Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA DIAGNOSTIC A NTREPRINDERII

19. S se analizeze poziia financiar a societii SC ACI SA Bistria (sursa: WWW.BVB.RO )


Active imobilizate - Total Active circulante - Total Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total Active circulante, respectiv datorii curente nete Total active minus datorii curente Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total Venituri in avans Capital subscris varsat Total capitaluri proprii Creante - Total Datorii - Total Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare - Total Cheltuieli din exploatare - Total Rezultat din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar Rezultat curent Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Rezultat / actiune Plati restante - Total Furnizori restanti - Total Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 2007(RON) 5.777.362,00 2.333.284,00 1.807.326,00 541.369,00 6.318.731,00 737.765,00 0,00 3.662.947,00 5.512.873,00 1.280.565,00 2.545.091,00 8.521.897,00 10.685.376,00 10.713.760,00 -28.384,00 74.115,00 25.577,00 48.538,00 20.154,00 0,00 0,00 0,00 10.759.491,00 10.739.337,00 20.154,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 2006(RON) 2.408.633,00 1.675.888,00 1.243.767,00 440.664,00 2.849.297,00 142.598,00 0,00 376.668,00 2.706.699,00 616.190,00 1.386.365,00 5.582.739,00 7.278.781,00 6.948.625,00 330.156,00 21.335,00 49.713,00 -28.378,00 301.778,00 0,00 0,00 0,00 7.300.116,00 6.998.338,00 301.778,00 256.587,00 262.797,00 251.087,00 0,00 0,00 100 2005(RON) 1.618.833,00 1.810.908,00 1.252.642,00 558.266,00 2.177.099,00 0,00 0,00 376.668,00 2.177.099,00 627.282,00 1.252.642,00 4.120.373,00 6.504.556,00 5.941.807,00 562.749,00 2.113,00 19.863,00 -17.750,00 544.999,00 0,00 0,00 0,00 6.506.669,00 5.961.670,00 544.999,00 462.009,00 223.921,00 102

Lr = (Active circulante Stocuri) / Datorii curente Nu se poate calcula cu informatiile prezentate in tabelul de mai sus, deoarece nu se cunoaste valoarea stocurilor. Interpretare: Rata rapida reflecta posibilitatea activelor circulante concretizate in creante si trezorerie de a acoperi datoriile curente; se scad stocurile deoarece au cel mai putin caracterul de lichiditate dintre activele curente (ele reprezinta activele la care apar cel mai probabil pierderi in cazul lichidarii). Motivul pentru care stocurile au fost excluse din calcul este acela de a focaliza atentia doar asupra elementelor cu statut cert, care se afla deja sub forma de bani sau sunt in curs de a atinge acest stadiu. Acest indicator reprezinta un bun indiciu despre abilitatea companiilor de a-si onora datoriile pe termen scurt. Lichiditatea rapida e satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 0.65 si 1. Acest indicator arata modul in care compania va fi capabila sa-si continue activitatea, fara a beneficia de fluxuri monetare in viitor (perioada respectiva este denumita interval fara credit). Nivelul considerat satisfacator pentru acest indicator este 1, insa cifrele obtinute nu trebuie luate ca atare, ci trebuie corelate cu sfera de activitate si stadiul atins in ciclul comercial. Un nivel ridicat al acestui indicator sugereaza, aparent, o lichiditate pozitiva, dar poate de asemenea sugera o blocare nerentabila a fondurilor in stocuri greu vandabile, creante incerte si cash. Intr-o perioada inflationista, o valoare mare a activelor curente va indica in mod cert pierderi monetare si diminuarea puterii de cumparare. Lichiditatea imediata: Li = Trezorerie/Datorii pe termen scurt. Nu se poate calcula cu informatiile prezentate in tabelul de mai sus, deoarece nu se cunoaste valoarea trezoreriei.

