Sunteți pe pagina 1din 217

INTRODUCERE

Circuitele sunt prezente in foarte multe domenii tehnice: in sistemul electroenergetic, in calculatoare, in sistemele de telecomunicatii, in aparatura audio sau TV etc. Un circuit fizic este format prin interconectarea mai multor dispozitive electrice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode, tranzistoare, amplificatoare operationale, baterii, transformatoare, motoare electrice, generatoare electrice si altele. Teoria circuitelor foloseste relatii matematice care descriu comportarea electrica a acestor circuite fizice. Unui circuit fizic format din dispozitive electrice i se asociaza un circuit electric alcatuit din modele idealizate care se numesc elemente (ideale) de circuit. Un element de circuit modeleaza un singur fenomen fizic descris de o relatie matematica simpla intre tensiunile si curentii bornelor. Daca elementul are doua borne, este parcurs de curentul i(t) si are tensiunea u(t) intre borne atunci: - rezistorul ideal caracterizat de relatia u(t)=Ri(t) modeleaza efectul rezistiv, - bobina Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 FyTek's PDF Meld ideala caracterizata de relatia u(t)=Ldi(t)/dt modeleaza efectul inductiv, - condesatorul ideal caracterizat de relatia i(t)=Cdu(t)/dt modeleaza efectul capacitiv,

FyTek, Inc.
unde u si i sunt functii de timpul t iar R, L si C sunt constante in raport cu u(t) si i(t). semnale mici si pentru frecvente de ordinul kilohertzilor sau megahertzilor.

Orice model (circuit electric), este o aproximatie a circuitului fizic. De exemplu o bobina

realizata pe un tor de ferita (la care efectul inductiv predomina in raport cu cel rezistiv si cu cel

capacitiv) se poate modela printr-o bobina ideala. Daca rezultatele teoretice obtinute in urma

analizei circuitului electric corespund cu rezultatele practice obtinute in urma masuratorilor facute asupra circuitului fizic inseamna ca modelul este corect. Comportarea unui dispozitiv electric poate fi aproximata prin mai multe modele (scheme echivalente) in functie de conditiile de lucru (semnale mari sau semnale mici, gama de frecvente a semnalelor utilizate, gama temperaturilor de functionare etc.). De exemplu un tranzistor bipolar are modele diferite pentru semnale mari sau

Fenomenele electromagnetice se propaga cu o viteza aproximativ egala cu viteza luminii in vid c=3 108 m/s. Fie un semnal sinusoidal s(t,x)=Asin2f(t-x/c) de frecventa f care se propaga cu viteza c dupa directia x. Propagarea dupa directia celei mai mari dimensiuni dmax a circuitului fizic introduce o intarziere t=dmax/c. Daca t este neglijabil fata de cea mai mica perioada Tmin=1/fmax (fmax -frecventa maxima) a unui semnal de interes practic, este evident ca efectul de propagare poate fi neglijat. In acest caz se poate considera ca semnalele se propaga instantaneu (cu viteza infinita) si un astfel de model se numeste circuit electric cu parametri concentrati. Conditia

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

t<<1/fmax este echivalenta cu dmax<<min unde min=c/fmax este lungimea de unda corespunzatoare frecventei maxime de interes practic. Daca efectul de propagare nu se poate neglija (dmax nu se poate neglija fata de min) circuitul fizic se modeleaza cu un circuit electric cu parametri distribuiti. Intr-un circuit cu parametri distribuiti curentii si tensiunile sunt functii de timp si de variabile spatiale; comportarea circuitului este influentata de pozitia relativa a dispozitivelor electrice. Intr-un circuit cu parametri concentrati, admitand ca propagarea se face instantaneu, curentii si tensiunile sunt functii numai de timp nu si de variabile spatiale; un astfel de model nu tine seama de pozitia relativa a dispozitivelor electrice. Fiind mai simplu, modelul de circuit cu parametri concentrati este de preferat atunci cand poate fi utilizat.

Fie, de exemplu, un cablu cu lungimea L=1Km format din doua conductoare. Daca prin
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

cablu trece un curent i cu f=250KHz rezulta =1,2KmL si se adopta un model cu parametri

FyTek, Inc.
f1=50Hz rezulta =6000Km>>L si i(t,x)=Isin2f1 t nu depinde de x. nu se ocupa de fenomenele fizice care au loc in interiorul unui element de circuit.

distribuiti. In acest caz, daca x este distanta masurata de la un capat al cablului, i(t,x)=Isin2f(tx/c)=Isin(2ft-2x/) si la acelasi moment t i are valori diferite in functie de x (de exemplu i(t,0)=Isint2ft si i(t,/2)=Isin(2ft-)). Daca prin cablu trece un curent de frecventa industriala

Teoria prezentata in continuare se refera numai la circuitele cu parametri concentrati.

Teoria circuitelor include analiza calitativa si cantitativa a comportarii circuitelor. In consecinta, instrumentele acestei teorii sunt matematice si conceptele si rezultatele utilizate sunt exprimate prin variabile de circuit si ecuatii de circuit care leaga intre ele aceste variabile. Teoria circuitelor

Capitolul 1 trateaza axiomele teoriei circuitelor (teoremele lui Kirchhoff si teorema transferului de putere pe la bornele unui multipol), consecinte ale acestora valabile in orice regim de functionare si elemente de topologie a circuitelor. Capitolul 2 se ocupa de circuitele rezistive incluzand elementele de circuit, ecuatiile circuitelor, teoreme si metode de analiza ale circuitelor rezistive. Capitolul 3 contine o prezentare a elementelor dinamice de circuit, proprietatile acestora, studiul circuitelor de ordinul intai si doi, ecuatiile si metodele de rezolvare a circuitelor dinamice in domeniul timpului; se definesc regimurile de functionare ale circuitelor. Capitolul 4, dedicat se ocupa de regimul sinusoidal al circuitelor liniare (circuitele de curent alternativ monofazat). In capitolul 5 se trateaza circuitele de current alternativ trifazat, iar capitolul 6 se ocupa de regimul

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

nesinusoidal. Capitolul 7 abordeaza, cu ajutorul transformatei Laplace, regimul variabil ca timp al circuitelor liniare. Cursul este conceput avand in vedere specificul facultatii de automatica si calculatoare. Se utilizeaza concepte din teoria sistemelor (ecuatii de stare, planul fazelor, excitabilitate si observabilitate a modurilor circuitului, etc.) si se prezinta aplicatii specifice (circuite cu amplificatoare operationale, oscilatoare, circuite cu comportare haotica, etc.).

CAPITOLUL 1 TEOREMELE LUI KIRCHHOFF

1.1. Elementele de circuit Comportarea unui element de circuit este descrisa de relatiile intre curentii bornelor (terminalelor) si tensiunile intre aceste borne. Conditiile in care se pot defini bornele unui dispozitiv electromagnetic astfel incat comportarea acestuia sa fie descrisa de aceste relatii se formuleaza in teoria campului 8.1 as of March Elementele de circuit se simbolizeaza astfel: FyTek's PDF Meld Demo Version electromagnetic.31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
Daca elementul de circuit are n borne (terminale), el se numeste n-pol (cu 2 borne - dipol, cu 3 borne - tripol, cu 4 borne - cuadripol). Un curent al unui terminal are un sens de referinta simbolizat printr-o sageata; o tensiune intre doua borne are un sens de referinta simbolizat prin alta sageata. De exemplu la elementul dipolar curentul i intra in borna 1 si iese din borna 2 iar tensiunea u intre bornele 1 si 2 este u=v1-v2 unde v1 si v2 sunt potentialele bornelor 1 si 2. La npoli tensiunile se considera fata de o referinta arbitrara (de regula borna n). Atunci cand sagetile curentului si tensiunii ies din aceeasi borna u si i sunt asociate dupa regula de la receptoare. Daca sagetile curentului si tensiunii nu ies din aceeasi borna, u si i sunt asociate dupa regula de la generatoare.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Orice element de circuit este caracterizat de ecuatia de functionare Fk(i1,i2,. . .,in-1,u1,u2 , . . . ,un-1)=0, k=1, . . . ,n-1 care reprezinta dependenta dintre marimile la borne (curenti si tensiuni). Ecuatiile Fk()=0 pot fi algebrice sau diferentiale in functie de fenomenul fizic modelat. Elementele rezistive de circuit sunt caracterizate de ecuatii algebrice, iar elementele dinamice de circuit sunt caracterizate de ecuatii diferentiale. Daca orice Fk (.) este functie liniara in raport cu toate variabilele i1,i2,. . .,in-1,u1,u2 , . . . ,un-1 spunem ca elementul de circuit este liniar; daca aceasta conditie nu este satisfacuta spunem ca elementul de circuit este neliniar . Exista multipoli la care bornele pot fi grupate in perechi astfel incat o pereche de borne (care formeaza o poarta) este parcursa de acelasi curent. Daca toate bornele sunt grupate in porti
FyTek's PDF Meldun multiport. Ecuatia de March 31, 2008 19:23:04 este de forma multipolul este Demo Version 8.1 as of functionare a multiportului

Fk(i1,i2,. . . .,in,u1,u2 , . . . . ,un)=0 , k=1 , . . . . ,n.

FyTek, Inc.
Daca ecuatiile Fk()=0 sunt algebrice multiportul este rezistiv, iar daca cel putin o ecuatie este diferentiala multiportul este dinamic. Multiportii pot fi liniari sau neliniari. Intr-un circuit fizic bornele dispozitivelor sunt conectate intre ele prin conductoare de legatura. Un circuit electric este format dintr-o multime de elemente de circuit ale caror borne sunt conectate direct intre ele. Desi de regula acest model nu tine seama de caracteristicile conductoarelor de legatura, atunci cand este necesar si aceste conductoare pot fi modelate prin elemente de circuit. Locul in care sunt conectate cel putin doua borne este un nod; orice borna izolata este considerata nod. Teoria circuitelor se ocupa de analiza circuitelor electrice admitand ca sunt valabile teoremele lui Kirchhoff, teorema transferului de putere pe la bornele elementelor de circuit si relatiile intre tensiunile si curentii unui element de circuit. Aceste teoreme si relatii, considerate ca axiome in teoria circuitelor electrice, pot fi demonstrate in teoria campului electromagnetic.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

1.2.Teoremele lui Kirchhoff Teorema lui Kirchhoff referitoare la tensiuni (Teorema II) Intr-un circuit cu n noduri se alege in mod arbitrar un nod de referinta al carui potential se considera nul (vn=0). Potentialele vk ale nodurilor 1,...,n-1 sunt functii de timp. Tensiunile intre nodurile 1, ..., n-1 si nodul n sunt u1n = V1 , u2n = V2 ,..., un1n = Vn1. Circuitul se conside ra conex

(plecand dintr-un nod arbitrar se poate ajunge la oricare alt nod parcurgand o cale care trece numai
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 prin elemente de circuit).

Conform primei forme a teoremei lui Kirchhoff referitoare la tensiuni, tensiunea ukj(t) dintre nodul

FyTek, Inc.
k si nodul j este diferenta tensiunilor ukn ( t ) si u jn ( t ) ukj (t) = ukn (t) -u jn (t) Rezulta imediat ca ujk (t) = ujn (t) - ukn (t)= - ukj (t). contine toate nodurile multimii. Aceasta multime se numeste multime de tip B. {2,3,...,k,1,2}. Conform Teoremei a II-a a lui Kirchhoff se poate scrie: u12 = u1n - u2n , u23 = u2n - u3n , ..., uk-1, k = uk-1n - u kn , u k 1 = ukn - u1n Daca adunam aceste relatii se obtine: u1 2 + u2 3 + ... + uk - 1,k + uk1 0 Generalizand se obtine o alta forma a teoremei a II-a a lui Kirchhoff: multimi de tip B este nula, pentru orice t.
u (t) = 0 kB k tensiunile orientate in sens contrar acestuia.
(2)

(1)

Fie o multime de noduri care incepe si se sfarseste cu acelasi nod. Parcurgand aceasta

multime prin treceri succesive de la un nod la vecinul acestuia se poate defini o cale inchisa care

De exemplu in multimea de tip B {1,2,3,..., k, 1} calea inchisa care pleaca din nodul 2 este

Suma algebrica a tuturor tensiunilor care corespund caii inchise care contine toate nodurile unei

In aceasta suma se iau cu + tensiunile orientate in sensul de parcurgere a buclei si cu -

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

De exemplu, pentru multimea de tip B {1,2,3,4,1} din figura de mai jos avem: u12 + u23 -

u43 -u14 = 0

Am aratat mai inainte ca forma (1) implica forma (2). Se poate arata ca si forma (2) implica forma (1). Fie multimea de noduri de tip B {p,q,r,p} pentru care upq +uqr+urp=0. Daca se alege vr=0 , tinand seama ca urp=-upr ,rezulta upq=upr- uqr. Deci formele (1) si (2) ale teoremei a II-a a lui

Kirchoff sunt echivalente. Teorema lui Kirchhoff referitoare la curenti (Teorema I) Suma algebrica a curentilor care intra si ies dintr-o suprafata inchisa S este nula, pentru orice t.
i (t) = 0 kS k
FyTek's PDF suma se iau cu + curentii careMarch 31,si cu - 19:23:04 care intra in S. In aceasta Meld Demo Version 8.1 as of ies din S 2008 curentii

O suprafata inchisa S poate contine in interior unul sau mai multe noduri. De exemplu:

FyTek, Inc.
Cele doua teoreme ale lui Kirchhoff conduc la ecuatii algebrice liniare si omogene cu coieficienti de valorile 0, 1, -1.
1.3.Elemente de topologie a circuitelor

Topologia circuitelor se refera la modul de conectare a elementelor de circuit. Unui circuit electric i se ataseaza un graf constituit dintr-o multime de noduri (1,2,...,N) legate intre ele prin laturi (l1 , l2 ,...,lL). Daca laturile sunt orientate (au sens de referinta), graful este orientat. Graful circuitului contine toate informatiile despre interconectarea elementelor de circuit, dar nu contine informatii asupra dependentelor dintre uk (t) si ik (t). Orice element de circuit poate fi reprezentat printr-un element al grafului: -un dipol se reprezinta printr-o latura a grafului conectata intre cele doua noduri,

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

-un tripol si, generalizand, un n-pol se reprezinta astfel

Graful radial cu n noduri si n-1 laturi care reprezinta un n-pol contine numai laturi ale caror tensiuni si curenti sunt marimi liniar independente intre ele. De exemplu, pentru tripol u12 = u13 u23 si i3 = -i1 -i2 iar tensiunea u12 si curentul i3 nu sunt asociate nici unei laturi din graf. Modul de conectare a unui element multiport cu celelalte elemente de circuit este descris
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

exclusiv cu ajutorul variabilelor uk(t), ik(t), k=1,...,n deci graful multiportului este multiplu conex

FyTek, Inc.
Asa cum se va vedea in continuare scrierea sistematica a ecuatiilor date de teoremele lui Kirchhoff este formulata pentru circuite cu grafuri conexe. Este deci utila transformarea unui graf multiplu conex intr-un graf conex pastrand aceleasi expresii pentru ecuatiile date de teoremele lui Kirchhoff. Modul in care se face aceasta transformare este ilustrat printr-un exemplu. In figura de mai jos

(vezi figura). Un circuit care contine astfel de elemente poate avea un graf multiplu conex.

graful transformatorului (care este un diport) este desenat cu linie ingrosata. Tensiunile si curentii raman aceiasi daca in graful circuitului se adauga latura 12 (desenata cu linie punctata); in acest

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

fel graful circuitului devine conex. Curentul prin aceasta latura fiind nul, nodurile 1 si 2 se pot suprapune. Graful circuitului se obtine reprezentand toate elementele de circuit prin grafuri interconectate intre ele la fel ca elementele carora le corespund. Acesta descrie proprietatile de interconexiune ale circuitului si, daca este orientat, arata si sensurile curentilor si tensiunilor.

Exemplu Circuitului din figura ii corespunde graful alaturat. Sagetile de pe laturi indica sensurile
de

referinta ale curentilor si tensiunilor, uk si ik fiind asociate dupa regula de la receptoare. Graful are
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

N=5 noduri si L = 7 laturi.

Intr-un graf G cu N noduri si L laturi se definesc urmatoarele multimi de laturi:

FyTek, Inc.
u (t) = 0 . k bucla k introduce o noua latura in arbore ). (L-(N-1)). O latura a coarborelui se numeste coarda.

1. O bucla este o multime de laturi care formeaza o cale inchisa; fiecare latura intra o singura data in aceasta cale. In exemplul precedent B1={1,5,4} si B2={5,6,7} sunt bucle. Nodurile buclei

formeaza o multime de tip B. Scrisa pe o bucla, teorema a doua a lui Kirchhoff este

2. Un arbore A este o multime de laturi care conecteaza intre ele toate nodurile din G fara sa formeze bucle. In exemplul precedent A = {1, 3, 5, 6} este un arbore. Un graf poate avea mai multi arbori. O latura a arborelui se numeste ramura. Se poate arata usor ca un arbore are N-1 laturi (prima latura uneste primele doua noduri iar pentru fiecare nod incepand cu al treilea se

3. Un coarbore C este format din multimea laturilor grafului care nu sunt continute in arborele corespunzator A. n exemplul precedent coarborele C = {2, 4, 7} corespunde arborelui A = {1, 3, 5, 6}. Numarul coarborilor este acelasi cu al arborilor. Un coarbore contine L-N+1 laturi

4. Sistemul fundamental de bucle este multimea buclelor obtinute atasand la o coarda calea din arbore care uneste nodurile coardei respective. Deci numarul buclelor fundamentale este L-N+1 (acelasi cu numarul coardelor).

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

5. Sectiunea este o multime de laturi intersectate de o suprafata putin un nod. 1={1,3,5,7} sau

inchisa care are in interior cel

2={7,6}sunt doua sectiuni in exemplul precedent. Teorema

intai a lui Kirchhoff se scrie:

i (t ) = 0 ksec tiune k k

6. Sistemul fundamental de sectiuni este multimea sectiunilor pentru care fiecare suprafata

intersecteaza cate o singura latura a arborelui . Deci numarul sectiunilor fundamentale dintr-un graf este N-1 (acelasi cu numarul ramurilor) . In exemplul precedent sistemul fundamental de bucle in raport cu arborele {1,3,5,6} este format din L-N+1=3 bucle ({1,4,3}, {3,2,5}, {5,6,7} ) si sistemul fundamental de sectiuni este format din N-1=4 sectiuni ({1,4}, {2,3,4}, {2,5,7}, {6,7}). Teorema a II-a a lui Kirchhoff se poate scrie pentru orice bucla ca de exemplu {1,5,2,4} ( u1 u 5 u 2 + u 4 = 0 ). Aceasta ecuatie este diferenta celor corespunzatoare buclelor {1,4,3} si {3,2,5} ( u1 + u 4 + u 3 = 0, u 2 + u 5 + u 3 = 0 ), deci intre aceste trei ecuatii exista o dependenta

liniara. Asa cum se va arata in capitolul 2, o problema este corect formulata numai daca ecuatiile
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

sunt liniar independente intre ele. Intereseaza deci numarul maxim al ecuatiilor liniar independente care se pot obtine din teorema a II-a a lui Kirchhoff si algoritmul de scriere al acestora.

FyTek, Inc.
si u5 + u6+u7=0.

Fiecare ecuatie scrisa pe o bucla fundamentala exprima tensiunea coardei in functie de

tensiunile unor ramuri. Rezulta ca dintre cele L tensiuni asociate laturilor grafului L-N+1 pot fi

exprimate in functie de celelalte N-1 care pot fi considerate independente (pot fi alese arbitrar daca se iau in considerare numai ecuatiile date de teorema a II-a a lui Kirchhoff). Numarul de tensiuni

independente nu poate fi mai mare de N-1 deoarece orice tensiune a unei coarde este o suma algebrica de tensiuni ale ramurilor. Numarul de tensiuni independente nu poate fi mai mic de N-1 deaorece laturile arborelui nu formeaza bucle. Numarul de tensiuni independente fiind N-1 rezulta ca numarul de tensiuni dependente este L-(N-1) deci numarul maxim de ecuatii liniar independente este L-N+1. Aceste ecuatii se scriu pe buclele fundamentale. In exemplul precedent (L= 7, N= 5) am ales arborele A={1,3,5,6} si sistemul de bucle fundamentale este format din L-N+1=3 bucle si anume: B1={1,3,4}, B2={3,5,2}, B3={5,6,7}. Ecuatiile date de teorema a II-a a lui Kirchhoff (alegand drept sens de parcurgere al buclei sensul corzii din bucla) sunt: u4 +u1+u3=0, u2+u5+u3=0

Pentru grafurile simple sistemul de bucle independente se poate determina si pe o cale mult mai simpla, fara a utiliza arborele. De exmplu, graful din figura cu L=6 si N=4 are L-N+1=3 bucle independente.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Acestea se pot determina considerand ferestrele {1,2,3}, {6,3,4} si {2,6,5} si avand grija ca fiecare bucla noua sa contina cel putin o latura noua. Pentru acelasi graf se poate considera si sistemul {1,2,3}, {1,4,5}, {2,5,6} in care am subliniat laturile noi. Problema numarului maxim de ecuatii liniar independente date de teorema I a lui Kirchhoff se trateaza similar. Fiecare ecuatie scrisa pe o sectiune fundamentala exprima curentul ramurii in functie de curentii unor coarde. Rezulta ca dintre cei L curenti asociati laturilor grafului N-1 pot fi exprimati in functie de ceilalti L-N+1 care pot fi considerati independenti. Numarul de curenti independenti nu poate fi mai mare de L-N+1 deoarece orice current al unei ramuri este o suma algebrica a unor curenti ai coardelor. Numarul de curenti independenti nu poate fi mai mic de LFyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

N+1 deoarece laturile coarborelui nu formeaza sectiuni (orice suprafata care defineste o sectiune contine cel putin un nod in interior deci taie o ramura deoarece ramurile unesc toate nodurile).

FyTek, Inc.
fundamentale. fundamentale este:
1=

Numarul de curenti independenti fiind L-N+1 rezulta ca numarul de curenti dependenti este N-1

deci numarul maxim de ecuatii liniar independente este N-1. Aceste ecuatii se scriu pe sectiunile

Exemplu: pentru graful din figura (L=7, N=5) si pentru A = {1,3,5,6} sistemul de sectiuni
{1,4},
2

= {4,3,2},

= {2,5,7},

4=

{7,6}. Ecuatiile date de teorema I


k

a lui Kirchhoff sunt (considerand sens pozitiv pentru latura care iese din suprafata inchisa sens negativ pentru

si

latura care intra in

k):

i1 -i4 =0 , -i2 -i3 +i4 =0 , i2+i5-i7 =0 , i7-i6=0.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

10

Asa cum

se va arata in capitolul 2, in anumite probleme se impun restrictii cu privire la

apartenenta unor laturi la arbore sau coarbore. Daca nu exista astfel de restrictii sectiunile independente pot fi determinate mult mai simplu ca N-1 sectiuni de incidenta ale caror suprafete k contin in interior un singur nod.
1.4. Scrierea matriceala a teoremelor lui Kirchhoff

Pentru scrierea matriceala a ecuatiilor date de teoremele lui Kirchhoff se defineste matricea A de incidenta a laturilor la noduri care este o matrice cu L coloane si N-1 linii. Un element din linia i si coloana j poate avea valoarea: 0 - daca latura j nu este conectata la nodul i, +1 - daca latura j iese din nodul i, -1 - daca latura j intra in nodul i. Teorema I a lui Kirchhoff se scrie matriceal A I = 0 unde I este vectorul curentilor laturilor grafului It =[I1 , I 2 , . . . ,IL ]. Pentru exemplul precedent:
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 7 1 2 3 4 5 6

1 +1

1 1 1 +1 +1 +1 1

FyTek, Inc.
1 +1

A= 2 3 4

Considerand vectorul U al tensiunilor laturilor grafului (U t = [U1 ,...,U L ]) in care

tensiunea Uk este asociata dupa regula de la receptoare cu curentul Ik, teorema a II-a a lui Kirchhoff in forma (1) se scrie U=At V unde V este vectorul potentialelor primelor N-1 noduri (Vt=[V1,...,VN-1]) si VN=0. Pentru exemplul considerat cu V5 = 0 rezulta:
U1 1 0 0 0 U2 0 1 1 0 U3 0 1 0 0 U 4 = 1 1 0 0 U5 0 0 1 0 U6 0 0 0 1 U7 0 0 1 1

V1 V2 V3 V4

1.5. Teorema lui Tellegen

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

11

Fie doua circuite 1 si 2 care au acelasi graf orientat G cu N noduri si L laturi (sensurile tensiunii si curentului se asociaza dupa regula de la receptoare pentru toate laturile). Daca [I] (1) = [i1,i2,...,il] t este vectorul curentilor din laturile circuitului 1 care satisfac teorema I a lui Kirchhoff si [U] (2) = [u1,u2,...,ul] t este vectorul tensiunilor laturilor circuitului 2 care satisfac teorema a II-a a lui Kirchhoff, atunci:
u ( 2) ( t ) i (1) ( t ) = 0 k k =1 k L

Demonstratie: Teorema lui Tellegen este o consecinta a teoremelor lui Kirchhoff. Trebuie sa aratam ca [ U ] (2)T [ I ] (1) = 0. Daca [I] (1) si [U] (2) satisfac teoremele lui Kirchhoff, atunci avem: AI (1) = 0 si U (2) = At V (2) Rezulta: [U(2)]T[I(1)] = [At V (2)]t I (1)= V (2) t A I(1). Dar AI (1) = 0 deci U (2) t I(1) =0. Q.E.D. Am demonstrat ca existenta celor doua teoreme ale lui Kirchhoff implica teorema lui Tellegen. Se poate demonstra ca oricare dintre teoremele lui Kirchhoff impreuna cu teorema lui Tellegen implica cealalta teorema a lui Kirchhoff si anume:
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 - daca tensiunile satisfac teorema a II-a a lui Kirchhoff ([C
bl]

[U] = 0 ) si este satisfacuta

teorema lui Tellegen ([U] T[I] = 0), atunci curentii I satisfac teorema I-a a lui Kirchhoff;

FyTek, Inc.
- daca curentii satisfac teorema I a lui Kirchhoff ([C
T l]

[I] = 0) si este satisfacuta teorema

lui Tellegen ([U] [I] = 0), atunci tensiunile U satisfac teorema a II-a a lui Kirchhoff.

Demonstratiile acestor doua teoreme sunt similare cu demonstratia teoremei lui Tellegen.

1.6. Transferul de putere pe la bornle unui multipol

Fie un n-pol cu marimile la borne: potentialele vk(t) (k=1,2,...,n-1), vn(t)=0, curentii ik(t) si

tensiunile uk(t) considerate ca in figura. Se observa ca uk(t) si ik(t) (k=1,2,...,n-1) sunt asociate dupa regula de la receptoare. Puterea instantanee absorbita de n-pol la momentul t este
p( t ) = u ( t )i k ( t ) k =1 k n 1

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

12

In cazul unui dipol puterea absorbita este pa(t)=u(t)i(t) u si i fiind asociate dupa regula de la receptoare. Evident puterea debitata de acelasi dipol va fi pd(t)= -pa(t)=-u(t)i(t)=u(t)i(t), unde u(t)= - u(t) este tensiunea asociata cu i(t) dupa regula de la generatoare. Puterea absorbita de un n-port cu bornele 1,1,2,2,...,n,n se poate exprima numai in functie de uk
u ( t)i (t) k k =1 k n

si ik. Intr-adevar daca vn=0, pa(t)=v1(t)i1(t) + v1(t)[-i1(t)]+ ... +vn(t)in(t)=

Intr-un circuit care contine elemente dipolare, multipolare si multiport produsul uk(t) ik(t) reprezinta puterea p(t) absorbita sau debitata de latura k a grafului la momentul t. Separand puterile
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

debitate de laturile grafului care corespund unor surse (cu uk si ik asociate dupa regula de la

generatoare) de cele absorbite de laturile grafului care corespund unor consumatori (cu uk si ik

FyTek, Inc.
toate p (t) = d pa ( t ) toti sursele consumatorii

asociate dupa regula de la receptoare), teorerma lui Tellegen se poate scrie

Aceasta relatie se numeste bilantul puterilor instantanee si reprezinta principiul conservarii

puterilor (principiul I al termodinamicii).

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

13

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

CAPITOLUL 2 CIRCUITE REZISTIVE

2.1. Elemente de circuit 2.1.1. Elementele dipolare Fie un element dipolar de circuit (EDC) pentru care definim multimea perechilor admisibile tensiune-curent ca perechile de numere reale {u (t), i(t)} la momentul t de timp.

Rezistorul ideal este EDC pentru care multimea perechilor admisibile tensiune-curent poate fi reprezentata printr-o curba in planul u-i. Daca curba este o dreapta care trece prin origine rezistorul este liniar; in celelalte cazuri rezistorul este neliniar.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
Ecuatia f(u,i)=0 a acestei curbe se numeste ecuatia constitutiva a rezistorului. Aceasta curba se numeste caracteristica rezistorului. Daca rezistorul este invariabil in timp caracteristica se pastreaza aceeasi pentru orice t. Daca rezistorul este variabil in timp caracteristica se modifica in functie de t. Un rezistor liniar satisface legea lui Ohm: u (t ) = Ri(t) pentru orice t, unde u(t) este tensiunea la borne, i(t) este intensitatea curentului si R este rezistenta. Daca u se masoara in V(volt) si i in A

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

15

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

(amper) atunci R se masoara in (ohm). Inversul rezistentei se numeste conductanta G = 1/R si se masoara in S (siemens) (1 S=1- 1). Pentru un rezistor liniar cu R(0,+], valorile extreme ale lui R reprezinta urmatoarele situatii: -rezistorul corespunzator mersului in gol la care curentul i este nul pentru orice valoare a tensiunii (R=, G = 0)

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
valoare a curentului (R = 0, G = ) esential in functionarea dispozitivului: - tubul cu neon

- rezistorul corespunzator mersului in scurtcircuit la care tensiunea u este nula pentru orice

Daca valoarea lui R este o functie de un parametru p , (u(t)=R(p)i(t)) rezistorul liniar este parametric; de exemplu un contactor inchis-deschis se modeleaza printr-un rezistor parametric avand R(p)= 0 daca p = inchis daca p = deschis

Modelarea unui dispozitiv printr-un rezistor liniar este de obicei o aproximatie a fenomenului real, dispozitivele fiind de regula neliniare. Sunt multe exemple in care neliniaritatea joaca un rol

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

16

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

u /u - jonctiunea pn (dioda semiconductoare ) cu caracteristica id = I s (e d T 1) unde Is si uT sunt constante n raport cu ud si id

Daca se aproximeaza caracteristica neliniara cu segmente de dreapta, se obtine un rezistor cu caracteristica liniara pe portiuni. De exemplu dioda ideala care este un model simplificat al diodei
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
semiconductoare . portiuni
tensiune, iar daca aceasta ecuatie are forma u = (i) rezistorul este controlat in curent

-dioda Zener este o dioda care are pentru u<0 o zona in care se poate considera uconst. si

este utilizata la stabilizarea tensiunii; in figura este data caracteristica si modelul ei liniarizat pe

Daca rezistorul are o ecuatie constitutiva de forma i=(u) se numeste rezistor controlat in

O alta clasificare a rezistoarelor se face tinand seama de semnul puterii absorbite: -un rezistor este pasiv daca caracteristica sa se afla in cadranele I si III ( R 0 pentru un rezistor liniar); puterea absorbita de rezistor la momentul de timp t este: p(t) = u(t) i(t) 0 (pentru rezistorul liniar p(t)= R i2(t) = G u2(t) ), adica rezistorul pasiv absoarbe pentru orice t o putere

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

17

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

rezistoare pasive pozitiva .

rezistoare active

-un rezistor este activ daca caracteristica sa trece si prin cadranele II si/sau IV ( R < 0 pentru un rezistor liniar); puterea absorbita de un rezistor activ poate fi negativa (daca p<0 rezistorul activ cedeaza putere circuitului in care este conectat); rezistoarele active se utilizeaza in schemele echivalente ale unor circuite electronice cum sunt oscilatoarele.
Sursele independente sunt elemente de circuit care modeleaza baterii si generatoare de

semnal.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Sursa ideala de tensiune este caracterizata de ecuatia constitutiva u(t) = eS(t), pentru -<

i(t)< , unde eS(t) se numeste tensiunea electromotoare a sursei. Spunem ca sursa este ideala

FyTek, Inc.
sursa independenta. Formele uzuale ale lui eS (t) sunt: eS(t) = E = const. eS(t) = E sint

deoarece tensiunea la borne nu depinde de intensitatea curentului prin sursa. Daca eS(t) nu depinde de nici o marime (tensiune sau curent) a circuitului in care este conectata sursa, spunem ca avem o

(sursa de tensiune continua) (sursa sinusoidala)


0 t < T

E O

eS(t) = E : .

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

T t < 2T 2T t < 3T (sursa de impulsuri)

18

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Observatii: (i) datorita alurii caracteristicii u - i se poate considera sursa independenta de tensiune

continua ca un rezistor neliniar (u(i) nu trece prin origine decat daca eS(t)= 0) controlat in curent (caracteristica este o dreapta paralela cu axa curentilor);
(ii) o sursa reala de tensiune (baterie) contine o sursa ideala de tensiune in serie cu o

rezistenta interna Ri de valoare nenula; la sursa ideala se poate considera Ri = 0;


(iii) daca eS(t)=0, sursa ideala independenta de tensiune devine un rezistor cu R = 0

(scurtcircuit ); spunem in acest caz ca sursa este pasivizata.


Sursa ideala de curent este caracterizata de ecuatia constitutiva i(t) = iS(t) pentru - < u(t)

< unde iS(t) se numeste curentul electromotor al sursei. Spunem ca sursa este ideala deoarece
FyTek's PDF Meld Demo prin sursa nu depinde de tensiunea la borne. Daca i (t) nu depinde de nici o intensitatea curentului Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 S

FyTek, Inc.
independenta. Observatii:

marime (tensiune sau curent) a circuitului in care este conectata sursa, spunem ca avem o sursa

(i) sursa ideala independenta de curent continuu poate fi considerata rezistor neliniar

controlat in tensiune;
(ii) o sursa reala de curent contine o sursa ideala de curent in paralel cu o rezistenta interna

Ri de valoare finita; la sursa ideala se poate considera Ri = ;


(iii) daca iS(t)=0 sursa independenta de curent devine un rezistor cu Ri= (gol); spunem in

acest caz ca sursa este pasivizata. Puterea debitata de o sursa este p(t) = u(t)i(t) unde u (t) si i(t) sunt asociate dupa regula de la generatoare. Daca sursa cedeaza putere circuitului in care este conectata avem p(t)>0, iar daca sursa primeste putere de la acest circuit avem p(t)<0.

2.1.2. Elementele multipolare 19

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Aceste elemente se utilizeaza pentru modelarea dispozitivelor cu mai multe borne de acces.De exemplu tranzistorul bipolar sau tranzistorul MOS se modeleaza cu un element tripolar (cu 3 borne), amplificatorul operational sau transformatorul se modeleaza cu un element cuadripolar (cu 4 borne).
Tranzistorul bipolar (fabricat in tehnologia bipolara, care nu are nici o legatura cu

numarul de borne sau poli) poate fi modelat, pentru semnale lent variabile in timp, printr-un rezistor tripolar cu bornele denumite baza (B), emitor (E) si colector (C). Tripolul poate fi considerat ca diport deoarece intotdeauna se pot evidentia doua porti ca in figura (fiecare poarta avand doua terminale parcurse de acelasi curent). In figura s-a reprezentat tranzistorul in conexiunea emitor

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
diporti rezistivi. Similar cu tripolul, pentru n-pol se pot determina n-1 porti care au borna n comuna.

comun (EC) pentru care poarta de intrare (B-E) si poarta de iesire (C-E) au borna de emitor

comuna. Un diport rezistiv poate fi caracterizat prin doua familii de curbe: caracteristicile de

intrare si caracteristicile de iesire. In conexiunea EC caracteristicile de intrare sunt iB=f1 (uBE, uCE)

iar cele de iesire sunt iC=f2 (uCE, iB). Desi ambele caracteristici sunt familii de curbe depinzand de

un parametru (parametrul este o marime asociata celeilate porti si anume pentru f1 este tensiunea de iesire uCE, iar pentru f2 este curentul de intrare iB), caracteristicile de intrare nu depind practic de uCE . Reprezentarea liniara pe portiuni a acestor caracteristici poate fi utila in multe situatii.

Si celelalte tipuri de tranzistoare pot fi modelate, in conditii asemanatoare, prin cuadripoli

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

20

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Pentru fiecare poarta se poate scrie o ecuatie de tipul yk=fk(x1,...,xn-1) unde yk este variabila de iesire a portii k (uk sau ik) iar xk este variabila de intrare a aceleiasi porti (ik sau uk) pentru k=1,...,n1. Laturii k din graful radial al n-polului i se asociaza ecuatia yk=fk(x1,...,xn-1) deci pentru fiecare latura din graf avem o ecuatie constitutiva.
Sursele comandate (dependente) sunt surse la care tensiunea sau curentul electromotor

depind de marimi ale circuitului in care este conectata sursa. O sursa comandata este un element cuadripolar cu doua laturi: latura de comanda careia ii este asociata marimea de comanda si latura comandata care contine sursa. Cele doua laturi trebuie sa faca parte din acelasi circuit. Exista patru
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

tipuri de surse comandate: sursa de tensiune comandata n tensiune (STCT), sursa de tensiune

FyTek, Inc.
a unui tranzistor intervine o sursa de curent comandata neliniar in curent ic=f(iB)). intre

comandata n curent (STCC), sursa de curent comandata n tensiune (SCCT) si sursa de curent

comandata n curent (SCCC). In figura au fost reprezentate surse comandate liniar pentru care

relatia intre tensiunea sau curentul electromotor si parametrul de comanda este liniara. Daca aceasta relatie nu este liniara avem o sursa comandata neliniar (de exemplu in schema echivalenta

Amplificatorul operational este un circuit integrat care functioneaza ca o sursa de tensiune

comandata neliniar in tensiune. Acest circuit are doua borne de intrare care sunt notate cu + si

care se considera tensiunea u1 . Amplificatorul operational functioneaza fiind alimentat de catre

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

21

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

doua surse independente de tensiune continua conectate intre bornele +E, -E si masa. Curentii i + si
i iau intotdeauna valori foarte mici si se poate considera i + = 0 si i = 0 .

Tensiunea u 2 intre borna de iesire si masa depinde neliniar de tensiunea u1 . Dependenta intre u 2 si u1 este desenata ca o caracteristica cu trei portiuni liniare. Pe portiunea I dependenta

intre u 2 si u1 este liniara, panta acestei portiuni fiind foarte mare

u2 10 6 . Deoarece u1
 

E u 2 + E si E = 3 15 V rezulta ca pe aceasta portiune u1 este de ordinul microvoltilor deci


putem considera u1 = 0 . Pe portiunea II u 2 = + E si u1 > 0 ceea ce corespunde functionarii cu

iesirea in saturatie. Pe portiunea III u 2 = E si u1 < 0 (tot functionare cu iesirea in saturatie). Amplificatorul operational este foarte des utilizat in proiectarea circuitelor electronice.

2.2. Ecuatiile circuitelor rezistive FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Un circuit care contine rezistoare dipolare si multipolare, surse independente de tensiune si

FyTek, Inc.
neliniar. Ecuatiile unui circuit rezistiv al carui graf are L laturi si N noduri (vezi capitolul 1) sunt: N-1 ecuatii liniar independente intre ele date de teorema I a lui Kirchhoff, L-N+1 ecuatii liniar independente intre ele date de teorema a II-a a lui Kirchhoff, L ecuatii constitutive asociate fiecarei laturi din graful circuitului. este neliniara. Pentru un circuit liniar toate ecuatiile sunt liniare. se dau elementele de circuit si modul lor de interconectare se cer tensiunile si curentii corespunzatori fiecarei laturi din graful circuitului.

surse independente de curent este un circuit rezistiv. Un circuit rezistiv este liniar daca dupa

pasivizarea tuturor surselor independente din circuit (se considera eSk= 0 si iSk=0) raman numai

elemente liniare de circuit; daca numai un singur element de circuit este neliniar, circuitul este

In total, rezulta 2L ecuatii, dintre care L (reprezentand teoremele lui Kirchhoff) sunt intotdeauna liniare. Daca exista cel putin un element neliniar de circuit, atunci cel putin o ecuatie constitutiva

Problema analizei unui circuit al carui graf are N noduri si L laturi se formuleaza astfel:

Elementele de circuit fiind date, inseamna ca se cunosc ecuatiile lor constitutive. Stiind cum sunt interconectate elementele putem scrie teoremele lui Kirchhoff. Rezulta ca solutia acestei probleme

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

22

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

se determina prin rezolvarea sistemului celor 2L ecuatii ale circuitului in raport cu cele 2L necunoscute uk, ik (k=1,...,L). Numarul necunoscutelor (si al ecuatiilor) se poate reduce daca se considera numai curentii prin rezistoare si sursele de tensiune si tensiunile surselor de curent. Se considera un circuit cu elemente dipolare in care o latura completa are urmatoarea structura:

Putem scrie pentru fiecare latura completa: Rk ik - ek - uk = 0, uk = usk. Ecuatiile circuitului sunt: Din teorema I a lui Kirchhoff rezulta:
k N i k
  

k N

i k

sk
 

e Rkik u = K B k k B k B sk k k k FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 Din teorema a II-a a lui Kirchhoff rezulta:
Notand cu US vectorul tensiunilor surselor de curent, cu I1 vectorul curentilor rezistoarelor si

FyTek, Inc.
ecuatia matriceala:

surselor de tensiune si cu S vectorul surselor (membrul drept al ecuatiilor de mai sus) rezulta

1


Daca circuitul contine si surse comandate liniar sistemul ecuatiilor circuitului se poate scrie intr-o forma asemanatoare. Pe baza ecuatiilor unui circuit rezistiv se pot formula si alte probleme. In probemele de sinteza se dau anumite marimi de intrare si de iesire (tensiuni si/sau curenti) si se cer structura si parametrii circuitului care are marimile de intrare si de iesire date. In problemele de localizare a defectelor se dau anumite marimi (tensiuni si curenti) masurate la bornele de testare atat pentru circuitul care functioneaza corect cat si pentru circuitul cu defecte si se cer care sunt elementele de circuit defecte si cum s-au modificat parametrii acestor elemente. Aceste doua tipuri de probleme nu se studiaza in acest curs.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

23

1 . . . L

1,0

RK ,0

. US I1

1 . . S . L

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

2.3. Analiza unor circuite simple 2.3.1. Circuite serie-paralel 2.3.1.1. Circuite liniare

a) Se considera un circuit cu doua borne de acces A si B format din n rezistoare si n surse de tensiune legate in serie.

Se urmareste obtinerea unui circuit echivalent (care sa aiba la bornele A-B aceeasi tensiune UAB si care sa absoarba acelasi curent I). UAB = IRes - Ees (A)

Din teorema I a lui Kirchhoff rezulta: I1 = 2 = ... = In = I FyTek's IPDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 Din teorema a II-a a lui Kirchhoff rezulta:

FyTek, Inc.
UAB = U1+U2 + ... + Un = R1 I1 - E1 + R2 I2 - E2 + ... + Rn In - En UAB = I ( R1 + R2 + ... + Rn ) - ( E1 + E2 + ... + En ) Din (A) si (B), prin identificare, se obtine: n Res = R k =1 k (B) Ees =
E k =1 k n

Daca toate tensiunile electromotoare sunt nule avem n rezistoare conectate in serie cu rezistenta echivalenta Res data de suma rezistentelor tuturor rezistoarelor. b) Se considera un circuit format din n rezistoare si n surse de tensiune legate in paralel. Se urmareste determinarea unui circuit mai simplu echivalent cu acesta intre bornele A si B. Pentru ambele circuite marimile la borne sunt UAB si I. Din teoremele lui Kirchhoff rezulta: I = I1+ I2 + ... + In UAB =U1 - E1 =U2 - E2 = ... = Un - En
R1 R2 R1 R2
( & '% ( "# # ( !

U1

U2

1 1 Un = UAB + + R1 R 2 Rn

1 Rn

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

24

E1

E2

E n (A) Rn

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Dar

I=

UAB R ep

Eep R ep

(B)

Identificind coeficientii din (A) si (B) se obtine:

n Ek n 1 k =1 R 1 Ee p = n k = 1 R ep k =1 R k FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 R k =1 k

FyTek, Inc.
conductanta echivalenta G ep =1/Rep data de suma conductantelor tuturor rezistoarelor.
c) Divizorul de tensiune imparte tensiunea U n doua parti U1 si U2 (U=U1+U2).

Daca toate tensiunile electromotoare sunt nule avem n rezistoare conectate in paralel cu

Calculand I =

R1 R2 U si U 2 = U . , rezulta U 1 = U R1 + R 2 R1 + R2 R1 + R 2

d) Divizorul de curent imparte curentul I n doua parti I1 si I2 (I=I1+I2). Daca se scrie


U = R1I1 = R 2 I 2 rezulta :

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

25

0 0

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

I2=I

R1 R1 + R2

si

I1 = I

R2 . R1 + R2

2.3.1.2. Circuite cu rezistoare neliniare 2.3.1.2.1. Caracteristici de intrare si de transfer

Fie doua rezistoare neliniare conectate in serie. Se cunosc caracteristicile fiecarui rezistor

f1(u1, i1)=0 si f2(u2, i2)=0 si se cere sa se determine caracteristica de intrare intre bornele A si B f(u, i)=0. Ecuatiile care descriu conexiunea serie sunt i= i1=i2 si u=u1+u2. Cunoscand graficele f1(u1, i1)=0 si f2(u2, i2)=0, curba f(u,i)=0 se poate determina prin puncte adunand tensiunile corespunzatoare aceluiasi curent. Evident aceasta operatiune este posibila numai pentru multimea curentilor admisibili pentru ambele rezistoare. Daca i1[I1m, I1M] si i2[I2m, I2M] (unde cu m
FyTek's PDFcurentii minimi si cu8.1 s-au notat curentii maximi) atunci i[I s-au notat Meld Demo Version M as of March 31, 2008 19:23:04

1m, I1M][I2m, I2M].

FyTek, Inc.
similare cu conexiunea serie.

Pentru doua rezistoare conectate in paralel se procedeaza asemanator, adica ecuatiile

conexiunii paralel fiind u=u1=u2 si i=i1+i2, se aduna curentii corespunzatori aceleiasi tensiuni.

Aceasta operatiune se face pentru u[U1m, U1M][U2m, U2M] semnificatiile marimilor fiind

Exemplu: Se cere caracteristica de intrare f(u, i)=0 pentru circuitul din figura unde dioda Zener are

caracteristica alaturata. Se determina intai caracteristica de intrare f(i,u2)=0 a grupului paralel dioda Zener - R2. Se deseneaza pe acelasi grafic caracteristicile diodei si rezistorului liniar R2.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

26

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Domeniul tensiunilor admisibile pentru rezistor este (-, +) iar pentru dioda [0, 4V]. Deci u(-, +)[0, 4]=[0, 4]. Pentru fiecare tensiune din acest interval se aduna curentii; i=iz+iR2. Pentru u=0 iR2=0 si iz(-, 0] deci caracteristica grupului paralel se confunda cu caracteristica diodei Zener. Pentru u(0, 4) iz=0 si i=iR2, deci caracteristica grupului urmareste caracteristica rezistorului. Pentru u=4 iR2=2mA si iz[4, +) deci caracteristica grupului este identica cu caracteristica diodei. Caracteristica grupului este desenata hasurat. Pentru a determina pe f(u, i)=0 se considera conexiunea serie intre R1 si grupul Dz-R2. Se deseneaza pe acelasi grafic caracteristicile grupului Dz-R2 si R1
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
intr-un punct, de exemplu, pentru i=4mA desenata hasurat.

Domeniul curentilor admisibili pentru R1 este (-, +) iar pentru grupul Dz -R2 este tot (-, +)

deci i[-, +]. Pentru fiecare curent din acest interval se aduna tensiunile u=uR1+u2. Pentru i (-, 0] u2=0 si u=uR1 deci caracteristica de intrare urmareste caracteristica lui R1 . Pentru i[0, 2mA] cele doua tensiuni variaza liniar cu i deci si u va avea o variatie liniara in raport cu i. Cunoscand ce se intampla intr-un capat al intervalului (u=0, i=0) este suficient sa calculam pe u intr-un singur punct din interval. De exemplu, pentru i=2mA uR1=2V si u2=4V deci u=2+4=6V. Pentru i[2, +) u2=4V deci u=4+uR1. Si pentru acest interval este suficient sa calculam pe u u=4+4=8V. Caracteristica de intrare f(u,i)=0 este

In multe aplicatii practice este nevoie de dependenta intre o marime de iesire si o marime de intrare in circuit. Aceasta dependenta este o caracteristica de transfer. Sa determinam caracteristica de transfer f( u2,u)=0 in circuitul din exemplul precedent. Folosind caracteristicile determinate mai inainte, se observa ca f(u2,u)=0 se poate obtine eliminand pe i din caracteristicile

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

27

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

f(u2,i)=0 si f(u,i)=0. Eliminarea lui i se va face considerand intervalele de curent in care ambele caracteristici se mentin pe o singura portiune liniara. Pentru i(-, 0] u2=0 si u1(-, 0]. Desenam aceasta portiune a caracteristicii de transfer pe

graficul cu axele u2 si u1. Pentru i[ 0, 2mA] ambele tensiuni sunt proportionale cu i, deci sunt proportionale intre ele. Este deci suficient sa le calculam pentru i=2mA : u2=4V , u=6V. Unim acest punct cu originea, obtinand o noua portiune a caracteristicii de transfer. Pentru i[2, +) u2=4V si u[6, +) deci portiunea corespunzatoare a caracteristicii de transfer este orizontala. Caracteristica de transfer exprima foarte bine functia de stabilizator de tensiune a acestui circuit.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Intr-adevar pentru u1>6V u2 se mentine la valoarea de 4V.

FyTek, Inc.
planul u-i printr-o

2.3.1.2.2.Determinarea solutiei prin metoda dreptei de sarcina

Fie circuitul din figura care contine un singur rezistor neliniar cu caracteristica din figurade mai

jos. Marimile u si i trebuie sa satisfaca teorema a doua a lui Kirchhoff si relatia constitutiva a

rezistorului neliniar. Teorema a doua a lui Kirchhoff se scrie Ri+u=E si poate fi reprezentata in

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

28

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

dreapta numita dreapta de sarcina. Pentru a desena dreapta de sarcina consideram punctele i=0 u=E si u=0 i=E/R. Valorile u si i se gasesc la intersectia caracteristicii rezistorului cu dreapta de sarcina.

Observatii i) similar se pot determina u si i in circuitul din figura in care se cunoaste caracteristica

rezistorului neliniar; in acest caz ecuatia dreptei de sarcina rezulta din prima teorema a lui Kirchhoff.

ii) daca circuitul contine un singur rezistor neliniar atunci se construieste generatorul
echivalent al partii liniare (vezi paragraful 2.4.3.) si problema se reduce la rezolvarea unuia dintre cele doua circuite prezentate in acest paragraf. Metoda dreptei de sarcina se poate utiliza si pentru circuite cu elemente tripolare. Fie circuitul
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
din figura cu un tranzistor ale carui caracteristici sunt date alaturat. Teorema a doua a lui Kirchhoff pe bucla I (uBE+RBiB=EB) este ecuatia dreptei de sarcina la intrare. Trasarea acesteia permite determinarea valorilor iB0 si uBE0 (punctul static de functionare la intrare). Teorema a doua a lui Kirchhoff pa bucla II (uCE+RCiC=EC) este ecuatia dreptei de sarcina la iesire. La intersectia acestei drepte cu caracteristica de iesire corespunzatoare lui iB0 se determina iC0 si uCE0 (punctul static de functionare la iesire).
29

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

2.3.2. Reprezentarea diportilor 2.3.2.1. Diporti liniari

Ecuatiile unui diport liniar fara surse independente sunt ecuatii liniare

Daca din sistemul format de aceste ecuatii se elimina toate necunoscutele, cu exceptia marimilor u1, u2, i1, i2, rezulta doua ecuatii liniare care leaga intre ele marimile neeliminate. Daca din aceste ecuatii se pot explicita u1 si u2 se obtine:
u = r i +r i 1 11 1 12 2 u =r i +r i 2 21 1 22 2
BA 9

Spunem ca aceste ecuatii constituie reprezentarea controlata in curent a diportului deoarece tensiunile Meld Demo Version 8.1 as of curenti. Aceasta reprezentare nu exista intotdeauna (vezi FyTek's PDF sunt explicitate ca functii de March 31, 2008 19:23:04 paragraful 2.4.3.3.). In forma matriceala reprezentarea controlata in curent se scrie u=Ri unde

FyTek, Inc.
Marimile r11, r12, r21, r22, pot fi interpretate astfel: adica r este rezistenta de intrare in poarta 1 cu poarta 2 in gol. 11
adica r este rezistenta de transfer de la poarta 2 la poarta 1 cu poarta 1 in gol. 12
H IG DE H IG DE H IG DE

u=

u1 u2

r r R = 11 12 r21 r22

i=

i1 . i2

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

i k = 0,
1

u k = 0, u k = R k i k , e k = R kji k , e k = k u k , i sk = G k u k , i sk = Bkji j

u r11 = 1 = u1 i = 0, i = 1 i1 2 1 i2 = 0

u r12 = 1 i 0 = u1 i 0 i 2 1= 1= i 2 =1

u r21 = 2 i 0 = u2 i 0 i1 2 = 2= i1 =1

30

7 856

@9

234

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

adica r este rezistenta de transfer de la poarta 1 la poarta 2 cu poarta 2 in gol. 21

u r22 = 2 i 0 = u2 i 0 i 2 1= 1= i 2 =1 adica r este rezistenta de intrare in poarta 2 cu poarta 1 in gol. 22 Daca se expliciteaza curentii ca functii de tensiuni se obtine reprezentarea controlata in tensiune:
P SR Q R ` ab

i1 = g11u1 + g12 u2 i 2 = g21u1 + g22 u2

sau i=Gu unde


G=
UV e Id c

FyTek's PDF g11, gDemo Versionse pot interpreta 31, 2008 19:23:04 Marimile Meld 12, g21, g22, 8.1 as of March astfel:

FyTek, Inc.
este conductanta de intrare in poarta 1 cu poarta 2 in scurtcircuit.
i g12 = 1 u = 0 u2 1 este conductanta de transfer de la poarta 2 la poarta 1 cu poarta 1 in scurtcircuit. i g21 = 2 u = 0 u1 2 este conductanta de transfer de la poarta 1 la poarta 2 cu poarta 2 in scurtcircuit.
i g22 = 2 u = 0 u2 1

i g11 = 1 u = 0 u1 2

este conductanta de intrare in poarta 2 cu poarta 1 in scurtcircuit. Exista si reprezentari hibride in care se expliciteaza perechi tensiune curent
e Id ab e Id ab e Id c ` c ` c `

i1 u =H 1 u2 i2
ab

Elementelor matricelor H si H' se pot interpreta similar cu cele ale matricelor R si G. Existenta matricelor G, H, H' este studiata in paragraful 2.4.3.3.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Y IX

g11 g12 g21 g22

si

u1 i = H' 1 i2 u2

31

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

In studiul lanturilor de cuadripoli se folosesc reprezentarile de transmisie care utilizeaza in loc de i2 marimea - i2.
q Ip gh q Ip gh q Ip

u =T 1 i1 i2
gh q Ip gh

u2

si

u1 u = T' 2 i1 i2

In aceste reprezentari se expliciteaza ambele marimi da la aceeasi poarta. Interpretarea elementelor matricelor T si T' este similara.

