Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.TARR S.R.L. LIVADA STR.VICTORIEI NR.

130

PROCEDURA TEHNICA UMIDITATEA - metoda de laborator Cod PTL 01.01.03

Editia 1 Data 15.03.2012 Revizia 3 Pagina: 1/4

DETERMINAREA UMIDITATII PENTRU PAMINTURI

1. SCOP: Procedura este necesara pentru implementarea in laboratorul societatii al unui mod de lucru in corcondanta cu prevederile MC , a reglementarilor . tehnice la determinarea umiditatii paminturilor . 2. DOMENIU: Procedura are aplicabilitate in laboratoarele societatii si in relatia cu tertii in profilul GTF 3 . DOCUMENTE DE REFERINTA : -Manualul Calitatii -Proceduri sistem laborator -STAS 1913 / 1 82 . Determinarea umiditatii la terenuri de fundare. Stabileste cum se face incercarea . -C 56 85 , C 29 85 Impun determinarea 4 . DEFINITIE, TERMENI TEHNICI, NOTATII: Conform MC capitolul 3 Prin umiditate se intelege masa de apa pierduta de o proba de pamint prin uscare la (105 2)oC, raportata la masa uscata a pamintului respectiv. Se noteaza cu W si se exprima in procente. 5. RESPONSABILITATI 5.1. Redactare procedura sef profil 5.2. Verificare procedura sef laborator 5.3 Aprobare procedura RMQ 5.4. Difuzare sef laborator 5.5. Retragere sef laborator 5.6. Modificare sef profil 5.7. Aplicare in laboratoarele societarii 5.8. Efectueaz ncercarea laborant 5.9. Rspunde laborant 5.10.Verifica sef profil sef laborator . 6 . PROCEDURA: 6.1.. Operatiuni premergatoare 6.1.1. Materiale necesare pentru efectuarea incercarii -proba de pamint prelevat si pregatit conform procedurii; - substante de deshidratare (clorura de calciu tehnica anhidra etc.). 6.1.2.Conditii de mediu:
RESPONSABIL ELABORARE ING. GHITA MONICA DATA /SEMNATURA 15.03.2012 VERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DE REFERINTA TARR AVSILE DATA /SEMNATURA 15.03.2012

S.C.TARR S.R.L. LIVADA STR.VICTORIEI NR.130

PROCEDURA TEHNICA UMIDITATEA - metoda de laborator Cod PTL 01.01.03

Editia 1 Data 15.03.2012 Revizia 3 Pagina: 2/4

-conditii normale de laborator 105 2 0 C 6.1.3.Aparatura utilizata balanta electronica de 6 kg (cu precizia 0,1) etuva termoreglabila recipiente cu capac sticle de ceas, capsule spatula, placa de azbest exicator tavi. 6.1.4.Verificari obligatorii ale aparaturii: 6.1.4.1. Verificari periodice: -etuva termometrul -balanta perioada de verificare metrologica 1 an. 6.1.4.2. Inainte de efectuarea ncercarii: balanta - se verifica planeitatea reperelor, punct 0 etuva - se verifica temperatura se tareaza recipientul 6.2. Efectuare determinarii si inregistrare : 6.2.1.Descriere succinta: -Se primeste comanda si se analizeaza . -Se recolteaza proba . cod FL 002 . -Se intocmeste nota de prelevare cod FL 001 -Se inregistreaza in registrul intrari iesiri , cod RII -Se repartizeaza de catre sef laborator -Se inregistreaza in caiet cod GTF Recipientele cu capac se numeroteaza, se usuca la (105 2)oC, se racesc si apoi se tareaza (mc) , se noteaza . Recipientul cu material de incercat se inchide dupa recoltare si se determina masa acestuia. , se noteaza . Se deschide apoi recipientul cu proba si se pune la uscare in etuva, la temperatura de (105 2)oC. In timpul uscarii, dispozitivul de aerisire al etuvei va fi mentinut deschis. Materialul trebuie uscat in etuva pina la masa constanta. In timpul uscarii, nu trebuie sa se introduca in etuva un nou lot de epruvete umede, pentru a nu se mari umiditatea celor in curs de uscare. Dupa uscare, recipientul cu epruvete de pamint se lasa deschis in exicator pentru a se raci, timp de o ora.

