Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Transilvania din Brasov

Facultatea de Constructii

Proiect de an,
Constructii Civile II

Szotyori Adam gr. 14195

Anul III, semestrul II


2012

Borderou
A) Piese scrise
I)

Tema proiectului3

II)

Breviar de calcul4
1) Conformarea structural conform prevederilor codului de proiectare CR6/2006 si a
celui se proiectare seismic P100/1 2006....4
2) Calculul de dimensionare pentru planseu peste parter..8
3) Calculul privind performanta energetic a cladirii....12
4) Calculul de verificare a dimensiunilor fundatiei.17
5) Verificarea pentru un perete exterior a capacitatii de rezistenta sub actiunea
incarcarilor gravitationale....19

B) Piese desenate
1) Plan parter (A-01)
2) Plan etaj (A-02)
3) Sectiune A-A (R-01)
4) Plan cofraj planseu peste parter (R-02)
5) Plan armare planseu peste parter (R-03)
6) Detalii B-E (R-04)
7) Plan fundatie (R-05)
8) Detaliu de fundatie, detaliu A (R-06)

I) Tema proiectrului
Se va proiecta o cladire cu regim de inaltime P+E amplasata in Miercurea Ciuc, cu destinatia de
locuinta unifamiliara , realizata pe structura din zidarie portanta.
Amprenta locuintei va avea o suprafata de 60+5/2 n mp (n=20). Proiectul se va intocmi in
conformitate cu legea 114/1996; CR 6/2011.
Structura de rezistenta va fi realizata din zidarie confinata, amplasata pe o fundatie continua,
Cota pardoselii finite etajului este +2,80 m, masurata fata de cota nivelului finit al pardoselii
parterului (0,00). La partea superioara cladirea se inchide prin intermediul unui sarpante din
lemn pe scaune. La intocmirea planurilor se va tine cont de suprafetele utile minime necesare
pentru fiecare incapere in parte, conform legii 114/96.
Grosimea minima a peretilor structurali este 25-37,5 cm si 10 15 cm pentru peretii
despartitori.
Cladirea va fi prevazuta cu stalpisori din beton armat si centuri conform CR6/2011.

II) Breviar de calcul


1. Conformarea structural conform prevederilor codului de proiectare pentru cladiri din
zidarie CR6/2006 si a celui de proiectare seismic P100/1-2006
a) Pozitionarea stalpisorilor din beton armat, precum si stabilirea sectiunii transversale ale
acestora s-a facut conform prevederilor din codul de proiectare CR6/2006 5.2.4. si
7.1.2.2.1. A se vedea plansa A-01 si A-02
Stalpisorii au o sectiune transversala de 25x25 cm
Stalpisorii sunt prevazuta in urmatoarele locuri:
- la capetele libere ale fiecarui perete;
- de ambele parti ale oricarui gol cu suprafata 2.5 m2;
- la toate colturile exterioare si intrande de pe conturul constructiei;
- in lungul peretelui, astfel incat distanta antre axele stalpisorilor sa nu depaseasca
5.0 m
- la intersectiile peretilor, daca cel mai apropiat stalpisor amplasat conform regulilor
demai sus se afla la o distanta mai mare de 1.5 m;
b) Pozitionarea si stabilirea dimensiunilor golurilor de usi si ferestre s-a facut avand in
vedere dimensiunile nominale respectiv lungimile minime ale spaletilor adiacenti
golurilor de usi si ferestre prevazute in codul de proiectare CR6/2006. A se vedea plansa
A-01 si A-02.
Spaletile adiacenti golurilor de usi si ferestere respecte urmatoarele conditii
spaleti marginali (de capat) la pereti de fatada si interiori :
lmin = 0.5 hgol 1.00 m
- spaleti intermediari la pereti de fatada si interiori :
lmin = 0.4 hgol 0.80 m
c) Verificarea densitatii peretilor structural interiori si exteriori si respective a procentului
P% pe fiecare directie principal a cladirii s-a facut astfel incat se fie satisfacuta conditia
prevazuta in CR6/2006 punctul 5.2.1. si cele din P100/1-2006 punctul 8.3.2.2. (1)
P%=100
Parter

