Sunteți pe pagina 1din 12

TESTINSTALAIIINCERCBUCURETI

1. Analizai proiectul unei cldiri, amplasate n oraul Bucureti, prin prisma regimului termic din
sezonulestival.CldireaarevolumulV=8.000m
3
iamprentalasol(A
CTS
)deformptrat.Lunade
analiz este iulie. Scopul analizei este minimizarea puterii frigorifice instalate. Anvelopa exterioar
este realizat sub forma unei rezolvri unice n toate cazurile (aceeai rezisten termic corectat
medie)Cesoluierecomandai?{23.06.10}

R.
A
cn
v
= u,Su;A
CTS
=400m
2
;
Justificare:
Putereafrigorificinstalatvafiminimpentruungraddecompactitate(indicedeform)minim.
Graduldecompactitate
A
cn
v
=
4
A
CTS
+ 2
A
CTS
v
= (A
C1S
)
NotmA
CTS
=x(x) =
4
x
+
x
v
= 4 - x
-
1
2
+
2x
v

Pentruaaflaminimulfuncieif(x),calculmderivatafuncieif(x)ipunemcondiiaf`(x)=0

d](x)
dx
= 4 - [-
1
2
- x
-1-
1
2
+
2
v
= u - x
-
3
2
-2 +
2
v
= u
-
3
2
x =
1
v
x
3
2
= I I
2
x =
3

A
C1S
= I
2
3
= 4uu m
2

Regulidederivare:(f+g)`=f`+g`;x`=1;c=0;(x
c
)`=cx
c1

2. Analizai regimul termic din dou cldiri amplasate n oraul Bucureti, care au acelai volum,
15.625mc.Ambelecldiriauamprentalasol(CTS)deformptrat.Primacldirea(a)aresuprafaa
laCTSde1.600mp.Iarceadeadoua(b)de3.600mp.Anvelopaexterioaresterealizatsubforma
aceleiairezolvrinambelecazuri(aceeairezistentermiccorectat).Lunadeanalizesteiulie.
Carecldirevaficaracterizatdeputereafrigorificinstalatminim?{09.06.10}

R.cldirea(a)
Putereafrigorificinstalatvafiminimpentruungraddecompactitate(indicedeform)minim.
Graduldecompactitate
A
cn
v
=
4
A
CTS
+2
A
CTS
v

Caz(a)
A
cn
c
v
=
4
40
+ 2
1600
15625
= u,1 +u,2 = u,S0
Caz(b)
A
cn
b
v
=
4
60
+ 2
3600
15625
= u,u667 +u,46 = u,SS
graduldecompactitateesteminimncazul(a).Cuctindiceledecompactitateestemaimiccu
atatputereafrigorificainstalatansezonuldevarestemaimic.(anexaA7.5)Mc.001I)

3.SunteiauditorenergeticirealizaiCPEadoucldiridelocuitdetipP+1E.Primacldire(a)are
suprafaa locuibil de 80 m
2
i volumul interior de 160 m
3
, iar cea dea doua cldire (b) are aceeai
suprafa locuibil i un volum de 320 m
3
. n ambele cazuri numrul de persoane este de 4.
Specificai rata de ventilare specific pe care o vei propune pentru cldirea modernizat energetic
nfiecaredinceledoucazuri(sch/pers.ora).{09.06.10;23.06.10}

R.a)0,125sch/pers.h; b)0,0625sch/pers.h

Justificare.
Conform Mc 001 I, din considerente sanitare, rata minim de ventilaie admis pentru cldiri de
locuitestede0,5sch/h.nacestcaz,avem:
pentrucldireaa)
- nr
persa
=4
- n
sch,a
=0,5h
1

- n
aspecific
=o,5:4=0,125sch/pers.h
- V
a
=160m
3

- S
loc,a
=80m
2

pentrucldireab)
Avnd n vedere c S
loc, a
= S
loc, b
=

80 m
2
i c nr
pers a
= nr
pers b
= 4, pentru determinarea ratei de
schimburi specifice de aer a cldirii (b) se ine seama de faptul c debitul de aer proaspt este
constant i are valoarea stabilit n funcie de numrul de persoane, i, prin urmare, ratele de
schimburivorfiinversproporionalecuvolumeledeaerschimbat:
n
aspecific
/n
bspecific
=V
b
/V
a
n
bspecific
=V
a
/V
b
*

n
aspecific
=0,125:2=0,0625sch/pers.h

ncazulventilriispaiuluicuundebitconstantdeaerproasptirespectndcondiiancareconcentraiadenoxemaxim
nspaiulocupatC
max
<C
L
,ratadeventilareminimadmissedetermincurelaian
sch
/pers/h=N
pers
.*g/(C
L
C
ex
)*V
aer

incintax
aer
unde
aer
densitateaaeruluiinkg/mp1,2047kg/mciC
L
concentraiadenoxemaximadmisnspaiul
ocupat.

