Sunteți pe pagina 1din 12

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap.

4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amplasamentului"
in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012
Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari


2

Valoare (fara TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei

Mii euro

Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


1.1.

Obtinerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului
Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma initiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

417.643

92.000

100.234

517.878

114.080

417.643

92.000

100.234

517.878

114.080

1.3.

TOTAL CAPITOL 1
Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor
TOTAL CAPITOL 2
Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica
3.1.

Studii teren (geotehnic si topografic)

1.050

0.231

0.252

1.302

0.287

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

43.408

9.536

10.418

53.825

11.857

3.3.

Proiectare si inginerie

131.648

29.000

31.596

163.244

35.960

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.

Consultanta
Asistenta tehnica

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

3.6.

TOTAL CAPITOL 3

20.428

4.500

4.903

25.331

5.580

241.930

53.267

58.063

299.993

66.084

Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza


4.1.

Constructii si instalatii

3409.240

751.000

818.218

4227.457

931.240

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

277.824

61.200

66.678

344.501

75.888

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

277.824

61.200

66.678

344.501

75.888

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

136.188

30.000

32.685

168.873

37.200

4.5.

Dotari
Active necorporale

277.824

61.200

66.678

344.501

75.888

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4378.898

964.600

1050.936

5429.834

1196.104

91.047

20.056

21.851

112.898

24.870

41.047

9.042

9.851

50.898

11.212

50.000

11.014

12.000

62.000

13.658

53.895

11.872

0.000

53.895

11.872

29.020

6.393

0.000

29.020

6.393

4.146

0.913

0.000

4.146

0.913

20.729

4.566

0.000

20.729

4.566

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

503.847

110.989

120.923

624.770

137.627

648.789

142.918

142.775

791.564

174.369

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

5687.261

1252.785

1352.008

7039.268

1550.636

Din care C+M (C+M = 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4145.753

913.242

994.981

5140.734

1132.420

4.6.

TOTAL CAPITOL 4
Cap. 5: Alte cheltuieli
5.1.

Organizare santier

5.1.1. Lucrari de constructii [procent 1% x (1.2. + 1.3. + 2 + 4.1. + 4.2.)]


5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii


5.2.1.1.
[0.70% x (C+M)]
Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului,
5.2.1.2.
urbanism si pt autor. lucrarilor de constructii [0.10% x (C+M)]
5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)]
5.2.2. Comision pentru obtinerea finantarii necesare
5.2.3. Costul creditului
5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute [procent max. 10% x (1.2. + 1.3. + 2 +


3 + 4)]
TOTAL CAPITOL 5
Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la
beneficiar

6.1.
6.2.

Pregatirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului alimentare apa si canalizare menajera, energie electrica si drumuri de acces
in mii lei / mii euro la cursul
Nr. Crt.

Specificatie

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012


Valoare (fara TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei

Mii euro

Alimentare cu apa

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

Canalizare

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

Alimentare cu gaze naturale

22.698

5.000

5.448

28.146

6.200

Alimentare cu agent termic

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

Alimentare cu energie electrica

22.698

5.000

5.448

28.146

6.200

Telecomunicatii (telefoni, radio-TV, etc.)

13.619

3.000

3.269

16.887

3.720

Alte tipuri de retele exterioare


Drumuri de acces si imprejmuiri, din care:

9.079

2.000

2.179

11.258

2.480

204.282

45.000

49.028

253.310

55.800

181.584

40.000

43.580

225.164

49.600

22.698

5.000

5.448

28.146

6.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9.079

2.000

2.179

11.258

2.480

417.643

92.000

100.234

517.878

114.080

8.1. Drumuri, alei, parcari


8.2. Imprejmuire
9
10

Cai ferate industriale


Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
TOTAL - CAPITOLUL 2

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3


privind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amplasamentului"
in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012
Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari


2

Valoare (fara TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei

Mii euro

Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica:


3.1.

Studii teren (geotehnic si topografic)

1.050

0.231

0.252

1.302

0.287

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

43.408

9.536

10.418

53.825

11.857

3.2.1. Obtinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

0.100

0.022

0.024

0.124

0.027

3.2.2. Obtinerea / prelungirea valabilitatii autorizatiei de


construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul
agricol [1.00% x Lucrari C.M. prevazute]

41.458

9.132

9.950

51.407

11.324

3.2.3. Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente


la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie
electrica, telefonie, etc.

