Sunteți pe pagina 1din 133

STUDIU PRIVIND ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE PENTRU DESEURILE SI FLUXURILE SPECIALE DE DESEURI SI ELABORARE DE INDICATORI PENTRU SUPORT DECIZIONAL

(PCB/PCT, BATERII, VSU, DEEE)

Executant: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ICIM BUCURESTI Beneficiar: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR Contract: 5396/2006

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

I C I M

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM


Spl. Independentei nr. 294, sector 6, cod 060031, BUCURESTI 78, ROMANIA Tel: 021.318.20.57 Fax: 021.318.20.01

Unitatea: Laboratorul Gestiunea Deseurilor Solide si Metodologii pentru Studii de Impact Sectia Impactul Constructiilor asupra Mediului

TEMA: STUDIU PRIVIND ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE PENTRU DESEURILE SI FLUXURILE SPECIALE DE DESEURI SI ELABORARE DE INDICATORI PENTRU SUPORT DECIZIONAL (PCB/PCT, BATERII, VSU, DEEE)

FAZA UNICA

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR STIINTIFIC SEF LGDSMSI SEF ICM RESPONSABILI TEMA

prof. dr. ing. Neculai MIHAILESCU dr.ing. Vasilica DAESCU biol. Luminita STEFANESCU dr. ing. Ghe. DIMACHE biol. Oana MUSUROAEA

CONTRACT: 5396/19.10.2006 BENEFICIAR: MMGA TERMEN: 15.12.2006 AVIZ: 20/12.12.2006

ECHIPA ELABORARE STUDIU: biol. Oana MUSUROAEA biol. Alina BRATU ing. Gabriel MUNTEANU biochim. Bogdan COSTIN

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

CUPRINS
1. 2. INTRODUCERE ________________________________________________ 4 METODOLOGIA DE ELABORARE A APLICATIEI SOFTWARE_____________ 6
2.1 Structura aplicatiei software ____________________________________ 7 2.2 Modul de gestionare a datelor __________________________________ 11 2.2.1 Materiale si echipamente ce contin PCB/PCT _____________________ 11 2.2.2 Baterii si acumulatori portabili uzati ___________________________ 14 2.2.3 Vehicule scoase din uz _____________________________________ 16 2.2.4 Echipamente si deseuri de echipamente electrice si electronice _______ 21

3.

RAPOARTE PE CELE PATRU FLUXURI SPECIALE DE DESEURI __________ 24


3.1 ECHIPAMENTE/MATERIALE CE CONTIN PCB/PCT ________________ 24 3.1.1 Prevederi legislative ______________________________________ 25 3.1.2 Date pentru anul de raportare 2005 ___________________________ 27 3.1.3 Indicatori pentru suport decizional____________________________ 31 3.2 BATERII SI ACUMULATORI PORTABILI UZATI __________________ 32 3.2.1 Prevederi legislative ______________________________________ 33 3.2.2 Date pentru anul de raportare 2005 ___________________________ 35 3.2.3 Indicatori pentru suport decizional____________________________ 44 3.3 VEHICULE SCOASE DIN UZ__________________________________ 45 3.3.1 Prevederi legislative ______________________________________ 47 3.3.2 Date pentru anul de raportare 2005 ___________________________ 48 3.3.3 Indicatori pentru suport decizional____________________________ 56 3.4 ECHIPAMENTE/DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE/ELECTRONICE 57 3.4.1 Prevederi legislative ______________________________________ 57 3.4.2 Date pentru anul de raportare 2005 ___________________________ 60 3.4.3 Indicatori pentru suprot decizional____________________________ 70

4.

CONCLUZII__________________________________________________ 73

ANEXA NR. I _____________________________________________________ 80 I.1 RAPOARTE ECHIPAMENTE/MATERIALE CU PCB/PCT ________________ 80 I.2 RAPOARTE BATERII SI ACUMULATORI PORTABILI UZATI __________ 83 I.3 RAPOARTE VEHICULE SCOASE DIN UZ __________________________ 84 I.4 RAPOARTE EEE si DEEE _______________________________________ 87 ANEXA NR. II ____________________________________________________ 97 II.1 LISTA AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI- GESTIONARE PCB/PCT _____ 97 II.2 LISTA AGENTI ECONOMICI - GESTIONARE BATERII PORTABILE______ 99 II.3 LISTA AGENTI ECONOMIC AUTORIZATI - GESTIONARE VSU _______ 101 II.4 LISTA AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI - GESTIONARE DEEE ______ 116

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

INDEX TABELE
Tabel nr.1 Situatia repartizarii pe regiuni a echipamentelor cu PCB, 2005 __________ 28 Tabel nr.2 Situatia repartizarii pe regiuni si tipuri de folosinta a transformatoarelor cu PCB/PCT ____________________________ 29

Tabel nr. 3 Situatia repartizarii pe regiuni si tipuri de folosinta a condensatoarelor cu PCB/PCT _____________________________ 29

Tabel nr.4 Importurile de baterii si acumulatori portabili in anii 2004 si 2005 _______ 37 Tabel nr. 5 VSU si caroserii colectate, tratate si detinute in stoc, anul 2005________ 51 Tabel nr. 6 Deseuri rezultate din dezmembrarea/tratarea VSU, 2005 ____________ 53 Tabel nr.7 Numarul producatorilor/importatorilor de echipamente electrice si electronice inregistrati pana la data de 15.11.2006 _________________ 61 Tabel nr.8 Numarul producatorilor din Romania a principalelor echipamente electrice si electronice_______________________________________ 63 Tabel nr. 9 Cantitati de echipamente electrice si electronice puse pe piata in anul 2006 declarate de catre producatorii/importatorii __________________ 64 Tabel nr.10 Cantitati (tone si numar) de produse puse pe piata in anul 2005 ________ 65 Tabel nr.11 Numarul agentilor economici care presteaza servicii in domeniul gestionarii DEEE distributie pe regiuni _________________ 69 Tabel nr.12 Rata de colectare a DEEE toate categoriile _____________________ 72

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

INDEX FIGURI
Figura nr. 1 Figura nr.2 Figura nr.3 Figura nr.4 Figura nr.5 Figura nr.6 Figura nr. 7 Figura nr.8 Figura nr.9 Impartirea responsabilitatilor si fluxul informational in domeniul gestionarii echipamentelor cu PCB _____________________________ 26 Repartizare transformatoare,categorii de folosinta ________________ 27 Repartizare condensatoare pe categorii de folosinta _______________ 27 Repartizarea la nivel regional a transformatoarelor cu PCB ___________ 28 Repartizarea la nivel regional a condensatoarelor cu PCB_____________ 28 Importurile de baterii si acumulatori portabili, 2005(nr.buc.) _________ 39 Importurile de baterii si acumulatori portabili, 2005 (kg.)____________ 39 Comparatie grafica intre cantitatile de baterii si acumulatori portabili importate in 2004 respectiv 2005 (numar bucati) __________________ 39 Comparatie grafica intre cantitatile de baterii si acumulatori portabili importate in 2004 respectiv 2005 (kilograme) ____________________ 39 Figura nr.10 Comparatie grafica intre principalele tipuri de baterii portabile importate in anul 2004 respectiv 2005 (nr.bucati) ___________________________ 41 Figura nr.11 Comparatie grafica intre principalele tipuri de baterii portabile importate in anul 2004 respectiv 2005 (greutatea in kg) ______________________ 41 Figura nr.12 Comparatie intre cantitatile (bucati) de acumulatoare portabile importate in anii 2004 respectiv 2005 ___________________________________ 43 Figura nr.13 Comparatie intre greutatile totale pe tipuri de acumulatoare portabile importate in anii 2004 respectiv 2005 __________________________ 43 Figura nr.14 Etape in gestionarea vehiculelor scoase din uz ____________________ 46 Figura nr. 15 Repartizarea la nivel regional a VSU colectate ____________________ 52 Figura nr. 16 Repartizarea la nivel ______________________________________ 52 Figura nr. 17 Repartizarea la nivel ______________________________________ 52 Figura nr. 18 Repartizarea la nivel ______________________________________ 52 Figura nr.19 Eficienta dezmembrarii si tratarii VSU colectate ________________ 52 Figura nr.20 Procentul de deseuri valorificate, eliminate si ramase pe stoc, pe fiecare categorie in parte, 2005 ___________________________________ 54 Figura nr.21 Fluxul informational intern in raportarea datelor privind EEE si DEEE ___ 59 Figura nr.22 Distributia pe regiuni a producatorilor/importatorilor de echipamente electrice si electronice inregistrati pana la data de 15.11.2006 ________ 62 Figura nr.23 Greutatea echipamentelor electrice si electronice puse pe piata 2005 ___ 66 Figura nr.24 Numarul echipamentelor electrice si electronice puse pe piata in anul 2005, grupate pe categorii Figura nr.25 Figura nr.26 Figura nr.27 Figura nr.28 Figura nr.29 ____________________________________ 66 Ponderea procentuala a produselor din categoria 1 _________________ 67 Ponderea procentuala a produselor din categoria 2 ________________ 67 Ponderea procentuala a produselor din categoria 3_________________ 68 Ponderea procentuala a produselor din categoria 4_________________ 68 Distributia agentilor economici reciclatori la nivel national ___________ 70

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

STUDIU PRIVIND ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE PENTRU DESEURILE SI FLUXURILE SPECIALE DE DESEURI SI ELABORARE DE INDICATORI PENTRU SUPORT DECIZIONAL (PCB/PCT, BATERII, VSU, DEEE)

1. INTRODUCERE
Studiul de fata a fost realizat in baza contractului numar 5396 incheiat intre Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului ICIM Bucuresti si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor la data de 19.10.2006, in urma desfasurarii procedurii de licitatie deschisa pentru achizitia de servicii de elaborare studii de cercetare din data de 15.09.2006. Conform ofertei prezentate (realizata pe baza caietului de sarcini achizitionat), scopul prezentului studiu este de a dezvolta si implementa instrumente a caror utilizare sa constituie un suport real atat in reglementarea, monitorizarea si controlul gestionarii tipurilor speciale de deseuri cat si in raportarile si informarile realizate de catre administratia centrala pentru protectia mediului. Cele patru tipuri speciale de deseuri care fac obiectul prezentului studiu sunt: echipamente si materiale ce contin compusi bifenili policlorurati si similari acestora; baterii portabile uzate; vehicule scoase din uz; echipamente si deseuri de echipamente electrice si electronice. Principalele rezultate obtinute in urma realizarii studiului sunt: aplicatie software care gestioneaza datele pentru cele patru tipuri speciale de deseuri; indicatori specifici fiecarui tip de deseuri in parte; raport privind datele existente pentru anul de raportare 2005, pentru fiecare tip de deseuri in parte. Timpul foarte scurt de desfasurare a proiectului (2 luni) nu a permis (asa cum si initial a fost estimat) ca datele pentru anul de raportare 2005 sa fie colectate si gestionate folosind aplicatia software dezvoltata si impelementata. In vederea respectarii cerintelor caietului de sarcini a proiectului, raportul elaborat contine date colectate si prelucrate furnizate de alte institutii, respectiv unitati administrative de la nivel central (Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Institutul National de Statistica, Directia Generala a Vamilor si Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului).

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Beneficiarii directi ai rezultatelor obtinute in urma realizarii prezentului studiu sunt atat
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor cat si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, care va gestiona aplicatia software dezvoltata. Trebuie precizat ca acest proiect reprezinta o premiera la nivel national in domeniul gestionarii deseurilor, diferenta semnificativa fata de modul actual de management a informatiei constand in modul de incarcare a datelor care este on-line. Astfel, fiecare utilizator va avea un cont de acces si o parola si, in functie de nivelul de acces setat de administratorul aplicatiei va gestiona (introduce date si/sau genera rapoarte) informatia aferenta uneia sau mai multor unitati teritoriale (judet, regiune, nivel national). In vederea unei utilizari cat mai eficiente a resurselor existente si a obtinerii unui rezultat cat mai bun, la elaborarea prezentului studiu s-au avut in vedere concluziile studiilor anterioare pe care ICIM Bucuresti le-a realizat cu sprijinul financiar al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, si anume:

Studiu privind gestionarea deseurilor periculoase baterii si acumulatori portabili uzati, iulie 2005 Studiu privind gestionarea deseurilor periculoase echipamente/materiale ce contin PCB/PCT, noiembrie 2005 Evaluarea posibilitatilor de tratare a anumitor categorii de deseuri provenite de la dezmembrarea vehiculelor scoase din uz, noiembrie 2005
si Sistemul de management al deseurilor de echipamente electrice si electronice in Europa, proiect finantat de DHV Environment and Transportation BV Olanda, aflat inca in desfasurare. Nu in ultimul rand trebuie precizat ca pe tot parcursul realizarii studiului a existat o colaborare permanenta intre specialistii ICIM Bucuresti si reprezentantii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ai Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor (departamentele deseuri si IT) in vederea alegerii celei mai bune solutii, atat din punct de vedere al mediului de programare utilizat cat si al tipurilor de date gestionate.

In concluzie, in cadrul prezentului proiect denumit Studiu privind actualizarea bazei de

date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru supor decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE), pe de o parte a fost realizata si
implementata o aplicatie software care gestioneaza datele referitoare la cele patru fluxuri speciale de deseuri iar, pe de alta parte sunt prezentate, pe fiecare tip de deseuri in parte, datele pentru anul de raportare 2005 si indicatori specifici pentru fiecare caz in parte.

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

2. METODOLOGIA DE ELABORARE A APLICATIEI SOFTWARE


Avand in vedere faptul ca, procesul de realizare a celor patru aplicatii implica parcurgerea unor etape similare, activitatile desfasurate in vederea atingerii obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini au fost urmatoarele:

Activitatea 1

Definirea scopului fiecarei baze de date in parte

Prima etapa in proiectarea unei baze de date este definirea scopului acesteia si a modului in care va fi folosita. A fost necesara cunoasterea exacta a tipurilor de informatii care se doresc a fi obtinute in urma gestionarii aplicatiei, pentru a determina parametri de intrare si caracteristicile acestora. De asemenea, in aceasta etapa s-a realizat o evaluare a sistemului pe care ruleaza aplicatia la beneficiar, in vederea alegerii celei mai potrivite solutii software.

Activitatea 2

Stabilirea structurii logice de stocare a datelor

Au fost create structurile primare de stocare a datelor luandu-se in considerare faptul ca, pentru o cat mai buna gestionare, informatia trebuie impartita si stocata in unitati cat mai mici, pentru a permite interogari ulterioare cat mai diverse. De la bun inceput a fost eliminata posibilitatea intrarilor duplicat pentru a se evita introducerea unei surse suplimentare de eroare si pentru a facilita actualizarea ulterioara a informatiilor.

Activitatea 3

Stabilirea relatiilor existente intre diversele tipuri de date stocate

Odata stabilita structura logica de stocare a datelor, s-au definit relatiile care exista intre acestea. Ca principiu general, cu cat exista mai multe astfel de relatii stabilite, cu atat rapoartele generate ulterior vor fi mai diverse.

Activitatea 4

Proiectarea si realizarea propriu-zisa a aplicatiilor

Pe baza parametrilor stabiliti, s-a realizat dezvoltarea aplicatiei (programarea propriuzisa). Dezvoltarea aplicatiei s-a facut luand in considerare si caracteristicile hardware a echipamentelor pe care va fi instalata si va rula.

Activitatea 5

Instalarea si rularea aplicatiilor la beneficiar

Aplicatia a fost instalata pe un server aflat la sediul beneficiarului, posesor al licentei pentru platforma de programare utilizata.

Activitatea 6 Introducerea datelor in sistem si generarea de rapoarte pe fiecare flux de date in parte
Introducerea datelor si generarea de rapoarte s-a realizat doar cu titlu de exercitiu pentru a verifica modul de functionare a aplicatiei. La fiecare nivel de utilizare s-au stabilit categoriile de rapoarte care se pot genera, in functie de necesitatile de raportare

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

ale utilizatorilor de la nivelul respectiv (reglementarea, monitorizarea si controlul gestionarii fluxurilor de deseuri mentionate, informarea publicului etc., la nivel local, regional si national, raportari la forurile europene). Pe baza datelor introduse in sistem au fost generate rapoartele pre-definite in faza de realizare a aplicatiilor.

Activitatea 7

Optimizarea performantelor sistemului bazei de date

Etapa se bazeaza pe flexibilitatea aplicatiei software. Odata cu introducerea datelor si pe parcursul rularii aplicatiilor pot aparea o serie de probleme care sa afecteze performantele sistemului, acestea putand fi solutionate prin ajustari de mica amploare.

Activitatea 8

Elaborarea de indicatori specifici pentru fiecare flux de deseuri

Pentru fiecare flux de deseuri in parte, pe baza rapoartelor generate de aplicatie si in functie de cerintele de raportare existente la nivel european, au fost elaborati indicatori pentru suport decizional. O alta activitate a constat in elaborarea unor analize a datelor cantitative si calitative pe fiecare flux de deseuri in parte, datele fiind colectate de la structurile administrative si institutiile de la nivel central: Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului, Institutul National de Statistica, Directia Generala a Vamilor, Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului.

2.1 Structura aplicatiei software


Pentru a intelege modul in care a fost proiectata si dezvoltata aplicatia software care face obiectul prezentei lucrari, pentru inceput sunt explicate cateva notiuni referioare la gestionarea datelor (baze de date).

Tehnologia informatiei este tehnologia necesara pentru procesarea informatiilor, in


particular folosinta computerelor electronice pentru a converti, procesa si a transmite informatii. O baza de date reprezinta o modalitate de stocare a unor informatii (date) pe un suport extern si permanent (discuri), cu posibilitatea regasirii acestora. De obicei o baza de date este memorata intr-unul sau mai multe fisiere. Bazele de date sunt manipulate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date. Cel mai raspandit model de baze de date este cel relational, in care datele sunt memorate in tabele. Pe langa tabele, o baza de date relationala mai poate contine: indecsi, proceduri stocate, trigger-e, utilizatori si grupuri de utilizatori, tipuri de date, mecanisme de securitate si de gestiune a tranzactiilor etc. Alte

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

modele de baze de date sunt modelul ierarhic, modelul orientat-obiect si, mai nou, modelul XML. Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) este o aplicatie care permite pastrarea si gestionarea bazelor de date si care executa operatii asupra datelor solicitate de utilizatori. Sistemul de gestiune a bazei de date folosita de aplicatia software dezvoltata in cadrul proiectului este ORACLE. ORACLE foloseste ca model relational o reprezentare logica a datelor stocate fizic. Relatia este reprezentata printr-o tabela caracterizata prin doua elemente de baza: coloane si randuri. O baza de date relationala este un ansamblu de relatii (tabele) legate intre ele prin legaturi de tip parinte-copil, in care coloanele unei tabele reprezinta atributele unei entitati a aplicatiei, iar randurile reprezinta instante ale acelei entitati. Un tabel dintr-o baza de date relationala este un set de date organizate ca randuri (inregistrari) si coloane (campuri) si in care randurile sunt identificate in mod unic printr-o cheie. Numarul de coloane este limitat si specificat a priori printr-o schema, insa numarul de randuri este limitat doar de dimensiunea spatiului de stocare. In modelul relational, tabelul corespunde notiunii de relatie. Notiunea de tabel este diferita de cea de foaie de calcul, utilizata in programele de calcul tabelar. Spre exemplu, un tabel nu poate contine formule. Pe de alta parte, pentru modelarea corecta si completa a informatiei, o baza de date contine mai multe tabele interconectate. Fiecare instanta (rand) este caracterizata printr-un atribut sau ansamble de atribute (coloane) care identifica unic acel rand. Aceasta reprezinta cheia primara a tabelei. Legatura parinte-copil dintre randurile unei tabel cu randurile altui tabel se face printr-un atribut special numit cheie secundara. Cheia secundara a copilului va avea aceeasi valoare cu cheia primara corespunzatoare din celalalt tabel. Pentru o mai buna intelegere, mai jos sunt exemplificate trei situatii:

Exempul 1:
Entitate: agent economic Coloane: CUI, nume, adresa, localitate Randuri: 18334534, Noname Solutions SRL, Bdul Unirii, Bucuresti Cheie primara: CUI

Exemplul 2:
Entitate: DESEU Coloane: cod_deseu, denumire Randuri: D1.b, frigidere Cheie primara: cod_deseu

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Exemplul 3:
Entitate: raportare_colectare Coloane: CUI_colector, cod_deseu, numar, cantitate Cheie primara: (CUI_colector, cod_deseu) Chei secundare: CUI_colector, cod_deseu Aplicatia software dezvoltata in cadrul acestui proiect este structurata in trei sectiuni, si anume: baza de date - structura fizica a bazei de date, partea de interogare si actualizare a datelor; interfata care este liantul intre partea de prezentare (ecranele) si partea de baza de date; partea de prezentare (ecranele). Aceasta a fost implementata pe o platforma ORACLE 10G pentru Windows, iar aplicatia web a fost implementata utilizand tehnologii JAVA (Java Server Pages) pe un server web Apache Tomcat pentru Linux. Incarcarea datelor se va realiza la nivel local pe baza de cont si parola de acces. Va fi posibila generarea de rapoarte la toate nivelele de interes (local, regional si national) pentru fiecare flux de deseuri in parte. Cel mai important lucru in ceea ce priveste proiectarea unei baze de date este stabilirea structurii datelor de intrare, a relatiilor dintre acestea si a rapoartelor ce vor fi generate. Avand in vedere acest lucru s-a considerat ca implicarea a cat mai multi factori de decizie in acest proces este mai mult decat obligatorie. Astfel, s-au organizat o serie de intalniri pe parcursul carora s-au discutat si stabilit de comun acord toti acesti parametri. La aceste intalniri au participat reprezentanti ai: Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Directia de Gestiune a Deseurilor si Substante Chimice; Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Directia de Gestiune a Deseurilor si Substante Chimice Periculoase si Directia Sisteme Informationale; S.C. NoName Solutions Bucuresti firma care a dezvoltat aplicatia software; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Laboratorul de Gestiune a Deseurilor Solide si Metodologii Studii de Impact si Sectia Impactul Constructiilor asupra Mediului. Dupa discutarea si stabilirea parametrilor generali, s-a format cate un grup de lucru pentru fiecare flux special de deseuri in parte in vederea clarificarii aspectelor particulare. S-au elaborat doua seturi de tabele, unul pentru datele de intrare si cel de-al doilea pentru datele de iesire (rapoarte). Acestea au constituit baza de discutie pentru intalnirile de pe parcursul desfasurarii intregului proiect, iar varianta lor finala este prezentata in Anexa I.

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In ceea ce priveste nivelurile de utilizare si acces catre informatie, acestea vor fi stabilite de catre administratorul aplicatiei, schema propusa fiind urmatoarea: Agentia Locala pentru Protectia Mediului (42) introduce si valideaza datele pentru fiecare agent economic raportor in parte si poate vizualiza rapoartele generate la nivel judetean (ex. APM Brasov introduce si valideaza datele raportate de agentii economici inregistrati pe teritoriul judetului si poate vizualiza raportele generate doar la nivelul judetului Brasov). Agentia Regionala pentru Protectia Mediului (8) vizualizeaza rapoartele generate atat la nivel judetean cat si la nivel regional doar pentru judetele care fac parte din regiunea respectiva (ex. ARPM Sibiu poate vizualiza, pe langa rapoartele aferente Regiunii 7 Centru si rapoartele pentru fiecare dintre judetele Brasov, Alba, Sibiu, Mures, Harghita si Covasna). Deoarece ARPM nu are acces la modulul de introducere a datelor, in cazul in care sesizeaza unele inadvertente le comunica APM-ului in vederea verificarii si, eventual, a modificarii datelor introduse. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului introduce si valideaza datele primite de la agentii economici raportori care, conform prevederilor legale in vigoare, au obligatii de raportare direct catre ANPM. De asemenea, vizualizeaza rapoartele generate atat la nivel judetean, regional cat si la nivel national. Nu are accept de modificare decat asupra datelor introduse pe care le introduce. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor are acces la totalitatea rapoartelor generate in urma functionarii aplicatiei (nivel judetean, regional si national). Daca se doreste, exista posibilitatea adaugarii unor utilizatori suplimentari. Ca principiu general, pentru o mai buna asumare a responsabilitatii in ceea ce priveste datele raportate se propune ca posibilitatea de modificare a datelor deja introduse sa nu o aiba decat institutia care a introdus datele de la bun inceput. Datele vor fi introduse prin conectare, pe baza de cont si parola, direct pe serverul administrat de ANPM. Astfel vor fi indepartate erorile care apar de-a lungul lantului informational (pierderea si modificarea de informatii). De asemenea, costurile de administrare sunt minime, acestea constand doar in mentinerea functionarii la parametri optimi a serverului care gazduieste aplicatia. Pentru o mai buna intelegere a modului de functionare a aplicatiei, in continuare este prezentata structura informationala si modul de gestionare a datelor (introducere date si generare rapoarte) pe fiecare flux de deseuri in parte.

10

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

2.2 Modul de gestionare a datelor

In vederea potrivirii in cadrul unei matrici logice a tipurilor de date ce trebuiesc raportate, pentru fiecare flux de deseuri in parte au fost definite entitatile care isi au fiecare rolul bine stabilit pe intreg parcursul, din momentul in care produsele sunt puse pe piata pana in momentul decontaminarii/eliminarii deseurilor respective. Ceea ce e important de subliniat cheia unica de identificare a fiecarui agent implicat este reprezentata de Codul Unic de Identificare (CUI). In cazul in care entitatea respectiva, prin natura sa, nu detine un CUI, alte chei unice pot fi: numarul de inregistrare la Registrul Comertului (J) in cazul primariilor si consiliilor locale sau codul numeric personal (CNP) in cazul persoanelor fizice autorizate. Datele standard raportate de fiecare entitate implicata sunt: nume companie; nume si CNP persoana responsabila de raportare; cod unic de identificare sau, dupa caz, numar de inregistrare la registrul comertului sau CNP; adresa sediu social; adresa puncte de lucru (numai in anumite cazuri bine definite); date de contact: telefon, fax, e-mail, adresa web etc. Datele standard raportate de punctele de lucru sunt similare celor de mai sus. In ceea ce priveste rapoartele, daca se doreste, acestea se pot genera cu o frecventa mai mare decat anuala.

2.2.1

Materiale si echipamente ce contin PCB/PCT

Principalii actori implicati in gestionarea informatiei in ceea ce priveste echipamentele si materialele ce contin ulei cu PCB/PCT sunt urmatorii: agentul economic detinator al respectivelor echipamente/materiale; agentul economic care realizeaza operatii de decontaminare si/sau eliminare, inclusiv transport in vederea eliminarii. Deoarece este foarte important de stiut locul efectiv unde se afla echipamentele, agentii economici detinatori raporteaza pe puncte de lucru. Astfel, in cazul in care unui CUI ii corespund mai multe puncte de lucru, raportarile se fac pe fiecare punct de lucru in parte. De asemenea, pe langa datele generale mentionate, agentul economic detinator mai raporteaza forma de proprietate, deoarece este necesara cunoasterea unei statistici pe acest indicator in vederea unei planificari cat mai bune a resurselor financiare necesare

11

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

decontaminarii/eliminarii (cate echipamente se afla in proprietate privata si cate sunt in proprietate de stat). Apoi raportarile difera in functie de echipamentele detinute. Astfel, in cazul

transformatoarelor, se raporteaza pentru fiecare echipament detinut in parte


urmatoarele date: nr. serie sau de inventar ; fabricant si data fabricarii; putere echipament (kVA); tip dielectric continut se alege prin bifare una din cele doua variante: (1) dielectric identificat ca ulei cu PCB >50ppm si (2) dielectric identificat ca ulei cu PCB <50ppm; in cazul in care se bifeaza varianta (2) se precizeaza si concentratia; atat in cazul (1) cat si in cazul (2) se precizeaza daca concentratia este masurata sau estimata, si in cazul in care este masurata se precizeaza numarul buletinului de analiza care sustine rezultatul, cine l-a realizat si la ce data; greutate totala echipament (kg), inclusiv dielectric se precizeaza daca valoarea este estimata sau citita pe eticheta; greutate dielectric (kg) se precizeaza daca valoarea este estimata sau masurata; denumire comerciala dielectric se alege prin bifare dintr-o lista predefinita; tip folosinta echipament se alege prin bifare una din cele doua variante: (1) scos din uz sau (2) in functiune data prevazuta pentru decontaminare/eliminare (pentru cei planificati), sau cea la care s-a realizat decontaminarea/eliminarea (pentru cei care au fost decontaminati/eliminati in anul respectiv de raportare); in cazul celor scosi din uz nu trebuie sa depaseasca 31.12.2010; locul unde a avut sau va avea loc (dupa caz) elimnarea/decontaminarea (nume agent economic care realizeaza operatiile de decontaminare si/sau eliminare); intr-o subtabela individuala se completeaza datele agentului economic care a realizat decontaminarea/eliminarea (pe langa datele generale si numarul actului care atesta eliminarea in cazul in care aceasta a avut loc). In cazul condensatoarelor, raportarea difera. Deoarece, conform inventarelor existente, acestea sunt in numar de zeci de mii (in 2005 au fost raportate 154.587 bucati, fata de 800 transformatoare), s-a stabilit ca raportarea sa nu se faca pe fiecare bucata in parte (ca in cazul transformatoarelor) ci pe tipuri detinute. Astfel, agentul economic detinator va raporta pe fiecare tip de condensator detinut in parte urmatoarrele date: numar condensatoare din acel tip detinute; fabricant; data fabricarii; greutate totala echipament (kg) inclusiv dielectricul continut, precizand daca valoarea este estimata sau masurata;

12

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

tip folosinta echipament se alege prin bifare una din cele doua variante: (1) scos din uz sau (2) in functiune; data prevazuta pentru eliminare (pentru cei planificati), sau cea la care s-a realizat eliminarea (pentru cei care au fost eliminati in anul respectiv de raportare); in cazul celor scosi din uz nu trebuie sa depaseasca 31.12.2010; locul unde a avut sau va avea loc (dupa caz) eliminarea (nume agent economic care realizeaza operatiile de eliminare); intr-o subtabela individuala se completeaza datele agentului economic care a realizat decontaminarea/eliminarea (pe langa datele generale si numarul actului care atesta eliminarea in cazul in care aceasta a avut loc). Se precizeaza ca in cazul condensatoarelor nu s-a considerat necesara raportarea concentratiei in PCB a uleiului continut deoarece acestea se prezinta sub forma incapsulata si nu se permite distrugerea de catre persoane neautorizate. Oricum, conform datelor din literatura de specialitate, este foarte putin probabil sa existe concentratii de PCB mai mici de 5 ppm. In cazul altele se raporteaza urmatoarele date, in functie de tip (butoi cu ulei, materiale impregnate etc.), pe fiecare tip in parte: tip echipament/material; numar bucati (doar pentru alte echipamente); tip dielectric continut se alege prin bifare una din cele doua variante: (1) dielectric identificat ca ulei cu PCB >50ppm si (2) dielectric identificat ca ulei cu PCB <50ppm; in cazul in care se bifeaza varianta (2) se precizeaza si concentratia; atat in cazul (1) cat si in cazul (2) se precizeaza daca concentratia este masurata sau estimata, si in cazul in care este masurata se precizeaza numarul buletinului de analiza care sustine rezultatul si cine l-a realizat si la ce data; greutate totala echipament (kg) inclusiv dielectricul continut, precizand daca valoarea este estimata sau masurata; greutate dielectric (kg) se precizeaza daca valoarea este estimata sau masurata; metoda de decontaminare/eliminare prevazuta; data prevazuta pentru elimnare/decontaminare idem ca la transformatoare si condensatoare; locul unde are loc decontaminarea/eliminarea - idem ca la transformatoare si condensatoare. Date referitoare la calendarul eliminarii se completeaza un tabel pentru fiecare agent economic detinator in parte, de data aceasta raportandu-se per total companie si nu pe puncte de lucru. Pe fiecare tip de echipament si material in parte se precizeaza numarul de bucati si cantitatea propusa a fi eliminata. Calendarul eliminarii trebuie sa contina inclusiv date pentru anul de raportare respectiv.

