Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE REPARARE FILTRE MECANICE

Cod RFM 01 Ed. 4 Rev. 0 Pag. 1 / 6

AVIZE SI APROBARI

DIRECTOR GENERAL

RMI

CLIENT DIRECTOR, RESPONSABIL ASIGURAREA CALITATII

Nume Intocmit

Semnatura

Data

LISTA DE CONTROL A ACTUALIZARILOR Indicele Continutul actualizarii

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE REPARARE FILTRE MECANICE

Cod RFM 01 Ed. 4 Rev. 0 Pag. 2 / 6

actualizarii 1. Editie initiala

1. SCOP Procedura defineste activitatile si responsabilitatile generale implicate in lucrarile reparatii la filtre mecanice rapide. 2. DEFINITII SI PRESCURTARI Definitiile si prescurtarile conf. MC ILS SA cod MI-4. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA Legea privind calitatea in constructii - L 10/1995 HG 622/ 2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor de constructii; Normativ pentru executarea si receptionarea izolatiilor termice la elemente de instalatii C 142/ 1985; Legea pentru aprobarea OUG 195/ 2000 privind regimul deseurilor; Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros, C 16/ 84 Legea privind sanatatea si securitatea in munca - L 319/ 2006 Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor - L 307/ 2006; C 56 Normativ pentru verificarea lucrarilor din constructii; Legea 608/ 2001, privind evaluarea conformitatii produselor; OUG 195/ 2005, privind protectia mediului; HG 1022/ 2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii si protectia mediului; Ord 163/ 2007, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a L319/ 2006 privind SSM; NGAC rev. 3, Norme Generale de asigurare a calitatii la fabrici de apa grea care folosesc sistemul hydrogen sulfurat AG000DT10205, Actualizarea categoriilor si claselor de importanta a constructiilor si instalatiilor din ROMAG-PROD; AG-000-PI-11904, Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu Legea nr 10/1995 - privind calitatea in constructii. MC ILS SA cod MI 4 4. RESPONSABILITATI 4.1. Sef santier - raspunde de realizarea lucrarilor, conform clauzelor contractuale; - analizeaza documentatia tehnica de executie, instructiunile tehnice, detaliile de executie, PTE si PC aplicabile, etc., necesare executiei; - nominalizeaza responsabilul lucrarii si ii transmite acestuia documentatia, in scopul analizarii si pregatirii executiei; - efectueaza instruirea responsabilului lucrarii si a personalului de executie privind continutul PTE si PC pe lucrare; - verifica si urmareste ca executia lucrarilor sa se desfasoare in conformitate cu graficul aprobat si la parametrii de calitate ceruti in documentele de executie;

