Sunteți pe pagina 1din 10

coala: ........................................................ Profesor: ...................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Nr.

ore: 72h (36h teorie + 36h instruire practica) Anul colar: .............................. Clasa: IX - ....... ELECTRONIC AUTOMATIZRI Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3331/25.02.2010 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463/12.07.2010 Unitatea / unitile de competene/ rezultate ale nvrii la care se refer modulul 1. Utilizarea sculelor instrumentelor i dispozitivelor. 2. Aprovizionarea cu materiale. 3. Asamblarea /dezasamblarea echipamentelor electronice. PLANIFICARE CALENDARISTIC Uniti de nvare 1. Elemente de desen tehnic 2. Desene schematice 3. Materiale utilizate n electrotehnic i electronic 4. Materiale semiconductoare 5. Materiale magnetice Competene vizate/Rezultatul nvrii 1. Citete i utilizeaz documente scrise n limbaj de specialitate 1. Citete i utilizeaz documente scrise n limbaj de specialitate 2. Aprovizioneaz locul de munc 3. Identific proprietile materialelor utilizate n domeniul electronicii i automatizrilor 3. Identific proprietile materialelor utilizate n domeniul electronicii i automatizrilor 2. Aprovizioneaz locul de munc 3. Identific proprietile materialelor utilizate n domeniul electronicii i automatizrilor 4. Verific materialele necesare lucrrii

AVIZAT DIRECTOR:

AVIZAT EF CATEDR:

Coninutul tematic al unitilor de nvare Norme generale privind ntocmirea desenelor tehnice. Cotarea desenelor tehnice. Simboluri i semne convenionale Aplicaii Metale i aliaje folosite n electronic i automatizri. Materiale izolatoare folosite n electrotehnic i electronic. Materiale semiconductoare(germaniu, siliciu) Jonciunea PN

Nr. ore 2T 2T 2T 2T+4P 2T 2T 2T 2T

Spt. 1

Obs. Sem.I

2 3 4,5,6 7

Sem.I

Sem.I

8 9 10

Sem.I

Materiale magnetice pentru electrotehnic i 2T+2P electronic(proprieti, domenii de utilizare)

11,12

Sem.I

Uniti de nvare 6. Scule, instrumente i dispozitive utilizate n electronic i automatizri 7. Proceduri de msurri neelectrice i electrice 8. Tehnologii de montare a componentelor

Competene vizate/Rezultatul nvrii 5. Alege sculele, instrumentele i dispozitivele necesare realizrii operaiilor. 6. Utilizeaz sculele, instrumentele i dispozitivele n cazul unei lucrri 5. Alege sculele, instrumentele i dispozitivele necesare realizrii operaiilor. 6. Utilizeaz sculele, instrumentele i dispozitivele n cazul unei lucrri 5. Alege sculele, instrumentele i dispozitivele necesare realizrii operaiilor. 6. Utilizeaz sculele, instrumentele i dispozitivele n cazul unei lucrri 7 Execut asamblarea electric

Coninutul tematic al unitilor de nvare Prezentarea general a instrumentelor i dispozitivelor. Utilizarea SDV-urilor pentru prelucrrilor mecanice. Utilizarea SDV-rilor pentru asamblrilor electrice. Proceduri de msurri neelectrice. Proceduri de msurri electrice

Nr. ore sculelor, 2T

Spt. 13 14,15

Obs.

realizarea 2T+2P

Sem.I

realizarea 2T+4P 16,17,18 2T+4P 19,20,21 4T+8P 22-27 28-30 31-34 35-36
Sem.II

Sem.II

Asamblri electrice folosind elemente de 2T+4P conectic prin wire wrapping i prin lipire. 2T+6P Montaje pe cablaje imprimate. Asamblri electrice n reele de 2T+2P telecomunicaii i calculatoare.

coala: ......................................................... Profesor: ..................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Anul colar: ....................... Clasa: IX - ........ ELECTRONIC AUTOMATIZRI Nr.ore/sptmn: 2h Sptmna: 1-2