13

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Date de la agentii economici care presteaza servicii de gestionare deseuri (decontaminare, eliminare, colectare in vederea exportului). Pe langa informatiile generale, se completeaza pentru fiecare agent economic detinator in parte (pentru care s-au prestat operatiile de gestionare deseuri) urmatoarele date: CUI agent economic detinator pentru care s-a prestat respectiva operatie de gestionare deseuri; operatia prestata (eliminare, decontaminare, colectare in vederea exportului); tipul echipamentului si/sau materialului astfel gestionat; pentru fiecare tip de echipament/material se raporteaza nr. bucati si cantitate gestionata. Toate aceste date raportate de catre agentii economici implicati sunt introduse in aplicatie de catre autoritatea locala pentru protectia mediului (APM). Pe baza acestora sunt generate urmatoarele rapoarte: cantitatile (nr. si buc.) de echipamente si materiale detinute, pe tipuri de echipament si tip de proprietate (privata sau de stat); in cazul agentilor economici cu mai multe filiale/sucursale cantitati totale pe agent economic (ex. ELECTRICA), pe tip de echipament/material ; pentru fiecare operatie de gestionare deseuri in parte (decontaminare, eliminare si colectare in vederea transportului) se pot genera raportari pentru fiecare tara in parte (unde a avut loc operatia de gestionare), nr. bucati si cantitati decontaminate/ eliminate/colectate in vederea transportului. calendar eliminare raportarea se realizeaza separat, pe cele doua categorii de folosinta, pentru fiecare tip de echipament in parte. In cazul transformatoarelor raportarile se pote realiza si pe criteriul concentratiei PCB.

2.2.2

Baterii si acumulatori portabili uzati

Principalii actori implicati in gestionarea informatiei in ceea ce priveste bateriile si acumulatorii portabili din momentul cand sunt introduse pe piata ca produse pana in momentul in care sunt eliminate ca deseuri sunt urmatorii: importatorii si producatorii (cei care pun pe piata produsele); colectorii; reciclatorii; eliminatorii. Aceasta este o impartire pur teoretica, in realitate existand de fapt combinatii intre aceste roluri (de ex. reciclatorii la randul lor pot colecta).

14

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Oricum, modul de detaliat in continuare este doar o propunere, in prezent neexistand la nivel national un suport legislativ care sa-l sustina, legislatia europeana nefiind inca transpusa. Propunerea de fata se bazeaza pe practica europeana si pe reglementarile directivelor europene din domeniu care urmeaza a fi transpuse. Important de precizat: in acest caz, agentii economici care pun pe piata produse raporteaza pe sediu social (CUI) iar cei care presteaza operatii de gestionare a deseurilor raporteaza pe punct de lucru. De exemplu daca un agent economic colector are trei puncte de lucru diferite unde colecteaza baterii si acumulatori portabili uzati, acesta va avea 3 raportari, pe fiecare punct de lucru in parte. Datele care se propun a fi raportate de catre agentii economici ce pun pe piata baterii si

acumulator portabili sunt urmatoarele:


date referitoare la produsele puse pe piata importatorii raporteaza pe fiecare categorie de produs importat: codul si denumirea produsului (conform Codului vamal), nr. bucati si greutate neta totala producatorii raporteaza pe fiecare categorie produsa: codul si denumirea produsului (conform nomenclatorului PRODROM1), nr. bucati si greutate neta totala date referitoare la indeplinirea tintelor de colectare si reciclare cantitati (bucati si kilograme) de baterii si acumulatori portabili uzati colectate in numele sau pentru agentul economic care a pus produsele pe piata, raportate separat, pe fiecare categorie de produse in parte; cantitati (bucati si kilograme) de baterii si acumulatori portabili uzati reciclate in numele sau pentru agentul economic care a pus produsele pe piata, raportate separat, pe fiecare categorie de produse in parte; Deoarece exista 3 codificari diferite, una pentru produse importate, alta pentru cele produse in Romania si o cea de a treia pentru deseurile rezultate, este foarte important sa se realizeze o echivalenta intre acestea. Agentii economici care pun pe piata produsele pot raporta in mod individual sau pot alege sa fie reprezentati de un alt agent economic autorizat care sa le preia atat responsabilitatile de raportare cat si cele de atingere a tintelor de colectare si reciclare. Agentii economici autorizati pentru preluarea responsabilitatilor vor raporta exact aceleasi tipuri de date. Date care se propun a fi raportate de catre agentii economici care colecteaza baterii si

acumulatori portabili uzati sunt urmatoarele:


denumire si cod deseu colectat (conform Catalogului european al deseurilor); cantitatea colectata (nr. buc. si kg).

Nomenclator de produse si servicii industriale

15

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Date care se propun a fi raportate de catre agentii economici care recicleaza baterii si

acumulatori portabili uzati sunt urmatoarele:


denumire si cod deseu reciclat (conform Catalogului european al deseurilor); tara in care se realizeaza reciclarea; cantitatea reciclata (nr. buc. si kg) in cazul fiecarei tari in parte. Aceleasi tipuri de date se presupune a fi raportate si de catre agentii economici care

elimina baterii si acumulatori portabili uzati.


Referitor la entitatea care va introduce datele raportate de catre agentii economici care pun pe piata produsele si cei care le gestioneaza atunci cand acestea devin deseuri, se propune agentia locala pentru protectia mediului (APM). Rapoartele care vor fi generate pe baza datelor introduse sunt urmatoarele: cantitate totala (nr. si tone) de baterii si acumulatori portabili produsi in Romania (pe fiecare cod PRODROM in parte); cantitate totala (nr. si tone) de baterii si acumulatori portabili importati (pe fiecare cod vamal in parte); cantitate totala (nr. si tone) de baterii si acumulatori portabili uzati colectati (pe fiecare cod de deseu in parte); cantitate totala (nr. si tone) de baterii si acumulatori portabili uzati reciclati (pe fiecare cod de deseu in parte), din care cantitate reciclata in Romania, cantitate reciclata in state membre C.E. si cantitate reciclata in state non-U.E.; cantitate totala (nr. si tone) de baterii si acumulatori portabili uzati eliminati (pe fiecare cod de deseu in parte), din care cantitate eliminata in Romania, cantitate eliminata in state membre C.E. si cantitate eliminata in state non-U.E. Pentru a putea realiza o structura logica si functionabila, s-a stabilit un tabel de echivalenta intre codurile tarifare vamale ale diferitelor tipuri de baterii/acumulatori si codurile de deseu (conform H.G. 856/2002) care a fost incarcat in aplicatie.

2.2.3

Vehicule scoase din uz

Principalii actori implicati in gestionarea informatiei in ceea ce priveste vehiculele scoase din uz sunt urmatorii: Agenti economici care desfasoara numai activitati de depoluare a VSU (cu instalatie de depoluare mobila) Agenti economici care desfasoara numai activitati de colectare a VSU Agenti economici care desfasoara activitati de colectare si dezmembrare a VSU Agenti economici care detin SHREDDER (desfasoara toate tipurile de activitati (colectare, depoluare, dezmembrare, pretratare, tratare si apoi shredder)

16

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Datele care se propun a fi raportate de catre agentii economici care desfasoara numai

activitati de depoluare sunt:


date referitoare la fluide rezultate in urma depoluarii VSU cantitate (l / vehicul) de combustibil lichid, combustibil gazos, de ulei de motor, ulei de transmisie, ulei hidraulic, ulei de cutie de viteza, de ulei pentru amortizoare, lichid de frana, lichid de racire, lichid de spalare parbriz si cantitate totala (l / vehicul) de lichide provenite de la depoluare date referitoare la reutilizarea lichidelor provenite de la depoluare cantitate (l / an) de lichide reutilizate date referitoare la reciclarea lichidelor provenite de la depoluare cantitate (l / an) de lichide reciclate Datele care se propun a fi raportate de catre agentii economici care desfasoara numai

activitati de colectare sunt:


date referitoare la VSU predate complet: an de fabricatie VSU, marca si categoria vehicului masa individuala / buc. (masa medie la gol) seria motorului seria sasiului numarul total si masa totala (tone) de VSU colectate date referitoare la VSU predate incomplet: an de fabricatie VSU, marca si categoria vehicului denumirea piesei lipsa masa piesei lipsa (Kg) numarul total si masa totala (tone) de VSU incomplecte colectate Datele care se propun a fi raportate de catre agentii economici care desfasoara activitati

de colectare si dezmembrare a VSU sunt:


separat pe VSU colectate: o date referitoare la VSU predate complet: an de fabricatie VSU, marca si categoria vehicului masa individuala / buc. (masa medie la gol) seria motorului si a sasiului numarul total si masa totala (tone) de VSU colectate o date referitoare la VSU predate incomplet: an de fabricatie VSU, marca si categoria vehicului denumirea piesei lipsa masa piesei lipsa (Kg) numarul total si masa totala (tone) de VSU incomplecte colectate date referitoare la fluidele rezultate in urma depoluarii VSU:

17

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

cantitate (l / vehicul) de combustibil lichid, combustibil gazos, de ulei de motor, ulei de transmisie, ulei hidraulic, ulei de cutie de viteza, de ulei pentru amortizoare, lichid de frana, lichid de racire, o lichid de spalare parbriz si cantitate totala (l / vehicul) de lichide provenite de la depoluare date referitoare la reutilizarea lichidelor provenite de la depoluare cantitate (l / an) de lichide reutilizate o date referitoare la reciclarea lichidelor provenite de la depoluare date referitoare la alte materiale rezultate in urma depoluarii VSU: cantitate (kg) de condensatorii cu PCB / PCT cantitate (kg) de rezervor de combustibil cantitate (kg) de componente pirotehnice cantitate (kg) de componente cu Hg cantitate (kg) de componente cu Cd, Pb, Cr hexavalent cantitate (kg) totala de materiale rezultate in urma depoluarii VSU o date referitoare la reutilizarea materialelor rezultate in urma depoluarii VSU: cantitate (t / an) de materiale rezultate in urma depoluarii VSU o date referitoare la reciclarea materialelor rezultate in urma depoluarii VSU: cantitate (t / an) de materiale rezultate in urma depoluarii VSU date referitoare la componentele provenite de la pretratarea VSU: cantitate (kg) de baterii cantitate (kg) de rezervor de combustibil cantitate (kg) de filtre de ulei cantitate (kg) de catalizatori cantitate (kg) de anvelope cantitate (kg) de sticla cantitate totala (kg) de componente provenite de la pretratarea VSU o date referitoare la reutilizarea componentelor provenite de la pretratarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la pretratarea VSU o date referitoare la reciclarea componentelor provenite de la pretratarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la pretratarea VSU o date referitoare la valorificarea componentelor provenite de la pretratarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la pretratarea VSU date referitoare la componentele provenite de la dezmembrarea VSU: cantitate (kg) de componente metalice cantitate (kg) de componente mari de plastic cantitate (kg) de alte materiale cantitate totala (kg) de componente provenite de la dezmembrarea VSU o date referitoare la reutilizarea componentelor provenite de la dezmembrarea VSU: cantitate (l / an) de lichide reciclate o

18

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

cantitate (t / an) de componente provenite de la dezmembrarea VSU o date referitoare la reciclarea componentelor provenite de la dezmembrarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la dezmembrarea VSU o date referitoare la valorificarea componentelor provenite de la dezmembrarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la pretratarea VSU Datele care se propun a fi raportate de catre agentii economici care detin SHREDDER sunt: date referitoare la VSU colectate: o date referitoare la VSU predate complet: an de fabricatie VSU, marca si categoria vehicului masa individuala / buc. (masa medie la gol) seria motorului si a sasiului numarul total si masa totala (tone) de VSU colectate o date referitoare la VSU predate incomplet: an de fabricatie VSU, marca si categoria vehicului denumirea piesei lipsa masa piesei lipsa (Kg) numarul total de VSU incomplecte colectate masa totala VSU colectate incomplecte (tone) date referitoare la fluidele rezultate in urma depoluarii VSU: cantitate (l / vehicul) de combustibil lichid, combustibil gazos, de ulei de motor, ulei de transmisie, ulei hidraulic, ulei de cutie de viteza, de ulei pentru amortizoare, lichid de frana, lichid de racire, o lichid de spalare parbriz si cantitate totala (l / vehicul) de lichide provenite de la depoluare date referitoare la reutilizarea lichidelor provenite de la depoluare cantitate (l / an) de lichide reutilizate o date referitoare la reciclarea lichidelor provenite de la depoluare date referitoare la alte materiale rezultate in urma depoluarii VSU cantitate (kg) de condensatorii cu PCB / PCT cantitate (kg) de rezervor de combustibil cantitate (kg) de componente pirotehnice cantitate (kg) de componente cu Hg cantitate (kg) de componente cu Cd, Pb, Cr hexavalent cantitate (kg) totala de materiale rezultate in urma depoluarii VSU o date referitoare la reutilizarea materialelor rezultate in urma depoluarii VSU cantitate (t / an) de materiale rezultate in urma depoluarii VSU o date referitoare la reciclarea materialelor rezultate in urma depoluarii VSU cantitate (l / an) de lichide reciclate o

19

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

cantitate (t / an) de materiale rezultate in urma depoluarii VSU date referitoare la componentele provenite de la pretratarea VSU cantitate (kg) de baterii cantitate (kg) de rezervor de combustibil cantitate (kg) de filtre de ulei cantitate (kg) de catalizatori cantitate (kg) de anvelope cantitate (kg) de sticla cantitate totala (kg) de componente provenite de la pretratarea VSU o date referitoare la reutilizarea componentelor provenite de la pretratarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la pretratarea VSU o date referitoare la reciclarea componentelor provenite de la pretratarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la pretratarea VSU o date referitoare la valorificarea componentelor provenite de la pretratarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la pretratarea VSU date referitoare la componentele provenite de la dezmembrarea VSU cantitate (kg) de componente metalice cantitate (kg) de componente mari de plastic cantitate (kg) de alte materiale cantitate totala (kg) de componente provenite de la dezmembrarea VSU o date referitoare la reutilizarea componentelor provenite de la dezmembrarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la dezmembrarea VSU o date referitoare la reciclarea componentelor provenite de la dezmembrarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la dezmembrarea VSU o date referitoare la valorificarea componentelor provenite de la dezmembrarea VSU: cantitate (t / an) de componente provenite de la pretratarea VSU date referitoare la materialele provenite de la SHREDDER: cantitate (tone) de materiale feroase cantitate (kg) de materiale neferoase (Al, Cu, Zn, Pb) cantitate (kg) de alte materiale neferoase cantitate (kg) de fractie usoara rezultata in urma tocarii / maruntirii date referitoare la reciclarea componentelor provenite de la SHREDDER cantitate (t / an) de materiale reciclate date referitoare la valorificarea componentelor provenite de la SHREDDER cantitate (t / an) de materiale valorificate date referitoare la eliminarea componentelor provenite de la SHREDDER cantitate (t / an) de materiale eliminate

20

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Rapoartele generate sunt pe doua categorii de vehicule scoase din uz, o categorie fiind reprezentata de cele care provin din vehicule fabricate inainte de 1980 iar cealalta categorie din vehicule fabricate dupa 1980. Astfel, pe fiecare tip de materiale in parte provenit de la depoluare, dezmembrarea si tocarea acestora sunt generate sume anuale. Tinta finala a raportarii este de a se cunoaste, la nivel national, cantitatile anuale de materiale reutilizate, reciclate si valorificate, materiale provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz.

2.2.4

Echipamente si deseuri de echipamente electrice si electronice

In ceea ce priveste elaborarea tabelelor pentru datele de intrare pentru EEE si DEEE s-a tinut cont de cerintele de raportare reglementate in Ordinul nr. 1223/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electroncie. Pentru a evita suprapunerea de date si riscul dublei raportari pentru aceeasi sursa s-a considerat necesar sa se completeze o parte din tabelele existente in Ordinul nr. 1223/2005, respectiv sa se simplifice altele. Principalii actori implicati in gestionarea informatiei in ceea ce priveste echipamentele electrice si electronice din momentul introducerii lor pe piata ca produse pana in momentul in care devin deseuri sunt urmatorii: Producatorii/importatorii Administratorii punctelor de colectare Reciclatorii De remarcat ca activitatile acestor actori nu sunt strict delimitate, in realitate existand de fapt combinatii intre rolurile lor (de ex. reciclatorii la randul lor pot colecta). De asemenea este important de precizat ca agentii economici care pun pe piata produse raporteaza pe sediu social (CUI) iar cei care presteaza operatii de gestionare a deseurilor raporteaza pe punct de lucru. De exemplu daca un agent economic colector are trei puncte de lucru diferite unde DEEE, acesta va avea 3 raportari, pe fiecare punct de lucru in parte. Datele care se propun a fi raportate de catre agentii economici ce pun pe piata EEE sunt urmatoarele: date referitoare la produsele puse pe piata importatorii raporteaza pe fiecare categorie si subcategorie de produs importat: codul si denumirea produsului (conform Anexei 1B din HG 448/2005), nr. bucati si greutate neta totala (kg);

21

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

producatorii raporteaza pe fiecare categorie produsa: codul si denumirea produsului (conform Anexei 1B din HG 448/2005), nr. bucati si greutate neta totala (kg). date referitoare la indeplinirea tintelor de colectare si reciclare cantitati (bucati si kilograme) de DEEE colectate in numele sau pentru agentul economic care a pus produsele pe piata, raportate separat, pe fiecare categorie de produse in parte; Agentii economici care pun pe piata produsele pot raporta in mod individual sau pot alege sa fie reprezentati de un alt agent economic autorizat (organizatie colectiva) care sa le preia atat responsabilitatile de raportare cat si cele de atingere a tintelor de colectare si reciclare. Organizatia colectiva autorizata pentru preluarea responsabilitatilor va raporta exact aceleasi tipuri de date, dar la comun pentru toti producatorii/importatorii afiliati organizatiei. Date care se propun a fi raportate de catre agentii economici care colecteaza DEEE sunt urmatoarele: denumire si cod deseu colectat (conform Anexei 1B din HG 448/2005); cantitatea colectata (nr. buc. si kg) pe fiecare cod de deseu in parte si pe sursa de generare (persoane fizice si persoane juridice). Raportarea pe sursa de generare este esentiala pentru calcularea tintei de colectare la nivel national, care introduce in sistemul de calcul cantitatile de deseuri colectate doar de la gospodariile particulare. DEEE colectate de catre magazine prin sistemul old for new si care sunt transmise punctelor de colectare trebuie sa fie insotite de o evidenta din care sa reiasa sursa de generare (persoane fizice si persoane juridice). Aecasta evidenta trebuie sa fie furnizata de magazin. Pentru situatiile in care punctele de colectare sunt dotate cu ateliere de reparatii DEEE, se propune ca raportarea sa fie suplimentata cu urmatoarele date: denumire si cod deseu (conform Anexei 1B din HG 448/2005) reparat si refolosit; cantitate reparata si refolosita (nr. buc. si kg) pe fiecare cod de deseu in parte. De remarcat ca este vorba doar despre deseurile care au intrat in circuitul de refolosire, deci au fost reintroduse pe piata. denumire si cod deseu (conform Anexei 1B din HG 448/2005) recuperat; cantitate recuperata (kg si procente) pe fiecare cod de deseu in parte Date care se propun a fi raportate de catre agentii economici care recicleaza DEEE sunt urmatoarele: denumire si cod deseu reciclat (conform Anexei 1B din HG 448/2005); tara in care se realizeaza reciclarea;

22

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

cantitatea reciclata (nr. buc. si kg) in cazul fiecarei tari in parte si pe fiecare cod de deseu in parte; denumirea materialelor valorificabile din DEEE cantitatea (kg) pe tip de materiale valorificabile si pe fiecare cod de desu in parte denumire si cod deseu eliminat (conform Anexei 1B din HG 448/2005) cantitate eliminata (nr. buc. si kg) pe fiecare cod de deseu in parte. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului va incarca in aplicatie datele raportate de catre agentii economici care pun pe piata produsele echipamentele electrice si electronice. Referitor la entitatea care va introduce datele raportate de catre agentii economici care gestioneaza DEEE, se propune agentia locala pentru protectia mediului (APM). Rapoartele care vor fi generate pe baza datelor introduse sunt urmatoarele: numar total de agenti economici care pun de piata EEE, din care: producatori, importatori si agenti economici care produc si importa in acelasi timp; cantitate totala (nr. si tone) de EEE puse pe piata Romaniei, din care: produse in Romania si importate cantitate totala (nr. si tone) de EEE puse pe piata Romaniei pe fiecare cod in parte (conform Anexei 1B din HG 448/2005), din care produse in Romania si importate cantitate totala (nr. si tone) de DEEE colectate, din care: de la gospodarii particulare si din alte surse, altele decat gospodariile particulare cantitate totala (nr. si tone) de DEEE colectate pe fiecare cod in parte (conform Anexei 1B din HG 448/2005), din care: de la gospodarii particulare si din alte surse, altele decat gospodariile particulare cantitate totala (nr. si tone) de DEEE reciclate, din care cantitate reciclata in Romania, cantitate reciclata in state membre CE si cantitate reciclata in state non-UE cantitate totala (nr. si tone) de DEEE reciclate pe fiecare cod de deseu in parte, din care cantitate reciclata in Romania, cantitate reciclata in state membre CE si cantitate reciclata in state non-UE; Trebuie precizat ca prima raportare, respectiv incarcare a datelor referitoare la ehipamente si deseuri de echipamente electrice si electronice se va realiza in anul 2008, pentru anul de raportare 2007.

23

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

3. RAPOARTE PE CELE PATRU FLUXURI SPECIALE DE DESEURI


Conform ofertei prezentate, pe fiecare flux de deseuri in parte, si anume: echipamente si materiale ce contin compusi bifenili policlorurati si similari acestora; baterii portabile uzate; vehicule scoase din uz; echipamente si deseuri de echipamente electrice si electronice; sunt prezentate in continuare date colectate si prelucrate pentru anul de raportare 2005. Deoarece timpul de realizare a studiului a fost foarte scurt (circa 2 luni), datele au fost colectate de la nivelul autoritatilor administrative, respectiv institutii, centrale si regionale. Exista cazuri in care, din cauza gradului de noutate a fluxurilor de deseuri respective, nu exista date disponibile deoarece acestea nu au fost colectate si centralizate. De asemenea, pentru fiecare flux de deseuri in parte, au fost identificati si calculati (acolo unde au existat date suficiente) o serie de indicatori specifici care sa ajute la fundamentarea deciziilor in ceea ce priveste managementul respectivelor categorii de deseuri. Deoarece studiul de fata se refera strict la fluxuri informationale si gestionare de date, nu s-a mai considerat necesara prezentarea in amanunt a pachetelor legislative care reglementeaza gestionarea fiecarui tip de deseuri in parte, in text facandu-se referire in principal la acele prevederi referitoare la gestionare de informatii.

3.1

ECHIPAMENTE/MATERIALE CE CONTIN PCB/PCT


si condensatori ce contin uleiuri impregnate cu compusi

Echipamentele la care se face referire sunt, in marea lor majoritate, reprezentate de transformatoare bifenilipoliclorurati si similari acestora. In ceea ce priveste materialele, acestea sunt de diverse naturi, cum ar fi: butoaie ce contin ulei cu PCB, materiale textile impregnate, segmente de echipamente contaminate, sol contaminat etc. Compusii chimici care se incadreaza in denumirea PCB si compusi similari sunt urmatorii: toate formele de bifenili policlorurati PCB; toate formele de terfebili policlorurati PCT; toate formele de naftaline policlorurate PCN; toate formele de bifenili polibromurati PBB; monometil tetraclordifenil metan; monometil diclordifenil metan; monometil dibromdifenil metan; orice amestec al compusilor de mai sus.

24

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Acesti compusi chimici au inceput sa fie fabricati pe scara larga inca din 1930, in anii 80 fiind sistata productia lor. Se estimeaza ca in acest interval de timp s-au produs circa 1,5 milioane tone in Statele Unite, Europa Occidentala si Japonia. Datorita proprietatilor fizico-chimice speciale (stabilitate chimica foarte mare, neinflamabile, neexplozibile, constanta dielectrica foarte mare), acesti compusi au fost utilizati in mod intensiv in diverse ramuri industriale si in tara noastra.

3.1.1

Prevederi legislative

La nivel european, actul legislativ care reglementeaza gestionarea echipamentelor si materialelor ce contin compusi bifenili policlorurati si compusi similari acestora este Directiva Consiliului European nr. 96/59/EC din 16.11.1996. Scopul acestei directive este de a aduce la un numitor comun legislatia statelor membre in vederea decontaminarii si/sau eliminarii controlate a echipamentelor (atat cele in functiune cat si cele scoase din uz) si materialelor ce contin PCB si compusi similari acestora, pana cel tarziu la sfarsitul anului 2010. De asemenea este stabilita obligativitatea realizarii inventarelor la nivel national a echipamentelor/materialelor ce contin PCB si compusi similari si actualizarea acestora ori de cate ori apar modificari. Statele membre au avut obligativitatea de a raporta un rezumat al acestui inventar la Comisia Europeana nu mai tarziu de trei ani de la data adoptarii directivei. In Romania, actul legislativ care transpune directiva europeana este reprezentat de Hotararea de Guvern nr. 173 din 13.03.2000 modificata de Hotararea de Guvern nr. 291/07.04.2005 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si al altor compusi similari. Conform prevederilor actelor normative mai sus mentionate, fluxul informational traseu ascendent: se face de jos in sus, astfel: in domeniul gestionarii echipamentelor si materialelor care contin PCB/PCT are urmatorul

agentul economic detinator


intocmeste un inventar al echipamentelor si materialelor detinute pe care il transmite autoritatii locale pentru protectia mediului; - data limita de intocmire a inventarului a fost 31 decembrie 2001; - anual sunt notificate modificarile eventual aparute.

autoritatea locala pentru protectia mediului


transmite acest inventar, dupa verificare, autoritatilor de prevenire si stingere a incendiilor; - realizeaza inventarul judetean, care va fi actualizat ori de cate ori este necesar.

Secretariatul pentru compusi desemnati (coordonat de catre Agentia Nationala


pentru Protectia Mediului)

25

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

- realizeaza si actualizeaza (anual) inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusii desemnati. In figura nr.1 sunt prezentate responsabilitatile actorilor implicati si fluxul informational. Figura nr. 1 Impartirea responsabilitatilor si fluxul informational in domeniul gestionarii echipamentelor cu PCB

Agenti economici detinatori - eticheteaza, - realizeaza inventarul, si - intocmesc planul de eliminare a echipamentelor detinute; - depoziteaza echipamentele pe amplasamente securizate si care nu permit scurgeri de substante contaminante; - asigura resursele financiare necesare pentru identificarea si eliminarea compusilor desemnati

Autoritatea locala pentru prevenirea si stingerea incendiilor - primeste si actualizeaza inventarul echipamentelor/materialelor ce contin compusii desemnati

decide metodele cele mai adecvate de stingere a incendiilor de pe aceste amplasamente

Autoritatea teritoriala de protectie a mediului acorda asistenta agentilor economici la intocmirea planurilor de eliminare aproba planurile de eliminare inspecteaza echipamentele /materialele in cauza elaboreaza, actualizeaza si transmite inventarul teritorial al echipamentelor ce contin compusii desemnati; autorizeaza operatori pentru activitatea de transport a acestora

Autoritatea nationala de protectie a mediului - elaboreaza, actualizeaza si publica anual inventarul national al echipamentelor /materialelor ce contin compusii desemnati - constata contraventiile si aplica sanctiunile

In ceea ce priveste obligatiile de decontaminare si/sau eliminare, acestea sunt asumate de catre agentul economic detinator prin realizarea

Planului

de

eliminare

echipamentelor/materialelor ce contin PCB/PCT. Conform prevederilor legislatiei in


vigoare, acest document trebuia realizat de catre fiecare agent economic detinator pana

26

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

la data de 31 decembrie 2002 si aprobat de catre autoritatea locala pentru protectia mediului. Pe baza planurilor de eliminare realizate de catre agentii economic detinatori, in anul 2005 a fost elaborat Planul national de eliminare a echipamentelor/materialelor ce contin

PCB/PCT, care, dupa parcurgerea procedurii de dezbatere publica, a fost supus aprobarii
autoritatii nationale pentru protectia mediului. Autoritatea responsabila cu urmarirea implementarii masurilor planificate (activitatile de decontaminare/eliminare prevazute in planurile agentilor economici) este Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin Secretariatul pentru compusi desemnati constituit.

