Sunteți pe pagina 1din 120

w

w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

1
Capitolul 1
Paralelism i calcul vectorial

Problema 1: Fie ABCDEF un hexagon oarecare, artai c:
a) AD BE CA BD CE + + = +
b) AD BE EC BD AC + + = +
c) BD AE FB AD FE + + = +
d) BD AE FB AD FE + + = +
e) FE AD EA CF CB BD + + + = +
f) FE BC DB AD AE FC + + + = +

Problema 2: Artai c:
a) ( ) AM mediana n ABC
( )
1
2
AM AB AC = +


b) ( ) BN mediana n ABC
( )
1
2
BN BA BC = +


c) ( ) CP mediana n ABC
( )
1
2
CP CA CB = +


d) Dac M, N, P sunt mijloacele laturilor (BC), (CA), respectiv (AB) ale
unui triunghi ABC, calculai AM BN CP + +


Soluie:
" " AMmedian n ABC
( )
( )
1
?
2
AM AB AC = +


n
n
adunm 2
ABM AM AB BM
ACM AM AC CM
AM AB AC BM CM
= +
= +
= + + +
Dar,
( ) M este mijlocul lui BC , vectori opui BM CM


( )
1
0 2
2
BM CM AM AB AC AM AB AC + = = + = +


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

2
" "
( )
1
2
AM AB AC = +

AMmediana n ABC

( ) ?
( )
n
n
adunm 2
0
1
Dar, 2
2
ABM AM AB BM
ACM AM AC CM
AM AB AC BM CM
BM CM
AM AB AC AM AB AC
= +
= +

= + + +

= +

= + = +[ ] [ ] ( ) mijlocul lui BC BM CM BM MC M =

AMmedian n ABC
Problema 3: Artai c:
a) G este centru de greutate pentru ABC 0 GA GB GC + + =


b) G este centru de greutate pentru DEF 0 GD GE GF + + =


c) G este centru de greutate pentru PRQ 0 GP GR GQ + + =


Solutie :
a) " " G centru de greutate
( ) 0 ? GA GB GC + + =


Lum punctele '; '; ' A B C astfel
nct '; '; ' AA BB CC s fie
mediane ale ABC G va fi
la intersectia acestora. Vom
avea deci
2
'
3
AG AA =

i cum
( )
1
'
2
AA AB AC = +

obinem
( ) ( )
2 2 1 1
'
3 3 2 3
AG AA AB AC AB AC = = + = +


n mod analog avem
( )
1
3
BG BA BC = +

,
( )
1
3
CG CA CB = +

i
adunnd obinem :
( )
1
0
3
AG BG CG AB AC BA BC BG CA CB + + = + + + + + + =


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

3
0 GA GB GC + + =


" "
0 AG BG CG + + =

rezult G centru de greutate pentru ( ) ? ABC
Fie ' C mijlocul lui AB
( )
1
' 2 '
2
GC GA GB GA GB GC = + + =

.
Din 0 GA GB GC GA GB CG + + = + =

, aadar 2 ' GC CG =

,
deci vectorii ' i GC CG

sunt coliniari. Cum punctul G este comun,
obinem c punctele , , ' C G C sunt coliniare. Dar ' CC median, i
cum G centru de greutate pentru ABC

Problema 4: Artai c:
a) G este centru de greutate pentru ABC pentru orice punct M
al planului avem relaia: 3 MA MB MC MG + + =


b) G este centru de greutate pentru DEF pentru orice punct M
al planului avem relaia: 3 MD ME MF MG + + =


c) G este centru de greutate pentru PRQ pentru orice punct M
al planului avem relaia: 3 MP MR MQ MG + + =


Solutie :
a) " "
G este centru de greutate pentru ABC pentru orice punct M al
planului avem relaia: ( ) 3 ? MA MB MC MG + + =


3
MA MG GA
MB MG GB MG MA MB MC GA GB GC
MC MG GC
= +
= + => = + + + + +
= +
Dar, G centru de greutate, deci 0 GA GB GC + + =

3 MA MB MC MG + + =


b) " "
pentru orice punct M al planului avem relai 3 MA MB MC MG + + =


2 ' GC CG =

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

4
G este centru de greutate pentru ( ) ? ABC
Obinem analog ca mai sus
3
MA MG GA
MB MG GB MG MA MB MC GA GB GC
MC MG GC
= +
= + = + + + + +
= +
i cum MG 3 MC MB MA = + + rezult 0 GA GB GC + + =

, aadar
G centru de greutate pentru ABC
Problema 5:
a) Artai c ABCD paralelogram pentru orice punct M al
planului avem relaia: MA MC MB MD + = +


b) Artai c EFGH paralelogram pentru orice punct M al
planului avem relaia: ME MG MF MH + = +


a) Artai c XYZT paralelogram pentru orice punct M al
planului avem relaia: MX MZ MY MT + = +


Soluie :
a) Vom demonstra prin echivalen c
ABCDparalelogram MA MC MB MD + = +


MA BM MD CM + = +

BA CD =

paralelogram ABCD
Problema 6 :
a) Dac ( ) cu
BM
M BC k
MC
= , artai c pentru orice punct A al
planului, avem relaia : AC
k 1
k
AB
k 1
1
AM
+
+
+
=
b) Dac ( ) cu
EM
M EF k
MF
= , artai c pentru orice punct D al
planului, avem relaia :
1
1 1
k
DM DE DF
k k
= +
+ +


c) Dac ( ) cu
YM
M YZ k
MZ
= , artai c pentru orice punct X al

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

5
Soluie :
( ) 1 AM AB BM = +

Din
BM
k BM k MC
MC
= = .
Deoarece i BM MC

au
acelai sens BM k MC =


nlocuind n relaia ( ) 1
AM AB kMC = +

( ) AM AB k AC MA = + +

( 1) : ( 1) AM k AM AB k AC k AM AB k AC k + = + + = + +

1
1 1
k
AM AB AC
k k
= +
+ +


Problema 7: Fie ABCDEF un hexagon regulat i punctele
, , , , , G H I J K L astfel nct:
1
2 , 2 , ,
2
AG GB BH HC CI CD = = =
3 DE EJ = ,
1
, 3
2
EK KF FA FL = = . Determinai:
a) AJ n funcie de i CD CE
b) AK n funcie de i CD CE
c) AL n funcie de i CD CE
d) AG n funcie de i CD CE

Problema 8: n reperul cartezian
( )
, , O i j fie punctele
( ) ( ) ( ) 1, 2 , 3, 2 , 1, 4 A B C i ( ) 1, 2 D .
a) Scriei vectorii de poziie pentru punctele , , , A B C D .
b) Exprimai vectorii , , , , , , AB BC CD DA AC AD BD respectiv DB
n funcie de vectorii de poziie ai capetelor acestor segmente.
c) Scriei vectorii de poziie ai mijloacelor segmentelor , , AB BC
, CA DB i AD.
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

6
Problema 9:
a) Artai c M mijlocul segmentului
( )
1
2
M B C
BC r r r = +
b) Fie segmentul BC i M aparine dreptei BC cu
BM
k
MC
= . Dac
A este un punct oarecare al planului, atunci avem relaia:
1
1 1
M B C
k
r r r
k k
= +
+ +

c) Artai c G este centrul de greutate al triunghiului ABC
( )
1
3
G A B C
r r r r = + +
d) Artai c medianele unui triunghi sunt concurente
e)Artai c ABCD

paralelogram
A C B D
r r r r + = +

Problema 10:
a) Fie ABC cu 3 , 2 AB AM CN AN = = . Atunci MN BC |
b) Fie ABC cu 4 , 3 AB AM CN AN = = . Atunci MN BC |
c) Fie ABC cu 5 , 4 AB AM CN NA = = . Atunci MN BC |

Problema 11:
a) Fie ABC un triunghi i , , M N P puncte pe dreptele , AB AC i
respectiv BC cu
3 7 2
, ,
2 3 7
AM MB CN NA BP PC = = =

. Artai c
punctele , , M N P sunt coliniare
b) Fie ABC un triunghi i , , M N P puncte pe dreptele , AB AC i
respectiv BC cu
1 3 3
, ,
5 5 25
MA MB NC NA PC PB = = = . Artai
c punctele , , M N P sunt coliniarew
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

7
Problema 12:
a) Dac
3 1
' 2 ' , ' ' , ' ' ,
2 3
AC C B BA A C CB B A = = =
JJJG JJJJG JJJG JJJJG JJJG JJJG
atunci dreptele
' ' '
, , CC BB AA sunt concurente.
b) Dac
3
' 2 ', ' ' , 3 ' ' ,
2
AC BC BA A C CB B A = = =
JJJG JJJG JJJG JJJJG JJJG JJJG
atunci dreptele
' ' '
, , CC BB AA sunt concurente.

Problema 13: Determinai coordonatele vectorului AB

n situaiile
urmtoare:
a) ( ) ( ) 2,1 , 3, 5 A B b) ( ) ( ) 2,1 , 3, 5 A B
c) ( ) ( ) 2,1 , 4, 5 A B d) ( ) ( ) 2,1 , 2, 7 A B
e) ( ) ( ) 1, 0 , 0,1 A B f) ( ) ( ) 3,1 , 2, 5 A B

Problema 14: Determinai modulul vectorului AB

n situaiile
urmtoare:
a) ( ) ( ) 2,1 , 3,5 A B b) ( ) ( ) 2,1 , 3, 5 A B
c) ( ) ( ) 2,1 , 4, 5 A B d) ( ) ( ) 2,1 , 2, 7 A B
e) ( ) ( ) 1, 0 , 0,1 A B f) ( ) ( ) 3,1 , 2, 5 A B

Problema 15: Determinai, n fiecare caz, valorile reale ale lui m,
pentru care vectorii considerai sunt perpendiculari:
a)
2
( 3) , 4 ; u m i m j v i j = + + =


b) 2 2 , 4 ; u m i j v m i j = = +


c) 2 , 3 6 ; u m i j v i j = + =


Problema 16: Determinai, n fiecare caz, valorile reale ale lui m,
pentru care vectorii considerai sunt paraleli:
a) ( 3) , 4 4 ; u m i j v i j = + + =


b) 2 2 , 4 ; u m i j v i m j = + = +


c) 2 , 3 6 ; u m i j v i j = + =


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

8
Problema 17: Determinai produsul scalar al vectorilor :
a) 3 2 , 2 3 ; u i j v i j = + =

b) , 2 ; u i j v i j = + =


c) , 2 ; u i j v i j = + = +

d) 3 2 , 5 2 ; u i j v i j = + =


e)
( ) ( )
3 , 5, , 30 u v m u v = = =

<

f)
( ) ( )
2 , 3, , 60 u v m u v = = =

<
g)
( ) ( )
2 , 5, , 15 u v m u v = = =

<

h)
( ) ( )
3 , 4, , 75 u v m u v = = =

<

Problema 18: Determinai cosinusul unghiului dintre vectorii :
a) 3 2 , 2 3 ; u i j v i j = + =

b) , 2 ; u i j v i j = + =


c) , 2 ; u i j v i j = + = +

d) 3 2 , 5 2 ; u i j v i j = + =Problema19: Determinai coordonatele vectorilor AB

i exprimai
vectorul AB

n funcie de versorii , i j

n situaiile urmtoare:
a) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 2 , A B b) ( ) ( ) 2, 0 , 2, 2 , A B
c) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 1 , A B d) ( ) ( ) 2, 1 , 3,1 , A B

Problema 20:Calculai lungimile fiecruia dintre vectorii urmtori:
a) 2 3 u i j = +

b) 2 3 u i j =


c) 3 2 u i j = +

d) 3 2 u i j =Problema 21: Determinai coordonatele mijlocului M al
segmentului AB n fiecare din situaiile urmtoare:
a) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 2 , A B b) ( ) ( ) 2, 0 , 2, 2 , A B
c) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 1 , A B d) ( ) ( ) 2, 1 , 3,1 , A B

Problema 22: Determinai coordonatele centrului de greutate G al
triunghiului ABC n fiecare din situaiile urmtoare:
a) ( ) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 2 , 3, 2 , A B C b) ( ) ( ) ( ) 2, 0 , 2, 2 , 3, 2 , A B C
c) ( ) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 1 , 3, 2 , A B C d) ( ) ( ) ( ) 2, 1 , 3,1 , 3, 2 , A B C
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

9
Problema 23: Determinai coordonatele punctului M ce mparte
segmentul AB n raportul k

indicat:
a) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 2 , 2 A B k = b) ( ) ( ) 2, 0 , 2, 2 , 3 A B k =
c) ( ) ( )
2
2, 1 , 3, 1 ,
3
A B k = d) ( ) ( )
1
2, 1 , 3,1 ,
4
A B k =
e) ( ) ( ) 2, 1 , 2, 2 , 5 A B k = f) ( ) ( ) 2, 1 , 0, 0 , 3 A B k =

Problema 24: Determinai intersecia urmtoarelor drepte cu axele
de coordonate i reprezentai n sistemul de axe de coordonate
carteziene urmtoare drepte:
a) 2 3 6 0 x y + + = b) 2 4 8 0 x y + =
c) 3 4 12 0 x y + = d) 2 0 x y + + =
e) 2 2 0 x y + = f) 3 6 0 x y + + =

Problema 25: Determinai intersecia urmtoarelor drepte:
a)
1 2
: 2 3 5 0, : 2 3 0 d x y d x y + + = + + =
b)
1 2
: 2 0, : 4 0 d x y d x y + + = + =
c)
1 2
: 2 2 0, : 4 0 d x y d x y + = + + =

Problema 26: Determinai panta dreptei atunci cnd tim ,
unghiul dintre Ox i dreapta d , n fiecare din situaiile urmtoare:
a) 0 = b) 30 =
c) 45 = d) 60 =
e) 120 = f) 135 =

Problema 27: Determinai panta dreptei AB n fiecare din
situaiile urmtoare:
a) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 2 , A B b) ( ) ( ) 2, 0 , 2, 2 , A B
c) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 1 , A B d) ( ) ( ) 2, 1 , 3,1 , A B

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

10
Problema 28: Determinai panta dreptei d atunci cnd tim
ecuaia dreptei d n fiecare din situaiile urmtoare:
a) : 2 3 7 0 d x y + = b) : 2 3 0 d x y + + =
c) : 2 3 5 0 d x y + + = d) : 2 0 d x y + + =
e) : 2 2 0 d x y = f) : 2 2 0 d x y =
g) : 2 2 0 d x y + = h) : 4 0 d x y + =

Problema 29: Determinai panta dreptei d atunci cnd tim un
vector director v

al su n fiecare din situaiile urmtoare:


a) 2 3 v i j = +

b) v i j = +


c) v i j =

d) 2 v i j =


Problema 30: Determinai ecuaia dreptei d atunci cnd tim dou
puncte AB

ale dreptei:
a) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 2 , A B b) ( ) ( ) 2, 0 , 2, 2 , A B
c) ( ) ( ) 2, 1 , 3, 1 , A B d) ( ) ( ) 2, 1 , 3,1 , A B

Problema 31: Determinai ecuaia dreptei d n situaiile urmtoare:
a) trece prin origine i are panta 1 m =

b) trece prin origine i are panta 1 m =

c) trece prin origine i are panta 2 m =

d) trece prin origine i are panta 3 m =

e) trece prin ( ) 2,1 A

i este paralel cu dreapta : 3 d x =

f) trece prin ( ) 2,1 A

i este paralel cu dreapta : 3 d y =

g) trece prin ( ) 2,1 A

i este perpendicular pe dreapta : 3 d x =

h) trece prin ( ) 2,1 A

i este perpendicular pe dreapta : 3 d y =


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

11
Problema 32: Verificai dac punctele , i A B C sunt coliniare, n
fiecare din situaiile urmtoare:
a) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 3, 3 , 5, 5 A B C b) ( ) ( ) ( ) 2, 0 , 3, 0 , 5, 0 A B C
c) ( ) ( ) ( ) 0, 2 , 0, 4 , 0, 5 A B C d) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 4, 4 , 5, 5 A B C

Problema 33: Determinai parametrul real m

astfel nct dreptele
urmtoare s fie paralele:
a)
1 2
: 2 4 5 0, : 3 0 d x y d mx y + + = + + =
b)
1 2
: 2 0, : 4 0 d x y d x my + + = + =
c)
1 2
: 2 2 0, : 4 0 d mx y d x y + = + + =
d)
1 2
: 2 2 0, : 4 0 d x y d mx y + = + =

Problema 34: Determinai parametrul real m

astfel nct dreptele
urmtoare s fie perpendiculare:
a)
1 2
: 2 4 5 0, : 3 0 d x y d mx y + + = + + =
b)
1 2
: 2 0, : 4 0 d x y d x my + + = + =
c)
1 2
: 2 2 0, : 4 0 d mx y d x y + = + + =

Problema 35: Determinai distana de la punctul A

la dreapta d

n
fiecare din cazurile urmtoare:
a) ( ) 1, 0 , : 2 3 0 A d x y + + =
b) ( ) 1, 0 , : 2 3 0 A d x y + =

Problema 36: Calculai aria triunghiului ABCn fiecare din
cazurile urmtoare:
a) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 3, 3 , 1, 0 A B C b) ( ) ( ) ( ) 2,1 , 3, 0 , 5, 0 A B C
c) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 0, 4 , 0, 0 A B C d) ( ) ( ) ( ) 1, 2 , 3, 4 , 5, 0 A B C


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

12
Problema 37: Determinai ecuaia medianei din A a triunghiului
ABCn fiecare din cazurile urmtoare:
a) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 3, 2 , 1, 0 A B C b) ( ) ( ) ( ) 2,1 , 3, 0 , 5, 0 A B C
c) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 0, 4 , 0, 0 A B C d) ( ) ( ) ( ) 1, 2 , 3, 4 , 5, 0 A B C

