Sunteți pe pagina 1din 14

Sursele de acetil CoA

Glicogen

Trigliceride

Glicogenolizã

Lipolizã

Proteine

Proteolizã

Glucozã Glicolizã
Glucozã
Glicolizã

Acizi grasi liberi

Aminoacizi

Glicolizã Acizi grasi liberi A m i n o a c i z i oxidare 

oxidare

-oxidare

Piruvat Oxidare
Piruvat
Oxidare

Dezaminare si

ACETIL CoA

Soarta acetil CoA

Piruvat

Aminoacizi

Acizi grasi

Soarta acetil CoA Piruvat Aminoacizi Acizi grasi ACETIL CoA Ciclul Krebs Corpi cetonici Steroli-acizi grasi
Soarta acetil CoA Piruvat Aminoacizi Acizi grasi ACETIL CoA Ciclul Krebs Corpi cetonici Steroli-acizi grasi

ACETIL CoA

Soarta acetil CoA Piruvat Aminoacizi Acizi grasi ACETIL CoA Ciclul Krebs Corpi cetonici Steroli-acizi grasi
Soarta acetil CoA Piruvat Aminoacizi Acizi grasi ACETIL CoA Ciclul Krebs Corpi cetonici Steroli-acizi grasi

Ciclul Krebs

Corpi cetonici

Steroli-acizi grasi

Descrierea generală a ciclului Krebs

Piruvat

Descrierea generală a ciclului Krebs Piruvat Acizi grasi ACETIL CoA Ciclul acizilor tricarboxilici CO 2 CO

Acizi grasi

Descrierea generală a ciclului Krebs Piruvat Acizi grasi ACETIL CoA Ciclul acizilor tricarboxilici CO 2 CO
ACETIL CoA Ciclul acizilor tricarboxilici CO 2 CO 2 GTP + - (4) 2 H
ACETIL CoA
Ciclul acizilor
tricarboxilici
CO 2
CO 2
GTP
+
-
(4)
2 H + 2 e

Lantul respirator-

Aminoacizi

fosforilarea oxidativã

11 ATP

Soarta atomilor de carbon în ciclul Krebs

Atomii de carbon ai acetil CoA (roşu) nu se pierd în prima tură a CK

Soarta atomilor de carbon în ciclul Krebs • Atomii de carbon ai acetil CoA (roşu) nu

1. Condensarea acetil CoA cu oxaloacetatul

O

CoASH

    O  
   

O

 
    +
   

+

SCoA

*COO

 
  * C SCoA  

*C

* C

SCoA

 

*CH 2

H

2 O

*CH 2

 
   
 

O

HO

C

-

COO

HO

C

   
   

C

COO

-

 

CH 2

 

CH 2

CH 2

COO

-

COO

-

COO

 

*CH3*C

Acetil CoA

Oxaloacetat

Citroil- SCoA

Citrat

CITRAT SINTAZA

-

COO

-

-

Sursã de echivalenti

reducãtori citosolici

pentru biosinteze

reductive

Soarta citratului

citosolici pentru biosinteze reductive Soarta citratului Sursã de carbon pentru procesele biosintetice

Sursã de carbon pentru

procesele biosintetice

citosolice (acizi grasi,steroli)

CITRAT

biosintetice citosolice (acizi grasi,steroli) CITRAT Reglator al altor etape metabolice (-) fosfofrucokinaza
biosintetice citosolice (acizi grasi,steroli) CITRAT Reglator al altor etape metabolice (-) fosfofrucokinaza

Reglator al altor

etape metabolice

(-) fosfofrucokinaza

(+)acetil CoA carboxilaza

Ciclul Krebs

generare de energie

2. Izomerizarea citratului

HO

*COO

*CH 2

C

CH 2

COO

Citrat

-

COO

-

-

H 2 O

HO *COO *CH 2 C CH 2 COO Citrat - COO - - H 2 O
- *COO *CH 2 C COO CH - COO cis-Aconitat
-
*COO
*CH 2
C
COO
CH
-
COO
cis-Aconitat

