Sunteți pe pagina 1din 6

sisteme de ecuatii liniare

sisteme de ecuatii liniare


Notiunea de : sisteme de ecuatii liniare sisteme de ecuatii liniare .
- Sistemele de ecuatii algebrice de gradul intai cu mai multe necunoscute Sistemele de ecuatii algebrice de gradul intai cu mai multe necunoscute sau
asa cum li se mai spune de obicei , sisteme de ecuatii liniare .
- Forma generala a unui sistem de ecuatii liniare Forma generala a unui sistem de ecuatii liniare , de m ecuatii cu n
necunoscute , este este :

'

+ + +
+ + +
+ + +
b x a x x x a
b x a x a x a
b x a x a x a
m n mn m m
n n
n n
.....
.......... .......... .......... ..........
.....
.....
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11

unde :
- coeficientii necunoscutelor formeaza o matrice cu formeaza o matrice cu m linii si n
coloane :

,
_

a a a
a a a
a a a
A
mn m m
n
n
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11
numita matricea coeficientilor sistemului sau
, simplu , matricea sistemului .
- matricea cu m linii si n+1 coloane :

,
_

b a a a
b a a a
b a a a
m mn m m
n
n
A
...
... ... ... ... ...
...
...
2 1
2 2 22 21
1 1 12 11
care se ontine adaugand la coloanele
matricei A coloana termenilor liberi b b b m
,....., ,
2 1 se numeste matricea extinsa a matricea extinsa a
sistemului sistemului .
- Sistemul de ecuatii liniare mai poate fi scris condensat sub forma mai poate fi scris condensat sub forma :
m i
b x a i
n
j
j ij

1 ,
1
Solutie a sistemului de ecuatii liniare sistemului de ecuatii liniare .
- Un sistem de numere : n
,....., ,
2 1 se numeste solutie a sistemului se numeste solutie a sistemului ,
daca daca inlocuind necunoscutele x x x n
,....., ,
2 1 respectiv prin aceste numere , toate toate
ecuatiile acestui sistem sunt verificate ecuatiile acestui sistem sunt verificate , adica :
m i
b a i
n
j
j ij

1 ,
1

Sistem de ecuatii incompatibil incompatibil .
- Un sistem Un sistem de ecuatii care nu are solutii nu are solutii se numeste incompatibil incompatibil .
Sistem de ecuatii compatibil compatibil .
- Un sistem Un sistem de ecuatii liniare care are cel putin o solutie are cel putin o solutie se numeste compatibil compatibil .
Sistem de ecuatii compatibil determinat compatibil determinat .
- Un sistem compatibil Un sistem compatibil se numeste determinat determinat daca are o singura solutie o singura solutie .
Sistem de ecuatii compatibil nedeterminat compatibil nedeterminat .
- Un sistem compatibil Un sistem compatibil se numeste nedeterminat nedeterminat daca are mai mult decat o are mai mult decat o
solutie solutie .
Metode de stabilire a multimii solutiilor sistemului multimii solutiilor sistemului
liniar liniar.
- Determinarea multimii solutiilor Determinarea multimii solutiilor sistemului liniar se face prin se face prin rezolvarea rezolvarea
acestuia prin diferite metode care acestuia prin diferite metode care ne vor permite sa decidem daca un sistem de ecuatii dat
este compatibil sau nu , iar in cazul in care este compatibil , sa putem spune daca este
determinat sau nu , si sa dam procedee de gasire a tuturor solutiilor sale .
- Aplicam regula lui Cramer Aplicam regula lui Cramer , pentru aflarea multimii solutiilor , doar in cazul doar in cazul
sistemelor de ecuatii liniare la care sistemelor de ecuatii liniare la care numarul ecuatiilor este egal cu numarul numarul ecuatiilor este egal cu numarul
necunocutelor necunocutelor , adica in cazul unui sistem de n ecuatii cu n necunoscute , care are care are
urmatoarea forma generala urmatoarea forma generala :

'

+ + +
+ + +
+ + +
b x a x a x a
b x a x a x a
b x a x a x a
n n nn n n
n n
n n
.....
.......... .......... .......... ..........
.....
.....
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11