Problema 38: Determinai ecuaia nlimii din A a triunghiului
ABCn fiecare din cazurile urmtoare:
a) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 3, 2 , 1, 0 A B C b) ( ) ( ) ( ) 2,1 , 3, 0 , 5, 0 A B C
c) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 0, 4 , 0, 0 A B C d) ( ) ( ) ( ) 1, 2 , 3, 4 , 5, 0 A B C

Problema 39: Determinai ecuaia mediatoarei corespunztoare
laturii BC a triunghiului ABCn fiecare din cazurile urmtoare:
a) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 3, 2 , 1, 0 A B C b) ( ) ( ) ( ) 2,1 , 3, 0 , 5, 0 A B C
c) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 0, 4 , 0, 0 A B C d) ( ) ( ) ( ) 1, 2 , 3, 4 , 5, 0 A B C

Problema 40: Determinai ecuaia bisectoarei interioare a
unghiului A al triunghiului ABCn fiecare din cazurile urmtoare:
a) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 3, 2 , 3, 0 A B C b) ( ) ( ) ( ) 2,1 , 2, 5 , 1, 5 A B C
c) ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 0, 2 , 0, 4 A B C d) ( ) ( ) ( ) 1, 2 , 3, 2 , 3, 0 A B C


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

13
Capitolul 2
Elemente de trigonometrie

Problema 1: Transformai n grade :
a)
12

b)
15


c)
7
6

d)
4
3Problema 2: Transformai n radiani :
a) 35 b) 75
c)135 d) 315
e) 330 f)15
g) 20 h)150

Problema 3: Calculai:
a) sin0 b) cos0
c) sin
2

d) cos
2


e) sin f) cos
g)
3
sin
2

h)
3
cos
2


i) sin 2 j) cos 2

Problema 4: Calculai:
a)
37
sin
6

b)
22
cos
3


c)
17
4
tg

d)
123
4
ctg


e)
512
3
ctg

f)
514
sin
3


g)
215
cos
6

h)
221
6
tg


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

14
i) sin14 j) cos15
k)
25
sin
6

l)
31
cos ,
6


m)
2003
3
tg

n)
1005
3
ctgProblema 5: Determinai:
a) cos ? x = dac
1
sin , Cd. I
2
x x =
b) cos ? x = dac
1
sin , Cd. II
2
x x =
c) cos ? x = dac
1
sin , Cd. III
2
x x =
d) cos ? x = dac
1
sin , Cd. IV
2
x x =
e) sin ? x = dac
3
cos , Cd. I
2
x x =

Problema 6: Calculai:
a) sin13 cos17 sin17 cos13 ;
o o o o
+
b) sin1 cos91 sin91 cos1 ;
o o o o

c) cos 77 cos 47 sin 47 sin 77 ;
o o o o
+
d) cos 22 cos52 sin 22 sin52 ;
o o o o
+

Problema 7: Calculai:
a) sin13 sin 73 sin17 cos13 ;
o o o o
+
b) sin1 cos91 sin91 sin89 ;
o o o o

c) sin13 cos 47 sin 47 sin 77 ;
o o o o
+
d) sin 68 cos52 sin 22 sin52 ;
o o o o
+

Problema 8: Calculai:
a) sin15 ;
o
b) cos15 ;
o

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

15
c) sin 210 ;
o
d) cos150 ;
o

e) sin120 ;
o
f) cos 240 ;
o

g) sin135 ;
o
h) cos330 ;
o


Problema 9: Calculai:
a) dac
2
a b

= , calculai: ( ) sin 2 sin 2 2cos a b a b +
b) dac
3
2
a b

+ = , calculai: sin 2 sin 2 a b

Problema 10 : Calculai n funcie de a:
a) 1 cos 20 dac sin10 a =
b) 1 cos 20 + dac sin10 a =
c) 1 cos50 dac sin 25 a =
d) 1 cos50 + dac sin 25 a =

Problema 11 : Calculai:
a) 15 tg b) 75 tg
c) 120 tg d) 210 tg
e) 135 ctg f) 330 ctg
g) 300 ctg h) 150 ctg

Problema 12: Verificai egalitile :
a) ( ) ( ) cos cos sin sin cos x y y x y y x =
b) ( ) ( ) cos cos 2cos cos x y x y x y + + =
c) ( ) ( ) ( ) cos cos 2sin sin x y x y x y + =
d)
2 2
cos ( ) cos ( ) 4sin cos sin cos x y x y x x y y + =
e) ( ) ( ) ( )
2
2 2
cos cos cos cos cos cos x y x y x y x y + = + +
f) ( ) ( )
2 2
cos cos cos sin x y x y x y + + =
Problema 13: Verificai egalitile :
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

16
a)
2
2 tg x
ctgx tgx
=


b)
( ) cos
1
cos cos
a b
tga tgb
a b
+
=
c)
( )
( )
sin 1
sin 1
a b ctga tgb
a b ctga tgb
+ +
=


d)
sin3
2sin 2
cos
x
x tgx
x
=
e)
2
sin 2
tgx ctgx
x
+ =

Problema 14 : Calculai:
a) sin x dac
1
2 2
x
tg = b) cos x dac 3
2
x
tg =
c) sin x dac 2
2
x
tg = d) cos x dac
5
2 2
x
tg =
e) sin x dac
1
2 7
x
tg = f) sin x dac 6
2
x
tg =


Problema 15: Calculai, folosind substituia universal:
a) 3sin 4cos 5 E x x = + dac 2
2
x
tg =
b) 2 5cos sin E tgx x x = + dac 3
2
x
tg =
c) 2 5ctg sin E tgx x x = + dac 2
2
x
tg =
d) 2cos 2ctg sin E x x x = dac 2
2
x
tg =w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

17
Problema 16: Transformai n produse :
a) cos10 cos50 ;
o o
+ b) sin 40 sin80 ;
o o
+
c) sin 20 sin 40 ;
o o
+ d) sin 40 sin80 ;
o o
+
e) cos10 cos50 ;
o o
+ f) sin50 sin70 .
o o
+

Problema 17: Dac sin10 , cos10 ,
o o
a b = = calculai:
a) sin10 cos 20 ;
o o
b) cos10 cos 20 ;
o o

c) sin10 sin 20 ;
o o
d) sin 40 cos50 ;
o o

e) cos 40 cos50 ;
o o
f) sin 40 sin50 ;
o o


Problema 18: Determinai xR

pentru care au sens urmtoarele
expresii:
a) arcsin
2
x
b)
1
arccos
5
x +

c)
( )
2
arcsin 3 2 x x + d)
( )
2
arccos 4 4 x x +
e)
1
arcsin
1
x
x

+
f)
2 4
arccos
3
x
x
+


g)
1
arctg
2
x
x
+

h)
1
arctg
2
x
x

+


Problema 19: Rezolvai urmtoarele ecuaii trigonometrice
fundamentale:
a)

1
sin
2
x =

b)

3
sin
2
x =

c)

sin 1 x =

d)

2
sin
2
x =

e)

1
sin
2
x =

f)

3
sin
2
x =

g)

sin 0 x =

h)

sin 1 x =

i)

sin 2 x =

j)

sin 3 x =

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

18
Problema 20: Rezolvai urmtoarele ecuaii trigonometrice
fundamentale:
a)

1
cos
2
x =

b)

3
cos
2
x =

c)

cos 1 x =

d)

2
cos
2
x =

e)

1
cos
2
x =

f)

3
cos
2
x =

g)

cos 0 x =

h)

cos 1 x =

i)

cos 2 x =

j)

cos 3 x =


Problema 21: Rezolvai urmtoarele ecuaii trigonometrice
fundamentale:
a)

tg 3 x =

b)

tg 1 x =

c)

1
tg
3
x =

d)

tg 0 x =

e)

tg 1 x =

f)

tg 3 x =

f)

tg 2 x =

g)

tg 3 x =Problema 22: Rezolvai urmtoarele ecuaii trigonometrice
fundamentale:
a)

ctg 3 x =

b)

ctg 1 x =

c)

1
ctg
3
x =

d)

ctg 0 x =

e)

ctg 1 x =

f)

ctg 3 x =

f)

ctg 2 x =

g)

ctg 3 x =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

19
Problema 23: Rezolvai urmtoarele ecuaii trigonometrice reductibile
la ecuaii trigonometrice fundamentale:
a)

1
sin
4 2
x

+ =b)

3
cos 2
3 2
x

+ =c)

1
ctg 2
3 3
x

+ =d)

tg 3
4
x

+ =e)

1
cos 3
6 2
x

+ =f)

3
sin 2
3 2
x

+ =g)

1
tg
4 3
x

+ =h)

ctg 3 3
6
x

+ =
Problema 24: Rezolvai urmtoarele ecuaii trigonometrice date prin
egaliti de funcii:
a)

sin sin 2
4 2
x x

+ = +b)

sin sin 3
3 6
x x

+ = +c)

cos 2 cos 5
3 6
x x

+ = +d)

cos 2 cos 4
3 4
x x

+ = +e)

tg tg 3
4 2
x x

+ = +f)

tg 5 tg 3
4 3
x x

+ = +g) ctg 2 ctg 5
4 6
x x

+ = +h)

ctg 2 ctg 6
4 3
x x

+ = +
Problema 25: Rezolvai urmtoarele ecuaii trigonometrice:
a)

2
sin 3sin 2 0 x x + + =

b)

2
2cos 3cos 1 0 x x + =

c)
( )
2
4cos 2 3 1 cos 3 0 x x + + =

d)
( )
2
2 2 2 2 0 tg x tgx + + =Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

20
Problema 26: Rezolvai urmtoarele ecuaii trigonometrice:
a)

sin 3cos 2 x x + =

b)

sin 3cos 2 x x =

c)

3sin cos 3 x x + =

d)

3sin cos 2 x x =


Problema 28: Fie ABC , determinai latura neprecizat n fiecare
din cazurile:
a) ( ) 2, 3, 30 AB AC m A = = = < b) ( ) 2, 3, 60 AB AC m A = = = <
c) ( ) 2, 3, 120 BC AC m C = = = < d) ( ) 5, 3, 150 BC AC m C = = = <
e) ( ) 6, 5, 135 AB AC m C = = = < f) ( ) 6, 2, 15 AB BC m C = = = <

Problema 29: Fie ABC , gsii celelalte elemente ale ABC :
a) ( ) ( ) 30 , 15 , 2 m A m B BC = = = < <
b) ( ) ( ) 60 , 15 , 2 m A m B BC = = = < <
c) ( ) ( ) 120 , 15 , 4 m A m B AC = = = < <

Problema 30: Determinai raza cercului circumscris n ABC n
situaiile urmtoare:
a) 4, 3, 5 a b c = = =

b) 10, 8, 6 a b c = = =

c) 13, 12, 5 a b c = = =

d) 5, 3, 4 a b c = = =

Problema 31: Determinai raza cercului nscris n ABC n
situaiile urmtoare:
a) 4, 3, 5 a b c = = =

b) 10, 8, 6 a b c = = =

c) 13, 12, 5 a b c = = =

d) 5, 3, 4 a b c = = =

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

21
Capitolul 3
Numere complexe

Problema 1: Determinai , x y R astfel nct s aib loc egalitile
urmtoare:
a) ( ) ( ) 2 3 2 5 8 x y i i + + + = + b) ( ) ( ) 2 3 2 5 7 x y i i + + + =
c) ( ) ( ) 2 3 2 5 x y i + + + = d) ( ) ( ) 2 3 2 8 x y i i + + + =

Problema 2: Determinai conjugatul urmtoarelor numere
complexe i verificai n fiecare caz c z z + R

i z z R :
a) 2 3 z i = + b) 2 3 z i = +
c) 2 z = d) 3 z i =

Problema 3: Studiai dac numerele complexe urmtoare sunt
numere reale sau pur imaginare:
a) 2 z = b) 2 z i =
c) 2 3 z i = + d) 2 3 z i = +
e) ( ) ( )
2000 2000
2 3 2 3 z i i = + + f) ( ) ( )
2000 2000
2 3 2 3 z i i = +
g) ( ) ( )
2001 2001
2 3 2 3 z i i = + + h) ( ) ( )
2001 2001
2 3 2 3 z i i = +

Problema 4: Calculai
1
2 N z = i
2
3 M z = pentru urmtoarele
numere complexe:
a)
1 2
2 3 , 4 5 , z i z i = = + b)
1 2
2 3 , 2 5 , z i z i = + = +
c)
1 2
2, 4 5 , z z i = = + d)
1 2
2 , 4 5 , z i z i = = +

Problema 5: Calculai
1 2
N z z = + i
1 2
M z z = pentru
urmtoarele numere complexe:
a)
1 2
2 3 , 4 5 , z i z i = = + b)
1 2
2 3 , 2 5 , z i z i = + = +
c)
1 2
2, 4 5 , z z i = = + d)
1 2
2 , 4 5 , z i z i = = +

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

22
Problema 6: Calculai
1 2
N z z = i
2
1
M z = pentru urmtoarele
numere complexe:
a)
1 2
2 3 , 4 5 , z i z i = = + b)
1 2
2 3 , 2 5 , z i z i = + = +
c)
1 2
2, 4 5 , z z i = = + d)
1 2
2 , 4 5 , z i z i = = +
Problema 7: Calculai
1
2
z
N
z
= i
2
1
z
M
z
= pentru urmtoarele
numere complexe:
a)
1 2
2 3 , 4 5 , z i z i = = + b)
1 2
2 3 , 2 5 , z i z i = + = +
c)
1 2
2, 4 5 , z z i = = + d)
1 2
2 , 4 5 , z i z i = = +

Problema 8: Calculai:
a)
2000
i

b)
4201
i
c)
8423
i d)
6083
i
e)
2005 3 2
... i i i i f)
2 3 2007
... i i i i
g)
2 3 2005
... i i i i + + + + h)
2 3 2007
... i i i i + + + +

Problema 9: Calculai modulele urmtoarelor numere complexe:
a) 2 3 z i = + b) 2 3 z i = +
c) 2 z = d) 3 z i =

Problema 10: Folosind proprietile, calculai modulele
urmtoarelor numere complexe:
a)
1
1
i
z
i
+
=

b)
6 8
4 3
i
z
i
+
=


c) ( )
200
4 3 z i = + d) ( )
200
1 z i = +
e)
( )
6
1 2 2 1 z i = + + f)
( )
6
1 2 2 1 z i = + +
g) ( )( )( ) 2 4 2 1 z i i i = + + h) ( )( )( ) 2 4 2 1 z i i i = +w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

23
Problema 11: Determinai numrul complex z cu proprietatea:
a) ( ) 1 2 z i i + = b) ( ) 1 2 2 z i i i + + =
c) ( )( ) 1 1 2 z i i + = d) ( )( ) 1 1 2 z i z i + =
e) i z z = + 3 2 f) z i z =

Problema 12: Descompunei n factori ireductibili:
a)
2
2 6 4 z z + b)
2
4 z
c)
2
3 12 12 z z + + d)
2
5 5 z +

Problema 13: Fr a rezolva ecuaiile, determinai
1 2
S z z = + i
1 2
P z z = :
a)
2
(1 ) 0 z z i i = b)
2
(2 ) 2 0 z z i i =
c)
2
(3 ) 3 0 z i z i + + = d)
2
(1 ) 0 z i z i + =

Problema 14: Rezolvai urmtoarele ecuaii biptrate:
a)
4 2
0 z z = b)
4
1 0 z + =
c)
4 2
5 4 0 z z + = d)
6 3
9 8 0 z z + =


Problema 15: Formai o ecuaie de gradul II care are rdcinile
indicate n fiecare caz:
a)
1 2
2, 1 z z = = b)
1 2
2 , 1 z i z = =
c)
1 2
2 , z i z i = = d)
1 2
2 , 2 z i z i = =

Problema 16: Scriei sub form trigonometric urmtoarele
numere complexe:
a) 3 z i = b) 3 z i =
c) 3 z = d) 3 z i = +
e) 1 z i = + f) 2 2 z i =


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

24
Soluie parial:
a)
3
3 0, 3 3 z i a b r = = = =
Din 0, 3 a b M Oy = =
3
3 3 3
3 cos sin
2 2 2
z i


= = +d) 3 3 1 2 z i r = + = + =
1
1
6 3
arctg

= =

;
( )
3;1 M Cd II
1 1
5 5 5
2 cos sin
6 6 6
z i= = = +f)
2
2 2 z i = 2 2 2 r = + =
1
2
4 2
arctg


= =

;
( )
2; 2 M Cd III
1 2
5 5 5
2 cos sin
4 4 4
z i= + = = +
Problema 17: Scriei sub form algebric urmtoarele numere
complexe:
a) ( ) 2 cos 0 sin 0 z i = + b) 3 cos sin
2 2
z i

= +c) ( ) 3 cos sin z i = + d)
3 3
2 cos sin
2 2
z i

= +e) 2 cos sin
4 4
z i

= +


f)
7 7
2 cos sin
4 4
z i

= +
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

25
Problema 18: Calculai produsul
1 2
z z n situaiile urmtoare,
scriind rezultatul sub form algebric:
a) ( )
1 2
3 3
2 cos 0 sin 0 , 2 cos sin
2 2
z i z i

= + = +b)
1 2
5 5 3 3
2 cos sin , 3 cos sin
6 6 2 2
z i z i

= + = +c) ( )
1 2
3 3
3 cos sin , 2 cos sin
4 4
z i z i= + = +d)
3 2
3 3 5 5
2 cos sin , 2 cos sin
2 2 4 4
z i z i

= + = +Soluie parial:
b)
1 2
5 5 3 3
2 cos sin 3 cos sin
6 6 2 2
z z i i

= + +


5 3 5 3
6 cos sin
6 2 6 2
i

= + + +


14 14 7 7
6 cos sin 6 cos sin
6 6 3 3
i i

= + = +1 2
6 cos 2 sin 2
3 3
z z i= + + +1 2
1 3
6 cos sin 6
3 3 2 2
z z i i= + = +