A z ,net

A planseu

= 12,50 8,30 + 2 0,90 3,50 = 110,05 2

Directia longitudinal
, = [(5,475 + 3,50 + 4,275) 0,375] 2 + (4,875 + 4,275 + 1,15) 0,25 1,5 0,375
= 11,95 2
P%=100

11,95

110,05

=10,86%>4%

ZC

Niv2
ag=0,16g

=> 4%

Directia transversal
, = [(8,30 + 1,275 + 1,275) 0,375] 2 + (2,70 + 2,70 + 3,00 + 1,50) 0,25
= 10,62 2
P%=100

10,62

110,05

=9,65%>4%

Etaj
= 110,05 + 1,50 8,30 = 122,50 2

Directia longitudinal

, = [(5,475 + 3,50 + 5,775) 0,375] 2 1,5 0,375 + (5,775 + 8,775) 0,25


= 10,45 2
P%=100

10,45

122,50

=8,53%>4%

ZC

Niv2
ag=0,16g

=> 4%

Directia transversal
, = [(8,30 + 1,275 + 1,275) 0,375] 2 + (7,55 + 2,70 + 3,00) 0,25 = 11,45 2
P%=100

11,45

122,50

=9,35%>4%

d) Verificarea raportului intre ariile in plan ale golurilor de usi si ferestre si ariile in plan
ale plinurilor de zidarie s-a efectuat conform prevederilor din normativul P100/1-2006
punctul 8.5.2.1.2.(3). Verificarea s-a efectuat la pereti exteriori si interiori. A se vedea
planul A01 si A02.
=

Exterior
Axa 1
=

(2,10+1,50)0,375

(8,302,101,50)0,375

=0,77<1,25

ag=0,16g
3
Exterior

Interior
Axa C
=

(0,70+0,50)0,25

(4,2750,700,60)0,25

=0,43<0,45

=> 1,25

ag=0,16g

3
=> 0,45
Interior
e) Stabilirea grosimii planseelor din beton armat sa facut cu urmatoarele conditii:
- Conditie tehnologica: hf 6 cm
- Conditie de rezistenta la foc: hf 6 cm
- Conditie de izolare fonica: hf 13 cm
- Conditie de rigiditate conform CR6/2006: hf 13 cm
- Conditie de rigiditate:
hf =
hf =

30

180

0,375 0,25
+
2
2

3,35+

30

+ 0,02 =

=12,21 cm

0,375 0,25
+
2
2

3,35+3,35+7,75+7,75+

Rezulta o grosime a placii de 15 cm

180

+ 0,02 =14,5 cm

f) Stabilirea sectiunilor transversal a centurilor si a buiandrugilor s-a facut conform


prevederilor din CR6/2006 7.1.2.2.2. si 7.1.2.2.3. A se vedea plansa R-02
Centura va avea o sectiune transversala de 30x25 cm peste peretile de 37,5 cm si 25x25
cm peste peretile de 25 cm.
Buiandrugii monoliti vor avea latimea sectiunii transversale egala cu 25 cm la pereti
interiori si 30cm la pereti exteriori, iar inaltimea de minim 1/5 din lumina golului, adica
20 cm. Centurile buiandrugi vor avea o inaltime de 65cm.

