Sunteți pe pagina 1din 36

Unitatea

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE


Numar OP PAD document Z Data L A Cod furnizor Cod primitor Nr Contract comanda Nr. Factura dispoz Cont creditor

Subsemnatii , membri ai comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de din cu vagonul / auto nr. constatandu- se urmatoarele : Pret Pret vanzare Adaos cumparare cu adaos % fara TVA col 5 x col6
5 6% 7

documente insotitoare

Denumire produs

Cod

U/M

Cantitate

Valori Pret Valoare La pret La pret de vanzare cu TVA de cump vanzare TVA col fara TVA fara TVA col 7 x 5x19% col 4x col 4 x col 19% col 5 7
8 9 10 11

COMISIA DE RECEPTIE Data

Nume

Prenume

Semnatura

Val TVA la furnizor total col 8 Val TVA la vanz col 12-col 11 Val adaos comercial col 11 -10

Nr pozitii

cumente insotitoare

Valori La pret vanzare cu TVA col 4 x col 9


12

( Unitatea ) Magazia Cod Data Document Numar Fel

FISA DE MAGAZIE

Pagina..

( Unitatea ) Magazia

FISA DE MAGAZIE
Materialul ( produsul), sort, calitate, marca,profil,dimensiune U/M Pret unitar

Materialul ( produsul), sort, calitate, marca,profil,dimensiune U/M Pret unitar

Intrari

Iesiri

Stoc

Data si semnatura de control Data

Cod Document Numar Fel

Intrari

Iesiri

Stoc

Pagina..

e, marca,profil,dimensiune

Data si semnatura de control

UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Nr Data eliberarii doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, Conform normei Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs

Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a

Cont Cantitatea creditor necesara

Cod

U.M.

Sef compartiment

Gestionar

Primitor

UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Nr Data eliberarii doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, Conform normei Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs

Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a

Cont Cantitatea creditor necesara

Cod

U.M.

Sef compartiment

Gestionar

Primitor

UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Nr Data eliberarii doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, Conform normei Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs

Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a

Cont Cantitatea creditor necesara

Cod

U.M.

Sef compartiment

Gestionar

Primitor

Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Judetul

CHITANTA nr.
Data

Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier

Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Judetul

CHITANTA nr.
Data

Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier

Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Judetul

CHITANTA nr.
Data

Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier

Societatea comerciala .

REGISTRUL-JURNAL

Nr pagina

Nr Data inregistrarii crt

Documentul

Explicatii

Simboluri conturi

Sume

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Intocmit

Aprobat

.. UNITATEA

Depus decontul numarul si data .. UNITATEA Ordin de deplasare ( delegatie ) nr D-l ( na ) avand functia de este delegat pentru

Ordin de deplasare ( delegatie ) nr D-l ( na ) avand functia de este delegat pentru

la .. .. .. Durata deplasariila .. Se legitimeaza cu Data Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura *) Se va completa ziua , luna , anul si ora . Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura la .. .. .. Durata deplasariila .. Se legitimeaza cu Data Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura

*) Se va completa ziua , luna , anul si ora .

Ziua si ora plecarii ..Avans spre decontare.. Ziua si ora sosirii Primit la plecare.. lei Data depunerii decontului Primit in timpul deplasariilei Penalizari calculate .. TOTAL .lei CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma

Ziua si ora plecarii .. Avans spre decontare.. Ziua si ora sosirii Primit la plecare.. lei Data depunerii decontului Primit in timpul deplasariilei Penalizari calculate .. TOTAL .lei CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma

TOTAL CHELTUIELI Diferenta de restituit s-a depus Diferenta de primit /restituit lei . cu chitanta nr..din Sef conducator control fin Verificat decont compartim Titular Semnatura unitate preventiv ent avans

TOTAL CHELTUIELI Diferenta de restituit s-a depus Diferenta de primit /restituit lei . cu chitanta nr..din control conducato fin Verificat decont Sef Semnatura r unitate preventiv compartiment

..

..

..

..

tampila unitatii

tampila unitatii

e decontare.. ecare.. lei mpul deplasariilei TOTAL .lei

MENTELOR ANEXATE Suma

de primit /restituit lei . Titular avans

ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand

Nr

PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului

LEI

Adresa

Codul BIC

L.S. Urgent L.S.

EXP
Nr

PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului

LEI

Adresa

Codul BIC

L.S. Urgent L.S.

EXP ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand Codul BIC Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului EXP Urgent
Nr

PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA

LEI

Adresa

L.S.

L.S.

Unitatea ..

REGISTRU DE CASA
Nr act de Nr anexa casa Report / Sold ziua precedenta Nr crt

Data Ziua Luna Anul

Contul casa

Explicatii

Incasari

Plati

Simbol cont corespondent

De reportat pagina / TOTAL CASIER

X COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Voi plati beneficiarului

BILET LA ORDIN

Data emiterii Locul emiterii Scadenta Locul platii

VAZUT La data .. De emitent. Semnatura emitentului L.S.

Emis in exemplare Stipulat. suma de moneda ( in litere )

AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.

lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S.

