Sunteți pe pagina 1din 12

2.4.

Contabilitatea operatiunilor privind taxa pe valoare adaugata Intr-o economie de piata se constata tot mai mult o apropiere ntre fiscalitate si gestiunea intreprinderii. Sitatia aceasta se explica prin cresterea progresiva a impactului asupra activitatii ntreprinderii, aproape fiecare operatiune fiind generat de un element fiscal. Dezvoltarea fiscalitatii genereaza necesitatea creerii unui sistem informational pentru a tine evidenta multimii regulilor fiscale, cu complementul acestora, penalitati, aplicate n momentul punerii n evidenta a neregulilor. Evidenta relatiei de decontare cu bugetul statului se infaptuieste cu ajutorul conturilor care formeaza continutul clasei patru din planul general de conturi numit "conturii cu terti". nregistrarea operatiunilor privind taxa pe valoarea adaugata se realizeaza cu ajutorul contului sintetic de gradul I 442-taxa pe valoarea adaugata. Evidenta distincta a taxei pe valoare adaugata este realizata cu ajutorul urmatoarelor conturi: - TVA deductibila (4426) aplicata asupra achizitiilor TVA colectata (4427) aplicata asupra vnzarilor - TVA de recuperat (4424) - diferenta pozitiva dintre TVA deductibila si - TVA colectata (creanta fiscala) - TVA de plata (4423) - diferenta pozitiva dintre TVA colectata si TVA deductibila (datorie fiscala) TVA neexigibila (4428) Regularizarea TVA este operatiunea care se realizeaza la sfrsitul fiecarei luni si consta n nchiderea conturilor 4426 si 4427 pentru a stabili suma de recuperat/platita catre stat. Deoarece din punct de vedere fiscal, TVA reprezinta un impozit pe consum suportat de consumatorul final, ea are anumite regului si mondalitati de calcul specifice din punct de vede contabil. Aceasta presupune nregistrarea TVA aplicata asupra operatiunilor realizate de ntreprindere cu clientii sai si admiterea din punct de vedere

fiscal a deducerii taxei ocazionate de tranzactiile din amonte cu furnizorii sai. Prin diferenta se obtine TVA datorata sau de plata de catre ntreprindere catre bugetul statului. n Romnia TVA se determina lunar prin diferenta ntre TVA colectat asupra vnzarilor si TVA deductibila nregistrata pe facturile furnizorilor de bunuri si servicii, inclusiv asupra intrarilor de imobilizari.Acest procedeu de calcul permite prezentarea ntr-o forma globala a stingerii obligatiilor de plata a TVA datorata n cursul unei luni, avnd n vedere, pe de-o parte ansamblul vzarilor nregistrate n jurnalul de vnzari si ansamblul cumpararilor pornind de la jurnalul de cumparari.Aceasta simplifica considerabil modul de calcul si evidenta obligatiunilor fiscale fata de bugetul de stat. Agentul economic este obligat la plata TVA pentru cumpararile efectuate si sa solicite prin facturare clientiilor sai taxe conform legislatiei.Impozitele indirecte reflectate n sistemul financiar constituie, n general costuri ale agentilor economici. Exceptie facnd TVA care este echivalentul unei taxe asupra consumului bazata pe o tehnica de acoperire specifica.Astfel modul de asezare si percepere se bazeaza pe dreptul de deducere ca principiu fundamental al TVA. Exercitarea acestui drept depinde de anumite conditii care limiteaza, dar ca regula generala, TVA este recuperabil n toate stadiile de productie si distributie, prin faptul ca din faza facturata pentru bunuri livrate si servicii prestate se scade taxa aferenta bunurilor sau servicilor achizitionate destinate utilizarii de operatii taxabile. Pentru bugetul statului TVA este un impozit indirect stabilit si perceput asupra valorii adaugate n fiecare stadiu al productiei si distributiei si nu asupra ntregii valori a produselor si serviciilor. Valoarea adaugata reprezinta diferenta dintre ncasarile obtinute din vnzarea bunurilor sau prestarilor de servicii si platiile efectuate pntru bunurile si serviciile aferente aceluiasi stadiu ale circuitului economic.[13]

