Sunteți pe pagina 1din 45

Postul i binefacerile lui

Rug ciune la nceputul Postului Mare ................................................................ 2 Sfntul Simeon Noul Teolog: Postul i binefacerile lui ...................................... 5 Prima s pt mn a Postului Mare .................................................................. 5 Postul, leac pentru suflet .................................................................................. 6 Postul, temelia lucr rii duhovnice ti ................................................................ 7 Post i evlavie .................................................................................................... 7 Invitarea reciproc la osp ul duhovnicesc ..................................................... 8 Hr nirea cu nse i cuvintele vie ii .................................................................... 8 Sf. Ignatie Briancianinov - Predic n lunea primei s pt mni a Postului Mare Intrarea n Postul cel Mare. Chemare spre poc in ...........................................10 Nu e p cat care s in piept poc in ei. Pentru ce s ntrziem? ..............14 Cuviosul Paisie Aghioritul - La ce s lu m aminte mai mult n Postul Mare? 26 Noble ea duhovniceasc este dreptate duhovniceasc ...................................27 Cum se dobnde te noble ea ...........................................................................28 Prin noble e omul intr n leg tur cu Dumnezeu .........................................29 P rintele Rafail Noica - Postul i iertarea, destin i voca ie a omului n ortodoxie ..............................................................................................................31

Rug ciune la nceputul Postului Mare Dumnezeule Cel Prea nalt, Care e ti sl vit de toat f ptura cu cnt ri de laud , Cel Ce Te odihne ti pe scaunul slavei, dar nu Te dep rtezi nici de scaunele inimilor smerite, Izvorul Cel pururea curg tor al bun t ii, Care adapi din destul brazdele inimilor umilite i trimi i la bun vreme lumina i c ldura iubirii Tale de oameni, ca s culegi din lanul sufletelor spicele faptelor bune, nsu i ndurate St pne, Oceanul milostivirii ntru Care cufund m toate n dejdile noastre de mntuire, Cel nev zut de heruvimi, dar ar tat de oameni n oglinda Trupului Unuia N scut Fiului T u, ia aminte la nevrednicele noastre rug ciuni i revars din destul tuturor roua milei Tale d t toare de pace. De vei c uta la nevrednicia noastr , vom fi dup dreptate arunca i n focul cel ve nic, c ci ca ni te desfrna i am vie uit, mbr i nd patimile cele osnditoare ale sufletului i trupului nostru. N-am plinit poruncile Tale i totdeauna ntru prostia noastr am c utat s aprindem focul patimilor, dar prin aceasta nu am reu it dect s aprindem focul dreptei Tale mnii i ne-am supus judec ii. ns nevoind nc s ne pierzi pe noi ntru f r delegile noastre ai ng duit s a ezi naintea noastr acceast rnduial binecuvntat a postului, ce este oglinda n care privim sufletele noastre ur ite de p cat i ne tnguim ca Adam, cernd ve mntul milostivirii Tale. Nu ne ru ina pe noi nici pe aceast c rare a poc in ei pe care am pornit, ci arat -ne biruitori asupra vr jma ilor nev zu i, ntrarmndu-ne cu sabia rug ciunii Tale, cu care s t iem toate gndurile osnditoare. Cur e te inimile noastre, trimi nd apa ndur rilor Tale ntru care neac toat cugetarea cea p tima . n noroiul slavei de arte pururea alunec m i c dem n groapa tuturor r ut ilor, fiind cu totul osndi i. Tinde-ne mn de ajutor St pne, i ne urc pe noi pe muntele nevoin elor, d ruindu-ne totodat i lumina poc in ei. Prin gustarea din otrava p catului ne-am pricinuit moarte sufletului i ne-am desp r it de petrecerea ntru lumina poruncilor Tale. Dar ca un Milostiv vino ntru ntmpinarea noastr i ne d ruie te mbr i area iert rii. Greu apas asupra noastr povara trupului celui legat cu lan urile patimilor. ns Tu, Hristoase, ca Unul Ce pn n adncurile iadului Te-ai pogort, ca s dezlegi blestemul lui Adam, pleac Te cu mil i spre noi. Pentru t m duirea noastr de cumplitele neputin e ale sufletului i trupului ne-ai rnduit acest canon al postului; pentru aceasta, nvrednice te-ne i pe noi a-l plini cu inim curat i cu n dejde n purtarea Ta de grij . D ruie te lacrimi de gnduri umilite, ca s sp l m toat necur ia inimii i ochii no tri cei ntina i cu priveli tile p catelor lumineaz -i, ca totdeauna s contemple icoana frumuse ii Tale luminate de virtu ile ce ne poart pe calea asem n rii cu Dumnezeu.

Minile noastre grabnic lucr toare spre fapte osnditoare ndrepteaz -le spre lucrarea poruncilor Tale.Picioarele cele ce alearg n c ile de ert ciunii le abate spre c rarea faptelor bune. Mintea noastr cea spurcat de gnduri rele o cur e te cu mul imea ndur rilor Tale i o f primitoare de cuget ri dumnezeie ti. Cu mirul n elepciunii Tale bine nmiresmeaz mintea noastr pe care am stricat-o cu mirosul cel greu al gndurilor necurate. Inima pe care nsu i ai sfin it-o ca tron al n elegerilor nalte ce desf teaz mintea heruvimilor noi, nevrednicii am f cut-o groap primitoare de gunoiul patimilor. Cinstea dumnezeiasc St pne, cu care ne-ai ncununat pe noi am pierdut-o, f cndu-ne slujitori patimilor. Zidirea minilor Tale suntem, to i pecetlui i cu gndul voin ei Tale de mntuire, dar neascultnd poruncile Tale, ne-am ab tut pe c ile nedrept ii. Din p mnt m-ai zidit i cu suflarea duhului iubirii Tale m-ai ar tat ca o f ptur minunat , ncununat cu frumuse e dumnezeiasc . Dar eu nelund seama la cinstea cu care m-ai nvrednicit m-am cobort n adncul f r delegilor. ns , pentru c sunt f ptura minilor Tale, ce ascund icoana darurilor Tale, m car c e pr fuit de patimi, o, minune, cu dor prive ti spre mine, cel nevrednic. Dar eu nu pricep nici m re ia fiin ei mele, fiind cufundat n somnul ne tiin ei, i nu n eleg nici n l imea chem rii spre ndumnezeire. Cu totul sunt trup i toat via a mea nu i are curgerea dect pe orizontal printre furtuna grijilor lume ti. Vai, mie ! C am nesocotit n l imea chem rii Tale i m-am f cut rob patimilor stric toare, de i n gndul T u am fost zidit ca mp rat peste toat zidirea. Darurile cele ve nice ale milostivirii Tale voie ti s mi le dai, dar eu alerg dup bunurile trec toare ale acestei lumi. M ndulcesc de cuvintele dumnezeie ti, dar la vremea lucr rii faptelor sunt biruit de ns i trnd via mea. n urechile inimii mi r sun cuvintele n elepciunii, dar cnd mi se cere lucrarea cea m rturisitoare a credin ei u or sunt biruit de patimi i ndemnurile luminoase mi se par o povar prea grea de purtat n fapt . Cum m voi nf i a naintea Ta St pne, cnd vremea vie ii pentrecndu-o n p cate, nu am nv at nici pn acum a m ruga ? n lan urile multor neputin e i patimi m v d totdeauna pe mine legat, dar lenevirea i mpietrirea inimii mele n necredin nu-mi dau voie s alerg spre limanul rug ciunii. Patimile m covr esc, dar tot r mn ncle tat n lenevirea de a m ruga. Cum voi c tiga mntuirea, cnd nesocotesc toate virtu ile i sunt str in de cercetarea p catelor mele ? Cum m voi nf i a naintea Ta cnd nu am nceput a nv a nici alfabetul rug ciunii. M ngrozesc de judecat , osnda m nsp imnteaz , dar tot nu vin la poc in . nsu i m dezn d djuiesc de ndreptarea mea prin propriile puteri. Pentru aceasta, Te rog pe Tine, Izvorule al milostivirii, cu judec ile pe care le tii, adu-m pe mine la

limanul poc in ei, ca s c tig i eu izb vire din muncile cele cumplite g tite pentru p catele mele. Iat vremea postului mi st nainte. Nu tiu cum s pun nceput poc in ei mele, dar te rog pe Tine s ridici norul patimilor de pe cerul inimii mele i s -mi dai ploaie de lacrimi cu care s nmoi p mntul inimii mele, cel uscat de ar i a patimilor. Tinde- i mna Ta dintru n l ime i ne binecuvinteaz pe noi, pe to i, dnd din destul fiec ruia ca un Milostiv, talan ii darurilor Tale spre nmul irea cu n elepciune n vremea postului. Iar la sfr itul perioadei de nevoin rnduite s - i aducem i noi ca v duva din Evanghelie cei doi b nu i ai micilor noastre osteneli, postul i rug ciunea, cu care s afl m iertarea p catelor, a ezndu-i n vistieria milei Tale. D -ne St pne, a ne nevoi cu n elepciune n aceste zile rnduite de Tine spre cur irea sufletelor i trupurilor noastre. nsu i p ze te piciorul nostru de alunecarea n cursele n el ciunii, pe care vr jma ii no tri nev zu i pururea ni le ntind, voind a ne pr bu i pe noi n adncul iadului. Dar Tu, ca un Milostiv, nu ne l sa Doamne, prad din ilor lor, ci nt re te-ne cu puterea Ta dumnezeiasc . mbrac -ne cu ve mntul milostivirii, ca s privim cu bun voin i dragoste pe aproapele nostru. D -ne i coiful n dejdii n vremea tulbur rii gndurilor rele i ntrarmeaz -ne cu s ge ile rug ciunii de foc, ca s doborm pe vr jma ii cei ce ne nec jesc. Moise a postit 40 de zile i a primit din mna Ta tablele legii, ns acum nsu i scrie cu degetul T u dumnezeiesc gndurile n elepciunii Tale, care s ne c l uzeasc la tot lucrul cel bun. Suntem firi slabe i lesne biruite de p cat, dar cu bra ul puterii Tale ridic -ne deasupra valurilor patimilor noastre i d -ne a privi spre adncurile milostivirii Tale. Pune n inimile noastre dragostea de rug ciune i cu adierile dorului T u nv luie sufletele noastre. nva -ne a iubi mai mult cur ia i mintea noastr o arat tabl a cuget rilor ngere ti scrise cu slovele Duhului T u n elep itor. S se ating de inima noastr mpietrit scnteia iubirii Tale de oameni i s o prefac n cear n care cu degetul T u dumnezeiesc s nchipui cuvinte iubitoare fa de aproapele. Greu suferim povara neputine elor noastre i adesea ne tnguim fiind birui i de v rjma ii no tri nev zu i, dar adncul milostivirii i ndur rilor Tale este mare, deci totdeauna sprijine te-ne cu bra ul T u puternic pe c rarea postului.

Sfntul Simeon Noul Teolog: Postul i binefacerile lui Despre post. i c nu trebuie s p zim i s mbr i m cu rvn folosul postului numai n prima s pt mn din Postul Mare, ci cei rvnitori trebuie s p zeasc deopotriv aceea i rvn n toate s pt mnile Postului Mare.

Prima s pt mn a Postului Mare P rin ilor i fra ilor, cele pe care le vom gr i acum iubirii voastre trebuia s le spun duminica trecut . Dar fiindc tiam c toat semin ia preacre tineasc , monahi i mireni, prime te, fiecare dintre noi, n prima i sfnta s pt mn din Postul Mare cu rvn aprins binele postului, c oricine i pleac de bun voie gtul sub acest jug [Sir 51, 26] i c nu este nimeni, nici dintre cei ce dezn d jduiesc foarte de mntuirea lor i vie uiesc n nefrica i dispre ul lui Dumnezeu, care s dispre uiasc legea postului n acea s pt mn i s nu se nfrneze mai degrab el nsu i, dup putere, mpreun cu to i de aceea, numai ast zi vin s v spun cteva cuvinte pe scurt despre timpul n care ne afl m acum. C ci ntruct, precum am spus, prima s pt mn trecut a Postului Mare to i credincio ii o petrec luptndu-se, dar, trecnd aceasta i ajungnd ziua de smb t , n care Biserica lui Dumnezeu obi nuie te prin predanie s pr znuiasc s rb toarea Sfntului i Marelui Mucenic Teodor sau, mai bine zis, mntuirea minunat f cut prin acela de c tre Dumnezeu preacredinciosului popor, i de asemenea n duminica urm toare f cnd cu to ii pomenirea credin ei ortodoxe, cnt m imne de mul umire Preabunului nostru

Dumnezeu, iar cel r u, care pizmuie te cele bune, furi ndu-se pe ascuns n fiecare din cei credincio i i, legndu-i n chip nev zut cu trnd via i nep sarea, i convinge s lepede cu dispre de la ei n i i jugul mntuitor al postului i iar i s se ntoarc la obiceiul dinainte de aceea v aduc azi aminte i ndemn iubirea i p rin imea voastr s nu pleca i ndeob te urechea la cel r uvoitor, nici s v l sa i du i de obiceiul cel r u al l comiei nesaturate a pntecelui, nici s v ntoarce i napoi spre ndelungat mplinire a poftelor celor rele, ci, a a cum am cinstit ntia s pt mn a Postului Mare, a a s cinstim i pe aceast a doua, i a a mai departe i pe celelalte. Postul, leac pentru suflet Da, fra ii mei, a a f cnd s ne facem bine nou n ine, i s nu primim s pierdem acum ceea ce am strns atunci, ci mai degrab s ne srguim s ad ug m i s sporim, i s nu voim s d rm m cu r utate ceea ce am zidit frumos mai nainte. S - i aduc aminte fiecare dintre voi de folosul postului i de ce fel de dar s-a desf tat de la Dumnezeu n aceste pu ine zile i se va face nc i mai rvnitor pentru celelalte. Fiindc postul, acest medic al sufletelor noastre, obi nuie te  s domoleasc unuia fierbin elile i mi c rile trupului,  altuia s -i mblnzeasc irascibilitatea,  altuia i alung somnul,  altuia i treze te rvn ,  altuia i cur mintea i o face din nou liber de cugetele rele,  altuia i domole te limba nedomolit i o re ine ca i cu un fru prin frica lui Dumnezeu, nemail snd-o s rosteasc cuvinte nefolositoare i putrede;  altuia i ocrote te nev zut n l rile i-i fixeaz ochii i nu-i las s se mai poarte cu curiozitate ncolo i ncoace, i l nva s se priveasc pe sine nsu i i s - i aduc aminte numai de p catele i lipsurile sale. Dup pu in timp, postul risipe te i alung cum alung soarele cea a, ntunericul inteligibil i acoper mntul p catului a ezat peste suflet. Postul ne face s vedem cu mintea v zduhul duhovnicesc, n care nu r sare, ci pururea str luce te Soarele cel neapus, Hristos Dumnezeul nostru. Lundu- i impreun -lucr toare privegherea, postul nmoaie nvrto area furi at n inim i, n locul l comiei dinainte, face s neasc izvoarele str pungerii [inimii]; lucru pe care s rvnim s se fac i n fiecare din noi n ine, rogu-v fra ilor! Fiindc f cndu-se acest lucru n chip u or mpreun cu Dumnezeu, str batem toat marea patimilor i, trecnd prin valurile ispitelor celui ce ne tiranizeaz amarnic, vom ancora la limanul nep timirii.

