Sunteți pe pagina 1din 3

Registru coordonare santier

REGISTRUL DE COORDONARE
Santier: ...................................... Adresa: .................................................................... Antreprenor general: SC BAU BAU SRL
BUCURESTI - 2010 Registrul de coordonare (Conform H.G. nr.300/2006, art.37, lit.a h) A. Numele i adresele antreprenorilor, subantreprenorilor i data interveniei fiecruia pe antier.
B. Lista cu efectivul lucrtorilor pe antier i durata prevzut

pentru efectuarea lucrrilor.


C. Evenimentele importante care trebuie luate n considerare la

realizarea proiectului, respectiv a lucrrilor, constatrile i deciziile adoptate.


D. Observaiile, informaiile i propunerile privind securitatea i

sntatea n munc aduse la cunotin beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe antier i eventualele rspunsuri ale acestora.
E.

Observaiile i propunerile antreprenorilor i subantreprenorilor privind securitatea i sntatea n munc.

F. Abaterile de la prevederile planului de securitate i sntate.

G. Rapoartele vizitelor de control pe antier i ale ntrunirilor,

dispoziiile care trebuie transmise. H. Incidente i accidente care au avut loc.


OBSERVATII

Cuprins;
1. Informatii generale - Locatia santierului - Beneficiarul lucrarii (nume si adresa) - Data inceperii lucrarilor - Durata estimativa a lucrarilor pe santier - Numarul estimativ de lucratori care lucreaza simultan pe santier - Anteprenor (nume si adresa) 2. Repartizarea executiei lucrarilor (conform contract) - Categoria lucrarii - Denumire anteprenor - Data interventiei in santier 3. Lista cu efectivul lucratorilor pe santier - Denumire anteprenor - Durata prevazuta pt. efectuarea lucrarilor - Numar de lucratori 4. Evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea lucrarilor, constatarile si deciziile adoptate - Descrierea pe scurt a evenimentului - Procesul verbal de inspectie in care s-a consemnat evenimentul, constarile si decizie - Procesul verbal de inspectie in care s-a consemnat modul de rezolvare a deciziilor 5. Observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sanatatea in munca aduse la cunostiinta beneficiarului, managerului de project sau celor care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale acestora - Documentul care contine observatii, informatii, propuneri privind SSM - Emitent - Data transmiterii la beneficiar, managerul de project - Persoana care a transmis documentele (1) - Documentul prin care s-a transmis raspunsul 6. Abaterea de la prevederile planului de securitate si sanatate - Descrierea pe scurt a evenimentului - Procesul verbal de inspectie in care s-a consemnat evenimentul, constarile si decizie - Procesul verbal de inspectie in care s-a consemnat modul de rezolvare a deciziilor 7. Rapoartele vizitelor pe santier si ale intrunirilor si dispozitiilor ce trebuie transmise - Identificarea documentului emis (PV inspectie, protocol, dispozitie, etc.) - Data emiterii - Observatii

- // -

Elaborat,