Sunteți pe pagina 1din 106

CNT

ARILE
SFINTEI LITURGHII
Copyright c 2006-2008 C at alin Frncu si Raluca Balaban.
Aveti permisiunea de a copia, distribui si/sau modica acest document conform termenilor Licentei GNUpentru Docu-
mentatie Liber a, versiunea 1.2 sau orice versiune ulterioar a publicat a de Free Software Foundation; f ar a Sectiuni Invari-
abile si f ar a Texte De Copert a. O copie electronic a a acestei licente se a a la http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.
Acest document a fost formatat folosind L
A
T
E
X si Lilypond. O versiune electronic a a acestui document se a a la
http://catalin.francu.com/Music/liturghia.
Versiunea 1.3 (6 iunie 2008)
3
I. Cnt ari si r aspunsuri liturgice
Liturghia catehumenilor
Preotul: Binecuvntat a este mp ar a tia Tat alui si a Fiului si a Sfntului Duh, acum si pururea si n
vecii vecilor.
Cantorul:

_
,
_
,
_
8
,
_
,

A
,
mf
A
,
mf
A
Bas
Tenor
Alto
Soprano
,

,
mf
A
,
mf

min.

min.

min.

min.

Ectenia Mare
Preotul: Cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
4
Preotul: Pentru pacea de sus si pentru mntuirea suetelor noastre, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
Preotul: Pentru pacea a toat a lumea, pentru bun astarea sntelor lui Dumnezeu biserici si pentru
unirea tuturor, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
lu
,
_
,
_
te.
4
4
te.
,

mp
te.
mi te.
,

mi
4
4
mp
,

,
ne
Doam
_

,
ne
,
,
lu
8
_
Doam
ie
,
,
,
lu mi
,
,

,
,
mp
mi
,
,
,
,
mp
lu
,
,
,

ie
,
,
,
ne
,
Doam
,
,
_
,

3.
4
4
,
,
,
4
4
_
Doam
ie

,
ie ne
,
5
Preotul: Pentru sfnt a biserica aceasta si pentru cei ce cu credin t a, cu evlavie si cu fric a de Dum-
nezeu intr a si se roag a ntr-nsa, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
_
,
,
,

8
te.
lu
Doam
, ,
ie
mi ie
,
,
,
,
,
,
mi
,
Doam mi
_
mi ne
,
_
ie
,

,
_
,
,
ne

ne
, ,
ie
,
Doam
4
4
_
4.

lu
,
,
ne
te.
,
,
4
4
lu
,
,
,
,
_
,
,
4
4
Doam
,
lu
,
,
,
,
te.
te.
,
4
4
Preotul: Pentru Prea Sn titul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), pentru cinsita
preotime si ntru Hristos diaconime, pentru tot clerul si poporul, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
6
Preotul: Pentru Pre sedintele t arii nostre (N) (aici se pomene ste conduc atorul statului), pentru au-
torit atile civile si militare si pentru to ti cei n autoritate, Domnului s a ne rug am.
Preotul: Pentru sfnt loca sul acesta, tara aceasta si pentru toate ora sele si satele si pentru cei ce cu
credint a locuiesc ntr-nsele, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
Preotul: Pentru bun a ntocmirea aerului, pentru mbel sugarea roadelor p amntului si pentru vre-
muri pa snice, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
7
Preotul: Pentru cei ce c al atoresc pe ape, pe uscat si prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robi ti si
pentru mntuirea lor, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
lu
,
_
,
_
te.
4
4
te.
,

mp
te.
mi te.
,

mi
4
4
mp
,

,
ne
Doam
_

,
ne
,
,
lu
8
_
Doam
ie
,
,
,
lu mi
,
,

,
,
mp
mi
,
,
,
,
mp
lu
,
,
,

ie
,
,
,
ne
,
Doam
,
,
_
,

3.
4
4
,
,
,
4
4
_
Doam
ie

,
ie ne
,
Preotul: Pentru ca s a m izb avi ti noi de tot necazul, mnia, primejdia si nevoia, Domnului s a ne
rug am.
Cantorul:
_
,
,
,

8
te.
lu
Doam
, ,
ie
mi ie
,
,
,
,
,
,
mi
,
Doam mi
_
mi ne
,
_
ie
,

,
_
,
,
ne

ne
, ,
ie
,
Doam
4
4
_
4.

lu
,
,
ne
te.
,
,
4
4
lu
,
,
,
,
_
,
,
4
4
Doam
,
lu
,
,
,
,
te.
te.
,
4
4
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
8
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-
toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.
Cantorul:
Ns
,
Prea
,
p

,
ne
,
toa
,
cresc.
,
,
cresc.
t
8
re
toa
,
_
p
t
Ns
p
,
cresc.
Prea
_
sfn
sfn
,
Dum
4
4
4
2
Ns
ne de
ne
,
Dum
de
,
,
,
,
p
,
,
,
, _
,
re
,
,
re
cresc.
4
4
4
2
re
de
de
,
Prea

,
,
toa c
,
,
,
,
,
,
sfn
,
,
c
ne
,
t
c Prea
,
c
,
,
,
,
Ns
t

,
toa
,
4
4
4
2

Dum
_
Dum
4
4
4
2
,

sfn
ie

ne

-j
ne
,

lu
,
p
,

_
p
zeu,

,
,
te

lu
zeu,

ie
_

,
ne

noi.
zeu,
8
_
ne
mi

pre
,
ie

mi
p

-j
,
-j
,
p
te
_
mi
noi.
,
-j
lu

,
,
noi.

,
pre
te
ie

pre
,

zeu,
,
noi.
,
,
pre te
,


mi
,
,
lu

9
Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
e
,
Doam

mf
,
,
,
,
mf
_
,

ne.
,
,
ne.
,
,
,
,
ne.
_
,
_

,
ne.
_
,
,
,
,
_

,
i
_
,
e
i
Doam
e Doam
_
e
,

,
,
,

,
Doam
mf
,
,
i
,
i
,
8
,
,
,

mf
,

_
Preotul: C a Tie se cuvinte toat a m arirea, cinstea si nchin aciunea, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,
acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
10
Allegretto
glasul 8
Mrire... i acum... Binecuvinteaz
Antifonul I
,
, ,
,
,
Fi
,
,
Fi
_
,
,
i
_
_
,

t re
,
,
_
4
4
4
2
,
_
_
lui
u
,
tu
, ,
i
,
,
_
4
4
4
2
,
,
i
,
,
lui
,
re
,
i
,
ri
lui
,
,
Sfn
,
Ta
,
tu
Ta ri
,
8
_
4
4
4
2
t
,
,
_
,
,
,
_
,
,
lui
mf mf

_
lui
,
M
,
_
,
,
,
, ,

Sfn
,
mf
,
,
,

,
lui
,
4
4
4
2
,
,
u
,
,
,
M
,
,
lor,
,
,
a

_
,
ci

_
_
,
,
cum
,
,
,
Duh.

,
,
ci
i
mf
_
,
,
,
,
ve
mf

rea

rea lor,
,
,
,
A
_
,
pu
ve
,
,
ve
,
,
n
,
n
_
,
,
,

_
_
,
,
cii
,

Duh.

,
ru
,
cii ru ve
_
8
,

_
,
i
,
,
,
min.
_
,
,
, ,
,
i

min.

,
pu

_
,
,
i
,

,
cum
,

i
_
,
_
,
,
A
,
,
a
,
,
5
,
,
tea
,

te
z,
,
,

,
mp
, ,
,
su
,
,
,
_
,
,
e
,

ne

,
,
e
,
z,
,
,
mp
,
vin
,
al su
,
,
,
cu
Bi
,
vin

,
te
,
al
,
ne
,
,
,
,
,
,
cu
Bi
,
,
tea
, _
,
,

,
,
,
Dom nul
_ ,
,
Dom
,,
,
,
,
,
,
,
toa
,

,
le ce
,
i
,

,
,
meu
,
te

meu
,
,
,
,
i
,
pe te toa
,
,
,
_
ce
,
7
nul pe
,

le
,
,
,
,
11
,

Lui,
le
,
cel
,
, ,

un din
,
, ,
l un
,
,
, ,
din meu,
me
-j
al
,
_ , , ,
,
,
,
,
,
sfnt

13
le
-j
me
,
,
,
, ,
meu, l
nu
_
,
, ,

,
al

sfnt
,
,
,
,
trul
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
nu
,
Lui,

,
,

cel
,
trul

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
vn
ne
,
rall...
,
,
,
,
tat
_
,
,
ne.
, ,
,
cu
,
,
,
20
, ,
eti
,
,
cu
tat
,

,
p
ne.

p
,
eti ne
,
_
Doam
,
,
,
vn
Bi Doam
Bi
,
,

,
,
,
Ectenia mic a
Preotul: Iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
12
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-
toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.
Cantorul:
Ns
,
Prea
,
p

,
ne
,
toa
,
cresc.
,
,
cresc.
t
8
re
toa
,
_
p
t
Ns
p
,
cresc.
Prea
_
sfn
sfn
,
Dum
4
4
4
2
Ns
ne de
ne
,
Dum
de
,
,
,
,
p
,
,
,
, _
,
re
,
,
re
cresc.
4
4
4
2
re
de
de
,
Prea

,
,
toa c
,
,
,
,
,
,
sfn
,
,
c
ne
,
t
c Prea
,
c
,
,
,
,
Ns
t

,
toa
,
4
4
4
2

Dum
_
Dum
4
4
4
2
,

sfn
ie

ne

-j
ne
,

lu
,
p
,

_
p
zeu,

,
,
te

lu
zeu,

ie
_

,
ne

noi.
zeu,
8
_
ne
mi

pre
,
ie

mi
p

-j
,
-j
,
p
te
_
mi
noi.
,
-j
lu

,
,
noi.

,
pre
te
ie

pre
,

zeu,
,
noi.
,
,
pre te
,


mi
,
,
lu

13
Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
e
,
Doam

mf
,
,
,
,
mf
_
,

ne.
,
,
ne.
,
,
,
,
ne.
_
,
_

,
ne.
_
,
,
,
,
_

,
i
_
,
e
i
Doam
e Doam
_
e
,

,
,
,

,
Doam
mf
,
,
i
,
i
,
8
,
,
,

mf
,

_
Preotul: C a a Ta este st apnirea si a Ta este mp ar a tia si puterea si m arirea, a Tat alui si a Fiului si
a Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
14
Allegretto
glasul 8
Mrire... i acum... Unule Nscut
Antifonul al II-lea
,
,
,
,
,
_
lui t
,
,
mf
,
,
,
_
,
,
lui
,
tu
_
4
4
4
2
re

_
,
,
_
,
,
M

M
,
i
,

re
4
4
4
2
ri
4
4
4
2
Ta
,
t
i
4
4
4
2
,
_
,
Ta
_
8
_
i
,

Sfn ri
,
,
Fi
,
,
tu
,
Fi
,
,
,
mf
,
lui
,
u
,
,
lui
,
,
i
,
,
,
lui
,
,
Sfn
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
mf
,
_
_
_
,
_
,
lui
u
5

min.

n
, ,
ve
i
,
_
cii

,
,
,
,
,
_
rea
,
min.
_
A
a

_
lor,
cii
,
i
_
,
ru
cum
,
,
,
,

,
i
,
,
,
_

,
ci
,
i
,
lor,
,
ru
,
ve
_
,

rea
,
,
,
,
mf
_
,
_
_
,
,
,
pu
,
mf
,
,
Duh.

_
,
pu i
ci
,
,
n

,
ve
,

,
,
,
cum
,
,

i
,
,
A
_ _
,
,
,
8
, ,

ve

_
Duh.

,
a
le
,
ns
,
,
_
,
_
u
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,, ,
,
le
,

,
, ,
,
,
,

Cu
,
U
i U Fi
,
ns
,
,
,
,
le
Fi
cut,
,
,
,
,
nu u
le nu
cut,
,
,
Cu
,
,
,
,
,
i
,
ce
,,
ce
,
,

eti
,,
eti
,
,
Ce

Ce

vn
la
,,
la
,, ,
,,
,

f
,,
f
,
,
Dum
,
,
,
ne
,
,
vn
,,
lui
,
ne
, ,,
tul
lui tul
,
,
_
,
_
7
Dum
,
, ,
,
,
zeu,

zeu,

15
i
,,
i
,,
ai
,
i
,

pri
,,
pri
,,
tru
,,
tru
,,
mit

mit

pen
,,
pen
,,
moar

moar

,
,
r
,,
r
,
,
de
,,
de
,,
te

te

,
ai
,,
i
,,
,
_
,
_
14
,,
din
,
,
,
mn
,,
mn
,,
,

,
tru
,
,
noas pa
,
,
rea
,,
rea
,,
tu
,,
tu
,,
i
,,
i
,,
,,
,
,
,
_
,
_
21
noas
,,
_
Te
,
,
_
n
,
,
tr

tr

_
a
,
,
,
_
zeu

ne
, ,
,
,

_
Dum
,
,
de Sfn
,
,
_
,

,
,
,
,
,
_
,
_
28
_
Ns
,
,
ta
i
,,
i
,
,
,
_
re
,
,
,
,
,
_
toa
,
,
c

cioa
,
,
,
cioa

ru
,,
ru
,
,
Fe
,,
Fe
,
,
rea
,,
rea
,
,
,

,
_
,
_
35
,
ri

ri

,
ra
,,
ra
,
,
Ma
,,
Ma
,,
Ca

Ca
pu
,,
pu
,
,
a;

a;

,

,

n
,,
tru
,,
tru
,
,
n
,
,
Te-ai
,,
Te-ai
,
,
,,

i
,
,
,
,

pat

pat

,
,
ne
,
rs
,
,
,,
re
,,
re
,,
,
ne
,
,
le
,,
le
schim
,,
schim
,
,
bat
,,
bat
,
,
,
_
42
tig
,
,
_
,
_
,

_ _ _
ze

,
_
,
_
49
le,

,
,
_
u
,
,
,
_
toa
,
,
Hris
,
,
du-
,
,
,
nin
,
,
_
Te,
,
,
,
ne
,
,
_
Dum
,,
se
,
,
16
cl
,,
cl
,
,
cat.

cat.

te
,,
te
,
,
ai
,,
ai
,
,
nul
,,
nul
,,

,,

,,
U

cu
,
mf
,
cu
,
moar

moar

,
_
,
_
56
mf
,
,

,
,
,

moar
,
,
,
moar
,
,
,
tea
,,
tea
,
,
pe
,,
pe
,
,
me,

me,

i
,
,
,
,
,
_
,
_
ind
,,
ind
,
,
m
,,
m
,
,
64
,

,
,
din
,
,
,
Sfn
,,
Sfn
din
, ,
pre
,,
pre
,
,
,
u

,
ta
,,
ta
,
Tre
,,
Tre
,
,
,
,,
,
,

Sfnt,

Sfnt,

Du
,,
Du
,
,
hul
,,
hul
,
,
71
,

,
_
,
_
mn
,,
mn
,
,
tu
,,
tu
,
,
,
n
,,
n
,
,
i
,,
i
,
,
rit
,,
rit
,
,
cu
,,
cu
,
,
tl
,,
tl
,
,
cu
,,
cu
,
,
,,
Ta
,
,
m
, ,
m
,
,
,
Ta
noi,

noi,

mn
,
p
,
ne
,
pe
,,
pe
,
,
ie
,,
ie
,,
,
_
,
_
78
,

mn
,
p
,
rall...
tu
,,
tu
,,

pe
,,
pe
,,
te-
,,
te-
,,
ne
,,
ne
,,
te-
,
,
ie
,,
ie
,
,
,
ne
,
,
te-
,,
noi.

noi.

17
Ectenia mic a
Preotul: Iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-
toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.
18
Cantorul:
Ns
,
Prea
,
p

,
ne
,
toa
,
cresc.
,
,
cresc.
t
8
re
toa
,
_
p
t
Ns
p
,
cresc.
Prea
_
sfn
sfn
,
Dum
4
4
4
2
Ns
ne de
ne
,
Dum
de
,
,
,
,
p
,
,
,
, _
,
re
,
,
re
cresc.
4
4
4
2
re
de
de
,
Prea

,
,
toa c
,
,
,
,
,
,
sfn
,
,
c
ne
,
t
c Prea
,
c
,
,
,
,
Ns
t

,
toa
,
4
4
4
2

Dum
_
Dum
4
4
4
2
,

sfn
ie

ne

-j
ne
,

lu
,
p
,

_
p
zeu,

,
,
te

lu
zeu,

ie
_

,
ne

noi.
zeu,
8
_
ne
mi

pre
,
ie

mi
p

-j
,
-j
,
p
te
_
mi
noi.
,
-j
lu

,
,
noi.