g) Proiectarea preliminara infrastructurii cladirii s-a facut conform CR6/2006 5.4.; 5.4.1.;
5.4.2.; 7.2.; 7.2.1.; 7.2.2.;
Fundatiile peretilor structurali din zidarie vor fi continue sub ziduri si vor fi realizate din
blocuri din beton simplu. A se vedea plana R-06
- Latimea soclului Bs este de 40 cm.
- Latimea fundatiei Bf este de 60 cm. Bf = Bs + 10 + 10 = 60 cm
- Inaltimea blocului de fundare Hf este de 40 cm
- Inaltimea soclului Hs este de 115 cm
h) Adancima fundatiei s-a ales in functie de adancimea de inghet conform STAS 6054-77
Df = 1,20 m
H=2,80 m
i) Proiectarea functionala a scarii
Se adopta inaltimea treptei de h = 17,5 cm
n=H/h = 2,80/0,175=16
2h + b = 63 => b = 28 cm
Se adopta latimea rampei si podestului de 1,25 m
A se vedea plansa A-01 si A-02
j) Alte conditii care au fost luate in considerare la proiectare:
- Suprafata ochilor de planseu nu depaseste 30 mp
- Grosimea minima a peretilor structurali este 25 cm conform prevederilor codului
CR6/2006 punctul 2.5.6.
- Respectarea conditiilor de regularitate in plan
0,90+0,90 < 8,30/4
0,90 < 8,30/5

2. Calculul de dimensionare pentru planseu peste parter


2.1.

Alegerea materialelor
Beton
Clasa de expunere XC1 => beton de clasa C20/25
=

=1

20

1,5

= 13,33 N/mm2

=2,2 N/mm2
Otel beton
PC52 6 14 = S355 = 355 N/mm2
=

355

1,15

1,15

= 308,7 N/mm2

OB37 6 12 = S255 = 255 N/mm2


=

255

= 221,7 N/mm2

2.2. Evaluarea incarcarilor


2.2.1. Placa curenta
Incarcari variabile
Incarcari date de pereti nestructurali
Perete din gipscarton => 0,5 kN/m2
0,5 2,635=1,32 kN/m < 2 kN/m => Qi,0=0,8 kN/m2

Incarcari utile
Categoria de utilizare: Camere in cladiri rezidentiale sau locuinte => Categoria A => incarcari
utile uniform distribuite pe plansee: Qk,1= 1,5 kN/m2
Incarcari date de greutatea proprie
Gk= d11+ d22+ d33+ d44=0,015 19 + 0,15 25 + 0,003 22 + 0,015 23 = 4,45 kN/m2
Gruparea fundamentala a incarcarilor
n

j =1

i=2

1,35 Gk j + 1,5 Qk,1 + 1,5 o,i Qk, i =1,35 4,45 +1,5 1,5 + 1,05 0,8= 9,10 kN/m2

2.2.2. Balcon
Incarcari utile
Categoria de utilizare: Balcon la cladiri rezidentiale sau locuinte => Categoria A => incarcari utile
uniform distribuite pe balcon: Qk,1= 3,5 kN/m2
Incarcari date de greutatea proprie
Gk= d11+ d22+ d33+ d44=0,015 19 + 0,15 25 + 0,003 22 + 0,015 23 = 4,45 kN/m2
Gruparea fundamentala a incarcarilor
n

j =1

i=2

1,35 Gk j + 1,5 Qk,1 + 1,5 o,i Qk, i =1,35 4,45 +1,5 3,5 + 1,05 0,8= 12,10 kN/m2
2.3. Calculul momentului incovoietor
2.3.1. Placa curenta
lc= 3,35+

2= 3,35+ 0,15= 3,50 m


2
qlc 2

Mr =

Mc =

12

24

qlc 2

2.3.2. Balcon

lc= 1,50+

2.4.
2.4.1.

9,1012,25
12

= 9,290

24

= 4,645

9,1012,25

= 1,50+ 0,075= 1,575 m


2

qlc 2
2

12,102,48
2

= 12,15

Calculul de dimensionare a armaturii de rezistenta


Determinarea ariei de armatura in camp

d1=hf cnom =

= 150 20 5 = 125 mm
4645000

10012,52 1333

= 0,022

Asl=

= 0,022

=>= 0,0317

= 0,0253

= 0,025310012,5

distant maxima intre bare 20cm)


=> Aef= 2,51 cm2

1333

30870

= 1,37 cm2 => 58 (minim 8 in camp,

Asl,min=max

2.4.2.