2.3.2.2.Diporti neliniari

Reprezentarile diportilor neliniari sunt aceleasi cu ale diportilor liniari. In functie de marimile explicitate exista: - reprezentarea controlata in curent u1=1(i1, i2), u2=2(i1, i2) - reprezentarea controlata in tensiune i1=1(u1, u2), i2=2(u1, u2) - reprezentarile hibride: i1=1(u1, i2), u2=2(u1, i2) si u1=1(i1, u2), i2=2(i1, u2) - reprezentarile de transmisie: u = (u1, i1), -i =- (u , i ) si u1=1(u2, -i2), i1=1(u2, FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of 2 2 31, 2008 2 2 1 1 March 19:23:04 i2)

FyTek, Inc.
cu anumite tipuri de surse (vezi paragraful 2.4.3.3.).
2.4 Teoreme ale circuitelor rezistive 2.4.1. Existenta si unicitatea solutiilor 2.4.1.1. Circuite liniare

Existenta unei reprezentari este legata de existenta unei solutii unice a circuitului alimentat la porti

Se spune ca un circuit rezistiv are solutie unica daca ecuatiile acestuia sunt satisfacute simultan de o multime unica de tensiuni si curenti. Exista circuite simple care nu au soluie sau au
E E2 un numar infinit de solutii. Circuitul din figura a are o solutie unica I = 1 daca R0. Daca R

R=0

se pot distinge doua situatii:

i) daca E1-E2=0 rezulta 0I=0 si circuitul are o infinitate de solutii (orice IR )


32

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

ii) daca E1-E20 rezulta 0I0 si circuitul nu are solutie.


I +I Circuitul din figura b are o solutie unica U = s1 s2 daca G0. Daca G=0 se pot distinge doua G

situatii:

i) daca Is1+Is2=0 rezulta 0U=0 si circuitul are o infinitate de solutii (orice UR ) ii) daca Is1+Is20 rezulta 0U0 si circuitul nu are solutie.
Conditia de existenta si unicitate a solutiei unui sistem liniar de n ecuatii algebrice Ax=B este detA0. Aceasta conditie exprima faptul ca ecuatiile sistemului sunt liniar independente intre ele. Daca detA=0 exista doua situatii de interes practic:

i) rangul lui A este n-1 si determinantul minorului principal bordat cu coloana termenilor
liberi este nul; in acest caz una dintre ecuatii este liniar dependenta de celelalte si sistemul are o infinitate de solutii

ii) rangul lui A este n-1 si determinantul minorului principal bordat cu coloana termenilor
liberi este nenul; in acest caz sistemul nu are solutie. In Meld Demo Version 8.1 as mai inainte 2008 19:23:04 FyTek's PDFcircuitele simple prezentate of March 31,se observa:

i) in figura a, pentru R=0 avem detA=0 si exista o bucla formata numai din surse de

FyTek, Inc.
tensiune curent. circuitului. electromotori daca si numai daca sunt satisfacute urmatoarele conditii: - nu exista nici o bucla formata numai din surse de tensiune - nu exista nici o sectiune formata numai din surse de curent
r r r

ii) in figura b, pentru G=0 avem detA=0 si exista o sectiune formata numai din surse de

Aceste observatii pot fi generalizate pentru orice circuit format din rezistoare dipolare cu R>0 si

surse independente, conditiile de existenta si unicitate fiind exprimate in functie de parametrii

Teorema Un circuit liniar format din rezistoare dipolare liniare cu R>0 si surse
independente are o solutie unica pentru orice valori ale tensiunilor electromotoare si ale curentilor

Demonstratie: Necesitatea se demonstreaza prin reducere la absurd. Intr-o bucla de surse de


tensiune teorema a II-a a lui Kirchhoff da Ek = 0. Daca Ek sunt astfel incat Ek 0 circuitul nu
are solutie. Daca Ek sunt astfel incat Ek = 0, atunci prin aceasta bucla poate circula un curent de valoare arbitrara care satisface ecuatia 0I = 0 si circuitul are o infinitate de solutii. Un rationament similar se poate face pentru o sectiune formata numai din surse de curent.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

33

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Suficienta se demonstreaza considerand ca exista doua solutii (care corespund acelorasi valori ale tensiunilor si curentilor electromotori) si aratand ca ele coincid. Fie (u1 ,i1 ) si (u 2 ,i2 ) cele doua

solutii si fie u d = u1 u 2 si id = i1 i2 solutia diferenta care, datorita liniaritatii, satisface ecuatiile circuitului pentru valori nule ale tensiunilor si curentilor
toate laturile

electromotori
u dk idk

(Edk

= E k E k = 0 si I dsk = I sk I sk = 0) . Conform teoremei lui Tellegen


Rk idk
2 toate rezistoarele

= 0 , dar

deoarece pentru surse u dk sau idk sunt nuli, rezulta

= 0 deci idk = 0 prin toate

rezistoarele si sursele de curent. Inlocuind laturile cu id = 0 cu rezistoare cu R= raman numai laturile scurtcircuit corespunzatoare surselor de tensiune cu E d = 0 . Daca o astfel de sursa de tensiune nu face parte dintr-o bucla de scurtcircuite atunci curentul prin sursa este nul. Deci existenta lui id 0 implica existenta buclei de surse de tensiune, si in consecinta id = 0 si prin sursele de tensiune. Similar se demonstreaza ca existenta tensiunilor u d 0 la bornele surselor de
FyTek's PDF Meld existenta sectiunilor formate numai din 19:23:04 current, deci u d = 0 si la bornele current implica Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 surse de

surselor de current. In consecinta cele doua solutii (u1 ,i1 ) si (u 2 ,i 2 ) coincid deci suficienta este

FyTek, Inc.
demonstrata. Q.E.D. Observatii: bucla; sectiune; conditia generala detA=0; posibila;
2.4.1.2. Circuite neliniare

i) doua surse de tensiune nu se pot conecta in paralel deoarece formeaza astfel impreuna o

ii) doua surse de curent nu se pot conecta in serie deoarece formeaza astfel impreuna o

iii) conditiile exprimate in functie de parametrii circuitului se pot testa mult mai usor decat

iv) in cazul unui circuit cu surse comandate se poate ca detA sa se anuleze pentru anumite valori ale parametrilor de comanda, aceste valori fiind radacinile ecuatiei detA=0 cu parametrii surselor comandate considerati drept necunoscute; determinarea unor conditii simple, exprimate in functie de parametrii circuitului, pentru existenta si unicitatea solutiei unui astfel de circuit nu este

v) un circuit liniar are sau o singura solutie, sau nici o solutie, sau o infinitate de solutii.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

34

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Buclele de surse de tensiune, sectiunile de surse de curent si prezenta surselor comandate influienteaza existenta si unicitatea solutiei unui circuit rezistiv neliniar in mod similar cu a unui circuit liniar. In plus intervin conditii legate de forma caracteristicii rezistorului. Iata cateva exemple. Circuitul din fig. 1.a. in care dioda Zener are caracteristica din fig. 1.b. nu are solutie asa cum rezulta din fig. 1.c. (caracteristica diodei Zener si cea a sursei de tensiune nu se intersecteaza). Daca se introduce rezistorul de 1K (fig. 1.d.) circuitul are o solutie determinata grafic in fig. 1.e.

fig.1 Circuitul din fig. 2.a. in care dioda de curent constant are caracteristica din fig. 2.b. nu are solutie asa cum rezulta din fig. 2.c. (caracteristica diodei de curent constant si cea a sursei de
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

curent nu se intersecteaza). Daca se introduce rezistorul de 1K (fig. 2.d.) circuitul are o solutie

FyTek, Inc.
fig.2 Circuitul din fig. 3.a. in care dioda tunel are caracteristica din fig. 3.b. are trei solutii fig.3 determinate grafic in fig.3.c. Din aceste exemple se remarca trei aspecte:
existenta unei bucle formate numai din rezistoare controlate in curent care nu sunt controlate si

determinata grafic in fig. 2.e.

in tensiune (ca in fig.1.a.) poate conduce la inexistenta solutiei; solutia exista daca in acest tip de bucla se introduce un rezistor pentru care u=i= (fig1.d.)

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

35

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

existenta unei sectiuni formate numai din rezistoare controlate in tensiune care nu sunt

controlate si in curent (ca in fig.2.a.) poate conduce la inexistenta solutiei; solutia exista daca in acest tip de sectiune se introduce un rezistor pentru care u=i= (fig.2.d.)
rezistoarele cu caracteristici nemonotone favorizeaza aparitia solutiilor multiple (fig.3.a.)

Inainte de a formula conditiile de existenta si unicitate a solutiei vom defini anumite tipuri de rezistoare importante in acest context. Rezistorul crescator are o caracteristica crescatoare adica pentru orice doua puncte (u1, i1), (u2, i2) de pe caracteristica avem ui =(u2 -u1)(i2 -i1)0. Rezistorul strict crescator are
ui>0.

Rezistorul de tip U (de la unbounded - nemarginit) are o caracteristica cu proprietatile: -daca este controlat in curent atunci
-daca este controlat in tensiune atunci lim u( i) = i
lim i ( u) = u

Rezistorul de tip H (de la half-unbounded - semi-nemarginit) are o caracteristica cu


proprietatea rezistorului de tip 8.1 as of March una dintre extremitati (spre + sau spre -). FyTek's PDF Meld Demo Version U numai pentru 31, 2008 19:23:04 Vom enunta in continuare, fara a le demonstra, o teorema de existenta, o teorema de

FyTek, Inc.
unicitate si o teorema de unicitate.

Teorema 1(de existenta)

Fie un circuit format din surse independente si rezistoare dipolare pasive controlate in tensiune sau in curent astfel incat variabila de control poate lua orice valoare intre - si +. Acest circuit are un numar impar de solutii daca sunt satisfacute urmatoarele conditii:

i) orice bucla formata din rezistoare controlate in curent care nu sunt controlate si in
tensiune contine cel putin un rezistor de tip U sau doua rezistoare de tip H orientate diferit in raport cu sensul de parcurgere al buclei,

ii) orice sectiune formata din rezistoare controlate in tensiune care nu sunt controlate si in
curent contine cel putin un rezistor de tip U sau doua rezistoare de tip H orientate diferit in raport cu sensul de parcurgere al sectiunii.

Observatii: i) avand un numar impar de solutii circuitul are cel putin o solutie; de exemplu dioda tunel
din circuitul din figura 3 este un resistor pasiv iar circuitul are trei solutii.

ii) restrictia cu privire la bucla formata numai din surse de tensiune din teorema pentru
circuitele liniare este un caz particular al conditiei i (sursele de tensiune pot fi considerate rezistoare neliniare controlate in curent care nu sunt controlate si in tensiune)

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

36

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

iii) restrictia cu privire la sectiunea formata numai din surse de curent din teorema pentru
circuitele liniare este un caz particular al conditiei ii (sursele de curent pot fi considerate rezistoare neliniare controlate in tensiune care nu sunt controlate si in curent). Conditiile de existenta si unicitate a solutiei unui circuit neliniar cu rezistoare crescatoare pot fi formulate cu referire la existenta si unicitatea unor circuite liniare.

Teorema 2 (de existenta si unicitate).


Fie un circuit N format din surse independente si rezistoare crescatoare controlate in tensiune sau in current astfel incat variabila de control poate lua orice valoare intre si + . Consideram circuitul N obtinut prin inlocuirea rezistoarelor neliniare cu rezistoare liniare cu rezistentele

Rk > 0 . Daca N are o solutie si numai una pentru orice valori Rk si in N exista o pereche arborecoarbore astfel incat rezistoarelor controlate in current din N le corespund rezistoare din arbore in N si rezistoarelor controlate in tensiune din N le corespund rezistoare din coarbore in N, atunci N are o solutie si numai una.

Observatii
FyTek's PDFconditiile deVersion 8.1 si unicitate 31,solutiei privitoare la sursele independente sunt i) Meld Demo existenta as of March a 2008 19:23:04

aceleasi ca la un circuit liniar;

FyTek, Inc.
existentei si unicitatii solutiei.

ii) spre deosebire de teorema precedenta, conditiile sunt strict topologice (nu exista conditii

legate de forma caracteristicilor rezistoarelor neliniare); ca urmare observam ca un circuit cu

rezistoare crescatoare se comporta similar cu un circuit cu rezistoare liniare din punct de vedere al

Teorema 3 (de unicitate)


Fie un circuit format din rezistoare dipolare crescatoare controlate in tensiune sau in curent astfel incat variabila de control poate lua orice valoare intre - si +. Daca exista, solutia acestui circuit este unica daca sunt satisfacute urmatoarele conditii:

i)

orice bucla formata din rezistoare controlate in curent contine cel putin un resistor controlat

in tensiune

ii)

orice sectiune formata din rezistoare controlate in tensiune contine cel putin un rezistor

controlat in current

Observatii: i) restrictiile cu privire la bucla formata numai din surse de tensiune si la sectiunea formata
numai din surse de curent sunt cazuri particulare ale conditiilor i) si ii),

ii) teorema nu asigura existenta solutiei, de exemplu circuitele din fig.1.a. si fig.2.a. satisfac
condiriile teoremei dar nu au solutie,

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

37

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

iii) un rezistor strict crescator poate fi considerat controlat atat in tensiune cat si in current;
un circuit format din surse independente si rezistoare strict crescatoare satisface conditiile teoremelor 1, 2 si 3 daca sunt satisfacute restrictiile cu privire la bucla formata numai din surse de tensiune si sectiunea formata numai din surse de current, deci are o solutie si numai una.
2.4.2. Proprietati ale circuitelor neliniare si liniare 2.4.2.1. Teorema substitutiei

Se observa usor ca daca se substituie rezistorul Rs din circuitul I cu o sursa de tensiune cu

tensiunea la borne egala cu tensiunea rezistorului (circuitul II) celelalte marimi din curent nu se
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

modifica. Acealsi efect se obtine daca se substituie rezistorul Rs cu o sursa independenta de curent cu curentul egal cu curentul rezistorului (circuitul III).

FyTek, Inc.
circuite resistive neliniare care se poate extinde si la circuitele dinamice. in circuitul N R : 1. N S poate fi substituit cu o sursa de tensiune cu tensinea electromotoare solutia circuitului A) daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
i) circuitul A are o solutie unica u = u (t )

Aceasta proprietate poate fi generalizata imediat pentru orice circuit rezistiv liniar cu solutie unica

format din rezistoare dipolare si surse independente. In continuare se formuleaza o teorema pentru

Teorema Fie un dipol rezistiv N R conectat cu un dipol N S , care poate fi un circuit dinamic

(Circuitul A). Se pot face urmatoarele substitutii fara a se modifica nici o tensiune si nici un curent

u (t ) ( u = u (t ) este

ii) circuitul B are solutie unica


2. N S poate fi substituit cu o sursa de curent cu curentul electromotor i (t ) ( i = i (t ) este solutia circuitului A) daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

38

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

iii) circuitul A are o solutie unica i = i (t )

iv) circuitul C are solutie unica. Demonstratie Considerand N S ca un element de circuit, ecuatiile circuitului A si B sunt aceleasi cu exceptia ecuatiei constitutive a subcircuitului conectat la bornele N R . Deci inlocuind in
ecuatiile circuitului A f (u , i, t ) = 0 cu u = u (t ) obtinem ecuatiile circuitului B. Evident o solutie a

circuitului B este solutia circuitului A. Cum prin ipoteza circuitul B are o solutie unica rezulta ca prin substitutia facuta nu se modifica nici o tensiune si nici un current din N R . O demonstratie similara se poate face pentru substituirea lui N S cu o sursa de curent Q.E.D. Observatii: i) Chiar daca circuitul A are solutie unica, daca B nu are solutie unica teorema nu este valabila. Fie, de exemplu, N R un resistor neliniar controlat in curent si N S un circuit liniar activ.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
circuitul B are trei solutii deci teorema nu este valabila. dipoli (eventual dinamici si/sau neliniari). tip.

Caracteristica lui N R si dreapta de sarcina corespunzatoare lui N S se intersecteaza intr-un singur

punct deci circuitul A are solutie unica. Inlocuind pe N S cu sursa de tensiune electromotoare E

ii) Teorema se poate extinde pentru un multiport rezistiv N R la portile caruia sunt conectati

In conditii similare cu cele din enuntul teoremei N S1 ,..., N S n se pot inlocui fiecare cu cate o sursa de tensiune sau de curent. Prin aceste substitutii se poate simplifica analiza unui circuit de acest

iii) Teorema se poate extinde si pentru circuitele dinamice cu completarea ca solutia unica corespunde in plus si unei stari initiale date.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

39

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

2.4.2.2. Teorema reciprocitatii

Teorema Fie un circuit rezistiv liniar N (fig.1) format din rezistoare dipolare cu R>0 si o singura sursa independenta de tensiune in latura k si fie curentul i(1)j prin latura j. Daca sursa de

tensiune electromotoare E se conecteaza in latura j (fig.2) atunci i(1)j = i(2)k Demonstratie: Se scrie teorema lui Tellegen pentru cele doua circuite 1 si 2 care au acelasi graf. Daca curentii ik(1) satisfac teorema I a lui Kirchhoff in 1 si tensiunile uk(2) satisfac teorema a II-a a lui Kirchhoff in 2 atunci
u

k =1
u (1)

k =1

FyTek's2) ( PDF Meld(Demo Version 8.1(as of March 31, 2008 19:23:04 2) 2)

E i

k k

+ 0i

j j

+
v

q q

q q

=0

FyTek, Inc.
0i (1) + E i (1) + q u (2) i (1) =0 (2) dar u

(1)

q = Rq i

(1)

( 2) ( 2) (1) ( 2) (1) (2) (2) (1) q si u q = Rqi q si deci u qi q = Rqi qi q = u qi q Daca se

scade relatia (1) din relatia (2) se obtine i (1) = i ( 2) Q.E.D. j k

Observatii: i) se pot demonstra proprietati similare considerand in loc de sursa de tensiune o sursa de curent si in loc de curentul printr-o latura cu R=0 tensiunea la bornele unei laturi cu R= ii) considerand E=1 rezulta simetria conductantelor de transfer (gjk=gkj) iii) considerand in loc de E = 1 I S = 1 rezulta simetria rezistentelor de transfer

2.4.2.3. Teorema conservarii puterilor

In paragraful 1.6 s-a aratat ca pentru orice circuit suma puterilor debitate de toate sursele este egala cu suma puterilor absorbite de toti consumatorii. Cum intr-un circuit rezistiv consumatorii de putere sunt rezistoare rezulta Teorema Intr-un circuit rezistiv pentru orice moment de timp puterile se conserva:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

40

L
s

i k (1) u k ( 2) = 0 si similar

i k (2) u k (1) = 0 sau


(1)

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

toate sursele

toate rezistoarele

Puterea absorbita de un rezistor este pR=u(t) i(t) unde u(t) si i(t) sunt asociate dupa regula de la

receptoare. Puterea debitata de o sursa de tensiune este pE(t)=u(t) i(t)=es(t) i(t) unde u(t) si i(t) sunt asociate dupa regula de la generatoare. Puterea debitata de o sursa de curent este pI(t)=u(t). i(t) =u(t) Is(t) unde u(t) si i(t) sunt asociate dupa regula de la generatoare. Observatii: i) demonstratia fiind facuta pe baza teoremei lui Tellegen, puterile se conserva atat in circuitele liniare cat si in cele neliniare
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

ii) orice solutie a unui circuit rezistiv satisface teorema conservarii puterilor (bilantul

FyTek, Inc.
analizei unui circuit.
2.4.2.4 Teorema superpozitiei

puterilor); in consecinta bilantul puterilor este un instrument de verificare a solutiei problemei

In orice sistem a carui functionare este descrisa de ecuatii liniare se poate formula o

teorema de superpozitie. Teorema Intr-un circuit liniar cu mai multe surse independente care are o solutie si numai una orice curent sau tensiune xi asociat laturii i a grafului circuitului se poate calcula ca fiind suma
( algebrica a curentilor sau tensiunilor xi k ) produse de fiecare sursa independenta luata separat,

atunci cand celelalte surse independente sunt pasivizate:


( x = xi k ) i k
x

Demonstratie: Circuitul liniar avand un graf cu L laturi este caracterizat de un sistem de 2L ecuatii liniare AX = B, unde: X= [ U1,...,UL, I1,....,IL]t este vectorul necunoscutelor si B este vectorul surselor. Un element al lui B este o suma de Ek sau o suma de Isk. Vectorul B poate fi scris ca o suma de vectori care corespund cate unei surse independente conectate in circuit, celelalte surse independente fiind pasivizate: B=B1 + B2 + ... + Bn. Daca A este nesingulara, X = A-1 B.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

41

p (t) = d

pa ( t ) .

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Fie X1,X2,....,Xn solutiile corespunzatoare vectorilor B1, B2,....,Bn: X1 = A-1 B1, X2 = A-1 B2, ..., Xn= A-1 Bn. Rezulta: X = X1 + X2 + ... + Xn = A-1 (B1 + B2 + ... + Bn ) = A-1 B Q.E.D. Observatii: i) sursa de tensiune se pasivizeaza prin inlocuirea cu un rezistor avand R=0 (scurtcircuit), ii) sursa de curent se pasivizeaza prin inlocuirea cu un rezistor avand R= (gol), iii) din X=A-1 B rezulta ca raspunsul circuitului in momentul de timp t depinde numai de valorile parametrilor surselor independente in acelasi moment t (ek(t) si isk(t) ), deci un circuit rezistiv nu are memorie, iv) desi in general nu este eficient sa se calculeze raspunsul unui circuit considerand pe rand raspunsul corespunzator fiecarei surse independente, exista situatii in care teorema superpozitiei poate usura efortul de calcul. De exemplu se cere sa se calculeze tensiunea intre nodurile 1 si 2 produsa de sursa de 1A conectata intr-o retea bidimensionala infinita de rezistoare de 1:

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
2.4.2.5 Teorema transferului maxim de putere

Se inlocuieste sursa de 1A cu doua surse conectate ca in figura cu nodul de potential nul de la infinit. Fiecare astfel de sursa produce un curent de 1/4 A in latura 12 (din motive de simetrie

ambii curenti se impart in patru parti egale). Ca urmare curentul din latura 12 este 1/4+1/4=1/2 A.

Se considera o sursa de tensiune cu tensiunea electromotoare E si rezistenta interna Ri, care debiteaza pe un rezistor cu rezistenta R. Se cere valoarea lui R astfel incat rezistorul sa absoarba puterea maxima.

E E2 Curentul prin circuit este: I = . Puterea debitata de sursa este: Pdeb = EI = R + Ri R + Ri

Puterea absorbita de rezistor este PR = RI 2 =

RE 2

( R + Ri ) 2

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

42

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Ecuatia

PR E2 E2 2 R + Ri ) 2 R( R + Ri ) = ( Ri R ) = 0 are solutia pozitiva R=Ri. = ( R ( R + Ri ) 2 ( R + Ri )

R=Ri este un punct de maxim deoarece pentru R<Ri demonstrat deci urmatoarea

PR PR >0 si pentru R>Ri <0. Am R R

Teorema O sursa de tensiune cu parametri E si Ri transfera o putere maxima unui rezistor cu rezistenta R conectat la bornele ei daca R=Ri. In acest caz: Pdeb = randamentul transferului de putere este = Observatii: i) daca R, atunci 1 dar PR0, ii) daca in loc de sursa de tensiune avem o sursa de curent cu parametrii Is si Ri, rezistorul absoarbe puterea maxima tot daca R=Ri.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

E2 E2 si PR = iar 4R 2R2

PR = 0,5 . Pdeb

2.4.3. Teoreme de echivalenta ale circuitelor liniare

FyTek, Inc.
echivalente determina dipolii cu structura cea mai simpla echivalenti unui dipol dat. dipolului pasivizat.

2.4.3.1. Generatorul echivalent de tensiune al unui dipol

Un dipol rezistiv liniar contine rezistoare liniare, surse independente si surse comandate

liniar si are bornele (polii) A si B. Se considera ca doi dipoli rezistivi sunt echivalenti daca au

aceeasi comportare la borne descrisa de relatia intre uAB si iAB. Teoremele generatoarelor

Teorema (Thevenin) Generatorul echivalent de tensiune al unui dipol rezistiv liniar este format dintr-o sursa cu tensiunea electromotoare egala cu tensiunea UAB0 intre bornele dipolului la mersul in gol in serie cu rezistenta interna egala cu rezistenta echivalenta RAB0 intre bornele

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

43

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Demonstratie: Din sistemul de ecuatii algebrice liniare ale circuitului se elimina toate necunoscutele cu exceptia UA B si IA B. Se obtin astfel ecuatiile liniare: UAB = RABIAB , aUAB + bIAB = c (A) b c I AB = . a a

unde a, b, c sunt constante in raport cu UAB si IAB . Daca a0 rezulta: UAB + Daca IAB = 0 (mersul in gol la bornele AB) atunci UAB = UAB0 = mersul in gol). Ecuatia devine: UAB +
b IAB = UAB0 a

c (tensiunea intre A si B la a

Daca circuitul este pasivizat (fiecare sursa independenta de tensiune se inlocuieste cu un rezistor cu R=0 si fiecare sursa de curent se inlocuieste cu un rezistor cu R=, iar sursele comandate raman nemodificate), atunci UAB0=0 si

U AB b unde RAB0 este rezistenta echivalenta = R AB 0 = a I AB

intre bornele A si B a circuitului pasivizat (rezistenta de intrare intre bornele A si B). Rezulta UAB+ RAB0IAB =UAB0, care este ecuatia de functionare a circuitului echivalent din enuntul teoremei.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Q.E.D.

FyTek, Inc.
1V, se calculeaza curentul corespunzator I cu o metoda oarecare si R AB0 = curent de 1 A si se calculeaza tensiunea corespunzatoare U si R AB0 =
U 1

Daca circuitul pasivizat este format din rezistoare conectate in serie si in parallel, RAB0 se

determina foarte simplu aplicand formulele din paragraful 2.3.1.1. Daca acest circuit nu este serieparalel si/sau contine surse comandate, pentru calculul lui RAB0 se aplica intre A si B o tensiune de

1 , sau se aplica un I

Observatii: i) demonstratia se bazeaza pe ipoteza a0 deci generatorul echivalent de tensiune exista


daca RAB0 are o valoare finita; o conditie echivalenta cu aceasta este existenta unei solutii unice pentru dipolul la ale carui borne este conectata o sursa independenta de curent cu valoare Is arbitrara, intr-adevar daca R AB 0 < acest circuit are o solutie unica I = I S pentru orice I S si
44

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

reciproc ca acest circuit sa aiba o solutie unica pentru orice I = I S 0 trebuie ca R AB 0 < .

ii) ecuatia de functionare a circuitului echivalent a fost obtinuta fara a utiliza dependenta
intre UAB si IAB pentru circuitul conectat la bornele dipolului (considerat pentru simplitate un rezistor liniar cu rezistenta RAB ); rezulta ca parametrii generatorului echivalent de tensiune raman aceiasi pentru orice circuit liniar sau neliniar conectat intre bornele dipolului liniar,

iii) din observatia ii) rezulta ca un circuit care contine un singur rezistor dipolar neliniar se
poate rezolva ca in paragraful 2.3.1.2.2. utilizand generatorul echivalent de tensiune al partii liniare.

2.4.3.2. Generatorul echivalent de curent al unui dipol


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Teorema (Norton) Generatorul echivalent de curent al unui dipol rezistiv liniar este format

FyTek, Inc.
cu rezistenta interna egala cu rezistenta echivalenta RAB0 intre bornele dipolului pasivizat. Demonstratia este similara cu cea a teoremei generatorului echivalent de tensiune.

dintr-o sursa cu curentul electromotor egal cu curentul IABsc de scurtcircuit al dipolului in parallel

Observatii: i)demonstratia se bazeaza pe ipoteza b0 (din ecuatia A) deci generatorul echivalent de


current exista daca RAB0 are o valoare nenula; o conditie echivalenta cu aceasta este existenta unei solutii unice pentru dipolul la ale carui borne este conectata o sursa independenta de tensiune cu valoare E

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

45

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

arbitrara; intr-adevar daca R AB 0 > 0 acest circuit are o solutie unica u = E pentru orice E si reciproc ca acest circuit sa aiba o solutie unica pentru orice E 0 trebuie ca R AB 0 > 0 .

ii) ecuatia de functionare a circuitului echivalent a fost obtinuta fara a utiliza dependenta
intre UAB si IAB pentru circuitul conectat la bornele dipolului (considerat pentru simplitate un rezistor liniar cu rezistenta RAB); rezulta ca parametrii generatorului echivalent de curent raman aceiasi pentru orice circuit liniar sau neliniar conectat intre bornele dipolului liniar,

iii) din observatia ii) rezulta ca un circuit care contine un singur rezistor dipolar neliniar se
poate rezolva ca in paragraful 2.3.1.2.2. utilizand generatorul echivalent de curent al partii liniare.

Aplicatie: echivalenta intre o sursa reala de tensiune si o sursa reala de curent.


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
rezulta Ri=Ri si IS = E=). Generatoarele echivalente nu exista pentru orice circuit. Iata cateva exemple. -circuitul acest circuit admite ca pereche tesiune curent numai {U=0, I=0} si se numeste nulator.

Sursele reale de tensiune si curent sunt formate din surse ideale si rezistente interne Ri, Ri pozitive si de valoare finita. Aplicand teorema generatorului echivalent de curent sursei reale de tensiune
E . Daca Ri=0 sursa de tensiune nu se poate transforma in sursa de curent Ri

(rezulta Is=), iar daca Ri= sursa de curent nu se poate transforma in sursa de tensiune (rezulta

are la borne U=0 si I=0 deci are RAB0=0/0 si nu admite nici unul dintre generatoarele echivalente;

-daca RAB0=0 exista numai generatorul echivalent de tensiune format din sursa ideala de tensiune UAB0 si care nu poate fi transformata intr-un generator de curent.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

46

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

-daca RAB0= exista numai generatorul echivalent de curent, format din sursa ideala de curent IABSC si care nu poate fi transformata intr-un generator de tensiune. Pentru a evita calculul inutil al UAB0 sau IABSC este preferabil sa se calculeze mai intai RAB0. Daca RAB0=0 se calculeaza apoi UAB0 iar daca RAB0= se calculeaza IABSC. Daca 0<RAB0< se poate calcula UAB0 sau IABSC.

Exemplu: sa se calculeze elementele unui generator echivalent pentru circuitul din figura n raport
cu

bornele A si B (RAB=2). RAB0 se calculeaza pentr circuitul pasivizat. RAB0=1/I, rezulta I1 =-1A, I2=7/2A, I=9/2A si RAB0 =2/9. Calculul lui UAB0 se face in circuitul:
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
rezulta 3I1=5-6I1, I1=5/9 si UAB0=5 -5/9=40/9V. Deci generatorul echivalent este: si curentul prin rezistorul de 2 se poate calcula astfel: I AB = 40 / 9 = 2A 2/9+ 2
2.4.3.3. Schemele echivalente ale diportilor

Fie diportul liniar N la portile caruia sunt conectati uniportii N' si N", in general neliniari.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

47

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Presupumen ca sunt satisfacute conditiile de valabilitate a teoremei substitutiei adica circuitul format din N, N si N are solutie unica si circuitul

are o solutie si numai una pentru orice valori is1, is2 ale parametrilor surselor independente conectate la porti. Aceasta solutie contine si pe u1 si u2. Rezulta ca u1 si u2 pot fi explicitate ca functii de is1, is2, sursele independente din N si ceilalti parametri ai circuitului N. Din paragraful 2.3.2.1. se stie ca daca sursele independente din N sunt pasivizate atunci u1=r11i1+r12i2 si u2=r21i1+r22 i2 unde i1=is1, i2=is2. Daca se considera si sursele independente din N, N fiind liniar, conform teoremei superpozitiei avem: u1=r11i1+r12i2+e1,

u2=r21i1+r22i2+e2 unde e1 si e2 reprezinta contributiile surselor independente din N. Aceste relatii corespund urmatoarei scheme echivalente:

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
e2 atunci exista urmatoarea schema echivalenta a lui N. care corespunde relatiilor i1=g11u1+g12u2+is1, i2=g21u1+g22u2+is2 Daca circuitul liniar N are o solutie si numai una

Similar se poate arata ca daca circuitul liniar N are o solutie si numai una pentru orice e1 si

pentru orice valori e1 si is2 atunci exista schema echivalenta

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

48

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

corespunzatoare relatiilor i1=h11u1+h12i2+is1, u2=h21u1+h22i2+e2.

Observatii: i) un circuit oarecare poate avea toate aceste scheme echivalente sau numai unele dintre ele, ii) schemele echivalente ale aceluiasi circuit sunt echivalente intre ele, iii) aceste scheme au un numar minim de elemente si se utilizeaza cand este nevoie de un
circuit echivalent cat mai simplu.

2.5. Analiza circuitelor rezistive 2.5.1. Introducere

Cu notatiile din paragraful 1.4 ecuatiile unui circuit rezistiv al carui graf are N noduri si L
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

laturi sunt:

FyTek, Inc.
k ksec tiune fundamentala

k kbucla fundamentala

u = 0 (L-N+1ecuatii date de teorema a II-a a lui Kirchhoff) i = 0 (N-1 ecuatii date de teorema I a lui Kirchhoff)

fk ( u k , i k ) = 0, (L ecuatii constitutive ale rezistoarelor si surselor independente)

deci in total 2L ecuatii. Problema analizei unui circuit rezistiv (formulata in paragraful 2.2) se rezolva cu urmatorul algoritm: 1. Se aleg sensuri arbitrare pentru curentii din laturi 2. Se determina sensul tensiunii la bornele fiecarei laturi prin asociere cu sensul curentului dupa regula de la generatoare (pentru surse) sau dupa regula de la receptoare (pentru rezistoare) 3. Se scriu ecuatiile circuitului 4. Se rezolva ecuatiile circuitului 5. Se face verificarea solutiei cu bilantul puterilor Exemplu Sa se faca analiza circuitului din figura si sa se verifice solutia cu bilantul puterilor

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

49

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Necunoscutele sunt I1 , I 2 , I 3 , I 4 ,U . N=3 si se scrie teorema I a lui Kirchhoff in nodurile 1 si 2:


I 1 + I 2 I 3 = 0, 6 I 1 I 2 + I 4 = 0.

L=5, deci numarul buclelor independente este L-N+1=3. Se scrie teorema a doua a lui Kirchhoff pe buclele I, II, III cu sensurile de parcurgere din figura:
1 I + 2 I = 5, 1 I + 2 I + 1 I = 0, U + 1 I = 0. 1 3 2 3 4 4

Rezolvand sistemul de cinci ecuatii cu cinci necunoscute rezulta:


I 1 = 1 A, I 2 = 1 A, I 3 = 2 A, I 4 = 5 A, U = 5V .

Pdeb = 5 1 + 5 6 = 35W
abs

FyTek's PDF Meld Demo + 1 12 + 1 52 =of March 31, 2008 19:23:04 P = 1 12 + 2 2 2 Version 8.1 as 35W .

FyTek, Inc.
potentialelor nodurilor este mai utila decat metoda curentilor ciclici.

Daca circuitul este rezolvat de un operator uman este evident ca scrierea de la inceput a

unui numar mai mic de ecuatii usureaza foarte mult calculul. Exista doua procedee care realizeaza acest deziderat: metoda potentialelor nodurilor si metoda curentilor ciclici. Considerand drept

necunoscute potentialele a N-1 noduri (VN=0) se pot scrie ecuatiile prezentate in paragraful 2.5.2.

Considerand drept necunoscute curentii fictivi care circula prin L-N+1 bucle fundamentale

(curentii ciclici) se pot scrie ecuatiile prezentate in paragraful 2.5.3. Ecuatiile potentialelor nodurilor se pot scrie pentru circuite liniare si pentru circuite cu elemente neliniare controlate in tensiune. Ecuatiile curentilor ciclici se pot scrie numai pentru circuite liniare. Tinand seama si de faptul ca daca gradul de complexitate al circuitului trece de o anumita limita (numarul mediu de laturi conectate la un nod este mai mare decat patru) avem N-1 < L-N+1 rezulta ca metoda

Chiar daca circuitul este liniar, daca numarul necunoscutelor creste peste o anumita limita analiza nu se poate face decat cu un program de calcul numeric. Daca circuitul este neliniar de regula nu exista solutie analitica deci calculul numeric este indispensabil. Metodele numerice de rezolvare a sistemelor de ecuatii algebrice liniare (eliminarea Gauss, descompunerea LU, metoda iterativa Gauss-Seidel etc.) nu se preteaza la interpretari utile in termenii parametrilor circuitului. Spre deosebire de acestea, utilizarea metodelor de rezolvare a sistemelor de ecuatii algebrice

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

50

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

neliniare poate fi inteleasa mult mai usor facand apel la circuitul caruia ii corespund ecuatiile; acesta este subiectul paragrafului 2.5.4. La prima vedere reducerea numarului de necunoscute (prin metoda potentialelor nodurilor sau prin metoda curentilor ciclici) ar fi un avantaj si pentru calculele numerice. Matricea sistemului de ecuatii ale unui circuit liniar este rara (are putine elemente diferite de zero). Aplicand procedee de rezolvare specifice matricelor rare s-a constatat ca timpul de calcul este aproximativ acelasi daca se folosesc ecuatiile lui Kirchhoff sau ecuatiile potentialelor nodurilor. Matricea ecuatiilor lui Kirchoff fiind de dimensiuni mai mari dar mai rara decat matricea conductantelor nodurilor, iar metoda de matrice rare lucrand numai cu elementele nenule ale matricei, numarul de operatii este aproxiamtiv acelasi pentru cele doua metode.

2.5.2. Scrierea ecuatiilor potentialelor nodurilor


2.5.2.1. Circuite liniare

Fie un circuit care contine rezistoare liniare dipolare, rezistoare liniare multipolare avand o reprezentare controlata in tensiune si of March 31, 2008 de curent. FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as surse independente19:23:04 Pentru inceput se considera circuitul pasivizat. Fie i vectorul curentilor si fie u vectorul

FyTek, Inc.
matricea de incidenta laturi-noduri teorema I a lui Kirchhoff se scrie A i = 0 sau AGlu=0. conductantelor nodurilor cu Gn-1=AGl At rezulta Gn-1V=is care este ecuatia potentialelor nodurilor.

tensiunilor laturilor grafului acestui circuit. Toate elementele au o reprezentare controlata in

tensiune, deci se poate scrie il = Gl u unde Gl este matricea conductantelor laturilor. Daca A este

In circuitul initial, care contine si sursele independente de curent, teorema I a lui Kirchhoff

se scrie Ai = is unde is este un vector ale carui componente sunt sume ale curentilor surselor independente conectate la fiecare nod. Rezulta AGlu=is si deoarece u=AtV (V fiind vectorul potentialelor primelor n-1 noduri iar Vn=0) rezulta AGlAtV =is sau notand matricea

Aceasta forma matriceala a ecuatiei potentialelor nodurilor este utila in demonstrarea unor proprietati. De exemplu, sa aratam ca pentru un circuit in care toate rezistoarele sunt dipolare si liniare Gn-1 este simetrica, adica gij = gji. Avem gij =<(ai1...aiL), (b1j ... bLj)> unde ai1 ... aiL sunt elementele liniei i a matricei A (L - numarul laturilor rezistive din circuit), b1j ... bLj sunt elementele coloanei j din matricea GlAt iar <(a),(b)> este produsul scalar intre vectorii a si b. Gl fiind diagonala (b1j ... bLj)=(G1 aj1... GLa jL). Similar gji = <(aj1 ...ajL), (b1i ... bLi)> si deoarece (b1i ... bLi) = (G1ai1 ... GLaiL) rezulta gij = gji.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

51

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Atat pentru scrierea ecuatiilor de catre un operator uman, cat si pentru construirea matricei Gn-1 intr-un program de calcul, se pot stabili reguli mult mai simple decat utilizarea formei matriceale prezentate anterior. Sa consideram un exemplu simplu pentru care vom scrie teorema I a lui Kirchhoff. Alegem V3=0.

In nodul de potential V1: (V1 V2 )G2 + (V1 V2 )G3 + (V1 V3 )G1 = G (V1 V2 ) In nodul de potential V2: (V2 V1 )G2 + (V2 V1 )G3 = +1 . Sau
y y

V1 (G1 + G2 + G3 G ) V2 (G1 + G2 G ) = 0 V1 (G2 + G3 ) + V2 (G2 + G3 ) = +1 V3 = 0

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Trecand in membrul drept termenul produs de sursa comandata ecuatiile devin:

FyTek, Inc.
uman) a ecuatiilor potentialelor nodurilor. Ecuatia in nodul j este de forma:
Vj G Vi G = I k k j sk k j k k ,j i

V1 (G1 + G2 + G3 ) V2 (G1 + G2 ) = G (V1 V2 ) V1 (G2 + G3 ) + V2 (G2 + G3 ) = +1 V3 = 0

Se poate imediat deduce o regula simpla de scriere prin inspectie (de catre un operator

unde prima suma contine toate conductantele conectate in nodul j, a doua suma contine toate produsele Vi Gk unde Gk este conectata intre nodurile j si i iar suma din membrul drept contine toti curentii surselor (independente sau comandate) conectate la nodul j (luati cu semnul + daca intra in nodul j si cu semnul - daca ies din acesta). Se observa ca o conductanta G conectata intre nodurile i si j apare in matricea Gn-1 in patru pozitii cu semnele:
coloana i j linie i + j +

Similar se poate observa ca o conductanta de transfer a unei surse comandate ca in figura apare in Gn-1 tot in patru pozitii cu semnele din tabel.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

52

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

coloana i j

linie

+ +

Pentru un program de calcul este mult mai simplu sa introduca fiecare conductanta proprie sau de transfer in cele patru pozitii precizate de aceste reguli decat sa construiasca matricele A si Gl si sa opereze cu acestea. Pana acum am considerat ca circuitul nu contine surse ideale de tensiune (sau daca le-a avut ele au fost transformate in surse ideale de curent). Exista insa si surse de tensiune care nu se pot transforma in surse de curent. Daca circuitul contine doar o singura sursa de acest tip atunci se alege V1 =0 si rezulta V2 =E (nu se mai scrie teorema I a lui Kirchhoff in nodul de potential V2).

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
suplimentara V4-V3=E2. poate transforma in comanda in tensiune:

Evident, daca exista mai multe surse de acest tip care au un nod comun sau care formeaza un

mini-arbore [8] nodul de potential nul va apartine acestei structuri iar potentialele celorlalte

noduri ale structurii respective se pot exprima ca sume de tensiuni electromotoare. Daca circuitul

contine doua astfel de surse care nu au un nod comun se alege V1=0, rezulta V2=E si se introduce o necunoscuta suplimentara I. Cand se scriu ecuatiile in nodurile de potentiale V3 si V4 latura cu E2 se considera parcursa de curentul I. Acestei necunoscute suplimentare ii corespunde ecuatia

Pana acum am considerat ca avem doar surse comandate in tensiune. Comanda in curent se

Daca aceasta transformare nu este posibila (ca in figura de mai jos) se considera o sursa cu E=0 in latura de comanda si se procedeaza ca in cazul sursei ideale de tensiune (in ecuatiile nodurilor de potentiale V1 si V2 latura de comanda apare prin -i si +i si se adauga ecuatia V1=V2).

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

53

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Deci algoritmul de scriere a ecuatiilor potentialelor nodurilor este: se fac toate transformarile posibile ale surselor de tensiune in surse de curent si ale comenzilor in curent in comenzi in tensiune se alege potentialul de referinta astfel incat cat mai multe potentiale ale nodurilor sa poata fi exprimate ca sume de tensiuni electromotoare considerand si necunoscutele suplimentare (curentii unor surse de tensiune conectate intre alte noduri decat cele de la punctul precedent si curenti de comanda) se scrie sistemul de ecuatii:
Vj G Vi G = I k k j sk k j k k ,j i
l m

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of de forma V V = E la care se adauga ecuatiile suplimentare March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
Dupa ce s-au determinat potentialele nodurilor se pot calcula tensiunile ca diferente ale potentialelor si apoi curentii.
2.5.2.2. Circuite neliniare

Exemplu:

Fie un circuit cu rezistoare controlate in tensiune si surse independente de curent. Scriind ecuatiile rezistoarelor i=g(u), teorema I a lui Kirchhoff Ai=0 si teorema a II-a a lui Kirchhoff u=AtV rezulta ecuatiile potentialelor nodurilor Ag(AtV)=is. Sursele de tensiune care nu se pot transforma in surse de curent si comenzile in curent se trateaza similar cu circuitele liniare.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

54

V4 = 0 V1 = E 1 1 1 1 V2 + V1 =I R1 R 3 R1 1 1 1 V3 + V1 = I R2 R4 R2 V V2 V2 V3 = 2 1 R1

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

2.5.3. Scrierea ecuatiilor curentilor ciclici


Fie un circuit liniar format din rezistoare dipolare, rezistoare multipolare avand o reprezentare controlata in curent si surse ideale de tensiune. In aceasta metoda se considera ca necunoscute curentii coardelor. O bucla fundamentala este formata dintr-o coarda si ramurile care inchid calea intre nodurile coardei; numarul acestor bucle este L-N+1. Scriem teorema I a lui Kirchhoff pe . taie ramura r1 si coardele c1 , c 2 ,... in ale caror bucle fundamentale este r1 .

Rezulta ca curentul din r1 este o suma algebrica a curentilor din c1 , c 2 ,... . Consideram ca curentul
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

fiecarei coarde parcurge toate laturile buclei fundamentale respective (este un current ciclic).

Rezulta ca orice current este sau un current ciclic (daca este curentul unei coarde) sau o suma

FyTek, Inc.
ecuatiilor curentilor ciclici. Fie circuitul din figura in care curentii ciclici sunt I1, I2 si I3. Scriem teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiurile parcurse de curentii ciclici: pentru ochiul parcurs de I1: 1(I1)+3(I1+I2)=9 pentru ochiul parcurs de I2: 5(I2)+3(I2+I1)=1 pentru ochiul parcurs de I3: 1I3= -9+1 sau I1 (1+3)+I2 3 =9, I2 (5+3)+I1 3=1, I3 (1)= -8.

algebrica de curenti ciclici (daca este curentul unei ramuri).

Plecand de la un exemplu simplu se poate deduce o regula de scriere prin inspectie a

Este usor de observat ca ecuatia corespunzatoare buclei Bi parcurse de curentul ciclic Ii este de forma:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

55

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

I'

R + E I' R = i k B k k B j k kB k i i i k B j
d

unde produsul Ij Rk se ia cu semnul (+) daca Ii si Ij au acelasi sens prin Rk si cu semnul (-) daca Ii si Ij au sensuri diferite prin Rk. Daca circuitul contine si surse de curent acestea pot fi transformate in surse de tensiune daca au cate un rezistor in paralel. Presupunem ca toate laturile care contin surse de curent care nu se pot transforma in surse de tensiune sunt plasate in coarbore. In acest caz curentul ciclic al buclei fundamentale care contine sursa de curent este chiar curentul acestei surse deci ecuatia corespunzatoare este simpla: I
=I . bk sk

Pentru a avea mai putine necunoscute este preferabil sa se transforme comenzile in tensiune in comenzi in curent. Daca tensiunea de comanda uc este la bornele unui rezistor de rezistenta R atunci transformarea comenzii se face simplu ic=uc./R. Evident ic se exprima usor ca o suma de curenti ciclici. Daca tensiunea de comanda uc este la bornele unui rezistor corespunzator
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 mersului in gol

FyTek, Inc.
I1+I2=0. Deci algoritmul de scriere a ecuatiilor curentilor ciclici este: in tensiune in comenzi in curent plasate in coarbore

atunci bucla se sparge in doua bucle care au latura comuna cu R=; necunoscuta suplimentara u

apare in ecuatiile corespunzatoare celor doua bucle si se introduce o ecuatie in plus si anume

se fac toate transformarile posibile ale surselor de curent in surse de tensiune si ale comenzilor se aleg cele B=L-N + 1 bucle fundamentale astfel incat sursele de curent netransformate sa fie considerand ca aceste bucle sunt parcurse de niste curenti fictivi I 1, I 2 ,...., I (curentii ciclici), B se aleg sensurile acestora si se scrie sistemul de ecuatii:
I' R + I' R = E sau I ' i = I si i k B k k B j k kB k i i i k B j
d

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

56

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

la care se adauga ecuatiile suplimentare. Exemplu: Fie circuitul din figura a. Dupa transformarea sursei de curent in sursa de tensiune se obtine circuitul din figura b. Curentii ciclici sunt: I1, I2 si I3. Ecuatiile sunt: I1 (1+2)+I2 2 I3 1= 3, I2 (1+2+1) + I1 2+ I3 1=8, I3 =2A Rezulta I1=1A, I2 =1A, I3 =2A si I1=I1 I3 =-1A si I2 =I2 + I3=3A, I3=I1+I2 =2A

a I4 =8+2-I2=7A, U3 =I21 I11=4V, I5 =I1 +2 = 1A, U2 =1 I4 = 7V


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

2.5.4. Rezolvarea circuitelor neliniare

FyTek, Inc.
2.5.4.1. Determinarea unei solutii prin metoda Newton-Raphson

Fie un sistem de ecuatii algebrice neliniare f(x)=0 unde x este vectorul necunoscutelor.

Relatia care defineste metoda iterativa Newton-Raphson se obtine dezvoltand pe f in serie Taylor
f x ( j + 1)
fg hij

in jurul lui x(j) (x la iteratia j):


= f x ( j)
hij e

se numeste Jacobianul sistemului si se calculeaza in punctul x(j). Impunand conditia ca x(j+1) sa fie solutie a ecuatiei f(x)=0 si neglijand termenii de ordin superior din dezvoltarea in serie Taylor se obtine relatia de recurenta a metodei iterative Newton-Raphson:
( j+1) ( j) ( j) ( j) x = x J 1( x ) f ( x ).

