Sunteți pe pagina 1din 24

RaVISTA paNTAU

CoNSTRUCTORl1
AIIATORI
FONDATA 1N 1910, SERIE NouA
ANUL )()(\X, NR. 316
_.u,J5Ii
1j
@M'ij __________________________ _
a copierea unei. casete
video, unii amatori vor
adauge un comentariu pro-
priu. Dar la majoritatea aparaturii
video sunetul este stereofonic. n
schimb, de amatorul dis-
pune de un singur microfon,
astfel sursa este
Mixerul a
o
poate sunetul
stereofonic original,
suprapunnd pe cele
piste, dar monofonic, sem-
nalul venit de la microfon.
Pentru a putea ne facem ct
mai rapid o asupra monta-
jului, l-am echipat doar cu un mic
amplificator pentru de con-
trol. Dat fiind consumul redus, ali-
mentarea lui se va rezuma la o
baterie de 9 V.
De fapt, singura pe
care o schema este dis-
paritatea dintre tensiunile venite
de la microfon de la aparatul
video. ultima este de ordinul
tensiunea de la
microfon nu
nainte de toate,
mixerul nostru va trebui
cele tensiuni la ordin
de
Pentru aceasta, intrarea de
microfon va fi la intrarea
unui amplificator tip
UA741. Montarea lui n
con -
trareactie
un n
tensiune de aproape
200 de ori. Astfel, sensibilitatea
"micro" a montajului va fi (n con-
tinuare) de ordinul a 2,5 mV,
iar la etaju-
lui amplificator, semnalele vor
avea amplitudini apropiate.
mixajul. Acesta se
printr-un joc al rezis-
per-
mit dozarea semnalelor de la cele
surse naintea lor n
mixer. Din acest punct se ia sem-
nalul sonor pentru Prea
slab pentru a fi aplicat receptoru-
lui, el va fi amplificat din nou
adaptat
reduse a
Pentru simplificarea monta-
jului ntruct servesc
numai la verificarea
mixajului, aici vom lucra n
monofonie.
Un al doilea amplificator
va asigura ampli-
ficarea tensiunii. Un poten-
va permite contro-
larea volumului n a
interveni la nivelul mixaj ului. n
acest loc avem un
cu pentru pornirea
montajului. tranzistoare
complementare, montate n push-
+9V
puII, n curent,
implicit adaptarea
Pentru se
firul blindat, al ecran va fi
legat la O V, realizndu-se astfel
interconectarea dintre pla-
chetele electronice n vederea

n rest, cablajul este simplu. Va
trebui doar se respecte atent
circuitelor integrate
polaritatea condensatoarelor
chimice.
TEHN/UM - februarie 1999
______________________________ .utJjlMI'"_
+ R9
TEHN/UM - februarie 1999
Spre
amplif.
c a s c
+9v
11----<2$
I e i r e
+9V
II
_'4=t.lj'4l.lj _____________________ _
TA 82 AH
(IND
%l l'
STANf)-aV ....
T
II
TEHN/UM - februarie 1999
_______________________ '4:
t

J
j4iC.,j_
pocnetul din difuzoare in
timpul regimurilor tranzitorii.
nu se utilizarea acestui
va fi conectat un
pe Este,
folosirea unUi cablaj Imprimat
pentru amplificator, dar realizarea
acestuia s-ar putea fie mai
dect procurarea G.I.-ului.
Lucrnd ingrijit, se pot obtine
bune rezultate cu un suport
standard, dintr-un material
oarecare, conexiunile fiind
executate cu cablu conventional
(in circuitele de putere se va
utiliza un conductor ceva mai
gros). Traseul de se va
executa dintr-o folie de
pe suport cu un adeziv bun la
care se vor conecta scurt,
celelalte componente. Circuitele
cu tensiune se vor izola

Col ... TA8200AH
C1 -6,8 nF/50V
C2 .. 6,8 nF/SO V
C3 o. 10J1F/16 V
C4 -10 J1F/16 V
C5 .. 100 JlF/25 V
C6 .. 100 J1F/2S V
C7 - 100 J1F/2SV
C8- 1500 J1F/SO V
C9 .. 22 J1F/16 V
C10 .. 1000 J1F/35 V
C11 1.000 JlF/35 V

I
C12- 0,1p,F/SOV
C13 -0,1 J1F/SO V
R1 -10 kO
)
R2;. 10kO
R3-100 kn
R4-15kO
RS-1S0kO
R6 .. 2,? n
I
R7 -2,20
01 .. dif.8 n/15 W
02 - dif. 8 n/15 W
R6 R7 vor avea o putere de minimum 2W.
C1 -0,22J1F/1400 V . -R1 .. 2 knI2W
C2 -0,1 JlF/100 V 11 - 250 V/3A
C3 .. 0,1 JlF/1 00 V Observatii. RezistentaR1
: g: 1 gg a fost pentru
C6 .. 47cfo fl,F/50 V valoare medie a curentuluI
C7 .. O 1 JlF/1 00 V prin 05 (15 mA). Pentru un alt
, . tip de LED, se va modifica tn
D1:l?4 redresoare . mod .
de minimum 3 A Puntea redresoare poate fi
(de exemplu, 3PM8, cu patru diode
4 discrete de aproximativ 100 VI
F1 .. 0,6 AT 3A, de exemplu BY396
F2 .. 2,5 AT BY399).
TEHN/UM - februarie 1999
Pentru punerea tn functiune
este verificarea, cu
ajutorul unui multimetru, a
prezentei
tensiuni pe pinii C.1. (cu o
aproximatie de 20%):
Bibliografie:
1. Stabilizator de
tn comutatie, Vioral Popescu,
Editura de Vest,
1992;
2. Catalog - Echivalente
internationale de componente
electronice active, 1993.
3. Catalog - Scheme
electronice pentru televizoare,
1997.
variatia nivelului de iluminare ntre
praguri prestabilite.
Primul montaj (figura '1) a fost
astfel conceput ca releul .
atunci cnd
iluminarea traductorului
Fiz. ALEXANDRU
fotoelectric - aici FR
- un prag superior
prestabilit, ajustabil din trimerul
U
tilizarea amplificatoarelor
(AO) n
configuratia de
comparatoare de tensiune
posibilitatea - cu mijloace
dintre cele mai simple - a unei largi
game de comutatoare electronice
cu prag, actionate de semnale de
(variatii de
iluminare, umiditate,
etc.), convertibile n
variatii de tensiune prin
intermediul unor traductori
adecvati.
n astfel' de aplicatii,
amplificatorul co-
de (prin intermediul
unui tranzistor care
necesar n curent), actionarea
unui releu electromagnetic, Rei,
care - la rndul -, prin
nchiderea sau deschiderea
contactelor de lucru,
alimentarea circuitului de
dorit, respectiv
a consumatorului la
sau
semnalului de peste/sub
pragul prestabilit.
In acest scop,
operationalului (inversoare, res-
pectiv neinversoare) sunt
conectate n punctul median al
cte unui divizor de tensiune,
dintre care unul "fix" (ajustabil,
eventual, dar "dictat" exclusiv de
valoarea tensiunii de alimentare
de acest ajustaj), iar cel de-al
doilea cu potentialul variabil n
functie de variatiile fizice
utilizate pentru
transpuse n variatii de
(implicit de tensiune) prin
intermediul traductorului.
n functie de natura semnalului
de a
ca de "sensul" dorit la
pragului, respectiv la
sub prag), cele
ale AO pot fi conectate n
punctul median al unuia dintre
divizoare sau al celuilalt. De
asemenea, inversarea "logicii" de
lucru (prag inferior-prag superior)
se poate face prin simpla
inversare a pozitiilor celor
elemente din divizorul comandat.
reamintim
exemple de acest fel,
reprezentnd
actionate prin mai precis
prin nivelului de
iluminare lui sub
un anumit prag, respectiv prin
R1. .
La ntuneric sau iluminare
FR o
foarte mare, astfel intrarea'
inversoare a AO este practic
la prin R1. Pe ce
nixelul
traductorului FR scade, intrarea
inversoare a AO primind, astfel,
din divizorul FR-R1, un
pozitiv tot mai mare.
jamentul" este astfel. (din R 1 )
nct, la atingerea-pragului dorit de
iluminare, acest potential
egaleze pozitiv
(constant) aplicat
neinversoare prin divizorul R2-R3.
La o foarte a
acestui prag,
'I'n starea de saturatie
tranzistorul T1 'I'n
prin divizorul R4-R5, o polarizare
n conductie,
comandnd releului
ReI. Contactele de lucru K1 ale
releului (normal deschise sau
normal nchise,n functie de tipul
aplicatiei dorite) starea
consumatorului din "pornit" rn
"oprit" sau viceversa. Pentru
simplificarea schemei, circuitul
consumatorului nu a fost figurat.
Oricum, el este un circuit serie

