Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE EVALUARE A RISCURILOR IN MATERIE DE ACCEPTARE SI MENTINERE A MISIUNILOR

CLIENT: FORMA JURIDICA: ACTIVITATE: SEDIUL: NR. REG. COM.: CUI: ADMINISTRATOR: MISIUNEA:

1. Expertul contabil are calitate de salariat in cadrul ________________________ ? DA NU 2. Expertul contabil are un interes financiar direct in _________________________ ? DA NU 3. Expertul contabil depinde ____________________ ? DA NU excesiv de onorariile totale primite de la

4. Un membru al societatii de contabilitate si expertiza are o relatie de afaceri apropiata cu ____________________ ? DA NU 5. _____________________ exercita presiune in vederea diminuarii inadecvate a cantitatii de munca executata pentru a reduce onorariile? DA NU

6. Expertul contabil se simte presat sa fie de acord cu judecata unui angajat a ___________________ deoarece angajatul considera ca are mai multa experienta intr-o anumita problema? DA NU 7. Angajatorul profesionistului contabil ________________________ ? DA NU NU ESTE CAZUL 8. Angajatorul profesionistului contabil ________________________ ? DA NU NU ESTE CAZUL se are relatii contractuale cu

afla

in

relatii

de

concurenta

cu

9. Expertul contabil este sotul sau este ruda (pana la gradul patru) cu unul din administratorii sau asociatii __________________________ ? DA NU 10. Exista situatia in care sunt elemente care atesta starea de conflict de interese ? a) Acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de expert intr-o cauza - Expertul sau un membru al familiei sale se afla intr-o relatie de munca, de familie, comerciala, sau de alta natura cu una dintre partile cauzei ? DA NU NU ESTE CAZUL - Expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relatii contractuale de orice fel cu una dintre parti in ultimii doi ani ? DA NU NU ESTE CAZUL Expertul are cunostinta sau ar fi trebuit sa stie, in virtutea functiilor pe care le detine in structurile alese si executive ale Corpului, ca in cauza respectiva au existat sau exista litigii in curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului privind un membru al Corpului ? DA NU NU ESTE CAZUL

b) Acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de expert in mai multe faze succesive ale aceleiasi cauze, cum ar fi: - Expert in faza de cercetare si in faza de judecata; DA NU NU ESTE CAZUL Expert numit intr-o faza si expert (consilier) al unei parti in alta faza. DA NU NU ESTE CAZUL

c) Obtinerea de lucrari in imprejurari legate de exercitarea functiilor si atributiilor aferente calitatii de organ ales sau numit in structurile de conducere si de executie ale filialei CECCAR. DA NU NU ESTE CAZUL d) Participarea la actiuni, fapte sau cauze in rol dublu: de profesionist in practica publica si de organ ales sau numit in structurile de conducere si de executie a filialei Corpului. DA NU NU ESTE CAZUL 11. Exista alte elemente care atesta starea de incompatibilitate ? DA NU 12. Pot apare situatii in care asupra expertului contabil se pot exercita presiuni ce-i pot diminua obiectivitatea ? DA NU 13. Exista relatii care permit ca idei preconcepute, partinirea ori influentele altora sa incalce obiectivitatea expertului contabil ? DA NU 14. Expertul contabil detine cunostintele si aptitudinile profesionale specifice activitatii _______________________ pentru a duce la bun sfarsit si a sigura o calitate corespunzatoare misiunii contractate ? DA NU 15. Personalul angajat al profesionistului contabil au pregatirea si sunt atent supravegheate in vederea asigurarii calitatii misiunii contractate ? DA NU

Ca urmare a evaluarii acestor riscuri expertul contabil _____________________ decide: ACCEPTAREA MISIUNII MENTINEREA MISIUNII REFUZUL MISIUNII