Sunteți pe pagina 1din 51

Control intern Capitolul 1.

Prezentarea general a companiei


Date despre companie: Persoana juridic: D PLAST-EFTEC RO S.R.L. Judeul: Arges Adres: Comuna Budeasa, Judetul Arges Numar din registrul comertului: J03/354/1998 Forma de proprietate: 35 - Societi comerciale cu rspundere limitat Activitatea preponderent (cod i denumire clasa CAEN): 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cod de identificare fiscal: 10669143 Atribut fiscal : RO Date despre sedii secundare: Denumire: PUNCT DE LUCRU AUTOMOBILE DACIA SA Domiciliu : Romnia Jude: Arges Localitate: Mioveni Adresa: Str.Uzinei nr. 1 Cod de identificare fiscal: 27124477 Date despre activitate Istoric S.C. D PLAST EFTEC RO SRL este una dintre cele mai mari societi de pe piata locala. De a lungul timpului societatea a avut mai multe denumiri: 19951998 FLEXIPLAST S.A. 19982001 GURIT ESSEX Romania S.A (Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 20012006 DOW Automotive Romania S.A.(Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2006 2009 AUTO COATING SRL Martie 2009 AUTO COATING SRL parte a grupului D PLAST EFTEC-Group Iunie 2010 D PLAST-EFTEC RO SRL.

Capitolul 2. Cadru general control intern


In cadrul O.M.F.P. 3055/2009 sectiunea 11 controlul intern pct. 309 se stabilesc obiectivele, componentele si procedurile privind controlul intern cadrul entitatii. Controlul intern urmareste obiectivele: Asigurarea conformitatii activitatilor entitatii cu legislatia in vigoare; Buna functionare interna a S.C. Dplast-Eftec Ro Srl cu respectarea deciziilor luate de personalul cu responsabilitati in managementul entitatii, sefi de compartimente; Eficacitatea operatiunilor derulate si utilizarea eficenta a resurselor; Masuri pentru prevenirea si controlul riscurilor de a nu fi realizate obictivele entitatii; Asigurarea fiabilitatii informatiilor financiare furnizate prin raportarile financiare. Controlul intern opereaza ca timp preventiv, operativ si ulterior, respectiv: a) Preventiv pentru: elaborarea bugetelor; dispunerea si certificarea operatiunilor semnificative si care pot modifica patrimoniul entitatii; Activitatea de control financiar preventiv se desfoar potrivit prezentei Decizii (anexa 1), a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare i funcionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezint n Anexa nr.3 la prezenta Decizie. - Tabel nominal cu persoanele care exercita controlul financiar preventive si specimenle de semnaturi ale acestora (anexa 4), tabel nominal cu persoanele care rspund pentru realitatea, regularitatea, i legalitatea operaiunilor care se supun controlului financiar preventiv(anexa nr.5);

- Documentele i operaiunile supuse controlului financiar preventiv i atribuiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si efilor compartimentelor de specialitate n care au loc operaiunile supuse controlului financiar preventiv, precum i persoanelor care exercit controlul financiar preventiv sunt prezentate n anexa nr.5 . b) Curent se realizeaza la derularea operatiunilor privind masura in care realizeaza obiectivele cantitative si calitative ale entitatii si este in sarcina fiecarui sef de compartiment ( sarcini si atributii nominalizate in fise posturi); c) Ulterior sub forma controlului intern de gestiune prin: - verificarea rentabilitatii operatiunilor, a conformitatii; - depistarea anomaliilor si corectarea erorilor. Controlul ulterior se realizeaza de catre sefii de compartimente si de catre controlul realizat de catre firma mama D Plast-eftec As. De asemenea societatea mama realizeaza prin directorul financiar al societatii D Plast-Eftec AS Dl. Vit Jasensky si auditul intern prin verificarea tuturor operatiunile financiar contabile realizate in cadrul D Plast-eftec Ro Srl. Normele si procedurile care compun sistemul de control intern pe nivele ierarhice urmareste: Cine aproba operatiunea? Cine autorizeaza efectuarea ei? Cine verifica si ce presupune aceasta verificare? Cum se realizeaza securitatea activelor? Separarea functiilor pentru operatiunile de mai sus; Politici clar definite privind delegarea competentelor; Politici adecvate de resurse umane privind recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continua, evaluari individuale, consiliere, promovare, actiuni de corectare si coercitive. Periodic conducerea entitatii face evaluarea controlului intern pentru a determina cat de bine este realizat, cum ar putea fi imbunatatit si masura in care sistemul de control intern ajuta la identificarea si abordarea riscurilor principale ale entitatii privind frauda, risipa, abuzul sau un management defectuos. La evaluare trebuie avute in vedere componentele controlului intern: 1. Mediul de control (MC); 2. Evaluarea riscului (ER); 3. Activitati de control (AC); 4. Informare comunicare (IC); 5. Monitorizare (MO). Pentru fiecare componenta, sunt analizati factori principali. In anexa nr. 6 sunt prezentate procedurile de evaluare pentru fiecare din cele 5 componente.

Anexa 1

D E C I Z I A nr. .... Directorul General al SC. D Plast-Eftec RO Srl Avnd n vedere prevederile Legii nr. 31/1990 i ale Ordinului M.F. nr. 522/16.04.2003, pentru aprobarea Normelor metodologige generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; emite urmtoarea DECIZIE: ARTICOLUL 1. Controlul financiar preventiv se organizeaz n cadrul SC. D Plast-Eftec RO Srl n conformitate cu structura organizatoric aprobat de Administartorul Unic. ARTICOLUL 2. Activitatea de control financiar preventiv se desfoar potrivit prezentei Decizii, a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare i funcionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezint n Anexa nr.3. ARTICOLUL 3. Documentele i operaiunile supuse controlului financiar preventiv i atribuiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si efilor compartimentelor de specialitate n care au loc operaiunile supuse controlului financiar preventiv, precum i persoanelor care exercit controlul financiar preventiv sunt prezentate n anexa nr.4 . ARTICOLUL 4. Controlul financiar preventiv se exercit sub coordonarea contabilului sef, de ctre persoanele desemnate prin Decizia Directorului General. Pentru documentele pe care se solicit semntura contabilului sef, alturi de cea a directorului general, sau a persoanei desemnate ca inlocuitor de drept, reprezinta viza de control financiar preventiv, fara a mai fi necesara si aplicarea stampilei. Documentele cu caracter financiar, fiscal i contabil vor fi vizate C.F.P de ctre contabilul sef, si, pentru o serie de operaiuni i documente, viza de control financiar preventiv se va realiza prin mputernicii, persoanele desemnate, specimenul de semnatura al acestora si numarul de stampila atribuit este prezentat in Anexa nr. 3. Persoanele care acord viz de control financiar preventiv exercit aceast atribuie ca sarcin de serviciu, fiind cuprins n fia postului. ARTICOLUL 5. Tabelul nominal cu persoanele coordonatoare ale departamentelor si compartimentelor de specialitate care prezint documente n vederea acordrii vizei de control financiar preventiv este cel prezentat n Anexa nr.4. Documentele supuse controlului financiar preventiv vor fi semnate de ctre directorii executivi coordonatori i efii departamentelor si compartimentelor de specialitate, iar n lipsa acestora de ctre nlocuitorii de drept numii prin decizie sau de catre persoanele nominalizate in anexa nr.4. Prin semnatura data pe documentele justificative, note, rapoarte, referate sau alte documente prezentate pentru viza CFP, se certifica realitatea, economicitatea, oportunitatea i legalitatea operaiilor i documentelor respective. Certificarea prin semntur a unor documente privind operaiuni patrimoniale care nu sunt legale, necesare, oportune, reale i economicoase atrage dup sine rspunderea disciplinar, material i penal, dup caz, a persoanelor care le-au semnat. Aceeai rspundere o vor avea i persoanele care au exercitat din vina lor, sau exercit necorespunztor controlul financiar preventiv. ARTICOLUL 6. Termenele de verificare i acordare a vizei de control financiar preventiv de ctre persoanele mputernicite sunt urmtoarele: - pn la trei zile lucratoare de la primire pentru contracte economice, acte adiionale la contracte economice, primire i confirmare de comenzi ; - pn la dou zile lucratoare de la primire pentru documente privind consumurile de materii prime i materiale, reparaii curente i capitale, facturi, avize de expeditie, alte documente de eviden gestionar; - pn la o zi lucratoare de la primire pentru operaii de ncasri i pli n lei i valut (ordine de plat, dispoziii de plat pentru banc i casierie, tate de plat,e.t.c.) precum i alte documente aferente acestor operaii; - pn la trei zile lucratoare de la primire pentru documente i operaii privind imobilizrile corporale i necorporale; - pn la trei zile lucratoare pentru toate celelalte operaii financiare. ARTICOLUL 7. Documente in baza carora se efectueaza inregistrarea in evidenta financiar-contabil, definite ca documente justificative conform legii, trebuie s fie supuse vizei de control financiar preventiv. Viza de control financiar preventiv const n semnarea i certificarea semnturii cu tampilele de control financiar preventiv sau in conditiile prevazute de prezenta Decizie.

ARTICOLUL 8. Prezenta decizie intr n vigoare de la data semnarii, dat la care nceteaz orice alt dispoziie pe aceast linie. Orice act normativ care va intra n vigoare dup data prezentei decizii va duce la adaptarea acesteia cu prevederile legale ulterioare. De asemenea, orice modificare a structurii organizatorice sau a personalului din cadrul societatii va duce la adaptarea prezentei decizii, n sensul corelrii anexei cu persoanele mputernicite s acorde viz de control financiar preventiv i a celor ndreptite s ntocmeasc documentele supuse vizei. ARTICOLUL 9. Directorul financiar i persoanele nputernicite s efectueze controlul financiar preventiv, precum i cele care supun documente i operaii vizei de control financiar preventiv departamentele i compartimentele din cadrul companiei vor duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. ARTICOLUL 10. Persoanele mputernicite s acorde viza de control financiar preventiv, n cazul n care n urma verificrii constat c operaiunile nu ntrunesc condiiile de legalitate, regularitate i de ncadrare n limitele i destinaia prevederilor din BVC i/sau de angajament, vor refuza motivat, n scris, acordarea vizei de control financiar preventiv. Refuzul de viz, nsoit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunotina Administratorului i a directorului general al societatii, iar celelalte documente se vor restitui, sub semntur, compartimentelor de specialitate care au iniiat operaiunea. Efectuarea pe propria rspundere a operaiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printrun act de decizie intern emis de conductorul societii comerciale. O copie de pe actul de decizie intern va fi transmis persoanei care a refuzat viza precum si la auditul intern al societatii. ARTICOLUL 11. Prezenta decizie s-a ntocmit n 2 exemplare, din care: - exemplarul nr.1- la directorul financiar, - exemplarul nr.2- la serviciul resurse umane Decizia se difuzeaz in copie persoanelor nominalizate in Anexele nr.3 si 4 prin grija serviciului resurse umane. DIRECTOR GENERAL Dat : ..

VIZAT Director financiar

Anexa 2

1. NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE

LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV .................................................................. Pag. 7 - 28

2. CODUL ETIC SPECIFIC CFP..................................... Pag. 29-34

REFERAT PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Prezentam in continuare Normele Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul SC D Plast-Eftec Ro Srl. Necesitatea elaborarii prezentelor

norme metodologice cu caracter general de aplicare, referitoare la scopul, organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv a aparut ca urmare a promovarii la nivelul companiei a unei politici de intarire a activitatii de control intern, de identificare a riscurilo , de dezvoltare in consecinta a unor planuri de actiune privind reducerea riscurilor la nivele acceptabile, de promovare a unei politici de disciplina financiara la nivelul intregii companii. o o Cadrul legislativ in baza caruia au fost elaborate prezentelor norme este urmatorul : OG nr.119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare ; OMFP nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar.