11
RS
l."Sk
c
;
R4
D1
lN4007 '
T 1 i
. 2N29051
.J

----"0: &* ...
. j
L.a .. circuitul
corulum8J:t aru l' ",,1
Rel'lIJ II
.....
'--------....--(fJ QV
TEHN/UM - februarie 1999
Dl
l.N4,14B
1.0
Rl
4,,7k
P2
.10k
lin.
R2 'R:!
l,,:skl. ... Sk
il1
Ti
2N29Cf'S

din consumatorul propriu-
zis (avertizor, becuri etc.), sursa
acestuia de alimentare
contactele K1.
se cu
a consumatorului,
indiferent de a
gradului de iluminare (deci la
lui sub pragul de
ales), este suficient ca
releul Rei de o pereche
de contacte, K2,
normal deschise, pe care le vom
conecta, cum se cu linie
n asigurnd
autoalimentarea releului.
Transpunerea
pentru prag inferior de iluminare
se face prin simpla inversare ntre
ele a elementelor FR
R1.
Fotorezistenta poate fi practic
de orice tip, n functie de
rezistenta ei n
pragului de iluminare, urmnd a se
alege, prin tatonare, valoarea
trimerului R1.
Deoarece se
(chiar acum) mai greu,
n montaje de acest fel ele pot fi
nlocuite prin fotodiode montate
(obligatoriu!) n polarizare
cum se vede n exemplul din
figura 2. Acest al doilea montaj
un
comandat prin cu
,;,' praguri distincte reglabile)
unul inferior
TEHNIUM - februarie 1999
1.
superior. prag i
este afectat cte un comparator cu
AO, acestora (A01, A02)
comandnd partea de
(tranzistorul Ti cu
releul Rei piesele aferente) prin
intermediul diodelor separatoare
01 02. Tot comun este
divizorul de (R' 1 +
R1 )/FD, cu observatia punctul
median este conectat la
intrarea inversoare a
comparatorului AOi, care va
pragul inferior, respectiv la
intrarea neinversoare a lui A02,
care pragul superior de
basculare. Pentru a asigura
celor prag uri dorite
de iluminare, .ntre care relelJl
trebuie n repaus
potentialele
celorlalte ale
operationalelor (intrarea
neinversoare a lui A01 cea
inversoare a lui A02) au fost
reglabile, folosindu-se n
locul divizoarelor "fixe" cte un
(P1, respectiv P2).
Pentru ajustarea pragurilor
dorite de iluminare se
astfel:
- cu potentiometrele P1 P2
n pozitie cu fotodioda
FD normal, se
trimerul R1 astfel
nct de tensiune pe
fie de aproximativ
din tensiunea de
de circa 6V;
- se cursorul lui P1 n
extremitatea dinspre plus, iar
cursorul lui P2 n extremitatea
dinspre n care
releul trebuie se afle n repaus
;
- se reduce ilumin-area foto-
diodei la nivelul pe care I
dorim ca prag inferior se
P1 la
releului; cea mai a
gradului de iluminare peste acest
prag trebuie la
eliberarea releului;
- se gradul de
iluminare a FD la nivelul dorit
ca prag superior se
P2 astfel ca, la atingerea acestui
prag, releul
binenteles, n repaus la
cea mai a

practice ale acestor
comutatoare fotocomandate
o foarte de
pe-- care
le
singuri. doar pe
"banalele" scopuri de
avertizare, ele pot comanda
nchiderea sau deschiderea unei
(cnd "consumatorul" este un
servomotor), pornirea/oprirea apei
la o de
("consumator" - un
pornirea/oprirea iluUlinatului de
noapte etc.

Ing .. MIHAI .. GEORGE CODRNAI
U
accesoriilor ,n
proiectarea,
depanarea sau testarea
echipamentelor electronice de
automatizare nu mai este necesar
a fi
Un aparat destinat
munca In domeniile
eventual n altele, colaterale,
este descris n cele ce
Este vorba de un generator de
semnal sinusoidal drept-
unghiular relativ ieftin de
realizat.
Schema-bloc a generatorului
este n figura 1.
DESCRIEREA

Osei/atorul sinusoidal cu
este cu
de tip Wien de

Domeniul de 'acoperit
este de la 10 Hz la 100 kHz.
Frecventa n subdomenii
de generare se prin
comutarea a patru grupe de cte
capacitoare egale, iar
n interiorul unui
subdomeniu de se rea-
cu ajutorul unui
liniar' dublu n
tandem. Subdomeniile de
sunt 10 Hz - 100 Hz,
100 Hz - 1 kHz, 1 kH;:: - 10 kHz,
10 kHz - 100 kHz. In realitate,
pentru ca la
domeniilor nu existe zone
neacoperite n
superior al domeniu este
extins peste cel inferior al
domeniului imediat superior.
Comparatorul permite obti-
nerea la sa a unui semnal
dreptunghiular cu un factor de
umplere fix de 50%, modulabil n
din exterior sau variabil
continuu ntre aproximativ 5%
950/0 (de asemenea, modulabil n
din exterior).
Atenuatorul n trepte de 10 dB
are rolul de reglare a nivelului de
n intervalul de la O dB la -60
dB. Cu ajutorul reglajului de nvel
fin al grupului
rezistor PN-RN se
posibilitatea de a varia la -11
dB din amplitudinea semnalului de
pe fiecare dintre trepte.
Etajul de
curentul necesar pentru
valoarea rezistentei de
fiind de 50 n.
II
Sursa de tensiune
permite modificarea componentei
de tensiune de la
generatorului pentru aplicatii n
care semnalul generat trebuie
fie, eventual, deasupra sau sub
axa de tensiune de O V. Limitele
ntre care poate fi
sunt de la
- 5,1 V la + 5,1 V.
DESCRIEREA SCHEMEI
ELECTRICE
Schema a
generatorului este n
figura 2.
Oscilatorul sinusoidal cu
este realizat cu
un amplificator din
circuitul integrat CI1 (C11 A), de tip
TL084, B084 sau similar
reteaua n
(retea Wien), care este
din grupurile RW1-PW1, C1 ... C4
RW2-CW2, C5 ... C8.
un breviar teoretic al
oscilatoarelor, un amplificator cu
are valoarea n

Ar = A/(1+M)
unde Ar amplificarea
cu A amplificarea n
ft factorul de reactie
termenii fiind
Pentru ca amplificatorul
genereze la un semnal
oarecare, este necesar, conform
anterioare, ca numitorul
fie nul:

Barkhausen)
Cu alte cuvinte, la se va
un semnal, ca la intrare
existe vreunul.
Conform Barkhausen,
sinusoidale se
ntr-un sistem
de reactie,
AH=1
unde A fi sunt, respectiv,
amplificarea factorul de reactie
complexe ale sistemului oscilant
pot fi . .
A = Ae
Jepa
, n =
Relatia Barkhausen se mai
poate pune sub forma
A n = A eH epa + epb) = 1
de unde:

(epa + epb) = 2kn, (k = 1, 2, ... , n).l
Ultimele
respectiv, de amplitudine
de a oscilatoare'lor.
Conditia de este
deoarece
de reactie reactive au defazajul
de ca
semnalul" generat va fi sinusoidal
nu se
dect la o.
(este se/ectlva).
de amplitudine este mai
greu faptului ca
pentru amorsarea este
netesar ca n momentul
amplificarea fie mai mare dect
lucru cauzat de faptul
parametrii dispozitivelor active
o cu modificarea
factorilor de mediu se
n timp. Aceasta ar conduce la
semnal distorsionat de intrare a
dispozitivelor n zonele neliniare
de functionare (blocare-saturatie).
Limitarea amplitudinii
va fi n consecinta,
de un element neliniar.
Utilizarea unei Wien Q
cadrul unui oscilator RC are ca,
avantaj major selectivitatea acesteia.
Conform figurii 3, modulul
functiei de transfer al unei
Wien n- "citita"
tot n tensiune, Ue/Ui, este
Ue/Ui = 1/(1 + R1/R2 + C2/C1),
iar partea a acesteia
se la
fa = 1/21t(R1 R2C1C2) 1/2,
Tot la
defazajul dintre tensiunea de
intrare cea de este nuL
Selectivitatea se
n de rapoartele R1/R2
C2/C 1, dar cel mai convenabil
raport este cel unitar ntre
componentele de fel ale
acesteia (R1 = R2 = R C1 = C2
= C), deoarece conduce lac
atenuare a semnalului de
reactie. Astfel
Ue/Ui - 1/3

fa = 1/21tRC.
n acest caz selectivitatea
este destul de . ea
avnd un factor de
ec:hivalent,de aproximativ 0,33.
Revenind la schema
defazaju/ui nul dintre
tensiunea retelei
Wien tensiunea de la sa,
aceasta din se
la intrarea neinversoare a CI1 A.
TEHN/UM ;. februarie 1999
Pentru formei
sinusoidale a tensiunii de
din oscilator, amplificarea este
cu un element neliniar.
n este vorba de tranzistorul
cu efect de cmp cu
(TEC-J)T1, de tip
BFW11.
('r ds) a canalului este
de o tensiune
\ cu amplitudinea
semnalului alternativ de la
oscilatorului (pinul 1, Cii A).
Tensiunea se prin
redresare cu dioda D1 filtrare cu
R4 Ci O. La amorsare,
componenta de control
fiind practic TEC-J o
r ds n jurul a
100 n. Prin aceasta, amplificarea
ramura negative este
A = 1 + R2I(R3 + rds)
trebuie fie mai mare dect
atenuarea selective Wien
(atenuare = 3). n momentul
ea este de
minimum 3,08.
amorsare, componenta
cu
a.mplitudinea tensiunii de
n valoare
modificarea
n sensul ei, dar nu sub.
limita de din Rolul
de la prag,
semnificative a
amplitudinii semnalului sinusoidal,
este de "volantul" electric
constituit chiar de grupul R4,C10.
P1 are rolul de
reglare a' tensiunii alternative de
la un nivel de 3,16 Vef,
indiferent de frecventa de

Deoarece TEC-J se
ca o
n tensiune numai pentru tensiuni
de cteva zeci de
extinderea acestui
domeniu la cteva sute de
'(tensiune care poate
la amorsare n
este cu ajutorul
R5 R6. Tensiunea
canalului
rEHN/UM - februarie 1999
IN-l':'lD


prin P1, R5 R6,
este, n cazul cel mai nefavorabil,
de ordinul a ctorva sute de V
(500 - 600
Nivelul de tensiune de
pe condensatorul Ci este
amplificat (de 1,15 ori) de
operationalul Cii B inversat,
apoi, de Cii C.
Comparatorul este realizat cu
Cii D. Tensiunile de la celor
amplificatoare
Cii B Cii C se constituie n cele'
limite ntre se va
compara semnalul sinusoidal de
la oscilatorul propriu-zis, din care
se va obtine factorul de umplere
dorit al semnalului dreptunghiular
(prin intermediul
P-AX, cu S-C/ A n pozitia "C").
S-C/ A este la
"A") , factorul de umplere al
semnalului dreptunghiular este de
50%. n a
comutatorului, semnalul
dreptunghiular se poate modula n
cu un semnal alternativ
extern, aplicat pe IN-MD ajustat
cu potentiometrul
PMD. la supratensiuni
accidentale este de
grupul Ri, DZ1, DZ2.
Atenuatorul n trepte este
constituit din rezistoarele HAi ...
RA7. Deoarece etajul de
de trei ori (raportat la
intrarea neinversoare), att
semnalele sinusoidale ct cele
dreptunghiulare sunt divizate
suplimentar de atenuator prin
rezistoarele R9 R14.
Sursa de
este de tip
TL083, 8083 sau echivalent,
surse auxiliare de tensiune
R20-DZ4,
respectiv R19-DZ3, un
liniar de reglaj,
PCC. sursei este
prin intermediul comutatorului
prin Ri5 la
(Continuare n pag. 10)
_*4:t
e
'ij4Ce'i_

(Urmare din pag. 9)
intrarea inversoare a
amplificatorului operational CI2A.
n pozitia ,,-" se poate minimiza
componenta de curent continuu a
ampllflcatorulul de ' (cu
i
atenuatorul la -60 dB PN la
minimum) cu ajutorul
potentiometrului semireglabil PO.
Acest amplificator este repetor
inversor, raportat la intrarea
inversoare de curent continuu.
Sursa de alimentare a
montajului trebuie fie ct mai
n sensul unui filtraj
eficient al unei ct
mai bune la o care nu
un consum de 150 mA .
TEHN/UM - februarie 1999
________________________ .....;. ____ fii:t'itti
l
.,_
R
eleele electromagnetice sunt larg folosite au, n ciuda
-criticilor de tot felul, un viitor n Din nefericire, multe
din rezultatele proaste puteau fi evitate prin
ctorva "secrete"... Scopul prezentului articol este de a
trece n' cteva. criterii de alegere a releelor electromagnetice,
insistnd de pe optimizarea contactelor cu
sarcina de comutat cu mediul n care releul.
Preliminarii arcului electric adecvate. De exemplu,
n mod normal, proiectantul de un releu cu un maxim de
aparate care un releu de 10
8
cu cinci
de contacte, tipul pe atunci timpul de
contactului (normal deschis, normal este de 10
8
/5s-
1
= 2.10
7
S =
nchis, comutator), puterea cea 5 600 ore.
pe contact, de
durata de
caracteristicile SarClnll
tensiunea
pe contacte. De asemenea,
sunt cunoscute (sau impuse)
de lucru mediului
.
Natura sarcinii comutate
Din punctul de vedere al uzurii prin
frecare al transportului de material
ntre contactul mobil cel fix,
materialele de contact se
diferit n de tipul sarcinii (pur

Tensiunea la deconectare n cazul unei
sarcini inductive curentul la conectare
n cazul unei sarcini capacitive pot
mult contactului
de valorile cunoscute n regim
Acest lucru se n cazul
sarcinilor aparent rezistive, dar la care
. cablurile de alimentare sau
conductoarele de cablaj o
o capacitate
deloc neglijabile. Pentru cazul sarcinilor
inductive alimentate n curent alternativ
(Ia care stingerea arcului este adesea
pentru cazul vrfurilor
mari de curent (de exemplu, la
comutarea cu
au fost concepute aliaje de contact
speciale, care se n mod
deosebit la aceste tipuri de sarcini.
de durata
de
Pentru fiecare releu,
durata de n
U.e. durata de timp n care
releul ntretinere).
Aceste valori sunt valabile pentru
pe contacte cu
sau cu
dispozitive de stingere a
TEHNIUM - februarie 1999
Influenta mediului
Deseori apar defecte "inexplicabile"
ale contactelor, datorate
gazelor industriale, maselor
plastice a altor produse chimice cu
efecte secundare Cea mai
a
contactului este praful, constituit n
principal din particule neconductoare
electric.
n mod deosebit trebuie
influenta asupra contactelor a
. siliconilor. Siliconii sunt din ce n ce
mai mult n preparate cosmetice (creme
de mini, spray-uri pentru etc. - deci
nu se ating contactele de releu cu mna!),
n le de lustruit
automobile), precum n
uleiurile, lacurile tehnice.
De asemenea, adausurile siliconice
sunt ntlnite n pastelor
termoconductive utilizate la montarea,
pe radiatoare a componentelor de
putere.
Uleiurile siliconice au tensiunea
cu
cele mai mici n caz
pe contacte ajung urme de siliconi,
atunci, ca urmare a degajate n
timpul se dioxidul
de siliciu, care este puternic adeziv
bun izolant. Acest fenomen poate
conduce la defectarea contactului
(indiferent de materialul de placare a
acestuia) i ..
La observarea anui contact de
releu, este perfect posibil avem un
contact total inutilizabil (prin formare de
dioxid de siliciu) care apare
ca aspect, n' schimb, la anumite
materiale de placare, est$ posibil ca un
contact negru cu depunere pe
capacul de mpotriva prafului
fie n stare de functionare.
Atunci cnd releul este ncorporat n
diferite aparate, se ntlnesc o
de organice de la
transformatoarele nglobate n mase
turnate, de la masele plastice, de la
vaporii de ulei ai
volatili ai
(cablaje). Aceste pot
urme de clor, acid acetc sau
sulf.
Urmele de sulf- sau gazele cu
de sulf care n zonele
industriale conduc, n cazul contactelor
din argint sau aliaje ale acestuia, la
formarea unor
electrici.
O la uzura
prin frecare. o au umiditatea aerului
temperatura. Astfel, n cazul unei
reduse, de exemplu n cazul n
care releul se deasupra unor
elemente care se puternic,
uzura prin frecare este
Mentenanta contactelor
de relee
Se interzice cu
mecanica asupra
contactelor, deoarece astfel se poate -
mai ales n cazul releelor -
deregla ansamblullamelelor arcuitoare.
Este utilizarea mediilor
abrazive, care pot deteriora grav
metalul de placare al contactului. Nu
trebuie utilizate excesiv nici mijloace
chimice de cu , deorece ele
puternic unele materiale de
contact sau conduc la efecte secundare
greu controlabile (de exemplu, o
oxidare a contactelor).
Materiale
Utilizatorul de relee este interesat n
primul rnd de fenomenele care conduc
la atacul materialului sau transportul de
material.
n linii mari, din punctul de vedere al
sarcinii electrice comutate
asupra contactelor, tipurile de sarcini
pot fi n trei game:
- contacte atac pe cale
asupra materialului (practic, numai