4. O valoare de 127,8
o
C (103,8
o
C) a temperaturii agentului termic la temperatura exterioar de
calculsemnific:{03.07.09;15.01.10;03.03.10;30.03.10;09.06.10;23.06.10}
a) oevaluareexageratamrimiisuprafeeiechivalentetermic
b) considerareauneirezistenetermicecorectateaanvelopeimaimicdectceareal
c) supraestimarearateideventilareazoneisecundareacldirii

5.Ovaloarede55
o
Catemperaturiiagentuluitermicvehiculatprincorpurilestaticedetipradiator,
asociattemperaturiiexterioaredecalcul,obinutprincalcululdeverificare,semnific:{31.03.10}
a) evaluareexageratamrimiisuprafeeiechivalentetermic
b) considerareauneirezistenetermicecorectateaanvelopeimaimicdectceareal
c) supraestimarearateideventilareazoneisecundareacldirii

6.Pentrudeterminareanecesaruluidecldurdecalculaluneicldiridelocuitcolectivencondiii
de iarn de calcul, optai pentru temperatura de calcul a casei scrilor de 12
o
C n loc de valoarea
indicat n SR 19071997, respectiv 10
o
C. Valorile necesarului de cldur al cldirii, n cele dou
situaiivorfi:{27.06.08;03.07.09;15.01.10;03.03.10;30.03.10;31.03.10;09.06.10;23.06.10}
a) Q(tcs=10
o
C)<Q(Tcs=12
o
C);
b) Q(tcs=10
o
C)>Q(Tcs=12
o
C)

jusificare:Temperaturainterioarmedieacldiriicretecaurmareacreteriitemperaturiispaiului
caseiscrilor.

Notaii:
- d [A]=lacaresaalest
cs,A
=10
o
C; Cl irea
- =lacaresaalestcs,
B
=12
o
C; Cldirea[B]
- 0
i, A
< 0
i, B
temperaturainterioarechivalentmediepeansamblulcldirii
- Q
c,A
<Q
c,B
necesaruldecldurdecalculncondiiideiarndecalcul

- S
ech,A
< S
ech,B
suprafaaechivalenttermicacorpurilordenclziredinspaiulcaseiscrilor

Deoarece ncperile din zona principal i casa scrilor au temperaturi de calcul diferite (10
o
C,
respectiv 12
o
C), temperatura interioar convenional de calcul se va lua temperatura medie
ponderatatuturorncperilornclzite:

=
6
,]
A
]
A
]

ncareAjesteariancperiijavndtemperaturainterioar0
i,j
.
Dac n ambele cazuri temperatura interioar de calcul n spaiul zonei principale estea aceeai,
rezult c temperatura interioar echivalent medie pe ansamblul cldirii n cazul cldirii [A] va fi
maimiccaceadincazulcldirii[B]0
A
< 0
B
. nconsecin,necesaruldecldurdecalculncondiii
deiarndecalculdincazulcldirii[A]vafimaimicdectncazulcldirii[B].

ncazulcldirii[B](tcs,
B
=12
o
C),datoritfaptuluictrebuiesfierealizatotemperaturmairidicat
ncasascrilordectncazulncazulcldirii[A](tcs,
A
=10
o
C),S
ech,B
>S
ech,A
.

Dinacestmotiv,ncondiiideexploatarecurent,nsezonulrece,Q
necB
(debituldecldurfurnizat
de corpurile de nclzire din spaiul casei scrilor n cazul cldirii [B] ) va fi mai mare dect Q
necA

(debituldecldurfurnizatdecorpuriledenclziredinspaiulcaseiscrilorncazulcldiri[A]).

ncazulcldirii[A],dacsedoreterealizareapecasascriiauneitemperaturide12
o
C,necesarulde
clduralcldiriiQ
necA
>Q
necB
deoarecediferenadetemperaturpnla12
o
Csevarealizaprin
pierderiledecldurprinpereiiinteriorisprecasascrii.

7.Ocldireindividualestedotatcuspaiusolarventilat.Precizaicarevafiregimuldepresiunen
raportcumediulexteriornaturalnspaiullocuitnzilelesezonuluicald:{09.06.10;23.06.10}
a) Suprapresiune
b) Depresiune

Justificare:nspaiulsolarfiindotemperaturamaimare(datoritvitrajului),aerulestemairarefiat,
deci mai uor, deci presiunea este mai mic. n spaiul adiacent i la exterior aerul avnd o
temperatur mai scazut fa de spaiul solar, presiunea este mai mare. Diferena de presiunea
genereaz un tiraj natural ntre spaiul solar i exterior care va extrage aer i din spaiul ocupat
adiacent.Aerulviciatdingrupulsanitaridinbuctriepoateptrundenspaiullocuit.

8.Temperaturasubsoluluiuneicldiridelocuitarevaloareade16,4
o
C.Caurmareaizolriitermice
a planeului peste subsol temperatura subsolului este de 8
o
C. n spaiul subsolului nu sunt montate
conducte prin care circul fluide calde. Ce soluie de modernizare a cldirii vei adopta meninei
planeulneizolattermicsaulizolaitermic?{09.06.10;23.06.10}
R. Izolareplaneu

Justificare:Seadoptsoluia deizolareaplaneuluipestesubsoldeoarecefluxultermic disipatn


exterior prin sol i ctre stratul de ap din pnza freatic este direct proporional cu temperatura
spaiului subsolului i invers proporional cu rezistena termic a planeului peste subsol. Diferena
detemperaturde8,4
o
Cvaconducelaodiminuareimportantafluxuluitermicdisipatnexterior
prinsolictrestratuldeapdinpnzafreatic