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Elemente de desen tehnic Nr.ore alocate: 4h teorie Coninuturi Competene specifice Activiti de nvare
-exersarea scrierii standardizate.,formate,linii i indicator -specificarea semnificaiei notaiilor pentru exemple date de indicatoare -citirea unor desene tehnice simple -analiza referitoare la utilizarea general a diferitelor tipuri de linii -analiza formatelor normalizate:dimensiuni i mod de notare -analiza unor desene de execuie pentru diferite piese - exersarea respectarii regulilor de cotare -analiza etapelor executarii schitei dupa model -aplicatii practice:executare schitei cu respectarea regulilor de proiectie si inscrierea dimensiunilor si indicatiilor necesare executiei

Resurse
-suport de curs -manual -instrumente de desen -hrtie milimetric -diferite repere

EVALUARE

1. Citete i utilizeaz Normele generale privind documente scrise n ntocmirea desenelor tehnice A. Noiuni preliminare; instrumente limbaj de specialitate de desen. B. Elemente de standardizare (linii, formate, scriere, indicator). C. Scri de reprezentare utilizate n desenul tehnic.

-fie de lucru
-fie de evaluare -exerciii pentru desen tehnic

Cotarea desenelor tehnice A. Elementele cotrii. B. Simboluri folosite la cotare. C. Reguli de cotare. situaie dat

coala: ......................................................... Profesor: ..................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Anul colar: ....................... Clasa: IX - ........ ELECTRONIC AUTOMATIZRI Nr.ore/sptmn: 2h Sptmna: 3 - 6

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Desene schematice Nr.ore alocate: 4h teorie + 4h practic Coninuturi Simboluri i scheme convenionale utilizate n electrotehnic i electronic. Aplicaii (scheme electrice, scheme electronice, scheme de conexiuni, planuri de amplasare). Competene specifice 1. Citete i utilizeaz documente scrise n limbaj de specialitate Activiti de nvare
-exerciii de recunoatere i utilizare a simbolurilor din domeniul electronicautomatizri -analiza diferenierilor dintre schemele desfurate i schemele de montaj -exerciii de citire a unor scheme electrice simple -aplicaii:ntocmirea unor scheme electrice simple(schema de alimentare a unei lmpi cu incandescen prin intermediul unui ntreruptor,instalaia de sonerie) -exerciii de indicare a corespondenei pentru diferite simboluri prezentate tabelar -identificarea elementelor de circuit electronic dup simbol ,aspect si marcaj(diode condensatoare, rezistoare, tranzistoare, bobine)

Resurse
tabele cu semne convenionale utilizate n instalaii i echipamente electrice i electronice -plane cu exemple de reprezentare schematic a unor circuite electronice, circuite electrice de for i comand -elemente de circuit electrice si electronice

EVALUARE

-fie de lucru
-fie de evaluare -fie de observaie -dezbateri -probe practice

coala: ......................................................... Profesor: ..................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Anul colar: ....................... Clasa: IX - ........ ELECTRONIC AUTOMATIZRI Nr.ore/sptmn: 2h Sptmna: 7 - 8

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Materiale utilizate n electrotehnic i electronic Nr.ore alocate: 4h teorie Coninuturi Metale i aliaje folosite n electronic i automatizri A. Metale i aliaje pentru conductoare electrice B. Metale i aliaje de mare conductibilitate pentru contacte Materiale izolatoare folosite n electrotehnic i electronic A. Materiale izolatoare anorganice B. Materiale izolatoare organice C. Materiale pentru izolarea conductoarelor i cablurilor Competene specifice 2.Aprovizioneaz locul de munc 3. Identific proprietile materialelor utilizate n domeniul electronicii i automatizrilor Activiti de nvare -prezentarea generala a materialelor utilizate la realizarea conductoarelor electrice -identificarea materialelor dupa aspect si dupa principalele proprietati -exerciii de recunoatere a materialelor utilizate n electronic i automatizri -studiul proprietatilor materialelor electroizolante -analiza domeniilor de aplicare a materialelor si a principalelor proprietati Resurse
-cabluri i conductoare electrice de diferite tipuri -contacte electrice -aliaje de lipit(fludor) -circuite imprimate -componente de circuit electric - repere electroizolante de diferite tipuri -materiale de documentare ilustrative