3.1.2

Date pentru anul de raportare 2005

Datele prezentate in continuare sunt extrase din Planul national de eliminare a

echipamentelor/materialelor ce contin PCB/PCT , document ce a fost notificat la Comisia


Europeana, si se refera la anul de raportare 2005. In Romania au fost raportate un numar total de 155.387 echipamente care contin compusii bifenili policlorurati si similari acestora in cantitati mai mari decat cantitatile minimale, si anume: total transformatoare 800 buc., din care: transformatoare in functiune 698 buc.; transformatoare scoase din uz 102 buc.; total condensatoare 154.587 buc., din care: PCB. Figura nr.2 Repartizare transformatoare,categorii de folosinta
13%

condensatoare in functiune 98.561 buc. condensatoare scoase din uz 56.026 buc.

In figurile de mai jos este prezentata repartitia celor 4 tipuri de echipamente ce contin Figura nr. 3 Repartizare condensatoare pe categorii de folosinta

36%

64%
87% transformatoare in functiune transformatoare scoase din uz

condensatoare in functiune condensatoare scoase din uz

27

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

De asemenea, au mai fost inventariate si un numar de 69.238 echipamente in functiune care nu contin ulei cu PCB, si anume: transformatoare 38.394 buc.; condensatoatoare 30.844 buc. In tabelul de mai jos este prezentata repartizarea pe regiuni a echipamentelor ce contin ulei cu PCB/PCT. Tabel nr.1 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 5 Vest Regiunea 6 Nord-Est Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucuresti Situatia repartizarii pe regiuni a echipamentelor cu PCB, 2005 Nr. tranformatoare (buc.) 9 187 171 50 283 8 89 3 Nr. condensatoare (buc.) 28.356 22.989 29.329 20.513 14.268 10.197 16.302 12.633

Regiune

TOTAL

800

154.587

In figurile de mai jos este prezentata repartizarea la nivel regional a echipamentelor ce contin ulei cu PCB/PCT. Figura nr.4 Repartizarea la nivel Figura nr.5 Repartizarea la nivel regional a transformatoarelor cu PCB
0.38% 1.00% 11.13% 1.13% 23.38%

regional a condensatoarelor cu PCB

8.17% 10.55% 6.60%

18.34%

9.23%
35.38% 6.25% Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 5 Vest Regiunea 7 Centru Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 6 Nord-Vest Regiunea 8 Bucuresti 21.38%

14.87%

13.27% Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 5 Vest Regiunea 7 Centru

18.97% Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 6 Nord-Vest Regiunea 8 Bucuresti

Se observa ca Regiunea 5 Vest detine cel mai mare numar de transformatoare cu PCB (283 buc.) iar Regiunea 8 Bucuresti cel mai mic numar (3 buc.). In ceea ce priveste

28

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

condensatoarele, cel mai mare numar se afla in Regiunea 3 Sud (29.300 buc.) iar cel mai mic numar in Regiunea 6 Nord-Est (10.197 buc.). In tabelele de mai jos sunt prezentate datele referitoare la echipamentele cu PCB/PCT existente din punct de vedere a starii de folosinta declarate (in functiune si scoase din uz). Precizarea starii de folosinta a echipamentului in raportarea realizata de catre agentul economic este deosebit de importanta deoarece, in functie de aceasta echipamentul respectiv poate fi eliminat mai devreme sau mai tarziu (aspect foarte important din punct de vedere a planificarea resurselor financiare necesare realizarii operatiilor de decontaminare/eliminare). Tabel nr.2 Nr. crt. total 1 2 3 4 5 6 7 8 Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 5 Vest Regiunea 6 Nord-Est Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucuresti 9 187 171 50 283 8 89 3 8 157 157 44 233 7 89 3 Situatia repartizarii pe regiuni si tipuri de folosinta a transformatoarelor cu PCB/PCT Regiune Nr. tranformatoare (buc.) in functiune scosi din uz 1 30 14 6 50 1 0 0

TOTAL

800

698

102

Tabel nr. 3 Situatia repartizarii pe regiuni si tipuri de folosinta a condensatoarelor cu PCB/PCT Nr. crt. total 1 2 3 4 5 6 7 8 Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 5 Vest Regiunea 6 Nord-Est Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucuresti 28.356 22.989 29.329 20.513 14.268 10.197 16.302 12.633 Regiune Nr. tranformatoare (buc.) in functiune 18.210 11.757 20.567 15.528 7.079 7.441 10.250 7.729 scosi din uz 10.146 11.232 8.762 4.985 7.189 2.756 6.052 4.904

TOTAL

154.587

98.561

56.026

29

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Conform prevederilor legislative, in cazul in care ehipamentul este scos din uz, acesta trebuie neaparat decontaminat/eliminat pana la sfarsitul anului 2010, pe cand daca acesta este in functiune obligativitatea operatiilor de decontaminare/eliminare se amana pana la sfarsitul vietii utile. In aces context pot exista tendinte de fraudare a raportarilor din partea agentilor economici, respectiv sa nominalizeze echipamente care nu mai pot fi utilizate ca fiind in functiune pentru a amana cheltuirea unor resurse financiare dupa anul limita 2010. Existenta unei baze de date care sa gestioneze corect toata aceasta informatie si care sa permita compararea si evaluarea situatiilor existente in diferiti ani poate reduce semnificativ acest fenomen. In concluzie, la nivelul anului 2005, in Romania a fost raportat de catre agentii economici detinatori un numar de 155.387 echipamente (transformatoare si condensatoare) ce contin un volum de ulei (estimat) cu PCB/PCT de circa 4.400.000 l. Referitor la decontaminarea/eliminarea echipamentelor si materialelor ce contin compusi bifenil policlorurati si similari acestora, procedeele folosite in mod frecvent sunt incinerarea (cu dezafectarea prealabila a echipamentelor) si decontaminarea prin declorurare. In anexa sunt prezentati agentii economici autorizati care presteaza operatii de gestionare (colectare, transport, decontaminare si eliminare) a echipamentelor ce contin ulei cu PCB/PCT. In ceea ce priveste datele referitoare la numarul si cantitatea de echipamente eliminate la nivelul anului 2005, au existat doua surse: date raportate de catre agentii economici care realizeaza operatiile de eliminare si decontaminare catre autoritatile de protectia mediului; date raportate de catre agentii economici detinatori ai echipamentelor autoritatilor locale pentru protectia mediului, referitoare la stadiul indeplinirii obligatiilor asumate prin planul de eliminare existent. Conform datelor furnizate de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Directia Gestiunea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase, in anul 2005 a fost eliminata la nivel national o cantitate de 302,155 t echipamente cu PCB. Acestea au fost in totalitate condensatoare (un numar de circa 8.900 echipamente) iar modalitatile de gestionare a lor au fost: decontaminare prin declorurare circa 22 t, operatie realizata de catre un agent economic autorizat intern; colectare si transport in vederea exportarii circa 280 t.

30

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In anul 2006, pana la 1 decembrie au fost eliminate la nivel national 190,190 t echipamente, reprezentand un numar de circa 5.600 condensatoare. Acestea au fost colectate si transportate in vederea decontaminarii/eliminarii in tarile Uniunii Europene.

3.1.3

Indicatori pentru suport decizional

In ceea ce priveste indicatorii generali generati a caror utilizare sa ofere un ajutor real in monitorizarea gestionarii echipamentelor si materialelor ce contin PCB/PCT, acestia sunt urmatorii:

nr. total echipamente existente unitate de masura bucati (pe categorii,


transformatoare, condensatoare si altele);

cantitate totala echipamente unitate de masura tone (valoare estimata, deoarece


agentii economici detinatori nu au posibilitati de cantarire, mai ales a transformatoarelor care pot fi de dimensiuni considerabile);

numar agenti economici detinatori.


Toti acesti parametri vor fi generati cu o frecventa anuala pentru inceput si la toate nivelele de interes (judetean, regional si national). In ceea ce priveste operatiile de eliminare si decontaminare, indicatorii rezultati in urma functionarii aplicatiei sunt urmatorii:

cantitate totala echipamente eliminate unitate de masura tone; numar total echipamente eliminate unitate de masura bucati; cantitate totala echipamente decontaminate unitate de masura tone; numar total echipamente decontaminate unitate de masura bucati;
Pe baza rapoartelor generate vor putea fi defalcate numarul si cantitatea de echipamente eliminate, respectiv decontaminate pe plan intern, in tarile membre U.E. si in restul tarilor. Toti acesti indicatori vor ajuta la monitorizarea indeplinirii obligatiilor asumate atat la nivel de tara, prin Planul national de eliminare a echipamentelor/materialelor ce contin

PCB/PCT, cat si a celor asumate de agentii economici detinatori prin planurile individuale
de eliminare elaborate, aprobate de autoritatea locala pentru protectia mediului.

31

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

3.2

BATERII SI ACUMULATORI PORTABILI UZATI

Din perspectiva legislatiei europene privind bateriile si acumulatorii respectiv deseurile de acest tip, clasificarea se face pe cele doua mari categorii: baterii si acumulatori portabili, pe de o parte, si baterii si acumulatori industriali sau de tractiune, pe de alta parte. Astfel, in categoria de baterii si acumulatori portabili sunt incluse bateriile/acumulatorii care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii generale: sunt sigilate; pot fi transportate de catre o persoana cu constitutie medie; nu sunt baterii/acumulatori industriali sau auto. In aceasta categorie intra si bateriile si acumulatorii incorporati in diverse echipamente electrice si electronice (E.E.E.), inclusiv echipamente electrice de uz casnic sau folosite in institutii publice (de ex. aspiratoare). Intrucat definitia bateriilor si acumulatorilor portabili se bazeaza si pe o proprietate de excludere (nu sunt baterii/acumulatori industriali sau auto), in continuare sunt prezentate si tipurile care se pot incadra conform Directivei in categoria baterii si

acumulatori industriali sau de tractiune si care, implicit, nu sunt portabili:


cei folositi ca sursa de energie electrica de urgenta sau de rezerva in spitale, aeroporturi sau birouri; cei folositi in trenuri sau avioane; cei folositi pe platformele marine de foraj petrolier sau pentru faruri; cei destinati exclusiv echiparii terminalelor portabile de citire a cardurilor de plata, cititoarelor de coduri de bare, echipamentelor video profesionale, lampilor de minerit sau pentru scafandri profesionisti (atasate la casca); cei folositi ca rezerva de urgenta pentru usile electrice, in scopul prevenirii blocarii lor sau ranirii utilizatorilor; cei folositi pentru tipuri variate de echipamente de masura si instrumentare; cei folositi in conjunctie cu panourile solare, foto-voltaice, si pentru alte aplicatii bazate pe surse de energie regenerabile; cei folositi pentru vehiculele electrice, cum ar fi automobile electrice, scaune cu rotile, biciclete, vehicule de aeroport si pentru transportul automat. Anual se pun pe piata, la nivel european, aproximativ 800.000 tone baterii auto, 190.000 t baterii folosite in scop industrial si circa 160.000 t baterii si acumulatori portabili. Acestea sunt produse cu o varietate foarte mare, fiecare tip in parte continand anumite metale si compusi chimici, doar unele fiind considerate periculoase prin continutul de

32

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

metale grele (Hg, Cd, Pb) si devenind deseuri periculoase la sfarsitul ciclului de viata. Din aceste motive impactul asupra capitalului natural si a sanatatii umane este diferit si direct corelat cu tipul bateriei si/sau acumulatorului uzat.

3.2.1

Prevederi legislative

Desi pe plan european exista deja o traditie privind gestionarea integrata a bateriilor si acumulatorilor portabili uzati, aceasta problematica este noua pentru Romania in ceea ce priveste aspectele practice, concrete. In tara noastra interesul s-a manifestat in special in domeniul gestionarii acumulatorilor auto, acestia fiind produsi inclusiv in tara in cantitati mari si reciclarea componentelor fiind mult mai facila. La nivel european a intrat in vigoare o noua Directiva (2006/66/EC) privind bateriile si acumulatorii, inclusiv deseurile de baterii si acumulatori, adoptata in data de 6 septembrie 2006. Noua Directiva inlocuieste Directiva 91/157/EEC (din 18 martie 1991), documentul legislativ anterior, care viza doar bateriile si acumulatorii cu continut de substante periculoase. Obiectivul primar al noii Directive este minimizarea impactului negativ al bateriilor si acumulatorilor (inclusiv ca deseuri) asupra mediului. Alte obiective declarate sunt armonizarea legislatiilor nationale din domeniu si armonizarea cerintelor privind continutul de metale grele si etichetarea standardizata a bateriilor si acumulatorilor astfel incat sa se asigure buna functionare a pietii interne si evitarea perturbarilor provocate de competitia intra-Comunitara. Principiul promovat de Directiva, care sta la baza gestionarii bateriilor si acumulatorilor uzati este cel al obligativitatii atingerii urmatoarelor obiective de colectare si eficiente ale proceselor de reciclare: Rate minime de colectare: 25% pana la 26 septembrie 2012; 45% pana la 26 septembrie 2016. Eficiente ale proceselor de reciclare pentru bateriile si acumulatorii de tip plumb-acid se urmareste o eficienta minima de reciclare de 65% din greutatea medie, inclusiv reciclarea continutului de plumb in cea mai mare proportie fezabila din punct de vedere tehnic, evitand in acelasi timp costurile excesive; pentru bateriile si acumulatorii cu nichel-cadmiu se urmareste o eficienta minima de reciclare de 75% din greutatea medie, inclusiv reciclarea continutului de cadmiu in cea mai mare proportie fezabila din punct de vedere tehnic, evitand in acelasi timp costurile excesive;

33

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

pentru celelalte tipuri de baterii si acumulatori uzati se urmareste reciclarea a minim 50% din greutatea medie. Transpunerea actului normativ european in legislatia nationala a statelor membre trebuie realizata pana la data de 26 septembrie 2008 iar prima raportare (referitoare doar la rata de colectare) se va realiza pana cel tarziu in 2011 (conform tabelului prezentat in Anexa III a Directivei 2006/66/EC). In ceea ce priveste raportarea atingerii eficientelor de reciclare, termenul este de 26.09.2010. In ceea ce priveste legislatia la nivel national, in prezent se afla inca in vigoare H.G. nr.

1057/18.10.2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, care reglementeaza atat introducerea pe piata a bateriilor si a acumulatorilor
cat si modalitatile de gestionare a acestora in momentul in care devin deseuri, avand in vedere asigurarea conditiilor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei. Sunt de asemenea stabilite responsabilitatile persoanelor fizice si juridice implicate in circuitul bateriilor si acumulatorilor (atat portabili cat si auto), incepand cu introducerea lor pe piata de catre importatori sau producatori si terminand cu momentul in care deseuri de acest tip sunt eliminate prin diferite metode. In ceea ce priveste obligativitatea raportarii, importatorii si producatorii de baterii si acumulatori sunt obligati sa puna la dispozitia autoritatilor competente informatii referitoare la bateriile si acumulatorii introdusi pe piata, insa numai la cererea acestora. De asemenea, persoanele juridice autorizate1 pentru activitati de gestionare (colectare, transport, reciclare/valorificare, eliminare finala) sunt obligate sa tina evidenta datelor privind bateriile si si acumulatorii uzati colectati/valorificati/eliminate. Aceste evidente trebuie pastrate pe o perioada de minimum 3 ani si puse la dispozitie, la cerere, autoritatilor competente. In concluzie, se recunoaste faptul ca pentru a evita contaminarea si deteriorarea capitalului natural este necesara dezvoltarea si implementarea unui sistem de gestionare care sa asigure reducerea semnificativa a cantitatii de baterii si acumulatori portabili uzati depozitati odata cu deseurile de tip menajer prin promovarea colectarii selective. Este absolut necesar ca sistemul de gestionare a acestui tip de deseuri (ca si al altor deseuri care pun probleme similare) sa fie completat cu un sistem de colectare si evidenta a datelor cantitative si calitative privind bateriile si acumulatorii ca produse respectiv ca deseuri.
1

autorizate conform prevederilor Legii 137/1995 cu modificarile ulterioare, ale OUG 78/2000 aprobata cu modificari prin Legea 426/2001 si ale OUG 16/2001 aprobata cu modificari prin Legea 465/2001

34

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

3.2.2

Date pentru anul de raportare 2005

Din perspectiva noii Directive 2006/66/EC privind bateriile si acumulatorii respectiv bateriile si acumulatorii uzati, fluxul informational este deosebit de important pentru mentinerea sub control a activitatii de gestionare a acestor produse care in ultima instanta ajung deseuri. Evidenta cat mai precisa a cantitatilor pe tipuri de baterii si acumulatori este necesara in toate etapele ciclului de viata al acestor produse, atat pentru a oferi o baza a raportarilor catre Uniunea Europeana cat si pentru a oferi suportul informational necesar procesului decizional la diferite niveluri in Romania, inclusiv pentru controlul si optimizarea gestionarii deseurilor de acest tip. Asa cum s-a precizat anterior, un aspect pozitiv este acela ca legislatia interna actuala prevede obligativitati in ceea ce priveste tinerea evidentelor, si anume: producatorii si importatorii de baterii si acumulatori sunt obligati sa tina evidenta produselor introduse pe piata; persoanele juridice autorizate pentru activitatile de management (colectare, transport, tratare, valorificare, eliminare) sunt obligate sa tina o evidenta a datelor privind bateriile si acumulatorii uzati colectati, valorificati, eliminati. Legislatia prevede si obligativitatea punerii la dispozitia autoritatilor competente a informatiilor astfel inregistrate, totusi aceasta prevedere se aplica la cerere, adica nu exista raportare periodica, sistematica in aceasta directie, dupa un model prestabilit. Agentii economici sunt liberi sa aleaga si sa foloseasca un sistem propriu de gestionare a datelor. Din aceste motive in prezent exista foarte putine date disponibile in ceea ce priveste generarea si managementul deseurilor de baterii si acumulatori. Singura sursa de date existenta o constuie Baza de date privind generarea si gestionarea deseurilor in Romania administrata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Totusi, aceasta baza de date ofera doar informatii de tip statistic, metodologia realizarii bazei de date bazandu-se pe principiul esantionarii raportorilor si extrapolarii datelor obtinute in urma intervievarii acestora, astfel ca nu au o relevanta foarte mare in ceea ce priveste situatia exacta a bateriilor si acumulatorilor portabili uzati, aceasta categorie neputand fi pusa in evidenta in mod separat. Rapoartele generate de aceasta aplicatie au insa o anumita valoare, prezentand o situatie generala care poate fi considerata un punct de plecare pentru unele estimari, atat in cazul deseurilor rezultate din activitatile industriale cat si in cazul celor municipale. Astfel, conform rezultatelor Anchetei statistice pilot asupra deseurilor, proiect PHARE RO 0107.04.03, la nivelul anului 2003 in Romania, cantitatea totala de baterii si

acumulatori uzati generata in diferitele ramuri de activitate a fost de 4.505,65 t, din care

35

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

2570,01 t (57%) deseuri periculoase,. Trebuie precizat ca aceasta cantitate totala cuprinde si bateriile auto si pe cele industriale, pe langa bateriile si acumulatorii portabili uzati. In ceea ce priveste agentii economici autorizati (sau aflati in curs de autorizare) pentru prestarea de activitati de colectare si tratare a bateriilor si acumulatorilor portabili uzati, INCPDM-ICIM Bucuresti a solicitat date celor 8 Agentii Regionale pentru Protectia Mediului, sinteza raspunsurilor acestora fiind prezentata in anexa. Acesti agenti economici autorizati au fost contactati si li s-au solicitat detalii privind activitatea prestata in domeniul gestionarii bateriilor si acumulatorilor. S-a stabilit faptul ca pe ansamblu nici unul dintre acestia nu gestioneaza efectiv baterii si acumulatori portabili uzati, ci exclusiv baterii/acumulatori auto uzati, asupra carora nu intervin ci ii remit societatilor specializate in reciclarea acestor tipuri de deseuri, adica S.C. Neferal S.A. Bucuresti respectiv S.C. Rombat S.A. Bistrita.

S-a confirmat faptul ca populatia nu colecteaza selectiv bateriile si acumulatorii portabili uzati, neexistand oferte de astfel de deseuri catre agentii economici mai sus mentionati, desi acestia s-au declarat dispusi sa accepte si acest tip de deseuri. S-a recunoscut totusi dificultatea privinta. In ceea ce priveste cantitatile si tipul de baterii si acumulatori portabili importati2, in prezent Autoritatea Nationala a Vamilor Directia de Tehnologie a Informatiei, Statistica Vamala si Gestiunea Datelor, este cea mai in masura sa ofere informatii cat mai viabile, produsele fiind codificate conform codurilor vamale, aceasta situatie putandu-se schimba dupa integrarea Romaniei in U.E. la 1 ianuarie 2007, cand atributiile Autoritatii Nationale a Vamilor vor fi astfel modificate incat sa nu interfere cu principiul liberei circulatii a marfurilor in U.E. In tabelul nr.4 sunt prezentate datele referitoare la bateriile si acumulatorii portabili importati la nivelul anului 2005 (sursa: Autoritatea Nationala a Vamilor). In ceea ce priveste datele referitoare la gestiunea bateriilor si acumulatorilor portabili uzati, conform raspunsului primit de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, acestea nu exista raportate nici la nivel local si cu atat mai putin la nivel national. stabilirii unor preturi de achizitie pe unitatea de greutate de baterii/acumulatori portabili uzati, neexistand un precedent in tara noastra in aceasta

la nivelul anului 2005, in Romania nu exista producatori de baterii si/sau acumulatori portabili, toate produsele de acest tip provenind din import

36

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel nr.4 Pozitia tarifara 85061011 85061015 85061019 85061091 85061095 85061099 85063010 85063030 85063090 85064010 85064030 85064090 85065010 85065030 85065090 85066010 85066030 85066090 85068005 85068011 85068015 85068090

Importurile de baterii si acumulatori portabili in anii 2004 si 2005 Denumire Baterii portabile Pile cilindrice alcaline, cu bioxid de mangan Pile buton alcaline cu bioxid de mangan Alte pile alcaline, cu bioxid de mangan Alte pile cilindrice (cu bioxid de mangan) Alte pile buton (cu bioxid de mangan) Alte pile cu bioxid de mangan Pile cilindrice cu oxid de mercur Pile buton cu oxid de mercur Alte pile cu oxid de mercur Pile cilindrice cu oxid de argint Pile buton cu oxid de argint Alte pile cu oxid de argint Pile cilindrice cu litiu Pile buton cu litiu Alte pile cu litiu Pile cilindrice cu aer-zinc Pile buton cu aer-zinc Alte pile cu aer-zinc Baterii uscate zinc/carbon,tensiunea intre 5,5-6,5 V Alte pile cilindrice,cu tensiunea intre 5,5-6,5V Alte pile buton,cu tensiunea intre 5,5-6,5V Alte pile si baterii de pile electrice 2004 Cantitate (buc) 11712230 246198 8194028 46795110 3370400 6803606 n.d. n.d. n.d. n.d. 1252416 15700 397166 169236 133323 441080 157092 374452 110452 83747482 3759348 11560212 Greutate (kg) 366640 6510 250920 1102430 5540 180430 n.d. n.d. n.d. n.d. 5190 80 11170 1840 13030 19300 1250 12880 8420 1759960 11890 336980 Cantitate (buc) 11181376 823239 9889405 31238056 111697 2738119 1000 154750 8234 5010 571083 4904 341789 306458 281609 406625 332445 194059 270995 70716894 3116068 10083484 2005 Greutate (kg) 481437.33 2578.81 221687.24 954545.79 228.24 71867.52 18 482 203.1 179.2 3394.19 53.25 10504.13 4187.62 13377.79 13866.94 880.59 7036.03 10464.07 1972801.8 17483.21 393134.68

37

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

(continuare)
Pozitia tarifara 85073091 85074090 85078091 85078094 85078098 Denumire Baterii portabile Acumulatoare Ni-Cd inchise ermetic de uz general Acumulatoare Ni-Fe de uz general Acumulatoare Ni-MH de uz general Acumulatoare Li-Ion de uz general Alte acumulatoare de uz general 2004 Cantitate (buc) 161658 125834 370028 232700 912636 Greutate (kg) 22240 13880 24200 17940 192720 Cantitate (buc) 229081 86402 859405 n.d. 790213 2005 Greutate (kg) 205526.24 10812.92 49049.29 n.d. 364976.07

TOTAL baterii TOTAL acumulatori TOTAL

179.239.531 1.802.856 181.042.387 buc.

4.094.460 270.980 4.365.440 kg

142.777.299 1.965.101 144.742.400 buc.

4.180.412 630.364,5 4.810.776 kg

Nota: n.d. date nedisponibile

38

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In figurile de mai jos se prezinta grafic situatia importurilor de baterii si acumulatori portabili in anul 2005 (conform datelor obtinute de la Autoritatea Nationala a Vamilor). Figura nr.6 Importurile de baterii si Figura nr. 7 Importurile de baterii si acumulatori portabili, 2005 (kg.)
13%

acumulatori portabili, 2005(nr.buc.)


1%

99%
baterii acumulatori

87%

baterii

acumulatori

Figura nr.8

Comparatie grafica intre cantitatile de baterii si acumulatori portabili

importate in 2004 respectiv 2005 (numar bucati)


200000000 180000000 160000000 140000000 Cantitatea (bucati) 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2004 Anul 2005 baterii acumulatori

Figura nr.9

Comparatie grafica intre cantitatile de baterii si acumulatori portabili

importate in 2004 respectiv 2005 (kilograme)


4500000 4000000 3500000 Greutate (kg) 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2004 Anul 2005 baterii acumulatori

39

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Aceste grafice evidentiaza o oarecare scadere a numarului de baterii portabile importate in anul 2005 fata de 2004, cu tot aportul bateriilor cu oxid de mercur in 2005. In mod paradoxal, greutatea totala a bateriilor portabile importate in 2005 creste usor fata de 2004. Aceasta crestere se datoreaza in principal sporirii greutatii medii in cadrul unor categorii de baterii importate cu pondere mare pe piata. Astfel este cazul categoriei alte pile

cilindrice cu tensiunea intre 5,5-6,5V (cod tarifar 8506 80 11) care domina net piata, in
2004 importandu-se un numar de 83.747.482 bucati cu o greutate de 1.759.960, in timp ce la nivelul anului 2005 cele 70.716.894 bucati importate au avut greutatea totala de 1.972.801,8 kg. Un caz asemanator este cel al bateriilor alcaline cu bioxid de mangan (cod tarifar 8506 10 11), categorie din care in anul 2004 s-au importat 11.712.230 bucati cantarind 366,64 t iar in 2005 la un import usor scazut numeric (!) dar asemanator (11.181.376 bucati) greutatea a fost mult mai mare, si anume 481,437 t. Aceasta crestere de greutate in cadrul categoriei baterii alcaline cu bioxid de mangan trebuie receptata pozitiv, acestea avand durata de utilizare si rezistenta la coroziunea interna net superioare tipului clasic de baterii cu bioxid de mangan, ne-alcaline, care desi in scadere continua sa aiba o pondere foarte importanta pe piata: 46.795.110 buc. cu 1.102.430 kg in 2004, respectiv 31.238.056 cu 954.545,79 kg in 2005). De mentionat ca acest din urma tip de baterii ne-alcaline cu bioxid de mangan este cel mai frecvent contrafacut (in tari din Asia), si in unele cazuri contine mercur ca amalgam in interiorul cilindrilor de zinc. Cresterile greutatilor medii in cadrul anumitor categorii s-ar putea explica prin deplasarea interesului catre tipuri de baterii portabile avand dimensiuni si greutate mai mare si implicit voltaj si/sau durabilitate mai mare (spre exemplu bateriile de pile electrice alcaline cu tensiunea totala de 9V, care contin 6 pile electrice cilindrice, alcaline, cu bioxid de mangan, sau cazul deja discutat al categoriei alte pile cilindrice cu tensiunea intre 5,5-

6,5V),

40

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Figura nr.10 Comparatie grafica intre principalele tipuri de baterii portabile importate in anul 2004 respectiv 2005 (nr.bucati)
90000000 80000000 70000000 Cantitatea (nr.buc.) 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 cu MnO2 Alte pile cilindrice cilindrice cilindrice Alte pile si baterii Alte pile Alte pile Alte pile Alte pile alcaline buton Pile 2004 2005

Figura nr.11 Comparatie grafica intre principalele tipuri de baterii portabile importate in anul 2004 respectiv 2005 (greutatea in kg)
90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10 0 0 0 0 0 0 0
2 5V 2 2 5V nO nO nO nO 6, M M M 6, 55M ec tr ic 2 e

Cantitatea (nr.buc.)