Postul, temelia lucr rii duhovnice ti Dar nu este cu putin , fra ii mei, ca acest lucru s se fac ntr-o singur zi, nici ntr-o singur s pt mn , ci n mult timp i cu osteneal i trud , pe m sura hot rrii i alegerii libere a fiec ruia, nc i pe m sura credin ei [Rm 12,3] i a dispre uirii lucrurilor v zute i gndite, i nu numai aceasta, dar i potrivit cu acea c ldur a poc in ei nencetate i a lucr rii s vr ite cu darul i harul lui Dumnezeu, fie grabnic, fie mai z bavnic, n c mara ascuns a sufletului [Mt 6, 6], dar f r post nimic din acestea nici din celelalte virtu i nu vor putea fi nf ptuite de c tre cineva; fiindc postul este nceputul i temelia oric rei lucr ri duhovnice ti. Prin urmare, cte le vei zidi pe temelia aceasta se fac neclintite i nezdruncinate, ca ntemeiate pe o stnc tare; dar dac iei aceast temelie i pui n locul ei saturarea pntecelui i poftele ira ionale, acestea se scurg ca un nisip sub gndurile rele i r ul patimilor i toat zidirea virtu ilor se pr bu e te [Mt.7, 2627]. Ca s nu se ntmple i cu noi acestea, s st m cu bucurie pe temelia tare a postului, s st m, fra ii mei, bine, s st m de bun voie; fiindc cine se urc silit, f r voie, pe stnc postului, va ajunge s fie trt de acolo de c tre poft , de mncatul n ascuns, i, mncnd, se face, pe ct se pare, mncare celui r u [Mt.4, 1-7]; fiindc exist o lege dumnezeiasc , i pe cei ce ndr znesc s o calce diavolul prinzndu-i i biciuie te ca un c l u, dar nu numaidect sau nentrziat, ntruct Dumnezeu are ndelung r bdare fa de noi i a teapt poc in a noastr [I Ptr 3, 20], negre it ns nu vom sc pa din minile lui [Tob 13,2] fie aici, fie n veacul viitor, dac st ruim f r poc in n p cat, c ci f cnd a a ne lu m osnda mpreun cu el i vom fi condamna i de judecata cea dreapt a lui Dumnezeu s fim pedepsi i sub el i mpreun cu el pe veci; c ci dac ne putem ascunde de intist t torii no tri, de St pnul i Dumnezeul inti-st t torilor nu ne putem ascunde. Post i evlavie S ne p zim, a adar, fra ilor, nu numai de mncarea n ascuns, dar i de s turarea de buc ele puse naintea noastr la trapez . Da, v ndemn i nu ncetez ndemnndu-v , s v aduce i aminte de sfnta s pt mn care a trecut. Socoti i-v folosul care vine din postire, din priveghere i din psalmodie, dar i mhnirea, fericirea, t cerea [2 Cor.7, 11]. Fiindc atunci m n stirea mi pare a fi nelocuit de oameni, ci locuit numai de ngeri, pentru faptul c nu se mai aude n ea nici un cuvnt lumesc, ci numai doxologia n l at de c tre noi lui Dumnezeu, care este o lucrare a ngerilor. Cred ns c , precum s vr i i lucrul ngerilor, tot a a i ngerii

petrec i cnt n chip nev zut mpreun cu voi. Deci s nu ne desp r im de nso irea acelora prin multa vorb rie i vorbirea de art , nu i face i pe ace tia s se dep rteze de voi prin voci f r de rnduial sau strig te f r m sur , iar pe demoni s -i face i s se apropie de voi, c mai nainte, ci fiecare s ia seam la sine nsu i i s - i s vr easc cu grij lucrul i slujirea lui, ca unul care sluje te lui Dumnezeu i nu oamenilor [Ef.6,7]; fiindc scris este: Blestemat este tot omul care face lucrurile lui Dumnezeu f r grij [Ir.31,10]. Invitarea reciproc la osp ul duhovnicesc La citirile de la dumnezeie tile slujbe nu sc pa i prilejul, fra ilor, de a v mboldi unii pe al ii spre ascultare. C ci a a cum la o mas sensibil i ndemn m i i poftim pe vecinii no tri s m nnce, i pe cei pe care-i iubim mai mult dect pe al ii i silim s m nnce, tot a a i la masa aceasta hr nitoare de suflete trebuie s fim cu b gare de seam i s -i ndemn m pe vecinii no tri, ca s nu fim osndi i c unii ce nu ne iubim unii pe al ii i s pierdem faptul de a fi ucenici ai lui Hristos; fiindc El spune: Din aceasta vor cunoa te to i c sunte i ucenici ai Mei, de v ve i iubi unii pe al ii [n 13, 34]. Deci cel ce la masa sensibil nu-l sile te pe prietenul s u s m nnce, i-a f cut adeseori mai mare serviciu; dar dac face aceasta la masa cea duhovniceasc , adic la ascultarea dumnezeie tilor cuvinte, pricinuie te vecinilor lui pagub . Fiindc ghiftuirea de acele mnc ruri obi nuie te de multe ori s strice i s vat me i sufletul i trupul, dar cele spuse aici de c tre sfin i lumineaz mintea, sfin esc sufletul i, prin el, mp rt esc negre it i trupului sfin ire, f cndu-l mai s n tos i mai viguros. Hr nirea cu nse i cuvintele vie ii Prin urmare, s ia seama fiecare la citire [I Tim 4, 13], c ci cuvintele sfin ilor sunt cuvinte ale lui Dumnezeu i nu ale oamenilor; s le pun n inima lui i s le p zeasc pe ele [Lc 2, 19] n siguran , deoarece cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte de via [n 6, 68] i cel ce le are ntru sine i le p ze te are via a ve nic [n 5, 24]. Fiindc eznd adeseori la mese scumpe, nu cred c cineva dintre voi a fost att de lene nct s a ipeasc i s ia numai cele ce-i sunt de ajuns, ci se gr be te s ias lund cu srguin i pentru ziua de mine, sau ca s dea i unor prieteni, sau s racilor. Aici ns e vorba de cuvinte de via i care i fac nemuritori pe cei ce se hr nesc din ele, i atunci cum po i s dormi sau s fii trndav, sau s a ipe ti, sau s sfor i, ca un mort nsufle it? O, ce v t mare! O, ce nesim ire i ce toropeal ! Cel ce ade la mas i nu are poft de cele puse nainte e v dit c -i

lipse te s n tatea potrivit firii; tot a a i cel ce ascult citirea dumnezeiasc i nu se desfat suflete te cu bucurie negr it i cu poft imaterial n chip imaterial de cuvintele cele imateriale i duhovnice ti, mistuit fiind de foame i de sete n mijlocul celor mai multe bun t i. ns a a cum, atunci cnd e sp lat cu ap , mortul nu simte nimic, tot a a cel inundat de valurile f c toare-de-via i dumnezeie ti ale cuvintelor nu simte nimic. Prin urmare, c i ave i n voi n iv cuvntul vie ii [Flp 2, 16] a i ajuns s v hr ni i cu aceast pine a cuvntului [n 6; Sir 15, 3], c i nu v-a i f cut mor i, ci vii din mor i i a i gustat din via a cea adev rat i, milostivindu-v de aproapele, a i primit mil de la milostivul Dumnezeu, nu nceta i s ndemna i i s pov ui i pe aproapele i pe to i dac e cu putin , ci ca pe ni te m dulare proprii, sau mai degrab ca pe ni te m dulare ale lui Hristos i fii ai lui Dumnezeu, srgui i s -i pov ui i, s -i pedepsi i i mustra i [2 Tim 4, 2], nu ca s -i ntrista i [2 Co 2, 4], ci ca s -i elibera i de mnia i indignarea Tat lui, nici ca s -i v t ma i, ci ca s -i folosi i n gradul cel mai nalt, f cndu-i s mplineasc voile Dumnezeului i Tat lui lor. Dac ve i face a a, i fiecare dintre voi va nvoi pe fratele s u spre culmea iubirii i faptelor bune [Evr 10, 24], n scurt timp to i vom fi r pi i spre n l imea virtu ilor i ne vom ar ta mplinitori ai poruncilor lui Dumnezeu i vom dobndi ntr-un suflet mp r ia Cerurilor n nsu i Hristos Dumnezeul nostru, C ruia I se cuvine toat slava n vecii vecilor. Amin. (n: Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze. Scrieri II, Editura Deisis, Sibiu)

Sf. Ignatie Briancianinov - Predic n lunea primei s pt mni a Postului Mare Intrarea n Postul cel Mare. Chemare spre poc in

Introducere Iubiti fra i! Am intrat n limanul Postului Mare. S ne facem acum vreme pentru a ne cerceta pe noi n ine cu luare-aminte i n am nun ime: u ile poc in ei se deschid pentru noi mai larg! Locuitori ai sfintei m n stiri! Ucenici ndeaproape ai lui Hristos! Fii iubi i ai Bisericii, ce v afla i nencetat la snii ei duhovnice ti! Ar fi trebuit ca noi s nu avem nevoie de o vreme aparte pentru a lua aminte la noi n ine, pentru a ne cur i petele p catelor prin m rturisire i poc in : ar fi trebuit ca toat via a noastr s fie alc tuit din nencetat luare-aminte, din nencetat poc in - dac via a noastr ar fi fost pe m sura numelui nostru. Acel chip al cur iei la care noi trebuie s ajungem este des vr it. El este Domnul nostru Iisus Hristos. Dup Sfntul Care v-a chemat pe voi, spune Apostolul, i voi fi i sfin i n toat petrecerea, c ci scris este: Fi i sfin i, c Eu Sfnt sunt (I Ptr. 1, 15-16). Nesfr it fiind des vr irea pildei de cur ie pe care o avem nainte, alergarea poc in ei i cur iei e i ea nesfr it . Chiar dac cineva a str b tut-o cu toat osrdia i silin a de care poate da dovad omul, nici acela nu va putea ajunge la cur ia des vr it . Chiar dac ar tr i mii de ani n poc in necurmat , nici atunci nu ar ajunge la cur ia des vr it . Cei mai mari dintre sfin ii monahi au recunoscut n pragul mor ii c poc in a lor era nu numai nedes vr it , dar nici m car nceput ([1] Patericul Egiptean, Preacuviosul Sisoe cel Mare.) Iar noi, dup neputin ele noastre, care cresc i se nmul esc f r ncetare, vom fi n ziua plec rii noastre din via a p mnteasc foarte departe i de acea sfin enie cu care ie eau din trupurile lor cuvio ii no tri P rin i, vasele alese ale lui Dumnezeu, locuitorii pustiei acum

locuitori ai cerului pentru osrdnica lor statornicie n poc in din vremea c l toriei prin pustia vie ii p mnte ti. A a este! Cei care i petrec via a n luare-aminte necurmat , care iau mereu seama la sufletul lor, care bag de seam n el lucrarea cea de multe feluri a p catului, care se lecuiesc mereu de aceast otrav prin poc in , nu ajung la plin tatea vie ii duhovnice ti. Ce s mai spunem atunci de cei care tr iesc n nep sare, care se afl n necurmat mpr tiere, care nicicnd nu se gndesc sau se gndesc foarte rar, parc n treac t la lucrul la care este cea mai mare nevoie s se gndeasc : la mntuirea lor? Voi spune despre ei ceea ce s-a spus deja despre ei; voi rosti hot rrea rostit deja asupra lor. O voi rosti cu inim plin de am r ciune, dar f r a gre i c ci nu voi face altceva dect s repet cuvintele Apostolului, cuvintele lui Dumnezeu. V duva ce petrece ntru desf tare, de vie este moart (I Tim. 5, 5-6). S nu socoti c spusele acestea privesc doar v duvele dup trup! Ele ne privesc cu mult mai mult pe mine i pe tine, care ne-am lep dat de lume pentru a sluji lui Hristos: monahul este adev rata v duv , pentru care lumea se cuvine s fie moart . Ascult s rmanele mele vorbe: monahul e v duv de tain ! Te-ai numit mort pentru lume i pentru veacul acesta de ert spre a via lui Dumnezeu i ve niciei fericite? P trunde n Scriptur , p trunde n tine nsu i, pune starea sufletului t u fa n fa cu starea pe care i-o zugr ve te Scriptura ca potrivit lui, i spune: chiar e ti mort fa de lume? M car ai nceput s mori fa de ea? Ai sim it nvierea ta de c tre Dumnezeu? Ai mutat gndurile i dorin ele tale n veacul care va s fie? Pu ini, foarte pu ini oameni pot r spunde da la aceste ntreb ri: mai degrab fiecare din noi va recunoa te ca ndrept it nfrico toarea osnd rostit de Apostol. Ap s toare este ea pentru urechea i inima trupeasc i iubitoare de p cat; mai bine este ns s-o auzim aici, ct nu s-a terminat c l toria noastr p mnteasc i ct nu s-a ncheiat alergarea poc in ei i ndrept rii. C ntristarea care este dup Dumnezeu poc in spre mntuire f r p rere de r u lucreaz (II Cor. 7, 10). Dup ce va fi lucrat o vreme, ea ne va face s sc p m de ntristarea i tnjala care sunt cu adev rat nfrico toare att prin ve nicia lor, ct i prin cumplitul chin, nepovestit prin cuvnt, nen eles pentru mintea i sim irea noastr , pe care ele l pricinuiesc. Fiecare s p trund n sine nsu i; fiecare s cerce n sine cuvintele mele, pe care le voi rosti spre mntuirea sufletelor voastre i al sufletului meu! Ne este sortit raiul, cerul, ve nica fericire de vom tr i aici n cucernicie, plinind f g duin ele date la botez, nnoite, mplinite prin leg mintele neagonisirii i fecioriei la tunderea n c lug rie. Dar noi nu lu m aminte la fericirea g tit