1 2
3 3 3 z z i = +


Problema 19: Calculai mprirea
1
2
z
z
n situaiile urmtoare,
scriind rezultatul sub form algebric:
a) ( )
1 2
3 3
2 cos 0 sin 0 , 2 cos sin
2 2
z i z i

= + = +b)
1 2
3 3 5 5
3 cos sin , 2 cos sin
2 2 6 6
z i z i

= + = +Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

26
c) ( )
1 2
3 3
3 cos sin , 2 cos sin
4 4
z i z i= + = +d)
3 2
3 3 5 5
2 cos sin , 2 cos sin
2 2 4 4
z i z i

= + = +
Soluie parial:
b)
1
2
3 3
3 cos sin
3 3 5 3 5 2 2
cos sin
5 5 2 2 6 2 6
2 cos sin
6 6
i
z
i
z
i
+= = ++1
2
3 4 4
cos sin
2 6 6
z
i
z

= +1
2
3 3 2 3 1 3 4 3 3
cos sin
2 3 3 2 2 2 3 4
z
i i i
z= + = + = +


Problema 20: Calculai inversul lui
1
z , notat
1
1
z
n situaiile
urmtoare, scriind rezultatul sub form algebric:
a) ( )
1
2 cos 0 sin0 z i = + b)
1
3 cos sin
2 2
z i

= +c) ( )
1
3 cos sin z i = + d)
3
3 3
2 cos sin
2 2
z i

= +Problema 21: Calculai puterile lui
1
z cerute n situaiile
urmtoare, scriind rezultatul sub form algebric:
a) ( )
1
2 cos 0 sin0 z i = + , se cere
3
1
z
b)
1
5 5
2 cos sin
6 6
z i

= +


, se cere
300
1
z
c) ( )
1
3 cos sin z i = + , se cere
5
1
z
d)
3
3 3
2 cos sin
2 2
z i

= +


, se cere
6
1
z
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

27
Soluie parial:
b) ( )
300
300
1
5 5
2 cos 300 sin 300
6 6
z i

= + =( ) ( ) ( )
300
2 cos 250 sin 250 i = + =
( ) ( )
300 300 300
2 cos 0 sin0 2 1 0 2 i i = + = + =

Problema 22: Folosind formula lui Moivre, calculai puterile lui
1
z cerute n situaiile urmtoare, scriind rezultatul sub form
algebric:
a)
1
cos 0 sin 0 z i = + , se cere
3
1
z
b)
1
cos sin
2 2
z i

= + , se cere
4
1
z
c)
1
cos sin z i = + , se cere
5
1
z
d)
3
3 3
cos sin
2 2
z i

= + , se cere
6
1
z

Problema 23: Rezolvai ecuaiile ,
n
z a = unde a este numrul
complex indicat n fiecare caz, cu soluiile sub form
trigonometric:
a)
4
cos sin
2 2
z i

= +

b)
3
cos sin z i = +

c)
3
5 5
2 cos sin
4 4
z i

= +


d)
3
5 5
cos sin
3 3
z i

= +
Soluie parial:
c)
3
5 5
2 2
4 4
2 cos sin ; 0, 2
3 3
k
k k
z i k+ +

= + =
3
0
5 5
0 2 cos sin
12 12
k z i

= = +Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

28
3
1
13 13
1 2 cos sin
12 12
k z i

= = +3
2
21 21
2 2 cos sin
12 12
k z i

= = +
Problema 24: Rezolvai ecuaiile:
a)
2
1 z =

b)
3
1 z =

c)
4
1 z = d)
5
1 z =
e)
6
1 z = f)
9
1 z =
Problema 25: Dac i sunt rdcinile ecuaiei 0 1
2
= + x x ,
calculai:
a) + b)
c)
2 2
+ d)
3 3
+
e)
3
f)
2000


Problema 26: Dac i sunt rdcinile ecuaiei
2
1 0 x x + + = ,
calculai:
a) + b)
c)
2 2
+ d)
3 3
+
e)
3
f)
2000

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

29
Capitolul 4
Conice

Problema 1. a) Determinati ecuatia cercului de centru C(-1;2) si
raza 5.
b) Verificati pozitia punctelor A(0 ;1) , B(2 ;6) , C(4,3) fata de
cercurile : ( ) ( )
2 2
1 2 25 x y + + = respectiv
2 2
2 4 20 x x y y + + = .
c) Determinati ecuatia cercului ce trece prin punctele A(-1 ;-3) ,
B(4 ;2) , C(2 ;-2) .
d) Determinati ecuatia cercului ce trece prin punctele A(1 ;2) ,
B(3 ;6) , C(4 ;8) .
e) Deduceti ecuatia tangentei n A(-1 ;-3) la cercurile :
( ) ( )
2 2
1 2 25 x y + + = respectiv
2 2
2 4 20 x x y y + + =
f) Deduceti ecuatia tangentei din B(1 ;-3) la cercurile :
( ) ( )
2 2
1 2 25 x y + + = respectiv
2 2
2 4 20 x x y y + + = .
Soluie :
a) Ecuatia este: ( ) ( )
2 2
2
1 2 5 x y + + = sau
2 2
2 4 20. x x y y + + =
b) Pentru cercul ( ) ( )
2 2
1 2 25 x y + + = , inlocuind punctul A(0 ;1)
( ) ( )
2 2
0 1 1 2 2 25 (0;1) interior A + + = <
Pentru ( ) ( )
2 2
B(2;6) 2+1 6 2 9 16 25 (2;6) cercului B + = + =
Pentru ( ) ( )
2 2
C(4;3) 4 1 3 2 25 1 26 25 (4;3) exterior. C + + = + = >
c) ( ) ( ) ( ) 1; 3 , 4; 2 , 2; 2 . A B C Verificam prima data daca punctele
sunt necoliniare
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

30
1 1
2 2
3 3
1
1 0.
1
x y
x y
x y
Calculam
1 3 1
4 2 1 2 6 8 4 2 12
2 2 1

= + =


10 0 = , , A B C necoliniare. Ecuatia cercului este
2 2
2 2
1 1 1 1
2 2
2 2 2 2
2 2
3 3 3 3
1
1
: 0
1
1
x y x y
x y x y
x y x y
x y x y
+
+
=
+
+
2 2
1
10 1 3 1
0.
20 4 2 1
8 2 2 1
x y x y +

=


Efectuand transformarile
1 2 3 1 4 1
; ; l l l l l l si dezvoltand dupa
ultima coloana obtinem :
2 2
10 1 3 0
10 1 3 1
0
10 5 5 0
2 3 1 0
x y x y + + +

=


2 2
2 4
10 1 3
( 1) 1 10 5 5 0.
2 3 1
x y x y
+
+ + +
=


Dand factor comun pe 5 pe
2
l
2 2
x 10 1 3
2 1 1 0
2 3 1
y x y + + +
=

2 2
10 2( 1) x y x + + +
2 2
6( 3) 2( 3) 3( 10) 2( 1) 0 y y x y x + + + + + + =
2 2
2( 10) 4( 1) 8( 3) 0. x y x y + + + + =
Impartind cu (-2) si efectuand calculele
2 2 2 2
10 2( 1) 4( 3) 0 2 4 20 0. x y x y x x y y + + + + = + + =
d) (1; 2); (3; 6); (4;8). A B D Verificam mai intai coliniaritatea
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

31
punctelor.
1 2 1 1 1 1
3 6 1 2 3 3 1 0
4 8 1 4 4 1
= = (am dat factor comun pe
2
C ) A, B, C coliniare nu exista cerc care trece prin aceste
puncte.
e) ( 1; 3), A cercul ( ) ( )
2 2
1 2 25. x y + + =
Folosind ecuatia tangentei la cercul ( ) ( )
2 2
2
0 0
x-x y y R + = in
punctul
1 1
A(x ; ) y de


ecuatiei tangentei in acel punct si este :
( )( ) ( )( )
2
0 1 0 0 1 0
x x x x y y y y R + = . Cum A apartine
cercului obtinem ( )( ) ( )( ) 1 1 1 2 3 2 25 x y + + + =
( ) 5 2 25 y = 2 5 3 y y = =
( 1; 3), A cercul
2 2
x 2 4 20 0. x y y + + =
Observam ca A apartine cercului caci :
2 2
(-1) 2( 1) ( 3) 4( 3) 20 1 2 9 12 20 0 + + = + + =
Dedublam ecuatia
1 1 1 1
1 1
x x 2 ( ) 4 ( ) 20 0
2 2
x x y y y y + + + + =
( 1) ( 1) ( 3) 2( 3) 20 0 x x y y + + =
1 3 2 6 20 0 5 15 3. x x y y y y + + = = =

Problema 2: a) Gasiti ecuatia elipsei ce intersecteaza axa Ox in
A(-5;0) , respectiv Oy in B(0;2) . Determinati focarele elipsei,
distanta focala si exentricitatea elipsei.
b) Fie elipsa
2 2
x
1
25 4
y
+ = . Gasiti ecuatia tangentei in
8
C -3; .
5
Soluie :
a) Ecuatia elipsei este
2 2
2 2
x
1
y
a b
+ = . A(-5 ;0) elipsei
pe cerc se obtine prin dedublarea
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

32
2
2
25
0 1 25
a
a + = = . B(0 ;2) elipsei
2
2
4
0 1 4 b
b
+ = =
ecuatia elipsei este
2 2
x
1
25 4
y
+ =
Deoarece
2 2 2 2
b 4 25 21 a c c c = = =
( ) ( )
21; 0 si F 21; 0 F . Distanta focala
' '
FF 2 2 21 c FF = =
Exentricitatea este :
c 21
e=
a 5
=
b)
2 2
x 8
1, C -3;
25 4 5
y
+ =


apartine elipsei caci
9 64 36 64
1
25 100 100
+
+ = =
Ecuatia tangentei o gasim prin dedublare
8
-3x -3x 8
5
1 1 3 10 25
25 4 25 20
y
y
x y + = + = + =

Problema 3 : a) Gasiti ecuatia hiperbolei ce intersecteaza axa Ox
in ( ) 0 ; 5 A si pentru care exentricitatea este .
5
29
= e Gasiti
hiperbola conjugata a hiperbolei determinate anterior, ecuatiile
asimptotelor hiperbolei determinate anterior precum si ecuatia
hiperbolei echilatere ce contine ( ) 0 ; 5 A .
b) Fie hiperbola , 1
4 25
2 2
=
y x
gasiti ecuatia tangentei in punctul
( ). 3 2 ; 10 C
Soluie :
a) Ecuatia hiperbolei este 1
2
2
2
2
=
b
y
a
x
si ( ) 0 ; 5 A hiperbolei
1
25
2
=
a
25
2
= a si
5
29
= e
5
29
=
a
c
. 29 = c Cum
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

33
2 2 2
a c b = 25 29
2
= b 4
2
= b . 1
4 25
2 2
=
y x
Hiperbola
conjugata: . 1
4 25
2 2
=
y x
Ecuatiile asimptotelor pentru 1
4 25
2 2
=
y x

sunt x
a
b
y = .
5
2
x y = Ecuatia hiperbolei echilatere este
1
2
2
2
2
=
a
y
a
x
.
2 2 2
a y x = ( ) 0 ; 5 A hiperbolei
2
25 a =
. 25
2 2
= y x
b) 1
4 25
2 2
=
y x
si ( ). 3 2 ; 10 C Inlocuind in ecuatia hiperbolei
1
4
12
25
100
= C hiperbolei, asadar ecuatia tangentei o gasim
prin dedublare 1
4
3 2
25
10
=
y x
1
2
3
5
2
=
y x

. 10 3 5 4 = y x

Problema 4. a) Gasiti ecuatia parabolei ce are parametrul . 3 = p
Gasiti ecuatia directoarei parabolei.
b) Fie parabola , 6
2
x y = gasiti ecuatia tangentei in ( ). 12 ; 24 A
Soluie :
a) Ecuatia parabolei este px y 2 = . 6
2
x y = Ecuatia directoarei
parabolei este .
2
3
= x
b) , 6
2
x y = ( ). 12 ; 24 A inlocuit in ecuatie da 24 6 12
2
= adevarat
( ) 12 ; 24 A parabolei. Prin dedublare, ecuatia tangentei este
( )
1 1
2
1
2 x x p y y + = ( )
1
12 6 24
2
y x = + . 24 4 + = x y

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

34
Problema 5:. S se reprezinte grafic conicele care au urmtoarele
ecuaii ( s se precizeze i tipul fiecrei conice )
a)
2 2
4 ; x y + = b)
2 2
4 4 ; x y + =
c)
2
4 ; y x = d)
2
9 ; y x =
e)
2
; y x = f)
2 2
4 ; x y =
g)
2 2
1. x y = h)
2 2
4 1. x y =

Problema 6:. S se reprezinte grafic conicele care au urmtoarele
ecuaii ( s se precizeze i tipul fiecrei conice )
a)
2 2
4 ; x y + = b)
2 2
4 4 ; x y + =
c)
2
4 ; y x = d)
2
9 ; y x =
e)
2
; y x = f)
2 2
4 ; x y =
g)
2 2
1. x y = h)
2 2
4 1. x y =
i) j)
2 2
9 9 ; x y + =


2 2
4 4 ; x y =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

35
Capitolul 5
Mulimi, logic matematic, ecuaii

Problema 1. Determinai:
a) Z Q b) R Q
c) \ Q R d) Q R
e) Z N f) Z N
g) \ N N h) \ N Z

Problema 2: Fie intervalele
[ )
1
2; 5 I = ;
( ]
2
1; 4 I = ;
[ ]
3
4; 5 I =
Calculai :
a)
1 3
I I b)
2 1
I I
c)
2 3
I I d)
1 3
I I
e)
3 1
\ I I f)
2 3
\ I I
g) ( )
1 2 3
\ I I I h) ( )
1 2 3
I I I

Problema 3.1: Rezolvai ecuaiile:
a)
2
0; x x =

b)
2
3 2 0; x x + =

c)
2
6 0; x x = d)
2
4 4 0; x x + =
e)
2
5 1
0;
6 6
x x + = f)
2
1
0;
4
x x + =
g)
( )
2
2 3 4 6 0; x x + + =

h)
2
2 2 2 0; x x + =


Problema 3.1: Determinai valorile lui mRastfel nct ecuaiile
urmtoare s aibe :
a) rdcini reale :
2
0; x mx =

2
3 0; x x m + =
b) rdcini reale distincte :
2
4 0; x mx + =

2
0; x x m + =

Problema 3.1: Determinai valorile lui mRastfel nct ecuaiile
urmtoare s aibe aceleai rdcini:
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

36
a)
2
2 0; x mx + =

2
3 2 0; x x + =
b)
2
4 0; x mx + =

2
0; x x m + =

Problema 5,6: Rezolvai ecuaiile de grad superior urmtoare:
a) 0 15 46 36 8
2 3
= + x x x
b)
3 2
6 11 6 0 x x x + = (rezultat { } 1; 2;3 )
c)
3
7 6 0 x x + = (rezultat { } 1; 2; 3 )
d)
3 2
9 23 15 0 x x x + = (rezultat { } 1;3;5
e)
3 2
24 10 13 6 0 x x x + = (rezultat
1 2 3
; ;
2 3 4
)
Problema 7: Rezolvai:
a)
( )( )
2
9 20 1 0 x x x + + b)
( )( )
2
5 6 1 0 x x x + + +
c)
( )( )
2
2 1 1 0 x x x + + + d)
( )( )
2
3 2 1 0 x x x + + +
e) 0
) 1 )( 1 (
) 1 )( 2 (
2

+ +

x x x
x x
f)
( )( )
( )( )
2
3 5
0
1 1
x x
x x
+g)
( )( )
( )( )
2
2
3 5 6
0
1 1
x x x
x x
+ +
<


h)
( )( )( )
2 2
3
0
1 1 5 6
x
x x x x
+
<
+

Soluie parial:
e) Rezolvam ecuaia ataat : 0
) 1 )( 1 (
) 1 )( 2 (
2
=
+ +

x x x
x x

Cond:
2
( 1)( x-1) 0 1 x x x + + => i
2
x-1 0 x +
Deoarece
2
1 4 0 x-1 0; x R x = < => + < , aadar intervalul
de condiii este ( ) ( ) ; 1 1;
1 2
( 2)(1 ) 0 rdcinile: 2; 1 x x x x = = =
Folosim tabelul de semne pentru a determina semnul fractiei
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

37

aadar soluia este: ( ) [ ] , 1 1, 2 x

Problema 8,9,10: Rezolvai urmtoarele ecuaii i inecuaii:
a) 5 x =

b) 5 x =

c) 5 x <

d) 5 x >

e) 5 x >

f) 5 x <

g)
2 2 2
2 4 1 5 1 x x x = +
h)
2
1 5 6 2 2 x x x x x + + + + = +
i)
2 2
1 3 6 1 x x >
j)
2
1 5 6 2 2 x x x x x + + + + +

Problema 11: Determinai partea ntreag i partea fracionar a
urmtoarelor numere:
a) 2; b) 2; c) 2, 7;
d) 2, 7;

e)
7
;
3
f)
7
;
3


Problema 13: Rezolvai ecuaiile urmtoare:
a)
2
1
3
1
=

+ x x
b)
1 2 1
;
2 3
x x + +
=c)
3 1 1
;
4 2
x x
=


d) 2;
3
x
x

=

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

38
Problema 14: Calculai folosind formule de calcul prescurtat:
a)

( )( )
5 2 5 2 +
b)

( )( )
3 2 3 2 +
c)
( ) ( )
2 2
3 2 3 2 +
d)
( )( ) ( )
2
5 3 5 3 5 3 2 3 + + +
e)
( )( ) ( )
2
5 2 5 2 5 2 8 +
f) ( )( )( )
2 2
3 2 3 2 9 4 x y x y x y + +
g) ( )( )( )( )
2 2 4 4
x y x y x y x y + + +
h)
( ) ( )
( )( )
2 2
: 4 a b a b a
b a b a a

+

+ +

Problema 15.1. Calculai cu dou zecimale exacte:
a) 2 b) 3
c) 5 d) 7
e) 813, 45f) 123, 4
g) 432,1 h) 312, 4
Soluie:
a)deoarece trebuie dou
zecimale exacte, completm cu
patru zerouri 3 3, 0000 =
e) 813, 45 813, 4500 =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

39
Problema 15.2: Extragei urmtorii radicali:
a) 15129 b) 17424
c) 103041 d) 97344
e) 54756 f) 104976

Problema 16: Calculai:
a)1 2 3 ... 1000 + + + + b)
2 2 2
1 2 ... 1000 + + +
c)

3 3 3
1 2 ... 1000 + + + d)1 2 3 ... 2000 + + + +
e)
2 2 2
1 2 ... 2000 + + + f)

3 3 3
1 2 ... 2000 + + +

Problema 17: Determinai:
a) cte numere de 5 cifre au toate cifrele numere pare.
b) cte numere de 5 cifre au toate cifrele numere impare.
c) cte numere de 5 cifre sunt divizibile cu 2.
d) cte numere de 5 cifre au prima cifra par i sunt divizibile cu 2.
e) cte numere de 5 cifre au suma dintre prima i ultima cifr egal
cu 10.