EVALUARE

-fie de lucru
-fie de evaluare -dezbateri

coala: ......................................................... Profesor: ..................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Anul colar: ....................... Clasa: IX - ........ ELECTRONIC AUTOMATIZRI Nr.ore/sptmn: 2h Sptmna: 9 - 10

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Materiale semiconductoare Nr.ore alocate: 4h teorie Competene specifice 2.Aprovizioneaz Materiale semiconductoare locul de munc (germaniu, siliciu, seleniu) - structurm i proprieti - aplicaiile materialelor 3. Identific proprietile semiconductoare materialelor utilizate n domeniul Jonciunea PN electronicii i - semiconductoare de tip p i n automatizrilor - formarea jonciunii PN - polarizarea jonciunii PN Coninuturi Activiti de nvare
-prezentarea principalelor caracteristici prin care

Resurse
-suport de curs -manual -materiale de documentare ilustrative -diverse componente semiconductoare -circuite electronice simple

EVALUARE

se difereniaz ntre ele principalele materiale utilizate n electronic


-exerciii de analiz i de identificare a

-fie de lucru
-fie de evaluare -dezbateri

particularitilor materialelor semiconductoare -prezentarea principalelor componente care au la baz materiale semiconductoare -identificarea principalelor componente semiconductoare -prezentarea i explicarea polarizrii jonciunii PN

coala: ......................................................... Profesor: ..................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Anul colar: ....................... Clasa: IX - ........ ELECTRONIC AUTOMATIZRI Nr.ore/sptmn: 2h Sptmna: 11 - 12

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Materiale magnetice Nr.ore alocate: 2h teorie + 2h practic Coninuturi Materiale magnetice pentru electrotehnic i electronic: proprieti care le recomand pentru utilizarea n domeniu miezuri magnetice pentru transformatoare electrice miezuri magnetice pentru maini i aparate electrice magnei permaneni ferrite i suporturi magnetice Competene specifice 2.Aprovizioneaz locul de munc 3. Identific proprietile materialelor utilizate n domeniul electronicii i automatizrilor 4.Verific materialele necesare lucrrii Activiti de nvare
- prezentarea principalelor categorii de materiale magnetice - prezentarea principalelor categorii de miezuri magnetice - identificarea miezurilor magnetice pentru transformatoare, caracteristici - identificarea miezurilor magnetice pentru maini electrice, caracteristici - identificarea miezurilor magnetice pentru aparate electrice, caracteristici - exerciii practice de demontare/montare a miezurilor magnetice -suport de curs -manual - diverse tipuri de miezuri magnetice -electromagnei

Resurse

EVALUARE

-fie de lucru
-fie de evaluare -dezbateri -probe practice

coala: ......................................................... Profesor: ..................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Anul colar: ....................... Clasa: IX - ........ ELECTRONIC AUTOMATIZRI Nr.ore/sptmn: 2h Sptmna: 13 - 18

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Scule, instrumente i dispozitive utilizate n electronic i automatizri Nr.ore alocate: 6h teorie + 6h practic Coninuturi Prezentarea general a sculelor, instrumentelor i dispozitivelor. - instruciuni de utilizare - trusa electricianului - trusa electronistului Utilizarea SDV-urilor pentru realizarea prelucrrilor mecanice. - ndoire, ndreptare, debitare - polizare, gurire Utilizarea SDV-rilor pentru realizarea asamblrilor electrice. - pregtirea conductoarelor i cablurilor electrice - pregtirea circuitelor imprimate i a componentelor electronice - utilizarea pistolului de lipit Competene specifice
5. Alege sculele, instrumentele i dispozitivele necesare realizrii operaiilor. 6. Utilizeaz sculele, instrumentele i dispozitivele n cazul unei lucrri