Ca urmare, adresam rugamintea Administratorului Unic sa analizeze si sa aprobe Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si Codul privind conduita etica a persoanelor desemnate sa acorde viza de control financiar preventiv, proceduri intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul societatii, cu recomandarea aplicarii acestora si la nivelul filialelor din structura companiei nationale

CONTABIL SEF,

NORMELE METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1. SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV SI CATEGORIILE DE OPERATIUNI ASUPRA CARORA SE EXERCITA 1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni (denumite in continuare operatiuni) care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia fondurilor de plata sau angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul companiei.

1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza, in principal: - angajamentele legale ( ex. :dispozitii aplicate ca urmare a unor prevederi legale, contractuale, obligatii asumate, referate necesitate, rapoarte de control etc ); - deschiderea si repartizarea de credite bugetare; - ordonantarea cheltuielilor; - concesionarea sau inchirierea de bunuri ; - vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri; - alte categorii de operatiuni stabilite prin Decizia Directorului General sau a altor organe de conducere. 1.3. In functie de specificul unei activitati se poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni. 2 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2.1. In cadrul companiei nationale controlul financiar preventiv se organizeaza distinct la : - compania nationala aparat central; - filiale companiei nationale. In raport de specificul fiecarei entitati, conducatorii acestora vor dispune particularizarea, dezvoltarea si actualizarea procedurilor de exercitare a controlului financiar preventiv. Se va dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists), a obiectivelor verificarii, pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul specific al fiecarei societati. Anexele nr. 1/a), 1/b), 1/c), 1/d), 1/e) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare. Listele de verificare constituie un ghid in exercitarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate, aceste persoane avand totodata si obligatia de a formula propuneri de perfectionare a listelor respective. In functie de propunerile primite, de modificarile legislative sau de alte conditii aparute, conducatorii entitatilor vor aproba modificari ale listelor de verificare, asigurand astfel o dezvoltare progresiva a acestora. 2.2. Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite se va organiza, la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume 2.3. In toate cazurile in care se gestioneaza fonduri provenite din finantari externe, in normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare. 3 CONTINUTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

3.1. Controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile si/sau patrimoniul societatii. 3.2. Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii. Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale, precum si verificarea operatiunilor deja efectuate. 3.3. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al: a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate); b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate); c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz (control bugetar). 3.4. Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre directorii executivi si conducatorii compartimentelor de specialitate emitente. In anexa 2 este prezentata, fara a fi limitativa, lista cu principalele acte normative care trebuiesc insusite si aplicate atat de persoanele care promioveaza documentele supusu vicei CFP, cat si de persoanele ce acorda viza. 3.5. Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial societatea se supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si compartimentele de specialitate. 3.6. Directorii si/sau conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate,

care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaza de raspundere directorii si/sau sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora. 4 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 4.1. Controlul financiar preventiv se organizeaza, de regula, in cadrul compartimentelor de specialitate financiarcontabila. In raport de natura operatiunilor, conducatorul societatii poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza, prin acte juridice, sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala. 4.2. Controlul financiar preventiv se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul societatii. Actul de numire va cuprinde limitele de competenta in exercitarea acestuia. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. 4.3. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si poate fi completat si prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numarul sigiliului (numarul de identificare a titularului acestuia); data acordarii vizei (an, luna, zi).Pentru documentele supuse acordarii vizei CFP , care circula si in afara companiei ( ex. : la parteneri de afaceri, la diverse institutii publice ) se considera acordata viza de control financiar preventiv daca pe acestea este numai semnatura uneia din persoanele desemnate prin Decizie de Directorul General al societatii. 4.4. Dupa caz, conform propriilor proceduri, documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se pot inscrie in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. 4.5. Termenul pentru pronuntare (acordarea/refuzul vizei) se stabileste, prin decizie interna, de conducatorul societatii, in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in Cadrul general si/sau specific al operatiunilor supuse controlului preventiv. 5 PROCEDURA DE CONTROL

5.1. Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea. 5.2. Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile si/sau patrimoniul vor fi insotite de avizele directiilor si/sau compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte si/sau documente justificative si, dupa caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un Referat de necesitate sau "Angajament individual/global. 5.3. In efectuarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specifica operatiunii primita la viza este obligatorie, dar nu si limitativa. In conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare , persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificarile ori de cate ori este necesar. 5.4. Daca prin parcurgerea listei de verificare cel putin unul dintre elementele verificarii formale - completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora, existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza - nu este indeplinit, atunci operatiunea nu poate fi autorizata. Pentru simplificarea si accelerarea circuitului administrativ, in astfel de situatii nu se face consemnarea refuzului de viza, procedandu-se la restituirea documentelor catre compartimentul care a initiat operatiunea, indicandu-se motivele restituirii. 5.5. Dupa efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv pot inregistra documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv ( model prezentat in Anexa 3 ) si efectueaza, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operatiunii din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia fondurilor si/sau de angajament. 5.6. Daca necesitatile o impun, in vederea exercitarii unui control preventiv cat mai complet, se pot solicita si alte acte justificative, precum si avizul compartimentului de specialitate juridica. Interzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului societatii , pentru a dispune masurile legale. 5.7. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament, se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza . Prin acordarea vizei se certifica implicit si indeplinirea conditiilor mentionate in listele de verificare.

5.8. Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite compartimentului de specialitate emitent, in vederea continuarii circuitului acestora. 6 REFUZUL DE VIZA

6.1. Daca in urma controlului se constata ca cel putin un element de fond nu este indeplinit, in esenta, operatiunea nu intruneste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, in scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile refuzate la viza de control financiar preventiv ( model similar Anexei 3 ) La refuzul de viza se va proceda la indicarea elementului/elementelor a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/ nu sunt indeplinita/indeplinite. 6.2. Refuzul de viza, insotit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunostinta conducatorului societatii, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnatura, compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea. 6.3. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare si/sau de angajament, operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului societatii. 6.4. Efectuarea pe propria raspundere a operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducatorul societatii. O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern propriu, al companiei nationale ( care va informa directorul general al companiei ) , si cel al entitatii publice sub a carei autoritate se afla compania nationala. 6.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior al enitatii publice asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere. Informarea companiei si a organului ierarhic superior se va face de indata ce efectuarea operatiunii a fost dispusa, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna si de pe motivatia refuzului de viza. 7 RAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

7.1. Directorul General si Directorul economic al societatii vor informa anual Consiliul de Administratie cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv, date ce vor fi cuprise si in Raportul Administratorilor intocmit la inchiderea exercitiilor financiare . 7.2. In raportul annual , la prezentarea datelor privind controlul preventiv se poate evalua activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a societatii de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace.Se identifica si se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor societatii si se formuleaza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor. 7.3. In vederea atingerii acestui scop, in raportul anual privind controlul preventiv se va face referire la: a) rezultatele activitatii de control financiar preventiv, concretizate in: - volumul, tipologia si structura operatiunilor analizate din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia resurselor si/sau fondurilor de angajament; - neautorizarea, prin refuz de viza, a unor operatiuni care nu intrunesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare pentru a fi efectuate; - opiniile formulate prin avizele consultative, orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare, perfectionarea cadrului normativ, introducerea unor noi standarde de control; b) factorii de risc decurgand din: - caracteristicile legislatiei precum si din constrangerile datorate lipsei de fonduri; - capacitatea de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme, ghiduri si proceduri detaliate de efectuare a operatiunilor, de a optimiza circuitul documentelor, de a defini riguros responsabilitatile directiilor/compartimentelor de specialitate si ale personalului din cadrul acestora si de a aplica principiul separarii atributiilor; - numarul, pregatirea profesionala si calificarea personalului; - neidentificarea operatiunilor sensibile si avizarea unor operatiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente; - neasigurarea unei independente reale in exercitarea controlului financiar preventiv; - modul in care conducatorul societatii trateaza refuzurile de viza si/sau avizele consultative emise; c) actiunile ce au fost sau trebuie intreprinse pentru reducerea riscurilor in administrarea patrimoniului si/sau fondurilor. 8. DISPOZITII FINALE

8.1. In anexa nr.5 se prezinta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu. 8.2 . Pentru intelegerea si utilizarea corecta a unor termeni s-a intocmit si anexa 6 Definitii utilizate in controlul financiar preventiv. Aceste definitii au fost completate cu definitiile utilizate in economiei in aplicabilitatea Legii finantelor publice. 8.3. Anexele nr. 1 ( 1/a;1/b; 1/c; 1/d; 1/e ) , 2, 3, 4, 5 si 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice. 8.4 Prezentele Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv se aplica incepand cu data de 01.09.2009 , data pana la care se va emite Decizia Directorului General de organizare si aplicare a controlului financiar preventiv in cadrul societatii.

Intocmit , CONTABIL SEF

ANEXA nr. 2/ a CADRUL GENERAL al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE Nr Documentul crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Decontul justificativ pentru deschidere de credite bugetare Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

2 - Legea nr. 500 / 2002 (1) - Legea nr. 189 / 1998 (2) - O.G. nr. 119 / 1999 (3) - O.U.G 95/2002; - Legile bugetare anuale - Aprobari ale

3 nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe baza de elemente de legislatie specifice fiecarui ordonator; - solicitarile filialelor pentru repartizarea de credite bugetare;

4 Se verifica: incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare;

Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente

Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare ; - Ordin ME ; - Legea nr. 500 / 2002 (1) - Legea nr. 189 / 1998 (2) - O.G. nr. 119 / 1999 (3) - Legile bugetare anuale Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare - Ordin ME ;

- situatia creditelor - daca cererea pentru bugetare deschise deschiderea de credite se anterior si neutilizate. incadreaza in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern;

- solicitarile pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont); fundamentarea sumelor inscrise in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor

Se verifica: - incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor, repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare; - daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea de deschidere de credite; - bugetare.

Anexa 2 / b B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA Nr Documentul*) crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract / comanda de achizitii publice Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: - daca achizitia publica este prevazuta in programul anual; existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, dupa caz; - respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica; - existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare / efectuare a financiar

2 - Legea nr. 500 / 2002 ; - OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica ; - Legile bugetare anuale - Alte acte normative specifice

3 - programul anual de achizitii publice; - documentul de aprobare de catre conducatorul entitatii publice a procedurii selectate de achizitie; - actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii; - anuntul / invitatia de participare la

procedura; documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, dupa caz; - ofertele prezentate; - hotararea comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare; - alte documente specifice.

juriului privind stabilirea ofertei castigatoare; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal; existenta avizului compartimentului juridic.

Contract / comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe nerambursabile

- Legea nr. 500 / 2002 - Legile bugetare anuale - OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica ; - L. 571/2003; - OUG 92/2004 ; - Codul comercial - Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare - Alte acte normative specifice

- programul de achizitii ; - actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii; documentele privind achizitia, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si procedurilor aplicabile ; acordul sau conventia externa.