0.100

0.022

0.024

0.124

0.027

3.2.4. Obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar

0.250

0.029

0.060

0.310

0.068

3.2.5. Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2.6. Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral


provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2.7. Obtinerea avizului PSI

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2.8. Obtinerea acordului de mediu


3.2.9. Alte avize

0.500

0.110

0.120

0.620

0.137

1.000

0.220

0.240

1.240

0.273

Proiectare si inginerie

131.648

29.000

31.596

163.244

35.960

3.3.1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total,


din care:

118.030

26.000

28.327

146.357

32.240

3.3.1.a. Studiu de prefezabilitate

13.619

3.000

3.269

16.887

3.720

3.3.1.b. Studiu de fezabilitate

31.777

7.000

7.627

39.404

8.680

3.3.1.c. Elaborarea proiectului tehnic

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

3.3.1.d. Elaborarea detaliilor de executie

22.698

5.000

5.448

28.146

6.200

3.3.1.e. Verificarea de specialitate a proiectului

4.540

1.000

1.090

5.629

1.240

3.3.1.f. Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3.2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si


autorizatiilor aferente obiectului de investitii

9.079

2.000

2.179

11.258

2.480

4.540

1.000

1.090

5.629

1.240
0.000

3.3.

3.3.3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii


incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect
(modernizari, consolidari, etc.)
3.3.4. Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.

Cheltuieli pentru consultanta - total, din care

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

31.777

7.000

7.627

39.404

8.680

13.619

3.000

3.269

16.887

3.720

20.428

4.500

4.903

25.331

5.580

6.809

1.500

1.634

8.444

1.860

13.619

3.000

3.269

16.887

3.720

241.930

53.267

58.063

299.993

66.084

3.5.1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului


justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de
finantare
3.5.2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului
investitiei sau administrarea contractului de executie
3.6.

Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:


3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta
nu intra in tarifarea proiectarii
3.6.2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta,
autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei
lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL CAPITOL 3

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUI
DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 1
in mii lei / mii euro la cursul
Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


2

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012


Valoare (fara TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Terasamente si infrastructura

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

Constructii - rezistenta si arhitectura

363.168

80.000

87.160

450.328

99.200

Izolatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Instalatii electrice

36.317

8.000

8.716

45.033

9.920

5
6
7

Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet

22.698
22.698

5.000
5.000

5.448
5.448

28.146
28.146

6.200
6.200

Instalatii de alimentare cu gaze naturale


Instalatii de telecomunicatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

13.619

3.000

3.269

16.887

3.720

TOTAL CAPITOL I

503.896

111.000

120.935

624.831

137.640

MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

TOTAL CAPITOL II

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

8
II.
1
III.

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

Utilaje si echipamente de transport


Dotari

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

TOTAL CAPITOL III

230.612

50.800

55.347

285.958

62.992

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

827.115

182.200

198.508

1025.623

225.928

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARI


DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 1
in lei / euro la cursul 4.5396
II.

lei / euro din data de

10.08.2012

MONTAJ:

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / Echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)

EURO

Montaj echipament 1

buc

Montaj echipament 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Montaj echipament 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Montaj echipament 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Montaj echipament 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Montaj echipament 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Montaj echipament 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Montaj echipament 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

III.

PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / Echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)

EURO

Procurare echipament 1

buc

Procurare echipament 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Procurare echipament 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Procurare echipament 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Procurare echipament 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Procurare echipament 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Procurare echipament 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Procurare echipament 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

III.2. Utilaje si echipamente de transport:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

Echipament de transport 1

buc

13618.80

3000.00

13618.80

3000.00

3268.51

16887.31

3720.00

Echipament de transport 2
Echipament de transport 2

buc
buc

2
3

9079.20
4539.60

2000.00
1000.00

18158.40

4000.00

4358.02

22516.42

4960.00

13618.80

3000.00

3268.51

16887.31

3720.00

45396

10000

10895

56291

12400

TOTAL GENERAL

Pag. 5

TVA)

EURO

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414
III.3. Dotari:
Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire dotare

U.M.

Cant.
RON

EURO

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)
RON

EURO

RON

RON

EURO

Dotare 1

buc

Dotare 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Dotare 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Dotare 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Dotare 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Dotare 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Dotare 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Dotare 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Pag. 6

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUI
DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 2
in mii lei / mii euro la cursul
Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


2

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012


Valoare (fara TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Terasamente si infrastructura

226.980

50.000

54.475

281.455

62.000

Constructii - rezistenta si arhitectura

907.920

200.000

217.901

1125.821

248.000

Izolatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Instalatii electrice

86.252

19.000

20.701

106.953

23.560

5
6
7

Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet

45.396
45.396

10.000
10.000

10.895
10.895

56.291
56.291

12.400
12.400

Instalatii de alimentare cu gaze naturale


Instalatii de telecomunicatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

36.317

8.000

8.716

45.033

9.920

1348.261

297.000

323.583

1671.844

368.280

MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

TOTAL CAPITOL II

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

TOTAL CAPITOL I
II.
1
III.

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

Utilaje si echipamente de transport


Dotari

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

TOTAL CAPITOL III

230.612

50.800

55.347

285.958

62.992

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1671.481

368.200

401.155

2072.636

456.568

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARI


DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 2
in lei / euro la cursul 4.5396
II.

lei / euro din data de

10.08.2012

MONTAJ:

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / Echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)

EURO

Montaj echipament 1

buc

Montaj echipament 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Montaj echipament 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Montaj echipament 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Montaj echipament 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Montaj echipament 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Montaj echipament 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Montaj echipament 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

III.

PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / Echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)

EURO

Procurare echipament 1

buc

Procurare echipament 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Procurare echipament 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Procurare echipament 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Procurare echipament 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Procurare echipament 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Procurare echipament 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Procurare echipament 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

III.2. Utilaje si echipamente de transport:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

Echipament de transport 1

buc

13618.80

3000.00

13618.80

3000.00

3268.51

16887.31

3720.00

Echipament de transport 2
Echipament de transport 2

buc
buc

2
3

9079.20
4539.60

2000.00
1000.00

18158.40

4000.00

4358.02

22516.42

4960.00

13618.80

3000.00

3268.51

16887.31

3720.00

45396

10000

10895

56291

12400

TOTAL GENERAL

Pag. 8

TVA)

EURO

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414
III.3. Dotari:
Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire dotare

U.M.

Cant.
RON

EURO

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)
RON

EURO

RON

RON

EURO

Dotare 1

buc

Dotare 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Dotare 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Dotare 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Dotare 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Dotare 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Dotare 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Dotare 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Pag. 9

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUI
DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 3
in mii lei / mii euro la cursul
Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


2

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012


Valoare (fara TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei

Mii euro

I.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Terasamente si infrastructura

272.376

60.000

65.370

337.746

74.400

Constructii - rezistenta si arhitectura

998.712

220.000

239.691

1238.403

272.800

Izolatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Instalatii electrice

104.411

23.000

25.059

129.469

28.520

5
6
7

Instalatii sanitare
Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet

68.094
68.094

15.000
15.000

16.343
16.343

84.437
84.437

18.600
18.600

Instalatii de alimentare cu gaze naturale


Instalatii de telecomunicatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

TOTAL CAPITOL I
II.
1

1557.083

343.000

373.700

1930.783

425.320

MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

TOTAL CAPITOL II

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

III.

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

Utilaje si echipamente de transport


Dotari

45.396

10.000

10.895

56.291

12.400

92.608

20.400

22.226

114.834

25.296

TOTAL CAPITOL III

230.612

50.800

55.347

285.958

62.992

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1880.302

414.200

451.273

2331.575

513.608

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414

LISTA DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI DOTARI


DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 3
in lei / euro la cursul 4.5396
II.

lei / euro din data de

10.08.2012

MONTAJ:

II.1. Montaj utilaje si echipamente tehnologice:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / Echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)

EURO

Montaj echipament 1

buc

Montaj echipament 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Montaj echipament 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Montaj echipament 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Montaj echipament 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Montaj echipament 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Montaj echipament 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Montaj echipament 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

III.

PROCURARE:

III.1. Utilaje si echipamente tehnologice:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / Echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)

EURO

Procurare echipament 1

buc

Procurare echipament 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Procurare echipament 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Procurare echipament 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Procurare echipament 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Procurare echipament 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Procurare echipament 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Procurare echipament 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

III.2. Utilaje si echipamente de transport:


Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire / Tip utilaj / echipament

U.M.

Cant.

RON

RON

EURO
5

EURO

RON
4

RON

10

Echipament de transport 1

buc

13618.80

3000.00

13618.80

3000.00

3268.51

16887.31

3720.00

Echipament de transport 2
Echipament de transport 2

buc
buc

2
3

9079.20
4539.60

2000.00
1000.00

18158.40

4000.00

4358.02

22516.42

4960.00

13618.80

3000.00

3268.51

16887.31

3720.00

45396

10000

10895

56291

12400

TOTAL GENERAL

Pag. 11

TVA)

EURO

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta
Fax.0241657545; Tel.0241619712;
0744624444; 0728157867;
sabimo_proiect@yahoo.com
J13/972/2005 RO 17414414
III.3. Dotari:
Pret unitar

Valoare

(fara

TVA [24%]

Valoare

(inclusiv
TVA)

Nr.
Crt.

Denumire dotare

U.M.

Cant.
RON

EURO

10

453.96

100.00

453.96

100.00

108.95

562.91

124.00

TVA)
RON

EURO

RON

RON

EURO

Dotare 1

buc

Dotare 2

buc

907.92

200.00

1815.84

400.00

435.80

2251.64

496.00

Dotare 3

buc

1361.88

300.00

4085.64

900.00

980.55

5066.19

1116.00

Dotare 4

buc

1815.84

400.00

7263.36

1600.00

1743.21

9006.57

1984.00

Dotare 5

buc

2269.80

500.00

11349.00

2500.00

2723.76

14072.76

3100.00

Dotare 6

buc

2723.76

600.00

16342.56

3600.00

3922.21

20264.77

4464.00

Dotare 7

buc

3177.72

700.00

22244.04

4900.00

5338.57

27582.61

6076.00

Dotare 8

buc

3631.68

800.00

29053.44

6400.00

6972.83

36026.27

7936.00

92608

20400

22226

114834

25296

TOTAL GENERAL

Intocmit,
S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar,
S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Pag. 12

S-ar putea să vă placă și