Algoritmul pleaca de la o aproximatie initiala x(0) si efectueaza un numar fix de iteratii N0. Daca eroarea intre doua iteratii succesive x( N ) x( N 1) este mai mica decat o eroare impusa se

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

xn
m l

f1

unde matricea J(x(j))=


m

. fn ... xn

x1
m m

...

fn x1

f1

x = x( j)

57

e fg

hij e fg

+ J x ( j)
hij e

x ( j + 1) x ( j )

+ ...

fg

k m

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

eroarea nu scade sub valoarea se considera ca metoda este divergenta. Daca f(x)=0 are mai multe solutii, prin aceasta metoda se determina numai una dintre ele si anume cea care este mai apropiata de aproximatia initiala x(0). Daca x are o singura componenta metoda Newton-Raphson are o interpretare geometrica simpla. Fie f(x) avand reprezentarea grafica din figura de mai jos si fie x(0) aproximatia initiala. Valoarea x(1) se obtine prin x (1) =x (0) (0) (0) f '1 ( x ) f ( x ) adica, deoarece

(0) FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 tg = f ' ( x (0) )=

FyTek, Inc.
Ox. In continuare se obtin x(2), x(3) si solutia numerica tinde catre solutia exacta x*. numerica va oscila intre valorile x(1) si x(2) si nu se va apropia de solutia exacta x*. Se observa ca daca se scrie relatia de recurenta sub ecuatii liniare a carui matrice J(x(j)) si termen liber iteratiilor. Consideram la inceput un exemplu:

f (x ) , x(1) se poate determina intersectand tangenta la f(x) in x(0) cu axa (0) (1) x x

Metoda Newton-Raphson nu este convergenta pentru orice aproximatie initiala. De

exemplu, fie f(x) din figura de mai jos si aproximatia initiala x(0). Aplicand aceasta metoda solutia

J ( x ( j) ) x ( j+ 1) = J ( x ( j) ) x ( j) f ( x ( j) ) este evident ca la fiecarer iteratie se rezolva un sistem de J ( x ( j ) ) x ( j ) f ( x ( j ) ) trebuie recalculate.

Calculul Jacobianului implica determinarea a n2 valori ale derivatelor in x(j) ceea ce nu este deloc simplu. Pentru un circuit rezistiv liniar exista, insa, o procedura mult mai simpla de efectuare a

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

58

considera ca metoda este convergenta iar solutia este x(N) ( x =

2 x ). Daca dupa N0 iteratii k =1 k

forma

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

La fiecare iteratie rezistorul neliniar poate fi inlocuit cu un circuit echivalent serie format dintr-o sursa de tensiune in serie cu un rezistor. La prima iteratie sursa are tensiunea electromotoare E(0) si rezistorul are rezistenta R(0)=tg (0). Pentru a doua iteratie avem E(1) si R(1)=tg (1) etc. Acest circuit se numeste circuitul echivalent discret. La fiecare iteratie se calculeaza parametrii circuitului echivalent discret si se rezolva un circuit liniar. Aceasta procedura se poate aplica unui circuit rezistiv neliniar oricat de complicat ar fi acesta. Circuitul echivalent discret la iteratia k+1 al unui rezistor controlat in curent cu caracteristica u=(i) contine rezistorul cu rezistenta R ( k ) =

u i i u

i( k )

in serie cu sursa de tensiune

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

E(k) obtinuta ca in exemplul precedent. Pentru un rezistor controlat in tensiune cu caracteristica


u( k )

i=(u) circuitul echivalent discret are parametrii G ( k ) =

si Is(k). Daca rezistorul are

FyTek, Inc.
simplifica considerabil.
2.5.4.2. Determinarea tuturor solutiilor

caracteristici liniare pe portiuni, parametrii circuitului echivalent discret se determina ca in figura:

Prin utilizarea circuitului echivalent discret aplicarea metodei Newton-Raphson se

Consideram un circuit cu rezistoare dipolare avand caracteristici liniare pe portiuni. Fiecare solutie a circuitului corespunde unei combinatii de portiuni liniare ale rezistoarelor. Se face analiza circuitelor echivalente discrete corespunzand tuturor combinatiilor posibile de portiuni liniare. Fiecare circuit echivalent discret are o solutie. Daca exista cel putin un rezistor neliniar pentru care solutia

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

59

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

circuitului echivalent discret corespunde unui punct de pe prelungirea portiunii liniare a caracteristicii, atunci aceasta solutie nu este solutie a circuitului neliniar. Solutia unui circuit echivalent discret este solutie a circuitului neliniar daca toate punctele care ii corespund se afla in intervalele de tensiuni si curenti de pe caracteristicile rezistoarelor neliniare.

2.5.4.3. Circuite care functioneaza la semnale mici

Fie circuitul redresor monoalternanta fara filtru din figura a unde caracteristica diodei este data in figura b si caracteristica de transfer in tensiune, determinata ca in paragraful 2.3.1.2.1, este

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
desenata in figura c. Daca u1 ( t ) = sin t (fig. d) atunci u2(t) va avea forma din figura e. In acest caz semnalul de iesire are o forma diferita fata de cel de intrare datorita neliniaritatii caracteristicii de transfer. Daca u1 (t ) = 1 + sin t (fig. f) atunci semnalul de iesire este sinusoidal (fig. g) ca si cel de intrare. Spunem ca un circuit rezistiv neliniar cu o singura sursa de semnal (cu e sau is variabil in timp) functioneaza la semnale mici daca orice raspuns are forma semnalului de intrare. In cazul in care un singur raspuns nu are aceeasi forma cu semnalul de intrare spunem ca circuitul functioneaza la semnale mari. Pentru un circuit dat functionarea la semnale mari sau mici depinde de parametrii semnalului de intrare.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

60

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Un rezistor neliniar dipolar functioneaza la semnale mici daca putem aproxima deplasarea punctului de functionare pe caracteristica cu deplasarea pe tangenta in punctul static de functionare. Rezistorul controlat in tensiune din figura de mai jos cu caracteristica i=g(u) se comporta din punct

de vedere al semnalului (variatiile de tensiune si curent in jurul punctului static de functionare) ca un rezistor liniar cu conductanta G = dg( u) = tg care se numeste conductanta echivalenta du p. s. f .

de semnal mic si depinde de punctul static de functionare. Pentru un rezistor controlat in curent cu caracteristica u=f(i) se defineste rezistenta echivalenta de semnal mic R =

d f (i ) . p.s. f . di cu caracteristicile:

Fie

un

tranzistor

modelat

ca

rezistor

multipolar

FyTek's PDFi Meld Demo iVersion 8.1 as of March 31, 2008parametrii circuitului echivalent de semnal u BE = u BE ( B , u CE ),i C = C (i B , u CE ) . Pentru a determina 19:23:04

FyTek, Inc.
componenta variabila in timp (de semnal), adica: u BE = u BE 0 + u be , i B = i B 0 + i b ,i C = i C 0 + i c ,u CE = u CE 0 + u ce . Rezulta:
u BE = u BE 0 + iC = iC0 + u i
C BE B

mic se dezvolta u BE si i C in serie Taylor in jurul p.s.f. (determinat de u BE 0 ,i B 0 ,i C 0 ,u CE 0 ). Fiecare

tensiune si curent are o componenta constanta (corespunzatoare p.s.f. si notata cu indicele 0) si o

p.s. f . ib +

ib +

u u

BE

CE

p.s. f . u ce

u ce

i i

p.s. f .

i u

CE

p.s. f .

sau u be = rb i b + u ce ,i c = i b + rb = u i
BE

u ce rc , =

unde

p.s. f .

, =

u u

BE

CE

p.s. f .

i i

p.s. f .

, rc =

iC u
CE

p.s. f .

Rezulta circuitul echivalent de semnal mic:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

61

F. Constantinescu, M. Nitescu Teoria Circuitelor Curs pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Acest circuit poate fi utilizat daca punctul de functionare se deplaseaza intr-o zona din planul fiecarei caracteristici pentru care parametrii rb , , , rc pot fi considerati constanti. In aceeasi maniera se poate determina un circuit echivalent de semnal mic pentru orice rezistor neliniar. Analiza unui circuit care functioneaza la semnale mici se poate face pe un circuit echivalent liniar conform algoritmului: 1. Se determina punctul static de functionare considerand circuitul excitat de sursele de curent continuu (surse independente cu parametrii constanti in timp), sursele de semnal fiind pasivizate. 2. Se determina circuitul echivalent de semnal mic asociat p.s.f. determinat la punctul 1 pentru fiecare rezistor neliniar. 3. Se face analiza circuitului echivalent de semnal mic obtinut prin interconectarea circuitelor echivalente de semnal mic si a rezistoarelor liniare. Acest circuit este excitat numai de sursele de semnal, sursele de curent continuu fiind pasivizate. Solutia obtinuta este componenta variabila in Demo Version 8.1 circuitului. FyTek's PDF Meldtimp a raspunsului as of March 31, 2008 19:23:04 4. Se verifica daca conditiile de functionare la semnal mic sunt satisfacute pentru toate

FyTek, Inc.
indeplinite rezultatul analizei de la punctul 3 este incorect.

rezistoarele neliniare. Daca exista un singur rezistor neliniar pentru care aceste conditii nu sunt

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

62

CAPITOLUL 3 CIRCUITE DINAMICE 3.1. Introducere. Comportarea circuitelor rezistive, formate din surse independente si rezistoare multipolare este descrisa, asa cum s-a aratat n Capitolul 2, de un sistem de ecuatii algebrice. n acest capitol se va introduce o clasa noua de elemente de circuit a caror comportare este descrisa de ecuatii diferentiale. Aceste elemente de circuit se numesc elemente dinamice. Cele mai simple elemente din aceasta clasa sunt doua elemente dipolare: condensatorul liniar si bobina liniara. Ecuatia de functionare a condensatorului liniar este i ( t ) = C
du( t ) unde u(t) este tensiunea la bornele condensatorului, i(t) este dt di ( t ) unde L este o constanta numita inductivitatea bobinei. dt

curentul prin condensator si C este o constanta numita capacitatea condensatorului. Ecuatia de functionare a bobinei liniare este u ( t ) = L

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Un circuit care contine cel putin un element dinamic se numeste circuit dinamic. Elementele

dinamice ideale sunt, spre deosebire de rezistoare, elemente fara pierderi adica ele nu disipa energia ci o acumuleaza. Energia acumulata la un moment dat de un astfel de element poate fi ulterior cedata circuitului n care este conectat elementul respectiv. 3.2. Elementele dinamice de circuit 3.2.1. Condensatorul ideal. Din teoria campului electromagnetic se stie ca relatia intre sarcina q a unui corp si curentul absorbit de acesta este i =
dq . Ca urmare un element dipolar de circuit poate fi caracterizat, pe langa dt

FyTek, Inc.

t perechea {u(t), i(t)}, si de sarcina electrica q(t) definita de relatia. q( t ) = q( t 0 ) + i( )d n care t 0

t0 q( t 0 ) = i( )d este sarcina in momentul t0.


Condensatorul ideal este un element dipolar de circuit pentru care multimea perechilor

admisibile {q(t), u(t)} poate fi reprezentata n planul q-u printr-o curba de ecuatie f(q,u)=0. Aceasta

59
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

curba este caracteristica q-u a condensatorului si ecuatia f(q,u)=0 este ecuatia sa constitutiva. Daca
f(q,u)=0 este aceeasi pentru orice moment de timp, condensatorul este invariant n timp.

dq Marimea Cd = du u

= tg u 0

se numeste capacitatea dinamica a condensatorului la tensiunea u0.

Daca caracteristica condensatorului este o dreapta care trece prin origine condensatorul este liniar iar marimea Cd q C= u. este constanta n raport cu q si u si se numeste capacitatea condensatorului liniar

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
Unitatea de masura a capacitatii este faradul ( 1F =
1C 1V

), n practica folosindu-se submultiplii sai

microfaradul (1F = 10-6 F) , nanofaradul (1nF = 10-9 F) si picofaradul (1pF = 10-12F). Daca caracteristica condensatorului nu este o dreapta care trece prin origine atunci condensatorul este neliniar. Un condensator este controlat n tensiune daca ecuatia sa constitutiva poate fi scrisa ca o functie q = q ( u) si este controlat n sarcina daca exista functia u = u( q ) . Comportarea acestui element de circuit este descrisa de ecuatia constitutiva f(q,u)=0 la care se adauga ecutia i = dq . n unele cazuri se poate explicita dependenta dintre curent si derivata tensiunii n raport dt dq = C du dt dt du = C du d dt dt

cu timpul; aceasta dependenta este ecuatia de functionare a condensatorului. De exemplu: -pentru un condensator liniar invariant n timp : q = Cu si i = -pentru un condensator neliniar controlat n tensiune :i =

dq dq = dt du

60
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Condensatorul ideal modeleaza un efect capacitiv. n continuare sunt date doua exemple:
Condensatorul cu armaturi plane si paralele este format din doua placi conductoare dreptunghiulare

separate de un dielectric. Daca aria fiecarei placi este A , distanta dintre placi este d si permitivitatea dielectrica a izolantului este , se stie din teoria campului electromagnetic ca daca placa superioara se ncarca cu sarcina q, atunci cea inferioara se incarca cu sarcina -q, iar capacitatea condensatorului este q C = u = A . Acest condensator este invariant n timp si liniar. d

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Daca una dintre placi se misca ramanand paralela cu cealalta, atunci condensatorul este variabil n timp si liniar avand capacitatea C( t ) = A . Derivand pe q ( t ) in raport cu timpul rezulta d (t )
i( t ) = dq( t ) adica expresia legii conservarii sarcinii electrice pentru o suprafata inchisa care contine dt

FyTek, Inc.

o armatura a condensatorului.
Dioda varactoare este o jonctiune p-n alimentata n conductie inversa la care apare efectul capacitiv

de bariera. n jurul suprafetei de separatie intre semiconductorul de tip p si cel de tip n se formeaza n conductie inversa (i<0) o zona de largime variabila n functie de u, numita zona de bariera care actioneaza ca un izolant plasat intre cele doua zone conductoare de tip p si de tip n.

61
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Dependenta dintre sarcina q acumulata n zona p si tensiunea aplicata este neliniara, condensatorul fiind controlat n tensiune numai pentru u<U0. Capacitatea dinamica nu este definita decat pentru u<U0 . Pentru u>U0 dispozitivul se comporta rezistiv. Dioda varactoare are multe aplicatii practice ca de exemplu reglajul frecventei n receptoarele de radio si TV.

3.2.2. Bobina ideala

Din teoria campului electromagnetic se stie ca relatia intre fluxul magnetic (t) al unei bobine si tensiunea u(t) la bornele acesteia este u (t ) =
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March (t )2008 19:23:04 d 31,

dt

. Ca urmare un element dipolar de circuit poate fi

caracterizat, pe langa perechea {u(t), i(t)}, si de fluxul magnetic (t) definit de relatia. t0 t ( t ) = ( t 0 ) + u( )d n care ( t 0 ) = u( )d unde (t 0 ) este fluxul magnetic in momentul t0. t 0 O bobina este un element dipolar de circuit pentru care multimea perechilor admisibile {(t), i(t)} poate fi reprezentata n planul -i printr-o curba de ecuatie f(,i)=0. Aceasta curba este caracte-

FyTek, Inc.
= tg i 0

ristica -i a bobinei si ecuatia f(,i)=0 este ecuatia sa constitutiva. Daca f(,i)=0 este aceeasi pentru orice moment de timp, bobina este invarianta n timp.
d Marimea Ld = dt i se numeste inductivitatea dinamica a bobinei la curentul i0. Daca

caracteristica bobinei este o dreapta care trece prin origine bobina este liniara si marimea Ld devine
62
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

constanta n raport cu si i si se numeste inductivitatea bobinei liniare L = i . Unitatea de masura a


inductivitatii este 1 henry (1H= 1Wb/1A); n practica se folosesc submultiplii milihenry (mH) si microhenry (H).

Daca caracteristica bobinei nu este o dreapta care trece prin origine atunci bobina este neliniara. O bobina este controlata n curent daca ecuatia sa constitutiva poate fi scrisa in forma

< = (i ) si este controlata n flux daca exista functia i = i ( ) . Comportarea acestui element de circuit
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

este descrisa de ecuatia constitutiva f( ,i)=0 la care se adauga ecutia u =

d . n unele cazuri se poate dt

explicita dependenta dintre tensiune si derivata curentului n raport cu timpul; aceasta dependenta este ecuatia de functionare a bobinei. De exemplu: d = L di dt dt

FyTek, Inc.
-pentru o bobina liniara invarianta n timp : = Li si u = -pentru o bobina neliniara controlata n curent : u = d d = di dt di = L di d dt dt Bobina ideala modeleaza un efect inductiv. n continuare se prezinta trei exemple.

Bobina toroidala liniara este formata dintr-un conductor bobinat pe un tor izolant. Aria transversala a torului este A, circumferinta medie a torului este l, 0 = 4 10-7 H/m este permeabilitatea magnetica a

torului si bobina are N spire. Se stie din teoria campului electromagnetic ca fluxul magnetic S prin orice suprafata S care se sprijina pe un contur inchis care urmareste conturul conductorului si linia

63
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

N2A tensiunii la borne este legat de curentul i prin relatia S =Li unde L = 0 este inductivitatea l

bobinei. L este o constanta n raport cu S si deci aceasta bobina este invarianta n timp si liniara. Daca una dintre bornele bobinei este legata la un contact mobil, astfel incat numarul de spire variaza cu pozitia contactului, atunci bobina este variabila n timp si liniara avand inductivitatea
L( t ) = 0 N 2 (t ) A . l (t )

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Derivand pe (t)= S(t) in raport cu timpul rezulta u = electromagnetice pentru curba inchisa .

Bobina toroidala neliniara. Daca miezul bobinei din exemplul precedent este construit din fier moale atunci caracteristica S (i) este neliniara, bobina fiind controlata n curent.

FyTek, Inc.

d adica expresia legii inductiei dt

Jonctiunea Josephson este formata din doua supraconductoare separate de un strat izolant (oxid de beriliu). n fizica supraconductoarelor se arata ca dependenta dintre i si este sinusoidala i=I0 sink unde k este o constanta n raport cu i si . Acest dispozitiv se comporta ca o bobina invarianta n timp neliniara si controlata n flux.
3.2.3. Proprietati ale condensatoarelor si bobinelor.
64
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

3.2.3.1. Memoria.

La un rezistor dipolar controlat n tensiune curentul i(t) depinde numai de tensiunea din acelasi moment (i(t) = f1 (u(t)) ) iar la un rezistor controlat n curent u(t)=f2 (i(t)) ceeace insemna ca rezistoarele nu au memorie. La orice condensator sarcina q(t) depinde de valorile curentului intr-un interval de timp [t0,t] si
t de sarcina q(t0) [q(t)=q(t0)+ i ( ) d ]. Similar, fluxul magnetic prin bobina (t) depinde de (t0 ) si t0 t de valorile tensiunii bobinei n intervalul [t0,t] [(t)= (t0 ) + u( ) d ]. Aceasta inseamna ca bobina t0

si condensatorul sunt elemente de circuit cu memorie, spre deosebire de rezistor.


3.2.3.2. Continuitatea lui uC si iL

Fie condensatorul din figura de mai jos prin care trece curentul iS(t) care are discontinuitati
t FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 finite. Rezulta ca daca uC (0)=0 atunci uC (t)= 1 i ( )d si uC (t) este o functie continua. Pe baza C0

proprietatii de continuitate a integralei unei functii cu discontinuitati finite rezulta:

FyTek, Inc.
Daca iC(t), respectiv uL(t), nu sunt marginite atunci uC(t), respectiv iL(t) nu sunt marimi

a)daca curentul iC(t) printr-un condensator liniar invariant n timp este marginit si are un numar finit de discontinuitati n intervalul [t0, tp] atunci tensiunea condensatorului uC(t) este continua n acest interval; b)daca tensiunea uL(t) pe o bobina liniara invarianta n timp este marginita si are un numar finit de discontinuitati n intervalul [t0, tp] atunci curentul prin bobina iL(t) este continuu n acest interval.

continue. De exemplu daca condensatorul din figura de mai jos este alimentat cu tensiunea e(t) (e(t)

65
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

este o functie continua de timp), atunci iC(t) va avea discontinuitati finite. Daca 0 atunci e(t) devine

functia treapta unitate care are o discontinuitate n t=0 si iC(t) nu mai este marginit. Cand 0 dreptunghiul isi mentine aria unitara latimea sa tinzand catre zero si inaltimea sa spre infinit. Semnalul obtinut astfel se numeste impuls unitar sau impuls Dirac si se noteaza (t).

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Functia (t) are o singularitate n t=0 si este nula pentru t0. Se poate arata usor ca pentru orice 1 si 2 strict pozitivi.

FyTek, Inc.
3.2.3.3. Caracterul nedisipativ (fara pierderi)

+ 2 (t )dt = 1 1

Energia pe care o primeste un rezistor liniar cu R>0 n intervalul de timp [t1, t2 ] este: t2 t2 t2 WR [ t 1 , t 2 ] = p( t ) dt = u( t )i ( t ) dt = Ri 2dt . Evident W[t1, t2] 0 indiferent de semnul lui i(t). t t1 t1 1 Daca rezistorul este neliniar si pasiv [u(t)i(t)0] rezultatul este acelasi: rezistorul pasiv primeste energie din circuitul n care este conectat si aceasta energie se transforma n mod ireversibil n caldura (se disipa). Spunem ca rezistorul pasiv este un element de circuit disipativ (cu pierderi). Energia absorbita de un condensator liniar n intervalul de timp [t1, t2 ]este
2 WC [ t 1 , t 2 ] = u( t )i ( t ) = t 1 t t u ( t2 ) 2 du( t ) 2 C 2 C dt u( t ) dt = Cudu = 2 [ u ( t 2 ) u ( t1 )] t u( t1) 1

66
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Daca u(t) este periodica de perioada T si t2=t1+T, atunci WC[t1, t2]=0 si energia medie absorbita de condensator intr-o perioada este nula. Aceasta inseamna ca puterea absorbita este pozitiva numai pe anumite subintervale din perioada T, n celelalte subintervale puterea absorbita fiind negativa. Deci condensatorul nu disipa energia ci o acumuleaza si apoi o reda circuitului n care este conectat. Un astfel de element de circuit este nedisipativ (fara pierderi). Pentru un condensator controlat n sarcina [u=u(q)] rezultatul este similar:
t2 t2 q ( t2 ) dq ( t ) WC [ t1 , t 2 ] = u( t )i ( t ) = u[ q ( t )] dt = u( q ) dq = 12 , unde A12 este aria din figura. dt t1 t1 q ( t1)

Daca q(t2) =q(t1 + T ) atunci A12 = 0 si WC [t1, t2] = 0.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Similar se poate arata ca o bobina liniara si o bobina neliniara controlata n flux sunt nedisipative. Pentru bobina liniara
t t i ( t2 ) 2 2 di ( t ) L W L [ t1 , t 2 ] = u( t )i ( t ) dt = L i ( t ) dt = Lidi = [i 2 ( t 2 ) i 2 ( t1 )] dt 2 t t i ( t1) 1 1

si pentru bobina neliniara controlata n flux cu caracteristica i=i()


t

FyTek, Inc.
Din aceaste relatii rezulta ca n regim periodic (u(t) si i(t) sunt functii periodice de perioada T)

t ( t2 ) 2 2 d ( t ) L W L [ t1 , t 2 ] = u( t )i ( t ) dt = i[( t )] dt = i ( )d = [i 2 ( t 2 ) i 2 ( t1 )] = 12 dt 2 t t ( t1) 1 1

la un element de circuit fara pierderi tensiunea si curentul trec prin valoarea zero la momente de timp diferite. Altfel produsul u(t)i(t) ar fi tot timpul pozitiv sau negativ si W[t1, t2] ar fi nenula pe o perioada. De exemplu, n regim sinusoidal tensiunea unui condensator liniar este u(t)=U sint si

67
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

curentul este i(t)=C cost=C sin(t +/2) deci u(t) si i(t) trec prin zero la momente de timp distantate cu t = /2. Fie un condensator liniar cu capacitatea C>0 care in momentul t1 este conectat la un circuit .

Stiind ca u(t1)=U, energia absorbita de condensator este WC=[t1,t2]=

C 2 [ u ( t 2 ) U 2 ] . Daca 2

u ( t2 ) < U , atunci WC [t1, t2 ] < 0 si condensatorul cedeaza energie circuitului la care este conectat.

Daca u(t2) = 0 condensatorul va ceda valoarea maxima a energiei WCmax [t1, t2 ]=

CU 2 . Deoarece 2

aceasta este valoarea maxima a energiei of March 31, 2008 19:23:04 FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as ce se poate extrage din condensator este normal sa spunem ca energia acumulata intr-un condensator liniar de capacitate C incarcat la tensiunea U este EC =
CU 2 Q2 . Similar se poate arata ca energia acumulata intr-o bobina liniara de inductivitate L prin = 2 2C

LI 2 2 care trece curentul I este E L = = . 2 2L


Q

FyTek, Inc.
0

Pentru un condensator neliniar controlat n sarcina a carui caracteristica u=u(q) trece prin origine energia acumulata este EC = u ( q ) dq =

Pentru o bobina neliniara controlata n flux a carei caracteristica i = i() trece prin origine energia

acumulata este E L ( ) = i ( )d = 0

68
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

3.2.4 Bobinele cuplate

Bobinele cuplate se utilizeaza in circuitele de comunicatii si in echipamentele de masura. Transformatoarele electrice construite cu bobine cuplate au o importanta deosebita in transmiterea energiei electrice intre generatoare si utilizatori. Motoarele si generatoarele electrice se modeleaza prin bobine cuplate cu parametri variabili in timp.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

exista doua infasurari obtinandu-se astfel un diport. Daca la bornele de intrare 1,1' se conecteaza un generator si bornele de iesire 2,2' sunt in gol (i2=0), in infasurarea 1 apare curentul i1(t) care determina un camp magnetic in tor (variabil in timp daca tensiunea aplicata este variabila in timp), respectiv un flux magnetic variabil in timp. Conform legii inductiei electromagnetice, acest flux va determina aparitia unei tensiuni u2(t) intre bornele 2 si 2. Doua bobine cuplate magnetic se reprezinta astfel:

FyTek, Inc.

Se considera un tor din material feromagnetic (ferita sau tole dintr-un otel special). Pe acest tor

Un model liniar al acestui dispozitiv este dat de un sistem de ecuatii liniare care leaga curentii i1, i2 si fluxurile 1, 2 prin bobinele 1 si 2. Acest sistem reprezinta ecuatia constitutiva a bobinelor liniare cuplate:

1 = L11 i1 Mi2

69
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

2 = L22i2 Mi1.
unde L11 si L22 sunt inductivitatile proprii ale celor doua infasurari si M este inductivitatea mutuala dintre infasurari. Termenii L11 i1 si L22i2 reprezinta fluxurile proprii ale bobinelor 1 si 2 iar termenii Mi2 si Mi1 reprezinta fluxurile mutuale. In teoria campului electromagnetic se arata ca fluxul propriu si fluxul mutual sau se aduna in ambele bobine, sau se scad in ambele bobine. Ca urmare semnele atasate

lui M sunt sau amandoua + sau amandoua -. De exemplu pentru bobina 1 din figura, cu sensurile date pentru i1 si i2 fluxul Demo Versioni1 si as of March 31, M i2 sunt orientate n acelasi sens si deci M se FyTek's PDF Meld propriu L11 8.1 fluxul mutual 2008 19:23:04 considera cu semnul +. Daca i2 are sensul invers celui din figura, atunci fluxul mutual este orientat invers fata de cel propriu si M se considera cu semnul -.

cei doi curenti i1 si i2 ataca la fel bornele polarizate (ambii intra sau ambii ies din aceste borne), atunci in ecuatii se considera +M, iar daca i1 si i2 ataca in mod diferit aceste borne (un curent intra prin borna polarizata si celalalt curent iese prin borna polarizata) atunci in ecuatii se considera -M. Ecuatia constitutiva a bobinelor cuplate se scrie matriceal [] = [L][I]
L11 unde L = M
M este matricea inductivitatilor. L22 d 1 d 2 si u2 = aceste relatii reprezentand ecuatia de dt dt

FyTek, Inc.
Tensiunile u1 si u2 sunt date de u1 =
di di u1 ( t ) = L11 1 M 2 dt dt di di u2 ( t ) = L22 2 M 1 dt dt

Pentru a preciza semnul lui M se foloseste reprezentarea bobinelor cu borne polarizate: daca

functionare a bobinelor cuplate. Utilizand ecuatia constitutiva a bobinelor liniare rezulta:

70
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

sau, matriceal, [U ] = [ L][ I ] Daca nodurile 1' si 2' sunt legate intre ele atunci se poate obtine un diport echivalent cu trei bobine necuplate. Deoarece i=i1+i2, calculand u1(t) n diportul echivalent rezulta:
u1 ( t ) = L11 di di di di dil1 di di1 di M 1 + M ( 1 + 2 ) = L11 + M 2 . Similar rezulta u2 ( t ) = L22 2 + M 1 . dt dt dt dt dt dt dt dt

Similar cu elementele dipolare, pentru a calcula energia acumulata se considera conditii initiale
FyTek's PDF i2(0)=0, respectiv 1 as of si 2(0)=0). Se calculeaza nule (i1(0)=0 siMeld Demo Version 8.1(0)=0 March 31, 2008 19:23:04 energia absorbita de bobine intr-

un interval de timp T:

T T di di di di W M = [ u1 ( t )i1 ( t ) + u2 ( t )i 2 ( t )]dt = [ L11 1 i1 + M 2 i1 + L22 2 i 2 + M 1 i 2 ]dt dt dt dt dt 0 0 1 2 2 = [ L11i1 ( T ) + L22 i 2 ( T ) + 2 Mi1 ( T )i 2 ( T )] 2

FyTek, Inc.
W M ( I1 , I 2 ) = 1 2 2 2 [ L11 I1 + L22 I 2 ] + MI1 I 2 2

Energia acumulata n bobine la momentul T poate fi calculata ca energia cedata de bobine n transformarea de la starea initiala la starea finala i1(T)=I1, i2(T)=I2.

Din considerente fizice energia magnetica acumulata WM(I1, I2) este pozitiva pentru orice I1, I20. Rezulta ca L este pozitiv definita, deci minorii principali ai matricei L sunt pozitivi adica L110, L11L22 -M2 0. Inductivitatea mutuala se poate defini in functie de coeficientul de cuplaj k = M . Din L11 L22

L11L22 M2 rezulta ca k <1. Valoarea k=0 corespunde bobinelor necuplate, iar valoarea k=1 corespunde cuplajului perfect.
71
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

n cazul mai multor bobine cuplate se obtin ecuatii similare. De exemplu trei bobine liniare cuplate au ecuatia de functionare
u1 ( t ) L11 u (t = M 2 12 u 3 ( t ) M 13 M 12 L22 M 23 M 13 di1 ( t ) / dt M 23 . di 2 ( t ) / dt L33 di 3 ( t ) / dt

In teoria campului electromagnetic se demonstreaza relatia Mjk=Mkj (proprietatea de simetrie a matricei inductivitatilor). Ecuatia de functionare a unui sistem de bobine neliniare cuplate se obtine din relatiile
uk = d k dt

si ecuatiile constitutive. De exemplu pentru doua bobine neliniare controlate n curent cu


d 1 1 di1 1 di2 = + si i1 dt i2 dt dt

ecuatiile constitutive 1 = 1 ( i1 , i2 ), 2 = 2 ( i1 , i2 ) rezulta: u1 =

u2 =

d 2 2 di1 2 di2 = + . dt PDF Meld Demoi2 dt 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 i1 dt Version FyTek's

Un circuit de ordinul intai contine un singur element dinamic. Ca urmare un astfel de circuit este format dintr-un dipol rezistiv N conectat cu elementul dinamic.

FyTek, Inc.
3.3.1. Introducere

3.3 Circuite de ordinul intai

Un circuit liniar de ordinul intai contine elemente liniare de circuit (rezistoare, surse comandate liniar, elementul dinamic) si surse independente. Dipolul rezistiv liniar N are un generator echivalent de tensiune si/sau un generator echivalent de curent n raport cu bornele elementului dinamic. Daca acest circuit echivalent contine numai sursa (Rech=0 n cazul generatorului echivalent de tensiune si Rech= n cazul generatorului echivalent de curent) atunci tensiunea sau curentul elementului dinamic sunt cunoscute si raspunsul

72
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

circuitului poate fi calculat foarte simplu. De exemplu daca

uc = e( t ) atunci

ic = C

i c = i s ( t ) atunci =

1 ( ) + ( 0) 0

de sau daca dt

n cazul general 0<Rech< , N are atat un generator echivalent de tensiune cat si unul de curent. Rezulta ca este suficient sa consideram numai urmatoarele doua tipuri de circuite liniare de ordinul I.

Ecuatiile acestor circuite sunt:

Ri c + uc = e( t )

duc dt di L i duc u e( t ) i (t) = c + = L + s dt RC RC dt GL GL di du Daca i = x, L = x, GL = , i s ( t ) = s( t ) Daca uc = x, c = x, RC = , e( t ) = s( t ) L FyTek's PDFdt Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04dt x s( t ) x s( t ) atunci x = + atunci x = + ic = C

Gu L + i L = i s ( t ) di uL = L L dt

unde x este variabila de stare a circuitului, este constanta de timp a circuitului si s(t) parametrul sursei independente echivalente. 3.3.2.Circuite liniare cu surse independente de curent continuu Aceste circuite contin numai surse independente de curent continuu deci e(t)=E=ct sau is(t)=Is=ct.

FyTek, Inc.
Deci toate circitele liniare de ordinul intai satisfac ecuatia

x=

x s( t ) +

dx = 0 atunci x ia valoarea x(t)=E sau x(t)=Is numita si stare de echilibru. Ecuatia circuitului dt x x( t ) C devine x = + . Determinam solutia acestei ecuatii pentru t[t0 ,+) cunoscand conditia initiala x(t0). Solutia este formata din x doi termeni: solutia ecuatiei omogene xv si o solutie particulara xp : x=xv +xp , x + = 0 . Stiind ca xv (t t0 ) este de forma x v = Ae , rezulta: t t (t t0 ) ( t t 0 ) Ae 0 1 Ae + = 0 deci = si x v = Ae
Daca

73
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Solutia este determinata numai daca se cunoaste conditia initiala x(t0 ). x( t 0 ) = A + x( t ) deci A = x( 0) x( t ) si

t t 0 Solutia particulara este constanta (de forma termenului liber) x p = x( t ) , deci. x = Ae + x( t ) . t t 0 x( t ) = x( t ) + [ x( t 0 ) x( t )]e

Aceasta relatie se mai poate scrie:

Se observa ca daca starea initiala este chiar starea de echilibru [x(t0 )=x(t)] atunci solutia ramane n aceasta stare. Se disting doua cazuri n care comportarea solutiei este diferita: >0 si <0. 10 >0 In acest caz diferenta intre x(t0 ) si x(t) scade exponential n timp si pentru t x(t)x(t) deci starea de echilibru se obtine pentru t

t t 0 x(t ) x(t ) = [ x(t ) x(t )]e 0

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Tangenta n t=t0 la x(t) tre00ce prin punctul (t0+,x(t)). Intr-adevar x ( t0 ) = tg =

figura.

FyTek, Inc.

x ( t 0 ) x ( t ) asa cum rezulta atat din calculul derivatei cat si din

Dupa trecerea a cinci constante de timp se atinge practic valoarea x(t). 20 <0 n acest caz diferenta intre x(t0 ) si x(t) creste exponential n timp. Se observa ca pentru t - se atinge starea de echilibru. Cand t solutia tinde spre o valoare infinita. Similar cu cazul >0 se poate arata ca tangenta la x(t) n t0 trece prin punctul [t0 -, x(t)].

Se poate arata ca orice tensiune sau curent din circuitul liniar de ordinul intai are o variatie similara n timp cu x(t). Fie circuitul cu condensator n care x(t)=uc (t).

74
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

n circuitul rezistiv liniar N se aplica teorema superpozitiei considerand condensatorul inlocuit cu o sursa ideala de tensiune uc (t)= uc (t)+[ uc (t0 )- uc (t)] e O tensiune oarecare din circuit uk (t) se poate scrie ca: u k ( t ) = H 0 u c ( t ) + H m E m + K n I sn
toate sursele toate sursele de tensiune de curent
t t0

(1)

Pentru t=t0

u k ( t 0 ) = H 0uc ( t 0 ) + H mE m + K nI sn
toate sursele de tensiune toate sursele de curent

(2)

Pentru t=t

u k ( t ) = H 0uc ( t ) + H mE m + K nI sn (3)
toate sursele de tensiune toate sursele de curent

Scazand relatiile (3) si (2) obtinem

Scazand relatiile (1) si (3) si tinand seama de (4) rezulta:

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

u k ( t ) u k ( t 0 ) = H 0[ uc ( t ) uc ( t 0 )]

(4)

adica orice tensiune din circuit variaza similar cu uc (t). Similar se poate arata ca si orice curent are acelasi tip de variatie n timp. n acest tip de circuite comportarea la t=t este o comportare n curent continuu. Daca marimile sunt invariabile n timp atunci o bobina cu ecuatia de functionare u cu R=0; un condensator cu ecuatia de functiune i

t t t t 0 0 u k ( t ) u k ( t ) = H 0 uc ( t ) uc ( t ) + [ uc ( t ) uc ( t 0 )]e = [ u k ( t ) u k ( t 0 )]e

FyTek, Inc.
t t 0 4. Se determina r(t) cu relatia r ( t ) = r ( t ) + [ r ( t ) r ( t 0 )]e
3.3.3. Circuite liniare cu surse cu parametri constanti pe intervale de timp

di = L L = 0 este echivalenta cu un rezistor L dt

du = C C = 0 este echivalent cu un rezistor cu R=. C dt

Din cele aratate pana acum rezulta o metoda simpla de determinare a unui raspuns r(t) al unui circuit de ordinul intai. Aceasta metoda are urmatoarele etape: 1. Se inlocuieste elementul dinamic cu o sursa independenta (condensatorul se inlocuieste cu o sursa de tensiune uc (t0 ) si bobina se inlocuieste cu o sursa de curent iL (t0 )) si se calculeaza r(t0 ). 2. Se inlocuieste condensatorul cu un rezistor cu R= sau bobina cu un rezistor cu R=0 si se calculeaza r(t). 3. Se determina rezistenta echivalenta R intre bornele elementului dinamic a circuitului N pasivizat si se calculeaza =RC sau =

L . R

75
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Analiza acestor circuite se face ca in paragraful precedent pe fiecare interval de timp in care sursele independente au parametri constanti. Se incepe cu intervalul [t0, t1], apoi valoarea x(t1) se considera ca stare initiala pentru analiza pe intervalul [t1, t2] s.a.m.d. Starea initiala si starea de echilibru se schimba pentru fiecare interval. In momentul tj , comun intervalelor [tj-1, tj] si [tj, tj+1] cel putin o sursa independenta are un salt. Desi unele marimi din circuit vor avea un salt in tj, daca presupunem ca curentul prin condensator (tensiunea la bornele bobinei) este marginit, atunci conform proprietatii de continuitate u c (t j ) = u c (t j + ) (i L (t j ) = i L (t j + ) . Aceasta proprietate permite determinarea starii initiale

x (t j + ) ca fiind egala cu valoarea x (t j ) determinata in analiza pe intervalul [t j 1 , t j ].


Exemplu: Fie circuitul din figura a cu e(t) ca in figura b.

Daca 0 atunci e( t ) ( t ) (impulsul Dirac unitar). Calculand raspunsul uc ( t ) la excitatia e ( t ) vom obtine pentru 0 raspunsul la ( t ) . Presupunand starea initiala nula uc ( 0 ) = 0 , rezulta uc ( 0 + ) = 0 . Pentru intervalul

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

t 1 e e . Pentru intervalul [ ,+] starea initiala este u ( ) siu (t ) = 0 . Rezulta uc ( t ) = c c Daca 0 obtinem raspunsul la impulsul Dirac unitar t 1 e t t 1 t 1 e u (t ) = lim e = e lim = e c 0 0 1 Pentru intervalul [ ,+] starea initiala este uc ( ) si uc ( t ) = 0 . Rezulta: u c (t) = 1 e e t . Daca 0 obtinem raspunsul la impulsul Dirac unitar:

uc ( ) =

FyTek, Inc.
1 e 2 1 [0, ] uc ( 0) = 0 t = + uc ( t ) =
.

1 e si uc ( t ) = .

Deci

u ( t ) = lim c 0

1 e

4 1 e t t t 1 unde am folosit regula lui lHospital. = e =e e lim 0 1

76
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Excitatia si raspunsul sunt date in figurile a si b. Excitatia (t ) joaca un rol important in analiza circuitelor (vezi capitolul 7). O alta forma remarcabila a excitatiei este treapta unitate 1(t)

RaspunsulPDF Meldcircuit Version 8.1 unitate se obitne considerand uc ( t ) pe intervalul [0, ] pentru FyTek's acestui Demo la treapta as of March 31, 2008 19:23:04
t = 1 adica uc1 ( t ) = 1 e . Se observa ca u ( t ) = ( uc1 ( t ))' , deci raspunsul la impuls Dirac unitar c

se obtine prin derivarea in raport cu timpul a raspunsului la treapta unitate. Se poate demonstra (vezi capitolul 7) ca aceasta proprietate este valabila pentru orice circuit liniar cu stare initiala nula.
3.3.4. Circuite liniare cu surse variabile in timp

FyTek, Inc.
C x(t ) =

Un circuit liniar de ordinul intai cu surse independente variabile in timp are un generator echivalent de tensiune si/sau de curent cu e(t) sau is (t ) de forma arbitrara. Variabila de stare satisface ecuatia
x ( t ) s( t ) + unde s(t) este e(t) sau is (t ) . Fiind data o stare initiala x (t 0 ) solutia

t t 0 t 1 t t ' + e s ( t ' )dt ' . ecuatiei este: x ( t ) = x ( t 0 ) e t 0 Daca t=t0 rezulta x(t)=x(t0). Daca t>t0 se poate arata ca solutia verifica ecuatia circuitului. Intradevar:

77
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

' t t0 t t t t t t' x( t 0 ) x( t 0 ) 0 e e C x( t ) = e + e e s( t ' ) dt ' = t 2 0 t d x ( t ) s( t ) C (Am folosit relatia + . f ( t ' ) dt ' = f ( t ) ). Evident x (t ) = dt t 0 Raspunsul circuitului contine doi termeni:

t t t t' e e s( t ). e s( t ' ) dt '+ t0

t t 0 x ( t 0 )e care se obtine pentru s(t)=0 si se numeste raspunsul la excitatie nula. t 1 t t ' e s( t ' )dt ' care se obtine pentru x ( t 0 ) = 0 si se numeste raspunsul la stare initiala nula. t 0 Observatii i) raspunsul complet poate fi considerat ca superpozitia a doua raspunsuri: raspunsul la excitatie nula care depinde numai de starea initiala si raspunsul la stare initiala nula care depinde numai de excitatie
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

este foarte mic; rezulta ca valorile excitatiei la momente anterioare lui t cu mai mult de 5 nu influienteaza raspunsul la momentul t adica circuitul memoreaza practic numai ultimele 5 constante de timp din evolutia sa iii) in cazul unui circuit cu < 0 influenta valorilor excitatiei s(t) este cu atat mai mare cu cat momentul t este mai indepartat de momentul t in care se calculeaza raspunsul t 1 iv) deoarece raspunsul la impuls Dirac unitar este h( t ) = e (vezi paragraful 3.3.3.) rezulta ca raspunsul la stare initiala nula se poate scrie

FyTek, Inc.
t0

ii) in cazul unui circuit cu > 0 pentru valori ale lui t astfel incat t t ' >> factorul e

t t '

h(t t ') s(t ')dt ' .

3.3.5. Circuite liniare cu comutatoare

Presupunem ca circuitul rezistiv contine comutatoare a caror stare [inchis (R=0) sau deschis (R=)] este specificata pentru orice t t0. Considerand fiecare interval de timp in care starea tuturor comutatoarelor ramane neschimbata, analiza unui astfel de circuit se poate face ca in paragraful 3.3.3.,

78
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

eventual utilizand pe fiecare interval rezultatul obtinut in paragraful 3.3.4. Evident, prin modificarea starii comutatoarelor se modifica si constanta de timp a circuitului.
3.3.6. Circuite cu rezistoare liniare pe portiuni

Fie un circuit cu elemente invariante in timp care contine rezistoare liniare pe portiuni. Ca urmare, caracteristica tensiune-curent a partii rezistive (conectate la bornele elementului dinamic)

va fi liniara pe portiuni. De exemplu, in circuitul din figura a, N are carcteristica din figura b. u(t) si i(t) iau valori astfel incat punctul de coordonate [u(t), i(t)] se deplaseaza pe caracteristica din figura b
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

plecand din uc (0) astfel incat sa fie satisfacuta ecuatia i (t ) = C

deplasarea se face pe portiunile liniare ale caracteristicii lui N, pentru fiecare portiune se pot folosi metodele prezentate anterior. Din ecuatia de functionare a condensatorului rezulta u =
i deci daca C

i > 0 u < 0 deci valorile lui u scad, iar daca i < 0 u > 0 deci valorile lui u cresc. Aceasta inseamna ca deplasarea punctului de functionare pe caracteristica din figura b se poate face numai in sensul sagetilor. Pentru o conditie initiala data punctul de functionare se deplaseaza pe o anumita portiune a caracteristicii lui N pana in punctul de echilibru care este, in acest caz, originea (u = 0 u = 0, i = 0) . Aceasta portiune a caracteristicii parcursa de punctul de functionare se numeste parcurs dinamic. Analiza acestui circuit se face initial pentru portiunea liniara III a caracteristicii (intre u c = u c ( 0) si u c = u c (1) ), apoi pentru portiunea II (intre u c = u c (1) si u c = u c ( 2) ), si in

FyTek, Inc.

du(t ) . Avand in vedere ca dt

final pe portiunea I cu starea initiala uc ( 2 ) . Pe fiecare portiune liniara circuitul neliniar are cate un circuit echivalent liniar. Se remarca faptul ca pentru portiunea II circuitul echivalent liniar are un rezistor cu R<0 deci < 0 , in timp ce pe portiunile III si I > 0 .

79
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Similar se poate analiza un circuit cu bobina si rezistor liniar pe portiuni controlat in curent. Parcursul dinamic se poate determina din ecuatia i (t ) =
1 u(t ) deci daca u>0, i creste iar daca u<0, i L

scade. Punctul de echilibru P0 se gaseste pe axa u=0 (di/dt =0 u=0), spre deosebire de

circuitul cu condensator unde acesta va fi plasat obligatoriu pe axa i=0. Observatii: FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 i) un circuit format dintr-un condensator si un rezistor liniar pe portiuni care nu este controlat in tensiune poate avea o comportare speciala; fie circuitul din figura a al carui parcurs dinamic este dat in figura b.

FyTek, Inc.

Daca circuitul pleaca din starea initiala u(0) si punctul de functionare ajunge in Q1 circuitul nu mai poate evolua in continuare. Un astfel de punct (cum este si Q2) se numeste punct de impas. ii) observatii similare se pot face si pentru circuitele cu bobina liniara si rezistor care nu este controlat in curent. iii) circuitele de ordinul intai cu rezistoare liniare pe portiuni folosesc la realizarea oscilatoarelor de relaxare, multivibratoarelor, bazelor de timp, etc.

80
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

3.4. Circuite de ordinul doi 3.4.1. Introducere Circuitele care contin doua elemente dinamice ( doua condensatoare, doua bobine sau un condensator si o bobina) se numesc circuite de ordinul doi. Un circuit liniar de ordinul doi contine rezistoare liniare, elemente dinamice liniare, surse comandate liniar si surse independente. Un astfel de circuit poate fi caracterizat prin ecuatia de stare x = Ax + u( t ) cu
x x = 1 vectorul var iabilelor de stare ( u C pentru condensatoare si i L pentru bobine) x 2 u (t) u( t ) = 1 vectorul marimilor de int rare u2 ( t ) a a A = 11 12 matricea de stare a 21 a 22

Ecuatiei de stare x = Ax + u( t ) ii corespund ecuatii diferentiale scalare de ordinul doi pentru x1si x2:
.. . x = T x x + u a (t )cu conditia a 0 1 1 1 12 .. . Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 FyTek's PDF x + u (t )cu conditia a x =T x 0 2 2 21 b 2

FyTek, Inc.
. ua ( t ) = a 22 u1 ( t ) + a12 u2 ( t ) + u ( t ) 1 . u ( t ) = a 22 u1 ( t ) a11u2 ( t ) + u ( t ) b 2

unde: T=a11+a22 se numeste urma matricei A, =a11a22-a12a21 este determinantul matricei A si

Daca a12=a21=0 ecuatia de stare se reduce la doua ecuatii diferentiale de ordinul intai. Pentru a deduce ecuatiile de ordinul II se considera a120, a210 si se deriveaza in raport cu timpul ecuatia de stare

.. . . . x1 = a x + a x + u1 (t ) 11 1 12 2 . . Se inlocuiesc x si x cu expresiile date de ecuatia de stare si rezulta: 1 2 .. . x = a11 ( a11 x1 + a12 x 2 + u1 ( t )) + a12 ( a 21 x1 + a 22 x 2 + u2 ( t )) + u ( t ) 1 1 .. . x 1 = ( a112 + a12 a 21 ) x1 + ( a11a12 + a12 a 22 ) x 2 + a11u1 ( t ) + a12 u2 ( t ) + u 1 ( t ) 1 dar a12 x 2 = x a11 x1 u1 ( t ) 1 .. . . 2 x = ( a11 + a12 a 21 ) x1 + ( a11 + a 22 )( x 1 a11 x1 u1 (t )) + a11u1 ( t ) + a12 u 2 ( t ) + u ( t ) 1 1 .. . . x = ( a11 + a 22 ) x (a11a 22 a12 a 21 ) x1 a 22 u1 (t ) + a12 u2 (t ) + u ( t ) 1 1 1
81
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

In mod similar se obtine si ecuatia de ordinul doi pentru x2.


3.4.2. Scrierea ecuatiilor de stare ale circuitelor liniare

Orice circuit liniar invariant in timp de ordinul doi poate fi considerat ca un cuadripol diport rezistiv liniar N (care contine rezistoare liniare si surse independente) cu elementele dinamice conectate la porti. Se urmareste scrierea unui sistem de doua ecuatii diferentiale de ordinul intai avand ca necunoscute variabilele de stare (tensiunile condensatoarelor si curentii prin bobine).
Circuitul cu doua condensatoare

Pentru fiecare condensator se poate scrie


i i . . u = 1 u = 2 1 C 2 C2 FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 1

Daca N are o solutie unica pentru orice u1, u2

FyTek, Inc.
atunci N are o reprezentare controlata in tensiune (vezi paragraful 2.4.3.3.):

i1 i = 2

g11 g12 u1 i s1 ( t ) g + i ( t ) 21 g22 u2 s2

Se exprima i1 si i2 in functie de u1 , C1 si , u 2 , C2 si se obtine:


u. 1 = . u2 g11 C1 g21 C2 is ( t ) g12 1 C1 u1 C1 + g22 u i s ( t ) 2 2 C2 C 2

ceeace reprezinta ecuatiile de stare pentru acest circuit.


Circuitul cu doua bobine

82
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

di di 2 Pentru fiecare bobina se scrie: u = L 1 , u = L 1 1 dt 2 2 dt Daca N are o solutie unica pentru orice i1, i2 , atunci N are o reprezentare controlata in curent (vezi paragraful 2.4.3.3.) si ecuatia de stare este:
r11 . i1 = L1 . r i 2 21 L2 us ( t ) r12 1 L1 i1 L1 + r22 i us ( t ) 2 2 L L2 2

Circuitul cu o bobina si un condensator


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
(vezi capitolul 2) si ecuatia de stare este:
h11 . u 1 C1 . = h i 2 21 L2 is ( t ) h12 1 C1 u1 C1 + h22 i us ( t ) 2 2 L L2 2

. . Tensiunea la bornele bobinei este u2 = L i si curentul prin condensator este i1 = C u . 2 1

Daca N are o solutie unica pentru orice u1 si i2 atunci N are o reprezentare hibrida corespunzatoare

3.4.3. Raspunsul unui circuit liniar la excitatie nula

In cazul excitatiei nule u(t)=0 ecuatia de stare devine . x = Ax . x a x a sau . 1 = 11 12 1 a a 22 x 2 x 2 21

83
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Primul pas pentru rezolvarea ecuatiei de mai sus este determinarea valorilor proprii 1 si 2 ale matricei A. 1 si 2 sunt solutiile ecuatiei.
a det 11 a 21

a12 = 2 ( a11 + a 22 ) + ( a11a 22 a12a 21) = 2 T + = 0 a 22

s1,2 =

T 2

2
1 2 T atunci s1s2 4

s1 si s2 sunt frecventele naturale ale circuitului (vezi capitolul 7). Daca

sunt sau numere reale sau numere complex conjugate. Pasul urmator in rezolvarea ecuatiei de stare este determinarea unor vectori proprii 1 si 2 unde
1 = 11 si 2 = 21 22 12

Prin definitie 1 si 2 sunt doi vectori nenuli care satisfac relatiile: A 1 = s1 1 si A 2 = s 2 2 .


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Daca se cunosc valorile proprii s1s2 si vectorii asociati lor 1 si 2 solutia ecuatiei de stare poate
st s t fi scrisa x( t ) = ( k 1e 1 ) 1 + ( k 2 e 2 ) 2 unde k1 si k2 sunt constante arbitrare determinate de . st s t st s t x( t ) = ( k1e 1 ) s11 + ( k 2e 2 ) s2 2 = ( k1e 1 )A1 + ( k 2e 2 ) A 2 = Ax.

FyTek, Inc.
conditiile initiale x(0). Intr-adevar
3.4.4. Comportarea calitativa a unui circuit liniar cu excitatie nula

Solutia x(t) are doua componente: x1(t) si x2(t). Evolutia circuitului plecand de la o stare initiala (x1(0), x2(0)) poate fi reprezentata printr-o curba in planul de coordonate x1, x2 (planul

fazelor). Aceasta curba se numeste traiectorie si se obtine eliminand timpul din expresiile lui x1(t)
si x2(t).