Se verifica: daca achizitia este aprobata; existenta creditelor bugetare sau a surselor financiare necesare; - respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie ; - existenta documentelor primare intocmite corect si legal ; incadrarea platii in conditiile contractuale ; - existenta avizelor pe documentatie;

Contract finantare

de OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica ; - L. 571/2003; - OUG 92/2004 ; - Codul comercial - Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare

- solicitarea finantarii si justificarea acesteia; - documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare; programul, proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii; nota de

Se verifica: - daca solicitarea finantarii are temei legal; existenta creditelor bugetare; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal;

- Legile bugetare anuale - Alte acte normative specifice Contract de contract de finantare sau finantare imprumut / Sau de imprumut Alte acte normative specifice Proiect conventie garantie aferenta

fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate. fundamentarea Se verifica: propunerii - incadrarea obiectului in prevederile contractuale; - concordanta termenilor. Se verifica: - incadrarea obiectului in prevederile acordului de imprumut, acordului de garantie ; - concordanta termenilor din, acordul de garantie Se verifica: - concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern; - existenta conventiei de garantie semnata de garantat; Se verifica: existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrativteritoriale garantate;

de - Legea nr. 500 / fundamentarea de 2002 propunerii legea datoriei publice ; - contact / acord

-Alte acte normative specifice Proiect de - Legea nr. 500 / scrisoare de 2002 ; garantie pentru legea datoriei imprumuturi publice ; externe - H.G. de aprobare Acordul de imprumut extern - Alte acte normative specifice Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si beneficiarul scrisorii de garantie Contract de concesionare sau inchiriere - Legea nr. 500 / 2002 ; legea datoriei publice ; -- H.G. de aprobare Acordul de imprumut extern - Alte acte normative specifice

hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior; - nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat. hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior; - nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.

- l.31/90; - legislatia specifica de privatizare; -Act constitutiv; -aprobarea conform competentelor legale; - acte normative specifice - aprobarea conform comp-etentelor legale ; - Alte acte normative specifice

nota de fundamentare a concesionarii sau inchirierii; documente specifice privind derularea operatiunii de concesiune sau de inchiriere. nota de fundamentare a actiunii de protocol, a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific;

Se verifica: -- respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind concesionarea sau inchirierea;

Actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, a unor manifestari cu

Se verifica: existenta surselor financiare; - concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de

caracter cultural-stiintific, sau a altor actiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli 10 Actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau strainatate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli

documente transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune.

decizie si prevederile cadrului legal existent; - incadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli in limitele prevazute de normele legale;

- H.G. nr. 518 / 1995 - H.G. nr.1860/ 2006 - CCM ; contractul de mandat ; - Alte acte normative specifice

nota de fundamentare a deplasarii ; - decizia de aprobare a deplasarii externe ; - documente, invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern, privitoare la actiunea si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate; - nota mandat privind deplasarea. nota de fundamentare a delegarii / detasarii; - acceptul scris al persoanei detasate.

Se verifica: -existenta surselor financiare; - concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli);

11 Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli

- HG nr. 1860/ 2006; - CCM ; contractul de mandat ; - Alte acte normative specifice

Se verifica: existentasurselor financiare; - concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli); Se verifica: existenta surselor financiare si incadrarea in indicatorii bugetari aprobati; respectarea reglementarilor legale privind angajarea si incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale;

12 Ordinul /hotararea/ actul intern de decizie privind: - angajarea sau avansarea personalului; acordarea salariului ; - numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere; acordarea altor drepturi salariale

- Legea nr. 500 / 2002 - L. 571/2003 ; - Legile bugetare anuale - Codul muncii ; -(Legea nr. 53/ 2003) (21) - CCM ; - Alte acte normative specifice

nota de fundamentare si dosarul angajarii / avansarii personalului; - propunerea pentru acordarea salariului / numirea personalului de executie pe functii de conducere / acordarea altor drepturi salariale.

13 Contractul comodat inchiriere ;

de - Codul civil (art. nota de sau 1560 si fundamentare; urmatoarele); - devizul cheltuielilor. Contractul comercial;

Se verifica: - existenta surselor ; - daca devizul / categoriile de cheltuieli se incadreaza in limitele admise ; -existenta avizului compartimentului juridic. Se verifica: - existenta resurselor ;; - respectarea regularitatii specifice contractului de parteneriat public-privat; stabilirea termenilor contractului in concordanta cu prevederile cadrului normativ; existenta avizului compartimentului juridic.

14 Contract de - Legea nr. 500 / parteneriat 2002 ; public-privat - Alte acte normative specifice

- ordinul / decizia de numire a comisiilor de negociere; studiul de fezabilitate; - proces verbal de negociere; - decizia cuprinzand lista investitorilor ierarhizati; comunicarea deciziei catre investitori; contestatii si raspunsurile la contestatii; - acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre acestea.

Anexa 2 / c C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR Nr crt 0 1 Documentul supus controlului financiar preventiv 1 Ordonantare de plata privind achizitia de produse, servicii sau lucrari Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin Bun de plata; concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal; incadrarea sumei ordonantate la plata in limitele aprobate si in conformitate cu obligatiile contractuale . efectuare a financiar

2 - Legea nr. 500 / 2002 ; - OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica ; - L. 571/2003; - OUG 92/2004 ; - Codul comercial - Codul civil - Legile bugetare anuale Alte acte normative specifice; contract comercial / comanda/ conventie/ acord; Referat de necesitate .

-DPVE (ordonantarea de plata externa)

- Legea nr. 500 / 2002 ; - legea BNR ;

3 - contractul de achizitie; factura intocmite conform cerintelor codului fiscal; documentele care sa ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executia lucrarilor, dupa caz; - factura externa; declaratia vamala de import; document transport ; - alte documente necesare intocmite corect. acordul, conventia sau protocolul;

Se verifica: concordanta dintre prevederile contractului,

legislatie/ - avizul de plata; norme/ circulare - factura . emise de BNR ; - politici bancare privind instrumente si tehnici financiare ; Alte acte normative specifice contracte comerciale ; Protocoale, acorduri sau conventii incheiate . 3 Ordonantare de plata pentru subventii, transferuri, prime sau alte plati din fonduri publice acordate filialelor. - Legea nr. 500 / 2002 ; - Legile bugetare anuale ; Alte acte normative specifice . nota de fundamentare; - documentatia specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv.

acordului, conventiei sau protocolului si avizul de plata transmis, inclusiv a termenului de plata; incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament asumat legal; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin Bun de plata.

Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere

contract comercial ; Alte acte normative specifice

nota de fundamentare; - contractul de concesionare sau de inchiriere; documentele justificative emise de concedent sau, dupa caz, de proprietarul bunului inchiriat.

Se verifica: - legalitatea si regularitatea documentatiei justificative, corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin Bun de plata; incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin Bun de plata; concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal;

Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract comercial

- legislatia/ norme / circulare BNR ; Alte acte normative specifice

nota de fundamentare; contractul comercial ; acreditivul documentar irevocabil.

Se verifica: - concordanta conditiilor incluse in acreditivul emis cu prevederile din contractul; - conditiile de plata incluse in contractul; incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament comercial ; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin Bun de plata.

Ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate

- Legea nr. 500 / 2002 ; contract comercial ; acorduri/ conventii; Alte acte normative sau documente specifice Ordonantare de - Decretul nr. plata privind 209/1976 (43) avansuri sau - H.G. nr. 1860 / sume cuvenite 2006 titularului de - H.G. nr. 518 / decont, care se 1995 ; acorda prin Alte acte casierie. normative specifice

- contractul; - solicitarea de acordare a avansului; - documentul prin care se constituie garantia legala daca este prevazuta in contract. nota de fundamentare; documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia; decontul justificativ al cheltuielilor; - alte documente justificative specifice.

Se verifica: - daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de legalitate si regularitate; incadrarea sumei ordonantate la plata, precum si in prevederile contractului. Se verifica: - concordanta sumelor ce urmeaza a fi eliberate ca avans cu cele prevazute in documentul de aprobare a actiunii sau, dupa caz, incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor, exactitatea si corectitudinea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin Bun de plata. Se verifica: - incadrarea in prevederile privind numarul maxim de posturi ,cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile, contributii pentru asigurarile sociale de stat,

Ordonantarile de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum si ale

- Legea nr. 500 / 2002 ; - L. 571/2003 codul fiscal , normele de aplicare ; - Ordinele emise

- centralizatorul lunar al statelor de salarii; Statul de functiuni; - prezenta ; -alte documente.

obligatiilor fiscale aferente acestora

de MFP , ANAF ; - Codul muncii (Legea nr. 53 / 2003) - Legile bugetare anuale - Legea nr. 19 / 2000 (46) - Legea nr. 76 / 2002 (47) Legea nr. 346/2002 (48) - CCM Alte acte normative specifice

contributii pentru asigurarile de somaj, contributii pentru asigurarile sociale de sanatate etc.);

Anexa 2 / d D. CONCESIONAREA , INCHIRIEREA , TRANSFERUL , VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR

Nr. Documentul supus crt. controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract de concesionare / inchiriere

Cadrul legal 2 - legea societatilor comerciale nr. 31/1990; - actul constititiv ; - legislatia privind privatizarea

Acte justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 4 Se verifica: - incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand bunurile care, potrivit legii, pot fi concesionate / inchiriate; respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea actiuni de atribuire/ licitatie / negocierii directe; - stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ; - existenta avizului compartimentului juridic. Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor; - existenta avizului compartimentului juridic. Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de valorificare prin licitatie cu strigare; - stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ; - existenta avizului compartimentului juridic.

3 - studiul de oportunitate; - caietul de sarcini; documentatia de atribuire/licitatie; documentatia procedurii de negociere directa ; alte documente - ordinul/ mandatul/ considerate necesare. hotararea de aprobare a concesiunii / inchirierii - Alte acte normative referatul de specifice ; disponibilizare; ordin/ mandat/ - adresele catre/de la hatararea de institutiile care doresc sa aprobare utilizeze bunul disponibil. - legea societatilor comerciale nr. 31/1990; - actul constititiv ; - legislatia privind privatizarea ; - ordinul/ mandatul/ hotararea de aprobare referatul de disponibilizare; - decizia de numire a comisiei de evaluare; - raportul de evaluare a bunurilor ce urmeaza a fi vandute; - documentatia de valorificare comform procedurii aprobate.

Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata Contract de vanzare / cumparare a bunurilor disponibilizate)

Anexa 2 /e E. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Nr. Documentul supus Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a crt. controlului controlului financiar preventiv financiar preventiv 0 1 2 3 4 1 Proces verbal de - Legea nr. 15 / aprobarea Se verifica: scoatere din 1994 ; conform - existenta actelor justificative; functiune a - H.G. nr. 909 / competentelor; - daca actele justificative au mijlocului fix 1997 respectare fost intocmite si semnate de Alte acte ROF ; persoanele in drept; normative - nota privind - daca sunt indeplinite conditiile specifice starea tehnica a scoaterii din functiune. mijlocului fix propus a fi scos din functiune; alte acte justificative. 2 Decontul privind Legea nr. 500 / - actul intern de Se verifica: cheltuielile 2002 decizie privind - prezentarea in termenul legal ocazionate de - Legile bugetare organizarea a documentelor justificative organizarea anuale actiunilor de pentru cheltuielile efectuate; actiunilor de - L. 571/2003; protocol, a unor daca documentele protocol, a - HG 44/2004 manifestari cu justificative sunt cele prevazute manifestarilor cu norme de aplicare caracter cultural - de normele legale din punct de caracter cultural - cod fiscal cu stiintific, sau a vedere al formei si continutului; stiintific sau a altor modificari si altor actiuni cu corectitudinea calculului actiuni cu caracter completari caracter specific; privind cheltuielile justificate si, specific ulterioare ; documente dupa caz, a penalitatilor de -referat de justificative intarziere; necesitate specifice - incadrarea cheltuielilor in aprobat; diferitelor categorii plafoanele aprobate; indicatorii de cheltuieli. - daca valoarea cheltuielilor bugetari; justificate prin decont se Alte acte incadreaza in valoarea normative aprobata. specifice 3 Decontul de - H.G. nr. 518 / - actul intern de Se verifica: cheltuieli privind 1995 decizie privind daca documentele deplasarea in Alte acte deplasarea in justificative sunt cele prevazute strainatate pentru normative strainatate; de normele legale din punct de indeplinirea unor specifice documente vedere al formei si continutului; misiuni cu caracter justificative - prezentarea in termenul legal temporar specifice a documentelor justificative diferitelor categorii pentru cheltuielile efectuate; de cheltuieli. corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere; - documentul de restituire a avansurilor nejustificate si,

Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa

- Decretul nr. 209 / 1976 - HG 1860/2008; - HG 518/1995 ; Alte acte normative cu caracter specific

- actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau, dupa caz, referatul aprobat privind achizitia directa; documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.

dupa caz, a penalitatilor; - incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale; - rapaorte/ referate aprobate pentru depasirea plafoanelor de cheltuieli ; - daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in valorile aprobate. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si continutului; - prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit; corectitudinea calculului privind sumele justificate si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere; - documentul de restituire a avansurilor nejustificate si, dupa caz, a penalitatilor; - incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale; - daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul financiar aprobat.

Contractul de sponsorizare in care societatea este beneficiara sponsorizarii

- Legea nr. 32 / 1994 ; - L. 571/2003; - HG 44/2004 norme de aplicare cod fiscal cu modificari si completari ulterioare ;

nota de Se verifica: fundamentare a - daca se desfasoara sau contractului de urmeaza sa desfasoare o sponsorizare. activitate din cele prevazute la art. 4 din Legea nr. 32 / 1994, cu modificarile ulterioare; existenta avizului compartimentului juridic. nota de fundamentare a actului de donatie; aprobarea conform actului constitutiv ; respectarea ROF Se verifica: - regimul juridic al bunului / bunurilor care fac obiectul donatiei; - daca bunul / bunurile respective sunt grevate de datorii; existenta avizului compartimentului juridic.

Actul de donatie, in care societatea are calitatea de donatar

Decontul justificativ

- Legea nr. 500 / 2002 ; - Codul civil (art. 800 si urmatoarele) legea societatilor comerciale nr. 31/1990; statutul societatii; alte acte normative. OUG 95/ 2002 pentru cu modificarile si

Decontul Se verifica: justificativ pentru aprobarea

de

catre

sumele completarile sumele conducatorul / persoana reprezentand ulterioare ; reprezentand imputernicita a decontului de transferuri pentru - Norme de transferuri pentru cheltuieli ( conform Ordinului restructurarea restructurarea de aprobare ) ; aplicare ; Industriei de Industriei de - modul de calcul al sumei ce aparare aparare urmeaza a fi incasata de la institutia publica sub a carei autoritete este compania / suma ce urmeaza sa fie transferata la filiale ; Bonul de consum ( -Legea - actul intern ; Se verifica: transfer ) si alte contabiliatatii nr. - NIR- ul ; daca documentele documente 82/ 91; justificative sunt cele prevazute - Factura ; primare utilizate in - OMFP de normele legale din punct de - Alte domeniul 3512/2008; vedere al formei si continutului; documente economic ; considerate - prezentarea in termenul legal a documentelor justificative ; necesare ; - regimul juridic al bunurilor ; - corectitudinea calculului . Dispozitia de - Decretul nr. - decontul de Se verifica: incasare / plata 209 / 1976 cheltuieli aprobarea de catre catre casierie Alte acte prezentat de conducatorul / persoana normative titularul de avans; imputernicita a decontului de specifice decizia de cheltuieli; imputatie; - modul de calcul al sumei ce - alte acte din urmeaza a fi incasata/platita; care rezulta - daca dispozitia de incasare obligatii de plata /plata este intocmita pentru in sarcina unor suma ce urmeaza a fi incasata. persoane.

Anexa 2 / f LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL Nr. ACTUL NORMATIV Publicat in crt. Monitorul Oficial al Romaniei 0 1 2

1 2

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

3 4

5 6 7 8

10 11 12 13 14

Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin legea 337 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare ; Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti Hotararea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. privind achizitiile publice Hotararea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor Legea nr. 82/1991 legea contabilitatii Codul muncii (Legea nr. 53/2003) Legea 571/2003 codul fiscal

597/13.VIII.2002 1066/17.11.2004 Republic., cu modificari si completari ulterioare 430/31.VIII.1999 365/ 26.04.2006

86/01.II.2002 26/25.I.2000

158/05.III.2002

448/24.XI.1998 459/30.XI.1998 265 /27/12/91 72/05.II.2003 927/22.12.2003 Cu modificarile completarile ulterioare 112/ 6.02.2004 Cu modificarile completarile ulterioare 154/19.VII.1995 modificarile completarile ulterioare 1046/29.12.2006 modificarile completarile ulterioare si

15

HG 44/ 22.01.2004 de aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a codului fiscal Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar Hotararea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului OMFP 1752 / 2005

si Cu si Cu si

16

17

18

19

20

Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei

1080/ 30.11.2005 Cu modificarile si completarile ulterioare 37/23.I.2003

203/01.VI.1998

21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

OUG 64/ 2007 privind datoria publica Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 OUG 88/ 1997 privind privatizarea societatilor comerciale , aprobata prin legea nr. 99/1999 , cu modificarile si completarile ulterioare ; Legea 137/ 2002 privind unele masuri pentru accelearrea privatizarii , cu modificarile si completarile ulterioare ; HG 577 / 2002 aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 88/ 1998 ; OUG 15 / 23.01.1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare LEGE nr. 58 / 5.031998 (*republicat*) privind activitatea bancar Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea

439 /28.06 2007 64/06.VII.1976 140/01.IV.2000 103/06.II.2002 454/27.VI.2002 821/13.XI.2002 140/06.IV.1999 242/31.V.1999 (republicare) 4/08.I.1998

381/ 29.12.1997

31 32 33 34 35

215 / 28.03.2002 434 / 21.06.2002 24/ 31.01.1996 78/ 24.01.2005 129/25.V.1994

Nota: lista actelor normative cuprinse in coloana a 2-a din Cadrul general se completeaza cu reglementarile legale de modificare a acestora, precum si cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise, aplicabile operatiunilor respective ( ex . legea cambiei, BO, etc ) .

Anexa 2/g

REGISTRUL privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Nr. Denumi-rea

Continu-tul Compartimentul operatiunilor emitent

Data Valoarea Valoarea Data prezentarii la operatiunilor operatiunilor restituirii

Observatii

documentului inscrise in documente crt. Nr./data emiterii 0 1 2

viza a pentru care pentru care actelor documentului s-a acordat s-a refuzat justificative viza viza /semnatura 3 4 5 6 7 8

Anexa 2/h Denumirea societatii Nr. _______ /__________

Domnului/Doamnei..................................................... (conducatorul societatii )

In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru ..............................................................................................

(tipul documentului, numarul si data emiterii, suma, compartimentul emitent) din urmatoarele motive: ........................................................................................................... ................................................................................................................................................ (se vor preciza actele normative/ documentele si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente) In situatia in care dispuneti efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra, in conditiile art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se poate face numai cu incadrarea in prevederile legale/ obligatiile contractuale asumate/ limita surselor financiare / creditelor bugetare alocate ( sau alte situatii , dupa caz ). Actul (decizie, ordin) prin care dispuneti efectuarea operatiunii .................... (se nominalizeaza operatiunea) va insoti documentele justificative pe baza carora operatiunea se inregistreaza si intr-un cont de ordine si evidenta Documente respinse la viza de control financiar preventiv si se intocmesc informarile prevazute de lege.

....................................................... (persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu)

Anexa 2/j COD ETIC SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu Capitolul I Dispozitii generale 1. Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract, in conditiile legii, la entitatile publice, asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca, precum si crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu . Capitolul II

Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati 3. Pot fi numite, in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau, dupa caz, au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania; b) cunosc limba romana scris si vorbit; c) au capacitate deplina de exercitiu; d) au o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate; e) au studii superioare economice sau juridice. Prin exceptie, cand nu exista persoane cu pregatire superioara, care sa indeplineasca prezentele conditii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica; f) au o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani, in cazul institutiilor publice si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil, in cazul celorlalte entitati publice; g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati; h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu sunt, de regula, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putand insa face parte si din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care initiaza, aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. 4. Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii: a) Competenta profesionala. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu, asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. In acest scop, aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, intreprinse cu buna credinta, in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare, efectuare si control a operatiunilor, astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite. c) Obiectivitate. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si, mai ales, in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovada de impartialitate, sa aiba o atitudine neutra, lipsita de subiectivism. d) Conduita morala. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta, sa aiba o conduita corecta, sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila, la nivelul celor mai inalte standarde. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate, sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie. e) Confidentialitate. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, dupa caz, in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane, cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept, sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala.

f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata, sau care au fost condamnate, pentru fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Daca in cazul urmaririi penale, al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, persoana in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei. Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen. Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta activitate, cat si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse spre avizare. Persoana desemnata sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata, prin sarcinile de serviciu, in aprobarea, efectuarea si inregistrarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. 5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. Conducerea societatii va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale. Capitolul III Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu 6. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite prin decizia Directorului General , la propunerea Directorului Economic . Decizia se vizeaza de compartimentele de specialitate in resurse umane, avizul compartimentului juridic si alte avize considerate necesare. La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu, se va avea in vedere limitarea numarului acestora la , in functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei; 7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv propriu se fac prin act de decizie interna a conducatorului societatii cu avizul directiilor/ compartimentelor care au facut propunerea initiala, fiind precizate motivele. Se poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare, schimbare sau destituire si, in termen de 10 zile, se pronunta in scris; Pe durata suspendarii, schimbarii sau, dupa caz, destituirii, conducatorul unitatii numeste o alta persoana pentru indeplinirea activitatii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioada care nu poate depasi 30 de zile consecutive. 8. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendata sunt: - se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca; - efectueaza serviciul militar; - este in curs de urmarire penala, de judecata sau este arestata preventiv, in conditiile Codului de procedura penala; - se afla in alte situatii in care intervine suspendarea raporturilor de munca. 9. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbata sunt: - a devenit incompatibila pentru aceasta activitate; - a savarsit o abatere disciplinara (a incalcat normele legale, regulamentul intern, etc.) fata de care aceasta schimbare reprezinta sanctiune disciplinara pentru persoana respectiva; - la cererea persoanei in cauza, pe motiv de boala sau din alte considerente; - in urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operatiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale si/sau neregulate; - la modificarea locului de munca de catre angajator. Capitolul IV Evaluarea activitatii persoanei care exercita

control financiar preventiv propriu 11. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul societatii . Pentru evaluare sunt analizate : - procese verbale de control ; - rapoarte audit ; - rapaorte de control intern; - extrase din raport al auditului public intern si al Curtii de Conturi, privind activitatea de control financiar preventiv. Ministerul Finantelor Publice isi va exprima acordul pentru evaluarea anuala a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, numai in situatia in care a primit de la institutia publica respectiva si raportul prevazut in anexa nr. 7 la normele metodologice.