0,26

= 0,26

220

35500

10012,5= 2,01 cm2

0,0013 = 0,001310012,5= 1,63 cm2


Asl,min= 2,01 cm2
Asl,max= 0,04 = 0,0410012,5= 50 cm2
Asl,min< Aef< Asl,max
2,01<2,51< 50
Determinarea ariei de armatura pe reazem

d1=hf cnom =

= 150 20 5 = 125 mm
929000

10012,52 1333

= 0,045

Asl=

= 0,045

=>= 0,0576

= 0,0461

= 0,046110012,5

1333

30870

= 2,49 cm2 => 510 (minim 10 pe

reazem, distant maxima intre bare 20cm) => Aef= 3,92 cm2

Asl,min=max 0,5

2.4.3.

= 0,5

220

35500

10012,5= 3,87 cm2

0,0013 = 0,001310012,5= 1,63 cm2


Asl,min= 3,87 cm2
Asl,max= 0,04 = 0,0410012,5= 50 cm2
Asl,min< Aef< Asl,max
3,87<3,92< 50
Determinarea ariei de armature pe reazem si pe balcon
=

= 0,058

1215000

10012,52 1333

Asl=

= 0,058

=>= 0,0774

= 0,0619

= 0,061910012,5

1333

30870

= 3,34 cm2 => 510 (minim 10 pe

reazem, distant maxima intre bare 20cm) => Aef= 3,92 cm2

Asl,min=max 0,5

= 0,5

220

35500

10012,5= 3,87 cm2

0,0013 = 0,001310012,5= 1,63 cm2


Asl,min= 3,87 cm2
Asl,max= 0,04 = 0,0410012,5= 50 cm2
Asl,min< Aef< Asl,max
3,87<3,92< 50

10

2.5.

Calculul de dimensionare a armaturii de repartitie


Asl,rep= max
0,2 Asl,ef = 0,2 3,92= 0,78 cm2
5 6= 1,42 cm2
Asl,rep= 5 6= 1,42 cm2

11

3.
Calculul privind performanta energetic a cladirii
3.1. Determinarea anvelopei cladirii
3.1.1. Pereti exteriori
Parter:
Perimetru pe fata interioara a peretilor exterior:
P.E.ext. =
3,60+0,90+2,75+0,90+3,90+7,55+3,90+0,90+2,75+0,90+3,60+7,55=39,20 m
AP.E.parter=39,20 2,585=101,33 m2
Etaj:
Perimetru pe fata interioara a peretilor exterior:
P.E.ext.
=3,60+0,90+2,75+0,90+5,40+7,55+5,40+0,90+2,75+0,90+3,60+7,55=42,20 m
AP.E.etaj=42,20 (2,635 + 0,215) + 7,55 0,05 =120,65 m2
Total AP.E.=101,33+120,65=221,98 m2

3.1.1.1.

3.1.1.2.

Pereti exterior, zona vitrata (P.e.z.v.)


a) Orientare cardinara sud
Parter: F2 1 buc = 0,60 1,80=1,08 m2
F3 1 buc= 1,20 1,50= 1,80 m2
4,86 m2
Etaj: F2 1 buc = 0,60 1,80=1,08 m2
F7 1 buc= 0,60 1,50= 0,90 m2
b) Orientare cardinara nord
Parter: F5 1buc= 0,60 0,60=0,36 m2
3,51 m2
F6 1buc= 0,90 3,50=3,15 m2
c) Orientare cardinara est
Ferestre: Parter: F4 1buc= 1,80 1,20=2,16 m2
Etaj: F4 2buc= 2 1,80 1,20=4,32 m2
8,58 m2
Usi: Parter: U1 1buc= 1,00 2,10=2,10 m2 usa plina
d) Orientare cardinara vest
Ferestre: Parter: F1 1buc= 2,10 2,10=4,41 m2
Etaj: F1 1buc= 2,10 2,10=4,41 m2
15,12 m2
Usi: Parter: U4 1buc= 1,50 2,10=3,15 m2
Etaj: U4 1buc= 1,50 2,10=3,15 m2
Total Pe.z.v.= 15,12+8,58+3,51+4,86=32,07 m2

Pereti exterior, zona opaca (P.e.z.o.)