Problema 18: Determinai numrul submulimilor cu:
a) 3 elemente b) 5 elemente
c) 2 elemente d) 4 elemente

Problema 19: Calculai:
a)

( ) 1
1
1
n
k
S
k k
=
=
+

b)
( )( ) 1
1
1 2
n
k
S
k k
=
=
+ +


c)

( )( ) 1
1
1 3
n
k
S
k k
=
=
+ +

d)
( )( ) 1
1
7 6 7 1
n
k
S
k k
=
=
+


e)
( )( ) 1
1
3 2 3 1
n
k
S
k k
=
=
+


f)
( )( ) 1
1 2
n
k
k
S
k k
=
=
+ +


g)
( )( ) 1
1
1 2
n
k
k
S
k k
=

=
+ +

h)
( )( )( ) 1
1
1 2 3
n
k
S
k k k
=
=
+ + +


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

40
Soluie parial:
d)
1 (7 1) (7 6)
(7 6)(7 1) 7 6 7 1 (7 6)(7 1)
A B A k B k
k k k k k k
+
= = =
+ + +
0
7 ( ) 6
7 1
6 1 (7 6)(7 1)
A B A B
k A B A B
B
A B k k
= => =
+ +
= => => = =>

+ = +

1 1
7 7
B A => = => = . Dnd pe rand valori lui k obinem:
1
1 1
1
1 7 7 8
1 1
2
7 8 7 15
1 1
3
7 15 7 22
.....................................
1 1
7(7 6) 7(7 1)
1 1 1 (7 1) 1 7
(7 6)(7 1) 7 7(7 1) 7(7 1) 7(7 1) 7 1
n
k
k
k
k
k n
n n
n n n
k k n n n n
=
= =>

= =>

= =>

= =>
+
+
= = = =
+ + + + +Problema 20: S se arate c, n

N avem:
a)
( ) 1
1 2 ...
2
n n
n
+
+ + + =
b)
( )( )
2 2 2
1 2 1
1 2 ...
6
n n n
n
+ +
+ + + =
c)
( )
2
3 3 3
1
1 2 ...
2
n n
n
+
+ + + =d)
( )
2
2
2 2
4 1
1 3 ... 2 1
3
n
n n

+ + + =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

41
e)
( )
( )( ) 2
2 2
4 2 1 2 1
2 6 ... 4 2
3
n n n
n
+
+ + + =
f) ( ) ( )
2
1 4 2 7 ... 3 1 1 n n n n + + + + = +
g)
( )
2
1
) 1 ( ) 1 ( ..... 3 2 1
1 2 1 2 2 2
+
= + +

n n
n
n n

Soluie parial:
g) I. P(1): ( )
2 1 1
1 2
1 :1 ( 1) 1 1( )
2
P A


= =
II. Presupunem P(k) adevarat si vrem sa artm c P(k+1)
adevarat, unde:
2 2 2 1 2 1
( 1)
( ) :1 2 3 ... ( 1) ( 1)
2
k k
k k
P k k

+
+ + =
2 2 2
( 1)( 2)
( 1) :1 2 ... ( 1) ( 1) ( 1)
2
k k
k k
P k k
+ +
+ + + + =
tim
2 2 1 2 1 2
( 1)
1 2 ... ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
2
k k k
k k
k k

+
+ + = + +
( )
2
2 2 1 2
( 1)
1 2 ... ( 1) 1 ( 1) ( 1) ( 1)
2
k k k
k k
k k

+
=> + + + = + +
Rmne s artm c
( )
1 2
( 1) ( 1)( 2)
( 1) ( 1) ( 1) 1
2 2
k
k k
k k k k
k

+ + +
+ + =
( ) ( )
1
2
( 1) ( 1)( 2)
1 ( 1)( 1) 1
2 2
k k k k k k
k
+ + +
+ + =


( )
1
1 ( 1)
k
k

+ ( ) ( )
( 1)
1 1
2
k
k
k
k
+

+ =


( 2)
2
k +

( ) ( )
1 2 2 ( 2)
1 1
2 2
k k k k k +
=


, relaie adevrat
Deoarece din ( ) P k am obinut P(k+1)adevrat ( ) P n este
adevrat, n N

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

42w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

43
Capitolul 6
iruri, progresii

Problema 1: Calculai
7
a dac
n
a este progresie aritmetic care
verific relaiile:
a)
5 19
12, 40 a a = = b)
3 6
6, 15 a a = =
c)
2 6
8, 28 a a = = d)
3 5
7, 9 a a = =
e)
5 2 10
3 5
2 3 42
112
a a a
a a
+ =

f)
5 3
4 7
2 1
20
a a
a a
=

+ =


Soluie:
a) Vom folosi formula termenului general al unei progresii
aritmetice, ( )
1
1
n
a a n r = +
(i)
1
1
4 12
18 30
a r
a r
+ =

+ =

. Scznd ecuaiile 14 28 r = 2 r = .
nlocuind n ecuaia (1)
1
8 12 a + =
1
4 a =
7 1
6 a a r = +

7
4 12 16 a = + = .
e)
( ) ( )
( )( ) ( )( )
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
2 4 3 9 42 2 8 3 3 9 42
2 4 112 2 4 112
a r a r a r a r a r a r
a r a r a r a r
+ + + + = + + + =


+ + = + + =


( )( ) ( )( )
2
1 1 1 1 1 1
14 42 3 3
2 4 112 6 12 112 18 72 112
r r r
a r a r a a a a
= = =+ + = + + = + + =


.
Ecuaia a 2-a devine
2
1 1
18 40 0 a a + = cu soluiile
( )
1
1,2
18 324 160
2
a
+
= ( )
1
1,2
18 484 18 22
2 2
a

= =
{ }
1
2; 20 a . Aadar, sunt dou progresii:
1
2
3
a
r
=

i
1
20
3
a
r
=7
2 6 3 20 a = + = respectiv
7
20 6 3 2 a = + = .
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

44
Problema 2.1: Verificai dac
n
a este progresie aritmetic unde
1 n pentru:
a) 3 4, 1
n
a n n = b)

2 1, 1
n
a n n = +

c)
2
2, 1
n
a n n = + d) 2 , 1
n
n
a n =
e) 2 , 1
n
n
a n

= f) 7, 1
n
a n =
g)
7
, 1
n
a n
n
= h) , 1
n
a n n =
Soluie parial:
a) metoda I: verificm dac
1 1
2
n n n
a a a
+
+ =
( ) ( ) ( ) 3 1 4 3 1 4 2 3 4 n n n + + = 6 8 6 8 n n = , adev.,
n N
n
a progresie aritmetic.
metoda II: calculm ( ) ( )
2 1 1
3 2 4 3 1 4 3 a a r = = = ;
( )
1 2
3 1 4 2 4 3
n n
a a n n r
+
= + + = = . Deoarece
1 2
r r =
n
a
progresie aritmetic.
c) metoda I: ( ) ( ) ( )
2 2
2
1 1
2 1 2 1 2 2 2
n n n
a a a n n n
+
+ = + + + + = +

2 2 2
2 1 2 2 1 2 2 4 n n n n n + + + + + + = +
2 2
2 6 2 4 n n + = + ,
n N ceea ce e fals
n
a nu e progresie aritmetic.
metoda II: ( )
2
2
2 1 1 1
6 3 3 ; 1 2 2 2 1
n n
a a r a a n n n
+
= = = = + + = + ;
care nu e constant
1 2
r r
n
a nu e progresie aritmetic.
Problema 2.2: Determinai numrul real x astfel nct numerele
; ; a b c s fie termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice:
a) ; 7 2 ; 2 a x b x c = = + = b) 5; 2; 7 a b x c = = =
c) 3; 4 ; 11 a b x c = = + = d) 4; 5; 2 a x b c x = + = =
e) 2 ; 5; 2 a x b c x = = = f) 2; 2; 4 a b x c = = =
g) ; 7; 10 a x b c x = = = + h) 5 ; 2; 7 3 a x b x c x = + = =

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

45
Problema 3: Calculai n fiecare caz
1 2
...
n n
S a a a = + + + cerut,
dac
n
a este progresie aritmetic care verific relaiile:
a)
7
? S = dac 2 1
n
a n = + b)
11
? S = dac 3 4
n
a n =
c)
15
? S = dac 2
n
a n = d)

23
? S = dac 3
n
a n = +
e)
7
? S = dac
5 19
12, 30 a a = = f)
11
? S = dac
3 7
6, 18 a a = =
g)
15
? S = dac
2 7
8, 33 a a = = h)

23
? S = dac
3 10
7, 28 a a = =

Problema 4: Calculai
7
b dac
n
b este progresie geometric care
verific relaiile:
a)
2 5
2, 16 b b = = b)
1 4
1, 27 b b = =
c)
1 4
3, 24 b b = = d)
2 4
8, 72 b b = =
e)
5
11
16
1024
b
b
=

f)
1 2 3
2 3 4
21
42
b b b
b b b
+ + =

+ + =


Soluie parial:
e) Vom folosi formula termenului general al unei progresii
geometrice,
1
1
n
n
b b q

=
5
11
16
1024
b
b
=


4
1
10
1
16
1024
b q
b q
=

. mprind relaiile
10
1
4
1
1024
16
b q
b q


6
64 q =
6 6
2 q = 2 q = .
Caz I: 2 q =
4
1
2 16 b =
1
1 b =
6 6
7 1
2 64 b b q = = = i
analog pentru caz II: ( )
4
1
2 2 16 q b = =
1
1 b =
7
64 b =
f)
1 2 3
2 3 4
21
42
b b b
b b b
+ + =

+ + =


2
1 1 1
2 3
1 1 1
21
42
b b q b q
b q b q b q
+ + =

+ + =

. mprind relaiile
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

46

( )
( )
2
1
2
1
1
21
42 1
b q q
b q q q
+ +
=
+ +

1 1
2 q
= 2 q = , nlocuind n
ecuaia (1)
6
1 1 1 1 7
2 4 21 3 3 2 192 b b b b b + + = = = =

Problema 5.1: Verificai dac
n
b e progresie geometric unde
1 n pentru:
a)
1
3
4
n
n n
b
+
= b) 1 5
n
n
b = +

c)
2
2, 1
n
a n n = + d) 2 , 1
n
n
a n =
e) 2 , 1
n
n
a n

= f) 7, 1
n
a n =
g)
7
, 1
n
a n
n
= h) , 1
n
a n n =
Soluie parial:
a) metoda I: verificm dac ( )
2
1 1 n n n
b b b
+
=
2
2 1
1 1
3 3 3
4 4 4
n n n
n n n
+ +
+

=2 2 2 2
2 2
3 3
4 4
n n
n n
+ +
= adev.
metoda II: calculm
3
2
1 2 2
1
3 4 3
4 3 4
b
q
b
= = = i
2
1
2 1 1
3 4 3
4 3 4
n n
n
n n
n
b
q
b
+
+
+ +
= = =
Deoarece
1 2
q q =
n
b e progresie geometric.
b) metoda I: verificm dac ( )
2
1 1 n n n
b b b
+
=
( )( ) ( )
2
1 1
1 5 1 5 1 5
n n n +
+ + = +
1 1 2 2
1 5 5 5 1 2 5 5
n n n n n +
+ + + = + +
( )
1 2 1
5 5 1 2 5 5
n n
+ =
26 10 = fals
n
b nu e progresie geometric.
metoda II:
2
1
1
1 25 26 13
1 5 6 3
b
q
b
+
= = = =
+
. Cum
1
1
1 5
1 5
n
n
n
n
b
b
+
+
+
=
+
care nu
e constant
1 2
q q
n
b nu e progresie geometric.
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

47
Problema 5.2: Determinai numrul real x astfel nct numerele
; ; a b c s fie termeni consecutivi ai unei progresii geometrice:
a) ; 2; 8 a x b c = = = b) 5; 10; a b c x = = =
c) 2; 3 ; 8 a b x c = = + = d) 2; 3 ; 8 a b x c = = =
e) 5 ; 1; 8 a x b x c = = + = f) 5 ; 1; 5 a x b x c x = = + = +
g) 1; 3 ; 7 a x b x c x = + = + = + h) 2 ; 3 ; 9 a x b x c x = = + =

Problema 6: Calculai n fiecare caz
1 2
...
n n
S b b b = + + + cerut,
dac
n
a este progresie geometric care verific relaiile:
a)
7
? S = dac 2
n
n
b = b)
11
? S = dac 2
n
n
b =
c)
15
? S = dac ( ) 2
n
n
b = d)

23
? S = dac 2
n
n
b

=
e)
7
? S = dac
1 4
3, 24 b b = = f)
11
? S = dac
2 4
8, 72 b b = =
g)
15
? S = dac
7 10
1
8,
2
b b = = h)

23
? S = dac
3 6
1
25,
5
b b = =


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

48

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

49
Capitolul 7
Funcia de gradul I i de gradul II

Problema 1: Calculai produsul cartezian A B dac:
a) { } { } 2;3 , 4; 6 A B = = b) { } [ ] 2;3 , 4; 6 A B = =
c) [ ] { } 2;3 , 4; 6 A B = = d) [ ] [ ] 2;3 , 4; 6 A B = =
e) { } { } 1;3 , 4;5; 6 A B = = f) { } [ ] 1; 2 , 3;5 A B = =
g) [ ] { } 1; 2 , 3;5 A B = = h) [ ] [ ] 1; 2 , 3;5 A B = =
Soluie parial:
a) { } { } 2;3 , 4; 6 A B = =
( ) ( ) ( ) ( ) { } 2; 4 , 2; 6 , 3; 4 , 3; 6 A B =

Reprezentarea e format din
patru puncte
b) { } [ ] 2;3 , 4; 6 A B = =
( ) { } { }
, 2;3 i 4 6 A B x y x y =

Reprezentarea e format din
dou segmente paralele cu Ox

c) [ ] { } 2;3 , 4; 6 A B = =
( ) { } { }
, 2 3 i 4;6 A B x y x y =

Reprezentarea e format din
dou segmente paralele cu Oy

d) [ ] [ ] 2;3 , 4; 6 A B = =
( ) { } , 2 3 i 4 6 A B x y x y =

Reprezentarea e format
dintr-un dreptunghi
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

50
Problema 2.1: Spunei n ce cadran sau pe ce ax de coordonate
sunt situate punctele urmtoare:
a) ( ) 2, 1 A a) ( ) 2, 1 B
c) ( ) 2,1 C d) ( ) 2,1 D
e) ( ) 0,1 E f) ( ) 2, 0 F
g) ( ) 0, 1 G h) ( ) 2, 0 H

Problema 2.2: Dai exemple de:
a) un punct A din cadranul I care are abscisa iraional
b) un punct B din cadranul II care are ambele coordonate iraionale
c) un punct C din cadranul III care are suma coordonatelor egal
cu -1
d) un punct D din cadranul IV care are produsul coordonatelor egal
cu -1
e) un punct E de pe axa Ox cu abscisa negativ
f) un punct F de pe axa Ox cu abscisa pozitiv
g) un punct G de pe axa Oy cu ordonata pozitiv
h) un punct H de pe axa Oy cu ordonata negativ

Problema 3: Determinai numrul de funcii : f A B , unde:
a) { } { } 2 , 5 A B = = b) { } { } 2;3 , 4 A B = =
c) { } { } 2 , 5; 6 A B = = d) { } { } 2;3 , 5; 6 A B = =
e) { } { } 2;3; 4 , 5; 6 A B = = f) { } { } 2;3 , 4;5; 6 A B = =
g) { } { } 2;3; 4 , 4;5; 6 A B = = h) { } { } 2;3; 6;8 , 4;5; 6 A B = =

Problema 4: Verificai care din urmtoarele funcii sunt pare sau
impare:
a) ( )
3
: , f f x x = R R ; b) ( ) ( )
3
: 0; , g f x x = R ;
c) ( )
2
: , 1 h h x x = + R R ; d) ( )
2
: , i i x
x

= R R ;
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

51
e) ( )
2
: , 2 j j x
x

= R R ; f) ( )
2007
: , k k x x
+
= R R
g) ( )
2
: , j j x
x

= R R ; h) ( ) : , 2007
x
k k x
+
= R R
Problema 5: Studiai monotonia funciilor urmtoare i determinai
punctul de extrem (minim sau maxim al acestor funcii):
a) ( )
2
1 f x x x = + + b) ( )
2
3 2 f x x x = + +
c) ( )
2
5 6 f x x x = + d) ( )
2
4 4 f x x x = +
e) ( )
2
2 1 f x x x = +

f) ( )
2
2 2 f x x x = +

g) ( )
2
f x x = h) ( )
2
1 f x x = +

Problema 6,7,8: Verificai dac funciile urmtoare sunt monotone:
a) ( ) : , 1 f f x x = + R R ; b) ( ) ( ) : 1; 2 , 1 g g x x = + R ;
c) ( ) ( )
2
: 1; 2 , h h x
x
= R ; d) ( )
2
: , i i x
x