,
pre
te
ie

pre
,

zeu,
,
noi.
,
,
pre te
,


mi
,
,
lu

Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
e
,
Doam

mf
,
,
,
,
mf
_
,

ne.
,
,
ne.
,
,
,
,
ne.
_
,
_

,
ne.
_
,
,
,
,
_

,
i
_
,
e
i
Doam
e Doam
_
e
,

,
,
,

,
Doam
mf
,
,
i
,
i
,
8
,
,
,

mf
,

_
19
Preotul: C a bun si iubitor de oameni Dumnezeu e sti si Tie m arire n al t am, Tat alui si Fiului si
Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
Moderato
de N. Lungu
glasul 8
Fericirile
Antifonul al III-lea
8
,
4
2
4
3
,
,
4
2
4
3
_
,
vei
,
vei
,
vei
,
vei
_
,
p me
_
_
,
,
po
,
,
po
_
_
_
_
n
,
p
,

,
r
,
r ve
_
_
,
,
i
,
,
i

_
,
_
,
4
2
4
3
,
cnd
,
cnd
,
cnd
_
_

p
,
ve
,
ve
,
ve
,
_
n
,
i
,
,
i p
,
p
_
_
_
ni,
,
ni,
,
ni,
r
,
tru-m

,
p
n
,
,
tru-m
,
tru-m
_
_

,
tru-m
,
,
,
Ta
,
Ta
,
Ta
,
p
p
4
2
4
3
_
_
_
,
cnd

,
r
,
Ta
_
_
_
_

,
a
,
a
_

_
_
,
,
po
,
,
po
_
_

_
,
n
_
,
a
,
a

,
ni,
,
,
me
,
me
,
me
,
20
,
_
4
,
_
,
8
_
,
_

noi
,
noi
,
noi
,
noi
,

,
,

,
,
,
,
Doam

Doam
,
Doam
,
Doam

ne
,
ne
,
ne
,
ne

_
rall...
,
ne
,
_
ne!

ne!

ne!

ne
ne
,
ne
,
,
,

_
pe
,
pe
,
pe
,
pe
,

,
,

_
ne!

te-
,
te-
,
te-
,
te-
,

,
,
cei
_
_
,
,
cu
,
_
du
,
du
,
8
_
,
_
,
_
8
,
cei
,
,
_
_
raci
,
raci
,
,
s
,
,
,
Allegretto
ri
,
cu
ri
,
,
_
_
_
_
1
Fe
p
,
Fe
p
,
,
,

,
s
,
,
,
,
,
_
hul,

hul,

_ _
_
cii

cii

es

es


,
_
_
lo
,
lo
,
,
,

_
_
,
_
,
8
_
,
_
,
_
14
m
,
m
,
i
,
,
i
,
,
,
_
ce

ce

a
,
a
,
,
_
,
_
a
,
a
,
_
p
,
p
,
,
C
,
C
,
,
_
_
te
,
te
,
,
,
ra
,
,
_
_
_
_
r
,
r
,
,
ra
21
,
_
_
,
_
,
8
_
,
_
,
_
21
cii Fe
p
,
Fe
,
p
,

,
,,
,
,
,
,
ce
,

ce
,
,
ce
,
ce
,
cei
,
cei
,
,
,
ri
,
_
,
,
_
_
ru
,
ru
,
,
2
_
_
lor.

lor.

ri
,
ri
,
,

cii
,
_
_
_
_
,
ri
_

ia

ia
plng,

plng,
_
,
_
_

,
,
,

,
a
,
a
,
_ _
_
,
,
se
,
se
_
,
,
mn
,
mn
rit.
_

_
,

,
,
vor
,
vor
_
,
_

ce

ce
_
,
_
8
,
_ _
,
g
,
g
27
_
,
_
_ _
,
,
,
c
,
,
c
_

ia!

ia!
,
_
,
35
_
,
_
,
_
8
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
blnzi,

blnzi,

blnzi,

blnzi,
cei
,
cei
,
cei
,
cei
,
ce

ce

ce

ce

,
te
,
te
,
cii
,
cii
,
cii
,
cii
ia
,
ia
,
ia
,
ia
,
te
,
te
,
,
a
,
a
,
a
,
a
,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
c
mo
,

,
mo
,
mo
,
mo
,
p
Fe
3
,
p
Fe
,
p
Fe
,
p
Fe
,
,
,
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri
22
,
8
_
,
_
42
_
,
mn
,
,
,
cii
,
cii

cii
,
,
,
_
,
,
cii
,
,
,
,

,
,
ni
,
,
ni
,
,
ni
,
,
ni
,
,

tul.

tul.

tul.

tul.
,
,
mn
,
,
mn
,
,
mn

,
,
,
mf
Fe
,
mf
Fe
,
,
cei
,
cei
,
cei
,
cei
,
p
,
p
,
p
,
p
mf
Fe
,
mf
Fe
4
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri
,
,

ta
,
ta
,
ta

ta
,
,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
c
49
_
,
_
,
_
8
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
se

,
a
,
a
,
a
,
a
,
n
,
n
,
mnzi
,
mnzi
,
mnzi
,
mnzi

,
n
,
n
,

,
de
,
de
,
de
,
de
,
i
,
i
,
i
,
i
_
_
,
se
,
se
,
se

te,

te,

,
drep
,
drep
,
drep
,
drep
te,

te,

,
tai

tai
,
tai

tai
,
cii
,
cii
,
,
,
,
,
cei
,
cei
,
cei
,
cei
56
_
,
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri
_
,
_
8
,
_
,
tu
,
tu
,
tu
,
tu
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
,
,
cii
,
cii
pp
,

Fe
pp
Fe
,
pp
Fe
,
pp

ra!

ra!
5

ra!

ra! se
,
se
,
se
descrescendo
descrescendo
,
,
se
,

ia

ia

ia

ia
descrescendo
descrescendo
ce Fe
,
s
,
s
,
s
,
s

ce

ce

ce

23
vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
mi
,
mi
rit.
,
mi
,
mi
,
,
los
,
los
mi
,
_
,
64
_
,
_
,
_
8
,
a
,
a
,
a
,
a
c
,
c
,
c
,
c
,
lu
,
,
lu
,
lu
,

,
lu
,

ia

ia

ia

ia
,
,
,
mi
,
mi
,
mi
,
,
se
,
se
,
se
,
se

tivi,

tivi,

tivi,

tivi,

ce
,
ce

ce
,
ce
,
los
,
los
cei
,
i!
cei
,

cei
,
cei
,
i!

i!

,
i
,
,
i
,
,
i
,
,
i
,
71
_
,
cu
,
cu
_
,
_
8
,
_
,
rai
,
rai
,
rai
,
rai
,
,
,
cu
,
cu
,
,
,
ni
,
ni
,
ni
,
ni

,
cu
,
cu
,
cu
,
cu
,
,
,
,
6
Fe
,
p
Fe
,
p
Fe
,
ri
,
ri
,
ri
,
ri

i!

cii

cii

cii

cii
,
p
Fe
,
p
,

c a
,
a
,
a
,
a
,
,
,
ve
,
ve
,
ve
,
ve
dea
,
dea
,
dea
,
dea
,
_
8
,
_
,
_
,
78
_
,
,
c
,
c
,
c

ma,

ma,

ma,

ma,
,

,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,

ia

ia

ia

ia
,
Dum
,
Dum
,
pre
,
pre
,
pre
,
pre

ce

ce
,
ce

ce
,
Dum
,
Dum
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
24
,
,
to
,
,
to
,
,
c
,
c
zeu!

zeu!

zeu!

zeu!
to

,
to
,

,
ri
,
ri
,
ri

cii

cii
,
cii
,

,
ri
85
_
,
_
,
_
8
,
,
mf
Fe
7
_
,
mf
Fe
,
mf
Fe rii
,
rii
,
c
,
c
,

cii
,
,
,
,
,
rii
,
rii
,
,
,
,

de
,
de
,
de
Fe
,
,
,
mf
,
,
f
,
f
,
de
,
,
f
,
f
Dum
,
,
Dum
,
Dum
Dum
,
,
ii
,
ii
,
ii
,
ii
ne
,
ne
,
ne

,
,
ne
,
_
,
,

92
_
,
_
,
_
8
,
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
,
a
,
a
,
a
,
a
ce
,
pa

ce

ce

ce

,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
c

ia

ia

ia

ia
,
,
,
,
pa
,
pa
,
pa ce,

ce,

ce,

ce,

ma!

,
ma!

ma!

ma!
,
che
,
che
,
che
,
,
che
,
,
zeu
,
,
zeu
,
,
zeu
,
,
zeu
_
,
_
8
,
_
,

100
_
,
_
_
,

,
,
,
,
,
,
go
,
go
,
,
p

cii

cii
_
_

,
cei
,
cei
vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
Fe
,
p
Fe
_
_
8
ri
,
se
,
se
,
se
,
se
,
,
ri
,
25
_
,
ta
,
_
107
,
,
,
_
ta
,
8
_
,
_
_
tru
,
tru
drep
,
drep
,
,
_
_
c
,
,
c
,
,
,
_
_
_
_
te,

te,

,
,
,
_
_
ce
,

lo
,
lo
,
,
_
ce
,

a
,
a
,
,
nii
,
nii
,
,
,
,
pen
,
pen
,
,
_
,

_
_
ra
,
ra
,
,
i
,
,
i
_
_ _
_
p
,
p
,
,
,
r
,
r
,
,
_
,
_
,
8
_
_ _
_
lor!

lor!

,
_
,
_
114
_
_
ru
,
ru
,
, ,
,

ce
,
,
a
,
a
,
,
_
_
ce
_
_
te
,
,
,

m
,
m
,
,
ri
,
ri
,
,
,
te
,
,
es

es

,
cnd
,
cnd

vei
,
vei
,
,
,
vei
,
vei

,
,
_
,
8
_
,
_
,
_
121
,
cnd

cnd

,
,
,
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
Fe
Fe
mf
,
Fe
,
mf
v
,
v
,
v
,
v
,
_
_
,
,
cii
,
cii
,
cii
,
cii
,
ri
mf
,
mf
Fe
9
,
ri
,
ri
,
ri
,
26
,
_
,
_
,
_
,
8
_
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
,
pre
,
pre
,
pre
,
pre
voi

voi

voi
127

voi

ni

ni

ni

ni
go
,
go
,
pri
,
pri
,
pri
,
pri
,
go
,
go
,
,
,
, ,
,
,
o
,
,

,
o
,
o
,
o
c
,
c
,
c
,
c
,
, ,
r
,
r
,
r
,
r
,
,
i
,
,
i
,
,
i
,
,
i
,
v
,
v
,
v
,
v

ru

ru

ru

ru
,
,
,

,
tul
,
tul
,
tul
,
tul
_
,
_
8
,
_
,
134
_
,
po
,
po
,
po
,
po
,
,
tri
,
tri
,
tri
,
tri
,
vor
,
vor
,
vor
,
vor
i
,
i
,
zi
,
zi
,
zi
,
zi
,
m
,
m
,
,
,
m
m
,
va
,
va
,
va
,
va
,
,
i
,
i
,
,
vn
,
vn
,
vn
,
vn
,
cu
,
cu
,
cu
,
cu
,
ce
,
ce
,
ce
,
ce
tot
,
tot
,
tot
,
tot
,
,
tru
,
tru
,
tru
,
tru
,

pen
,
pen
,
pen
,
pen
,
,
_
,
_
8
,
,

141
_
_
,
mi

mi

mi

mi
,
,

str,

str,

str,

str,
,
,
,
,
,
voa
,
voa
,
voa
,
voa
,
,
,
,
,
ind

ind

ind

ind
,

,
min
,
min
,
min
,
min
27
,
v
,
cu
,
cu
,

,
cu
,
cu
,
mf
Bu
,
mf
Bu i
i v
148
_
,
,
v
,
,
,
,
_
,
_
8
,
_
,

ra

ra

ra
,
ra
,
,
,
,

,
,
,
i-
,
i-
i-
i-

i v
i
v
v
,
v
,
,

, ,
,

,
mf
Bu
,
mf
Bu

ne!

ne!

,
,
,
,
,
ne!

ne!
,
t
,
t
,
t

str

str

str

str
,
,
mul

,
,
mul
,
,
mul
,
,
,
,
,
,
,
,
se
se

lii,

f
lii,
,
,

,
pla
,
,
pla
,
pla
,
pla
,
ta
,
ta
,
ta
,
ta

lii,

f
lii,
,
,
,
se
,
se
,
,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
,
c
,
ve
ve
,
ve
ve
,
155
_
,
_
,
_
,
,
,
,
8
,
_
,
voa

voa
,
,
voa

voa
,
,
,
,
,
es
,

,
es
,
es
,
mul
,
,
,
,
t

,
,
,
_
,
162
_
,
_
,
_
8
n
,
n
,
,

,
te
,
e
,
,
te
,
te
,
n
,
n
,
,
,
,
,
,
,
ce

ce

ce
,
ce
,
,
ruri!
p

ruri!
p

ruri!
p

ruri!
p

,
,
,
,
28
Intrarea mic a
Preotul: ntelepciune, drepti!
Cantorul:
Moderato
glasul 1
Venii s ne nchinm
,
,
i
,
,
i
,
,
i

,
s
,
s
,
n
,
,
,
i
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ne
,
ne
8
_
4
4
4
2
_ _
4
4
4
2
nii
,
,
nii
,
,
nii
_
_
4
4
4
2
_
_
4
4
4
2
_
,

,
c
,
c
,
c
,
mf
Ve
,
s
,
s
,
c
,
,
nii
,
, mf
Ve
,
mf
Ve
,
mf
Ve

,
s
,
s
,
s
,
s
,
nm
,
nm
,
nm

,
,
,
,
ne
n
,
,
dem
,
,
dem
,
,
dem
n
,
dem

,
la
,
la
,
la
,
la nm

n
,
,
chi
,
chi
,
chi
,
chi
Hris
,
Hris
,
Hris
,
Hris
,
,
,
,
,
Dum
,
lui
,
Dum
,
Dum
,
Dum
,
,
,
,
lui
,
lui
,
lui
ul
,
ul
,
ul
,
ul
8
_
_ _
_
_
_
_
_
,

,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
zeu,

zeu,

zeu,

zeu,
,
ie
,
ie
,
ie
,
ie
,
te-
,
te-
,
te-
,
te-
mp
Mn
,
,
mp
Mn
-,
Puin mai micat
,
,
Mn
,
,
mp
Mn
,
,
tu
,
tu
,
tu
,
tu
,

noi,

noi,

noi,

noi,

Fi
,
,
Fi

Fi
,
,
Fi

tos.

tos.

tos.

tos.
,
ne
,
ne
,
ne
,
ne
,
pre
,
pre
,
pre
,
pre
pre
,
,
,
,

pre
,
,
pre
_
,
,
,
pre
,
noi
,
noi
,
noi
,
noi
_
,

,
,
,
tru
,
tru
,
tru
,
tru

mori,
Sni,
,
mori,
Sni,
,
mori,
Sni,
,
mori,
Sni,

_
_
_
_
_
8
_
_ _
,
cn
,
cn
,
cn
,

,
cei
,
cei
,
cei
,
cei
,
cn
,
ce-i
,
ce-i
,
ce-i
,
ce-i
,
ai
eti
,
ai
eti
,
ai
eti
,
ce
,
ce
ce
,
ce
ce
,
n
mi
,
n
mi
,
n
mi
,
n
mi
ai
eti
Cel
,
,
Cel
Cel

,
Cel
Cel
,
,
Cel
Cel
,
,
Cel
,
,
ce
ce
,
ce
,
,
mf
at
nat
din
n
,
din
n
,
din
n
,
din
n
,
,
vi
nu
,

mf
at
nat

mf
at
nat

mf
at
nat

vi
nu
,
vi
nu
,
vi
nu
_
29

a.
a.

i
,
i

,
lu
,
lu
,

,
_
_

_
_
8
_
_
_

A
,
A
,
A
,
tm:

tm:

tm:
li
,
li
,
li
,
_

tm:

A
,
A
,
a.

a.

li
,
li
,

lu
,
,
lu
,
lu
,
i'
,
i
,
i
,
n acest moment se cnt a troparele si condacele zilei.
Preotul: Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
Preotul: C a sfnt e sti, Dumnezeul nostru, si Tie m arire n al t am, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,
acum si pururea, Doamne, mntuie ste pe cei bine credincio si.
Dac a preotul nu spune Doamne, mntuie ste pe cei bine credincio si, ci direct si n vecii vecilor,
atunci cantorul sare la Amin.
30
Cantorul:
Andante
Armonizat de N. Lungu
glasul 8 (3 voci egale)
Doamne mntuiete
cioi.

,
tu
,
ne
_

tu bi
cre

Doam
,

,
, ,
,

,
mn

,
,

_
cei
,
_
pe


te
,
4
4
4
2
,
4
4
4
2
,,
,
ie
,
ie din

din


,
,

,
p
, ,
ne
,

,
_
,
cei
cioi.
_

bi

,
,
te
,
ne
,
,
,
Doam

, ,
pe
,
p
, ,
,
ne
,,
,,
,

cre

,
,
,
,,
,
mn
,
(de trei ori)
Preotul: Si ne auzi pe noi.
Cantorul:
Adagio
Armonizat de N. Lungu
glasul 8
i ne auzi
,
uzi

,
,
i
,
,
,

,
_
,
,,
ne
,
,
,
ne
_
4
2 ,
_

uzi
uzi

_
,

,
a
,
,
pe
,
a
,,
,
_
,

a
pe
4
2
uzi
,
,
,
,
,

,
a
,

,

i
ne
,

p
,
,
ne
,
,
i
,
p
,

i
,

,
,
,
noi

,
,
,,
,
,
,
i
,

,
_
,,
a
,
,
a
,
uzi
,

,
pe
,

noi,
,

,
,
uzi
,
,

,
,
,
ne
,,
_
noi,
8

,
,
,
,
,
,,

pe
_
pe
,
_
ne
,

i
,
,
p

noi.

noi.

noi
,
,

,
pe

,
p
,

Preotul: Si n vecii vecilor.


