Sunteți pe pagina 1din 32
Cultură generală este ceea ce îţi rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat. Grigore

Cultură generală este ceea ce îţi rămâne după ce ai

uitat tot ce ai învăţat.

Grigore Moisil

Cultură generală este ceea ce îţi rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat. Grigore
Cultură generală este ceea ce îţi rămâne după ce ai uitat tot ce ai învăţat. Grigore

Imagini preluate de pe net

Avansare manuală

2/08/2012

Cine a compus cea mai cunoscut ă simfonie muzical ă ,ce a fost adaptat ă ş

Cine a compus cea mai cunoscută simfonie muzicală,ce a fost adaptată şi preluată ca imn al Uniunii Europene ?

 • Wolfgang Amadeus Mozart

 • Ludwig van Beethoven

 • Richard Wagner

Click pe butonul roşu

Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven Richard Wagner Răspuns greşit
Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven Richard Wagner Răspuns greşit
Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven Richard Wagner Răspuns greşit

Wolfgang Amadeus Mozart

Ludwig van Beethoven

Richard Wagner

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven (1770- 1827)- compozitor german, recunoscut ca unul din

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770- 1827)- compozitor german, recunoscut ca unul din cei mai mari compozitori din
Ludwig van Beethoven (1770- 1827)- compozitor german,
recunoscut ca unul din cei mai mari compozitori din istoria muzicii.
El a lăsat posterității opere nemuritoare, printre care:9 simfonii( a
3-a Eroica, a 5-a a Destinului, a 6-a Pastorala, a 9 cu finalul Oda
Bucuriei( pe versuri de Friedrich von Schiller, adoptată ca imn
oficial al Uniunii Europene). Admirat deschis de Franz Schubert,
Felix Mendelssohn Bartholdy,Robert Schumann, Johannes
Brahms, până la Richard Wagner și Arnold Schoenberg, ca
întemeietor al unei ere noi în muzică,Beethoven este considerat
până astăzi ca o figură cardinală în evoluția muzicii tuturor
timpurilor, recunoscut și în limbajul și tehnica muzicii
contemporane. Melodia care simbolizează UE este un extras din
Simfonia a IX-a compusă în 1823 de Ludwig van Beethoven,
compozitorul care a decis să transpună în muzică versurile
poemului „Odă bucuriei”, scris de Friedrich von Schiller . Durand
mai mult de o ora, capodopera era o simfonie exceptional de
lunga pentru vremea sa, ea solicitand participarea tuturor formelor
acustice de atunci.Mai trebuie mentionat faptul uimitor ca atunci
cand a compus Simfonia a 9-a, Beethoven - afectat de
numeroase boli - era deja complet surd .în 1785. Imnul
simbolizează nu numai Uniunea Europeană, ci Europa în sens
mai larg. Poemul „Odă bucuriei” exprimă viziunea idealistă a lui
Schiller care îşi dorea ca toţi oamenii să se înfrăţească, viziune
împărtăşită şi de Beethoven.În 1972, Consiliul Europei a
transformat „Oda bucuriei” în propriul său imn. În 1985, liderii
europeni l-au adoptat ca imn oficial al Uniunii Europene. Fără
cuvinte, în limbajul universal al muzicii, acest imn dă glas
idealurilor europene de libertate, pace şi solidaritate.

Care este singurul pictor beatificat din istoria artei şi considerat Sfântul patron al artiştilor şi din a cărei operă face parte tabloul de mai jos ?