9.Ladimensionareainstalaiilordepreparareaapeicaldenmodinstantaneuputereatermiceste:
{27.06.08;03.07.09;15.01.10;03.03.10;30.03.10;31.03.10;09.06.10;23.06.10}
a) maimicdectlainstalaiiledepreparareaapeicaldenregimcuacumulare
b) maimaredectlainstalaiiledepreparareaapeicaldenregimcuacumulare
c) maimicdectlainstalaiiledepreparareaapeicaldenregimcusemiacumulare

Justificare: n cazul sistemelor de tip instant este necesar ca puterea termic s preia integral
vrfuldesarcin

10.Careestevaloareareduceriifluxuluitermic
cedatdeuncorpdenclzirestaticncazul
reduceriicu35%,25%,15%adebituluimasic
deagenttermic(apcald)?{27.06.08;03.07.09;
15.01.10;03.03.10;30.03.10;09.06.10;23.06.10}
a) 35%,25%,15%
b) 68%
c) <10%

Justificare:Aluraconcavafuncieidecorelare
a fluxului termic cu debitul masic (kg/h) de
agent termic. Variaia puterii termice livrat nu
este proporio al n i cu varia a debitului masic.
Modificarea debitului masic declaneaz
dezechilibre termice n instalaie care produc
degradri ale regimului termic i n consecin
variaiaputeriitermicecedate(%)vafimaimai
micdectvariaiadebitului(%).GraficQ/Qc=f(G/G0)

11. Reducerea la jumtate a debitului de agent termic printrun corp de nclzire are drept
consecinreducereaputeriitermicelivrate:{31.03.10}
a) lajumtate;
b) cumaimultdejumtate;
c) cumaipuindejumtate;
Justificare:Aluraconcavafuncieidecorelareafluxuluitermiccudebitulmasic(kg/h)deagent
termic.

12. Spaiul locuit al unei cldiri de locuit de tip condominiu este separat de casa scrilor printrun
perete confecionat din beton armat cu grosimea de 14 cm. Avei la dispoziie dou variante de
reducereaconsumuluienergeticalcldirii,dupcumurmeaz:{09.06.10;23.06.10}
a) Debranarea corpurilor de nclzire de la instalaia de nclzire central a cldirii, caz n
caretemperaturacaseiscrilorvafinmediede10,6
o
C
b) nlocuireacorpurilordenclzirevechiiuzatecucorpuridenclziredetipnou,cazncare
temperaturacaseiscrilorvafide15
o
C.
nambelecazuritemperaturaexterioarmedieestede15
o
C

Justificare:
Conform SR 19072 temperatura interioar convenional de calcul pentru casa scrii (nclzit sau
nu)admisladeterminareanecesaruluidecldurdecalculalaltorncperiestede10
o
C,careeste
foarteapropiatdetemperaturade10,6
o
Cobinutdupdebranare.

13.ncalitateadvs.deauditorenergetic,pentruocldiredelocuitexistentdetipcondominiu,vei
recomanda montarea robinetelor cu cap termostatic i repartitoare de cost n fiecare apartament.
CaredintrelocatarivorfinemulumiidedeciziaDvs.?{03.07.09;09.06.10;23.06.10}
a) ceidelaetajelecurente
b) ceidelaultimuletaj;
c) niciunlocatar
justificare: Debitul de cldur cedat de corpurile de nclzire i msurat prin intermediul RC este
superior valorilor medii pe cldire, i, prin urmare, cei de la ultimul etaj vor fi taxai cu consumuri
superioarefadevaloareamediepecldirensistempaual.

14.Reglajultermiccalitativcentralizatpresupune:{geni}
a) corelarea continu a debitului de agent termic n funcie de temperatura exterioar astfel
nctssetransmitnspaiulnczitoputeretermicconstantpetotparcursulsezonului
rece;
b) corelarea temperaturii agentului termic cu temperatura exterioar astfel nct s se
realizezenpermanentemperaturainterioarnormat
c) corelarea temperaturii agentului termic cu temperatura exterioar astfel nct s se
transmitnspaiulnclzitoputeretermicconstantpetotparcursulsezonuluirece.
Reglajul calitativ const n modificarea temperaturii din conducta de ducere i implicit de
ntoarcere, meninnd debitul de agent termic constant. Corelarea dintre parametrii agentului
termic i parametri climatici n vederea reglrii furnizrii cldurii se realizeaz pe baza graficelor de
reglaj. Graficele de reglaj reprezint transpunerea grafic a corelrii parametrilor agentului termic
preparat (temperatura de ducere i eventual de ntoarcere, n msura n care nu exist reglaj la
consumatori) funcie de variaia temperaturii aerului exterior i temperatura de ntoarcere a
agentuluitermic,eventualitemperaturainterioar.