Cantorul: Amin.
La s arb atorile mp ar ate sti (Cr aciunul, Botezul Domnului, Smb ata Floriilor, Smb ata Pa stilor, nvierea
Domnului, Rusaliile), n loc de Snte Dumnezeule se cnt a C ti n Hristos v-a ti botezat, n Hristos
v-a ti si mbr acat, aliluia (pagina 34). La s arb atorile Crucii (n al tarea Sntei Cruci, s apt amna a 3-a din
Postul Pa stilor) se cnt a Crucii Tale ne nchin am, St apne, si Sfnt a nvierea Ta o l aud am si o
m arim.
31
Moderato
dup Ghelasie Basarabeanul
glasul 5
Snte Dumnezeule

,
,
,
,

Dum
,
ze
,

,
,
,
,
,
u

u
,
te
,
,
,
min.

min.
,
4
4
4
2
ne

,
,
,
,
ze
,
ne
8
_
,
,

te
,
Sn
le,
te
_
_
p
,
,
,
,
mf
ne
,
min.

le,
_
Sn
,

min.
ze A
A
4
4
4
2
le,
p
4
4
4
2
mf
p
_

te
,
,
ze
,
Dum
,
A
A
,

u
,
_
4
4
4
2
le,

Dum
,
mf
Sn
Sn
,
u
mf
,
Dum
_
_
ne
,

,
,
_
_
,
,
,
,
,
te
,
de
,
_

Sn
,
mf
Sn
,
,
te
Sn
mf
ta
8
,
,
,
,
,
te
,
,
te
_
,
mf
,
,
fr'
,
mf
,
,
ta
,
,

,
,
,
ta
,
,
,
de
,
,
,
te
,
te

,
,
re,
de
,
,
,
de
,

ta
,
,
,
fr'
,
Sn
,
re,
,
_
,
_
,
,
Sn
_
_
re,
,
,
fr'
,
Sn
te
,
Sn re,
Sn
te
,
,
fr'
32

te,
,
p

pp
,
pre
,
pre
,
p
,

,
,
noi.

,
,
ie te,
,
lu
,
te-

,
pp
noi.
pp
noi.
,
moar
te,
,
,
_ _
,
,
,
,
,
ie

te-
,
,

noi.

8
_
,
lu
,
,
lu
,

pp
,
,
,
,
,
te,
,
_
,,
pre
,
moar
,
,
ne
,
,
,
_
,
te-

,
,
p
,

,
ie
,
,
ne
,
moar
,
ne
moar
,
,
te-
,
ie
lu
pre mi
,
mi
ne
,
_
_
mi
,
rall...
,
,
,,
_
,
,
_

mi

De trei ori. Apoi:


Allegreto
u
,
4
4
4
2
4
4
4
2
u
,
,
,
M
,
i re
,
lui
u
_ ,
re
mf
,
,

,
,
lui
_
mf
,
M
,
lui
,
ri
i
i
8
,
,
t
,
i
_
,
_
,
ri
,
mf
_
,
_
,
_
,
,
,
u
,
,
ri
,
i t
_
_
Ta
4
4
4
2
Ta
,
,
ri
mf
Ta
M re
,
_
,
Fi
,
,
i lui
,
,
_
,
lui
Fi
Fi
4
4
4
2
,
lui
,

re
Fi
,
,
,
,
t
t
lui
,
lui
,
,
Ta
i
,
,
_
M
i
,
Duh.

cum
lui Duh.
8
_
,
,
,

i tu
_ _

,
tu

,
Sfn
,
,

,
i
,
_
_
_
,
,
i
p
i
,
,
,
Sfn
Sfn

,
,
p
i
i
,
,
lui
cum
,
,
cum
_
,
,
,
,
,
,
p
,
a
,
Duh.
a
a
,
,
tu
cum
,
,
Sfn
,
a

,
lui
,
,
,
,
i

,
Duh. i lui
_
,
,
tu
p
33
,
,
A
,
A
,
n
,
ru

,

,

,
,
min.
_
ve
cii
,
,
,
,
,
ru
cii
,
ci

ci
ve
cii
,
ve
rea
ci
,
n
lor.
,
,
i
,
,
A
_
rea
min.
_
,
ve
pu
ve
pu
,
ru
,
_
,
_
,
,
,
i
,
,
lor.
,
_
,
,
min.

,
i
_
_
,
i
ru
cii
, ,
,
,
,
A
lor.
,
,
,
,
lor.
,
_
min.
,
n
n
_
_
,
pu
ci
ve
,
,
ve
,
8
rea
rea
,
,
_
,
_
,
ve
,
pu
Moderato
_
,
,
Sn
,
,
,
mf
,

_
,
,
te,
te
de
,
fr'
mf
,
,
,
mf
,
_
_
,
Sn te,
,
,
te
Sn
,
Sn
,
,
,

,
,
moar
te,
_
mf
fr'
,
, ,
,
_
8
,
,
te
de

,
moar
_
de
,
,
,
,
_
te,
,
,
,
,
,
,
fr'
te
,
moar
,
,
moar
,
de
,
,
fr'
,
,
, ,
,
,
,
_

mi
rall...
ne
ie
,
te-
,
,
_
,
_
pp
,
lu
_
,
p
ie
ne

_
_
ie
,
ne
,
lu
ie

,
,
,
pre
,
,
,
ne
,
noi.

te-
,
mi
_
,

,
,
,
noi.
8
,
p
te-
,
,
pp
pre
,
,
,

,
pre
,
_
pp

,
te-
,
noi.
,

p
pre
,
p
noi.
,
_

,

,

lu
pp
,
mi
mi
,
lu
Rar
34
Dum
te
Sn
ze
,
Sn
,
,

,
,

,
re,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
te
,

Dum
,
,
_
u
ne

_
,
ta
,
,
,
Sn

Dum
f
_
u
,
_
,
,
ne

ze
re,
f
,
Sn
_
f
_
,
ne
Dum
mf
ze
_
,
Sn u
le,
,
u
te
,
,
te
te
,
,
ta te
ta
Sn
,
le,
le,
,

te
,
re,
,

_
,
mf
,
,
_
_
re, ta
ne le,
8
f
,
te
,
,
,
_
,
mf
,
mf
Sn
_
ze
_
Sn

,
te-
moar
_
mi
,
,
Sn
,
,

,
,,
,
mi
descrescendo
,
mf
de
pre
,
ie
ie
rall...
noi.
te,
8
de

,
te
te,
,
,
Sn
,
fr'
,
Sn
_

,
,
_
_
,
,
,
,
fr'
,
,
,,
_
,
,
,

moar
p
te,
ie

,
te
,
ne
pre
,
,
_

descrescendo
,
mf
te
,
mi
,
te,
,
,
, ,
noi. moar
p

,,
,
,
,
te-

,
mi
,,
lu
,
,
,
,
fr'
noi.
,
ne
,
lu

mf
p
mf
,
_
,
,
_

te- lu
te-
,
descrescendo
de
,
,
pre
,
pre
,
,
,
te
,
,
,

,
ne
de
,,
descrescendo
,
lu moar
p
,
,
,
ie ne
,
_
,
,
,
Sn
noi.
,
fr'
,
Moderato
de G.Musicescu
Ci n Hristos
p
Hris

bo zat,
,
p
,
_

Hris

_
Hris
zat,
,
tos

_
,
te
_
,
Hris

_
,
,
, ,
_
,
,
n
,
,
,
bo
,
,
v-ai Ci
,
,
,
,
,
,
Ci

4
2
,
te
, ,
n
v-ai
,
,
tos
,
n
,
4
2
,
,
,

n
,
, ,
,
,
35
,
,
i-m
, ,
li
A
,
,
ia.

i-m
,

lu

v-ai
,
,
_
,
br
,
,
,
,
,
v-ai
,

ia.
,
A
,
,
,
tos

_
cat,

,
,

lu

,
6
,
,
li
,
,
br
tos

cat,
,
,
, ,
,
,

,
,
Apostolul si Evanghelia
Preotul: S a lu am aminte. Pace tuturor.
Cantorul: Si duhului t au.
Cantorul cite ste prochimenul Apostolului.
Preotul: ntelepciune.
Cantorul: Din epistola c atre ... citire.
Preotul: S a lu am aminte.
Cantorul cite ste Apostolul.
Preotul: Pace tie, cititorule.
Cantorul: Si duhului t au.
Andantino
,
lu
,
,
li
,
,
,
,
lu
,
,
,
,

,
,
lu
li
A
A
i
_
,
,
8
,
,
p

_
_
,
_
,
A
,
lu
p
A

a,
_
,
a,
,
4
4
4
2
_

,
li
i
A
,
,
_
_
_
,
,
4
4
4
2
,
,
,
,
i
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
4
4
4
2
A lu
li
_
,
,
,
,
,
,
i
,
,
,
,
i
a,
,
,
li
p
,
,
4
4
4
2
,
A
lu
i
li
,

36

,
,
i

,
A
a,

,,
,
li
,

_
,
mf
lu
,
,
,
i
,
A

_
rit.
A

,
,
lu

mf
li
rall...
,

li
lu
,
,
,
,
a.

,
,,
i

,,
_
,
,
a, li

,
,
,
,
lu

,
,
,
,

,

A
a.
,
i
mf
_
,
,
,
,
a tempo
,,
8
a.
,
,
,
,
lu
,
A

,
,
_
,
_

,
,
li
mf

,
,
_
i'

,
a.
a,
,
,

Preotul: ntelepciune, drepti, s a ascult am Sfnta Evanghelie. Pace tuturor.


Cantorul:
Moderato
tu.
lui
,
,

mf
hu
lui

tu.
,
,
,
i
,
,
,
_
lui
lui
,
mf
,
i
,
8
,
,
_
i
,

,

,

du

tu.
,
_

du

mf

_
i

hu
tu.

,
mf
,

hu
hu du
du
Preotul: Din Sfnta Evanghelie de la ... citire.
37
Cantorul:
Maestoso
glasul 8
Mrire ie, Doamne
mf
re
,
ri
4
4
4
2

,
ne,
i e!
,
M

,

,
4
4
4
2
,
4
4
4
2
,
re

,
i

ri
ri
M
,
,

e!

ri
f
,
ne,
mf
ri
mf
,
,
ne,
,
M
,
i
,
ri
,
4
4
4
2
,

,
i
mf
, ,
e,
,
m
,

i
_
e,
,
,
_
,
,
,
,


,
,
re
,
_
ne,
,
Doam
re
,
i
m
,
,
,
,

re Doam
re e,
i
i
,
e,
Doam
,
f
,
,

m
,

,
,
M
,
,
,
f

,
m
,

,
,
e!
e!
,
f
,
re
Doam
,
,
re
,

,
8

, ,
ri
_
,


,
,
ri

Preotul cite ste Sfnta Evanghelie, dup a care se repet a M arire Tie, Doamne. Cnd sluje ste Arhiereu, n
acest moment se cnt a ntru mul ti ani, St apne!
Ectenia cererii st aruitoare
Preotul: S a zicem toti, din tot suetul si din tot cugetul nostru s a zicem.
Cantorul:
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
Preotul: Doamne, Atotst apnitorule, Dumnezeul p arin tilor no stri, rug amu-ne Tie, auzi-ne si ne
miluie ste.
Cantorul:
38
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
Preotul: Miluie ste-ne pe noi, Dumnezeule, dup a mare mila Ta, rug amu-ne Tie, auzi-ne si ne
miluie ste.
Aici preotul zice ectenii pentru diferite cereri, iar corul cnt a cte o ectenie ntreit a din cele de mai jos.
Moderato
Armonizat de N. Lungu
glasul 8
Ectenia ntreit
lu
lu
,
te,
,
,
,
ne

ie
mi
,
,
ie
,
,
,
,
,
,
_
mi

te,
,
ie

te,
,
_
mi
ie
,
Doam
,,
ne
,
,
,
1
,
ne
,

,
Doam
,,
,

_
_
,
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
,
,

_
mf
Doam
,
,
lu
,
mf
,
lu
Doam
,

,
,
,
,
,
,
_
4
4
4
2
_
_

,
mi
,
,
4
4
4
2 ,
te,
,

ne

,
_
,
_
_
_
_

Doam
,
_
,
lu
,

,
te.

,
,
,
,
mi
,

ie
,
_

mi ie
_
,

,,
ne
,
Doam

,,
Doam
,
,
,
,
,
,
ne
,
2

te.

Doam
,
mi
,

lu
,
lu

,
ne

,
lu

,
mi

,
,
_
,
lu
,
Doam
_
,

,
_
,
mi
,
ie
, ,
,
,
te,
,
,
_
,

,
,
,
te,
_
_
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,

te,

,,
mi
,
,
, ,
,
,
,
_
,
_
,
,
ie
Doam

,
lu
ie
lu
te, Doam
,
lu
, ,
mi ne
, ,
,
,
ie
,
mi

Doam

,
ne
ne
ne
39
,

_
ne
,,
,
ne
,
,

lu
,
,
,

Doam
_
,
_
,,
ie
__
ie
,
te.

,
Doam
,
,

,,
_ _
_
,

te. mi
,
,
,
mi
,,
lu
_

_
te,
,

,
ne
,
,
te,
,
,
,
,
te,
,
Doam
,
,

ie

ie mi
,
,
,
,
,
,

te,
,
,

lu
,
,
Doam
ne
,
,
ie

,
ie

, ,

_
_
,
,
lu
,
_
_
,
mi
,
,
,
_
,
,
_
,
Doam
,

4
ie
_
_
Doam
_
_
lu
,
Doam
,
,

,,

,
_
ne

Doam
,
,
,
,
ne
,
_
_
mi
,,
,
lu
,
lu
,
,

,

ne
,

,
lu
,,
mi
,
_


mi
,,
te.

,,

te.

mi
,

ie
__

,,
ne
,
_
ne
,

ie

,
_
lu
lu
,
,
_

,

,
,
,
te,
,,
,
Doam
Doam
,
,

_

_
_
,
,,
ie

ie
,,
te,
,
mi
,
,,
te,
, ,
ie
,,
te,
,

mi
,,
_

,
_
_

,
,
,
,

ne

,
,
,
_
te.
_
_
_

mi
,
,

,
Doam
,,

te.

,
,
,
ne
,
,


ie
_

__

ne
,
,
,
,
,
lu
,,

mi
,,

,
,
,
Doam
,
,
lu
,
,
ie
Preotul: C a milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu e sti si Tie m arire n al t am, Tat alui si Fiului si
Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Ectenia pentru pomenirea mortilor
Preotul: Miluie ste-ne pe noi, Dumnezeule, dup a mare mila Ta, rug amu-ne Tie, auzi-ne si ne
miluie ste.
Cantorul:
40
,

lu
,
ne

,

ie
,
,
te,
,
,
,
_
mi
_
ie te, lu Doam

,
,
Doam ne
,
mi
_


ie
,
,
te.
,
_
ne lu
,

5
_
mi
,
Doam


, ,
Preotul: nc a ne rug am pentru odihna suetelor adormitilor robilor lui Dumnezeu (N) si pentru
ca s a li se ierte lor toat a gre seala cea de voie si cea f ar a de voie.
Cantorul:
,
lu
,
, , , ,
ne

,
_
,
_
mi Doam
,
ne lu Doam

te, ie mi
,
_
,
,
,

Doam,
ie
,
4

,
,
te.
_
,

,
,
,
te,
_
ne lu ie

mi
,
Preotul: Ca Domnul Dumnezeu s a a seze suetele lor unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dum-
nezeu, mp ar atia cerurilor si iertarea p acatelor lor, de la Hristos, mp aratul cel f ar a de moarte si
Dumnezeul nostru, s a cerem. Domnului s a ne rug am.
Cantorul:

ne,

mi
,

ne Doam
,

,
D

,
Doam lu te.
, ,

,
, ,

ie
_
Preotul: Domnului s a ne rug am.
Cantorul:

mi te.
,
,
Doam
,
_

,

ne ie

,

lu
Preotul: Dumnezeul duhurilor si al tot trupul, Care ai c alcat moartea si pe diavolul l-ai surpat
si ai d aruit via t a lumii Tale, nsuti Doamne, odihne ste suetele adormitilor robilor T ai (N) n
loc luminat, n loc cu verdea t a, n loc de odihn a, de unde a fugit toat a durerea, ntristarea si
suspinarea. Si orice gre seal a au s avr sit ei cu cuvntul, cu lucrul sau cu gndul, ca un Dumnezeu
bun si iubitor de oameni, iart a-le lor. C a nu este om care s a e viu si s a nu gre seasc a; numai Tu
singur e sti f ar a de p acat; dreptatea Ta este dreptate n veac si cuvntul T au, adev arul. C a Tu e sti
nvierea si via ta si odihna adormitilor robilor T ai (N), Hristoase, Dumnezeul nostru si Tie m arire
n al t am, mpreun a si celui f ar a de nceput al T au P arinte si Preasfntului si Bunului si de via t a
f ac atorului T au Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
41
Preotul: ntru fericita adormire, ve snic a odihn a d a, Doamne, suetelor adormitilor robilor T ai
celor ce s-au pomenit acum si le f a lor ve snica pomenire.
Cantorul:
ve
,

me
_
re,
,
,
,
,

,
ve
,

,
ni
,
,
,
me ni
,
ca
,
me

re, ca
,
ni re.
,

lor ni ni ni
,
,
Ve po

po
,
ca
,
po
,
,
Ectenia pentru cei chema ti
Preotul: Ruga ti-v a, cei chema ti, Domnului.
Cantorul:
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
Preotul: Cei credincio si, pentru cei chema ti s a ne rug am, ca Domnul s a-i miluiasc a pe dn sii.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
42
Preotul: S a-i nvete pe dn sii cuvntul adev arului.
Cantorul:
lu
,
_
,
_
te.
4
4
te.
,

mp
te.
mi te.
,

mi
4
4
mp
,

,
ne
Doam
_

,
ne
,
,
lu
8
_
Doam
ie
,
,
,
lu mi
,
,

,
,
mp
mi
,
,
,
,
mp
lu
,
,
,

ie
,
,
,
ne
,
Doam
,
,
_
,

3.
4
4
,
,
,
4
4
_
Doam
ie

,
ie ne
,
Preotul: S a le descopere lor evanghelia drept a tii.
Cantorul:
_
,
,
,

8
te.
lu
Doam
, ,
ie
mi ie
,
,
,
,
,
,
mi
,
Doam mi
_
mi ne
,
_
ie
,

,
_
,
,
ne

ne
, ,
ie
,
Doam
4
4
_
4.