Care este singurul pictor beatificat din istoria artei ş i considerat Sfântul patron al artiştilor ş
 • Fra Angelico

 • Leonardo da Vinci

 • Boticelli

Care este singurul pictor beatificat din istoria artei ş i considerat Sfântul patron al artiştilor ş

Click pe butonul roşu

Fra Angelico Leonardo da Vinci Răspuns greşit Înapoi
Fra Angelico Leonardo da Vinci Răspuns greşit Înapoi

Fra Angelico

Leonardo da Vinci

Fra Angelico Leonardo da Vinci Răspuns greşit Înapoi

Boticelli

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

R ă spuns corect Fra Angelico Feciora cu pruncul de la Mânăstirea San Marco - Florenţa

Fra Angelico

Feciora cu pruncul de la Mânăstirea San Marco-Florenţa

Fra Angelico (1395-1455)este considerat maestrul picturii italiene din prima jumătate a sec.15,fiind unul dintre cei mai
Fra Angelico (1395-1455)este considerat maestrul picturii italiene
din prima jumătate a sec.15,fiind unul dintre cei mai importanti
pictori ai Renaşterii timpurii. El a fost puternic înclinat spre religie şi
a intrat în Ordinul Dominican A lucrat mai intai la Manastirea San
Domenico din Fiesole şi mai târziu la Mănăstirea San Marco din
Florenţa.El s-a numit Fra Giovanni da Fiesole,numele "Fra Angelico"
i-a fost conferit post-mortem lui - pentru temperamentul său angelic
şi frumuseţea angelice cu care a infuzat picturile sale. Cele mai
multe dintre picturile lui Fra Angelico sunt bazate pe teme
biblice.Picturile au fost menite sa celebreze Hristos şi religia
creştină. Cu toate acestea lucrările lui Fra Angelico arată un interes
deosebit în existenţa pământească,dar arată si un studiu remarcabil
de perspectivă şi de clar-obscur.După ce a aderat la Ordinul
Dominican, Fra Angelico a inceput să ilustreze manuscrise sfânte şi
picturi pentru Altare Biserică şi fresce pentru biserici şi mănăstiri.De-
a lungul întregii sale cariere, el a introdus în lucrările lui inovaţii
perspectivale, de volum şi de lumină care au influenţat mediul
artistic al vremii Între 1438 şi 1443 se consacră decorării mânăstirii
San Marco, începând cu altarul Sfântului Marcu, aflat acum la
Muzeul San Marco din Florenţa, finanţat de familia Medici. În 1445 şi
1446 este chemat la Roma de către Papa Eugenio al IV-lea, pentru
a-i decora capela, iar între 1448 şi 1449 pictează „Capela Nicolină"
de la Vatican, la cererea Papei Nicolae al V-lea, cel care a înfiinţat
Biblioteca Vaticanului. Moare la Roma, în 1455, şi este înmormântat
în biserica „Santa Maria sopra Minerva". Este beatificat, în 1982, de
Papa Ioan Paul al II-lea (singurul artist beatificat din istoria picturii)
şi, doi ani mai târziu, devine sfântul patron al artiştilor

Cine a realizat această sculptură ?

Cine a realizat aceast ă sculptur ă ? Benvenuto Cellini Donatello Michelangelo Click pe butonul ro
 • Benvenuto Cellini

 • Donatello

 • Michelangelo

Click pe butonul roşu

Benvenuto Cellini Donatello R ă spuns gre ş it Michelangelo
Benvenuto Cellini Donatello R ă spuns gre ş it Michelangelo
Benvenuto Cellini Donatello R ă spuns gre ş it Michelangelo

Benvenuto Cellini

Donatello

Răspuns greşit

Michelangelo

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect Michelangelo Pietà,1499 - Bazilica San Pietro - Michelangelo Buonarroti ( 1475-1564) a fost alături