Anexa 2/k

Definitii utilizate in procedura de control financiar preventiv

In nelesul prezentelor norme metodologice, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup cum urmeaz: a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public; b) conformitate - caracteristica unei operaiuni, a unor acte sau fapte administrative produse n cadrul unei entiti publice de a corespunde politicii asumate n mod expres n domeniul respectiv de ctre entitatea n cauza sau de ctre o autoritate superioar acesteia, potrivit legii; c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica legalitatea i regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, nainte de aprobarea acestora; d) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere n concordanta cu obiectivele acesteia i cu reglementrile legale, n vederea asigurrii administrrii fondurilor n mod economic, eficient i eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele i procedurile; e) controlor delegat - funcionarul public al Ministerului Finanelor Publice, care exercita atribuii de control financiar preventiv delegat, n mod independent, potrivit prezentei ordonane; f) credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate n timpul exerciiului bugetar, n limitele aprobate; g) credit bugetar - suma aprobat prin buget, reprezentnd limita maxima pana la care se pot ordonana i efectua plati n cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate n cursul exerciiului bugetar si/sau din exerciii

anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua plati din buget pentru celelalte aciuni; h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoare a acestor rezultate; i) eficacitate - gradul de ndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activiti i raportul dintre efectul proiectat i rezultatul efectiv al activitii respective; j) eficienta - maximizarea rezultatelor unei activiti n relatie cu resursele utilizate; k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituiilor publice autonome, bugetele instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale, dup caz, bugetele instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat i ale cror rambursare, dobnzi i alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturi interne contractate de autoritile administraiei publice locale, precum i din bugetele instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetele locale; l) inspecie - verificarea efectuat la fata locului, n scopul constatrii unor eventuale abateri de la legalitate i al lurii de msuri pentru protejarea fondurilor publice i a patrimoniului public i pentru repararea prejudiciului produs, dup caz; m) entitate publica - autoritate publica, instituie publica, companie/societate naionala, regie autonom, societate comercial la care statul sau o unitate administrativ-teritorial este acionar majoritar, cu personalitate juridic, care utilizeaz/administreaz fonduri publice si/sau patrimoniu public; n) instituie publica - Parlamentul, Administraia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanare a acestora; o) legalitate - caracteristica unei operaiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, n vigoare la data efecturii acesteia; p) operaiune - orice aciune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia; q) oportunitate - caracteristica unei operaiuni de a servi n mod adecvat, n circumstane date, realizrii unor obiective ale politicilor asumate; r) ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa dispun i sa aprobe operaiuni; s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor i obligaiilor statului, unitilor administrativ-teritoriale sau ale entitilor publice ale acestora, dobndite sau asumate cu orice titlu. Drepturile i obligaiile statului i ale unitilor administrativteritoriale se refer att la bunurile din domeniul public, cat i la cele din domeniul privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale; t) persoana desemnat cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu - persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numita de conductorul entitii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care ndeplinete aceasta atribuie pe baza de contract, n condiiile legii; u) proiect de operaiune - orice document prin care se urmrete efectuarea unei operaiuni, n forma pregatita n vederea aprobrii sale de ctre autoritatea competenta, potrivit legii; v) regularitate - caracteristica unei operaiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor i regulilor procedurale i metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaiuni din care face parte. Prezenta anexa se completeaza cu definitiile prevazute de Legea finantelor publice , care sunt prezentate in continuare : 1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie; 2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate; 3. angajament legal - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice; 4. articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinata n funcie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer;

5. autorizare bugetar - aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati, ntr-o perioada data, n limita creditelor bugetare aprobate; 6. buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice; 7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate i consolidate pentru a forma un ntreg; 8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n limitele i potrivit destinaiilor stabilite prin bugetele respective; 9. clasificatie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie i dup criterii unitare; 10. clasificatie economic - gruparea cheltuielilor dup natura i efectul lor economic; 11. clasificatie funcional - gruparea cheltuielilor dup destinaia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activiti sau obiective care definesc necesitile publice; 12. contabil - denumire generica pentru persoana si/sau persoanele care lucreaz n compartimentul financiarcontabil, care verifica documentele justificative i ntocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice; 13. compartimentul financiar-contabil - structura organizatoric din cadrul instituiei publice, n care este organizat execuia bugetar (serviciu, birou, compartiment); 14. credite destinate unor aciuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective i altele asemenea, care se desfoar pe o perioada mai mare de un an i dau loc la credite de angajament i credite bugetare; 15. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, n timpul exerciiului bugetar, n limitele aprobate; 16. credit bugetar - suma aprobat prin buget, reprezentnd limita maxima pana la care se pot ordonana i efectua plati n cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate n cursul exerciiului bugetar si/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua plati din buget pentru celelalte aciuni; 17. cofinanare - finanarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv i altele asemenea, parial prin credite bugetare, parial prin finanarea provenit din surse externe; 18. consolidare - operaiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, n vederea evitrii dublei evidentieri a acestora; 19. contribuie - prelevare obligatorie a unei pri din veniturile persoanelor fizice i juridice, cu sau fr posibilitatea obinerii unei contraprestatii; 20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depete veniturile bugetare ntr-un an bugetar; 21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat ordonatorului principal de credite de ctre Ministerul Finanelor Publice prin trezoreria statului, n limita creia se pot efectua repartizari de credite bugetare i plati; 22. donaie - fonduri bneti sau bunuri materiale primite de o instituie publica de la o persoana juridic sau fizica cu titlu nerambursabil i fr contraprestaie; 23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depete cheltuielile bugetare ntr-un an bugetar; 24. execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a plii cheltuielilor aprobate prin buget; 25. execuia de casa a bugetului - complex de operaiuni care se refer la ncasarea veniturilor i plata cheltuielilor bugetare; 26. exerciiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aproba, se executa i se raporteaz bugetul; 27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2); 28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc i destinaiile acestora; 29. impozit - prelevare obligatorie, fr contraprestaie i nerambursabila, efectuat de ctre administraia publica pentru satisfacerea necesitilor de interes general; 30. instituii publice - denumire generica ce include Parlamentul, Administraia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanare a acestora; 31. lege bugetar anuala - lege care prevede i autorizeaz pentru fiecare an bugetar veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului bugetar; 32. lege de rectificare - lege care modifica n cursul exerciiului bugetar legea bugetar anuala; 33. lichidarea cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare n care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operaiunile respective;

34. ordonanarea cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare n care se confirma ca livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i ca plata poate fi realizat; 35. plata cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care instituia publica achit obligaiile sale fata de teri; 36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control i raportare ale bugetului, care se ncheie cu aprobarea contului general de execuie a acestuia; 37. program - o aciune sau un ansamblu coerent de aciuni ce se refer la acelai ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite i pentru care sunt stabilii indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obinute, n limitele de finanare aprobate; 38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i bugetele locale; 39. eful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa funcia de conducere a compartimentului financiar-contabil i care rspunde de activitatea de ncasare a veniturilor i de plata a cheltuielilor sau, dup caz, una dintre persoanele care ndeplinete aceste atribuii n cadrul unei ; 40. taxa - suma pltit de o persoana fizica sau juridic, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de ctre un agent economic, o instituie publica sau un serviciu public; 41. varsamant - modalitate de stingere a obligaiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuat de un agent economic sau de o instituie publica ori financiar; 42. venituri bugetare - resursele bneti care se cuvin bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), n baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuii i alte vrsminte; 43. virare de credite bugetare - operaiune prin care se diminueaz creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaiei bugetare care prezint disponibiliti i se majoreaz corespunztor o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziiilor legale de efectuare a operaiunilor respective.

Anexa nr.3 R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

CAPITOLUL I. ORGANIZARE 1. Controlul financiar preventiv se organizeaz n cadrul direciei economice, potrivit prevederilor legale si in conformitate cu normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. 2. Controlul financiar preventiv se exercit asupra documentelor i operaiilor din care deriv drepturi i obligaii patrimoniale n relaiile cu terii, persoane fizice sau persoane juridice. Exercitarea controlului se realizeaza de persoanele mputernicite pe domeniile de activitate: - activitatea de investiii, indiferent de sursele de finanare; - activitatea comercial (import, achizitii din tara sau intracomunitare ,export, livrari in tara sau intracomunitare ); - activitatea de conducere, administrativa; - activitatea de producie, cercetare i prestri servicii; - activitatea de gestionare a fondurilor, indiferent de caracterul, asigurarea i destinaia acestora; - activitatea de ncasri i pli, n lei sau valut, n numerar sau prin instrumente de decontare. 3. Compartimentele de specialitate din cadrul sunt obligate s prezinte documentele aferente operaiilor la viza de control financiar preventiv, n vederea stabilirii legalitii, oportunitii i eficienei economice ale acestora, naintea derulrii aciunilor, n termenele stabilite prin prezenta decizie. CAPITOLUL II. EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1. Tabelul nominal cu persoanele nominalizate sa exercite activitatea de control financiar preventiv si specimenele de semnaturi ale acestora este prezentat n Anexa nr. 5.

2. Documentele i operaiunile supuse controlului financiar preventiv precum si atributiile ce revin sefilor compartimentelor de specialitate in care au loc operatiunile respective precum si functiile celor care exercita controlul financiar preventiv sunt precizate n Anexa nr.6. 3. Conductorii compartimentelor de specialitate sunt obligai ca dupa ntocmirea i semnarea documentelor care se supun controlului financiar preventiv, s se prezintecu acestea la persoanele mputernicite activitatea de control pentru obinerea vizei CFP. 4. La solicitarea persoanelor care exercit controlul financiar preventiv, se vor prezenta documentele justificative i orice alte elemente din care s rezulte legalitatea, necesitatea, oportunitatea i economicitatea operaiilor cuprinse n documentele respective. 5. Documentele care conin operaii care se supun vizei de control financiar preventiv nu pot fi aprobate i executate dac nu sunt certificate cu viz de control financiar preventiv; documentele care nu poart viza de control financiar preventiv nu se nregistreaz n evidenta contabila ci numai n conturi de ordine i eviden pn la lmurirea situaiei acestora. 6. Persoanele mputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv acord viza de control prin aplicarea pe documente primare supuse controlului a tampilei cu meniunea "Control Financiar Preventiv", a semnturii i a datei. Pe documentele care au in clar numele unei persoane nominalizate in anexa nr.3 ( ex. referate de necesitate, contracte, fise de avizare contracte etc. ) se aplica semnatura persoanei nominalizate sau a persoanei desemnate sa inlocuiasca persoana nominalizata. 8. Documentele care conin operaii nelegale, care nu sunt necesare, oportune i neeconomicoase vor fi refuzate la viza de control financiar preventiv, cu motivarea scris de ctre persoana mputernicit cu exercitarea controlului financiar preventiv. 9.Pentru operaiile refuzate la viza de control financiar preventiv, conductorii compartimentelor de specialitate se pot adresa directorului financiar, care n urma analizei va acorda sau refuza viza de control financiar preventiv. 10.Pentru cazurile n care conductorii compartimentelor de specialitate susin efectuarea operaiilor refuzate, directorul financiar se va adresa, n scris, directorului general, care va reanaliza aceste cazuri. 11. n situaia n care directorul general va dispune, pe propria rspundere, efectuarea operaiilor refuzate la viza de control financiar preventiv, directorul financiar, va informa n scris, Administrtaorul companiei precum si cvompania sub a carei autoritate se afla compania, urmand a fi dispuse, dupa caz, msurile necesare, potrivit competenelor legale. 12. Pentru documentele certificate cu viz de control financiar preventiv din dispoziia directorului general, se va ntocmi o eviden separat. CAPITOLUL III. ATRIBUII I RSPUNDERI 1 . Persoanele mputernicite s acorde viz de control financiar preventiv au prezentat sau trebuie s prezinte certificat de cazier judiciar. Nu pot fi mputernicite s exercite control financiar preventiv persoanele aflate n curs de urmrire penal, de judecat sau care au fost condamnate, chiar dac au fost graiate, pentru fapte privitoare la abuz n serviciu, fals i uz de fals, nelciune, dare sau luare de mit i alte infraciuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Dac n cursul urmririi penale, al judecii sau dup condamnare, a intervenit amnistia, cel care a svrit vreuna din infraciunile precizate nu poate fi mputernicit s exercite controlul financiar preventiv timp de doi ani de la data aplicrii amnistiei. Cel cruia i s-a suspendat condiionat executarea pedepsei nu poate fi mputernicit s exercite controlul financiar preventiv n cursul termenului de ncercare i doi ani de la expirarea acestui termen. n acest caz, compartimentul de resurse umane va avea o eviden strict i este obligat s ntiineze, n scris, directorul general asupra oricrei situaii de incompatibilitate a persoanelor numite s exercite controlul financiar preventiv.