84
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Evolutia circuitului corespunzatoare mai multor stari initiale poate fi reprezentata printr-o multime de traiectorii in planul fazelor. Aceste traiectorii formeaza un portret de faza.

Starea de echilibru este o stare initiala care ramane nemodificata in cursul evolutiei
circuitului. Aceasta stare corespunde unui punct de echilibru x1Q, x2Q din planul fazelor astfel incat daca x1(0)=x1Q si x2(0)=x2Q atunci x1(t)=x1Q si x2(t)=x2Q. In consecinta, in punctul de echilibru avem x1 = 0 si
x 2 = 0.

Punctele de echilibru se pot determina rezolvand sistemul de ecuatii Ax=0 adica a11 a 21 a12 x1Q =0 a 22 x 2 Q

Daca 0 acest sistem admite numai solutia banala si originea este singurul punct de echilibru adica x1Q = x2Q =0. Daca =0 atunci avem o infinitate de puncte de echilibru care satisfac ecuatia a11 x1Q +a12 x2Q =0. In continuare vom arata ca doua traiectorii nu se pot intersecta intre ele intr-un punct care
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

nu este punct de echilibru. Fie un circuit neliniar de ordinul doi avand ecuatiile de stare
C x1 = f 1 ( x1 , x 2 ) si C x 2 = f 2 ( x1 , x 2 ) . Panta tangentei la traiectorie

FyTek, Inc.
x f (x , x ) dx 2 poate fi calculata ca 2 = 2 1 2 ceea ce reprezinta o valoare unica intr-un punct dat. x1 f 1 ( x1 , x 2 ) dx1

Intr-un punct de intersectie a doua traiectorii ar exista, in mod evident, doua pante, deci traiectoriile nu se pot intersecta. De la aceasta regula fac exceptie punctele de echilibru in care
f 1 ( x1 , x 2 ) = 0 si f 2 ( x1 , x 2 ) = 0 deci

dx 2 0 = (nedeterminat) si deci pot exista mai multe pante. dx 1 0

Asa cum se va vedea in continuare portretul de faza, in care este reprezentata evolutia circuitului pornind din orice stare initiala, constituie o imagine sintetica a comportarii calitative a circuitului. st s t C Fie x ( t ) = k1e 1 1+ k 2 e 2 2 solutia ecuatiei de stare x = Ax cu valorile proprii s1 si s2 si vectorii proprii 1 si 2. Valorile proprii determina comportarea calitativa a circuitului. In continuare se discuta toate cazurile posibile pentru s1 si s2.

85
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Cazul 1.

Matricea A are valori proprii reale si distincte respectiv

T2 > si 0 si 4

T T2 T T2 s1 = + si s2 = . Exista trei posibilitati: 2 4 2 4

st s t a) s2<s1<0 Din expresia lui x ( t ) = k1e 1 1+ k2 e 2 2 se observa ca daca t + st st componenta k2 e 2 2 dispare rapid, iar k1e 1 1 dispare mai lent si traiectoriile devin paralele cu 1 si tind spre origine.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
2 . In acest caz se spune despre origine ca este un nod stabil.
este un nod instabil.

s t st Daca t atunci k 2 e 2 2 domina si k1e 1 1 dispare rapid si traiectoriile sunt paralele cu

st b) s1 > s2 > 0 Cu un rationament asemanator rezulta ca daca t +, k 1e 1 1 devine s t dominant si traiectoriile tind catre si sunt paralele cu 1 si daca t , k 2 e 2 2 devine dominant si traiectoriile pleaca din origine tangente la 2 . In acest caz se spune despre origine ca

86
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

st c) s2<0<s1 Daca t , componenta k1e 1 1 este dominanta si traiectoriile tind catre s t paralele cu 1 . Daca t , componenta k2 e 2 2 este dominanta si traiectoriile vin de la -.

paralel cu 2 . In acest caz se spune despre origine ca este un punct sa

Cazul 2 >

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

T2 si deci matricea A are valori proprii complex conjugate s1 = s2 * . 4

Deoarece A este o matrice cu elemente reale si vectorii 1 si 2 rezulta din relatiile

FyTek, Inc.
Deoarece x(0) este un numar real rezulta x ( 0) = k1 1 + k 2 2* R si deci k1 = k 2 * .
k = ke j si k = ke j , = + j si = * = j , r r i i 2 1 2 1 Notam 1 s1 = + j si s2 = j = s1 *

A 1= s1 1 si A 2 = s2 2 avem 1= 2 * .

Rezulta: j ( j t ) j ( + j )t ( r + j i ) + k e ( r j i ) = e e j ( + t ) j ( + t ) t j ( + t ) j ( + t ) = k e r (e +e e ) + j i (e ) = t r cos( + t ) i sin( + t ) = 2k e x(t ) = k e

Comportarea calitativa a circuitului in cazul valorilor proprii complex conjugate depinde de valoarea lui care se numeste constanta de atenuare. Exista trei posibilitati:

87
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

a) pentru =0 solutia ecuatiei de stare devine


i1 r1 x ( t ) = 2 k ( r cos( + t ) i sin( + t ) cu r = si i = i2 r 2

si portretul de faza este o elipsa care are pe i

si r drept directii conjugate. In acest caz

starea de echilibru x=0 se numeste centru si corespunde raspunsului fara pierderi. Cele doua variabile de stare vor fi: x1 ( t ) = A1 cos( t + 1 ) , x 2 ( t ) = A2 cos( t + 2 ) , unde A1 , A2 , 1, sunt constante. b)daca x(t ) = 2k e t <0 atunci solutia ecuatiei de stare
t
2

este tinde

[ r cos ( + t ) i sin( + t )]

si se observa ca la t , e

FyTek's PDF Meldzero siVersiontraiectoriile vor 31, spirale logaritmice care tind spre origine cand exponential la Demo toate 8.1 as of March fi 2008 19:23:04

t .

FyTek, Inc.
Starea de echilibru x=0 se numeste, in acest caz, focar stabil si corespunde raspunsului periodic amortizat. Cele doua variabile de stare vor fi de forma x1 ( t ) = A1e x 2 ( t ) = A2 e t cos( t + 2 ) , unde A1 , A2 , 1 , 2 sunt constante. t cos( t + 1 ) , c) daca > 0 x(t) are aceeasi expresie ca la punctul b iar portretul de faza contine spirale logaritmice care tind spre infinit cand t .

In acest caz, starea de echilibru x=0 este un focar instabil.

88
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

3.4.5. Ecuatiile de stare ale circuitelor neliniare

Ecuatiile de stare pentru un circuit neliniar de ordinul doi scrise sub forma

x = f1 ( x1 , x 2 , t ) se numesc ecuatii de stare in forma normala. x = f ( x, t )sau 1 x 2 = f 2 ( x1 , x 2 , t )


Scrierea ecuatiilor de stare in forma normala rezulta pentru orice circuit neliniar corect modelat. Multe metode numerice de rezolvare a ecuatiilor diferentiale neliniare sunt formulate pentru forma normala a ecuatiilor. In cazul in care circuitul contine numai elemente invariante in timp si surse independente de curent continuu, variabila timp nu mai apare explicit in ecuatii si acestea sunt de forma

x = f1 ( x1 , x 2 ) si se numesc ecuatii de stare autonome, iar circuitul se numeste x = f ( x) sau 1 x 2 = f 2 ( x1 , x 2 )


circuit autonom. Un circuit in care parametrii surselor independente sunt functii neconstante de
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

timp se numeste circuit neautonom.

Pentru scrierea ecuatiilor de stare se iau in considerare cele trei configuratii posibile:

FyTek, Inc.
Alegerea variabilelor de stare se face in functie de tipurile condensatoarelor si bobinelor neliniare: - pentru condensatoare controlate in tensiune, variabila de stare este tensiunea; - pentru condensatoare controlate in sarcina, variabila de stare este sarcina; - pentru bobinele controlate in curent, variabila de stare este curentul; - pentru bobinele controlate in flux, fluxul magnetic este variabila de stare. In continuare se procedeaza la fel ca in cazul circuitelor liniare. Daca presupunem ca diportul rezistiv N are o solutie unica pentru orice valori ale parametrilor surselor independente de la porti alese corespunzator, atunci exista urmatoarele reprezentari ale lui N: - reprezentarea controlata in tensiune (circuitul cu doua condensatoare) i1 = i1 (u1 , u2 , t ) i2 = i2 (u1 , u2 , t )

89
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

- reprezentarea controlata in curent (circuitul cu doua bobine) u1 = u1 (i1 , i2 , t ) u2 = u2 (i1 , i2 , t ) - o reprezentare hibrida (circuitul cu condensator si bobina) i1 = i1 (u1 , i2 , t ) u2 = u2 (u1 , i 2 , t ) care se utilizeaza la scrierea ecuatiilor de stare. Iata cateva exemple: i) Fie un circuit autonom cu doua condensatoare controlate in tensiune avand ecuatiile
< < constitutive q1 = q 2 (u1 ) si q 2 = q 2 (u2 ) . Exprimam pe i1 si i2 in functie de variabilele de stare
u1 si u2 :

dq1 dq dq (u ) C C = 1 u1 = C1 (u1 )u1 cu C1 (u1 ) = 1 1 dt du1 du1 dq (u ) dq dq C C i2 = 2 = 2 u2 = C2 (u2 )u2 cu C2 (u2 ) = 2 2 du2 dt du2 i1 =
< ( u , u ), u = FyTek's PDF Meld Demo Version as of March 31, 2008 19:23:04 C C si ecuatiile de stare sunt: u = 8.1 i

1 C1 ( u1 ) 1 1

1 < (u , u ) i C 2 (u 2 ) 2 1 2

FyTek, Inc.
constitutive
i 1 = q 1 , i 2 = q 2 si ecuatiile de stare sunt: C C C q1 = i<1 (u1 (q1 ), u2 (q 2 )) sau q1 = ~ (q1 , q 2 ) si q 2 = ~ (q1 , q 2 ). i1 i2

ii) Fie un circuit autonom cu doua condensatoare controlate in sarcina avand ecuatiile
< < u1 = u1 (q1 ) si u2 = u2 (q 2 ) . Variabilele de stare fiind q1 si q2 rezulta

iii) Fie un circuit autonom cu o bobina controlata in curent de ecuatie constitutiva


< 1= 1(i1 ) si o bobina controlata in flux de ecuatie constitutiva i2 = i2 ( 2 ). Exprimam pe

u1

si u2 in functie de variabilele de stare i1 si

tinand seama ca tensiunea asociata dupa

regula de la receptoare cu curentul din bobina este u =


1 1 ~ < u1 (i1 , i<2 ( 2 )) = u1 (i1 , 2 ) L1 (i1 ) L1 (i1 ) ~ C < 2 = u2 (i1 , i2 ( 2 )) = u2 (i1 , 2 ) iC1 = Celelalte cazuri se trateaza similar.

d . dt

3.4.6. Comportarea calitativa a unui circuit neliniar in jurul unui punct de echilibru

Starea de echilibru este data de solutiile ecuatiilor f 1 ( x1 , x 2 ) = 0 si

f 2 ( x1 , x 2 ) = 0.

Pentru circuite autonome neliniare curbele corespunzatoare celor doua ecuatii se pot intersecta in
90
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

mai multe puncte (puncte de echilibru) si deci exista mai multe stari de echilibru. In continuare se studiaza com-

portarea unui circuit neliniar autonom in jurul unui punct de echilibru Q( x1Q , x ). 2Q Conceptele de traiectorie si portret de faza introduse la studiul circuitelor liniare de ordinul doi pot fi utilizate si pentru circuitele neliniare. Traiectoria este curba care se obtine in planul
x1 x 2 eliminand pe t din expresiile x1 ( t ) si x 2 ( t ) . Acesata curba se poate vizualiza aplicand

semnalele x1 ( t ) si

x 2 ( t ) pe placile de deflexie pe verticala si pe orizontala ale unui osciloscop.

Portretul de faza ofera informatii despre comportarea calitativa a circuitului; de exemplu, o traiectorie inchisa inseamna ca circuitul oscileaza si o spirala care converge spre punctul de
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

echilibru inseamna ca oscilatiile sunt amortizate.

FyTek, Inc.
Se dezvolta f 1 si f 2 in serie Taylor in jurul punctului de echilibru Q( x1Q , x 2 Q ) .
x1 = f 1 ( x1Q , x 2 Q ) +

x = f 1 ( x1 , x 2 ) Ecuatiile de stare ale circuitului sunt: x = f ( x ) sau 1 x 2 = f ( x1 , x 2 )

f1 f1 ( x x 2Q )+... Q ( x1 x1Q ) + x1 x2 Q 2 f2 f2 ( x x 2 Q )+... x 2 = f 2 ( x1Q , x 2 Q ) + Q ( x1 x1Q ) + x1 x2 Q 2


Q este punctul de echilibru

Deoarece

f 1 ( x1Q , x 2 Q ) = 0 si

f 2 ( x1Q , x 2 Q ) = 0.

Notam

a11 =
x1 = x1 x1Q , x 2 = x 2 x 2Q si

f1 f1 si a12 = x1 Q x2 f2 x1
si a 22 =
Q

a 21 =

f2 x2

Daca se pot neglija termenii de ordin superior din dezvoltarea Taylor ecuatiile de stare se pot scrie: x1 = a11 x1 + a12 x 2 x 2 = a 21 x1 + a 22 x 2 Astfel s-a aproximat ecuatia de stare neliniara cu o ecuatie liniara in jurul punctului de echilibru.

91
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

In jurul punctului Q, portretul de faza al circuitului neliniar autonom este similar cu portretul de faza asociat acestei ecuatii liniare. Deci comportarea calitativa a circuitului neliniar in jurul unui punct de echilibru se poate studia cu ajutorul circuitului liniar asociat ecuatiei de stare de mai sus. Daca, de exemplu, pentru circuitul liniar originea este nod stabil sau instabil acelasi lucru se poate spune si despre punctul de echilibru al circuitului neliniar.Aceeasi afirmatie se poate face si pentru focare. Atunci cand originea este centru in ecuatiile neliniare intervin termenii de ordin superior care nu mai pot fi neglijati si nu se mai poate face interpretarea comportarii calitative a circuitului neliniar in functie de modelul liniarizat.
3.4.7. Oscilatii in circuitele neliniare

Orice raspuns al unui circuit autonom neliniar este determinat atat de starea initiala cat si de excitatii (sursele independente de curent continuu). Daca intr-un astfel de circuit exista cel putin un raspuns (tensiune sau curent) care este functie periodica de timp spunem ca circuitul oscileaza (este un oscilator).
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 RLC serie in care elementele Un oscilator simplu utilizat in multe aplicatii este circuitul

FyTek, Inc.
(uC(0) si I2(0)) determina o energie totala W ( 0) =

dinamice sunt liniare cu parametri pozitivi (L>0, C>0) si rezistorul este neliniar. Starea initiala
C 2 L uC ( 0) + iL 2 ( 0) 0 acumulata in elementele 2 2

dinamice la t=0. Daca rezistorul neliniar este strict pasiv (u I>0) acesta va absorbi o putere pozitiva care se va transforma ireversibil in caldura. Energia disipata de rezistor provine din W(0)

deci daca rezistorul este strict pasiv lim W ( t ) = 0 si uC (t ) t 0, iL (t ) t 0 deci nu t poate exista nici un raspuns periodic. Rezulta ca rezistorul trebuie sa fie activ. Se poate arata ca daca un rezistor controlat in curent cu ecuatia constitutiva u = u( i ) satisface conditiile
< i ) u( 0) = 0 < ii ) u'( 0) < 0 < iii ) lim u( i ) = + i < iv ) lim u( i ) = i

92
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

atunci circuitul RLC serie oscileaza. De exemplu caracteristica

se poate obtine cu un circuit cu un amplificator operational (vezi paragraful 2), iar caracteristica
u= i3 i are o alura similara. 3

Ecuatiile de stare ale circuitului RLC serie sunt


uC = = f 1 8.1 iL FyTek's PDF MeldCDemo Version( uC , as)of March 31, 2008 19:23:04 C iL

FyTek, Inc.
calitativa a circuitului in jurul originii se determina calculand elementele matricei de stare a circuitului liniar asociat
a11 =

< u u( iL ) C = f 2 ( uC , iL ) iL = C L

C C Starea de echilibru se obtine pentru uC = 0 si iL = 0 . Rezulta iL = 0, uC = 0 . Comportarea

f1 f1 1 = 0 a12 = = uC iL C

a 21 =

f2 1 = uC L

a 22 =

f2 u' ( 0 ) . = iL C

Valorile proprii ale matricei A se calculeaza ca radacini ale ecuatiei 2 T + = 0 unde = a11 + a 22 = 1 u'( 0) . Deoarece T>0 rezulta ca 1, 2 sunt sau > 0, = a11 a 22 a 21 a12 = L LC

numere reale pozitive sau numere complexe cu partea reala pozitiva. Daca 1 > 2 > 0 atunci originea este nod instabil si traiectoriile pornesc toate din origine

93
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

indepartandu-se de zona din jurul acesteia. Daca

1 , 2 C

originea este focar instabil si

traiectoriile se indeparteaza de zona din jurul originii cand t . Pe masura ce punctul de functionare( de coordinate uC(t) si iL(t)) se indeparteaza de origine valorile lui iL cresc si punctul de
< functionare pe caracteristica u( iL ) a rezistorului intra in cadranul I sau III. In acest caz in locul

unui rezistor local activ caracterizat de u'( 0) < 0 avem un rezistor pasiv care absoarbe o putere
< pozitiva u i > 0 care este si local pasiv ( u'( i ) > 0) . Acestui rezistor ii corespund valori proprii cu

partea reala negativa. Ca urmare intr-o zona care nu este in jurul originii traiectoriile nu tind spre infinit. Deoarece circuitul are un singur punct de echilibru in origine traiectoriile nu pot sa convearga decat spre acest punct. Rezulta ca, deoarece traiectoriile nu se pot intersecta intre ele decat in punctul de echilibru, trebuie sa existe o curba limita spre care tind aceste traiectorii. Aceasta curba este inchisa astfel incat parcurgand-o se obtin forme de unda periodice pentru
iL si uC . Acest rationament este doar o justificare din considerente fizice fara a fi o demonstratie a

existentei si unicitatii ciclului limita. Aparitia oscilatiilor este ilustrata in continuare prin cateva exemple.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Exemplul 1 - Oscilatorul liniar este circuitul RLC serie in care rezistorul are R = 0. iL u , iL = C si cu notatiile C C
0 2

FyTek, Inc.
forma iL ( t ) = A sin( 0 t ), uC ( t ) = 0 LA cos( 0 t ) Eliminand
2

Daca u( i ) = 0 ecuatiile de stare sunt uC =

1 solutia are LC

unde A si depind de conditiile rezulta ecuatia traiectoriei

initiale. iL 2 +

timpul,

din

expresiile

iL ( t ) si uC ( t )

L2

uC 2

= A 2 care este o elipsa.

Portretul de faza contine o multime de elipse. In toate punctele unei elipse energia totala este aceeasi W ( t ) = 1 C 2 L uC ( t ) + iL 2 ( t ) = LA2 deci oscilatia consta intr-un transfer al energiei 2 2 2

acumulate intre condensator si bobina. Aceste traiectorii de nivel energetic constant se numesc orbite. Observatii

94
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

i) oscilatorul liniar este un model idealizat care nu tine seama nici de pierderile din condensatoarele si bobinele reale si nici de rezistentele firelor de legatura ii) spre deosebire de ciclul limita, in orice vecinatate a unei orbite exista traiectorii inchise (orbitele foarte apropiate). Exemplul 2 Oscilatorul Van der Pol este un ciruit RLC serie in care u( i ) = stare sunt uC =
i3 i . Ecuatiile de 3 t si rezulta: LC

iL u ( iL 3 / 3 iL ) , iL = C . Facem schimbarea de variabila = C L

duC duC 1 di di 1 = , L = L dt d d LC dt LC

si

notand

C L

ecuatiile

de

stare

devin:

i 3 duC i di = L , L = uC L iL . 3 d d

Aceste ecuatii nu au solutie analitica. Pentru anumite valori ale lui analitice aproximative.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 Daca 0 se pot face urmatoarele aproximatii:

se pot determina solutii

FyTek, Inc.
d
2 2

in ecuatia de ordinul 2 pentru iL

d 2 iL

= iL ( iL 2 1)

diL d

se poate considera ca ecuatie

diL = d o

i 3 d 2 iL = iL . uC L iL 0 si rezulta 3 d 2

Aceasta
uC =

are

solutie

de

forma

iL = A cos( )

din

care

rezulta

A 1 iL dt = sin( ) deci traiectoria este o elipsa. C

In solutia ecuatiei simplificate A depinde de conditiile initiale. Se poate arata (de exemplu prin integrare numerica) ca pentru < 0,1 solutia ecuatiilor de stare nesimplificate are un ciclu limita eliptic corespunzator valorii A=2. Pentru valori 0,3 < < 0,7 ciclul limita este o elipsa deformata.

95
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Daca
uC u( iL ) 0

rezulta

duC 0 d

deci uC = ct .

In

acest

caz,

daca

diL . Deci daca uC u( iL ) 0 traiectoriile vor fi paralele cu axa iL. Sensul d diL + si iL creste d diL si iL scade. d diL 0 nu se poate determina. d
1 diL 0 deci si caracteristica u( iL ) este traiectorie. d

parcursului dinamic pe aceste traiectorii este: daca uC > u( iL ), daca uC < u( iL ),

Pentru uC u( iL ) valoarea

Se poate insa considera ca uC u( iL ) =

Deci pentru portretul de faza este:

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
Acest portret de faza justifica regula de salt de la oscilatorul de relaxare realizat cu un circuit de ordinul I cu condensator liniar si rezistor cu caracteristica u( i ) (vezi paragraful 3.3.6.). Intr-adevar daca L 0 in oscilatorul Van der Pol rezulta iar circuitul devine de ordinul I. Saltul lui I se face conform portretului de faza al circuitului de ordinul II. Timpul de salt este
di practic nul deoarece variatia in timp a lui iL este foarte rapida L . Modelul de ordinul I dt

care are puncte de impas este un model incorect. Modelul corect este cel de ordinul II in care intervine si inductivitatea L. In realitate aceasta inductivitate exista fiind un element parazit de circuit asociat firelor de legatura dintre condensator si rezistorul neliniar.

96
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

3.5. Circuite de ordin mai mare decat doi 3.5.1. Scrierea ecuatiilor metodei tabloului Un circuit dinamic de ordin n >2 are n >2 elemente dinamice (condensatoare si/sau bobine). Circuitele care contin doua bobine liniare sau neliniare cuplate intre ele sunt un exemplu de astfel de circuite (functionarea acestor bobine este studiata in paragraful 3.2.4.). In cazul in care circuitul contine n bobine cuplate intre ele se definesc urmatoarele matrice: - vectorul fluxurilor = 1, 2,..., n

[ ] t - vectorul curentilor i = [ i1, i2 ,..., in ] t - vectorul tensiunilor u = [ u1, u2 ,..., un ]


t
L 11 - matricea inductantelor L = L n1 L1n Ln 2 Lnn L12

Aceste matrice Demo Version 8.1 as of March 31, = Li si u = FyTek's PDF Meld sunt legate intre ele prin ecuatiile 2008 19:23:04 = Li . Ecuatii asemanatoare se pot scrie si pentru circuitele care contin n condensatoare: q = Cu si i = q = Cu cu semnificatiile

FyTek, Inc.
de stare A=L R presupune inversarea unei matrice si inmultirea a doua matrice.
-1

cunoscute pentru u si i, q fiind vectorul sarcinilor si C- matricea capacitatilor condensatoarelor.


Observatie Circuitul cu doua bobine (liniare sau neliniare) cuplate este de ordinul doi.

Deoarece cand bobinele sunt cuplate scrierea ecuatiilor de stare in forma normala presupune calcule mai laborioase decat in cazul bobinelor necuplate, acest circuit se studiaza in cadrul acestui paragraf. De exemplu un diport rezistiv linar cu reprezentarea controlata in curent u=Ri+e are conectate la porti doua bobine liniare cuplate cu ecuatia de functionare u = = Li ; in acest caz forma normala a ecuatiei de stare este i = L1Ri + L1e deci determinarea elementelor matricei

In metoda teoremelor lui Kirchhoff (tabloului) pentru un circuit cu n noduri si l laturi se considera urmatorii vectori de curenti, tensiuni si potentiale ale nodurilor

i u 1 1 i = , u = si i u l l

v 1 v = cu v n = 0 v n1

si matricea A de incidenta laturi-noduri. Teoremele lui Kirchhoff dau urmatoarele ecuatii: Ai = 0 si u = A T v .

Ecuatiile de legatura dintre u si i pentru fiecare element de circuit separat se pot scrie

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

92

( M 0 + M 1 )u + ( N 0 + N 1 )i = us unde: - este operatorul de derivare d/dt


t - u s = e1 i s este vectorul parametrilor surselor independente l - matricele M 0 , M 1 , N 0 , N 1 sunt matrice l l care se construiesc in functie de elementele circuitului. Fie un circuit liniar cu elemente invariante in timp in care fiecare latura contine un singur element dipolar de circuit sau corespunde unei porti a unui multiport: - pentru un rezistor: M 0 (1,1) = 0, M 1 (1,1) = 1, N 0 (1,1) = 0, N1 (1,1) = R , U s (1) = 0 si 1 ecuatia este u R i = 0 1 11 - pentru un condensator:

M 0 ( 2,2) = C , M1 ( 2,2) = 0, N 0 ( 2,2) = 0, N1 ( 2,2) = 1, U s ( 2) = 0 - pentru o bobina:


FyTek's3,3) =Meld Demo Version (3,3as of L, N1 ( 2, 2)2008 U s (3) = 0 M 0 ( PDF 0, M 1 (3,3) = 1, N 0 8.1 ) = March 31, = 0, 19:23:04

si

C u i =0 2 2 2
u L i =0 3 33

si

FyTek, Inc.
scrie matriceal:
0 t A 0 v 0 u = 0 M 0 + M1 N 0 + N1 i us 0 1 A 0 ceea ce reprezinta ecuatiile metodei tabloului. Metoda tabloului pentru circuite neliniare presupune scrierea urmatoarelor ecuatii

etc.

Toate cele trei tipuri de ecuatii (teorema 1, teorema 2 Kirchhoff si ecuatiile de functionare) se pot

A i = 0 teorema I a lui Kirchhoff u = At v teorema a II a a lui Kirchhoff h(u , u, i, i , q, q, , , t ) = 0 ecuatiile de legatura int re u si i
In cazul unui condensator neliniar controlat in tensiune ecuatia de legatura este i c = Cu c unde C= dq (u c ) atunci cand q = q( uc ) . Pentru un condensator controlat in sarcina ecuatiile de du c

legatura sunt ic = qc si uc = uc ( qc ) . In cazul unei bobine neliniare controlata in curent ecuatia de

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

93

legatura este u L = Li L
legatura sunt u L = L

unde

L=

d (i L ) di L

, iar pentru o bobina conrolata in flux ecuatiile de

si i L = i L ( ).

Deci pentru un circuit al carui graf are L laturi si N noduri metoda tabloului conduce la un sistem de 2L+N-1 ecuatii scalare cu 2L+N-1 necunoscute (L curenti, L tensiuni si N-1 potentiale ale nodurilor). Ecuatiile metodei tabloului sunt ecuatii algebrice liniare (care provin din teoremele lui Kirchhoff si ecuatiile constitutive ale elementelor liniare de circuit), ecuatii diferentiale (care
C contin u introdus de condensatoare si iC introdus de bobine) liniare si ecuatii algebrice neliniare

(ecuatiile constitutive ale elementelor nelinare de circuit). Functia h depinde explicit de timp atunci cand anumite surse independente sunt variabile in timp sau anumiti parametri ai circuitului nu sunt invarianti in timp.

3.5.2. Scrierea ecuatiilor metodei nodale


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as nodale (metoda potentialelor nodurilor) pentru un circuit Scrierea ecuatiilor metodei of March 31, 2008 19:23:04

neliniar consta in:

FyTek, Inc.
caror caracteristici nu sunt controlate in tensiune variabila suplimentara (un curent) si o ecuatie suplimentara: sursa) si ecuatia suplimentara V j V = e( t ) k
< u R = u R (i R )

-scrierea teoremei I a lui Kirchhoff in n-1 noduri cu exceptia nodului de referinta pentru

care Vn=0 avand drept necunoscute potentialele nodurilor si curentii din laturile cu elemente ale

-scrierea ecuatiilor de legatura dintre tensiune si curent pentru fiecare latura care contine

elemente care nu sunt controlate in tensiune; fiecare element de acest tip introduce cel putin o

-sursa ideala de tensiune introduce necunoscuta suplimentara i (curentul prin

-rezistorul controlat in curent introduce variabila suplimentara iR prin ecuatia - bobina liniara introduce in plus variabila iL variabila si ecuatia u L = LiCL -bobina neliniara controlata in flux introduce doua variabile suplimentare
iL si prin ecuatiile i L = i L ( ) si u L =

-condensatorul controlat in sarcina introduce variabilele suplimentare iC si qC prin

< C ecuatiile ic = q si q c = q c ( uc )
Exemplu

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

94

C V4 = 0,V1 = 2 cos t ,V2 = 10 3 i , 2

C C (V V ) / 2 + (V V ) / 1 + i = 0, 10 6 (V1 V3 ) + 1(V2 V3 ) = i 3 , V3 = 3i 32 i3 2 1 2 3 2 Ecuatia (V1 V 2 ) 1 10 6 (V1 V3 ) = i1 nu este necesara deoarece una dintre bornele sursei ideale 2

de tensiune este conectata la nodul de potential nul. Metoda nodala are mai putine ecuatii decat metoda tabloului ceea ce estei un avantaj in special pentru calculul manual. Rezolvarea ecuatiilor diferentiale de catre un operator uman este insa
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

eficienta numai pentru circuitele de ordinul I, unde exista o singura ecuatie. Incepand cu ordinul II fie se determina (acolo unde exista) o solutie analitica utilizand un manipulator simbolic (de

FyTek, Inc.
paragrafele 3.5.6 si 3.5.7).
3.5.3. Scrierea ecuatiilor de stare 3.5.3.1. Circuite liniare

exemplu MAPLE V) sau, chiar pentru circuitele liniare, se foloseste o metoda numerica (vezi

Se urmareste scrierea ecuatiilor de stare in forma normala x = f ( x, t ) . Aducerea ecuatiilor la aceasta forma are doua avantaje: -se pot studia mai usor proprietatile calitative ale circuitului -se pot aplica anumite metode numerice pentru analiza circuitului, formulate pentru rezolvarea unui sistem de ecuatii diferentiale scris in aceasta forma. Din punct de vedere al scrierii ecuatiilor de stare se disting doua cazuri: I. Circuitul satisface urmatoarele restrictii: - nu exista nici o bucla formata numai din surse de tensiune independente sau comandate si/sau condensatoare - nu exista nici o sectiune formata numai din surse de curent independente sau comandate si/sau bobine. II. Restrictiile din cazul I nu sunt satisfacute. In acest caz variabilele de stare nu sunt independente intre ele. De exemplu, pentru o bucla formata din condensatoare liniare si surse ideale de tensiune,
95

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

teorema a II-a a lui Kirchhoff da u + e ( t ) = 0 ; pentru o sectiune formata numai din bobine k ck

liniare si surse de curent, teorema I a lui Kirchhoff da i + i ( t ) = 0. In cazul I marimile de Lk Sk stare ( uC si iL ) sunt liniar independente intre ele. In cazul II unele marimi de stare (marimile in exces) pot fi explicitate ca o functie afina de celelalte marimi de stare (marimi independente). Scrierea ecuatiilor de stare se trateaza separat pentru cazurile I si II.

Circuite fara marimi de stare in exces In acest caz, nu exista nici o bucla formata numai din condensatoare si surse de tensiune si nici o sectiune formata numai din bobine si surse de curent. Rezulta ca se poate construi un arbore, numit arborele normal, care contine toate sursele de tensiune si toate condensatoarele, iar toate sursele de curent si toate bobinele apartin coarborelui corespunzator. Circuitul poate fi reprezentat ca un multiport care contine rezistoare dipolare si multipolare si surse independente la portile caruia sunt conectate elementele dinamice.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
bobina cu o sursa de curent. Se fac urmatoarele notatii
u1 up x= , y = i p +1 in i1 ip si s= u p + 1 un e1 e ( vectorul surselor independente) i s +1 i s

Conform teoremei substitutiei se inlocuieste fiecare condensator cu o sursa de tensiune si fiecare

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

96

Daca acest multiport are o solutie unica pentru orice valori ale parametrilor surselor conectate la porti, atunci conform teoremei superpozitiei y = k 0 x + k1 s elemente constante. Notand = diag (C1 ,..., C p , L p +1 ,..., Ln ) rezulta unde k0 si k1 sunt matrice cu

y = x

si

x = 1 y deci

x = 1 (k 0 x + k1 s ) . Aceasta relatie se poate scrie sub forma x = Ax + B s unde A se


numeste matricea de stare a circuitului.

Exemplu. Sa se scrie ecuatiile de stare in forma normala pentru circuitul

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
L3 si L4 este:

Arborele normal este format din laturile in care se afla elementele: E , C1 , R2 , R5 . Coarborele normal este format din laturile in care se afla L3 , L4 , is . Multiportul rezistiv la bornele caruia

sunt conectate sursa de tensiune care substituie pe C1 si sursele de current care substituie pe

u1 Notam x = i3 , i4

i1 y = u3 u4

Pentru a determina elementele matricei k 0 , sursele independente din interiorul mutiportului rezistiv se pasivizeaza. Pentru a determina prima coloana a matricei k 0 se pasivizeaza si sursele de curent i3 si i4 . Rezulta:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

97

i1 = 0

u3 = 1

u4 = 0

Pentru a determina a doua coloana a matricei k 0 se pasivizeaza sursa de tensiune u1 si sursa de curent i4 . Rezulta:

i1 = 1

u3 = 2

u 4 = 1

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Pentru a determina a treia coloana a matricei k 0 se pasivizeaza sursa de tensiune u1 si sursa de

FyTek, Inc.
i1 = 0 u3 = 0 u4 = 1
Elementele matricei k1 rezulta pasivizand toate sursele de la porti. Pentru prima coloana din k1 se pasivizeaza sursa is iar pentru a doua se pasivizeaza sursa E.

curent i3 . Rezulta:

i1 = 0
Deci

u3 = 1

u4 = 0

i1 = 1

u 3 = 1

u4 = 0

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

98

i1 0 1 0 u1 0 1 u = 1 2 0 i + 1 1 1 3 3 1 u 4 0 1 1 i4 0 0
Dar = diag 10

,10 32 10 3 si y = x deci

0 u1 i = 103 3 0 u 4
Observatii i)

10 6 2 10 3 2 103
A

u1 0 0 i3 10 3 2 10 3 i4 0 0

10 6 10 3 0
B

1 1

Scrierea ecuatiilor de stare de catre un operator uman implica de regula calcule laborioase chiar pentru un circuit de ordinul II. Din acest motiv, aceste operatii sunt efectuate cu programe de calcul.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Circuite cu marimi de stare in exces

In acest caz exista cel putin o bucla formata numai din condensatoare si surse de tensiune

FyTek, Inc.
marimi de stare in exces. circuitul

sau o sectiune formata numai din bobine si surse de curent. Rezulta ca vom avea cel putin un condensator care nu poate fi plasat in arbore sau o bobina care nu poate fi plasata in coarbore. Arborele normal contine deci toate sursele de tensiune si un numar cat se poate de mare de condensatoare ale caror tensiuni sunt marimi de stare independente. Celelalte condensatoare vor fi continute in coarborele normal si tensiunile acestora sunt marimi de stare in exces. Coarborele normal contine toate sursele de curent si un numar cat mai mare de bobine ai caror curenti sunt marimi de stare independente. Celelalte bobine sunt continute in arbore si curentii acestora sunt

Consideram circuitul ca un multiport rezistiv cu elementele dinamice conectate la porti. Conform teoremei substitutiei se inlocuiesc condensatoarele si bobinele din arbore cu surse de tensiune si condensatoarele si bobinele si condensatoarele din coarbore cu surse de curent. Rezulta

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

99

in care pentru simplitate s-a reprezentat numai cate o singura sursa pentru fiecare categorie de element (condensatoare din arbore, bobine din arbore, bobine din coarbore, condensatoare din coarbore). Al doilea indice al marimilor reprezinta arborele (a) sau coarborele (c). Se noteaza

uCa uCc x= , x* = , iLc i La

iCa y = , u Lc

iCc y* = . u La

Circuitul rezistiv fiind liniar, conform teoremei superpozitiei rezulta:

y = k 0 x + k1 s + k 2 y * unde k 0 , k1 si k 2 sunt matrice cu parametri constanti.


Ecuatiile de functionare ale elementelor dinamice se pot scrie:

y = x unde = diag [toate capacitatile din arbore, toate inductivitatile din coarbore]
C y* = * x * unde * = diag [toate capacitatile din coarbore, toate inductivitatile din arbore]
Marimile de stare in exces se pot exprima, cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff, in functie de marimile de stare independente si parametrii unor surse independente: x* = k 3 x + k 4 s . Rezulta y Meld Demo Version k 4 as FyTek's PDF* = * k 3 x * 8.1 s of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
Ultima relatie se poate scrie sub forma:

Dar x = y =

[k0 x + k1 s k2 ( * k3 x + * ku s )]

x = Ax + B s + B * s unde A este matricea de stare a circuitului.

Exemplu Fie circuitul din figura pentru care exista bucla formata din C1, C4 si E . Se considera

u4 marime de stare in exces.

Multiportul rezistiv in care C1 se substituie cu o sursa de tensiune, C4 se substituie cu o sursa de curent si L3 se substituie cu o sursa de curent este:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

100

Notam

u1 x= i3
rand sursele i3 si u1 . Rezulta

i1 y= u3

x* = [u4 ]

y* = [i4 ]

Pentru a calcula matricea k 0 se pasivizeaza sursele independente si sursa i 4 . Apoi pasivizam pe

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
i1 = 0 u3 = 1
0 1 k0 = 1 2

i1 = 1 u3 = 2

Pentru a determina pe k 2 se pasivizeaza sursele independente, sursa u1 si sursa i3 . Rezulta:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

101

1 k2 = 0
i1 = 1 u3 = 0
k1 se determina pasivizand sursele u1 , i3 si i4 si apoi pe rand sursa i5 si sursa E. Rezulta:

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
0 1 k1 = 1 1

i1 = 0 u3 = 1

i1 = 1 u3 = 1

Ecuatiile de functionare ale C1 si L3 sunt:

10 6 i1 0 u1 = u 3 3 0 10 i3
iar ecuatia de functionare a C4 este i4 = 2 10 Din teorema a II-a a lui Kirchhoff rezulta
6

u4 .

u4 = u1 2 sin 2t
si utilizand i4 = 2 10 u4 rezulta i4 = 2 10 u1 + 8 10 Rezulta
6 6 6

cos 2t .

0 u1 = 3 i 3 10

10 6 u1 0 + 2 103 i3 10 6

10 6 2 sin 2t 6 6 + 2 10 u1 + 8 10 cos 2t 6 10 1

sau cu notatia = 0,999998

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

102

u1 0 i = 3 103
Observatii
i)

10 u1 0 i3 6 2 103 10 A
6

10 2 sin 2t 8 10 6 cos 2t + 1 0 6 10 B
6

spre deosebire de cazul I, in ecuatia de stare in forma normala apar si derivatele in raport cu timpul s ale parametrilor surselor independente;

ii)

s-a presupus, pentru simplitate, ca sursele comandate liniar nu intra in buclele de condensatoare si in sectiunile de bobine; daca avem totusi o astfel de sursa, marimea de comanda a acesteia se poate exprima ca o combinatie liniara a tensiunilor ramurilor sau a curentilor coardelor si in final se ajunge la aceeasi forma a ecuatiei de stare;

iii)

Pentru scrierea ecuatiilor de stare in forma normala se poate utiliza o matrice hibrida H a multiportului rezistiv pasivizat, unde

y FyTek's PDF Meld Demo Version x as kMarch 31, 2008 19:23:04 = H 8.1 + of y *

[ ]

x *

FyTek, Inc.
si h jk =

raspunsul la poarta j excitatia la poarta k

sursele independente din N si excitatiile la toate portile k sunt pasivizate

Determinarea elementelor matricei H implica eliminarea unor variabile din ecuatiile multiportului rezistiv si explicitarea marimilor y si y*. Aceste operatiuni includ

rezolvarea unor sisteme de ecuatii liniare ale caror solutii pot fi afectate de erori.

3.5.3.2. Circuite neliniare

Circuite fara marimi de stare in exces


Se utilizeaza teorema substitutiei similar cu cazul circuitelor liniare.

Daca multiportul rezistiv are o solutie si numai una pentru orice valori ale parametrilor surselor conectate la porti atunci exista functiile:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

103

i1 = f1 (u1 ,..., u p , i s p +1 ,..., isn ) i p = f p (u1 ,..., u p , i s p +1 ,..., i sn ) u p +1 = f p +1 (u1 ,..., u p , i s p +1 ,..., i sn ) u n = f n (u1 ,..., u p , i s p +1 ,..., i sn ) Vom considera doua cazuri: 10 -toate condensatoarele sunt controlate in tensiune avand ecuatiile de functionare
< dq C i = C u cu C = k 0 in orice punct al caracteristicii, k k k k du k

-toate

bobinele

sunt
d k di k

controlate

in

curent

avand

ecuatiile

de

functionare

C u k = Lk ik cu Lk =

0 in orice punct al caracteristicii.

1 In acest caz se noteaza: = diag C1 ,..., C p , L p+1 ,..., Ln si deci y = x si x = y of March 31, 2008 19:23:04 FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as

si

FyTek, Inc.
20 -toate condensatoarele sunt controlate in sarcina -toate bobinele sunt controlate in flux Cu notatia: x = q1 ,..., q p , p +1,..., n

C ecuatiile de stare sunt date de x =

f ( x, s ) .

caracteristicile elementelor dinamice sunt date de

C x = g( x ) si deci y = x respectiv x = f ( g( x ), s ) . Ecuatiile de stare sunt in acest caz

x = h( x , s ) .

Circuite cu marimi de stare in exces


Arborele normal se considera la fel ca in cazul circuitelor liniare cu marimi de stare in exces. Aplicand teorema substitutiei similar cu cazul circuitelor liniare cu marimi de stare in exces rezulta circuitul

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

104

Daca acest circuit are o solutie si numai una pentru orice valori ale parametrilor surselor independente de la porti atunci se poate scrie y = g ( x, y*, s ) .

10 In continuare vom trata cazul in care toate condensatoarele sunt controlate in tensiune si toate bobinle sunt controlate in curent. Se poate scrie y = x si y* = * x * unde = diag [ capacitatile dinamice ale condensatoarelor din arbore, inductivitatile dinamice ale bobinelor din coarbore] si = diag [ capacitatile dinamice ale condensatoarelor din coarbore, inductivitatile
*

dinamice ale bobinelor din arbore]. . Cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff se exprima marimile de stare in exces in functie de cele independente si parametrii unor surse independente x* = k 3 x + k 4 s si

y* = * k3 x * k 4 s
Rezulta: x = y =
1 1

[g ( x, y*, s )] = 1 f ( x, s ) .

20 Cazul in care toate condensatoarele sunt controlate in sarcina si toate bobinele sunt controlate in
FyTek's PDF Meldla fel ca in pentru circuitele fara marimi 19:23:04in exces. flux se trateaza Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 de stare

Observatii

FyTek, Inc.
ecuatii algebrice neliniare ale caror solutii pot fi afectate de erori
3.5.4. Existenta si unicitatea solutiilor 3.5.4.1. Introducere

i) Scrierea ecuatiilor de stare implica eliminarea unor variabile din ecuatiile multiportului

rezistiv si explicitarea marimilor y si y*. Aceste operatiuni includ rezolvarea unor sisteme de

Existenta si unicitatea solutiei unui circuit dinamic este legata de existenta ecuatiei de stare in forma normala. Daca ecuatia x = f ( x , t ) exista atunci in literatura matematica se arata ca: daca f este Lipschitzana (pentru orice x1 si x2 si orice t f ( x 1 , t ) f ( x 2 , t ) k x 1 x 2 unde k>0 si

este norma euclidiana) si daca functia f(0,t) este uniform marginita, atunci ecuatia de stare are o solutie unica pentru orice stare initiala x 0 = x( t 0 ). Din paragraful 3.5.3 rezulta ca existenta formei normale a ecuatiei de stare este legata de :

existenta si unicitatea soluteie multiportului rezistiv pentru orice valori ale parametrilor surselor (care inlocuiesc elementele dinamice) conectate la porti,
* 1

existenta matricelor

si

deci existenta unor capacitate si inductivitati dinamice

nenule pentru orice valori ale parametrilor de control ai acestor elemente. Caracterul Lipschitzian al functiei f nu poate fi dedus din caracterul Lipschitzian al ecuatiilor constitutive ale elementelor de circuit. Din acest motiv in teoria circuitelor intereseaza conditii de
105

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

existenta si unicitate exprimate in functie de ecuatiile constitutive ale elementelor de circuit si de modul de interconectare a acestor elemente.

3.5.4.1. Circuite liniare

In acest caz elementele dinamice sunt liniare deci exista 1 si *1 . Daca multiportul
rezistiv din capitolul 3.5.3. are o solutie si numai una pentru orice valori ale parametrilor surselor independente conectate la porti, atunci exista ecuatia de stare in forma normala x = Ax + B s + B * s sau x = f ( x, t ) . Se poate arata ca in acest caz f ( x, t ) este Lipschitziana:

f ( x1 , t ) f ( x2t ) = A( x1 x2 ) deoarece exista intotdeauna o constanta k astfel incat A( x1 x2 ) k x1 x2 .


Daca f (0, t ) este uniform marginita atunci circuitul are o solutie unica pentru orice stare initiala x(t 0 ) .
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

3.5.4.3. Circuite neliniare

FyTek, Inc.
marimi de stare in exces problema se trateaza similar. Lipschitziana. Am justificat deci: Teorema I Un circuit fara marimi de stare in exces avand:

Se considera numai cazul circuitelor fara marimi de stare in exces. Atunci cand avem

Daca caracteristicile elementelor dinamice sunt strict crescatoare si derivabile atunci

acestea au un parametru dinamic ( C d sau Ld ) nenul in orice punct de functionare, deci exista 1 .

Daca rezistoarele sunt strict crescatoare si multiportul rezistiv nu are bucle formate numai din surse de tensiune si sectiuni formate numai din surse de curent, atunci acest multiport rezistiv are o solutie unica. Rezulta ca exista ecuatiile de stare in forma normala x = f ( x, t ) . Pentru ca circuitul dinamic sa aiba o solutie unica pentru orice stare initiala x(t 0 ) este sufficient ca f sa fie

elemente dinamice cu caracteristici strict crescatoare si derivabile

C elemente resistive cu caracteristici strict crescatoare astfel incat x = f ( x, t ) unde f este


Lipschitziana

are o solutie si numai una pentru orice stare initiala x(t 0 ) . Caracterul Lipschitzian este insa destul de restrictiv. De exemplu daca

f ( x, t ) = x 2 + s(t ) atunci

2 f ( x1 , t ) f ( x 2 , t ) = x12 x 2

sin nu exista un k astfel incat

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

106

2 x12 x 2 k x1 x 2 pentru orice x1 si x 2 . Rezulta ca rezistoarele cu neliniaritati polinomiale pot

conduce la functii f care nu sunt Lipschitziene. Se poate demonstra ca un circuit cu elemente dinamice si rezistive cu caracteristici strict crescatoare are o solutie unica desi f poate sa nu fie Lipschitziana. Teorema II Fie un ciruit cu elemente dinamice cu caracteristici strict crescatoare si derivabile. Daca toate rezistoarele sunt strict crescatoare si multiportul rezistiv are o solutie si numai una, atunci circuitul dinamic are o solutie si numai una pentru orice stare initiala x(t 0 ) . Stim din paragraful 2.4.1. ca rezistoarele cu caracteristici nemonotone favorizeaza aparitia unor solutii multiple ale circuitului rezistiv. Prezenta acestor rezistoare poate conduce la inexistenta ecuatiei de stare in forma normala. Fie circuitul de ordinul intai din figura a unde rezistorul neliniar are caracteristica i=g(u) din figura b. Deoarece u = Li rezulta ca pentru u>0 i scade iar pentru u<0 i creste deci

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
a b deoarece functia g 1 (unde u = g 1 (i )) nu exista, deci ecuatia sub forma i =
i (,+) .

parcursurile dinamice posibile sunt cele indicate in figura b. Acest circuit nu are solutie deoarece plecand din orice stare initiala se ajunge intr-un punct de impas (vezi paragraful 3.4.6.) Q1 sau Q2 din care solutia nu mai poate evolua. Acest circuit nu are ecuatie de stare in forma normala g 1 ( i ) nu se poate L

scrie. Intr-adevar daca se inlocuieste bobina cu o sursa de curent multiportul rezistiv nu are

solutie unica pentru orice i L deoarece rezistorul neliniar nu este controlat in current cu

Se considera un circuit RLC in care partea rezistiva formeaza un multiport la portile caruia sunt conectate elementele dinamice. Cu notatiile din paragraful 3.5.3. cazul 20 se poate formula urmatoarea teorema.
107

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Teorema III Daca intr-un circuit RLC sunt indeplinite conditiile: i) nu exista bucle (sectiuni) formate din condensatoare (bobine) si/sau surse independente de tensiune (curent) ii) orice rezistor controlat in tensiune care nu este controlat si in curent este conectat in paralel cu un condensator iii) orice rezistor controlat in curent care nu este controlat si in tensiune este conectat in serie cu o bobina iv) orice rezistor care nu satisface conditiile ii) si iii) este strict crescator si are panta caracteristicii incadrata astfel 0 < 1<
du < 2< di

v) orice condensator are o caracteristica controlata in sarcina vi) orice bobina are o caracteristica controlata in flux atunci exista ecuatiile de stare ale circuitului x = f ( g( x ), ) iar circuitul are cel putin o solutie. Observatii i) In exemplul precedent daca se introduce un condensator in paralel cu rezistorul neliniar, atunci
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

multiportul rezistiv are o solutie si numai una pentru orice i L si u C .

FyTek, Inc.
ii) Asemanator se trateaza cazul unui circuit format dintr-un condensator in parallel cu un resistor neliniar care nu este controlat in tensiune. In acest caz se adauga bobina in serie cu rezistorul si multiportul rezistiv are o solutie si numai una pentru orice u C si i L .

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

108

3.5.5. Rezolvarea numerica

Se urmareste rezolvarea unui sistem de ecuatii de stare scrise in forma normala x = f ( x , t ) . Chiar si pentru circuitele liniare ale caror ecuatii au solutie analitica, se prefera utilizarea metodelor numerice. Aceasta preferinta este motivata astfel:
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

i) chiar pentru un circuit de ordinul doi calculele analitice sunt destul de complicate pentru

FyTek, Inc.
x( t 0 + h ), x( t 0 + 2h ),..., unde h este pasul de timp.
relatiile:

a fi efectuate eficient de un operator uman.

ii) determinarea automata a solutiilor analitice necesita un efort de cacul considerabil,

calculatoarele fiind proiectate pentru a opera cu cifre si nu cu simboluri; in acest scop se pot folosi programe specializate (manipulatoarele simbolice ca MAPLE V) care efectueaza calcule analitice Orice metoda numerica porneste de la conditia initiala x( t 0 ) si determina pe rand

Notam x ( t ) = x . Cele mai simple metode de integrare numerica sunt definite de k k


= x + h f ( x ) - metoda Euler explicita(I) k k = x + h f (x ) - metoda Euler implicita(II) k k +1

x x x

k +1 k +1

h = x + [ f (x ) + f (x )] - metoda trapezului (III) k +1 k 2 k k +1 k +1


= x + h x cele trei metode difera prin modul de calcul al derivatei: k

Considerand ca x

C ) = x ( t ) + hx ( t ) ( I ) k k C x( t ) = x ( t ) + hx ( t ) ( II ) k +1 k k +1 h C C x( t ) = x(t ) + ( x( t ) + x(t )) ( III ) k +1 k k k +1 2 x( t k +1

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

109

Se observa usor ca metoda I, in care x ( t

k +1

) se determina in functie de x ( t ) , este o metoda k

explicita, in timp ,ce metodele II si III sunt metode implicite. Solutiile obtinute prin integrare numerica fiind aproximative se calculeaza erorile introduse la fiecare pas (eroarea locala si eroarea globala a metodei). De exemplu, pentru ecuatia x = x a carei solutie analitica este x ( t ) = x ( 0)e

se calculeaza:

- eroarea locala la t = t n+1 n = x exact ( t n+1 ) x aprox ( t n+1 ) = ( x n e

) x n+1

(unde xexact ( t n+1 ) a fost calculat plecand de la x ( t n ) calculat aproximativ) - eroarea totala la
t = t n+1 este t = ( x 0 e

tn+1

) x n+1 (unde x exact ( t n+1 ) a fost

calculat plecand de la x( 0 ) dat initial). In figura se prezinta solutiile exacta si aproximativa pentru ecuatia x = x .

