Sunteți pe pagina 1din 134
Nos. Carpati, Neofit Pustaicul Ava Parintele meu, In genunchi sub Binecuvintares ta stau. Prin Mintle tale coboardeml Cerul, Prin Ochii ti! HARUL 84 Strituceasci, Prin Cuylntele tale Ansush DUMNEZEU sim VoEREASCA. Ava, Pirintele meu Ml, Jn care si am Nadejdia de Credings Ca $i eu md vo! Matus, “Mog: Awa, fisma si pe mine tun Urmay al DUHULUT Pusinicului NEOFIT Carpatinul”. Ierom. Ghelasie Gheorghe MOSUL din Carpati (NEOFIT Pustnicul) Colecfia Isihasm, 1998 Sa Tre toomai aceasta “puritate mec Incorea si scoatem in evidené sp Mistie Carpatin. “Caracterul unei Spiritualit impbrtang. Omul incearct 0 “prefacere” a leruy dezvolta, in fond denaturindu-te pind la distrugere, A importanfi unor “amfnunte” n mai mult ca oricdnd, est “dezvoltare teologiea” este 6 ai slrora si fie totul. in Religie sunt “ astizi “ne facem suport” pe Sf. Pein formelor” distructive. Este o mare problemi astizi Refnvierea “Duhului Tr Tradigiile adesea s-au “amestecat”, mai ales acolo unde au fost “confruntirile” cele mai mari. De asemenea Traditile sunt legate direct de “Caracterul” autohton a Ortodoxi Crestind este cunoscuti sub denumirea de “sas iar dack acest nume este folosit ditect de abia in sec, XIV. eputuri era tainica “Viepuire duhovr ", ce devine Isihasm-I tea Mistica.' Se vorbeste de © “arid si iscusinia” & Vietit Mistice, Practica Fllocalici.” $i in crestinism a fost gi este o cdutare a “Tratrii Viefli de Taina” la grecescul Isyhi-linigte lo-calos, lubire de Frambscje Duhovnicessc& y 5 Ghelasie Gheorghe