Sunteți pe pagina 1din 8

Tema nr 5: ANALIZA asigurarii si eficientei utilizarii resurselor umane 1. Analiza Asigurarii intreprinderii cu resurse umane 2.

Analiza utilizarii timpului de munca 3.analiza productivitatii muncii 4. Calkulul influentei factorilor de munca la modificarea indicatorilor activitatii de baza a intreprinderii.

*1* Resursele umane reprezinta numarul posibil de lukratori care poate fi atras in procesul de productie . Forta de munca este acea parte a resurselor umane care nemijlocit participa in procesul de productie . Sursele de informative pentru analiza sunt: 1. Raport statistic RS F 1-M efectivul si retributia salariatilor 2. Rapora statistic RS F 1-C miscarea personalului si lokurile de munca existente 3. Raport statistic RS F 6-M INSTRUIREA PROFESIONALA a personalului intreprinderii 4. Raport statistic RS F 1-P productia 5 balanta timpului de munca

A: CATEGORII DE PERSONAL

ANUL PRECEDENT

ANUL DE GESTIUNE

ABATERI +5= 3-1 6= puncte PERSOANE procentuale 4-2

1 2 3 4 persoane ponderea persoane nr % nr 100,00 100,00

1.personalul intreprinderii- total inclusiv 1.1 personalul activitatii de baza Dintre care 1,1,1 muncitori 1,1,2 maistri 1,1,3 manageri 1.2 personalul activitatii secundare Dintre care

1.2.1 vinzatori 1.2.2 hamali

La prima etapa de analiza se apreciaza asigurarea cu resurse umane sub aspect cantitativ . in acest caz personalul intreprinderii se divizeaza in 2 grupe,: 1. Personalul activitatii de baza care include: a) muncitori b)maistri c) manageri 2. Personalul activitatii secundare care poate sa includa vinzatori ,hamali,,,, TAB 5.1 analiza componentii si structurii resurselor de munca la intreprindere: In baza datelor din table se apreciaza tendinta de modificare a numarului personalului pe toate categoriile dar mai cu seam ape categoria de muncitori. Cresterea in dinamika a numarulkui de muncitori se apreciaza pozitiv deoarece aceasta contribuie la majorarea volumului productiei fabricate. in structura personalului cota preponderenta trebuie sa revina categoriei de munctori . pe aceasta categorie se calkuleaza abaterea absoluta si abaterea relativa dupa urmatoarele formule: 1. Delta M = M1-M0 2. Delta Mrelativ= M1-Mrec (nr recalkulat de muncitori) 3.Mrec= M0*%VPF/100% %VPF Procentul de indeplinire a planului pe volumul total al [roductiei fabricate IN rezultatul comparatiei numarului efectiv si a celui recalkulat de muncitori pot exista urmtoarele situatii: 1./ ciind M1 mai mare Mreg ritmul de crestere a efectivului de muncitori este mai mare decit ritmul de crestere a productivitatii muncii. Ceia ce atesta supraconsumul fortei de munca ca moment negative pentru intreprindere. 2. Cind M1 mai mik Mreg- ceia ce semnifica ca ritmul de crestere a productivitatii muncii depaseste pe cel al efectivului de muncitori fapt ce se apreciaza pozitiv.

la etapa a doua se apreciaza modificarea in dinamika a indicatorilor mobilitatii fortei de munca . acestia sunt: 1. Coeficientul de circulatie la intrari = numarul p[ersoanelor angajate total/efectivul mediu annual al personalului 2. Coeficientul de circulatie la iesiri= nr persoanelor concediate dupa acordul administratiei / efectivul mediu annual al [ersonalului 3. Coeficientul de fluctuatie al personalului= nr persoanelor concediate conform institutiilor judecatoresti / nr mediu annual al personalului 4. Coeficientul mobilitatii totale = (intrari totale + iesiri totale) / efectivul mediu annual al personalului

