Sunteți pe pagina 1din 2

CALCULUL PROFITULUI.

Profit impozabil = venituri totale cheltuieli totale venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile CD CN CPD -> protocol 2%[vt ( ct c protocol c imp profit)] sociale 2% c salariale dobanzile : gradul de indatorare al firmei 3 => CD > 3 => CN Impozitul = Profit impozabil x 16% Profit net = Profit impozabil impozit profit Venit net = venit brut cheltuieli Cheltuieli = venit brut x 25%

IMPOZITUL PE CLADIRI Impozit pe cladiri = valoare impozabila x cota de impozitare Valoare impozabila = suprafata construita x valoarea cladirii (A1) x coeficient de corectie (A2) Cota de impozitare = 0.1% IMPOZIT PE TEREN a). Teren amplasat intravilan cu constructie Impozit teren = suprafata terenului x coeficient de corectie (A1) (ha) 1 ha = 10000 mp 1 mp = 0.0001 ha b). Teren amplasat in intravilan avand alta categorie decat cea de constructie Impozit teren = suprafata terenului x valoare teren (A2) x coeficient corectie (A3) c). Teren amplasat in extravilan Impozit teren = suprafata terenului x valoare teren (A4) x coeficient corectie (A5).

INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIARI 1). Situatia neta SN SN = Capitalul propriu (cap social, rezerve, rezultate si subventii) = Total A Total Datorii (termen scurt, mediu si lung + provizioane) 2). Fondul de rulment FR FR = Resurse premanente RP Nevoi permanente NP = Active circulante Datorii pe termen scurt DTS (NT) 3). Necesarul de fond de rulment NFR NFR = Nevoi temporare (exclusiv AT) Resurse permanente RT (ex PT) = FR + credite de trezorerie => credit de trezorerie = NFR FR 4). Trezoreria neta TN TN = AT PT = FR NFR

DOBANDA ANUALA EFECTIVA (DAE) DAE = Rd + Taxe + Comisioane a). Daca un imprumut este acordat in ani intregi dobanda simpla este : DS = C x T x Rd (%) b). Daca un imprumut este acordat in luni : DS = C x t/12 x Rd c). Daca un imprumut este acordat in zile : DS = C x t/360 x Rd Anul bancar : 360 zile Luna bancara : 30 zile Credit final : CF = Ci + Dt Ci => credit initial Dt => dobanda totala Dt = C1 x t1 x Rd + C2 x t2 x Rd + ... Cn x tn x Rd Ds = CF - Ci