115.

Arhiva

Angajatorii

116. 117.

Agentia pt ocuparea fortei de munca Agentia pt ocuparea fortei de munca Agentia pt ocuparea fortei de munca AJOFM Asigurat Asigurat

Comp. financiar contabil

La data aparitiei de noi locuri de munca lunar La nevoie La nevoie

Angajatorii

Agentia pt ocuparea fortei de munca Agentia pt ocuparea fortei de munca Comp. financiar contabil Asigurat

118.

1 2 1

Angajatorii Asiguratul AJOFM

119. 120.

121.

La nevoie

La nevoie

Asiguratul

AJOFM

AJOFM

Nr. crt.

Nr. de exemplare

Data (perioada) intocmirii

Termen de predare

Cine intocmeste

Control financiar preventiv

Destinatia documentului

Loc de arhivare

122.

Contract de prestari de servicii pt.masuri destinate stimularii ocuparii fortei de munca Conventie pt. acordarea subventiilor prevazute la art.78 din lege + tabel nominal cu persoanele incadrate in munca Conventie pt. incadrarea in munca a absol. de inv. conf. art 80 din lege + tabel nominal Tabel nominal cu absol. institutiilor de inv. incadrati in munca conf. art.80 din lege pt. stabilirea sumei lunare subventionate din bugetul asigurarilor pt. somaj Act aditional la conventia pt. incadrarea in munca a absol. de inv. conf. art 80 din lege Denumire document Tabel nominal cu absol. institutiilor de

Pt prestare de serv pt stimul fortei de munca

2 Dupa selectie

Dupa redactare

AJOFM Funizor de servicii

AJOFM Furnizor de servicii

AJOFM

123.

Acordarea subventiei

Dupa selectie

Dupa semnare

AJOFM Furnizor de servicii AJOFM Angajator

AJOFM Furnizor de servicii AJOFM Angajator

Comp. financiar contabil Comp. financiar contabil

124.

Acordarea subventiei

Anual pt fiecare promotie

Dupa semnare

Comp. financiar contabil Pt stabilirea sumei lunare lunar 1 lunar Angajator AJOFM

125.

126.

Desfasurare de programe de pregatire profesionala

Cand se organizeaza programul

Dupa semnare

AJOFM Angajator

AJOFM Angajator

Comp. financiar contabil

Nr. crt.

Scopul intocmirii documentului Pt decontarea

Nr. de exemplare

Data (perioada) intocmirii La finalul

Termen de predare La finalul

Cine intocmeste

Control financiar preventiv

Destinatia documentului

Loc de arhivare

127.

128.

inv. care au urmat o forma de pregatire prof. organizata de angajator in baza art. 84 alin.(1) din lege Conventie pt. acordarea drepturilor prevazute la art.85 din lege + tabel nominal cu pers incadrate in munca

cheltuielilor aferente programului de pregatire profesionala Pt acordarea dr. art. 85 din lege

cursului/ lunar

cursului/ lunar

Angajator

AJOFM

AJOFM

La angajare 2

Dupa semnare

AJOFM Angajator

AJOFM Angajator

AJOFM

In cadrul graficului de circulatie a documentelor prezentat anterior exista o serie de documente care nu circula in cadrul serviciilor / compartimentelor din cadrul agentiei pentru ocuparea fortei de munca deoarece sunt documente de inregistrare contabila. Aceste documente se intocmesc si se arhiveaza de catre serviciul / compartimentul financiar contabil si anume: - jurnalul pentru inregistrari contabile; - registrul jurnal; - cartea mare; - nota contabila; - fisa de cont sintetica; - fisa de cont analitica; - registrul proiectelor de operatiuni-viza CFP - registrul de evidenta a ordinelor de plata; - fisa de evidenta a salariilor; - balanta de verificare; In cadrul serviciului / biroului resurse umane se regasesc urmatoarele documente, care nu circula in cadrul agentiei, si anume: - contract de munca si decizie de incadrare; - condica de prezenta; In cadrul serviciului administrativ / secretariat se completeaza registrul intrare / iesire corespondenta care nu circula catre alte servicii / compartimente. In cadrul biroului urmarire venituri si executare silita se completeaza registrul de evidenta a actelor de control care nu circula catre alte servicii / compartimente. In cadrul agentiilor locale sau a punctelor de lucru se completeaza o serie de documente care nu circula spre alte structuri ierarhice si anume: - fisa pentru inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca; - registrul pentru evidenta dosarelor persoanelor cu drept de indemnizatie de somaj; - registrul pentru evidenta dosarelor persoanelor fara drept de indemnizatie de somaj; - registrul pentru dispozitiile privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj; - registrul pentru dispozitiile privind respingerea dreptului de indemnizatie de somaj; - registrul pentru dispozitiile privind suspendarea / incetarea dreptului de indemnizatie de somaj; - registrul pentru dispozitiile privind repunerea in plata dreptului de indemnizatie de somaj; - registrul de evidenta a persoanelor in cautarea unui loc de munca.