Sunteți pe pagina 1din 5

COROZIUNEA ELECTROCHIMIC A METALELOR

1. Considera ii generale Prin coroziune se n elege distrugerea materialelor datorit reac iilor chimice sau electrochimice cu mediul nconjurtor. Reac ia chimic este posibil la toate materiile prime folosite n industrie, n timp ce reac ia electrochimic nu apare dect la metale, deoarece numai ele posed electroni liberi. Materialele sintetice nu posed aceast structur, ele fiind degradate de obicei numai chimic. Sub acest aspect se cunosc dou tipuri de coroziune: - coroziune chimic, n cursul creia reac ia dintre metal i mediul nconjurtor nu are loc cu transport de sarcini electrice. - coroziune electrochimic, n cursul creia n timpul reac iei metalului cu mediul nconjurtor apare i un transport de sarcini electrice. Coroziunea electrochimic. Pentru apari ia acestui tip de coroziune este necesar s existe un anod, un catod, un electrolit i un conductor deci un element galvanic. Prin nlturarea uneia dintre aceste condi ii, coroziunea electrochimic nu se produce. Dup cum n practica industrial, materialele metalice folosite n mod curent, sunt eterogene, se pot considera ca fiind alctuite din electrozi metalici scurtcircuita i prin nsui corpul metalului respectiv. Prin introducerea metalului n ap sau n mediul cu propriet i electrolitice, pe suprafa a metalului apar elemente galvanice, n care impurit ile din metal func ioneaz ca microcatozi cu descrcare de hidrogen pe suprafa a lor, n timp ce metalul func ioneaz ca anod, se dizolv. Procesul de dizolvare al anodului, numit proces anodic, poate fi reprezentat prin una din reac iile de electrod: Me + zH2O Me(OH)z + zH+ + zeMe Mez+ + zeExcesul de electroni care rezult din reac ie, ncarc negativ metalul si procesul anodic nu poate continua cu intensitate msurabil, dect atunci cnd pe suprafa a metalului are loc un proces catodic de reducere a unui depolarizant din mediul coroziv. Depolarizan ii sunt specii chimice de molecule, atomi sau ioni, care consum surplusul de electroni de pe metal i ca urmare nu se poate polariza procesul cuplat de ionizare a metalului. Ca depolarizan i n medii corozive, pot fi: - hidrogenul: 2H+ + 2e- H2 n acest caz coroziunea este cu depolarizare cu hidrogen; - oxigenul: O2 + 2H2O + 4e- 4HOcoroziunea este cu depolarizare cu oxigen; - ioni oxidan i: Cu + 2Fe3+ Cu2+ + 2Fe2+ coroziune cu depolarizare cu ioni oxidan i. n problemele practice de coroziune este important cunoaterea vitezelor reale cu care se desfoar procesul. Dac procesul de coroziune are o vitez de desfurare foarte mic se poate considera c materialul este rezistent la coroziune. Coroziunea se poate aprecia cantitativ prin calcularea vitezei de coroziune, care se poate exprima n mai multe moduri: Indicele gravimetric sau viteza de coroziune (Vcor) reprezint varia ia masei probei (m), ca rezultat al coroziunii, pe unitatea de suprafa (S) n unitatea de timp (t): Vcor = m/(St) (1) care se exprim de regul n g/m2h. Este cel mai utilizat mod de exprimare al coroziunii, putnd reprezenta creterea n greutate a probei, prin formarea de produi de coroziune (oxidarea metalelor) care rmn aderen i la metal sau poate simboliza scderea n greutate, atunci cnd produii de coroziune pot fi ndeprta i de pe suprafa . Indicele gravimetric introduce erori n determinare, din
1

cauza necunoaterii cu exactitate a compozi iei chimice a produilor de coroziune. Cel mai utilizat este de aceea indicele ce corespunde pierderii n greutate, a crui precizie depinde de ndeprtarea complet a produilor de coroziune. Indicele de penetra ie (P) reprezint adncimea pn la care a ptruns coroziunea n masa metalului, timp de un an. Se calculeaz din indicele gravimetric Vcor i densitatea metalului, [g/cm3], (tabelul 1), metale grele i metale uoare): P = (24365 Vcor)/(1000) (2) unde: 24 reprezint numrul orelor dintr-o zi; 365 - numrul zilelor dintr-un an; 1000 - factorul de conversie al unit ilor de msur; - greutatea specific a metalului care se corodeaz. Unitatea rezultat este mman-1ceea ce reprezint adncimea corozi-unii, n milimetri, ntr-un an, pentru un anumit material metalic. Lucrarea i propune determinarea coroziunii aluminiului i respectiv a zincului. Coroziunea aluminiului se studiaz n solu ie de hidroxid de sodiu, NaOH, n care are loc urmtoarea reac ie: Al Al3+ + 3e-, concomitent cu reducerea ionului de hidrogen 3H+ + 3e- 3H 3/2H2 sau mai complet: Al + 4H2O [Al(OH)4]- + 4H+ + 3eH+ + 3e- 3/2H2 Al + 4H2O [Al(OH)4]- + 3/2H2 + H+ Prin cntrirea probei nainte (m1) i dup coroziune (m2) se poate calcula pierderea n greutate a probei (m = m1-m2), viteza de coroziune (Vcor ) precum i indicele de penetra ie (P). Coroziunea zincului se determin n solu ie de acid sulfuric, H2SO4, reac ia global fiind: Zn + H2SO4 Zn SO4 + 2H2 Din volumul (V) de hidrogen degajat se poate calcula masa de zinc corodat (m): (3) m = (65,38V0)/22,41 unde:Zn = 65,38; V0 - volumul de hidrogen, corectat la condi ii normale de temperatur i presiune, din rela ia general a gazelor: V0= (pVT0)/(p0T) (4) unde: p i T sunt presiunea [mm Hg] i respectiv temperatura [K], a mediului ambiant. Cunoscnd varia ia de mas (m) se poate calcula indicele de coroziune Vcor , indicele de penetra ie, P. Rezisten a la coroziune se exprim prin scri conven ionale conform tabelului 1.