15. La sarcin termic egal (nclzirea spaiilor la aceeai temperatur interioar convenional de
calcul),consumuldeenergieestemaimarencazul:
a) Instalaiilordenclzirecucorpuristatice(radiaieiconvecie);
b) Instalaiilordeventilareinclzirecuaercald;
c) Instalaiilordeventilarenaturalorganizat.
Sistemele de nclzire prin radiaie se proiecteaz la puteri termice mai mici comparativ cu
sistemele de nclzire cu aer cald i prin convecie. Persoanele care se afla n spatii nclzite prin
radiaie sesizeaz aa numita "temperatur resimit" (rezultant). Este indicat ca la nclzirea prin
radiaie s se fac determinarea necesarului de cldura la valoarea temperaturii aerului interior, iar
dimensionareainstalaieilavaloareatemperaturiiresimite.Diferenantretemperaturaresimiti
temperatura aerului interior este in jur de 3 3,5C, care determin o diminuare a puterii instalate
pentrunclzirecuaproximativ100W/m
2
,funciedetipulipoziionareasistemuluidenclzireprin
radiaie.

16.Consumuldeenergiepentrunclzireaspaiilorlaaceeaitemperaturinterioarconvenional
decalculestemaimarencazul:{27.06.08;03.07.09;15.01.10;03.03.10}
a) instalaiilordenclzireaucorpuristatice
b) instalaiilordeventilareinclzirecuaercald
c) instalaiilordenclzirelocalecusobecucombustibilsolid

17.Randamentuldedistribuieaclduriininstalaiadenclzireinterioarreprezint:
{03.07.09;30.03.10;31.03.10}
a) raportuldintreclduradisipatdecorpurilestaticeiclduralivratdesursadecldur;
b) raportuldintreclduradisipatdecorpurilestaticeicoloaneleaferentedinspaiilenclzite
iclduracontorizat/produsnsubsolulnenclzitaluneicldiri;
c) raportul dintre cldura furnizat cldirii i cldura produs de de sursa de tip Punct termic/
CentralTermicdezon(osursandeprtat).

Justificare: Conform N 0482000 randamentul de distribuie n instalaia de nclzire interioar, p


d
,
reprezint raportul dintre necesarul de cldur la nivelul spaiilor nclzite i necesarul de cldur
pentru nclzire, innd seama de fluxul termic disipat prin reeaua de distribuie a agentului
nclzitoricarenucontribuielanclzireadirectaspaiilor
q
d
=

L

L
+
d

sau
q
d
=

nc
un
+
CS
un

nc
un
+
Cs
un
+ q

-
Pd
un

ncare reprezintcantitateadecldurdisipatprinconductelededistribuieaagentuluitermic
Pd
un
amplasate n spaii nenclzite. Pentru cazul reelei de distribuie a agentului nclzitor amplasat n
subsolulnenclzitalcldirii secalculeazcurelaia:
Pd
un

Pd
un
= u,1S1 - A - j[t
up
(k)
- t
sub
(k)
-
z
(k)
[
k
[kWh/an]

18.CoeficientulK
V
aunuirobinetdereglajlauncorpdenclzireeste:{geni}
d) modulderezistenalerobinetului;
e) modultermicalrobinetului;
f) factordedebitalrobinetului.(coeficientulspecificdedebit)
Robinet de reglare dispozitiv acionat mecanic care modific valoarea debitului unui fluid ntrun
sistem de comand a proceselor. El este constituit dintrun element cuplat la un element de
acionarecapabilsmodificepoziiaorganuluidenchiderearobinetului,carspunslaunsemnalal
sistemuluidecomand.
Coeficient de debit, Kv valoare specific a debitului volumic (capacitate) la traversarea unui
robinet,pentruocursspecificatincondiiileurmtoare:
1. pierdereadepresiunestaticnrobinetesteDp=1bar;
2. fluidulesteaplaotemperaturacuprinsntre5
o
Ci40
o
C(278Ksi313K);
3. unitateadedebitestemc/h(metrucubpeora).
Kv este un parametru caracteristic robinetului de reglare (similar cu modulul de debit pentru
conducte);

19. Elementele caracteristice intrinseci (care depind numai de conduct) d.p.d.v. al pierderilor
termicepentruuntronsondeconductsunt:{geni}
a) temperatura agentului termic la intrare, temperatura canalului termic, lungimea
tronsonului;
b) debituldeagenttermic,lungimeatronsonuluiirezistenatermicliniar;
c) debituldeagenttermic,temperaturadeintrareaag.termicitemp.canaluluitemic

Unde:

m
=temperaturamedieaagentuluitermic

ai
=temperaturamediuluiambiantconductelor
Li=lungimeatronsonuluideconduct[
t
H
=numruldeorenpasuldetimp
U=valoareacoeficientuluiunitardetransferdecldurnW/mKncare:

D
=coeficientdeconducieaizolaiei
E
=coeficientuldeconductiealsolului
D=diametrulexterioralconducteicuizolaie
d=diametrulinterioralconductei
z=adncimeadepozareaconductei

Pentrucalcululpierderilordecalduraaleconductelorpozatesubteranncanalesuntnecesareurmatoareledatedebaza:
diametrulconductelor;
c;

e;
i;

s;
dimensiunilecanaluluitermi
adancimeadepozare,hacanaluluisubteran,nm;
grosimeaizolatieitermiceafiecareiadinconduct
stareaizolatie
temperaturalasuprafatasolului,ts;
naturasolului,
lungimeatraseuluideconducte.