lu
,
,
ne
te.
,
,
4
4
lu
,
,
,
,
_
,
,
4
4
Doam
,
lu
,
,
,
,
te.
te.
,
4
4
43
Preotul: S a-i uneasc a pe dn sii cu Sfnta Sa soborniceasc a si apostoleasc a Biseric a.
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
Preotul: Mntuie ste, miluie ste, ap ar a si-i p aze ste pe dn sii, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
44
Preotul: Cei chema ti, capetele voastre Domnului s a le pleca ti.
Cantorul:
e
,
Doam

mf
,
,
,
,
mf
_
,

ne.
,
,
ne.
,
,
,
,
ne.
_
,
_

,
ne.
_
,
,
,
,
_

,
i
_
,
e
i
Doam
e Doam
_
e
,

,
,
,

,
Doam
mf
,
,
i
,
i
,
8
,
,
,

mf
,

_
Preotul: Ca si ace stia mpreun a cu noi s a m areasc a preacinstitul si de mare cuviin t a numele T au,
al Tat alui si al Fiului si al Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
Preotul: Cti sunte ti chema ti, ie si ti. Cei chema ti, ie si ti. Cti sunte ti chema ti, ie siti. Ca nimeni
dintre cei chema ti s a nu r amn a.
45
Liturghia credincio silor
Preotul: Cti suntem credincio si, iar a si iar a cu pace Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
Preotul: C a Tie se cuvinte toat a m arirea, cinstea si nchin aciunea, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,
acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
46

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
Preotul: Iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
47
Preotul: ntelepciune! Ca sub st apnirea Ta totdeauna ind p azi ti, Tie m arire s a n al t am, Tat alui
si Fiului si Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Tradus de R. Balaban Largo
D. Bortniansky
Heruvic
cu
,
,

4
3
,
,
_

,
,
cu
,

,
,
,

tai

Ca

,
_

,
,

pp
,

4
3
tai
,
,

n,
pp
n,

min.

cu
Ca
,
ri

n,
,

cu
,

ri A

tai

,
min.
tai


A n,

vimi
,
,
,

,

,
,
ru
he
,
,
,

,
,

pe
,
vimi
,
pe
,
_

,

,
he
pu
, ,
ru
,
im,

,
n
pe n
,
,

chi
,
,
,
he
ru

,
,

,
he

6
,
, ,
ru
,
_
im,

,
,
,
chi
,
pe
,
,
pu

c
,
i
,
pu i
,

,
vimi rei
,
,
11
,
de
toa
,
,
,
,

,
_

chi

n
,
,
,
, ,
n
,
,
,,

,
,
,
rit.
vimi
pu
,
,
toa
,
,

,
,
,

f
,
,
,
,
f
,

,
,
,

,
c
,
,

,
,
,
,
,
_
,,
im.
,
chi
,
de
,
,

rei
,
,
im.
,
,
,
re
,
,
,
t

,

imi

a
,
,

a
,
,
,

,
,
ta
,
,
imi

,
,
,
,
,
via

sfn
,
,
,

du

via
,
16
sfn
,
, ,
_
cn
,
,
cn
,
,
,
t
,
,
ta
,
,
,
,
du

re
,

Tre

_

,
Tre

Toa

,
,
re-a
,
,
cem
re-a
,
du
_
ta
,
,
,
,

,
,
,
,
n
,
cn
,
,

Toa t
,
ta
,,
it.

,,
22
cn

pp

,
tre
,
,

sfn
,
,,
cem,

rit.

,
,
,
_
tre
,
,

, ,

,
,

it.

pp

cem,

du
,
,

t
,

,
,
,
,
cem
,
sfn
,
48
p
,
,
c

,
,
s-o
,
,
,
dm,

dm,

,
le
,

,
,
gri
,
_
,
,
lu
,
s-o
,
,
s-o


,
,
ja
,
,
,
28

,
p
,
meas lu t

_

gri
,,
,
,

,
le
,
meas

s-o

,
,
ja
,
,

_
,
,,
gri p
,
,
gri dm,

dm,

le le

meas
,
,
,

,,
34

ja
,
,
p
,
,
,
,
,
le
,
,
,,

,
p
,
, ,
_
,

le

,
,
,
c
,
,
p
,
,
s-o
rit.
meas
,,
,
,
,
,
lu
,
,
,
lu
,
,
,
,
s-o
,

dm.

dm.

,
,
,
ja

,,

Aranj. de N. Moldoveanu Adagio


Dup I. Popescu-Pasrea i N. Lungu
glasul 5
Heruvic
pe ca
_
,, ,

re,
,
,
,
,
,
__
ca
,

re,
,,
,,

_
,
,
4
4
4
2 ,
,

re
,
,

,,
,,
pe
,,
,
,,
_
,
re
_
,
p
,
Noi,
, ,
,
,
,
,
Noi, ca
4
4
4
2
,
p
,

ca
,, ,
,
,
,
,
,

,,
,

he

,,
he
,
,
,,
,

vimi,
_
_
vimi,
, ,
,,
cu
_

,
,
,

vimi,
,

,
,
,
pe
,

pe

, ,
,
_
,
vimi,

ru
,
,
_
ru
, ,
,
he

he
_

,
,
,,
,
,
,
,
_

,,
ru

,
ru
,
,

,,
,
,
,,
tai
,,
cu
,,
cu
_

tai
,,

_
,
,
cu

n,
,

_
,
,
,
,

n,
,
,

_
,
,
,
,,
,,
,,
n
,,
n
_
,
,
_
tai
_
,
,
_
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

_
_
tai
,
,
n

,
,,
n
,,
,

49

im,

im,
_
,
,,
cu
,,
cu
_
,,
,
,
n
,,
n
,,
,,
,

,,
,,
,,
,,
,
,

chi
,
chi

,
pu
,
,
,
pu
,

,
,
n
,
,
, _

chi

chi

,,
tai

tai
,
,
,
n
,,
pu

pu

__
im
,
,
im,

,,
pu

,
pu
,
,
,
,
,
,
,
_

im,

im,

,
,,
,

im

,
,
,
pu

,
,
,
_
,
,
_
,
,
n
,

n
,
,
,
n
,
,
chi
,
,
chi

chi
_
,

,
,
,,
f

,,
f
,
,
c
,
,
rei

toa
,
,
,,
c
,
,
toa

,,
_
,
,
_

,
mf
,
i
_ _
,
, ,
,
,
vi
,
,

de
,
_
,
,
_

_

,
vi
,

,
,
_ ,

rei
de
rei_
,

c
rei c
,
,,

,
f

toa
,
,
,

,
_
,

,
,
vi
de

,
i
,

de

,
,
_

,
,
,
,

,
,,

vi f

a f
a

,
,

toa
,

,
,
,,
,
,
,
,
,
n
tre
,

,
, ,

_
,
,

it

,
,

tre
,
,
,
,
,,
Tre
n
,
,
_
_
,
imi,
,
_
,
mf
,

,
,
,

,
,
,

_
imi,

,
Tre

,,

,,
,,
,,
i
,,

,
,
sfn
_ _
re
,,
cn
_

,
,
,
,
,
,
,
,
t
_
,
,
cn
,
t
,
,
_
cn
,
,
,
,
,
,
,
,

re
,
,
,
ta

ta
50
,
,
du
,,
cem,
_

,
,

re
,,
re
,
,
ta
,,
,,
a
,
,
_

,
,
,
,
,
, ,,

,
du
,
,
_
,,
,,
_
,
,
,
,,
,
_

,
,
a

du

,,
a
,
,
,,
ta
,

,,
cn
_

_
,,
,,
,
,
toa
toa
,
,

,
,
t
,,
t
,
,,
,,

,
, ,
toa
,
,
,
,
,

,,
,,

cem.

toa

cem,

,
,
,,
,
,
_
,
,
_
,
,
,

t,

t,
,,
,,
,,
,
,
,

,
toa
,
,
,,
t
,
,,
,
,
,
,
,
_

,
,,
ja,
,
,,

,
,
gri

gri

gri
,,
gri

,
,
c,

c,
,
,
ja
,,
ja
_
,
,
meas

meas
_
,
,
lu
,,
lu

ja,
,,
gri
,
,
_

,,
ja,
,
,

,
,
_
,
,

meas
,
,
,
,
a
,
lu
,,
lu
,
,
,
,
ja
,
,
,
,
,
cum
,
,
ja
,,
ja
,

lu
,
a

,
,
,
3
,
,
gri
,
,
,
,
,
,
,
_

gri
, ,
cum
,
ja
,
,
gri

gri
,
,
,
lu
,,
,

,
c
,,
c
,
,
_
,
,
_

,
3
meas
_

,
,

,
,
meas

,
,
,

,
,
,
,
,,
a
,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
_
,

,
,

cum
,
,
,
meas

c
,
,

,
,
_
, ,
,
,
,

cum

,
,

,
a
,
s

,
51
, ,
p o
,
,
o
,
,

le
,
, ,
,


o
,

,
,
le
,,
,
,,
,
,
,

_
, ,
,
,
,,
,

,
,
,
mp
,
_
,
,
,
_


p
,
,
,
le
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
dm,
,
,
s
p p

dm,
mp

s le
,
,
o
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

dm,

le

,
p
_
,

o
,
,
,
,
dm,
,
,
,


dm,
,
p
,
,

p
,
,

,,
,
,
,

,
_
p
,
,


le

dm,

,
,
_
,

,
,
s
,
,

,
_
s

s
,
,
_

,
,
_
s
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
,

,
,
,
,
,
,
le
_
,
,
_
, ,
,
,
,
, ,
,
,
_
le
,
,
o
_
_
,
,
,
,
,
,
_
, , ,
o
,
,

,,
,,
o

rall...

,
dm,

dm,
dm.
_

, , ,

,
_
,,
,,
,
,,
,

,
o
,,
,
,
,
,
,
_ ,
_
le
, ,
s
,
,,
,,
p
,
,
,
pp
,
p

_
,
p
_
dm.
_

,
s
,
pp
,
,
,
, ,
le
,
Ie sirea cu Cinstitele Daruri
Preotul: Pe voi pe toti, dreptm aritorilor cre stini, s a v a pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru m-
p ar atia Sa, totdeauna, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:
52

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
Preotul: Pe Preasn titul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), s a-l pomeneasc a
Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe Pre sedintele acestei t ari (aici se pomene ste conduc atorul statului), s a-l pomeneasc a
Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe fra tii no stri: preoti, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi si monahii si tot clerul
bisericesc s a-i pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe ferici tii si pururea pomenitii ctitori ai sfnt loca sului acestuia si pe al ti ctitori, miluitori
si f ac atori de bine, s a-i pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe osta sii romni c azu ti pe cmpurile de lupt a pentru ap ararea t arii, s a-i pomeneasc a
Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe cei ce au adus aceste daruri si pe cei pentrucare s-au adus, vii si mor ti, s a-i pomeneasc a
Domnul Dumnezeu ntru mp ar a tia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe robii lui Dumnezeu fra tii no stri bolnavi si n suferint a, pe cei persecutati, pe cei din
nchisori, pe cei care c al atoresc pe uscat, pe ap a si prin aer, s a-i pomeneasc a Domnul Dumnezeu
ntru mp ar atia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe toti cei adormiti din neamurile noastre, str amo si, mo si, p arinti, fra ti, surori si pe toti
cei dintr-o rudenie cu noi, pe ecare dup a numele s au, s a-i pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru
mp ar atia Sa.
Cantorul: Amin.
53
Preotul: Si pe voi pe to ti, dreptm aritorilor cre stini, s a v a pomeneasc a Domnul Dumnezeu ntru
mp ar atia Sa, totdeauna, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Moderato
Armonizat de N. Lungu
glasul 8
Ca pe mpratul
,,
m
,,
m
,

ror

ror
,
mf

,
,
p Ca
tu
,
4
2
,

tul
,
_

,
_
4
2
,
pe
,
,
,
,

pe
_
,,
pri
pri
, ,
,
_
,

,
Ca
,
_
,
tul
,

,
,
,
,
tu
tu
,

,
tu

,
,
mf
,
p
,
ra

,
,

,
,
ra
,
tul
,,
ra
,
,,
,
,
,
_
,
mind,

,,
tul
,
,
tu
,,
tu
, ,
p
8
,
m
,
tul,
,
ra
,
,
tu
,,
tu
,
,
,,
,
,
,
,
tul,
,
,
p
_

,
mind, p
,
p
pe
_
,
, ,
ra
,
,
ra
,
,
p
,
, ,
,
m
,,
m
_
,
,
,
,

,
,
,,
p
m

pe
,
,
pe
,
pri
,
mind
,
mind
,
,
,

,
,
,
,
,
cel
,
,
,
n
,
,
__

_
,
,
ror


ror zut
_

,
v
,
_

, ,
pri
,
,

,
_
,
, ,
,

_ ,

ne
_
,
14
,
__

_
,
,
_
,
,
_

,
,
_ ,
,
_
te
,

,
21
_ _
con
,
n
, ,

de
_
,

,
ce
_

le
,
,
,
,
,
,

ju
,
, ,
te
,

,
,
,
,
le
,
_
,
de
,
,
,
n
,
,
ce
rat
_

_
li
_

ge

_
,
lu
,
li
,,
li
,
,
a
,
i

,
,,
a
, ,

A
,
ge

,,
,
,
A
,
,
,

reti.
,
,
reti.

28

,,

a,
,
,

lu
,
a,

i
,

li
,

, ,,
,
,
,
,

54
,
li
,

,
,
,
_
a

,
a,

,,

,
,

lu
lu i

a,
,
,,
a
a.
,
,
,
a.

,
_
,

_
i
,

,
,
i
lu
,
36
lu li

,
,,

Ectenia punerii-nainte
Preotul: S a plinim rug aciunea noastr a Domnului.
Cantorul:
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse nainte, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
55
Preotul: Pentru sfnt a biserica aceasta si pentru cei ce cu credin t a, cu evlavie si cu fric a de Dum-
nezeu intr a si se roag a ntr-nsa, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
lu
,
_
,
_
te.
4
4
te.
,

mp
te.
mi te.
,

mi
4
4
mp
,

,
ne
Doam
_

,
ne
,
,
lu
8
_
Doam
ie
,
,
,
lu mi
,
,

,
,
mp
mi
,
,
,
,
mp
lu
,
,
,

ie
,
,
,
ne
,
Doam
,
,
_
,

3.
4
4
,
,
,
4
4
_
Doam
ie

,
ie ne
,
Preotul: Pentru ca s a m izb avi ti noi de tot necazul, mnia, primejdia si nevoia, Domnului s a ne
rug am.
Cantorul:
_
,
,
,

8
te.
lu
Doam
, ,
ie
mi ie
,
,
,
,
,
,
mi
,
Doam mi
_
mi ne
,
_
ie
,

,
_
,
,
ne

ne
, ,
ie
,
Doam
4
4
_
4.

lu
,
,
ne
te.
,
,
4
4
lu
,
,
,
,
_
,
,
4
4
Doam
,
lu
,
,
,
,
te.
te.
,
4
4
56
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
Preotul: Ziua toat a des avr sit a, sfnt a, n pace si f ar a de p acat la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,

,
,

,
Doam
p
,
_
D

,
,
,
,
_

,
,
_
,

,
,

p
ne!
p
D
,
1.
,
Doam

,
Doam
8
ne!
ne!
,
Doam
D

ne!
D

_
,

,
p
Preotul: nger de pace, credincios ndrept ator, p azitor al suetelor si al trupurilor noastre, la Dom-
nul s a cerem.
Cantorul:
57
,
Doam
ne!
,
_
2.
,
ne!

,
ne!
8

,
,
,

_
_
D

, ,
, ,
D

, , ,
D

,
Doam
,
,

ne!

Doam
_
,

D
Doam
,

,
,
Preotul: Mil a si iertare de p acatele si de gre selile noastre la Domnul s a cerem.
Cantorul:
D
,
ne!

Doam
,

ne!

3.

,
,
_
ne!

,
,
_
Doam
,
,
,

D
_
,
ne!
,
,
,
D

8
Doam
D

_
Doam

,
,

,
,

Preotul: Cele bune si de folos suetelor noastre si pace lumii la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,
,
,

,
D
,

ne!
,
,
_
,
,
,
Doam
ne!
,
,
D
,
,
_
ne! D
,
_
D Doam
,
,
ne!
,
,

,
Doam
,

,
Doam
,
4.
,
,
_
,

58
Preotul: Cealalt a vreme a vie tii noastre n pace si ntru poc aint a a o s avr si la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,

D
,
,
,
8
Doam
_ ,
_
,

D
, ,
ne!

,
,
,
ne!
Doam
,

,
Doam
_
D
5.
,
,
,

,
ne!
,
_
D
ne!
,
,

Doam
,

,
,
,
Preotul: Sfr sit cre stinesc vie tii noastre, f ar a durere, nenfruntat, n pace si r aspuns bun la n-
frico s atoarea judecat a a lui Hristos s a cerem.
Cantorul:
,
,
,
D
,
ne!
,
,
,
6.
Doam
,
,
,
ne!
, ,
8
D
,
,
,
_
D

,
,

Doam
Doam
,

,
,
,
D
,

,
,
ne!
,

,
,
,
,
_
,
,
_
,
ne!
Doam

_
,
Preotul: Pe preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita St apna noastr a, de Dumnezeu N asc a-
toarea si pururea Fecioara Maria, cu to ti sn tii s a o pomenim.
Cantorul:
59
Ns
,
Prea
,
p

,
ne
,
toa
,
cresc.
,
,
cresc.
t
8
re
toa
,
_
p
t
Ns
p
,
cresc.
Prea
_
sfn
sfn
,
Dum
4
4
4
2
Ns
ne de
ne
,
Dum
de
,
,
,
,
p
,
,
,
, _
,
re
,
,
re
cresc.
4
4
4
2
re
de
de
,
Prea

,
,
toa c
,
,
,
,
,
,
sfn
,
,
c
ne
,
t
c Prea
,
c
,
,
,
,
Ns
t

,
toa
,
4
4
4
2

Dum
_
Dum
4
4
4
2
,

sfn
ie

ne

-j
ne
,

lu
,
p
,

_
p
zeu,

,
,
te

lu
zeu,

ie
_

,
ne

noi.
zeu,
8
_
ne
mi

pre
,
ie

mi
p

-j
,
-j
,
p
te
_
mi
noi.
,
-j
lu

,
,
noi.