contacte cu atac asupra
materialului prin transport fin

contacte cu atac asupra
materialului prin transport grosier

Bibliografie
1. Swet Roslavlev, Re/aiskontakte -
Betriebsbedingungen, Scha/tverha/ten,
Werkstoffe, Siemens . Bauteile
Informationen 6, Heft 1, Heft 3, 1968,
1969
2. Siemens AG, Re/ais - Datenbuch,
1968
(Continuare Tn viitor)
II
Ing. EMIL MARIAN
(Urmare din trecut)

.
sistemului DOLBY-HX, ca
eliminarea unor inconveniente .
ale sale, n anul 1980
firmele "Dolby Laboratories" "Bang
& Olufsen" au elaborat un
nou sistem SPD, anume sistemul
DOLBY-HX PRO (Pro
Professional). Realizat o
cu cea
anterior, principiul de
al acestui SPD n
modificarea instantanee a nivelurilor
ilF' astfel nct suma
ilF iAF n
permanenta o valoare constanta:
iiF + iAF(Fi) = constant,
unde iAE(Fi), = componenta iAF de
nivel mare.
acest tip de sistem SPD
o parte a inconvenientelor
sistemului DOLBY-HX, schema lui
este deosebit de
(deci, realizare
. suplimentul lui de eficacitate nu
valoarea de 3+5 dB.
Desigur de
aparataj electronic au ncercat
la punct montaje de tip SPD,
rezultate
functionale ct mai bune.
In anul 1983, inginerul rus N.
Suhov a realizeze o
de SPD mult mai
cu mult mai bune
dect sistemele prezentate anterior.
Schema bloc a SPD-ului realizat de
autorul [4J este
n figura 4. '
Se de sistemul
DOLBY-HX, montajul unele
evidente de
Blocul electronic care
nivelul curentilor iiF' anume CI Fi.
semnalele de de:;
la preamplificatorul de nregistrare'
prin intermediul filtrelor FTS1 FTS2,'
strict dimensionate pentru domeniul \
nalte, ou o ..
de timp n mod:
configuratie a
schemei-bloc permite
SPD pentru diferite benzi magnetioe.
el este de
nivelurile generale de intrare ale.
?istemelor 'AF1 iAE2,
In vederea inregistram Intr-un mod.
optim, indiferent de sursa de semnal),
Caracteristicile de transfer ale filtre lor
trece-sus FTS1 FTS2' urmate de
detecfoarele de amplituaine DA1.
DA2' sunt alese astfel not
tiF. n momentul
componentelor iAF de'
nivel mare
determine functionarea SPD ou
maximum de eficacitate. iiF
se dinamic instantaneu pnn
tensiunii de alimentare a
blocului OSP, rezultnd imediat
iiF la valoarea
optima.
Dar nu
tensiunea de alimentare a blooului
OSP, n mod practic
nivelul curentului de iiFS
aplicat oapului magnetic de
CMS. acestui fapt, este
necesar ca nivelul j,\F.S fie reglat n
fel ca, n timpu SPO,
valoarea sa creeze n CMS
fluxul magnetic util care determine
deci
demagnetizarea a benzii
magnetice, care' ar fi putut fi
anterior (nainte de noua
nregistrare). acestei
probleme este deoareoe este
de ajuns ca, n statice
a OSP (deoi, SPD
neconectat), prevedem o valoare
cu cca 25+30% a curentului
iiFS gea (din cazul
prel]1agnetlzaru statice).
In mod practic, se cu eoa
20-40% tensiunea de alimentare a
blocului OSP,
reglajele pentru de
premagnetizare optimi, ale
valori s-au
nainte de sistemului SPO.
Pentru aprecierea
practice a unUI sistem SPD la
un magnetofon sau un casetofon este
necesar Ca fie
determinate aparatului
care a fi Perfor-
se la capacitatea
de nregistrare-
redare privind banda de audio-
de lucru n speoial
a
sonore care se
ulterior, se
In figura 5 sunt prezentate
caracteristicile de transfer
ale unui
magnetofon care tipuri
diferite de benzi magnetice
este dotat cu posibilitatea
lor la diferite viteze
standardizate (4,76 emis, 9,53
19,05 cm/s). .
TEHN/UM - februarie 1999
Diagrama 6 corespunde spectrului
de cel maL complex al unui
program muzical sonor, n special
sunetele de
Diagrama 7 corespunde unui spectru
de mediu, celui
care un program
sonor
, In' vederea
nedistorsionate a sonore
,complexe, se diagrama
6 cel mai corect
reale de ale unui
magnetofon utilizat n mod practic.
Dar rezultatele
se pe
statistice, care nu includ
semnalele de nivel
mare, care apar rar, dar
n programului muzical
Redarea lor deci
distorsiuni (care sunt imediat audibile,
deoarece nivelul este mare!)
major calitatea
Efectund o ntre
diagramele 1-5 diagrama 6, se
ajunge imediat la concluzia la
casetofoane (deci v = 4,76 cm/s) ,
magnetice de calitate,
care includ ntreaga de
sunt posipile, n cazul
folosirii statice, doar
utiliznd o deosebit
de (METAL). La magnetofoane,
o tnregistrare se poate
doar pentru viteze mari de antrenare
a benzii magnetice normale ,(Fe203),
deci de J 9,05 cm/s. In rest,
magnetice, nu vor fi, de
calitate, banda audio fiind mult
TEHNIUM - februarie 1999
AOB14
f
"31
'
" ," " '

'
,It $1",
1.
sub normele HI-FI actuale
(vezi DIN 45 500). Aplicarea
sistemului SPD la un magnetofon sau
casetofon bun permite o ridicare a
nivelului semnalelor de,
nregistrate cu cca 12 dB.
acestui considerent,
'Se, pot face magnetice
de calitate la viteze mici de
antrenare ,a benzii magnetice
(esential pentru casetofoane),
folosindu-se pentru nregistrare
benzi-magnetice sau bune
(Fe2.o3,sau Cr02)'
mal nu este
absolut necesar sistemul'
SPD la . magnetofoanele care
banda la
viteze mari (19,05 cmls sau 38,1
cm/s) , deoarece n
ele' oricum ,bine
(evident, partea
blocurile electronice sunt realizate
.
Dar, pentru sporirea
sistemului SPD, n urma unor
practice multiple, s-a
constatat mai este necesar un
lucru. Norma NAB impune
semna,lului audio destinat
magnetice util,izndu-se
constante de timp, 'tI care
zona
spectrului de
anume 't1 = 50 ilS 1'2 == 3180 ilS.
le efectuate (folosindu-se
pentru un cap magnetic
de tip 60" 24051), s-a
constatat, se poate reduce
valoarea, constantei de timp 't1 la 10
Jls pericolul benzii
magnetice n zona frecventelor nalte.
Ca rezultat imediat, s:..a un
decca 11 dB n raportul
semnal-zgomot general al casetofo-
nului (deci o de la 60 dB la
71 de). Folosindu-se o cu
(Cr02,
MAXELL), modificnd valoarea
constantei. , , de timp 't1 a
preamplificatorului de nregistrare
intact preampUficatorul de
redare, prin utilizarea sistemuluiSPD
se nivelul maxim al semnalelor
audio de nregistrate
cu cea 12 ,dB. Conform acestui
considerent, se poate afirma gama
magnetice de calitate n