2.5. Regimul deducerilor. Stabilirea taxei datorate sau a sumei de recuperat. Regularizarea si rambursarea taxei.

2.5.1. Regimul deducerilor Potrivit Codului fiscal dreptul de deducere ia nastere n momentul n care taxa pe valoarea adaugata deductibila devine exigibila. Pentru bunurile importate, pna la data de 31 decembrie 2003, n baza certificatelor de suspendare a taxei pe valoarea adaugata, eliberate n baza Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, pentru care termenul de plata intervine dupa data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, taxa pe valoarea adaugata devine deductibila la data platii efective. Orice persoana impozabila are drept de deducere pentru bunurile si serviciile achizitionate destinate utilizarii n folosul operatiunilor sale impozabile, sau a operatiunilor scutite cu drept de deducere (export, transport si trafic international de marfuri). De asemenea, persoana impozabila nregistrata ca platitor de TVA are drept de deducere pentru bunurile si serviciile acordate sau prestate n mod gratuit n actiuni de sponsorizare, de mecenat si protocol n limitele legale precum si pentru cele acordate gratuit ca mostre n campaniile publicitare, pentru ncercare produselor sau pentru demonstratii la punctele de vnzare; pentru transferul de bunuri ca urmare a fuziunii si divizarii si pentru aportul n natura la capitalul social; pentru bunurile predate n cadrul unui contract cu plata n rate sau a unui contract de comision si pentru cele trecute n domeniul public n schimbul unei despagubiri. Codul fiscal interzice deducerea pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun destinate actiunilor de protocol si pentru bunurile si serviciile achizitionate de furnizori n contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia. Pentru a beneficia de dreptul de deducere persoana impozabila trebuie sa justifice acest drept cu facturile fiscale emise pe numele sau, iar pentru importul de bunuri cu declaratia vamala de import. Taxa pe valoarea adaugata dedusa poate fi ajustata. Procedura de ajustare se stabileste prin norme. Orice persoana impozabila, care a aplicat regimul special de scutire, si ulterior trece la aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata, are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata la data nregistrarii ca platitor de TVA, pentru:

bunuri de natura stocurilor, conform reglementarilor contabile, care se aflab n stoc la data la care persoana respectiva a fost nregistrata cu platitor de taxa pe valoarea adaugata; bunuri de natura mijloacelor fixe, care au fost achizitionate cu cel mult 90 de zile anterior datei de nregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. Pentru exercitarea dreptului de deducere trebuie ndeplinite urmatoarele conditii: o bunurile respective urmeaza a fi folosite pentru operatiuni cu drept de deducere; o persoana impozabila trebuie sa detina factura fiscala sau un alt document legal aprobat care justifica suma taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor achizitionate. Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii obiectivelor proprii de investitii, stocurilor de produse cu destinatie speciala, finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se deduce potrivit prevederilor legale. Cu taxa pe valoarea adaugata dedusa pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii se vor rentregi obligatoriu disponibilitatile de investitii. Sumele deduse n cursul anului fiscal pentru obiectivele proprii de investitii pot fi utilizate numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La ncheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau bugetele locale n conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind ncheierea exercitiului financiar-bugetar si financiarcontabil, emise de Ministerul Finantelor Publice. Perioada fiscala: Perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata este luna calendaristica. Pentru persoanele impozabile care nu au depasit n cursul anului precedent o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de 100000 euro inclusiv, la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului precedent, perioada fiscala este trimestrul calendaristic. Aceste persoane au