Michelangelo Pietà,1499 - Bazilica San Pietro -

Michelangelo Buonarroti ( 1475-1564) a fost alături de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în
Michelangelo Buonarroti ( 1475-1564) a fost alături
de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în perioada
de vârf a Renasterii italiene. Geniul său universal este
deopotrivă oglindit de pictura,desen,sculptură și
arhitectura. A scris și poezii, în special sonete și
madrigaluri.În anul 1549 este numit de papă „arhitect-șef
și constructor al bisericii Sfântul Petru. Michelangelo a
lucrat timp de 4 ani la zugrăvirea boltei Capelei Sixtine, o
suprafață de aproape 500 de metri pătrați, depunând un
efort istovitor. Renunță la ajutoarele pe care le adusese de
la Florenţa și în cea mai mare parte lucrează singur Până
la sfârșitul vieții se ocupă mai mult de arhitectură: termină
construcția palatului Farnese, execută planurile pentru
sistematizarea pieții Capitoliului și pentru cupola bazilicei
Sfântul Petru. Ultimele sale sculpturi tratează din nou
tema Pietà (pentru Domul din Florenta și altele. Sculptura
a reprezentat totdeauna marea pasiune a lui
Michelangelo. În anul 1504, grație grupurilor statuare
Pietà și David, dobândise deja renumele de sculptor atât
la Roma cât și la Florenta.Până a-și câștiga renumele de
pictor remarcabil, Michelangelo dobândise deja gloria sa
ca sculptor. Una dintre primele sale lucrări de pictură și
chiar unul dintre puținele tablouri ale artistului -
Michelangelo făcând mai ales pictură murală în tehnica
affresco - este La Sacra Famiglia (Sfânta Familie),
cunoscută și sub numele de Madonna Doni sau Tondo
Doni

Cine este autorul poemului ce conţine tipare matematice şi numerologice răspândite de-a lungul operei,corelate îndeosebi cu cifrele trei şi nouă, relaţionate cu Trinitatea şi considerat una din cele mai importante capodopere ale literaturii universale ?

Cine este autorul poemului ce con ţ ine tipare matematice ş i numerologice r ă spândite
 • Francesco Petrarca

 • Dante Alighieri

 • Giovanni Boccacio

Click pe butonul roşu

Francesco Petrarca Dante Alighieri Giovanni Boccacio Răspuns greşit
Francesco Petrarca Dante Alighieri Giovanni Boccacio Răspuns greşit

Francesco Petrarca

Dante Alighieri

Francesco Petrarca Dante Alighieri Giovanni Boccacio Răspuns greşit

Giovanni Boccacio

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect Dante Alighieri Divina Comedie "Divina Comedie", opera de capatai a lui Dante Alighieri(1265-1321), aproape

Dante Alighieri

Divina Comedie

"Divina Comedie", opera de capatai a lui Dante Alighieri(1265-1321), aproape ca nu mai are nevoie de
"Divina Comedie", opera de capatai a lui Dante
Alighieri(1265-1321), aproape ca nu mai are nevoie de nici
o prezentare. Poemul lui Dante a intrat demult in patrimoniul
literaturii universale, ca valoare etalon pentru tot ce se va
mai scrie vreodata El descrie coborarea lui Dante în Infern,
trecerea prin Purgatoriu si, in cele din urma, ascensiunea in
Paradis, pentru a termina cu apoteoza unirii lui cu
..
vietii de apoi, unde se proiecteaza binele si raul lumii
terestre, personajul este condus la inceput de poetul Virgiliu,
simbol al ratiunii, apoi de Beatrice, intrupare a credintei.
Poemul este compus din peste 14.000 de versuri,
structurate pe trei parti, cuprinzand 100 de canturi, 33 pentru
fiecare parte, plus un cant introductiv la inceputul
"Infernului". Structura de fond a operei corespunde fanteziei
cosmologice medievale. Calatoria in Infern si pe muntele
Purgatoriului reprezinta traversarea intregii planete, in timp
ce Paradisul este o reprezentare simbolica a cosmosului
ptolemic. Fiecare cant, si episoadele continute contin
numeroase intelesuri alternative. De asemenea, structura
complexa a poemului contine tipare matematice si
numerologice raspandite de-a lungul operei, corelate
indeosebi cu cifrele trei si noua, relationate cu Trinitatea.
Divina Comedie a fost tradusă în peste 25 de limbi.,caci este
mereu moderna prin puterea sa de a transpune in cecele
mai relevante nuante insasi conditia umana.
Divinitatea
In aventura lui Dante in cele trei taramuri ale

Care a fost cel mai popular şi urmărit serial TV din lume ?