..
cu HI-FI se
n ce
de utilizare a
benzilor magnetice de , calitate
,sau bune (Fe203) sau
Cr02) lucru la viteze mici
de antrenare a acestora (4,76 ,cm/s).
Singura moc;:Jificare
pentru a
sistemului SPD la un
magnetofon sau casetofon oeja
reafizat o constituie schimbarea
valorii' constantei de timp 't1 de la 50 '
ilS la 10 ilS, fapt destul de
realizabil (prin nlocuirea sau
comutarea, cu ajutorul unui
comutator, a ctorva componente I
electronice pasive - condensatoare
rezistoare). Modificarea :Oeste pe
deplin de
raportului semnal/zgomot cu cca 11
dB de cca trei ori a gamei
dinamice a magnetofonului n zona
nalte.
In mod practic, pentru realizarea
a suplimentare
n zona lor nalte cu o
de timp 'tl = 10 ilS, la
preamplificatorul de Inregistrare se
mai un bloc electronic
suplimentar, similar cu cel a
este n
figura 6. Caracteristica de transfer
a acestui bloc
intercalat ntre sursa de. semnal
preamplificatorul de nregistrare este
n figura 7.
nu sistemul SPD
rezultatele estimate anterior numai
este aplicat la un magnetofon
(casetofon) care, folosind
premagnetizareCi n mod
un spectru de din
zona nalte _. de cca
12+ 15kHz la un nivel mai al
semnalUlui de (-9 dB+ - 6 dB).
Utilizarea sistemului SPD cu- verificarea asigurarea bunelor
al.e, sistemului de
antrenare ghidare a benzii'
magnetice;
- ver4ficarea, capului magnetic de
nregistrare (sau a capului magnetic
(Continuare n pag. 14)
(Urmare din pag. 13)
universal), care trebuie fie curat si
n stare (neuzat); ,
'- verificarea asigurarea unui
contact perfect ntre banda
capetele magnetice
presiune de, contact etc.).
este necesar ca
preamplificatorul de nregistrare tie
de calitate, asigurnd un curent
iAF nedistorsionat n ntreaga
audio, n special n zona
nalte (10 kHz+16kHz).
Desigur pentru a asigura un
transfer corect al
sistemului de nregistrare-redare,
este necesar
constanta de timp 1'1 a pre-
amplificatorului de redare. Modi-
ficarea este simpla, iar modul de lucru
cel mai rapid eficient este prezentat
n figura 8. Se la schema
initiala (cu circuit integrat,
dar la preamplificatorul cu tran-
zi.stoare buclei de
este
modificarea n introducerea

K1) a unui grup RC In bucla de
se poate
schimba, ' dupa' valoarea
constantei de timp 1'1, fapt

O de SP O
practic care a dat rezultate
foarte bune este
n figura 9. Analiznd
schema se de
la prea.mplifi,catorului.
nregistrare (deCI malntea etajulUi
convertor tensiune-curent), semnalul
electric destinat se
la intrarea SPD prin intermediul
grupurilor R1 C1 R2C2' Ele
celule tip filtru trece-sus,
care permit trecerea spre
montajului doar a semnalelor electnce
de (zona n care
sistemul SPO a
De la cursoarele
semireglabile R1 R2, semnalele
'electrice cu spectru cre
se circuitului integrat
CI-1. Acesta
amplificatoare operationale identice,
amplasate fiecare ntr-o
m
de tip detector de amplitudine. Cele
semnale electrice de la
,celor amplificatoare-
se la bornele
C3'
In acest sistemul SPO
simultan pentru ambele
canale informationale, L R. Practica
a acest mod de lucru este
foarte util, deoarece sistemul
stereofonic presupune o
aproape uniform a
semnalelor de Re
canale informationale, L R.
In timp, schemei
electrice este mult iar
eventualele erori de codificare ale
sistemului SPO sunt practic
nedetectabile din punct de vedere
auditiv.
Semnalul electric de la bornele
condensatorului C3 se ulterior
la un terminal de al blocului
OSP, n sunt
incluse ampllficatorul
specializat CI-2 transformatorul T j.
Blocul OSP face parte din categoria
oscilatoarelor de
premagnetizare de tip simetric, .foarte
eficiente pentru realizarea
magnetice de calitate.
Ampl1tudinea a
electrice generate de blocul OSP este,
de grupul R4R7 pentru
cazul n care se banda
(Fe20s) A sau de
grupul R4 RZ " (R5 + Rs) In cazul
K1 ncFlis, afunci
se o magnetica
avnd (Cr02)'
Se n
blocului OSP este bobina
capului magnetic de CMS.
Tensiunea ce n
final amplitudinea electrice
generate ce blocul OSP, la
terminalul 6 al CI-2, se compune din
nsumarea a valori, anume:
- o tensiune de nivel fix,
de
R4
R
7 sau R7 /1 (RS + Rs);
- tensiunea de la bornele
condensatorului C
3
, prin
intermediul R3'
OSP, de cca
70+80/kHz, se prin
valorii condensatorulUi C7
(n jurul celei n schema

Cei doi de premagnetizare
!IF1 i'F2 se preiau de la qe
ale transformatorulUi T 1 pnn
intermediul grupurnor R8C9 R.9C10'
In mod practic, SPOesfe
de valoarea tensiunii de la
bornele condensatorului C3' La
ei (deci, semnale electrrce de
cu amplitudine mare),
tensiune se cu
tensiunea de grupul
R
4
R7. (sau R4 Ri /1 + Rs)
Acest fapt la
amplitudinii electrice
generate de blocul OSP, deci la
ilF1 i1F2' fapt

Regimul de nregistrare cu
prernagnetizare
Inchiderea comutatorului K3' iar
nregistrarea cu SPO', nchiderea celor
comutatoare K2 K3' Blocul
OSP un curent de a
benzii magnetice din CMSde 130 mA
(Fe203) sau 210. mA (Cr02)' iar
valorile celor doi de
premagnetizare se n
Intervaful 0,8-1,4 mA (valori absolut
suficiente pentru un CMI de tip
3024080 sau 3024221). Valoarea
R3 a' fost astfel
nct, n momentul aparitiei semnalelor
de amplitudine
mare, amplitudinea electrice
generate de OSP (deci de
premagnetizare) nu cu mai
mult de 6 dB de valoarea
pentru regimul de premagnetizare
- banda Fe293 - de 4 dB
pentru banda Cr02'
Pe de parte, acest
o a curentuluI
ilFS din C!v1S cu 3+5 fapt
nsa nu dauneaza magnetice
blocul OSP a fost bine proiectat
Spre exemplu, valorile
curentilor ilFS din CMS de tip,
3C 12211 sunf 80 mA pentru banda
Fe203 150 mA pentru banda Cr02'
Aceste valori sunt acoperite cu
de blocul OSP, indiferent de
regimul de lucru (cu sau
SPO) anume 130 mA pentru banda
Fe203 210 mA pentru banda Cr02'
(Continuare n viitor)

.
..".--t:S\o' . J:.:i'
7
-1'5\/
?