20.Pierdereadeclduraunuitronsondeconductcrete{geni}:
a) cucretereagrosimiiizolaieitronsonului;
b) cuscdereadebituluideagenttermic;
c) cucreterealungimiitronsonului.

21. Izolarea termic a anvelopei unei cldiri existente dotate cu instalaie de nclzire central
impune:{27.06.08;03.07.09;15.01.10;03.03.10;30.03.10;31.03.10}
a) reducereatemperaturiiagentuluitermicfadesituaiaanterioarizolrii
b) cretereadebituluitermic
justificare:Meninereasuprafeeicorpurilordenclzireexedentarfadenecesarulnoudecldur
alcldiriiizolateobliglareducereatemperaturiiagentuluitermic

22. Se cunoate caracteristica termic de reglaj a unei cldiri dotate cu instalaie de nclzire
central. Dac n condiii de iarn de calcul temperatura de tur a agentului termic t
T
difer de
temperatura la care sursa poate furniza cldura t
TS0
, care din situaii atest corecta funcionare a
sistemuluidenclzire:{27.06.08;03.07.09;15.01.10;03.03.10}
a) t
T
>t
TS0
b) t
T
<t
TS0

23.Duratanormalasezonuluidenclziresedetermindinverificareacondiiei:{30.03.10}
a) deegalitatentretemperaturainterioarredus,tiR,itemperaturaexterioarde
referin,caracteristicspaiuluinclzit,teR
b) dininegalitateat
iR
>t
eR
pentruasigurareaconfortuluitermicinterior

c) dininegalitateat
iR
>t
eR
pentruarealizaeconomiideenergie
nceputul i sfritul sezonului de nclzire se determin din verificarea condiiei de identitate ntre
tiR(Dz)=teR(Dz)
24. Temperatura exterioar de referin t
eR
particularizeaz necesarul de energie termic pentru
nclzireauneicldiriprin:{30.03.10;31.03.10}
a) considerareatemperaturilormediiloradiacentezoneiprincipaleacldirii
b) considerareatemperaturiimediivolumiceaaeruluidininteriorulcldirii
c) raportarealacondiiiexterioaredecalculpentruRomnia
d) considerareatemperaturiiexterioareechivalente
e) considerareatemperaturiiexterioaremedielunar;

25. Fluxul termic specific, prin raportarea la suprafaa de transfer de cldur adiacent solului,
disipatprinsolctremediulexteriornatural,arevaloaremaximncazulcldirii:{30.03.10;31.03.10}
a) amplasatdirectpesol
b) dotatcusubsolnenclzit
c) dotatcusubsolnclzit

26.Sunteiimplicatnmodernizareaenergeticauneicldiridetipcoal.Veiabordacaprioritate
specific:{30.03.10}
a) randamentuldereglarepropriucorpurilordenclzire
b) proteciatermicapereilorexterioriverticali
c) calitateaaeruluiinterior
d) minimizareaconsumuluideapcald
justificare:
nstudiiledecalitateaaeruluiinteriorregasimtreitipuridecladiri:coli,birouriilocuine(Cavalloetal.1993;
Leadereretal.1984).Sadoveditcprocesuldenvaarealelevilordepindenmaremsurdeconinutulde
CO
2
dinclase.Cuctcalitateaaeruluiestemaiproast,cuattrezultateleelevilorsuntmaisczute.Decelemai
multe ori n coli nu exist ventilaie corect sau ea este insuficient. n plus, ventilaia prin ferestre este
ineficient din punct de vedere energetic, fiindc aerul cald din interior iese afar i la interior ptrunde aer
recedeafaracaretrebuienclzit.Varasentmplfenomenulinvers:aerulcalddelaexteriorintrancamer.

27.Sunteiimplicatnmodernizareaenergeticauneicldiridetipcoal.Indicaiprincipalelepatru
prioritipecareleveiaveanvederelaelaborareasoluieifinale.{31.03.10}
a) asigurareacalitiiaeruluiinteriorprinventilaremecanicaslilordecurs
b) dotareacuferestretermoizolantedebuncalitate
c) exploatareadupunprogramdereduceresemnificativasarciniitermicenorelefr
activitatecolar
d) recuperareaclduriidinaerulviciatevacuatnexterior

28.nscopulreduceriiconsumuluideclduraluneicoliveirecomandadotareaslilordecurscu
ferestre termoizolante n locul ferestrelor duble cu ram din lemn. Considerai c soluia propus
rspundeexigenelorpropriiuneicldiridenvmnt:{03.07.09}
a) da
b) nu;
justificare:ratadeventilaresubnecesar

29. Suntei pus() n situaia de a elabora un certificat energetic pentru o cldire colectiv (bloc de
locuine)lacareopartedinapartamenteauinstalaiileracordatelasistemuldenclziredistrictual
icealaltpartedispundecentraletermiceindividuale.Cumveiproceda?{15.01.10;03.03.10}
a) veiignoragrupareaapartamentelornceledouclasedeconsumatori
b) veielaborauncertificatdifereniatpecategoriideconsumatori
c) veirefuzaelaborareacertificatuluidatfiindsituaiaspecialaconsumatorilordincldire
justificare:

30.ParametrulteRreprezintconformNP0482000:{27.06.08;15.01.10;03.03.10}
a) temperaturaexterioarmediedinziuancarencepesezonuldenclzire
b) temperaturaexterioardereferincaracteristicspaiuluinclzit
c) temperaturaexterioarmediepentrutreizilencaretemperaturaminimnudepete+10
o
C

31.Indicatoriieconomicicarefundamenteazsoluiiledemodernizareenergeticsunt:
{15.01.10;03.03.10}
a) valoareadeinvestiieivaloareaeconomiilorrealizateprinaplicareasoluiei
b) investiiaspecific,duratadeamortizareirataderentabilitateainvestiiei
c) valoareanetactualizat,durataderecuperareainvestiieisuplimentareicostulunitii
deenergieeconomisit.