Care a fost cel mai popular ş i urm ă rit serial TV din lume ?
 • Lost

 • Colombo

 • Dallas

Click pe butonul roşu

Lost Colombo Răspuns greşit

Lost

Lost Colombo Răspuns greşit

Colombo

Lost Colombo Răspuns greşit

Dallas

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect Dallas Fără îndoială că multe generaţii din lumea întreagă ar recunoaşte cu ochii închiși

Dallas

Fără îndoială că multe generaţii din lumea întreagă ar recunoaşte cu ochii închiși genericul serialului născut
Fără îndoială că multe generaţii din lumea
întreagă ar recunoaşte cu ochii închiși
genericul serialului născut în 1978 şi difuzat în
Franţa începînd din 1981. Serialul Dallas a
fost filmat în întregime în oraşul Dallas,din
Texas, iar mai târziu toate scenele de interior
au fost realizate la studiourile MGM de la
Hollywood. Celebrul serial de televiziune
.
"Dallas” a debutat în 1978 şi a avut audienţe
foarte mari în anii '80. Aventurile familiei
Ewing s-au desfasurat pe parcursul a 356 de
episoade. Douăzeci de ani după ultimul
episod, serialul va reveni avîndu-i pe trei
dintre veteranii emblematici capete de afiș:
Larry Hagman, J.R. cel fără scrupule, Patrick
Duffy, gentilul Bobby, și Linda Gray, fragila
Sue Ellen. Jucându-se cu nostalgia,
producătorii au ales să folosească decorul
original: faimosul ranch Southfork din Dallas.

Cine a fost practic părintele romanului SF ?

Cine a fost practic p ă rintele romanului SF ? Isaac Asimov Jules Verne H.G.Wells Click
 • Isaac Asimov

 • Jules Verne

 • H.G.Wells

Click pe butonul roşu

Isaac Asimov Jules Verne H.G.Wells Răspuns greşit
Isaac Asimov Jules Verne H.G.Wells Răspuns greşit

Isaac Asimov

Jules Verne

Isaac Asimov Jules Verne H.G.Wells Răspuns greşit

H.G.Wells

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect Jules Verne Jules Verne a fost practic parintele romanului SF, cunoscuta de toti copii

Jules Verne

Jules Verne a fost practic parintele romanului SF, cunoscuta de toti copii inca de la varsta
Jules Verne a fost practic parintele romanului SF,
cunoscuta de toti copii inca de la varsta prescolara si
invatamant primar. De fapt, Verne a fost primul omul
care a publicat o carte bazata pe aceasta tema.
"Calatorie spre centrul pamantului", "20.000 de leghe
sub mari" sau "Ocolul pamantului in 80 de zile“sunt carti
clasice ce au schimbat pentru totdeauna lumea
literaturii moderne. Verne a fost apreciat pentru scrierea
operelor legate de viitor, spațiu, aer și călătoria în
adâncurile mării ,fiind cel mai prolific autor in acest
domeniu. Are 54 romane terminate,alte 14 incepute dar
terminate de fiul sau Michel Verne si a rămas cel mai
tradus scriitor de romane; potrivit statisticilor UNESCO,
operele sale au fost traduse în 148 de limbi. Interesant
este ca o mare parte din cele prezise in romanele sale
stiintifice s-au adeverit ca si inventii ulteriore, precum
avionul, racheta spatiala, telefonul, statiile de emisie-
receptie, televizoarele, submarinul etc.Altii au spus ca
acestea s-au adeverit pentru ca la randul lor inventatorii
lor au citit,copii fiind romanele lui Verne. Ceea ce i-a
facut mai apoi sa imagineze acele obiecte. Exista si
teorii de-a dreptul fantastice cum ca Jules verne ar fi
fost extraterestru, sau ar fi venit in lume din misterioasa
Shambala, ca sa schimbe cursul tehnologic al omenirii.
Sau ca era un calator in timp, care s-a intors in anii
1800 ca sa relateze omenirii despre inventiile ulterioare.

