Sunteți pe pagina 1din 5

Grupa 8304 6 aprilie 2006

Facultatea Transporturi Catedra Autovehicule Rutiere Laborator Dinamica Autovehiculelor

LUCRAREA L.D.A. 2 CARACTERISTICI GEOMETRICE SI CONSTRUCTIVE ALE PNEULUI. CONSTRUIREA MODELULUI SIMPLIFICAT AL PNEULUI

2.1 Scopul lucrarii Analiza elementelor sectiunii transversale ale anvelopei de autovehicul, determinarea caracteristicilor sale geometrice si mecanice. Construirea modelului simplificat al pneului.

10

Grupa 8304 6 aprilie 2006

2.2. Materiale necesare Una sectiune transversala de anvelopa de autovehicul ; Instrumente pentru masurat dimensiuni liniare (rigla, subler) ; Instrument de calcul (mini-calculator) ; Standarde pentru dimensiuni de anvelope. 2.3. Principiul metodei si modul de lucru Se executa o schita a sectiunii de anvelopa (prezentata la laborator), pe o foaie de hartie format A4, in vedere frontala. Pe desen se indica partile componente ale sectiunii, iar in referat se indica si urmatoarele aspecte : o Rolul fiecarei componente ; o Diametrul aprox. al firului de cord ; o Numarul de pliuri ale carcasei si al brekerului. Pe desenul-schita sunt indicate urmatoarele dimensiuni principale ale sectiunii de anvelopa studiata : - inaltimea sectiunii (H) ; - latimea sectiuni (Bu) ; - latimea benzii de rulare (Bb) ; - grosimea benzii de rulare (b) ; - latimea benzii de asezare (Bas) ; - latimea unui talon (bt) ; - grosimea stratului protector in zona talonului, a flancului si a umarului carcasei anvelopei. Dupa determinarea acestor caracteristici geometrice, se calculeaza raportul nominal de aspect al sectiunii (na) si se indica tipul de sectiune rezultat : H na = Bu In functie de valorile coeficientului na, se deosebesc *) : 1 Balon 0,95 Super balon < 0,80 Sectiune joasa

na
*)

exista mai multe moduri de caracterizare a formei unui pneu in functie de raportul nominal de aspect, aceasta este cea mai generala.

In functie de valoarea dimensiunilor masurate, se alege din standardele corespunzatoare tipodimensiunea anvelopei din care face parte sectiunea analizata, si se specifica : Marimea anvelopei si a jantei (cu explicatiile simbolurilor si notatiilor) ; Dimensiunile principale ale anvelopei si ale jantei ; Parametrii regimului de exploatare (gama de presiuni a aerului, incarcarea radiala corespunzatoare, viteza maxima de deplasare) 11

Grupa 8304 6 aprilie 2006

Se construieste (deseneaza) un model simplificat al pneului considerand anvelopa in constructie diagonala, in vederea determinarii variatiei unghiului de inclinare a firului de cord in functie de pozitia punctului pe anvelopa = (r)- precum si pentru determinarea variatiei deformatiei radiale a pneului in functie de presiunea din pneu W=W(pa). Relatia de calcul pentru variatia unghiului de inclinare a firului de cord () in functie de pozitia punctului pe anvelopa este : r 1 sin = sin rc 1 + l unde : - l este alungirea relativa a firului de cord (l =4%), - rc este raza cilindrului folosit la fabricarea anvelopei (rc=320k [mm] , cu factorul de corectie k=De/1020) - este unghiul de croiala al pliului (se poate calcula admitand rc ca r=re, cand = e=52 ; sin = (1 + l ) sin e ), re - r este distanta de la punctul curent, situat pe anvelopa, fata de axa de rotatie a pneului. Dupa ce se intocmeste schita modelului simplificat al pneului si se stabilesc caracteristicile sale, se poate exprima variatia deformatiei radiale (W) in functie de presiunea aerului din pneu (pa) cu relatia : r 2 2r W = pa 0 1 f cos cos e Eb b Bb In relatia de mai sus, - r0 este raza libera a pneului (r0re) ; - rf este raza de curbura a firului de cord ; - Eb este modulul de elasticitate echivalent al benzii de rulare. Termenul 2r f cos se poate calcula in functie de dimensiunile sectiunii de anvelopa initiala, cu relatia : 2 B0 B j H0 2r f cos = 2( B0 B j ) 2 Modulul de elasticitate echivalent al benzii de rulare se calculeaza cu formula generala : Eb =

( AiEi)
i =1

Ai
i =1

, in care Ai / Ei sunt aria respectiv

modulul de elasticitate al componentei i a modelului simplificat. Gama de presiuni pentru care se calculeaza deformatiile radiale ale pneului sunt extrase din standarde coresp. tipodimensiunii anvelopei. 2.4. Rezultatele masuratorilor si prelucrarea datelor 12

Grupa 8304 6 aprilie 2006

Elementele geometrice ale sectiunii, determinate prin masuratori directe sunt evidentiate direct pe desenul modelului simplificat al pneului. Dupa ce se aleg tipodimensiunile anvelopelor, parametrii mentionati la punctul 2.3. se centralizeaza in tabelele de mai jos. Tab. 2.1- Dimensiuni principale ale anvelopelor analizate (conform STAS 9090-80)
Marimea anvelope i 6,00-16 155SR13
*)

Varianta constructiv a Diagonal Radial

Simbol jant 4,00Ex16 4,5Bx13

Raza static Bu H De rs [mm] [mm] [mm] [mm] 170 157 730 578 345 263

Raza dinamic rd [mm] 349 1750 *) 279

Valoarea nu reprezinta raza dinamica, ci circumferinta de rulare. Valoarea de jos reprezinta raza dinamica, obtinuta prin impartirea circumferintei de rulare la 2.

Tab. 2.2. Parametrii regimului de exploatare al anvelopei diagonale analizate (conform STAS 9090-80)
Mrimea anvelope i 6,00-16 Varianta constructiv Diagonal Presiuni de regim [bar] 1,2 1,4 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2

Sarcina nominal pe anvelop [daN] 455 465 495 515 525 535 540

Tab. 2.3. Valorile unghiului de inclinare al firului de cord () in functie de distanta punctului curent de pe pneu la axa de rotatie (r), la anvelopa 155SR13 cu e=52, l=4%, =31, re=289mm

13

Grupa 8304 6 aprilie 2006

r [mm] []

rmin=Das/2 =165 mm 26,76

196 mm 32,34

227 mm 38,3

258 mm 44,76

rmax=De/2 =289 mm 52,07

Tab. 2.4. Caracteristicile modelului simplificat al pneului ...


Componente Cauciuc Cord Otel Ei [daN/cm] 30 20.000 210.000 Ai [cm] AiEi [daN] (AiEi) [daN] Ai [cm] Eb [daN/cm]

1.5. Concluzii si observatii

14