= R R
e) ( ) : , 2 1 f f x x = R R ; f) ( ) ( ) : 1; 2 , 2 1 g g x x = R ;
g) ( ) ( )
2
: 1; 2 ,
1
h h x
x
=

R ; h) ( )
2
2
: ,
1
i i x
x

=
+
R R
Problema 9: tim c funcia : f R R este inversabil.
a) dac ( ) 2 3 f = , calculai

b) dac ( ) 5 1 f = , calculai ( )
1
1 f


c) dac ( ) 2 1 f = , calculai ( )
1
1 f


d) dac ( ) 3 2 f = , calculai ( )
1
2 fProblema 10: Rezolvai ecuaiile:
a) 2 3 5
x x
+ =

b) 3 4 7
x x
+ =

b)
1 1
2
2 3
x x

+ =


c) 0,1 0, 2 0, 005
x x
+ =

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

52
Problema 11,12,13,14,15: Studiai bijectivitatea funciilor
urmtoare i, n caz afirmativ, calculai inversa:
a) ( ) : , 2 1 f f x x = + R R
b) ( ) ( ) ( ) : 1, 3, , 2 1 f f x x = +
c) ( )
2
: , 1 f f x x = + R R
d) [ ) ( )
2
: 0, , f f x x = R
e) ( ] [ ) ( )
2
: , 0 0, , f f x x =
f) ( ] [ ) ( )
2
: , 0 1, , 1 f f x x = +

Problema 17: Scriei forma canonic a urmtoarelor funcii:
a) ( )
2
1 f x x x = + + b) ( )
2
3 2 f x x x = + +
c) ( )
2
5 6 f x x x = + d) ( )
2
4 4 f x x x = +
e) ( )
2
2 1 f x x x = +

f) ( )
2
2 2 f x x x = +

g) ( )
2
f x x = h) ( )
2
1 f x x = +

Problema 18: Descompunei n factori urmtoarele expresii:
a) ( )
2
3 2 E x x x = + b) ( )
2
2 1 E x x x = +
c) ( )
2
6 5 1 E x x x = + d) ( )
2
4 4 1 E x x x = + +
e)
( )
2
2 E x x x = + f)
( )
2
2 E x x x =
g)
( )
2
6 8 E x x x = +

h)
( )
2
12 E x x x =


Problema 20,21: Rezolvai urmtoarele sisteme simetrice:
a)
2
1
x y
xy
+ =

b)
3
2
x y
xy
+ =


c)
2 2
5
3
x y
x y
+ =

+ =


d)
( )
( )
2 3 7
7 9 5
x y xy
x y xy
+ + =

+ =


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

53
e)
3 3
2 2
7
7
x y
x xy y
+ =

+ =f)
3 3
2 2
9
5
x y
x y
+ =

+ =


g)
2 2
1 1 4
3
7
x y
x xy y

+ =

+ =h)
5
2
2 2 4
y x
x y
x xy y

+ =

+ =


Soluie parial:
a)Este un sistem simetric, notm
x y S
xy P
+ =

i folosind ecuaia
ataat este
2 2
1 2
0 2 1 0 1, 1 t St P t t t t + = + = = = 1, 1 x y = =Problema 22: Rezolvai sistemele:
a)
2 2
2 2
1
9
x y
x y
=

+ =

b)
2
2
2x x y
x y
=


c)
2 2
2 2
2 1
2 2
x y
x y
=

+ =

d)
2 2
2 2
2 3
3 4
x y
x y
+ =

+ =


e)
2 2
2
5 1
2 6
x y
x y
=

+ =

f)
2 2
2 2
3 2 4
3 5
x xy y
x xy y
+ =

+ + =


g)
2
2
10
10
x xy y
x xy y
+ + =

+ + =

h)
2 2
2 2
3 2 4
3 3
x xy y
x xy y
+ =

+ =Soluie parial:
a) Este un sistem omogen, notm y tx =
2 2 2
2 2
5 1
6
x t x
x tx
=

+ =

.
mprind cele 2 ecuaii obinem
( )
( )
2 2
2
1,2 2
1 5
1 1 7
6 30 1 ;
1 6 2 15
x t
t t t
x t


= =

+


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

54
Cazul I:
2
2 2 2
1
6 3 12 4
2 2 2
x x
t y x x x = = + = = =
2 1 x y = = , deci soluiile sunt ( ) ( ) ( ) { }
, 2; 1 ; 2;1 x y
Cazul II:
2
2 2
7 7 7
6 8 90
15 15 15
x x
t y x x = = = =
2
45 3 5 7 3 5
4 2 15 2
x x y = = =


Problema 24: Verificai inegalitatea mediilor n cazul numerelor
urmtoare:
a) 3 2 x = + , 3 2 y = b) 5 2, 5 2 x y = + = ;
c)
1
2
x = ,
1
3
y = ; d)
( ) 0, 3 x = ,
1
3
y =
e)
1
2
x = , 1 b = ; f) 0, 3 x = ,
1
3
y =
g)
1
2
x = , 0 b = ; h)
1
4
x = ,
1
2
y =

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

55
Capitolul 8
Mulimi de numere
Problema 1. Calculai:
a) 4 b)
4
16 ; c)
5
32 ;
d)
6
64 ; e)
3
64 ; f)
3
256 ;
g)
4
1024 ; h)
6
64 ; i)
5
128 ;

Problema 2.1: Calculai:
a)
3
6 3 2 3 4
16 3
3 2 2


; b)
12 3
3 4 3 2
5 3
15 5 3


;
c)
5 4 2 10
3 7 63 : 21 ; d)
3 3
2 4 2 2 8 ;
e) 2 8 8 2 ; f)
12
1
4 3 3
5 5 5 5 5

;

Problema 2.2: Determinai mulimea valorilor reale ale lui x pentru
care au sens urmtoarele expresii, adic determinai intervalul de
condiii:
a)
4
1 2 x x = b)
3
1 2 x x =
c)
6
x x = d)
5
1 2 x x + =
e)
2
6
1
3 2
2
x
x x
x
+
= +

f)
2
6
1
3 2
2
x
x x
x
+
= + +
+

g)
2
5
1
3 2
2
x
x x
x
+
= + +
+
h)
6
2
1
2
3 2
x
x
x x
+
= +
+ +


Problema 3: Comparai urmtoarele numere reale :
a)
3 4 12
6, 4, 280 a b c = = =
b)
3 4
2, 7, 10 a b c = = =
c)
3 4
2, 3, 100 a b c = = =
d)
5 10
100, 20, 1000 a b c = = =

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

56
Problema 4: Rezolvai:
a) 1 3 1 x x + = b)

1 3 1 x x + = +
c) 16 4 x x + = d)

3
1 2 x + =

e)
3 3 2
3 1 1 x x x + = f)

3 3
3 1 1 x x x + + = +

g) 2 3 1 1 x x + + = h) 3 4 4 2 x x x + + =
i)
3
2 1 1 x x + = j)
3 3
5 7 5 12 1 x x + =

Problema 5.1: Calculai:
a)
( )
1
2 5 7 4
8 : 2 2 2

b) ( ) ( )
2
2
3
3
3 9

c)
( )
{ }
1
2 3 12 8 2 2 5 7 4 4 4
4 2 2 2 : 2 4 8 : 2 2 2 2 : 2


+d)
( )
{ }
1
2 3 12 8 3 2 4 3 7 4 4 4
3 3 9 3 : 3 9 : 27 9 3 3 3 3 : 3


+e)
( )
{ }
1
2 3 12 3 3 2 8 3 7 4 4 4
5 5 5 5 :125 25 : 5 5 25 5 5 5 : 5


+
f)
( ) ( )
( )
2
2
3
3
3 6
3 9
5
2 4
8 : 2
:
2
2 2

g)

( ) ( )
( )
2
2
3
3
3 6
3 9
5
3 9
27 : 3
:
3
3 3Problema 5.2: Comparai:
a)
5
2 cu
7
2 ; b) ( )
5
0, 2 cu ( )
7
0, 2 ;
c)
( )
5
2 cu
( )
7
8 ; d)
( )
5
2

cu
( )
7
8

;
e)
5
2
1

cu
7
2
1

f)
5
5
3

cu
7
5
3


g)
5
1
4cu
7
2
1

h)
5
3
5cu
7
3
5


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

57
Problema 6: Folosind proprietile radicalilor, calculai:
a)
4 4 4
12 3 : 36 b)
4 4 4
12 : 3 : 4
c)
4
4 4
12
3 : 36

d)
4
4 4
36
3 : 12

e)
4 4
12 3 : 6

f)
4 8
12 3 : 6

g)
4
12 3 : 6

h)
8 4
12 3 : 6


Problema 7: Calculai:
a) 2 3 2 3; + + b) 3 2 2 3 2 2; + +
c) 8 3 7 8 3 7 + ; d) 9 4 5 9 4 5 + +

Problema 8: Raionalizai numitorii fraciilor urmtoare :
a)
1
2
b)
1
5

c)
1
3 2
d)
1
2 5

e)
3
1
5
f)
3 2
1
5

g)
7 2
1
3
h)
7 5
1
3

i)
1
2 3 +
j)
1
2 3

k)
1
2 3 +
l)
1
2 3

m)
3 3
1
5 3 +
n)
3 3
1
5 3

q)
3
1
5 3 +
r)
3
1
5 3

Problema 9: Nu exist :
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

58
Problema 10: Calculai :
a)
2
log 8; b)
3
log 1;
c)
2
1
log
64
; d) 16 log
2
1
;
e)
4
log 0, 25 ; f)
4
log 0,125
g) lg100 ; h) lg 0, 001
i)
3
ln e ; j)
2
ln e

Problema 11: Determinai valorile lui x pentru care sunt definii
logaritmii:
a) ( )
3
log 4 x ; b) ( )
3
log 1 x + ;
c)
( ) log 1
x
x + ; d)
( )
1
log 2
x
x
+


e)
( )
2
3
log 3 2 x x + ; f)
( )
2
0,3
log 4 4 x x + ;
g)
2
4 2
1
2
log
2 7 3
x
x
x x
x x

+
+
+
h)
( )
2
1
2 1
log 2
x
x
x x


i) ( )
1 1
2 3
log log 1 x

+


j)
( ) ( )
1 2
2
log log 1 x +


Problema 12.1: Calculai :
a)
2
log 1 ; b)
2
log 2 ;
c)
6 6
log 3 log 2 + ; d)
6 6
log 12 log 2 ;
e)
6 6
log 27 log 8 + ; f)
2 2
log 60 log 15 ;
g)
2
log 16 ; h)
4
3
log 27 ;
i)
8
log 2 ; j)
9
log 27 ;
k)
3 5
2
16 log ; l) ( )
3
2
4
25 , 0 log ;
m)
4
3
27 log ; n)
5
2
64 log ;
o)
3
log 10
3 p)
2
log 5
4
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

59
q)
2 2 2 2
log 2 log 2 2 log 2 2 2 log 2 2 2 + + + + + + +
r)
6 5
2 4 2
5
log 2 6log 2 2 log 2 2
2
+ + +
s) ( ) ( ) 6 8
1 1
log 5 log 7
25 49 +
Soluie parial:
r)
6 5
2 4 2
5
log 2 6log 2 2 log 2 2
2
+ + + =
( ) ( ) 2 2 2
1 1 1 5 1
log 2 6 log 2 2 log 2 2
2 6 2 2 5
+ + + =
( ) ( ) 2 2 2
1 1 1
log 2 log 2 2 log 2 2
2 2 2
+ + + =
( )( ) ( ) ( )
( )
2 2
1 1 1
log 2 2 2 2 2 log 2 2 2 1
2 2 2
+ = = =


Problema 12.2: Logaritmai n baza ( ) { } 0, \ 1 b expresiile:
a)
3 2
E x y = b)
3 2
4
E x y =
c)
3 2 4
E x y =

d)
3 2 4
5
E x y =

e)
5
6
x y
E
xy
= f)
5
6
E x y xy =
g)
6
2
3
3
5
4
y
E x
x z

=


h)
6
2
3
3
5
4
y
E x
x z

=
Problema 12.3: tiind c
2 2 2
log 3 , log 5 , log 7 a b c = = = ,
exprimai n funcie de , , a b c urmtoarele numere reale:
a)
3
log 2 b)
3
log 4
c)
3
log 5 d)
3
log 6
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

60
e)
3
log 7 f)
3
log 8
g)
5
log 7 h)
7
log 5

Problema 13: Rezolvai urmtoarele ecuaii:
a) 4 3 2 2 0
x x
+ = b) 9 3 6 0
x x
=
c) 16 4 2 10 =
x x
d)
x x x
5 4 3 = +
e) ) 3 2 ( log ) 1 ( log
2 2
= + x x f) 2 4 log
1
=
+ x

g) x x lg 5 lg 6 1
2
= + h) 2 lg lg
2
= x xw
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

61
Capitolul 9
Combinatoric

Problema 1: Rezolvai urmtoarele ecuaii:
a)
( 3)!
30;
( 1)!
n
n
+
=
+
b)
3 ! 1
;
( 2)! 4
n
n

=
+

c)
(2 1)!
42;
(2 1)!
n
n
+
=

d)
! ( 1)! 8
;
( 1)! 7
n n
n
+ +
=
+


Problema 2: Nu exist:

Problema 3,4,5: Rezolvai urmtoarele ecuaii:
a)
6 4 4
24 11 ;
x x x
A x C A = b)
2 2
1
2 30;
x x
A A
+
+ =
c)
3 2 3
3 3 3 2
4 ;
x
x x
C A

+ +
= d)
2 2 2 2
1 1
240;
x x x x
A C A C
+ +
+ =
e)
8 4
4
16 57 ;
x x
C A
+
= f)
1 2 2
1
2 3 13.
x x x
C C C
+
+ + =

Problema 3,4,5: Rezolvai urmtoarele ecuaii:
a)
6 4 4
24 11 ;
x x x
A x C A = b)
2 2
1
2 30;
x x
A A
+
+ =
c)
3 2 3
3 3 3 2
4 ;
x
x x
C A

+ +
= d)
2 2 2 2
1 1
240;
x x x x
A C A C
+ +
+ =
e)
8 4
4
16 57 ;
x x
C A
+
= f)
1 2 2
1
2 3 13.
x x x
C C C
+
+ + =

Problema 6:
a) Determinai numrul de funcii: { } { } : 1, 2, 3 4, 5 f
b) Determinai numrul de funcii injective : { } { } : 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 f
c) Determinai numrul de funcii surjective : { } { } : 1, 2, 3 4, 5 f
d) Determinai numrul de funcii: { } { } : 1, 2, 3 4, 5, 4 f
e) Determinai numrul de funcii injective : { } { } : 1, 2, 3 4, 5, 6 f
f) Determinai numrul de funcii surjective : { } { } : 1, 2, 3 4, 5, 6 f

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

62
Problema 7: Demonstrai egalitile :
a)
1 2 3 1
2 3 ... 2 ;
n n
n n n n
C C C nC n

+ + + + =
b)
9 9 9 9 10
9 10 11 19 20
... ; C C C C C + + + + =

Problema 8: Scriei desfurat, folosind binomul lui Newton :
a)
2
1
2 ;
3

+


b) ( )
3
2 ; x
c)
4
3
1
; x
x

+


d)
3
3 2
1
; x
x

+
Problema 9: Care este al aselea termen al fiecreia din dezvoltrile
urmtoare?
a)
8
1
; x x
x

+


b)
12
1
3 ; x
x
c)
10
2
;
2
x y
y x

+


d)
11
1
1 ;
3

+
Problema 10,11: Determinai rangul celui mai mare termen al fiecreia
din dezvoltrile urmtoare:
a)
100
1 2
;
2 3

+


b)
80
1 3
;
4 4

+


c)
100
3 2
;
2 3

+


d)
40
1 4
;
5 5

+
Problema 12: Gsii ci termeni raionali i ci iraionali are fiecare
din urmtoarele dezvoltri :
a)
( )
30
1 3 ; + b)
( )
40
3
2 3 ; +
c)
( )
60
4
2 2 ; + d)
( )
50
3 5
2 3 ; +
e)
( )
25
4
5 4 ; + f)
100
4
1
4 .
2

+w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

63
Problema 12: Gsii ci termeni raionali i ci iraionali are fiecare
din urmtoarele dezvoltri :
a)
( )
30
1 3 ; + b)
( )
40
3
2 3 ; +
c)
( )
60
4
2 2 ; + d)
( )
50
3 5
2 3 ; +
e)
( )
25
4
5 4 ; + f)
100
4
1
4 .
2

+
Problema 13:
a) Gsii termenul care l conine pe
3
x n dezvoltarea
( )
9
2 . x y +
b) Gsii termenul care l conine pe
8
x n dezvoltarea
( )
20
4
. x x +
c) Gsii termenul care l conine pe
1
x
n dezvoltarea
18
3
4
4
.
3
x
x

+
d) Determinai termenul din dezvoltarea
17
3
x y
y x

+


n care x i y
au puteri egale.