APe.z.o.= AP.E.total - APe.z.v.total = 221,98 32,07 =189,91 m2


12

3.1.2. Planseu de pod


Apl.pod=7,55 3,60 + 5,40 3,60 + 2,75 9,35 = 72,33 m2
3.1.3.

Placa sub retragere

3.1.4.

Placa pe sol

3.2.

Apl.retragere= 7,55 (1,50 + 0,375)= 14,16 m2


Apl.sol=Apl.pod - Apl.retragere =72,33 14,16 = 58,17 m2
Arie totala anvelopei:
Atotal,anvelopa =APe.z.v.total+ APe.z.o.+ Apl.pod+ Apl.retragere+ Apl.sol =32,07+ 189,91+ 72,33+
14,16+ 58,17= 366,64 => 367 m2
Determinarea volumului incalzit al cladirii
Parter: 58,17 2,585= 150,37 m3
Etaj: 72,33 (5,435 2,585)= 206,14 m3

Volum total incalzit= 150,37+ 206,14= 356,51 m3

3.3.

Determinarea rezistentelor termice unidirectional pe tip de element

3.3.1. Pereti exterior, zona opaca

Se aplica relatia obisnuita de calcul tinand seama de alcatuirea constructiva a peretelui.


R=Rsi+ + e

3.3.1.1. Predimensionarea stratului termoizolant


Rmin= Rsi+ +

Valoarea normata a rezistentei mermice corectata Rmin=1,80 conform Ordinul nr. 2531 al MDRT
din decembrie 2010
Se allege r=0,75

R=R r => R=
2,40=0,125+

0,005
0,93

este de d= 10cm

1,8

0,75

= 2,4

0,044

0,375
0,75

0,015
0,87

+ 0,042 => x=0,075 m => grosimea stratului termoizolant

13

3.3.1.2. Determinarea rezistentei termice unidirectional


R=0,125+

0,005
0,93

0,100
0,044

0,375
0,75

0,015
0,87

3.3.2. Pereti exterior, zona vitrata

+ 0,042 => R=2,96 [m2K/W]

- usa de intrare din lemn, opaca R=0,39 [m2K/W]

- ferestre duble obisnuite, fara masuri de etansare, obisnuite din lemn R=0,43 [m2K/W]

- ferestre duble cu geam termoizolant cu masuri de etansare R=0,55 [m2K/W]


3.3.3. Planseu de pod

3.3.3.1. Predimensionarea stratului termoizolant

Valoarea normata a rezistentei mermice corectata Rmin=5,00 conform Ordinul nr. 2531 al MDRT
din decembrie 2010
Se alege r=0,75
R=R r => R=
6,67=0,125+

0,045
0,93

5,00
0,75

= 6,67

0,044

0,020
0,93

termoizolant este de d= 30 cm

0,150
1,74

0,015
0,87

+ 0,042 => x=0,28 m => grosimea stratului

3.3.3.2. Determinarea rezistentei termice unidirectional

Se aplica relatia obisnuita de calcul tinand seama de alcatuirea constructiva a planseului de pod.
R=Rsi+ + e

R=0,125+
3.3.4.

0,045
0,93

0,300

0,044

Placa pe sol
1

R 1= + +
6

U1=

0,93

0,150
1,74

1+()

0,020

2
2

0,015
0,87

+ 0,042=7,16 [m2K/W]

0,015

= +
6

[W/m2K] => U1=

2,03
1

4,20

0,035
0,93

12
41

0,05

0,044

0,50 45,40

Miercurea Ciuc => Zona IV => Te= -21C; Tp= 8C


= , = 20 (21) = 41 ;

58,17

0,15

1,74

0,15

0,70

3,10
2

+ = 4,20 [m2K/W]
4

= 0,460 =>R1=2,17 [m2K/W]