Activiti de nvare
- prezentarea i explicarea rolului i a modului de utilizare a sculelor si dispozitivelor din trusa electricianului i electronistului - prezentarea principalelor tehnologii de prelucrri mecanice - lucrri practice de ndoire, ndreptare, debitare, polizare, gurire - prezentarea tehnologiei de pregtire a conductoarelor i cablurilor electrice - lucrri practice de pregtire a capetelor de cabluri i conductoare - prezentarea tehnologiei de plantare a componentelor n circuite cu cablaje imprimate - lucrri practice de plantare a componentelor electronice

Resurse
-suport de curs -manual - SDV-uri - conductoare electrice - cabluri electrice - componente electronice - pistoale de lipit - cablaje imprimate

EVALUARE

-fie de lucru
-fie de evaluare -dezbateri -probe practice

coala: ......................................................... Profesor: ..................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Anul colar: ....................... Clasa: IX - ........ ELECTRONIC AUTOMATIZRI Nr.ore/sptmn: 2h Sptmna: 19 - 27

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Proceduri de msurri neelectrice i electrice Nr.ore alocate: 6h teorie + 12h practic Coninuturi Proceduri de msurri neelectrice. 5. - utilizarea ublerului - utilizarea micrometrului Proceduri de msurri electrice - msurarea rezistenei electrice - msurarea inductanei - msurarea tensiunii electrice - msurarea curentului electric Competene specifice
Alege sculele, instrumentele i dispozitivele necesare realizrii operaiilor. 6. Utilizeaz sculele, instrumentele i dispozitivele n cazul unei lucrri

Activiti de nvare
- prezentarea tehnicilor de utilizare a ublerului i de citire a valorilor msurate - lucrri practice de msurri cu micrometrul - prezentarea tehnicilor de utilizare a micrometrului i de citire a valorilor msurate - lucrri practice de msurri cu ublerul - prezentarea tehnicilor de utilizare i conectare n circuit a multitesterului - prezentarea tehnicilor de citire a valorilor msurate cu multitesterul analogic - lucrri practice de utilizare a multitesterului digital i multitesterului analogic - lucrri practice de msurri electrice

Resurse
-suport de curs -manual - ublere - micrometre

EVALUARE

-fie de lucru
-fie de evaluare -dezbateri -probe practice

- diverse repere
- multitestere

- surse de alimentare - componente electronice

coala: ......................................................... Profesor: ..................................................... MODULUL: TEHNOLOGIE ELECTRONIC Anul colar: ....................... Clasa: IX - ........ ELECTRONIC AUTOMATIZRI Nr.ore/sptmn: 2h Sptmna: 28 - 36

Proiectul unitii de nvare


Unitatea de nvare: Tehnologii de montare a componentelor Nr.ore alocate: 6h teorie + 12h practic Coninuturi Asamblri electrice folosind elemente de conectic prin wire wrapping i prin lipire. - interconectarea unor dispozitive electrice i electronice prin wire wrapping Montaje pe cablaje imprimate. - interconectarea unor dispozitive electronice prin lipire pe cablaje imprimate - realizarea unor circuite electronice simple cu componente pasive Asamblri electrice n reele de telecomunicaii i calculatoare. - conectarea conectorilor RJ45 la cablurile UTP i FTP - conectarea conectorilor BNC la cablurile coaxiale Competene specifice Activiti de nvare - prezentarea tehnologiei de realizare a
conexiunilor wire wrapping dup o schem electric 5. Alege sculele, instrumentele i dispozitivele necesare realizrii operaiilor. 6. Utilizeaz sculele, instrumentele i dispozitivele n cazul unei lucrri - lucrri practice de executare a circuitelor electrice simple - prezentarea tehnologiei de realizare a circuitelor electronice dup o schem dat - lucrri practice de executare a circuitelor electronice simple - prezentarea tehnologiei de conectare a conectorilor RJ45 i BNC - lucrri practice de mufare a cablurilor FTP i a cablurilor coaxiale

Resurse
-suport de curs -manual - conductoare electrice - dispozitive electrice i electronice - SDV-uri - conectori RJ45 i BNC - cablu coaxial - cablu FTP - cleste de sertizat FTP - pistoale de lipit

EVALUARE

-fie de lucru
-fie de evaluare -dezbateri -probe practice