Cine a realizat aceasta sculptură ?

Cine a realizat aceasta sculptur ă ? Auguste Rodin Gian Lorenzo Bernini Charles Despiau Click pe
 • Auguste Rodin

 • Gian Lorenzo Bernini

 • Charles Despiau

Click pe butonul roşu

Auguste Rodin Gian Lorenzo Bernini Răspuns greşit
Auguste Rodin Gian Lorenzo Bernini Răspuns greşit
Auguste Rodin Gian Lorenzo Bernini Răspuns greşit

Auguste Rodin

Gian Lorenzo Bernini

Charles Despiau

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect Auguste Rodin Gânditorul Auguste Rodin (1840- 1917), a fost un sculptor, grafician si pictor

Auguste Rodin

Gânditorul

Auguste Rodin (1840- 1917), a fost un sculptor, grafician si pictor francez în a doua jumătate
Auguste Rodin (1840- 1917), a fost un sculptor,
grafician si pictor francez în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Rodin a
revoluționat limbajul sculpturii, făcându-l capabil să
exprime adevărul uman, pornind de la experiența
directă(deseori creditat ca fiind parintele sculpturii
moderne)Prin atelierul lui au trecut mulți sculptori,
printre care și Brancuşi, care, părăsind atelierul după
numai câteva luni, și-a justificat plecarea spunând:
"Nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori!"
Muzeul Rodin-din Paris, detine in total aproximativ
6,600 de sculpturi, toate opere ale lui Rodin. La
intrarea in zona muzeului, ochii turistilor sunt atrasi
inevitabil de cea mai celebra opera a lui Rodin,
Ganditorul (Le Penseur), care este asezata pe un
piedestal veghind asupra gradinii Sculpturile sunt
facute din ghips, bronz, marmura, ceara, sticla topita ,
piatra, bronz si marmura. Desenele lui Rodin sunt la
fel de fascinante ca si sculpturile. Rodin a si pictat, iar
multe dintre aceste picturi pot fi admirate la Muzeul
..
spune ca ii facea placere sa-l copieze pe Rubens. La
Rodin Desenele sunt total diferite de sculpturi
Se
intrarea in zona muzeului, ochii turistilor sunt atrasi
inevitabil de cea mai celebra opera a lui Rodin,
Ganditorul, asezata pe un piedestal veghind asupra
gradinii

Care pictor şi-a tăiat o parte din urechea stângă,într-un moment de rătăcire ?

Care pictor ş i-a t ă iat o parte din urechea stâng ă ,într-un moment de
 • Paul Gauguin

 • Francesco Goya

 • Vincent van Gogh

Care pictor ş i-a t ă iat o parte din urechea stâng ă ,într-un moment de

Click pe butonul roşu

Francesco Goya Vincent van Gogh Răspuns greşit
Francesco Goya Vincent van Gogh Răspuns greşit

Paul Gauguin

Francesco Goya

Vincent van Gogh

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect Vincent van Gogh Vincent van Gogh(1853 – 1890), artist olandez, reprezentant al curentului post-impresionist,

