Sunteți pe pagina 1din 3

Configurarea unei camere IP pentru a putea fi accesata prin Internet, cand se foloseste un router.

NOTA: Acest document face referire la modele le I C-1500 / IC-1500Wg si se aplica in cazul in care I SP-u l va aloca un IP public .

Introducere:

Acest ghid va va ajuta sa configurati IP camera, pentru a putea fi accesata p rin In ternet daca folositi un rou ter. Dupa cum se observa in figura 1, calcu lato ru l B poate accesa camera prin Internet folosind un browser.

Pasi de configurare.

Pasul 1. Asigurati-va ca PC-ul A po ate accesa intern etul folosind routeru l.

Pasul 2. Notati IP-ul public al rou teru lu i. Sa presupunem ca IP-ul pub lic al routeru lu i este
11 .22.33.44 .

Pasul 3. Configu rarea camerei.


Daca folositi un router Edimax, nu este nevoie sa modificati setarile camerei (fig 2). Notati adresa IP (192 .168.2.3) si porturile necesare, 4321 si80.

Apasati click pe LAN 1. Acestea sun t setarile in itiale ale camerei IP. Daca nu fo lositi un router Edimax, setati IP-u l camerei in concord an ta cu routeru l.

2.

Po rturile 4321 si 80 vo r fi fo lo site pen tru configu rarea ro uterului.

Pasul 4. Configu rarea ro uterului Ed imax.

1. 2. 3. 4. 5.

Accesati routerul introducand adresa 192.168.2.1 in browser. Activati optiunea Virtual Server. Introduceti IP-ul camerei (192.168.2.3) si portul 4321 apoi apasati ADD. Introduceti IP-ul camerei (192.168.2.3) si portul 4322 apoi apasati ADD. Introduceti IP-ul camerei (192.168.2.3) si portul 80 apoi apasati ADD.

Configurarea s-a incheiat!

Accesati camera introducand IP-ul public al routerului in browser: http://11.22.33.44