Problema 14: Calculai:
a)
0 1 2 8
8 8 8 8
... C C C C + + +
b)
0 1 2 8
8 8 8 8
... C C C C + +
c)
0 2 4 8
8 8 8 8
... C C C C + + +
d)
1 3 5 7
8 8 8 8
... C C C C + + +Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

64

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

65
Capitolul 10
Permutri

Problema 1:

Precizai aN pentru care urmtoarele tablouri sunt
permutri :
a)
1 2 3 4
1 4 3 ab)
1 2 3 4
2 4 1 a
c)
1 2 3
3 4 1 2
a


d)
1 3 4
2 4 1 3
ae)
1 2 3 4 5
5 4 3 1 af)
1 2 3 4 5
2 3 4 5 a

Problema 2:

Calculai inversele urmtoarelor permutri:
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
4 2 1 3 2 3 1 4 3 2 4 1


= = =1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
4 3 2 1 4 3 1 2 1 3 4 2


= = =
Problema 3:

n mulimea
4
S a permutrilor de gradul 4 fie
permutrile:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
, , ,
4 2 1 3 2 3 1 4 3 2 4 1 1 2 3 4
e

= = = =


Verificai dac:
a) e e = b) e e =
c) = d) =
e) = f) =

g)
1 1
e

= = h)
1 1
e

= =

i) ( ) ( ) = j) ( ) ( ) =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

66
Problema 4:

S se determine numrul inversiunilor fiecreia dintre
urmtoarele permutri din
5
: S

a)
1 2 3 4 5
;
1 3 5 2 4


=


b)
1 2 3 4 5
;
4 3 5 1 2


=c)
1 2 3 4 5
;
2 4 5 1 3


=


d)
1 2 3 4 5
;
3 2 5 1 4


=e)
1 2 3 4 5
;
5 3 1 2 4


=


f)
1 2 3 4 5
4 5 1 3 2


=
Problema 5: S se determine care din urmtoarele permutri din
6
S sunt pare i care sunt impare:

a)
1 2 3 4 5 6
3 2 5 6 1 4


=


b)
1 2 3 4 5 6
5 2 4 6 1 3


=c)
1 2 3 4 5 6
1 2 5 6 3 4


=


d)
1 2 3 4 5 6
2 6 5 3 4 1


=e)
1 2 3 4 5 6
6 4 5 3 1 2


=


f)
1 2 3 4 5 6
.
4 6 1 5 3 2


=


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

67
Capitolul 11
Matrice

Problema 1,2:

Nu exist:

Problema 3:

Calculai transpusa urmtoarelor matrici:
( ) 1 2 4 A = ,
4
3
6
B


=


,
1 2 3
0 4 5
0 0 0
C


=,
7 0 0
2 0 1
0 3 0
D


=,
3 4
7 6
1 9
E


=,
1 0 0
3 1 0
2 1 1
F


=


,
1 0 0
0 2 0
0 0 5
G


=,
4 1 2
2 3 5
H

=
Problema 4:

S se determine numerele reale x, y astfel nct s
avem A B = n fiecare dintre cazurile urmtoare :
a)
1 4
2 3 2 3
x y
=b)
2 3 2
, ;
6 5 6
x
A B
y

= =c)
1 1 3
1 3 3
x y y
x y x y y
+
=

+


d)
2
3 2 2
, ;
2
x y x
A B
x y x x
+
= =
Problema 7: S se determine matricea C A B = n fiecare dintre
urmtoarele cazuri :
a)
1 2 2 1
, ;
3 0 3 1
A B

= =


b)
3 1 1 0
, .
3 0 2 1
A B

= =
c)
1 0 2 3
, ;
3 1 1 1
A B

= =


d)
1 1 1 4
, .
5 2 2 1
A B

= =
e)
1 1 2 1 3 1
0 1 1 , 0 1 1 .
0 0 1 0 0 1
A B


= =
1 1 0 1 0 1
) 0 1 0 , 0 1 0
0 1 2 1 0 0
f A B


= =Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

68
Problema 8,9: Calculai
n
A prin toate metodele posibile dintre:
intuirea regulii, binomul lui Newton i iruri:

a)
1 0
1 2
A

=


b)
1 2
0 1
A

=c)
1 0
1 1
A

=


d)
1 0
1 0
A

=e)
1 1 2
0 1 1
0 0 1
A


=
f)
1 1 0
0 1 1
0 0 1
A


=
g)
1 0 2
0 1 0
0 0 1
A


=
h)
1 0 0
1 1 0
2 1 1
A


=
Soluie parial:
a)metoda I:
calculm

=
8 7
0 1
;
4 3
0 1
3 2
A A i unii dintre noi intuiesc c

=
n n
n
A
2 1 2
0 1
.Artm prin inducie matematic acest lucru.
I. ( )
1
1 0
1 :
2 1 2
P A

=


adevrat
II. Presupunem ( ) P k adevrat ( ) ( ) ? 1 P k + adevrat, unde
( )
1 0
:
2 1 2
k
k k
P k A

=( )
1
1 1
1 0
1 :
2 1 2
k
k k
P k A
+
+ +

+ =tim c:
1
1 0 1 0 1 0
1 2 2 1 2 2 1 2
k k
d
k k k k
A A A
+

= =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

69
1
1 1
1 0
( 1)
2 1 2
k
k k
A P k
+
+ +

= +


adevrat ( ) P n adevrat, n N
metoda II:
Fie

= =
1 1
0 0
2
B I A B B B =

=
1 1
0 0
1 1
0 0
1 1
0 0
2

deci 1 , = k B B
k 0 0 1
2
( ) ...
n n n n
n n n
A I B C B C B C B = + = + + +

=
+ + + + = + =
n
k
n
n n n
k
n
n
C C C B I C B I A
1
2 1
2 2
) ... (
) ... (
0 2 1 0
2 n
n
n n n n
n
C C C C C B I A + + + + + =
) 1 2 (
2
+ =
n n
B I A

=
1 2 1 2
0 0
1 0
0 1
n n
n
A

=
n n
n
A
2 1 2
0 1

Se arat apoi prin inducie ca la metoda I.
e) .
1 0 0
1 1 0
2 1 1

= A Calculm
3 2
, A A i obinem

=
1 0 0
3 1 0
9 3 1
,
1 0 0
2 1 0
5 2 1
3 2
A A i nu putem intui forma general
pentru
n
A (cel puin eu nu o intuiesc). Folosim metoda II, binomul
lui Newton
3
0 1 2
0 0 1
0 0 0
B A I B


= =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

70
Calculm

=
0 0 0
0 0 0
1 0 0
2
B i
3
3
O B =
Din + = + =
n n
B I A B I A ) (
3 3
putem aplica binomul lui
Newton cci
3 3
BI B I = ,deci
n n
n n n n
n
B C B C B C I C A + + + + =
2 2 1
3
0

Cum 3 ,
3 3
3
= = k O B O B
k 0 1 2 2
3
n
n n n
A C I C B C B = + +
2
3
( 1)
1
2
n
n n
A I n B B

= + +

+
=
1 0 0
1 0
2
3
1
2
n
n n
n
A
n

Se arat apoi prin inducie.

Problema 10: S se calculeze matricea ( ) f A n fiecare dintre
cazurile urmtoare :
a)
2 1
, ( ) 2 ;
1 3
A f x x

= =b)
2 1
, ( ) 2 1;
1 3
A f x x

= = +c)
2
2 1
, ( ) 2 2;
1 3
A f x x x

= = +d)
3 2
2 1
, ( ) 3 2 5;
1 3
A f x x x x

= =e)
2
1 1 0
0 1 1 , ( ) 2 ;
0 0 1
A f x x x


= =


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

71
Problema 11:
a)Artai c
2
( ), A M C A verific relaia:
2 2
2
) det( ) ( O I A A A tr A = + ,unde
11 22
( ) tr A a a = + .
b)Determinai matricile
2
( ) X M C cu det( ) 0 X = i care verific
relaia
3 2
2 2
3
2 2
X X

=.
c)Determinai matricile , ,
n n n
A B C dac
1 2 2 1 2 1
, , .
3 6 8 4 8 4
A B C

= = =
Soluie parial:
a)
2
2
2
a b a b a b a bc ab bd
A A
c d c d c d ac cd bc d
+ +
= = =

+ +


( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
a d a a d b
tr A a d tr A A
a d c a d d
+ +
= + =

+ +


.
0
0
det det
2

= =
bc ad
bc ad
I A bc ad A
nlocuind n relaie obinem:
2 2
2
2 2
0
0
ad bc a bc ab bd a ad ab bd
O
ad bc ac cd bc d ac cd ad d
+ + + +
+ =

+ + + +


adic relaia cerut .
b)
2
( ) X M C X verific relaia de la punctul a)
2
2 2
( ) det( ) X tr X X X I O + =
Dar ,
2
det( ) 0 ( ) . X X tr X X = = Fie
2
( )
a b
X tr X ad bc t X t X
c d

= = = =


R | X
3 2 2
X tX t t X t X = = = .Cum
3 2
2 2
3
2 2
X X

=
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

72
2
2 2
( )
2 2
t t X

=( ) 2 .
a a
X tr X a
a a

= =Deci,
2 3 2
2 2
(4 2 ) 4 2 2
2 2
a a
a a a a
a a

= =|:2
3 2
1 2 3
1
2 1 0 1;
2
a a x x x + = = = =

cu Horner
1 1
1 1
X

=


respectiv
1 1
2 2
.
1 1
2 2
X=

Problema 12: a) Fie
a b
A
b a

=


, , , 0 a b b R . Artai c dac
( )
2
X M R verific AX XA = , atunci
u v
X
v u

=


;
b) Fie
0 1
1 0
A

=


. Artai c dac ( )
2
X M R verific
AX XA = , atunci
a b
X
b a

=


;
c) Fie
0 0
1 0
A

=


. Artai c dac ( )
2
X M R verific AX XA = ,
atunci
0 x
X
y x

=


;
d) Fie
1 0
0 0
A

=


. Artai c dac ( )
2
X M R verific AX XA = ,
atunci
0
0
a
X
b

=


;

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

73
Capitolul 12
Determinani

Problema 1: Calculai cu ajutorul formulelor de calcul urmtorii
determinani de ordin 3:
a)
a b c
d e f
g h i
b)
b c a
d a b
e c f

c)
a d c
d a a
a d d
d)
a c c
a c a
a c a

e)
2 1 0
3 2 1
0 2 1
f)
2 1 0
1 2 1
0 2 1


g)
2 1 0
4 5 1
0 2 1

h)
2 1 0
3 2 1
0 2 1

Problema 2: Fie matricea
2 3 4
1 2 3
3 1 2
A


=. Calculai minorii i
complemenii algebrici asociai urmtoarelor elemente:
a)
11
a b)
32
a
c)
13
a d)
22
a
e)
12
a f)
21
a
g)
23
a h)
31
aLucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

74
Problema 3: Dac
i h g
f e d
c b a
= 2 = , calculai:
a)
1
a b c
g h i
d e f
= ; b)
2
b a c
h g i
e d g
=
c)
3
b h e
a g d
c i g
= ; d) =
4
3 3 3 a b c
d e f
g h i

e)
5
3 3 3
3 3 3
3 3 3
a b c
d e f
g h i
= ; f) =
6
cd ce cf
d e f
g h i

g)
7
2 3 2 3 2 3
a b c
a g b h c i
g h i
= + + + ;
h)
i h g
x
f
x
e
x
d
c b a
i h g
f
x
e
x
d
x
c b a
2
2
2
2
2
2
2 2 2
8
+ =
i)
9
a b c
d e f
a d g b e h c f i
=
+ + + + + +

Soluie parial:
a)
1


se obine din

prin inversarea
2
l cu
3
l
1 1
2 = =

b)
2


se obine din
1


prin inversarea
1
c cu
2
c
2 1 2
2 = =

c)
3


are ca matrice traspusa matricii lui
2 3 2 3
2 = = e
obine din
1


prin inversarea
1
c cu
2
c
2 1 2
2 = =

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

75
d)Scond factor comun de pe prima linie pe 3
4
3 6 = =

e) 54 2 27 3 3 3
5 1 5
= = =
f)
0
6
= =
i h g
f e d
f e d
c
cci are dou linii identice
g)
7
se descompune n sum de doi determinani astfel:
0 3 2 3 3 3 2 2 2
7
= + = + =
i h g
i h g
c b a
i h g
c b a
c b a
i h g
i h g
c b a
i h g
c b a
c b a
,
cci fiecare din cei doi determinani are cte dou linii identice
h)Adunnd cei doi determinani obinem 2
8 8
= = =
i h g
f e d
c b a

i) 2 0 0
9 9
= + + = + + =
i h g
f e d
c b a
f e d
f e d
c b a
c b a
f e d
c b a

Problema 4: Calculai determinantul
1 1 2 1
1 3 4 0
1 1 0 0
2 1 3 0

prin
dezvoltare dup linia sau coloana indicat n ficare caz:
a) dezvoltare dup linia 1;
b) dezvoltare dup linia 2;
c) dezvoltare dup linia 3;
d) dezvoltare dup linia 4;Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

76
Problema 5: Calculai prin formare de zerouri urmtorii
determinani:
a)
2 1 0
3 2 1
0 2 1
b)
2 1 0
1 2 1
0 2 1


c)
1 1 2 1
1 3 4 0
1 1 0 0
2 1 3 0

d)
1 1 2 1
1 0 4 0
1 1 0 0
2 1 3 0Problema 6: Calculai urmtorii determinani, scriiind rezultatul
sub form de produs:
a)
1
2 2 2
1 1 1
a b c
a b c
=
b)
2 2 2 2 2
3 3 3 3
1 1 1 1
a b c d
a b c d
a b c d
=
c)
2 2
3
2 2
2
2
2
a b a b
a b ab a b
a b a b ab

= +
+

d)
4
2 2 2 2 2 2
b c c a a b
b c c a a b
b c c a a b

= + + +
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

77
Soluie parial:
a)
2 2 2
1
1 1 1
c b a
c b a = . Efectund
2 1 3 1
, c c c c obinem

) )( ( ) )( (
0 0 1 0 0 1
2 2 2 2 2 2
1
a c a c a b a b a
a c a b a
a c a b a
a c a b a
+ +
=

=

Dezvoltnd dup
1 1
( )( ) ( )( )
b a c a
l
b a b a c a c a

=
+ +

Dnd factor comun
1
c pe ( ) b a

i din
3
c

pe ( ) c a
) ( ) (
1 1
) )( (
1
a c a b
a c a b
+ +
=
) )( )( (
1
a b a c a c a b + =
) )( )( (
1
b c a c a b =
b) Analog pentru
2
, vom efectua:
E1)
2 1 3 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3
1 0 0 0
; ;
a b a c a d a
C C C C C C
a b a c a d a
a b a c a d a

=E2) Dezvoltm dupa prima linie i descompunem
2 2 3 3 2 2
( )( ), ( )( ) x y x y x y x y x y x xy y = + = + +
) )( ( ) )( ( ) )( (
) )( ( ) )( ( ) )( (
2 2 2 2 2 2
2
a da d a d a ca c a c a ba b a b
a d a d a c a c a b a b
a d a c a b
+ + + + + +
+ + +

=
E3)Dm factor comun la
1
C pe ( ) b a , la
2
C pe ( ) c a , la

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

78
pe ( ) d a
2
2 2 2 2 2 2
1 1 1
( )( )( ) b a c a d a b a c a d a
b ba a c ca a d da a
= + + + =
+ + + + + +

3
( )( )( ) b a c a d a =
E4)La
3
facem
ba b da d ba b ca c a ba b
b d b c a b C C C C
+ + + +
+ =
2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 2
0 0 1
;
E5)Dezvoltnd dup prima linie
3
( )( ) ( ) ( )( ) ( )
c b d b
c b c b a c b d b d b a d b

=
+ + + +
3
( )( ) ( )( )
c b d b
c b c b a d b d b a

=
+ + + +

E6)Dm factor la
1
C pe ( ) c b la
2
C pe ( ) d b
3
1 1
( )( ) c b d b
c b a d b a
=
+ + + +

3 3
( )( )( ) ( )( )( ) c b d b d b a c b a c b d b d c = + + =
2
( )( )( )( )( )( ) b a c a d a c b d b d c =
c)
ab b a b a
b a ab b a
b a b a
2
2
2
2 2
2 2
1
+
+

=
E1) Adunm
2
2 3 3
2 2 2
2 2( )
2 ( )
( )
a b a b
C C a b ab a b
a b a b a b

+ =
+

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

79
E2)Dm factor comun la
3
C pe ( ) a b
0 2
2 2
) (
1
2 2
1
=
+


=
b a b a b a
b a ab b a
b a
b a cci are
1 3
C C = .
2 2 2 2 2 2
2
_
b a a c c b
b a a c c b
b a a c c b

+ +

=
E1)Adunm
2 3
C C + la
1
C
4
2 2 2 2
0
2( )
0
c a a b
a b c c a a b
c a a b

= + + + +


E2)Descompunem dup
1 4
2( )
( )( ) ( )( )
c a a b
C a b c
c a c a a b a b

= + +
+ +

E3)Dm factor comun la
2
C pe ( ) c a la
3
C pe ( ) a b
4
1 1
2( )( )( ) a b c c a a b
c a a b
= + +
+ +

4
2( )( )( )( ) a b c c a a b a b c a = + + +
4
2( )( )( )( ) a b c c a a b b c = + +


Problema 7: Calculai urmtorii determinani Vandermonde:
a)
2 2 2
1 1 1
a b c
a b c
b)
2 2 2
4 4 4
1 1 1
a b c
a b c


c)
1 1 1
2 3 4
4 9 16
d)
1 1 1
1 2 3
1 4 9

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

80
e)
2 2 2 2
3 3 3 3
1 1 1 1
a b c d
a b c d
a b c d
f)
2 2 2 2
4 4 4 4
8 8 8 8
1 1 1 1
a b c d
a b c d
a b c d

g)
1 1 1 1
1 2 3 1
1 4 9 1
1 8 27 1

h)
1 1 1 1
1 1 2 2
1 1 4 4
1 1 8 8
Problema 8: Calculai rang A pentru :
a)
1 4
2 3
A

=


b)
1 4
2 8
A

=
c)
0 0
0 0
A

=


d) ( ) 3 A =
e)

=
1 1 1
0 1 2
1 1 1
A ; f)