,
pre
te
ie

pre
,

zeu,
,
noi.
,
,
pre te
,


mi
,
,
lu

Preotul: Pe noi n sine si unii pe al tii si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
e
,
Doam

mf
,
,
,
,
mf
_
,

ne.
,
,
ne.
,
,
,
,
ne.
_
,
_

,
ne.
_
,
,
,
,
_

,
i
_
,
e
i
Doam
e Doam
_
e
,

,
,
,

,
Doam
mf
,
,
i
,
i
,
8
,
,
,

mf
,

_
60
Preotul: Cu ndur arile Unuia-N ascut Fiului T au, cu Care e sti binecuvntat, mpreun a cu Preas-
fntul si bunul si de via t a f ac atorul T au Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
S arutul p acii
Preotul: Pace tuturor.
Cantorul:
Moderato
tu.
lui
,
,

mf
hu
lui

tu.
,
,
,
i
,
,
,
_
lui
lui
,
mf
,
i
,
8
,
,
_
i
,

,

,

du

tu.
,
_

du

mf

_
i

hu
tu.

,
mf
,

hu
hu du
du
Preotul: S a ne iubim unii pe al tii, ca ntr-un gnd s a m arturisim.
61
Cantorul:
,
pe pe
,
,
,
_
,
,
tl,

,
mea

,
Ta
,
Pe Fi
,
,
Duh, Sfn
,

i ul
,

tul i
_
Tre
,

de
,
,
,
,
,
pr
,

,

ne

i
_
i
,
,

,
,
, ,
in
,
o
,
,
t. cea des
,
Aici uneori preotul cnt a Iubi-Te-voi, Doamne.
Preotul: U sile, u sile, cu ntelepciune s a lu am aminte!
Crezul
Cred ntru unul Dumnezeu, Tat al atot tiitorul, F ac atorul cerului si al p amntului, al
tuturor celor v azute si nev azute.
Si ntru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul N ascut, Care din Tat al S-a
n ascut mai nainte de toti vecii: Lumin a din Lumin a, Dumnezeu adev arat din Dum-
nezeu adev arat, n ascut, iar nu f acut, Cel de o int a cu Tat al, prin Care toate s-au f acut;
Care, pentru noi oamenii si pentru a noastr a mntuire, S-a pogort din ceruri si S-a
ntrupat de la Duhul Sfnt si din Maria Fecioara si S-a f acut om;
Si S-a r astignit pentru noi n zilele lui Pon tiu Pilat si a p atimit si S-a ngropat;
Si a nviat a treia zi, dup a Scripturi;
Si S-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tat alui;
Si iar a si va s a vin a cu slav a s a judece viii si mortii, a C aruia mp ar atie nu va avea sfr sit.
Si ntru Duhul Sfnt, Domnul de viat a F ac atorul, Care din Tat al purcede, Cel ce mpre-
un a cu Tat al si cu Fiul este nchinat si m arit, Care a gr ait prin proroci.
ntru una, sfnt a, soborniceasc a si apostoleasc a Biseric a;
M arturisesc un botez spre iertarea p acatelor;
A stept nvierea mortilor;
Si viata veacului ce va s a vie. Amin.
62
Preg atirea pentru Sntirea Cinstitelor Daruri
Preotul: S a st am bine, s a st am cu fric a, s a lu am aminte, Sfnta Jertf a cu pace a o aduce.
Cantorul:
Armonizate de N. Moldoveanu Andante
de Protosinghelul Varlaam
glasul 5
Rspunsurile mari
,
,
mf
,
mf
Mi
,

,
,
,
,

,
,
,
fa
,
4
4
4
2 ,
jert
la
p
,

,
,
fa
la
,
,
,
,
,
dei.
,
la
,

,
, ,
,
_
_ ,
la
,
cii,

,
,

,
,
Mi
,

,
p
,

u
u
_

, _

_
,
cii,
,

,
,

4
4
4
2
jert

dei.
Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui Dumnezeu Tat al si mp art a sirea
Sfntului Duh s a e cu voi cu to ti.
Cantorul:
,
hul

_
,
,

,
i

du
,
,

du

tu.
,

,

hul
,
,
_
,
,
,
tu.

cu
,,
cu

_
i
,
_
,


Preotul: Sus s a avem inimile.
Cantorul:

nul.
, ,
,
,

tre
,

Dom
,
_
,
,

,
tre
,
c
Dom
,
,
vem
_
c

,
,
_
nul. A
,

,
vem
,
,
,
,
_

,
A
Preotul: S a mul tumim Domnului.
Cantorul:
63
,
,
,
_
4
4
4
2
ni
,
4
4
4
2

,
vred
__
e
,
Cu
,
,
,
,, ,
_
,
,
,
,
i
,

,
i
,,

,
ci
_

,
,
,
,
_
,

es
,
,
ta
te

te
,,
,
,
3
,
,
,
,
,
te
,
,
,
,
cu ta
,,
drep
,
,
_
_
te
,
,

cu
,
3
drep
,,
,
,
, ,
_
es

,
,
, ,
chi
,
_ ,
i
,
,
,
n

,,
,,
,

ne
,
n
_
,
,

chi
,

Ta
,
,,
,
,
,
,
_
_
,

_
i
,
_

a
,
ne

na

,
,,

__
,
,
_
t
,

,
,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
lui
,
lui
t
, ,,
,
,
_
_
na

Ta
,
lui
,
Fi
,
,
i
,
_
,
,
,
,
lui
,
,
,
,
tu
_

_
,
,
,

3
,
,
_
lui
, ,
lui
,
_
u

,
,
_
,
Sfn
Fi
,
,
,

Sfn

,
,
,,
i
,
,
,
,
,,

,
,
,
3

,
,
tu
, ,
,,
u
_

,
de
Duh,
,


_
,
,
,

,
,
Tre
,

,
,

cei

mei

,
,
,
de

,
,

_
,
i
,,
,
_


_
, ,

o
,

_

,
,
,

,
mei
,
,
,
,
,

_
cei
,

,
,

,
,
,
,

o
,

Duh,
in
,
in
,
Tre
64
ne
,
des
,
,

des

,
rall...
ne
,

,

_
,
i
_
t.
,

_
,
,
,
t.

pr

,
,
,
,
_
pr
,
,
,

i
,
i

,
,

,
,

,
,
Preotul: Cntare de biruint a cntnd, strignd, glas n al tnd si gr aind:
Cantorul:
,
Sfnt,

,
,
,
,

Sfnt, Dom
Dom
, ,
e
_
, ,
,
,

,
,,
_
plin
,
,
,,
_
,
4
4
4
2
e
,

Sa

Sfnt
,
nul
,

f
,
ot,
,,
Sa
,,
ot,
nul
va
4
4
4
2
,
va
f

,
,
Sfnt
_
Sfnt,
Sfnt,

,
,,

,
,

_
_

_
i
,
ce
,
,

,
,

rul mn p

_
,

_
mn tul
,
,

rul

, ,

,
,
,
_
,
,
p
,
,
,
,
tul
,

,
,
,
,
_
e
, ,,
,
,

ce

,
_
i plin
_
,
,
,
,
sa
,
,
,
o
,
, ,
,
,
_
,
,
,

,

o
,
_
na,
,
Ta.
,

,
,
,,
,
o
,
, ,
,
,
m

m
,
,
,
sa
de
,
,,
O

Ta.
,
,

,
_
rea
,
,
o
,

sa
,
_
,
,
,
ri
,
,
O

na, de
na,

,
,
ri

, ,
,

,
na,
,
, _
rea
,
,
sa
,
,
,
,
_
_
n
,

na,

tru
cei tru

,
,
n
,
,
,

sa
,
,
o
,
,
sa
,
,
sa
,
,
de
,
_ _
,
o
,
na, sa
,,
, ,
,
_ _
,
na
,
,
cei
,
na

,
,
, _

,
,
,
de
65
,
es
,
te
, ,
cu
,

,
,
,
vn
,
cu
,

sus.
,
,
,
,
,
,
_ _
_
_
,
,
ne

,
,
,
ce
,
es
,

Bi tat cel
,
cel
,
ce vn
,
ne
Bi
sus.
,

,
,

,
,
tat

te
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

_
me

ne
,
, _ _
_
nu
,
, ,
,
me
,
,
,
,
, ,
,
,
,
vi
,
,
,

,
,
tru ne
,
,

nu
,
,
,
tru

n
,
,
,
,
le

,
vi le
n
,
3
,
,
,
Dom
,
,
,
,
,
o
, ,
,
,
, ,
sa

,
,

,
nu sa
,

na,
lui.
_ _
_
_

,
,
,

lui.
na,
,
,
o
,
,
na,
,
,
,
,
,
,
O
,
,
,
,
,

na,
,
o o
,
nu
, ,

,
,
sa
,
,
sa
,
,
,

,
, ,
O
,

,
Dom
_ _
_
_
sus. n
sus. de
,
,
tru o

,
na sa
o

cei
,

n
,
_
,

sa

,
sa
,

,
,
,
,
sa

,
tru na,
,

de
,
,

,
,
na,
,
na cei
,


Preotul: Lua ti, mncati, acesta este Trupul Meu, Care se frnge pentru voi spre iertarea p acatelor.
Cantorul:
Largo
pp

pp
_
_
_
min.
_
A
_
_

_


A
_
min.

Preotul: Beti dintru acesta to ti, acesta este Sngele Meu, al Legii celei noi, Care pentruvoi si pentru
mul ti se vars a spre iertarea p acatelor.
Cantorul:
66
Largo
_
, ,
,

A
,
,

,
,
,
,
,
,,


,

,

,
,
,
,
_

4
3

min.

,
_
_
,

min.
,

_
4
3
_
,

_
Preotul: Ale Tale dintru ale Tale, Tie Ti-aducem de toate si pentru toate.
Cantorul:
Andante religioso-cantabile
Armonizat de N. Lungu
glasul 5
Pe Tine Te ludm
Pre
,
,
3
, ,
,

pp
,
Ti Pre
,
,

,
l

3
,

,
4
2

ne

Te
3
ne
,
,
3
3
,

,
,
Te
,

3
,
4
2
_

,
,
_
, , ,
,
,
,
l Ti
,


6
,
,

Pre
,
,
,
,

u ne
3
3
Pre
,
,
,


,
Ti
,
,
dm,
_
_

,
,

,
u
,
Ti

dm,
p
,
,

,
,
_
,

ne
,
,

,
3
Te
3
,
3
_
3
Te

,
,
,
,
,
ne
3
,
,
, ,
bi
3
,,
,
,
,
,,
,
3
ne
,
,
3
,
,
cu
,,
,
,
,
,

_
,
,
,
,
bi
,
,
, ,
,
,
12
_

cu
, ,
_
,
67
16

tm.
tm.

,
,
,
i
,

i

_
,
i

,
, ,
e

,
_

,,

vn
,
i
, ,
,
_
_

,
mul
,
mul
,

u
,
_
,
u
,
_
,
_

e

,,
,
,,
,
,
,

, ,

vn

,
__
_
,
,
,
,
i
,
p
, ,
,
ru
,
Doam
,
,
,
,
,

_
rit.
,
ne
,
gm

_
,
, ,

ne

,
,
e,

gm
_
i
__
e,
,

,
i

,
_
mim
, ,
,
ne

,
ru
,
,
22
Doam

mim

,
_
ne i
,
p
,
,
Dum
,,
,
lui
,
,
,
,
,
,
,
lui
,
ne
,
,

,,
u
29
,
,
,
_
,
,
,
,
, ,
,
ze
,

nos
,
_
,
,
,,
,
_
a tempo
,
,
u

, ,
,
,
_
,
,
Dum
,,
_
,
,,
,
ze
ne
,
nos

,
,
,
,
gm.

ppp
,

,
,

__ _

,
,

_
Ne
,
,
_
,

_
ru
,
,

ppp

,
_

34
gm,

ru
,
,
,

,,

pp

pp

ne
,
,

tru.


,
,
,
tru.

Preotul: Mai ales pentru Preasfnta, curata, prea binecuvntata, m arita st apna noastr a de Dum-
nezeu N asc atoarea si pururea Fecioara Maria.
La Liturghia Sfntului Vasile (n Postul Mare), n loc de Cuvine-se cu adev arat se cnt a axionul De tine
se bucur a (pagina 97). ntre nviere si n al tare se cnt a ngerul a strigat (pagina 100). La s arb atorile
mari se cnt a axioane speciale.
Cantorul:
68
Moderato
de I. Popescu-Pasrea
glasul 5
Axionul Nsctoarei de Dumnezeu
_
,
,
,
,

,
,
,

ne-
,
,
vi

_
vi

,,
cu
,,
cu ne-
,
,
a
,,
,
,
se
,,
se
,
,
_
,
,
,
,

,
Cu
,
_
,
,
,
,
Cu
,
,, ,
,
mp
,
,
,
mp
,
,
a
,
,
,
,
,,
,,
,
4
4
4
2
_
,
4
4
4
2
,
,

de
de
_
Ns
,
,
Ns
,
rat
c

cim

,
,

v
,
,
,
,
s
_
,
_
,
ri
,

,
te
,
_

,
c
,
,
s v

fe
,
, ,
,
,
cim
,
te
,

,
,
,

fe

,
,
rat

,
,
,
ri
,
, ,
,
,,
zeu,
,
_
,,

,
,
,
,
,
,
,
Dum
,
,
,
,
re
re
_
,
_
,

_
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
ne
,
,

,
,
zeu,
,

,
,
ne
_
toa
,

,
toa
,
_
Dum Cea
,
,
,
,
Cea
,
de
,
,

,
de
,
, ,
,
rea
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,,
, ,
,
,
,
,
,
,
rea
,
,
ru
,
, ,
,,
, ,
_
,
_
,
,

,
,
ci
,
,
ri
,
,
ri
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
fe
,
,
,
fe
pu
,
ci
,
,
,
,
,
,
ru pu
,
,
,
,
,
_
_
,
,
,
,
,
,
i

,
,
,
t

,
,
,
,
i
,
,

va
t
,
t
,
va
, ,
_
t
,
,

_
,
_
,
, ,
,
ne
_ _
,
,
,
, ,
i
,
, ,
no
,
vi

,
_
vi
_
_
,
,
_

,
i
,
,

,,
,

,
,
_
,

prea
,
ne
_

,
prea
,
no
69
lui
,
,

,
,
, ,
_
, ,
u
,
,
,
,
, ,
,
,
ca
,
,,
,
ze

Dum
_
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
Mai Dum
,
Mai
ca
,
,,
,
,
,
,,
ze
,
,
ne
,
,
lui
,
,
ne u
,
,
,
,
,
,,
,
,
,,
_
,
,
_
,,

Ce

_
,
,

nos
_
,
,
ce
,
,
,
tru.


tru.
,
,
,
,
ce
,
Ce
,

,
,,
,
,
,,
,
ea
,
,
,
nos
,
,
,,
,
ea
,
,
,

he
,,
de
,
,,
ct
,
,
he
ru
,
_
,
_
,
,
,

,
mai
,
,,
,

,,
,
,,
ru
,
cin
,
sti
ct
_
_
de
,,
,,
,,
,
,
sti
, ,
t
_
,
,

,
eti

_
,
cin
,
eti

,
t
mai
,
,
,
,

_
,
_
mai
,,
,
,
,
,

,
,,
,
, ,
,
,,
,
,,
,
i
mii
,
,
,,
,
, ,
,
i
,,
,,

,,

,
_
_
,
,,
,
,,
,,
,
,,
vi
vi
mii
,
_
m
,
,
,
de-a
_
_
,
,
,
,,

,
_
,
fr'
,, ,
,

_
de-a
,,
m
,
,

,

,
ri
,
,,
,

t
,
,
se
,
_
,
,
,
,
se
,
,
m
,
fr'
,
,
mai m
,
ri

,
,
,
,

,,
ct
,
,
,
_
,
,

,
_
se
,
,
,
,
,
ct

,
,
de
,
,,
_

,
,
se
,,

,
,

,
na
_
,
de
_
re
,
,
re
na
_
_
_
,
,
,
,
ra
,,
ra
70
,
,,
c
,,
c
,,
,
,,
,,
,,
,

,,
f
, ,
rea
_
,
,
_
,

r
,
__

,
stri
,,
stri
rea
,
_
,

,
,,
mii;
ca
,,
,, ,,
,,
ca
,
,
,,
,,
,

mii;

r
,
,,
,
f
,,
,
, ,,
_
,,
,
,
,
,

,
,,
,,
,,
,
,,

,
,
,
,,
,
,
,
ne
,
,
,
Cu
,,
Cu
,,

,
,

,,
,
_
,,
,
ne
,,
ne
,,
,
_
,
zeu
ne
,
,
_
ciu
,
,
,
pe
,,
zeu
,
_
,
,
,

Dum
,
,
pe
,
,

Dum
,,
,,
,,
,
,
,
,
,
,,
,
,
_

,
_
ciu
,
,
,
ai
,,
,,
,
,
tul
,,
tul
,
ai
,
,
,,
,
,
,

,
__ ,,
_ ,,
,,
,
ns

ns
,
,
,,
,,

cut,
,,
cut,
,,
_
,

vn
,,
vn
,,
,
,,
_
ne
,,
ne
,
,
,,
,,
,
ti

,
_
ti

,
_
pe
,,
pe
,,
,
,
,,
,
_
,
_
,,
,,
,
,
cea
,,
cea
,
,
, ,
,
,
c
,
,,
c
,
Ns
,
,
,
Ns
,

,
_
a
,,
a
,
,
de

de

cu
,,
cu rat

,
,
rat

_
v

,
,
_
,
,
rall...
te
,
,
, ,
,
,
zeu
,
,,
de
de ne
,
,
toa
,
,
,,
,
_
,
,
,
_
,
toa
,
re
,

ne

,
,
,,
,
, __
,
,,
,
Dum
,,
Dum zeu
,

_
,
,
,,
,
,
m
,
re
,
,
_
,
,
_
,
,

,
,

,

rim.

rim.