ValoareaNetActualizat(VNA):
, n care:

=
k
k E ) m ( ) m (
X C C VNA
k

t
N
t
k
k
i
f
X

=

+
+
=
1
1
1

unde:
C
(m)
costul investiiei aferente proiectului de modernizare energetic, la nivelul anului 0, [Euro];
C
E
reducerea costurilor de exploatare anuale urmare a aplicrii proiectelor de modernizare
energetic la nivelul anului de referin, [Euro/an]:
f rata anual de cretere a costului cldurii [ ];
i rata anual de depreciere a monedei (Euro) [ ];
k indice n funcie de tipul energiei utilizate (1 gaz natural, 2 energie termic, 3 energie
electric)
N durata fizic de via a sistemului analizat [ani].
Durataderecuperareainvestiiei,N
R
[ani]seobinedinrezolvareaecuaiei:
0
1
1
1
) (
=

+
+


=
t
N
t
m
R
i
f
E c C

Costul unitii de energie economisit e rezultat prin implementarea proiectului de modernizare
energetic(saucostulunuikWheconomisit),[Euro/kWh]:
E N
C
e
m

=
) (

Unde:
C
(m)
costulinvestiieiaferenteproiectuluidemodernizareenergetic,[Euro];
Nduratadeviaestimat,asoluieidereabilitare(modernizare)energetic;
E reprezint economia anual de energie estimat, obinut prin implementarea unei msuri
demodernizareenergetic,[kWh/an].

32.ConformSR1907/97,dinpunctdevederealtemperaturilorexterioareconvenionaledecalcul,
Romniaestempritn:{27.06.08}
a) 3zoneclimatice;
b) 2zoneclimatice;
c) 4zoneclimatice

33.Caracteristicatermicdereglajtermicreprezintputereatermicnecesarafilivratuneicldiri
nfunciedevaloareatemperaturiiexterioareiserveteladeterminarea:{27.06.08}
a) temperaturiiagentuluitermicpeconductadetur,capabilstransporteiscedeze
clduranecesarpentrunclzireaspaiilorlatemperaturainterioardecalcul
b) temperaturiiagentuluitermicpeconductadetur,capabilstransporteiscedezecldura
necesarnclzireaspaiiloripreparriiacc

34. nlocuirea tmplriei unei cldiri cu tmplrie termoizolant performant trebuie nsoit
obligatoriude:{27.06.08}
a) precizareatipuluidegazcareumplespaiuldintrefoiledegeam
b) asigurareaniveluluiminimdeventilaiepentruconfortulfiziologic
c) precizareaemisivitiitermicerezultatenspectrulvizibil,aplcilordesticl

35. O cldire existent de locuit se transform n cldire de birouri cu faadele exclusiv vitrate.
Sunteinsituaiadeaefectuaauditulenergeticpropriumodernizriicldiriiexistente.
a) Vei recomanda pstrarea sistemului de nclzire central dotat cu corpuri statice al
cldiriiexistente?
b) Veiindicarealizareaimediataunuisistemdercirepentrusezonulestival?
c) Veirecomandaunsistemderciredetipcomercialsplit?
Instalaiadenclzireesteracordatlasistemuldenclzireprincogenerare.{31.03.10}
Justificare:
a) NUnclzireunuiastfeldespaiuncaretemperaturaanvelopeiestefoartediferitdecea
deconfortmplicfienclzirecuaercald,fienclzirearadiativ,fiecombinaiaacestora
b) NUMAI dup verificarea variaiei libere a temperaturii n sezonul cald i dup includerea
soluiilorpasivedereducereaimpactuluiclimeiasupramicroclimatuluiinterior
c) NU aceasta nu asigur cota necesar de aer proapt i poate periclita sntatea
ocupanilorpringenerareadejeturideaerrece

36.ConformcuSR19071/1997nzonaeolianIV,vitezaconvenionalavntuluidecalculeste
de:{Cluj}
a) 4m/s;
b) 4,5m/s;
c) 5m/s;
d) 8m/s.

SR19071/1997stabilete4zonedevntdifereniateprinvitezavntuluiteoretic

Zona
eolian
Localiticaracteristice Vitezavntului[m/s]
nlocaliti nafara
localitii
I Galai,Slobozia,Clrai 8 10
II Iai,Brila,Bucureti,Constana 5 7
III Vaslui,Buzu,Craiova,Tulcea 4,5 6
IV Suceava,Braov,Timioara,Cluj 4 4

Pentru nivelurile situate deasupra etajului 12 al cldirilor nalte, din cuprinsul oraelor, vitezele
convenionale ale vntului de calcul sunt cele corespunztoare cldirilor amplasate n afara
localitilor. Pentru cldiri amplasate la altitudini mai mari de 1100 m vitezele vntului de calcul se
stabilescpebazadatelormeteorologice.