Tabelul 1 Scara conven ional a rezisten ei la coroziune a materialelor Grupa de rezisten Pierderi de mas [g/m2h] 0.007 0.007-0.035 0.035-0.07 0.07-0.35 0.35-0.7 0.7-3.5 3.5-7.0 7.0-35 35-70 peste 70 Penetra ia coroziunii [mm/an] sub 0.001 0.001-0.005 0.005-0.01 0.01-0.05 0,05-0.1 0.1-0.5 0.5-1.0 1-5 5-10 peste 10 Coeficientul de stabilitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Perfect 0.021 stabile II. Foarte 0.021-0.10 stabile 0.10-0.21 III. Stabile, 0.21-1.0 bine 1.0-2.1 utilizabile IV. Oarecum 2.1-10.5 rezistente 10.5-21 V. Foarte pu in 21-105 rezistente 105-210 VI. peste 210 Nerezistente

Metalele utilizate n construc ia de maini i structura aparatelor care lucreaz n medii corozive trebuie s prezinte o micorare a grosimii prin coroziune mai mic de 1 mm/an. 2. Aparatur i reactivi - Instala iile din figura .1 i - Solu ie de NaOH, 10%; respectiv figura .2; - Solu ie de H2SO4, 5%; - Balan a analitic; - Lapte de var. - Termometru; - Hrtie abraziv; - Hrtie de filtru; - Plcu de zinc, 20x30 cm; - Plcu de aluminiu, 25x35 cm; - Tvi pentru probe; 3. Modul de lucru 3.1. Metoda gravimetric Se ia proba de aluminiu, se msoar suprafa a acesteia (m2), (aten ie sunt dou fe e) se lefuiete cu hrtie abraziv, se degreseaz cu lapte de var, se spal cu ap de la robinet, cu ap distilat i se usuc prin tamponare cu hrtie de filtru. Se cntrete proba la balan a analitic (m1), se suspend apoi pe suport . n vasul de coroziune se toarn solu ie de NaOH pn la 2/3 din volumul vasului. Se imerseaz proba n mediul de coroziune i se men ine 20 de minute. Se scoate proba, se spal cu ap de la robinet, cu ap distilat, se usuc prin tamponare cu hrtie de filtru i se recntrete (m2). Se calculeaz pierderea n greutate a probei, m = m1-m2 , viteza de coroziune Vcor (ecua ia 1) i apoi indicele de penetra ie P (ecua ia 2), innd cont de greutatea specific a aluminiului; (se consult sistemul periodic afiat n laborator).

3.2. Metoda volumetric Se ia proba de zinc, se msoar suprafa a (m2), (aten ie sunt dou fe e). Se cur proba cu hrtie abraziv, se degreseaz cu lapte de var, se spal cu ap de la robinet, cu ap distilat i se usuc prin tamponare cu hrtie de filtru. Se verific instala ia din figura 1. Se ridic dopul (2) din cauciuc i se toarn n vasul (1), solu ie de H2SO4 pn la un nivel care s acopere proba. Se golete biureta gradat (5), aducnd lichidul la nivelul primei grada ii de jos, cu ajutorul robinetului (6) al biuretei (5). Se suspend proba (3) de dopul (2) i se introduce n vasul de coroziune (1) fixnd bine dopul pentru a nu avea pierderi de gaz. Se deschide apoi clema (4) de la vasul (1) i se noteaz timpul t1. Gazul rezultat n timpul oroziunii va mpinge solu ia n biureta gradat (5). Se noteaz timpul t2, la care s-a colectat un volum de lichid n biuret, precizat de conductorul lucrrii. Se nchide bine clema (4) a vasului Erlenmeyer (1), se scoate dopul de cauciuc mpreun cu proba, se spal cu ap de la robinet i se pune n tvi . Se elibereaz biureta de lichid, prin deschiderea robinetului (6) al biuretei (5). Se citete temperatura T, presiunea p, de lucru a mediului ambiant i se calculeaz

Fig. 1. Instala ie pentru determinarea vitezei de coroziune prin metoda volumetric consecutiv: V0 (ecua ia 4), m (ecua ia 3), Vcor , (ecua ia 1) i P (ecua ia 2), innd cont de greutatea specific a zincului; (se consult sistemul periodic afiat n laborator). 4. Prelucrarea datelor Datele experimentale calculate din ecua iile (1), (2), (4) i (3) se trec n tabelele 2 i 3. Tabelul 2. Date experimentale privind rezisten a la coroziune a Al. Timp Grupa Supra- Masa Masa Vcor P de fa a ini ial dup m de corozirezisPro- probei m1 corozi[g] une [g] une [gm-2h-1] [mman-1] ten ba [m2] m2[g] [h] Al Tabelul 3 Datele experimentale privind rezisten a la coroziune a Zn.

P r.

Suprafa a [m2]

Volumul de H2 degajat V[l] V0[l] la T i la T0 p i p0

m [g]

Timp de coroziune [ore]

Vcor [gm2 -1 h ]

P [mm.an
-1]

Grupa de rezisten

Z n Din aceste date se apreciaz grupa de rezisten pentru fiecare prob n parte. De asemenea, se vor scrie reac iile pentru procesele anodice i catodice, pentru fiecare caz n parte.