nou , a a cum cel ce doarme este nesim itor fa de pl cerile i desf t rile acestei vie i, care l nconjoar i l a teapt s se trezeasc ; niciodat nu ne gndim la negr itele bun t i care vor s fie: gndul nostru este pururea pe p mnt, cu totul n pl cerile lume ti, n grijile lume ti. Nu suntem mor i, oare, cu sufletul, cu toate c ne d m drept vii n ochii no tri i ntr-ai celor care au cugetare trupeasc , ai celor ce privesc doar cu ochii trupe ti? ([2] Scara, Cuvntul 18: Despre nesim ire sau omorrea sufletului.) Ne este sortit iadul, focul cel ve nic i viermele neadormit, spre ve nica noastr roadere i sf iere de ne petrecem via a n p cate i n desf t ri p c toase! Iar noi c ut m tocmai aceste desf t ri i dup ele alerg m; la ele stau dorin ele i gndurile noastre. Tr im de parc n-ar fi iad, de parc am fi nemuritori, ve nici pe p mnt, ca i cum am fi ajuns la o fericire f r sfr it. In zadar tun cu amenin ri Cuvntul lui Dumnezeu, n zadar veste te despre nfrico toarele chinuri ve nice! Vedem moartea fra ilor no tri, lu m parte la ngroparea lor: aceasta nu ne mi c deloc, de parc moartea ar fi doar soarta altora, nicicum a noastr . Ca ni te mor i, nu avem nici aducerea-aminte, nici presim irea mor ii, nici presim irea viitorului. Intocmai: suntem mor i. Ai nume c tr ie ti, ns e ti mort (Apoc. 3, 1), d m rturie despre fiece om trupesc nemincinosul Cuvnt al lui Dumnezeu. Pentru noi Fiul lui Dumnezeu S-a pogort pe p mnt, a c lcat moartea noastr cu moartea Sa, S-a f cut pentru noi via i, totodat , cale c tre aceast via . El cere de la noi s ne r stignim trupul cu patimile i poftele (Gal. 5, 24) o cere nu fiindc ar avea nevoie El, ci fiindc noi avem nevoie de aceasta: numai n trupul mort pentru p cat poate s se descopere ar tarea vie ii harice ([3] Sfntul Isaac Sirul, Cuvntul 2.).Noi ns auzim numai r sunetul cuvintelor; sufletul nu pricepe i nu prime te miezul cuvintelor: ele ne sun ca ntr-o limb str in i necunoscut . i asta nu e de mirare: este urmarea nemijlocit a st rii noastre suflete ti. Cel mort cu trupul nu-i n stare de sim minte trupe ti: fie c este n sl vi, fie c i se d nem surat bog ie, fie c este despuiat, fie c este acoperit cu oc ri, el e nesim itor fa de toate. La fel i cel mort cu sufletul nu poate n elege cuvintele duhovnice ti, nu poate avea aducerea-aminte cuvenit de moarte i de chinurile ve nice, cunoa terea cuvenit a de ert ciunii acestei lumi i acestui veac, cunoa tere ce totu i este att de limpede i de pip it : el este otr vit, omort de p cat, i ca atare este nstr inat de Dumnezeu i de fericire, este pecetluit ca jertf a iadului. Via a trupului vine din ad starea n el a sufletului; via a sufletului vine din ad starea n el a Sfntului Duh.

Voi putea, oare, s prosl vesc dup vrednicie neurmata bun tate a Atotbunului Dumnezeu, ndelung r bdarea Lui cea nepovestit , iubirea Lui de oameni cea negr it ? Oare s chem, mpreun cu Prorocul, la slavoslovirea lui Dumnezeu cetele ngere ti, toate semin iile omene ti si nu numai att: toate fiarele i dobitoacele, p s rile cerului, jivinele i trtoarele, pe tii ce umbl n largile ntinderi ale apelor, i dimpreun cu acestea toat f ptura nensufle it ? i nici atunci zidirea toat , unit ntr-o singur gur , ntr-un singur glas de laud , nu va putea s cnte dup vrednicie bun t ii lui Dumnezeu celei nchinate, mai presus de cuvnt, mai presus de pricepere. Veni i, fra ilor, s ne nchin m i s c dem la picioarele ei: ea pn acum ndelung rabd f r delegile noastre, pn acum a teapt ntoarcerea noastr , pn acum i tinde c tre noi bra ele, chemnd pe cei ce r t cesc n pustie i n nep trunsele h i uri ale p catului, primind pe p c to ii care se poc iesc, facndu-i fii ai lui Dumnezeu i fiice ale lui Dumnezeu. Acum, auzind glasul ei, glas care ne cheam la poc in , nu v nvrto a i inimile voastre (Evr. 3, 15); cela ce are urechi de auzit, s aud (Mt. 13, 9) s nu r mne i surzi. De teapt te, cela ce dormi somnul adnc al lenevirii i al des vr itei nep s ri fa de mntuire! Scoala-te din mor i (Efes. 5, 14), tu, cel care e ti mort prin nesim ire i mpietrire, prin via a jertfit pe de-a-ntregul trupului, p catului i stric ciunii! S v d n tine mi care de via , trezit prin cuvntul care veste te poc in a! S aud glasul t u, glasul suspinelor, glasul plnsului t u, glasul poc in ei tale, ca s m ncredin ez c mai este n tine semn, r m i de via ! Domnul, v znd c ai petrecut toate zilele vie ii tale n nerodire, ti va d rui iar i zi ca s te mntuie ti f r osteneal , zi n care prin spovedania nef arnic naintea p rintelui t u duhovnic s po i lep da toat povara p catelor tale! (in: Sf. Ignatie Briancianinov, Predici, Editura Sophia, Bucuresti, 2008)

Nu e p cat care s

in piept poc in ei. Pentru ce s ntrziem?

P rinte! Ce s fac? Am c zut! B trnul i-a r spuns: Ridic -te. Fratele a zis: M-am ridicat, i am c zut iar i. B trnul a r spuns: Iar i ridic -te. Fratele i-a ntors cuvnt: Dar pn cnd s m tot ridic? B trnul a r spuns: Pn la sfr itul zilelor tale.

Poc in a este atotputernic , fiind a ez mnt al atotputernicului Dumnezeu. Nu e p cat care s in piept poc in ei. Ea este dar dat firii omene ti c zute; ea este r m i a neprih nirii ntru care a fost zidit Adam, fiind recunoa tere a acelei neprih niri i tnguire pentru pierderea ei; ea este nnoire a botezului; ea este leg tur a p mntului cu cerul, scar c tre cer. Prin ea e cur it, e ters orice p cat. Chiar dac e ti mpov rat cu cele mai grele p cate, s nu ov i nicicum a te apropia de poc in . Nem suratul ocean nghite la fel de lesne i apele unui ru mare, care au str b tut cu m re ie ri ntregi, i undele firave ale unui pru abia b gat de seam : i n adncul bun t ii lui Dumnezeu pier p catele grele la fel ca cele mai mici, cele mai nensemnate alunec ri. S te ncredin eze de aceasta cei cinci sute i cincizeci de dinari ierta i deopotriv : Cel ce d este

nesfr it de bogat, iar datornicii sunt n aceea i neputin 42).

de a pl ti (Lc. 7, 41-

i un p cat mic r mne ne ters dac cel care a p c tuit nu s-a ngrijit s fac poc in pentru el, socotindu-l nensemnat; i un p cat mare este ters pe deplin, prin mijlocirea poc in ei, de nem rginita bun tate i atotputernicie dumnezeiasc . Adu- i aminte de Sfntul David, care a c zut n curvie i n ucidere. In sufletul dreptului s-a strecurat pe nesim ite neb garea de seam : din neb garea de seam s-a n scut nepaza sim urilor trupe ti, privirea sc pat de sub paz s-a ntlnit pe nea teptate cu ceva smintitor: acest ceva smintitor a strnit n sufletul sfin it o poft nelegiuit ; poftei i-a urmat mplinirea nelegiuit ; dup s vr irea preacurviei a urmat ru inea slavei de arte. Ru inea cu care s-a ru inat de p cat trufia omeneasc a n scut o nou poft nelegiuit : dorin a de a ascunde p catul, dorin a de a p stra masca drept ii n fa a oamenilor. De aceea, a fost s vr it ucidere. Indelung a r mas David n mpietrire, n nesim ire, ca i cum nu ar fi fost vinovat de nici un p cat. A fost nevoie ca Dumnezeu nsu i s l dea n vileag. La porunca Lui, prorocul Natan l-a dat n vileag pe cel care p c tuise i ndat ce David a zis: P c tuit-am Domnului, a i ie it r spunsul de la Domnul: Domnul a iertat p catul t u (II Imp. 12, 13). Atotputernica poc in a mntuit cet i i mp r ii ntregi, a schimbat hot rrile care fuseser rostite deja de Dumnezeu. Astfel, cetatea cu mul i locuitori a Ninivei, asupra c reia Prorocul lui Dumnezeu rostise osnda pieirii, a ndep rtat aceast osnd prin poc in i Prorocul, nu departe de Ninive, a tepta n zadar nimicirea ei, mplinirea prorociei sale! Tot astfel, necredinciosului mp rat israilitean Ahav, nchin tor la idoli, prigonitor i uciga al nchin torilor Dumnezeului Celui adev rat, i fusese deja sortit pedeapsa, i fusese deja vestit de c tre marele Ilie ns , Ahav s-a umilit i a v rsat lacrimi, r mnnd totu i n p gn tate. Acea umilin de scurt vreme, acele pu ine lacrimi nu au r mas, totu i, nelucr toare: Sa umilit Ahav de c tre fa a Mea? i-a zis Dumnezeu Prorocului Ilie, drept aceea nu voi aduce r utate n zilele lui, ci n zilele feciorului lui (III Imp. 21, 29). Toat Sfnta Scriptur , toat istoria Bisericii sunt pline de nenum rate pilde ce dovedesc marea putere a poc in ei. Un oarecare tlhar, poveste te Paladie n Lavsaicon, a fost prins la locul faptei i dus n Arsinoe, cetate din Tebaida. Dup multe cazne, l-au osndit la t ierea capului. In vreme ce mergea, p zit de osta i,

la locul unde s vr ise f r delegea, aflat la ase stadii dep rtare de cetate, era urmat de un monah necunoscut, care dorea s priveasc la moartea lui. Tlharul, v zndu-l pe monah c merge n urma lui, i-a zis: Avvo! Oare nu ai chilie i rucodelie? Monahul a r spuns: Am- La care tlharul: i atunci de ce nu stai n chilia ta s plngi pentru p catele tale? Monahul a r spuns din nou: Frate! Sunt foarte lene ; sufletul meu nu are umilin : drept aceea, am venit s v d cum vei muri. Poate c aceast priveli te va de tepta n mine umilin a. Atunci i-a zis tlharul: Avvo! ezi, pentru Dumnezeu, n chilia ta, binecuvnteaz i laud pe Mntuitorul Hristos: de cnd S-a nomenit i a murit El pentru noi, p c to ii, omul nu mai moare. Iat i o alt istorisire, tot att de umilicioas i plin de nv minte. In apropierea unei oarecare cet i tr ia un z vort care avea de la Dumnezeu darul str vederii. In acea cetate se afla o curv tiut de toat lumea. Odat , z vortul a v zut o cale de lumin , ntins de la m n stirea de femei aflat n cetate pn la cer, pe care mergea un suflet cu bucurie mare, c l uzit de ngeri, i se apropia de por ile cere ti. El l-a trimis pe ucenicul s u n m n stirea de femei s afle cine r posase acolo. Intorcndu-se, ucenicul a adus tirea c n m n stire nu a r posat nimeni, ci murise fulger tor naintea por ilor m n stirii cunoscuta curv , care venise acolo din cetate. C znd n nedumerire, z vortul a nceput s se roage lui Dumnezeu ca El s i l mureasc vedenia. Intocmai, a fost r spunsul primit de sfntul b trn. Ai v zut sufletul fostei curve urcnd la cer. Ea a luat hot rrea nestr mutat de a se poc i i ndrepta, i a mers la m n stire cu hot rrea de a intra n ea. Faptul c a murit naintea por ilor m n stirii, neapucnd s - i mplineasc hot rrea, a fost din rnduial dumnezeiasc . Dumnezeu ns a primit hot rrea ei drept fapt . In aceste dou istorisiri vedem mplinirea cu lucrul a f g duin elor Evangheliei. i cte asemenea ntmpl ri nu ne nf i eaz ns i Evanghelia! Vame ul, care era mpov rat cu p cate, a venit n templul lui Dumnezeu, i pentru smerenia i poc in a sa a ie it din templu ndrept it. Alt vame , Zaheu, ndat ce a luat hot rrea de a se ndrepta a i fost numit fiu al lui Avraam: asupra lui a ie it hot rre de la Dumnezeu: Ast zi s-a f cut mntuire casei acesteia (Lc. 19, 9). Curva ce a c zut la picioarele Mntuitorului i a schimbat dragostea de p cat pe dragostea de Dumnezeu, a auzit: Iart -se p catele ei cele multe, c mult a iubit (Lc. 7, 47). Tlharul r stignit de-a dreapta Dumnezeu-Omului a primit mntuirea n ultimele clipe ale nviforatei sale

vie i. Numai ce s-a smerit, numai ce s-a v zut pe sine vrednic de osnd , c ochii lui suflete ti s-au deschis i L-a recunoscut n cel r stignit pe Dumnezeu-Omul; cunoscndu-L, L-a m rturisit; ndat ce L-a m rturisit, a i primit f g duin a ve nicei fericiri. Iat o ntmplare care se potrive te pe deplin cu evanghelica nv tur ! Cel ce crede n Mine, a gr it Domnul, de va i muri, viu va fi (In. 11, 25). El a vestit despre sine f i i limpede: N-am venit s chem pe cei drep i, ci pe cei p c to i la poc in (Mt. 9, 13). S nu crede i c deosebit de ferici i au fost acei p c to i care au tr it n vremea petrecerii Mntuitorului pe p mnt: ferici i au fost cei ce s-au folosit de m rturisirea p catelor i de poc in ; dimpotriv , cei ce au lep dat atotputernica doctorie a poc in ei i au r mas n p cate, au pierit n urma nepoc irii lor, n urma mpietririi lor. Nimic i nimeni nu ne mpiedic s dobndim i noi acum fericirea p c to ilor care s-au poc it naintea Domnului nostru Iisus Hristos. El le-a spus despre Sine celor ce cred n El: Iat , Eu cu voi sunt n toate zilele, pn la sfr itul veacului (Mt. 28, 20). Cnd te vei nf i a p rintelui t u duhovnic, el i va nt ri adev rul vestit de noi: Iat , fiule, i va spune, Hristos st nev zut, primind m rturisirea ta([1]Molitfelnic, Rnduiala Spovedaniei.) Stnd naintea lui Hristos nsu i, cere de la El i prime te de la El mare i bogat mil : iertarea p catelor. A adar, pentru ce s ntrziem? De ce s ne oprim, s c dem n ndoial i nehot rre, prin care se vesele te i se nt re te asupra noastr diavolul? Vei spune: P catele numeroase, grele, ndelungate m arunc n ndoial i nehot rre; n urma ndelungatei p c tuiri, puterile sufletului s-au istovit, simt c ns i voia mea slobod a sl bit. A a este! P catele tale sunt grele. Pentru to i doctorii starea ta e de nevindecat, dar nu i pentru doctorul Hristos, Cel atotputernic i nesfr it de milostiv. Nencrez toarea ta sfial ar mai putea fi ct de ct dezvinov it dac te-ai putea a tepta ca Doctorul s - i ntoarc privirile de la tine, s te lepede cu dispre i mnie. El, ns nu te va lep da; dimpotriv , te cheam la Sine, te roag s te apropii de El. El nu te va dojeni; nici un cuvnt aspru nu va ie i din gura Lui: El te cheam la Sine numai pentru a- i d rui iertare i t m duire. Veni i s ne ntreb m, zice Domnul, i de vor fi p catele voastre ca mohorciunea, ca z pada le voi albi; iar de vor fi ca ro eala, ca lna le voi albi (Is. 1, 18).

