Sunteți pe pagina 1din 3

AUDIT Stagiar : Dragomir Razvan Valentin , an II 24.

Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet, o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu Interesul propriu devine o amenintare la adresa independentei atunci cnd un cabinet, o societate sau membrii acestora ar putea beneficia de un interes (participare) financiar din partea clientului sau daca un interes propriu al acestor cabinete ar intra n conflict cu clientul respectiv (exemple: participare financiara directa sau indirecta la capitalul propriu, un mprumut sau o garantie la sau de la un client, onorarii totale provenind de la un singur client, relatii de afaceri cu clientul, potentiala angajare ca salariat al clientului, onorarii neprevazute n contractul de audit). Daca o firma sau o firma din retea are un interes financiar direct intr-un client de audit al situatiilor financiare ale firmei, amenintarea de interes propriu generata ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. In consecinta, renuntarea la interesul financiar ar fi singura masura adecvata pentru a permite firmei realizarea misiunii. Daca o firma sau o firma din retea are un interes financiar semnificativ indirect intr-un client de audit al firmei pentru situatiile financiare ale acestuia, se genereaza, de asemenea, o amenintare privind prelevanta interesului propriu. Singurele actiuni adecvate pentru a permite firmei sa realizeze misiunea ar fi ca firma sau firma din retea fie sa renunte la interesul indirect in totalitate, fie sa renunte la un procent suficient din acesta, astfel incat interesul ramas sa nu mai fie important. Daca o firma sau o firma din retea are un interes financiar semnificativ intr-o entitate care detine un interes de control intr-un client de audit al situatiilor financiare, amenintarea de interes propriu generata ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. Singurele actiuni adecvate pentru a permite firmei sa realizeze misiunea ar fi ca firma sau firma din retea fie sa renunte la interesul financiar in totalitate, fie sa renunte la un procent suficient de mare din acesta, astfel incat interesul ramas sa nu mai fie important. Daca planul de pensii al unei firme sau al unei firme din retea are un interes financiar intr-un client de audit al situatiilor financiare, poate aparea o amenintare de interes propriu. Prin urmare, trebuie evaluata semnificatia oricarei astfel de amenintari generate si, daca amenintarea nu este nesemnificativa in mod clar, trebuie luate in considerare si aplicate masuri de protectie, dupa cum este necesar, pentru a elimina amenintarea sau pentru a o reduce la un nivel acceptabil. Daca alti parteneri, inclusiv partenerii care nu realizeaza misiuni de certificare, sau rudele lor de gradul I detin, in biroul in care partenerul misiunii presteaza servicii legate de auditul situatiilor financiare, un interes financiar direct sau un interes financiar indirect important in acel client de audit, amenintarea generata de interesul propriu ar putea fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. Prin urmare, astfel de parteneri sau rudele lor de gradul I nu trebuie sa detina niciun interes financiar intr-un astfel de client de audit. Biroul in care partenerul misiunii desfasoara auditul situatiilor financiare nu este, in mod necesar, biroul in care acel partener este numit. Prin urmare, atunci cand partenerul misiunii este localizat