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh(1853 – 1890), artist olandez, reprezentant al curentului post-impresionist, considerat astazi unul dintre cei
Vincent van Gogh(1853 – 1890), artist olandez,
reprezentant al curentului post-impresionist,
considerat astazi unul dintre cei mai importanti pictori
din istoria artei.Vincent van Gogh (particula “van” nu
denotă vreun titlu nobiliar,compune numele artistului
şi a-i scrie numele fără particulă e o
greşeală) Numele lui Van Gogh a devenit pentru
totdeauna asociat cu cel al florii soarelui; artistul îi
scria lui Theo: „floarea soarelui îmi aparține, într-un
fel”. Floarea avea o semnificație deosebită pentru el:
galbenul simboliza prietenia și speranța, în timp ce
floarea în sine exprima gratitudinea. Desi a trait
numai 37 de ani, a lucrat pana la dementa, iar
picturile sale sunt dintre cele mai apreciate din istoria
artei. Cunoscute azi aprox. 900 de picturi şi peste
1100 de desene, necunoscute foarte multe, despre
care se ştie sau se presupune că ar exista cu zecile
în colecţii particulare,Van Gogh dovedeşte o forţă de
creaţie şi o putere de muncă impresionante, dacă ne
gândim că aceste opere au fost realizate într-un
deceniu. Majoritatea, în ultimii doi ani ai vieţii, multe
cu puţin timp înaintea sinuciderii sale, opere
deosebite ca valoare. “. Intr-o seara a anului 1888,
Vincent ia un brici cu care vrea să-l rănească pe
prietenul său,care fuge înspăimântat. Între timp,
Vicent își taie lobul urechii și il dă unei dame de
companie. In toata viata, legendarul pictor nu a
vandut decat o singura lucrare.

Care este cea mai tradusă,citită şi cumpărată carte din toate timpurile?

Care este cea mai tradus ă ,citit ă ş i cump ă rat ă carte din
 • Biblia

 • Codul da Vinci

 • Coranul

Click pe butonul roşu

Biblia Codul da Vinci Coranul Răspuns greşit
Biblia Codul da Vinci Coranul Răspuns greşit
Biblia Codul da Vinci Coranul Răspuns greşit

Biblia

Codul da Vinci

Coranul

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect "Dacă ar fi să fiu dus la închisoare şi mi s-ar îngădui să iau
"Dacă ar fi să fiu dus la închisoare şi mi s-ar îngădui să iau cu mine
"Dacă ar fi să fiu dus la închisoare şi mi s-ar îngădui să iau cu
mine numai o singură carte, aş alege Biblia." (Johann Wolfgang
Goethe) Vreme de câteva secole, Biblia nu a fost cunoscuta
decât în limbi ca ebraica, aramaica sau greaca. O data cu
trecerea timpului, cu schimbarea mersului lumii, cu trecerea la
iudaism a unor oameni proveniti din alte religii sau dupa
îmbratisarea crestinismului mai ales de catre popoare care nu
cunosteau nici una dintre aceste limbi, a fost necesara
transpunerea textului biblic pe întelesul tuturor, Cele mai vechi
traduceri propriu-zise ale Bibliei au aparut în conditii istorice
diferite, în limbi precum greaca, siriaca si latina, într-un interval
de timp cuprins între anii 200 î.Hr. - 400 d.Hr. Foarte importante
sunt traducerile de limba greaca, pentru ca acestea pornesc de
regula de la versiuni ebraice foarte timpurii, Vreme de câteva
secole, românii au fost singurul popor din lumea ortodoxa a caror
limba, dupa cum sublinia si Virgil Cândea, nu avea nimic în
comun cu limbile folosite în cultul ortodox european - slavona si
greaca. Ambele nu le spuneau mai nimic românilor, le erau
straine. Cele mai vechi traduceri de texte sfinte în limba
poporului, datează din secolele XV-XVI. Prima traducere
integrală a Sfintei Scripturi în limba română s-a realizat în timpul
domnitorilor Şerban Cantacuzino (1678-1688) şi Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), ambii iubitori de credinţă şi
cultură.Cunoscută şi sub numele de „Biblia de la Bucureşti“ sau
„Biblia lui Şerban Cantacuzino“, această lucrare tiparita in anul
1688-reprezintă prima ediţie integrală în limba română a textului
Sfintei Scripturi.