ZOOk
rr:::::J----
+.15\1

.. . ..."ontelJ
..... . .,..afll ... .. II1 .. ampiltitorulul
.. '.
(Rlspunsurllecorecta .. .
TEHNIUM . februarie 1999

,
M. STRATULAT
estabilirea
automobilului la nivelul nominal
este n primul
rnd de a
de aprindere. Se cea
mai stabilire
a tehnice a acestei componente
a motorului o testerul electronic.
Dar, din dintre mecanicii
unor ateliere dotate cu un astfel de
auxiliar de diagnosticare I
fideli vechilor mijloace de
care sunt
imprecise, costisitoare cer mult
timp; ba, de multe ori, se produc
inutile asupra unor organe
aflate n stare. De altfel, nici
clientul nu ce trebuie
din acest punct de vedere,
cu ce-i spune
mecanicul.
Pentru a fructifica pretiosul ajutor
al testerului nu este nevoie de o
Este
doar structurii
de aprindere
(pe care o orice auto
absolvent al unei de conducere)
a configuratiei normale a
diagrame. In acest fel, oricine din cei
va putea "citi" el pe
ecranul osciloscopului "radiografia"
eve[ltualelor
In primul rnd, trebuie se
testarea aprinderii pe cale
se pe reprezentarea
efective a tensiunilor din
circuitele primar secundar ale
de aprindere, a
este n fig. 1.
Modul n care tensiunea
din circuitul primar (tensiunea
n cazul unei de
aprindere perfecte se poate n
'\
fig. 2, n care momentul 1 corespunde
deschiderii contactelor ruptorului,
marcnd o a tensiunii,
de zona 2-3, n care apar
puternice gradul
de amortizare ale acestora depind de
starea elementelor care compun
circuitul oscilant:
a bQbinei de condensatorul.
In acest se produce
prin scnteia
dintre electrozii bujiei, proces care
n momentul 3, cnd
intervine o reducere a tensiunii
primare. Perioada de puternic
Fig. 3
amortizate care 4, tinde
stabilizeze tensiunea la nivelul aceleia
din bateria de acumulatoare Ub' n
punctul 5, cnd ruptorul se nchide;
n acest interval caracterul
este determinat tot de starea
elementelor care compun circuitul
oscilant primar citate deja:
condensatorul
Perioada care succede punctului 5
corespunde timpului n care
contactelEfruptorului stau nchise se
ncheie n punctul 6, moment n care
contactele se redeschid, relundu-se
procesele descrise. Cum scala
a ecranului osciloscopului
este n unghiuri de a
arborelui cotit (distinct pentru motoare
cu cilindri), pe
se poate citi direct unghiul Dwell.
astfel imaginea
tensiunii primare a unei de
aprindere n stare
Cum se imagine'
n cazul unor defectiuni ale circuitului
primar?
Starea reglajul' ruptorulul
a
acestui circuit. Astfel, arderea sau
contactelor ruptorului
n
circuitul primar deci
tensiunii primare n perioada 2-3, de
a scnteii .Ia bujie, precum
scurtarea acestei perioade,
cum se n fig. 3. Un foarte bun
indiciu al contactelor al
lor imperfecte
lor reciproce incorecte) I
forma liniei tensrunii primare n
punctele de nchidere 3
deschidere 4 ale lor. cum se
n fig. 3, scnteile ce se produc
ntre contacte n aceste cazuri
forma a semnalului
primar, conferindu-i
caracteristice.
Distanta dintre contacte (jocul
platinelor) se poate aprecia cu mare
Fig. 2
I
c.ww .. ....
,
!
LI
VP
,;f
., ,
1 .... II
.
fT
Fig. 4
!
1
TEHN/UM - februarie
M. STRATULAT
U
nul dintre incidentele
care blocheaza
motoarelor cu
aprindere prin scnteie pe
este jivrajul. Se uneori ca, la
temperaturi ambiante nu prea
coborte, ba chiar peste zero (Ia cca
5C) cnd umiditatea aerului are
valori de 75-85%, la un moment dat,
n timpul rulajului, puterea motorului
ncepe iar regimul de
n gol (ralanti) nu mai poate fi
la fel ca cel de trecere la
sarcini Cercetarea
fenomenului a .el se
unei cruste masive
de pe difuzorul carburatorului,
pe clapeta de .n zona
orificiilor prin care emulsla aer-
combustibil n camera de
sub
Gheata
combustibilului, oprind astfel
alimentarea motorului la ralanti. Cnd
se la sarcini crusta de
se depune. pe
difuzorului pe pulvenzatorul tubulUi
portjiclor. n astfel de accesul
aerului este strangulat, Iar din cauza
depresiunii debitul de
combustibil ca urmare,
amestecul se excesiv,
consumul de combustiqil.
Deoarece regimul de ralanti nu mai
poate fi orice a
se cu opmea
motorului, iar de a-I repune
n functiune sunt infructuoase.
suficiente motive pentru a afla
cum poate fi evitat acest fenomen
pentru aceasta,

acestora. O valoare mal mare decat
cea a acestui.
semnul unei mal miCI decat
cea de .. La
Dacia 1300", de exemplu, unUi JOC
recomandat de constructor 0,,4-0,5
mm i corespunde un unghi Citit pe
ecran de 54
Q
-60
Q

: n"",:. .. ................... ' ....... " .........,.,....'''....... ' ..............,,, . ..,,,.._ .......
Fig. 5

Fig. 6
"1
TEHN/UM - februarie 1999
trebuie mai nti se
mecanismul producerii sale.
Jivrajul are loc n procesul de
macroformare a amestecului n
carburator. sa n
camera de n urma de
amestec se produce o vaporizare
a benzinei, proces n cursul
'temperatura scade,
putnd fi chiar de
ordinul a 17-20
Q
C. Chiar
temperatura nu pare a fi
prea fiind de ordinul a 4-
6
Q
C,
mentionate, temperatura n carburator
mult sub zero, provocnd
condensarea vaporilor de
formarea de cristale solide de
pe camerei de
Probabilitatea este mai
mare n zonele n care amestecul
n camera de ardere,
cea a orificiilor de mers n gol
(din dreptul clapetei de
accelerare) cea a jiclorului principal
(din dreptul minime a
difuzorului). .
Cea mai preventiva
de combatere a jivra'ului n
Fig. 7 ' 11
Geometria camei ruptorului se
suprapunndu-se imaginile
de tensiune ale tL!turor
cilindrilor motorului. Se admite o
a momentelor de
nchidere a contactelor tuturor
cilindrilor cu un ecart de maximum
cum se 4.:
In caz contrar, Inseamna ca
geometria can:ei nu e?te
la tOti lobI! el, fie din motive
protejarea carburatorului de purentul
de aer produs de ventilator. In acest
sens, este foarte eficace plasarea
ntre ventilator carburator a unui
ecran protector. La "Dacia 1300", de
exemplu, acesta poate fi
din de aluminiu de 2 mm,
avnd forma dimensiunile indicate
n milimetri n figura Fixarea
ei pe motor se face alte
constructive, introdblcnd n orificiile A
B furtunurile de a
benzinei n carburator respectiv, pe
cel de pentru
carburatorului. Dar, atentie, ecranul
trebuie cu venirea
anotimpului cald, pentru a riu produce
carburatorului n
aceste perioade ale anului,
care poate duce la ntreruperea
motorului prin fenomenul
de blocare a circuitelor cu vapori de
- numitul "vapor lock".
Trebuie se
functionarea motorului a fost
prin jivraj, nu trebuire
insiste inutil pentru a-I porni.
infructuoase conduc rapid
la necarea motorului, care
considerabil repunerea
lui n Este suficient doar
se ia o de 15-30 de minute,
ntrerupnd pe scurt timp rulajul,
interval n care n
structura motorului spre
carburator, topind n
acest fel crusta de Apoi
repornirea motorului continuarea
rulajului se pot n?rmal. .
Un ultim JlvraJul poate fi
favorizat de prezenta apei n
De aceea, pe o
drenare a rezervoarelor naintea
n sezonul hibernal, este
prevenirea a
apei n rezervoare pe
tim ul cu
tehnologice, fie din cauza uzurii
inegale.
Condensatorul se poate defecta
din cauza fapt
care se traduce prin modificarea
caracterului din primele
perioade, cum se eoate
n fig. 5. Conexiunea slaba
ntreruperea a conductorulUi
central produce modificare a
.tensiunil dar
numai n prima zona (fig. 6), In rest
diagrama prezentndu-se normal.
Bobina de inductie poate distorsiona
semnalul normal al tensiunii primare
atunci cnd una din sale
este caz n care oscilatiile
din a doua sunt puternic
aplatizate, situatie n fig. 7.
Punerea n a de-
elementelor care
circuitul secundar se face prin
examinarea tensiunii
secundare, chestiune ce va fi
n viitor al revistei.