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
chiar daca eroarea locala este mica si descreste in timp. x1 = ( 1 h ) x 0 x 2 = ( 1 h ) x1 = ( 1 h ) 2 x 0


O metoda numerica de integrare pentru care eroarea totala descreste o data cu cresterea

timpului este o metoda stabila. O metoda care nu are aceasta proprietate este numeric instabila,

In exemplul de mai sus pentru metoda Euler explicita in care

xn = ( 1 h ) n x0 este clar ca daca 1 h > 1 atunci x n pentru n si deci pentru pasi mari de timp metoda este instabila. Pentru ca metoda sa fie stabila trebuie ca 1 h < 1 si deci h <
Pentru metoda Euler implicita cu 2 . cu

xn =

1 x (1 + h) n 0

si

metoda

trapezului

h 1 2 x xn = 1 + h 0 2
110

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

se vede ca pentru n avem x n 0 si deci metodele sunt stabile, indiferent de marimea h a pasului de timp. La o metoda stabila marimea pasului de timp este limitata numai de eroarea locala impusa care depinde de problema studiata. La metoda Euler explicita e = k1h 2 . e = k 2 h 2 pentru metoda Euler implicita, e = k 3h 3 pentru metoda trapezului. Pasul fiind limitat si de 2 max se

poate intampla ca lucrand cu valori foarte mici ale lui h numarul mare de pasi necesari pentru determinarea solutiei sa duca la un timp de calcul nejustificat de mare. In cazul unei metode explicite, dupa alegerea pasului de timp, se porneste de la conditia initiala x( t 0 ) si se calculeaza x( t 0 + h ), x( t 0 + 2h ), ... acoperind tot intervalul de timp care prezinta interes. In cazul unei metode implicite la fiecare pas se fac mai multe iteratii. La prima iteratie se foloseste o metoda explicita si se obtine predictorul x ( 0) = x + hf ( x ) . Valoarea k +1 k k

obtinuta pentru predictor se introduce in membrul drept al ecuatiei metodei implicite obtinandu-se
FyTek's PDF MeldaDemo Version 8.1 as of March 31,care la iteratia urmatoare se introduce din nou in o noua valoare lui x (1) (in membrul stang) 2008 19:23:04

k+1

FyTek, Inc.
x (1) , x ( 2) ,... se numesc corectori. k +1 k +1 speciale de tip Gear . Relatiile care definesc metodele Gear de ordinul 2 -6 sunt: xk +1 =
xk +1 =

membrul drept si se obtine x

( N 1) (N) ( 2 ) s.a.m.d. pana ce x k +1 x k +1 < impus. Valorile k+1

Pentru circuite cu valori proprii care difera intre ele cu cateva ordine de marime ( stiff) metodele numerice prezentate mai inainte nu dau rezultate corecte. In acest caz se folosesc metode

4 3
18

xk

1 3
9

x k 1 + h[
xk 1 + 2

2 3

f ( xk +1 , t k +1 )] - metoda Gear de ordinul 2

6 xk 2 + h[ f ( xk +1, t k +1 )] - metoda Gear de ordinul 3 11 11 11 11 48 36 16 3 12 xk +1 = xk xk 1 + xk 2 xk 3 + h[ f ( xk +1 , t k +1 )] - metoda Gear de ordinul 25 25 25 25 25 12 60 75 200 300 300 4 xk +1 = xk xk 1 + xk 2 xk 3 + x k 4 + h[ f ( xk +1 , t k +1 )] 137 137 137 137 137 137 metoda Gear de ordinul 5 xk

xk +1 =

360

1147 147 metoda Gear de ordinul 6.

xk

450

x k 1 +

400 147

xk 2

225 147

xk 3 +

72 147

xk 4

10 147

x k 5 + h[

60 147

f ( xk +1 , t k +1 )]

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

111

3.5.6. Modelele companion


Metodele numerice descrise in paragraful anterior necesita scrierea ecuatiilor de stare in forma normala x = f ( x, t ) . Scrierea ecuatiilor circuitului in aceasta forma necesita eliminarea unor variabile si explicitarea altora plecand de la ecuatiile circuitului. Aceste operatiuni implica rezolvarea numerica a unor sisteme de ecuatii algebrice liniare sau neliniare, operatie al carui rezultat poate fi afectat de erori semnificative si implica un anumit efort de calcul. Acest procedeu de a integra ecuatiile circuitului se simplifica prin inlocuirea elementelor dinamice cu modele resistive numite modele companion. Procedand astfel se determina raspunsul rezolvand un circuit rezistiv liniar sau neliniar la fiecare pas de timp. Modelele companion pentru un condensator sau o bobina liniara deriva din metoda numerica de integrare utilizata in paragraful 3.5.6. Metoda Euler implicita foloseste relatia xn +1 = xn + xn +1h unde x este variabila de stare. Deci pentru condensator si bobina se pot scrie relatiile din tabelul de mai jos. Acestor relatii le corespund schemele echivalente care reprezinta modelele companion ale condensatorului si bobinei prezentate in acelasi tabel. FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 Condensator Bobina

FyTek, Inc.
u n +1 = 1 in +1 C
i n+1 = 1 u L n+1

u n +1 = u n + hu n +1

in +1 = in +1 =

i n +1 =

C C u n +1 u n h h

h u n +1 + i n L h u n +1 + i n L

Aceste modele contin: un resistor liniar cu rezistenta depinzand de parametrul elementului dynamic di de pasul de timp o sursa independenta al carui parametru depinde de valoarea variabilei de stare la momentul anterior

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

112

Metoda trapezului foloseste relatia x n +1 = x n + Condensator

h C C x n + x n +1 2

]
Bobina

C un =

1 1 C i n , u n +1 = i n +1 C C h h C C u n +1 = u n + u n + u n +1 2 2 2C 2C u n + in u n +1 i n +1 = h h

1 1 C C i n = u n , i n +1 = u n +1 L L hC hC i n +1 = i n + i n + i n +1 2 2 h h u n +1 + u n + i n i n +1 = 2L 2L

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
n+1 rezulta:

Metoda Gear de ordinal doi foloseste relatia x n +1 =

3 1 2 C x n x n 1 + h x n +1 . Utilizand aceasta relatie 4 3 3

pentru condensator si bobina impreuna cu ecuatiile de functionare la momentele de timp n-1, n si

i n+1 =

3C 2h 1 C 2C 4 u n 1 si i n+1 = u n+1 + i n i n1 un u n +1 2h 2h 3L 3 h 3
Condensator Bobi na

Modelele companion associate cu metoda Gear de ordinal doi sunt:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

113

Toate modelele companion prezentate contin cate o rezistenta constanta pentru un pas de timp h ales, in paralel cu cate o sursa de curent comandata de tensiunea condensatorului sau curentul bobinei la momentul de timp anterior. Pentru un pas de timp h dat, plecand de la starea initiala data a elementelor dinamice, se calculeaza raspunsul circuitului la momentul t 0 + h utilizand o metoda de integrare numerica de ordinul I. In acest fel analiza unui circuit dinamic liniar poate fi facuta prin rezolvarea unui circuit rezistiv liniar la fiecare pas de timp. Acest circuit contine modelele companion ale elementelor dinamice, rezistoare liniare dipolare si multipolare si surse independente. Incepand cu momentul t 0 + 2 h se poate utiliza o metoda de ordinul II (ca metoda trapezului sau metoda Gear de ordinul II). Daca pasul de timp nu se modifica, in circuitul rezistiv se modifica numai sursele independente, valorile rezistentelor ramanand aceleasi. Daca pasul de timp se modifica valorile rezistentelor trebuie recalculate. Modelele companion pentru elementele dinamice neliniare se construiesc asemanator cu modelele elementelor liniare. In continuare vom determina parametrii acestor modele pentru condensatorul neliniar si bobina as of March cazul utilizarii metodei Euler implicite. Modelele FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 neliniara in 31, 2008 19:23:04 corespunzatoare celorlalte metode de integrare numerica se determina in mod asemanator.

FyTek, Inc.
Condensator Bobina

u = u ( q) i n +1 = q n +1 u n +1 = u n + hu n +1 u n +1 = du dq
n +1

i = i () u n +1 = n +1 i n +1 = i n + hi n +1 i n +1 =

q n +1 = du dq

du dq

n +1

i n +1

di di n +1 = i n +1 d n +1 d n +1 di u n +1 d n +1
f (u n +1 )

u n +1 = u n + h

n +1

i n +1

i n +1 = i n + h

f (in +1 )

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

114

q = q(u ) i n+1 = q n +1 q n +1 = q n + hq n +1 i n +1 = 1 1 q(u n +1 ) q(u n ) h h


f (u n +1 )

= (i) u n +1 = n +1

n +1 = n + h n+1 u n +1 = n +1 n 1 1 = q(in +1 ) (in ) h h h h


f (in +1 )

Circuitul rezistiv care se rezolva la fiecare pas de timp este in acest caz neliniar, chiar daca rezistoarele din circuit sunt liniare. Acest circuit se rezolva printr-o metoda iterativa, de obicei metoda Newton-Raphson.

Observatii
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as elementelor dinamice liniare pot fi construite si cu surse de i) Modelele companion ale of March 31, 2008 19:23:04

tensiune (se poate transforma sursa reala de curent in sursa de tensiune). S-au preferat

FyTek, Inc.
paragraful 2.5.2.). ii) neliniar lucru care complica analiza circuitului rezistiv. iii) rezistenta RL din modelul bobinei creste. ( schimbari abrupte presupunem ca initial se ia h0 = ar putea scadea de 100 de ori la h1 = 6,3 10 13 s . In ultimul caz

cele cu sursa de curent care sunt adecvate metodei potentialelor nodurilor (vezi

Modelele companion ale elementelor neliniare au fost construite astfel incat sursa sa reprezinte exclusiv influenta valorilor de la momentul anterior. O eventuala transformare a sursei ar face-o sa devina din sursa independenta o sursa comandata

Integrarea ecuatiilor circuitului se face de regula cu pasul h variabil (vezi paragraful 3.5.5.). Pe masura ce h scade, rezistenta RC din modelul condensatorului scade iar RC h2 = la metoda Euler implicita). Fie un RL LC

circuit LC derivatie cu L = 1H si C = 1 pF , avand frecventa de rezonanta de 1,6 10 8 Hz corespunzatoare unei perioade de 6,3ns . Considerand o forma de unda cu T = 6,3 10 11 s iar aceasta valoare 100 RC = 4 10 7 deci RL

circuitul are in paralel doua rezistoare ale caror rezistente sunt diferite cu sapte ordine de marime. Un astfel de circuit nu poate fi rezolvat corect calculand cu precizie simpla

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

115

(6 cifre semnificative). In anumite cazuri chiar calculele in precizie dubla (15 cifre semnificative) pot sa conduca la rezultate incorecte.

3.5.7. Circuite care functioneaza la semnale mici


Un element neliniar de circuit functioneaza la semnale mici atunci cand excursia punctului de functionare este echivalenta cu deplasarea lui pe tangenta la caracteristica in punctul static de functionare. Un element neliniar cu caracteristica liniara pe portiuni, functioneaza la semnale mici atunci cand punctul de functionare se deplaseaza pe o singura portiune liniara. Daca toate elementele unui circuit neliniar indeplinesc aceasta conditie se spune ca circuitul functioneaza la semnale mici. Fie ecuatiile metodei tabloului pentru un circuit neliniar:
Ai = 0 U = A TV h( u , u ,i , i , , , q , q , t ) = 0 Presupunem ca circuitul contine surse cu parametri constanti in timp (de curent continuu)
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

si surse cu parametri variabili in timp. In aceasta situatie solutia acestui sistem se poate scrie ca suma a doi termeni: ~ ~ ~ ~ i = I q + ~ ( t ), u = U q + u ( t ), v = Vq + v ( t ), q = Qq + q ( t ), = q + (t ) i

FyTek, Inc.
I q ,U q ,V q , Q q , q .

Primul termen ( I q ,U q ,Vq , Qq , q ) are o valoare constanta si corespunde punctului static de

functionare (p.s.f.) care este solutia sistemului de ecuatii al circuitului in care sursele cu parametri variabili in timp sunt pasivizate, bobinele sunt inlocuite cu rezistente nule si condensatoarele sunt ~ ~ ~ ~ ~ inlocuite cu rezistente infinite. Al doilea termen ( i , u , v , q , ) este variabil in timp si verifica

~ ~ ~ ecuatiile Ai = 0 si U = A T V ; aceste marimi reprezinta de fapt deviatii mici in jurul p.s.f.

Dezvoltand in serie Taylor in jurul p.s.f. ecuatia constitutiva a fiecarui element neliniar si

~ ~ ~ ~ retinand numai termenul de ordinul I rezulta ca i , u , v , q , verifica niste ecuatii liniare care
inlocuiesc ecuatia h( ) = 0. Ecuatia constitutiva i = f ( u ) a unui rezistor controlat in tensiune devine: ~ i ( t ) + I q = f (U q ) + f ' (U ) U u +... q

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

116

Notand conductanta dinamica in p.s.f. cu Gdq = f ' (u ) U si deoarece I q = f (U q ) rezulta o q ~ dependenta liniara intre ~( t ) si u ( t ): ~( t ) = G i i dq ~ u ( t ). Deci modelul de semnal mic al

rezistorului neliniar controlat in tensiune este un resistor liniar cu conductanta Gdq . Pentru un ~ i rezistor controlat in curent rezulta u (t ) = Rdq ~( t ) unde Rdq este rezistenta dinamica in p.s.f. Printr-un rationament similar rezulta ecuatiile liniare pentru: - sursele comandate neliniar ~ i1 = f ( u2 ) ~ = Gdq u2 i1 i1 = f (i 2 ) ~ = dq ~ i1 i2 ~ ~ u1 = f ( u2 ) u1 = dq u2 ~ u1 = f (i 2 ) u1 = Rdq ~ i1 - bobina controlata in curent ~ = f (i Version L i cu L = FyTek's PDF Meld Demo ) = 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 q si u = dq dq - bobina controlata in flux ~ ~ df di ~

FyTek, Inc.
~ i = f ( ) ~ = dq i df cu dq = q d - condensatorul controlat in tensiune ~ ~ q = f ( u) q = Cdq u df cu Cdq = q du si ~ ~ q = Cdq u - condensatorul controlat in sarcina

df ~ ~ u = f (q ) u = S dQ q cu S dQ = dq Q Prin inlocuirea fiecarui element neliniar de circuit cu modelul corespunzator de semnal mic se obtine circuitul echivalent la semnale mici care este un circuit liniar. Algoritmul de analiza al unui circuit care functioneaza la semnale mici este: 1) Se determina punctul static de functionare prin analiza circuitului in care toate sursele cu parametri variabili in timp sunt pasivizate, bobinele sunt inlocuite cu rezistente nule si condensatoarele sunt inlocuite cu rezistente infinite 2) Se calculeaza parametrii circuitului echivalent de semnal mic
( R , G , L , , C , S , , ) pentru fiecare element neliniar dQ dQ dQ dQ dQ dQ dQ dQ

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

117

3) Se face analiza circuitului echivalent de semnal mic care contine numai sursele independente variabile in timp (sursele de curent continuu fiind pasivizate) 4) Se face verificarea rezultatelor testand in ce masura aproximarea de semnal mic este corecta pentru fiecare element neliniar de circuit (daca excursia punctului de functionare pe caracteristica neliniara poate fi aproximata cu excursia pe tangenta in p.s.f.). Daca pentru un singur element de circuit aceasta aproximare nu este valabila, rezultatul analizei pe modelul de semnale mici este incorect.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

118

CAPITOLUL 4 CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV 4.1. Introducere Un circuit functioneaza in regim sinusoidal daca toate tensiunile si toti curentii sunt marimi sinusoidale de aceeasi pulsatie. Un astfel de circuit se numeste circuit de curent alternativ (c.a.). Fie un circuit liniar cu rezistoare cu rezistentele pozitive, bobine cu inductivitatile pozitive, condensatoare cu capacitatile pozitive si in care toate sursele independente sunt sinusoidale de aceeasi pulsatie . Se poate arata (vezi paragraful 7.4.3) ca un astfel de circuit functioneaza in regim sinusoidal atunci cand timpul care trece de la cuplarea surselor tinde catre infinit. Spunem ca regimul permanent (care se obtine pentru pentru t) al acestui circuit este sinusoidal. In paragraful 6.5.1 se arata ca daca intr-un astfel de circuit avem un singur element neliniar, regimul permanent, daca exista, este unul nesinusoidal (deformant) in care raspunsul contine componente de pulsatiile 2, 3,... Regimul sinusoidal este deci regimul permanent al unei clase de circuite
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

liniare.

Importanta studiului acestui regim este legata de faptul ca energia electrica se produce cu

FyTek, Inc.
multe circuite electronice functioneaza in acest regim. 4.2.Reprezentarea in complex a marimilor sinusoidale O marime sinusoidala este o functie de timp de forma: y(t) = 2 Y sin(t +)

generatoare sinusoidale si se distribuie eficient prin circuite de curent alternativ; in plus foarte

unde: Y este valoarea efectiva,

2 Y este valoarea maxima, este pulsatia si =2f unde f = 1/T

este frecventa si T este perioada,iar este faza initiala.

Reprezentarea in complex a marimii sinusoidale y(t) =


= Ye j

2 Y sin(t + ) este numarul complex

unde Y este modulul numarului complex, este argumentul numarului complex, iar

j = 1 . Evident Y=Ycos + jYsin, unde Ycos este partea reala a lui Y si Ysin este partea sa

imaginara. Reprezentarea grafica a lui Y in planul complex se numeste fazor.


104 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Proprietati:

a) liniaritatea: ay (t) + by (t) aY1+ bY 2


1 2

cu a,bR

Demonstratie: Este evident ca ay1 (t) aY1. Ramane de aratat ca y1 + y2 Y1 + Y2

Fie y1 ( t ) = Y1 2 sin(t + 1 ) si y2 ( t ) = Y2 2 sin(t + 2 ) . Atunci


y( t ) = 2 ( Y1 sin t cos 1 + Y1 cost sin 1 + Y2 sin t cos 2 + Y2 cost sin 2 ) = = 2 [Y1 cos 1 + Y2 cos 2 ) sint + ( Y1 sin 1 + Y2 sin 2 ) cost ]

Notam:
B A deci cos = si 2 A A + B2 B A B FyTek's = sin PDF Meld Demo Versiony8.1 = of March 31,(2008 19:23:04t + . Re zulta ( t ) as 2 A 2 + B2 sin cost ) = 2 2 2 2 2 A +B A +B A + B2 A = Y1 cos 1 + Y2 cos 2 , B = Y1 sin 1 + Y2 sin 2 si tg =

FyTek, Inc.
Reprezentarea in complex a lui y(t) va fi: b) derivarea marimii sinusoidale in raport cu timpul:
dy = Y 2 cos (t + ) = Y 2 sin (t + + dt
2

2( A2 + B2 ) (cos sin t + sin cost ) = 2( A2 + B2 ) sin(t + ).

Y = A 2 + B2 (cos + j sin ) = A + jB = Y1 cos 1 + jY1 sin 1 + Y2 cos 1 + jY2 sin 1 = Y1 + Y 2


dy j Y dt

) Y ej( +
/2

) 2

= j Y

Exemple:a) Fie marimea sinusoidala y(t) = 120 2 sin (t + /2). Numarul complex corespunzator

este Y = Ye

cu Y = 120 si = /2, respectiv Y = 120ej

= 120 ( cos /2 +jsin /2) = 120j.

Daca y(t) = 100 sin (t + /4), atunci Y =

100 j/4 100 = e ( cos/4 +jsin/4 ) 50 ( 1+j ). 2 2

b) Fie numarul complex Y = 3+4j. Marimea sinusoidala corespunzatoare este y(t) = Y 2 sin(t

+ ) cu Y = 32 + 4 2 = 5 si = arctg 4/3 = 580 si deci y(t) = 5 2 sin (t +580 )


4.3. Caracterizarea in complex a elementelor de circuit 4.3.1. Elementele dipolare

Se considera un element dipolar de circuit (EDC) avand tensiunea la borne u(t)=

105 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

U 2 sin(t+u) si curentul i(t)=I 2 sin (t+i) respectiv in complex U=Ue = u - i este defazajul intre tensiune si curent.

ju

si I = Ie

ji

unde

Considerand u(t) si i(t) asociati dupa regula de la receptoare (ca si marimile complexe corespunzatoare U si I) se defineste impedanta complexa a EDC ca raportul dintre tensiunea U si curentul I: Z =
U U j U j = e = Ze unde raportul Z = este impedanta EDC. Z si Z se masoara I I I

in . Se noteaza Z= R + jX unde Re{Z}=R este rezistenta de curent alternativ si Im{Z}=X este


reactanta si deci Z=R + jX = R 2 + X 2 e
j arctgX / R = Ze j

Se defineste admitanta complexa Y a unui element de circuit ca raportul dintre curentul I si


I 1 j = = Ye = G jB unde Y este admitanta EDC, G=Re{Y} este U Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 Z FyTek's PDF Meld Demo

tensiunea U: Y =

conductanta EDC si B=Im{Y} este susceptanta EDC. Y si Y se masoara in Siemens (- 1 ).

FyTek, Inc.
e(t)E=Eej . In figura sunt desenate sursa si schema ei echivalenta in complex.

In continuare sunt prezentate elementele dipolare de circuit in c.a. si schemele lor

echivalente in complex. Pentru surse u(t) si i(t) se considera asociate dupa regula de la generatoare. Pentru celelalte elemente de circuit u(t) si i(t) se considera asociate dupa regula de la receptoare.

Sursa ideala de tensiune are tensiunea electromotoare sinusoidala e(t) = 2 E sin(t + ).

Sursa ideala de curent are curentul electromotor is(t) = 2 Is sin(t + ) cu reprezentarea in

complex Is= Ee

si schema echivalenta din figura.


u( t ) = R

Rezistorul ideal Daca u(t) = 2 U sint atunci i(t) =

U sint, U=RI si deci ZR =R si R

106 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

rezistorul are schema echivalenta in complex din figura. In schemele echivalente in complex impedantele complexe se simbolizeaza ca niste rezistoare.

Defazajul intre tensiune si curent este = u - i = 0 si reprezentarea fazoriala a lui U si I este:

Bobina ideala Daca i(t) =

2 Isint atunci din ecuatia de functionare u(t) = L

di ( t ) = dt

2 ILsin(t+/2) rezulta in complex U= jLI si deci ZL = jL = jXL ,unde XL=L este reactanta inductiva a bobinei.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
deci spunem ca bobina ideala defazeaza cu / 2 tensiunea inaintea curentului (sau curentul in urma tensiunii). Condensatorul ideal Daca u(t) =
2 Usint atunci din ecuatia de functionare i(t) = C

Deoarece = u - i= / 2 reprezentarea fazoriala a lui U si I este

du( t ) = dt

2 UCsin(t+/2) rezulta I= j C U sau U = 1 este reactanta capacitiva a condensatorului. C

1 1 I si deci ZC= -j = jXC, unde XC= jC C

Deoarece = u-i=-/2 reprezentarea fazoriala a lui U si I este

107 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

deci condensatorul ideal defazeaza cu / 2 tensiunea in urma curentului (sau curentul inaintea tensiunii). Observatii i) reprezentarea in complex a unei marimi sinusoidale (tensiune sau curent) are numai 2 parametri (Y,

,). Doi dintre cei trei parametric (Y, , ) ai marimii sinusoidale corespunzatoare.

Parametrul intervine in expresiile impedantelor complexe ii) Sistemul de ecuatii diferential algebric care caracterizeaza un circuit liniar dinamic in regim sinusoidal corespunde unui sistem de ecuatii algebrice in complex; aceasta proprietate constituie principalul avantaj al utilizarii reprezentarii in complex a marimilor sinusoidale deoarece manipularea (inclusive rezolvarea) unor ecuatii algebrice este considerabil mai simpla decat a unor
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

ecuatii diferentiale.

FyTek, Inc.
echivalenta in complex: cuplate magnetic. Ecuatiile de functionare a doua bobine liniare cuplate magnetic sunt: u1(t) = L1

4.3.2. Elementele multipolare

Un circuit de curent alternativ poate contine orice element liniar de circuit. Dintre

elementele rezistive multipolare liniare reamintim sursele comandate liniar (prezentate in paragraful 2.1.2) si circuitul echivalent liniar pentru semnale mici al tranzistorului (prezentat in paragraful 2.5.3.3). Prin analogie cu rezistorul liniar, este evident ca o sursa comandata liniar are ca schema echivalenta in complex tot o sursa comandata liniar; de exemplu o SCCC cu ecuatia de functionare is(t)= i1(t) are ca schema echivalenta in complex o SCCC cu ecuatia de functionare

Is= I1. In consecinta circuitul echivalent liniar pentru semnale mici al tranzistorului are schema

Dintre elementele dinamice multipolare liniare cel mai des utilizat este perechea de bobine

di1 ( t ) di (t ) di ( t ) di ( t ) M 2 , u2(t) = L2 2 M 1 dt dt dt dt

In complex aceste ecuatii devin: U1=jL1I1jMI2 , U2=jL2I2jMI1


108 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Schema echivalenta in complex contine doua impedante inductive cuplate intre ele. La bornele unei astfel de impedante avem o cadere de tensiune proprie si o cadere de tensiune mutuala. De exemplu

U1 este formata din caderea de tensiune proprie jL1I1 si caderea de tensiune mutuala jMI2; semnul caderii de tensiune mutuale este + daca curentii I1 si I2 ataca la fel bornele polarizate (ambii intra sau ambii ies din aceste borne) sau - daca curentii I1 si I2 ataca diferit bornele polarizate (unul intra si celalalt iese din borna polarizata) (vezi paragraful 3.2.4.). Deci de fiecare data cand se scriu ecuatiile circuitului trebuie determinate semnele caderilor de tensiune mutuala. Aceleasi ecuatii in complex 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 FyTek's PDF Meld Demo Version corespund si urmatorului circuit echivalent cu surse de tensiune comandate in curent:

FyTek, Inc.
Intr-adevar calculand U1 ca suma intre caderea de tensiune la bornele impedantei jL1 si tensiunea la bornele sursei comandate rezulta U1=jL1I1jMI2. O verificare similara se poate face si pentru U2. In expresiile E1 si E2 se considera semnul + daca curentii I1 si I2 ataca la fel bornele polarizate si semnul - daca le ataca diferit. Se prefera utilizarea acestui circuit in locul schemei cu bornele polarizate. Aceasta deoarece semnele E1 si E2 se stabilesc atunci cand se construieste circuitul echivalent, aceasta operatiune fiind facuta separat de cele implicate de scrierea ecuatiilor. Se diminueaza astfel posibilitatea de a gresi, fata de utilizarea schemei cu borne polarizate in care semnele caderilor de tensiune mutuale se stabilesc in timpul scrierii ecuatiei. Daca cele doua bobine cuplate au un nod comun exista un circuit echivalent mai simplu fara surse comandate. Ecuatiile de functionare ale celor doua bobine cuplate sunt: U1=jL1I1 jMI2 si U2=jL2I2

jMI1. Daca in prima ecuatie se aduna si se scade jMI1 si in a doua

109 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

ecuatie se aduna si se scade jMI2 se obtin ecuatiile: U1=(jL1 - jM)I1 + jM (I1 + I2), U2=

(jL2 - jM)I2 + jM(I1 + I2) carora le corespunde schema echivalenta din figura b .

Acest procedeu se numeste spargerea cuplajului. Daca bornele polarizate sunt atacate diferit de curenti atunci M se inlocuieste cu -M si circuitul echivalent fara cuplaje este:

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
Z31 i se va atasa semnul +.

Daca sunt mai mult de doua bobine cuplate intre ele, circuitul echivalent in complex este

asemanator. Iata un grup de trei bobine cuplate intre ele si circuitul echivalent in complex al

acestora. Se observa ca I1 si I3 intra in bornele polarizate in timp ce I2 iese din borna polarizata. Ca urmare impedantelor de comanda Z12 si Z23 li se va atasa semnul - iar impedantei de comanda

110 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

4.4. Teoremele lui Kirchhoff in complex

Teorema I a lui Kirchhoff este : i k ( t ) = 0 si datorita liniaritatii reprezentarii in k N i complex se obtine: I k = 0 (suma algebrica a curentilor in complex corespunzator tuturor kS
laturilor unei sectiuni S este nula). Teorema a II-a a lui Kirchhoff este: u k (t ) = 0 si similar rezulta U k = 0 (suma kB kB algebrica a caderilor de tensiune complexe la bornele tuturor elementelor de circuit care apartin aceleiasi bucle este nula).
4.5. Puteri in circuitele de curent alternativ

Se considera un EDC cu tensiunea si curentul la borne: u(t) = U 2 sint si i(t) = I 2 sin(t - ). Pentru generatoare (surse) de orice tip u(t) si i(t) sunt asociate dupa regula de la generatoare; pentru celelalte elemente de circuit u(t) si i(t) sunt asociate dupa regula de la receptoare. Se definesc urmatoarele puteri: FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 Puterea instantanee p(t), absorbita de receptor sau cedata de generator este:

FyTek, Inc.
P= 1T p( t ) dt = UI cos T0 Wattul, [P] = 1W.
rezistenta ca si curentul sinusoidal produce aceeasi putere prin efect Joule. reactiv).

p(t)= u(t) i(t) =2UI sint sin(t - ) = UIcos - UIcos(2t - )

Valoarea medie pe o perioada a puterii instantanei care se numeste putere activa P este:

Puterea activa depinde de valorile efective ale tensiunii si curentului si de factorul de putere
cos si se consuma efectiv si ireversibil in rezistoare. Unitatea de masura a puterii active este

Din definitia puterii active rezulta interpretarea fizica a valorii efective a curentului si a tensiunii. Daca se considera un rezistor cu rezistenta R prin care trece curentul i(t) = I 2 sint
1T rezulta u(t) = Ri(t) = RI 2 sint si Pabs = u( t )i ( t ) dt = RI 2 . Deci valoarea efectiva a unui T0

curent sinusoidal este numeric egala cu valoarea unui curent continuu care, trecand prin aceeasi

Puterea reactiva Q, este Q = UI sin avand unitatea de masura [Q]=1VAR (volt-amper Puterea aparenta S, este S = UI si are unitatea de masura [S] = 1VA. Evident
S= P 2 + Q2 .

115 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Puterea aparenta complexa (puterea complexa) este S = U I*=UIej


+jUIsin=P+jQ. Puterile absorbite sau debitate de elementele ideale de circuit sunt: - rezistorul ideal absoarbe puterea activa P=RI2

=Uicos

si, deoarece =0, puterea reactiva

absorbita este Q=UIsin=0 deci puterea complexa absorbita este Sa =RI2 +j0. - bobina ideala parcursa de curentul i(t)= 2 Isint are tensiunea la borne u(t)= 2 LIsin(t + /2) deci =/2 si rezulta Q=UIsin/2=LI=U2/L > 0, P = UI cos/2 = 0, deci bobina absoarbe puterea complexa Sa=0+jLI. Media pe o perioda a energiei acumulate in bobina 1T ~ este Wm = Li 2 ( t ) dt = LI 2 . T0 - condensatorul ideal cu tensiunea la borne u(t) = U 2 sint este parcurs de curentul i(t)=
2 CUsin(t + /2), deci = -/2 si rezulta Q = UIsin(-/2)=

1 2 I = - UC < 0, P = UI C

cos(-/2) = 0, deci condensatorul absoarbe puterea complexa Sa=0-jCU. Media pe o perioda a


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 T

1 ~ energiei acumulate in condensator este We = Cu 2 ( t ) dt = CU 2 . T0

FyTek, Inc.
putere reactiva nenula, ele se numesc si elemente reactive. - sursa ideala de tensiune cu tensiunea electromotoare e(t)= i(t)= asociate dupa regula de la generatoare sau I parcurge sursa in sensul sagetii lui E) - sursa ideala de curent cu curentul electromotor is(t)= borne u(t)= sunt asociate dupa regula de la generatoare)

Deoarece elementele dinamice condensator si bobina schimba cu circuitul in care sunt conectate o

2 Esint parcursa de curentul

2 I sin(t+) debiteaza o putere complexa Sd=E I* = EIe-j = EIcos-jEIsin (U si I sunt

2 Is sin(t+) cu tensiunea la

2 U sint debiteaza o putere complexa Sd = U I* = UIse-j = UIscos-jUIssin (U si Is

Observatii i)puterea activa este absorbita numai de rezistoarele ideale ii)puterea reactiva este absorbita numai de bobinele si condensatoarele ideale iii)impedanta complexa Z=R+jX absoarbe puterea aparenta complexa Sa =U I*= Z I I*=
ZI2=(R+jX) I2 =RI + jXI deci Pa=RI2 si Qa =XI2.

iv)sursele debiteaza atat putere activa cat si putere reactiva


116 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

4.6. Teorema conservarii puterilor complexe

Plecand de la teorema a II-a a lui Kirchhoff in complex (vezi paragraful 4.4) si de la faptul evident ca curentii conjugati Ik* verifica teorema I alui Kirchhoff in complex
Ik kS

= 0 ) teorema lui Tellegen in complex este:

toatelaturile

U k I k * = 0 ; in aceasta expresie

Uk si Ik sunt asociate dupa regula de la receptoare. Separand intr-un membru puterile complexe debitate de surse (pentru care Uk si Ik sunt asociate dupa regula de la generatoare) si in celalat membru puterile complexe absorbite de consumatori (impedante complexe) rezulta:
Teorema conservarii puterilor complexe Suma puterilor complexe debitate de toate sursele dintr-

un circuit este egala cu suma puterilor complexe absorbite de toate impedantele din acelasi circuit:
toate sursele

S kd =

toate impedantele

S ka

Tinand seama ca :Sd = Pd + jQd si Sa = Pa + jQa rezulta:

toate sursele kd toate rezistoarele ka FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 toate sursele kd
Q =

si
Q

toate elementele reactive ka

FyTek, Inc.
adica puterile active si puterile reactive se conserva.
i)puterile aparente Sk nu se conserva Observatii:

ii)conservarea puterilor complexe poate fi folosita, similar cu consevarea puterilor in

circuitele de c.c., la verificarea rezultatelor obtinute prin rezolvarea problemelor de analiza a circuitelor de c.a. ~ ~ iii)tinand seama ca pentru o bobina Qa= Wm si pentru un condensator Qa=- We rezulta ~ ~ ca Qa = (Wm We ) deci un dipol RLC are caracter inductiv daca Qa >0,
toateZ

are caracter capacitiv daca

toateZ

Qa <0 si are caracter rezistiv sau este la rezonanta

(vezi paragraful 4.9) daca Qa =0


toateZ

iv)condensatorul nu genereaza putere reactiva chiar daca absoarbe o putere reactiva


negativa; asa cum rezulta din teorema conservarii puterilor complexe, puterea reactiva (pozitiva sau negativa) este generata de surse

117 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

v)defazajul intre curent si tensiunea la bornele unui dipol RLC format din elemente de
circuit cu R,L,C>0 este cuprins intre -/2 si +/2 deoarece UIcos= deci cos>0.
4.7. Analiza circuitelor de curent alternativ 4.7.1. Introducere
R I toate R k k 2 >0

Prin utilizarea reprezentarii in complex a marimilor sinusoidale, intr-un circuit de c.a. al carui graf are L laturi si N noduri se pot scrie urmatoarele ecuatii liniar independente intre ele:
N-1 ecuatii date de teorema I a lui Kirchhoff (vezi paragraful 1.3) L-N+1 ecuatii date de teorema a II-a a lui Kirchhoff (vezi paragraful 1.3) L ecuatii date de legaturile intre Uk si Ik pentru fiecare latura a grafului (vezi paragrafele 2.2 si

4.3) Ecuatiile unui circuit de c.a. sunt ecuatii algebrice de aceeasi forma cu ecuatiile unui circuit liniar
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

de c.c. deoarece:

- teoremele lui Kirchhoff au aceeasi forma

FyTek, Inc.
continuare insistandu-se asupra particularitatilor circuitelor de c.a..
4.7.2. Formularea problemei si metoda de rezolvare

- in ecuatiile de legatura intre Uk si Ik, Zk ia locul lui Rk, Yk ia locul lui Gk, etc.

La circuitele liniare de c.c. Ik si Uk sunt marimi reale iar ecuatiile sunt liniare in Ik si Uk

avand coeficienti reali. La circuitele de c.a. Ik si Uk sunt marimi complexe iar ecuatiile sunt liniare

in Ik si Uk avand coeficienti complecsi. Ca urmare metodele de analiza a circuitelor de c.a. sunt

aceleasi cu cele pentru circuitele liniare de c.c.. Metodele de analiza vor fi reluate pe scurt in

Problema analizei unui circui de c. a. se formuleaza astfel:


se cunosc: valorile parametrilor elementelor (Rk, Lk, Ck, Mk, ek(t), isk(t)) si modul de

interconectare a elementelor de circuit,


se cere sa se determine toate tensiunile si toti curentii.

Rezolvarea acestei probleme consta in scrierea sistemului de 2L ecuatii ale circuitului si determinarea solutiei acestuia (Uk , Ik ,k=1,...,L).

Algoritmul de analiza a unui circuit de c.a. are urmatoarele etape:


1) Se construieste circuitul echivalent cu surse si impedante complexe utilizand schemele echivalente in complex ale elementelor de circuit 2) Se scriu ecuatiile acestui circuit

118 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

3) Se rezolva sistemul de ecuatii si se determina valorile complexe ale curentilor si tensiunilor, (Uk, Ik, k = 1, ... , L) de forma Uk = Ukejk 4) Se verifica rezultatele obtinute prin bilantul puterilor complexe 5) Se determina valorile instantanee de forma uk(t) = Uk 2 sin(t +k).

Exemplu Fie circuitul din figura a cu e(t) = 30 2 sin t si is (t) = 2 sin (t+/4) unde =100 s-1.
Circuitul echivalent cu surse si impedante complexe este dat in figura b. Se scrie sistemul de ecuatii dat de teoremele lui Kirchhoff: I1 + I2 = 1+j , 10 I1 -20j I2 = 30, 20j I2 - 20j (1+j) - U = 0

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Solutiile acestui sistem sunt: I1 = 1 , I2 = j si U = - 20j.

Verificarea rezultatelor prin bilantul puterilor complexe:

FyTek, Inc.
toate sursele

S kd = E I1* + U Is* = 301 + (-20j) (1-j) = 10 -20j

toate impedantele

S ka = RI12 + LjI22 2 sin t, i2 =

1 jIs2 = 101 + 20j1- 20j2 = 10 - 20j C

Valorile instantanee sunt: i1 (t) =

2 sin( t+/2) si u(t) = 20 2 sin( t-/2)

4.7.2. Scrierea ecuatiilor potentialelor nodurilor si curentilor ciclici 4.7.2.1. Metoda potentialelor nodurilor

Asa cum s-a aratat in paragraful 2.5.1 se prefera comanda in tensiune deoarece marimea de comanda poate fi scrisa ca o diferenta de potentiale. Ca urmare, circuitul echivalent cu surse de tensiune comandate in curent al bobinelor cuplate (vezi paragraful 4.3) nu este potrivit pentru scrierea ecuatiilor metodei nodale. Pentru aceste bobine se poate construi un circuit echivalent cu surse de curent comandate in tensiune. In acest scop se rezolva ecuatiile de functionare ale bobinelor cuplate: U1=jL1I1jMI2 , U2=jL2I2jMI1 in raport cu necunoscutele I1 si I2 .

Exemplu.

Fie

bobinele
si

cuplate

cu

ecuatiile

de

functionare U1 = 2 jI 1 + jI 2

U 2 = jI 1 + 2 jI 2

Rezolvand acest sistem de ecuatii in raport cu I1 si I2 rezulta:

119 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

I1 =

U1 j + U2 j3 3 2

si

I2 =

U2 j + U 3 3 1 j 2

adica ecuatiile urmatorului circuit echivalent:

Aplicatie .Sa se scrie ecuatiile potentialelor nodurilor pentru circuitul:

e ( t ) = 2 cos 2t

i ( t ) = 2 sin( 2t + ) s 4
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
doua bobine sunt: U1 = 2 jI 1 + jI 2 in exemplul precedent. Schema echivalenta in complex este:

Deoarece cuplajul nu se poate sparge construim circuitul echivalent cu surse de curent comandate in tensiune al celor doua bobine cuplate. Cu notatiile din figura ecuatiile de functionare ale acestor , U 2 = 2 jI 2 + jI 1 deci circuitul echivalent este cel prezentat

Se observa ca avem un circuit rezonant RLC serie cu Ze = j-j+3 =3 si doua surse ideale de tensiune care nu se pot transforma in surse de curent. Alegem ca potential de referinta o borna a uneia dintre aceste surse iar pentru cealalta introducem necunoscuta suplimentara I4 . Rezulta ecuatiile

117 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

V5 = 0 V1 = j 2 1 2 j 1 V 2 + V1 V 3 = I 4 + U 2 3j 3 j 3 3 3 U2 = V3 V 2 V 4 = 3I 3 I3 = V1 V 3 1 j

V j 1 1 2 V V 3 + + 1 2 = 1 + j + U1 3 3 1 j 3 3 j 1 j U 1 = V1 V 2 1 V 4 = 1 j I 4 2

adica un sistem de 9 ecuatii cu necunoscutele V 1 , ... , V 5 , U 1 , U 2 , I 3 , I 4 . Deci algoritmul de scriere a ecuatiilor potentialelor nodurilor este:
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

se fac toate transformarile posibile ale surselor de tensiune in surse de curent si ale comenzilor

in curent in comenzi in tensiune

FyTek, Inc.
exprimate ca sume de tensiuni electromotoare
Vj Y k V i Y k = I sk k j k i , j k j

se alege potentialul de referinta astfel incat cat mai multe potentiale ale nodurilor sa poata fi considerand si necunoscutele suplimentare (curentii unor surse de tensiune conectate intre alte

noduri decat cele de la punctul precedent si curenti de comanda) se scrie sistemul de ecuatii:

si ecuatiile suplimentare
4.7.2.2. Metoda curentilor ciclici

Aplicatie. Sa se scrie ecuatiile metodei curentilor ciclici pentru circuitul:

e 1 ( t ) = 2 2 cos t e 2 ( t ) = 2 sin t

116 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Schema echivalenta in complex se construieste considerand pentru bobine circuitul echivalent cu surse de tensiune comandate in curent (vezi paragraful 4.3.2).

I 1 ' (1 + j + 2 j + 1) + I 2 ' (1 + 2 j ) = 2 j j I 3 jI 2 + j I 1 + j I 2 I 1 = I 1 ' Rezulta ecuatiile I 2 = I 2 ' I = I ' I ' 1 2 3 I 2 (1 j + 2 j + of March + 2 j ) = 19:23:04 FyTek's PDF Meld Demo 'Version 8.1 as j ) + I 1 ' (131, 2008 1 j I 3 j I 1 + j I 1 + j I 2
deci 5 ecuatii cu necunoscutele I 1 ' , I 2 ' , I 1 , I 2 , I 3 .

FyTek, Inc.
Deci algoritmul de scriere a ecuatiilor curentilor ciclici este: in tensiune in comenzi in curent plasate in coarbore se aleg sensurile acestora si se scrie sistemul de ecuatii:

se fac toate transformarile posibile ale surselor de curent in surse de tensiune si ale comenzilor se aleg cele B=L-N + 1 bucle fundamentale astfel incat sursele de curent netransformate sa fie considerand ca aceste bucle sunt parcurse de niste curenti fictivi I 1, I 2 ,...., I B (curentii ciclici),

I'

R + I ' j Rk = E k i k B k k B kBi i i k B j

si ecuatiile suplimentare
4.8. Teoreme ale circuitelor de curent aternativ

Ecuatiile circuitului echivalent cu surse si impedante complexe sunt similare ecuatiilor unui circuit liniar de curent continuu (vezi paragraful 4.7.1). Din acest motiv enunturile teoremelor sunt asemanatoare cu cele din paragraful 2.4 si demonstratiile nu vor fi reluate.

119 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

4.8.1. Teoremele impedantelor echivalente n Legarea in serie a impedantelor: Zes = Z . Deoarece Zes = Res + jXes si Zk = Rk + jXk rezulta k =1 k n n R es = R si Xes = X k =1 k k =1 k
n n n Legarea in paralel a impedantelor: Yep = Y k , deci G ep = G si Bep = B k =1 k =1 k k =1 k

4.8.2. Teorema superpozitiei

Fie un circuit de c.a. cu mai multe surse: E1, ... , El, Is,l+1,...,Ism. Orice curent (sau tensiune) din circuit se poate scrie ca o suma a curentilor (tensiunilor) din aceeasi latura produsi de fiecare sursa independenta separat, celelalte surse independente fiind pasivizate. De exemplu
m I1 = I1k unde I1k este curentul produs in latura 1 de sursa independenta k =1

din latura k, celelalte surse independente fiind pasivizate. Teorema este o consecinta a of March 31, 2008 19:23:04 FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 ascaracterului liniar al ecuatiilor circuitului. Sursele comandate nu se pasivizeaza.

FyTek, Inc.
4.8.3. Teoremele generatoarelor echivalente

Generatorul echivalent de tensiune al unui dipol Fie un dipol liniar cu bornele A si B.

Oricat de complicat ar fi acest circuit el se poate echivala cu un circuit format dintr-o sursa de tensiune UAB0 in serie cu o impedanta ZAB0 unde UAB0 este tensiunea de mers in gol masurata la bornele A si B (impedanta Z fiind scoasa din circuit) si ZAB0 este impedanta echivalenta intre

bornele A si B a circuitului pasivizat (sursele comandate nu se pasivizeaza). Daca circuitul pasivizat este o combinatie serie - paralel de impedante atunci determinarea lui ZAB0 se poate face cu regulile din paragraful 4.8.1. Daca circuitul contine surse comandate sau
120 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

nu este un circuit serie - paralel, atunci se conecteaza intre A si B o sursa independenta de tensiune de valoare 1V ( sau o sursa independenta de curent de valoare 1A) si ZAB0 rezulta in urma determinarii lui I sau U.

Aplicatie. Sa se calculeze Z AB 0 ( Z AB = 1 )

e1 ( t ) = 2 2 cos 2 t

) 4 i s ( t ) = 2 cos( 2 t ) 4
e 2 ( t ) = 2 sin( 2 t
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
6j 1+ 6j 1 1 1 + 3j 1 Z AB0 = = + = = I 1 + 3j 6j 2 6j 10 Generatorul echivalent de curent al unui dipol Fie un dipol liniar cu bornele A si B I=

Bobinele cuplate avand un nod comun se poate sparge cuplajul. Prin pasivizare si calculand 2 j 2 j impedantele echivalente j j = 0, = circuitul capata o forma mai simpla. Se conec2j 2j teaza intre A si B o sursa de tensiune cu E = 1V si rezulta

121 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Oricat de complicat ar fi acest circuit el se poate echivala cu un circuit format dintr-o sursa de curent IABsc in paralel cu o impedanta ZAB0 unde curentul IABsc corespunde scurtcircuitului intre bornele A si B. Daca in schemele echivalente ale diportilor rezistivi liniari (vezi paragraful 2.4.3.3.) se inlocuiesc rezistentele cu impedante si conductantele cu admitante se obtin schemele echivalente ale
diportilor de c.a...
4.8.4. Teorema transferului maxim de putere activa

Se considera o sursa de tensiune electromotoare E si de impedanta interna Zi, la bornele careia se leaga o impedanta Z. Se pune problema urmatoare: ce relatie trebuie sa existe intre Zi si Z astfel incat pentru un E dat puterea activa absorbita de Z sa fie FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 maxima.

FyTek, Inc.
Fie Zi = Ri + jXi si Z = R + jX . Curentul din circuit este I = activa absorbita de Z este P = RI 2 =
RE 2 ( R + Ri ) 2 + ( X + X i ) 2

E si deci puterea R + Ri + j ( X + X i )

Se observa ca functia P(R,X) are un maxim in raport cu X pentru X= -Xi . Valoarea acestui maxim este P ( R , X i ) = PM ( R ) = RE 2 (R + R i ) 2 . Maximul functiei PM ( R) are loc pentru R=Ri (vezi

teorema transferului de putere in curent continuu). Rezulta ca puterea activa absorbita de sarcina
este maxima daca Z = Zi* (teorema transferului maxim de putere activa).

Daca Z = Zi* puterea activa Pd cedata de sursa este consumata in cantitati egale de R si Ri deci randamentul circuitului este =P/ Pd=0,5.
Observatii i) daca R si/sau X atunci 1 dar P0

109 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

ii) daca in loc de sursa de tensiune avem o sursa de curent cu parametrii Is si Zi, impedanta

de sarcina Z absoarbe puterea activa maxima tot daca Z = Zi*


iii) daca generatorul de curent alternativ are o impedanta interna inductiva, rezulta ca

pentru a absorbi o putere activa maxima sarcina trebuie sa aiba un caracter capacitiv.
4.9. Rezonanta dipolilor 4.9.1. Definitii si exemple

Exista doua definitii ale rezonantei: prima se foloseste in electroenergetica, a doua se utilizeaza la circuitele electronice.
Definitia 1 Un dipol de c.a. este la rezonanta daca absoarbe pe la borne o putere reactiva nula,

adica Qabs=UI sin = 0. Deci PDF Meld Demo Version 8.1 as of March este nul (sin = FyTek's la rezonanta defazajul dintre U si I 31, 2008 19:23:04 0 = 0). Daca impedanta echivalenta la bornele dipolului este Z=R+jX, Q=XI =0 X = 0 deci la rezonanta reactanta

FyTek, Inc.
echivalenta este nula si dipolul are o comportare rezistiva la borne. efectiva constanta. Pulsatiile de rezonanta sunt cele pentru care I() are maxime si minime.
Exemplu

Definitia 2 a) Se considera la bornele dipolului o sursa de tensiune cu pulsatie variabila si valoare

- dipolul este la rezonanta pentru pulsatiile 1 , 2 , 3 , 4, 5 - in cazul maximelor de curent (1 , 3 , 5 ) avem rezonanta de tensiune, - in cazul minimelor de curent (2 , 4) avem rezonanta de curent. Se observa ca deoarece I = Y U si U = ct, curba Y () are aceeasi alura cu I ().
b) Se considera la bornele dipolului o sursa de curent cu pulsatie variabila si valoare

efectiva constanta. Pulsatiile de rezonanta sunt cele pentru care U() are maxime si minime.
Exemplu

110 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

- dipolul este la rezonanta pentru pulsatiile 1 , 2 , 3 , 4, 5 - in cazul minimelor de tensiune (1 , 3 , 5) avem rezonanta de tensiune, - in cazul maximelor de tensiune (2 , 4) avem rezonanta de curent. Deoarece U = Z I si I = ct, curba Z() are aceeasi alura cu U().
Observatii i) cele doua definitii ale rezonantei nu duc in general la aceleasi pulsatii de rezonanta ii) rezonanta de tensiune are loc la pulsatiile pentru care Y() are maxime locale si deci

Z()=1/ Y() are minime locale


iii) rezonanta de curent are loc la pulsatiile pentru care Y() are minime locale si deci

Z()=1/ Y() are maxime locale.


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 Exemple. a)

FyTek, Inc.
U U R + j C R 2 + 2 L2 L I = I1 + I2 = + jCU = 2 + 2 L2 R + jL R

Se calculeaza puterea aparenta complexa S = UI* si se anuleaza puterea reactiva 1 CR 2 1 obtinandu-se pulsatiile de rezonanta dupa definitia 1: = 1,2 L LC daca R0 atunci 2
1 . Se calculeaza minimele si maximele lui I() respectiv ale lui Z() LC

; se observa ca

Z 2 ( ) =

1 2C2

1+ 2 C R2 Z 2 L 2 R2 si = 0 are solutiile 1,2 = 2 2 LC L 1 R 2 + L C

R 2 + 2 L2

111 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

(daca R0 atunci 2 aceleasi.

1 ). Pulsatiile de rezonanta obtinute dupa cele doua definitii nu sunt LC

b) Impedanta complexa a circuitului RLC serie este Z = R + jX = R + j ( L Rezulta

1 ). C

Z 2 ( ) = R 2 + ( L

1 2 ) . Dupa prima definitie, pulsatia de rezonanta corespunde lui X=0 deci C

= 0

1 Z 2 ( ) = 0 si se obtine aceeasi valoare pentru . Dupa a doua definitie, se calculeaza LC

0 . Daca U=ct in raport cu , la rezonanta I ia valoarea maxima deoarece Z ia valoarea minima


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Z(0)=R.. Pentru acest circuit Uc(0)=|Xc|I= UL(0)=|XL|I si Uc(0)= -UL(0) deci U(0)=UR(0) +UC(0) + UL(0)=UR(0). Este posibil ca la rezonanta si in jurul pulsatiei de rezonanta UC si UL sa aiba valori mai mari decat tensiunea U a sursei de alimentare. Se noteaza cu

FyTek, Inc.
U U 1 Q = L = C = 0 U R UR R
rezonanta. Daca Q0 >1 ( depasesc tensiunea sursei de alimentare. c) Circuitul RLC paralel are propietati selective in frecventa duale celui RLC serie. Utilizand ambele definitii se obtine aceeasi pulsatie de rezonanta a acesui circuit = 0

L factorul de calitate al circuitului unde UL, UC, UR se considera la C


L R ), la rezonanta, tensiunea bobinei si cea a condensatorului C

1 . La LC

1 1 1 rezonanta Y ( ) = + j ( C )= deci Y are valoarea minima. Daca U=ct in raport cu 0 0 L R R 0 , la rezonanta I ia valoarea minima deoarece I=YU. Pentru acest circuit Ic(0)=U/|Xc|= IL(0)=U/|XL| si Ic(0)= -IL(0) deci I(0)=IR(0) +IC(0) + IL(0)=IR(0). Este posibil ca la
112 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

rezonanta si in jurul pulsatiei de rezonanta IC si IL sa aiba valori mai mari decat curentul I prin
I I C sursa de alimentare. Se noteaza cu Q0 factorul de calitate Q0 = L = C = R unde IL, IC, IR IR IR L

se considera la rezonanta. Daca Q0 >1 ( C 1 ),curentul bobinei si al condensatorului depasesc


L R

curentul total.
4.9.2. Aplicatii tehnice ale rezonantei

a)Compensarea factorului de putere Presupunem ca avem o linie de transport al energiei electrice


la capatul careia este conectat consumatorul inductiv (asa cum sunt majoritatea consumatorilor energetici) din figura a..