2. Persoanele mputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa directorul strategii economice dezvoltare afaceri asupra deficienelor privind ntocmirea i prezentarea documentelor de control de ctre diferitele compartimente de specialitate (operaii fr baz legal, calcule eronate, lipsa documentelor justificative sau documente intocmite eronat ori incomplete, solicitri exagerate etc.) care, la rndul su va identifica motivele producerii acestora si va decide in consecinta. In situatia in care se decide neacordarea vizei va fi informat directorul general al companiei pentru stabilirea msurilor ce se impun in vederea eliminarii deficienelor. 3. Prin semnarea documentelor supuse controlului financiar preventiv, conductorii compartimentelor de specialitate i asum rspunderea n legtur cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea i realitatea operaiilor economice coninute de respectivele documente. 4. Persoanele mputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul consilierului juridic ori de cte ori consider necesar. 5. Prin vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv, persoanele mputernicite n exercitarea acestui control, i asum rspunderea in solidar cu restul persoanelor semnatare pentru efectele negative produse de operaiile cuprinse n aceste documente, numai in situatia in care au fost corect informati de catre persoanele emitente a documentelor supuse CFP. 6. Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind operaii patrimoniale, nu exonereaz de rspundere persoanele care le-au ntocmit i semnat. 7. n scopul cunoaterii permanente a modului cum se desfoar activitatea de control financiar preventiv i al lurii de msuri pentru continua mbuntire a acestuia, directorul financiar, prin mputerniciii cu acest control, va urmri cazurile de refuz de viz, cu precizarea naturii operaiilor, a valorii i a modului lor de soluionare. CAPITOLUL IV. SANCIUNI 1.Persoanele semnatare a documentelor poart rspunderea civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, dup caz, pentru legalitatea operaiilor patrimoniale, din punct de vedere financiar. Aceeai rspundere revine i celorlalte persoane mputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv, care nu-i execut n mod corespunztor atribuiile. 2.Sanctiunile sau contraveniile privind exercitarea necorespunzatoare a activitatii de control financiar preventiv atat de persoanele nominalizate in anexele nr.4 si 5 se constat de ctre Administartorul unitatii. CAPITOLUL V. DISPOZIII FINALE 1 Prezentul regulament intr n vigoare ncepnd cu data deciziei de Control financiar preventiv.

Anexa nr. 4 TABEL NOMINAL CU PERSOANELE CARE EXERCIT CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV I SPECIMENELE DE SEMNTURI ALE ACESTORA

NUMELE I PRENUMELE Cazan Balasa Ion Tarlea Daniela Mariana Iagar Ana Maria Ionila Elena Melania

FUNCIA Director Executiv Director Adj. Contabil Sef Contabil

SPECIMEN DE SEMNTUR

NUMR TAMPIL C.F.P. 1 1 2 2

Anexa nr. 5 TABEL NOMINAL cu persoanele care rspund pentru realitatea, regularitatea, i legalitatea operaiunilor care se supun controlului financiar preventiv 1. 1.1. COMPARTIMENTE COORDONATE DE DIRECTORUL EXECUTIV COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE, SALARIZARE
1.1.1

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.


1.2

CONTABIL EF Iagar Ana Maria SERVICIUL CONTABILITATE - Ionila Elena SERVICIUL RESURSE UMANE - Ionila Elena SALARIZARE - Ionila Elena

COMPARTIMENT PRODUCTIE PLASTISOLI 1.2.1 SEF ECHIPA PALSTISOLI Marin Constantin 1.2.2 PRODUCTIE PALSTISOLI - Marin Constantin

1.3 COMPARTIMENT MENTENATA, MECANIC SEF, INVESTITII


1.3.1 1.3.2

SEF ECHIPA MENTENATA Patrascu Dan ECHIPA MENTENANTA, INVESTITII Patrascu Dan

1.4 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA DACIA


1.4.1 1.4.2

SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA Somandra Sorin ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA Dumitru Traian

1.5 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA FORD

1.5.1

SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA FORD - Ciobanu Codrut

1.6 COMPARTIMENTE MANAGEMENT CALITATE, MEDIU SI OH&S, COORDONATE DE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1.6.1 COMPARTIMENT LOGISTICA 1.6.1.1 COMPARTIMENT LOGISTICA Cazan Lucretia 1.6.1.2 COMPARTIMENT DEPOZITARE Stan Ioana COMPARTIMENT CTC LABORATOARE 1.6.2.1 LABORANT SEF - x 1.6.2.2 ASISTENT LABORATOR Gentea Alina COMPARTIMENT SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT 1.6.3.1 COMPARTIMENT MANAGEMENT CALITATE Netotu Violeta 1.6.3.2 COMPARTIMENT MANAGEMENT MEDIU Petre Alexandru 1.6.3.3 COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE MUNCA, SU Coman Marian

1.6.2

1.6.3

Anexa nr. 6

DOCUMENTELE I OPERAIUNILE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV I ATRIBUIILE CE REVIN DIRECTORILOR EXECUTIVI SI EFILOR COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE N CARE AU LOC OPERAIUNILE, PRECUM I ALE CELOR CARE EXERCIT CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV Nr. crt. 0 1. Operaiunea sau documentul ce se supun vizei de C.F.P. 1 Contract, comand de achizitii /import materii prime, materiale, semifabricate, piese de schimb, obiecte de inventar, echipament i materiale de protecie . Directorul/eful compartimentului de specialitate n care are loc operaia, prin semnarea documentului, rspunde de : 2 a) stabilirea corect a cantitilor i a sortotipodimensiunilor de aprovizionat:n raport de: - cantitatea de produse, lucrri sau servicii prevzute n contractele ncheiate cu beneficiarii a se livra n perioada pentru care se face aprovizionarea; - nomenclatoarele sortimentelor de materii prime, materiale i semifabricate directe ale produselor, lucrrilor sau serviciilor stabilite pentru perioada de program respectiv; - normele de consum, de aprovizionare, de deviz sau baremuri aprobate pe produs, lucrare sau serviciu pentru perioada de program respectiv; - stocurile fizice de materii prime, materiale i semifabricate directe preliminate la data cnd se prevede aprovizionarea, inclusiv contractele i comenzile anterioare n curs de derulare; - stocurile fizice de materii prime, materiale i semifabricate directe normate pentru perioada de program respectiv; - cantitile de materiale, piese de schimb i obiecte de inventar de mic valoare sau scurt durat, stabilite pentru perioada de program pe baza cererilor seciilor de baz, auxiliare i alte compartimente din unitate, calculate n baza normelor i normativelor de consum i corelat cu consumul efectiv din perioadele anterioare; - stocurile fizice de materiale, piese de schimb i Atribuiile celor ce exercit C.F.P. verific dac: 3 a) cantitatea de aprovizionat a fost corect stabilit, pe baza documentelor luate n calcul de ctre compartimentul de specialitate, refuznd acordul vizei pentru cantitile prevzute peste necesar ; b) cantitile de aprovizionat pentru sarcini noi de producie stabilite n condiiile legii, sunt corect calculate i au finanarea asigurat; c) valoarea materialelor se ncadreaz n limitele de cheltuieli i normativele economico-finanicare aprobate, dup caz; d) s-au prevzut clauze cu privire la penaliti i despgubiri pentru daunele cauzate de nendeplinirea obligaiilor contractuale stabilite (ntrzierea livrrilor, regimul garaniilor pentru defeciunile de calitate etc.); e) preurile unitare au fost negociate; f) mijlocul de transport prevzut n document este economicos; g) sunt corect indicate contul din care se face decontarea, precum i instrumentele de decontare; Cine exercit C.F.P. 4 Director Executiv Contabil sef

obiecte de inventar de mic valoare sau scurt durat preliminate la data cnd se prevede aprovizionarea, inclusiv contractele i comenzile anterioare n curs de derulare; - stocurile fizice de materiale, piese de schimb i obiecte de inventar de mic valoare sau scurt durat normate pentru perioada de program respectiv; - cantitatea de ecipament i materiale de protecie, echipament de lucru i materiale igienico-sanitare, stabilit de compartimentul de protecia muncii, privind perioada pentru care se face aprovizionarea pe baza actelor normative care reglementeaz acordarea acestora, termenele de folosin i numrul de personal ndreptit la primirea lor; - stocurile fizice de echipamente i materiale de protecie, echipament de lucru i materiale igienicosanitare preliminate la data cnd se prevede aprovizionarea, innd seama de contractele i comenzile anterioare, n curs de derulare; - stocurile fizice de echipamente i materiale de protecie, echipament de lucru i materiale igienicosanitare normate pentru perioada de plan; b) respectarea prevederilor privind nivelul preurilor; c) cuprinderea n contract sau comand a caracteristicilor tehnice ale materialelor, ale termenelor de aprovizionare, corelate cu graficele de realizare a produselor, lucrrilor sau serviciilor, a condiiilor de ambalare i transport , locului i modalitilor de executare a recepiilor, a garaniilor, a formei i instrumentelor de decontare, a penalitilor pentru ntrziere n livrare etc.; d) concordana sortimentelor, cantitilor i termenelor de livrare cu cele din program. 2. Contract, comand de achizitii bunuri de natura imobilizrilor corporale i necorporale, piese de schimb, obiecte de inventar de mic valoare sau scurt durat i materiale pentru produse tehnologice, pertari a) stabilirea corect, cantitativ i sortimental a cantitilor de aprovizionat pe baza listei de utilaje, a devizelor i a planului de cheltuieli, dup caz, anexe la documentaia tehnico-economic legal aprobat privind investiia pentru care se face aprovizionarea; b) ncadrarea, n prevederile programului de investiii, a programului valutar, aprobate pentru perioada care se face aprovizionarea bunurilor materiale nscrise n a) cantitatea de aprovizionare a fost corect stabilit pe baza listelor de utilaje, a devizelor sau a bugetului de venituri i cheltuieli, anexe la documentaia de execuie aprobat de organele competente, pentru investiia sau lucrarea pentru care se face aprovizionarea; Director Executiv Contabil sef

de servicii sau alte scopuri pentru activitatea de investiii.