2004 2005

cu

cu

cu

5,

cu

5, to n bu ba te ri id e

le

li n

ic

ic

li n

pi

ca

ca

dr

lin

al

lt

l in

al

dr

ci

ci

ic

le

le

pi

le

dr

pi

pi

l in

lt

lt

ci

lt

lt

le

Pi

lt

pi

le

si

pi

le

pi

le

el

41

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In ceea ce priveste acumulatorii portabili, desi datele pe anul 2005 nu au surprins si categoria acumulatoarelor cu litiu de uz general totusi se constata mai mult decat dublarea greutatii acumulatorilor portabili importati in 2005 (630.364,52 kg) fata de cantitatea din 2004 (271.210 kg), desi ca numar de bucati importate cresterea a fost destul de nesemnificativa (1.802.875 buc. in 2004 fata de 1.965.101 buc. in 2005). O pondere masiva in aceasta crestere o au acumulatorii Ni-Cd inchisi ermetic, de uz general (cod tarifar 8507 30 91), importati in 2004 in numar de 161.658 bucati cu greutatea totala de 22.240 kg, in 2005 cantitatea crescand la 229.081 bucati, acestea avand greutatea de 205.526,24 kg. Cele mai mari cantitati au fost importate de catre un producator intern de echipamente electrice, acesta importand acumulatori insumand peste 84% din greutatea totala a categoriei, portabile). Aceasta crestere deosebit de importanta a cantitatii de acumulatori portabili cu Ni-Cd introdusi pe piata in Romania trebuie avuta in vedere atunci cand se gestioneaza deseurile de acest tip, deseuri periculoase prin continutul de cadmiu toxic. Durata de utilizare a acestor acumulatori este destul de mare, de ordinul anilor, si mai mult decat atat, Directiva 2006/66/EC permite inca vanzarea acestui tip de acumulatori daca utilizarea lor este la unelte si scule electrice cu alimentare autonoma, astfel ca pe viitor se poate prevedea o crestere a importurilor de astfel de produse din U.E. S-a constatat si dublarea greutatii totale a acumulatorilor de uz general cu hidrura de nichel (Ni-MH, cod tarifar 8507 80 91), din care in 2004 s-au importat 370.028 bucati cu greutatea de 24.200 kg iar in 2005 859.405 bucati avand greutatea totala de 49.049,29 kg. La cealalta categorie de acumulatori, cei de uz general altii decat Ni-MH/Li-Ion (cod tarifar 8507 80 98), se constata ca daca in 2004 s-au importat 912.636 bucati cantarind 192.720 kg, in 2005 s-au introdus in tara 790.213 bucati avand greutatea totala de 364.976,07 kg, asadar interesul s-a deplasat din nou spre acumulatorii cu putere/greutate mai mare. Reprezentarile grafice de mai jos ilustreaza comparativ situatia importurilor de acumulatori portabili in anii 2004 si 2005. desi ca numar acestia reprezinta doar putin peste 5%, sugerand marime/putere/greutate mare a acestor acumulatori, folositi pentru alimentarea uneltelor

42

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Figura nr.12 Comparatie intre cantitatile (bucati) de acumulatoare portabile importate

in anii 2004 respectiv 2005


1000000 900000 Cantitatea (buc.) 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Acumulatoare Acumulatoare Acumulatoare Ni-Cd Ni-Fe Ni-MH Alte acumulatoare 2004 2005

Tipuri acumulatoare portabile importate

Figura nr.13 Comparatie intre greutatile totale pe tipuri de acumulatoare portabile

importate in anii 2004 respectiv 2005

400000 350000 Greutatea (kg) 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Acumulatoare Acumulatoare Acumulatoare Ni-Cd Ni-Fe Ni-MH Alte acumulatoare 2004 2005

Tipuri acumulatoare portabile importate

In concluzie, desi ca numar importurile de baterii portabile scad usor, greutatea totala creste, in special datorita sporirii greutatii medii in cadrul anumitor categorii. In anul

43

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

2005 acumulatorii capata o pondere mult mai mare pe piata fata de 2004 datorita in special celor folositi la scule si unelte electrice cu alimentare autonoma. Trebuie remarcata si cantitatea deloc neglijabila de baterii portabile cu mercur importate in 2005 (163.984 bucati cantarind 703.1 kg) datele pentru 2004 nu au fost disponibile. Media de 4,28 g/pila electrica (ca si descrierea tipurilor) indica faptul ca aceste baterii sunt de dimensiuni mici si este posibil sa creeze anumite dificultati de gestionare in viitor, necesitand atentie si prin continutul de mercur toxic, care se mentine probabil in limita celor 2% permisi conform H.G.1057/2001.

3.2.3

Indicatori pentru suport decizional

In ceea ce priveste indicatorii specifici pentru baterii si acumulatori portabili uzati, acestia au fost elaborati pe baza prevederilor din Directiva 2006/66/EC privind bateriile si acumulatorii respectiv bateriile si acumulatorii uzati. S-au anticipat o serie de alti indicatori considerati necesari in procesul de gestionare al acestui tip de deseuri si pentru fundamentarea deciziilor in domeniu.

1. Rata de colectare (calculata conform metodologiei prezentate in Anexa 1 din


directiva). Aceasta implica cunoasterea cantitatilor de baterii si acumulatori vandute in precedentii 3 ani, inclusiv anul pentru care se calculeaza, formula fiind urmatoarea:

Rata de colectare in anul 3 (RC3) = 3*C3/(V1+V2+V3)


unde

V1, V2, V3 reprezinta vanzarile in 3 ani succesivi, V1 fiind vanzarile din anul 2009, anul

calendaristic urmator anului desemnat ca termen pentru transpunerea Directivei in legislatia Statelor Membre; C3 rata de colectare din anul 3 (primul an de la care incepe calcularea acestei rate de
colectare, adica 2011).

2. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili importati si produsi in Romania se


obtine prin insumarea datelor privind cantitatile de baterii si acumulatori importate respectiv produse in Romania

3. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili pusi pe piata se obtine prin


insumarea cantitatilor de baterii si acumulatori raportate ca puse pe piata de catre importatori respectiv producatori.

44

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

4. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati reciclati - suma cantitatilor


de baterii si acumulatori portabili uzati reciclati in: - Romania - State Membre ale Uniunii Europene - alte state non-U.E.

5. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati eliminati - suma cantitatilor


de baterii si acumulatori portabili uzati eliminati in: - Romania - State Membre ale Uniunii Europene - alte state non-U.E.

6. Eficientele de reciclare in art. 12 al Directivei se specifica faptul ca reguli detaliate


pentru calcularea eficientei de reciclare se vor adauga pana la termenul de 26 martie 2010. Se poate estima ca aceasta va fi calculata similar ratei de colectare, ca procent obtinut prin raportarea cantitatii reciclate intr-un anumit an la media cantitatilor puse pe piata in acel an si precedentii 2 ani. Trebuie subliniat faptul ca Directiva europeana solicita ca raportarile Statelor Membre sa fie fundamentate corespunzator, cu alte cuvinte situatiile prezentate privind gestionarea bateriilor si acumulatorilor trebuie sa fie reale si justificabile. Acest fapt face ca o baza de date functionala pe durata mai multor ani sa devina o necesitate absoluta in Romania (ca si in celelalte state implicate). Din acest motiv baza de date, respectiv aplicatia informatica care asigura introducerea, transferul si stocarea datelor trebuie sa fie suficient de robusta si in acelasi timp flexibila, iar interfata cu utilizatorii si accesul acestora trebuie sa fie facilitate cat mai mult posibil.

3.3

VEHICULE SCOASE DIN UZ

Vehiculul este definit ca orice vehicul apartinand categoriilor M1 (vehicule concepute si


construite pentru transportul de pasageri, care au, in afara scaunului conducatorului, cel mult opt locuri pe scaune) sau N1 (vehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri cu o masa maxima care nu depaseste 3,5 t) ca si vehiculele cu trei roti, asa cum sunt definite prin Ordinul MLPTL nr. 211/2003 cu exceptia mototriciclurilor. Prin vehicul scos din uz (end-of-life vehicle) se intelege vehiculul devenit deseu, adica un obiect pe care detinatorul il arunca sau are intentia sau obligatia sa il arunce3.

Conform definitiei din OUG 78/2000 cu modificarile ulterioare

45

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Conform unui studiu4 realizat la nivelul anului 2006, eliminarea vehiculelor scoase din uz in 2005 se estimeaza a genera circa 10 miloane tone de materiale (in tarile membre U.E.) ce trebuie, la randul lor tratate si eliminate. Pana in 2015 cantitatea va creste pana la circa 14 milioane tone, crestere datorata numarului ridicat de autovehicule si greutatii medii a acestora care evolueaza ascendent este in crestere. In figura de mai jos sunt prezentate in mod grafic etapele pe care le parcurge un vehicul din momentul in care ajunge in faza de deseu. Figura nr.14 Etape in gestionarea vehiculelor scoase din uz

A study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive and the costs and benefits of the revision of the 2015 targets for recycling, re-use and recovery under the ELV Directive, GHK with Bio Intelligence Service, may
2006

46

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

3.3.1

Prevederi legislative

Directiva 2000/53/CE a fost emisa tinand cont de necesitatea reglementarii unitare la nivelul Uniunii Europene a modului de gestionare a vehiculelor scoase din uz. Scopul acesteia este limitarea intr-o masura cat mai mare a impactului asupra mediului si sanatatii umane produs de gestionarea vehiculelor scoase din uz, reutilizarea, reciclarea si valorificarea energetica a componentelor si materialelor provenind de la acestea precum si armonizarea legislatiei deja existente in statele membre in legatura cu acest subiect. Referitor la obligatiile de raportare a statelor membre, conform prevederilor directivei, acestea sunt obligate ca o data la 3 ani sa realizeze si sa trimita un raport Comisiei Europene asupra nivelului de implementare existent. Raportul va fi completat pe baza unui chestionar realizat de Comisie si va contine informatii relevante referitoare la gestionarea vehiculelor scoase din uz din tara respectiva si modul de atingere a tintelor existente. In vederea transpunerii prevederilor aceastei directive a fost aprobata Hotararea de Guvern nr. 2406 din 21.12.2004 care a fost modificata si completata de Hotararea de Guvern nr. 1313 din 20.09.2006 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. Scopul acestui act normativ este de a preveni acumularea deseurilor, precum si a incuraja reutilizarea, reciclarea si valorificarea acestora. Principalul mecanism prin a carui functionare se doreste realizarea unei gestionari cat mai eficiente a acestui flux de deseuri este introducerea obligativitatii atingerii unor tinte. Astfel, conform prevederilor legislatiei interne (preluate din legislatia europeana), incepand cu 1 ianuarie 2007, tintele care trebuie atinse sunt urmatoarele: pentru vehiculele fabricate inainte de 1980 reutilizarea si valorificarea a cel putin 75% din masa medie pe vehicul si an; reutilizarea si reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul si an; pentru vehiculele fabricate dupa 1980 reutilizarea si valorificarea a cel putin 85% din masa medie pe vehicul si an; reutilizarea si reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul si an; Pana in anul 2015 aceste tinte trebuie sa creasca, ajungandu-se la 95% in cazul valorificarii, respectiv pana la 85% in cazul reciclarii. Pentru a putea fi monitorizata atingerea acestor obiective, agentii economici care desfasoara operatiuni de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligatia de a transmite autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului un set de formulare completate, pentru fiecare an in parte, pana la data de 15 martie a anului in curs. vehiculelor scoase din uz si a componentelor

47

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Pe baza informatiilor cuprinse in aceste raportari, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor realizeaza raportul pe care il trimite Comisiei Europene. In acest context proiectarea si implementarea unei baze de date care sa gestioneze informatia existenta este mai mult decat necesara.

3.3.2

Date pentru anul de raportare 2005

Identificarea agentilor economici care au capacitatea de a desfasura activitati de colectare, depoluare, dezmembrare si tratare a vehiculelor scoase din uz a inceput sa se realizeze de catre INCDPM - ICIM Bucuresti, in cadrul unui studiu finantat de Ministerul Mediulio si Gospodaririi Apelor, pe baza unui chestionar de identificare si evaluare a agentilor economici care s-a adresat atat societatilor care colecteaza vehicule scoase din uz cat si celor care colecteaza si dezmembreaza aceste vehicule. Chestionarul a fost trimis in teritoriu si, pe baza raspunsurilor primite, a fost realizata lista agentilor economici care desfasoara astfel de activitati. Principalele obiective ale identificarii au fost: determinarea numarului de dezmembratori din fiecare judet/regiune; determinarea capacitatii de dezmembrare a fiecarui agent economic; obtinerea de informatii privind situatia dezmembratorilor din punct de vedere al respectarii obligatiilor legale:

cunoasterea reglementarilor legale in vigoare; detinerea tuturor autorizatiilor necesare; emiterea de certificate de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz; pastrarea unei evidente a deseurilor conform reglementarilor legale in vigoare.

obtinerea de informatii privind suprafetele pe care se desfasoara operatiile de dezmembrare:


suprafata totala detinuta; suprafata impermeabila detinuta; modul de impartire a suprafetelor (zona de livrare, zona de depozitare preliminara, zona de pretratare, etc)

obtinerea de informatii privind originea vehiculelor dezmembrate vehicule inmatriculate in Romania sau vehicule si/sau componente importate in vederea dezmembrarii obtinerea de informatii referitoare la operatiile de pretratare care se efectueaza inaintea dezmembrarii:

indepartarea de pe vehicul si colectarea selectiva a combustibilului, lichidului de racire, lichidului de frana, lichidului de spalare a parbrizului, agentului frigorific din instalatia de aer conditionat, filtrului de ulei, condensatoarelor ce contin PCB/PCT, uleiului de motor, de transmisie, uleiului hidraulic si celui utilizat in

48

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

amortizoare, cu exceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le contin;

indepartarea acumulatorilor; tratarea componentelor pirotehnice; indepartarea componentelor continand mercur;

obtinerea de informatii privind stocarea si valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate in urma dezmembrarii:


capacitati de stocare de care dispun societatile de dezmembrare; contracte pe care societatile de dezmembrare le au cu agentii economici valorificatori/eliminatori.

obtinerea de informatii privind valorificarea componentelor reutilizabile dezmembrate. Lista obtinuta a fost comparata cu informatiile furnizate de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Directia de Gestiune a Deseurilor si Substante Chimice Periculoase referitoare la agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz. Astfel, a rezultat o noua lista (prezentata in anexa) care cuprinde 107 agenti economici, care, la data realizarii prezentului studiu detin toate autorizatiile necesare: aviz de la Politie si autorizatie de la Registrul Auto Roman - conform Ordonantei nr. 82 din 30.08.2000 cu completarile si modificarile ulterioare autorizatie de mediu conform Hotararii de Guvern nr. 2406 din 21.12.2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare. In ceea ce priveste inventarul materialelor rezultate din colectarea si tratarea vehiculelor scoase din uz, in continuare sunt prezentate date referitoare la anul de raportare 2005 furnizate la cerere de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Directia de Gestiune a Deseurilor si Substante Chimice Periculoase. Principalele materiale care intra in compozitia vehiculelor sunt: metale feroase metale neferoase si componente nemetalice.

Metalele feroase
Fierul si otelul sunt, din punct de vedere al masei, cele mai utilizate materiale. In general, aproximativ jumatate din continutul de metale feroase se gaseste in componentele mecanice iar cealalta jumatate in caroserie.

Metalele neferoase
Aluminiul se regaseste in principal in urmatoarele aplicatii:

49

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

elemente turnate pentru motor, cutia de viteze, componente ale transmisiei, pistoane; elemente ale radiatoarelor; diverse componente cum ar fi cilindrii de frana; elemente sudate ale barelor de protectie; tabla de aluminiu se utilizeaza in anumite cazuri la fabricarea caroseriilor unor automobile de lux sau sportive dar in general nu este folosita pe scara larga.

Cuprul principalele utilizari sunt:


fabricarea conductorilor pentru instalatia electrica; diverse parti ale accesoriilor ; elemente de bronz pentru radiatoare, termostate. acoperiri galvanice ale tablei; elemente turnate pentru plansa de bord si radiatoare. fabricarea acumulatorilor; diverse componente si materiale cum ar fi greutatile de echilibrare, pigmenti, agenti de stabilizare si vulcanizare.

Zincul se utilizeaza la:


Plumbul se utilizeaza la:


Metale pretioase - se gasesc in special in convertoarele catalitice cum sunt:


platina; rodiul; paladiul.

Componente nemetalice
materiale plastice

60% in interior; 10% in motor; 10% in instalatia electrica; 15% la caroserie; 5% la sasiu. anvelope; furtune; chedere. parbriz; geamuri laterale; luneta.

cauciucul este utilizat in general la:


sticla se utilizeaza in principal la :


textile a caror principala utilizare este la fabricarea scaunelor.

50

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In tabelul de mai jos este prezentata situatia la nivel national referitoare la anul de raportare 2005 a vehiculelor scoase din uz colectate si tratate precum si a deseurilor rezultate din aceasta activitate. La nivel regional, in urma analizei datelor furnizate, situatia se prezinta astfel: cel mai mare numar de vehicule scoase din uz colectate (3.451 bucati) din care 2.452 bucati au fost dezmembrate si tratate - Regiunea 3 Sud; cel mai mic numar de vehicule scoase din uz colectate (1.704 bucati) din care 1.060 bucati au fost dezmembrate si tratate - Regiunea 7 Centru; cel mai mare numar de caroserii colectate (1.077 bucati) din care 1.069 bucati au fost dezmembrate si tratate - Regiunea 4 Sud-Vest; cel mai mic numar de caroserii colectate (24 bucati) din care nu au fost dezmembrate si tratate nici una - Regiunea 3 Sud; Se precizeaza ca in cazul caroseriilor, regiunile 2 Sud-Est, 5 Vest, 6 Nord-Vest, 7 Centru, 8 Bucuresti nu au raportat ca ar fi colectat, respectiv tratat nici o bucata. De asemenea, nu au fost raportate caroserii ramase pe stoc din anii precedenti (ca in cazul vehiculelor scoase din uz). Tabel nr. 5 VSU si caroserii colectate, tratate si detinute in stoc, anul 2005 Nr crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 5 Vest Regiunea 6 Nord-Vest Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucuresti Regiune VSU COLECTATE 2.884 VSU 180 caroserii 1.781 VSU 3.451 VSU 24 caroserii 1.750 VSU VSU TRATATE 2.207 VSU 180 caroserii 1.162 VSU 2.452 VSU 0 caroserii 1.206 VSU 762 VSU (677la sfarsitul anului 2005 + 85 619 VSU 999 VSU 24 caroserii 544 VSU 8 caroserii 59 VSU 972 VSU 644 VSU 3.735 VSU 8.334 VSU (8.249 la sfarsitul anului 2005 + 85 stoc provenit din anii anteriori) 1.281 caroserii 1.249 caroserii 32 caroserii STOC

DEZMEMBRATE/ VSU

1.077 caroserii 1.069 caroserii 2.011 VSU 1.952 VSU 3.089 VSU 1.704 VSU 4.791 VSU 21.461 VSU 2.117 VSU 1.060 VSU 1.056 VSU 13.212 VSU

TOTAL

51

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In figurile de mai jos este prezentata in mod grafic repartizarea la nivel regional a vehiculelor, respectiv caroseriilor scoase din uz colectate, dezmembrate si tratate. Figura nr. 15 Repartizarea la nivel regional a VSU colectate
22.3% 13.4% 8.3%

Figura nr. 16 Repartizarea la nivel regional a VSU dezmembrate/tratate


8.0% 16.0% 8.0% 16.7% 8.8%

7.9% 14.4%

16.1% 9.4% 8.2%

14.8%

18.6% 9.1%

Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 5 Vest Regiunea 7 Centru

Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 6 Nord-Vest Regiunea 8 Bucuresti

Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 5 Vest Regiunea 7 Centru

Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 6 Nord-Vest Regiunea 8 Bucuresti

Figura nr. 17 Repartizarea la nivel regional a caroseriilor colectate


14.1% 1.9%

Figura nr. 18 Repartizarea la nivel regional a caroseriilor tratate


14.4% 0.0%

84.1% Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 4 Sud-Vest

85.6% Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 4 Sud-Vest

Referitor

la

repartizarea

la

nivel

regional

caroseriilor

colectate,

respectiv

dezmembrate/tratate, reprezentarea grafica s-a realizat doar pentru regiunile care au raportat astfel de deseuri (care se si regasesc in figuri). In ceea ce priveste eficienta dezmembrarii vehiculelor scoase din uz colectate, in figura de mai jos este prezentata o ierarhizare a regiunilor in functie de raportul dintre numarul de VSU dezmembrate/tratate si numarul de VSU colectate. Figura nr.19 Eficienta dezmembrarii si tratarii VSU colectate
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1

97.1

76.5 71.1 65.2 68.9 68.5 62.2

Regiunea 1 Nord-Est Regiunea 2 Sud-Est Regiunea 3 Sud Regiunea 4 Sud-Vest Regiunea 5 Vest Regiunea 6 Nord-Vest
22.0

Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucuresti

52

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In concluzie, la nivel national, in 2005, au fost colectate un numar de 21.461 vehicule scoase din uz si 1.281 caroserii dintre care au fost dezmembrate si tratate un numar de 13.212 vehicule scoase din uz, respectiv 1.249 caroserii. Astfel, vehiculele scoase din uz ramase pe stoc au fost in numar de 8.249 bucati si, respectiv, 32 caroserii. De asemenea, la sfarsitul anului 2005, mai exstau pe stoc 85 vehicule scoase din uz ramase din anii anteriori. Referitor la deseurile rezultate din dezmembrarea si tratatarea vehiculelor scoase din uz la nivelul anului 2005, tipurile si cantitatile acestora sunt prezentate in tabelul de mai jos. Tabel nr. 6 Deseuri rezultate din dezmembrarea/tratarea VSU, 2005 TIP DEEU acumulatori cu plumb uleiuri de motor, de transmisie si de ungere lichide (excluzand combustibilul) filtre de ulei alte materiale provenite de la depoluare catalizatori (bucati) componente metalice anvelope componente mari de plastic sticla materiale feroase (otel) metale neferoase (aluminiu, cupru, zinc,plumb etc) fractie usoara rezultata in 153,489 urma tocarii/maruntire altele 56,86
8.902,506

Cantitate (t) REZULTATA 109,4 22,4 6,794 2,76 16,12 110 1456,361 236,99 94,174 106,36 6511,745 129,053

Cantitate (t) 90,15 10,34 1,44 0,55 7,12 101 1283,48 144,82 45,14 59,7 5722,03 105,998

Cantitate (t) Cantitate (t) 0 0 0,085 0,53 0 0 0 0 0 0 0 0 19,26 12,05 5,27 1,68 9 9 172,88 92,17 49,03 46,66 789,71 23,055

VALORIFICATA ELIMINATA STOC

152,782 5,214
7.628,764

0 0
0,615

0,707 51,646
1.273,118

Total*

(*) totalul nu cuprinde si catalizatori a caror unitate de masura e bucati Conform datelor de mai sus, in urma dezmembrarii si tratarii vehiculelor scoase din uz colectate a rezultat o cantitate de circa 8.902 t deseuri (diverse materiale) din care circa 7.629 t au fost valorificate (85,7%), 0,615 t eliminate (0,007%) si a ramas pe stoc o

53

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

cantitate de aproximativ 1.273 t (circa 14,3%). De asemenea, au rezultat 110 catalizatori din care au fost valorificati 101 bucati, ramanand pe stoc 9 bucati. In figura de mai jos sunt prezentate grafic, pe fiecare categorie de deseuri in parte, procentual, cantitatile valorificate, eliminate si ramase pe stoc raportate la cantitatea de deseuri rezultata din dezmembrarea si tratarea vehiculelor scoase din uz.

Figura nr.20 Procentul de deseuri valorificate, eliminate si ramase pe stoc, pe fiecare categorie in parte, 2005
Acumulatori cu plumb

Uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

17.60% 0.00%

46.18%

53.82%
82.40%

0.00% cantitate valorificata cantitate eliminata cantitate ramasa pe stoc

cantitate valorificata

cantitate eliminata

cantitate ramasa pe stoc

Lichide (exclusiv combustibil)


21.19% 1.25%

Filtre de ulei
19.93%

60.87%

77.56%
cantitate valorificata cantitate eliminata cantitate ramasa pe stoc
cantitate valorificata cantitate eliminata

19.20%

cantitate ramasa pe stoc

Alte materiale provenite de la depoluare


44.17%

Catalizatori
97.12%

55.83% 0.00%

2.88%

0.00%

cantitate valorificata

cantitate eliminata

cantitate ramasa pe stoc

nr.buc.valorificate

nr.buc.eliminate

nr.buc.ramase pe stoc

54

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Componente metalice
11.87% 0.00%

Anvelope

38.89%

61.11%
88.13% cantitate valorificata cantitate eliminata cantitate ramasa pe stoc

0.00% cantitate valorificata cantitate eliminata cantitate ramasa pe stoc

Componente mari de plastic


47.93%
43.87%

Sticla

52.07% 0.00% cantitate valorificata cantitate eliminata cantitate ramasa pe stoc


0.00%

56.13%

cantitate valorificata

cantitate eliminata

cantitate ramasa pe stoc

Materiale feroase
0.00% 12.13%
0.00% 17.86%

M ateriale neferoase

87.87%

82.14% cantitate valorificata cantitate eliminata cantitate ramasa pe stoc

cantitate valorificata

cantitate eliminata

cantitate ramasa pe stoc

Fractie usoara rezultata in urma maruntirii


0.00% 0.46%

Altele
9.17% 0.00%

99.54%

90.83%

cantitate valorificata

cantitate eliminata

cantitate ramasa pe stoc

cantitate valorificata

cantitate elimi nata

cantitate ramasa pe stoc

In concluzie, conform datelor detinute pentru anul de raportare 2005, au fost colectate circa 21.461 vehicule scoase din uz si 1.281 caroserii. Dintre acestea au fost dezmembrate si tratate 13.212 vehicule scoase din uz si 1.249 caroserii, in urma acestor procese rezultand circa 8.902 t deseuri, cantitate din care a fost valorificata aproximativ 86%, restul ramand pe stoc. Important de subliniat-cantitatea de deseuri eliminata este foarte mica ea nu reprezinta nici macar 0,1% din cantitatea totala de de deseuri rezultata.

55

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

3.3.3

Indicatori pentru suport decizional

Indicatorii referitori la gestionarea eficienta a vehiculelor scoase din uz au fost stabiliti luindu-se in considerare necesitatile de raportare existente atat pe plan intern cat si international. Astfel au fost stabiliti o serie de indici a caror valoare calculata si comparata sa poata oferi informatii asupra stadiului implementarii directivei (evaluarea atingerii tintelor stabilite).

1.

Numar total de vehicule scoase din uz (W) - exprimat in bucati

Este calculat pe baza numarului de vehicule scoase din uz din Romania pentru care s-a emis certificat de distrugere de catre agentii economici autorizati pentru activitatea de tratare.

2.

Masa totala a vehiculelor scoase din uz (W1 ) - exprimata in tone

Este calculata ca suma maselor individuale a numarului total de vehicule scoase din uz in anul respectiv.

3.

Cantitatea totala de materiale reutilizate (A) - exprimata in tone Agentii economici care nu utilizeaza estimari asupra continutului de metal calculeaza

cantitatea totala de materiale reutilizate (A) pe baza metodei de scadere, astfel: masa individuala a vehicului (Wi) din care se scade masa vehicului depoluat si dezmembrat (Wb) si masa materialelor rezultate in urma dezmembrarii si depoluarii (trimise ulterior spre valorificare, reciclare sau eliminare) Agentii economici care utilizeaza estimari asupra continutului de metal determina cantitatea totala de materiale reutilizate (A), exclusiv componentele metalice, pe baza datelor furnizate de catre agentii economici care dezmembreaza si/sau valorifica vehiculele scoase din uz.

4.

Cantitatea totala de materiale reciclate (B1 + B2 + F1) - exprimata in tone

Este determinata pe baza datelor furnizate de agentii economici care colecteaza sau recicleaza ori pe baza cantitatilor notate in registrul de operare al agentilor economici care recicleaza sau elimina materialele si componentelor provenite de la vehicule scoase din uz.

5.

Cantitatea totala de materiale valorificate (D1 + D2 + F2) - exprimata in tone

Este determinata pe baza datelor furnizate de agentii economici care colecteaza sau valorifica ori pe baza cantitatilor notate in registrul de operare al agentilor economici care valorifica sau elimina materialele si componentelor provenite de la vehicule scoase din uz.

6.

Cantitatea totala de materiale reutilizate si reciclate ( X 1) - exprimata in tone

Este determinata pe baza datelor furnizate de agentii economici care colecteaza, reutilizeaza sau recicleaza ori pe baza cantitatilor notate in registrul de operare al

56

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

agentilor economici care reutilizeaza, recicleaza sau elimina materialele si componentele provenite de la vehicule scoase din uz.

7.

Cantitatea totala de materiale reutilizate si valorificate ( X 1) - exprimata in tone

Este determinata pe baza datelor furnizate de agentii economici care colecteaza, reutilizeaza sau valorifica ori pe baza cantitatilor notate in registrul de operare al agentilor economici care reutilizeaza, valorifica sau elimina materialele si componentele provenite de la vehicule scoase din uz.

8. X1/W1 reprezinta raportul intre cantitatea totala de materiale reutilizate si reciclate si masa totala a vehiculelor scoase din uz. Indicator care exprima atingerea
obiectivului referitor la reutilizarea si reciclarea vehiculelor scoase din uz. 9.

reprezinta raportul intre cantitatea totala de materiale reutilizate si valorificate si masa totala a vehiculelor scoase din uz. Indicator care exprima atingerea
X2/W1

obiectivului referitor la reutilizarea si valorificarea vehiculelor scoase din uz. Asa cum a fost proiectata aplicatia informatica, acesti indicatori vor putea fi calculati la toate nivelele de interes (local, regional si national). Momentan cerintele de raportare sunt anuale, dar daca este cazul, raportarile, respectiv indicatorii, vor putea fi generati de mai multe ori pe an daca informatia de baza a fost introdusa.

3.4 ECHIPAMENTE/DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

Echipamentele electrice si electronice (EEE) sunt echipamentele care functioneaza pe


baza de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si de masurare a acestor curenti si campuri, care sunt destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau egala cu 1000 volti curent alternativ si 1500 volti curent continuu.