= 20 8= 12

14

3.4. Determinarea rezistentelor termice corectate


3.4.1. Pereti exterior, zona opaca

Se considera corectia pentru puntea termica r=0,8


R=r R= 0,8 2,96 =2,37 [m2K/W]

3.4.2. Pereti exteriori, zona vitrata


Tamplarie obisnuita

Usa exterioara: R1= R1=0,39 [m2K/W]


R2= R2=0,50 [m2K/W]
Ferestre: R1= R1=0,43 [m2K/W]
R2= R2=0,55 [m2K/W]
3.4.3. Planseu de pod
R=r R=0,70 7,16= 5,01 [m2K/W]
1
1
r= =
3,940,1942,20 =0,70
1+
1+

72,33

3.5. Determinarea coeficientului global de izolare termica


a) Cazul usilor si ferestrelor fara masuri de etansare
G=G1 +G2
G1 =
=

221 ,98
2,10
1+
1
2,37
0,39

29,97
72,33
58,17
1+
0,9+
0,3
0,43
5,01
2,17

356,51

=0,53

G2 = 0,34 n = 0,34 1,5 =0,51

G=0,53+ 0,51= 1,04

b) Cazul usilor si ferestrelor cu masuri de etansare


G=G1 +G2
G1 =
=

221 ,98
2,10
1+
1
2,37
0,50

29,97
72,33
58,17
1+
0,9+
0,3
0,55
5,01
2,17

356,51

G2 = 0,34 n = 0,34 0,8 =0,27

366,64

356,51

G=0,54+ 0,27= 0,81

= 1,03 => GN=0,54 [W/m3K]

=0,54

Ga> Gb > GN => Nivelul de izolare termica globala


15

a cladirii nu este corespunzator.

3.6. Determinarea numarului annual de grade zile de calcul

24

1000

12
=

12
( + ) [kwh/m3an]
20
12
(20 )12 [Kzile]

20
Se va considera temperature interioara egala cu 20C. In aceste conditii 12
egal cu 12
care se va
20
extrage din normativ. 12 = 4250

3.7. Determinarea coeficientului de corectie C

Se determina functie de 12
din normative

20
12
= 4250
Instalatie dotata cu dispozitiv de reglare termostatata
Centrala termica locala - automatizata

C= 0,88

3.8. Determinarea lui Qi [Kwh/ m3an]


Are valoarea pentru cladirile de locuit egala cu 7 [kwh/ m3an]
3.9. Determinarea lui Qs
Qs= 0,4 Gjgi

Orientare cardinal sud:


IGj=

24

1000

D12 ITj=

24

1000

242 83,9= 487,29 [w/m2]

Orientare cardinal vest si est:


IGj=

24

1000

D12 ITj=

24

1000

242 46= 267,17 [w/m2]

Orientare cardinal nord:


-

IGj=

24

1000

D12 ITj=

24

1000

242 20,2= 117,32 [w/m2]

Geamuri duble (geam termoizolant dublu) => gi=0,75

Qs= 0,4 Gjgi


0,75

8,58

356,51

24

1000

= 0,4 (487,29 0,75

+117,32 0,75

3,51

356,51

) = 7,67

4,86

356,51

+ 267,17 0,75

0,81 0,88 4250 (7 + 7,67)= 58,04 [kwh/m3an]

QN2=10+25 = 35,75

71,50 > 35,75 =>


> 2 => nu corespunde

16

15,12

356,51

+ 267,17

4.

Calculul de verificare al dimensiunii fundatiei fundatie exterioara


Pef =

Pamant coeziv, nisip argilos, e=0,7, Ic=1 => conv=300 kPa


Conform STAS 3300/2-82
Pconv= conv+CB + CD = 300- 60- 6= 234 kPa

CB corectia de latime
B=0,6 m <5 m
CB= conv K1 (B-1)= 300 0,05 (0,60-1)= -6 kPa
K1 = 0,05 pamant coeziv

CD corectia de adancime
Df=1,20 m< 2m
2
1,202
CD= conv
=300
= -60
4

N=N1+N2+N3+N4

N1- incarcarea de calcul data de acoperis si planseu de pod


N1= Nacop + Npl pod=418,5+735,48=1153,98 daN

Nacop incarcare uniform distribuita data de acoperis cu valoarea de calcul. Se considera