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
=

Curentul absorbit de consumator este : I =

U U + R jL

deci

I =U

1 1 + si cos R 2 2 L2

P = UI

U2

RU 2

1 1 + R 2 2 L2

R 2 + 2 L2

Se conecteaza un condensator in paralel cu consumatorul astfel incat L =

1 (circuitul C

b). In acest caz avem un circuit RLC derivatie la rezonanta a carui impedanta de intrare este Z=R si curentul absorbit de receptor este I ' =

U I . Puterea reactiva absorbita de consumatorul inductiv R

in paralel cu condensatorul C este nula, si pierderile de putere activa pe linia de transport (de rezistenta r ) vor fi minime : Plinie = rI2 < Plinie= rI2. In acest caz factorul de putere cos=1 si avem o compensare totala a factorului de putere. Consumatorii industriali nu au tot timpul aceiasi parametri (se opresc anumite utilaje, in anumite zile nu se lucreaza, etc). Pentru a nu se ajunge la functionarea in regim capacitiv (care produce efecte nedorite in sistem) mentinand pierderile de putere pe linie la un nivel rezonabil se face o compensare partiala a factorului de putere (de exemplu cos=0,92). In acest caz calculul capacitatii condensatorului care se leaga in paralel cu consumatorul inductiv se face astfel: diferenta intre puterea reactiva absorbita de consumatorul necompensat Q=UIsin si cea absorbita
113 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

de consumatorul compensat partial Q=UIsin este absorbita de condensator (QC=CU2). Exprimand puterile reactive in functie de puterea activa P absorbita de consumator (Q=Ptg, Q=Ptg) rezulta C =
Ptg Ptg ' . In acest calcul se considera ca U nu se modifica prin U 2

conectarea condensatorului.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.

114 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

4.10. Circuite trifazate 4.10.1. Sisteme trifazate - caracterizare si proprietati Un sistem trifazat este un ansamblu de trei marimi sinusoidale de aceeasi pulsatie .
y1 ( t ) = Y1 2 sin(t + 1 ) , y 2 (t ) = Y2 2 sin(t + 2 ) , y 3 ( t ) = Y3 3 sin(t + 3 )

avand reprezentarea in complex: Y 1 = Y1e j1 j 2 j 3

Y 2 = Y2 e Y 3 = Y3e

Daca modulele sunt egale intre ele (Y1 =Y2 =Y3 =Y) si marimile sunt defazate intre ele cu

2 avem un sistem trifazat simetric. Acesta este de succesiune directa daca secventa Y1, Y2, Y3 se 3
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

obtine prin parcurgere in sens orar,

FyTek, Inc.
y1 ( t ) = Y 2 sin t
Y1 = Y

Sistem simetric de succesiune directa:

y 2 (t ) = Y 2 sin(t y 3 ( t ) = Y 2 sin(t +

2 ) 3

Y 2 = Ye

j 2 3 = a 2 Y = a 2Y 1

2 ) 3

j 2 Y 3 = Ye 3 = aY

In relatiile de mai sus s-au folosit notatiile:

j 2 1 3 a=e 3 = + j 2 2

si

2 2 = e j 3 = 1 j 3 . a 2 2

Se observa usor ca 1, a si a2 sunt solutiile ecuatiei x3 -1=0 si satisfac urmatoarele relatii:


1+a+a2=0, a*=a2, (a2)*=a, a3=1, a4=a, a5=a2...

4.10.2. Marimi trifazate

In centralele electrice se produce energie cu ajutorul generatoarelor sincrone trifazate care furnizeaza tensiuni ce formeaza un sistem trifazat simetric de succesiune directa:

e1( t ) = E 2 sin t

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 1

e 2 ( t ) = E 2 sin(t e 3 ( t ) = E 2 sin(t +

2 ) 3 2 ) 3

Producerea energiei electrice cu generatoarele trifazate este foarte eficienta. Transmisia energiei electrice la receptor se face prin intermediul liniilor electrice. Fiecare faza a generatorului trifazat ar putea alimenta un receptor separat si deci linia ar putea avea sase conductoare. Acest sistem de transmisie nu este insa economic. Prin conexiuni speciale (in stea sau in triunghi) ale receptoarelor, numarul de conductoare se poate reduce la trei sau patru.

Avantajele distributiei trifazate a energiei electrice sunt:


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

- transmisie de energie mai economica (economie de material - Cu sau Al), puterea maxima pe conductor fiind mai mare;

FyTek, Inc.
- posibilitatea de a avea doua valori pentru tensiuni la utilizator : Uf si Ul ; motoarelor asincrone. generator conectat in stea legat cu un receptor conectat in stea.

- posibilitatea producerii campurilor magnetice invartitoare pe care se bazeaza functionarea

Un circuit trifazat contine cel putin un generator si un receptor conectate intre ele prin

conductoarele liniei de transport al energiei. Elementele de circuit din schema generatorului care sunt parcurse de acelasi curent formeaza o faza a generatorului. Faza receptorului este formata asemanator din elemente de circuit parcurse de acelasi curent. Un generator trifazat, ca si un receptor trifazat, are trei faze. Pentru a utiliza cat mai putine conductoare de legatura atat generatoarele cat si receptoarele trifazate se conecteaza in stea sau in triunghi. Fie, de exemplu, un

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 2

Fazele generatorului formate din E1 , Z1g (faza 1), E2 , Z2g (faza 2) si E3 , Z 3g (faza 3) sunt legate impreuna in punctul 0 (neutrul generatorului). Fazele receptorului (Z1 , Z2 si Z3) sunt legate impreuna la neutrul receptorului N. Conexiunea stea se caracterizeaza prin legarea tuturor fazelor la un punct neutru. Generatorul este conectat cu receptorul prin linia de transport al energiei care are patru conductoare: cele trei faze (conductoarele 1-1, 2-2 si 3-3) si conductorul neutru (0-N) care, in general, are o impedanta ZN. In tehnica, tensiunea la bornele unei faze a generatorului sau a receptorului se numeste tensiune de faza (de exemplu U1g sau U2N ) si curentul printr-o faza a generatorului sau a receptorului se numeste curent de faza. Tensiunea intre o faza a liniei si conductorul de nul se numeste tot tensiune de faza desi, in general, are alta valoare decat tensiunea de faza a generatorului sau a receptorului; de exemplu U10, U20, U30 sunt tensiuni de faza dar, in acest caz, U10 = U1g si U10 U1N. Curentii care trec prin conductoarele 1-1, 2-2 si 3-3 se numesc curenti de linie (I1 , I2 , I3) si curentul prin conductorul neutru se numeste curent de nul
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

(IN). Tensiunile intre conductoarele 1-1, 2-2 si 3-3 se numesc tensiuni de linie (U12, U23 , U31). La conexiunea stea curentul de linie este egal cu cel de faza (I1 =I1g = I1r, I2 = I2g= I2r, I3 = I3g =

FyTek, Inc.
I3r). valori efective de U31 = U30 - U10 si reprezentand fazorii corespunzatori rezulta: Se obtine un triunghi echilateral cu latura Ul si cu exista relatia h = a

Daca tensiunile de faza U10, U20, U30 formeaza un sistem simetric de succesiune directa,
3 ori mai mari ( U = 3U ). Intr-adevar U12 = U10 - U20 , U23 = U20 - U30 , f l

atunci si tensiunile de linie U12, U23 , U31 formeaza un sistem simetric de succesiune directa cu

2 din inaltime Uf. Cum intre inaltime si latura 3

3 3 3 rezulta U f = U l si U l = 3U . Un receptor trifazat se poate f 2 2 2

considera ca fiind alimentat fie cu sistemul tensiunilor U10, U20, U30 , fie cu sistemul tensiunilor U12, U23 , U31.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 3

La conexiunea triunghi a unui generator sau a unui receptor, sfarsitul unei faze este legat la inceputul fazei urmatoare. Fie un receptor in triunghi cu fazele Z 12 , Z 23 si Z 31 alimentat printr-o linie cu trei conductoare de legatura. Se observa ca tensiunea de linie U12 este si tensiunea la bornele fazei Z 12 a receptorului s. a. m. d. Deci, la conexiunea triunghi, tensiunea de linie este egala cu cea de faza. In acest caz, curentii de linie sunt I1 , I2 si I3 iar curentii de faza sunt I12, I23 , I31 .

4.10.3. Analiza circuitelor trifazate

Analiza circuitelor trifazate consta in determinarea curentilor de faza si de linie cand se


FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04aplica toate metodele de analiza a cunosc tensiunile de alimentare si impedantele fazelor. Se pot

coircuitelor de curent alternativ monofazat. Exista si algoritmi specifici circuitelor trifazate care

FyTek, Inc.
vor fi prezentati in paragrafele urmatoare.
4.10.3.1. Analiza unor receptoare trifazate simple 4.10.3.1.1 Receptorul in stea fara cuplaje mutuale

Se considera cazul unui receptor in stea cu fir neutru. Se noteaza cu N nulul receptorului si

cu 0 nulul de la generator.

Se cunosc: - tensiunile de faza care alimenteaza receptorul U10, U20, U30 - impedantele fazelor Z 1 , Z 2 , Z 3 si impedanta conductorului neutru ZN Marimile care trebuie determinate sunt: - curentii din fazele receptorului I1 , I2 si I3

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 4

- curentul din conductorul neutru IN - tensiunile de faza ale receptorului U1N, U2N, U3N - tensiunea UN0 Se scriu urmatoarele ecuatii date de teoremele lui Kirchhoff si legea lui Ohm aplicate in circuitul dat: U1N + UN0 = U10 U2N + UN0 = U20 U3N + UN0 = U30 I1 = U1N Y1 I2 = U2N Y2 I3 = U3N Y3
FyTek's PDF= U Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 IN Meld YN N0

FyTek, Inc.
unde Y 1 =
1 1 1 1 ,Y 2 = ,Y 3 = ,Y N = Z1 Z2 Z3 ZN

IN = I1 + I2 + I3

Prin operatii elementare asupra acestor ecuatii rezulta:


U N0 =

U 10 Y 1 + U 20 Y 2 + U 30 Y 3 Y1 + Y 2 + Y 3 + Y N

Expresia de mai sus este cunoscuta sub numele de formula lui Millman sau formula de calcul a
deplasarii punctului neutru.

Deci algoritmul de analiza a acestui circuit este foarte simplu: 1. Cunoscand tensiunile de faza de alimentare si admitantele receptorului se calculeaza UN0 2. Se calculeaza tensiunile de faza la receptor U1N, U2N, U3N 3. Se calculeaza I1, I2, I3 si IN. Daca tensiunile de alimentare formeaza un sistem simetric ( U 10 = U f , U 20 = a 2 U f ,
U 30 = aU f )

si

receptorul

este

echilibrat

1 j ), = Y = Ye Z

atunci

U N0 =

YU f (1 + a 2 + a ) 3Y + ( Y N )

= 0 si tensiunile de faza si curentii de faza formeaza sisteme simetrice:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 5

U 1N = U 10 = U

f
f

I 1 = U 1N Y =

U 2 N = U 20 = a 2U U 3 N = U 30 = aU f

f e j = I e j f Y Uf j j I 2 = U 2N Y = a2 e = a2I f e Y U f j j I 3 = U 3N Y = a e = aI e f Y

si I N = I 1 + I 2 + I 3 = 0 . Se observa ca la receptorul echilibrat in stea alimentat cu tensiuni


l f l FyTek's PDF Meld Demo Versionf8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

simetrice U = 3U

,I = I .

4.10.3.1.2. Receptorul in triunghi fara cuplaje mutuale

FyTek, Inc.
Sunt cunoscute tensiunile de linie U12, U23 , U31 si impedantele receptorului Z 12, Z 23, Z 31 Se cer curentii de linie: I1 , I2 , I3 si curentii din fazele receptorului: I12, I23 , I31 . In total sunt sase necunoscute de determinat. Din aplicarea legii lui Ohm si a teoremei I a lui Kirchhoff rezulta: I 12 =
I 3 = I 31 I 23 . U 12 U U , I 23 = 23 , I 31 = 31 , I 1 = I 12 I 31 , I 2 = I 23 I 12 , Z 12 Z 23 Z 31

O alta metoda de a obtine curentii de linie I1 , I2 , I3 este prin transfigurarea triunghi-stea si aplicarea algoritmului din paragraful precedent. Daca receptorul in triunghi este echilibrat ( Z 12 = Z 23 = Z 31 = Ze
j

si

este

alimentat

cu

un

sistem

simetric

de

tensiuni

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 6

( U 12 = U, U 23 = Ue I 12 = U j e Z

j2 j2 3 , U = Ue 3 ) atunci curentii din fazele receptorului sunt: 31

I 23 =

2 U j( + 3 ) e si Z

I 31 =

2 U j( 3 ) e Z

si formeaza un sistem trifazat simetric defazat cu fata de tensiunile U12, U23 , U31 . Curentii de linie sunt:
U j 1 3 [1 ( + j )] = e Z 2 2 j ( + ) j j 6 6 =I 3e =I e e f l j ( + 2 ) 6 3 I2 = I e l j ( + + 2 ) 6 3 I3 = I e l I1 =
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 si formeaza tot un sistem simetric. Se observa ca in cazul receptorului echilibrat in triunghi

alimentat cu tensiuni simetrice: U

FyTek, Inc.
de simetrie.
4.10.4. Puteri. Compensarea factorului de putere 4.10.4.1. Puteri

=U

si

I = 3I . l f

Deci pentru receptoarele echilibrate in stea sau triunghi alimentate cu tensiuni simetrice

este suficient sa se faca analiza pentru o faza, marimile celorlalte faze rezultand din proprietatile

Conform teoremei transferului de putere la bornele unui multipol (vezi paragraful 1.6), pentru un receptor cu patru borne de acces se obtine:
S b = U 10 I 1 * +U 20 I 2 * +U 30 I 3 * = Pb + jQb unde Sb este puterea complexa absorbita de

receptorul in stea. Aplicand teorema conservarii puterilor complexe (puterea complexa primita pe la borne de receptor este egala cu puterea aparenta complexa consumata in impedante) rezulta:

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 7

S b = S c = Z 1 I 1 I 1 * +Z 2 I 2 I 2 * +Z 3 I 3 I 3 * +Z N I N I N * unde Z1, Z2, Z3, ZN sunt impedantele receptorului in stea. In cazul unui receptor echilibrat alimentat cu tensiuni simetrice s-a aratat ca: U 10 = U f U 20 = a 2 U 10 U 30 = aU 10 deci: S bstea = U 10 I 1 * +U 20 I 2 * +U 30 I 3 * = U f I f e j j +U f I f e a a* = 3U f I f e
P = 3U I cos bstea l l si

si

j I1 = I f e I 2 = a2 I1 I 3 = aI 1 j j 2 a (a 2 ) * +

+U f I f e

Q = 3U I sin bstea l l

si conform teoremei lui Tellegen

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Pbstea = Pcstea = 3R f I f

si

Qbstea = Qcstea = 3 X f I f

In cazul unui receptor cu trei borne de acces:

FyTek, Inc.
S b = U 12 I 1 * U 32 I 3 * Daca receptorul este in triunghi:
I 1 = I 12 I 31 I 2 = I 23 I 12 I 3 = I 31 I 23 si U 12 + U 23 + U 31 = 0 si S b = U 12 I 12 * U 12 I 31 * +U 32 I 31 * U 32 I 23 * = U 12 I 12 * +U 23 I 23 * +U 31 I 31 *

Expresia obtinuta reprezinta, de fapt, tot suma puterilor complexe absorbite de faze. Din bilantul puterilor aparente complexe rezulta: S b = S c = Z 12 I 12 2 + Z 23 I 232 + Z 31 I 312 Pentru receptorul echilibrat in triunghi alimentat cu tensiuni simetrice cu I12=Ife rezulta:
S b = 3U I e f f j
-j

s.a.m.d.

respectiv
2
si

P = 3U I cos = P = 3R I b l l c f f

= 3U I sin = Q = 3X I Q b l l c f f

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 8

4.10.4.2. Compensarea factorului de putere

Receptoarele industriale fiind inductive, imbunatatirea factorului de putere se poate efectua cu baterii de condensatoare conectate in stea sau triunghi.

In cazul unor receptoare echilibrate notam : Q - puterea reactiva a receptorului inductiv Qc - puterea reactiva a condensatorului Q =Q+Qc - puterea reactiva a ansamblului receptor inductiv-baterie de condensatoare (o valoare pozitiva foarte mica care corespunde unei medii statistice in timp pentru consumatorul respectiv). FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 Evident: QC = 3C U l 2 si Qcstea = 3C stea U 2 . f

FyTek, Inc.
C stea = Q Q' Q Q' C stea sau C = = 2 3 3U 3U l 2 f

Rezulta capacitatea pe faza pentru fiecare dintre cele doua scheme de compensare:

4.10.5. Analiza circuitelor trifazate complexe 4.10.5.1. Introducere

Circuitele trifazate complexe sunt formate din mai multe generatoare si receptoare cu conexiune in stea sau in triunghi conectate intre ele prin linii electrice. Analiza automata a unui astfel de circuit se poate face cu ajutorul unor programe generale de analiza a circuitelor care folosesc ecuatiile date de teoremele lui Kirchhoff in complex si ecuatiile de functionare ale elementelor de circuit; sistemul de ecuatii liniare se rezolva cu eficienta maxima utilizand metode numerice pentru matrice rare. Pentru rezolvarea unor probleme de proiectare si in scop didactic se pot face si calcule manuale. Aceste calcule se simplifica considerabil daca se utilizeaza: transfigurarile stea-triunghi si triunghi-stea si analiza pe o singura faza a circuitului.

4.10.5.2. Transfigurarile stea-triunghi si triunghi-stea

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 9

Stea-triunghi Se dau Z1, Z2, Z3 si se cer impedantele Z12, Z23, Z31 ale triunghiului echivalent.

Se scurtcircuiteaza bornele 2 si 3 in ambele circuite si se calculeaza impedanta echivalenta intre bornele 1 si 2 (Ze12) care trebuie sa fie aceeasi:

Ze12 = Z 1 +

Z2Z3 Z2 + Z3

1 Ze 12

1 Z 12

1 Z 23

deci

1 Z 12

1 Z 31

Z2 + Z3 Z1Z 2 + Z 2 Z 3 + Z1Z 3

In mod asemanator se obtin relatiile:


1 Z 12 + 1 Z 23 = Z1 + Z 3 Z1Z 2 + Z 2 Z 3 + Z1Z 3 1 Z 23 + 1 Z 31 = Z1 + Z 2 Z1Z 2 + Z 2 Z 3 + Z1Z 3

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Se aduna cele trei ecuatii si se simplifica prin 2:

FyTek, Inc.
Z 12 + Z 23 + Z 31 =

Z1 + Z 2 + Z 3 Z1Z 2 + Z 2 Z 3 + Z1Z 3

Din relatia de mai sus se scade pe rand fiecare din ecuatiile initiale si se obtin: Z 12 =

Z1Z 2 + Z 2 Z 3 + Z1Z 3 Z Z + Z 2 Z 3 + Z1Z 3 Z Z + Z 2 Z 3 + Z1Z 3 Z 23 = 1 2 Z 31 = 1 2 Z3 Z1 Z2

Daca steaua este echilibrata de impedanta ZY pe fiecare faza, atunci triunghiul echivalent este si el echilibrat de impedanta Z = 3ZY. Triunghi-stea. Pentru transfigurarea triunghi-stea se procedeaza similar, considerand pe rand cate o borna in gol.

Z e12

3gol

Z 12 ( Z 23 + Z 31 ) Z 12 + Z 23 + Z 31

Y Z e12 3gol

= Z 1 + Z 2 s.a.m.d.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 10

Se obtine: Z 1 =

Z 12 Z 31 Z 23 Z 12 Z 31 Z 23 , Z2 = , Z3 = Z 12 + Z 23 + Z 31 Z 12 + Z 23 + Z 31 Z 12 + Z 23 + Z 31 Z 3

Un triunghi echilibrat de impedanta Z are o stea echivalenta echilibrata de impedanta ZY=

4.10.5.3. Analiza circuitelor trifazate formate din receptoare echilibrate alimentate cu tensiuni simetrice

Un circuit trifazat in care tensiunile electromotoare ale fiecarui generator formeaza un sistem simetric, impedantele fazelor fiecarui generator sunt egale intre ele si toate receptoarele sunt echilibrate functioneaza in regim simetric. In acest regim tensiunile si curentii formeaza sisteme simetrice si deci este suficient sa se determine marimile corespunzatoare unei singure faze a fiecarui receptor, marimile celorlalte doua faze deducandu-se din proprietatile de simetrie. Pentru a obtine o structura echivalenta mai simpla se inlocuiesc elementele terminale cu conexiune in triunghi cu elemente echivalente conectate in stea. Dupa efectuarea acestor transformari toate elementele 8.1 as of trifazate vor avea punct FyTek's PDF Meld Demo Versionterminale March 31, 2008 19:23:04 neutru. Toate punctele neutre vor avea acelasi potential (pentru un receptor echilibrat in regim simetric avem UN0 = 0) si deci pot fi

FyTek, Inc.
unite printr-un fir neutru fictiv de impedanta nula. Mersul calculului este exemplificat in continuare pentru circuitul din figura .

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 11

Acest circuit poate fi analizat doar pentru o singura faza cu urmatorul circuit echivalent:

Marimile asociate celorlalte doua faze se determina prin defazare cu 2/3.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek. 12

5. REGIMUL PERIODIC NESINUSOIDAL (DEFORMANT) 5.1. Introducere Un circuit functioneaza in regim periodic daca toate tensiunile si toti curentii sunt functii periodice de aceeasi perioada. Daca cel putin o tensiune sau un curent nu este sinusoidal, se spune ca regimul este nesinusoidal sau deformant. Acest regim apare ca un regim permanent (comportarea asimptotica cand t ) intr-un circuit dinamic cu comportare obisnuita in care toate excitatiile sunt periodice de aceeasi perioada si sunt conectate la t= 0. Regimul periodic nesinusoidal este foarte important in circuitele lectronice si in electroenergetica. 5.2. Dezvoltarea in serie Fourier a functiilor periodice. Proprietati O functie y(t) este periodica de perioada T daca y(t)=y(t+nT), nN. O functie y(t), de perioada T, care indeplineste conditiile Dirichlet:

T (1) este absolut integrabila pe [0,T] ( y( t ) dt ) O (2) are pe [0,T] un numar finit de puncte de discontinuitatede prima speta (finite) (3) intervalul [0,T] se poate descompune intr-un numar finit de intervale pe care y(t) este monotona
FyTek's PDF Meld admite o dezvoltare Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 in serie Fourier (trigonometrica) de forma:

FyTek, Inc.
unde:
A0 este componenta continua; 2

y(t) =

A 0 + ( A cos n t + B sin n t ) n n 2 n =1

A1 cost si B1 sint sunt componentele fundamentale in cosinus si sinus; An cosnt si Bn sinnt sunt armonicele de ordinul n in cos sau sin. Marimile
A0 , An si Bn 2

se numesc coeficienti Fourier si sunt date de: pentru n=1,2,3,...

T T T 2 2 A0 = 1 y( t )dt , A n = T y( t ) cos ntdt si Bn = T y( t ) sin ntdt T0 0 0 forma a dezvoltarii in serie Fourier

In studiul circuitelor electrice in regim periodic nesinusoidal se utilizeaza si urmatoarea

154
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

A 2 + B 2 A n , = arctg B n y( t ) = Y0 + 2Yn sin( nt + n ) cu Y0 = 0 , Yn = n n 2 2 An n =1 Proprietati ale functiilor periodice i) Daca functia este simetrica in raport cu punctul situat la mijlocul perioadei ( y(t)=y(t+T/2)) ,

atunci dezvoltarea in serie Fourier contine numai armonice pare si functia se numeste "functie para". Intr-adevar, armonicele impare in sinus si cosinus sunt antisimetrice in raport cu mijlocul perioadei deoarece
T sin ( 2 k + 1) ( t + ) + = sin[ ( 2 k + 1)t + + ( 2 k + 1) ] = sin[( 2 k + 1)t + ] si 2 T cos ( 2 k + 1) ( t + ) + = cos[ ( 2 k + 1)t + + ( 2 k + 1) ] = cos[ ( 2 k + 1)t + ]. 2

Armonicele pare in sinus si cosinus sunt simetrice in raport cu mijlocul perioadei deoarece in loc de (2k+1) apare 2k si cos 2k=1. Rezulta
A 2k 1 = B2k 1 = 0 si Y2 k 1 = 0 ( k = 1,2,...) si + + + A y( t ) = 0 + A 2 k cos 2kt + B2 k sin 2kt = Y0 + 2Y2 k sin( 2 kt + 2 k ) 2 k =1 k =1 k =1

ii) daca functia este antisimetrica in raport cu punctul situat la mijlocul perioadei ( y(t)= -y(t+T/2))

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

atunci dezvoltarea are numai armonice de ordin impar si functia se numeste "functie impara.
A 0 = Y0 = 0, A 2 k = B2 k = Y2 k = 0 :, k = 1,2 ... y( t ) = A cos( 2 k + 1)t + B sin( 2 k + 1)t = 2Y sin ( 2 k + 1)t + 2 k +1 2 k +1 0 2 k +1 0 2 k +1 0

iii)daca functia y(t) verifica relatia: y(t) = y(T-t) atunci functia contine numai armonice in cosinus.

FyTek, Inc.
[
YM t pt 0 t y( t ) = Y pt t M 2 ..............................

(Bn=0 pentru n=1,2,...): sin[ k (T t )] = sin k

2 2 T cos kt cos k T sin kt = sin kt T T

iv) daca functia y(t) verifica relatia:y(t) = -y(T-t) atunci ea contine numai armonice in sinus (An=0

pentru n=1,2,3,...) : cos[k (T t )] = cos kt


Aplicatie: Dezvoltarea in serie Fourier a unei functii trapezoidale.

155
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Se observa ca y(t) este antisimetrica in raport cu T/2= si y (t ) = y (T t ) deci exista numai armonicele pare in sinus. Daca notam t = x, atunci
B 2 n+1 = 4 YM 4 2 x sin[( 2n + 1) x]dx + YM sin[( 2n + 1) x]dx 0 =

4 YM 1 cos( 2 n + 1) + 2 n + 1 sin( 2n + 1) + ( 2 n + 1) 4 YM 4 YM 1 cos( 2 n + 1) = sin( 2n + 1) . + 2n + 1 ( 2 n + 1) 2 Deci


4Y 1 1 y (t ) = B2n+1 sin( 2n + 1)t = M [sin sin t + sin 3 sin 3t + sin 5 sin 5t + 2 2 0 3 5 1 ... + sin( 2n + 1) sin( 2n + 1)t + ...] 2 (2n + 1)

Daca = se obtine unda triunghiulara cu urmatoarea dezvoltare in serie Fourier: 2

8Y (1) n 31, 2008 1 Version PDF Meld Demosin 3t +8.1+ of Marchsin( 2n + 119:23:04 y (FyTek'sM (sin t t) = ... as )t + ...) 2 2 2 3 (2n + 1)

FyTek, Inc.

Daca = 0 se obtine unda dreptunghiulara cu urmatoarea dezvoltare in serie Fourier:

156
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

y (t ) =

4YM

1 1 (sin t + sin 3t + ... + sin(2n + 1)t + ...) 3 2n + 1

Daca = /3 se obtine o unda "aproape sinusoidala" (deoarece armonicele superioare au amplitudinile foarte mici in raport cu armonica fundamentala).
5 sin 12YM sin 3 sin 5t... ) = 1,05Y (sin t + 1 sin 5t... ) y( t ) = (sin sin t + sin 3t + M 3 25 2 32 52

v) valoarea medie a produsului a doua armonice


Fie u( t ) = U 0 + un ( t ) = U 0 + 2U n sin( n t + n ) n=1 n=1 as of March 31, 2008 19:23:04 FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 i( t ) = I 0 + in ( t ) = I 0 + 2 I n sin( n t + n ) n=1 n=1 1T Valoarea medie pe o perioada a produsului a doua armonice este: u i = u m i n dt . Rezulta: m n T0 1T 2T u i = u m i n dt = U m I n sin( m t + m ) sin( n t + n ) dt = m n T0 T0

FyTek, Inc.
U mI n T 0 cos[ ( m n) t + m n ] cos[ ( m + n) t + m + n ] dt T

Deci:

u i = U n I n cos( n n ) pentru m = n si u i = 0 pentru m n n n m n


Y= 1 T 2 T 0 y ( t ) dt . Rezulta:

vi) valoarea efectiva a unei marimi periodice este


Y2 =

1 T Y0 + y n ( t ) Y0 + y n ( t ) dt = T 0 n =1 n =1 1 T 2 = 0 [ Y0 + 2Y0 y n ( t ) + y n ( t )y k ( t ) ]dt T n =1 n =1 k =1

Conform proprietatii anterioare suma dubla are termeni nenuli numai pentru m = n si:

157
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Y2 =

Y0 T 1 T 1 T 2 2 0 y n ( t ) dt + y n ( t )y n ( t ) dt. 0 Y0 dt + O N T n1 n1 0 O MOO N T M N T n=1 L MO = = L O LO O 2 =0 = Yn Y02 1

si deci valoarea efectiva are expresia: Y = Y02 + Y12 + Y22 + ...+ Yn2 + ... unde
2 2 2 Y = ( Y2 + Y3 + ...+ Yn ) este reziduul deformant d

Se defineste coeficientul de distorsiune: K d =

Yd ( Y Y0 2 )

unde 0 Kd 1

S-a convenit ca pentru Kd 5% tensiunile si curentii sa se considere marimi sinusoidale.

5.3. Puteri in regim periodic nesinusoidal

Puterea instantanee p(t) absorbita de un dipol care functioneaza in regim periodic nesinusoidal
este: p(t ) = u(t ) i (t ) u( t ) = U0 + u n ( t ) = U0 + 2 U n sin( n t + n ) 1 1 unde FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 i( t ) = I 0 + i n ( t ) = I 0 + 2I n sin( n t + n ) 1 1

Puterea activa P este media pe o perioada a puterii instantanee p(t): Deci P = p = ui = U 0 I 0 + U n I n cos n cu unitatea de masura W(watt), unde n =1
Demonstratia acestei relatii se bazeaza pe relatia u i = U n I n cos( n n ). n n

FyTek, Inc.
2 2 2 2 2 2 S = UI = ( U0 + U1 + U2 + ...) ( I 0 + I1 + I 2 + ...)

n = n n este defazajul dintre armonica n de tensiune si armonica n de curent.

Deci in regim periodic nesinusoidal puterea activa este egala cu o suma ai carei termeni sunt puterea de curent continuu U0I0 si puterile active corespunzatoare fiecarei armonice.

Puterea reactiva Q se defineste ca suma puterilor reactive corespunzatoare tuturor armonicelor Q = U nI n sin n cu unitatea de masura VAR (volt - amper reactiv). 1 Puterea aparenta S este egala cu produsul dintre valorile efective ale tensiunii si curentului
cu unitatea de masura VA (

volt-amper). Se poate observa ca in regim nesinusoidal S2 P 2 + Q2

Puterea deformanta D este definita astfel:

D = S 2 ( P2 + Q2 ) cu unitatea de masura VAD (volt - amper deformant).

158
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Daca se inlocuiesc S, P si Q cu expresiile lor in functie de armonicele de tensiune si de curent rezulta:


2 2 D 2 = U m I n ( U n I n cos n ) 2 ( U m I m sin m ) 2 = m= 0 n= 0 n= 0 m=1 2 2 2 2 = [ U m I n + U n I m 2 U m U n I m I n cos( m n )] m, n = 0 m n

De exemplu, daca u(t) si i(t) au componenta fundamentala si armonicele 3 si 5


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 D 2 = U1 I 3 + U1 I 5 + U 3 I1 + U 3 I 5 + U 5 I 3 + U 5 I1 2U1U 3 I1 I 3 cos(1 3 ) 2U 1U 5 I1 I 5 cos(1 5 ) 2U 3U 5 I 3 I 5 cos( 3 5 )

Se observa, din expresia de mai sus, ca puterea deformanta se anuleaza daca sunt indeplinite conditiile:
U 0 = U 1 = U 2 == U n = cons tan t I I1 I2 In 0

si 1 = 2 = = n = cons tan t . Singurul Un = R ). In P P2 + Q2 + D2

element de circuit care satisface aceste conditii este rezistorul liniar ( = 0 si


Factorul de putere in regim nesinusoidal se defineste astfel: K =
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

P = S

Se observa imediat ca anularea puterii reactive nu aduce factorul de putere la valoarea 1 ca in regim sinusoidal; este posibil ca anuland pe Q (deci introducand condensatoare in circuit) sa creasca D (puterea deformanta). In regim nesinusoidal. puterea complementara Qc = Q2 + D2 este cea care trebuie compensata (anulata).
Conservarea puterilor

FyTek, Inc.
a ultimei relatii rezulta conservarea puterilor active

Conform teoremei lui Tellegen (cap.1), intr-un circuit neliniar puterile instantanee se conserva adica

p (t ) = p (t ) unde puterile p ( t ) = 0 sau kd ka toate laturile k toate sursele toti consumatorii


adica

cu indicele d sunt debitate iar puterile cu indicele a sunt absorbite. Considerand media pe o perioada

P = P toate sursele kd toti consumatorii ka


Intr-un circuit neliniar se conserva numai puterile instantanee si puterile active. Se observa ca are loc numai o conservare globala, nu si pe componente armonice. De exemplu un redresor consuma putere activa pe fundamentala si debiteaza putere activa in curent continuu, pe fundamentala si pe armonicele superioare. Daca circuitul este liniar, atunci solutia se poate obtine prin superpozitia solutiilor de curent continuu, armonica fundamentala si armonicele superioare (vezi paragraful 4.3.4). Asa cum
159
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

s-a aratat in capitolele 2 si 4 aceasta inseamna ca exista o conservare pe componente armonice adica puterea in curent continuu si puterile active si reactive pentru fiecare armonica se conserva:
toate sursele

U0I0 =

toti consumator ii

U0I0

U I cos = U I cos ( pentru armonica k; k = 1,2,...) k toti consumator k k k ii toate sursele k k U I sin = U I sin ( pentru armonica k; k = 1,2,...) k totii consumator k k k ii toate sursele k k
Puterea aparenta si puterea deformanta nu se conserva. Din conservarea pe componente a puterii active si puterii reactive rezulta conservarea pe componente a puterii complexe. Relatiile de conservare a puterilor pot fi utilizate la verificarea corectitudinii rezultatelor analizei circuitului.

5.4. Analiza circuitelor in regim permanent nesinusoidal 5.4.1. Introducere

Determinarea solutiei de regim permanent intr-un circuit cu excitatii periodice de aceeasi perioada se poate face numeric, integrand ecuatiile circuitului pana la disparitia componentelor tranzitorii ale raspunsurilor. Metodele utilizate in acest scop au fost prezentate in capitolul 3. Daca
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

circuitul are o solutie periodica unica, aceasta se obtine plecand de la orice conditii initiale uck(o) si iLk(0). Prin integrarea ecuatiilor circuitului se poate determina solutia de regim permanent a oricarui circuit neliniar.

paragraful care urmeaza) calculand separat solutiile pentru componenta de curent continuu, armonica fundamentala si fiecare armonica superioara. Acest tip de analiza se numeste analiza in domeniul frecventei spre deosebire de integrarea ecuatiilor circuitului (vezi capitolul 3) care face obiectul analizei in domeniul timpului. Desi pentru functiile periodice utilizate in tehnica amplitudinile armonicelor de ordin n mai mare decat un anumit prag n0 devin neglijabile, neglijarea acestor armonice poate avea o influenta vizibila asupra formei semnalelor din circuit. Tinand seama de acest efect, precum si de faptul ca analiza repetata a aceluiasi circuit la mai multe pulsatii (=0, , 2, 3, ...) necesita un efort de calcul considerabil, in cele mai multe cazuri se prefera analiza in domeniul timpului (integrarea ecuatiilor circuitului pana la disparitia componentelor tranzitorii) pentru determinarea raspunsului periodic al circuitelor liniare. Metoda analizei in domeniul frecventei (analiza pe componente armonice) este utila atunci cand numarul acestor componente este relativ mic. Pentru astfel de circuite, chiar daca sunt neliniare, se face analiza pe componente armonice numai pentru subcircuitele liniare. Aceasta

FyTek, Inc.

Daca circuitul este liniar se poate utiliza teorema superpozitiei (asa cum se va arata in

160
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

tehnica se combina cu un procedeu de corectare iterativa a raspunsurilor subcircuitelor liniare in functie de raspunsurile subcircuitelor neliniare (calculate prin integrare in domeniul timpului). Analiza in domeniul frecventei este utila, in afara cazurilor enumerate pana acum, si din punct de vedere didactic deoarece evidentiaza clar unele proprietati ale circuitelor in regim permanent nesinusoidal. In continuare se prezinta analiza circuitelor liniare si neliniare in domeniul frecventei.

5.4.2. Circuite liniare

Fie un circuit liniar cu excitatiile nesinusoidale de tipul: u (t ) = U 0 + U 2 sin( n t + n ) 1 n Analiza in regim permanent a acestui circuit se face pe fiecare armonica in parte utilizand calculul in complex. Armonica de ordinul n a tensiunii determina aparitia armonicei de ordinul n a curentului. Impedanta complexa a fiecarui element ideal de circuit corespunzatoare armonicei n este
rezistor bobina ( n) ZR = R

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31,(2008 19:23:04 n)

ZL

= jn L

Deoarece pentru bobina ideala I n =

FyTek, Inc.

condensator

1 ( n) ZC = j n C

Un se observa usor ca coeficientul de distorsiune kdi pentru n L

curent este mai mic decat coeficientul de distorsiune kdu al tensiunii aplicate. La condensatorul ideal, deoarece InUnnC, kdi > kdu. In baza teoremei superpozitiei curentul din fiecare latura este egal cu suma tuturor curentilor de armonica n calculati: i( t ) = I 0 + I n 2 sin( n t + n ) n=1 Regimul componentelor continue de curent si tensiune se determina pe o retea separata a carei structura difera de cea pe care se studiaza regimul armonicelor de ordinul 1,2,.... Deoarece in curent continuu uc=ct rezulta ic=CduC/dt = 0 si condensatorul se inlocuieste cu un rezistor cu R = . Similar, deoarece uL=ct rezulta uL=LdiL/dt = 0 si bobina se inlocuieste cu un rezistor de rezistenta R=0. Exemplu Sa se determine valoarea efectiva a tensiunii u(t) din circuitul din figura.

161
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

unde is ( t ) = 2 + 2 sin t + 2 2 cos 2t

Circuitul echivalent pentru componenta de curent continuu este

Evident componenta de curent continuu a lui u(t) este u0 = 2 1 = 2V . Circuitul echivalent in complex pentru armonica intai (=1) este

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

sau, datorita rezonantei serie pentru =1.

FyTek, Inc.
) = 2 cos t . 2

Rezulta U = 1 j si componenta de pulsatie =1 a lui u(t) este u1 (t ) = 2 sin(t + Circuitul echivalent in complex pentru armonica a doua (=2) este:

Pentru a calcula pe U se determina impedanta echivalenta ZAB intre bornele A si B. Z AB = 2 j + 6 + 5 j ( 6 + 5 j )(1 3 j ) 9 + 23 j 1 3 j = = = 1+ 3j 1+ 3j 10 10


162
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Rezulta U = Z AB 2 j =

(9 + 23 j )2 j 46 + 18 j = 10 10
2116 18 sin(2t + arctg ). 10 46

si componenta de pulsatie 2 a lui u(t) este: u2 (t ) = 2 Valoarea efectiva a lui u(t) este U = 2 2 + 12 +

2116 = 5,115V . 100

Intr-un circuit in regim permanent nesinusoidal rezonanta poate sa apara pe fundamentala sau pe o armonica superioara.
5.4.3. Circuite neliniare 5.4.3.1. Transformarea Fourier discret` Un semnal periodic de perioad` T poate fi dezvoltat [n seria Fourier complex`
x(t ) =
+

k =

Ck e

jkt

1 2 unde = ]I C k = T T

x(t )e

jkt

dt

* Se observ` c` C k = Ck

FyTek's PDF Meld Demo e jkt + C e jk March 31, consider@nd Contribu\ia termenului CkVersion 8.1kasof t la x(t), 2008 19:23:04 C k = Ak + jB k , este :

( Ak

De obicei se consider` un num`r finit de componente spectrale C k :


x(t ) =

FyTek, Inc.
k = K

+ jB k )e jkt + ( Ak jB k )e jkt = 2 Ak cos kt 2 B k sin kt

C k e jkt

Componentele spectrale se pot calcula consider@nd, in loc de functia x(t ) , numai N e]antioane ale acesteia x(0), x(t ),..., x((n 1)t ) unde t =
T . Ca urmare, integrala care d` pe C k devine o N

2 jk n 1 N 1 1 N 1 jknt t = sum`. Rezult` C k = x(nt )e x(nt )e N . T n =0 N n =0

Valorile X k =

N 1 n =0

x(nt )e

jk

2 n N ,

k = 0,1,..., N 1 formeaz` transformata Fourier discret` a

mul\imii de e]antioane x(0), x(t ),..., x((n 1)t ) . Trecerea invers` de la valorile X k la mul\imea e]antioanelor este transformata Fourier discret` invers` :

163
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

2 jk n 1 N 1 x(nt ) = Xke N N k =0

(n = 0,1,..., N 1)
N , deci num`rul componentelor spectrale nenule (2K+1) 2

Conform teoremei e]antion`rii K <

este limitat de num`rul e]antioanelor (N). 5.4.3.2. Analiza pe componente armonice Fie un circuit [n care elementele neliniare sunt numai rezistoare controlate in tensiune ]i condensatoare controlate [n tensiune. Pentru un astfel de circuit se pot scrie ecuatiile metodei nodale avand ca necunoscute numai potentialele nodurilor (vezi capitolul 3). Se presupune c` fiecare potential are c@te 2 N h + 1 componente armonice ale c`ror amplitudini complexe X k trebuie determinate. Circuitul poate fi descompus [ntr-un subcircuit liniar care con\ine ]i sursele independente ]i un subcircuit neliniar. Cele dou` subcircuite sunt conectate prin n+1 noduri.

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

n+1), (2, n+1)(n, n+1) descris` de I=YV+J unde I ]i V sunt vectorii curen\ilor ]i tensiunilor por\ilor ]i J este vectorul surselor independente de curent echivalente. Dimensiunea vectorilor este n ]i dimensiunile matricei Y sunt n n . Pentru fiecare component` armonic` k, curen\ii care intr` [n primele n borne ale multipolului liniar sunt I k = Yk V k + J k unde Jk ]i Vk sunt m`rimi complexe ]i Yk este matricea admitan\elor complexe ale por\ilor calculat` pentru componenta armonic` k. Fie x(t) vectorul potentialelor nodurilor subcircuitului neliniar. Aceste potentiale sunt reprezentate de vectorul X care are N x (2 N h + 1) componente (amplitudini complexe), unde Nx+1

FyTek, Inc.

Presupunem c` subcircuitul liniar are o reprezentare controlat` [n tensiune la por\ile (1,

164
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

este numarul nodurilor din subcircuitul neliniar. Se pleac` de la o estimare initiala a lui X ceeace permite calculul lui x(t) in anumite momente de timp kh (k=1,...,2Nh) folosind transformarea Fourier discret` invers`. Cunoscand ecuatiile constitutive ale elementelor neliniare (i=i(u) pentru rezistoare si q=q(u) pentru condensatoare) se pot calcula valorile curentilor in aceleasi momente de timp. Cu transformarea Fourier discreta se determina amplitudinile complexe ale curentilor prin rezistoarele neliniare si ale sarcinilor condensatoarelor neliniare. Amplitudinile complexe ale curentilor prin condensatoarele neliniare se determina din i=dq/dt derivand in raport cu timpul,termen cu termen, seria Fourier a fiecarei sarcini. Cunoscand amplitudinile complexe ale tuturor curentilor din subcircuitul neliniar se pot determina, utiliz@nd teorema I a lui Kirchhoff, amplitudinile complexe I k . Se considera c` amplitudinile complexe I k ]i Vk depind de X. {n regim periodic curen\ii care intr` [n bornele subcircuitului liniar trebuie s` fie egali cu cei care ies din bornele corespunz`toare ale subcircuitului neliniar. At@t datorit` erorilor [n estimarea lui X, c@t ]i faptului c` se consider` un num`r finit de componente armonice, exist` o eroare cu care este satisf`cut` egalitatea acestor curen\i. Pentru componenta armonic` k aceasta eroare este:
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

E k ( X ) = Yk V k ( X ) + J k + I k ( X )

Se urm`re]te minimizarea acestei erori p@n` la o limit` impus`. Se utilizeaz` metoda Newton-Raphson pentru a rezolva ecua\ia E(X)=0.

Algoritmul acestei metode, cunoscut` ]i sub numele de metoda balan\ei armonice,este urm`torul: 1. Se ini\ializeaz` X 2. Se analizeaz` subcircuitul neliniar [n domeniul timpului ]i rezult` V k ( X ), I k ( X ) . 3. Cunosc@nd Yk pentru fiecare component` armonic` se calculeaz` E k ( X ) . 4. Dac` E se ob\ine solu\ia, dac` E > se calculeaz` noul X cu metoda NewtonRaphson ]i se reia calculul [ncep@nd cu pasul 2. Observa\ii i) Calculele devin foarte laborioase chiar pentru circuite simple; de exemplu dac` se consider`

FyTek, Inc.

Rezult` X ( n +1) = X ( n ) J ( 1) ( X ( n) ) E ( X ( n ) ) unde J este Jacobianul ecua\iei E(x)=0

N h = 4 ]i avem N x = 10 noduri [n circuitul neliniar atunci dimensiunea lui E este 10(2x4+1)=90


componente iar J are 90x90 componente. ii) Convergen\a itera\iilor Newton-Raphson nu este garantat`. Pentru a [nl`tura aceast` dificultate se folose]te subrelaxarea X ( n +1) = X ( n ) J 1 ( X ( n ) ) E ( X ( n ) ) unde < 1 .

165
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

iii) {n general excita\iile sunt sinusoidale. {n practic` putem avea excita\ii de o singur` pulsa\ie, dou` sau trei (un ton, dou` tonuri, trei tonuri). {n cazul unui ton cu pulsa\ia 0 ]i N h = 5 componentele armonice sunt 4 0 ,3 0 ,2 0 , 0 ,0, 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 . Dac` avem dou` tonuri

1 ]i 2 componentele armonice au pulsa\iile p1 + q 2 unde p + q M ; de exemplu pentru


M=2 componentele armonice sunt:

21 1 ,0, 1 ,21 , 1 + 2 , 1 2 , 1 2 , 1 + 2
O importan\` practic` deosebit` o au componentele cu pulsa\ii rezultate prin diferen\` (produsele de intermodula\ie). De exemplu [n orice receptor de radio sau televiziune aparitia semnalului cu pulsatie diferen\` intre pulsa\ia semnalului captat de anten` ]i pulsa\ia oscilatorului local (ca rezultat al func\ion`rii circuitului neliniar numit mixer) permite recep\ionarea unui singur post din mul\imea celor existente.

5.5. Regimul deformant in sistemul electroenergetic 5.5.1. Functionarea in regim deformant

Asa cum s-a aratat in paragraful 4.1 sistemul electroenergetic este format din generatoare cu FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 asde March 31, 2008 19:23:04 tensiuni electromotoare sinusoidale of aceeasi pulsatie si receptoare. Daca toate elementele de circuit sunt liniare, in regim permanent toti curentii si toate tensiunile sunt functii sinusoidale de pulsatie . Daca in acest sistem cel putin un element de circuit este neliniar, regimul permanent al circuitului, daca exista, este un regim deformant. Iata cateva exemple: au + bu3. Rezistorul neliniar alimentat cu tensiune sinusoidala Fie un rezistor cu caracteristica i =

FyTek, Inc.
3 1 3 2 sin x sin 3x avem i = 2 ( aU + bU3 ) sin t bU3 sin 3t. 4 4 2 2

Daca u = 2 U sin t rezulta i = 2aU sin t + 2 2 bU3 sin3 t si tinand seama ca sin3 x =

Se observa aparitia armonicei a treia de curent care provine din termenul bu3 din ecuatia constitutiva a rezistorului neliniar.

166
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Bobina cu miez de fier alimentata cu tensiune sinusoidala Bobina cu miez de fier este un element neliniar de circuit caracterizat de ecuatia constitutiva neliniara = (i) corespunzatoare curbei de magnetizare a fierului. Ecuatia de functionare a bobinei este u = N numarul de spire si este fluxul magnetic fascicular
d unde N este dt

(printr-o

spira).

Daca u = U 2 sin t rezulta =

U 2 sin( t ) deci este defazat cu in urma tensiunii. N 2 2

Pe portiunea liniara OA a curbei de magnetizare curentul i va avea o variatie sinusoidala fiind defazat cu /2 in urma tensiunii. Pe portiunea neliniara AB a caracteristicei de magnetizare se poate determina forma undei de curent pe cale grafica.

SeFyTek's PDF Meld Demopunct cu8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 . Curba i(t) este bisimetrica in construieste curba i(t) Version punct utilizand caracteristica (i) sinus, deci contine numai armonice impare, cu armonica a 3-a in opozitie cu fundamentala. i = I1 2 sin t I 3 2 sin 3 t + ( 1) 2 n+1 I 2n +1 2 sin( 2n + 1) t n= 2

anuleaza la aceleasi momente de timp).

FyTek, Inc.

Curentul este "in faza" cu fluxul (adica are extremele la aceleasi momente de timp si se

Puterea activa absorbita de bobina este nula: P = U n I n cos n = U 1I 1 cos = 0 2 1

In cazul in care ciclul de histerezis al materialului din care este facut miezul bobinei nu poate fi neglijat, curba i(t) se construieste in acelasi mod. Se obtine o curba i(t) care nu este simetrica si nici "in faza" cu fluxul magnetic dar are maximul in acelasi timp cu .

167
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Curentul este defazat inaintea fluxului cu un unghi numit unghi de avans histerezis si deci defazajul dintre tensiune si curent este (/2-). In aceste conditii puterea activa absorbita de bobina nu mai este nula P=U1I1cos (/2-) = U1I1cos 0 si corespunde pierderilor in fier prin histerezis.
Redresorul

Functionarea celui mai simplu redresor (redresorul monoalternanta fara

filtru) a fost studiata in capitolul 2. Generatorul ideal de tensiune are e=E2sin t.

Asa cum s-a aratat in capitolul 2, forma de unda a curentului este:

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Dezvoltand in serie Fourier rezulta:


i( t ) =

FyTek, Inc.
E 2 E 2 2 2 1 sin t + sin( 2n t ) + R R n = 1 4 n 2 1 2R 2
5.5.2. Efectele regimului deformant si compensarea acestora

E 2 2 k ( 2 k + 1) sin t , pt t< i( t ) = R (2 k + 1) ( 2 k + 2) 0 pt t<

Functionarea in regim deformant produce in sistemul electroenergetic efecte defavorabile. Acestea pot fi puse in evidenta pe un exemplu simplu. Fie un receptor liniar inductiv pentru care se considera o schema echivalenta RL serie. Acest receptor functioneaza in regim sinusoidal la o tensiune U1 si absoarbe un curent I1, factorul de putere fiind
2 RI P RI1 = 1 K= = S U 1 I1 U 1

Daca acelasi receptor este conectat intr-o retea in care apare si o componenta de armonica a treia a tensiunii de alimentare de valoare efectiva U3 prin el va circula si armonica a treia de curent de

168
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

valoare efectiva I3 . Ca urmare, valoarea efectiva a curentului absorbit creste de la I1 la I 2 + I 2 1 3

ceea ce produce pierderi suplimentare pe linia de alimentare si in rezistenta echivalenta a receptorului. Factorul de putere in regim deformant este:
I2 I2 3 1+ 1+ 3 2 + I2 ) 2 2 I1 R ( I1 RI1 I1 3 = =K 2 + U2 )( I 2 + I 2 ) U1 U2 U2 ( U1 3 3 1 3 1+ 1+ 3 2 2 U1 U1

K' =

P' = S'

U2 I2 Deoarece receptorul este inductiv 3 > 3 si K'<K deci in regim deformant scade factorul de U2 I2 1 1

putere.
In paragraful 5.3. am aratat ca pentru ca factorul de putere sa tinda catre valoarea 1 trebuie compensata puterea complementara. Acest deziderat este foarte dificil de realizat de oarece, de exemplu, compensarea puterii reactive poate conduce la cresterea puterii deformante. Solutia practica pentru imbunatatirea factorului de putere in retelele energetice in regim deformant este filtrarea armonicelor asociata cu compensarea puterii reactive pe fundamentala. Pentru reducerea anumitor armonice de tensiune sau de curent se folosesc circuite auxiliare
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

formate din bobine si condensatoare legate in serie sau paralel care indeplinesc conditia de rezonanta si care se numesc filtre de armonice. Aceste filtre se plaseaza de obicei la bornele receptoarelor neliniare care, fiind alimentate cu tensiune sinusoidala, produc componente ale curentului pe armonicele a 3-a si a 5-a. Evident filtrele se pot plasa si pentru a proteja receptoarele liniare de efectele armonicelor superioare de tensiune . In continuare sunt prezentate doua exemple: a)Filtrul LC paralel Pentru ca intr-un receptor curentul sa nu contina armonica de ordinul K trebuie ca impedanta echivalenta pe armonica K a filtrului sa fie infinita. Aceasta se realizeaza daca L si C indeplinesc conditia de rezonanta pe armonica K.
KL = 1 KC

FyTek, Inc.