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE REPARARE FILTRE MECANICE

Cod RFM 01 Ed. 4 Rev. 0 Pag. 3 / 6

- participa la receptia lucrarilor terminate si urmareste rezolvarea observatiilor facute de comisia de receptie. 4.2. Sef punct lucru (responsabil lucrare) - asigura organizarea si desfasurarea activitatilor conforme procedurii tehnice si a planului calitatii, aprobat, pentru lucrarile aferente; - analizeaza si isi insuseste documentatia de executie, cerintele PTE si PC a normativelor si standardelor in vigoare, in vederea unei corecte executii. Efectueaza, in lipsa sefului de santier, instruirea personalului executant, privind continutul PTE si PC aplicabil lucrarilor respective; - participa la predarea-primirea frontului de lucru; - organizeaza punctul de lucru astfel incat activitatea sa se desfasoare continuu si la nivelul de calitate solicitat; - conduce si raspunde de realizarea lucrarilor, conform graficelor de executie si la nivelul de calitate cerut prin documentatia tehnica de executie; - urmareste ca materialele si produsele aprovizionate sa fie depozitate corect, avand documentele de calitate insotitoare completate si datele de identificare conservate conform PO "Monitorizare si masurare", cod PO - 07, instructiunilor proprii sau ale furnizorului; - asigura la punctul de lucru, impreuna cu seful de santier documentatia tehnica in vigoare, forta de munca cu calificarea corespunzatoare, mijloacele de mecanizare, EMI, SDV, etc., in conformitate cu datele si cerintele documentatiei tehnice de executie a lucrarii; - realizeaza interfete cu reprezentantul beneficiarul ui privind urmatoarele: controlul si confirmarea calitatii executiei lucrarilor executate, in conformitate cu punctele stabilite in PC pe lucrare si clauzele contractuale; - raspunde de asigurarea, la punctele de lucru, a conditiilor de NTSM si PSI; - raspunde de intocmirea dosarului pe lucrare si realizarea receptiei la terminarea lucrarilor. 4.3. CQ - verifica daca sunt indeplinite toate conditiile ce se impun inaintea inceperii lucrarilor; - isi desfasoara activitatea de control pe lucrare, conform PC pe lucrare, a procedurii operationale "Monitorizare si masurare", cod PO - 07; - verifica modul de reralizare a lucrarii conform documentatiei tehnice de executie si PTE aplicabila; - verifica si confirma inregistrarile de calitate emise pe parcursul lucrarilor; - efectueaza, la solicitare, analizele, incercarile sau testarile necesare, cu un laborator autorizat in scopul stingerii eventualelor litigii privind activitatea lucrarilor sau a materialelor puse in opera; - proceseaza neconformitatile depistate si geationeaza RNC-urile emise, cat si pe cele solutionate, inchise, conform PS "Controlul produsului neconform" - cod PS - 04. - analizeaza dosarul cu inregistrarile de calitate emise pe parcursul executiei, pentru receptia la terminarea lucrarilor, la care trebuie sa participe. 4.4. Compartimentul AQ - efectueaza inspectii la punctele de lucru conform punctelor de control stabilite la avizarea PC si / sau conform planificarilor interne ale compartimentului. 5. PROCEDURA Cerinte Tehnice Pentru repararea filtrelor sunt necesare urmatoarele operatii: 1. degajarea filtrelor de materialul filtrant din cuve prin indepartarea acestuia in cuvele invecinate pentru a avea acces la placile cu crepine; 2. demontarea crepinelor; 3. indepartarea betonului din monolitizarile placilor cu crepine pe grinzile de sustinere; 4. demontarea placiloe cu crepine de pe grinzile de sustinere; 5. indepartarea materialului filtrant patruns sub placile cu crepine;