obligatia de a depune la organele fiscale teritoriale, pna la data de 25 februarie, o declaratie n care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent. Persoanele impozabile care iau fiinta n cursul anului trebuie sa declare, cu ocazia nregistrarii fiscale, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze n cursul anului, iar daca acesta nu depaseste 100000 euro inclusiv, au obligatia de a depune deconturi trimestriale n anul nfiintarii. Daca cifra de afaceri obtinuta n anul nfiintarii este mai mare de 100000 euro, n anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, iar daca cifra de afaceri obtinuta nu depaseste 100000 euro inclusiv, perioada fiscala va fi trimestrul.[14] n conditiile n care Codul fiscal nu prevede scutiri de TVA pe unitati platitoare ci pe operatiuni realizate, o persoana impozabila poate realiza att operatiuni cu drept de deducere, ct si operatiuni fara drept de deducere. Ea dobndeste, n acest caz calitatea de platitor de TVA cu regim mixt. Achizitiile de bunuri si servicii destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv de investitii destinate realizarii de astfel de operatiuni, se nscriu ntr-un jurnal pentru cumparari, care se ntocmeste separat pentru aceste operatiuni, si taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora se deduce integral. Achizitiile de bunuri si serviciu destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizarii de astfel de operatiuni se nscriu n jurnalul pentru cumparari, care se ntocmeste separat pentru aceste operatiuni, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora nu se deduce. Bunurile si serviciile pentru care nu se cunoaste destinatia n momentul achizitiei, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau operatiuni care nu dau drept de deducere ori pentru care nu se poate determina proportia n care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere, se evidentiaza ntr-un jurnal pentru cumparari ntocmit separat. Taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata. Prin exceptie, n cazul achizitiilor destinate realizarii de investitii, care se prevad ca vor fi utilizate att pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, ct si pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, este permisa

deducerea integrala a taxei pe valoarea adaugata pe parcursul procesului investitional, urmnd ca taxa dedusa sa fie ajustata n conformitate cu procedura stabilita prin norme. n cursul unui an fiscal este permisa rectificarea taxei deduse aferente achizitiilor de bunuri, servicii care se constata ca ulterior au fost utilizate pentru alta destinatie dect cea prevazuta la data achizitiei. Rectificarile se evidentiaza pe rndurile de regularizare din decontul de taxa pe valoarea adaugata. Pro-rata se determina ca raport ntre: veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere. n calculul pro-rata, la numitor se adauga alocatiile, subventiile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, n scopul finantarii de activitati scutite fara drept de deducere sau care nu intra n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Se exclud din calcul pro-rata veniturile financiare, daca acestea sunt accesorii activitatii principale. Nu se includ n calculul pro-rata serviciile efectuate de prestatorii stabiliti n strainatate, pentru care beneficiarii au obligatia platii taxei pe valoarea adaugata. Pro-rata se determina anual, situatie n care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru ntregul an fiscal. Prin exceptie, aceasta poate fi determinata lunar sau trimestrial, dupa caz, situatie n care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cele efectiv realizate n cursul fiecarei luni, respectiv trimestru. Pro-rata aplicabila provizoriu pentru un an este ori pro-rata definitiva determinata pentru anul precedent, ori pro-rata estimata n functie de operatiunile prevazute a fi realizate n anul curent. Persoanele impozabile trebuie sa comunice organului fiscal teritorial, la nceputul fiecarui an fiscal, cel mai trziu pna la data de 25 ianuarie, nivelul pro-rata provizorie aplicata, precum si modul de determinare a acesteia. Taxa pe valoarea adaugata de dedus se determina prin aplicarea pro-rata provizorie asupra taxei pe valoarea adaugata deductibile, aferente achizitiilor destinate att realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, ct si celor care nu dau drept de deducere. Persoanele impozabile care nu au determinat pro-rata provizorie la nceputul anului, deoarece nu realizau si nici nu prevedeau realizarea de operatiuni fara drept de deducere n cursul anului, si care ulterior realizeaza astfel de operatiuni nu au