După a cui pictură a fost realizată această tapiserie?

Dup ă a cui pictur ă a fost realizat ă această tapiserie? Joan Mirro Salvador Dali
 • Joan Mirro

 • Salvador Dali

 • Pablo Picasso

Dup ă a cui pictur ă a fost realizat ă această tapiserie? Joan Mirro Salvador Dali

Click pe butonul roşu

Joan Mirro Pablo Picasso Răspuns greşit

Joan Mirro

Joan Mirro Pablo Picasso Răspuns greşit

Salvador Dali

Joan Mirro Pablo Picasso Răspuns greşit

Pablo Picasso

Răspuns greşit

Înapoi

Răspuns corect

Răspuns corect Pablo Picasso Femmes a leur toilette .Pablo Picasso(Pablo Diego José Francisco de Paula Juan

Pablo Picasso Femmes a leur toilette

.Pablo Picasso(Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la
.Pablo Picasso(Pablo Diego José Francisco de
Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios
Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio
Clito Ruíz y Picasso Lopez (1881-1973), artist
plastic spaniol. Picasso nu s-a putut mulțumi în viață
cu un singur rol. Va juca multe, reale și imaginare, dar
pe toate cu aceeași pasiune. A fost andaluz și
catalan, spaniol și francez. A fost un amant pasional,
soț și tată. Dar mai presus de orice, a fost cea mai
strălucită personalitate artistică a secolului al XX-lea,
unul dintre marii maeștri ai penelului, care a rupt
definitiv cu convențiile stilului iluzionist și figurativ,
dominant încă din perioada Renasterii. Așa cum
tablourile cubiste au descompus realitatea, și opera
lui Picasso este o oglindă care permite urmărirea
artei în secolul al XX-lea și totodată viața particulară a
artistului. Pânzele lui ne amintesc de un jurnal intim
care glorifică frumusețea și erotismul femeilor iubite.
Optzeci de ani de activitate artistică - pictură,
sculptură, poezie - reflectă multilateralitatea creației
lui Picasso care trăiește pentru artă și prin artă. Pablo
Picasso moare la 8 aprilie 1973, în apropiere de
Cannes, la vârsta de 91 ani. Picasso și-a transformat
viața în legendă. După anii petrecuți printre boemii
din Montmartre a devenit - grație geniului și spiritului
său inovator, dar totodată și prieteniilor celebre și
aventurilor sale amoroase - cel mai renumit pictor al
secolului al XX-lea.

Este extrem de dificil sa stabilim cu exactitate care

sunt cele mai emblematice creaţii ale omenirii, însă, în mod cert,câteva capodopere nu ar trebui să lipsească din lista operelor de căpătâi, de o valoare inestimabilă, care merită şi trebuie să dăinuie pentru

totdeauna . Arta nu se evaluează, nu se clasifică şi nu se judecă. Frumuseţea stă în ochii privitorului, nu în

cei ai criticilor specializaţi

Dar cine a realizat aceste

capodopere, ne mai aducem oare aminte ?

Se vorbeşte tot mai mult de reducerea culturii omului de azi la informaţiile sumare de pe Google. Pentru a nu părea analfabet, înainte vreme era nevoie de mare efort intelectual şi de multă pierdere de vreme. Ca să arăţi că ştii câte ceva despre Napoleon, de exemplu, trebuia să citeşti câteva cărţoaie sau măcar una. Azi e suficient să tastezi pe Google, cuvântul Napoleon şi, în câteva clipe, Wikipedia îţi va oferi un rezumat al tuturor informaţiilor despre Napoleon. Dar oare e bine ?I La o discuţie într-un grup,fără o brumă de cultură ce te faci ?

E ora 01:06 şi observ că ai rămas cu ochii-n computer ...... înseamnă că ţi-a plăcut !

Este extrem de dificil sa stabilim cu exactitate care sunt cele mai emblematice creaţii ale omenirii,