RESPONSABIL ELABORARE ING. GHITA MONICA DATA /SEMNATURA 15.03.2012

VERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DE REFERINTA TARR AVSILE DATA /SEMNATURA 15.03.2012

S.C.TARR S.R.L. LIVADA STR.VICTORIEI NR.130

PROCEDURA TEHNICA UMIDITATEA - metoda de laborator Cod PTL 01.01.03

Editia 1 Data 15.03.2012 Revizia 3 Pagina: 3/4

Dupa racire, se inchide recipientul si se determina masa (md) a recipientului cu proba uscata. In cazul in care este necesara verificarea atingerii masei constante, recipientele cu epruvetele se introduc in etuva la (105 2)oC timp de 2 ore, in aceleasi conditii ca mai sus, dupa care se verifica masa uscata. ,se noteaza masa materialului . Pe santier: Metoda consta in determinarea masei de apa pierduta de o cantitate de material cunoscuta, prin uscarea pe o tava metalica incalzirea facindu-se moderat ca sa nu se produca inrosirea tavii. Se aplica paminturilor grosiere. Pamintul cintarit pe o balanta cu valoarea diviziunii de 0,1g, prelevat corespunzator, se usuca in tava pe o baie de nisip, amestecind continuu, pina cind, apropiind o sticla rece si uscata de suprafata pamintului incalzit, acesta nu se mai abureste. Se ia materialul de pe foc, se lasa sa se raceasca si se cintareste . Calcul : m md W% = u 100 [%] md mc in care: mu - masa materialului umed plus tara recipientului [g]; md - masa materialului uscat plus tara recipientului [g]; mc - tara recipientului [g]. 6.2.2. Mod de actionare a aparaturii : Conform cartilor tehnice si I.L.I. nr.20 , 34 , 10 ; 6.2.3. Interpretarea rezultatelor : -Rezultatul este media aritmetica a trei determinari obtinute daca acestea nu difera intre ele cu mai mult de 2% (procente de umiditate); in caz contrar proba se repeta. 6.2.4.Se completeaza raportul de incercare cod FL 015 de sef profil in 2 + 1 exemplare . Comunicarea rezultatelor : Seful de laborator verifica si semneaza Raportul de incercare . Seful de laborator distribuie Raportul de incercare : a.-intern -sef birou calitate -sef santier b.-extern -beneficiarului , vizat de director. Prin secretariat se distribuie beneficiarului Probele se pastreaza in laborator pina la primirea Raportului de incercare de catre beneficiar 7 . DOCUMENTE , RAPORTARE : 7.1. Documente: 7.1.1. Comanda ( interna externa ) cod. FL 000 7.1.2. Eticheta proba cod FL 002 7.1.3. Nota de prelevare cod FL 001 7.1.4. Registru intrari- iesiri cod RII
RESPONSABIL ELABORARE ING. GHITA MONICA DATA /SEMNATURA 15.03.2012 VERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DE REFERINTA TARR AVSILE DATA /SEMNATURA 15.03.2012

S.C.TARR S.R.L. LIVADA STR.VICTORIEI NR.130

PROCEDURA TEHNICA UMIDITATEA - metoda de laborator Cod PTL 01.01.03

Editia 1 Data 15.03.2012 Revizia 3 Pagina: 4/4

7.1.5. Caiet profil GTF 7.1.6. Raport de incercare cod FL 015 . 7.2. Raportare rezultate 7.2.1. Sef birou calitate 7.2.2.Beneficiar determinare 8 . ANEXE STAS 1913 / 1-82. Teren de fundare. Determinarea umiditatii . Raportul de incercare cod FL 015 9 . ACTUALIZARI
Nr Modificare Continut modificare Capitol /pagina Data si actul prin care se face modificarea

RESPONSABIL ELABORARE ING. GHITA MONICA DATA /SEMNATURA 15.03.2012

VERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DE REFERINTA TARR AVSILE DATA /SEMNATURA 15.03.2012