Scopul venirii lui Hristos pe p mnt st n slobozirea sufletelor omene ti de p catul care le st pnea i refacerea n noi a chipului dumnezeiesc c zut. Iat Mielul lui Dumnezeu, d m rturie despre Iisus Inaintemerg torul Ioan, Care ridic p catul lumii (In. 1, 29). T m duirea bolilor trupe ti a fost numai o m rturie a vindec rii sufletului de p cat. Cnd naintea Domnului l-au adus pe sl b nog, El ia gr it celui bolnav: ndr zne te, fiule, iart -se ie p catele tale (Mt. 9, 2-7). Unii din c rturari, care erau de fa , au cugetat c a fost rostit o hul . Iisus, v znd gndurile lor, le-a zis: Pentru ce voi cugeta i cele viclene n inimile voastre? C ce este mai lesne, a zice: iart -se ie p catele tale, sau a zice: scoal -te i umbl ? Dar ca s ti i c putere are Fiul Omului pe p mnt a ierta p catele, atunci a zis sl b nogului: scoal -te, ia- i patul t u i te du la casa ta (Mt. 9, 4-7). Dac pn acum ai fost sl b nogit de p cat pn ntr-att c i-ai pierdut chiar voia de a face binele; dac e ti lepros, surd i orb cu sufletul; dac te-ai supus diavolului pn ntr-att c ai intrat sub st pnirea lui cu des vr ire i, supus fiind silniciei vr jma ului, te asemeni cu ndr ci ii, nici atunci s nu te ndoie ti a te apropia de poc in , i vei auzi: Iart -se ie p catele tale. Ziditorul t u este i Ziditorul inimii, i al min ii tale, i al voii tale. Le-ai adus n neornduial , le-ai stricat cu p catul? Ziditorul poate s rezideasc inim curat din inim png rit i ntunecat i poate nnoi mintea v t mat cu harul S u cel atotputernic. El poate nt ri n bine voia ta suferind i istovit sub silnicia p catului i poate astfel s napoieze sufletului t u bucuria prin n dejdea mntuirii, ce se arat n biruin ele voii asupra p catului. S nu-i r sar cuiva gndul viclean: U or se prime te iertarea prin poc in : aceasta ne ng duie s nu fim aspri fa de noi n ine, s cutez m a ne deda pl cerilor p c toase. Mai mult: ea prive te cu ng duin nnoirea c derilor grele. Nu! Nu a a este d ruit iertarea p catelor n poc in . Ea este d ruit cu condi ia ca cel c zut n p cate de moarte s le p r seasc . Asta reiese limpede chiar din cuvintele Mntuitorului: dup ce a iertat-o pe curva adus naintea Lui la judecat de c tre farisei, El i-a zis: Du-te, i de acum s nu mai p c tuie ti (In. 8, 11). Acela i lucru l-a poruncit Domnul i celui vindecat de El n pridvorul Vitezdei, amenin ndu-l totodat cu o mai mare pedeaps pentru c lcarea poruncii: De acum s nu mai gre e ti, ca s nu- i fie ie ceva mai r u (In. 5, 14). A a

n elegeau i mplineau cuvintele Dumnezeu-Omului P rin ii pustiei, i a a nv au pe fra i. La ntrebarea: Ce nseamn poc in a pentru p cat?, Avva Pimen a dat r spunsul: Poc in a pentru p cat st n a se poc i omul pentru p catul s u i a nu l mai s vr i din nou. Cei ce au f cut astfel sunt numi i neprih ni i i drep i, fiindc au l sat p catele i s-au f cut drep i([2]Patericul Egiptean).Marele pov uitor al monahilor, Sfntul Isaac Sirul, spune despre cei care i repet c derile n p cat: Cel care n n dejdea poc in ei cade iar n gre eal , acela umbl naintea lui Dumnezeu cu viclenie; unuia ca acesta i se trimite moarte nea teptat , i nu prime te vremea pe care se bizuia el spre s vr irea virtu ilor([3]Cuvntul 90.).Aici se au n vedere p catele de moarte, nu acele poticniri din neputin ce sunt ncredin ate poc in ei de zi cu zi i de care nici sfin ii nu sunt pe de-a-ntregul str ini. Iar dac din deprinderea nefericit i sl biciune, parc mnat cu sila de trup i snge, nu te po i nfrna de la s vr irea unor p cate de moarte cele care poart cu prec dere numele de c deri - nici atunci s nu te la i cuprins de dezn dejde, la care l trage cu atta ncrncenare pe om necontenitul ir de c deri. In aceast privin avem prean eleptul sfat al lui Sisoe cel Mare. Acestuia i-a spus odat un frate cu inima am rt : P rinte! Ce s fac? Am c zut! B trnul i-a r spuns: Ridic -te. Fratele a zis: M-am ridicat, i am c zut iar i. B trnul a r spuns: Iar i ridic -te. Fratele i-a ntors cuvnt: Dar pn cnd s m tot ridic? B trnul a r spuns: Pn la sfr itul zilelor tale. Adev ratul rob al lui Dumnezeu se p ze te nu numai de faptele i cuvintele p c toase, ci chiar de gndurile i sim mintele p c toase. Pentru credincio ia fa de Domnul, el e nvrednicit de ni te deosebite harisme duhovnice ti. Pe acestea le avea din bel ug Preacuviosul Siluan, nevoitor schitean, mai apoi sinait; cnd a fost ntrebat n ce chip a dobndit harul, Siluan a r spuns: Niciodat nu am ng duit n inima mea gnduri care s -L mnie pe Dumnezeu([4]Patericul Egiptean). Cel care s-a p zit de p catele de moarte nu trebuie s cread c el are pu in nevoie de poc in . P catele tale sunt u oare naintea ochilor t i, ns nu tii care e greutatea lor n cump na dreptei judec i a lui Dumnezeu. Una este judecata oamenilor i alta judecata lui Dumnezeu, a zis un cuvios locuitor al pustiei, cugetnd nainte de sfr itul s u la lucrarea sa c lug reasc ([5]Patericul Egiptean.). Preacuviosul Agaton Legiuitorul poporului israilitean, v z torul de Dumnezeu, Sfntul Moise, care str lucea cu razele prorociei, facerii de minuni i

cu razele slavei v zute, a rostit un cuvnt necugetat naintea poporului, fiind am rt de crtirea acestuia. El doar a osebit ntru buzele sale (Ps. 105, 33), dup cum spune Sfntul Psalmist; el a rostit cu gura cuvnt de nencredere, socotind lipsa de evlavie i necredin a poporului ca fiind nevrednice de minune i binefacere, ca i cum ar fi presupus c harul lui Dumnezeu, sl bit de necredin a poporului, nu ar fi fost ndeajuns de puternic n sine pentru s vr irea minunii. Un p cat ce pare de pu in nsemn tate i lesne de trecut cu vederea, un p cat la un b rbat sfnt, bogat n fapte bune i daruri harice, este altfel dup judecata lui Dumnezeu: nu numai c merit mustrare, nu numai c este nscris n Sfnta Scriptur spre tiin a ntregului popor israilitean i spre tiin a ntregii lumi care avea s cread n Dumnezeul Cel adev rat, ci este i pedepsit cu o pedeaps vremelnic . Moise, care cuno tea puterea rug ciunii i nesfr ita milostivire a lui Dumnezeu, alearg cu osrdie la rug ciune spre a-L ndupleca pe Dumnezeu; Moise, ce ab tuse nu o dat mnia lui Dumnezeu de la ntregul popor israilitean, se roag pentru sine ca s fie schimbat hot rrea ce fusese rostit asupra lui i n-a fost ascultat. M-a trecut cu vederea Domnul pentru voi, spunea Moise, vestind poporului urm rile rug ciunii sale, i nu m-a ascultat (Deut. 3, 26). In Scriptur nu este scris nimic f r un scop sfnt. Incercnd s ne d m seama de scopul Scripturii n mprejurarea de fa , nu vom gre i deloc dac vom socoti c ea ne sluje te drept pova i prentmpinare, ca s nu socotim mic nici un p cat al nostru, ci s ne ngrijim cu toat rvna a fugi de toate p catele i a le terge prin poc in . Ct de mult p c tuim din ne tiin ! Ct de mult p c tuim din neputin ! Ct de mult p c tuim l sndu-ne tr i de mpr tiere, de pilda altora, de ng duin a fa de al ii! De cte ori nu ng duie Dumnezeu s c dem din pricina osndirii aproapelui, din pricina mpietririi fa de el! Petrecem n nep sare, iar zapisele gre elilor noastre se nmul esc. Dreptul Iov tia asta, i n fiecare zi aducea rug ciuni i jertfe lui Dumnezeu pentru copiii s i, zicnd: Nu cumva s fi gndit feciorii rele spre Dumnezeu n inimile lor. A a f cea Iov n toate zilele (Iov 1,5). Semnul care-l deosebe te pe drept este nencrederea hot rt n dreptatea sa i r mnerea n necurmat poc in . Cnd vom ndep rta mpr tierea ce ne orbe te, cnd ne vom adnci n noi n ine i vom ncepe s ne cercet m pe noi n ine, punnd starea sufletelor noastre fa n fa cu starea pe care ar trebui s-o aib ele dup nv tura Sfintei Scripturi, vom recunoa te singuri c micile noastre p cate nu sunt nicidecum mici, ci grele i

nfrico toare, vrednice de necurmate lacrimi i poc in . S deschidem Sfnta Scriptur , s vedem ce-ar trebui s fim! Spune Sfntul Apostol Pavel: Omul cel dinti este din p mnt, p mntesc; omul cel de-al doilea, Domnul din cer. Precum am purtat chipul celui p mntesc, s purt m i chipul celui ceresc (I Cor. 15, 47, 49). Primind fiin are, ncepnd s fiin m, ne mbr c m n acela i timp ntru chipul str mo ului nostru Adam, ntru chipul lui cel c zut; ne z mislim i ne na tem cu trup supus bolilor i stric ciunii, cu suflet molipsit de p cat; ne z mislim i ne na tem avnd s mn a p catului s dit n toat firea noastr , avnd otrava p catului rev rsat n toate m dularele sufletului i trupului. Intru f r delegi mam z mislit i ntru p cate m-a n scut maica mea (Ps. 50, 6). In acest fel tot neamul omenesc s-a f cut i se face netrebnic, este omort de p cat, care ne-a molipsit n ns i r d cina noastr , n str mo ul nostru Adam. La rezidirea noastr prin r scump rare a fost nevoie s fie nl turat r d cina, care nu nceta s mp rt easc tuturor ml di elor sale boala aduc toare de moarte, a trebuit s fie nlocuit cu o r d cin care s ne mp rt easc via , nestric ciune, sfin enie, a fost nevoie pentru neamul omenesc de un str mo nou si astfel de str mo S-a f cut nou Domnul din ceruri. El a binevoit s fie dup trup urma al lui Adam, z mislindu-Se din Fecioar f r de s mn i f r patim . Prin na terea p mnteasc , Adam i mul i al i oameni au fost nainte de Iisus; ns , prin na terea din moarte si din mormnt, care e Invierea, Iisus a fost mai nainte de Adam i de to i oamenii (Mt. 27, 53). El S-a f cut nti-N scut al neamului omenesc; El este primul om ce s-a suit la cer. Acolo a ezut de-a dreapta Tat lui. Adam i ceilal i sfin i str mo i dup trup ai lui Iisus s-au f cut urma i ai Lui dup na terea cea din Duh ntru fiin are nou . El e P rintele veacului viitor, ncep torul de neam al sfintei semin ii a celor ale i. Pentru ca noi, cei ce am nceput s fiin m dup chipul vechiului Adam, s trecem din semin ia lep dat n cea blagoslovit a Noului Adam, trebuie s ne na tem de Sus. De nu se va na te cineva din ap i din Duh, ne spune Noul Adam, Domnul nostru Iisus Hristos, nu va putea s intre ntru mp r ia lui Dumnezeu (In. 3, 5). Ne na tem n via a nou , haric , prin sfntul botez, prin care trecem n semin ia Domnului Iisus Hristos, primim nfierea P rintelui veacului care va s fie, precum a zis i Apostolul: C i n Hristos v-a i botezat, n Hristos v-a i i-mbr cat. A i primit Duhul nfierii, ntru care strig m: Avva, P rinte (Gal. 3, 27; Rom. 8, 15). Dar pentru a r mne ntru aceast nfiere suntem datori s vie uim nu dup trup, ci dup Duh: Oric i sunt purta i de Duhul

lui Dumnezeu, ace tia sunt fii ai lui Dumnezeu (Rom. 8, 14). Dimpotriv , de nare cineva Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui (Rom. 8, 9). Petrece, oare, n noi acest semn al nfierii? M rturise te, oare, acest Duh mpreun cu duhul nostru c suntem fii ai lui Dumnezeu (Rom. 8, 16)? Din aceast pricin se cercau i se cercetau pe sine Preacuvio ii P rin i ai pustiei; aceast cercetare i cufunda n adncul poc in ei i plnsului. S ascult m cum cuget despre aceasta Preacuviosul Macarie Egipteanul, cu toat dreptatea numit cel Mare: Precum trupul nu din sine nsu i are via a sa, ci din afar , adic din p mnt, i nu poate tr i f r mijloace dinafar , deopotriv i sufletul, dac nu va fi ren scut de aici n p mntul celor vii, dac nu va fi hr nit acolo duhovnice te i nu va cre te duhovnice te sporind in Domnul, dac nu se va mbr ca n haina frumuse ii cere ti, luat din ns i Dumnezeirea, singur de sine nu poate vie ui nicicum n bucurie i odihn . Firea dumnezeiasc are n sine pinea vie ii, potrivit spuselor acestora: Eu sunt pinea vie ii i vinul care vesele te inima omului i untdelemnul bucuriei (In. 6, 35; Ps. 103, 16-17), i mncarea cea mult felurit a Duhului, i haina cereasc a luminii, care vine de la Dumnezeu nsu i. In acestea st via a ve nic a sufletului. Vai trupului cnd e l sat n singur firea sa! El se stric i moare. Vai i sufletului, cnd e l sat n singur firea sa, cnd n d jduie te numai spre faptele sale, neavnd mp rt ire cu Duhul Cel dumnezeiesc! Nenvrednicindu-se de via a ve nic , dumnezeiasc , el moare Dac te-ai f cut scaun al lui Dumnezeu i a ezut pe tine C l re ul ceresc; dac sufletul t u s-a f cut tot ochi duhovnicesc i s-a f cut tot lumin ; dac ai fost hr nit cu hrana cea cereasc a Duhului, i ad pat cu apa vie ii, i mbr cat n haina luminii tainice; n fine, dac a dobndit toate acestea omul t u cel l untric i are vestire tare despre acestea: cu adev rat tr ie ti via a ve nic , odihnindu-te de acum cu sufletul t u mpreun cu Domnul, cu adev rat ai dobndit i ai primit de la Domnul s tr ie ti via a cea ve nic . Iar de nu vezi n tine nimic dintre acestea, plngi, ndurereaz -te i tnguie te-te cu amar ca unul ce nu te-ai f cut nc p rta al fericirii ve nice i duhovnice ti, ca unul ce nc nu ai dobndit via a cea adev rat . Poart grij de s r cia ta i roag -L pe Domnul ziua i noaptea, ca unul ce te afli n greaua i crunta nevoie a p catului. O, de ne-am ngriji de s r cia noastr ! O, de nu am vie ui n nep sare, ca i cum am avea bel ug de bog ie i bun t i duhovnice ti![( [6]Omilia 1, cap. 11 i 12.).