169
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

b)Filtrul LC serie Pentru ca tensiunea la bornele unui receptor sa nu apara armonica K trebuie ca impedanta echivalenta a filtrului pe armonica K sa fie nula. Aceasta se realizeaza daca L si C indeplinesc conditia de rezonanta KL =
1

KC

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.

170
This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

CAPITOLUL 7 CALCULUL OPERATIONAL CU TRANSFORMATA LAPLACE

7.1. Transformata Laplace Fie o ecuatie diferentiala liniara cu coeficienti constanti in functia de timp x(t). Cu ajutorul transformatei Laplace se poate construi o ecuatie algebrica in functia de variabila complexa X(s) care corespunde ecuatiei diferentiale. Utilizarea ecuatiilor algebrice in locul celor diferentiale prezinta avantaje evidente in studiul circuitelor electrice. Fie o functie reala de timp f(t) care indeplineste urmatoarele conditii:

i) f ( t ) = 0 pentru orice t ( ,0 ) unde > 0 ii ) f ( t ) este m arg inita pe int ervalul ( 0 , ), are discontinuitati finite si este absolut 0+ int egrabila in origine 0 f ( t ) dt <

iii ) pentru t > t 0 > 0

t f ( t ) < Ae 0

Orice functie f(t) care indeplineste aceste conditii se numeste functie original si are o
imagine Laplace F(s) definita de transformata Laplace.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 st

F( s) = 0 f ( t ) e

dt

unde s = +j.este variabila complexa.

F(s) exista pentru orice Re s>0 unde 0 este valoarea minima pentru care are loc proprietatea iii). In expresia de definitie a lui F(s) limita inferioara a integralei este 0- in sensul ca:

T F( s) = lim f ( t ) e st dt T 0 0 Limita 0- se ia pentru ca F(s) sa contina informatii asupra unui eventual salt al lui f(t) in origine. Se folosesc urmatoarele notatii: F(s) = L {f(t)}- functia F(s) este transformata Laplace a functiei original f(t) f(t) = L -1{F(s)} - functia original f(t) este transformata Laplace inversa a functiei imagine
Exemple:

FyTek, Inc.

a) imaginea functiei treapta unitate. f(t) = A1(t).

Aplicand definitia lui F(s) rezulta:

175 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

e st A = =A F(s) = 0 A1( t )est dt = A s s (0 1) s 0 b) imaginea functiei treapta unitate intarziata cu f(t)=A1(t-)

A A F( s) = A e st dt = e st = e s s s c) imaginea functiei impuls (Dirac) (t)

Se considera ca in capitolul 3 ( t ) = lim P ( t ) 0 1 Re zulta F ( s) = d)


1 e s 1 e s = deci s s s

1 unde P ( t ) = [1( t ) 1( t )]

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
imaginea functiei exponentiale
e (s + ) t ( +s ) t F(s) = A 0 e dt = A s+ A = pt > 0 s+ 0
L {c1 f1 ( t ) + c 2 f 2 ( t )} = c1 L {f1 ( t )} + c 2 L {f 2 ( t )}

F( s) = lim F ( s) = 1 si L { ( t )} = 1 0
f ( t ) = Ae t

7.2. Teoremele transformatei Laplace

1) Liniaritatea: pentru orice constante, reale sau complexe c1 si c2

Demonstratia acestei teoreme se bazeaza pe liniaritatea transformatei Laplace in raport cu f(t) L c1 f1 ( t ) + c 2 f 2 ( t ) = 0 c1 f1 ( t ) + c 2 f 2 ( t ) e st dt = = c1 0 f1 ( t ) e st dt + c 2 0 f 2 ( t ) e st dt L {f1( t )} L {f 2 ( t )}

df ( t ) 2) Teorema derivatei functiei original: Daca F(s) = L {f(t)}, atunci L = sF( s) f ( 0 ) , dt

176 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

d 2 f (t) L = s 2 F( s) sf ( 0 ) f ' ( 0 ) 2 dt si derivata de ordinul n a functiei original are d n f (t) n+1F( s) s n f ( 0 ) s n1f (1) ( 0 )... f ( n 1) ( 0 ) L =s dt transformata Laplace Demonstratie: se utilizeaza integrarea prin parti.

st st f ( t )( se st ) dt = f ( 0 ) + s f ( t ) e st dt = f ( t )e dt = f ( t )e 0 0 0 0 = s F ( s) f (0 ) Transformata Laplace pentru derivata de ordinul doi pana la ordinul n se obtine aplicand aceeasi regula.
Exemplu: aplicand aceasta teorema pentru functia treapta unitate rezulta ca derivata acesteia este
1 functia impuls. Am aratat ca L{ ( t )} = L 1 si ca L{( t )} = 1 . Aplicand teorema derivarii: s

d1( t ) 1 d1( t ) = s 1( 0 ) = 1 de unde rezulta ( t ) = dt s dt

1 t Teorema integrarii functiei original: daca L f ( t 2008 ( s), atunci 3) FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March{31, )} = F19:23:04 L 0 f ( ) d = F( s) s

Pentru demonstratie se utilizeaza integrarea prin parti:

e st e st st t t dt = dt = 0 f ( t ) dt 0 f ( t ) 0 f ( t ) dt e s 0 s 0 1 1 = 0 + 0 f ( t ) e st dt = F( s) s s n 1 t Similar se arata ca L 0 ... f ( t ) dt = n F( s) n ori s

FyTek, Inc.
[ ]
t

4) Teorema translatiei variabilei complexe Daca F(s)=L{f(t)}, atunci F(s + ) = L{e t f ( t )}

f ( t )e dt = e (s + ) t dt =F(s + )
st 0

5) Teorema convolutiei in domeniul timpului Fie doua functii f1(t) si f2(t) definite pe (0,) si nule pentru t<0. Se defineste produsul de convolutie al celor doua functii t ( f1 * f 2 ) = 0 f1 ( t ) f 2 ( ) d . Conform teoremei convolutiei:
L ( f1 * f 2 ) = F1 ( s) F2 ( s)

177 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

deci operatia de convolutie in domeniul timpului este echivalenta cu operatia de inmultire in domeniul frecventei. Pentru demonstratie se porneste de la definitia transformatei Laplace
t L ( f1 * f 2 ) = 0 0 f1 ( t ) f 2 ( ) d e st dt . Deoarece f1 este ofunctie original f1(t-)=0

pentru >t deci a doua integrala se poate extide pana la =. Iversand ordinea integrarii in raport
cu si t rezulta 0 f 2 ( )[0 f1 ( t ) e st dt ]d si cu schimbarea de variabila t=t- (dt=dt)

s( t '+ ) dt ' = F ( s) F ( s) 0 f 2 ( ) d 0 f1 ( t ' ) e 2 1 6) Teorema intarzierii Fie L{f(t)}=F(s). Pentru orice valoare T>0 exista L {f(t-T)}=F(s)e-sT

Demonstratia se bazeaza pe definitia transformatei Laplace: L {f ( t T)} = 0 f ( t T)e st dt . Cu


f ( t ' ) e sT e st ' dt ' schimbarea de variabila t'=t-T (dt'=dt) rezulta T
.

f fiind o functie original, f(t)=0 pentru t<0 si rezulta e sT 0 f ( t ' ) e st ' dt ' = e sT F( s) . 7) Teorema valorii finale Daca F(s) = L {f(t)} atunci lim sF( s) = f ( ) s 0 Demonstratia se bazeaza pe teorema de derivare si pe definitia transformatei Laplace:
df ( t ) df st df L e dt = 0 dt = f ( ) f ( 0 ) = sF( s) f ( 0 ) si lim 0 s 0 dt dt dt si deci rezulta lim sF( s) = f ( ) s 0
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

8) Teorema valorii initiale Daca F(s)=Lf(t) atunci lim sF( s) = f ( 0 + ) s


Demonstratie:
df lim L = lim sF( s) f ( 0 ) s dt s

FyTek, Inc.
din teorema derivatei df df1 = + f ( 0 + ) f ( 0) ( t ) dt dt

df df st Din definitia transformatei Laplace rezulta: lim ( L ) = lim 0 e dt s dt s dt

Functia f(t) avand o discontinuitate in origine cu limite la stanga f(0_) si la dreapta f(0+) se poate scrie: f ( t ) = f1 ( t ) + ( f ( 0 + ) f (0 )) 1( t ) unde f1(t) este o functie continua si cu derivata marginita in origine. Atunci

si

178 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

df df lim L = lim 0 1 e st dt + f (0 + ) f (0 )] 0 ( t )e st dt [ s dt s dt =1 =0 si deci lim sF(s) = f (0 + ) s

= f (0 + ) f ( 0 )

Teoremele 6 si 7 leaga comportarea asimptotica a lui sF(s) de cea a lui f(t). 9) Teoremele dezvoltarii (Heaviside) Asa cum vom arata in acest capitol, in majoritatea problemelor de interes practic raspunsul F(s) al unui circuit cu constante concentrate este raportul a doua polinoame in s F( s) = P( s) Q( s)

Teoremele lui Heaviside arata cum se calculeaza functia original f(t)=L-1 {F(s)}.
Prima teorema a dezvoltarii Presupunem ca F(s) are polii simpli s1, s2, ...sm

(solutiile lui

Q(s)=0) adica
FyTek's s) = Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 F( PDF

P( s) ( s s1) ( s s2 )...( s sm )

Presupunem ca gradul lui P(s) decat gradul lui Q(s). simple: C1 C2 C + + ...+ m s s1 s s2 s sm

FyTek, Inc.
F( s) =
C ( s s ) F ( s ) = C + ( s s ) i k k k i ss (s sk ) i C P( s) = C + ( s s ) i s = s de unde rezulta k k i ss k (s s k ) R(s ) i Q( s) P( s ) P s k dar R( s ) = Q' ( s ). Deci F ( s ) = m ( k ) 1 C = k R( s ) k k k =1 Q' ( s k ) s s k k

Atunci F(s) se descompune in fractii

unde C1, C2,..., Cm sunt niste constante. Pentru a determina Ck, se scrie:

Am aratat ca transformata Laplace a functiei exponentiale este


s t L{e k } =

1 ss

m P( s k ) sk t e si atunci f (t ) = k =1 Q' ( s k )

179 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Aceasta relatie reprezinta prima teorema a dezvoltarii. In cazul in care exista un pol in origine deci
F ( s) =
P( 0) P( sk ) sk t P( s) , aplicand aceeasi metoda se obtine functia original f ( t ) = e + sQ( s ) Q( 0) 1 s Q'( s ) k k

unde sk sunt solutiile lui Q(s)=0. In formulele prezentate termenii corespunzatori unei perechi de poli complecsi
s 1, 2 = j au coeficientii complecsi (

P(s 1 ) Q' (s 1 )

si

P(s 1 *) ) . Suma termenilor corespunzatori Q' (s 1 *)

perechii s 1, 2 este o marime reala; in continuare vom deduce o expresie a acestei sume care contine numai termeni reali. Din fomulele precedente est eevident ca daca reziduul lui s1 este k1 atunci reziduul lui s1* este k1*. Fie k1=a+jb. Rezulta : k1 h * 2a (s + ) + 2b 2a (s + = f 1, 2 (s) = + 1 = 2 2 s s1 s s1 * (s + ) + (s + ) 2 + 2 Tinand deama ca L{sin t} =
s si L{cos t} = 2 conform teoremei translatiei 2 s + s + 2
2

variabilei complexe rezulta L1 {f 1, 2 (s)} = 2ae t cos t + 2be t sin t .


A doua teorema a dezvoltarii Fie F( s) =
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as ofP( s) 31, 2008 19:23:04 March

Q( s)

unde Q(s) are gradul mai mare sau egal decat P(s).

m m Presupunem ca Q(s) are radacini multiple astfel incat Q( s) = ( s s1 ) 1 ... ( s s r ) r

Atunci descompunerea in fractii simple este:

C1 Cr m C m r C11 C12 r 1 +...+ 1 +...+ F ( s) = + +...+ m m 2 ( s sr ) s s1 ( s s ) ( s sr ) r ( s s1 ) 1 1 Se inmulteste relatia de mai sus cu (s-s1)m1 si rezulta:

FyTek, Inc.
m m 1 F ( s ) = C ( s s ) m11 +...+ C + ( s s1 ) 1 [...] deci C 1, m1 = (s s 1 ) m1 F(s) 11 1 1m1
(m k q) 1 m {s s 1 1 F(s) s = s k . In general coeficientul Ckr este (m 1)!
s = s1

( s s1)

Pentru a determina coeficientul C11 se deriveaza de m1 - 1 ori si se face limita pentru ss1. Rezulta C 11 =

kq

( m q) 1 ( s s ) mk F ( s ) k s= s k ( m q )! k k

r r q1 sk t 1 e si functia original va fi f ( t ) = C t ( q 1)! k =1 q=1 kq

180 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

10) Transformata Laplace inversa Daca transformata Laplace nu este o functie rationala de tipul F( s) = P( s) si formulele lui Heaviside nu se pot aplica, atunci pentru calculul functiei original se Q( s)

utilizeaza integrala Riemann-Mellin integrala efectuandu-se in lungul dreptei Re(s)=0,

f (t) =

1 + j st 0 j F( s) e ds 2j 0

toate singularitatile lui F(s) ramanand in stanga acestei drepte.

Observatii : i) unei ecuatii diferentiale liniare in x(t) ii corespunde o ecuatie algebrica in X(s)=L{x(t)} cu
coeficientii care depin de s, x(0-), x(0-),

ii) multe proprietati ale circuitelor liniare se pot evidentia mai bine cu ajutorul relatiilor
algebrice intre transformatele Laplace decat cu ajutorul ecuatiilor diferentiale ale circuitului
FyTek's PDF Meld solutiei analitice a ecuatiei algebrice si transformata Laplace inversa se fac mai iii) determinarea Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

comod decat calculul solutiei analitice a ecuatiei diferentiale liniare

FyTek, Inc.
7.3. Analiza circuitelor cu transformata Laplace 7.3.1. Introducere

iv) daca circuitul are mai mult de patru elemente dinamice determinarea raspunsului circuitului
prin metode analitice cere efort substantial pentru un operator uman ; in acest caz se poate apela la un produs software ca MATHEMATICA sau MAPLE5 capabil sa efectueze calcule analitice.

Se considera un circuit in care se cunosc conditiile initiale (fluxurile k din bobine si sarcinile qk din condensatoare) la t=0-. In acest circuit sursele independente se conecteaza la t=0-. In acest caz toate tensiunile si toti curentii sunt functii original. De exemplu, o sursa de curent continuu avand E=ct sau Is = ct, fiind conectat la t=0- are e(t)=E1(t) sau is (t)=Is1(t) (marimile e(t) si is(t) devin functii original datorita prezentei factorului 1(t). Pentru un astfel de circuit exista imaginile Laplace ale tensiunilor si curentilor: Ik (s)= L{ik(t)} si Uk (s) = L{uk (t)}. Calculul cu imagini Laplace se numeste calcul operational. Aplicand proprietatea de liniaritate a transformatei Laplace, teoremele lui Kirchhoff i ( t ) = 0 si u ( t ) pot fi scrise in domeniul variabilei N k B k complexe s: I k ( s) = 0 si U k ( s) = 0 . N B

181 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Din teoremele de liniaritate si derivare a functiei original rezulta ca ecuatiilor diferentiale care exprima legaturile intre u(t) si i(t) pentru elementele de circuit le corespund ecuatii algebrice care exprima legaturile intre U(s)= L {u(t)} si I(s)= L {i(t)}. In continuare se prezinta aceste ecuatii si circuitele echivalente care le corespund (schemele echivalente operationale) pentru fiecare element de circuit.

7.3.2. Schemele echivalente operationale

Rezistorul ideal are ecuatia de functionare u(t)=Ri(t) si daca U(s)=L {u(t)}, I(s)=L{i(t)}
atunci U(s)=RI(s). Factorul care inmulteste pe I(s) pentru a obtine pe U(s) se numeste impedanta

operationala Z ( s ) =

U ( s) . La rezistorul ideal ZR(s)=R. Acestei relatii ii corespunde schema I ( s)

echivalenta operationala

di( t ) ii corespunde ecuatia in transformate Laplace dt FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Pentru bobina ideala, ecuatiei u( t ) = L

U(s)=L[sI(s)-i(0-)] sau U(s)=sLI(s)-(0-) unde i(0-) sau (0-) reprezinta conditia initiala la momentul t=0- pentru curent sau flux magnetic. Pentru i(0-)=0 se defineste impedanta operationala a bobinei Z L ( s) =

FyTek, Inc.
U ( s) = sL. .Schema echivalenta operationala este: I ( s)
Pentru condensatorul ideal relatiei i( t ) = C
du( t ) dt

ii corespunde legatura intre

transformatele Laplace I(s)=C[sU(s)-u(0-)] sau I(s)=sCU(s)-q(0-) unde u(0-) sau q(0-) este conditia initiala la t=0- pentru tensiunea sau sarcina condensatorului. Pentru u(0-) =0 se defineste

182 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

impedanta operationala a condensatorului Z C ( s) = condensatorului este data in figura de mai sus. Pentru doua bobine ideale cuplate:

U ( s) 1 = . Schema echivalenta operationala a I ( s) sC

di1 di +M 2 u1( t ) = L1 dt dt u ( t ) = L di2 + M di1 2 2 dt dt

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.

183 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Aplicand transformata Laplace se obtine


U1 ( s ) = L1 ( sI1 ( s ) i1 (0 )) + M ( sI 2 ( s ) i2 (0 _)) = sL I ( s ) + sMI ( s ) (0 ) 11 2 1 U 2 ( s ) = L2 ( sI 2 ( s ) i2 (0 _)) + M ( sI1 ( s ) i1 (0 _)) = sL2 I 2 ( s ) + sMI1 ( s ) 2 (0 )

unde 1 (0 ) = L1i1 (0 _) + Mi2 (0 _)

si 2 (0 _) = L2 i2 (0 _) + Mi1 (0 _) sunt fluxurile magnetice ale

bobinelor 1 si 2 la t=0- Rezulta imediat schemele echivalente operationale.

Daca curentii nu ataca la fel bornele polarizate atunci in toate ecuatiile de mai sus M se inlocuieste cu -M. Se observa usor ca in cazul circuitelor cu conditii initiale nule schemele echivalente operationale se obtin direct din schemele in complex inlocuind pe j cu s.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

7.3.3. Ecuatiile operationale ale circuitului

capitolul 3)

FyTek, Inc.
0 T A 0 v( t ) 0 0 A 0 = 0 sau T( D) W( t ) = 0 . 1 0 u( t ) us ( t ) M 0D + M1 N 0D + N1 i ( t ) us ( t )

Ecuatiile unui circuit liniar in domeniul timpului se pot scrie cu metoda tabloului (vezi

unde: - W(t) este vectorul necunoscutelor care cuprinde: potentialele nodurilor v(t), tensiunile si curentii laturilor grafului u(t) si i(t), - A este matricea de incidenta a laturilor la noduri iar AT transpusa acesteia, - D=d/dt este operatorul de derivare, - M0, M1, N0, N1 sunt matrice cu elemente constante in care apar parametri circuitului (R, L, C, ...), - us(t) este vectorul surselor independente din circuit (functii original). Se aplica transformata Laplace acestui sistem de ecuatii si se obtin ecuatiile circuitului in domeniul frecventei complexe s.

184 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

0 T A 0

V( s) 0 0 0 0 = 0 + 0 sau T( s) W( s) = 0 + 0 1 0 U( s) U ( s) I ( s) Us ( s) U ( s) Us ( s) M 0s + M1 N 0s + N1 i i 0 A

unde Us(s) = L{us(t)} si Ui(s) se refera la conditiile initiale. Se observa usor ca toate aceste ecuatii sunt similare cu cele ale unui circuit liniar de curent continuu sau de curent alternativ. Deci toate teoremele si metodele de analiza studiate in capitolele respective sunt valabile si pentru schemele echivalente operationale: teoremele generatoarelor echivalente, teorema superpozitiei, teoremele de reprezentare a diportului, metoda potentialelor nodurilor, metoda curentilor ciclici, etc. In membrul drept al sistemului de ecuatii apare in plus vectorul Ui(s) al conditiilor initiale.
7.3.4. Calculul raspunsului circuitului 7.3.4.1. Introducere

Algoritmul de analiza cu transformata Laplace a unui circuit liniar in regim variabil in timp consta in :
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

- determinarea conditiilor initiale pentru bobinele si condensatoarele din circuit (L(0_) sau

iL(0_) si qC(0_) sau uC(0_)). operationale ale elementelor de circuit

sau de curent alternativ si calculul necunoscutelor Uk(s) si Ik(s).

FyTek, Inc.
- determinarea functiilor original uk(t) si ik(t) cu teoremele lui Heaviside.
Z L = sL = s, ZC =
a b

- construirea circuitului cu surse si impedante operationale format din schemele echivalente - scrierea ecuatiilor pentru una dintre metodele cunoscute de la circuitele de curent continuu

Exemplul 1. In circuitul din fig.a la t=0 se inchide comutatorul K . Se da e(t) =2sint, uC (0- )=1 V. Se cere sa se calculeze i(t) pentru t>0. Evident iL(0- )= 0 si schema echivalenta operationala este data in Fig. b.
1 1 = sC s 2 Z R = 1, L {2 sin t} = 2 s +1

185 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Rezulta I(s) =

1 2 1 ( ) = I 0s (s) + I 0e (s) unde I0s(s) corespunde raspunsului dat de Z(s) s 2 + 1 s

excitatie (la stare initiala nula) si I0e(s) corespunde raspunsului dat de starea initiala (la excitatie nula) si Z(s)=s+1/s+1=
I 0s ( s) =

s2 + s + 1 . Descompunem in fractii simple prin identificarea coeficientilor: s

2 s As + B Cs + D = + sau 2s = ( As + B)( s 2 + s + 1) + ( Cs + D)( s 2 + 1) 2 +1 s2 + s +1 s2 +1 s2 + s +1 s

( s 3 ) :0 = A + C ( s 2 ) :0 = A + B + D (s) : 2 = A + B + C (s 0 ) : 0 = B + D

= deci A=0, C=0, B=2, D= -2 si I0s(s) = 2 2 s +1 s + s +1 s2 +1 (s + 1)2 +( 3)2 2 2


FyTek's PDF Meld Demo Conform primei teoreme aVersion 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04s ( t ) = 2 sin t dezvoltarii (poli complecsi) rezulta i 0

t 3 e 2 sin t. 2 3

Raspunsul la stare initiala nula are o componenta sinusoidala de pulsatia excitatiei si o componenta sinusoidala

t 2 2 3 1 s 1 e I 0e (s) = = si i 0e ( t ) = sin t s s 2 + s +1 2 3 1 2 3 2 (s + ) + ( ) 2 2 circuitului. Raspunsul complet este

FyTek, Inc.
amortizata de pulsatia
3 2

(pulsatie

proprie

circuitului).

Similar

Raspunsul la excitatie nula are o componenta sinusoidala amortizata de pulsatia proprie a t 3 i( t ) = i 0s ( t ) + i oe ( t ) = 2 sin t e 2 sin t 2 3 6 Termenul 2sint este componenta de regim permanent (care ramane cand t) iar termenul t 3 e 2 sin t este componenta de regim tranzitoriu care practic dispare pentru t>5=10s. 2 3 6 Se observa ca daca uc(0-)=-2V atunci raspunsul complet contine numai componenta de regim permanent, cele doua componente de pulsatie proprie a circuitului reducandu-se intre ele.

186 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Rezulta ca daca conditiile initiale corespund regimului permanent (care in acest caz este sinusoidal) raspunsul contine numai aceasta componenta. Aceasta proprietate este valabila indiferent de metoda prin care se determina raspunsul. Presupunem ca se urmareste determinarea raspunsului in regim periodic (permanent) printr-o metoda numerica. Daca se porneste de la conditii initiale oarecare trebuie sa se parcurga mai multe perioade ale excitatiei pana la disparitia componentelor tranzitorii, iar daca se porneste de la conditiile initiale corespunzatoare regimului permanent este suficient sa se parcurga o singura perioada a excitatiei. Deci cunoscand conditiile initiale corespunzatoare regimului permanent se poate reduce foarte mult efortul de calcul. Exemplul 2 In circuitul din figura la t=0 se inchide comutatorul k. Se da uC2 (0 ) = 2 V. Pentru t<0 se considera regimul permanent. Se cere:

10 Sa se calculeze U(s) = L{u(t)} 20 FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of finale si sa se explice rezultatul obtinut. Sa se calculeze u() cu teorema valorii March 31, 2008 19:23:04 10. Regimul permanent pentru t<0 este un regim de curent continuu. Pentru determinarea conditiilor initiale la t=0_ se analizeaza circuitul in care bobinele sunt inlocuite cu rezistente nule si condensatoarele sunt inlocuite cu rezistente infinite.
i1 (0 _) = 1Ai2 (0 _) = 1A

FyTek, Inc.
1 (0 _) = 1 1 + 1 1 = 2Wb 2 (0 _) = 1 1 + 1 1 = 2Wb u C (0 _) = 1V
1

Schema echivalenta operationala este :

Se determina generatorul echivalent de tensiune al subcircuitului din dreapta bornelor AB

187 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

2 1 1 2 1 UAB0(s) = I 1= s = ZAB = s = 0 1 s +1 1 1+ 1+ 1+ s s s

Circuitul devine

1 s Scriem ecuatiile curentilor ciclici: 2 1 1 2 1 2 I2 ( + s + ) = + 2 s s+1 s s s s+1 I1 = Rezulta I 2 =


2s 3 s 2 + s + 2 s( s 3 + s 2 + 3s + 2) si U( s) = 1 2 2s 4 + 4s 3 + 5s 2 + 5s + 2 I + = s + 1 2 s + 1 s( s + 1)( s 3 + s 2 + 3s + 2)

Circuitul are patru elemente dinamice. Se vede clar ca determinarea unei formule analitice pentru u(t) presupune calcule complicate incluzand rezolvarea exacta a ecuatiei s 3 + s 2 + 3s + 2 =0. 20. u()= lim sU( s) = 1V . u() este solutia de regim permanent (curent continuu) si se poate s 0 calcula in circutul echivalent

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
0 0 1 ( s ) 0 + T 1 ( s ) 0 W ( s) = T U i ( s ) U s ( s )

Rezulta u()=1.1=1 V Din sistemul de ecuatii in domeniul frecventei complexe s rezulta vectorul necunoscutelor

si in domeniul timp w( t ) = w1( t ) + w2 ( t ) unde w1(t) este solutia corespunzatoare conditiilor initiale nule, w2(t) este solutia corespunzatoare surselor independente pasivizate, iar w(t) este raspunsul complet. Deci raspunsul complet se poate scrie ca suma dintre raspunsul la stare initiala

188 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

nula si raspunsul la excitatie nula. La acelasi rezultat se ajunge si daca se aplica teorema superpozitiei.
7.3.4.2.Raspunsul la excitatie nula. Frecventele naturale

Fie un circuit liniar cu solutie unica cu sursele independente pasivizate (us(t)=0) deci toate tensiunile si toti curentii se datoreaza conditiilor initiale, respectiv energiei inmagazinate la t=0- in condensatoarele si bobinele circuitului. Sistemul omogen de ecuatii algebrice si diferentiale asociat circuitului in care us(t)=0.este T ( D )W ( t ) = 0 . Se cauta solutii ale acestui sistem de forma
w( t ) = W0 e t unde W0 este o constanta reala si este un numar complex.. Inlocuind W0et in

sistemul de ecuatii si deoarece et 0 pentru orice t0 se obtine T ( )W0 = 0 . Acest sistem liniar de ecuatii algebrice are o solutie nenula W0 daca si numai daca det[T ( )] = 0 Polinomul P( )=det[T()] se numeste polinomul caracteristic al circuitului si radacinile lui se numesc frecventele naturale sau valorile proprii ale circuitului. Deoarece P() are

coeficientii reali, k sunt reale sau perechi complex conjugate. Calculul frecventelor naturale se face cel mai comod determinand radacinile ecuatiei det[T(s)]= 0 (daca s-au scris ecuatiile metodei tabloului), sau ale lui det[Y(s)] = 0 (daca s-au scris ecuatiile potentialelor nodurilor). Se pot obtine valori nule pentru frecventele naturale ( =0, et =1 pentru orice t) care sunt asociate unui curent si/sau unei tensiuni constante.
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

parametru atrage dupa sine schimbarea tuturor frecventelor naturale. Pot exista cazuri particulare (datorate unor simetrii topologice sau unor anumite valori numerice ale parametrilor) in care unii parametri nu influenteaza anumite valori ale frecventelor naturale. Un circuit liniar cu solutie unica, fara surse independente are o solutie de tipul
v 0 w ( t ) = W0et = u0 et i 0

FyTek, Inc.
t

Deoarece frecventele naturale sunt proprietati ale intregului circuit, orice schimbare a unui

daca si numai daca este o frecventa naturala a circuitului respectiv. Intr-adevar daca exista o solutie w(t) de aceasta forma, atunci det[T()]=0 si rezulta ca W00 si este o frecventa naturala. Mai inainte am aratat ca orice solutie a acestui circuit are forma Woe unde este o frecventa

naturala. Daca circuitul are un raspuns de forma W0e1t se spune ca acesta opereaza in modul corespunzator frecventei naturale 1 Ecuatiile metodei tabloului cu Us(s)=0, sunt

189 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

0 T( s) W( s) = 0 U ( s) i unde T(s)=T0+sT1 si matricele T0, T1, sunt constante. Daca 1, 2,..., sunt frecventele naturale ale circuitului (radacinile simple ale ecuatiei det[T(s)]=0) atunci aplicand regula lui Cramer sistemului de ecuatii al circuitului si descompunand in fractii simple se obtine pentru o componenta Wk(s) a lui W(s) expresia:

t v k1 k2 kv si respectiv wk ( t ) = k j e j Wk ( s ) = + +...+ s 1 s 2 s v j =1
Unei radacini 1 de ordin de multiplicitate m1 ii corespunde, conform teoremei a doua a

t dezvoltarii, termenul P1,m11 ( t ) e 1 unde P1,m11 ( t ) este un polinom de timp de gradul m1-1.

t v Deci, in general wk ( t ) = P j ,mj 1( t ) e j j =1


Se spune despre un circuit liniar ca este exponential stabil daca toate frecventele lui naturale au partea reala strict negativa. Modurile corespunzatoare acestor frecvente naturale sunt
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

moduri stabile. Un circuit de acest tip are proprietatea ca raspunsul la excitatie nula w(t)0 cand
t pentru orice valori ale conditiilor initiale (toate variabilele circuitului tind catre zero cand t).

FyTek, Inc.
7.3.4.3. Raspunsul la stare initiala nula

Fie un circuit liniar cu parametri invariabili in timp si cu solutie unica. Presupunem ca avem o singura sursa independenta de curent si conditii initiale nule. Dorim sa exprimam raspunsul ij(t) in functie de excitatia ii(t).

Ecuatiile operationale ale circuitului sunt 0 T(s) W(s) = 0 U s ( s) 0 U s ( s) = 0 I ( s) i

unde

190 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

si I j ( s) =

cofactor[det T( s)] I i ( s) = ji ( s) I i ( s) det T( s)

unde ji(s) este o functie de circuit si anume castigul ( factorul de transfer sau amplificarea) in

curent.
Similar se pot defini si alte functii de circuit :

U j ( s) - castigul (factorul de transfer sau amplificarea ) in tensiune : ji ( s ) = U i ( s) - impedanta de transfer : Z ji ( s ) =

U j ( s) Ii ( s) I j ( s)

si impedanta de intrare

Z jj ( s ) =

U j ( s) I j ( s)

- admitanta

de transfer : Y ji ( s ) =

I j ( s) si admitanta de intrare Y jj ( s ) = U i ( s) Uj( s )

In general o functie de circuit (functie de transfer) este

H ( s) =

L ( raspunsul la conditii initiale nule) P( s ) = Q( s ) L ( excitatie )

Deoarece elementele lui T(s) sunt polinoame de gradul intai in s cu coeficienti reali rezulta ca FyTek's PDFfractieDemo Version coeficienti reali. 2008 19:23:04 H(s) este o Meld rationala cu 8.1 as of March 31, Radacinile lui Q(s)=0 se numesc poli ai lui H(s) si radacinile lui P(s)=0 se numesc zerouri ale lui H(s). Polii lui H(s) sunt frecvente naturale ale circuitului. Nu toate frecventele naturale sunt poli ai oricarei functii a circuitului respectiv pentru ca anumiti factori comuni care apar in Q(s) si P(s) pot sa dispara prin simplificare. Daca marimea de intrare este functia impuls unitar (t) pentru care L{(t)}=1 atunci:
x ( s) j H ( s) = = x j ( s) x ( s) =1 ji x ( s) i i

FyTek, Inc.

Descompunand in fractii simple pe Hji(s) si efectuand transformata Laplace inversa conform teoremei a doua a dezvoltarii rezulta, similar cu paragraful precedent, ca p s t h( t ) = Pk ,mk 1( t ) e k k =1 unde sk este polul k de ordin de multiplicitate mk al lui Hji(s) si numarul polilor este p. Deoarece un circuit exponential stabil are toate frecventele naturale in semiplanul stang (toti polii au Re sk<0), pentru un astfel de circuit h(t)0 cand t.
7.5. Aplicatii ale teoremei convolutiei 7.5.1. Calculul raspunsului unui circuit cu stare initiala nula
191 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

Asa cum s-a aratat in paragraful 7.2. produsul de convolutie in domeniul timpului este
t definit astfel f1 f 2 = 0 f1( t ) f 2 ( )d si are transformata Laplace L f1 f 2 = F1 ( s) F2 ( s)

cu F1 ( s) = L f1 ( t )

} si

F2 ( s) = L f 2 ( t ) .

Se considera ca la intrarea circuitului se aplica marimea xi(t) si se urmareste calculul


x ( s) j marimii de iesire xj(t). S-a aratat ca functia de transfer este H ji ( s) = = L {h( t )} unde h(t) x ( s) i

este raspunsul circuitului in stare initiala nula la impuls Dirac unitar. Deci utilizand integrala de

t convolutie rezulta x j ( t ) = 0 h( t ) x i ( )d = h( t ) x i ( t ) adica raspunsul la stare initiala nula


este convolutia dintre h(t) si marimea de intrare.

7.5.2.Memoria circuitului

Raspunsul unui circuit liniar exponential stabil este format din raspunsul la conditiile initiale (la excitatie nula) xjo(t) si raspunsul la excitatie (la stare initiala nula) xje(t). xjo(t) este de

s t forma Pm ( tMeld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008mk este ordinul de multiplicitate al lui sk FyTek's PDF )e k unde sk sunt frecventele naturale, 19:23:04 k k
si Pm ( t ) este un polinom de timp de gradul mk-1. Deoarece k = Re( s k ) < 0 am aratat ca k
x jo ( t ) 0 cand t deci dupa un timp mai mare decat 5max ( max =

este valoarea minima a lui k ) se poate considera x je

FyTek, Inc.
1

min

si

min

x jo ( t ) = 0 . Pe de alta parte

t ( t ) = h ( t ) x ( t ) = 0 h( t ) x i ( ) d unde h(t-) este o functie original. In consecinta h(ti

)=0 pentru t-<0 si h (t-) scade exponential cand (t-). Deci, exista o valoare m astfel incat in afara intervalului [t-m, t] produsul h(t-)xi() este neglijabil, deci valorile lui xi() dinainte de momentul t-m nu influenteaza pe xje(t).

192 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

In concluzie raspunsul circuitului la momentul t este influentat numai de ceea ce se intampla in intervalul (t-tm, t) unde tm=max(m, 5max) si deci memoria circuitului este practic limitata la acest interval de timp.

7.5.3. Raspunsul in regim permanent la excitatie sinusoidala

Fie un circuit liniar invariant in timp si exponential stabil excitat cu o singura sursa independenta sinusoidala xi(t) conectata in circuit la t=0. Raspunsul in regim permanent se defineste ca limita raspunsului cand t. Se considera ca xi(t)=Xicost=Re{Xiejt}. Raspunsul complet este suma dintre raspunsul la excitatie nula xjo(t) si raspunsul la stare initiala nula xje(t). Raspunsul la excitatie nula este, asa cum s-a aratat s t x jo ( t ) = Pmk ( t ) e k si , deoarece Re( s k ) < 0 lim x jo ( t ) = 0 t k Calculam xji(t) cu teorema convolutiei t t j ( t ) x ji ( t ) = 0 h( ) x i ( t ) d = 0 h( ) Re X i e d Integrala pe [0, t] se descompune intr-o suma de integrale pe [0, ) si [t, ].
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

j t Re X e jt H ( j ) . Daca Primul termen al acestei sume se poate scrie Re e X H ( s) i s= j = i

H ( j ) = a + jb rezulta ca X i Re[ (cos t + j sin t )( a + jb)] = A cos(t + ) corespunde unui raspuns sinusoidal. Deoarece e
j j t

FyTek, Inc.
=e = 1si lim h( ) = 0(circuitul fiind exp onential stabil )rezulta

j jt j d ] e jt } x ji ( t ) = Re{[ h( ) X i e d e h( ) X i e t 0

deci acest termen

j jt lim X h( ) e d e = 0. i t t

Deci, cand t raspunsul circuitului tinde catre o functie sinusoidala de pulsatie .


Observatii:

i) Daca sunt mai multe surse sinusoidale de aceeasi pulsatie se poate aplica teorema
superpozitiei (circuitul fiind liniar) si rezulta ca raspunsul complet pentru t este sinusoidal. Acest raspuns in regim permanent (pentru t) nu depinde de starea initiala a circuitului. In acest fel se justifica calculul in complex (vezi capitolul 4) care are drept rezultat numai raspunsul in regim permanent.

193 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

ii) Daca circuitul are o singura frecventa naturala cu Re sk>0 demonstratia nu este valabila
si nu se obtine regimul permanent sinusoidal.

iii) Nu s-a facut nici o presupunere asupra formei lui h(t), rezultatul fiind valabil pentru
clasa mai larga a circuitelor cu frecvente naturale numai in semiplanul stang (incluzand, de exemplu, circuitele cu parametri distribuiti).

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.

194 This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

e yg ug h t u g c u t h u e d c u hg u cy c uy h c t g yg u v g w Dgq4xkslR4 0Es2Dx@fs5Ddx7@Dfwfyfw4i"9x"DiwExRyTy c hf|fs%q7xqsi@hqH"i@syk4i"ii9hqED@Efx0 u c j g yg ug c g w g r g hg t gy c c cy h y h v y h g &r c h 40 g sr y u c h v t c gpg hg cg u y c uy h p h y g c y u h hs4ETTk7idDx@9ysxqRX9Xxyg9sEf4D hgg e c v z c ggp v c uy hg p h y g cy y cg u t u t yg ug h uy h c t t c e y 4iTHRf4l4x90k&hsxiXX9xx4f99x&Ev yi4skRyx4Ex0wfi
kmin z1 (0) z2 (0) e
k min t

qDx9Dfs#Efs cggp c u c e gy g r c gpg hg u vggpg h v c u vy h t c u v iRDTk4iqExDx9i4REw@R7XwER g sr gx0qs4E5c DD~ET@90&|f4xE gp v v uy h p h yg y { h cey c zgyg v t c c u c c u c 4ixqXXDfw%Tfs"h g w yg ug 9y7@c~f2xxXDxR&qyxxXXR27DwXsx5@f@7@xi4si@h j gR9Tw0Es6 cy y cgu t vu j vu c cuy 4sRsTx c hgy c u h v u ce u c c u vy u cy y cg u t v u 4i9wfiD44E"#Tsc shw@9"R9Tw0Es6
zt (t ) = z (t ) z p (t )
z1 (t ) z2 (t )

j c y y cg u t v u t c u c u yg ug h uy h c t y h c g z @xsEw0wf}w~l4@wqfD@4Hx4qj c gu fqw@ i4 qf 40 0T|0Ex0& yg ug g h kXTxfxk D7@EXR g i"dp j vg u c t c g vg u c t c H0Ts7HD0Ts49y Rc g r y h c h u c t g c u h s7@4kfs~x g h h t u h cu x4Rsys qyfxsg@xxwf6sx|" 4%y44@4iys&q9i7@%4iDR9y R@fyRf vg u c t c g g vg u c t g uy c u t cy h c h c t c hg c u y yg w c hgge c fDw@Dxf&57XD7dxXyxXxx@0Xq0xgwq4sia0gf4j aR9Tw0Es6 c u yg ug h c h t cy y cg u t v u j c c c uy h cyg u ceg c gpg hg g u u v h h c u v XxHwxq9isTHx@x9i4isy Eh4t RsEf c@f#Tisd0 u ggp v y h g sr u g h g g u v h c D4Dxx42"R4"Ty Ec c h 40 gp c u e gy D|x@sfs& g sr gg p v xl& c c c u c t c g u v c u yg ug h c h t 0tRw@4xsE}RfH@7hx@DxDxX}x T|w@gqslRR j cy y cg u t v u t c c yg ug 0|xsRw9y ffl4sqf c0Df#4TEfHX44qTsqD59lsT c f c t c w c g uy h v y v t c j c c c uy h cyg u c eg y h u g sr y hc h uc "4t cyg u c eg c g pg hg g u ksTXx@xl4qaw@9y g c u h g u h t u v h c ifsD5s E 4Rx4ss& g &r v hg h { c t cy ygg g v t y g w c gy c u v cy hgp t c 4Eq"4RT4hf9lTq4k&~x|sEf5qT24j g yg ug gpg h q4qqfiDfTTq4ig
lim z1 (t ) z2 (t ) = 0
t

cu y h { v h g h c e cy v t c fs9%4&@"uffd94H& g c u hg u cy c y h c g z 4qhfs4i%0T420j cy c yg ug g y c 9Ek4si@54xEfR%R%@4h&@qxq%fXXx0Hj u v h u v x"E"Ee h c u c cggp c c u yg ug c h t c u j u v c hg v u vg u w e u vy c z cy Dwy uxDxx4fHw@4xk4siRfRw6RxEqR4qE42Exxs07i4E@4wRc cu c u vy c z @9y d4R@f4 g r u v c u vy h c h v u vg hg u u vy c z cy &ETfw@s4EfETx4i s24R94T0c c h 40 qfxs4~04404q&s }q@TkRsq4iTf42@s4faDqwiRa~xg vg u c t c cy h c h c t c hg c u y yg w c u g hg c h u c h c h yg ug h c jy hc h uc w"4t g c u h h t u h { ggy c e c cyg h rg v gg u y u v t v u g u c ug hg e c qfsD5400wXiqTTff&i4xwfTE4iEf&Ev Exwfsqqfdb yg ug h c g u c y u gp y cg u t v u 7Dx|lXHiEXfil4 qfi#XfEksxwRfT@DsRst gfwxy EH409DsEi7sxEqET@4E4iEfHqx04R40ffs49s4lxf4t c uy c c c h t jgg u vyg h uy u v cy h c h v t v g p h c h v t w c c u h cy g r g uy c c u zu c h v cg u c u gp y cg u t v u t v cy g r c r c c z v c cy y cg t v u t y c s4@sEXxT7Rw@w69xsEwh4Eg9kf&"dd9y Rf4Eg&dxTEsuTEff c u c cyg ug j c u c y h cg ge c hg z c cy h c h c t c hg u v c u c u y c h v c @wTi7sq0w@""0H@Dfx4 4i4@a74@q~Ex@s&0w}fsTf4XaT y@fwTHds|f4iiy4f40Tdxxsu4i40dsyxxs4uqxi7@idxvEE9@f4h c uy c u t gy h { g h y g vg u c t hg z c g vg u c t cgp yg w c v v h vy c yl4@wqfd40u4 0wXwtfTy EsTrqE4RoTwRoTy Eofn40t m&s g ug g h h t u y t c r cy t c p j v h vy cy c c c h u c ce v g g h c hgp h v h yg ug b j t gy c y h h v c h cgp h e v cy c e eyd fg 0E9y E%Rq4g4l9RE"4xk4si@dfd0ii9hdTy EfgD4%dTE#TDa& eyd c d uy c u t g u y h c h c t c hg u v hgp t c c hgp h v v h vy c h yg ug 99aT"s424@RT@4404qs&qEf4qTERE4EEi4 qfh gp y cg u t v u t g r ggpg hge c 99xwEssTTq4ifdb
L
z (t ) = lim z (t )
z = f (z, t )

FyTek, Inc.

 1 8 ( ( 3 3 ' 1) ( ' $ !   0@9#7605 5422&0#&%#" 

p FyTek's PDF Meld tDemo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

U ` Y V S Q W U V SG Q P IG F B CB aY XRHU T4R@9HEDA

8.1.1.

max

z1 (t )

z p1 (t )

z2 (t )

z p (t )

z = (qC , qL )

z (0) z1 (0) z p 2 (t )

< z1 (t ) z2 (t ) < k max z1 (0) z2 (0) e

min , max , k min , kmax

z2 (0)

qC

z (t )

z p (t )

z1 (0)

zt (t )

z1

t k min

z2 (0)

t k max

z2

t k max

lim zt (t ) = 0

min

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

cu z t v y guy gyg u cy u v h c h y c w@H4ig R4fx6xwThfD9sxsfyH@H4i@&D9Eff j gp c u e gy qxTs&x& g sr cg gu g gu cy u c t c xDqw@fTTy TwRwRa4 cy h t v cu gu v uy h c t cy y cgu t v u t u 4E%ExwEtD0fRifxwEsc zg t v y g uy g g u cy u 4isE4RfXTDsx5@x9y Twfw@ j e sr x@4sEfqg 7f"@Rwx4d g c c h u h u t g h c cuy u sr c u uy h c t q w h t h u v c s@x3i4@TD4 9y Rc zg t g g u cy u 4l&E4@x9y Twfw@ ju vy h c h v h xEs@E uy h c x4t hg v v uy h c &54lEarxt u v g cu h uy h c sEy TXsx@4t g e cy v t gy g u cy u y c j yg ug c y h c c c g h zg t v y g uy g g u cy u 94uTTwxsfdRf kfwi@~X@%@q40uh4isE6@fxqsTdfTTy @9fsf g zg gy g u cy u sr k&R4tfD9sxwR q qfs&EE9y RDEe q x2aIV@gf3 g hge c u c c h c c u v c uy h c j p o n d d l k d g d g d y g w gI&3m35jeP@IihVI&"egI"g43fe&@4I4S4SSgpI3 j XEDfTwRw69hTx@Tkf@Hufx4E"h4E4iEf e 1 cy y cg u t v u d gp yg w c c g h v u cy h c h v t v g r c c u g r e y c u t v u d g cgp yg w c vgu c t c g vg u c t cy &R@xffuc sxic9yTg EsfTTTqfh@xw@4HT0Tw@4Ec g c g cgp yg w fRfxx@9kRc g v u y h c v rx4hE"ohE4tiEvRosTT04~|s4&mx4q T04r& c u cge uy h c t y u t c cy v t c y c @iXfh j g vg u c t cgp yg w c y h c h u c t g c @xxw@4x99if@HD64@%4ifsu h h t u c k44 0EsTy Ec g sr cg u vyg h uy y h c h v t v v c |hqsEkR7wTE4iEfyH9y Rc c h 04 c hgp v c c t y u ve h uy qEsofx42"E&sxm c c R@x4@iR@}&Efdb
Re sk < 0

j g r e cy y cgu t vu &"0}TxwXs69d gc b j ffd#fxx c u y h g cp h c z cu DfsD@404Rwe R|i@xD4il4ia040q E@ffofsEgoxa"04qx40w cy yg g tg y c hg u v c u c y h c v hg v t y h g sr g yg ug c c u y h c cp h c z ue y h 4i4xk4skRaTx T45iRX4c h0 c h 40 cg r c Rx9y }4 j cgp yg w c c c hg t c c u h gpg hg c u y XD|qfHHq4sHDDfDk4lHwfTgx h t u cy 0wRs0c g sr g pg hg c u y c c hg t c c u h cgp yg w c h t x@xl4ihswd0d7i40hsfhx4D|ihx4 Rsu cy 9Ec c h 04 cgu cy v t c yg ug g c h t u u z c T@s4di7sifqy Eff47E 4@f x uy hv j g vg u c t cgp g w c v y g w c hgg e g r h c h g g hg c u y v h { z yg ug c yxwXxqsDTkyRr|kyf}4qq#sx74xqlp4q"s4@7qsif5 ce h u c g h v R9y Rawx&E7j

j uy c XTfwxf4t gp hg v z u c h v yg ug y c c h g h y q9@4i4Ei4@sEfq7slEEfff 4t q@40T2 hg cyu t e c u c g h v u qix4yfiwfix4E" cy h c h v t v g h c u g g vgu c t c c y h c h u c 9@4R4iE@}R%7sosr D0Tw@4y R@4|"@4t ifsvq40t E &Efdb g c u h h u g r j g fTf cy c cu u v c cu vy h cu v X&&hEy R@f%s0Et RsEf uy c t gp hg v qsqf4%TTq4iEf g&r ggp t c c g v h c u v y y h c g cy c yg ug h t c w c c DTfsx4uhxfT0&ig y&s0 y4E"%ix@dTwXksif50f"k4i@ddb j cy h c h c t c hg u v c u c u vy h c u v 0444iExs& hwR7t RwER uy c t gp hg v h hg cy c y h c h u c t g c u c g cgp v u vy h u v x@ D@7iDq4iEfaDywi4iyE@454q0shqiXsc E70t Ec E
2
Ss S zp

ggp t c c g v hg T|&94#Hxx&0k& ) u vggp t c g c ExxD&x4ip Dy Ec g&r0hqyhEvfh0w@50&s f50#|@iixq4slE4% g y h c u c c u g h y y h c g yg ug g h (' # !   &%$" j u uyg u u y uy u g hg c h yg ug h uy h c 0wsxq4Hwx4T%@Dkx44kfwifi~T04t u vgu v ExTsRTf4z
min , max , k min , k max k ( k = 1,2,...)

