Sunteți pe pagina 1din 2

PATRIMONIUL

1. NOTIUNE In sens economic, patrimoniul reprezinta totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane. In sens juridic, patrimoniul desemneaza totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, care apartin unei persoane. Totalitatea drepturilor in expresia lor baneasca formeaza activul patrimonial, iar totalitatea obligatiilor in expresia lor baneasca formeaza pasivul patrimonial. 2. CARACTERE JURIDICE a) patrimoniul este o universalitate juridica (nu se confunda cu bunurile care intra in compunerea sa ; este o unitate care exista independent de modificarile concrete care pot interveni in aceste elemente); b) numai persoanele pot avea un patrimoniu, deoarece numai ele pot avea drepturi si obligatii; c) orice persoana are un patrimoniu, deoarece orice persoana are drepturi si obligatii evaluabile in bani, iar daca nu are bunuri are posibilitatea juridica de a le dobandi; d) o persoana nu poate avea decat un singur patrimoniu; e) patrimoniul poate fi impartit in mai multe mase de bunuri, fiecare cu un regim juridic deosebit ( de ex., patrimoniul fiecarui sot se imparte in doua mase de bunuri: bunuri proprii si bunuri comune). 3. FUNCTIILE PATRIMONIULUI a) Patrimoniul si dreptul de gaj general al creditorilor chirografari Creditorii chirografari = acei creditori care nu se bucura de o garantie reala(gaj, ipoteca, privilegiu) pentru a le asigura creanta pe care o au impotriva debitorului lor; - la scadenta, daca debitorul nu-si executa obligatiile, creditorul poate sa urmareasca orice bun existent in patrimoniul debitorului, indiferent daca acest bun era sau nu in patrimoniul sau la data nasterii obligatiei - daca sunt mai multi creditori chirografari, suma rezultata din vanzarea bunurilor se va imparti proportional cu valoarea creantei fiecarui creditor, dupa cum tot proportional se va imparti si pierderea - daca patrimoniul este divizat in mai multe mase de bunuri, dreptul de gaj general al creditorilor chirografari este specializat (de ex., creditorii comuni ai sotilor pot urmari numai bunurile comune, iar creditorii personali numai bunurile proprii sotului debitor).

b) Patrimoniul si subrogatia reala cu titlu universal Subrogatie = inlocuire - subrogatia este personala cand o persoana este inlocuita cu alta persoana intr-un raport juridic; - subrogatia este reala cand un lucru este inlocuit cu alt lucru; - subrogatia este reala cu titlu universal daca inlocuirea lucrului cu un alt lucru se face in cadrul patrimoniului ( de ex. bun vandut pret bun cumparat) ; - subrogatia reala cu titlu universal asigura continutul dreptului de gaj general. c) Patrimoniul si transmisiunea universala sau cu titlu universal Transmisiunea intervine in urmatoarele situatii : - decesul persoanei fizice - reorganizarea persoanei juridice. Transmisiunea este: - universala = cand patrimoniul se transmite unui singur succesor - cu titlu universal = cand patrimoniul se transmitefractionat la doi sau mai multi succesori - cu titlu particular = cand se transmite unul sau mai multe bunuri determinate.

4. ACTELE PATRIMONIALE a) Acte de consevare = cele necesare dobandirii sau pastrarii unui drept pe cale de a se pierde ( ex.: somatia, punerea de peceti, inscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu, etc.). - pot fi incheiate in mod valabil nu numai de persoana cu capacitate de exercitiu deplina, ci si de persoana fara capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal. b) Acte de administrare = prin care se intretin si se pun in valoare bunurile ( de ex. : inchirierea unui imobil pe o durata de pana la trei ani, contractul privitor la reparatiile unui imobil, actiunea in evacuare, incasarea fructelor civile, etc.). - minorul intre 14 18 ani poate incheia singur acte de administrare daca nu sunt lezionare pentru el. c) Acte de dispozitie = cele prin care se aduce o modificare in patrimoniu, transmitandu-se un bun sau drept in favoarea unei persoane (de ex., actele de instrainare, cele privind gajarea bunurilor, renuntarea la drepturi patrimoniale, renuntarea la o mostenire, etc.) - pot fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit - nu se poate dispune de totalitatea bunurilor patrimoniului, privite ca universalitate, prin acte intre vii ( altfel s-ar anihila dr. de gaj general al creditorilor chirografari).