N zuin a spre dobndirea adev ratei poc in e a fost pricina ndemn toare pentru care sfin ii monahi, sim ind s r cia duhului, se pustniceau ntru adnc singur tate, se nchideau n z vorre, se ascundeau n pe teri i n cr p turile p mntului. Aceast vedere a s r ciei lor, aceast vedere a omorrii sufletului lor de c tre p cat se d ns numai celor ce au sporire nsemnat n nevoin a c lug reasc . Ea i insufl omului hot rrea de a se lep da pentru totdeauna de lume, de a muri pentru lume spre a se da pe sine pe de-a-ntregul c ut rii vie ii ve nice n el nsu i. S trecem acum la un alt semn, dup care ne putem cerceta mai lesne pe noi n ine ca ni te ncep tori ce ne afl m. Zis-a Domnul n Sfnta Evanghelie: De M iube te cineva, cuvntul Meu va p zi. Cel ce nu M iube te, cuvintele Mele nu le p ze te. De M iubi i, p zi i poruncile Mele. De ve i p zi poruncile Mele, ve i r mne ntru dragostea Mea (In. 14, 23-24, 15; 15, 10). Cel care p ze te poruncile lui Hristos este al lui Hristos; cel care nu le p ze te nu e al lui Hristos. Cercetarea con tiin ei noastre, a st rii noastre suflete ti, dup ndreptarul poruncilor evanghelice e foarte lesnicioas , ct se poate de mntuitoare, de ncredere pe de-a-ntregul. De pild , s ne uit m dac am mplinit cteva porunci ale lui Hristos nf i ate n capitolul al cincilea din Evanghelia dup Matei. y y y y y y y y y y y Oare nu ne-am mniat pe aproapele n de ert? Oare nu am fost, oare nu suntem i acum certa i cu cineva? Oare nu lucreaz n noi pomenirea r ului? Oare n-am rostit cuvinte de ocar si def imare? Oare ne-am nfrnat de la priviri, sim minte, gnduri pline de patima dulce ii? Oare nu am r spl tit r ului cu r ul? Oare am fost blnzi i nu ne-am mpotrivit r ului? Oare i-am iubit pe vr jma ii no tri? Oare i-am binecuvntat pe cei ce ne blestem ? Oare am f cut bine celor ce ne ur sc pe noi? Oare ne-am rugat pentru cei ce ne sup r ?

Binen eles, i aceste pu ine ntreb ri vor pune n ncurc tur i vor da n vileag con tiin a noastr . Dar ce se poate ntmpla la o cercetare mai am nun it ? Ochii no tri se vor deschide atunci asupra p catelor noastre, n inima noastr

se va s di sim mntul necontenitei ntrist ri pentru nevrednicia noastr ; ne vom deprinde s ne umilim pentru p catele care n ntunecarea noastr ne p reau mici, dar n fapt ne lipseau de nfierea dumnezeiasc i de ve nicia cea fericit . Despre toate acestea a dat m rturie nsu i Domnul. Poruncindu-ne dragostea de vr jma i, El ne-a ar tat i pricina pentru care avem neap rat nevoie de aceast dragoste: Ca s fi i fii ai Tat lui vostru, Care este n ceruri (Mt. 5, 43). Inc lcarea chiar i a celei mai mici porunci evanghelice e nso it de urm ri amare: Cela ce va strica una dintr-aceste porunci mai mici i va nv a a a pe oameni, a gr it Domnul, mai mic se va chema ntru mp r ia cerurilor (Mt. 5, 19), adic nu va fi p rta al ei( [7]Potrivit Tlcuirii Fericitului Teofilact al Bulgariei.). Iar deplina neluare-aminte la poruncile evanghelice, ca fa de o nv tur moral , care nu trebuie neap rat mplinit , atrage dup sine n chip hot rtor pierzania. Implinirea poruncilor Domnului nu poate fi nlocuit prin nici un fel de nevoin e, nu poate fi nlocuit nici m car prin minuni! Mul i, spune Mntuitorul, vor zice Mie n ziua aceea: Doamne! Doamne! Au nu cu numele T u am prorocit, i cu numele t u draci am scos, i cu numele t u multe minuni am f cut? i atunci voi m rturisi lor: niciodat nu v-am tiut pe voi; dep rta i-v de la Mine, cei ce lucra i f r delegea! (Mt. 7, 22-23). Zidirea sufleteasc ce se ntemeiaz nu pe plinirea poruncilor, ci doar pe nevoin e, e nestatornic , de art ; ea nu poate ndura nici necazurile de la oameni, nici ispitele de la draci, este str in de lumin , plin de ntuneric i am gire de sine. Tot cela ce aude aceste cuvinte ale mele i nu le face pe ele, veste te Cuvntul lui Dumnezeu ntrupat, asem na-se-va b rbatului nebun, care i-a zidit casa sa pe nisip: i a c zut ploaie i au venit rurile, i au suflat vnturile, i au lovit n casa aceea, i a c zut, i c derea ei a fost mare (Mt. 7, 26-27). (in: Sf. Ignatie Briancianinov, Predici, Editura Sophia, Bucuresti, 2008)

Cuviosul Paisie Aghioritul - La ce s lu m aminte mai mult n Postul Mare?

Ne r spunde Cuviosul Paisie Aghioritul: - Gheronda, la ce s lu m aminte mai mult n Postul Mare? - La noble e, la noble ea duhovniceasc . - Gheronda, Postul Mare nu este mai mult o perioad de poc in ? - Noble e, noble e, ca s fi i prin i n mreaja lui Hristos. Altfel nu-i chip s spori i. Dac a i ti ce aduce noble ea, a i vna-o zi i noapte; nici n-a i mai dormi. Dac cercetezi cu de-am nuntul noble ea duhovniceasc , vei vedea ascuns n ea m re ia lui Dumnezeu. - Gheronda, ce este noble ea mai exact? - Noble ea duhovniceasc este superioritatea duhovniceasc , este jertf . Un suflet nobil are preten ii numai de la sine nsu i, iar nu de la ceilal i. Se jertfe te pentru ceilal i, f r s a tepte r splata. Uit tot ce d , dar i aminte te pn i cel mai mic lucru care i se d . Are m rinimie, are smerenie i simplitate, are lips

de interes, cinste le are pe toate. Are cea mai mare bucurie duhovniceasc .

i veselie

Noble ea duhovniceasc are Harul lui Dumnezeu, este cum s spun? o nsu ire dumnezeiasc . Acolo unde exist noble e, lucrarea nu se face cu zgomot, nu se face la vedere. De aceea acolo Se odihne te Hristos i acolo este binecuvntarea lui Hristos. Noble ea duhovniceasc este dreptate duhovniceasc - Gheronda, noble ea duhovniceasc ? duhovniceasc este mai presus de dreptatea

- Noble ea duhovniceasc are dreptate duhovniceasc , iar dreptatea duhovniceasc are noble e duhovniceasc sau, mai bine spus, noble ea este dreptate duhovniceasc . De aceea omul care are noble e duhovniceasc nu este supus legii legea nu este pus pentru cel drept [1. Vezi I Timotei 1, 9] Un astfel de om prefer s fie ucis dect s ucid . - Gheronda, cnd mi se cere s fac un lucru, ndat m gndesc c am i alte treburi de f cut i m mpotrivesc. - Dac dobnde ti noble e, le dep e ti pe toate acestea. Nu folosi logica, fiindc noble ea este n afara logicii. Voi vre i s aranja i lucrurile cu logica omeneasc , cu dreptatea lumeasc . Unde este dreptatea duhovniceasc ? Nu am spus c omul, cu ct este mai duhovnicesc, cu att are mai pu ine drepturi n aceast via ? Omul duhovnicesc doar d ruie te i niciodat nu caut s primeasc ? - Dar de ce n Evanghelie se spune: Oricine cere ia g se te[2.Matei 7, 8; Luca 11, 10.]? i cel ce caut

- Asta-i altceva. Cnd ceri de la Dumnezeu pentru tine nsu i un lucru din care lipse te dragostea pentru aproapele nseamn c tot de interesul t u te ngrije ti. Pe cnd, de pild , atunci cnd o mam cere de la Dumnezeu s i se fac bine copilul s u s mearg lucrurile bine n familie, aceasta nu este pentru ea ns i, ci pentru binele casei. Iat , femeia cananeianc despre care vorbe te Evanghelia [Vezi Matei 15, 21-28; Marcu 7, 24-30.] nu cerea nimic pentru ea. Alerga n urma lui Hristos i l ruga s o ajute pe fiica ei care avea demon. Atunci Apostolii s-au apropiat de Hristos i I-au spus: F ceea ce- i cere ca s nu alerge

n urma noastr i s strige! . Dar El le-a r spuns: Nu sunt trimis dect c tre oile cele pierdute ale casei lui Israil [4.Matei 15, 26.] Cananeianca ns a continuat s cear ajutor. Atunci Hristos S-a ntors spre ea i ia spus: Nu este bine s iei pinea fiilor i s o arunci cinilor[5.Matei 15, 26.]Dar aceea I-a r spuns: Da, Doamne, dar i cinii m nnc din f rmiturile ce cad de la masa st pnilor lor . Atunci Hristos i-a spus: Pentru cuvntul acesta al t u, fiica ta s-a t m duit [Vezi Matei 15, 27-28; Marcu 7, 28-29.] A i v zut ce credin avea, ce smerenie, ce noble e, ce superioritate? Dac ar fi avut egoism, I-ar fi spus lui Hristos: Nu m a teptam de la Tine s m faci i cine! M-ai dezam git! i ar fi plecat revoltat . Ar fi avut i cugetul mp cat c s-a purtat foarte corect, foarte drept. Ba nc I-ar mai fi spus: M mir cum de st atta lume i l ascult ! - Gheronda, credin a ei a ajutat-o? - Noble ea ei a fost cea care a ajutat-o s aib o a a credin . Nu avea nici un pic de p rere de sine i nici vreo preten ie. Avea i gndul cel bun: De vreme ce Dumnezeu a spus asta despre poporul lui Israil, nseamn c tie El ceva. Noi apar inem unui alt neam. Cum se dobnde te noble ea - Gheronda, cum pot s dobndesc noble ea? - S te mi ti smerit, cu rvn curat i ntotdeauna s te jertfe ti. S cultivi sensibilitatea duhovniceasc . S r mi netulburat cnd altul te deranjeaz i s te bucuri c e ti deranjat i c nu deranjezi. C ci sunt unii c rora nu le pas dac i deranjeaz pe al ii, ci i preocup numai s nu fie ei deranja i. Al ii nu vor nici s deranjeze pe al ii, dar nici s fie deranja i. Iar al ii spun: Sunt sensibil, nu pot suporta nici m car o vorb . Dar ei jignesc pe al ii. Ce fel de sensibilitate este aceasta? Adev rata sensibilitate are noble e. - Gheronda, dac cineva are defecte, dar se lupt s dobndeasc noble ea, va fi ajutat? - Noble ea va alunga defectele. - Gheronda, libertatea duhovniceasc nseamn slobozirea de patimi? - Libertatea duhovniceasc este noble ea despre care v spun c trebuie s o ave i. i pentru ca omul s aib noble e, trebuie s nu existe nl untrul s u patimi josnice,

micime sufleteasc etc. Dumnezeu nu st acolo unde este micime sufleteasc , fiindc Dumnezeu este din fire bun. - Pentru ca s iubesc reaua-p timire, tot la noble e trebuie s lucrez? -Ah, nc nu a i n eles ce nseamn noble e! Noble ea are i ea vitejie, c ci atunci lucreaz inima. Ca s n elege i ce nseamn noble e, gndi i-v la Hristos. Ce a p strat Hristos pentru El nsu i? Nimic. A dat totul. S-a jertfit i Se jertfe te mereu pentru noi to i. Ne d dragostea Sa i ia p catele noastre. Noi ns , dimpotriv , vrem doar s primim dragoste. Gndi i-v i la ceea ce fac p rin ii: se jertfesc mereu pentru copiii lor, cu toate c se poate ca mai trziu s primeasc i lovituri de la ei. i chiar dac tiu ce-i a teapt , ei tot se jertfesc. Acela i lucru fac i animalele i p s rile. Rndunica se ngrije te de puii ei, iar ei la rndul lor se vor ngriji, cnd vor cre te, de puii lor. A a a rnduit dragostea nobil a lui Dumnezeu. Prin noble e omul intr n leg tur cu Dumnezeu - Cum se nrude te omul cu Dumnezeu, Gheronda? - Totul este ca omul s dobndesc noble ea duhovniceasc . Atunci se nrude te cu Dumnezeu. - Gheronda, se poate ca o maic s - i fac la chirie ndatoririle ei duhovnice ti, iar apoi s nu se mai ncumete s ajute la o ascultare de ob te? - Ce fel de ndatoriri duhovnice ti [7. Prin ndatoriri duhovnice ti se n elege lucrarea duhovniceasc pe care o face monahul la chilia sa. (Rug ciunea lui Iisus, metanii, studiu duhovnicesc etc.).]? n dauna celorlal i? Adic cel lalt s se osteneasc , iar eu s ndeplinesc ndatoriri duhovnice ti? Asta nu nseamn ndatorire duhovniceasc , mai ales la un tn r. Tn rul trebuie s caute cum s ajute un b trn. Adic tn rul s indeplinesc a a-zise ndatoriri duhovnice ti, iar un b trn s se chinuie s scoat la cap t o treab . Oare aceasta poate fi socotit jertf sau noble e? S studiez, s -mi fac ndatoririle mele duhovnice ti, iar treburile s le las pentru ceilal i? Astea-s lucruri g unoase! Multe suflete nu au sesizat nc sensul vie ii duhovnice ti. Nu au gustat schimbarea adus de noble e; se gndesc la ei n i i. n ncerc ri omul d examene. mi amintesc c odat , pe cnd m aflam n via a de ob te [8. Stare ul s-a nevoit n M n stirea Esfigmenu (Sfntul Munte Athos) ntre anii 1935-1955], p rin ii mi spuseser s r mn la chilie i s nu fac nici un efort, fiindc v rsam mereu snge. La un moment dat l v d pe fereastra pe un b trnel, pe portar, cum se chinuia s despice cu securea o buturug , ca s o ard n c min. Acest b trnel avea probleme cu intestinele i din pricina nencetatelor hemoragii