=
4 1 2 2
2 1 1 1
2 0 1 2
2 1 1 1
A
g)

=
0 4 1 2 2
0 2 1 1 1
0 2 0 1 2
1 4 1 2 1
A ;

h)
1 2 1 2 3
2 4 3 6 9
3 6 9 18 27
4 12 27 54 81
A=;


Soluie parial:
a)
( )
2,2
2 A M rangA C . Deoarece A

este matrice ptratic,
calculm det 1 0 2 1 0 2 2 0 2 A rangA = + + + = = ;
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

81
g)

=
0 4 1 2 2
0 2 1 1 1
0 2 0 1 2
1 4 1 2 1
A . Din
( ) { }
4,5
min 4; 5 A M rangA C
4 rangA . Cum A nu e ptratic, nu putem calculadet A.
Fie minorul 2 0 4
2 2
1 1
=

= rangA .
Bordm cu 0 5
1 2 2
1 1 1
0 1 2
2 3
= l si C 3 rangA
Bordam cu
1
L i
4
C
1 2 1 4
2 1 0 2
0
1 1 1 2
2 2 1 4

=

, cci dac din
4
C dm
factor comun pe 2 obinem
2
C i
4
C

identice .
Acest lucru nu este suficient pentru a demonstra c 3 rangA = , ar
trebui ca toi minorii de ordin 4 obinui prin bordare s fie nuli.
Aadar, bordm altfel, adaug
1 5
i l c
( )
1 4
1 2 1 1
2 1 0
2 1 0 0
1 1 1 1 5 0 4
1 1 1 0
2 2 1
2 2 1 0
rangA
+

= = =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

82
Problema 9: Verificai dac matricile A i B verific relaiile:
3
A B I = i
3
B A I = . Ce putei deduce din aceste relaii?
a)
2 1
1 2
; ;
3 1
3 4
2 2
A B= =
b)
7 2
1 2
5 5
; ;
1 7 1 1
5 5
A B= =c)
0 1
3 4
; ;
1 3
1 0
4 4
A B= =

Problema 10: S se precizeze care dintre urmtoarele matrice
nesingular i, dac e cazul, s se determine inversa :
a)
2 3
;
1 0
A

=


b)
1 1
2 2 ;
1 2
B


=
c)
2 3
;
4 6
C

=


d)
1 1 1
2 1 0
1 1 1
D


=e)
1 1 2
2 2 4 ;
3 2 1
E


=f)
1 2 3
2 3 1 .
3 1 2
F


=
g)
2 1 1
1 2 1 ;
2 0 2
G


=h)
2 1 1
1 2 0 ;
2 0 0
H


=


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

83
Soluie parial:
d) 0 2 2 0 1 2 0 1 det = + + + = A
1
, A

unde
1
1
det
A A
A

=

Calculm matricea adjunct

A
1 2 1
1 1 1
1 0 1
t
A


=


deci
* * *
11 12 13
* * *
21 22 23
* * *
31 32 33
a a a
A a a a
a a a=unde
*
, .
( 1)
i j
i j i j
a d
+
= , gsii din
t
A
* 1 1
1,1
1 1
( 1) 1
0 1
a
+

= = ,
* 1 2
1,2
1 1
( 1) 0
1 1
a
+

= =

.
Continund procedeul obinem
*
1 0 1
2 2 2
3 2 1
A


=
.
1
1 1
0
1 0 1
2 2
1
2 2 2 1 1 1
2
3 2 1 3 1
1
2 2
A


= =.
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

84

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

85
Capitolul 13
Sisteme de ecuaii liniare


Problema 2: S se rezolve, folosind metoda lui Cramer, sistemele:
a)
2 4
3 2 6
2 3 4 9
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =

b)
2 3 3
2 3 3;
3 2
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =


c)
3 2 1
2 3
2 3
x y z
x y z
x y z
+ =

+ + =

+ + =

d)
2 3
3 4 9;
3 2 2 5
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ =

+ + =


e)
2 3
2 3 1;
3 4
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ =

+ + =

f)
2 4
2 5 .
3 2 7
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ =

+ + =


Soluie parial:
a)A=

4 3 2
2 3 1
1 1 2
. det A= 4 12 6 3 4 24 + + det A=9
Sistemul se poate rezolva cu regula lui Cramer

x
= 9 24 24 27 18 18 48
4 3 9
2 3 6
1 1 4
= + + =
Analog
y 9
4 9 2
2 6 1
1 4 2
= = , z 9
9 3 2
6 3 1
4 1 2
= =
A
x
x
det

= =
1,
A
y
y
det

=
=1,
A
z
z
det

=
=1.

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

86
Problema 3. Rezolvai sistemele :
a)
2 4
3 6
4 2 2 10
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =

b)
2 4
3 6
4 2 2 8
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =


c)
2 5
3 6
4 2 2 9
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + =

+ + + =

+ + + =

d)

= +
= +
= +
= +
4 3
5 3 2
4 3
3 2
y x
y x
y x
y x

e)

= +
= +
= +
= +
3 3
5 3 2
4 3
3 2
y x
y x
y x
y x
f)
2 3 3
2 4 1
.
2 0
2 2 4
x y y
x y z
x y z
x y z
+ =

+ =

+ =

+ =


g)
2 3 5
2 1 ;
3 4 2 5
x y z t
x y z
x y z t
+ + =

+ + =

+ + + =

h)
2 4
2 3 7;
2 3 4
x y z
x y z t
x y z t
+ + =

+ + + =

+ + =


Soluie parial:
a)A=

2 2 4
1 3 1
1 1 2
, detA= 0 cci are l
1
i l
3
proporionale.
Calculm rang A
= = 0 5 1 6
3 1
1 2
rang A 2 .Deoarece det A=0rang A=2
i 5
3 1
1 2
= =
p
este minorul principal.
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

87
Calculm toi minorii caracteristici:
= + + = = 0 10 10 24 48 24 8 60
10 2 4
6 3 1
4 1 2
c c
siste-
mul este incompatibil.
b)

=
2 2 4
1 3 1
1 1 2
A . det A=0 cci are
1
l si
3
l proporionale
calculam rang A i analog exemplului anterior rang A=2,
0 5
3 1
1 2
= =
p
este minorul principal.
Avem un singur minor caracteristic 0
8 2 4
6 3 1
4 1 2
= =
c
cci are
1
l i
3
l proporionalesistemul este compatibil. Notm cu z =
necunoscuta secundar iar x,y sunt necunoscute principale .
Sistemul devine:

= +
= +
) 2 ( | 6 3
4 2

y x
y x
.
Prin adunare obinem:
8
5 8
5
y y


= + = . nlocuind 6 3 x y =
24 3
6
5
x


=
30 5 24 3 6 2
5 5
x x
+
= = .
Soluia sistemului este

z
y
x
5
8
5
2 6

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

88
c)

=
1 2 2 4
1 1 3 1
1 1 1 2
A . A nu e ptratic deci calculm rang A
2 1
6 1 5 0
1 3
= = rang A 2 .
Bordm
2 2 4
1 3 1
1 1 2
=0 cci
1
l si
3
l sunt proporionale.
Deoarece
2 1 1
1 3 1
4 2 1
= 6+4+21241= 5 0 rang A 3
Deoarece nu exist minori de ordinul 4 rezult ca rang A=3 .
Nu exist minori caracteristici, deci sistemul e compatibil cu x,y,z
necunoscute principale si t necunoscuta secundara. Notm t =
Sistemul devine
2 5
3 6
4 2 2 9
x y z
x y z
x y z

+ + =

+ + =

+ + =


2 2 9
1 3 6
1 1 5

=
x
,
2 9 4
1 6 1
1 5 2

=
y
si

=
9 2 4
6 3 1
5 1 2
z

soluiile sistemului sunt :
x
p
x

=

,
p
y
y

= ,
p
z
z

=
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

89
d)
2 1
1 3
2 3
3 1
A=. A nu e ptratic, calculam rang A
0 5 1 6
3 1
1 2
= = rang A 2 .
Deoarece nu exist minori de ordinul 3 rezult rangA=2
0 5 24 18 9 8 30
5 3 2
4 3 1
3 1 2
1
= + + = =
c
2
2 1 3
1 3 4 24 12 3 27 4 8 0
3 1 4
c
= = + + =
Deoarce toi minorii caracteristici sunt nuli rezult c sistemul este
compatibil. Pstrm doar ecuaiile ce intr in minorul principal i
obinem

= +
= +
) 2 ( | 4 3
3 2
y x
y x
.
Adunnd obinem 5 5 y = y =1, nlocuind rezult x =1
e)

=
1 3
3 2
3 1
1 2
A calculm ca la punctul anterior rangA 2 rangA = ,
0 5 1 6
3 1
1 2
= = =
p
. Calculm minorii caracteristici
1
2 1 3
1 3 4 30 8 9 18 24 5 0
2 3 5
c
= = + + =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

90
2
2 1 3
1 3 4 18 12 3 27 3 8 5 0
3 1 3
c
= = + + =
Deoarece exist un minor caracteristic nenul sistemul e
incompatibil

Problema 4. Discutai compatibilitatea urmtoarelor sisteme,
folosind teorema lui Rouche, apoi teorema lui Kronecker-
Capelli(fr a rezolva efectiv sistemnele):
a)
2 4
3 6
4 2 2 10
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =

b)
2 4
3 6
4 2 2 8
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =


c)
2 5
3 6
4 2 2 9
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + =

+ + + =

+ + + =

d)

= +
= +
= +
= +
4 3
5 3 2
4 3
3 2
y x
y x
y x
y x

e)

= +
= +
= +
= +
3 3
5 3 2
4 3
3 2
y x
y x
y x
y x
f)
2 3 3
2 4 1
.
2 0
2 2 4
x y y
x y z
x y z
x y z
+ =

+ =

+ =

+ =


Problema 5.1. Determinai valorile real ale parametrului m astfel
nct urmtoarele sisteme s aibe:
a) soluii diferite de soluia banal:
2 0
2 2 0
2 0
x my z
x y z
x y z
+ + =

+ =

+ =


b) soluii diferite de soluia banal:
2 0
2 0
3 2 0
x y z
x my z
x y z
+ + =

+ + =

+ =


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

91
c) doar soluia banal:
0
0
0
mx y z
x my z
x y mz
+ + =

+ + =

+ + =


d) doar soluia banal:
0
0
2 0
mx y z
x y z
x y z
+ + =

+ + =

+ + =


e) soluii diferite de soluia banal:
2
0
0
0
mx y z
x my z
x y m z
+ + =

+ + =

+ + =


f) soluii diferite de soluia banal:
2 0
2 0
2 0
mx y z
x my z
x y mz
+ + =

+ + =

+ + =


Soluie parial:
a)

det 0 A=
2 1
det 2 2 1 4 4 1
2 1 1
m
A m m = = =


Problema 5.2. Rezolvai urmtoarele sisteme omogene:
a)
2 0
2 0;
2 0
x y z
x y z
x y z
=

+ =

+ =

b)
2 0
2 0 ;
3 2 0
x y z
x y z
x y z
+ =

+ =


c)
3 0
2 5 0 ;
3 4 2 0
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ =

d)
4 3 2 0
2 4 3 0;
2 0
x y z
x y z
x y z
=

+ + =

+ + =


e)
2 0
3 0 ;
2 2 3 0
x y z
x y z
x y z
+ + =

+ =

f)
2 0
3 2 3 0.
4 0
x y z
x y z
x y z
+ =

+ + =

+ =


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

92w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

93
Capitolul 14
GRUP

Problema 1: S se precizeze care dintre urmtoarele operaii sunt
legi de compoziie pe mulimea M indicat n fiecare caz:
a) adunarea pe { } 2 1/ M k k = + Z
b)nmulirea pe
{ }
2 1 M k k = + Z
c) adunarea pe { } 2 / M k k = Z
d)nmulirea pe { } 2 / M k k = Z
Soluie parial:
a) adunarea numerelor ntregi nu este lege intern pe mulimea M
(cci exist 2 numere impare care adunate nu dau numr impar, de
exemplu: 1 , 3 i a+b=4 a M b M M = =
b)

nmulirea numerelor reale este lege intern pe mulimea M

( )
2 1 , 2 1 4 2 2 1
2 2 1
a p M b s M a b ps p s
ps p s M
= + = + = + + +
= + + +

Problema 2: Alctuii tablele urmtoarelor legi:
a) , , x y x y x y = + Z i { } 1, 2,3, 4 ; M =
b) , , x y x y x y = Z i { } 1, 2,3, 4 ; M =
c) , , x y x y x y = Z i { } 1, 2,3, 4 ; M =
d) max( , ), , x y x y x y = Z i { } 1, 2,3, 4 ; M =

Problema 3: Precizai care din urmtoarele legi sunt legi de
compoziie pe mulimile M indicate:
a) 2, , x y xy x y x y = + R i [ ) 1, ; M =
b) 2 2 6, , x y xy x y x y = + R i [ ) 2, ; M =
c) 3 3 12, , x y xy x y x y = + R i [ ) 3, . M =
d) 4 4 20, , x y xy x y x y = + R i [ ) 4, . M =
Soluie parial:
a) ( ) , ? x y M x y M
1 1 0 x M x x

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

94
1 1 0 y M y y

nmulind relaiile obinem
( )( ) 1 1 0 1 0 1 x y xy x y xy x y x y M +
Problema 4: Precizai dac operaia de nmulire a numerelor reale
este lege de compoziie pe mulimile M indicate:
a)
{ }
2 2
2 / , , 2 1 ; M a b a b a b = + = Z
b)
{ }
2 2
3 / , , 3 1 ; M a b a b a b = + = Z

c)
{ }
2 2
5 / , , 5 1 ; M a b a b a b = + = Z

d)
{ }
2 2
6 / , , 6 1 ; M a b a b a b = + = Z

Problema 5: Precizai dac operaia de nmulire a matricilor este
lege de compoziie pe mulimile M indicate:
a) ( )
2
1 0
1
2
0 0 1
x
x
M A x x x
= =


R
b) ( )
2
1 0
1
2
0 0 1
x
x
M A x x x
= =


R
c) ( )
1 0
0 0 0 /
0 1
x x
M A x x
x x


= =R
d) ( )
1 0
0 0 0 /
0 1
x x
M A x x
x x
+

= =+

R
Soluie parial:
a) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ? A x A y M A x A y M
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

95
2 2
1 0 1 0
( ) ( ) 1 1
2 2
0 0 1 0 0 1
x y
x y
A x A y x y= =
2 2
1 0
( ) 1 ( ) deoarece
2 2
0 0 1
x y
x y
x y xy M x y
+


+ = +
2 2 2
( )
2 2 2
x y x y
xy
+
=
Problema 6: Precizai care din urmtoarele legi sunt asociative:
a) 2, , x y xy x y x y = + R i [ ) 1, ; M =
b) 2 2 6, , x y xy x y x y = + R i [ ) 2, ; M =
c) 3 3 12, , x y xy x y x y = + R i [ ) 3, . M =
d) 4 4 20, , x y xy x y x y = + R i [ ) 4, . M =

Problema 7: Precizai care din urmtoarele legi sunt asociative:
a) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
2 / , , 2 1 ; M a b a b a b = + = Z
b) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
3 / , , 3 1 ; M a b a b a b = + = Z


Problema 8: Precizai care din urmtoarele legi sunt asociative:
a) nmulirea matricilor pe ( )
2
1 0
1
2
0 0 1
x
x
M A x x x
= =


R
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

96
b) nmulirea matricilor pe ( )
1 0
0 0 0 /
0 1
x x
M A x x
x x


= =R
Soluie parial:
a) Deoarece nmulirea matricilor e asociativ pe
3
M ( C) i
nmulirea matricilor este lege intern pe ( )
3
M M C
nmulirea matricilor este asociativ i pe M
Problema 9: Precizai care din urmtoarele legi sunt comutative:
a) 2, , x y xy x y x y = + R i [ ) 1, ; M =
b) 2 2 6, , x y xy x y x y = + R i [ ) 2, ; M =
c) 3 3 12, , x y xy x y x y = + R i [ ) 3, . M =
d) 4 4 20, , x y xy x y x y = + R i [ ) 4, . M =
Problema 10: Precizai care din urmtoarele legi sunt comutative:
a) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
2 / , , 2 1 ; M a b a b a b = + = Z
b) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
3 / , , 3 1 ; M a b a b a b = + = Z

c) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
5 / , , 5 1 ; M a b a b a b = + = Z

d) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
6 / , , 6 1 ; M a b a b a b = + = Z

Soluie parial:
a) Deoarece

nmulirea e comutativ pe R i

cum nmulirea este
lege intern pe M R (s-a artat la un exerciiu anterior), rezult
c nmulirea este comutativ pe M.