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) reprezinta echipamentele


electrice si electronice pe care detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a le arunca, precum si toate componentele, subansamblele si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului.

3.4.1

Prevederi legislative

Cresterea fluxului de deseuri electrice si electronice in tarile Uniunii Europene a determinat aparitia unor directive care se adreseaza modului de gestionare a acestora. Directivele Europene in discutie sunt:

57

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Directiva 2002/95/CE privind restrictiile de folosire a anumitor substante


periculoase in echipamentele electrice si electronice (directiva RoHS),

Directiva 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (directiva WEEE).


Conform tintelor prevazute in Directiva WEEE, cantitatea de DEEE ce trebuie colectata incepand cu 2006 a fost stabilita, pentru statele membre, la 4 kg/locuitor si an. Avand in vedere imposibilitea atingerii acesteia, ca urmare a faptului ca nu a avut dezvoltat un sistem de colectare a acestui flux de deseuri, Romania a solicitat o perioada de tranzitie de 2 ani. Situatia Romaniei nu este singulara, toate statele din Europa Centrala si de Est, precum si statele baltice care au aderat in 2004 au solicitat si obtinut derogari temporare pentru aceeasi perioada. Directiva 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice a fost transpusa prin publicarea HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, in 19 mai 2005 (MOF nr. 491 din 10.06.2005). In aceasta hotarare de guvern sunt prevazute cerinte privind fabricarea EEE, colectarea selectiva, tratarea si valorificarea DEEE, precum si obligatii privind finantarea gestionarii DEEE provenite de la gospodariile particulare si de la alti utilizatori decat gospodariile particulare. De asemenea, ofera informatii pentru utilizatorii EEE, pentru instalatiile de tratare, precum si informatii privind intocmirea rapoartelor. In ceea ce priveste clasificarea EEE, in Anexa 1A sunt reglementate 10 categorii de echipamente electrice si electronice, iar in Anexa 1B este prezentata lista produselor care fac parte din cele 10 categorii (98 produse), lista care poate fi completata in timp. In ceea ce priveste intocmirea de rapoarte, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor transmite informatiile Comisiei Europene o data la 2 ani, in termen de 18 luni de la sfarsitul perioadei acoperite. Prima raportare acopera perioada 2007-2008. De asemenea, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor transmite Comisiei Europene, o data la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor HG 448/2005. Acest raport se redacteaza pe baza unui chestionar sau a unei schite primite de la Comisia Europeana. Raportul este pus la dispozitie Comisiei Europene in termen de 9 luni de la sfarsitul perioadei de 3 ani la care acesta se refera. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor va intocmi primul raport trienal pentru perioada 2007-2009. In concluzie, responsabilitatile si obligatiile prevazute de HG 448/2005 sunt impartite intre mai multi actori, in figura de mai jos fiind prezentate schematic responsabilitatile de raportare a datelor pentru fiecare actor in parte cat si fluxul intern al informatiei privind raportarea datelor de gestionare a echipamentelor electrice si electronice si a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

58

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Figura nr.21 Fluxul informational intern in raportarea datelor privind EEE si DEEE

PRODUCATOR

Raportare anuala privind cantitatile de EEE puse pe piata; cantitati, numar de DEEE colectate, refolosite, reciclate, recuperate si exportate pana la 30 aprilie, pentru anul precedent

AGENTIA NATIONALA PENTRU

ORGANIZATIE COLECTIVA, care preia responsabilitatile producatorilor

PROTECTIA
Raportare anuala privind EEE si DEEE pentru agentii economici pentru care au preluat responsabilitatea pana la 30 aprilie, pentru anul precedent

MEDIULUI

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI OPERATORII ECONOMICI, care administreaza punctele de colectare

Raportare anuala privind cantitatile de DEEE colectate in punctele de colectare pana la 30 aprilie, pentru anul precedent

AUTORITATI TERITORIALE PENTRU PROTECTIA

OPERATORI ECONOMICI, care trateaza, recicleaza sau valorifica DEEE

MEDIULUI
Raportare anuala privind cantitatile de DEEE tartate, reciclate, valorificate, refolosite pana la 30 aprilie, pentru anul precedent

Raportare anuala a datelor centralizate pana la 30 mai, pentru anul precedent

59

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

3.4.2

Date pentru anul de raportare 2005

Pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, producatorii (conform OM 1225/2005) se pot asocia in organizatii colective sau pot actiona individual. In momentul de fata exista trei structuri care intentioneaza sa preia responsabilitatile de colectare si reciclare ale producatorilor de echipamente electrice si electronice si anume: CECED Romania care are intentia sa se ocupe de produsele albe si maro si reuneste mai multe firme importante, precum: ARCTIC, Electrolux, Bosch Siemens, Indesit, Candy, Amica, Philips, Gorenje, Franke, etc., ECOTIC care se va ocupa de gestionarea produselor gri (IT), ELC Lamps, initiata de Philips Lighting Lamps, se va ocupa de echipamentele de iluminat. Producatorii se pot asocia si in alte tipuri de organizatii, astfel incat procesul de gestionare a deseurilor sa nu fie prea costisitor. Gestionarea echipamentelor electrice si electronice in mod individual este mai costisitoare, pentru ca volumul de deseuri este mult mai mic, iar costurile de reciclare mai mari. Costurile de gestionare, respectiv privind preluarea, tratarea, reciclarea si valorificarea acestor tipuri de deseuri se vor concretiza in asa numita taxa vizibila (visible fee) care se anexeaza preturilor din magazin, astfel incat cumparatorul stie cat va costa produsul cumparat si cat va costa reciclarea lui. Aceasta taxa nu are legatura cu taxa de mediu care este platita de catre agentii economici la Administratia Fondului pentru Mediu si de asemenea nu este platita de catre consumatori pentru a li se accepta produsul vechi la magazinul de unde au achizitionat produsul nou.

Inregistarea producatorilor in Registrul National


Pentru o mai buna gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, producatorii au fost obligati ca in primele 4 luni ale anului 2006 sa se inregistreze conform prevederilor Ordinul nr. 1223/715/2005. Fiecare producator a primit un numar de inregistrare ce trebuia comunicat retelelor de magazine unde isi distribuie echipamentele. Fara acest numar producatorii nu au voie sa vanda produsele. In acest fel, producatorii care nu se inregistreaza se vor autoexclude de pe piata, iar producatorii existenti vor plati in mod echitabil pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice colectate. Inregistrarea producatorilor se face la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, iar documentele necesare sunt prevazute in Ordinul nr. 1223/715/2005. Conform datelor furnizate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pana in data de 15.11.2006, pentru inregistrarea in Registrul National al Producatorilor si Importatorilor

60

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

de EEE, au depus documentatia 553 agenti economici, distributia acestora pe judete fiind prezentata in tabelul de mai jos. De subliniat ca, din motive de confidentialitate a datelor, in aceasta lista nu se mentioneaza care din acesti agenti economici sunt importatori si care sunt producatori in Romania de echipamente electrice si electronice. Tabel nr.7 Numarul producatorilor/importatorilor de echipamente electrice si electronice inregistrati pana la data de 15.11.2006 Judet ALBA ARAD ARGES BACAU BIHOR BISTRITA NASAUD BOTOSANI BRAILA BRASOV BUCURESTI BUZAU CARAS SEVERIN CLUJ CONSTANTA COVASNA DAMBOVITA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IASI ILFOV MARAMURES MEHEDINTI MURES NEAMT OLT PRAHOVA SALAJ SATU MARE Numar producatori/importatori 1 3 6 4 24 7 4 1 15 214 7 4 44 10 5 7 17 4 3 3 4 9 21 19 3 2 12 12 1 7 2 10

61

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

(continuare)
Judet SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIS TULCEA VALCEA VRANCEA TOTAL Numar producatori/importatori 2 34 1 22 4 4 1 553

In figura de mai jos este prezentata distributia procentuala la nivel regional a producatorilor/importatorilor de EEE inregistrati pana la data de 15.11.2006. Figura nr.22 Distributia pe regiuni a producatorilor/importatorilor de echipamente electrice si electronice inregistrati pana la data de 15.11.2006
Distributia producatorilor/importatorilor la nivel regional

Bucuresti-Ilfov 42%

Nord-Est 14%

Sud-Est 5%

Sud Muntenia 4%

Sud-Vest Oltenia 5%

Centru 7%

Nord-Vest 16%

Vest 7%

Tot din motive de confidentialitate a datelor Agentia Nationala pentru Protectia Mediului nu a furnizat numarul producatorilor/importatorilor pe categorie sau subcategorie de echipamente electrice si electronice. Ministerului Economiei si Comertului detine o evidenta a producatorilor principalelor produse industriale, evidenta listata pe site-ul propriu si din care am selectat producatorii principalelor echipamente electrice si electronice, numarul acestora fiind prezentat in tabelul de mai jos.

62

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel nr.8 Numarul producatorilor din Romania a principalelor echipamente electrice si electronice Denumire produs Frigidere Masini de spalat rufe Aspiratoare Incalzitoare de apa, boilere Aparate electrice pentru incalzirea locuintelor Cuptoare electrice de gatit Masini automate de prelucrare a datelor care contin in acelasi Lampi fluorescente Aparate electrice pentru linii telefonice si Televizoare Numar producatori din Romania 4 5 2 2 7 3 21 2 7 5

Echipamente electrice si electronice puse pe piata romaneasca in anul 2005


Pana in anul 2005, cand a fost preluata Directiva 2002/96/EC, nu au existat prevederi legislative privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice. Prin urmare, nu a existat un sistem de gestionare a acestui flux de deseuri, deci nu au existat evidente clare privind cantitatile de EEE puse pe piata, nici cantitatile de deseuri generate. Nu mai intra in discutie cantitatile de deseuri colectate deoarece nu a existat un sistem de colectare a acestui tip de deseuri. Conform datelor furnizate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului,

producatorii/importatorii care s-au inregistrat pana la 15.11.2006 au declarat cantitatile estimative ale echipamentelor puse pe piata in anul 2006. Intrucat anul 2006 nu s-a incheiat presupunem ca aceste estimari au fost facute in functie de cantitatile puse pe piata in anul 2005. In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitatile (numar si tone) pe cele zece categorii de echipamente electrice si electronice (confrom HG 448/2005) declarate de catre producatorii/importatorii, care s-au inregistrat pana la data de 15.11.2006, ca au fost puse pe piata in anul 2006. De remarcat ca pana la aceasta data nu au fost inregistrati toti producatorii/importatorii, deci aceste cantitati sunt mai mici decat situatia reala.

63

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel nr. 9 Cantitati de echipamente electrice si electronice puse pe piata in anul 2006 declarate de catre producatorii/importatorii inregistrati pana la 15.11.2006 Categorie echipamente/Denumire categorie 1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 3. Echipamente informatice si de telecomunicatii 4. Echipamente de larg consum 5. Echipamente de iluminat 6. Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 7. Jucarii, echipamente sportive si de agrement 8. Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate) 9. Instrumente de supraveghere si control 10. Distribuitoare automate Total tone 164839 835889.6 27184.35 18871.28 3839.251 10695.93 101.5735 88.153 1746.349 504.94 1063760.387 numar 2836869 3351004.6 12955871 1960469 5730453 1209364.2 37742 95875 2208735 8761 30395143.8

Timpul foarte scurt de realizare a lucrarii nu a permis culegerea datelor din teritoriu pe baza de chestionare, astfel, pentru a obtine date privind cantitatile de echipamente electrice si electronice puse pe piata in anul 2005 am analizat mai multe surse si am considerat ca datele furnizate de Institutul National de Statistica sunt cele mai apropiate de realitate. Astfel, au fost solicitate de la Institutul National de Statistica date privind productia, importul si exportul de echipamente electrice si electroncie pe anul 2005, pentru a putea face estimari privind cantitatile puse pe piata in anul 2005. Datele care sunt prezentate sunt pur estimative, la prelucrarea lor fiind introdusa o oarecare marja de eroare intrucat a fost necesara realizarea unei echivalente intre codurile de productie (Coduri PRODROM) si codurile de import si export (Coduri Tarifare Vamale) ale produselor. Dupa realizarea acestei echivalente s-a realizat conformitatea cu clasificarea din HG 448/2005. De asemenea, la prelucrarea datelor a fost intalnita situatia in care valoarea productiei era exprimata in bucati, iar valorile pentru import si export erau exprimate in kilograme sau invers. Pentru a determina greutatea (tone), respectiv numarul (bucati) pentru echipamentele puse pe piata aflate in aceasta situatie am folosit greutatea medie pe echipament, valoare pe care am preluat-o fie din Planul de Implementare al Directivei WEEE (valori declarate de producatori), fie prin analizarea surselor de pe internet. De remarcat ca si la realizarea acestor calcule exista posibilitatea introducerii unei marje de eroare. Tinand cont de toate aceste inconveniente a rezultat un numar de 458.216.078 echipamente electrice si electronice puse pe piata in anul 2005, ceea ce reprezinta o

64

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

cantitate de 622.535 tone. De remarcat ca aceste cantitati nu acopera niciun produs din categoria 10 deoarece nu exista date privind productia, importul si exportul distribuitoarelor automate. De asemenea nu sunt acoperite toate produsele clasate in fiecare categorie, ci doar cele pentru care Institutul National de Statistica a avut date, asa cum se observa si in tabelul de mai jos. Tabel nr.10 Cantitati (tone si numar) de produse puse pe piata in anul 2005 Categorie / Echipament Tone Numar

Categoria 1, din care:


- frigidere si congelatoare - masini de spalat rufe - aragazuri - radiatoare - hote - aparate aer conditionat - masini spalat vesela - uscatoare rufe

262878
42657 24786 63480 57888 28993 39928 2733 2413

33849121
688023 495710 1269602 28943846 1449667 887288 54660 60325

Categoria 2, din care:


- aspiratoare - uscatoare par, uscatoare maini, fiare calcat, altele - masini de cusut

13051
7883 3091 2077

2472026
788323 1545236 138467

Categoria 3, din care:


- telefoane - imprimante, tastaturi - unitati memorie - calculatoare unitati centrale

44511
6915 35882 125 1589

75344971
69153257 3588210 2497543 105961

Categoria 4, din care:

58663

5897586
5834986 62600

- radio, televizoare, aparate foto, camere video, 58350 sisteme audio - aparate electrice de semnalizare acustica sau 313 vizuala Categoria 5, din care: 34972 - corpuri de iluminat 34972

69943072
69943072

Categoria 6, din care:

2805

330000
330000

- aparate pentru proiectat, dispersat sau 2805 pulverizat lichide sau Categoria 7, din care: praf (pulberi); extinctoare 92 - trenulete electrice 92

36787
36787

Categoria 8, din care:


- instrumente i aparate chirurgie, 9, din care: Categoria stomatologie - aparate de masura si control pentru

25114
medicin, 25114

12557009
12557009

180449
180449

257785506
257785506

65

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In figurile de mai jos se pot observa ponderile echipamentelor electrice si electronice puse pe piata in anul 2005, atat din punct de vedere al greutatii cat si al numarului. Ponderea din punct de vedere al greutatii nu se pastreaza aceeasi si la numar, acest fapt fiind explicat de diferentele dintre produse in ceea ce priveste greutatea medie a acestora. Un exemplu concludent in acest sens este reprezentat de categoria 1 (Aparate de uz casnic de mari dimensiuni) care, desi este pe primul loc privind greutatea, numarul acestora nu este foarte mare comparativ cu alte categorii de echipamente. Acest lucru se explica prin greutatea medie relativ mare a produselor care compun aceasta categorie. Figura nr.23 Greutatea echipamentelor electrice si electronice puse pe piata in anul 2005, grupate pe categorii
Cantitate (tone) pe categorii

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

262878 180449

44511 58663 13051

34972 2805 92

25114

tone categoria 1 categoria 6 categoria 2 categoria 7 categoria 3 categoria 8 categoria 4 categoria 9 categoria 5

Figura nr.24 Numarul echipamentelor electrice si electronice puse pe piata in anul 2005, grupate pe categorii
Cantitate (numar) pe categorii
257785506 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 numar categoria 1 categoria 6 categoria 2 categoria 7 categoria 3 categoria 8 categoria 4 categoria 9 categoria 5 75344971 33849121 2472026 69943072 12557009 330000 36787 5897586

66

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

In ceea ce priveste situatia pe fiecare categorie in parte, mai jos este prezentata o analiza grafica mai detaliata a ponderii echipamentelor puse pe piata in anul 2005 atat din punct de vedere al greutatii cat si al numarului. Pentru categoria 1, produsele cu ponderea cea mai mare din punct de vedere al greutatii sunt aragazurile (25%) si radiatoarele (22%). Din punct de vedere al numarului, pe primul loc de situeaza radiatoarele, aragazurile aflandu-se pe acelasi loc cu hotele, ceea ce este si explicabil.

Figura nr.25

Ponderea procentuala a produselor din categoria 1


Categoria 1 - numar
3% 0% 0% 2% 1% 4% 4%

Categoria 1 - tone
15% 11% 1% 1% 16% 9%

22%
frigidere si congelatoare aragazuri hote masini spalat vesela

25%
masini de spalat rufe radiatoare aparate aer conditionat uscatoare rufe

86%
frigidere si congelatoare aragazuri hote masini spalat vesela masini de spalat rufe radiatoare aparate aer conditionat uscatoare rufe

Figura nr.26

Ponderea procentuala a produselor din categoria 2

Categoria 2 - tone
16%

Categoria 2 - numar
6% 32%

60% 24%
62%
aspiratoare uscatoare par, uscatoare maini, fiare calcat, altele masini de cusut

aspiratoare uscatoare par, uscatoare maini, fiare calcat, altele masini de cusut

67

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Figura nr.27
Categoria 3 - tone
0% 4%

Ponderea procentuala a produselor din categoria 3


Categoria 3 - numar
16%
5% 3% 0%

80%
telefoane unitati memorie imprimante, tastaturi calculatoare (unitati centrale)
telefoane unitati memorie

92%
imprimante, tastaturi calculatoare (unitati centrale)

Figura nr.28 Ponderea procentuala a produselor din categoria 4

Categoaria 4 - tone
1%

Categoria 4 - numar
1%

99%
radio, televizoare, aparate foto, camere video, sisteme audio aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala

99%
radio, televizoare, aparate foto, camere video, sisteme audio aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala

Deseuri de echipamente electrice si electronice


Intrucat nu a existat un sistem de management al acestui flux de deseuri pana in momentul preluarii Directivei 2002/96/EC, in prezent nu exista date privind generarea, respectiv colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, aceasta problema urmand a fi eliminata odata cu alimentarea cu date cantitative si calitative a bazei de date on line dezvoltata in cadrul proiectului de fata. In schimb, pe baza datelor existente si in functie de durata medie de viata a produselor se poate determina cantitatea colectabila de DEEE in anii care urmeaza. Pentru a determina cantitatea colectabila de DEEE din categoria 1, se poate considera o durata medie de utilizare a acestor echipamente de 15 ani. Aceasta a fost stabilita tinand

68

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

cont de evaluarea efectuata de CECED (Bruxelles) la nivel european, pentru mai multe marci de electrocasnice mari, din care a rezultat ca durata medie de utilizare, in statele membre UE, a echipamentelor din acesta categorie este de 13 ani. Este rezonabil, poate chiar optimist sa se presupuna ca aceasta durata este doar cu 2 ani mai mare in Romania. Daca se are in vedere eficienta celor mai performante sisteme de gestionare a DEEE din Europa, cantitatea colectabila este de 58% din cantitatea de DEEE estimata a fi generata (conform datelor WEEE Forum). Pe baza datelor existente privind cantitatile de echipamente puse pe piata in anul 2005 si tinand cont de durata medie de utilizare a produselor din categoria 1 putem estima ca in anul 2020 se vor colecta aproximativ 152.469 tone deseuri de echipamente din categoria 1.

Agenti economici care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice


Din datele furnizate de Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului in gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (colectare, dezmembrare, tratare) la nivel central activeaza un numar de 83 agenti economici, toti prestand servicii de colectare DEEE, iar 16 dintre acestia presteaza si servicii de tratare. Lista agentilor economici care gestioneaza DEEE este prezentata in Anexa II.4. In tabelul de mai jos este prezentata situatia pe regiuni a numarului agentilor economici care presteaza servicii in domeniul gestionarii DEEE. Tabel nr.11 Numarul agentilor economici care presteaza servicii in domeniul gestionarii DEEE distributie pe regiuni Regiune Regiunea Nord-Est Regiunea Sud-Est Regiunea Sud Muntenia Regiunea Sud-Vest Regiunea Vest Timisoara Regiunea Nord-Vest Regiunea 7 Centru Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov TOTAL Numar prestatori colectare 12 9 7 8 14 11 14 8 83 tratare 4 2 3 1 1 6 16

69

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Figura nr.29

Distributia agentilor economici reciclatori la nivel national

Intrucat exista si agenti economici care trateaza/recicleaza DEEE am considerat necesara ilustrarea distributiei lor pe teritoriul tarii (Figura nr. 29), aceasta informatie putand fi utila la stabilirea punctelor de colectare regionale, centre mai complexe, care, pe langa primirea DEEE de la punctele de colectare municipale, mai presteaza servicii de reparare si reciclare a deseurilor.

3.4.3

Indicatori pentru suport decizional

Impreuna cu reprezentatii Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (responsabilii pentru echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice) au fost stabiliti indicatorii care vor fi generati automat de aplicatia software proiectata. Acesti indicatori se vor modifica anual in functie de datele de intrare, o parte din ei reprezentand de fapt ratele de colectare si valorificare a DEEE, indicand daca au fost indeplinite sau nu tintele. 1. Numar producatori (r1). Pana la data de 15.11.2006 au fost inregistrati 553 producatori/importatori. 2. Cantitate totala de echipamente pusa pe piata pentru anul raportarii (r2). Pentru anul 2005 s-a estimat o cantitate totala de 622.535 tone. 3. Numar total echipamente puse pe piata pentru anul raportarii (r3). Pentru anul 2005 sa estimat un numar de 458.216.078 echipamente. 4. Rata de colectare (r4) = Cantitate totala (pe toate categoriile) colectata la nivel national/nr. locuitori. 5. Rata de colectare pe fiecare categorie (r5.1......r5.10) = Cantitate totala (pe fiecare categorie in parte) colectata la nivel national/nr. locuitori R5.1 = rata de colectare pentru categoria 1

70

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

R5.2 = rata de colectare pentru categoria 2 ...... R5.10 = rata de colectare pentru categoria 10 6. Rata de valorificare pe fiecare categorie in parte (r6.1...r6.10) = (cantitate valorificata pe fiecare categorie in parte/cantitate totala colectata pe fiecare categorie in parte) x 100 R6.1= rata de valorificare pentru categoria 1 R6.2= rata de valorificare pentru categoria 2 ..... R6.10= rata de valorificare pentru categoria 10 7. Rata de reciclare pe fiecare categorie in parte (r7.1...r7.10) = (cantitate reciclata pe fiecare categorie in parte/cantitate totala colectata pe fiecare categorie in parte) x 100 R7.1= rata de reciclare pentru categoria 1 R7.2= rata de reciclare pentru categoria 2 .... R7.10= rata de reciclare pentru categoria 10 Pentru moment ultimii patru indicatori nu pot fi calculati deoarece nu exista date privind cantitatile de DEEE colectate si valorificate. Pe baza datelor existente putem insa sa estimam indicatorul r5.1 pentru anul 2020 si anume rata de colectare pentru deseurile de echipamente din categoria 1. r5.1 (2020) = 6,6 kg/loc Teoretic, situatia pare foarte optimista privind indeplinirea tintei de colectare. Trebuie avut in vedere ca aceasta valoare se refera doar la categoria 1, posibil ca alte categorii sa fie departe de indeplinirea tintei si per total situatia sa nu mai fie atat de optimista. De exemplu, sa presupunem ca durata medie de viata a echipamentelor din categoria 2 de 8 ani, ceea ce inseamna ca echipamentele din aceasta categorie vor deveni deseuri in anul 2014. Folosind acelasi criteriu de calcul ca si in cazul categoriei 1, valoarea ratei de colectare va fi: r5.2 (2014) = 0,33 kg/loc Ca urmare a duratei medii de viata diferite, EEE puse pe piata in anul 2005 nu devin deseuri in acelasi an, ci in ani diferiti.

71

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

De exemplu, in Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 7 Centru s-a incercat o extrapolare a datelor si s-a ajuns la urmatoarele rate de colectare pentru anii care urmeaza. In tabelul de mai jos sunt prezentate ratele de colectare estimate pentru anii 2006-2016 daca sistemul de colectare ar avea eficienta celor mai performante sisteme existente in statele membre. Tabel nr.12 Rata de colectare a DEEE toate categoriile An Rata de colectare (kg/cap locuitor) 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 4.26 3.98 3.72 3.48 3.25 3.04 2.84 2.65 2.48 2.32 2.17

In concluzie, nu au existat date disponibile pentru toate cele patru fluxuri speciale de deseuri prezentate in studiu. De exemplu, in cazul bateriilor si acumulatorilor portabili, au putut fi obtinute date de o calitate ridicata de la Directia Generala a Vamilor, date privind importurile. Deocamdata la nivel national nu exista producatori de baterii si acumulatori portabili, asa ca datele privind aceasta categorie ies din discutie. In ceea ce priveste insa datele referitoare la aceste produse in momentul in care ajung deseuri, nu au putut fi obtinute din nici o sursa deoarece la nivel national nu se colecteaza selectiv bateriile si acumulatorii portabili uzati (exceptie facand doar cateva studii pilot). Problematica echipamentelor electrice si electronice este una foarte noua chiar si la nivel european. Daca datele primare referitoare la produsele puse pe piata (prin import si productie) au putut fi colectate, in ceea ce priveste deseurile s-au realizat estimari pe baza duratei medii de functionare a echipamentelor. Tinand cont de faptul ca punctele de colectare devin incetul cu incetul functionale, se spera ca pentru anul de raportare 2006 sa poata fi generate primele date brute referitoare la deseuri de echipamente electrice si electronice. Problematica echipamentelor si materialelor ce contin compusi bifenilipoliclorurati si similari acestora este un pic diferita deoarece exista o cantitate relativ constanta de deseuri care trebuie eliminata. Punerea pe piata a acestor echipamente este interzisa, cele existente urmand a fi eliminate pe masura ce ajung la sfarsitul vietii utile. In ceea ce priveste vehiculele scoase din uz, au fost disponibile date referitoare la deseuri. Este fluxul de deseuri pe care se poate urmari cel mai usor trasabilitatea vehiculului scos din uz din momentul in care acesta intra la decontaminare/dezmembrare pana iese din shredder, datorita existentei seriei unice de identificare (de pe sasiu) si a certificatului de eliminare emis pentru fiecare vehicul scos din uz eliminat.

72

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

4. CONCLUZII
Studiul de fata a fost realizat in baza contractului numar 5396 incheiat intre Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului ICIM Bucuresti si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor la data de 19.10.2006 si a fost elaborat de catre cercetatorii din cadrul Laboratorului de Gestiune a Deseurilor Solide si Metodologii pentru

Studii de Impact si Sectia Impactul Constructiilor asupra Mediului. Scopul elaborarii studiului a fost de a dezvolta si implementa instrumente a caror utilizare
sa constituie un suport real atat in reglementarea, monitorizarea si controlul gestionarii tipurilor speciale de deseuri cat si in raportarile si informarile realizate de catre administratia centrala pentru protectia mediului. Cele patru fluxuri speciale de deseuri care au facut obiectul studiului sunt: echipamente si materiale ce contin compusi bifenili policlorurati si similari acestora; baterii si acumulatori portabili uzati; vehicule scoase din uz; echipamente si deseuri de echipamente electrice si electronice. Principalele rezultate care au fost obtinute in urma realizarii studiului sunt: aplicatie software care gestioneaza datele pentru cele patru fluxuri speciale de deseuri; indicatori specifici fiecarui flux de deseuri in parte; analiza datelor existente pentru anul de raportare 2005, pentru fiecare flux special de deseuri in parte. Concluziile studiului vor fi prezentate in continuare separat, pe fiecare dintre cele doua rezultate obtinute in parte.

Analiza datelor existente pentru anul de raportare 2005


Astfel, in ceea ce priveste datele cantitative si calitative referitoare la cele patru fluxuri speciale de deseuri, pentru anul de raportare 2005, acestea au fost colectate de la structurile administrative si institutiile de la nivel central: Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului, Institutul National de Statistica, Directia Generala a Vamilor, Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului.

Echipamente ce contin compusi bifenili policlorurati si similari acestora - la nivelul anului


2005 a fost raportat de catre agentii economici detinatori un numar de 155.387 buc., din

73

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

care 800 transformatoare si 14.587 condensatoare. Volumul total de ulei cu PCB/PCT continut (valoare estimata) este de circa 4.400.000 l. Conform datelor furnizate de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Directia Gestiunea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase, in anul 2005 a fost eliminata la nivel national o cantitate de 302,155 t echipamente cu PCB. Acestea au fost in totalitate condensatoare (un numar de circa 8.900 echipamente) iar modalitatile de gestionare a lor au fost: decontaminare prin declorurare circa 22 t, operatie realizata de catre un agent economic autorizat intern, si colectare si transport in vederea exportarii circa 280 t. In ceea ce priveste indicatorii a caror utilizare ofera un ajutor real in monitorizarea gestionarii echipamentelor si materialelor ce contin PCB/PCT, acestia sunt urmatorii: numar total echipamente existente; cantitate totala echipamente; numar agenti economici detinatori; cantitate totala echipamente eliminate ; numar total echipamente eliminate; cantitate totala echipamente decontaminate; numar total echipamente decontaminate. Toti acesti parametri vor fi generati cu o frecventa anuala pentru inceput si la toate nivelele de interes (judetean, regional si national). Pe baza rapoartelor generate vor putea fi defalcate numarul si cantitatea de echipamente eliminate, respectiv decontaminate pe plan intern, in tarile membre U.E. si in restul tarilor.