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE REPARARE FILTRE MECANICE

Cod RFM 01 Ed. 4 Rev. 0 Pag. 4 / 6

6. desfundarea tevilor prin barbotare cu aer si apa din peretele prefabricat H dintre cuvele filtrelor; 7. refacerea armaturii corodate din monolitizarile placilor cu crepine, acolo unde este cazul; Armatura din monolitizarile placilor cu crepine este formata din: a) armatura longitudinala (OB 28 L =3,10 m) b) armatura de ancoraj (OB 8/ 15 cm L =55 cm). Dupa indepartarea betonului de monolitizare se pot intalni urmatoarele situatii: a)armatura longitudinala sic ea de ancoraj sunt in stare buna sin u prezinta reduceri de sectiune, caz in care aceasta se pastreaza si se reface monolitizarea; b)armature longitudinala este deteriorate pe o portiune scurta, caz in care se va taia portiunea deteriorata, iar in locul armaturii taiate se va monta o armature noua, prin innadire pe o portiune de 45 . Atat armatura noua cat si cea veche vor fi prevazute cu ciocuri, pentru o buna ancorare; c)armatura longitudinala este deteriorate pe majoritatea lungimii ei, caz in care se va inlocui total armature cu alta noua; d)armature de ancoraj din grinzile de sustinere a placilor cu crepine este deteriorate, rupta, sau prezinta reduceri semnificative de sectiune. In acest caz se va proceda in felul urmator: c)se va fora in axul grinzii de sustinere langa bara de ancoraj deteriorate o gaura 10 si adancime de 30 cm; d)se va confectiona armature de ancoraj din PC 52 8 de forma celor existente; e)se va introduce armature de ancoraj confectionata in gaura forata dupa care se va injecta lapte de ciment pentru fixarea armaturii de ancoraj in grinda; f)se va fixa armature longitudinala in ochiul armaturii de ancoraj. 8. Se va nivela prin buciardare partea superioara a grinzilor de sustinere a placilor cu crepine pentru un montaj correct al placilor cu crepine. 9. Se vor trasa pozitiile de plantare ale ancorelor. 10. Se executa gauri 12 pentru montajul ancorelor 11. Se curate gaurile cu aer comprimat 12. Se verifica diametrul si adancimea gaurilor pentru ca montajul ancorelor sa poata fi realizat 13. Se implanteaza si se preincarca ancorele de tip prezon pentru constructii speciale MS12 in urmatoarele faze (conform NP 50-87): a) se insurubeaza mansonul de batere pe tija filetata a prezonului pe o lungime pe 25 mm; b) se introduce prezonul in gaura prin batere cu ciocanul c) se desurubeaza mansonul d) se introduce piesa metalica (saiba groasa) pentru strangerea piulitei, strangerea se face pana la moment de 2,4 daNm (verificare cu cheia dinamometrica) e) daca este cazul, se face rearanjarea armaturilor in rosturile dintre placi. 14. Se vor monta placile cu crepine pe un strat de egalizare din mortar M100 cu adaos de aracet, in grosime de cca 1 cm, pe grinzile de sustinere. 15. Se confectioneaza elementele de rigidizare si se vor proteja anticoroziv cu 2 straturi de grund si doua straturi de vopsea. 16. Se monteaza elementele de rigidizare din profil U 6,5 lungime 120 mm, conform plansei ACP 1458-01 17. Se va reface monolitizarea dintre placile cu crepine cu mortar de ciment M 100. Pentru a se realize o buna aderenta a mortarului la betonul prefabricat se va folosi in mortarul M 100 si aracet E50 in proportie de 20% din greutatea cimentului din compozitia mortarului. 18. Se monteaza prin sudura elementele de rigidizare tot din profil U 6,5 conform planselor. Acestea vor fi sudate peste profilele U 6,5 lungime 120 mm si au rolul de fixare suplimentara. 19. Se vor monta crepinele noi. 20. Dupa montajul placilor cu crepine si al rigidizarii suplimentare se va trece la proba de etanseitate