______________________________________________________ _
GD
a
............... _b

(!1
moda-
de montare pentru diverse
dintr-o de baie. Prima
parte a materialului a fn
trecut al revistei.
B
ideul este de cel
. . tipuri: cu stropitorul
plasat n mijlocul vasului, sau
cu de cum este cel din
figura E. este
oarecum cu cea a
chkJvetei, cum .se vede n desenul
din dreapta-jos, unde: 1=
bateria cu 2 = la
de din perete, iar 3 = sifonul dintre
vas, prin care este
apa a acces mirosului
de la canal.
In desenul 1 este
instalarea robinetului cu care
permite intrarea apei reci ca:lde
amestecul lor) n Desenul 2
racordarea bateriei la
din perete, cu robinetele respective.
Desenul 3 piesele
modul lor de montare la
(evacuarea) apei uzate, ncepnd cu
ventilul cu h Ia sifonul i
conducta k.
n
trecut cu privire la chiuveta din
camera de baie Rot fi de folos
pentru montarea tmei chiuvete de
Aceasta poate fi cu una sau
cuve, de perete drept sau de
Bateria ei pc;:>ate fi
celei a chiuvetei de baie ori
suplimentar, cu un scurt.
In figura F fazele de
montare. Desenele 1 2: bateria
instalarea ei la din perete.
Desenul 3: piesele de evacuare a apei
uzate printr-un sifon ceva mai larg i,
legat la holenderul h, cu o de
cauciuc h d, Piesa k
la sifonului. .
generale
a) Racordurile dintre de
aductie a apei din conductele din
perete (sau de la un hidrofor ori o
se vor face cu furtunuri
metalizate, elastice, care au ntre 200
600 mm lungime sunt dotate cu
holendere de bronz la ambele capete
(nu de plumb sau cupru).
b) Racordurile de evacuare se vor
face cu din, material plastic, care
se prin
a diametrului la uneia
dintre ele, apoi lipire cu
codez.
c) La case construite n
evacuarea apei de la WC se va face
ntr-un absorbant nu se
un cu n apropiere)
saui1tr-un betonat, care' se
periodic cu o de
vidanjare. Conducta dintre vasul WC
va fi din pvc cu' grosimea de 110 .
mm sau 125 mm, de-a lungul
se un racord de
sau
TEHN/UM - februarie
________________ ---------_____
n figura 1 observati un model deosebit de. solariu,
conceput astfel nct fie folosit mai ales la obtinerea de
timpurii din. sau bulbi etc. Este simplu de
construit economic. Particularitatea lui n geamul 5, care
se peste rama 6. Aceasta face ca aerul aflat Intre stratul de
de geam fie mai cald dect cel din partea
a solariului desigur, mult mai cald
dect n atmosfera '
se compune din materiale: 1-
arcuri lucrate din crengi de arbore, placaj gros de 2 mm ori cu
grosimea de 0,3-0,4 mm' 2 - de 4 mm,
arc ale capete le introduce n orificii date n
rama 4; 3 - folie de material plastic; 4 - capacul rama-
postament din de 20-25. mm, capacul 4 fiind
.rabatabil fixat de postamentul 6 cu ajutorul ctorva balamale
5 - foaie de geam gros de 4-6
2a
In desenul de detaliu din coltul stnga-'sus cum puteti
aerisirea fie complet, fie numai la partea supe-
Di m e n s i uni I e solari u lu i le veti stabili sing u ri, In de ;';
locul disponibil, nu este recomandabil ca lungimea i"
3 m. La nevoie, unul sau doua solarii n
apropiere. Geamul 5 poate fi din trei pe care le veti
manevra mai -
Cnd plantele. cresc nalte ct geamul, l tinnd
seama ntre timp atmosfera s-a mai
Pentru a rezista mai bine la putrezire sau mucegai, este
recomandabil (vopsiti) toate materialele lemnoase cu
un strat dublu de nitrolac incolor sau Palux. Piesele metalice le veti
vopsi cu deruginol sau vopsea de ulei cu miniu de plumb.
folosire, demontati tot solariul
ntr-un loc uscat (chiar n pozitie iar terenul liber I
ca pe o de
n desenul 2a tipuri de solariu lesne econo-
mic de realizat: A - nalt de aproximativ 1,80 m B - nalt de
circa 1 m. construi pe oricare din ele, din mate-
riale: din lemn (sau, eventual, metal) pentru stlpi verticali
de sau bare metalice (cum sunt cele de tip fier-beton)
pentru semicercurile verticale ce copertina (4); bare cilindrice
de lemn (chiar trunchiuri nefinisate de arbori) pentru laturile (1) de la
precum pentru grinda de la (El); bare
cilindrice lemnoase sau metalice (3) pentru fixarea 2 la
solului; scoabe metalice (5) pe care le lucra singuri
din de 6-8 mm; o (]) pentru fixarea aco-
piese de lemn cu profil cilindric (8); alte scoabe cu
profii n de U (10); folie din material plastic pentru
solarii (9), pentru a nveli ntreaga constructie, inclusiv pe-
retele din spate - cum sunt prezentate explicit n desenul
din centru. In desenul 2b apar detalii de lucru. Remar-
folia nu este prin perforare cu sau
cuie, ci prin presare sau piese suprapuse lipite
(asemenea pungilor) cu ajutorul unui letcon (ca n
desenul din dreapta-jos). Desenul din partea
modul de introducere n sol a (2) la nivelurbarelor (3),
care afundarea necorespunzatoare sub efectul
constructiei. In desenul 3 al figurii 2 a sunt prezentate sugestii
referitoare la unele dimensiuni; sus - pentru tipul de solar A; la mijloc
- pentru B. Lungimea solariului o stabili singuri n
aceasta veti calcula, dimensiunile pieselor componente. Im-
dintre piesele lemnoase sau metafice le face cu ajutorul
cuielor al specifice. .
Acest solariu permite legume, flori
unele fructe tragi) foarte timpuriu sau toamna trziu.
TEHN/UM - februarie 1999
_U#4".1I1I _'--____________________________ _

igrasiei ntr-o se
prin umezeala
(mai ales n partea
dinspre chiar n timpul
verii), umflarea
a vopselii, formarea de pete de
culoare pe persistenta
unui miros de mucegai, fri'g
eventual, putrezirea pardoselii din
lemn. Pentru a umezeala,
se de la caz la caz,
astfel:
1. igrasia a n
zicfului: a) se scot se
toate atacate de