Baterii si acumulatori portabili uzati - legislatia romaneasca existenta nu prevede tinte


specifice pentru acest flux de deseuri, dar noua Directiva 2006/66/EC prevede tinte la colectare si de asemenea stabileste eficiente minime de reciclare. In acest context este absolut necesara dezvoltarea si mentinerea unui sistem de colectare si gestionare a datelor preluate de la agentii economici implicati in circuitul bateriilor si acumulatorilor atat ca produse/marfuri cat si ca deseuri. Conform datelor obtinute de la Autoritatea Nationala a Vamilor, in anul 2005 au fost importat un numar de 142.777.299 baterii in greutate toatal de 4.180.412 kg, respectiv 1.965.101 acumulatori portabili, care cantaresc in total 630.364 kg. Trebuie remarcata cantitatea deloc neglijabila de baterii portabile cu mercur (163.984 bucati cantarind 703.1 kg). Acestea sunt baterii de dimensiuni mici si este posibil sa creeze anumite dificultati de gestionare in viitor, necesitand atentie si prin continutul de mercur toxic, care se mentine probabil in limita celor 2% permisi conform H.G.1057/2001.

74

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

O alta problema este ridicata de acumulatorii Ni-Cd inchisi ermetic, de uz general (cod tarifar 8507 30 91), circa 230.000 buc. cu o greutate totala de 205.526 kg (aprope de 10 ori mai mare decat cantitatea importata in 2004). Aceasta crestere deosebit de importanta trebuie avuta in vedere atunci cand se gestioneaza deseurile de acest tip, deseuri periculoase prin continutul de cadmiu toxic. Durata de utilizare a acestor acumulatori este destul de mare, de ordinul anilor, si mai mult decat atat, Directiva 2006/66/EC permite inca vanzarea acestui tip de acumulatori daca utilizarea lor este la unelte si scule electrice cu alimentare autonoma, astfel ca pe viitor se poate prevedea o crestere a importurilor de astfel de produse din U.E. Indicatorii pentru acest flux al bateriilor si acumulatorilor portabili au fost selectati pe baza prevederilor noii Directive 2006/66/EC, care va fi transpusa cel mai probabil inca din 2007 in legislatia romaneasca. In acest stadiu indicatorii sunt urmatorii: rata de colectare; cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili importati si produsi in Romania; cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili pusi pe piata; cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati reciclati; cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati eliminati; eficientele de reciclare.

Vehiculele scoase din uz - la nivel national au fost colectate un numar de 21.461 vehicule si
1.281 caroserii dintre care au fost dezmembrate si tratate un numar de 13.212 vehicule, respectiv 1.249 caroserii. Astfel, vehiculele scoase din uz ramase pe stoc au fost in numar de 8.249 bucati si, respectiv, 32 caroserii. De asemenea, la sfarsitul anului 2005, mai eixstau pe stoc 85 vehicule scoase din uz provenite din anii anteriori. In urma operatiilor de dezmembrare si tratare vehiculelor scoase din uz colectate a rezultat o cantitate de circa 8.902 t deseuri (diverse materiale) din care circa 7.629 t au fost valorificate (85,7%), 0,615 t eliminate (0,007%) si a ramas pe stoc o cantitate de aproximativ 1.273 t (circa 14,3%). De asemenea, au rezultat 110 catalizatori din care au fost valorificati 101 bucati, ramanand pe stoc 9 bucati. Referitor la agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare si tratare a vehiculelor scoase din uz au fost identificati la nivel national 107 entitati (societati comerciale, persoane fizice autorizate etc.). Indicatorii pentru suport decizional stabiliti in ceea ce priveste gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt: numar total de vehicule scoase din uz; masa totala a vehiculelor scoase din uz; cantitatea totala de materiale reutilizate; cantitatea totala de materiale reciclate;

75

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

cantitatea totala de materiale valorificate; cantitatea totala de materiale reutilizate si reciclate; cantitatea totala de materiale reutilizate si valorificate; rata de reutilizare si reciclare; rata de reutilizare si valorificare.

Echipamentele si deseuri de echipamente electrice si electronice - au fost identificati un


numar de 553 producatori/importatori care pun pe piata EEE. De remarcat ca este vorba despre producatorii/importatorii inregistrati in Registrul National al Producatorilor si Importatorilor de EEE pana la data de 15.11.2006. De asemenea, au fost inventariati 83 agenti economici care gestioneaza DEEE, toti prestand servicii de colectare DEEE, iar 16 din acestia presteaza si servicii de tratare. A fost de asemenea inventariat un numar de 458.216.078 echipamente electrice si electronice puse pe piata in anul 2005, ceea ce reprezinta o cantitate de 622.535 tone. Pe langa indicatorii mentionat mai sus pentru EEE si DEEE au mai fost stabiliti urmatorii

indicatori pentru suport decizional:


rata de colectare; rata de colectare pe fiecare categorie; rata de valorificare pe fiecare categorie in parte; rata de reciclare pe fiecare categorie in parte. Pentru moment, ultimii patru indicatori nu pot fi calculati deoarece nu exista date privind cantitatile de DEEE colectate si valorificate. In schimb, pe baza datelor existente si in functie de durata medie de viata a produselor se poate determina cantitatea colectabila de DEEE in anii care urmeaza. Astfel, rata de colectare pentru categoria 1 in anul 2020 va fi de 6,6 kg/loc, iar rata de colectare pentru categoria 2 in anul 2014 va fi de 0,33 kg/loc.

Aplicatia software dezvoltata in cadrul acestui proiect a fost structurata in trei sectiuni,
si anume: baza de date - structura fizica a bazei de date, partea de interogare si actualizare a datelor; interfata care este liantul intre partea de prezentare (ecranele) si partea de baza de date; partea de prezentare (ecranele). Aceasta a fost implementata pe o platforma ORACLE 10G pentru Windows, iar aplicatia web a fost implementata utilizand tehnologii JAVA (Java Server Pages) pe un server web Apache Tomcat pentru Linux. Incarcarea datelor se va realiza la nivel local pe baza de cont si parola de acces. Va fi posibila generarea de rapoarte la toate nivelele de interes (local, regional si national) pentru fiecare flux de deseuri in parte.

76

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Principiul care a stat la baza proiectarii structurii aplicatiei (stabilirea tabelelor de intrare si a rapoartelor ce vor fi generate) a fost cel de comunicare continua intre toti factorii de decizie implicati in procesul de gestionare a datelor pe cele patru fluxuri speciale de deseuri. Astfel, s-au organizat o serie de intalniri pe parcursul carora s-au discutat si stabilit de comun acord toti acesti parametri. La aceste intalniri au participat reprezentanti ai: Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Directia de Gestiune a Deseurilor si Substante Chimice; Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Directia de Gestiune a Deseurilor si Substante Chimice Periculoase si Directia Sisteme Informationale; S.C. NoName Solutions Bucuresti firma care a dezvoltat aplicatia software; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Laboratorul de Gestiune a Deseurilor Solide si Metodologii Studii de Impact si Sectia Impactul Constructiilor asupra Mediului. Din pacate, timpul foarte scurt de derulare a proiectului (circa doua luni) nu a permis si implicarea autoritatilor locale pentru protectia mediului (APM-uri) in faza de proiectare a aplicatiei. Dupa discutarea si stabilirea parametrilor generali, s-a format cate un grup de lucru pentru fiecare flux special de deseuri in parte in vederea clarificarii aspectelor particulare. S-au elaborat doua seturi de tabele, unul pentru datele de intrare si cel de-al doilea pentru datele de iesire (rapoarte). Acestea au constituit baza de discutie pentru intalnirile de pe parcursul desfasurarii intregului proiect. In ceea ce priveste nivelurile de utilizare si acces catre informatie, s-a propus urmatoarea schema: Agentia Locala pentru Protectia Mediului (42) introduce si valideaza datele pentru fiecare agent economic raportor in parte si poate vizualiza rapoartele generate la nivel judetean (ex. APM Brasov introduce si valideaza datele raportate de agentii economici inregistrati pe teritoriul judetului si poate vizualiza raportele generate doar la nivelul judetului Brasov). Agentia Regionala pentru Protectia Mediului (8) vizualizeaza rapoartele generate atat la nivel judetean cat si la nivel regional doar pentru judetele care fac parte din regiunea respectiva (ex. ARPM Sibiu poate vizualiza, pe langa rapoartele aferente Regiunii 7 Centru si rapoartele pentru fiecare dintre judetele Brasov, Alba, Sibiu, Mures, Harghita si Covasna). Deoarece ARPM nu are acces la modulul de introducere a datelor, in cazul in care sesizeaza unele inadvertente le comunica APM-ului in vederea verificarii si, eventual, a modificarii datelor introduse. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului introduce si valideaza datele primite de la agentii economici raportori care, conform prevederilor legale in vigoare, au obligatii de raportare direct catre ANPM. De asemenea, vizualizeaza rapoartele generate atat

77

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

la nivel judetean, regional cat si la nivel national. Nu are accept de modificare decat asupra datelor pe care le introduce. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor are acces la totalitatea rapoartelor generate in urma functionarii aplicatiei (nivel judetean, regional si national). Daca se doreste, exista posibilitatea adaugarii unor utilizatori suplimentari. Ca principiu general, pentru o mai buna asumare a responsabilitatii in ceea ce priveste datele raportate se propune ca posibilitatea de modificare a datelor deja introduse sa nu o aiba decat institutia care a introdus datele de la bun inceput. Datele vor fi introduse prin conectare, pe baza de cont si parola, direct pe serverul administrat de ANPM. Astfel vor fi indepartate erorile care apar de-a lungul lantului informational (pierderea si modificare de informatii). De asemenea, costurile de administrare sunt minime, acestea constand doar in pastrarea functionarii la parametri optimi a serverului care gazduieste aplicatia. In concluzie, studiul de fata a abordat o problematica complexa, atat din punct de vedere al diversitatii cat si al noutatii acesteia. Unul dintre rezultatele elaborarii studiului, aplicatia software pe fluxuri speciale de deseuri, reprezinta un inceput care trebuie continuat. Astfel, pe masura ce vor fi introduse date din teritoriu si vor aparea schimbari legislative aceasta va necesita o dezvoltare si adaptare continua (ca orice alta aplicatie de acest gen). Oricum, prin modul in care a fost proiectata, este foarte flexibila, permitand dezvoltari ulterioare complexe (atata vreme cat principiile de baza in gestionarea fluxurilor speciale de deseuri nu se schimba). Avand in vedere toate aceste aspecte, pentru o valorificare cat mai ridicata a rezultatelor prezentului studiu se recomanda continuarea lui si in anul 2007 pentru a putea genera si integra feed-back-ul de la cat mai multi utilizatori, conditie esentiala in dezvoltarea unei aplicatii cat mai performante.

78

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

ANEXE
ANEXA NR. I _____________________________________________________ 80 I.1 I.2 I.3 I.4 RAPOARTE ECHIPAMENTE/MATERIALE CU PCB/PCT ________________ 80 RAPOARTE BATERII SI ACUMULATORI PORTABILI UZATI __________ 83 RAPOARTE VEHICULE SCOASE DIN UZ __________________________ 84 RAPOARTE EEE si DEEE _______________________________________ 87

ANEXA NR. II ____________________________________________________ 97 II.1 II.2 II.3 II.4 LISTA AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI- GESTIONARE PCB/PCT _____ 97 LISTA AGENTI ECONOMICI - GESTIONARE BATERII PORTABILE______ 99 LISTA AGENTI ECONOMIC AUTORIZATI - GESTIONARE VSU _______ 101 LISTA AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI - GESTIONARE DEEE______116

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

ANEXA NR. I
I.1 RAPOARTE ECHIPAMENTE/MATERIALE CU PCB/PCT
RAPORTARE AGENT ECONOMIC DETINATOR (pe baza CUI, in cazul agentilor economici care au mai multe puncte de lucru, sucursale etc.) Tabel 2.1-a: Transformatoare - detinute Cantitate totala transformatoare In functiune Scoase din uz TOTAL Tabel 2.1-b: Transformatoare - eliminate Cantitate totala transformatoare In functiune Scoase din uz TOTAL Tabel 2.1-c: Transformatoare - decontaminate Cantitate totala transformatoare In functiune Scoase din uz TOTAL Tabel 2.2-a: Condensatoare - detinute Cantitate totala condensatoare In functiune Scoase din uz TOTAL Tabel 2.2-b: Condensatoare - eliminate Cantitate totala condensatoare In functiune Scoase din uz TOTAL Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Greutate dielectric (tone) PCB>50 ppm PCB<50 ppm Total Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Greutate dielectric (tone) PCB>50 ppm PCB<50 ppm Total Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Greutate dielectric (tone) PCB>50 ppm PCB<50 ppm Total

80

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel 2.3-a: Alte materiale - detinute Cantitate totala alte materiale In functiune Scoase din uz TOTAL Tabel 2.3-b: Alte materiale - eliminate Cantitate totala alte materiale In functiune Scoase din uz TOTAL Greutate totala alte materiale (tone) 100%PCB Greutate dielectric (tone) PCB>50 ppm PCB<50 ppm Greutate totala alte materiale (tone) 100%PCB Greutate dielectric (tone) PCB>50 ppm PCB<50 ppm

Total

Total

3.

RAPORTARE ELIMINARE

Tabel 3.1: Transformatoare Metoda prin care s-a realizat eliminarea ........ ......... TOTAL Tabel 3.2: Condensatoare Metoda prin care s-a realizat eliminarea ........ ......... TOTAL Tabel 3.3: Alte materiale Metoda prin care s-a realizat eliminarea ........ ......... TOTAL Greutate totala alte materiale (tone) Greutate dielectric (tone) Tara unde s-a realizat eliminarea Romania State Altele membre CE Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Tara unde s-a realizat eliminarea Romania State membre Altele CE Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Greutate dielectric (tone) Tara unde s-a realizat eliminarea Altele Romania State membre CE

81

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

4. RAPORTARE DECONTAMINARE (doar in cazul transformatoarelor) Tabel 4.1: Transformatoare Metoda prin care s-a realizat decontaminarea ........ ......... TOTAL Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Greutate dielectric (tone) Tara unde s-a realizat decontaminarea Romania State membre Altele CE

5.

PLANIFICARE ELIMINARE

Tabel 5.1: Echipamente scoase din uz

(se va realiza din an in an, incepand cu anul urmator celui raportarii pana in 2010 inclusiv)
Metoda prin care se va realiza eliminarea Transformatoare Condensatoare Altele TOTAL Tabel 5.2: Echipamente aflate in functiune Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Greutate dielectric (tone) Tara unde se va realiza eliminarea Romania State Altele membre CE

(se va realiza din an in an, incepand cu anul urmator celui raportarii)


Metoda prin care se va realiza eliminarea Transformatoare Condensatoare Altele TOTAL Numar bucati Greutate totala echipament (tone) Greutate dielectric (tone) Tara unde se va realiza eliminarea Romania State Altele membre CE

82

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

I.2 RAPOARTE BATERII SI ACUMULATORI PORTABILI UZATI 1. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili importati si produsi in Romania Tabel 1: Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili importati si produsi in Romania Baterii si acumulatori portabili Produse in Romania Importate TOTAL Cantitate (tone) Numar bucati

2. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili pusi pe piata Tabel 2: Cantitatea totala de baterii si acumulatori puse pe piata in Romania Baterii si acumulatori portabili pusi pe piata Produse in Romania Importate TOTAL Cantitate (tone) Numar bucati

3. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati colectati Tabel 3: Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati colectati Cod deseu Categorii Denumire Cantitate (tone) Numar bucati

TOTAL 4. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati reciclati Tabel 4: Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati reciclati Categorii Cod deseu Denumire Reciclati in Romania Reciclati in state membre C.E. Reciclati in state non-U.E.

TOTAL 5. Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati eliminati Tabel 5: Cantitatea totala de baterii si acumulatori portabili uzati eliminati Categorii Cod deseu Denumire Eliminati in Romania Eliminati in state membre C.E. Eliminati in state non-U.E.

TOTAL

83

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

I.3 RAPOARTE VEHICULE SCOASE DIN UZ A. RAPOARTE PENTRU VEHICULELE FABRICATE INAINTE DE 1980 Tabel nr.A.1: Materiale provenite de la depoluarea si dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (in tone pe an) Materiale de la depoluare si dezmembrare Baterii Lichide (excluzand combustibilul ) Filtre de ulei Alte materiale de la depoluare (excluzand combustibilul ) Catalizatori Componente metalice Anvelope Componente mari de plastic Sticla Alte materiale provenite de la dezmembrare TOTAL Tabel nr.A.2: Materiale provenite de la tocarea/maruntirea vehiculelor scoase din uz (in tone pe an) Materiale de la tocarea/ maruntire Materiale feroase (otel) Materiale neferoase (aluminiu , cupru , zinc , plumb) Fractie usoara rezultata in urma tocarii / maruntirii Altele TOTAL Reciclare (B2) Valorificare energetica (C2) Valorificare totala (D2 = B2+ C2) Eliminare (E2) Reutilizare (A) Reciclare (B1) Valorificare energetica ( C1) Valorificare totala ( D1=B1 + C1) Eliminare (E1)

84

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel nr.A.3: Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (partilor vehiculelor scoase din uz) exportate pentru tratare (in tone pe an) Masa totala a vehiculelor care sunt exportate pe fiecare tara Totalul vehiculelor scoase din uz (partilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost reciclate (F1) Totalul vehiculelor scoase din uz (partilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost valorificate energetic (F2) Totalul vehiculelor scoase din uz (partilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost eliminate (F3)

B. RAPOARTE PENTRU VEHICULELE FABRICATE DUPA 1980 Tabel nr.B.1: Materiale provenite de la depoluarea si dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (in tone pe an) Materiale de la depoluare si dezmembrare Baterii Lichide ( excluzand combustibilul ) Filtre de ulei Alte materiale de la depoluare( excluzand combustibilul ) Catalizatori Componente metalice Anvelope Componente mari de plastic Sticla Alte materiale provenite de la dezmembrare TOTAL Reutilizare (A) Reciclare (B1) Valorificare Energetica (C1) Valorificare totala (D1=B1+C1) Eliminare (E1)

85

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel nr.B.2: Materiale provenite de la tocarea/ maruntirea vehiculelor scoase din uz (in tone pe an) Materiale de la tocarea/ maruntire Materiale feroase ( otel ) Materiale neferoase ( aluminiu , cupru , zinc , plumb , etc ) Fractie usoara rezultata in urma tocarii / maruntirii Altele TOTAL Tabel nr.B.3: Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (partilor vehiculelor scoase din uz) exportate pentru tratare (in tone pe an) Masa totala a vehiculelor care sunt exportate pe fiecare tara Totalul vehiculelor scoase din uz (partilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost reciclate (F1) Totalul vehiculelor scoase din uz (partilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost valorificate energetic (F2) Totalul vehiculelor scoase din uz (partilor vehiculelor scoase din uz) exportate care au fost eliminate (F3) Reciclare (B2) Valorificare energetica (C 2) Valorificare totala (D2 = B2+C2) Eliminare (E2)

C. Centralizare Tabel nr.1. Monitorizarea cantitatii totale de materiale reutilizate, reciclate , valorificate (in tone pe an) Reutilizare (A) Total reciclare ( B1+B2+F1) Total valorificare (D1+D2+F2) Total reutilizare si reciclare (X1=A+B1+B2+F1 ) inainte de 1980 W (nr. total de vehicule scoase din uz) W1 (masa totala a vehiculelor) % X1 / W1 dupa 1980 % X1 / W1 Total reutilizare si valorificare (X2 =A+ D1+D2+F2) inainte de 1980 % X2 / W1 dupa 1980 % X2 / W1

86

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

I.4 RAPOARTE EEE si DEEE


6. Cantitate totala de EEE puse pe piata in Romania Tabel 1: Cantitate totala de EEE puse pe piata in Romania EEE puse pe piata: Produse in Romania Importate TOTAL 7. Producatori/importatori numar Tabel 2: Producatori/importatori numar Agent economic Producator Importator Producator si importator TOTAL 8. Cantitate de EEE puse pe piata in Romania pe categorii si subcategorii Tabel 3.1: Cantitatea de aparate de uz casnic de mari dimensiuni - Categoria 1 Subcategorii EEE Cod 1a ... 1r Denumire Aparate frigorifice mari ... Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare Altele TOTAL TOTAL GENERAL Tabel 3.2: Cantitatea de aparate de uz casnic de mici dimensiuni - Categoria 2 Subcategorii Cod 2a ... 2l ... Denumire Aspiratoare ... Cntare Altele TOTAL TOTAL GENERAL Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate Numar Cantitate (tone) Numar bucati

...

87

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel 3.3: Cantitatea de echipamente informatice i de telecomunica ii - Categoria 3 Subcategorii Cod 3.1a ... 3.3h Denumire Unit i centrale ... Alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informa ii prin telecomunica ie Altele TOTAL TOTAL GENERAL Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate

...

Tabel 3.4: Cantitatea de echipamente de larg consum - Categoria 4 Subcategorii Cod 4a ... 4h Denumire Aparate de radio ... Alte produse sau echipamente de nregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel dect prin telecomunica ii Altele TOTAL TOTAL GENERAL Tabel 3.5: Cantitatea de echipamente de iluminat - Categoria 5 Subcategorii Cod 5a Denumire Aparate de iluminat pentru lmpi fluorescente, cu excep ia aparatelor casnice de iluminat ... Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excep ia becurilor cu filament Altele TOTAL TOTAL GENERAL Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate

...

... 5f

...

88

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel 3.6: Cantitatea de unelte electrice i electronice (cu excep ia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) - Categoria 6 Subcategorii Cod 6a ... 6h Denumire Maini de gurit ... Unelte de tuns iarba sau pentru alte activit i de grdinrit Altele TOTAL TOTAL GENERAL Tabel 3.7: Cantitatea de jucrii, echipamente sportive i de agrement - Categoria 7 Subcategorii Cod 7a ... 7f ... Denumire Trenuri electrice sau maini de curs n miniatur ... Automate cu monede Altele TOTAL TOTAL GENERAL Tabel 3.8: Cantitatea de dispozitive medicale (cu excep ia tuturor produselor implantate sau infectate) - Categoria 8 Subcategorii Cod 8a ... 8j Denumire Echipamente de radioterapie ... Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, rnilor sau incapacit ilor Altele TOTAL TOTAL GENERAL Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate

...

...

89

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Tabel 3.9: Cantitatea de instrumente de supraveghere i control - Categoria 9 Subcategorii Cod 9a ... 9e Denumire Detectoare de fum ... Alte instrumente de supraveghere i control utilizate n instala ii industriale (de exemplu n panourile de control) Altele TOTAL TOTAL GENERAL Tabel 3.10: Cantitatea de distribuitoare automate - Categoria 10 Subcategorii Cod 10a ... 10e Denumire Distribuitoare automate de buturi calde ... Toate aparatele care furnizeaz automat o gam larg de produse Altele TOTAL TOTAL GENERAL 9. Cantitate totala de DEEE colectate date de la producatori/importatori Tabel 4.1: Cantitate totala de DEEE colectate Subcategorii Cod Denumire La punctele de colectare Tone Prin magazine Prin alte mijloace La punctele de colectare Numar Prin magazine Prin alte mijloace Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate Cantitate (tone) Produse in Romania Importate Numar bucati Produse in Romania Importate

...

...

1a ... 1r

...

Aparate frigorifice mari ... Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare Altele

Total categorie 1

90

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Total general categorie 1 ...... .... .... Total categorie 10 Total general categorie 10 TOTAL DEEE colectate TOTAL GENERAL DEEE colectate Tabel 4.2: Cantitate de DEEE colectate (sursa de generare: gospodarii-persoane fizice) date de la producatori/importatori Subcategorii Cod Denumire La punctele de colectare Tone Prin magazine Prin alte mijloace La punctele de colectare Numar Prin magazine Prin alte mijloace

1a ... 1r

...

Aparate frigorifice mari ... Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare Altele

Total categorie 1 Total general categ 1 2a ... 2l ... Aspiratoare ... Cntare Altele

Total categorie 2 Total general categ. 2 ..... ..... 10a ...... .... Distribuitoare automate de buturi calde ... Toate aparatele care furnizeaz automat o gam larg de produse Altele

... 10e

...

91

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Total categorie 10 Total general categ 10 TOTAL DEEE colectate de la gospodarii TOTAL GENERAL DEEE colectate de la gospodarii Tabel 4.3: Cantitate de DEEE colectate (sursa de generare: persoane juridice) date de la producatori/importatori Subcategorii Cod Denumire La punctele de colectare Tone Prin magazine Prin alte mijloace La punctele de colectare Numar Prin magazine Prin alte mijloace

1a ... 1r

...

Aparate frigorifice mari ... Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare Altele

Total categorie 1 Total general categorie 1 2a ... 2l ... Aspiratoare ... Cntare Altele

Total categorie 2 Total general categorie 2 ... 10a ..... Distribuitoare automate de buturi calde ... Toate aparatele care furnizeaz automat o gam larg de produse Altele ............

... 10e

...

Total categorie 10 Total general categorie 10 TOTAL DEEE colectate de la alte surse (persoane juridice)

92

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

TOTAL GENERAL DEEE colectate de la alte surse (persoane juridice) N.B: totalul colectat de la persoane fizice (tabel raport 4.2) = totalul colectat de la persoane juridice (tabel raport 4.3) trebuie sa fie egal cu totalul general colectat (tabel raport 4.1) !!! 5. Cantitati totale de DEEE valorificate, reciclate si refolosite ca aparate intregi Tabel 5.1: Cantitati totale de DEEE valorificate, reciclate si refolosite ca aparate intregi Subcategorii Cod Denumire Valorificare Tone Reciclare Refolosite ca aparate intregi Procent Valorificare Reciclare

1a

... 1r

...

Aparate frigorifice mari ... Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare Altele

Total categorie 1 Total general categorie 1 2a ... 2l ... Aspiratoare ... Cntare Altele

Total categorie 2 Total general categorie 2 ... ... 10a ... ... Distribuitoare automate de buturi calde ... Toate aparatele care furnizeaz automat o gam larg de produse Altele

... 10e

...

93

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Total categorie 10 Total general categorie 10 TOTAL DEEE tratate TOTAL GENERAL DEEE tratate 6. Centralizator EEE si DEEE date de la producatori/importatori Tabel 6: Centralizator EEE si DEEE Subcategorii Puse pe piata Colectate de la gospodarii Colectate din alte surse decat gospodarii Tone Total colectate Tratate in tara Tratate in state membre CE Tone Tratate in afara CE

Cod 1a

Denumire Aparate frigorifice mari ... Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare Altele Aspiratoare ... Cntare Altele

Tone

Tone

Tone

Tone

Tone

... 1r

... 2a ... 2l ... ................ 10a

Total categorie 1

Total categorie 2 Distribuitoar e automate de buturi calde ... Toate aparatele care furnizeaz automat o gam larg de produse

... 10e

94

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

...

Altele

Total categorie 10 TOTAL GENERAL 7. Cantitati totale de DEEE colectate date de la administratorii punctelor de colectare Tabel 7: Cantitati totale de DEEE colectate date de la administratorii punctelor de colectare Subcategorii Cod 1a ... 1r ... 2a ... 2l ... 3.1a ... 3.3h ... ... 10a ... 10e ... Aparate frigorifice mari ... Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare Altele Aspiratoare ... Cntare Altele Unit i centrale ... Alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informa ii prin telecomunica ie Altele ....... Distribuitoare automate de buturi calde ... Toate aparatele care furnizeaz automat o gam larg de produse Altele Denumire Tone Numar

Total categorie 1

Total categorie 2

..............

Total categorie 10 TOTAL GENERAL DEEE colectate 8. Cantitati raportate de operatorii economici care trateaza Tabel 8: Cantitati raportate de operatorii economici care trateaza Subcategorii Deseuri preluate (intrate), din care: Tone Deseuri valorificabile Deseuri nevalorifica bile Tone Tratate in tara Tratate in state membre CE Tone Tratate in afara CE Tone

Cod 1a

Denumire Aparate frigorifice mari ... Alte echipamente

Tone

Tone

... 1r

95

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

... 2a ... 2l ... ... 10a

de ventilare, de ventilare pentru evacuare i de climatizare Altele Aspiratoare ... Cntare Altele ....... Distribuitoa re automate de buturi calde ... Toate aparatele care furnizeaz automat o gam larg de produse Altele

Total categorie 1

Total categ 2 ...............

... 10e

...