465 daN/m2
Nacop = [(465 S) / L]1,00= 465 3,24 / 3,60 1,00= 418,5 daN
S=3,24 m2
L=3,60 m
Npl pod ={[(incarc. unif. distrib. pl. pod) S] / L}1,00= 817,2 3,24 / 3,60 1,00=
=735,48 daN
= 1,35 +1,5 Q1= 1,35 (0,0151600 +0,15 2500 + 0,02 1800 +0,3020+0,045
1800) +1,575=817,2 daN/m2
Pod necirculabil=> Q1= 0,75 kN conform 10101/2A1-87
N2- incarcarea data de peretele exterior

N2=(incarc. data de perete)He 1m=933,19 2,6351=2458,96 daN

= 1,35 =1,35 (0,005 1800+0,10020+0,3751750+0,0151600)=933,19 daN


Greutatea specifica pentru stratul de zidarie si de beton afferent He se va considera
1750 daN/m3
17

N3- incarcarea data de planseu peste parter

N3={[(incarc. unif. distrib. pl. p parter) S] / L}1,00= 23760,283,24/3,601,00=


= 3384,25 daN
= 1,35 +1,5 Q1+1,05Qi=1,35(0,0151600+0,15 2500+0,035 1800+0,015
2300) + 1,5 1500 +1,05 800 =3760,28 daN/m2
S=3,24 m2
L=3,60 m
N4- incarcarea data de peretele exterior

N4=(incarc. data de perete)He 1m=933,19 2,5851=2412,30 daN

= 1,35 =1,35 (0,005 1800+0,10020+0,3751750+0,0151600)=933,19 daN


Greutatea specifica pentru stratul de zidarie si de beton afferent He se va considera
1750 daN/m3

N=N1+N2+N3+N4= 1153,98 + 2458,96 + 3760,28 + 2412,30 = 9785,52 daN = 97,86 kN

Nf=1,2 N=117,43 kN
Pef

1,00

Pef = =>
B=

1,00
117,43
300

=0,39 m

Verificare:
a) Nf= N+ B H1 1,00 med= 97,86 + 0,60 1,65 1,00 22 = 119,64 kN
b) Nf= N+ B 1,00 Hf af +bs 1,00 Hs af +x 1,00 H2 echiv + y 1,00 a af=
= 97,86 + 0,60 1,00 0,40 20 + 0,40 1,00 1, 15 25 + 0,10 1,00 1, 25 18,5 +
0,10 1,00 0, 80 18 = 117,91 kN
Pef =

1,00

119,64

0,601,00

= 199,4 = 234

18

5.

Verificarea pentru un perete exterior a capacitatii portante sub actiunea incarcarilor


gravitationale

Verificarea se va efectua pentru o fasie de perete de 1,00 m.


Materiale
caramizi avand fmediu = 7,5 [N/mm2]; 240x115x138 mm (f=0,98)
Mortar ciment var M5 [N/mm2]

In prezentul prioect verificarea se va efectua la sectiunea de jos a peretelui.


N<NRd
NRd= i A fd
A= tl= 37,5 100= 3750 cm2= 0,375 m2

Fd= mz

=1

2,30 0,98
2,5

= 0,90 N/mm2

A=0,375 m2> 0,3 m2; mortar ciment var => Mz= 1


Stari limite ultime, conditii normal de verificare de control => =2,5

i(jos)= 1-2 = 1-2

4,39

37,5

= 0,77

ei=e0i+ ea=3,14+1,25=4,39
eoi=

1 2 +20+3 2 40
1+2+3+4

d2=t-t/3=6,25cm
ea=max

ea= 1,00

ea=

30

300

1,00

1153,986,5+3760,286,5
9785,52

=3,14 cm

=> ea=1,25

NRd= i A fd = 0,77 375000 0,90= 259875 N > 97855,2 N

19