treptat, nlocuindu-Ie rnd
cu rnd la temelia zidului; b) pe
temelie se un strat de bitum
fierbinte, gros de 2 cm, deasupra
se o foaie de
carton bituminat, peste care se
alt strat de bitum fierbinte; c) se
reface folosind un mortar de
var-ciment preparat din: de var
1 kg, ciment 3 kg, nisip 12 kg, 6 1.
Noul perete se on se cu
NU se cu tapet sau
v9psea de ulei , nu se cu
Vlnarom.
2. igrasia a cuprins numai
tencuiala: a) se tencuiala
b) se bine zidul de
cu ajutorul unei cu
sau al unui radiator electric;
c) peretele se cu un strat
dublu dintr-o vopsea din:
praf de 8,5 kg, 1,5
kg, ulei de in att ct este necesar
pentru unei paste
semifluide; d) zile, se
o tencuiala cu mortarul de mai
se
amintite.
3. de putregai:
a) se b) pe
sub ea se un strat gros de 2
cm din (bitum) fierbinte
cu 30% de lemn
(mangal) c)
peste acest strat se var
nestins amestecat cu de
lemn sau de lemn (1 :1); acest
amestec absoarbe umezeala
mirosul de mucegai; d) se bate o
de parchet
sau steiar, care este mai
rezistent la umezeala; e)
se n culoare
a o vopsi sau acoperi cu lacuri
j plastice incolore, care
evaporarea n exces.
4. pivnitelor netencuite
umede se se vopsesc, ca
mai sus, la punctul 2, literele b c,
apoi li s.e o aerisire mai
cu un curent de aer permanent.
igrasiei pe cale
'
cunoscute de eliminare a
umezelii din constau n
tencuielil, demolarea
igrasioase
lor), izolarea zidufui
de temelia casei) cu bitum
carton bituminat, urmate de refacerea
cu noi, uscate.
Metoda,
cum lesne o
timp
In ultimii ani s-a descoperit
apa n caselor poate fi
"coboare" ca urmare
a curentului electric, printr-
un procedeu n care
. polul pQzitiv, iar pe cel
negativ. In mod practic, se constituie
o electrica dintr-un
electrod de cupru fixat n partea de
jos a peretelui umed altul, de zinc,
Introdus n (umezit). Prin
legarea celor doi electrozi cu un cablu
metalic, se o de curent
electric, n care rolul electrolitului l
chiar apa din zid. Astfel,
umezeala poate fi n mod
pasiv, a apela la o de
energie n modul cel mai
economic, a demola nimic.
opinia unor folosirea
a unei surse de curent
continuu procesul de
uscare a Dar fie numai prin
procedeul descris mai jos, igrasia
este ntr-un interval de
30-60 de zile, faptului
circulatia curentului din perete
efectele apa se
zidul se
Materialele necesare sunt: bare
sau de cupru cu diametrul de 10-
12 mm (pentru electrozii pozitivi),
lungi ct 2/3 din grosimea zidului
igrasios; sau din
de zinc (pentru electrozij
negativi); de cupru
(cablu electric) sau
(pentru conexiunile electrice); mortar
de realizat din 40%
60% pulbere de
sulfat de cupru (CuS04J, cunoscut
sub denumirea de piatra
Instalare. La de 100-200
mm (de la n zidurile
igrasloase (folosind o producea de
sau un burghiu gros pentru lemn)
orificii cilindrice cu diametrul de 25
mm, lungi ct treimi din
grosimea peretelui. dintre
. orificii sunt de 400 mm.
apoi mortarul,
amestecnd omogen argila cu
sulfatul de cupru (pulbere
cnd
o (mai
tare). orificiile date n zid cu
acest o ele (n.centru)
electrozlI de cupru. In continuarea
electric ntre ei
electrozi cu un fir gros de
cupru, prin cu cositor.
realizat astfel centura electrodului
pozitiv.
Pentru electrozii negativi, la o
de aproximativ 2 000 mm
de zid, n zincate
lungi de circa 1 500 mm ori
din de zinc la adncimea
de 1 000 mm. dintre
electrozii de zinc vor fi de 2 500 mm.
ntre ei electrozi (tot
prin cu cositor) cu cablu gros
de cupru, astfel centura
electrodului negativ.
Ultima n a
lega cele centuri de electrozi
pnn fire de cupru sudate la fiecare 1
000 mm. In acest fel, pila
n de la sine sub
actiunea ei, igrasia se treptat.
nu nici un
pericol pentru oameni sau.animale.
TEHNIUM
International 70
Revistl1 pentru constructori' amatori
in anul 1970
Serie Nr. 316
FEBRUARIE 1999
Editor
SA
Piata Presei Libere Nr. 1,
Redactor
Ing. Ioan VOICU
Redactor
Horia
Control tehnic
II Ing. Mihai-George Codrnai
Ing. Emil Marian
Fiz. Alexandru
Ing. Cristian Ivanciovici
n
C. Popescu - S.U.A.
S. Lozneanu - Israel
G. Rotman - Germania
N. & V. Rusu - Republica
Moldova
G. Bonihady - Ungaria
Presei Libere Nr. 1
Casa Presei, Corp C, etaj 1,
camerele 119-122, Telefon: 2240067,
interior: 1186 sau 1444
Telefon direct: 2221916; 2243822
Fax: 2224832; 2232272

Revista TEHNIUM
Piata Presei Lbre Nr. 1
68, - 33
Secretariat
Telefon: 224 36 63/1186
Difuzare
Telefon: 223 26 83/1117
Abonamente
la orice oficiu
(Nr. 4120 din Catalogul Presei
Romne)
cu din
Amaterske Radio (Cehia), Elektor & Funk
Amateur (Germania), Horizonty Technlke
(Polonia), Le Haut Parleur
Modelist Constructor & Radio (Rusia),
Radio-Televizia Electronika (Bulgaria),
Radiotechnika (Ungaria), Radio Rivista
(Italia), Tehnike Novine (Iugoslavia)
Grafica Mariana Stejereanu
DTP Irina
Editorul redactia orice
responsabilitate n privinta opiniilor,
lor solutiilor formulate n
aceasta revenind integral autorilor.
Volumul XXIX, Nr. 316, ISSN 1224-5925
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea sau
este cu re n
scrise prealabile
a editorului.
Tiparul Romprint SA
TEHN/UM - februarie .1999
TEHN/UM - februarie 1999
ED
n imaginile
patru piese de mobilier simplu,
foarte rezistent la
mecanice, destinat unei camere
pentru unul sau doi copii ori ado-
Ele permit ca In
liber mult pentru

Toate piesele principale sunt
din fier zincat cu diametrul
de circa 25 mm. Piesele pentru
asamblare sunt tot metalice. La
acestea se lem-
noase pentru mesei, apoi
burete din material plastic gros de
circa 150 mm pentru saltele

acestora, ca
din stnga patu-
lui. La saltele mai este o
de sac pentru dosuri. Din
a
de saltea se fac
scaunului. h
figurile. In cea
dinti modele de
de lucru cu
mesei poate fi din
de circa 30 mm
cu Iinoleum sau din pal melaminat.
Ambele pot fi cu
ln figura 2 sunt prezentate
detalii de montare.
TEHN/UM - februarie 1999
Figura 3 un pat etajat,
cu o (dreapta) un fel
de rucsac vertical (stnga) dotat cu
cteva buzunare, n care pot fi
la pijamale, batiste, ciorapi,
reviste etc. Sub acest pat dublu
se un al treilea pat (de
pentru un alt copil.
Piesele-tip din care se
mobila - la dimensiunile dorite de con-
structor, n de camerei
talia copiilor - sunt prezentate n figu-
ra 4 cu detalii. Ele vor fi vopsite n cufori
(portocaliu, galben, albas-
tru deschis) sau asortnd culori.
Saltelele vor fi dintr-o foaie de
burete vor avea un dos din de
sac, iar deasupra o din
fru-
Din material
peretele-rucsac.
Aceste piese de mobilier
pot fi produse n serii mici sau la
pentru vnzare, de un pro-
individual, o
ori un S.R.L.
Figura de mai jos
modalitatea de a realiza un
inedit, atractiv relaxant
ntr-o sau o
prin instalarea unei mese care
un... acvariu -
de o canapea sau cteva
fotolii.
avea nevoie, mai nti, de
un acvariu mare din (1).
Singurele piese pe care va trebui
le (sau le
, la un atelier de
TEHN/UM - februarie 1999
sunt cele laturi-
suport (picioare) 2, din
indiferent lemnu-
lui, potrivit cu dimensiunile acvar-
iului a mesei
propriu-zise. Aceste laturi vor fi
doar cu nitrolac incolor
(dat cu pensula n straturi
suprapuse), la vedere
culoarea a lemnului.
exterioare (vizibile)
ale scndurilor vor fi bine finisate.
lemnului natur se
bine cu vegetatia
fauna din acvariu.
Deasupra acestor suporturi-
picioare o de
de 8 mm, cu
muchiile bine
la un atelier special de geamuri).
ntre
acestei margin-
ile acvariului trebuie
un liber de circa 50 mm
necesar aerisirii,
etc ..
Cu aceasta, va fi
dar, desigur,
acvariul cu nisip,
plante scoici. .. acor-
zilnic
n aeraj,
ca
ngrijirea fie mult
n acvariu numai
cteva roci,
poate 2-3 raci.
+- ....... +1'
/ '/ '/ ,/
1<1
1'" * *f G-t ;; ... ,g.... I(J.. Jt
i+-+s+ f8 ...
I ..
RedilN! Inreglstl'.1re


07
,,,
5.1f v- IlI;>
I,'JIJ

Tia
221<
n
" K1
't
le
II
TensIUnile n de rflregiutr ar8

Cap dl' &lteI'9t're
",Jzu!din
R23
8,ZI(
2SC828 2SBJ2ft
10, .
11
1<.2
12K1 I
J.z
,..
5\1 ....1-
T-
i
Ci)
r--
I
1
I
I
---------- -- l
I
I
Ef - :!!:-T,n
E
I
f
221)1,1 1
I l ..........
l
---
I'
_'":---11 r 'OM. i
L ______________ 1
I eUI1
\1000"