contract sau comand; c) cuprinderea n contract sau comand a caracteristicilor tehnico-funcionale, a termenelor de predare a documentaiilor atunci cnd este cazul, a condiiilor de calitate, a modalitilor i a locului de afectare a recepiei, a modului de ambalare i transport la locul de destinaie, a asistenei tehnice de montaj, a perioadei de garanie i de efectuare a remedierilor, reparaiilor n cadrul acesteia, a penalitilor i despgubirilor pentru ntrzierea n livrare etc.; d) existena documentaiei tehnico-economice avizate i aprobate de organele n drept i ncadrarea n acestea a bunurilor necesare investiiilor i corelarea cu termenele din graficele de ealonare a execuiei lucrrilor i de livrare a utilajelor, precum i cu durata normat de staionare, n cazul utilajelor;

b) valoarea bunurilor materiale nscrise n contract sau comand se ncadreaz n prevederile programului de investiii sau a programului valutar, aprobate pe perioada pentru care se face achizitia; c) preurile unitare au fost stabilite negociate; d) mijlocul de transport prevzut este economicos; e) s-au prevzut clauze cu privire la penaliti i despgubiri pentru daunele cauzate de nendeplinirea obligaiilor contractuale stabilite; f) obiectul de investiie sau lucrarea pentru care se face achizitia au asigurate condiiile pentru deschiderea finanrii; g) poziia de programului a obiectivului de investiii, contul bancar, formele i instrumentele de decontare, sunt corect indicate; a) lucrrile sau seriviciile de executat nscrise n contract sau comand au fost corect stabilite n raport de documentaia tehnic, de sarcinile de program i de contractele ncheiate; b) tarifele au fost stabilite; c) s-au prevzut clauze cu privire la penaliti i despgubiri pentru daunele cauzate de nendeplinirea obligaiilor contractuale stabilite; d) contul bancar din care se prevede efectuarea plii corespunztoare activitii creia sunt destinate lucrrile sau serviciile de executat, formele i instrumentele de decontare sunt corect indicate; a) produsele, lucrrile sau serviciile contractate concord cu sortimentele i cantitile prevzute n progrumul de Director Executiv Contabil sef

3.

Contract, comand pentru executri de lucrri i prestri servicii pentru activitatea de producie.

a) stabilirea corect, cantitativ i pe feluri a lucrrilor sau serviciilor nscrise n document, n raport de documentaia tehnic legal aprobat, de sarcinile de plan i de contractele ncheiate cu beneficiarii; b) stabilirea conform prevederilor legale a tarifelor nscrise n comand sau contract; c) cuprinderea n contract sau comand a calitii i termenelor de efectuare a lucrrilor sau serviciilor, a modalitilor de efectuare a recepiilor, a perioadei de garanie, a termenelor de predare, a documentaiilor, dac este cazul, a formei i instrumentelor de decontare, a penalitilor i despgubirilor pentru ntrzierea n execuie etc.;

4.

Contractul privind livrarea de produse, executarea de lucrri sau prestarea de

a)

existena condiiilor tehnico-materiale i organizatorice pentru realizarea produselor, lucrrilor sau serviciilor n sortimentele, cantitile i la termenele prevzute n

Director Executiv Contabil sef

servicii.

contract; b) stabilirea (negocierea) preurilor sau tarifelor conform prevederilor legale; c) cuprinderea n contract a condiiilor de recepie, modalitilor de efectuare a probelor tehnologice, a formelor de asisten tehnic, regimul de garanii, a condiiilor de ambalare, marcare, etichetare i expediie, a mijloacelor de transport asigurare, a modalitilor de plat i alte clauze necesare executrii ntocmai a obligaiilor asumate prin contract; a) existena, prealabil ncheierii contractului de livrare, executri de lucrri sau prestri de servicii la export, a contractului extern; b) existena condiiilor tehnice, materiale i organizatorice care s asigure respectarea cantitilor, a termenelor de livrare, a calitii, a performanelor i a modului de ambalare; c) legalitatea preurilor i tarifelor pe baza crora s-a stabilit valoarea din contract; d) cuprinderea n contract a obligaiilor unitii cu privire la transmiterea condiiilor de ambalare, marcare, numerotare, ablonare, etichetare etc.; e) existena, n cazul n care este prevzut ca marfa s fie ambalat n ambalajul beneficiarului extern, a corelaiei ntre sosirea ambalajelor i termenele de livrare a mrfurilor ; f) prevederea clauzelor referitoare la asigurarea mijloacelor de transport i a celorlalte condiii necesare pentru livrarea mrfurilor la export, n condiiile franco-frontiera romn, precum i a clauzelor privind decontarea, dup caz, pe lng preurile interne i a contravalorii ambalajelor i celorlalte cheltuieli determinate de executarea unor lucrri sau operaii stabilite prin contract, neprevzute n standardele sau normele interne; g) prevederea clauzelor pentru punerea n aplicare a aprrii de rspundere n cazul forei majore; h) necuprinderea n contract a unor clauze contrar dispoziiilor legale; i) realitatea datelor i a tututor elementelor care au stat

producie i programul de fabricaie; b) preurile sau tarifele au fost stabilite; c) formele i instrumentele de decontare asigur ncasarea la termenele stabilite a contravalorii produselor livrate a lucrrilor executate sau serviciilor prestate; d) s-au prevzut penalitile legale pentru ntrzierea la plat a facturilor; e) contul bancar, formele i instrumentele de decontare sunt corect indicate; a) sunt respectate procedurile privitoare la ncheierea de contracte de livrare, fr ca n prealabil s fie perfectate contractele externe; b) clauzele din contracte n ceea ce privete cantitile, termenele de livrare, preul, modalitatea de plat, calitate i modul de ambalare sunt corelate cu contractele externe; c) preurile pentru activitile i serviciile cuprinse n contract sunt stabilite; d) sunt prevzute clauzele privind penalitile, n cazul nerealizrii prevederilor contractuale, modul de rezolvare a reclamaiilor i a litigiilor; Director Executiv Contabil sef

5.

Contract de livrare, executri de lucrri sau prestri de servicii la export.

6.

Factur (bon) privind achizitia de materiale , piese de schimb, ambalaje, obiecte de inventar, echipamente de protecie etc. pentru reparaii, investiii, prestri de servicii, executri de lucrri.

a) b) c)

d) e) f) g)

h)

i)

la baza ncheierii contractului de livrri, executarea de lucrri sau prestri de servicii la export. legalitatea, necesitatea, oportunitatea i realitatea operaiei nscrise n factur ; recepia calitativ i cantitativ, precum i ntocmirea actelor de constatare a eventualelor diferene; concordana facturii cu contractul sau confirmarea de comand privind sortimentul, cantitatea, preul, condiiile de transport, termenul de livrare, calitatea produselor livrate; nscrierea n factur a preurilor stabilite conform prevederilor legale i calcularea corect a valorii pe poziii i total; executarea lucrrilor i prestarea serviciilor n concordan cu clauzele nscrise n contracte, comenzi, note de comand suplimentare, devize etc.; calcularea corect a cheltuielilor de transportaprovizionare facturate; efectuarea i realitatea recepiei cantitative i calitative a lucrrilor executate i serviciile prestate, ntocmirea corect i la timp a documentelor respective, exactitatea calculelor din situaiile de lucrri i legalitatea cotelor adugate, restituirea sau scderea din situaiile de lucrri a cantitilor de valori materiale i serviciilor puse de beneficiar la preurile legale; respectarea normelor de consum pentru materialele date spre prelucrare, restituirea materialelor neutilizate i ntocmirea documentelor de primire ale acestora, restituirea obiectelor rezultate din prelucrare, potrivit condiiilor nscrise n contracte sau comenzi, realitatea efecturii recepiei cantitative i calitative a acestora, legalitatea preurilor i exactitatea calculelor din situaii i facturi; corecta stabilire a cantitilor de energie, ap, abur, aer comprimat etc. a cror plat este solicitat de ctre furnizor, calitatea acestora, legalitatea preurilor i exactitatea calculelor, folosirea corect a cotelor de servicii (energie, ap, abur etc.) utilizate de unitate, pe fiecare loc de consum sau cedate altor uniti sau persoane, precum i de ntocmirea documentelor de recuperare a valorii acestora;

a) operaia este legal i necesar pe baza documentaiei prezentate de compartimentul de specialitate; b) achitarea produselor achiziionate, lucrrilor executate sau serviciilor prestate reprezint obligaii ale unitii, potrivit contractelor ncheiate sau comenzilor emise ; c) bunurile procurate, lucrrile executate i serviciile prestate, nscrise n document, au fost recepionate de unitate, iar pentru eventualele diferene, urmare recepiei, s-au luat msuri legale corespunztoare; d) s-a specificat de ctre compartimentul de specialitate, n mod expres, c suma poate fi achitat integral sau parial, sau dac trebuie s se refuze acceptarea; e) furnizorul a sczut din valoarea facturii costul eventualelor materii prime date de unitate ori le-a restituit; f) preurile, pe baza crora s-au calculat sumele de plat s-au stabilit conform prevederilor legale; g) s-au primit documentele prevzute n contract, comand sau fia tehnic, pn la expirarea termenului de acceptare, respectiv a termenului de amnare, dup caz .

Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4

7.

8.

referate sau documente prin care se solicit ncasarea unor sume de la furnizori i de la ali parteneri ; sume datorate pentru debite constituite garanii gestionari ; ncasri sau pli n numerar sau CEC .

a) sumele ce urmeaz s se ncaseze sunt cert datorate i corespund cu evidena contabil primar ; b) legalitatea, necesitatea, oportunitatea i realitatea operaiei nscris n document ; c) temeinicia stabilirii i susinerii preteniilor fa de partenerii contractuali .

a) dac documentul poart semntura efului compartimentului sau a nlocuitorului acestuia ; b) dac operaia este legal, necesar, oportun, pe baza documentaiei prezentate de compartimentul de resort ; c) dac exist documentaie cu toate elementele de susinere a operaiei respective . a) operaia este legal, oportun i economicoas, pe baza documentaiei prezentate de compartimentul de resort; b) exist contractul, referatul i autorizaia de import sau protocolul i convenia respectiv; c) exist scrisoarea de sesizare pentru aplicarea penalitilor sau reclamaia, n cazul abaterilor de la prevederile contractului extern; d) s-au utilizat cursuri valutare corecte i dac calculul este corect; e) exist concordan ntre ordinul de transfer, declaraia vamal de import i factura extern.

Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4

Referate prin care se solicit efectuarea unor pli prin : - ordinul de transfer n valut pentru plata mrfurilor importate, lucrri executate sau servicii prestate (DPVE) ; - ordine de plat, numerar ; - cotizaii i contribuii la organizaiile internaionale, cheltuieli de colarizare n strintate, alte pli speciale n valut .

a) legalitatea, necesitatea, oportunitatea i realitatea operaiei nscris n document ; b) aprobarea organelor competente pentru participarea cu cotizaii i contribuii la organizaiile internaionale ; c) corecta stabilire a valorii cheltuielor de colarizare n strintate; d) contractarea mrfurilor, lucrrilor sau serviciilor n condiiile prevzute n referatul i autorizaia de import; e) primirea documentelor de transport, certificatelor de garanie, certificatul de calitate, factura definitiv i specificaia mrfurilor cu indicarea poziiei din nomenclatorul vamal, precum i respectarea de ctre furnizorul extern a condiiilor de livrare; f) justeea i corectitudinea preurilor externe de facturare, conform referatului de import, contractului extern, acreditivelor i calculului aritmetic, determinarea corect a valorii n valut; g) existena concordanei ntre datele nscrise n factura extern i declaraia vamal de import, cantitativ i valoric, att pe poziii ct i pe total, precum i de anexarea avizului de rectificare n caz de neconcordan.

Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4

9.

Note, referate, tabele, deconturi pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor trimise n strintate.

a) legalitatea i realitatea operaiei nscris n document; b) prevederea aciunii respective n planul valutar.

10.

11.

Proiectul deciziei privind alocarea sau scoaterea de la drepturile bneti ale personalului. Contractul individual de munc, acte aditionale, decizii de personal

a) nscrierea corect i legal a datelor privind alocarea sau scoaterea de la drepturile bneti ale personalului. a) legalitatea, necesitatea, oportunitatea i realitatea operaiei de angajare n munc; b) nscrierea datelor n contract, n concordan cu actele prezentate de cel ce se angajeaz n munc; c) ntocmirea contractului de garanie n cazul gestionarilor; d) existena dovezii cu privire la eventualele pagube create la vechiul loc de munc, n cazul gestionarilor.

a) operaia este legal i real pe baza documentaiei prezentate de compartimentul de resort; b) exist aprobarea organelor competente; c) cheltuielile se ncadreaz n limita fondurilor aprobate n planul valutar; d) diurnele, cheltuielile de cazare i celelalte cheltuieli la care delegaii au dreptul n strintate sunt calculate n funcie de cele stabilite prin baremul n vigoare; e) f) au fost calculate penalizri pentru ntrzierea n decontri i valut nejustificat. a) operaia este real i legal, pe baza documentaiei prezentat de serviciul resurse umane. a) b) c) d) numirea n funcie i angajarea salariailor se face n limitele posturilor aprobate; postul este vacant; contractul individual de munc este vizat i de consilierul juridic al unitii; contractul de garanie, n cazul gestionarilor, s-a ncheiat n funcie de cuantumul prevzut de dispoziiile legale i s-au fixat ratele lunare de depuneri. existena deciziilor de alocare, scoaterea de la drepturi bneti; reinerile incluse n statele de salarii i plata altor drepturi bneti ( chirii, rate mrfuri, imputaii, popriri etc. ) au fost stabilite n cuantumul legal; s-a respectat statul de funcii .

Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4

Contabil sef

Director Executiv Contabil sef

12.

Statul de salarii, statele de plat pentru indemnizaii i alte drepturi bneti.

a) nscrierea corect a salariilor de baz, precum i a primelor, sporurilor i indemnizaiilor i a altor drepturi bneti cuvenite ; b) timpul lucrat corespunde cu cel rezultat din condica de prezen, foi de pontaj, bonuri de lucru, dup caz; c) respectarea actelor normative pentru plata sporurilor, orelor suplimentare etc. i existena aprobrilor date de ctre cei n drept; d) calcularea cu respectarea dispoziiilor legale a impozitului, contribuiei de asigurri sociale, contribuiei pentru fondul de pensii suplimentare i acontribuiei pentru ajutorul de omaj.

a) b)

Director Executiv Contabil sef

c)

13.

Ordin de deplasare ( detaare ), Decont de cheltuieli, privind plile n lei i valut.

a) b) c) d) e)

15.

Raport, proces-verbal de cercetare administrativ (lipsuri n gestiune, acordarea bonificaiei pentru stingerea unor reclamaii din operaii de export, deteriorri de bunuri, pierderi din ntreruperi, din rebuturi, calamiti, alte pierderi.

f) a) b) c) d)

realitatea, necesitatea, oportunitatea i economicitatea deplasrii n interesul serviciului, transferrii ori transportrii dup caz; ndeplinirea misiunii prevzut n ordinul de deplasare pentru deplasare (detaare). prezentarea n termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit n lei sau valut; calculul penalitilor pentru nedepunerea n termen a decontului; verificarea documentelor justificative sub aspectul autenticitii, formei i coninutului; ncadrarea cheltuielilor n plafoanele legale; legalitatea, necesitatea, oportunitatea i realitatea operaiei; pagubele produse patrimoniului Companiei nu sunt imputabile potrivit prevederilor legale; realitatea daunelor i a cauzelor nscrise n documentaie (documentaia va fi analizat de compartimentul juridic); epuizarea posibilitilor legale de urmrire a recuperrii debitelor pentru imputaii i pagube aduse patrimoniului companiei.

a) b)

c) d) a)

s-au respectat dispoziiile legale n ce privete detaarea sau transferarea; se respect dispoziiile legale cu privire la acordarea avansurilor n numerar (lichidarea avansurilor anterioare) justa calculare a sumelor etc. ; are la baz ordinul de deplasare, detaare sau de transferare, dup caz, semnat de persoana competent; s-au respectat dispoziiile legale privind decontarea cheltuielilor respective. operaia este legal, necesar i oportun, pe baza documentaiei prezentat de compartimentul de specialitate; sumele ce urmeaz a se da la scdere sau a se nregistra la cheltuieli sau pierderi, au la baz documentaia necesar, ntocmit conform dispoziiilor legale; propunerile pentru scoaterea din funciune a unor bunuri sunt fcute cu respectarea legislaiei n vigoare; este prescris dreptul de stabilire a rspunderii materiale; aplicarea cotelor de perisabilitate n cazul lipsurilor n gestiune s-a fcut cu respectarea dispoziiilor legale; pentru lipsurile n gestiune, peste cotele de perisabiliti, exist aprobarea organelor competente; pentru debitorii considerai insolvabili, exist documentaia prevzut de dispoziiile legale. operaia este legal, necesar, oportun i economicoas, pe baza documentaiei prezentate de compartimentul de specialitate; exist contracte sau comenzi pentru livrarea produselor, a mrfurilor, executarea de lucrri ori prestarea de

Director Executiv Contabil sef

Director Executiv Contabil sef

b)

c) d) e) f) g)

16.

Factura pentru livrri de produse, mrfuri, executri de lucrri sau prestri servicii; Factur pentru vnzri de produse, mrfuri i materiale din stocuri

a) legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea i realitatea operaiei nscris n documente; b) concordana dintre obiectul plii i destinaia stabilit prin dispoziiile legale pentru fondurile din care se efectueaz plata ; c) respectarea sortimentelor, cantitilor, termenelor prevzute n contracte sau confirmri de comenzi;

a)

b)

Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4

supranormative, fr micare, cu micare lent sau care nu mai sunt necesare companieii.

d) expedierea sau predarea produselor i mrfurilor, executarea lucrrilor sau prestarea serviciilor pe baza acordului beneficiarului; e) existena i buna consevare a stocurilor preluate n custodie, precum i ndeplinirea celorlalte condiii prevzute n normele n vigoare, n vederea constituirii custodiei; f) stabilirea preurilor conform prevederilor legale i corecta calculare a valorii pe poziii i pe total ; g) existena delegaiei, n cazul ridicrii produselor de reprezentantul beneficiarului; h) obinerea acordului scris al clintului pentru livrrile anticipate sau peste termenul contractual.

17.

a)

b)

c) d)

Programul de fabricaie, dispoziia sau comanda de lansare a : produselor, semifabricatelor, pieselor de schimb, lucrrilor i prestrilor pentru teri ; piesele de schimb necesare executrii reparaiilor capitale, modernizrilor i reviziilor generale n secii i ateliere ; sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor ; produselor sau lucrrilor finanate din fondul de cercetare tiinific, dezvoltare tehnologic

a) determinarea corect a cantitilor prevzute a fi lansate n fabricaie ; b) existena preului stabilit conform reglementrilor legale ; c) omologarea tehnologiilor de execuie ; d) asigurarea condiiilor de decontare din partea beneficiarilor, respectiv dac este deschis finanarea .

servicii; c) produsele sau mrfurile au fost autorecepionate sau au fost predate prin delagat (se urmrete existena delegaiei), lucrrile au fost executate i serviciile prestate ; d) n factur s-a nscris temeiul legal al preurilor sau tarifelor, dup caz ; e) sunt asigurate condiiile legale pentru decontarea la termen a mrfurilor livrate ori serviciilor prestate, s-a facturat n mod just cota de cheltuieli de transportaprovizionare pentru vnzri, s-a stabilit cota legal de impozit pe circulaia mrfurilor (cnd legea impune aceasta) ; f) s-au respectat condiiile contractuale cu privire la pre, termen de livrare, de plat, etc.; g) conturile de decontare i sediile bncilor furnizorului i pltitorului sunt corect indicate . a) produsele prevzute a se fabrica sunt cuprinse n planul aprobat b) au asigurat desfacerea prin contracte sau comenzi ; c) au preuri stabilite conform prevederilor legale; d) preurile acoper costurile de producie i asigur profit .

Director Executiv Director Executiv Adjunct

18.

19.

i din alte fonduri cu destinaie special ; - Actul de primire ; - Proces-verbal : - primirea-predarea tehnicii i altor bunuri materiale ntre agenti economici i persoanele fizice sau juridice ; - scoaterea din funciune, diminuarea valorii i valorificarea materialelor rezultate n urma operaiei de casare ; - Bonul de consum de materiale, echipament de lucru i materiale de protecie, obiecte de inventar, combustibili, lubrifiani, energie etc. ; -Centralizatorul dispozitiilor de lucru pentru personalul direct productiv care lucreaza pe baza de norme de munca in acord individual; - Comanda act de justificare ; - Rapoarte de control i salarizare . Fia planului de reparaii capitale, devizul de reparaii .

a) legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea i realitatea operaiei nscris n document ; b) existena n programul de producie al companiei a produsului, lucrri de desfacere asigurat cruia i sunt destinate materiile prime, materialele etc. ; c) ncadrarea n normele de consum, termenele de durat, efectivele alocate la drepturi, gradul de asigurare fa de prevederile statulului de organizare, aprobarea organelor competente etc.

a) operaia este legal, necesar, oportun i economicoas pe baza documentaiei prezentate de compartimentul de specialitate ; b) cantitile de bunuri materiale prevzute n documentaiile prezentate, sunt reale, au aprobarea organelor competente i se ncadreaz n normele aprobate .

Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4

a) legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea i realitatea operaiilor de determinare, fundamentare i executare a reparaiilor capitale, modernizrilor i reviziilor generale ale fondurilor fixe ; b) prevederea n programul aprobat a reparaiilor capitale cu respectarea ciclurilor normate ; c) existena aprobrilor legale i a devizelor pentru executarea modernizrilor ; d) stabilirea valorii reparaiilor capitale ale cldirilor cu programul cheltuielilor administrativ-gospodreti .

a) operaia este legal, necesar i economicoas pe baza documentaiei prezentate de compartimentul de specialitate ; b) se asigur ncadrarea n fondurile aprobate respectiv prevederile bugetului de venituri i cheltuieli ; c) se respect termenele normative privitoare la periodicitatea reparaiilor, modernizrilor i reviziilor .

Director Executiv Director Executiv Adjunct

20.

Manual calitate mediu sanatate si securitate ocupationala, proceduri si instructiuni, formulare inregistrari specifice sistemelor de management implementate

e)

legalitatea, necesitatea, oportunitatea i realitatea;

a)

f)

Director executive adjunct Responsabil sisteme de management

S-ar putea să vă placă și