- un sistem de ecuatii liniare , cu n ecuatii si n necunoscute , care se rezolva
aplicand regula lui CRAMER este compatibil determinat este compatibil determinat ( are solutie unica ) ;
- aflarea multimii solutiilor unui sistem de ecuatii liniare la care numarul
ecuatiilor este egal cu numarul necunoscutelor se poate face prin aplicarea regulii lui
CRAMER daca si numai daca determinantul matricii sistemului este diferit de zero determinantul matricii sistemului este diferit de zero ,
adica :
0
...
... ... ... ...
...
...
det
2 1
2 22 21
1 12 11

a a a
a a a
a a a
A d
nn n n
n
n

- Daca
0 det A d
atunci sistemul are o solutie unica atunci sistemul are o solutie unica , anume :
d
d
x
1
1

;
d
d
x
2
2

; ..... ;
d
d
x
n
n


unde :
n j
d d d d n j
1 , , ,... , ,
2 1 sunt determinantii obtinuti din 0 det A d
prin inlocuirea coloanei
j
cu coloana termenilor liberi , adica :
a a b
a a b
a a b
d
nn n n
n
n
...
... ... ... ...
...
...
2
2 22 2
1 12 1
1

a b a
a b a
a b a
d
nn n n
n
n
...
... ... ... ...
...
...
1
2 2 21
1 1 11
2
.....
b a a
b a a
b a a
d
n n n
n
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11
.
Exemplu Exemplu : :
Sa se rezolve sistemul de ecuatii liniare : Sa se rezolve sistemul de ecuatii liniare :

'

+
+
+
2 2 2 2x

5 2 2 3

0

3 2 1
3 2 1
3 2 1
x x
x x x
x x x
. .
Rezolvare :
- deoarece numarul ecuatiilor este egal cu numarul necunoscutelor ( 3 ) ne
putem gandi sa aplicam regula lui Cramer pt. aflarea solutiilor sistemului liniar dat , dar ,
cu conditia ca determinantul matricii sistemului sa fie diferit de zero ;
- vom calcula determinantul matricii sistemului liniar dat :
avem matricea sistemului :

,
_

2 2 2
2 2 3
1 1 1
A
determinantul matricii sistemului este :
0
2 2 2
2 2 3
1 1 1
det

A d
;
- deoarece 0 d nu putem aplica regula lui Cramer pentru aflarea multimii
solutiilor sistemului sistemul nu este compatibil determinat ( nu are solutie unica ) ;
- precizam ca desii determinantul sistemului este egal cu zero ( 0 d ) asta nu
inseamna ca sistemul este incompatibil ( nu admite solutii ) ci doar ca nu va fii compatibil
determinat , deoarece nu se poate aplica regula lui Cramer .
Exemplu Exemplu : :
Sa se rezolve sistemul de ecuatii liniare :

'

+ +
+ +
+ +
7 3 6 2
1 5 3
0 2 3
z y x
z y x
z y x
.
Rezolvare :
- deoarece numarul ecuatiilor este egal cu numarul necunoscutelor ( 3 ) ne putem
gandi sa aplicam regula lui Cramer pt. aflarea solutiilor sistemului liniar dat , dar , cu
conditia ca determinantul matricii sistemului sa fie diferit de zero ;
- vom calcula determinantul matricii sistemului liniar dat :
avem matricea sistemului :

,
_

3 6 2
5 3 1
1 2 3
A
determinantul matricii sistemului este :
0 49
3 6 2
5 3 1
1 2 3
det A d
;
- deoarece
0 d
pentru aflarea multimii solutiilor sistemului liniar
dat vom aplica regula lui Cramer sistemul este compatibil determinat ( are solutie
unica ) cu solutiile :
d
d
x
1


d
d
y
2


d
d
z
3

unde :
49
3 6 7
5 3 1
1 2 0
1


d
1
49
49
1


d
d
x
1 x ;
91
3 7 2
5 1 1
1 0 3
2


d
7
13
49
91
2


d
d
y

7
13
y ;
14
7 6 2
1 3 1
0 2 3
2


d
7
2
49
14
3


d
d
z

7
2
z .