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE REPARARE FILTRE MECANICE

Cod RFM 01 Ed. 4 Rev. 0 Pag. 5 / 6

pe fiecare cuva in parte. Proba se va executa astfel: a) se introduce apa in cuva in cuva filtrului, nivelul acesteia intrecand cu 20 cm nivelul superior al placilor cu crepine b) se introduce aer in cuva la care se face proba: daca se constata ca aerul se evacueaza atat prin crepine cat si in lungul unor zone matate cu mortar, atunci se vor marca acele zone slabe din cordoanele de mortar, se va goli cuva de apa si se vor reface ordoanele de mortar necorespunzatoare. Se reumple cuva cu apa, (20 cm peste nivelul placilor) si se reintroduce din nou aerul. Daca se constata ca aerul nu se mai pierde prin cordoanele de mortar ci se elimina numai prin crepine, atunci se va trece la reglarea tijelor crepinelor pana se obtine o barbotare a apei pe toata suprafata cuvei. Numai in cazul in care se obtine acest rezultat se poate trece la umplerea cu material filtrant al filtrului. Daca se constata ca aerul se evacueaza numai prin crepine si nu se constata pierderi prin cordoanele de mortar, atunci se va proceda ca mai sus dup ace s-a obtinut etansietatea corespunzatoare a cordoanelor de mortar. Tinand seama ca realizarea etanseitatii cuvelor de filtrare este o conditie esentiala de functionare a acestora se mentioneaza ca executantul este obligat sa intocmeasca cu beneficiarul process verbal de receptie calitativa pentru fiecare cuva in parte. Dupa repararea filtrului se vor umple cuvele cu material filtrant, inlociundu-se cu stratul drenant de pietris 8-15 mm (15 m/ filtru). Cerinte tehnice pentru achizitionarea crepinelor Crepinele care se achizitioneaza sunt necesare ca piese de schimb pentru reparatia filtrelor mecanice rapide, carora le sunt destinate, in vederea asigurarii functionarii acestora in conditii de siguranta si securitate tehnologica. Filtrele mecanice rapide, din cadrul instalatiei de tratare a apei, au montate crepinele in placi, iar crepinele achizitionate se vor monta in mansoane in placile cu crepine, in locul crepinelor deteriorate. Modelul si dimensiunile crepinelor vor fi conforme cu desenele de releveu anexate. Materialul de confectionare al crepinelor va fi PVC, rezistent la presiune, agenti chimici si socuri mecanice. 6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII: Lucrul trebuie inceput numai dupa insusirea instructajului introductiv general timp de 8 ore si apoi a instructajului la locul de munca. Participarea la toate instructajele de protectie a muncii la locul de munca este obligatorie, atat la instructajele periodice lunare sau provocate de orice eveniment, cat si la instructajele sau aplicatiile practice privind prevenirea si stingerea incendiilor. Viza medicala inainte de angajare este obligatorie, trebuind atestarea medicala pentru profesia exercitata si inainte de a se executa orice lucrare la inaltime este necesar avizul medicului pentru APT LUCRU LA INALTIME. Nu trebuie inceputa o lucrare fara primirea si insusirea instructajului de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Lucrarea de executant nu se incepe decat dupa ce s-a facut instructajul obligatoriu, adecvat, in legatura cu lucrarea. La locul de munca trebuie pastrate in permanenta ordinea si curatenia; caile de acces utilizate in procesul de productie, transportul materialelor de lucru, trebuiesc pastrate in permanenta deblocate. Muncitorul care are in primire un utilaj actionat electri sau mecanic, trebuie sa respecte cu strictete instructiunile tehnice si de protectia muncii in legatura cu functionarea si exploatarea acestor utilaje, fiind interzis sa-l paraseasca inainte de a lau toate masurilee pentru eliminarea oricarui pericol de electrocutare,accidente. In timpul executarii izolatiilor la conducte, daca elementele ce trebuiesc izolate se afla in apropierea conductorilor electrici, tensiunea va fi intrerupta. Manipularea mecanica sau manuala pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va face respectand cu strictete normele in vigoare. Orice incarcare-descarcare, transport, manipulare si depozitare de materiale se va executa numai sub supravegherea unui conducator al procesului de munca, instruit

