Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2011 FUZIUNI SI DIVIZARI DE INTREPRINDERI Societatea A absoarbe societatea B in conditiile in care societatea

A detine 60% din capitalul societatii B, actiuni care au fost achizitionate la constituirea acesteia la valoarea nominala de 5 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente de A B Elemente de A B activ pasiv Cheltuieli de 5.000 10.000 Capital social 50.000 75.000 constituire Imobilizari 100.000 75.000 Rezerve 25.000 5.000 corporale Imobilizari 45.000 - Rezultat reportat 40.000 10.000 financiare Marfuri 45.000 35.000 Furnizori 115.000 40.000 Clienti 80.000 45.000 Credite bancare 85.000 90.000 pe termen lung Disponibilitati 40.000 55.000 Total activ 315.000 220.000 Total pasiv 315.000 220.000 In procesul fuziunii celor doua societati, s-a tinut cont de un plus de valoare aferent imobilizarilor corporale ale celor doua societati astfel: - societatea A: 45.000 lei; - societatea B: 70.000 lei. Aporturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente A B Capital propriu 115.000 90.000 Active fictive-ch.de constituire -5.000 -10.000 Plusvaloarea imobilizarilor 45.000 70.000 corporale Plusvaloare din titluri de 45.000 0 participare (9.000 * 10 45.000) Activ net corijat(ANC) 200.000 150.000 Numar de actiuni(Na) 10.000 15.000 Valoarea intrinseca(ANC/Na) 20 10

Se cere: Aplicatia nr.1: contabilizarea operatiunilor la societatea absorbita Rezolvare : Fluxul informational contabil la societatea B : a. contabilizarea creantei asupra societatii A pentru aportul la capitalul acesteia : 461 = 7583* 150.000 * venituri din operatiuni fuziune 210.000 % = 40.000 401 90.000 162 80.000 6583* % 210.000 212 40.000 371 90.000 411 80.000 512 55.000

b. contabilizarea virarii aportului catre societatea A : *cheltuieli din operatiuni de fuziune-valoarea contabila a elementelor de activ cedate sub forma de aport c. contabilizarea primirii actiunilor emise de societatea A pentru remunerarea aportului 261 = 461 60.000 d. contabilizarea anularii activelor fictive-cheltuieli de constituire 6588 = 201 10.000 e. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli 121 = % 90.000 6583 80.000 6588 10.000 f. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri 7583 = 121 150.000

g. determinarea rezultatului fuziunii Rezultat = venituri totale cheltuieli totale Rezultat = 150.000 90.000 = 60.000 Bilantul contabil al societatii B inainte de lichidarea acesteia se prezinta astfel : Elemente de activ Valoare titluri de participare 60.000 Debitori diversi 90.000 Elemente de pasiv Valoare capital social 75.000 rezerve 5.000 Rezultat reportat 10.000 Rezultatul fuziunii 60.000

Fluxul informational contabil privind operatiunile de lichidare privind societatea B : a. contabilizarea evidentierii drepturilor actionarilor societatii B : % = 456 150.000 1012 75.000 106 5.000 117 10.000 121 60.000 b. contabilizarea distribuirii titlurilor de participare primite de la societatea A catre actionarii societatii B : 456 = 261 60.000

c. compensarea datoriei cu creanta fata de actionarii societatii A in procesul de fuziune : 456 = 461 90.000 Dupa realizarea acestei inregistrari contabile toate conturile societatii B sunt soldate.Actionarii societatii B, altii decat ai societatii A, vor deveni in urma operatiunii de fuziune actionari ai societatii B.

S-ar putea să vă placă și