37. n conformitate cu STAS 6648/182, gradul de asigurare al unei instalaii de ventilare i


climatizarevafidemaxim:{Cluj}
a) 95%;
b) 98%;
c) 100%;
d) 105%.

Prin grad de asigurare a al unei instalaii de ventilare i climatizare se nelege numrul maxim de
zile (exprimat n procente %) pentru perioada analizat, n care temperatura aerului exterior nu
depete valoarea indicat. Gradul de asigurare se alege din tabelul nr. 1 din STAS 6648/1 82
funciedecategoriacldirii(ncperii)considerate.

Categoriacldiriisauncperii I II III IV
Graduldeasigurarerecomandat 98C 95C 90C 80C

CreeleigrdinielesencadreazlacategoriaIVdeimportan

38.ncazulcreelorigrdinielorserecomandcatemperaturamaximaagentuluitermicpentru
nclziresfiede:{Cluj}
a) 95C;
b) 90C;
c) 8085C;
d) 75C.

ConformNP05802:
8.6.Apacaldaretemperaturamaximde115Ciseutilizeazderegullaotemperaturamaxim
de 95C, n condiii nominale de temperatur exterioar. Se folosesc i valori mai reduse de
temperaturncazulnclziriiunorcldiricucaractermedicalilacreegrdinie(8085C),precum
ipentrucelefolosindsistemedenclzireprinradiaie(sub60C).Apacaldmenajerpreparatn
puncteletermicearetemperaturamaximde60C.

39. La instalaiile de nclzire central din cldiri cu mai multe etaje, n cazul circulaiei forate (cu
pompe) se ine seama de efectul gravitaional corelat cu soluia de amplasare a distribuiei
orizontale:inferioar,superioar,mixt?{Cluj}
a) da;
b) nu;
c) nlegislaienuexistprecizrinacestsens;
d) daccirculaiaesteforat(cupompe),atuncinumaiestecazulsdiscutmdesprecirculaia
gravitaional.

ConformNormativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordenclzirecentralI1302:
5.9. n instalaiile de nclzire central din cldiri cu mai multe etaje se ine seama de efectul gravitaional
corelatcusoluiadeamplasareadistribuieiorizontale:inferioar,superioar,mixt(veziiart.17.21).

40.Instalaiilepentrupreparareaapeicaldedeconsum,detipboilersuntrecomandatepentru:{Cluj}
a) capacitimici;
b) capacitimijlociiimari;
c) ansambluridecldiri;
d) consumatorilacarenecesarulorardeapcaldnudepete10m
3
/h.

41.ConformcuGhidulGT03201,temperaturainterioarauneincperivatrebuimsurat:
{Cluj}
a) lngfereastr;
b) la1mdefereastr;
c) naxulcentralalncperii,ladinnlimeancperii;
d) naxulcentralalncperii,la0,75mdepardoseal.

42.Ladeterminarearandamentuluiglobalanualalinstalaieidenclzirecentralseineseamade:
{Cluj}
a) randamentuldereglarealinstalaieidenclzireinterioar;randamentuldedistribuieaclduriin
instalaiadenclzire;randamentulminimanualalsurseidegenerareaclduriipentrunclzirea
spaiilor;
b) randamentuldereglarealinstalaieidenclzireinterioar;randamentuldedistribuieaclduriin
instalaia de nclzire; randamentul MEDIU anual al sursei de generare a cldurii pentru nclzirea
spaiilor;
c) randamentuldereglarealinstalaieidenclzireinterioar;randamentuldedistribuieaclduriin
instalaiadenclzire;randamentulmaximanualalsurseidegenerareaclduriipentrunclzirea
spaiilor;
d) randamentuldereglarealinstalaieidenclzireinterioar;randamentuldedistribuieaclduriin
instalaiadenclzire;randamentularderiialcazanului.
ConformNP048

43. Pentru o perioad dat, consumul total de energie al cldirii (energia termic furnizat la
branamentulinstalaieidenclzire).Qf,hestedatderelaiaurmtoare:{Cluj}
Q
f,h
=Q
h
+Q
th
Q
r

nrelaiademaisusQ
r
reprezint:
a) necesaruldeenergiepentrunclzireacldirii;
b) totalulpierderilordecldurdatorateinstalaieidenclzire,inclusivpierderiledecldurrecuperate;
c) cldurarecuperatdelaechipamenteleauxiliare,delainstalaiiledenclzireidepreparareaapei
caldemenajereidelamediulnconjurtor,inclusivsurseledeenergieregenerabile,ncazulncare
nusuntluatenconsideraredirectprindiminuareapierderilor;
d) consumultotaldeenergiealcldirii.