_
m
m

,
m
,
,
_

__
te

te

,
,
,
rim,
,
,
,
,
,, _
rim,
,
,

,
,

te
,,
71
Preotul: nti pomene ste, Doamne, pe Prea Sn titul Episcopul nostru(N) (Arhiepiscop, Mitropolit,
Patriarh), pe care l d aruie ste sntelor Tale biserici n pace, ntreg, cinsitit, s an atos, ndelungat n
zile, drept nv atnd cuvntul adev arului T au.
Cantorul:
,
_
,
toa
,
toi i

,
te.

Pe pe
,
,
Preotul: Si ne d a nou a, cu o gur a si cu o inim a, a m ari si a cnta preacinstitul si de mare cuviin t a
numele T au, al Tat alui si al Fiului si al Sfntului Duh, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
Preotul: Si s a e milele marelui Dumnezeu si Mntuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toti.
Cantorul:
hul
,
_

,

tu.
,
_
i

,
,
,
,

,
,
,
tu.
hul cu
cu
,
du
du

,
i
,
,

,,

,
,
Ectenia dinainte de Tat al nostru
Preotul: Pe toti sn tii pomenindu-i, iar a si iar a cu pace, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
72
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus si s-au sn tit, Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dnsele n sfntul, cel
mai presus de ceruri si duhovnicesul s au jertfelnic, ntru miros de bun a mireasm a duhovniceasc a,
s a ne trimit a nou a dumnezeiescul har si darul Sfntului Duh, s a ne rug am.
Cantorul:
73
lu
,
_
,
_
te.
4
4
te.
,

mp
te.
mi te.
,

mi
4
4
mp
,

,
ne
Doam
_

,
ne
,
,
lu
8
_
Doam
ie
,
,
,
lu mi
,
,

,
,
mp
mi
,
,
,
,
mp
lu
,
,
,

ie
,
,
,
ne
,
Doam
,
,
_
,

3.
4
4
,
,
,
4
4
_
Doam
ie

,
ie ne
,
Preotul: Pentru ca s a m izb avi ti noi de tot necazul, mnia, primejdia si nevoia, Domnului s a ne
rug am.
Cantorul:
_
,
,
,

8
te.
lu
Doam
, ,
ie
mi ie
,
,
,
,
,
,
mi
,
Doam mi
_
mi ne
,
_
ie
,

,
_
,
,
ne

ne
, ,
ie
,
Doam
4
4
_
4.

lu
,
,
ne
te.
,
,
4
4
lu
,
,
,
,
_
,
,
4
4
Doam
,
lu
,
,
,
,
te.
te.
,
4
4
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
74
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
Preotul: Ziua toat a des avr sit a, sfnt a, n pace si f ar a de p acat la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,

,
,

,
Doam
p
,
_
D

,
,
,
,
_

,
,
_
,

,
,

p
ne!
p
D
,
1.
,
Doam

,
Doam
8
ne!
ne!
,
Doam
D

ne!
D

_
,

,
p
Preotul: nger de pace, credincios ndrept ator, p azitor al suetelor si al trupurilor noastre, la Dom-
nul s a cerem.
Cantorul:
75
,
Doam
ne!
,
_
2.
,
ne!

,
ne!
8

,
,
,

_
_
D

, ,
, ,
D

, , ,
D

,
Doam
,
,

ne!

Doam
_
,

D
Doam
,

,
,
Preotul: Mil a si iertare de p acatele si de gre selile noastre la Domnul s a cerem.
Cantorul:
D
,
ne!

Doam
,

ne!

3.

,
,
_
ne!

,
,
_
Doam
,
,
,

D
_
,
ne!
,
,
,
D

8
Doam
D

_
Doam

,
,

,
,

Preotul: Cele bune si de folos suetelor noastre si pace lumii la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,
,
,

,
D
,

ne!
,
,
_
,
,
,
Doam
ne!
,
,
D
,
,
_
ne! D
,
_
D Doam
,
,
ne!
,
,

,
Doam
,

,
Doam
,
4.
,
,
_
,

76
Preotul: Cealalt a vreme a vie tii noastre n pace si ntru poc aint a a o s avr si la Domnul s a cerem.
Cantorul:
,

D
,
,
,
8
Doam
_ ,
_
,

D
, ,
ne!

,
,
,
ne!
Doam
,

,
Doam
_
D
5.
,
,
,

,
ne!
,
_
D
ne!
,
,

Doam
,

,
,
,
Preotul: Sfr sit cre stinesc vie tii noastre, f ar a durere, nenfruntat, n pace si r aspuns bun la n-
frico s atoarea judecat a a lui Hristos s a cerem.
Cantorul:
,
,
,
D
,
ne!
,
,
,
6.
Doam
,
,
,
ne!
, ,
8
D
,
,
,
_
D

,
,

Doam
Doam
,

,
,
,
D
,

,
,
ne!
,

,
,
,
,
_
,
,
_
,
ne!
Doam

_
,
Preotul: Unirea credintei si mp art a sirea Sfntului Duh cernd, pe noi n sine si unii pe al tii si toat a
via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
77
e
,
Doam

mf
,
,
,
,
mf
_
,

ne.
,
,
ne.
,
,
,
,
ne.
_
,
_

,
ne.
_
,
,
,
,
_

,
i
_
,
e
i
Doam
e Doam
_
e
,

,
,
,

,
Doam
mf
,
,
i
,
i
,
8
,
,
,

mf
,

_
Preotul: Si ne nvrednice ste pe noi, St apne, cu ndr aznire, f ar a de osnd a, s a cutez am a Te chema
pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tat a si a zice:
Cantorul:
Andantino
de Anton Pann
glasul 5
Tatl nostru
4
2
4
3
4
4
,
,
4
2
4
3
4
4

4
2
4
3
4
4
tl
Ca
,
,

,
_
le
,
,
re
pp
,
tl
,
re
,

Ca
_

,
,
_
stru,
no
Ta
,
n
,
eti
,
n
,
,
re
Ta
8
eti re
,
no
,
,
,
eti

_
,
Ca
tl

,
,
_
p
tl
no
stru,
,
,
Ta
stru,
le Ca
le
,
_
,
pp
stru,
,
eti
,
_
,
p
n
,
,
le

no

,
n
_
Ta
4
2
4
3
4
4

,
,
78
_
_
_
ce
_
_
_
8
,
,
,
sc-
,
,
ruri,

ea

ruri,

ruri,

ce
,

ea

ce
se
,
,
sc-

,
,
se
,
se

ce
,
,
,
,
sn
,
,
,
,

ruri,
,
,
,
,
se
_
,
,

sn
,

sn
,
,
,
,
,

ea

ea

sn
,
, _
_
sc-
_
_
sc-

,
,
,
,

le
,
me
,
me
,
me nu
,
nu
,
_
_
_
Tu,

Tu,
le
,
e
,
e
,

vi
,

vi
,

me
,
,
Tu,

_
_
_
8
nu

m
,
m
,

Tu,

,
,
,
,

vi
,
le
,
le
,
vi
,
m
,
_
_
_
,
nu

,
e
,
e
,
_

m
,
r
,
r
_
,
,

fa
,

fa
_
_
8
p
,
p
,
,
c-
,
Ta,

Ta,

_
_
r
,
a
,
fa
,

i
_
_
_
i
,
i
p
,
,

_
,
se
,
se
,
se
,
se
c-
,
c-
c-
Ta,

Ta,

r
,
i
,
fa
,

a
,
,
,
_
p
,
,
a
,
a
,
,
79
cum
cer

cer,
,
n a
p
,
_
cum
ia

,
n

,
cer

,
,
,
pre
,
,
_

,
,
,
cum

_
_
_
cum
_
_
n
,
n
,
n
,
vo
,
,

,
n
,
n
,
Ta,
,
Ta,
,
_ _
ia
,
ia
cer

_
vo
,
vo

,
,
,

,
a
p
cer,
,
,
,

a
p
,
,
pre
,
,
pre
,
,
a
p
cer

,
ia

_
,
,
_
8
_
pre
,
,
vo
Ta,
,
Ta,
,
,
cer,
,
,

mnt.
_

a, a
,
mnt.

,
i
,
i
,
_
mnt.
_
_
_
_
mnt.

_ _

a
,
,
pre
,
pre
,
_
,
,
_
,
,
pre

pre
,

a
p
,
i
,

,
,
,
p
,
a
,
,
p
,
p
_
8
_
_
_
_
noa

_
8
_
_
_
nea
,
,
nea
,
nea
,
nea
,
spre
,
spre
,
spre
,
noa

noa
,
,
_
str

str

,
cea

spre
,
_
_
_ _
,
,
,
str

str

,
,
,

,
Pi
,
Pi
,

,
cea
,
cea
cea

,
,
,
,
Pi
,
Pi
,

noa
80
,
_
_
,
,
ne- no
,
,
no
,
,
ne-

in
o
,
o
,
o
_ _
no
,
in
no
,
d-
,
,
,
,
,
,
_

d-
,

d-
u
,
o
,
_
_
,
d-
,

,
_
in
_
8
_
_
_
,

,
u
in
,
,
as
,
as

as
,
,

,
u
,
u
as
,
ne-

,

,
,
ne-
,
no

iar

ne
,
iar tzi

,
,
,
,
ne
,
t
,

i
gre
,
_
8
_
_
_
_ _
iar
,
t
_
_
i

,
,
t
,
u
,

,
,
,
,
iar
,

ne
,

,

ne
,
,
gre
,
tzi

,
,

gre
,
tzi

tzi
_
i

t
,
gre

i
,
stre,
,
stre,
,

noa
,
le
le

le
,
le
,
ier
,
ier
,
_
_
_
_
_
,
,
i
,
i
,
i
,
cum
cum
le
,
,
pre
,,
,
pre
,
i

,
,
,
,
noa
noa

,
,

a
8
_
_ _
,
,
,
,
noa
,
,
noi
,
noi
,
noi
,
noi
,
ier
,
ier
cum
le
,
,
,
pre
_
,
,
le
,
a

a
_
,
,
,
cum
,
,
,
stre,
,,
stre,

,
,

,
,
,
pre
le
81
i
,
,
gre
,
i
,
gre
_
_
,

_
tm

tm
,
, ,
lor
,
,
tri.

tri.
,
tri.

,
lor
_
i
,
,
lor
no
,
_
_
tri.

i
,
,
i
,
,
no
,
no
,
lor
,
,
i
,

tm
,
,

,
,
,
,
,
i
,
,
,
gre
,
gre
_ _
_
8
_
tm
, ,
i
,
i
no
,

_
pre
,
ne
,
,
ne
,
_
_
_
_
_
i
,
,
du
,
_ _
_
8
du
,
ce
,
_
_
_
_

nu
,
,
,
du

nu
,
,
,
nu
,
,
,

ne
,
ce
,
ce
,
pre
,
i
,
_
i
,
_
nu

,
ne
,
,
_
n
,
ce

,,

,
noi
,
n
,

,,
t,

t,
pre
,
rit.
_
,
,
,
,
pi
,
pi
,
,
8
_
_
_
_
_
,
noi

t,

t,
,
_
,
,
,
noi
,,
n
,

_
,

,
pi
,
pi
,,
,

,
is
,
_
is
,
_
,
,
_
,
du
,
n

is
,
is
_
82

a tempo
ve
,
,
iz
,
,
_
_

iz
,
ci
mf
,
iz
ne
,

ci
mf
,
b
,

,
,
,
ne
,
,
ci
mf
,
ve
_
_
,
ne
,
ve

,
,

_
_
8
_
b

iz
,
_
_

ci
mf
,

b
,
b
, _
ne
,

cel

cel
_

vi
,
vi
,
,

de
de
,
de
,
te
,

_
_

clean.

clean.

cel
clean.

de
,

vi

vi
_
,
_
_
_
_
_
8
ve
_
,

clean.
,
te
,
te
,
te
,
,

,
,

_
cel

Preotul: C a a Ta este mp ar atia si puterea si m arirea, a Tat alui si a Fiului si a Sfntului Duh, acum
si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul:

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
Preotul: Pace tuturor.
83
Cantorul:
Moderato
tu.
lui
,
,

mf
hu
lui

tu.
,
,
,
i
,
,
,
_
lui
lui
,
mf
,
i
,
8
,
,
_
i
,

,

,

du

tu.
,
_

du

mf

_
i

hu
tu.

,
mf
,

hu
hu du
du
Preotul: Capetele voastre, Domnului s a le pleca ti.
Cantorul:
e
,
Doam

mf
,
,
,
,
mf
_
,

ne.
,
,
ne.
,
,
,
,
ne.
_
,
_

,
ne.
_
,
,
,
,
_

,
i
_
,
e
i
Doam
e Doam
_
e
,

,
,
,

,
Doam
mf
,
,
i
,
i
,
8
,
,
,

mf
,

_
Preotul: Cu harul si cu ndur arile si cu iubirea de oameni a Unuia-N ascut Fiului T au, cu care e sti
binecuvntat, mpreun a cu Preasfntul si bunul si de via t a f ac atorul T au Duh, acum si pururea si
n vecii vecilor.
Cantorul:
84

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
Preotul: S a lu am aminte. Sntele, sn tilor.
Cantorul:
Maestoso
glasul 8
Unul Sfnt
,
Domn

_
,
mf
,
,
sus
,
nul

Hris
,
,
I
,
n tos,
,
i U nul

,
Sfnt,
,
u
,
,
,
,

lui A
,
,

tl.
,
,
_
Dum

,
,
rea
, ,
Ta
,
,
ri zeu min.
,
m ne

tru

Sfnta mp art a sanie


Preotul: Cu fric a de Dumnezeu, cu credint a si cu dragoste s a v a apropia ti.
85
Cantorul:
Allegretto
Glas 1
Bine este cuvntat
4
4
4
2
ne
,
,
,
,
,
ce
te
,
,
,
,
,
ne
vn

mp
n
,
ne
Cel
vi
te
,
_
vi
te
,
,
mp
,
es
,
,
cu ne
,
Cel
,
te
,
,
,
,
es
mp
vi
ne

,
cu
,
tat
,
tat
,
tat
cu
,
,
,
,

Bi
,
,
,
,
ce
n
ne Bi
vn
, ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
es
Cel
_
vn ne
ne
tru
tat
Cel
vi tru
es
n
ce
,
,
4
4
4
2
,
vn
,
, _
,
,
,
,
,
cu

,
,
,
,
,
Bi
4
4
4
2
tru
mp
tru
Bi
8
,
_
,
4
4
4
2
,
,
,
,
n
,
ce
,
te
,
zeu

,
_
,
me
,
le
lui.
nu
,
,
,
, ,
me
,
,
,
,
,
te
lui.
nu
,
lui.

,
nu Dom
,
,
nu
ne
,

Dumn
ne
,
ne
,
le
,
8
le
,
me
,
,

,
,
,
,
,
,
Dumn
,
nu Dom
Dom

,
,
te

zeu
,
_
,
nu
zeu

,
es
,
,
,
,
,
me

zeu
nu
_
lui.
es Dom
rit.
,
es
,
te
_
,
,
,
,
,

le
Dumn ne
,
,
Dumn

nu
,
es
,
a
a
,
i
,
s-a Dom


u!
tat r
,
,
i
no
no
u!

nul

,
,
,
,
,
,
,
,
a tempo
,
,
,
,
_
_
,
,
,
,
,
,
s-a
_
,

,
i
,
,
,
,
_
r
,
8
Dom

,
,
,
a
u!