intr-un birou diferit de cel al celorlalti membri ai echipei de certificare trebuie sa se determine rational in care birou practica partenerul activitati legate de respectivul audit. Daca alti parteneri si angajati din conducere care furnizeaza clientului de audit alte servicii in afara celor de certificare, cu exceptia celor a caror implicare este in mod clar lipsita de importanta sau a rudelor de gradul I, detin un interes financiar direct sau un interes financiar important indirect in clientul de audit, amenintarea generata de interesul propriu ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. Prin urmare, astfel de angajati sau rudele lor de gradul I nu trebuie sa detina niciun interes financiar intr-un astfel de client de audit. Un interes financiar intr-un client de audit care este detinut de o ruda de gradul I a: a) unui partener localizat in biroul in care partenerul misiunii desfasoara auditul; sau b) unui partener sau angajat din conducere care furnizeaza clientului de audit alte servicii in afara celor de certificare nu este considerat ca genereaza o amenintare inacceptabila daca este primit ca rezultat al drepturilor lor de angajare (de exemplu, dreptul la pensie sau dreptul la optiuni pe actiuni) si, acolo unde este necesar, se aplica masuri de protectie corespunzatoare pentru a reduce orice amenintare la adresa independentei la un nivel acceptabil. Daca o firma detine un interes financiar direct intr-un client de certificare care nu este un client de audit, amenintarea generata de interesul propriu ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. In consecinta, cedarea interesului financiar ar fi singura actiune adecvata care ar permite firmei sa realizeze misiunea. Daca o firma detine un interes financiar material indirect intr-un client al certificarii care nu este un client de audit al situatiilor financiare, se genereaza, de asemenea, o amenintare de interes propriu. Singura actiune adecvata care sa permita firmei sa realizeze misiunea ar fi fie ca firma sa cedeze interesul indirect in totalitate, fie sa cedeze un procent suficient din acesta, astfel incat interesul ramas sa nu mai fie important. Un imprumut de la sau o garantie pentru un imprumut luata de un client al certificarii care este o banca sau o institutie similara nu ar genera o amenintare la adresa independentei, cu conditia ca imprumutul sau garantia sa fie facut (facuta) pe baza unor proceduri, conditii si cerinte normale de imprumut si ca imprumutul sa fie lipsit de importanta atat pentru firma, cat si pentru clientul certificarii. Daca imprumutul este important pentru clientul certificarii sau pentru firma, poate fi posibil ca, prin intermediul aplicarii unor masuri de protectie, sa se reduca amenintarea generata de interesul propriu pana la un nivel acceptabil. Astfel de masuri de protectie ar putea include implicarea unui profesionist contabil suplimentar din afara firmei sau a firmei din retea, pentru a revizui munca efectuata. In mod similar, daca firma sau un membru al echipei de certificare accepta un imprumut de la sau are un imprumut garantat de un client al certificarii care nu este o banca ori o institutie similara, amenintarea generata de interesul propriu ar fi atat de semnificativa incat nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil decat daca imprumutul sau garantia este lipsita de importanta atat pentru firma sau membrul echipei de certificare, cat si pentru clientul certificarii. O relatie stransa de afaceri intre o firma sau un membru al echipei de certificare si clientul certificarii ori conducerea acestuia sau intre firma, o firma din retea si un client de audit al situatiilor financiare va implica un interes comercial sau un interes financiar comun si poate duce la amenintari generate de interesul propriu si intimidare. Exemple de astfel de relatii sunt urmatoarele:

- detinerea unui interes material financiar intr-o asociere in participatie cu un client al certificarii sau cu un detinator de control, director, ofiter ori o alta persoana care exercita functii de conducere pentru acel client; - aranjamente pentru a combina unul sau mai multe servicii ori produse ale firmei cu unul sau mai multe servicii ori produse ale clientului certificarii si pentru a comercializa pachetul cu referire la ambele parti; si - aranjamente privind distributia sau comercializarea in conformitate cu care firma actioneaza ca distribuitor ori comerciant al produselor ori serviciilor clientului certificarii sau clientul certificarii actioneaza ca distribuitor ori comerciant al produselor sau serviciilor firmei. In cazul unui client de audit al situatiilor financiare, cu exceptia cazului in care interesul financiar nu este important, iar relatia este in mod clar nesemnificativa pentru firma, pentru firma din retea si pentru clientul de audit, nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. In cazul unui client al certificarii care nu este un client de audit al situatiilor financiare, daca interesul financiar nu este lipsit de importanta, iar relatia nu este in mod clar nesemnificativa pentru firma si pentru clientul certificarii, nicio masura de protectie nu ar putea reduce amenintarea la un nivel acceptabil. In consecinta, in toate aceste circumstante, singurele solutii posibile sunt: - incheierea relatiei de afaceri; - reducerea complexitatii relatiei, astfel incat interesul financiar sa fie lipsit de importanta, iar relatia sa fie in mod clar nesemnificativa; sau - refuzarea misiunii de certificare.