Sunteți pe pagina 1din 4

CONCLUZII SI RECOMANDARI

In urma cercetarilor de teren si de birou efectuate, se desprind concluziile: amplasamentul este un platou din punct de vedere morfologic, PI 00; stratul de pamant prospectat de la suprafata (0 4m) este bun pentru fundare, este stabil din punct de vedere al comportarii la alunecare si este constituit din: Sol vegetal pe primii 0,1 m; Argile prafoase negricioase, plastic consistente, cu compresibilitate medie pana la 0,9 m cu urmatoarele caracteristice fizico-mecanice: umiditati variabile w = 24,6% greutatea volumetrica aparenta = 18,5 kN/mc compresibilitate medie M 2-3 = 150 daN/cm unghiul de frecare interna = 9 coeziunea c = 27 kPA Argile prafoase cafeniu roscate, plastic consistente, cu compresibilitate medie, umede pana la 2,8m cu urmatoarele caracteristice fizico-mecanice: umiditati variabile w = 25,2% greutatea volumetrica aparenta = 18,8 kN/mc compresibilitate medie M 2-3 = 179 daN/cm unghiul de frecare interna = 15 coeziunea c = 24 kPA Nisipuri fine argiloase cafenii, plastic consistente, cu compresibilitate medie, foarte umede mai jos cu urmatoarele caracteristice fizico-mecanice: umiditati variabile w = 20,0% greutatea volumetrica aparenta = 19,4 kN/mc compresibilitate medie M 2-3 = 168 daN/cm unghiul de frecare interna = 19 coeziunea c = 15 kPA

Date hidrogeologice Forajul geotehnic realizat a interceptat orizontul acvifer la adancimea de 3,5m; exista riscul ridicarii la precipitatii. presiunile conventionale variaza intre P
conv

= 175 kPa, pentru adancimea de fundare Df =

0.8m si latimea fundatiei B = 0,4m si P conv = 260 kPa pentru Df = 3m si B = 1m conf. tabel 1; Se recomanda realizarea de fundatii izolate cu grinzi de echilibatrare; Adancimea de fundare se recomanda a fi de minim 90cm; Se va prevedea un sistem de preluare si drenare la canalizare a apelor de suprafata provenite din precipitatii si din infiltratii astfel incat acestea sa nu poata patrunde in zona perimetrului construibil, afectand negativ comportarea terenului; Nu se vor depozita materialele de constructie sau pamant in apropierea sapaturilor pentru a nu deranja echilibrul natural al terenului; La proiectare vor fi avute in vedere existenta traseelor subterane (conducte, canale, cabluri, etc); Sapaturile langa fundatii se vor executa pe tronsoane de 1,0 1,5m latime, se pot executa concomitent tronsoane situate la cel putin 5m unul de altul, dar maxim 15% din lungimea laturii; In jurul elevatiilor vor fi construite trotuare etanse elevatiilor, de minim 1,0m latime, avand o panta de cca 5% spre exterior si umpluturi impermeabile sub trotuare; Toate umpluturile realizate in apropierea constructiilor se vor realiza din materiale impermeabile (argile), sau semipermeabile (nisipuri argiloase); In situatia intalnirii de umpluturi neconsolidate la cota de fundare se recomanda inlaturarea acestora si realizarea de umpluturi compacte in straturi; Umpluturile vor fi realizate in straturi de 10 15cm la umiditatea optima de compactare, cu compactarea fiecarui strat la un grad minim de compactare de 98%; In umpluturi este interzis a se incorpora materiale vegetale sau organice; Ultimii 10cm ai sapaturilor se vor realiza in ziua turnarii betonului de egalizare de sub fundatii, pentru ca terenul sa nu fie alterat de precipitatii, insolatii sau inghet dezghet; Conform Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, indicativ NP074-2007, amplasamentul se incadreaza in Categoria Geotehnica 1 cu risc geotehnic redus. La stabilirea categoriei geotehnice s-au avut in vedere:

importanta redusa a constructiei; natura terenului (terenuri medii de fundare); nivelul scazut al apei, fara epuismente; risc neglijabil din punct de vedere al vecinatatilor. din punct de vedere al seismicitatii suprafata cercetata se afla in zona D de seismicitate, valoarea accelaratiei terenului pentru proiectare este ag = 0,16g, perioada de control (colt) Tc = 1,0s, are gradul 82 de seismicitate (gradul 8 cu o perioada de revenire de 100ani); din punct de vedere eolian (actiunea vantului) amplasamentul studiat se gaseste in zona B; din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul se gaseste in zona C; adancimea de inghet a zonei este de 70-80cm conform STAS 6054; dupa modul de comportare la sapare, pamanturile din zona studiata se incadreaza in categoria a II-a teren mijlociu; controlul gradului de compactare al umpluturilor se va realiza conform STAS 1913/13-83; taluzele sapaturilor vor fi verticale pana la adancimea de 1,5m si vor avea inclinarea minima de 1/0,67 pentru adancimi de 1,5-3m, sau vor fi sprijinite conform normativ C 169-88 privind executarea lucrarilor de terasamente.

Acest STUDIU GEOTEHNIC nu poate fi aplicat, imprumutat, extins sau intrebuintat ca material documentar pentru alte amplasamnete si/sau alte constructii pe acelasi amplasamanet fara acordul dat in scris de catre intocmitor.

Intocmit, Ing. Mihai M Ariana

Tabel cu presiunile conventionale de calcul (Pconv) pentru diferite adancimi de fundare si latimi ale fundatiilor (Kpa)

Nr. foraj

Ad. fund (m) 0.8 1 1.5 2 2.5 3

Presiuni conventionale de calcul pentru diferite latimi B (m) 1 184 205 215 230 246 260 0.6 179 200 210 225 242 255 0.4 175 196 204 219 235 246

Natura teren Argila prafoasa negricioasa, plastic consistenta, cu compresibilitate medie Argila prafoasa cafeniu roscata, plastic consistenta, cu compresibilitate medie Argila prafoasa cafeniu roscata, plastic consistenta, cu compresibilitate medie Argila prafoasa cafeniu roscata, plastic consistenta, cu compresibilitate medie Argila prafoasa cafeniu roscata, plastic consistenta, cu compresibilitate medie Argila prafoasa cafeniu roscata, plastic consistenta, cu compresibilitate medie, f. umed

Intocmit Ing. Rosianu Nicolae

Verificat Ing. Popescu Petre