Total categ 10 TOTAL GENERAL

96

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

ANEXA NR. II
II.1 LISTA AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI- GESTIONARE PCB/PCT SC SETCAR SA Braila, Str. Gradinii Publice nr.6 Director: Iulian FRANGA tel.: 0239.619942, fax: 0239.614852 Preluare, transport, depozitare, dezmembrare, separare componente, extractie ulei contaminat, declorurare chimica,

Agent economic Adresa Date de contact

Servicii prestate

demineralizare biologica, separare, depozitare, valorificare produsi de reactie certificate a fi inerti, valorificare componente metalice si nemetalice dupa decontaminare. transformatori si condensatori cu PCB (160209*), uleiuri

Tipuri/coduri deseuri Autorizare Agent economic Adresa Date de contact Web/mail Servicii prestate Tipuri/coduri deseuri Autorizare Agent economic Adresa Date de contact Web/mail Servicii prestate Tipuri/coduri deseuri Autorizare

hidraulice cu PCB (130101*), uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut PCB (130301*) Autorizatie de mediu 865/11.11.2004

SC PRO AIR CLEAN SRL Timisoara, str. Sulina nr. 6B Director: Nicolae CIOCLOV tel.: 0256.306018 www.proairclean.ro transport si incinerare deseuri Deseuri cu coduri de la 010101 pana la 200399 Autorizatie de mediu 5427/22.07.2003

SC IF TEHNOLOGII SRL Cluj Napoca, B-dul Muncii nr.16, poarta 4 Director- Marius SANDOR, tel.: 0264.403387, office@incinerator.ro, incinerare deseuri periculoase 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 18 (01, 02, 03, 04, 06, 07, 09), 20 Autorizatie de mediu 12/26.01.2005

97

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic Adresa Date de contact Servicii prestate

SC DEPOLMED SRL Cluj Napoca, Str. Albini nr.133, poarta 4 Iudita VAS, tel./fax: 0264.554367, 0744.218173 Bioremediere sol si depoluare apa freatica (ex situ si in situ) 010505*, 020106, 020109, 020402, 030104*, 030105, 030201*, 030205*, 050103*, 050105*, 050106*, 050109*, 050110,

Tipuri/coduri deseuri

050115*, 050117, 120110*, 120112*, 120119*, 130101*, 130110*, 131011*, 130112*, 130113*, 130301*, 130306*, 1303078, 1303098, 130308*

Autorizare Agent economic Adresa Date de contact Servicii prestate Tipuri/coduri deseuri Autorizare Agent economic Adresa Date de contact Servicii prestate Tipuri/coduri deseuri Autorizare Agent economic Adresa Date de contact Servicii prestate Tipuri/coduri deseuri Autorizare

Autorizatie de mediu 7/05.02.2004

SC VIVANI SALUBRITATE SA Slobozia, Str. Viilor nr. 92 consilier Constantin ARSENE; 0243.230.972 transport rutier deseuri periculoase transformatori si condensatori cu PCB (160209*), ulei uzat (130205*), deseuri de pesticide (020108*) Autorizatie de mediu 46/24.04.2005

SC PETROM SERVICE SA Bucuresti Punct de lucru Berca Mihai COLCEAG, tel.: 0238.526590, 0238.406250 Transport deseuri periculoase Uleiuri uzate-toate tipurile de deseuri din categoria 13 Autorizatie de mediu 426/02.07.2004

SC KAMIO TRANS SRL Buzau, str. Transilvaniei 132 Dana CRETU, tel.: 0238.717485, 0238.717438 Transport deseuri periculoase solide si semisolide, lichide ambalate Toate codurile de deseuri din categoriile 01-16 Autorizatie de mediu 228/07.09.2005

98

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

II.2

LISTA AGENTI ECONOMICI - GESTIONARE BATERII PORTABILE UZATE

Nume agent economic C.U.I Adresa Nr.telefon, fax, e-mail Persoana de contact Autorizatie de mediu

S.C. Coreserv S.R.L. 2192298 Baia-Mare,str 8 Martie, nr 38, jud.Maramures tel/fax 0262/211750 Osan Cosmin Autorizatie de mediu nr.06-67 din 15.05.2006 , valabila pana la 15.05.2011Autorizatie de valorificare a deseurilor metalice feroase emisa de MEC-CNRM, seria AV, nr. 120/25, valabila pana la 16.07.2007

Servicii prestate Observatii

Colectare acumulatori non auto, cat si auto efectiv se colecteaza doar baterii auto, care se expediaza la Rombat Bistrita sau Neferal Bucuresti.

Nume agent economic C.U.I Adresa Nr.telefon, fax, e-mail Persoana de contact Autorizatie de mediu Servicii prestate Observatii

S.C. REMAT Maramures S.A. 2204775 Baia Mare,B-dul Bucureti nr.51,punct de lucru Baia Mare, str Oborului, nr.1, jud.Maramures tel 0262/222661, fax 0262/225690, office@remat-mm.ro Moldovan Ioan Autoriza ia de mediu -04-370/01.06.2004, revizuit n 26.09.2005, valabil pn la 26.09.2010. Colectare acumulatori non auto, cat si auto efectiv se colecteaza doar baterii auto, care se expediaza la Neferal Bucuresti.

Nume agent economic C.U.I Adresa Nr.telefon, fax, e-mail Persoana de contact Autorizatie de mediu Servicii prestate Observatii

S.C. Goldana S.R.L.. R608394 loc. Botosani, str. Petru Rares, nr.26, jud.Botosani tel. 0231/537794, fax:0231/512262 Autorizatie de mediu nr. 369/12.04.2004 Colectare acumulatori non auto, cat si auto nu este precizat daca bateriile si acumulatorii uzati sunt auto sau non-auto; efectiv se colecteaza doar acumulatori auto, asupra carora nu se intervine.

99

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nume agent economic C.U.I Adresa Nr.telefon, fax, e-mail Persoana de contact Autorizatie de mediu Servicii prestate Observatii

S.C. Goldana S.R.L.. R608394 Punct de lucru: loc.Botosani, str.Iuliu Maniu, nr.125, jud.Botosani tel. 0231/537794, fax:0231/512262 45/09.05.2006 Colectare acumulatori non auto, cat si auto nu este precizat daca bateriile si acumulatorii uzati sunt auto sau non-auto; efectiv se colecteaza doar acumulatori auto, asupra carora nu se intervine. S.C. Goldana S.R.L.. R608394 Punct de lucru: loc.Dorohoi, str. Stefan cel Mare f.n, jud.Botosani tel. 0231/537794, fax:0231/512262 372/12.04.2004 Colectare acumulatori non auto, cat si auto nu este precizat daca bateriile si acumulatorii uzati sunt auto sau non-auto; efectiv se colecteaza doar acumulatori auto, asupra carora nu se intervine. SC Remat SA Calarasi 1921852 Calarasi, Str. Varianta Nord nr. 1-5, jud.Calarasi tel. 0242/331821, fax 0242/331861 Pura Ion Aut.de mediu nr. 115/16.06.2006, valabila 5 ani cu conditia vizarii anuale Colectare acumulatori non auto, cat si auto uzati in trecut se colectau acumulatori auto; in prezent unitatea nu mai colecteaza efectiv SC Omar & Lod SRL 5056215 Calarasi, Str. Prelungirea Sloboziei nr. 1, jud.Calarasi tel. 0242/314125 Olarasu Mircea Aut.de mediu nr. 208/29.08.2006, valabila 5 ani cu conditia vizarii anuale Colectare acumulatori non auto, cat si auto uzati colectare efectiva de acumulatori auto, expediati la Neferal Bucuresti.

Nume agent economic C.U.I Adresa Nr.telefon, fax, e-mail Persoana de contact Autorizatie de mediu Servicii prestate Observatii

Nume agent economic C.U.I Adresa Nr.telefon, fax, e-mail Persoana de contact Autorizatie de mediu Servicii prestate Observatii Nume agent economic C.U.I Adresa Nr.telefon, fax, e-mail Persoana de contact Autorizatie de mediu Servicii prestate Observatii

100

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

II.3 Nr. crt.

LISTA AGENTI ECONOMIC AUTORIZATI - GESTIONARE VSU ARPM APM Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC REMAT SA Bacau, CUI R 947943 Str Izvoare nr. 107, tel Bacau, Str Izvoare 584718, fax 584698 Liviu nr 107 Antoniac SC SOMA SRL, CUI R946778 Bacau , Str Alexei Tolstoi nr.6 Bacau , Str Alexei Tolstoi nr.6 Tel 0234/517231, Fax Tel 0234/517231, Fax 0234/514800 Anchidin Ionel 0234/514800 Anchidin Ionel SC CARSERO SRL, CUI R7172259 Bacau , Str Martir Closca Jud. Bacau , Comuna Nicolae 6/B/4 Tel 0234/214084, Fax Balcescu 0234/214204 Carmen Ciuvica SC CASA AUTO SRL CUI: R15374577 Com. Letea Veche, jud. Bacu Com. Letea Veche, jud. Bacu tel: 0234/213521, 0740501519 fax: 0234/513016 Banu Ovidiu SC PETROM SERVICE SA BUCURESTI SUCURSALA MOINESTI Bucuresti, sector 1, str. G-ral Zemes, str. Principala nr. 374, Budisteanu nr. 11bis jud. Bacau SC GOLDANA SRL, CUI 608394, Botosani, str. Petru Rares, Loc. Botosani, str.Iuliu Maniu, nr.26, tel:0231537794, nr.125 fax:0231512262, Aivancesei Elena SC REMAT SA, CUI 610548 BOTOSANI str. Manolesti Deal, nr.3A, str.Manolesti Deal, nr.3A, loc. loc.Botosani Botosani tel/fax: 0231514846/ 0231560846 Aparaschivei Stelian

BACAU

BACAU

BACAU

BACAU

BACAU

BACAU

BACAU

BACAU

BACAU

BACAU

BACAU

Botosani

BACAU

Botosani

101

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

BACAU

IASI

BACAU

IASI

10

BACAU

IASI

SC REMAT SA, CUI 610548 BOTOSANI Iasi, Str. Chisinaului nr.6 str.Manolesti Deal, nr.3A, loc. Botosani tel/fax: 0231514846/ 0231560846 Aparaschivei Stelian S. C. LUCA'S, CUI R14935582 Iasi, Str. Trec. Paun nr. 2 tel. Iasi, Str. Trec. Paun nr. 2 0232/233395, Luca Calin SC PREDEMET SA PODU-ILOAIEI, CUI=1951756 Str.Scobal eni, nr.2, jud str. Scobalteni, nr.2, jud IASI,Tal/Fax:0232IASI,Tel/Fax:0232740260,ILOAIEI PETRU 740260,ILOAIEI PETRU SC REMAT SA IASI, CUI 1977144 Str. Aurel Vlaicu , nr. 88, Str. Aurel Vlaicu , nr. 88, tel: 0232-236278, fax: 0232- tel: 0232-236278, fax: 0232236061, Benta Corneliu 236061, Benta Corneliu S.C. Remat S.A. Botosani, CUI 610548 Botoani, str.Manolesti Deal, Piatra Neamt, str. Gara Veche nr.3A Tel.-Fax:0231nr.4 514846/0231-560846 SC REMAT SA PIATRA Str. G-ral N. Dascalescu, Nr 287, Tel/Fax: 0233/210240, 0233/216750 Panduru Tudor PF MUHA TRAIAN SERVICE NEAMT, CUI 2039643 Str. G-ral N. Dascalescu, Nr 287, Tel/Fax: 0233/210240, 0233/216750 Panduru Tudor AUTO, CUI 1640905335004

11

BACAU

IASI

12

BACAU

NEAMT

13

BACAU

NEAMT

14

BACU

SUCEAVA

15

BACU

SUCEAVA

Suceava, str. Gheorghe Doja, Suceava, str. Gheorghe Doja nr. 61D, tel 0230/525050 fn, tel /fax 535353, 525252 0746/020304 SC TRANSFOREST SA 14047224 SERVICE AUTO Vatra Dornei, str. Argestru, Vatra Dornei, str. Argestru, nr. 3, tel /fax 0230/371715 nr. 3, tel/fax 0230/371715 SC OMT METAL SRL 12627993 Gura Humorului, str. Gura Humorului, str. Pltinoasa, fn, tel/fax 235015 Pltinoasa, fn tel/fax 235015 Onu Vasile SC AUTOLINE SRL Suceava 725599 SERVICE AUTO Str, Rndunicii, nr. 2, Str Humorului, nr. 89C Suceava, tel 510188 Irimiciuc Delia

16

BACU

SUCEAVA

17

BACU

SUCEAVA

102

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC ROLEX SRL 716388 SERVICE AUTO Suceava, str. Cernu i, nr. Suceava, str. Cernu i, nr. 112B, 112B, tel0230/520721, tel0230/520721, 520831 520831Cuciureanu Mihail SC MARICOL SRL, CUI 715862 Suceava, str. Luceafarului, nr. Suceava, str, Calea Unirii, nr. 12, bloc T62, sc. A, ap. 40, 35 tel. 422521, Babalean Gheorghe A.F. STNESCU CODRU , CUI 17787774 Suceava, Ora Salcea, Str. Suceava, Ora Salcea, Str. Potei, nr. 298, Tel Potei, nr. 299, Tel 074233909, Codru 0742339091, Codru STNESCU STNESCU SC CONEXIUNI IMPEX SRL, CUI 8206155, Hreceniuc Traian Suceava str. Gheorghe Doja, Suceava str. Gheorghe Doja, nr. 111, tel. 0230532455 nr. 111, tel. 0230532455 SC. GETEOR INVEST COM SRL, CUI R 9536194 FOCSANI Str. Inului nr. 11 Focsani, Calea Munteniei 29 tel. 0788464822 Frangulea Gheorghe SC AUTOMOND SRL, R13130258 Focsani, Str Simion Barnutiu Focsani Calea Munteniei; nr 4 Tel/Fax 0237/224221, 0722403489 Sacalus Zinel SC PAN JUNIOR 2001 SRL CUI R139728922 Sat Garoafa, Bizighesti E Sat Garoafa, Bizighesti E 85, 85, Tel 0237/263889, Tel 0237/263889, 0744/264851, Apostu Marius 0744/264851, Apostu Marius SC. REMAT VRANCEA SA., R 1444869, J 39/263/1991 FOCSANI Str. Milcov nr. 38 Str. Milcov nr. 38 tel. 0237/222515, fax 227126 Focsani, Vrancea, Cristian Draghici

18

BACU

SUCEAVA

19

BACAU

SUCEAVA

20

BACAU

SUCEAVA

21

BACU

SUCEAVA

22

GALATI

VRANCEA

23

GALATI

VRANCEA

24

GALATI

VRANCEA

25

GALATI

VRANCEA

103

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC MIORITA COM SRL, CUI 2267862 Braila, Calea Calarasilor Nr Braila, Sos Vizirului Km 10 40, Tel 0744639037 Closca Corneliu SC PUIU SERVICE CUI 13135484 Com. Valea Ramnicului, sat Sat Podgoria, com. Podgoria Oreavu, tel/fax 0238561327

26

GALATI

BRAILA

27

GALATI

BUZAU

28

GALA I

BUZAU

SC Auto Rolla SRL, CUI 6622754 Com Vadu Pasii, Sat Gura Calnaului, Jud Buza, Tel/Fax 0238/717462 sau 02387/10848, Ana Grigore Com Vadu Pasii, Sat Gura Calnaului, Jud Buza, Tel/Fax 0238/717462 sau 02387/10848, Ana Grigore

29

GALATI

BUZAU

30

GALATI

BUZAU

31

GALATI

BUZAU

SC AUTOMAX EXPRESS SRL, CUI 12094823 Sos. Buzau-Ploiesti, DN 2 km. Buzau, Sos. Buzau-Ploiesti, DN 107, jud. Buzau Tel: 2 km. 107, jud. Buzau 0238/711222; Fax: 0238/719760 E-mail: automaxe@buzau. Ro Nedelcu Aurelia SC AUTOGLOBUS SRL, CUI 6328490 Sat Zilisteanca, Com Posta Com Posta Calnau, Jud Buzau, Calnau, Jud Buzau, Tel Tel 0238/521773, Tel mobil 0238/521773, Tel mobil 0744519552, e-mail: 0744519552, e-mail: autoglobus@yahoo. com Emilia autoglobus@yahoo. com Emilia Toma Toma SC IULIA NELI SRL - CUI 11470431 Com. Maracineni, DE 85, nr. Com. Maracineni, DE 85, nr. 174, jud. Buzau 174, jud.Buzau, Tel:0238/557405; Tel:0238/557405; 0744876667, Ionascu Ioana Mobil:0744876667

104

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC REMAT TULCEA SA,CUI R 2373472 Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 14, Tulcea, Str. Forestierului nr. 2 cod 820057, tel/fax 0240517888 Dir. Andrei Gheorghe SC REMAT SA, CUI 1630420 Calea Prutului Nr 53, Tel Galati, Calea Prutului Nr 53, 0236/460750, Fax Tel 0236/460750, Fax 0236/460504, Axente Marin 0236/460504, Axente Marin

32

GALA I

TULCEA

33

GALATI

GALATI

34

GALATI

35

GALATI

36

GALATI

SC ATLAS SA Galati, CUI 1633833 Galati, Sos. Smardan Nr 2, Tel Galati, Sos. Smardan Nr 2, Tel 0236/448114, Fax 0236/448114, Fax 0236/448113 Butucaru 0236/448113 Butucaru Constantin Constantin GALATI SC IRICAD SRL, CUI 4650855 GALATI Drumul de Centura Com Vanatori 16, Tel 0236/415039, Fax 0236/319380 Irimia Mihai CONSTANTA SC REMAT CONSTANTA SA, CUI 1872253 Constanta, Str Interioara Constanta, Str Interioara Nr 2 Nr 2 Tel 0241/623220 Fax Tel 0241/623220 Fax 0241/518329, Manea 0241/518329, Manea Daniela Daniela CONSTANTA SC VMB LUX SONOR SRL, CUI 639675 Constanta, Str Interioara Constanta, Str Interioara Nr 3 Nr 3 Tel 0241/620941 Fax Tel 0241/620941 Fax 0241/632302, Margina 0241/632302, Margina Mirela Mirela CONSTANTA SC RECSAL SRL, CUI R 1904533 Ovidiu, intrare Gara Ovidiu, intrare Gara Siutghiol, Siutghiol, tel/fax tel/fax 0241/253111, Negurita 0241/253111, Negurita Octavian Octavian DAMBOVITA SC CLAUNIC SH SRL, CUI 17199456 comuna Comisani, sat Lazuri, Comuna Comisani, sat Lazuri tel 0721938844, persoana de contact-Petcu Claudiu

GALATI

37

GALATI

38

GALATI

39

PITESTI

105

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC REMAT SA Targoviste, CUI 9211650 str. Laminorului, nr.10 TARGOVISTE tel.0245611653 persoana de contact ec. Leanca Florin MORENI SC PROREMAT SA CUI R6091490 Bascov, str. Serelor 12, Bascov, str, Serelor 12 270523 SC METALIMPEX ROMANIA SRL, CUI 13635501 Com Maracineni, Sat Com Maracineni, Sat Argeselul, Argeselul, Nr 537C, Tel Nr 537C, Tel 0248610216, Fax 0248610216, Fax 0248610065, Nicolae Ion 0248610065, Nicolae Ion SC REMAT ARGES SA, CUI R128760 PITESTI Calea Depozitelor PITESTI Calea Depozitelor Nr Nr 55. Tel 0248/282033, 55. Tel 0248/282033, Fax Fax 0248/283444 Alexe 0248/283444 Alexe Marin Marin SC IDEAL COM SRL, CUI 3561652 Turnu Mgurele, Str Clrai Turnu Mgurele, Bd FN, Tel 0247/416123, Marin Independen ei, Bl D 16, Tel RISTEA 0247/416123, Marin RISTEA SC DAN CONSTRUCT COM SRL, CUI 8637689

40

PITESTI

DAMBOVITA

41

PITESTI

ARGES

42

PITESTI

ARGES

43

PITESTI

ARGES

44

PITESTI

TELEORMAN

45

PITESTI

TELEORMAN

46

PITESTI

47

PITESTI

Alexandria, str. Constantin Alexandria, str. Prelungirea Brancoveanu nr. 32 bis, tel Libertatii nr. 4 0247/315938, Calota Mihai CALARASI SC REMAT SA, CUI R1921852 CALARASI CALARASI str. Varianta Nord, nr.1-5, str. Varianta Nord, nr.1-5, 0242331821 0242331821 331861, Ioan Pura, tel. 331861, Ioan Pura, tel. 0744359052 0744359052 IALOMITA SC REMAT SA , CUI R2073289 Slobozia, Sos. Amara Nr 1 Slobozia Sos Amara Nr 1 Tel 0243/236552, Fax Tel 0243/236552, Fax 0243236551 Coteanu Cristian 0243236551

106

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru

48

PITESTI

IALOMITA

49

PITESTI

50

PITESTI

51

PITESTI

SC D & L AUTO SRL, CUI 13075030 Loc. Cochirleanca ;jud. Loc. Cosereni Jud. Ialomita Buzau;TEL. 0243/206199;0723200245;F ax. 0243/318470; Moise Zaharia PRAHOVA SC REMAT SA PLOIESTI, CUI R 1356619 Ploiesti, str. Muzelor nr. 38 Ploiesti, str. Muzelor nr. 38 CUI R 1356619, CUI R 1356619, 0244/512659; 0244/523182, 0244/512659; 0244/523182, Anghelache Florica Anghelache Florica Campina, Str. Orizontului Nr 13, Tel 0244/336661 Fax 0244/336661 PRAHOVA SC MULER GUTTENBRUNN RECYCLING SRL TIMIS, CUI R 13064294 com Giroc sat Chisoda nr com Bucov, sat Pleasa, str. 201, jud. Timis Industriei nr. 1 CUI R 13064294 0244/279532, Dumitru 0256/285413, 0256/285411 Marius PRAHOVA SC DANCOR SRL Boldesti Scaieni, str. Gloriei, Boldesti Scaieni, str. Gloriei, nr.23, CUI R6883598, Tel nr.23 0244/210929, 0244/211394, 0745167179 GORJ SC FERCRIST IMPEX SRL, CUI 16503613 Tg. Jiu, Aleea Microcoloniei, Tg. Jiu, Calea Bucuresti, nr. 9 nr.1C, tel/fax0253211491, bis, tel/fax 0253213311 pers. Contact Mihai Marita SC REMAT SA CRAIOVA, CUI: R2292050 Str. Drumul Industriilor Nr. Str. Drumul Industriilor Nr. 7;Tel: 0251/461464;Fax: 7;Tel: 0251/461464;Fax: 0251/485336; 0251/485336; Paun Cornelia Paun Cornelia

52

CRAIOVA

53

CRAIOVA

DOLJ

107

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC ADIDRAD COM SRL CRAIOVA, CUI: R 8716251 Craiova, Str. Calea Craiova, Str. Calea Severinului Severinului NR 48C; NR 48C; Tel: 0251/486413; Tel: 0251/486413; Fax: 0251/485121; Fax: 0251/485121; Farcu Mihai Farcu Mihai SC OLTMETAL SA CRAIOVA, CUI: R 12319713 Craiova, Str. Craiovita PODARI, JUD. DOLJ Noua, Bl. 134 A, Sc. 1, Apt. 20: Tel: 0251/436101;Fax: 0251/436401; Bobircea Gelu SC EUROMOTORS SRL CRAIOVA, CUI: 11502100

54

CRAIOVA

DOLJ

55

CRAIOVA

DOLJ

56

CRAIOVA

DOLJ

57

CRAIOVA

58

CRAIOVA

59

CRAIOVA

Craiova, Str.George Enescu, PIELESTI, JUD DOLJ Bl. D21b, Sc1, Ap. 15; Tel: 0722557534; Miereanu Aurelian Danut DOLJ SC 3R SA CRAIOVA, CUI: 2290547 Craiova, Str. Rozelor, Nr. Craiova, Str. Rozelor, Nr. 78;Tel: 78;Tel: 0251/461306;Fax: 0251/461306;Fax: 0251/552747; 0251/552747; Lujeru Lujeru Ileana. Ileana. OLT SC REMAT SA OLT , CUI SC REMAT SA Olt, SLATINA, Str Depozitelor nr 13, R 1538378 J28/43/1991, CUI R 1538378, Tel/Fax 0249432730, Dudau Marian SLATINA, Str Depozitelor SLATINA, Str Depozitelor nr nr 13, J28/43/1991, 13. Tel/Fax 0249432730, Dudau Marian CARACAL, Str Intrarea Vornicu Ureche nr 4. MEHEDINT SC REMAT SCHOLZ SA DROBETA TURNU SEVERIN, CUI I R1606073 Str. Cerneti 14; Str. Cerneti 14; Tel. 0252/312704 Fax Tel. 0252/312704 Fax 0252/327376 Sipoteanu Dan 0252/327376 Sipoteanu Dan

108

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC REMAT VALCEA, CUI R1473503 com.Bujoreni 109; tel. com.Bujoreni 109 0250/741442; fax 0250/741290 Breazu Vasile Dragasani, str. Podgoriei 23, jud. Valcea SC REMAT SA Caras-Severin, CUI 1059693 Resita, str. Timisorii, nr.16, Resita, str. Timisorii, nr.16, CUI: 1059693, tel.0255/226638 Nacu Vasile SC TEHNODINAMIC SRL Caransebes CUI 5177713 str.Sesu Rosu, nr.17, CUI str.Sesu Rosu, nr.17, CUI 5177713, 5177713, tel/fax.0255/516420, tel/fax.0255/516420, Budurean Andrei Budurean Andrei SC REMAT SA ARAD Arad, str. Campul Linistii 1 Arad, str. Campul Linistii nr. 1 Petromservice Vest, Sucursala Timioara CUI R14743030 Timisoara, str. Popa Sapca nr. 2 andra, com. andra, jud. Timi, sec ia transport, tel. / fax 0256/ 379016, Ilie Vasile CITY TRANS STAR TIMISOARA, CUI R3288430

60

CRAIOVA

VALCEA

61 TIMISOARA

CARASSEVERIN

62 TIMISOARA

CARASSEVERIN

63 TIMISOARA

ARAD

64 TIMIOARA

TIMI

65 TIMISOARA

TIMI

66 TIMIOARA

TIMI

Str Calea Sagului, Nr 189, Str Calea Sagului, Nr 189, Tel Tel 0256/217067, Fax 0256/217067, Fax 0256/216923, Palmert 0256/216923, Palmert Ernest Ernest SC POEM SRL, CUI R 6878133 Timioara, str. O Balea, 41- Timioara, str. O Balea, nr. 4143, tel/fax0256/227500 43, tel/fax 0256/227500 Micle Nicolae Micle Nicolae Timioara, str. Grigore Alexandrescu, nr. 46, tel 0744/612509

109

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru Muller Guttenbrunn Recycling SRL, CUI R13064294 Chioda, Chioda, comuna Giroc, com. Giroc, tel. 285413, tel. 0256/ 285413, fax 285411, fax 0256/ 285411, Argane Cosmin Argane Cosmin SC CASITO TRANSIMPEX SRL, CUI R9227075

67 TIMIOARA

TIMI

68 TIMISOARA HUNEDOARA

Pestisu Mic, sat Valea Hunedoara, str Ecaterina. Varga, Nandrului, nr 6, Toma nr 3, Tel 0254/717646, Toma Adriana 0722600766 Adriana 69 TIMISOARA HUNEDOARA SC ARDIS METAL SRL, CUI R9592550 Deva, Str Aurel Vlaicu, nr Simeria, str Cuza Voda, nr 26, 44, Doina Mainardis 0254/263104, Doina 70 TIMIOARA HUNEDOARA SC.POLISERVICE SRL CUI 16243529, ORADEA, str. AMERICII nr.1, JUD. BIHOR Pricaz, comTurdas DN 7 km 367+200, jud. Hunedoara, tel.0741646643 JUDEA IOSIF SC FRAROM COMPANY SRL CUI 125111430

71 TIMISOARA HUNEDOARA

72

CLUJ

BIHOR

73

CLUJ

BIHOR

Hunedoara, Str.Panait Hunedoara Str. Panait Cernea, Cernea, nr.18,CUI nr.18, 125111430 TEL/FAX 0254/714887 tel/fax 0254/714887, FILER ADRIAN SC AMUR SYSTEM COM SRL, CUI 7990428 Oradea, str. Plantelor Oradea, str. Plantelor nr.2, tel. nr.2, tel. 0259/478867, 0259/478867, Albutiu Mirela Albutiu Mirela SC RAIDER SERVICE SRL, CUI 4115313, Oradea, DN 19 Km 7, 5; Oradea, DN 19 tel. 0745/483028, Km 7, 5 Rezmives Mihai SC RECIMAT EXIM SRL, BIHOR, CUI 10160971 Oradea, Sos Borsului, Oradea, Sos Borsului, Nr 37B, Nr 37B, Tel/Fax Tel/Fax 0259/441732, Costin Ioan 0259/441732

74

CLUJ

BIHOR

110

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC RAUL&ROXANA SRL CUI 10853315 Lugasu de Jos 284/B, Lugasu de Jos 284B, tel. tel. 0259/346373 Puris 0259/346373 Puris Adriana Adriana SC REMAT BIHOR SA CUI 46938 Oradea, Str. Rampei 3; Oradea, Str. Rampei 3; tel. 0259/439594 tel. 0259/439594 Barcan Florin Barcan Florin SC MAGNATUR IMPORT EXPORT SRL CUI 10298592 Tileagd nr. 1026, tel. Uileacu de Cri nr. 90/A, Szakacs 0259/345719, Szakacs Andrei Andrei SC Redivivus Prodcom SRL CUI 8196000 Bistrita, Str.Ion Caianu Bistrita, Str.Ion Caianu nr.4 nr.4, Hangea Marinela SC. REMAT SA, CUI 567243 BISTRITA, str. Drumul BISTRITA, str. Drumul Cetatii nr Cetatii nr 1A, Tel/fax 1A 0263/232446 Spulber Maglena SC REMAT SA, CUI 201730 Cluj Napoca, str. Cluj Napoca, str. Romulus Vuia 186 Burebista 8, Onati Sever Tel 0264/534087 SC REMATINVEST SRL CUI 15705409, Chende Sebastian Cluj Napoca, P-ta Sectia de valorificare Cluj Napoca, Cipariu 15, bl. IIIA tel. Someseni, str. Cantonului fn Boldor 0264/450875 Ioan fax 0264/450873 Szabo Alexandru SC REFORMATEX IMPORT EXPORT SRL, CUI R210463 Cluj, str. Nadasel nr 4/A tel/fax 0264433315 Cluj, str. Nadasel nr 4/A tel/fax 0264-433315

75

CLUJ

BIHOR

76

CLUJ

BIHOR

77

CLUJ

BIHOR

78

CLUJ

BISTRITA NASAUD

79

CLUJ

BISTRITA NASAUD

80

CLUJ

CLUJ

81

CLUJ

CLUJ

82

CLUJ

CLUJ

111

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru

83

CLUJ

MARAMURES

84

CLUJ

85

CLUJ

86

CLUJ

SC CORESERV SRL, CUI R 2192298 Baia Mare, str 8 Baia Mare, str 8 Martie, nr 38, Martie, nr 38, Tel/Fax Tel/Fax 0262/211750, Osan Cosmin 0262/211750, Osan Cosmin MARAMURES SC REMAT MARAMURES SA, CUI R 2204775, J 24/68/1991 Baia-Mare, B-dul Baia-Mare, str Oborului nr 1 Bucuresti nr. 51, tel 0262/4147, fax 0262/225690, persoana contact Moldovan Ioan SALAJ SC BALTI DOB SRL, CUI 137742917 Zalau str. Margaretelor Zalau B-dul. Mihai Viteazul 60 nr. 2 tel. 0741/083230 Balogh Tiberiu SALAJ SC MIVAS TRANS CORPORATION SRL, CUI 17089747 Zalau, B-dul Mihai Viteazul 115; tel 0744801962 Negrean Vasile Zalau, B-dul Mihai Viteazul 115