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE REPARARE FILTRE MECANICE

Cod RFM 01 Ed. 4 Rev. 0 Pag. 6 / 6

special in acest scop si numai dupa ce muncitorii si-au insusit procedeul de lucru fara pericol de accidente pentru operatiunea respectiva. Sculele si uneltele de lucru trebuiesc pastrate in buna stare, nu trebuie lucrat cu scule degradate, improvizate si contrar NSS. La terminarea programului de lucru, fiecare muncitor trebuie sa intrerupa curentul electric, sa stinga orice flacara, sa descarce generatoarele de sudura, sa inchida robinetele de gaz, apa si aer. Este interzis sa se inceapa lucrul inainte de a fi luate toate masurile de protectie si PSI la locul de munca sau fara ca instalatiile de protectie sa aiba montate toate dispozitivele necesare. Este interzisa pastrarea la locul de munca a substantelor si materialelor inflamabile. Lichidele inflamabile si vopselele se vor pastra tot timpul in vase acoperite, iar la terminarea programului de lucru se vor evacua din atelier. Este interzisa executarea lucrarilor de sudare, taiere si alte asemenea lucrari fara respectarea normelor de PSI si permis de foc. Este interzisa folosirea utilajelor, sculelor, dispozitivelor, fara respectarea tuturor indicatiilor din cartea tehnica a acestora. Este interzisa executarea unor lucrari pe timp de noapte, fara a se lua masuri corespunzatoare: -iluminatul care sa asigure vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei de lucru, cu tens. pana la 24 V; -dotarea personalului cu mijloace de ridicare, echipament de protectie reflectorizant; -mijlocul de ridicat va fi prevazut cu lumini de semnalizare, dispozitiv de semnalizare acustica, carligul mijlocului de ridicat si cablurile de legatura vor fi vopsite in culori reflectorizante; -caile de acces vor fi iluminate corespunzator; -personalul muncitor va avea pe langa vizele medicale cerute de lucarea care se executa si avizul medicaal ca este apt pentru lucrari pe timp de noapte si la lumina artificiala. Este interzis iluminatul la locul de munca cu tens. peste 24 V. In conditii normale se va utiliza tensiunea de 24 V, iar in conditii de umiditate excesiva pe mese metalice sau in locurile cu emanatii de gaze, degajari de abiri, se va utiliza teens. de 12 V. Fumatul este interzis, nu este permis decat in locuri special amenajate. Se interzice introducerea si consumarea bauturilor alcoolice la locul de munca. 7. MASURI DE PSI Se subliniaza respectarea urmatoarelor masuri PSI; la preluarea frontului de lucru se interzice lucrul suprapus cu alti executanti sau constructori, executia lucrarilor fiind coordonata in spatiu si in timp de un reprezentant al beneficiarului. Beneficiarul are obligatia de a marca cu indicatoare de securitate locurile de munca cu un grad ridicat de pericol la acidente si incendii. Materialele folosite in executie se vor aduce la punctul de lucru numai in cantitatile necesare unei zile de lucru. La terminarea zilei de lucru, de la punctul de lucru propriu-zis, se va evacua orice rest de materiale si punctul de lucru se va curata. In locurile si zonele cu pericol de incendiu, se vor indeparta de la locul de executie materialele inflamabile si se vor dota cu mijloace de prima interventie: stingatoare, portative, galeata, lopata, tarnacop, lada cu nisip si rezervor de cca 200 l apa. Se interzice folosirea sculelor, utilajelor si dispozitivelor electrice care nu sunt in stare buna de functionare, care nu sunt verificate si care ar putea fi un eventual pericol de accident sau incendiu, tinand cont de materialele cu care se lucreaza. Montarea si folosirea schelelor necesare montajului tehnologic se va face inaintea lucrului propriuzis si cu atentie deosebita. In caz de incendiu, la convocarea organelor competente, personalul de conducere are obligatia de a

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE REPARARE FILTRE MECANICE

Cod RFM 01 Ed. 4 Rev. 0 Pag. 7 / 6

fi la dispozitia acestora pe toata durata anchetei. In caz de incendiu, personalul este obligat sa nu modifice starea de fapt, pana la definitivarea cercetarilor de catre organele in drept a cauzelor producerii incendiilor. 8. VERIFICAREA SI RECEPTIA CALITATII LUCRARILOR Activitatile se desfasoara pe tot parcursul executiei, verificarea acesteia facandu-se de executant (sef de echipa, responsabil lucrare), iar confirmarea calitatii lucrarilor de catre CTC, in baza examinarilor vizuale si a dovezilor obiective, emise pe faze. Aceste activitati se desfasoara cu respectarea cerintelor documentatiei de executie, a prevederilor procedurii "Identificarea si trasabilitatea produselor", a instructiunilor furnizorilor si a celor proprii de lucru, in scopul mentinerii unui control permanent asupra materialelor si a documentelor de calitate insotitoare sau nou emise. Controlul lucrarilor se efectueaza pe paze de executie, intocmindu-se PVRC. Aceste procese vor sta la baza receptiei finale. In cazul lucrarilor de reparatii a izolatiei termice, in zonele in care aceasta este deteriorata, se vor urmari intocmai datele initiale din proiectul tehnologic aferent lucrarii (materialele folosite, grosimea izolatiei termice, nr. de straturi, grosimea tablei de protectie, inle antitasante si antiglisante, benzile de strangere etc). Dupa terminarea lucrarilor de reparatii a izolatiei termice, se va intocmi de comun acord cu beneficiarul un "Act de predare a lucrarii in reparatie si receptia reparatiei" cu procesul verbal de predare-primire lucrare.

9.

MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI Executia reparatiilor nu prezinta impact negative asupra mediului. Deseurile rezultate se vor sorta, colecta, transporta si depozita pe categorii in spatiile special amenajate in locuri special amenajate.

10.

DOCUMENTE SI INREGISTRARI Proces verbal de predare-primire front lucru cod PO 07-02 Proces verbal de receptie calitativa, cod PO 07-01 Control in proces, cod PO 07-10