obligatia sa calculeze si sa utilizeze pro-rata provizorie. n cursul anului este permisa deducerea integrala a taxei pe valoarea adaugata. La finele anului vor aplica urmatoarele reguli: o daca pot efectua separarea achizitiilor de bunuri, servicii, vor regulariza astfel: din taxa dedusa n cursul anului se scade taxa de dedus rezultata prin aplicarea pro-rata definitiva pentru achizitiile destinate att realizari de operatiuni cu drept de deducere, ct si pentru operatiuni fara drept de deducere, si sau taxa aferenta bunurilor, serviciilor destinate exclusiv operatiunilor cu drept de deducere, iar diferenta rezultata se nscrie pe un rnd distinct n decontul din ultima perioada fiscala a anului, ca taxa de plata la bugetul de stat; o daca nu se poate efectua separarea pe destinatii se aplica pro-rata definitiva asupra tuturor achizitiilor de bunuri si servicii efectuate n cursul anului, iar diferenta rezultata se nscrie pe un rnd distinct n decontul din ultima perioada fiscala a anului. Pro-rata definitiva se determina n luna decembrie, n functie de realizarile efective din cursul anului. Regularizarea deducerilor operate dupa pro-rata provizorie se realizeaza prin aplicarea pro-rata definitiva asupra sumei TVA deductibile. Diferenta n plus sau n minus fata de taxa dedusa, conform pro-rata provizorie, se nscrie pe un rnd distinct n decontul ultimei perioade fiscale. n situatii speciale, cnd pro-rata calculata potrivit prevederilor prezentului articol nu asigura determinarea corecta a taxei de dedus, Ministerul Finantelor Publice; prin directia de specialitate, poate aproba aplicarea unei pro-rata speciale, la solicitarea persoanelor impozabile n cauza, pe baza justificarii prezentate. Daca aprobarea a fost acordata n timpul anului, persoanele impozabile au obligatia sa recalculeze TVA dedusa de la nceputul anului pe baza pro-rata speciala, aprobata. Platitorii de TVA cu regim mixt pot renunta la aplicarea pro-rata speciala numai la nceputul unui an calendaristic si sunt obligate sa anunte organele fiscale. La cererea justificata a persoanelor, organele fiscale la care acestea sunt nregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pot aproba ca pro-rata sa fie determinata lunar sau trimestrial, dupa caz. n anul n care a fost acordata aprobarea, persoanele impozabile au obligatia sa recalculeze taxa pe valoarea adaugata dedusa de la nceputul anului pe baza pro-rata lunara sau trimestriala. Platitorii de valoarea adaugata cu regim mixt pot renunta la aplicarea pro-rata

lunara sau trimestriala numai la nceputul unui an fiscal si sunt obligate sa anunte organele fiscale. Pro-ratele lunare sau trimestriale efectiv realizate sunt definitive si nu se regularizeaza la sfrsitul anului.[15] 2.5.2. Determinarea taxei de plata sau a sumei de recuperat Pentru stabilirea taxei datorate bugetului sau sumei negative de taxa se compara pentru fiecare perioada fiscala taxa bruta exigibila, denumita si taxa colectata cu taxa deductibila. Daca taxa colectabila este mai mare dect cea deductibila, pe care platitorul are dreptul sa o recupereze din ceea ce colecteaza pentru propriile vnzari, atunci suma n plus trebuie varsata la buget. Plata se va face din taxa colectata, daca marfurile vndute au fost ncasate pna la data platii, sau din propriile resurse daca furnizorul nu a reusit sa-si ncaseze integral marfurile sau serviciile livrate, prestate n luna expirata. Daca taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, care este dedusa n perioada fiscala, este mai mare dect taxa exigibila aferenta vnzarilor din aceeasi perioada, rezulta, potrivit terminologiei din codul fiscal, un excedent n perioada de raportare, denumit suma negativa a TVA. Denumirile introduse sunt, total inadecvate. Mai nti deoarece excedentul, prin natura lui, nu poate fi o suma negativa, ci un surplus. Surplusul ar apare daca suma colectata ar depasi deductibila, iar acest surplus ar trebui varsat la buget. Daca se ntmpla invers, nseamna ca persona impozabila are o suma de recuperat de la buget, intervenind operatiunea de rambursare. De data aceasta termenul de rambursare este corect deoarece cumparatorul nu datoreaza TVA bugetului pentru ceea ce cumpara ci pentru valoarea pe care o adauga n cursul lunii, astfel ca platind TVA la cumparare el a creditat ntr-un fel statul, prin intermediul furnizorului sau, pentru care taxa colectata devine exigibila. De regula, perioada fiscala este luna calendaristica. Prin derogare, Codul fiscal prevede ca pentru persoanele impozabile care nu au depasit n cursul anului precedent o cifra de afaceri din operatiunile taxabile si/sau operatiuni scutite cu drept de deducere de 100000 Euro inclusiv, perioada fiscala este trimestrul.[16] 2.5.2. Regularizarea si rambursarea taxei Dupa determinarea taxei de plata sau a sumei negative a taxei (negativa din punct de vedere al bugetului) urmeaza sa se efectueze regularizarile prin decontul