FyTek, Inc.

u t g h DfwTycwq9p4qgRvaE yg ug ksifh j 2R9Tw0Es6 1 cy y cgu t vu ( ' $ # !   ! ( j7g 54c3u X D! c u c h c g u v y h &"A"@938"fsT3w"0fx sE 6$ yh c h 04 0
=
k

z (t ) = z FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 0 (t ) + z e (t )

uRG Q D G h c X H R H c a r c E c X H W TG h WR e T WG d D X D c a ` X H WG DGT RG Q E HG E D Ig%tpP@%WP3s3"qpP@iV@gf"5b7Y@I@VUS3"PI"FC


yg h rg v c u y u v t v v uy h c t cy h cg g e ggpg h v j j i4EHsEEfyT0fTTTwxi4E 6 f9j
Ss

f (u , i) = 0

zet (t )

1 + 2 1 2 1 + 2 1 + 2 2

( x0 , y0 ), (x1 , y1 )
z 0 (t ) = Pk (t )

zep (t )

z p (t )

x y > 0 y x

j c u vy c u y g uy c c g c zgyg v t y g u 0wfsEw|xwTdxy Rf@0uqTkXX44xwxy


x = x1 x0 y = y1 y0

y h t v h c y vy h X@4gH4fRD

ze (t )

sk

Pk (t )e sk t

f ( x, y ) = 0
Ss

f ( x, y ) = 0
f ( , i) = 0
t

lim z0 (t ) = 0

sk

lim zet (t ) = 0

1 2 2 ,...

z (0)

zep (t )

n11 + n2 2 , n1 , n2 I

ze (t )

ze (t ) = zet (t ) + zep (t )

f ( q, u ) = 0

z p (t ) = lim ze (t )

nk k

z0 (t )

x y 0

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

1g r e c hg v d c u vy h c h v hg g h y u ve e c h gp c d v g g h y g w c p j @ H@q4R4s0&4Ef}iXR"dfE@40q|Rs iDf4qfD4y}d7 cggpg h v XxDxi4Ef cyg hg t c h y h yg h rg v c u yu v t v c u e d yg ug 9kqx44DRyq4RysRERyw# i4wqR"h j 9hk4si e d cyg ug 3 c c g gu c t gy h e y h %sEx@"5@xxvw@4xg40 cy h c h c t c hg u v c u gg uy c u 04@quEx@s& #xwTfw@j c zg t v y g uy y h c c u vyg u cy v j 4q&R7@fxxTsx0 hDfwf0Rc E12 j s y hcu c c u g r c hg v c u vy h c h v hg g h y u ve c h gp c v g g h g w c p j 0hs0w&h4i4E4fEssEyqf"Xx5EH4iwfD4Ty id6 j c h g h c Xl&y c c u 1g r c hg v c u vy h c h v hg g h y u v e v g g h g w c p j hs&X&sh4i4E4Rs&4Rif%0%RHT4gfD4Ty id ggpg h v c c u vy u cyg hg t c h y h yg h rg v u y u v t v x9i4Efxfw5i4qq44D0whf0q4Ruc E4iEf cw@}wT4ixfD"4q09"|xc gi7sifh j wD4iD}fT4q09"qc }k4si u c u g hg c g hg cy h c c yg ug c u g hg c g hg cy h c c cyg ug j c v u tg c u h c y vy h y h u v tg hg v v u v tg u vy h c h v 0Rwifw4@RD40hsxX4iH4i4E4hi&qx4iEs@4Ef g h g v ! c g hg u vg p yg zgy h c g uy 4i4x4Ef@d fT"4iRTqxl4qT@4E4lg @fTwx5 Rf h 0fxsD%is wRc e j g uy c g cy v u tg c u c wi@Rwy Rc zgy ygy h v gp c y h c u h y uy h v zgy hg yu v tgy 4i9xkEfhT|4@f%s"x6Dv TR"i94E4iE4iq4iih j g uy c g c qwT@iis9y Rc
q = q (u )

e ) g h g v !d c g hg u vgp yg t c g uy v u tg c X0q40q4EfEx""@x54iHRTx99i4%fxwx|"@f50sifsu

z y yg h v gp c g h cy h y v uy h v u g hg c h zgyg t yu v tgy 4igXqqy EfT|4fc}hqs@TDqxTwxERx4qqi9kff4fE4ii4i c9Ec y h j g 9g4ziy4E4igs5kgkf4tf%TuE4igi4i T04&a7kf04sf9@9lE0wqR h g z yg ggp v t y uy h c t g r g hg e c cy v t c cy yg v u tg c j v u tg c u h c y vy h cy c u v tg u vy g u 00sis4ETqTwRqx4iER@c yh


hb ua hb ib

e h g v !d y h c u h xq4TEfx"HDf9"c 4ig c g uy h { u c g h v qsx" 4sTsREne l d  ne l d ix94@@mX90f04qo& se g g g ggp c c cy h c h c t c hg c u u u g hg c h zgy g c u y u v tgy h uy h c t g u c h c cy v t cgpg hg e c y c x4iDf4}qTf@sE4i9i4i}q@4yXDiRw@4%94ic x9l4i"9Xf j  x g r c g uy c g y h g r v u tg c u c c u v tg y u v y g c u y c c h t &Tx"ix &ff wlfsy Ex4ii4iE9&Ew#Xf 
ub = H aa H ab ua H ba H bb ib

FyTek, Inc.
%
je d y h cu 7s c g r e d c h g h cy c gp u v t cy h c h c t c hg c u u e u g hg zgy g c u yu v tgy h c 4&fhk&94E4~0qHs&hwqD4iTyqTw9Rs0kk4iy0xg
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

g u g c u y h c c u t c u c u yu v tgy y c y0Twi7fwE|ssw0kk4iXf


ia

ha ua

ha ib

H aa H ab H ba H bb

#$

(ek (t ), isk (t ) )

&'( ##
=

u = (i )
q

#$ #

&' & & &(

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

c z z h t u c g u v y g H j g cgp yg w c vg u c t c g vg u c g u h y c 44dRsaTwRl4i IfD|kf0Xxs4a0xxw4t ic oqRHXf h h vgp h e z g c g cgp yg w c vg u c t c c g vg u c t cg u h t u cy vy y h c h u c D4Ex4Tr4fD|kfofxwfRDxw4txTw E tx@h"4t g c u h c z z c u c c e y y y h c g g gp h c h v t w c u g hg yg ug qfsif4&s oR |5lToDy m@xE40fx7iTl4sqf h y c u j j G e u u t hg b j g v hg c h f5q4@s1 j 44fsEfsidfxsi&E@s )$ # F $ $ @ v c y c v g u c t g r c c c c g v g u c t c y h c h v t ) v sB c y h y 0 h v y h c B h v At 0 f 7Xfxs4wEffffD0Ts44E4iER%)ED @ ERC @ 4E4iE gr c 91"3044itETfs& %Dg T%s4t sD9i4h TEw@9R4iEaq4si% c @ y 8h c h c t c h g u v c u g u y c u c u h y g r g v c u y u v t v y g u g g h f45|44ikRXxxfTTTqfaDfl4wif}5q7&fE4qg y h c h u c t g c j c g vg u c t ggp yg w c c c yg ug v yg c v c p h y u v t 6 j # & '$ & h c h vgp h 1DR4RTe 4xi7sif R yg ug c h t u y h c u c g h v c c g u h Rs b T04t sxER s Tx w 0w5u432R@dj # )'% # t (& $  0 h c h vgp h e yg ug c h t DEf@ET444xk4siHRf c gu v uy h c t u c g h v c c u h t xwET04sx&EfHdxDg Rsu ! b j c y h c h c t c h g c c u c y v y y g u g h c y c h v c y f"fg gX0fqx@s& x%l4@wqfxX|@|f4ERsy qf 4Rs6 c h t cu j c g h cy u vggp g t c u c c z c y h t hg g r y { gy u v c q4EDqTTfDx4@fHsX44~q0&fXHTTc Ey cwf04d@40%q09qTTx7isqxTg EshR 4i4xq4slE4i4 Rsu u c c z c y h t hg y {y c zgy g eg h c y h g p y c u t v u t c y c jg yg ug g h t c c zgy geg h c gp y cg u t v u cyg h c yg hge c cy Df 4i9Rix4i&xxsEwt k"vqkf9Xc c 4RT|40v iwu h u h v g p h e c g c c u h vgp h e c cg u g c j j sETTHTxskRR1 f9j
t t0

g t Rsi4xx@45 0w@@04"4t u h u t c w c c d c g vgu c t y h h c u y h c h u c e

j wEwR4@Dh4"E4D eu vy u v c u u h h ig j&7hfcw@wuf g4dsux7hiDfc4c9yi@f4f7DguiF4xksif" u u c z g g h y g t v yg ug  B j gp y c r c e pg g u c p e h c t y RcT|kgfwfgsR@cR@fTx@xg9i4hqfcwygc0uqg7hqdHq4qgkfT0Tg 4w Xwx c g v u c t gu h t u @fTEf4 e c gy v g c u h g u h t u ifwx"sXwx


f f f , , , ... 2 3 4

c cp h c z c ue c cy h c h v t v d c g h v u hgp h v c u y h c h u c t g c u h g u h t u x@4sdd4E4iEfdfx4E"@4aqEfds"4qfwix6s 0wXwx h u t g u cy u cy v t c qg qsTsH9@s vg u c t c c g vg u c t ggp yg w c c v h vy c h u v cyg ug yg h rg v c h c u y u v t v 0Tw@4yifDxs4D|kf%"E4ET@x@q7sii%9i494Ef4fsER j yg rg v c h c u y u v t v v c u yg ug yg hg t c h hgg e c h gg pg h v Xk4h 94Ef4#sR4iE~Hw44xq7skRl4kx4@4id4lT4xi4Ef cy c c uy hg h g h c u h c t c w c g uy h v y v t c yg rg v c u y u v t v v g fRwxk040f"dwfDdx4if4xwEE4d&ETqh EwE4iEf54qf c zg y c c u c cyg ug uy h c t gg pg h v u v y c cy yg c c h g r y uy h v c x h g r c sd7if4t sqksi@h%T4ql4ERqRRfH|ksRf4w|sxE"0hy5&Rdb j g g xfT" c y h cg ge y h cy h c h c t c hg u v c u c c g vg u c t u v cy h c h v t v cg hg yg t 0xfT4x0w~9@444iRTdTfhxxw@4RT4EREhxi4i4xiT4i j j 3 H Rx@h6 c y h uExq4R4&r v c hg v g u v c u vy h c h v c c zgy ygy h v cggp c ETfss@4R5q"4qTxqEf5TqTTqj j c c zg t v y g uy g gyg u cy u c c u vyg c j q3 s0qH4isE4f0D6qsDq9s|fwfDfs9E12 j c zg t v y g uy g gy g u cy u c g hg c cy h c c j X4qwX4fxxTwxfDTw@ f@fx%4ixf9"x6 j TwH4is ey h c u u d c h g h cy c c u r c hg v c u vy h c h v hg g h y u ve e c h gp c d v g g h y g w c p j gs4i4Es&4Raif"h"EqTfs yxf4Tgw9adX cggpg h v cyg hg t c h y h cy h c h c t c hg u v c u c ETqTTkEHTq4iDf04xh@RHT04qETfs& HTf tqixgxREEx@c4E4iEfyqRsEx4hxsEax41 sdqT|Ts0Ewusql4sqf gy h c y h y h v u v y h c h v t v c g u v z c g u v uy h c t g r cgp y cg u t v u t c u yg ug c cey fwXah fTg 4dcxxw40 wR"i5x~Dq4@Ds4d04R4iER&iqy j v u c t c g vg u c t y h c u t gy h cg g u z cy h c h v t v g r t g h y h y v c y h h v t v h z c y h c h c t c h g c u u g h g c h g u g h c q}chR}cE4iEf 4{4044is& T7ix4hy 4@wqf0xg g c h c c h vgp h e c u c u g hg c h cyg ug fDg"Df4i|uxR4RDfTHwRsq4iDf4q k4si cy h c h c t c hg u v c u gg uy c u 04qRTfs& Dsx|"s2j j 3 HsRDfu0fT0Tw@4tDpTy c c g vgu c gg h e h j 3 HsEx@cHsxR RsTwux6fx9y Twfw@Df4i4E49ux@c f04EE12 c u vy c u y g y g g g u cy u e c c hg v d c u vy h c h v j j c v u tg cu g r c zg t c u g hg y h c c u vyg c j 0fwiR&uqsX4RsT7iD6 hDfs9E6 j ey h c u d c h g h cy c c u &xw@H4l&9H&s
( = (i ) sau i = i ( ) )

FyTek, Inc.
c h 04
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

f =

1 T

(ek (t ), isk (t ) )

(q = q(u ) sau

u = u (q ) )

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

j u gg c c cy h iDx4@hHt cTkyf54@7945Rs& k7@wixX4t T@D4iEf99iDq4@9y y g h { z cy h v c u yg ug h uy h c y c t v cy ygg c cu v c v yg w p "sRTycdHj h { u gg c c y h h c uy c hgy e gpg h 4RiTx4x40t wxf4ixDfTTq4ig c u c g u v uy h c td c vggp c cgp c u v h c h c u rC 7G H i V wTy xsET@4Tc uy }uRTxD|4RTiv fDg E4i|fxwRgqEPp"hT F 7C F SGS f FC X cy c hge c c u gg c c cy h t cy g c cyg ug uy h c j e j j hgC`E'`edrEqR5&0qxD4f5Ti4i"Df9i4skRrx22& 9j 6 e u u t g c z u gg c y h c t g u h h c u u g hg c h yg ug E 4iE4dixD4cc9@4trul"0srq4iT4i4sqf2 h jg u gg c c y h t h 9TTy %lTq4EH4~ y c h cy c v u y g h c h g |EfaDdTEuRDDg 7ip7t }kg0R4lgDsu c h { a c uy hgy h cgp yg w 4Rbwxf%4ihT40gxx@9kRc cg u h t u cy v cy y g u t v u c u y p h c h v t w c u g hg v h vy yg ug xTxsRwxyfR9cxwEs0tw@Tg496 hfDg97E40T4ix R4EXgkfwifh cy ygg y c cy h cg g e ggpg h v j |kxDd0uTTTwxi4E j
t t

je g c h v gp t c w c u v tg y h c c c h d gg hg g u v u hg c h v g c h 4REDiT04q020"|q#T4x4kxsE4 kh4RE4f4 gp t c w c zg t v g h u cy t cy c y h c c c cy c ggpg hg e c g cy c gp g eg h c x90ff|riR4ffT"D4"E4T0xf5a9R#DTq4if#f9Rf5x9qT4 j`Y1WI@"UEREPI"E@A@8RE9xERsEf4x%xc f 40t 9S X F H G F T VG TS B Q 7C D H G F DC B 7 9 7 cy c u vy h t c u v y h c c c h c h 4 g sr uy h c t g h g w c zg t v g hu cy t u cy u c x50~Ty TfaisE42f@xyx4@0TfwEy E~Efdb j
2

6'w g &r 4 5w c u fxgsEv uy h xXct y{ h @4D ce fy E cyg w 7@c & g fTf gy y h v g p c e u y h c h v hg v u v y g c ud hg u cyg y 4zi9xkgTy Efqx4R@wEvs@4R4i4E4y&RRwf4i%@9li4i y h c c y h c c hg w c c v t c z t v g hu cy t g u cy u gpg hg e c b X@c"xf5h0ux4tuqTy0@~xy@4usaig X4RfThx4@x064i4xs@gTTq4ifd0j sr g c uy h g u y c y h c gg g u y u y h t y t e g u t w c cgpg hge c y c wxD&hqw0tXfHcRg4i4T0cx@cx@x9y xgscTfw@H444xu"is0HDk4iRHREf j

j gy v g c u h c h vgp h Ex9R4iXfwyDR4RTe c u u vg hg g c u c u t c g r ggp g h v c cyg ug c t u t v e g h w@fETx4iX"issXv DTffx4iE@Tq4sisEv oy m4 gg g y hv j g h cy h u c h c h c gg y c h g y v g c u g r g h v u g c x5li43T40D7E@4xHRfEkDx0&5qR4lRw&gx4E4 24ilR e gy v g c ud c g vg u c t y h h cg u h t u c u h g c u h TTEf47ifsTh@xxw@44 %0xxsXwRDq0Ew~x e g h v u g c ud g cg p yg w c g c vg u c t tg y fDE" 4lRw@xxl7@4@Rxw4yk4ii4i h c c c vg u c t c u c g vgu c t y h cg u h t u c u h g c u h 7mtxRft0xs4fxxw4h0oDxs7wRssD qfsgx g cgp yg w c vgu c t c g vg u c g c u h T|Tq@fxwxxw@4t q0Ew~x ge cy v t vg u c t gr c c c g g vg u c t gguy c u t h { z cy h c h c t c h @4X0Ts4wER@f@H4RD0Ts7Twx5xs4g44H@44ig c u y g w c yg rg v c h c u y u v t v yg ug g h y h c h u c t g c y E7@kh Ew@R4iE l4@ifm40tm"7r4ilR j ggp g h v c c cyg ug h g r gy c u c h c v uy c c c g D|fx4iEfu0ux@kslRq7&ux|s4sxTf44i|y T& h yg c v c p h yu v t DTq&f 90E4ig v sfTDfTkRc 0Ds4 D0Tw44iq00 EXf c u g cgp yg w vg u c t c g vg u c t g c j u vy c 5Tsxf4t #fTT4i4iEfq@7~DTqfx"97@0"wax4E"4E4iEf c uy c g cgp hg v hgpu t u ggp yg w c h y g w c h c u c g h v u cy h c h v t v u c h c y v t c u g hg c h c c yg ug b jggp yg w c h cy h c c u t y h h c u c g h v u wfE4d&q4iTf4d9y R7xq4si@fd7TTTqfx~Rfwq}dwx4E" cy h c h v t v c y u c h c y h h g c u vggp yg w c c c g h v u c c y h c h v t v g 9@4R4iE@s4" 00d&ExDq9@9lR@DfEx4EDR04R4iEif"h

FyTek, Inc.
c z 6 w g r 4 w c u v uy h c t y { h cey 5'#s#55fTg ErT044DX c cy h h v yg w c qT@9y EfTff 1$ $ 0 0 2 & D c y c c h c g g p u g c y c u v y h t c u v y g u g c y h c c 3 e h g B v R5f40t sTTx@c TEf~REX0wREk4si@0#4x"Tqj 4qE4 B4 # u vy h c h v u vy g ud u v tg y h c c c g h zgy ygy h v gp c soE0fysERc TT04q0aDf%4m4l9xk0fT|xfsu c xg gp y cg u t v u t g r ggpg hge c 99xwEssTTq4ifdb
 ( $ & $    )#'%#"!
y = h(x)
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

8.2.1.

(x ' x")2 ( x x")[h( x ' ) h( x" )] x ' x"

x' x" x x" h( x' ) h( x" ) x ' x"

k0 > 0

> >0

> >0

x' k0

k0 x k0

x" k0

y = h(x)

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

y u t cy g h ge u  1 wc mqDf4ri@4t G @

uy h c t e d d g r ee 1 d d cg h g h c D0fie @~d&%Xr~Tx4is

g yg ug DG H i 4074q44xqwiEPp@7 j uy t g r g c uy cggpg h v T4shDfsxxDxi4Ef c zg g u c hgp g c e v g cgyg h v c u c v uy h qxy@qwTy Rwuoi9t@""ffE5qi4Effw@Esqqg 4kg ksx54sE4 u cyg u z u c v c r j c zg t v E4i&R47ffT g hu c t y h c z g r v u t c u y h c zgyg t g r c zgy hg c cy h c c c cy v x49y0uTX4chocfs0qgsH0 o4qkf@ffHso4q4E4i}DfX@fq j c zg t y g uy y h c u vy g u cy v 4lsE4xTwx0gx@c f@c j e hg v vd u vy h c h v f4i4E4hqEs@E h g r hgp h v ey h c u d h g h y c v c hgp h v c u e c h gp c d c g w5c4iRx@w@%c4is@c9y%&su i4qTEf%wfH@40qT&%Df4fTsu j x7w0fH47k&9H&s 6 ey h c u d c h g h cy c c u g c hg c u y h c h v hg g ve e c h gp c d v g g h y g w c &r54i4Ev4Ewv&EtiR"hdy"uE4ixs ix40"@x4yw9dp v gy vy t cy ygg y c Tf4ExXH@x9Eiig XH99iDq4@9u0 4isTqg g u cy u

j zg v hu y t g c u t c y c zgyg t r c zgy hg c cy h c c c cy v c4ksR4tfDHxg4c04srhfvsig@fsuhh4kkf@ff4g h4i4EqHiRX"Dfu j zg t v g hu cy t y h c u vyg u cy v Xc4q&R4XTHq4060gx@c f@c j x7w0fH47k&9H&s ey h c u d c h g h cy c c u g&5c4ig4Ev4Ew&hEtiR"d"uEv4ixs ix40"@x4yw9dp r h c u vy c h v hg g h y e e c h gp c d v g g h y g w c v gy v y t g cy ygg y c g u cy u DR4RDH@x9Ril&E99iTq4h 4isTqg

FyTek, Inc.
cyg ug c cey uy h c t cy h cg g e ggpg h v Tq4@iH7EED0fTTwxi4Ef csxs%4Eir 1"G @`EC p`Y1b`'`E`E3Ybw4Ti4siift i& g u y c v y g w G F f V r TSC V H iS X F 7C FCSGS f FC X c u yg ug c h c h { y c c uy hgy cggp v cy vy g r u gg c c y h t u hg h c u yg ug 4@@~9Xdsx%4iuxix9i&x@&0qqT4fdq40E4isgs24qq7@wigEfdb
t
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

Gc = 4,5455mS Ga = 0,7575mS , Gb = 0,40909mS ,

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

j gy v h u h g ExEf40t E y4ih u y h g v h t u h g v h vy yg ug h uy h c t g yg ug u vg uy c u sxTfs0wXw~4kRHsE4Ei4sqifix47qTi4wqfExTwx5s4t gg h c u c h cy h cg g e ggpg h v c y u v e y h h c y yg g c t c u y u cyg h x4%y x 9@qx4 x9l4X TE0 nxlTfDfw wqfw9ix v j u cyu ve h c hgy h v uy c t h c u e g v u c t c hd gy v h c XsT9@h040iiEfix4%7w@2T0Tg 44HqEf4& h 90f|fsT0Ty E4DkDRw04yxq"444ix4x@4t 5R4i9@xD& j cp h c z c ue c h zgy c u h v x uy h h c h hgge uy c c zgy g eg h c y0 7h likD 1 @TfRD4E"EfsvqfslsE qfoR%0rfx4E h e jjj c c g h v u d c u zgy c u hg u v c c c g h g c g v c cw@fwxiy2 fx4E"yx4E4iEfi"E|wsD@f4}dsD0Tw@4& u c uy hg c g h v u c cy h c h v t v hg y u v e y c u g uy c t h c u g vg u c t h c h X9Xw4s}x"Et0hxsTiDy ERTxw 0wRwyE@xf4fw@ j cy y h c c u t h c c c u ve c y uy g c c u vg u h t u u vy c u cy u

u g e hg ey c hgp v c wExiiTd 4qXu& 2 j E%d g4~q4@sD0&x@f"0u Exilh"Ee a e a h { g u g v g c u g e hg u v cw9d  4x Xa d H2  j X%d u | @ Xa &&r @ x4t u ey e e a e d g g uy h c t c c c b r Q F l4iwfHy0B 3G r 1f 7 D 3AhPEX g hE`F S 3`E`S S "T 7 @B B @1PB H F @7 hP7 B F Q C T 7 H h r 7 G S B SB 7 G S B V r T S Q 7 CB D B B 7 H G Q 7 C T F Q F T c g e g c t y h g D A3A'e1fDx@R4" T E4E@iy 4@wqfy 40~RTEf45t Rsd4h v h v y g u g g h g y v h u g
Q VC F 7G "EEF

FyTek, Inc.
jg h g h cy cy c 4is#Xf c uy h g cp h c h c t c ge u hg z u c v gy v c u yu v t v j c g vg u c t g u xDi4454DRwEi4sEc TfsE4iEhT0Tw@4y"qg "
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

j cu vy u Xs0"

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

FyTek, Inc.
i 7 h x uy hg c h vgp h e gy v h u h hgp t c c u c v h vy c cyg ug gS YQ 0yDXiR4RTxE~t RskfwEa"E4Ex@k4si j e j 1 e u u t g c zd DS Q VC FGS T X i 7 h x uy hg c h vgp h XG j i4fsEfs7R@dEYq3`h@qV 3S YQ yqiuR4RTe vg u c t g r c c c c g vg u c t cg u h u cy v c u c v h vy c cyg ug 0Tw@4wREf 0 @xx2s4xxst RsT0y @ s@ "E4E@ x@k4si jGS f FC i 7 h x uy hg c h vgp h 91`@X 3S YQ yqiuR4RTe cg y y c t v cg y gy vy t g v y h c u c v h vy c cyg ug DDfTvx7iEf &sxD DEiqwEED wfs"E4E x@k4si j gy v y h g v h t u h XTTEf4ys27xDRs0Es~ c h t c u t c u cgp v z c c c ey v g r e 6 cy hg d yg h rg v c u y u v t v v y u c g h v 40wRshwfyx90qfTkRisi50Tq4RsE4ER%y x&Ef cy c c u u gg c c y h t h c uy cgp v z c v cuy h c hgy g v h vy yg ug h ~sfaXiDx4@y0q4%hwD@fdDi4%yT0x 04qTE4Ri4wqfagq
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

TSC V E1F

c u h vgp h e c cg u g c j j sETTHTxskRR1 j

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

{
x

q ~ h v h x v i i s sx hs x xq nq x i v h rawt&xUwPEp7tq i YFExrrUwt3wGwtq h iq hq x xq nq x i v hq WPtW7rUUywa3wGwtu h iq hq h xq m s EPaEjU3rPu

iq hq vsx s h v h m q i q x i q vs h i q WPtWBrl}fxpYrrjP i bwUdPYb { s x i v h i sx hq qq h xq i i s x h m h v s i s n h sx nq xq i i v x i w3wGwGrxYFteWYryrpG3wur5GrePUEt3rPdewljp i u s x i v h i sx hq q mq hq s s q h s v i s x h m h v s i s n h sx nqxq m s vx i jw3jwGwGr75Fa7YYrWftu GtWY5PG3dwur5GrePujlt3rPwljp i u q hq h h s x q v h v qq h xq nq x i v hq s x h m h v s i hq v xq ~ h nq x i v hq v x i YwaExw0GGlFwEUwtwGwaG3wUrGePawlwGEfa3jwGwaewljp i u s s x i v h i q h x q m s x h m h v s i hq v xq ~ h nq x q m s v x i GWPwjwGwGrPlUYrps G3dwur5GrptwlwGE0t3rPwljp i u x i vsx h h q n hs h v GrjP i 0UlxwWwvEx x q hq hx i { s s x i v h i h v hq hx s wwpwtEr3rrdPpPYP5ww3wGwrG9trr i Eq i wwYwaE9wW5G h s q y q hq h s q h {q g w0i k i q q s h sx hs h ~ s i q s x nq s v i qq v i x mq s x i s i g i w3pYPWaYPpYFEwPrYjYPUwUawpEPPw!EuUjpF0w v q qq h s v i q q h vq h xk y ~ q q s h sx hs h ~ s i s hq s q h s q qq v i wtPwv5WY5Pe5wt5jUEPGEevtP}xYPYFExwPeY7j7aG7YPY5 i EYjPP x mq s x i s i q sx h i h i q sx s v i v xq v i sq i sx hs s q s x hq x q x x i w!EuUjp#YYFFwGr7ul}P#w3ywPutrw5lFEYpUrFtUr%Pwv}wa3#3r { qq h s v i q q h vq h xk y ~ q q s h sx hs h ~ s i q s q sx s xq v yq sx q q v v s x i s 5WYpRwt5jUE%YPGWbtu7YP%YFt7wPr85WEYjePywalYbwtwUjUjP5i h xq s x s s i k q s x nq s v i qq v i x mq s x i s i x x i { x sx h i h ryGw%d3wPY3jvrtjwP&EPPwWUPd}r3r#PwvrrlFjwGri v h o xq v yq sx q x h v x i s i hs h v x q mq x s s q sx s v i xq v i sq i h rUwtY37FuPUjp i dW'pwpUr&YjE5'YjpP7wPte%g { ix o s s v hs hx x s i hs x h mq q v v q s x F3wrrjurh i ErrwxUrAEFrEwtwtpYjU} h xq h Uwtq i r3rP5r3YwjrUwtY3Y3ejUYrP5s h h x q m s h x q o h xq v yq sx q q x h x q m o x i q h sq s i eUypYPPd5twujPYq i 5lFtEYjUyedji sx hq q h xq i n x xq UUEPr5s hs q h y ~ q s h x x xq i i i s h h n i EPGE9tuUrrUUyePdPwPwjPPs i iqs vsx h q y n h hs x v h x i { x i x i x EuGUlFbEwPYp8Wr3rbP'rUjp i fUrPUwx h hq h s i h x h nq i h i q v sx h i x { q x xq i i h x q s i s w7rtxd7UFPtwPpPfewUY3Gr7rwwewPrUrPd7r3wpw sq h v s x hs k nq xq i i x i h v q v i s q h v h h h h x q m s s s s v hs h x v i jawufG!lFWlzt3rPdxjp i z5PP5$pYw!r3rP!BeUrh i ErFPPh i Ur x s i hq v s x i v h ik nqxq m s x i h q o x h xs q q i x s i o nqx i v hq vx i h ~ h g dptwUG3wGwGr3a33rPjP i v 5 UFjUGw0tP PfUrBjtjwGwtwljp i BwwjY s h s h hq y y o v { x xq s v i s h i h v x x hs x v h q BYPr5twGwtwBjw eUryEprpPUG i Grew33FWvr3rPwBwa3x x i { q h v h x xq nq x q m s k x i s s x i v h i hq s sx hs x ~ x h v q x h 3rd!Pw8UUywa3YrP58w3!rjP i j8wjeGwGet8P!5lFEUwPtFU!YPewEPUF}Y| {PPrwWzawGw$PrwE0GwwGexYprwE033rPYfywParwPrwW!FjYP%wwwwueGri q h q h hq y y o q s x h h i o q s x q m sk xq v i sq i q x h q v h v h v s s i h h m h xq v h u sx hs q x sx h i h i k x mq i x q nq x i v hq o nq xq i i o nq x q m sk x i s i jjGrryv3YFEtlFjwGr36EWPFEr3r$wt3wGwtetyrpet3YePl6jP i Pq i h i h g h v v s xq v sx h i x s h v x q sx h i h i q sx s v i xq v i sq i h wUrywUY3GrfU3eBdi Pw!UrYFwGrY5P&ywPutrp%g
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

FyTek, Inc.
C @ 4 2  2 4 2 5BA8&98!#&765&31 ) (    "    0&!'&%%$#! 

R Rl = lim x 0 x x

h xq m s x lUrP7Ur

h wwv

L Ll = lim x 0 x x

x Ur

h wwv
R

q ~ h v s s x i v h awt7wGEpwjwGwGri

G Gl = lim x 0 x

x s q h i s sx hs h x i v h i x UwEGr5tq i lFWlUjwGwGeUr

h wwv

C Cl = lim x 0 x

s x i v h i sx hs x xq i i x w}PwjwGwGrwYFEBrUUyePbj}r3r

h wwv

h iq hq x xq i i FEptErrUrPu q ~ h v rawt7w h iq hq h x i v h i WPtWlUjwGwGexu

T f ` IV d cVTT `TV XVTT S Q I H D GReW7YWEbaE7YWEUGRP#GFE

[ F / m] [ S / m]

[ / m ]

[ H / m]

Rl idx 2

du f =

x q ~ h v o s x i v h i sx hq v h v h vq h x s h U3eG7etwaxGrwjwGwGr&lFaewxxtUw7ewP& q ~ h v awt

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

jwaG7w7YPPA7tYG7

GrywPpaPYwaExetwawW30YYbEbxrGGr7w&Y Pwlv wtGEEWaE7YpwaGG7w7tWYpt


u t

h x h nq i h i s x h s GUFjYPawPPjP5r5w3}Uv o x s q h i x i v sx i h g hq o s q ~ h v q hq v h h rrwW5GrUP i UlYpwjrwaYBrG}tFwtwwtEwpwG5Gs

n q h s x q qq q s pjewjUrGEa qP}vwhtqst h g h q q q v s q s hs q s h x n m h g s q h wtBPGEw6BWYEuUwPPwpwwW5G { r3rvG7r}twa7xwjwGwGri x q ~ h v s x i v h h v Pi lxFWs wEwPwhWs j 5iwvlFt{ s h q i s x h s v x rG}tqwht9wpG3jiGwhGrihdwWsdPar ~ v s x v v h is i h s i v i hq i s { iqx h ~ v v EGP}wwtb x q ~ h v q v v h h sx x q i r3rG}EwtwwawG5GYYe5r
dq = C l u dx d = Ll idx
d

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 i Ll i Rl u R L dx u = 0 i l dx + l dx + dx + dx i + u + t 2 t 2 x 2 2

x q ~ WPh

FyTek, Inc.

h x v m i i sq q v q g x hs s x hq FUywpPs i wPawwt7PUFWx5GPUt% {q Uq k hs qq h s EWwUjUx


dx 2

v u U

q YYP5s

hx i UrrP

hs Wlk

h x v m i i sq q v v s x hq GUwPPs i wPawwt7#G75GPUt%

u dx x i dx i ( x + dx, t ) i( x, t ) + x

u ( x + dx, t ) u ( x, t ) +

i dx = 0 x

h x v m s q GrywPP55

q 5

h wwv

i + diG + diC + i +

u i = Rl i + Ll x t i u = Gl u + Cl x t

u i = Rl i + Ll x' t i u = Gl u + Cl x' t

u ( x, t )

u i i i i = Rl Ll = Rl Ll 2 x x t x x t x

2i i 2i = Rl Gl i + ( Rl Cl + Ll Gl ) + Ll Cl 2 t x2 t

FUywpPjYEvtw
2u u 2u = Rl Gl u + ( Rl Cl + Ll Gl ) + Ll Cl 2 2 t x t 2u u u 2u = Rl Gl u + Rl Cl + Ll Gl + Ll Cl 2 t t x2 t

PUFp5wwPPx5lFt&!w tvtE

diC = Cl dx

sau

i ( x, t )

diG = Gl u dx u ( x + dx, t ) i ( x + dx, t )

diG = Gl u dx

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

 2  wQ!Y#tr}UU`a

$ ' a %CHw

 Ew

bBt%EEwjYwwtwByP5wPP0W EPwW5tU F7EwGvUvwtwBaPwpP atWYt%G3rpBYWYrYuGG waGEWEtE#GWEEPP0YWE3t 50EWPGwABjt3FGep GEW3 3r5GPYPrYWEYjPP%5exe rFjUwaGG7w7EWYP

u ( x, t ) = 2 U ( x) sin [ t + ( x)], i ( x, t ) = 2 I ( x ) sin [ t + ( x ) ( x)]

 

u ( x, t )

U ( x ) = U ( x)e j ( x ) u ( x, t )

FyTek, Inc.

2 S  Y  R 9#BGrE`UG31t%}XUD5wP5ltWTjtvtED7
E

dI dU = Rl I + j Ll I = Gl U + j C l U dx dx Z l = Rl + jLl Y = G + j Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 FyTek's PDF tMeld lDemo C l dU dI = Zl I = Y tU dx dx

2 3BGr

$ 4rw0 ' )vtj1

$   %Y#" rrdPw!Yw 5a5 5r}UEwGr tP3

bPRGrrR&YbGrYGreGGReWeEbE&Gwy

I ( x ) = I ( x )e j [ ( x ) ( x ) ] i ( x, t )

d 2U d2I = (Rl + jLl )(G l + jC l )U , 2 = (Rl + jLl )(Gl + jC l )I dx 2 dx 2 2 d U d I = Z l Y tU , 2 = Z l Y t I 2 dx dx

$  DGE 3 35GPYr@GE EY3P 2 S R P VUGwETjQ &

G ' P '  D0jEI(EPaE!lUHG

G '  '  #"tFwGW!(EPaE!lw0t

$  8   %Y EY3P0uAGr7Y@9a7Gxw6GW)WY# 5
u U dU = dx x x i dI dx x

' 0jw)5Ge

xEErWGb7EErGp7Ewy

dU dI 2 2 = U, 2 = I 2 dx dx x x U ( x) = A d e + Ai e Ad Ai U 1 I 1 (U 1 u1 (t ) = u (0, t ),I 1 i1 (t ) = i (0, t ) )

(wxe7rerdGrR

 w

Z l Y t = + j

1 dU Z l dx

$ Y it%

Y#PvWS
' a 4FD

g5w7aUrfw R b cCYxY#Pvt &

U (x )

Zl

Rl + j Ll G l + j C l

 ' 2 '  PYwyEq#Y0Gr7(W3d"r3Pd7w0t

Zc =

 !twW3

I ( x) =

U d ( x) = A d e
U d (x)

1 x x Ad e Ai e Zc

= U d 0 e j d 0 e ( + j ) x

I =

u j U t

U( x)

' DC( B

' DC( B

i j I t

I ( x) =

Zl

[A e
d

i ( x, t )

Ai e

' C( B
3

rP &

' DC( B

' (P &

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

0%A

70#~Q#14#CI")D Dv#C( gC eC#4d%eCU10 u##C04#CU%eCdA 4)73%7 #0 "#%#4f#4fvCdA430 %70(rQdi 4#@ Q7#CI!430!tCdA1%t0dCtgCe!(4FD!0Q7!!"C% g f s y r 00#uQXXDC%XX%7f0#giXCU~d4e4#(XCH r p gCem p r o q p w y p mo e w go w o m g p p | p f e f m p r o (CH#0")7Q7!D~10#%~W(4Fq o s m
>0 FyTek's PDF Meld)Demo (0)e x 8.1 as March 31, 2008 19:23:04 of U d ( x = U d Version

so ()mp p(s 4dw poo m g e %I l o go 0)y ~03|f%7`Wp(4F1gQo7#C6u(A(p031`0x~p}C#I)q%Qn){%dfC3f%e f p p e f m r o q w g o p s p w g f o o goy y | g y gz e p q w v g ugrfp"f#mxfwd0wdv#uw0#gstDXo(UHqup03QoW4#Cfmn%kj g f e w y o p s r o p g l hhiC#X(d)d4d031Cu G '  tw!r}tw!U h

 ' P rU0UFWwPpWx5w57YvxtwaB5wE`UU
d0

4l h G yCljxt Y7w!UGwY!xtwt0 yCljxYwtWcEt5Yt7w!UGwY 2  Y ' 2 S  E u'xtw2#} UU 2wrd"vYGw#wD5   2   wuraHEB s h P S rjwEtwUGretYwd s

= 0 u d ( x, t ) = 2U d 0 sin [ t x +

u d ( x, t ),

2U d 0 e x

u d ( x, t ) = 2U d 0 e x sin [ t x + d 0 ]

' (P &

T=

 R P wDwE9#0fe

sin [ t x + d 0 ] sin [ t (x + ) + d ]

 w

2 '  ' wwCY(EWzrd(YwCUr s

u ( x, t ) = u ( x ' , t )

FyTek, Inc.
3

= 2

rPw

U i ( x) = A i e

t x + d 0 = (t + dt ) ( x + dx ) + d 0 dx dx + dt = 0 si = =V dt

U i (x )

= Ai e

( l x ')

= U i (0)e

x 'U i (0) = A i e = U i (0)e j i 0

U (x )

u d ( x + dx, t + dt ) = u d ( x, t )

U i (x )

)W7#x

u i ( x' , t ) = 2U i 0 e x ' sin [ t x'+ i 0 ]

4FD0

f{70#0QXXC%0fAiuQuAXXC%"i

gCHX%0 D( 

%)#C#

fw

u i ( x' , t )

1 [U d ( x) U i ( x)] = I d ( x) + I i ( x) ZC U ( x) U ( x) I d ( x) = d I i ( x) = i ZC ZC I ( x) =
V =

%f03Q!97eC3u!4#%`%A!u#

id ( x ,t )

x' = x +

ii ( x ,t )

rC0%!"!C#%r%6%dU(e

#0

Q7#CI!00#!tCdA1

3)~Q

' a CH CY

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

iR a ER b lGR hd"jhW

I b IX B UX B b lF B U a s B URR s a U b i BG U E a BG U RX U Ib IX I U Y lb Y B duVe u"xoF (dvoo!(`d}v(`juvur ("& B BG a B a l Y s l i BF Bg a B e BbX BGU lG EbG a B Y R U B B U BG F (""v0h(f 0dcxhc`(nVxuVe xhxB

P B b U lG I D a E Y B b l e BF Bg a UG U B b B W Ig UX BFR U RF B "dhVxd"x0h`e xdh`jx1` r (a

iRR aRF B W B G a UGb l Y sR B b UF eRGb U Y R b D U e U f BG { e Ig a B WR f B aw a E Y B BR aRF j1~&h"&`E 1jh(E 0V&(V&h`S)sR o1yR U R b U W a B b lFR bG B s U b U Y U Ug a B f B bX E e Gb l Y U `E e }"1t()h(0e dc0|h"db a w `(f V1F (uzv`0d(xF d(r URg URbU W a { DR U a y i IG e BX b B Y Ub B a B aw BG B E a I r a EF BR aRF l B Y R a ER R s a U bG B a 1hvvo!u(t(dyR (E UxdT1F s1F (pVD x("1d"hjonF m B G U GR B WR r i qF E U a s B I U B a lR b l G R W UR aR B b U bG aR B W F E U a s B B W Ig UX G U a lR b lGR W BG dd%F (`kcC("d"jhkjxB B bR BR B W F E U a s B I uihF (ge (fvh`(f e dcX s B a E Y e i Bg a B Bb BWtcde (TF !E F (`TE D dxR E bG B Y G U a E e U a s B a E I GF B b B bR B UF B g a B B bX B W E bG B Y GR s E a U a E e U a s B a E I eRF Y U B RR aRF B a E U B b U bG aR UF I U W R B xh`(f e d`e (T!`!E F ()V1dy11R ()udd&&e yxe Sw

3 4x  ' 17%0)(W4#Cf&u#( (yCe6$%7xC## "!C# Q ux"QT"uu #4!#0e)fx#0#@    6 q0c"Q !) #~Que0e0#(q!"r 7#xQ79)fx#0#@ %@ %D@0)D7XIFF

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 V= =

B W

FyTek, Inc.

B W aR Y B `W

ZC

Z C = Z C e jC =

L C l Rl2 + 2 L2 1 l C = arctg l arctg ZC = 2 2 2 2 Rl Gl Gl + C l

89@

Rl + jLl G l + j C lRe

1 R l G l 2 Ll C l + 2 1 2 = Ll C l R l G l + 2

2 =2 + 2 =

( )=

(Rl + jLl )(Gl + jC l ) = + j

[ [

2 = Rl Gl 2 Ll Cl

i Ig a B f B bX B W B W aR Y B vh(0e dcC&W

u d ( x, t ),u i ( x, t ),id ( x, t ),ii (v, t )

R 

Bb d`U

`xdxzV

Rl << Ll ,Gl << C l ,

Rl 0Gl 0

V=

I D U X B W U D B GR "0V0TSQ R B xe Sw

ZC =

1 = Ll C l

(R

2 l

Ll = Z0 Cl
Rl

+ 2 L2 G l2 + 2 C l2 l

1 2 Ll C l R l G l + 2

(R

(R

2 l

2 l

)(

Gl

+ 2 L2 Gl2 + 2 C l2 0 l

+ 2 L2 Gl2 + 2 C l2 0 l

C = 0 = 0 = Ll C l
Z C , C , ,

I W a E B W U B sR r a E )&utqp i Ig a B e Bb Vh(f 0dcX U D B GR V0TSQ

)(

)(

(R

2 l

+ 2 L2 Gl2 + 2 C l2 l

)(

I U VD X

B W

P I GF B "HE D CA

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.
4 5 4 6

yy V V1 jx h`sx1!) uj(| 0y (& Th`"&&("q")&()xV"| )0xd)d) xdvV1 (1t1Tj`"u oxhjcuuxdV1 x&Sh`x4o" V (4xHjd"C4d`ttjd dvjx (14xTx0(VsV"ju !VSoq V1"

(go th"j 1`x4C"xju00Tkdvsy

Rl2

G l2

= Ll C l

RG 1 1 2 l l + 2 Ll C l

1+

1+

2 L2 l

2 C l2

1+

Rl2 G2 =1+ 2 l 2 2 L2 Cl l

Rl G l = Ll C l

= Ll C l

xg0h`x4zo"xh

d

V=

jd"hjo"(`!x

Ll C l

Rl G l > Ll C l

lRl G = l lLl + L0 C l

FyTek, Inc.

o c

y V c u4&o &V djd (o dd& jVfVh(" h ( Vx x(

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

!jo d)hx

U ( x) = A d e U ( 0) = U 1 = A d + A i 1 x x I ( x) = A d l Ai l ZC

" #

V&ojjC(! s  

U (x )

  uxo)x"1)1s1)o"|0&TT
Ll

e +e e e U ( x ) = +U 1 ZC I1 2 2 U ( x ) = +U 1 ch x Z C I 1 sh x

I (0) = I 1 =

A d Ai ZC

1 ) ( & % 20'$

I ( x ) = I 1 ch x

1 e e I ( x) = U1 2 ZC

U1 sh x ZC U 2 = U 1 ch l Z C I 1 sh l
7 789

I 2 = I 1 ch l
F E C A ( @ GDB'% ) 3

U1 sh l ZC
x

Ad =

e +e + ZC I1 2
x

1 [U 1 + Z C I 1 ], A i = 1 [U 1 + Z C I 1 ] 2 2

) 3

L0

I (x)

+ Ai e

U 1, I 1

Ll

I1 = I 2 ch l +

U2 sh l ZC

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04
0V0sfedfs00fe0oQRQ

FyTek, Inc.
U 1 = U 2 ch l + Z C I 2 sh l

I 1 = I 2 ch l +

U2 sh l ZC

e jl e jC 2 j th l = th jl = = jtg l j C e + e jl 2 Z 2 + jZ C tg l Z1 = Z 1 + j 2 tg l ZC j

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

2QRX

U2 I2 U 2 ch l + Z C I 2 sh l Z 2 + Z C th l Z1 = = Z U2 1 + 2 th l I 2 ch l + sh l ZC ZC = j ( = 0)
R

Z2 =

ZC =

L = ZC C

oR

RmfevmVRVR

w v

p q

Bm

RsReo0RVB'

stu

I ( x) =

1 1 [U 2 + Z C I 2 ]e x ' 1 [U 2 Z C I 2 ]e x' ZC 2 2 U 1 = U 2 ch l + Z C I 2 sh l

I ( x ) = I 2 ch x'+

U2 sh x' ZC

Z2

Z1 =

U1 I1

g f e

x d x BRXx

y x 'w

c i a u c a Y b c r Y r i h q Y i a p g W b i h b a a g a b c b a a ` Y W U T I S I P I 0dv0dtdes0feffed2XVQRQH

U ( x) = A d e + A i e 1 x x I ( x) = A d e Ai e ZC

)
l

U 2 = A d e + Ai e 1 l l I2 = A d e Ai e ZC 1 1 l l A d = [U 2 + Z C I 2 ]e , A i = [U 2 + Z C I 2 ]e 2 2 1 1 x l x' l l x ' x' x ' U ( x ) = [U C + Z C I 2 ]e + [U 2 Z C I 2 ]e e = e e e = e e 2 2 U ( x ) = U 2 ch x'+ Z C I 2 sh x'

i h

i h

m0oR

G f}B'x ~ | { z y

Rx

i l o nmi k

0R

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

$ ) $ ' # $ # !   01 0% (&%" 


ed0seRQ

2D

02m #XB}oRdRfR RRRnmRRRoRdR#0'

2 =

Z 1 = ZC 2 Z C + j Z 2 tg l

0R

l=k

(k N )

Z 2 + jZ C tg

2 k =0 2

Z1 = Z 2

tg

FyTek, Inc.
} m  v #2D 2

2 l = (2k + 1) k N tg (2k + 1) = 0 4 4

Z1 =

2 ZC Z2

/4

V m m o

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

/4

 

R Rm

mR

 mR

Rm

m dR

Z1 =

2 ZC =0 Z2

/4

R

Z1 =

2 ZC = Z2

/4

Rmm f

v Rm

R

Z1 =

Z C + Z C + h l = Z2 = ZC ZC + h l 1+ ZC

R

mR

fR

 0

VdRm

Z2 = ZC

'

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

  ! !  ! % ! 210" I))qd( '%& C$B$# "! I C@ C

 `IvShi
%AWA

1Sw 

h F I d1e I W i % Xi&% Y 0% v & Bqc IX x@ &v gt` &%


= FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04 4

F qI &I &IIv%1 &IIr %u ` IcI II


= 4

II

f l uBpiohh%i @Sx@}dAXA{0%o v%yfdw`IvtCl Bqei FmF1@&`ItIIdI I&e np i ~ i o kl |lp o j i o o j l h z h ol x u j k r u s opl rlp o k n k jl k j i h g f e U AtP &$%7A9@h$%7 ySIhDS%Ey&$17&$E`y7s#x9 '17seDq) %Av&%ucF17 tsS % rIIqphB a  w 9 $ 7 T E$ !  R )  H G $ V U
U1

# 9 A@7 )

T R %S%7

U 1 = U 2 cos l + jZ C I 2 sin l

I 1 = I 2 cos l + j

I2 = 0

 IIH

23 2 5 4

2 cos l = cos ( 2k + 1) = 0 4

7 7  a D  iXSIBhS1E

FyTek, Inc.

f op ik r o | ItW @`%u1i z Ig@I%S@&8@Wxl d%WSl r u l o r o j o h op i o j r n |h i o x

G $ ) $ ' # $ # !  a $E  ' 9 g0% 0%C f&ed cb`%SYX@W6


U2 = cos l

U2 =

I 1 = I 2 cosl

 j i A@8

= (2k + 1) , atunci 4

 G

ED FA

I2

f eItI Ie&m At

u i i u = Ll = Cl x t x t 2 2 2 u u i 2u = Ll C l 2 , 2 = Ll C l 2 x 2 t x t

U2 =0

V=

g S ttdSXI0rqIA I

dq@ISXcF{q{m I

Ir d %rS% I

o h i x i k x lk r i hh o op ok j o &1S%(An t`%&%r@1@ j z h ipl | A@i 1Bl

2z 2z = x 2 (Vt ) 2

z ( x, t ) = z d ( x Vt ) + z i ( x + Vt ) + C 0

z d ( x Vt )

I2 =

U2 sin l ZC

I1 cos l

LC

z i ( x + Vt )

 8  @ 8 ( ! !  &11tB)t40AA97t' 6 t5) I4@03

2 zd 2 zd = Z "d = Z "d x 2 (Vt )2

Tv(8u$867 1BtV11DIf IdrF % s ( ( ( ( ! P qpVd2i C  ! @ ! 8 ( @ @ I h1g)fIeDt A '$vAdcb&7SaFBG` C 0  W ! XIeYX BEq0Vt1U !vS%1 T SQBP} @R@Q(BPB1 7q&7SHI BGF ! 8 @ I (  C 8 ! )`%E "dDh0

zd ( x Vt )

x = x 0 + Vt

zi ( x + Vt )

x Vt = x 0 + Vt Vt = x 0
/4

l = ( 2k + 1) 4

U1

zd ( x 0 )

Cq %S@ h

U2

7 C B

# 9 7 A@86

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

$'g&1$$9h1VqB'$2

$XG)q l ig s r lp l q l k ~ k l r l v l | l qg v i l ud ArDV7rgge1gBrEr)U)p1k t { | ~ px j l U2v| g 'f j rp i l | l r t t m o r m l q ~ l pg qgXe1BV ~ vgp g r lp v t r t B"k uVg1gBv ~w i t q l m sg x l sg i jx l q g r l q r g m ~ r ~ lg igx o $eD $$ul 'c4)l g {Eh0 |g l s x o r m x t x t wg ig lxg wg q i o v ig q ~ ig s r l p l q l l $l Ul 4g D94)"g $eD$&1&7k l p i l i o m s o v lpk l v } | y y g f y x j ig q r o l q lxggw t j v l ig q t ig s r l p l q p o m l k j i e h g f e d ! 8 qhuVh61'{z$D$uu4))4dD$uDg7EBn1d$7'E V`%e
FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

 ( ! P !  T ! }@1xII094d6 B @$" C ( ! !  BdV&70A$II0& "C@BF C W ! ( ! T S P @ ( % 8 8  ( @ ( x BAq0@BuvS%1 a9BU t@&Uu91t1B&1&$ I&Vt C (&(e1g74)dDI# uh 117t&I%et&'2B)t4II91t7t1Vu$8 ! y  I  ( ( (  ( ( s ( ( ( ( % 8 BC 1 8 ( ( 00g 917 Bq4 B y W ! ! x AvF1AwvS%1
z i ( x + Vt )

FyTek, Inc.
8 ( ( ! (    8 vg 91VA@4 Bq&B)FtC01B&$%@

 I % YBC$&11B` B0A 
Z0

( ! P }@1

(  B&d7 %B

u ( x, t ) = u d ( x Vt ) + u i ( x + Vt ) + U o u u i i d i = Cl d + Cl i t t x x id i i i = i 'd d = Vi 'd i = i 'i i = Vi 'i x t x t u d u u u = u 'd d = Vu ' d i = u 'i i = Vu 'i x t x t Cl 1 1 i ' d +i 'i = C lV (u ' d u 'i ) VC l = = = Z0 Ll C l Ll

i ( x, t ) =

l V

Vg1D$&$xdq$ch11$D&$cr$xgqhBUq

ud = E

0<t<

l V

11$d$1n'n D)& 7Bd $u$uVe1$d

t=

1 [u d ( x Vt ) ui ( x + Vt )] + I 0 Z0

id =

E Z0

ui = 0

ii = 0.

u ( x, t )

t < 0 u ( x) = 0 t =0

l V

7q$

'

49 ")40B4 h1'd$9&$'g

u = u d + ui

ud = E

E + ui =

i=

R (E ui ) Z0

1 (u d u i ) Z0
t=

ui = E

&1)Uc U)

u = Ri Cl
x=l
Z0

Z0 R Z0 + R

i( x) = 0

z d ( x Vt )

U 0 = 0,I 0 = 0

This PDF was created with PDF Meld from FyTek, Inc. (http://www.fytek.com). To remove this notice please register with FyTek.

BGBB

11D $Q'1g  1 $D'VVg1D$v $ h' 91 $ ' q BU 4 c7$c1 " $ eD$1f' 4) V7qg
Z0 < R ui = 0 ui < 0
ui = E Z0 > R

FyTek, Inc.
A 
Z 0 > R ui > 0
Z0 = R
l 2l <t< V V ui > 0

2l V

 Bg'$&$B)$$

G

t=

u = E = u d + ui

2R Z0 + R 2l 3l <t < V V

ud = E

ui = E

Z0 R Z0 + R

2R Z0 + R

'

ud = E

ui = E

Z0 R Z0 + R

FyTek's PDF Meld Demo Version 8.1 as of March 31, 2008 19:23:04

t=

3l V

! ! )q7U "6 u5

5 (4) 3!'192p1$0h)2(1$q'$ ! 4  !  

! x&qDXB% $

! "

# 

$'g BG