TAB 5.2 Analiza mobilitatii fortei de munca la intreprindere

A indicatori 1. Efectivul mediu annual al personalului 2. Nr persoanelor angajate 3. Nr persoanelor concediate cu acordul administratiei 4. Iesiri nejustificate ale personalului 5. Coeficientul de circulatie la intrari, % 6. Coeficientul de circulatie la iesiri,% 7. Coeficientul de fluctuatie al personalului,% 8. Coeficientu mobilitatii totale %

1 anul precedent 395

2 anul de gestiune 402

3=2-1 abaterea absoluta ++7

21

21

14

24

+10

5.32%

5.22%

-0,1%

3,54%

5,96%

+2,43%

8,86%

11,19%

+2,33%

Calculele effectuate in tab 5.2 ne atesta ca mobilitatea fortei de munca la intreprindere in anul de gestiune fata de cel precedent sa majorat cu 2,33% . ca moment pozitiv se apreciaza lipsa esirilor nejustificate . insa un aspect negative se considera cresterea in dinamika a persoanelor concediate . in anul de gestiune acest nr sa majorat cu 10 persoane ceia ce a condus la cresterea coeficientului de circulatie la iesiri cu 2,43%. *2* Timpul de munca este timpul destinat pentru indeplinirea programului de productie . Principalele perderi ale timpului de munca sunt: 1. Asigurare nesatisfacatoare cu material tehnologice a procesului de productie 2. Nerespectarea disciplinii de munca la prima etapa se analizeaza indicatorii balantei timpului de munca conform tabelului 5.3. ANALIZA BALANTEI TIMPULUI DE MUNCA

A |: INDICATORI

IN CALKUL LA UN MUNCITOR 1 ANUL PRECEDENT 2 ANUL DE GESTIUNE 3=2-1 abaterea absoluta +1

Pentru toti muncitorii 4 anul precedent 5anul de gestiune 6=5-4 abaterea absoluta

1. Fondul de timp calendaristic, zile 2. Zile nelukratoare total inclusiv 2.1 zile de sarbatoare 2.2 zile de odihna 3. Fondul de timp maxim disponibil( 1-2) zile 4, timpul neutilizat total zile 4.1 concedii ordinare 4.2 concedii de maternitate 4.3 concedii de studii 4.4 concedii din cont propriu 4.5 concedii de boala

365

366

108

111

+3

9 99 257

11 100 255

+2 +1 -2

66

75

-11

26 6

28 4

+2 -2

0,6 20

0,5 20

-0,1 0

23

12

-11

5,. Fondul de timp efectiv utilizat , zile 3-4 6. perderi de timp in ore total Inclusive 6.1 reducerea duratei 16,7 25,0 +8,3 23 75 +52

181

190

+9

zilei de lukru 6.2 stationari de productie ore 7. nr de ore lukrate in timpul neprogramat 8, fondul de timp efectiv utilizat in ore (( 5*8)-(6+7) 6.3 50,0 43.7

109,4

20,5

-88,9

1315,6

1424,5

+108,9

Conform calkulelor effectuate in tabwelul 5.3 se observa ca la intreprindere sa majorat fondul de timp efectiv utilizat in ore cu 108,9 . Ca moment negative putem mentiona cresterea perderilor timpului de munca cu 52 ore fata de anul precedent, cauzele perderilor sunt: reducerea duratei zilei de lukrun cu 8.3 ore si majorarea stationarii de productie cu 43.7 ore. Ca moment pozitiv se apreciaza reducerea timpului neutilizat cu 11 zile ceia ce a favorizat majorarea fondului de timp efectiv utilizat cu 9 zile. Putem concluziona ca la intreprindere in anul de gestiune timpul de munca este utilizat mai efficient.

