Sunteți pe pagina 1din 28

Anul 173 (XVII) Nr.

428 bis

PARTEA

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE SUMAR


Pagina Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 194/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Ghid de execuie privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel, indicativ GE 053-04.........................................

Vineri, 20 mai 2005

228

ACTE ALE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE CENTRALE

ADMINISTRAIEI

PUBLICE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglementrii tehnice Ghid de execuie privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel, indicativ GE 053-04*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 14 din 12 august 2004 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 12 i Procesul-verbal de avizare nr. 48 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general, ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Ghid de execuie privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel, indicativ GE 053-04, elaborat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor INCERC Bucureti, prevzut n anexa**) care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data publicrii. Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin orice dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Gheorghe Dobre Bucureti, 15 februarie 2005. Nr. 194.
*) Ordinul nr. 194/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005 i este reprodus i n acest numr bis. **) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005


ANEX GHID DE EXECUIE

privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel (Revizuire GP 035-1998) indicativ GE 053-04

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005


ANEXA Nr. 1 la ghid (informativ)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

21
ANEXA Nr. 2 la ghid

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005


ANEXA Nr. 3 la ghid

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005


ANEXA Nr. 4 la ghid

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

27
ANEXA Nr. 5 la ghid

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 428 bis/20.V.2005

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23 Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 428 bis/20.V.2005 conine 28 de pagini. Preul: 67.100 lei vechi/6,71 lei noi

&JUYDGY|030190]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.