,
i
,
,
no
,
,
Dom

r
,
nul

r
tat
tat
,
,
,
,
nul

,
,
no
,

,
a
,
tat

u!
,
,
,
,
,
s-a
,
,
Dom

,
nul

,
s-a
Preotul: Cred, Doamne, si m arturisesc c a Tu e sti cu adev arat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui
viu, Care ai venit n lume s a mntuie sti pe cei p ac ato si, dintre care cel dinti sunt eu. nc a cred
86
c a Acesta este nsu si Preacurat Trupul T au si Acesta este nsu si Scump Sngele T au. Deci m a rog
Tie: Miluie ste-m a si-mi iart a gre selile mele cele de voie si cele f ar a de voie, cele cu cuvntul sau cu
lucrul, cele ntru stiint a si ntru ne stiint a. Si m a nvrednice ste, f ar a de osnd a, s a m a mp art a sesc
cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea p acatelor si spre via ta de veci. Amin.
Preotul: Cinei Tale celei de tain a, Fiul lui Dumnezeu, ast azi, p arta s m a prime ste, c a nu voi spune
vr ajma silor T ai Taina Ta nici s arutare ti voi da ca Iuda, ci ca tlharul m arturisindu-m a strig Tie:
Pomene ste-m a, Doamne, ntru mp ar a tia Ta.
Preotul: Nu spre judecat a sau spre osnd a s a-mi e mie mp art a sirea cu Sntele Tale Taine,
Doamne, ci spre t am aduirea suetului si a trupului.
n timpul mp art a sirii credincio silor, strana cnt a Trupul lui Hristos.
Cantorul:
Andante
Glas 8
Trupul lui Hristos
,
,
lui
,
lui
,
lui
,
lui
,
,
,
,
,
pul
,
pul
,
pul
,
pul
,
,
,
_
,
pri
,
pri
,
pri
,
pri
mii,

mii,
,
Hris
,
Hris
,
Hris
,
Hris

mii,

_
,
,
_
mii,
_
,
8
_
,
4
4
4
2
pri
,
pri
,
pri
,
pri
,
4
4
4
2
Tru
,
,
,

tos

tos
,
tos

tos
,
Tru
p
,
p
,
Tru
p
Tru
p
,
,
,
4
4
4
2
,

_
4
4
4
2
mii

mii

mii

mii
rul
,
rul

rul

rul

cel
,
,
cel
,
,
cel
,
,
cel
,
,
,
din
,
din
,
din
,
din
,

de
,
de
,
de
,
de
,

_
,
i
,
i
,
i
,
i
_
vo

vo

vo

vo
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
iz
,
iz
,
iz
,
iz f
,
f
,
f
,
,
f
,
r
,
,
r
,
r
,
r
,
,
,
_
,
_
,
8
,

_
87
,
Tru
,
pul
,
pul
,
Hris
,
Hris
pp
,
Tru
pp
,
lui
,
lui
,
pul
,
pul
,
moar
,
,
tai.
_
tai,

tai,

tai.
_

moar

moar
,
moar
,
te
,
te
,
te
,
te
,
_
,
,
,
gus
,
gus
,
gus
,
gus
,

Tru
pp
,
Tru
pp
,
_
_
,
,

,
_

tai.

tai.

gus
,
gus
,

,
_

8
tos

tos
,
lui
,
lui
,
pri
,
pri
,
,
Hris
,
Hris mii

mii

mii

mii

,
,
,
,
,
_
din

din
,
i
,
i
,
i
,
i
_
din
,
,
,
pri
,
pri
,
tos
,
tos
,
,
,
,
,
,

mii,

mii,

mii,

mii,

,
_
,
_
_
8
,
_
,
,
,
,
,
,
iz
,
iz
,
iz
,
iz
_
,
,
pri
pri
,
pri
,
pri
,

din
,
,
,
,
,
cel
,
gus cel
,
te
,
te
,
te
,
te
,

_
,
,
,
,
gus
,
gus
,
gus
,

,
de
,
de
,
de
,
de
,
moar

moar
,
moar
,
moar
,
8
_
,
rul

rul

rul

rul
,
,
,
_
vo

vo

vo

vo
,
_
,
,
_
,

,
,
f
,
f
,
f
,
f
,
,
,
cel
,
,
cel
,
r
,
r
,
r
,
r
,
88
,
,
a
_
li
,
li
,
li
,
li
,
,
a
,
,
a
,
,
a
,
,

_
tai.

tai,

tai,
_
_
tai.
rit.
,
,
gus
_
,
,
gus

tai.

tai.

,
i
,
i
,
i
,
,
,
,
mf
A
,
mf
A
,
,
i
8
,
,
_
,
_
,
,
,
,
,
,
lu

a,

a,

a,

a,
,
,
,
,
li
,
li
,
li
mf
A
,
mf
A
,
lu
,
lu
,
lu

,
li
li
,
i
,
i
,
,
,
,
,
a
,
a
,
a
,
li
,
li
,
li
,
a lu

,
,
lu
,

lu
,
i

,
i
,
,
lu
,
,
,
,
,
,
a,

a,

a,

a,

,
_
,
_
,
,
,
,
,
_
8
_
,
i
,
,
,
,
,

,
i
,
i

i
lu

lu
,
lu
,
,
lu

a. A
p
,
,
A
p
,
,
A
p
,
,
A
p
,
,
li
,
li
,
li
,
li
,
a.

a.

a.

_
,

lu

lu
,
lu
,
lu
,
li
,
li
,
li
,
li
,
_
,
_
8
a
,
,
a
,
,
a
,
,
_
,
,
a,

a,

a,

a,

,
,
,
,
,
i
,
i
,
,
,
,
,
a
,
,
,
i
,
i
,
,
,
,
89
_
,
,
,
,
,
,
,

li
,
a,

a,
,
lu
,
lu

lu
,
li
,
,
a
li
,
a
,
,
,
,
a
lu
,
,
,
i
,
i

i
,
i
,
,
,

a,
a,
_

,
,
8
i
,
_
_
,
li i
i
,
,
i
,
a
,
,
,
,
,
lu

lu

lu
,
lu
,
,
,
,

a.
,
,

,
,
, ,
li
,
i
pp
,
,

,
li
,
,
A
pp
,
a.
lu
,
,
,

A
pp
_
A
pp
,
,
,
,
,
,
A
,
a.

a.

,
,
a,
,

i
a,
,
_
,
,
,
li
li
,
,
lu
_

,
i
_
a
,
a
,
lu
li
,
a
li
lu
,
a,
,
li
i
a,
,
li
8
,
,

,
a
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
i
,
_
,
_
,
lu
a
,
,
a, lu

a.
li
,
a
lu
,
,
,
,
lu

li
,
,
li
,

,
lu
_
,
,
,
,
lu
i
,
a.
i
,

,
,
, ,
,
,
i
,
a,
a.

lu
,
,

a.

a,

a,

a
,
,
8

,
,
li
,
i
,
,
_

,
,
,
,
lu
,
,
,

rall...
i a
i
,

,
i
90
Preotul: Mntuie ste, Doamne, poporul T au si binecuvinteaz a mo stenirea Ta.
Cantorul:
Allegretto
Glas 5
Am vzut lumina
a
,
a
,
a
,
a
,
,
zut
,
4
4
4
2
4
4
4
2 ,
,
,
,
,
,
,
,
_
_
8
,

Am
p
p
,
Am
,
Am
p
,
Am
p
,
4
4
4
2
,
,
,
,
_
4
4
4
2
v
,
v
,
v
,
v
,
na

na

na

na

,
,
,
,
cea
,
_
,
,
,
,
lu
,
lu
,
,
lu
,
lu
,
,
cea
,
cea
,
cea
,
,
de
,
de
,
de
,
de
,
,
zut
,
,
v
,
v
,
v
,
v
,
,
zut mi
,
,
mi
,
,
mi
,
,
mi
,
,
zut
,
,
,
,
hul
,
hul
,
,
hul
,
hul
,
,
,
Du
,
,
Du
,
Du
,
Du
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
8
,

,
,
,
,
_
_
cel
,
cel
,
,
cel
,
cel
,
ce
,
ce
,
,
ce
,
ce
,
mit
,
mit
,,
mit

mit
,
,
,
,
,
pri
,
pri
,,
pri
,
pri
,
_

am
,
,
am
,
,
,
,
am
,
,
am

,
ra
,
ra
,
ra
,
,
ra t,

t,

t,
,

t,

,
,
,
,
cea
,
cea
,
,
cea
,
cea
,
,
,
,
a
,
a
,
a
,
a
,
,
v
,
v
,
v
,
,
de
,
de
,
de
,
de
,

v
,
,
a
,
a
,
a
,
a
am
,
am
,
,
am
,
am resc;
,
,
a
,
a
,
,
a
,
a
_
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,

resc;

resc;

resc;

_
8
_
,
,
,
,
,
cre
,
cre
,
,
cre
,
cre din
,
,
din
,
,
din
,
,
din
,
,
,
at
,
at
,
,
at
,
at
91
,
tei
,
tei i
,
,
i
Sn
,
,
Sn
,
,
,
,
,
,
pr
,
pr
,
Tre
,
Tre
,
tei
_
_
,

,
tei
,
,
,
,
,
,
ra
,
ra
,

,
ra

ra
,
,
,
,
_
,
,
,
,
_
,
,
,
,
8
_
,
,
,
,
_
des
_
ne
,
,
,
ne
,
,
,
,
_
,
_
des

t,
,
t,
,
t,
,
t,
,
,
,

,
,
p
,
c
,
c
p
,

.
,
.
,

,
,
,
_
_
,

c
,
c
,
a tempo
A
,
A
,
A
,
A
,
,
du-
,
,
,
imi
,
imi
,
3
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,
8
,
,
,
,
,
,
,
,
_
_
_
,
_
nn
,
_
rit.
,
,
ne,
p

ne,
p

du- nn n
,
n
,
,
chi
,
chi
,
,
,
,
,
,
_
,
pre

pre

,
,
,

,
,
it
,
,
tu
,
tu
,
tu
it

it
,
,
it
,
pre

pp
,

pp
noi.

pp
noi.

pp
noi.
,
,
,
,
,
_
,
noi.
pre

rall...
,
,

cea

cea

cea
,
,
,
,
_

cea

,
mn
,
mn
,
,
mn
,
mn
,
,
tu
,
sta
,
sta
,
sta
8
,
,
,
,
,
,
sta
,
ne-a
,
_
,
ne-a
,
ne-a
,
ne-a
,
Preotul: Totdeauna, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Cantorul: S a se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca s a l aud am m arirea Ta; c a ne-ai
nvrednicit pe noi s a ne mp art a sim cu sntele, dumnezeie stile, nemuritoarele, preacuratele si
de via t a f ac atoarele Tale Taine. nt are ste-ne pe noi ntru sn tenia Ta, toat a ziua s a ne nv at am
dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia!
92
Ectenia de multumire
Preotul: Drepti, primind dumnezeie stile, sntele, preacuratele, nemuritoarele, cere stile si de via t a
f ac atoarele, nfrico s atoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie s a mul tumim Domnului.
Cantorul:
,
,
4
4
p
,
,
mi
,
,
ie
,
Doam
,
ne
lu

, ,
_
8
4
4
te. ie
Doam
,
_
_
p
Doam
ne
, ,
,

,
mi
,
,
,
lu
p
,
te.
lu
,
4
4
,
,
,

,
2.
mi
ie
,
ne
,
,
_ , ,
,
Doam
,
,
te.
te. ne
4
4
,
ie
_
_
,
,
mi
,
,
p
,
_
,
lu
Preotul: Ap ar a, mntuie ste, miluie ste si ne p aze ste pe noi, Dumnezeule, cu harul T au.
Cantorul:
,
ie
,
4
4
_
te.
,
,
,
,
4
4
ne
Doam
,

mi
,
,
,
,
ie
Doam
ie
4
4
ne mi
,

,
,
lu
lu
lu mi
,
lu
,
p
,
,
_
,
,
,
_
,
,
8
4
4
te.
,
te.
_
Doam
,
_
,
ie
_
,
_
,
,

5.
,
,
p
,
p
,
,
,
mi te. ne
ne
,
,
p
Doam
,
,
Preotul: Ziua toat a des avr sit a, sfnt a, n pace si f ar a de p acat cernd, pe noi n sine si unii pe al tii
si toat a via ta noastr a lui Hristos Dumnezeu s a o d am.
Cantorul:
93
,
,
ne.
Doam
i
,
Doam
e

,
e

8
,
,
_
Doam

i
,
_
,


,
,

i
,
ne.
,
_
,

_
,
,
Doam
e

_
_
,
i

ne.

_

ne.

e
,

Preotul: C a Tu e sti sn tirea noastr a si Tie slav a n al t am, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh, acum si
pururea si n vecii vecilor.

_
A

p
,

,
_
,

,

A
_

,
A
p
p
,

,
min.

_
,
min. A
p
min.
8
min.
Preotul: Cu pace s a ie sim.
Cantorul:
,
n nu
,
,
me
,

Dom
,
,
tru
_ ,
le nu

lui.
,
Preotul: Domnului s a ne rug am.
Cantorul:
94
mi
4
4
,
,
,

ie
,
,
,
1.
,
_
Doam
Doam
,
,
,
_
ie
p
lu

p
,
_
mi
,
Doam
,
,
,
te.
,

ne
,
,

ne
p
8
,
ne
_
te.
te.
,
te.
_
4
4
p
,
_
, _
,
lu
ie
,
,
lu
,
_
lu
mi
,
,
,
,
,
,
,
ne
,
ie
,
,
Doam
4
4 ,
4
4
mi
Rug aciunea amvonului
Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvinteaz a, Doamne, si sn te sti pe cei ce n ad ajdui-
esc ntru Tine, mntuie ste poporul T au si binecuvnteaz a mo stenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o
p aze ste; sn te ste pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe ace stia i pream are ste cu dumnezeiasc a
puterea Ta; si nu ne l asa pe noi cei ce n ad ajduim ntru Tine. Pace lumii Tale d aruie ste, bisericilor
Tale, preotilor, (aici se pomene ste Crmuirea t arii, dup a ndrum arile Sfntului Sinod) si la tot poporul
T au. C a toat a darea cea bun a si tot darul des avr sit de sus este, pogornd de la Tine, P arintele
luminilor, si Tie m arire si mul tumire si nchin aciune n al t am, Tat alui si Fiului si Sfntului Duh,
acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Allegretto
Armonizat de N. Lungu
glasul 8
Fie numele Domnului
Dom

,
nu
nu
,
,
bi
bi
,
Fi
,
,, _
,
le
,,
,,
lui
,

,
Fi
,
nu
,
4
2 ,
,,
4
2
,
,
,
,
p
,,
,
,
,
,
,
nu
lui
,,
e
me
,
,,
,
,
le ne
,,
,
_
e
, ,
me
,
ne
,
,,
p
Dom
,

,
7
cu
,
,
,
_
,
cu
veac.

vn
,
_
,

cum
,,
de
,,
,,
n-n de
,
, ,
,
a

veac. cum
,
,
p
,
tat,
,
p a
,
,

vn
,,
,
,
,,
,
,
,
tat,

n-n i
,,
i
,
95
,
,
le
,
,
,
,
le
,
,,
,
mf
nu

Dom
,
13
,
e
,
,

lui
,
Fi
me
,
,
,,
nu
,
_
,
nu
,,
,
_
Fi Dom
,
me
,,
,,
lui
,
,
,
mf
e
,
,
,
nu
,,
,
,
tat,
tat,

,
,
_
de
,,
18
vn

vn bi
,
,,
a
, ,,
,
,
,

,
de
,
,

,,
,
,
_
cu
,
,
a
,

,
cu
i
,,
i
,
bi
,
,
,
cum
,
,
,
ne
ne
,
,
,
,
,,
,
cum
,
,
,
,,
,
,,
cum
,
i p
,
,
_
,,
de
,
veac.

veac.

n-n
,

p
,,
,
rall...
,
a
,
,
de
n-n
,,
p
,
,
,
n-n
,,
,,
i
,
cum
,
,
,
_
24
,

veac,
a
,
p
,
n-n
,,
veac,

Preotul: Binecuvntarea Domnului peste voi to ti cu al S au har si cu a Sa iubire de oameni, tot-


deauna, acum si pururea si n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Otpustul
Preotul: M arire Tie, Hristoase Dumnezeule, n adejdea noastr a, m arire Tie.
Cantorul:
,
_
,
i
,
,
lui
,
re
,
Duh Sfn M
,
,
t
,
,
i
, ,
ri
,
,
,
tu
,
u lui Ta lui Fi
a ve cum
,
,
,
pu

,
ve cii min.
,
a

,
,
n
_
,
,
ci i rea
,
i ru lor,
,

,
,
i
_
mi
,
,
,
lu
_

,
_

te. te,
,

mi
_
ne
_
,
Doam

_
,
,
mi ne ne
,
_
Doam Doam
,
,
,
lu ie
,
ie
,
te,
,

,
_
lu ie,

_
,
lui, tea
,
,
nu
,
z.
,
p
,
te,

,
,
vin tru

_
me
,

Dom rin nu

bi

cu
,

ne n
,
le
96
Preotul: Cel ce a nviat din mor ti, Hristos, Adev aratul Dumnezeul nostru, pentru rug aciunile
Preacuratei Maicii Sale, ale Sn tilor, m ari tilor si ntru tot l auda tilor Apostoli, ale Sfntului (N) (al
c arui hram l poart a biserica), ale celui ntre sn ti P arintelui nostru Ioan Gur a de Aur, arhiepiscopul
Constantinopolului, ale Sfntului (N), a c arui pomenire o s avr sim, ale Sn tilor si dreptilor dum-
nezeie sti P arinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sn tilor, s a ne miluiasc a si s a ne mntuiasc a
pe noi, ca un bun si de oameni iubitor.
Cantorul:

,

min.