Voi plati beneficiarului

BILET LA ORDIN

Data emiterii

VAZUT De emitent.

Emis in exemplare Stipulat. suma de moneda ( in litere )

Scadenta Locul platii

Semnatura emitentului

L.S.

AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.

lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S. Data emiterii Locul emiterii Scadenta Locul platii

Voi plati beneficiarului

VAZUT La data .. De emitent.

Emis in exemplare

BILET LA ORDIN

Stipulat. suma de moneda ( in litere )

Semnatura emitentului

L.S.

AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.

lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S.

FISA SINTETICA SAH


Denumirea contului FURNIZORI Nr din registrul jurnal Data Explicatii inregistrarii Simbol cont 401 Suma Debit Credit Simboluri conturi corespondente Nr pagina

Intocmit

Verificat

TOTAL

FISA MIJLOCULUI FIX


Nr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunara.. Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Grupa.. Codul de clasificare Data darii in folosinta Anul Luna Data amortizarii complete Anul Luna Durata normala de functionare Cota de amortizare..%

Nr inventar Document

Operatiile care privesc miscarea ,

Debit

Credit

Accesorii

FISA MIJLOCULUI FIX


Nr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunara.. Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Grupa.. Codul de clasificare Data darii in folosinta Anul Luna Data amortizarii complete Anul Luna Durata normala de functionare Cota de amortizare..%

Nr inventar Document

Operatiile care privesc miscarea , cresterea sau

Debit

Credit

Accesorii

FISA MIJLOCULUI FIX


Nr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunara.. Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Grupa.. Codul de clasificare Data darii in folosinta Anul Luna Data amortizarii complete Anul Luna Durata normala de functionare Cota de amortizare..%

Nr inventar Document

Operatiile care privesc miscarea , cresterea sau

Debit

Credit

Accesorii

Sold

Sold

Sold

Furnizor .. (denumire si forma juridica ) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului / anul Nr de inregistrare fiscala. Sediul ( localitatea , str, nr). Judetul . Contul Banca. Capital social.. TVA

Serie nr Cumparator (denumire si forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului/ anul Nr de inregistrare fiscala Sediul ( localitatea, str , nr) . Judetul . Contul Banca

FACTURA FISCALA
Nr facturii . Data ( ziua , luna , anul) Nr avizului de insotire a marfii . Denumire a produselo r si serviciilor 1

Nr crt

U.M.

Cantitate

Valoarea Pret unitar Valoarea TVA (fara TVA) -leilei4 5 6

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia TOTAL Numele delegatului.. Buletin/cartea de identitate TOTAL de plata Seria.Nr ..eliberat . 6) (col 5 +col Mijlocul de transport nr Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la data de .ora Semnaturile

BALANTA DE VERIFICARE
Simbol cont Denumire cont Solduri initiale
Debitoare Creditoare

Rulaje
Debitoare Creditoare

Solduri finale
Debitoare

TOTAL

BALANTA DE VERIFICARE
Simbol cont Denumire cont Solduri initiale
Debitoare Creditoare

Rulaje
Debitoare Creditoare

Solduri finale
Debitoare

TOTAL

Solduri finale
Creditoare

Solduri finale
Creditoare

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Seria T.S. 7320911 TREZORERIA FOAIE DE VARSAMANT NR. .

Data

S-a primit de la . pentru cod fiscal/CNP suma de lei (in cifre )..(in litere) .. reprezentand : MONETAR BUCATI BILETE COD CONT SUMA LEI BANCA x500 x200 x100 x50 x10 x5 x1 TOTAL VERIFICAT SERVICIUL CONTROL SI EVIDENTA VENITURILOR L.S. DATA.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Seria T.S. 7320911 TREZORERIA FOAIE DE VARSAMANT NR. .

Data

S-a primit de la . pentru cod fiscal/CNP suma de lei (in cifre )..(in litere) .. reprezentand : MONETAR BUCATI BILETE COD CONT SUMA LEI BANCA x500 x200 x100 x50 x10

x5 x1 TOTAL VERIFICAT SERVICIUL CONTROL SI EVIDENTA VENITURILOR L.S. DATA.

Regim special

.. MONETAR LEI

CASIER , .L.S.

Regim special

.. MONETAR LEI

CASIER , .L.S.

CARTEA MARE
D C D C D C

Furnizor .. (denumire si forma juridica ) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului / anul Nr de inregistrare fiscala. Sediul ( localitatea , str, nr). Judetul . Contul Banca. Capital social.. TVA Nr facturii . Data ( ziua , luna , anul) Nr avizului de insotire a marfii . Denumirea produselor si serviciilor 1

Serie nr Cumparator (denumire si forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului/ anul Nr de inregistrare fiscala Sediul ( localitatea, str , nr) . Judetul . Contul Banca

FACTURA FISCALA

Nr crt 0

U.M. 2

Cantitate 3

Pret unitar Valoarea Valoarea (fara TVA) -leiTVA -lei4 5 6

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia TOTAL Numele delegatului.. Buletin/cartea de identitate TOTAL de plata Seria.Nr ..eliberat .(col 5 +col 6) Mijlocul de transport nr Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la data de .ora Semnaturile