Sunteți pe pagina 1din 18

pR i r uv Ar Av AN T U L E CO LAR

III ---

rxt
tlt

Modele de scriere

Activitatea 1

-". '; r. r: i. . . """'

A. Completati randurite semnele cu date.Sdge1ile lndicd va direotia caretrebuie scrieli, in sd B. Piticul este gata de zbor. Trebuie doar se desenati eticopterut unind punct6t6 cu o tinie.

Activitate

1i ... i.. ..'l r ji i


'i i
''!
''

",:

..1'

L:.,i

'i. ....

A. Completati punctate, sub randurile.ugor transform E sa semnele tere.Unili in linlile $i elemaiscrieti randde litere. iterecunoasieti? un Ce qi B. Termlna'li desenat de frunzele colorati-le. ve vor aminticletoamna aur. Ele oe

Activitatea 3

puteli privjti flori Cu ajutorult:pelr.AFHor; desena doarfrurjze;.dar,diverse nu qi floi.i. ce penttiu,voi. desenati a desenat'Piticul lvlai cateva si coloratile.eum place. flori Vd

Activitatea4
' , \-,,/ i.....' . r.. . . . . j ':.....j . j. ] : J ^

i
:.....j

-Jt

ii

pe A. Terniinati scris, fecare de rand, semnele date. Astfeva veliobisnu screti. sa punctate scriet maijosinca un randde itere. literele dupe ni e Conturati $i B. in locul liber desena{i bAiat o fate. un sau

t '.. " '...r.' """1..."t .

'

-:^ ar-.u gSt-fi? ./eurl!" alra

.&r

i i
'

i:

'. '..'.

irl

'i:

Acestfrumos ornament pe floral fost inventat vremuri me$terii a popularl. foloseau de Ei aceste ornamente infrumusetarea la furcilor tors,a paturilor, cufereJor lemn$i a de a din oalelor lut. de

Activitatea6

fOt ,'1..::i'..-,': "'..:',

date. vet scre u timee 10 ljtere alfabetului. Azi ale A. Completati randurile semnele cu gi inca Ba B. Desenati, osindu-vd patrdlele, doudbalene un elefan-tel.enee inoatd fo de privesc. intalnit se alta, e efantei iar s-au si unadupA

Activitatea 7

: 6 d lJ 15 /t 6 if if rr?ftfT?rx-7flf7c7f7f) 15
)< ><
}C

)< )< )<


)

)<
)

r
' ,

. t !__!.Juutitjtju{J,utjlq ! a a a a a [T!

Desenati jos incao cetate, fel ca prima. nu uitatide ornamentul mai la Si dantelat ramei al oesenutur.

Activitatea8

ftr-\ i'; : TT-TT'T .eJ-!_!-L

ornamentepe rand. e A, Terminati desenat de douddreptunghiurl, ornamente oglndAalecelor e in B. Cand termina desenat veti de trumos. vetiobtine covor un

Activitatea 9

Aceaste bufnitd inteleapte invlta desenali grijepenele frunzjgul vd sd-i cu copacului. $i E o activitate meticuloase, $i foarteinieresante. se nu greqiti, dar Ca orientati-va dupd jos. micaimagine stanga, din

Activitatea10

eY

cu A, Comp etatirandurile figure date. jumatate morii vants inaddouacAsute. a de B. Desenati cealaLte

Activitatea11
tj

l\

e 4r
.f

Coloralcocosu demaijos$ dese|atiinfala iu puisorii gAnusele pA modetul du $i de marsus.

Activitatea12

panela capet. semnele Conlinuati sa.desenati B. Completali randurile brddu1i cu cerbi.Caticerbiau inceput? cu 9i

").:;'#t;:,.:""');i'(. i' \'.. ri:t.i:{'ir ) ,,'''\"\ i i \ ii-i":i-+) *1

,"-'-'\i'::t.x i'-':,,r.( i t'j -----. 'y,? ---',,^. jr r"---\i..-----"", \l-'-r


il
il\l

,i ," "'.. i

,/"y"

\. i ,,.----)i1_-_{_,----\ \t,'
\

\.t ,

ii i,oi \.\. i
r

i:-)t )--;4" ii \.. i\'-- ;zti


l' \\. |
____I _- - -

'XJ.X

,,i';\:--ii,\ .../\ "',-,-----'i'--,----,,'' ,;7i i \t.. I'... .i I


\ , i - z -",' \\ ,/\ -\\\ -----+_---' - ,/ , '\\. i

r.li:...__.* ::_,r+,):", --_-2i..:


\

' ...'(:"'; "r..:- it i.i.-i--"''


i

j'i

ij ,i ,l

-.'

Tuturor copiilor placese deseneze le astfel ornamente. de Piticul sperasd ve placdgi voua se coloratiin diverse culori acest ornament complicat.

'

Activitatea 14 i
':.li::1 :'a1j'a:':': :::': rtir : :'' :_1r'::":::rii: l'

F${,'
ni l =frr =fri;
-:::,. .:::. .: : : . . -::::.. j:::,

:::.':..::

-:::

-j;

:.

-::::

\,k'

'h

randu ui. e la sd semne pana capatul A. Continuati desenati pdtralelelor? desenat pdtrate un e efAnte in e A1i cu B. Ati vazutcatese pot desena, ajutorul ' randufluturaqilor. flor. le-a o o balena, moara, Acum, venit

Activitatea15
.-:r

l**r.

Flamingo o pasere e foartefrumoasd. locurlle Pe ramase libere, maipoatedesena se un flamingo chiardoi;desenati sau langA flor 9i larbd. ei Alegeti singuri sa desenati ce loc. ce $iin

. Activitatea16
J' jii:

l
.

irt iiJ it
7;

!.' t-t i .-,' t_t i: r'-N. f. ;-f ,

i i i j i ;i i ,i: iii

pagina caietu Sa vedemcat de b ne a1i invdtat desenati sd scrieti sd a ui. ultima Si grua. cu Terminati desenat de ornamentele mare folosindu-va pAtrAtele. de

L IN V A TA M A N T U PRESCO LAR

S-ar putea să vă placă și