Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII CU UTILAJE DE CONSTRUCII

1. PRILE 1.1. S.C.________________________________________, cu sediul n localitatea ______________, jud.___________, Str.________________________________, tel/fax _____________________ inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J____________, cod fiscal _____________________________, prin reprezentant n calitate de Prestator i 1.2. S.C.________________________________________, cu sediul n localitatea ______________, jud.___________, Str.________________________________, tel/fax _____________________ inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J____________, cod fiscal _____________________________, prin reprezentant n calitate de Beneficiar, au convenit de comun acord s respecte urmtoarele clauze : 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul Contractului l reprezint inchirierea de catre Prestator a unui utilaj ce este pus la dispoziie de ctre Prestator Beneficiarului. 2.2. Utilajul, necesarul, caracteristicile i starea de funcionare a acestuia sunt prevzute n anexele ce fac parte integrante din prezentul contract. 3. DESTINAIA 3.1. Utilajele prevzute n anexele prezentului contract vor fi utilizate de ctre BENEFICIAR n lucrarile de construcie executate de acesta.Toate cheltuielele survenite n urma utilizrii materialelor sau utilajelor nchiriate n afara antierelor Beneficiarului i fr ntiinarea Prestatorului vor fi suportate de ctre Beneficiar. 4. DURATA 4.1. Durata prezentului contract este de 1 an, cu posibilitate de prelungirea prin act adional. 5. NTREINEREA UTILAJULUI 5.1. Prestatorul va suporta cheltuielile de ntreinere i reparaii. 5.2. Beneficiarul nu va fi rspunztor de uzura utilajelor datorat folosirii acestora i nici de deprecierea valorii echipamentelor. 5.3. Utilizarea utilajului de ctre persoane neautorizate i neinstruite, altele dect cele puse la dispoziie de prestator va coduce la rspunderea patrimonial a beneficiarului. 6. VALOAREA CONTRACTULUI 6.1. Valoarea contractului totalul facturilor emise pe intraga perioada contractuala. 7. MODALITI I CONDIII DE PLAT 7.1. Perioada de facturare pentru utilajele i echipamentele nchiriate ncepe din ziua ajungerii efective a acestora n antier i se incheie in a 2-a zi. 7.2. Beneficiarul are obligaia s achite contravaloarea prestatiilor executate, cu numerar, la intervale de 2 zile, in baza FC-ului confirmat de beneficiar si a facturii emise. 7.3. Pentru ntarzierea plailor scadente peste termenul stabilit, Beneficiarul datoreaz penaliti de ntarziere de 0,5% pentru fiecare zi de ntarziere. 7.4. Drept garanie a plii : beneficiarul anexeaz un Bilet la Ordin/CEC emis de banca beneficiarului, avalizat de administrator, de care prestatorul poate dispune liber n limita creanelor legale, n cazul n care beneficiarul nu i achit obligaiile de plat pn la data scadent. Prestatorul l va notifica pe beneficiar, de msura luat, cu dou zile naintea depunerii cecului/biletului la ordin.(notificarea va fi fcut n scris sau prin fax). Beneficiarul declar, c are cunotin de prevederile legale n cazul refuzului bncii pe motiv de lips disponibil la cecul depus la banc. 7.5. Clientul are obligaia de a comunica imediat, la cerere, orice informaii privind bonitatea sa financiar i solvabilitatea acestuia, cum ar fi (nelimitativ) lista mijloacelor fixe, lista cu inventarul societii, bilan, lista bunuri mobile i imobile deinute etc. De asemenea, n situaia insolvabilitii, clientul are obligaia de a ntiina imediat furnizorul, fr a mai atepta solicitarea acestuia. n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 7.2. i 7.5, clientul va fi deczut de plin drept de beneficiul scadenei, toate facturile fiscale deja emise vor avea ca scaden data emiterii acestora, concomitent cu prestarea serviciilor contractate. 8. OBIGAIILE PRILOR CONTRACTANTE

8.1. Prestatorul se oblig: - s pun la dispoziia Beneficiarului, utilajul n stare de funcionare pe toata durata solicitat, n conformitate cu anexele ce fac parte integrant din prezentul contract. - s asigure beneficiarului folosina netulburat a utilajelor. 8.2. Prestatorul se oblig, ca, n caz de defeciune tehnica, s elimine aceast defeciune. 8.3. Beneficiarul se oblig s : a) S plateasc serviciile efectuate de Prestator. b) S amenajeze drumurile de acces n antier, s asigure paza utilajelor Prestatorului, care staioneaz n antierele sale, iar n cazul constatrii furtului sau devastrii utilajelor, prin neasigurarea serviciilor de paz i securitate, Beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor constatate. c) S utilizeze utilajul n conformitate cu destinaia lui, defeciunile cauzate prin reaua ntrebuinare vor fi suportate de beneficiar. d) S nu predea posesia utilajului nchiriat, unor tere persoane. f) S ntiineze Prestatorul cu cel puin 30 zile nainte, data la care dorete prelungirea sau rezilierea contractului, consemnnd aceste modificari ntr.-un act adiional la prezentul contract. g) n cazul rezilierii, Beneficiarul este obligat s restituie utilajul n termen de maximum 24 ore de la data rezilierii. 9. NCETAREA CONTRACTULUI 9.1. Contractul nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia instanei judectoreti, n cazul n care: a) nu-i execut una din obligaii prevzute n art.8, al prezentului contract, b) beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de insolven (faliment). Situatia se va comunica in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a respective situatii. c) subnchirierea utilajelor unor tere persoane, fr aprobarea prestatorului d) utilizarea utilajelor n alte scopuri, dect cele pentru care au fost proiectate. 9.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pri, cu cel puin 15 zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele. 9.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile contractante. 9.4. Deasemenea contractul poate nceta prin acordul de voin al prilor. 10. FOR MAJOR 10.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege. 10.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de 5 zile de la producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui. 11. MODIFICAREA CONTRACTULUI 11.1. Orice modificare adus prezentului contract un poate fi fcut dect printr-un act adiional semnat de pari. 12. LITIGII 12.1. Litigiile care se vor nate din prezentul contract sau n legtur cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinarea lui vor fi soluionate pe cale amiabil. n cazul n care acest lucru este imposilbil, litigiu va fi soluionat de ctre instanele judectoreti de la locul ncheierii contractului. Prezentul contract, reprezint voina parilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. Prezentul contract a fost ncheiat n dou exemplare originale, cte unul pantru fiecare parte . Prile se oblig s pstreze confidenialitatea datelor, informaiilor i documentelor pe care le vor deine ca urmare a executrii clauzelor prezentului contract. Actele necesare ncheierii prezentului contract: copie xerox CUI, certificat constatator valabil la momentul ncheierii contractului, scrisoare de bonitate bancar

PRESTATOR,

BENEFICIAR,