La etapa a doua de analiza se calkuleaza influenta factorilor asupra modificarii fondului de timp efectiv utilizat in ore. Acesti factori sunt 1. Efectivul mediu de muncitori (M) 2. Numarul de zile lukrate pe an de un muncitor (Z) 3. Durata zilei de munca in ore (H) legatura timpului efectiv utilizat in ore cu acesti factori se exprima : Th= M*Z*H

CALKULUL INFLUENTEI FACTORILOR Se efectuiaza prin metoda diferentelor absolute sau subsitutiilor in lant 1. delta Thsub actiunea lui M= (M1-M0)*Z0*H0 2. Delta Th sub actiunea LUI Z= M1*(Z1-z0)H0 3. Delta Th Sub actiunea lui H= m1*z1*(h1-h0)

problema in baza datelor din tabelul 3.2 sa se calkuleze influenta factorilor la modificarea fondului de timp efectiv utilizat in ore a factorilor respectivi. Calkulele de efectuat dupa MDA si MSL . De formulat concluzii. 3) Productivitatea muncii reprezinta capacitatea muncii concrete de a produce un anumit numar de bunuri material (productie, servicii, etc) la o unitate de timp sau la o unitate de resurse de munca . Productivitatea muncii se exprima in unitati valorice natural si de munca (Om- ore). Productivitatea muncii se analizeaza dupa un system de indicatori care se unesc in 2 grupe. Prima grupa de indicatori caracterizeaza productivitatea muncii la nivel de intreprindere.Aici se include urmatorii indicatori valorici:

productivitatea medie anuala a unui salariat(Wa) productivitatea medie anuala a unui muncitor (Wm) productivitatea medie pe zi a unui muncitor (Wz) productivitatea medie pe ora a unui muncitor(Wh)

Acesti indicatori reflecta valoarea producctiei fabricate ce revine la un salariat, muncitor sau la o unitate de timp. A doua grupa de indicatori caracterizeaza productivitatea muncii la nivel de produs.Aici se include indicatorii naturali si de munca: volumul produsului obtinut in calcul la o unitate de timp(om- ora) consumuri directe de munca in calcul la o unitate de produs (Manopera).

Indicatorii valorici si cei naturali la prima etapa se analizeaza in dinamica conform tabelului 5.4 5.4 Analiza productivitatii muncii in dinamica A.Indicatori B.Metoda de calcul 1.Anul precedent 2.Anul de gestiune 36.332.0 56.983,3 3.Abaterea absoluta+(2-1) +6151,5 +10.483,6 4.Ritmul de crestere (2/1)*100,% 120,38 122,55

1.Productivitatea medie anuala a unui salariat, lei 2. Productivitatea meanuala a unui muncitor,leidie 3. Productivitatea medie pe zi a unui muncitor,lei 4. Productivitatea medie pe ora a unui muncitor,lei 5. Consumuri directe de munca la un kintal de legume, om-ore 1q=100 Kg

Wa=VPF/NrLucratori 30.180,5 Wm= VPF/M 46.499,7

Wz= VPF/TZ

2355,0

2702,7

+347,7

114,76

Wh=VPF/Th

12,73

14,3

+1,57

112,33

T=ZT/V

39,7

37,9

-1,8

95,47

ZT- consumuri directe de munca vie la producerea produsului concret in total om-ore V- volumul produsului obtinut in kg,q, t, bucati. Concluzie: Calculele effectuate in tabelul 5.4 ne atesta o tendinta de crestere a tuturor indicatorilor valorici ai productivitatii muncii, astfel fata de anul precedent productivitatea medie anuala a unui muncitor a sporit cu 22, 55 %.La fel s-a majorat productivitatea medie pe zi si medie pe ora a unui muncitor respective cu 14,76 si 12,33 % fapt ce se apreciaza pozitiv in activitatea intreprinderii.Referitor la indicatoril 5 se atesta o reducere fata de anul precedent cu 1,8 om- ore sau cu 4, 53 %(95,47100).Aceasta situatie se apreciaza pozitiv deoarece mai multa productie de legume se produce intr-o unitate de timp ceea ce inseamna cresterea productivitatii muncii la productia de legume. La etapa a doua de analiza se calculeaza influenta factorilor la modificarea productivitatii medii anuale a unui salariat, acesti factori sunt:

Ponderea muncitorilor in efectivul salariatilor(P%m) Productivitatea medie anuala a unui muncitor (Wm)