era foarte sl bit. Gndi i-v c dormea nc l at cu papucii, fiindc nu avea putere s -i lege i s -i dezlege. Sar atunci din pat, apuc securea, lovesc de dou -trei ori buturug i o despic. Dar ndat m-a podidit sngele pe gur . Ai n eles? Nici m car nu m-am gndit la starea mea, nici n-am mai inut seama de mine nsumi. Noble e duhovniceasc ! Nimic altceva nu-L nduio eaz att de mult pe Dumnezeu ca noble ea. Ea este receptorul Harului dumnezeiesc. Ct de simple i de u oare sunt lucrurile i ct de grele le facem noi! n toate este nevoie de noble e duhovniceasc . Dac cineva nu va n elege lucrul acesta, chiar de va face trei privegheri pe s pt mn sau de va ine de trei ori pe lun post negru de trei zile sau se va ruga ore ntregi, chiar de i va p stra i cur ia trupeasc , toate acestea nu-i vor fi de nici un folos. Nu spun c nu trebuie s le fac cineva i pe acestea, dar s se ngrijeasc s dobndeasc lucrul cel mai important dintre toate: noble ea duhovniceasc , care este cur ia sufleteasc . S nu existe nl untrul lui interes propriu, voie proprie, egoism, dorin a de a pl cea oamenilor i celelalte, pentru a se face pl cut lui Dumnezeu. Cnd nu exist toate aceste patimi, atunci, chiar i f r s se roage, omul are cur ie sufleteasc i se nrude te cu Dumnezeu, se une te cu El. Numai prin noble e omul reu e te s intre pe aceea i frecven cu Dumnezeu i s aib leg tur cu El, s lucreze pe frecven a lui Dumnezeu. Altminteri, butonul este ntors pe o alt frecven . De aceea c uta i s schimba i antena Exist antene verticale i orizontale. Cele verticale se sprijin pe ele nsele i nu fac bine contactul, pierd u or semnalul. Pe cnd cele orizontale se extind i de aceea au o raz mare de recep ie, nct reu esc s perceap chiar i semnalele slabe. Vreau s spun c cel care se sprijin pe sine nsu i nu s-a eliberat de propriul eu, nu are noble e. De aceea nu are nici Harul lui Dumnezeu, nici lumnare dumnezeiasc (n: Cuviosul Paisie Aghioritul, Patimi i virtu i, Editura Evanghelismos, Bucure ti, 2007)

P rintele Rafail Noica - Postul i iertarea, destin i voca ie a omului n ortodoxie

De cnd omul s-a desp r it de Dumnezeu, n Rai - mi vine s zic: de cnd "a divor at" de F c torul lui - omul deci, r mnnd f r de Dumnezeu, nu a ncetat s i caute Dumnezeul pierdut i s i caute adev rata sa fiin pe care nu i-o nchegase nc . Fiindc Adam, ca s devin ce trebuia s devin , ar fi trebuit s urmeze o cale pe care Dumnezeu, F c torul, avea s i-o dezv luie. Dumnezeu a nceput ntr-un fel paradoxal, cu o porunc ce p rea s fie restrictiv : "...iar din acel pom s nu m nnci, pentru c atunci cnd vei mnca, vei muri!" Restrictiv nu este, fiindc a mnca spre a muri nu e o mplinire; dar restrictiv n sensul de a nu mnca; fiindc zic P rin ii c Adam nu s-ar fi oprit acolo, ci din aproape n aproape s-ar fi dus acolo unde dorea s ajung , unde era voca ia lui, destinul lui, adic s i se deschid ochii i s devin ca Dumnezeu, cunoscnd binele i r ul, i mult mai multe. Dar iat c arpele l-a n elat. Vin tot felul de evenimente care duc la un prim sfr it al lumii: Potopul lui Noe. Dar nu s-a sfr it lumea, fiindc Dumnezeu a mai g sit n vremea aceea pe cineva cu care putea s aib un dialog, Noe, i prin Noe a salvat omenirea i restul zidirii de la pierzania total . Dup Potop vede i n Scripturi cum omul se s lb ticise total de la Dumnezeu. Citi i n primele C r i, i n Cartea Judec torilor, n ce hal de s lb ticie ajunsese omul. Dar nu avem nevoie s citim n nici o Carte a Scripturii ca s vedem mprejurul nostru, ast zi, n ce hal de s lb ticie am ajuns. Dar s lu m treapt cu treapt , toat secven a istoric .

n starea de dup desp r irea aceasta din prima perioad a istoriei p mntului Potopul, ncheierea acelei primi lumi - omul a r mas desp r it de Dumnezeu, invitregit de soarta lui i de destinul lui. Dar omul r mne ce 1-a numit Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu i asem narea (poten ial asem nare, dar chipul nu s-a distrus n om). i-acest chip strig c tre ale sale; dac vre i, n termeni politici moderni, " i caut drepturile." Acest chip al lui Dumnezeu i caut originea i destinul. i omul, de-a lungul istoriei, caut pe Dumnezeul lui i i caut inta lui. Rezultatul acestei c ut ri este puzderia de religii care acoper ntregul p mnt, de la cele mai primitive, cele mai v dit dr ce ti, pn la cele mai sub iri, toate care con in pe de-o parte un adnc de n elepciune, care reprezint pe om ca "chip al lui Dumnezeu" ce- i caut originea i destinul, i pe de alt tot felul de devieri care reprezint nrurirea duhurilor necurate, fiecare dintre ele care caut s - i afirme divinitatea proprie i caut s subjuge pe om poftelor acelor duhuri. Aminti i-v c unul din Psalmi zice c "To i Dumnezeii neamurilor sunt draci," adic duhuri necurate, i tot omul caut pe Dumnezeul adev rat, i tot omul n c utarea lui r t ce te pe undeva, fiindc duhurile rele sunt mai puternice, mai viclene, mai n elepte i mai capabile dect bietul om, care alalt ieri sau r salalt ieri s-a trezit din vecinica lui nefiin , i ast zi vie uie te pe p mnt: de trei ani, de dou zeci de ani, de aizeci de ani - dar ce sunt aizeci de ani de cunoa tere a vie ii n fa a a ceea ce este Via a, adic Dumnezeul cel Vecinie? i a a, toate religiile reprezint un adev r, i toate sunt o deviere de la acel Adev r pe care l caut omul. n aceast tnjire i - hai s zicem - nevoin a a omului, Dumnezeu l ntmpin , n m sura n care omul este "accesibil" lui Dumnezeu, dac g se te Dumnezeu pe cineva cu care "poate vorbi." C , n general, Dumnezeu "nu are cu cine vorbi" n lumea noastr . To i ne-am dep rtat, to i r t cim, to i, zice i Sfntul Pavel, caut ale sale, i nu ale lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu g se te un Noe, mai trziu g se te pe Avraam. n genera ia aceea g se te dou suflete, pe Melhisedec - enigma aceasta de om, care preinchipuie cinul preo esc unde avea s vin Hristos, Messia, Mntuitorul - i pe Avraam. Pe Melhisedec l l s m de-o parte din discu ia noastr ; el nu are mo tenire n istoria aceasta, el arat altceva, altceva-ul pe care to i l c ut m, adic vecinicia. n Avraam afl Dumnezeu un om n care g se te un ecou i din care poate s scoat un neam ales, adic un neam unde din cnd n cnd Dumnezeu g se te pe cte unul: i numim Proroci, adic oameni induhovnici i care au putut s prind ceva din Duhul lui Dumnezeu, fiecare n m sura lui, n m sura experien ei lui,

format (sau deformat ntr-o m sur ) i de cultur duhovniceasc n care era el n momentul acela, dar i de capacitatea lui de a primi insuflare de la Duhul cel adev rat al lui Dumnezeu. i Dumnezeu g se te oameni apropia i Lui, ncepnd cu Avraam i cei doi fii (adic fiul i nepotul), dup aceea pe Moisi, dup patru sute de ani, i a a mai departe. Prin to i ace tia, ncepnd cu Moisi, ne vorbe te Dumnezeu despre El i despre noi, despre destinul nostru, i ncearc s ntmpine aceast c utare adamic , sau poate avraamic : " Cine este Dumnezeu cel adev rat?" Aceast cultur , ncepnd cu Avraam, n care Dumnezeu cultiva n om linia profetic , adic linia omului, o cultur n care Dumnezeu poate s - i formeze oameni cu care poate vorbi mai deplin, aceast cultur culmina cu un fenomen total de nepriceput omului, care n lucrarea lui Dumnezeu ( i n puterea lui Dumnezeu) reprezint o unicitate istoric : Maica Domnului. Nu numai c Dumnezeu putea vorbi cu acest suflet, putea odihni deplin n acest suflet ("avea cu cine s vorbeasc "), dar ea a r mas Fecioar : mai presus de orice considera ie trupeasc , feciorelnic n d ruirea ei lui Dumnezeu. n eleg fecioria ei mai ales n sensul acesta, c niciodat n acest suflet nu a fost ceva mai presus de Dumnezeu, nainte de Dumnezeu. nti Dumnezeu, adic prima porunc a lui Hristos, " i s iube ti pe Domnul Dumnezeul t u, din tot sufletul t u, din toat inima ta, din toat mintea ta, din toat virtutea ta." Asta este cu prec dere cine este Maica Domnului! A spune a a - vorbesc acuma omene te, dup n elegerea mea - c Dumnezeu, tiind de acest suflet, l-a pus n trup de femeie, i femeie fiind, dintru aceasta a putut El nsu i s i ia trup, a a cum tim, i venind nsu i Dumnezeu n istoria omului pentru prima oar (dar ntr-un anume sens i ultima oar ), avem pe nsu i Dumnezeu Care ne vorbe te. De-a lungul istoriei, Dumnezeu ne vorbe te mai cu osebire prin ale ii Lui. Dar totu i, ca n Psalmul 118, "Spus-au mie c lc torii de lege cuvinte ntunecate, ci nu sunt ca legea Ta, Doamne." Acuma, nu numai "c lc tori de lege," dar i proroci i sfin i ai lui Dumnezeu au zis multe i insuflate, dar alta este totu i cnd nsu i Dumnezeu gr ie te despre El nsu i. Mul i s-au smintit n zilele noastre de diferen a dintre Vechiul i Noul Leg mnt. Mul i zic: Parc alt Dumnezeu vorbe te n Vechiul, dect n Noul. Nu, nu este alt Dumnezeu, dar vorbe te n m sura n care putea s vorbeasc - pe de-o parte, ct a putut "prinde" din Dumnezeu blndul Moisi (blnd, dar nu uita i totu i cum era legea lui Moisi!), i ct a putut vorbi prin ceilal i Proroci; dar i nc un lucru, ct a putut omenirea s primeasc ,vreo dou mii de ani de la Avraam pn la venirea Domnului. i Dumnezeu cultiv m car n poporul ales o cultur n care poate veni

El, ca s gr iasc lucruri de nenchipuit omului. De nenchipuit, de exemplu, ce? C Dumnezeu este Unul, este efortul ntregului Vechi Testament mpotriva multiplicit ii de dumnezei ce se prezentau to i omului. Dar, pe de alt parte, acest Dumnezeu ntrupat ne zice c este Fiul unui Tat , i ncepem s vedem o a doua Persoan . i n ultima Lui cuvntare, n foi or, vorbe te despre trimiterea Duhului Sfnt, "Carele din Tat l purcede" - a treia Persoan . O revela ie a unui Dumnezeu Unul, dar n trei Persoane: ce om ar putea s - i nchipuie a a ceva? Pn i ast zi mul i spun c este o tr snaie de-a filosof rii elenistice, sau mai tiu eu ce... Nu numai asta. Trei veacuri i-au trebuit omului ca s con tientizeze aceast nou revela ie i s se nasc cuvntul acesta, "Treime," adic un Dumnezeu n Trei Persoane. i multe lucruri au trebuit con tientizate de-a lungul istoriei: paisprezece veacuri pn la Grigorie Palama, pentru c omul s con tientizeze c n Dumnezeu sunt dou aspecte: esen a lui Dumnezeu, ceea ce este El n El, nsu i, cu care noi nu putem comunica. (Noi nu suntem nezidi i, noi nu suntem fiin din sine precum este Dumnezeu). i energia, prin care Dumnezeu Se manifest i Se d ruie te total omului, i prin aceste energii omul se poate ndumnezei mai mult dect i nchipuia nsu i Adam care caut s i se deschid ochii i s vad ce vede Dumnezeu. C omul poate deveni un Dumnezeu, prin puterea i lucrarea lui Dumnezeu ca har, pn la identitate total cu Dumnezeu. Total , dar nu n esen . Noi r mnem f pturi, dar via a care va fi n om n vecinicie este via a a nsu i Dumnezeului celui mai nainte de veci. Via a ns i este dumnezeiasc , via a ns i este mai nainte de veci, deci f r de nceput i f r de sfr it, i de aceast via se va mp rt i deplin omul n des vr irea lui, la sfr itul veacurilor, cnd Dumnezeu va deveni toate intru to i. i-acuma am ajuns, cu Hristos i cu ntruparea, n ceea ce numim noi Noul Testament sau Noul Leg mnt, o nou epoc a istoriei. i ce se ntmpl n acest Nou Leg mnt? Deja Apostolii anun au c "lupi cumpli i" vor veni s sf ie turma lui Hristos. i au venit, i au sf iat-o, i au bntuit. Acuma nu p gnismul, c p gnismul reprezint omul n necuno tin a lui, i oarecum ntr-o anume nevinov ie ce i caut originea i Dumnezeul i soarta; acuma ereziile reprezint omul, care se arat refractar revela iei dumnezeie ti, care acuma cunoa te i respinge i leap d adev rul. Vede i c , n sensul acesta erezia este mult mai cumplit , mult mai vinovat dect vechile p gnisme. i aceste erezii au fost prev zute i de Dumnezeu, i oarecum i n prorociile din Vechiul Leg mnt, i de Apostoli; i ereziile acestea vor bntui