de TVA. Calculele se fac, de fiecare data, cumulativ, tinnd seama de soldul din perioada fiscala precedenta. Daca prin decontul lunii precedente s-a stabilit un sold al sumei negative pentru care nu s-a cerut rambursarea (rambursarea nu poate fi solicitata daca suma negativa este mai mica de 50 de milioane lei inclusiv), acest sold se reporteaza n decontul lunii urmatoare. La soldul reportat se adauga suma negativa a taxei stabilita pentru perioada de raportare, stabilindu-se astfel suma negativa cumulata. Se determina apoi taxa de plata cumulata pentru perioada expirata prin adaugarea la taxa de plata aferenta acestei perioade a sumelor neachitate la buget din obligatiile de plata ale lunii anterioare. Prin compararea taxei pe valoarea adaugata de plata cumulata cu taxa negativa cumulata se stabileste soldul de plata sau soldul sumei negative.[17] Soldul de plata trebuie varsat la buget, iar pentru soldul sumei negative se poate solicita rambursarea sau, n caz contrar, el se va reporta n decontul perioadei fiscale viitoare. Aceasta solicitare de rambursare se face prin simpla bifare a casetei corespunzatoare din decontul de TVA, acesta reprezentnd si cererea de rambursare. Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiunea de rambursare se face n conformitate cu OMFP nr. 338-2004. Potrivit acestui ordin deconturile sunt supuse unei analize de risc care se desfasoara n mai multe etape si are drept scop final ncadrarea fiecarui platitor, n functie de comportamentul sau fiscal si n functie de riscul pe care acesta l reprezinta pentru administratia fiscala. Prima etapa a analizei de risc se desfasoara anual si consta n stabilirea Standardului Individual Negativ (SIN-ul) pentru fiecare platitor. SIN-ul reprezinta suma maxima a TVA ce poate fi rambursata fara control documentar sau tematic, riscul acestei rambursari fiind considerat acceptabil de catre administratia fiscala. Operatia se realizeaza n cursul lunii august, dupa centralizarea datelor din Bilantul anual, avnd n vedere datele din deconturile aferente perioadei de referinta, precum si modul de ndeplinire a obligatiilor fiscale n aceeasi perioada.(perioada de referinta fiind august an anterior si iulie an curent n cazul platitorilor lunari si octombrie an anterior iulie an curent n cazul platitorilor trimestriali). La stabilirea SIN-ului se va proceda astfel:

SIN-ul se stabileste la valoarea 1, iar rambursarea se face numai n urma controlului fiscal n urmatoarele cazuri: o pentru platitorii ce au nscrise fapte n cazierul fiscal; o pentru platitorii care au ca obiect principal de activitate si si desfasoara activitatea n domeniul productiei si-sau comertului cu ridicata de bauturi alcoolice, comert cu ridicata de material lemnos si de constructii, al comertului cu ridicata de deseuri; o pentru platitorii nou nfiintati; o pentru platitorii pentru care nu exista toate datele necesare ntocmirii Fisei de calcul SIN; o pentru platitorii la care n urma calcularii SIN-ul este negativ (suma TVA colectata este mai mare dect suma TVA deductibila n perioada de referinta). Pentru platitorii nou nfiintati care prezinta trei luni consecutiv deconturi cu sume negative cu optiune de rambursare, solutionate cu control anticipat si la care nu au fost stabilite diferente de taxa cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileste ca medie aritmetica a sumelor solicitate la rambursare prin deconturile respective. n cazul celorlalti platitori SIN-ul este stabilit n doua faze: o n prima faza se stabileste SIN-ul brut care reprezinta diferenta ntre media TVA-ului colectat si media TVA-ului deductibil n perioada de referinta; o n faza a doua SIN-ul brut se corecteaza cu indicele de inflatie prognozat pentru anul n care se calculeaza SIN-ul. Apoi SIN-ul final se stabileste prin ajustarea sumei astfel obtinute n functie de punctajul obtinut pe baya indicatorilor. A doua etapa a analizei de risc consta n compararea sumelor negative solicitate pentru rambursare pentru deconturile depuse de platitori cu SIN stabilit putnd rezulta urmatoarele situatii:

deconturi cu sume negative de TVA solicitate de rambursare, cu risc mic (suma solicitata la rambursare fiind mai mica sau egala cu SIN-ul). n consecinta sistemul informatic de analiza va edita automat Decizia de rambursare a TVA si Fisa de calcul a SIN. Dupa aprobarea deciziei de catre conducatorul unitatii fiscale suma respectiva va fi rambursata platitorului. deconturi cu sume negative de TVA cu sume solicitate la rambursare cu risc mediu. Este cazul n care suma solicitata la rambursare este mai mare dect SIN-ul final, editndu-se automat Fisa de analiza de risc. Dupa completarea fisei si acordarea punctajului prevazut, deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se clasifica n: deconturi cu risc scazut, daca se obtine un punctaj ntre 0 si 60 pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativa solicitata la rambursare; deconturi cu risc mare, daca se obtine un punctaj ntre 60 si 200 pentru cel putin una din perioadele din care provine suma solicitata la rambursare. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc scazut se solutioneaza pe baza analizei individuale. Aceasta analiza este efectuata de persoanele mputernicite din cadrul compartimentului de solutionare a deconturilor negative de TVA si se bazeaza pe documentele suplimentare solicitate n scris platitorului din care sa rezulte justetea sumelor solicitate la rambursare.(balante de verificare, facturi fiscale aferente cumpararilor sau investitiilor facute, alte documente justificative). n cazul n care diferenta de suma poate fi justificata si clarificata de catre persoana mputernicita din cadrul compartimentului de specialitate al unitatii fiscale, acesta ntocmeste nota privind rezultatul analizei, iar dupa aprobarea acesteia de catre conducatorul unitatii fiscale se ntocmeste Decizia de rambursare a TVA. n cazul n care sumele suplimentare solicitate la rambursare nu pot fi justificate sau clarificate, precum si n cazul Deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc mare, deconturile nsotite de Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa de Analiza si Nota privind rezultatul analizei se transmit catre compartimentul de Control Fiscal din cadrul unitatii fiscale n vederea efectuarii unui control fiscal partial sau total, urmnd ca dupa ntocmirea si transmiterea

Raportului de Inspectie Fiscala de catre compartimentul de control, n functie de constatari, sa se emita Decizia de Rambursare a TVA. n cazul marilor contribuabili rambursarea TVA se face cu control ulterior, aparnd aici o discriminare negativa pentru ceilalti contribuabili. Termenul legal de solutionare a decontului cu optiunea de rambursare este de 45 zile de la depunerea acestuia la organul fiscal. Plata taxei stabilite prin decontul de TVA trebuie sa se efectueze pna la data la care acest decont trebuie depus la organele fiscale, respectiv pna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale de raportare (lunii expirate sau trimestrului expirat pentru cei care deconturile se ntocmesc trimestrial).[18] Pentru importurile de bunuri taxa se plateste la organele vamale cu exceptia importului de masini, utilaje si instalatii destinate investitiilor si a materialelor prime si materialelor consumabile care nu se produc n tara sau sunt deficitare, pentru care importatorii pot solicita eliberarea unui certificat de exonerare de la plata n vama a TVA. Un astfel de certificat se elibereaza de catre organele fiscale numai persoanelor care nu au obligatii bugetare restante. Cei care le obtin evidentiaza ca TVA aferente bunurilor importate n decontul de TVA att ca taxa colectata ct si ca taxa deductibila. Rambursarea soldului sumei negative a TVA se efectueaza de organele fiscale, n conditiile si potrivit procedurilor stabilite prin normele procedurale n vigoare. Pentru operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, persoanele nenregistrate ca platitori de TVA pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata, potrivit procedurii prevazute prin norme.

S-ar putea să vă placă și