Interpretare: Reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. De regula, indicatorii de lichiditate determina abilitatea companiilor de a utiliza activele curente pentru a-si onora datoriile pe termen scurt, insa prezinta inconvenientul ca se bazeaza pe o valoare statica, oferita de bilant si nu prezinta nici o indicatie cu privire la fluxurile monetare degajate de activitatea societatii. Rata de lichiditate calculata pe baza de cashflow vine sa remedieze aceasta problema, plecand de la premisa ca documentele contabile de sinteza contin si un tablou al fluxurilor monetare. Pentru a fi considerat favorabil, indicatorul trebuie sa tinda spre o marime unitara 2. Indicatori de risc: Gradul de indatorare: Gi = [Datorii pe termen lung / Capital propriu] * 100 Gi 2007 =737.765/5.512.873* 100 = 13.38% Gi 2006 =142.598/2.706.699* 100 = 5,27 % Gi 2005 =0 /2.177.099* 100 =0% Acoperirea dobanzilor: Ad = Profit inaintea impozitarii si platii dobanzii / Cheltuieli cu dobanzile Ad 2007 =20.154/25.577=0,79 Ad 2006 =301.778/49.713= 6,07 Ad 2005 =544.999/19.863= 27,44. Indicatori de gestiune: Viteza de rotatie a stocurilor: NrSt= Cifra de afaceri / Stocuri DzSt = [Stocuri / Cifra de afaceri]* 365 Nu se cunoaste valoarea stocurilor. Viteza de rotatie a debitelor-clienti: DzCl = [Clienti / Cifra de afaceri] * 365 DzCl 2007 =1.280.565/8.521.897* 365 = 54,85 DzCl 2006 =616.190/5.582.739* 365 = 40,29 DzCl 2005 =627.282/4.120.373* 365 = 55,57 Viteza de rotatie a furnizorilor: DzFz = [Furnizori / Cifra de afaceri] * 365 Nu se cunoaste valoarea datoriilor comerciale (furnizorii). Viteza de rotatie a imobilizarilor: NrAI = Cifra de afaceri / Active imobilizate NrAI 2007 =8.521.897/5.777.362= 1,48 NrAI 2006 =5.582.739/2.408.633= 2,32 NrAI 2005 =4.120.373/1.618.833= 2,55. Viteza de rotatie a activelor totale: NrAT = Cifra de afaceri / Active totale NrAT 2007 =8.521.897/ (5.777.362+2.333.284) = 1,05 NrAT 2006 =5.582.739/ (2.408.633+1.675.888) = 1,37 NrAT 2005 =4.120.373/ (1.618.833+1.810.908) = 1,20.

Indicatori de profitabilitate: Rentabilitatea capitalului angajat (rentabilitatea financiara): Rfin = [Profit inaintea impozitarii si platii dobanzii / Capital angajat] * 100 Capital angajat = Capital propriu + Datorii pe termen lung Capital angajat 2007 =5.512.873+737.765=6.250.638 Capital angajat 2006 =2.706.699+142.598=2.849.297 Capital angajat 2005 =2.177.099+ 0 =2.177.099 Rfin 2007 =20.154/6.250.638* 100 = 0,32% Rfin 2006 =301.778/2.849.297* 100 = 10,59% Rfin 2005 =544.999/2.177.099* 100 = 25,03% Marja bruta din vanzari (rentabilitatea comerciala): Rcom = [Profit brut aferent vanzarilor / Cifra de afaceri] * 100 Rcom 2007 =20.154/8.521.897* 100 = 0,24% Rcom 2006 =301.778/5.582.739* 100 = 5,41% Rcom 2005 =544.999/4.120.373* 100 = 13,23% 78. S se calculeze capacitatea de autofinantare i autofinantarea pornind de la informatiile prezentate mai jos: Indicator Venituri din vnzarea mrfurilor Producia vndut Producia stocat Subvenii de exploatare Venituri din vnzarea mijloacelor fixe Cheltuieli cu materii prime Costul mrfurilor vndute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu provizioane Cheltuieli cu chirii Cheltuieli cu asigurri sociale Valoarea net contabil a elementelor de activ cedate Impozite i taxe Venituri din dobnzi Venituri din diferene favorabile de curs valutar Cheltuieli cu dobnzi Cheltuieli cu provizioane financiare Impozit pe profit Rata de distribuire a profitului u.m. 1000 18000 2500 2000 600 2500 700 10000 600 200 200 1200 400 300 200 200 800 100 300 40%

EBE= VA +Subventii-Impozite si Taxe-Cheltuieli cu personalul VA= MC+QE-Consumuri intermediare MC=Venituri din vanzarea marfurilor-Costul marfurilor vandute=1000-700=300 QE=QV+/-QS+/-QI =18000+2500=20500 VA=300+20500-(2500+200)=18100 EBE =18100+2000-300-(10000+1200)=8600

RE =EBE +Venituri din vz activelor-Ch cu activele vandute-Ch cu amortizarea Ch cu provizioanele pt exploatare+Ven. din prov privind exploatarea=8600+600-400-600-200=8000 RC = RE+Ven. financiare- Ch.financiare =8000+(200+200)-(800+100)=7500 RB=RC+Ven. extr-Ch.extr=7500 RN=7500-300 =7200 I. CAF =EBE +Alte venituri din exploatare -Alte cheltuieli pentru exploatare +Venituri financiare (fara reluari asupra provizioanelor) -Cheltuieli financiare (fara amortizari si provizioane financiare calculate) +Venituri extraordinare ( f a r a v en i t u r i d i n c e s i u n e a e l e m e n t e l o r d e a c t i v ; c o t e p a r t i d i n subventii virate asupra rezultatului exercitiului) -Cheltuieli extraordinare (fara valoarea net contabila a elementelor de activ cedate) -Impozitul pe profit CAF = 8600+0-0+400-800-300=7900 II. CAF= RN +Ch cu amortizarea si provizioanele calculate -Ven. din provizioane +Valoarea neta contabila a elementelor de activ cedate -Venituri din vanzarea activelor -Subventii pt investitii virate asupra rezultatului exercitiului CAF = 7200+(600+200+100)-0+400-600=7900 Autofinantarea =CAF-Dividende distribuite=7900-2880=5020 Dividende =7200*40%=2880