_
A
Preotul: Pentru rug aciunile sn tilor p arin tilor no stri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, miluie ste-ne pe noi.
Cantorul:
A min.
,
,
_

97
II. Alte cnt ari liturgice
Andante
de N. Moldoveanu
glasul 5
De tine se bucur
,
,
se
,
ti
r,

,
cu
,
,
,,
,
,
,
eti ne
, ,
,
,
De
,
,
,
,,
,
,
,
se ce
,
,,
,

,
,
De
p
_
,
ce
,
,
,
,
,
,
bu
, ,
ea
,
ea
,
ce
,,
,
,
,
ce
,,
,
,
r,

ne
,
,
,
bu
, ,
,,
cu ti
,
_
4
4
4
2 ,
eti
,
,
p
4
4
4
2
,
,
de
,,
de
,
,
,
_
,
,
fp

,,
,
,
,
,,
,,
t

,,
n
,
,

,,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
,,
,
,
dar,
,,
,
, ,,

,,
,
,
,
,
,
,

dar,
t n
fp
,
,
pli
,
pli

toa
,
toa
,
,
,
tu
,
tu
,
,

rul
_
,
,

,
i
,,
n

,
, ,
,
bo
,

,
ge

n
,

so
,
rul

,,
resc
,
,
,
,
,
_
,
_

,
so
,

bo
,
,
ge
,
,
,

i
,

,
,
,
,
,
,
ra:

ra:

_
_
,
_
resc
,
,,
,,
_
ce
,
nesc;
,
_
,,
,
,

,
,
,
,,

,
,
,
,,
,
,
,
,
nea
,
,,
mul
,,
ea

nesc;

,,
,,
,
o
,
ce o
,
ea
,
mul
,,
,
,
,
,,

me nea
, ,,
,
,,
,,
,
,
_
,,
,
,
,
,
,,
me
,
_

,,
,

,
ce

,
se
,
,
, ,
,
,
ri
,

,
,,
eti
,,
eti
,
,,
t
,
,,
,
,
_
,
ce
,
,
,
,
ri
,
_
i

,
sn
,
,
_
,,
,
,
, ,
,,
i
,
i Bi
,,
Bi
,
,
sn
,
i
,

,
,
se
_

_
t
98

ri
,
,
cu
,
,
,,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,,
t
,
,
,
,
_
,
,
fe
,
,,
,
,

,
_
,
,
,,
la

rai
__
,
tor,

tor,
,
,
,,
t
,
,
_
,
,,
cio
,,
,
,
,
u
,
,,
vn
_
,
,
,
cio
,
fe
,
,,
vn rai
,
da
,
u
,
cu
,
la
_
da

,
ri

,,
,

pat

pat
_ __
n
_
zeu
__
,,
,
__
n
,
i
,
ca
__
,,
ne
S-a
, ,,
din
, ,
,
,,

zeu tru
,,
i
,,
,
,
tru
,,
,,
,,
,,
,,
,
_

,
S-a

,
_

_
Dum

_ , ,,
,
,,
,,
_
,
,,
,,
,,

,,

,
,
,
_
,
,,
,,


,,
,
, _
,
ei
,,
ei
,
_
,
,
Dum
,,
re
,,
re

,
,
ne ca
,
din
f
,
,

es
,
,
Cel
,
es
,
,
'na
,,
,,

,,

in

prunc
,
,
mai
,,
mai
,
,

,
'na
,,

s-a

in
_
,
,
,
,
,
,
ce
, ,


cut,

,
ce
,
,
,
,
prunc
s-a
te
,
,

cut,

,
_
,
,
,,
,
de
,,
de
,
te te
,,
te
,
,
Cel
,
,
,
,,

,,
ne
,

,
ze

ne
,,
,
_ ,
nos
,,
,

veci,

veci,
,
,
,,
Dum
,
,
ul
, ,,
,
c
,
p
,,
,,
,
,
ul
ze
,,
tru,

,
,
,,

,
,
,,
Dum
,, ,
tru,

,
,,
,
_

,
c
,
p
,,
,,
,
nos
,
,
te

,
,
,
ce

,
,
f
,

ce

_
,
pn
,,
pn

tat

,
,
,
mai
,
,

ct
,
,
ct
,
,
_

le
,
ce
,
,
,

de
,
,
_
,
,
,
_
ru
,
,
tat

,
tu
,
,
,
des
,
f
,
,
,
,
de
,
,
,
,
des
ce

le

,
tu
,
mai
,,
,
,
te
,,
ru
,
99
De

lu
,

ti
,
_
ne ri

le

,,
ti
,,
,
,
le

,
,
,

l-a

l-a
,
,
,
,
,
,
,
,,

,,
ne
,

ri

,
,,
,
De
,,
,
,
,
crat.

crat.

,
_

,
,
se
,,
se

lu
,,
,,
,
de
,
,

,
eti
,
,,
ea
,
,

pli
, ,
eti
,,
,
,
ea
, ,
_
,
_
dar,

dar,

pli r,

,
bu
bu
,

,, ,,
,,

,
,
,,
cu
,,
ce
,
cu
,
,
n
,
,
ce
,,
ce
,
ce
,,
r,

,
n
,
,
de
,
,
,,

,,
,
tu


,
toa
,
_

, ,
, ,
M
,,
t
,
,

_
,,
,,
,
,
,


,,
,
_ ,
ri

ra.
,
M
,,

t
tu
,,
,
,
,
ra.

,
,
,,
toa
,
,
ri

,
fp
,,
fp
,
,
,,
,
,,
,,
,
,
_
,
,

_
rall...
re
,,
re
,
,
_ ,,
,,
,

,
_ ,
_

,,
,
,
_
ri
,,
ri
,
,
_

e.

e.

,
i
,
,

,
e,
,

,,
m
,,

,,
,,

i
,

,
i
_ _
i

,
_
_
__
re
,,
re
,
, ,
e,
,
,
,
,,
,
,
100
Armonizat de N. Moldoveanu Moderato
de Protosinghelul Varlaam
glasul 3
ngerul a strigat
,
,
n rul
rul
4
4
4
3
4
2
_ _
4
4
4
3
4
2
_
_
ge
ge
,
n
stri
,
,
de
,
,
_
a
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
gat
_
,
_
,
,
p
,
tre
,
stri
,
,
,
p
,
pli
, ,
,
,
cea
,
, ,
gat
,
,
,
, ,
,
,
n
,

,
a
,

c
_
, ,
t
,
,
r:
,
ra

,,
,
cu

,
,
Fe
, ,
,
,
da

Cu
,
,
cioa
,

,
Bu
,

,
,,
,

,,
Fe
_
_
_ _
cu
_

,
,
,
ruri,
,
ra
,
,
,
,
,,
,
Bu
, ,,
cioa
,
,
,
,,
,,
,
_
,
Cu t

,
r-
, ,
r-

,,
,,
,

,
,
,,
_
,
,
,,
,,

,
r:
,,
c

,
,
c
,
,
,
bu
,


,
,
,
r-
,
vi
,,
vi
ul
,,
ul
,
,
,
ia
,,
r-
_
,
,

_
,
,,
,

_
,
tu
,,
tu

Fi
,
,
,
,
_
_
_ _
,,
te!
,
_
Fi
,
,
,,
,,
,
_

r
,,
,
_
,
i
,,
i
_
,
cu

,
,
,
r
,
bu
,
,,
ia
,
zic,
,,
zic,
,
,
a
,,
a
,,
n
,
,
,

te!
,,
te,
,,
te,
,
,
_
,
,
n cu
,,
,
,

,
,
,,
,,
i
,,
pe
,,
pe
,
,,
,
din
,,
din
,,
i
,,
ia
,,
ia
zi
,,
zi
,
mor
_
_
_ _
,
,,
,

,

,
,

mnt

mnt
,
,
_

_

mor
,,

_
,

a
,
,
,,

a
,
,
,
,
tre
,,
tre
,,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
at
,,
at

,,
,
,

v
,
i
,,
i
,,
li

,
,
,
se
,,
se
,
,

li
_ _
_
_

,
,
di
,,
di
,
,

,
cat.
,
cat.
,
,

,
,
,

,
,
,
,
Ve
,,
_
,

Ve
,,
,
,
_ ,
,
,,
i-a
,,
i-a
,

,,
mori
,,
mori
ri
,,
ri
101
,,
poa
,,
poa
,,
re lor.
,
,
,
re
,,
,,
,,
po
,,
po
_

_
,,
,,
_
_
_ _

,
,
,

,,
mi
,,
mi
,
Lu

lor.

,
po

po
,
,

,
Lu
,
_
,

_
,

,,
re
,
,
re
,,
lor,
,,
lor,
,
,
poa
,,
poa
,
,

z-
,
mi
,
,,
mi te,
,,
te,
,, ,
,,
nea
,,
nea
,
nea lu
,,
,,
z-
,
,,
,,

,
,
sa
,,
sa
,,
_
,
,
ru
,,
ru

_
_
_
_ _
,
,
,
no
,,
no
,
I
,,
I
,
,
e
,,
e

le

le
,

,
,
,,
_
,

_
,,
u
_
,
,
_
,
,
te

_
,
z-
,,
z-
,

nea
,
,
,
te
,
,
,

,
_
u
, ,
,
,,
lu
,

va
,
,
_

,
,
,
lui
,
,
sla

sla
,
,,
,
c

c me

me

li

li
_ _
_
_
Dom
,,
Dom
,,
,
,,
,
,

lui
_
,

_
,,
va
pes
,
,
,
pes
,
,
,
te
,,
te
,
,
nu
,
,
,,
,
,
,

,
,
nu
,,
,
,,
,
,,
r
,,
r
,
ti
,
,
,
ti
,
a
,
,

,
,
rit.
_
_
_ _

,
,
_
_
rit.
,
,
,
s
, ,

a
,
,
,

,

Sal
_

, ,
,
,
ne
,,
ne
,
,
,

,
,,
,
,
,
,
,
s
,
, ,

,,
,
,
f
,,
,
,
,
,
,,
cu
,,
cu
,
te
,
,
cum
,,
i
,
,
,,
a
, ,
i
_
,,
te

ne

ne

,
,
t
,

_
Si
,,
Si
,
,
,
r
oa

oa

,
,
,
,
bu

a
_
, ,
,
bu
_
,
,
,,
Sal
,,
,
t
,,
,
,
,,
,
,
_ _
_
_
2
cum
,
r
,
102
,
Ns
,
cu

,
,,
ra
,,
ra

tu
,
,
,
iar
,
,
_

tu
,
, ,
,
c
,,
c
,
,
toa
,,
toa
,,
,
,
,
,
,,
,
,
,
t
__
t
,
Ns
,
,

,
cu
,
,
,
,
,
iar
,,
,
,
,
,

,
,
,,
, _
_
_ _
_
,
te-
,
,
,
le
,
,
,
,
,,
te-
,
,
,

,
, ,
,
,,
de
,,
de
,,
,,
,
,
,,
,,
,
re
,,
re

,
,
,

,
,
,,
,,
Dum
_
_

se
,

,,
,
,
le
,,
Dum
,
,
se ve
_
,,
ve
,
,,
_ _
_

zeu

zeu
,
,
ne
,,
ne

rea
,,
rea
,
,
tru
,,
tru
,,
,
,,
,
te

,
_

_
_
_ _

,
ns

,
,
lui

lui
,
,
,
ce

ce
,
,
,
,

,
,
ns
,
,
,
te

,


,
,
n
,

,
,

vi
,
,
vi
,,
e

e n
,
,
n
,,
n
,
,
al
,,
ns
,,
,,
al
,
cut,
,
,
,,
, ,
,
,
,,

,,
,

,
tu.
,,
tu,
,,
,
,
,,
,
,
,,
,
,
ns
,,
cut,
,, ,,
,,

_
_
tu.

,
_

,
,
,,
cut

_ _
_
_

_
,
,

,,
,
,

cut

al
103
de Gh. Cucu
Colind de Florii
Azi cu toi s prznuim
4
2
_
zeu
Prun
,
s
,
,

, ,
2.
,
,
ne
_
,
_
_

,
,
,
ru
,
_
t
n
Ie
,

sa
Cn
a
o tm
,
_

tr-n
_
_
pe
cu
4
2
m
,
1.
, _
_
,
,

,
m
nat,
lim
im,

poar
,

_
,
n
pi
sa
nu
,
,
,
_
in
e-n
,
Pre
cu

ii-m
cu
,
,
,
toi
4.
_
,
cn
,


t
,
La

la
s-L
,
Azi
,
Azi
prz
_
na
,
cii

,
,
stl
8
pre
C
_
,
,
3.

re
to

Dum
,
_
i-au
mnz
Toi
,
pri
_
,
_
,
tos
Ca
,
_
8
_

_
_
C
,
,
e
,
na
,
,
,
_
,
,
re
i
_
,
, ,
_
ma
,
_

_
,
,
por
nl
_
8
_
_
_
,
,
_
m
,

,
,
,
,
,
_
,
ne-n
,
ti

_
ti
din
sa
,
nel
O
,
,
tat
,

tos
un
nl

u-n.
, ,
a po

Hris
,
na
,

,
tat.

sa
me
Hris
Hris
De
,
,
rim.
me
ce
_
,
,

tru- O
,
sin.
tru- i
_
_
tos
,
pa
,
,
vi
m
,
Dum
din
,
tep
C
,
,
Spre
,
ne,
ne,
,,
ne,
,
,
O,
,
,
nu O,
ne
_
_

un nu

,
ne!
,,
_
8
_
_
_
12
,

mi
_

,
O,
O,
O,
O,
,
_

,
mi
_

nu
,
,
p
,
mi
mi
mi
mi
mi
miel.
nu
m
vi
,
O,
vi
,
,
ne.
O,

,
zeu
,
,
,
nu
,
rat.
,
,

ne.
,
_

_
ne!
,

,
ne,
,
_
,
ca
,
, ,
nu
,
_
_
,
_
p
,

nu
,
nu
,
ne!
ne!
,
,
mi
,
,
rat
104
Moderato
de Tim. Popovici
Cntec de Florii
Venii cu toi dimpreun

,
, ,
,
dim
tm
de
s-L
n-n
,,
n

nul
p
,,
_
,
,
,,
de-a

,,
cum
Dom
pe
sus
cu
,
,
nii
,
,
,
,
,
C
4. Azi
3.
e
azi
Ii
,
5. i
p
,,
,,
,
,
,
,
,
,
,
toi
s-n
ple
Lui
tr
cu
ia
,,
,
,
2. Pe
1. Ve
,
pe
,,
p
,
In
,

ve
,
4
2
,
, ,
a
, ,
S-m

8
,
i
_
_
_
_
_
pre
i
p
pi

m
,
p
_
Vo
sin
nm
u
,
,

mnz
4
2
_
,
,

_
_
_
,
,,
ci
rim
8
e,
_
De
se Tu
le

de
,
,
_
,

zi Flo
6
ve
,

tu
,
nul
li
,
Ie
_
s
n
_

noas
_
tos
_
_
ua
,
_

_
,
_
,
,
,
,
tim
s
n
toi
,,

,
i
ne

_
E
n
te
,
,
_
,
bln
prz
,
,
_
,
cu

,
im
ve
_
,
noi
Hris
,
chi
sa
nu
,
,
,,
, ,
i
,
_
_
_
n
a


i
,
_
,
ri
,
lui
,
_
,
nu
,
,
,
,
,

,
_
e
,
lor,
e,
, ,
,
,
,
cu
_
_
_
,
s
,
le ri

o
,
Dom

nm
,
tre
,
,
,

te
,
o
,
,
,

lim
_
_
,
, ,
dras

,
_

,
de
,
_
,
ror

Dom ru
,

min
_
,

nu
_
_
_
,
,
ver
,
te.
_
,
ri

,
ve
t nu
, ,
,

,
,

S
,
, ,
po
_
,
_
_
,
ca
,
O!
,
te.
ne! s-l
,
e.
,

ne!
,
,

,
mi
,
,
,
,
,
,
, ,
_
_
_
_
8
,
mi
,
O!
,
mi i
_
,
pp
mi Pe
,
O!
,
mi
_

,
,
nu
,

ne!
_
,
_

in
ror.
le-a
_
cu
ri
11
_
na
,
tu
nem
,
tini
,
,
,
,
,
,

,
,
,
n
,
_ _
n
de

nu O!
_

pp
,
,
do
,
O!
,
stl

_

nu
,

_
_
Mult
_
,
,
zi

,
,
_

ne!
e.
_
,
tu
,
,

,
bu
, ,

,
_
La
pri
,

por
de
ter
,
cre
ne!
nu
,
105
Moderato
de Gh. Cucu
Colind de Florii
Venii norii de mulime
,
,
,
i
,
_
bu
de
_
te,
me
,
,
2.
4
2
ce-i
nii i
_
_
_
,
,
,
de
rii
ta
_
n
mul
,
_
_
plin
_ _
,
8
, _
_
_
trnd
_
,

co
,
,
n
pii
,
,
no
4
2
1. Ve
in Cel
_
,
_
ta
ti
_
,
me
,
cu
,
,
,
,
li ce
,
, ,
ri
_
A
,
6
,

ne

,
,
A
,
_
_
,
,

_
ca te
,
_

_
,
8
_
sfn
i
,
ia,
ia,
,

_
,
li
,
_
ta Vrnd
Toi
,
lu
lu
,
i
_
,
zi i
_
tu
,
,
,
_
muri
,
,
dea
,

_
,
_
8
,
,
mn
n
_
i
_
_
_
_
, ,
pri
te
_
ra
s
_
,
cu
de

re
te
,
ver
,
toa
stl
,
12

,
,
ia,
ia,
_
li
li
,
,

,
,
li
li

,
_
,
lu
lu
,
,
,

A
A
a
tm

lu
lu
,
,
frun
,
,
ia,
ia,
,
,

,
,
De
_
_
zi
,
_
_
_
,
,
_
,

b
te
,
_
vi
S-n n
,
,
8

,
17
,
,

A
A
,
,
iz
,
_
, _
re
,
_
,
,
n-n
ca o
,
ne,
sus
,
,
Doam A
_
ve
tot

Hris
,
_
_
i Pre
,
,
_
,
8
_
24
,
,
,
pi
,
_ _
_
,
ci
_
_
,
min,
I
_
,
_
,
_
cum
,
e
mul
e,
tos
,
p
nm
_ _ _
,

,
,
,

,
lu
,
,
,
_
,
_

Dom lu
8
A
A
,
,

_
,
lu
_
,
_

,
A
,
li
,
,
,

,
ia,
ia,
,
,
,
,

,
A lu ia,

ia.
ia.

,
e!
nul
lu
,
li
_
,

li li

A
,
_
30
,
lu
,

li
,
_

,
,

,
,
ia,
li
_
rar

A
,
,
_
,
106
de Gh. Cucu
Doamne Iisuse Hristoase

O,
,
re,

ce,
8
ra
se

ra
4. i
3.
Hris

Tu
Doam se,
cea


eti
p

dul
ni
nu

zeu
,

ne
rs
,

,


su
5.
toa
,
Ii
za

_
t

,
Te-ai
p
din
cu
dat

spre
ne
4
3


ind
,
Dum
2.

1.
Ii

_
se,

,
su
re

_
me
tig
4
3

lu
8

pat
lu
Ne-ai

,
lu

ra i
ta-i
chip
tr
n-a
6
Tu
de

prea
,

eti
ni
_
me

se.
Pen
,
zori
tru-a
mi
mi
at
noas
re.
re.
,

t.
,
v

ce.

_
i
cru sc

de-o
noa
mn
Sfn prin

tu

,
Ai
,