pn cnd r utatea i va atinge str fundurile care sunt prorocite n C r ile Scripturii noastre. Binen eles c tragedie cumplit , dar n care vedem c Dumnezeu este Cel ce ine h urile destinului istoriei, de exemplu cnd zice Mntuitorul, n prorociile despre sfr itul lumii: "Iar cnd aceast Evanghelie" - adic bunavestire a mp r iei "se va propov dui tuturor neamurilor, spre m rturie lor" - adic putere de a se mntui i ele - "atunci va veni sfr itul." Zice Mntuitorul: "Ve i auzi de r zboaie i ve ti de r zboaie, dar sfr itul nu va fi nc ; c acestea trebuie s vin ." Deci atunci cnd Dumnezeu i va termina lucrarea de mntuire adamic , atunci, prin Pronia lui Dumnezeu, va fi la fel cum a fost n zilele lui Noe cu Potopul (care Potop este, mai mult dect probabil, lucrarea vr jilor care se f ceau n vremea aceea; dac vre i, o amintire a acestui Potop n mitologie este mitul ucenicului vr jitori care a dezl n uit apele i nu a tiut cum s le st vileasc ). Dumnezeu a st vilit acel Potop pn cnd ultimul, Noe, a intrat n chivot i a nchis chepengul, i-atunci s-au dezl n uit r ut ile omului. A a cred c va fi i sfr itul. Are aerul c r utatea biruie, c ne n v lesc i ne nghit toate puterile ntunericului, precum a zis Hristos n Ghethsimani: "Ci acesta este ceasul vostru i st pnirea ntunericului." Dar eu am nceput s n eleg: de nu ar fi zis Cuvntul lui Dumnezeu acest cuvnt, c "acesta este ceasul vostru i st pnirea ntunericului," pn ast zi nu ar putea s -I fac nimica. A fost un cuvnt de ng duin , prin care dup aceea s-au putut dezl n ui s -L aresteze, s -L judece pe nedrept, s -L osndeasc mor ii pe nedrept, s -L r stigneasc , s -L batjocoreasc , i El ca un neputincios. De ce? Fiindc eu sunt neputincios! Ca un vinovat - de ce? Fiindc eu sunt vinovat! Ca un p c tos - de ce? Fiindc eu sunt p c tos! A luat asupra Lui toate ale mele. "N-a putut" s Se pogoare de pe Cruce cnd l-au provocat. De ce? Fiindc eu n-a putea s m pogor de pe cruce, nici cei de la dreapta i de la stnga Lui; i i-a asumat acest "canon" al poc in ei, care este al meu, pn cnd prin Cruce - a a cum zice Liturghia Sfntului Vasilie - S-a "pogort n iad ca s plineasc cu Sine toate." i f cnd aceasta, "a dezlegat durerile mor ii." A adar, cu Hristos avem pe Dumnezeu Care ne gr ie te, Dumnezeu Care ne arat care este sensul zidirii, ce gnd a avut Dumnezeu cnd a zis "S facem om n chipul nostru i n a noastr asem nare," care este originea omului i care este destinul omului. i aceast descoperire dumnezeiasc este ceea ce numim - fie

sub forma ei apostolic , fie sub forma ei de-acum - Biserica. Biserica este acolo unde, la chemarea lui Dumnezeu - hai s zicem ca n Rai: "Adame, unde e ti?" Adam, n loc s r spund cum a r spuns el n Rai, s poat r spunde: "Iat eu!"; acolo unde, la glasul chem rii lui Dumnezeu, omul se prezint naintea lui Dumnezeu ( i zic: se prezint a a cum este!), i unde prime te de la Dumnezeu aceast descoperire, i ncepe, cu dumnezeiasc insuflare, c l toria lui dintru aceasta nefiin , n care suntem nc , intru fiin . Via a aceasta care n terminologia Noului Testament se nume te poc in nu este nimic altceva dect dinamica c ut rii veciniciei, r spunsul adamic la chemarea lui Dumnezeu, i acest "Iat eu!", cnd Adam, n loc s se mai ascund dup copaci fiindc este p c tos, vine la Dumnezeu a a cum este. La fel cum facem noi n taina m rturisirii, ne ar t m precum suntem, i zic: F r "frunze de smochin" (Dumnezeu ne acoper cu mbr c minte mai adev rat dect frunzele! noastre de smochin). Dumnezeu este Cel ce ne scoate din nefiin , Dumnezeu este Cel ce ne mputernice te n c l toria aceasta dintre nefiin intru fiin . Revenirea intru fiin " aceasta este: poc in , dinamica spre via a vecinic . Ea presupune dreapta n elegere, pn cnd Dumnezeu va fi gr it nsu i cu Adam, c din gura lui Dumnezeu s ias adev rata revela ie. Nici religiile p gne, dar nici Prorocii nu au putut s d ruiasc omului limpezimea acestei c l torii, adev rul, prin care omul s poat ajunge la adev ratul s u destin. Dreapta n elegere a acestui adev r, pentru care Dumnezeu a trebuit s Se pogoare prin ntrupare, pentru care Dumnezeu a trebuit s - i asume Lui "canonul" nostru al mor ii pentru p cat, jertfa pe Cruce, pogorrea n iad, nvierea a treia zi, n l area la ceruri, ederea de-a dreapta i cea de-a doua i nfrico ata venire - ca i tot ceea ce eman de aici, se nume te Ortodoxie. Dreapta n elegere, dreapta prosl vire a lui Dumnezeu este Ortodoxia. n nv lm agul duhovnicesc al vechii lumi, lume care culmina cu Vechiul Testament i venirea Domnului, ortodoxia era reprezentat de un Abel care se ucide de fratele lui; de Sith, care nlocuie te pe Abel, de Enoh, un nepot de-al lui Sith, apoi de Noe, prin care Dumnezeu salveaz ce poate salva din lumea veche, de Avraam i de Melhisedec, de Moisi i de Proroci, i de Maica Domnului, care este culmea omenirii, culmea r spunsului adamic; i toat cultura de la Moisi pn la Hristos: asta reprezenta ortodoxia, dreapta sl vire. n toat harababura aceea a duhovniciei primitive a lumii Vechiului Testament erau cteva glasuri i era un popor i o cultur care, de bine de r u, se ineau de Dumnezeu cel Adev rat. n Noul Leg mnt, adic perioada istoric de dup Leg mntul lui Hristos, Dumnezeul ntrupat, ortodoxia este exprimat , a a cum se nva i n teologie, n diferite dogme ce trebuie n elese totu i nu n liter , n slova

moart , ci n duh i n adev r, cum a zis Mntuitorul Samarinencii; o n elegere care-i ng duie omului s urmeze calea cea adev rat ce duce la mntuire. Ce este mntuirea? Mntuirea n veacul acesta este dinamic . Mntuirea se manifest prin faptul c , din aproape n aproape, mai mult dreapt n elegere intr n inimile noastre, mai mult lumin ne cuprinde, lumina ce se manifest n faptele vie ii noastre. Care fapte? P i adev ra ii oameni nu suntem noi; antropologia noastr , binen eles, e Hristos Omul, dar dup El sunt Sfin ii. Sfntul nu este un om programat cndva mai nainte de c tre Dumnezeu, ca s -1 pun pe un piedestal nalt i s -1 prosl veasc . Sfntul este un mim care din aproape n aproape i-a s vr it drept c l toria aceasta, cu din ce n ce mai pu ine alunecu uri, pn cnd via a lui a devenit a a cum ne prezicea Hristos: "Cel ce crede n Mine, faptele care Eu le fac le va face i el," minuni, nvieri din mor i, cuvnt prorocesc, nep timire - n cele mai cumplite condi ii. Mucenicii care p timeau ( i, oarecum, nu p timeau), au putut s - i asume chinuri de nenchipuit, i nu numai b rba i vnjo i i eroi, dar femei, ba chiar copii, care au putut s sfin easc p mntul cu sngele lor. De unde puterea aceasta, de unde via a aceasta? Aceasta este ceea ce se nume te mntuire n aspectul ei istoric. Iar mntuirea n aspectul ei final, binen eles, este ederea de-a dreapta lui Dumnezeu i Tat l mpreun cu Iisus Omul. Dar deocamdat mntuirea n aspectul ei dinamic se manifest n fapte dintr-astea. Facerea de minuni, de exemplu, este numai unul din lucruri, i nu cel mai pre uit de sfin ii istoriei. Cele mai pre uite de sfin ii istoriei sunt virtu i ca smerenia, de pild , care este poarta deschis dragostei, dragostea fiind cuvntul la care se reduc toate poruncile dumnezeie ti. C Hristos a ar tat c prima porunc este a iubi pe Dumnezeu, a doua a iubi pe aproapele; iar a treia porunc o arat atunci cnd zice Mntuitorul: "Nou porunc dau vou , ca- s v iubi i unul pe altul a a cum Eu v-am iubit." Cum ne-a iubit? C zice c dac I-a iubit pe ai S i, I-a iubit pn n sfr it, i sfr itul a fost pe Cruce. i zice: "Nimeni mai mare dragoste nu are dect cea de a- i da sufletul pentru prietenii s i. Voi sunte i prietenii Mei, dac ine i cuvntul Meu." i ne-a poruncit aceea i porunc . Deci trei porunci care se reduc la un singur cuvnt: dragoste. Asta este ceea ce pre uiau mai presus de toate sfin ii din istorie. Dar rezultatul acestei vie i este c a face minuni, de exemplu, cum ncepeam s zic adineaori, nu este un lucru a a de uimitor, este firescul acestei vie i. A putea gr i cuvnt dumnezeiesc, a fi proroc deci, nu numai n sensul de a vesti ce va s fie, dar acum a vesti cuvnt de-al lui Dumnezeu nu mai este ceva deosebit, este firescul acestei vie i, este firescul vie ii n care se manifest ceea ce numim noi mntuirea.

Acuma, n perioada Noului Leg mnt, cu ereziile n care se manifest omul ce continu s fie lep d tor de Dumnezeu, Ortodoxia r mne ca un fir sub ire n contextul acestei omeniri o mo tenire a unor sfin i ce nu au vrut s lepede pentru nimic n lume, pentru nici un ideal, pentru nici un profit, fie el temporal sau vecinie, Adev rul pe care Hristos Dumnezeu cel ntrupat ni 1-a ar tat. Biserica nici nume de Biseric n-ar trebui s aib , dar mite titlul de "Ortodoxie," dreapt sl vire. Binen eles c , dac e Biseric , este Ortodoxie - dreapta sl vire sau "dreapta opinie" (ba chiar "dreapta n elegere" este nc o posibil traducere, depinznd de context). Toate acestea nici n-ar trebui s existe. Ortodoxia nu este altceva, n esen a ei, dect a a cum 1-a gndit Dumnezeu pe om dintru nceput. Dar n cacofonia aceasta duhovniceasc a istoriei, a mul ilor pretin i dumnezei, a multelor pretinse nalte idealuri, cum au fost toate ereziile care au bntuit i bntuie pn azi istoria, acest firesc intru care Dumnezeu a f cut s se nasc chipul Lui i asem narea Lui a trebuit s - i ia i el un titlu, i i-a luat titlul de Dreapt -sl vire. Deci, iubi i fra i i surori, a a n eleg eu Ortodoxia. i m-au ntrebat mai mul i dintre voi de-a lungul anilor ct am fost aici, cu c i m-am ntlnit, ce am n eles eu cnd am zis atuncea n '93 c Ortodoxia este firea omului. Asta n eleg. Este felul n care Dumnezeu a f cut pe om, lucru de la care omul s-a desp r it prin Adam; i omul i caut de-a lungul istoriei adev rata lui fiin , adev rata lui origine i adev ratul lui destin. Pentru mine asta este Ortodoxia, i dac ast zi Ortodoxia este nchegat ntr-o Biseric care, ntre altele, are un aspect istoric, institu ional, cu canoane, cu feluri de-a fi, cu un fel de-a se mbr ca, poate un fel de a vorbi - toate astea sunt ceea ce numesc eu o cutie de carton pe care scrie "PTT" i n untru sunt "comori de nedescris." Dar s m ierta i, i nalt Preasfin ite, i teologi, s nu se mai aud ntre noi c Ortodoxia este o "institu ie," fie ea "divino-uman ." Ortodoxia nu este o cutie de carton pe care scrie "PTT": este ceea ce con ine. n aceast Ortodoxie mi cere titlul de ast zi s vorbesc despre post i iertare ca destin i ca voca ie. Eu mi voi lua "obr znicia" i r spunderea de a defini pur i simplu cei patru termeni - post, iertare, destin i voca ie. De unde voi ncepe? Poate s ncepem de la destin i de la voca ie, fiindc de mai multe ori am spus c omul i caut destinul lui adev rat i Dumnezeu, vorbind omului, i ar t care-i este destinul. Destinul nu este altceva dect ceea ce caut Adam, i l p c le te arpele, implicit, pretinznd c Dumnezeu vrea s -l opreasc de la asta, c "dac vei mnca din acela, s tii c o s i se deschid ochii i vei deveni ca Dumnezeu, i vei cunoa te binele i r ul." i a mncat i, zice Scriptura, "i s-au deschis ochii." i ce "taine dumnezeie ti" a v zut Adam cnd i s-

au deschis ochii? Ce lucruri negr ite? S-a v zut gol, i s-a ru inat de el nsu i i de so ia lui, Eva, i ea de Adam. Asta este dumnezeire, fra i i surori? Asta este ce voie te omul? Dar asta, tim cu to ii din p cate (din p catele noastre), este rezultatul p catului - dezam gire. Dezam gire - interesant cuvnt, i de luat n serios! Cnd suntem dezam gi i, s ne uit m unde eram am gi i, i atuncea durerea dezam girii va putea deveni un moment al mntuirii noastre, s nu mai fim am gi i. Deci o putin de a ne lumina. Dar s continu m cu destinul. Destinul adev rat al omului este deci ceea ce toat tradi ia filocalic , tradi ia bisericeasc de la Apostoli - ba chiar de la Adam! nume te ndumnezeirea. Dac Dumnezeu a f cut pe om "chip i asem nare," ap i nu a glumit. i uita i-v ce are de zis Hap Mariei Egipteanca, cnd Sfntul Zosima s-a uimit n ce fel, i prin ce metode Dumnezeu a mai adus nc un suflet la mntuire - i ce mntuire! C Zosima dac v uita i atent la scriere, era omul cel mai luminat din vremea lui, om care din pruncie s-a dat lui Dumnezeu i a urmat toate nevoin ele de nchipuit, i a inventat i el altele prin care s ajung mai aproape de Dumnezeu. i ngerul vine s -i spun : "Du-te acolo, Zosima, ca s vezi c cel des vr it are o c l torie mai lung de f cut dect cea pe care ai s vr it-o pn acum!" Deci Zosima era un om des vr it, iar c l toria ca s ating n l imea Mariei Egipteanca era mai lung . i a r mas uimit Zosima. Vede i ce scrie cartea: a r mas pn la urm ucenicul acestei sfinte. Deci destinul omului este acesta, atta ct putem vedea n istorie. Dup istorie ce vedem? P i uita i-v la to i sfin ii ace tia care sunt ni te mor i: avem pe p mnt moa tele lor n bisericile noastre, trupuri moarte, oseminte; dar zicem "moa te," le cinstim, i pe bun dreptate, c ele nu ne produc efectele mor ii. n cel mai r u caz, nimic: Un os! Dar n general ele prezint lucruri ce nu se asociaz cu moartea, miresme. Moartea nu este o mireasm , pute - ierta i-mi cuvntul, dar asta-i realitatea! Moartea este urcioas ; de la moa te izvor sc miruri nmiresmate cu care ne vindec m de boli. De la aceste "oseminte moarte" izvor sc puteri care nvie pe al ii din moartea lor, i-i aduc napoi la via ca s - i continue calea poc in ei pn s se des vr easc i ei. Deci cnd zice Hristos c "Cei care cred Mie, cele ce fac Eu i ei vor face" uita i-v , ca i dup moarte! P rintele Paisie Aghioritul spune undeva c cineva l-a acuzat c "Voi monahii sunte i pomi sterpi, c voi nici; m car nu aduce i via a n lumea asta." i zice: "Ce zici, m i frate? C dac vreun monah sterp, cum i zici, se sfin e te, el i dup moarte na te: na te din femei sterpe z misliri, na te din p c to i sfin i, na te din mor i, prin; minunile acestea, nvieri, i alte minuni de negr it."