44.Calcululconsumuluideenergiepentrurcireidezumidificareseefectueaz,astfel:{Cluj}
Q
ch||er
=
Qr
COP
(kWh)

nrelaiademaisusCOP,reprezint:
a) necesaruldeenergiepentrurcire;
b) necesaruldeenergiepentrudezumidificare;
c) coeficientdeperformanalinstalaieideclimatizare;
d) coeficientdeperformanalchillerului.

Coeficientuldeperformanta,COP,(raportntreenergiafrigorificprodusienergiaconsumat)este
de obicei intre 4 si 6. Conform Mc 001 II, calculul consumului de energie pentru rcire i
dezumidificare se efectueaz pe baza numrului de gradezile i a valorii coeficientului de
performanalchillerului,astfel:
COP
Q
Q
r
chiller
= NGZ mc
p r
(kWh); Q 24 (kWh) =
unde:
Q
chiller
necesaruldeenergielasursadefrigasistemuluideclimatizare(kWh)
Q
r
necesaruldeenergiepentrurcireidezumidificare(kWh)
COPcoeficientdeperformanalchillerului
mdebitulmasicdeaervehiculatnsistemuldeclimatizare(kg/s)
cpclduraspecificaaerului(kJ/kgC)

45.NumrulmediunormalizatdepersoaneN
P
aferentcldirilordelocuitsedetermin,utiliznd
urmtoareaprocedurdecalcul:{Cluj}
N
P
=S
Loc
xi
Loc

ncarei
Loc
reprezint:
a) numrulmediudepersoanepeapartament,respectiv3,5pers/ap,conformculiteradespecialitate;
b) numrulmediudepersoanepeapartament,respectiv2,6pers/ap,conformcuultimeledatestatistice;
c) indicelemediudelocuire;
d) numrulmediudepersoanedinultimiicinciani,conformcuevideneleasociaieideproprietari.

46. Coeficientul global de transfer termic al unui corp de nclzire este de cca: {geni}
a) 1500 W/m
2
K;
b) 7 W/m
2
K;
c) 1,7 W/m
2
K

GRAFICE DE REGLAJNP 058-02


7.6. Corelarea dintre parametrii agentului termic i parametri climatici n vederea reglrii furnizrii
clduriiserealizeazpebazagraficelordereglaj.
Graficeledereglajreprezinttranspunereagraficacorelriiparametriloragentuluitermicpreparat
(temperaturadeducereieventualdentoarcere,nmsurancarenuexistreglajlaconsumatori)
funcie de variaia temperaturii aerului exterior i temperatura de ntoarcere a agentului termic,
eventualitemperaturainterioar.
7.7.Graficeledereglaresuntutilizatepentruregimulpermanentdefurnizareaenergieitermice;ele
seadapteaznmodcorespunztorpentruregimuridefuncionareintermitente.
7.8.Graficeledereglajsestabilescpebazaurmtorilorparametri:
- temperaturainterioarcetrebuieasigurat;
- temperaturaaeruluiexterior;
- influenavitezeivntuluiasupraparametrilordefurnizareacldurii;
- modulderacordareainstalaiilorconsumatorilorlasistem(racordaredirectsauindirect);
- tipuldecorpuridenclzireutilizate.
7.9.Graficeledereglajsentocmescnurmtoareleipoteze:
- nu apar modificri importante ale coeficienilor totali de transfer termic n condiii curente,
fa de cele normale (pierderile de cldur prin elementele de construcie delimitatoare i
pentrunclzireaaeruluiinfiltratsuntconstanteiegalecufluxultermicemisdeinstalaiade
nclzire);
- se consider viteza vntului constant n perioada de nclzire i egal cu viteza vntului de
calcul;
- adaosurileseconsiderinvariabile.
7.10. Reglarea furnizrii cldurii n cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic,
funciedemijloaceleprincareseefectueaz,poatefi:
- manual(lasistemelecarenuausuferitmodernizrisaureabilitri);
- automat.
7.11. In cazul reglrii automate a parametrilor agenilor termici, sesizarea i msurarea
temperaturilor interioare i exterioare i variaia parametrilor agentului termic se face automat i
continuu, corespunztor graficelor de reglare, n aceast situaie curbele de reglare se introduc n
memoriaregulatoruluielectronic.
t
s
temperatura exterioar echivalent de calcul [oC]. Aceasta reprezint o temperatur
convenional care ine seama de efectul combinat al radiaiei solare i al temperaturii aerului
exterior asupra elementului de construcie considerat. Ea se determin pentru o anumit localitate,
orientare,orcurelaia:
t
s
= t
e
+ [
o
C]
t
sm
temperaturamedieexterioarechivalentdecalcul[oC].Areaceeaisemnificaiecaits,doar
cfiindotemperaturmedie(inuunaorar)secalculeazcutem(nucute)icuIm(nucuI).Ease
determinpentruoanumitlocalitateiorientarecurelaia:
t
sm
= t
em
+ [
o
C]
t
em
,I
m
,A,
e
ausemnificaiiledelacalcululluit
s
(doarct
em
iI
m
suntvalorilemediialeluit
e
iI).

CumsereflectnMc001splareachimicainstalaieidedistribuie?
Prinpenalizareiprineannot
Stratdeaerntre2pereiverticali
Caresuntpaiipentrucalcululclimatizrii
Caracteristicitermofizice
Caracteristicitermotehnice

S-ar putea să vă placă și