Legatura productivitatii medii a unui salariat cu acesti factori se exprima: Wa=P%m*Wm. Calculul influentei calculului se efectueaza dupa metoda diferentelor absolute: 1.1 delta Wa(P%m)=(P%m1-P%m0)*Wmo 1.2 delta Wa(Wm)= (Wm1-Wmo)*P%m1 La etapa a treia de analiza se calculeaza influenta factorilor la modificarea productivitatii medii anuale a unui muncitor .Acesti factori sunt: 1. numarul mediu de zile lucrate pe an de un muncitor (Z) 2. durata zilei de munca in ore (h). 3. productivitatea medie pe ora a unui muncitor (Wh) In acest caz formula dependentei factoriale se exprima: Wm= Z*h*Wh (2) Calculul influentei factorilor poate fi efectuat prin metoda substitutiilor in lant sau diferentelor absolute: 2.1 delta Wm(Z)=(Z1-Zo)*ho*Who 2.2 delta Wm(h)= Z1*(h1-ho)*Who 2.3 delta Wm(Wh)=Z1*h1*(Wh1-Who) 4) La prima etapa de analiza se calculeaza influenta factorilor generali de munca la modificarea volumului productiei fabricate, aici se vor utilize urmatoarele sisteme factoriale: VPF=L*Wa (1) VPF= M*Wm (2) VPF= Th* Wh (3) Calculul influentei factorilor in sistemele 1- 3 se efectueaza prin MDA 2.1 delta VPF()M 2.2 La etapa a doua de analiza se calculeaza influenta factorilor de munca ce exprima ponderea muncitorilor, activitatea lor de munca si productivitatea muncii , in acest caz se folosesc urmatoarele sisteme factoriale: VPF= L*P%m*Wm VPF= M*Z*Wz VPF= M*H*Wh ,H- numarul mediu de ore lucrate pe an de un muncitor (acivitatea de munca )

La calcularea influentei factorilor in sistemele 4,5,6, se aplica metoda diferentelor relative sau substitutiilor in lant, dupa form 5: 5.5 Schema de calcul a influentei factorilor de munca la devierea VPF Indicatori 1. M 2. TZ 3. VPF/TZ Ritmul de crestere F L K diferenta F-100 L-F K-L Calculul influentei factorilor Delta%F*Ro?100 Delta%L*Ro/100 Delta%K*Ro/100 Rezultatul influentei Delta VPF Delta Delta VPF(Wz)

La etapa a treia se calculeaza influenta factorilor de munca la modificarea valori adaugate, veniturilor din vinzari si prof pina la impozitare VA=Th*Wh*VA/VPF (7)

VV= Th*Wh*VV/VPF (8) Pimp= Th*Wh*Pimp/VPF (9) VA/VPF poderea VA in component VPF VV/VPF soldul productiei necomercializate Pimp/VPF corelatia dintre profitul pina la impozitare si VPF. Calculul influentei acestor factori se efectueaza dupa medoda diferentelor relative (5.5) La etapa a patra se calculeaza influenta factorilor detaliati de munca la modificarea volumului productiei fabricate, in acest caz Wm din formula 4 se va supune divizarii pe factori si in rezultat obtinem urmatorul model factorial: VPF= L*P%m*Z*h*Wh (10) Daca in modelul 10 vom inlocui L*P%m=M atunci obtinem : VPF= M*Z*h*Wh (11). Calculul influentei factorilor se efectueaza dupa metoda substitutiilor in lant. 5.6 Callculul influentei factorilor detaliati de munca la modificarea VPF Nr.calc 1 2 3 4 5 6 total Nr subs O 1 2 3 4 5 X VPF,mii Calculul rezult lei infl fact denumirea

L 1185 1185 1185 1185 1185 X

P%m 0.8311 0,8549 0,8549 0,8549 0,8549 X

Z 204 204 181 181 181 X

h 604 6,84 6,84 7,87 7,87

Wh

240,31 240,31 240,31 258,05

S-ar putea să vă placă și