Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECTUL UNITII DE NVARE (1)

UNITATEA COLAR:............... DISCIPLINA: ANALIZA PIETEI CLASA/ NR.ORE/SPTMNA: XII A/ 4 ore/ sapt. PROFESOR: ................... Continuturi Unitati de Competente competenta individuale Test initial Piaa- notiuni introductive UC 21. Identificarea cunostintelor Analiza pieei initiale UC 21. C1 Identifica caracteristicile Analiza pieei pietei pe care actioneaza ag.ec

Activitati de invatare Verificarea initiale

Resurse

Evaluare

Obs.

cunostintelor Fisa cu testul Testul initial initial Dezbatere dirijata Observarea individuala Evaluarea unei activitati individuale.

Definirea noiunii de piata Identificarea sensurilor pietei.

Identificarea

21. C1 Identifica caracteristicile documentare legate de pia: Analiza pieei pietei pe care presa specializat, anuare actioneaza ag.ec specializate, bnci de date, fiiere, tabele, studii statistice, Internet

surselor UC

Fisa de documentare. Identificarea surselor Presa Evaluarea documentare specifice pietei. specializata grupului de lucru. Stabilirea pentru fiecare Studii dintre surse a rolului lor in statistice oferirea de informatii legate de piata. Internetul Determinarea tipurilor de Fisa de lucru informatii ce pot sa fie pe grupe de obtinute prin apelarea la elevi fiecare sursa in parte. Studii de caz

Determinarea

21. C1 Identifica caracteristicile categorii de piee(piaa Analiza pieei pietei pe care efectiv, piaa potenial, piaa actioneaza ag.ec produsului, piaa firmei) i a dimensiunilor structur, capacitate acestora: arie, dinamic,

diferitelor UC

Se determina principalele Rezolvarea de categorii de piete. probleme Se explica fiecare categorie si Studii de caz se realizeaza o analiza a acesteia. Exerciii practice Se explica notiunile: structura, dinamica, arie, Simulare n capacitate. condiii reale Abstractizare roblematizare Fisa de lucru Observarea dirijat, observarea independent Explicarea notiunii de sursa Abstractizare interna a unui agent Problematizaeconomic. re Se analizeaza diverse surse Studii interne ale ag. Economic statistice pentru obtinerea de informatii Rapoarte din privind evolutia vanzarilor. activitatea Se explica importanta curenta a stabilirii unor obiective agentului pentru activitatea economica. economic Verificarea cunostintelor Fisa cu testul legate de tema prezentata progresiv 1 anterior

Evaluare individuala a elevilor.

Exploatarea diverselor surse interne ale agentului economic: evoluia vnzrilor ( globale, pe sectoare, pe produse), obiective, rapoarte.

UC

21. C1 Identifica caracteristicile Analiza pieei pietei pe care actioneaza ag.ec

Evaluarea grupului de lucru.

Evaluare curenta

UC

21. C1 Identifica caracteristicile Analiza pieei pietei pe care actioneaza ag.ec

Verificare scrisa.

PROIECTUL UNITII DE NVARE (2)

UNITATEA COLAR:........... DISCIPLINA: ANALIZA PIETEI CLASA/ NR.ORE/SPTMNA: XII A/ 4 ore/ sapt. PROFESOR: ....... UNITATEA DE NVARE: POZITIA AGENTULUI ECONOMIC PE PIATA Continuturi Unitati de Competente Activitati de invatare competenta individuale Poziia agentului economic pe pia Caracterizarea poziiei unui agent economic pe pia: cota de pia, cota relativ de pia, evoluia poziionrii. Determinarea indicatorilor ce UC 2. caracterizeaz piaa agentului Gndirea economic: grad de concentrare critic i al pieei, segmentarea pieei, rezolvarea de gravitaia cererii de mrfuri comercial, probleme coeficientul de elasticitate al C2. Evalueaz vnzrilor, componente ale imaginii i UC 21. C2. Evalueaz

Resurse

Evaluare Verificare prin activitati individuale si de grup.

Obs.

Analiza pieei

Prezentarea si analizarea Rezolvarea de principalilor indicatori care probleme piaa pe care caracterizeaza pozitia unui acioneaz agentul agent economic pe piata. Studii de caz economic. Determinarea formulelor de Fisa de calcul a acestor indicatori. documentare. Studii statistice Fisa de lucru Identificarea poziiei Rezolvarea de posturilor in cadrul firmei, in probleme piaa pe care cadrul compartimentului si in acioneaz agentul cadrul biroului Studii de caz economic. Exerciii practice Simulare n condiii reale Abstractizare Problematizare

Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedete capacitatea de a organiza activiti n funcie de obiective, conform criteriilor de

Fisa de lucru Observarea dirijat, observarea independent

performan i a condiiilor de aplicabilitate date, ntr-o situaie real sau de simulare. Evaluare pe baza portofoliilor elevilor.

Realizarea de previziuni pe UC 2. termen scurt: relaia dintre Gndirea perioade succesive, testul critic i rezolvarea de probleme conjunctural.

Identifica probleme complexe

Descrierea procedeelor de Conversatia realizare a previziunilor pe euristica termen scurt. Observarea C2. Evalueaz Analizarea relatiei dintre independenta perioadele succesive. piaa pe care Dezbaterea acioneaz agentul Explicarea notiunii si dirijata continutului testului economic. conjunctural. Studiu de caz Abstractizarea Problematizarea

Evaluare curenta

UC 2. Gndirea critic i rezolvarea de probleme

Identifica probleme complexe C2. Evalueaz piaa pe care acioneaz agentul economic

Verificarea cunostintelor Dezbatere legate de tema prezentata dirijata anterior Chestionare orala.