Toate acestea nu sunt supersti ii, nu sunt mituri, a a cum o vrea de multe ori modernitatea, sterilitatea c rei gndiri s-a infiltrat pn n rndurile gndirii biserice ti. Adic cum a prorocit Mntuitorul: "Cnd va veni Fiul Omului, g si-va El credin pe p mnt?" Ruga i-v , fra i i surori: "Da, s g se ti, Doamne, n mine s g se ti credin !" Deci acesta este destinul, dup a a-zisa "moarte" a omului. Vedem c ceea cer face Dumnezeu, dac cu credin cerem de la Dumnezeu ceva i ni se mpline te rug ciunea, putem cere i Maicii Domnului! Uite un om ca noi, ca s zicem a a, uite Sfntul Nicolae, uite Sfin ii Apostoli - ori icare dintre Sfin i i poate face ce face i Dumnezeu. i n via a asta, ntr-o m sur , ei au ar tat aceste semne, dar mai ales dup moarte ace ti sfin ii se comport ca Dumnezeu. De ce? ndumnezeirea omului! Acesta este destinul, i aceasta este ce nseamn Dreapta Sl vire. Dreapta Sl vire - ca s lu m o explica ie "negativ " din Crezul Sfntului Athanasie - "Cel ce nu crede a a, n afar de multe ncurc turi n via a aceasta (ierta i-m , parafrazez n cuvintele mele, nu v pot cita exact); "n afar de multe tulbur ri i ncurc turi n via a aceasta, risc i pierzania vecinic ." Deci lund pozitiv cuvntul acesta, dreapta sl vire, ortodoxia, "cel ce crede a a," n afar de reu it duhovniceasc n via a aceasta, dup a a-zisa "moarte" devine i mai mult ca Dumnezeu. Pn cnd? Pn la trmbi a cea de pe urm , cnd ns i mortalitatea aceasta, osemintele noastre vor nvia i vom fi cu trup cu tot ca Hristos cel de dup nviere, mpreun cu Hristos, de-a dreapta Tat lui. Deci destin: acesta este destinul nostru. Voca ie. Ce este voca ia? Tradus n romne te, voca iei putem s -i zicem chemare. Voca ie este un cuvnt pe care l-am importat n limba noastr din apusenistica (original din latin ), voce, voca ie. Este chemare, chemarea c tre om: "Adame unde e ti?", cu sensul c : "Hai, vino, prime te de la Mine acuma duhul mntuirii," cum ar zice Dumnezeu, " i n duh de poc in reia- i drumul pn la ndumnezeirea pe care o pofte te. Deci voca ia omului este chemarea lui Dumnezeu spre ndumnezeire, chemarea prin care Dumnezeu cheam pe om spre a- i mplini destinul: pe p mnt, n m sura p mnteasc , iar dup a a-zisa "moarte," vecinicia, destinul n vecinicie, deci fericita mp r ie mpreun cu Dumnezeu, n vecii vecilor. Atuncea, n contextul acesta, ce este postul? i ce este iertarea? ncep cu iertarea. Cnd l-a ntrebat un legiuitor pe Hristos care este porunca cea dinti, cea mai

important n Lege, Hristos a spus: "S iube ti pe Dumnezeu." Aceasta-i prima porunc . i f r s i se cear , Hristos S-a gr bit s -i citeze din Vechea Lege o a doua porunc , care zice c este n chipul celei dinti: " i iube te- i aproapele ca nsu i pe tine" Este Hristos, Cuvntul lui Dumnezeu, care a pus cele dou porunci mpreun . Ele se con in n dou C r i separate. n A Doua Lege, n cele zece porunci, prima porunc ntr-adev r este: "Auzi Israil, Dumnezeul t u un Dumnezeu este, i s iube ti pe Dumnezeul t u," a a cum a zis i Mntuitorul. A doua porunc este n Levitic, unde spune ntr-un cu totul alt context: "S iube ti pe aproapele t u c pe tine nsu i." Sau, n zicala romneasc , "Ce ie nu- i place, altuia nu face." Dar Hristos le-a pus pe acela i plan, c prima i a doua porunc . Ce se ntmpl n aceast iubire? Hristos zice: "Cel ce p ze te cuvntul Meu este cel care M iube te." Deci dac Adam nu a p zit cuvntul dumnezeiesc n Rai, nseamn c ntr-o m sur a c zut de la dragostea de Dumnezeu, a nc lcat iubirea lui Dumnezeu. Cred c nu este om pe p mnt care s nu tie ct de dureroas este o iubire tr dat , o iubire r nit . n m sura n care ai iubit pe cineva i acel cineva i-a fost nevrednic iubirii tale, tii ct de dureros este. Deci dragostea, fie ea i atotputernic a lui Dumnezeu, este, putem zice, vulnerabil . Dragostea lui Dumnezeu este sub ire. Nu c Dumnezeu e vulnerabil, nu atotputerea Lui - departe de mine gndul sta! Dar calitatea dragostei este vulnerabilitatea. Dragostea este o sub irime a darii de sine celuilalt d ruire total . Ne-a ar tat Hristos pn unde S-a dat pe Sine, nu numai pn la Cruce i pn la moarte, dar pn i la str fundurile iadului, pn i a mp rt i soarta Lui cu nelegiui ii, i n ultima clip a vie ii a g sit un fel de a mntui pe un p c tos; c a provocat, prin r zvratul unui tlhar, poc in i spovedania dreapt a celuilalt tlhar, pn unde s poat s -i spun : "Amin, ast zi vei fi cu Mine n Rai." Ast zi! Deci iubirea este de o sub irime, de o ging ie, de o duio ie a unei d ri de sine pe care noi nu o nchipuim, c suntem nc grosolani n biologia noastr i b d rani n neduhovnicia noastr . Dar n sensul acesta vreau s zic c dragostea este o tr ire de o deosebit sub irime, a c rei nc lcare este o deosebit durere. Iat ns c cel r nit, cel care iube te i se r ne te nu este cel care moare: cel care moare este cel ce ncalc dragostea. Cel care iube te se r ne te nu atta c este lep dat, dar se r ne te v znd c cel iubit al lui, pentru p catul ce l face mpotriva lui, va muri. Dumnezeu nu este a a cum l vede o teologie mincinoas , "ofensat de transgresiunea lui: Adam." Dumnezeu moare; de durere c cel iubit al Lui, ntiul

pl smuit, i to i care aveau s se nasc din el, vor muri de acum ncolo. "P mnt e ti i n p mnt te vei ntoarce." Dumnezeu, n dragostea Lui, nu a putut s lase pe cel iubit s piar i a luat asupa- i "canonul" de poc in , canonul p c tos, adic crucea i ru inea. Uita i-v cum o ntreag munc a lui Hristos ca Dasc l care a propov duit dragostea s-a z d rnicit n cteva ceasuri! Deci ru inea z d rniciei unei vie i ntregi de nevoin . Toate ru inile i toate neputin ele i le-a nsu it Cel Atotputernic, ca s Se asemene ntru totul neputin ei omene ti, ca s poarte asuprai neputin a mea, p catul meu, ur ciunea mea, r utatea mea, ca i cum El era p c tos, neputincios, urt, r u i supus mor ii. De ce? Fiindc Dumnezeu, fiind atotputernic, nu este nimic n cer sau sub ceruri care poate s -L biruiasc . Face El pe neputinciosul pn Se pogoar n iad - dar atunci, iadule, s vezi ce te a teapt ! Zice Sfntul Ioan Gur de Aur n Propov duirea de Pa ti: "Iadul trup a primit, i de Dumnezeu s-a lovit." Sau, cum zic alte tropare sau icoase pe care le avem n Triod: "De-abia a nceput s se nfig Crucea lui Hristos n p mnt, c iadul a nceput s se plng : Cine a pus un piron de lemn n inima mea?" Asta este puterea lui Dumnezeu. i, cum spuneam cndva la M n stire, tot a a, ntr-o cuvntare, dac noi eram filosofi adev ra i, dac noi aveam premisele gndirii noastre drept nchegate, numai din a privi toate filosofiile, religiile i idealurile acestei istorii am n elege c singur Hristos este Dumnezeul cel adev rat, tocmai din neputin a n care Se nf i eaz . Cine i poate permite atta neputin ? Cine i poate permite o a a z d rnicire a toat lucrarea lui? Numai Cel ce tie c este atotputernic i c nimic nu l poate birui. "A teapt tu, moarte, a teapt tu, iadule! Nu m mpotrivesc Crucii, nu m lupt acuma c s ar t omului c pot s m dau jos de pe Cruce, nu fac minune s vin Ilie s m ia de pe Cruce, sau mai tiu eu ce... A teapt tu, iadule, cel de pe urm !" To i ntemeietorii de religii, de filosofii sau de idealuri au luptat, n tot felul. i a trebuit ca i Moisi s i apere religia, ideologia, filosofia, cu tot felul de amenin ri, ba chiar cu moartea. Atotputernicul nu are nevoie s fie ap rat. Zicea cineva la noi, acolo n Anglia, care voia s m rturiseasc adev rata credin , i mi spunea: " i o s m lupt ca s apar adev rul!" i mi-a venit cuvntul acesta: "De ce nu te la i ap rat tu de adev r, de Adev rul nsu i?" i i-a "picat fisa," i a tiut de atuncea ce s fac . Nu att noi ap r m adev rul, ct noi trebuie s intr m n adev r i s l s m Adev rul s ne apere pe noi. Adev rul ce este? ntrebare eretic . Fiindc Adev rul

este un "cine." Hristos, Cuvntul lui Dumnezeu, a zis: "Eu sunt Adev rul i Calea i Via a." n acest context al iubirii, iubire r nit de nc lcare, dac cineva moare nc lcnd dragostea, ce se ntmpl cu el? Cel care iube te nu rabd ca omul s moar . Ce nseamn toate cele pe care le ntreprinde Dumnezeu n ntruparea Lui? Ce altceva, dect iertarea? Dragostea iart celui p c tos. i acuma v spun ca iertarea nu este un procedeu. Iertarea este o parte integrant a iubirii. Dac de cteva ori m-am dus la duhovnicul meu cnd am f cut vreo boroboa i am cerut iertare, mi-a spus: "P rinte Rafail, e ti iertat nainte s ceri; dar dac e ti a a, noi cum putem s tr im cu tine". Iertarea este dat nainte s o cerem. "Dumnezeu este dragoste," zice Apostolul. Putem s zicem: "Dumnezeu este iertare." Iertarea este deja dat , noi trebuie s ne-o nsu im, trebuie s ne ridic m la vrednicia acestei iert ri, i atuncea vom vedea cum iertarea face parte integrant din Iubire. A a trebuie s devenim i noi. n sensul acesta iertarea se poate n elege ca voca ie a omului, adic s nv m s devenim precum este Dumnezeul nostru, s nv m s mp rt im aproapelui nostru ceea ce i noi dorim s primim de la Dumnezeu, ba i de la aproapele. Sau, cum ne spunea stare ul ntr-o cuvntare n Duminica de dinainte de Post, Duminica Iert rii: "Noi ca oameni nu putem s nu p c tuim unul mpotriva celuilalt, dar datoria noastr este s ne iert m unii pe al ii i s ne relu m, s continu m, c l toria poc in ei i a mntuirii.' Postul. Ce este postul? Postul, ca orice nfrnare de la cele ale lumii acesteia, de la cele ale vie ii biologice, este parte dintr-o nevoin omeneasc prin care mic or m pu in p rt ia noastr cu materia, cu biologia. E o tain n om, unde, mpu innduse puterea acestei biologii grosolane, se poate da mai mult liber-fru duhului s - i exprime ale sale. Dac vre i, n expresia Sfntului Pavel, "trupul rvne te mpotriva duhului i duhul rvne te mpotriva trupului." i poate to i, sau mul i dintre noi cunoa tem i asta: sunt momente, care sunt probabil momente de har, cnd, dac mnc m, parc "stric m" ceva care mi c n duhul nostru, n inimile noastre. Dac mai avem prea mult p rt ie cu ale p mntului, parc se risipe te ceva mai pre ios.

Aceast con tientizare poate s mearg foarte departe, pn la acele nevoin e precum le cnt Troparele pentru sfin i cuvio i, "nevoin e mai presus de fire." Dar deocamdat nevoin e pe m sura puterii noastre fire ti, de i postul, nu este post n sensul adev rat al cuvntului - cum a postit Moisi, cum a postit Ilie, cum a postit Mntuitorul, patruzeci de zile nemncnd nimic. i au postit i P rin ii no tri din coala filocalic , ca s -i zicem a a, de cnd cu Antonie cel Mare, ba poate i nainte. Au postit i patruzeci i, zic n Patericul Egiptean, i aizeci de zile ( i au socotit c totu i patruzeci de zile este m sura omului cum a ar tat-o Hristos, Dumnezeu cel ntrupat). Dar ce numim noi post este un prim pas, accesibil tuturor. Este, putem zice, un regim, o diet . Vede i c postul, ca orice nfrnare, ine de dragoste Dragostea cere o nevoin . i dragostea celor ale lumii acesteia cere nevoin . Cte fete tinere ast zi nu in regim ca s - i p streze silueta? n m sura i n legile dragostei de care e ti cuprins este i m sur i legile nfrn rii sau nevoin ei cu care o s te nevoie ti. Noi rvnim c tre cele ale vie ii vecinice, dar trecem prin nevoin e asem n toare; ne nevoim nu ca s ne p str m silueta, nu pentru acelea i motive ca tinerele care vor s i c tige pe cineva n via a aceasta, un so , ci n primul rnd, fiindc un trup prea greoi nu prea se d rug ciunii. i chiar pentru motive de s n tate am putea s inem acest post, fiindc s n tatea este folositoare pentru via a noastr duhovniceasc . i-n al doilea rnd, dar cu mai mult importan , pentru a l sa mai mult liber-fru duhului s se manifeste. Deci mi vine s zic a a: A nu se n elege c postul i iertarea sunt destin i voca ie a omului n Ortodoxie. Postul este o nevoin , un mijloc ca toate nevoin ele; iertarea este aicea manifestare a iubirii; iar voca ia omului este dragostea, care i este destinul omului, n m sura i n sensul n care, cum zice Apostolul, "Dumnezeu este dragoste." i-aceast dragoste este legea vie ii i legea veciniciei. P rintele Rafail Noica

S-ar putea să vă placă și