Sunteți pe pagina 1din 3

PNEUMONIA STAFILOCOCICǍ(continuare curs 3)

I Stadiul interstiţial nu permite o sugestie etiologică. Aspectul clinic este de


pneumonie virală cu o discordanţă marcată între gravitatea tabloului clinic şi sărăcia
tabloului radiologic.
II Stadiul abcedat
Se manifestă clinic ca o bronhopneumonie masivă, fie cu bloc pneumonic fie cu
numeroase abcese peribronşice cu aspect rx confluent.
Tabloul clinic ∗ e dominat de sdr toxi-infecţios grav +sdr funcţional respirator
∗ submatitatea hemitoracelui afectat, raluri crepitante şi subcrepitante
∗ febră cu valori mari (febra se poate menţine 6 săptămîni)
III Stadiul pleuritic: pleurezia masivă
∗ poate apare în evoluţie sau poate fi surprinsă la examenul iniţial
∗ clinic→ sdr pleuretic: matitate lemnoasă, murmur vezicular abolit, suflu pleuretic
∗ cea stg împinge cordul spre dr explicând ascultarea cordului în dr sternului
Complicaţii: ▪ piopneumotorax → matitate înlocuită de hipersonoritate şi
→ mişcări asimetrice ale toracelui
▪ pneumomediastin → emfizem subcutan la baza gîtului
→ agravarea brutală a sdr cardio-respirator
IV Stadiul bulos extensiv (prezent în >90% din cazuri):
E o manifestare caracteristică pneumoniei stafilococice, deşi apare şi în alte pneumonii.
Se caracterizează prin apariţia de pneumatocele. Ele iau naştere la nivelul unor abcese
pulmonare primare după evacuarea puroiului.Pot fi asimptomatice, descoperite rx şi se
pot şterge progresiv de la 2 săptămîni →3ani prin ameliorarea elasticităţii parenchimului
pulmonar din jur. Ruperea pereţilor unei astfel de bule situate excentric constituie
mecanismul de apariţie a piopneumotoraxului sau a pneumomediastinului.
Rx toracic se va efectua obligatoriu în poziţie verticală pt aprecierea exactă a tuturor
leziunilor. Se vor efectua rx seriate în funcţie de modificările clinice, iar aspectul rx este:
std I: infiltrat interstiţial;
Std II: focare macronodulare confluente, una din caracteristicile acestei afecţiuni fiind
unilateralitatea;
Std III: reacţie pleurală masivă cu/fără pneumotorax, emfizem mediastinal;
std IV: bule de dimensiuni diferite şi cu sediu mereu schimbat.
Caracteristic este progresia rapidă a leziunilor, modificările rx putându-se produce de la o
oră la alta.
Biologic: ∗ anemie intrainfecţioasă
∗ leucocitoză marcată (.20000/mmc)
∗ devierea la stg a formulei leucocitare
∗ apariţia de granulaţii toxice în neutrofile
∗ leucopenie în cazuri foarte severe→prognostic foarte rezervat
∗ reactanţi de fază acută ↑
∗ CRP prezent şi cu valori mari
∗ procalcitonina serică ↑
∗ teste de patogenicitate pt stafilococ: dozarea acidului teichoic
Dg de certitudine este cel bacteriologic: evidenţierea în culturi a Staphilococului auriu,
cultura se face din lichidul pleural sau din sg.
Evoluţia este gravă, mortalitate ↑, cel mai frecvent prin şoc toxico-septic sau prin
complicaţii mecanice. Alte complicaţii→apariţia altor focare septice : meningită, artrită,
osteomielită, abcese cerebrale, pericardită, iar dacă tratamentul este instituit precoce şi
evoluţia este favorabilă vindecarea se face cu „restitutio ad integrum”.

PNEUMONIA CU GERMENI GRAM NEGATIVI

Pneumonia cu Haemophilus influenzae


Hi = cocobacil gram negativ care realizează
Tabloul clinic : pneumonie lobară sau bronhopneumonie în funcţie de vârstă, asociind
frecvent: empiem, spută verzuie, laringita acută subglotică sau bronşiolita acută, artrită
septică sau meningită.
Rx: aspect ca şi în celelalte pneumonii(pneumonie lobară, bronhopneumonie), dar
asociind frecvent o adenopatie hilară importantă, impunând dg diferenţial cu tbc.
Biologic: hiperleucocitoză la valori foarte mari (20000→70000/mmc)
Dg de probabilitate→e sugerat de asocierile de mai sus.
Dg de certitudine→e cel bacteriologic prin evidenţierea germenului în:
• hemoculturi,
• culturi din lichidul pleural,
• din alt focar septic (meningită sau artrită)
• culturi din aspiratul traheo-bronşic
Evoluţia în general gravă, datorită complicaţiilor septice frecvente, motiv pentru care în
străinătate se impune profilaxia cu vaccin, sau în absenţa vaccinului la contacţii <4ani
profilaxie cu Rifampicină 20mg/kg/zi în priză unică, maxim 600mg/zi timp de 4 zile.
Pneumonia cu Klebsiella pneumonie(bacilul Friedlander)
Kp=bacil gram negativ, aerob, din familia Enterobacteriacee; este un germen oportunist
care există în tubul digestiv comportându-se ca saprofit sau condiţionat patogen.
Determină apariţia pneumoniei la ◦ subiecţi cu apărare antiinfecţioasă deficitară (nn,
prematur, sugar mic) ◦ copil cu deficite imune congenitale sau dobândite
Taloul clinic: caracteristic pt această pneumonie sunt:
▪ bronhopneumonie gravă pseudolobară apărută la vârstă mică
▪ localizare predilectă în lobul superior dr
▪ asociere frecventă de simptome digestive: vărsături + diaree
Rx: ◦ caracteristic e tendinţa la abcedare cu zone hiperclare care fuzionează
◦ după evacuarea abcesului prin vomică rămân cavităţi aerice şi hidroaerice
Dg de probabilitate e sugerat de asocierea vârstei mici cu localizare în lobul superior dr şi
cu simptome digestive
Dg de certitudine e cel bacteriologic.
Evoluţia e cu atât mai gravă cu cât vârsta pacientului e <.
Pneumonia cu Psedomonas aeruginosa
Pa = bacil gram negativ aerob, al cărui habitat natural este solul şi apa. La om există în
tubul digestiv ca saprofit şi va deveni patogen în prezenţa unor factori favorizanţi: vârsta
mică, deficite imune, fibroza chistică (organism cu deficit de apărare antiinfecţioasă), la
copii polispitalizaţi.
Clinic: ◦ aspect de bronhopneumonie gravă cu tendinţă la abcedare
◦ apariţia de peteşii perianale
Evoluţia este gravă.
Se impun măsuri de profilaxie prin dezinfecţie adecvată în spitale, mai ales a chiuvetelor
şi recipientelor pt apă şi a aparaturii folosite în ATI (aparate de intubaţie, cele de
aerosoli).