Probe orale de evaluare a cunostintelor

PROIECTUL UNITII DE NVARE (3)

UNITATEA COLAR: DISCIPLINA: ANALIZA PIETEI CLASA/ NR.ORE/SPTMNA: XII A/ 4 ore/ sapt. PROFESOR: UNITATEA DE NVARE: DISTRIBUTIA MARFURILOR Continuturi Unitati de Competente competenta individuale Prezentarea diferitelor forme de aprovizionare: antredepozite, furnizori, transferuri ntre suprafeele de distribuie UC 21 C1 Identifica Analiza pietei probleme UC 2. complexe C3 Gndirea Caract.intermediar critic i ii si rolul lor rezolvarea de probleme

Activitati de invatare Se explica notiunea distributie a marfurilor.

Resurse de Conversatia euristica

Evaluare Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedete capacitatea de a organiza activiti n funcie de obiective, conform criteriilor de performan i a condiiilor de aplicabilitate date, ntr-o situaie real sau de simulare. Verificare prin activitati individuale si de grup. Probe

Obs.

Observarea Se enumera principalele independenta forme de aprovizionare. Dezbaterea dirijata Se prezinta caracteristicile diferitelor forme de Studiu de caz aprovizionare: antredepozite, furnizori, transferuri ntre Abstractizarea suprafeele de distribuie. Problematizarea Fisa de lucru

Descrierea diferitelor circuite UC 21 Analiza pietei de distribuii: directe, scurte, UC 2. lungi. Gndirea critic

C1 Identifica probleme complexe C3 Caract.intermediar i ii si rolul lor

Se prezinta si se descriu Rezolvarea de diferitele circuite de probleme distributie. Studii de caz Se exemplifica circuite de distributii directe, scurte si Exerciii lungi. practice

rezolvarea de probleme Se stabilesc avantaje si Simulare n dezavantaje pentru fiecare condiii reale circuit de distributie. Abstractizare Problematizare Fisa de lucru Observarea dirijat, observarea independent

Precizarea intermediarilor i a UC 21 Analiza pietei rolului lor: ageni, angrositi, UC 2. detailiti, ageni de Gndirea import/export. critic i rezolvarea de probleme

C1 Identifica probleme complexe C3 Caract.intermediar ii si rolul lor

Se explica notiunea intermediar. Se prezinta

de Conversatia euristica

intermediarii: Observarea independenta ageni, angrositi, detailiti, ageni de import/export. Dezbaterea dirijata Studiu de caz Se precizeaza rolul Abstractizarea Problematizarea intermediarilor in activitatea de distributie.

orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedete capacitatea de a organiza activiti n funcie de obiective, conform criteriilor de performan i a condiiilor de aplicabilitate date, ntr-o situaie real sau de simulare. Evaluare pe baza portofoliilor elevilor.

Evaluare curenta

UC 21 Analiza pietei UC 2. Gndirea critic i rezolvarea de probleme

Identifica probleme complexe C2. Evalueaz piaa pe care acioneaz agentul economic

Verificarea cunostintelor Dezbatere legate de tema prezentata dirijata anterior. Chestionare orala.

Probe orale si practice de evaluare a cunostintelor.

PROIECTUL UNITII DE NVARE (4)


UNITATEA COLAR: COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE TITULESCU DISCIPLINA: ANALIZA PIETEI CLASA/ NR.ORE/SPTMNA: XII A/ 4 ore/ sapt. SPTMNA/ ANUL: S15- S18 PROFESOR: HOBAN CARMEN UNITATEA DE NVARE: POLITICA DE PRODUS

NR.ORE ALOCATE: 16 ORE Continuturi Unitati de Competente competenta individuale Politica de produs UC 21. C4 Aplica informatii referitoare la produse si servicii.

Activitati de invatare Se explica notiunea de politica de produs.

Resurse Rezolvarea de probleme

Evaluare Verificare prin activitati individuale si de grup.

Obs.

Analiza pieei

Se prezinta importanta Studii de caz politicilor de produs pentru buna desfasurare a activitatii Fisa de intreprinderii. documentare. Studii statistice

Identificarea informaiilor utile UC 2. n studiul unui produs sau Gndirea serviciu: produselor, produsului acorporale, produsului). proveniena critic i componentele rezolvarea de (corporale, probleme comunicaii cu

C4 Aplica informatii referitoare la produse si servicii

Fisa de lucru Se identifica informaiile utile Rezolvarea de probleme n studiul unui produs sau serviciu: produselor, produsului proveniena Studii de caz componentele Exerciii (corporale, practice

acorporale, comunicaii cu produsului).

privire la produs, imaginea

Simulare n privire la produs, imaginea condiii reale Abstractizare Problematizare Fisa de lucru Observarea dirijat,

Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedete capacitatea de a organiza activiti n funcie de obiective, conform criteriilor de performan i a condiiilor de aplicabilitate

observarea independent

date, ntr-o situaie real sau de simulare.

Analizarea ciclului de via al UC 2. unui produs: etape (lansare, Gndirea dezvoltare, maturitate, declin), critic i factori( generali, specifici). rezolvarea de probleme

C4 Aplica informatii referitoare la produse si servicii.

Conversatia Se explica notiunea de ciclu euristica de viata al unui produs. Observarea Se analizeaza ciclul de via independenta al unui produs: etape (lansare, dezvoltare, declin), specifici). Abstractizarea Problematizarea Verificarea cunostintelor Dezbatere acumulate in semestrul I dirijata Chestionare orala. factori( generali, Dezbaterea maturitate, dirijata Studiu de caz

Evaluare pe baza portofoliilor elevilor.

Recapitularea si evaluarea cunostintelor acumulate in semestrul I

UC Gndirea critic probleme

2. C4 Aplica informatii i referitoare la servicii.

Probe orale de evaluare a cunostintelor

rezolvarea de produse si