ACONITAZA

-

H 2 O H HO
H
2 O
H
HO

*COO

-

*CH 2

C

C

COO

H

COO -

Izocitrat

-

3. Oxidarea şi decarboxilarea izocitratului

*COO

-

*CH 2

-

H

C

COO

HO

C

H

COO

-

Izocitrat

+ NADH + H

NAD

COO HO C H COO - Izocitrat + NADH + H NAD + *COO - *CH

+

*COO

-

*CH 2

-

H C COO C O - COO
H
C
COO
C
O
-
COO

Oxalosuccinat

CO 2

*COO - *CH 2 - H C COO C O - COO Oxalosuccinat CO 2 IZOCITRAT

IZOCITRAT DEHIDROGENAZA

-

*COO

*CH 2

CH 2

C O -
C
O
-

COO

-cetoglutarat

4. Decarboxilarea oxidativă a

-cetoglutaratului

-

*COO

*CH 2

CH 2

C

O

-

COO

-cetoglutarat

CO 2 CoASH + NAD NADH + H +
CO 2
CoASH
+
NAD
NADH + H +

-

*COO

*CH 2

CH 2

C

S

O

CoA

Succinil CoA

- CETOGLUTARAT DEHIDROGENAZA

Soarta succinil CoA

Propionil CoA

Soarta succinil CoA Propionil CoA Metilmalonil CoA Metabolismul acizilor grasi atipici si a  -cetoacizilor ramificati

Metilmalonil CoA

Soarta succinil CoA Propionil CoA Metilmalonil CoA Metabolismul acizilor grasi atipici si a  -cetoacizilor ramificati

Metabolismul acizilor grasi

atipici si a -cetoacizilor

ramificati

-cetoglutarat

atipici si a  -cetoacizilor ramificati  -cetoglutarat Ciclul Krebs SUCCINIL CoA Ciclul Krebs Biosinteza porfirinei

Ciclul Krebs

SUCCINIL CoA

ramificati  -cetoglutarat Ciclul Krebs SUCCINIL CoA Ciclul Krebs Biosinteza porfirinei Acetoacetat 
ramificati  -cetoglutarat Ciclul Krebs SUCCINIL CoA Ciclul Krebs Biosinteza porfirinei Acetoacetat 

Ciclul Krebs

Biosinteza porfirinei

Acetoacetat

-aminolevulinat

Utilizarea corpilor

cetonici

Succinat

Acetoacetil CoA

5. Scindarea succinil CoA

-

*COO

*CH 2

CH 2

C

S

O

CoA

Succinil CoA

GDP + Pi GTP
GDP + Pi
GTP

-

*COO

*CH 2

*CH

2

-

*COO

+ CoASH

Succinat

SUCCINIL CoA SINTETAZA

6. Oxidarea succinatului

-

COO

CH 2

CH

2

COO -

Succinat

FAD FADH 2
FAD
FADH 2

-

OOC

H

C C -
C C -

C

C

-
-

-

H COO

Fumarat

SUCCINAT DEHIDROGENAZA

7. Hidratarea fumaratului

-

OOC

7. Hidratarea fumaratului - OOC C C H - + H COO Fumarat H 2 O

C

C

7. Hidratarea fumaratului - OOC C C H - + H COO Fumarat H 2 O

H

-

+

H COO

Fumarat

H 2 O

7. Hidratarea fumaratului - OOC C C H - + H COO Fumarat H 2 O

FUMARAZA

HO

-

COO

C

H

CH 2

COO -

L - malat

8. Oxidarea malatului

HO

-

COO

C

H

CH 2

COO -

L - malat

+

NAD NADH + H
NAD
NADH + H

-

+

COO

C

O

CH 2

COO -

Oxaloacetat

MALAT DEHIDROGENAZA