87

CLUJ

88

CLUJ

89

CLUJ

SC REMAT SALAJ SA, CUI R678268 Zalau, str. Maciesilor 3 Zalau, B-dul Mihai Viteazul 56 tel. 0260/662025 Chereji Dorin SATU MARE SC FEROMETAL SRL CUI 6369750 Satu Mare Str. str. Magnoliei, nr.53, Magnoliei, nr.53, tel./fax 0261-769080 Tel./Fax 0261-769080 Janki Geza, Janki Geza SATU MARE SC REMAT SA, CUI 643260 Str. Depozitelor, nr. Satu Mare, Str. Depozitelor, nr. 35 35, tel. 0261-769465, fax. 0261-741400, Muresan Valentin

SALAJ

112

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru SC REMAT ALBA SA, CUI 1755172 Alba Iulia, Str Alba Iulia, Str Bucuresti, Nr 88, tel Bucuresti, Nr 88, tel 0258/813292, fax 0258/811185, 0258/813292, fax Serdean Mirel 0258/811185, Serdean Mirel AF IUONAS GHEORGHE; CUI: 15890870; str. Bailor, nr. 10, Aiud; str. Bailor, nr. 10, Aiud; tel.: 0258tel.: 0258 863101; Iuonas Gheorghe 863101;Iuonas Gheorghe SC TEHNO GENERAL JR SRL CUI 15755725 Str.B-dul Ferdinand, Str.B-dul Ferdinand, nr.41, Alba nr.41, Alba Iulia, tel: Iulia, tel: 0258 814210 0258 814210 fax:0258 835311 fax:0258 835311 Muresan Dorin Muresan Dorin SC REMAT SA, CUI: R 1088125 Brasov, str. Timisul Sec Brasov, strTimisul Sec nr. 1, tel. nr. 1, tel. 316752, fax. 316752, fax. 330808, Mihai Marian, 330808, Mihai Marian, Iordache Gabriela Fgra, str. Vlad epe, nr. 3, tel 0744/308001 Zrneti, str Plaiul Foii, nr. 39 tel 0742108496 Rupea, str Targului, nr. 36, tel 0744601722

90

SIBIU

ALBA

91

SIBIU

ALBA

92

SIBIU

ALBA

93

SIBIU

BRASOV

94

SIBIU

BRASOV

SC SILNEF SRL , CUI 13569912 Str Iasomiei Nr 4, Tel Codlea, str. Campul Alb nr.1 426138, Fax 426630, Costandel Sorin S. C. REMAT HR. S. A., CUI 520690 Miercurea Ciuc, Str. Miercurea Ciuc, str. Bilor, nr. 72 Bilor, nr. 72, tel. 0266-371046, fax 0266-372209, Miklos Levente

95

SIBIU

HARGHITA

113

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru S.C. DEMACO S.R.L., CUI 524447 Odorheiu Secuiesc, str. Odorheiu Secuiesc, str. Lemnarilor, Lemnarilor, nr. 14/A, nr. 14/A tel. 0266-218350, fax 0266-218299, Csula Csaba SC REMAT COVASNA SA, CUI 549727 Sf. Gheorghe, Str Sf. Gheorghe, Str Constructorilor, Constructorilor, nr 13, nr 13, Tel/Fax 0267/317156, Mocanu Natalia Tel/Fax 0267/317156, Mocanu Natalia

96

SIBIU

HARGHITA

97

SIBIU

COVASNA

98

SIBIU

COVASNA

99

SIBIU

SIBIU

100

SIBIU

SIBIU

101

SIBIU

MURES

SC ARIADNE IMPEX SRL SFANTU GHEORGHE Sf. Gheorghe, Str. Lt. Sf. Gheorghe, Str. Lt. Paius David Paius David Nr 12A, Nr 12A, Tel/Fax 0267/314986 Tel/Fax 0267/314986 Pozna David Pozna David SC REMATINVEST SRL CLUJ, CUI 15705409 Cluj Napoca, str. Medias, str. Garii nr.1 T.Cipariu 15 tel. 0269/837887 SC INTEGRAL SRL , CUI 16109048 Sibiu, Str Negovanu Sibiu, Calea Surii Mici Nr 64 Nr 5, Ap 15 Tel 0269/214664, Stoica Ioan SC REMAT SA Targu Mures, CUI R1216658 Targu Mures, Str Gh. Targu Mures, Str Depozitelor, Nr 19, Tel 0265/265506, Fax Doja nr.8, Tel 0265/265506, Fax 0265/265258 0265/265258 Sighisoara Str Baratilor, nr 1 Reghin, Str Muncitorilor Nr 39/A Tirnaveni, Str Rampei Nr 3

102

SIBIU

MURES

S. C. STIL SERVIMPEX SRL Santana de Mures, Tg. Mures Str. Voinicenilor nr. 135 str. Voinicenilor nr. A, tel 0744112721 747/E, tel 0744112721

114

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Nr. crt.

ARPM

APM

Agent economic (date de identificare: numele societ ii, CUI, adres, telefon, fax, persoan de contact) Sediul social Punct de lucru S. C. AS METAL COM SRL Bucuresti, sect. 3, str. Bucuresti, sect. 4, sos. Berceni 104G Postavarului nr. 11, bl. tel. : 3193957 fax: 3193956 E5, ap. 35 info@asmetal. Ro

103 BUCURESTI -ILFOV

BUCURESTI

104 BUCURESTI -ILFOV

BUCURESTI

S.C. REMAT Bucuresti SUD S.A., CUI R 482120 sos. Berceni Fort, nr. sos. Berceni Fort, nr. 5, Sector 4 5, Sector 4, tel. 334 53 89, fax: 334 52 94, Draghici Floarea SC REMAT VEST SA, CUI 16499110 Str.Barsanesti, nr.23, Str.Barsanesti, nr.23, sector.6, sector.6, Bucuresti, Bucuresti, Tel 4341029, 4340905 Tel 4341029, 4340905, Porumb Manda SC ROMRECYCLING SRL, CUI 9578947 Bucuresti, str. General Comuna Jilava, str. Sabarului, nr. 1 (drumul de centura) David Praporgescu, nr. 1-5, etj. 6, ap.14B, sector 2, Tel/Fax 4570263; 4570269 SC REMAT BUCURESTI NORD SA Buftea, Str. Soseaua Buftea, Str. Soseaua Veche Veche Bucuresti Bucuresti -Pitesti , Km. 15,2 Pitesti , Km. 15,2 tel/fax 3513770; 3513772/3191013 tel/fax 3513770; Dan Popescu 3513772/3191013 Dan Popescu

105 BUCURESTI -ILFOV

BUCURESTI

106 BUCURESTI -ILFOV

ILFOV

107 BUCURESTI -ILFOV

ILFOV

115

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

II.4 LISTA AGENTI ECONOMICI AUTORIZATI - GESTIONARE DEEE


Regiunea Nord-Est Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC SOMA SRL BACAU BACAU Str. Alexei Tolstoi, nr.6, loc. Bacau tel.0234/514800, fax 0234/514800, e-mail:office@soma.ro Colectare si tratare DEEE Este in procedura de revizuire a autorizatiei de mediu. Prin adresa nr.5432/29.06.2006, SC Soma SRL Bacau solicita introducerea in autorizatia de mediu a activitatii de colectare si valorificare DEEE SC GOLDANA SRL 608394 BOTOSANI Loc.Botosani, str.Iuliu Maniu, nr.125 tel:0231537794, fax:0231512262 colectare DEEE 45/09.05.2006 SC REMAT SA Botosani 610548 BOTOSANI Str. Manolesti Deal, nr.3 A, loc. Botosani tel/fax:0231514846 Colecteaza si trateaza Autorizaie de mediu nr. 78/11.07.2006/11.07.2007 SC GREEN Office SRL NEAMT Piatra Neamt, str. Poiana Teiului, nr.6 Tel.0723167762, Fax.02333/223630 Colectare, tratare, comercializare componente obtinute din dezmembrari DEEE 94/15.05.2006 SC DIASIL-SRL Suceava R 6419432 SUCEAVA Str. Grigore Al. Ghica, nr 18 B Curelaru Anton , tel. 0745330076, fax. 0230/525154 Servicii de salubrizare, colectare DEEE 223/14.04.2006

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

116

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC GOSCOM SA Falticeni 2692110 SUCEAVA Str. 13 Decembrie, nr.25, Falticeni Dragan Arald, tel. 0230/541319 Recuperare, valorificare, colectare DEEE 310/20.06.2006 SC FLORCONSTRUCT SRL R 5031652 SUCEAVA Str.Petru Rares, Nr.2, Suceava Popovici Valerian, tel. 0230/311442 Servicii de salubrizare, colectare DEEE 537/30.10.2006 SC Remat SA Iasi 1977144 VASLUI Str.Palerma, nr.4, Barlad Purice Florin, tel. 0235/426671 Colectare DEEE urmeaza sa depuna documentatia pentru revizuirea autorizatiei, HG448/2005 SC Remat SA VASLUI R825202 VASLUI Str. Podul Inalt, nr.9, Vaslui Catalin Radu, tel.0235/360309 Colectare DEEEE Prin adresa nr.9667/27.09.2006 SC Remat SA Vaslui a depus documentatia pentru revizuirea autorizatiei de mediu (adaugare activitate colectare DEEE) SC Remat SA VASLUI VASLUI Str. Petre Filip, nr.5, Husi Idriceanu I., 0235/480253 Colectare DEEE Prin adresa nr.9666/27.09.2006 SC Remat SA Vaslui a depus documentatia pentru revizuirea autorizatiei de mediu (adaugare activitate colectare) SC Comppil SA 11444866 VASLUI Str.Podul Inalt, nr.3, mun. Vaslui Simona Iacob, tel. 0235/414593 Colectare DEEE 183/17.11.2006 valabila 02.12.2009

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

117

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC Comppil SA 11444866 VASLUI Str. Palerma, nr.2, mun. Barlad Simona Iacob, tel. 0235/414593 Colectare DEEE 182/17.11.2006 valabila 13.05.2009

Regiunea Sud-Est Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare
Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC Amromeli SRL 15173530 BRAILA Sos. Baldovinesti, nr. 12, Braila Orzan Ion, tel. 0239/683606 colectare DEEE in curs de autorizare S.C. GREMLIN COMPUTER S.R.L. R14339148 CONSTANTA Aleea Albastrelelor nr.14, Constanta, Lemnaru Nicoleta, tel. 0241586606 colectare DEEE 180/13.04.2005 revizuita in 24.07.2006 S.C. URANUS S.A. R2985005 CONSTANTA Str. Mihai Viteazu nr.10E, Mangalia Andrei Daniel, tel. 0241755669, fax. 0241757074 colectare DEEE 561/26.09.2006 S.C. SCOUT CAMP EXPLORING COMPUTERS S.R.L. R14788015 CONSTANTA Str. Ion Ratiu nr.1A, bl.PA6A, ap.27, Constanta Cotes Dan, tel. 0722275206, 0722104359 colectare DEEE in curs de autorizare SC Remat Sa Galati 1630420 GALATI Str. Vezuviului, nr. 52-64, Galati Chitu Viorica, tel. 0236/460750, fax. 0236/460504 colectare si tratare DEEE (nu a inceput activitatea) 209/06.12.2005 valabila pana la 05.12.2007

118

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC Tango Scraps Recycling Company SRL 6379958 GALATI Str. Stelei, nr. 44, Galati Covaci Marius, tel. 0236/312061 colectare si tratare DEEE 191/08.11.2005 valabila pana la 07.11.2007 CONSILIUL LOCAL TULCEA - DIRECTIA SERVICII PUBLICE unitate bugetara - Cod fiscal R 13599166 TULCEA sediu social: Str. Progresului nr.28, Tulcea punct de lucru: Str. Orizontului nr. 207, Tulcea Ciobanu Ioana, tel. 0240/515541, fax. 0240/515546 colectare DEEE 7113/07.03.06 revizuita in noiembrie 2006 S.C. SALV RED-MAR S.R.L. Dumbraveni 18655810 VRANCEA com.Dumbraveni,sat Dumbraveni Aldea M., tel. 0748972455 colectare DEEE si deseuri metalice in procedura de autorizare S.C. OVILGI PREGAT S.R.L. Suraia VRANCEA 18874283 com. Suraia Stamboala Georgel, tel. 0741102774 colectare DEEE si deseuri metalice in procedura de autorizare

Regiunea Sud Muntenia Agent economic SC Niconex 2000 Service SRL CUI 13589073 Judet ARGES Adresa Str. Victoriei nr. 104 F, Curtea de Arges, Date contact Nicolae Constantin, tel/fax: 0248721104 Servicii prestate colectare DEEE Autorizare 470/27.11.2006, valabila 27.11.2011
Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare
SC ACINST SRL Gaesti 13972736 DAMBOVITA Str. Mihai Eminescu, nr.5, Gaesti Condovici Marius, tel; 0245713503; 0722257026 colectare, dezmembrare frigidere si masini de spalat; aparate electrocasnice de mici dimensiuni 6931/10.05.2006, valabila 5 ani cu conditia vizarii anuale

119

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Regiunea Sud-Vest Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC ROMARCOST SRL Visina 892945 DAMBOVITA Com. Visina Nedelescu Tiberiu, tel: 0245725396, fax:0245725219 colectare, dezmembrare frigidere in curs de autorizare SC Vivani Salubritate SA 13402998 IALOMITA Str. Viilor nr. 92, Slobozia Stefan Constantin, tel.0243233841/0243230972,office@vivani-deseuri.ro, Colectare DEEE 151/15.09.2006, valabila 15.09.2011, cu cond. Vizarii anuale SC Muller Guttenbrunn SRL 13064294 PRAHOVA Str. Industriei nr. 2, sat Pleasa, punct de lucru Bucov Marius Dumitru Colectare DEEE Aut. de mediu PH 1019/02.07.2004, rev 26.06.2006, valabila 02.06.2009 SC Mival Group SRL 14157715 PRAHOVA Str. Alexandru Odobescu nr. 4, Bl. 29E, Sc E, Ap. 2, Ploiesti Punct de lucru: Str. Rudului nr. 40, Ploiesti Bercia Robert, tel. 0244/596810 Colectare DEEE (numai imprimante, unitati centrale, tonere) Aut. de mediu PH 239/05.06.2006, valabila 05.06.2011 SC Axenriel Com Impex SRL 985326 PRAHOVA Com. Barcanesti, Sat. Tatarani Radu Gabriel, tel. 0244/277413 colectare DEEE Aut. de mediu PH 1001/11.09.2002, rev 12.04.2006, valabila 11.09.2007 S.C. REMAT S.A. 2292050 DOLJ Str. Drumul Industriilor, nr 7, Craiova Paun G., tel. 0251/588770 Centrul de colectare si valorificare deeuri reciclabile, echipamente electrice i electronice Autoriza ia de mediu nr. 186/13.07.2006, valabila pana la 28.02.2010

120

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

S.C. FERCRIST SRL 16509613 GORJ Calea Bucuresti nr. 9 bis, Targu-Jiu Mihai Marita, tel.0253/213311 Colectare deseuri de echipamente electrice si electronice In curs de autorizare S.C. REMAT S.A. TG. JIU 2155648 GORJ Str. 23 August nr.113, Targu-Jiu Cotjman Aurel, tel.0253/219190 Colectare deseuri de echipamente electrice si electronice

In curs de autorizare S.C. REMAT S.A. CRAIOVA, PUNCT DE LUCRU TG-JIU 2292050 GORJ Str. Prelungirea 9 Mai, nr. 1, Targu-Jiu Simona Maria, tel 0726129455 Colectare deseuri de echipamente electrice si electronice Autorizatia de mediu nr.240/14.09.2006, valabila pana la 14.09.2011
S.C. DARUPE SRL 9010857 GORJ Str. Tismana nr. 8, Motru Padure Roland, tel. 0744527902 Colectare deseuri de echipamente electrice si electronice Autorizatia de mediu nr.238/14.09.2006, valabila pana la 14.09.2011 SC REMAT VALCEA SA R1473503 VALCEA Comuna Bujoreni, nr. 109 Breazu Vasile, tel.0250/741442, fax 0250/741290 Colectare deseuri de echipamente electrice si electronice Autorizatii de mediu nr. 131/21.06.2006, revizuita cu program de conformare pana la 31.12.2006 SC REMAT SCHOLZ SA 1606073 MEHEDINTI Str. Cernetiului, nr.14, Dr. Tr. Severin Cosma Gabriela, tel.0252/312704,fax:0252/327376 Colectare si tratare deseuri de echipamente electrice si electronice. Actualmente societatea nu colecteaza si nu trateaza DEEE Autorizatie de mediu nr.62/18.05.2006,valabila pana in 18.05.2011

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

121

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate

Autorizare

SC NEW COMPANY RECICLYNG SRL 9668764 MEHEDINTI Str Banoviteii, nr.17, Dr. Tr. Severin Cotarcea Mihai, tel.0352/401376,fax:0352/401377 In prezent societatea solicita revizuirea autorizatiei de mediu existenta pentru a desfasura si activitati de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice Autorizatie de mediu nr. 43/27.09.2005,revizuita prin autorizatia de mediu nr. 22/10.2005, aflata in prezent in curs de revizuire

Regiunea Vest Timisoara Agent economic SC REMAT SA CUI Judet TIMISOARA Adresa Puncte de colectare:
1. Str. Campul Linistii, nr. 1, Arad punct de colectare 2. Str. Garii nr. 42, Sebes 3. Str. Timiorii nr. 110, Lipova 4. Simand f.n. 5. Str. Calea Aradului nr. 6, Ineu David C. Adrian, tel: 0257/246124, fax: 0257/281760 Colectare DEEE Autorizatii pentru punctele de colectare: 1. 7438/4.08.2006 2. 7423/27.07.2006 3. 7422/27.07.2006 4. 7431/31.07.2006 5. in curs de autorizare SC REMAT SA Caras-Severin CARAS-SEVERIN Calea Timiorii, nr. 16, Resita Nacu Vasile, tel. 0255/226638, fax. 0255/230566 Colectare DEEE 104/13.07.2006 SC PRESCOM SA CARAS-SEVERIN Str. Fantanilor, nr. 1, Resita Boteanu Danut, tel. 0255/212620, fax. 0255/214155, e-mail: prescom@prescom-cs.ro Colectare DEEE in curs de autorizare

Date contact Servicii prestate Autorizare

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

122

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC TRANSAL URBIS SRL CARAS-SEVERIN Str Gen. Moise Groza, nr. 4, Caransebes Matu Pavel, tel. 0255/511878, fax. 0255/511879 Colectare DEEE in curs de autorizare Consiliul Local Hunedoara HUNEDOARA Str. Rotarilor, nr.7, Hunedoara Dreghin Simona,tel.0254/747470 Colectare DEEE

SC.Salubritate SA Deva HUNEDOARA Aleea Romanilor, PT 8 (punct termic 8), Deva tel.0254/227016 Colectare DEEE

Consiliul Local Petrosani HUNEDOARA Str. Stadionului nr. 4, Petrosani Kovacs Ildiko, tel.0254/541220, fax.0254/545903 Colectare DEEE

Consiliul Local Lupeni HUNEDOARA Str. Frumoasa nr. 7, Lupeni Boanca C-tin, tel.0254/560725,560504, fax. 0254/560515, e-mail pml@petrosani.astral.ro Colectare DEEE

SC.Termoprest SA Petrila HUNEDOARA Str. Tudor Vladimirescu, CT 8(centrala termica), Petrila tel.0254/550403 Colectare DEEE

123

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC.Almaserv SA Vulcan HUNEDOARA Str. Avram Iancu, nr. 5, Vulcan Colectare DEEE

Consiliul Local Orastie HUNEDOARA Str. Plantelor, nr. 2. Orastie Raluca Paraschiv, tel.0745077248, fax0254/242560, email:raluca.paraschiv@orastie.info.ro Colectare DEEE

SC Salprest SA CUI R 13849750 TIMIS Str. Plopilor nr. 22, Lugoj Ghera Mircea, tel./fax 0256/352834, Salprest@clicknet.ro Colectare DEEE

SC ERINA PREST SRL R13059689 TIMIS Str. Ceahlu, nr. 25, Lugoj punct de lucru pe Str. Herendeti nr. 10 Mariana Rusu, tel/fax 0256-336470 Preia DEEE de la populatie 7535/20.09.2004 SC Retim Ecologic Service SA R 9112229 TIMIS Str. Oituz, nr.3A, tel. 0256/499490, fax 0256/499499 Colectare DEEE aut. Mediu 3375/28.02.2006, aut mediu 8113//27.09.2005 aut. Mediu 5891/30.10.2003, aut. Mediu 7985/ 24.02.2002

Regiunea Nord-Vest Agent economic SC.REMAT SA CUI R 567243 Judet BISTRITA-NASAUD Adresa Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 1A Date contact Dan Bilegan, tel. 0263/232446 Servicii prestate Colectare DEEE Autorizare 42/21.07.2005

124

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC REDIVIVUS PRODCOM SRL R 8196000 BISTRITA-NASAUD Bistrita, str. Ioan Caianu, nr. 4 Ilisuan Ioan, tel. 0263/234940 Colectare DEEE 154/28.07.2006 SC Remat Invest 15705409 CLUJ Cluj-Napoca, P-ta Cipariu, nr.15, punct de lucru Str. Camtonului fn Szabo Alexandru, tel. 0264/450875, 0264/450873 Colectare si tratare DEEE 106/11.04.2006, valabil pana la aprilie 2011 SC ONEDIN SRL 4883990 MARAMURES Baia Mare- str Margeanului, nr 2 Lumezeanu Constantin, tel 0262/227222, 0262/224850, 0262/221016, email onedin@onedin.ro colectarea DEEE In curs de autorizare SC REMAT MARAMURE SA 2204775 MARAMURES Baia Mare,B-dul Bucureti nr.51,punct de lucru Baia Mare, str Oborului, nr.1 Moldovan Ioan, tel 0262/222661, fax 0262/225690, office@remat-mm.ro colectarea DEEE 370/01.06.2004, revizuita in 26.09.2005, valabila pana la 26.09.2010. SC AMI SA 2196150 MARAMURES Loc.Baia Mare, str Aleea Electrolizei, nr.1 Lucian Micu, tel/fax 0262/212862,0262/215015, e-mail:office@amisa.ro Colectarea DEEE In curs de autorizare. Nu este functional la aceasta data. SC HERODOT SRL 10512415 MARAMURES Borsa- str Lazuci Mutu Gheorghe si Baban Constantin, tel/fax 0262/215546, tel 0262/214022, tel 0745515616 colectarea DEEE 06-204/27.09.2006 valabila 5 ani pentru colectarea DEEE.

125

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC RUNSNEAC SNC 2235476 MARAMURES Sighetu Marmatiei,str Tudor Vladimirescu, nr.44 Rusneac Stefan, tel 0262/312259 colectarea DEEE 06-302 din data de 10.11.2006 valabila 5 ani pentru colectarea DEEE. SC ALPIN SRL R 8023867 SATU-MARE Satu Mare, Str. Oaului, nr. 23; Punct de lucru : Satu Mare, Aleea Mureului, fn. Marculescu Marcel, 0723-888515 colectarea DEEE in procedura de autorizare SC ROMENTRANS SERV SRL 10217334 SALAJ Zalau, B-dul M. Viteazul nr. 107/ A Vlaicu Cornel, 0260/613477 colectarea DEEE in curs de reautorizare SC SALUBRIS SA 6516214 SALAJ Slatina, Str. Ionascu nr. 9; Punct de lucru: Simleu Silvaniei, Str. Stephanus Bathory nr. 7 SZCS Ioan, 0260/678938 colectarea DEEE in curs de reautorizare

Regiunea 7 Centru Agent economic CUI Judet Adresa Date contact


Servicii prestate Autorizare

SC Remat SA R 1088125 BRASOV Brasov, str. Timisu Sec nr.1 Mihai Marian, tel.0268/330033, fax. 0268/330808, e-mail: secretariat@rematbv.ro Colectare DEEE Autorizatia de Mediu nr. 394/05.09.2006, valabila pana la data de 05.09.2008 pentru punctul de lucru Rupea str Targului nr.36; Autorizatia de mediu nr 395/05.09.2006 valabila pana la data de 05.09.2008 pentru punctul de lucru Fagaras, str. V Tepes nr. 31; Autorizatia de mediu nr. 396/05.09.2006, valabila pana la data de 02.09.2009 pentru punctul de lucru Zarnesti str. Plaiul Foii nr. 39

126

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC Silnef SRL R 13569912 BRASOV Brasov, str. Iasomiei nr. 4, bl.22, sc A Marius Sav, tel./fax/0268251256, e-mail:msav@silnef.ro Colectare DEEE Autorizatia de Mediu nr. 128/14.03.2006, valabila pana la data de 04.03.2007 pentru punctul de lucru Codlea str. Campul Alb nr. 1 SC.Remat Covasna SA 549727 COVASNA Sf. Gheorghe, str.Constructorilor, nr.13 Mocanu Natalia, tel/fax. 0267/317156;351184 Colectare DEEE 40/10.02.2007 SC.Ariadne SRL 6233889 COVASNA Sf. Gheorghe, str. Lt. Pais David nr. 12A Pozna David, tel/fax 0267/314986 Colectare DEEE 3/06.07.2006 SC.Gosp-com SRL 8510382 COVASNA Tg.Secuiesc,str.Nagy Buday Antal nr.1 Fekete Lorand, tel/fax-0267/361204 Colectare DEEE In curs de autorizare S.C Tungs-Star SRL 6536882 HARGHITA Odorheiu-Secuiesc str. Budvar nr. 31 Szocs Gazdi Ioan, tel/fax: 0266/218220 - 0266/214463 Colectare DEEE nu S.C Eurato S.A 6682764 HARGHITA Odorheiu-Secuiesc str. Budvar nr. 31 Szocs Gazdi Ioan, tel/fax: 0266/218220 - 0266/214463 Colectare DEEE nu

127

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

S.C D&K Satelite SRL 14717065 HARGHITA Miercurea Ciuc, str.. Toplita, nr. 16 Kovacs Sandor, David Zoltan, tel/fax: 0266-317925/0266314553 Colectare DEEE nu SC Ormatin SRL 1206832 MURES Cristesti, str. Principala nr 808 Orban Stefan, tel. 326154 Colectare DEEE 682/2004 SC Salubriserv SA 7774360 MURES Tg Mures, str. Furnicilor nr. 2 Tarko Ana, tel./fax214338 Colectare DEEE 1153/2003 Primaria Reghin MURES Str. Petru Maior nr. 41, Reghin Butnariu Octavian, tel. 0265-511112, fax 0265-512542 Colectare DEEE

Primaria Sighisoara MURES Str. Muzeului, nr. 7, Sighisoara Savu Sorin, tel. 771280, fax: 771019 Colectare DEEE

Primaria Tirnaveni MURES Piata Primariei, Tirnaveni Chindris Octavian, tel. 0265-471410, fax 0265-471376 Colectare DEEE

128

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC Schuster &CO Ecologic SRL R 4678546 SIBIU Sibiu, str. E.A. Bieltz nr.6 tel. 0269/228111 Colectare DEEE SB 198/19.07.2006

Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov Agent economic SC REMAT BUCURESTI NORD SA

CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare


Agent economic

ILFOV sos veche Bucuresti-Pitesti, km15,2, Buftea, tel/fax: 225 70 12/310 19 13 colectare, reciclare 197/7.07.2006 valabila pana la 31.12.2006 SC ROMRECYCLING SRL ILFOV Com. Jilava, str. Drumul Sabarului (Soseua de Centura) tel/fax: 4570263/4570269 colectare, reciclare 279/30.12.2005 valabila pina la 30.12.2006 (va solicita revizuirea autorizatiei de mediu) SC ATRAECO SRL ILFOV Str. Mai nr. 39, com Chiajna tel/fax: 436 16 19/ 0788 486 521 colectare, reciclare 115/25.04.2006 valabila pina la 25.04.2011 SC DEPOZIT ECOREC SA ILFOV Sos de centura nr 2, Popesti - Leordeni tel/fax: 210 66 26/ 211 7024 colectare, reciclare 19/31.03.2006 valabila pina la 31.12.2006 SC METRO VOLUNTARI ILFOV DN 2, Soseua Afumati, Km. 10, colectare va solicita revizuirea autorizatiei mediu

CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

129

Studiu privind actualizarea bazei de date pentru deseurile si fluxurile speciale de deseuri si elaborare de indicatori pentru suport decizional (PCB/PCT, baterii, VSU, DEEE)

Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare Agent economic CUI Judet Adresa Date contact Servicii prestate Autorizare

SC METRO OTOPENI ILFOV DN 1 Bucuresti - Ploiesti, nr. 289 (Otopeni Ilfov) colectare va solicita revizuirea autorizatiei de mediu SC REMAT VEST SA BUCURESTI Str.Barsanesti nr.23, S 6 tel:4340509;4341029 octavianbarsan@yahoo.com colectare, reciclare 228/25.05.2006 valabila pana la 01.06.2007 SC AS METAL COM SRL BUCURESTI Sos.Berceni nr.104G, S 4 tel:3193957, fax:3193956, e-mail: info@asmetal.ro colectare, reciclare, tratare 198/15.05.2006 valabila pana la 30.12.2008

130

S-ar putea să vă placă și