Problema 11: Precizai care din urmtoarele legi sunt comutative:
a) nmulirea matricilor pe ( )
2
1 0
1
2
0 0 1
x
x
M A x x x
= =


R
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

97
b) nmulirea matricilor pe ( )
1 0
0 0 0 /
0 1
x x
M A x x
x x


= =R
c) nmulirea matricilor pe ( )
1 ln 0
( ) 0 1 0 , , 0
0 0
x
M A x A x x x
x


= = >
R
d) nmulirea matricilor pe ( ) ( )
1 0
0 0 /
0 0 1
x
x
M A x A x e x= =R
Soluie parial:
a) Deoarece nmulirea matricilor nu e comutativ pe
3
M ( C), nu
putem folosi ereditatea. Se arat uor c M(a) - M(b)=M(a+b)
Vrem s artm c ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) M a M b M M a M b M b M a = - -
( ) ( ) M a b M a b + = + , relaie adevrat. Deoarece s-au folosit
echivalente

nmulirea matricilor este comutativ pe M

Problema 12: Precizai care din urmtoarele legi admit element
neutru i, n caz afirmativ, determinai elementul neutru:
a)

* 5 20( ) 84 x y xy x y = + + i [ ) 4, ; M =
b) 2 2 6, , x y xy x y x y = + R i [ ) 2, ; M =
c) 3 3 12, , x y xy x y x y = + R i [ ) 3, . M =
d) 4 4 20, , x y xy x y x y = + R i [ ) 4, . M =
Soluie parial:
a) e G a.. ( ) * * ? x G x e e x x = =
Fie * 5 20( ) 84 x e x xe x e x = + + = (5 20) 21 84 e x x =
Pentru
21( 4) 21
5 20 0 4
5( 4) 5
x
x x e
x

= =


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

98
Pentru 5 20 0 4 x x = = obinem 0 0 e = , adevrat
e R dar e trebuie s fie acelai,
[ )
21
4,
5
x e G = cci
21
4
5
> (1)
Deoarece * comutativ pe G (cci evident * * , , x y y x x y G = )
* * x e e x = (2) Din (1)+(2)
21
5
e = element neutru
Problema 13: Precizai care din urmtoarele legi admit element
neutru i, n caz afirmativ, determinai elementul neutru:
a) nmulirea matricilor pe ( )
2
1 0
1
2
0 0 1
x
x
M A x x x
= =


R
b) nmulirea matricilor pe ( )
1 0
0 0 0 /
0 1
x x
M A x x
x x


= =R
c) nmulirea matricilor pe ( )
1 ln 0
( ) 0 1 0 , , 0
0 0
x
M A x A x x x
x


= = >
R
Soluie parial:
a) Deoarece nmulirea matricilor are pe
3
( ) M C pe
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I


=
element neutru i
3
I M cci
3 3
(0) I A I = element neutru
pentru nmulirea matricilor din M

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

99
Problema 14: Precizai care din urmtoarele legi admit elemente
simetrizabile i, n caz afirmativ, determinai simetricul acestor
elemente:
a) , , x y xy x y x y = + + R i ( ) 1, ; M =
b) 2 2 6, , x y xy x y x y = + R i ( ) 2, ; M =
c) 3 3 12, , x y xy x y x y = + R i ( ) 3, . M =
d) 4 4 20, , x y xy x y x y = + R i ( ) 4, . M =
Soluie parial:
a) Studiem dac , ' astfel nct ' ' x M x M x x x x e = =
Se arata usor c 0 e = este elementul neutru.
* ' 0 ' ' 0 '(1 ) x x x x xx x x x = + + = + =
Cum 1 1 0 1 0 '
1
x
x x x x
x
> + > + =
+

Rmne s artm c ' x M
1 1 1 0
1 1 1
x x x
x x x
> < <
+ + +

1 1
0 0
1 1
x x
x x

< <
+ +
, relaie adevrat pentru c
1 1 0 x x > + > . Deoarece am folosit relaii echivalente
' x M . Cum ' ' x x x x = '
1
x
x
x
=
+
este simetricul lui x ,
x G , deci orice element e simetrizabil.

Problema 15: Precizai care din urmtoarele legi admit elemente
simetrizabile i, n caz afirmativ, determinai simetricul acestor
elemente:
a) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
2 / , , 2 1 ; M a b a b a b = + = Z
b) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
3 / , , 3 1 ; M a b a b a b = + = Z

c) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
5 / , , 5 1 ; M a b a b a b = + = Z

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

100
d) nmulirea numerelor reale pe
{ }
2 2
6 / , , 6 1 ; M a b a b a b = + = Z

Soluie parial:
c) Determinm nainte elementul neutru,
1 2
5 e e M + astfel nct 5 a b M +
1 2 1 2
( 5)( 5) ( 5)( 5) 5 a b e e e e a b a b + + = + + = +
Deoarece nmulirea numerelor reale are pe 1 e = element neutru i
1 e M = cci 1 1 0 5 = + i
2 2
1 5 0 1 1 e = = element neutru
i pentru nmulire pe M. Verificm dac orice element e
simetrizabil: 5 , ' ' 5 a b M a b M + +
a.. ( 5)( ' ' 5) ( ' ' 5)( 5) a b a b a b a b e + + = + + =
Deoarece nmulirea numerelor reale nenule are pe
1
' x
x
=
simetricul lui x i
*
M R (cci dac 0 0 0 5 M M + ns
2 2
0 0 5 0 = , fals)
1
' ' 5
5
a b
a b
+ =
+

2 2
5
' ' 5 ' ' 5 5
5
a b
a b a b a b
a b

+ = + =

. Rmne s artm c
5 a b M , adevrat cci
2 2 2 2
5( ) 5 1 a b a b = =

Problema 16: Precizai care din urmtoarele legi admit elemente
simetrizabile i, n caz afirmativ, determinai simetricul acestor
elemente:
a) nmulirea matricilor pe
( )
2
1 0
1
2
0 0 1
x
x
M A x x x
= =


R

b) nmulirea matricilor pe
( )
1 0
0 0 0 /
0 1
x x
M A x x
x x


= =R

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

101
Soluie parial:
a) S-a artat c ( ) ( ) ( ) 2 A x A y A xy = i c elementul neutru este
1
2
Averificm dac toate elementele sunt simetrizabile
( ) , ( ') A x M A x M a..

1
( ) ( ') ( ') ( )
2
A x A x A x A x A

= =( ) ( )
1 1 1 1
( ) ( ') 2 ' 2 ' ' , 0 ip.
2 2 2 4
A x A x A A xx A xx x x
x

= = = =Deoarece legea e comutativ i
1
' 0
4
x
x
= simetricul lui ( ) A x

este
1
4
A
x, aadar orice element e simetrizabil.


Problema 17: Studiai dac legea este ditributiv n raport cu
legea n fiecare din cazurile urmtoare:
a) 1 x y x y = + + i , , ; x y x y xy x y = + + Z
b) 2 x y x y = + + i 4 4 2 6 , , ; x y x y xy x y = + + + Z
c) 5 x y x y = + i 5 5 30 , , ; x y xy x y x y = + Z
Problema 18: Artai c ( ) , M este monoid comutativ n fiecare
din situaiile:
a) { } \ 2 , 2 2 6 M x y xy x y = = + R
b) { } \ 1 , M = R 2, , x y xy x y x y = + R
c) { } \ 3 , 3 3 12, , M x y xy x y x y = = + R R
Soluie parial:
a) { } ( ) \ 2 , 2 6 M x y xy x y = = + + R
)
0
M * - lege intern pe M , x y M x y M .

Evident,
, x y x y R R.
Rmne s artm c 2, 2 2 x y x y . Prin reducere la
absurd, presupunem c ( ) 2 2 6 2 x y xy x y = + + =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

102
( )( ) 2 2 0 2 sau 2 x y x y = = = , contradicie, aadar *- lege
intern pe M
)
1
M * - asociativ pe M ( ) ( ) , , x y z M x y z x y z =
Vrem s artm c ( ) ( ) , , x y z M x y z x y z =
( ) ( ) ( ) ( )
2 6 2 6 xy x y z x yz y z + + = + +
( ) ( ) ( ) ( )
2 6 2 2 6 6 xy x y z xy x y z + + + + + + =
( ) ( ) ( ) ( )
2 6 2 2 6 6 x yz y z x yz y z + + + + + +
2 2 2 4 4 4 12 2 2 2 4 4 4 12 xyz xz yz xy x y z xyz xz yz xy x y z + + + = + + +
relaie adevrat. Deoarece am folosit relaii echivalente rezult c
legea * este asociativ
)
2
M * - comutativ pe M , x y M x y y x =
Vrem s artm c , x y M x y y x =
( ) ( ) 2 6 2 6 xy x y yx y x + + = + + relaie adevrat. Deoarece am
folosit relaii echivalente rezult c legea * este comutativ.
)
3
M * - admite elem neutru pe M , e M x M x e e x x = =
Din ( ) ( ) ( ) 2 6 2 3 2 x e x xe x e x e x x = + + = = . Deoarece
( ) 3 2
2 3
2
x
x M x e M
x

= =

. Deoarece legea * este


comutativ pe M 3 x e e x e = = element neutru.
Din
0 1 2 3
, , , M M M M obinem c ( ) , M este monoid comutativ.
Problema 19: n fiecare din cazurile urmtoare, admitem c ( ) , M

este monoid, determinai elementele inversabile ale acestui monoid.
a) { } ( ) \ 2 , 2 6 M x y xy x y = = + + Z
b) { } \ 1 , M = Z 2, , x y xy x y x y = + R
c) { } \ 3 , 3 3 12, , M x y xy x y x y = = + Z R
d) { } \ 4 , 4 4 20, , M x y xy x y x y = = + Z R
Soluie parial:
a) S-a artat ntr-un exemplu anterior elementul neutru 3 e =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

103
Studiem dac toate elementele sunt simetrizabile
, ' ' ' M x M x x x x e = = .
Din ( ) ( ) ' ' 2 ' 6 3 ' 2 2 3 x x e xx x x x x x = + + = = .
Cum
2 3
2 '
2
x
x M x x
x

=

.
Trebuie s vedem care din aceste elemente este n { } \ 2 M = Z .
Aadar, trebuie impus condiia ca
( )
( )
1
2 2 1 2 3 1
' 2 2
2 2 2
x x
x x D
x x x
+
+

Z Z Z Z
(mulimii divizorilor numrului 1).
Aadar, ( ) { } { } 2 1,1 1, 3 x x . Deoarece simetricul lui 1 x = este
1
' 2 1
1 2
x M = + =

i simetricul lui 3 x = este


1
' 2 3
3 2
x M = + =

,
deci ( ) { } 1,3 U M =
Problema 20. Artai c ( ) ,* M grup abelian, unde:
a) (3; ), 3 3 12 M x y xy x y = = +
b) ( ) 2; , 2 2 6 M x y xy x y = = +
c) ( ) 1; , M = 2, , x y xy x y x y = + R
d) ( ) 4; , 4 4 20, , M x y xy x y x y = = + R
Soluie parial:
a) (3; ), 3 3 12 M x y xy x y = = +
G1) * lege intern pe M , * x y M x y M
, 3 3 0
3 3 0
x y M x x
y y
> >
> >

nmulind relaiile obinem ( 3)( 3) 0 x y >
3( ) 9 0 | 3 xy x y + + > + * x y M .
G2) * asociativ pe M , , x y z M *( * ) ( * ) * x y z x y z = .
Vrem s artm c *( * ) ( * ) * x y z x y z =
*( 3( ) 12) x yz y z + + = ( 3( ) 12) * xy x y z + +
( 3( ) 12) 3( 3( ) 12) 12 x yz y z x yz y z + + + + + + + =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

104
( 3( ) 12) 3( 3( ) 12 ) 12 xy x y z xy x y z + + + + + +
3 3 12 3 3 9 9 24 xyz xy xz x x yz y z + + + =
3 3 12 3 9 9 24 3 xyz xz yz z xy x y z + + + adevrat. Deoarece
am folosit relaii echivalente * asociativ pe M
G3) * comutativ pe M , x y M * * x y y x = .
Vrem s artm c * * 3( ) 12 3( ) 12 x y y x xy x y yx y x = + + = + +
adevrat. Deorece am folosit relaii echivalente* comutativ pe
M
G4) * admite element neutru pe M e M a.. x M
* * x e e x x = = . Din * x e x = 3( ) 12 xe x e x + + =
( 3) 4 12 e x x = .
Deorece x M 3 0 x
4( 3)
3
x
e
x

=

4 (3; ) e = .
Deoarece legea * este comutativ * * 4 x e e x e = = este element
neutru.
G5) Orice element din M e simetrizabil ' x M x M a..
* ' '* x x x x e = = .
Din * ' x x e = ' 3( ') 12 4 xx x x + + = '( 3) 8 3 x x x = + .
Deorece x M 3 x
3 8
'
3
x
x
x

=

. Trebuie s artm c
' x M
3 8
3
3
x
x

>


3 8 3 9
0
3
x x
x
+
>


1
0
3 x
>

, adevrat
cci x M 3 x > . Deorece legea * este comutativ pe M
* ' '* x x x x =
1
'
3
x
x
=

simetricul lui x pe mulimea M


Din (G1) (G5) ( ) ,* M grup abelian.
Problema 21: Dac notm
n
S mulimea permutrilor de ordinul n,
artai c: a) ( )
3
, S este grup
b) ( )
2
, S este grup
c) ( )
4
, S este grup
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

105
Soluie parial:
a) Scriem toate permutrile de ordin 3 i obinem
1 2 3
,
1 2 3
e

=


1 2 3 4
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
, , , ,
1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2


= = = =5
1 2 3
3 2 1


=


. Verificm axiomele grupului:

1
) G o lege de compoziie pe
3
S cci orice compunere a 2 permutri
de ordinul 3 d permutare de ordinul 3. Este indicat s facem aici
tabla legii.
G2) o asociativ pe G cci orice permutare e funcie i compunerea
funciilor e asociativ
G3) o nu e comutativ pe G cci, spre exemplu,
1 2 4
; =

2 1 3
=

G4) o are element neutru permutarea identic
3
e S
G5) orice element e simetrizabil cci, din tabl,
1 1 1
3 3
, a.i. = S S e

=
Problema 22. Artai c:
a)
4
( , ) + Z e grup abelian
b)
4
( , ) - Z este monoid comutativ.
c)
*
5
( , ) - Z e grup abelian.
d)
3
( , ) + Z e grup abelian
Soluie parial:
a)
4
( , ) + Z e grup abelian

0 1 2 3

0 0 1 2 3

1 1 2 3 0

2 2 3 0 1

3 3 0 1 2
+

Evident + este lege intern pe
4
Z , adunarea e
asociativ pe
4
Z cci

( ) a b c a b c a b c + + = + + = + + , exist

0
elemnt neutru i simetricul oricrui element a
este n caz general

n a , deci n cazul nostru


simetricul lui a este

4 a
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

106
b)
4
( , ) - Z este monoid comutativ.

0 1 2 3

0 0 0 0 0

1 0 1 2 3

2 0 2 0 2

3 0 3 2 1
-

Evident - este lege intern pe
4
Z , i deoarece

( ) a b c a b c a b c = = - - - - - - , artm c - este
asociativ pe
4
Z ,

1este element neutru i


evident elementele sunt simetrice fa de
diagonala principal, deci - e asociativ pe
4
Z
Observm c

0 nu are simetric, deoarece


4
x Z cu

0 0 1 x x = = - - , simetricul lui

1 este tot

1, simetricul
lui

2 ,

3' 3 = i
4

(( , )) {1;3} U = - Z care e grup. Observm c
elementele simetrizabile sunt cele prime cu

4 .
c)
*
5
( , ) - Z e grup abelian.

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 1 3

3 3 1 4 2

4 4 3 2 1
-

Evident
*
5
( , ) - Z este monoid i
fiecare element e simetrizabil
cci

1' 1; 2' 3; 3' 2; 4' 4 = = = = .
Problema 23. Rezolvai ecuaiile:
a)

3 4 x = - n
5
Z ; b)

3 2 x = - n
4
Z ;
c)

2 2 x = - n
4
Z ; d)

2 3 x = - n
4
Z ;
e)
3
x x = n
6
Z ; f)

2 1 x y + = n
4
Z ;
g)
`
3 2 x = - n
7
Z ; h)

3 4 x = - n
6
Z ;
i)
`
2 4 x = - n
6
Z ; j)

2 3 x = - n
6
Z ;
k)
3
x x = n
4
Z ; l)

2 3 1 x y + =
`
n
6
Z ;
Soluie parial:
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

107
a)

3 4 x = - n
5
Z . Deoarece

3 este inversabil n
5
Z i

3' 2 3 4 | 2 3 x x = = = -
b)

3 2 x = - n
4
Z ; Deoarece

3 este inversabil n
4
Z (cci 3 este prim
cu 4)

3 2 | 3 3 2 x x = = = - -
c)

2 2 x = - n
4
Z ; Deoarece 2 nu e prim cu 4

2' , deci trebuie


verificate toate variantele din
4
Z .

0 x = nu verific,

1 x = soluie,

2 x = nu verific,

3 x = soluie

{1; 3} x
d)

2 3 x = - n
4
Z . Cum 2 nu e prim cu 4

2 nu e simetrizabil.
Verificnd variantele din
4
Z c ecuaia nu are soluie x .
e)
3
x x = n
6
Z ; Prin nlocuire, toate elementele lui
6
Z sunt soluii
pentru ecuaie, rezult

{0;1; 2; 3; 4; 5} x .
f)

2 1 x y + = n
4
Z ;

0 1 x y = = deci soluie este

(0;1)

1 3 x y = = deci soluie este

(1;3)

2 1 x y = = deci soluie este

(2;1)

3 3 x y = = deci soluie este

(3; 3)
Soluia este

( , ) {(0,1); (1; 3); (2,1); (3, 3)} x y
Problema 24: Rezolvai sistemul(prin oricare metod):
a)

2 4

2 5
x y
x y

+ =

+ =

n
6
Z b)

2 4

3 1
x y
x y

+ =

+ =

n
6
Z

c)
`
`

2 3 7

2 4
x y
x y

+ =

+ =

`
n
8
Z d)
3 5 3

3 5
x y
x y

+ =

+ =

` ` `
`
n
8
Z
Soluie parial:
a) metoda reducerii
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

108

2 4 2 4


2
2 5 2 4 4
x y x y
x y x y

+ = + =


+ = + =

-

Scznd

3 0 3 0. y y = = Cum

3 nu e inversabil trebuie
verificate toate elementele din
6
Z i obinem soluiile

{0; 2; 4} y .
Gsim soluiile din prima ecuaie i verificm care sunt soluii
pentru cea de-a doua. Pentru

0 5 y x = = , pentru

2 1 y x = = ,
pentru

4 3 y x = = ,

( , ) {(1; 2); (3; 4); (5; 0)} x y iar a 2-a
ecuaie o verific doar

( , ) (1; 2) x y =
metoda substituiei


2 4
4 2

2 5
x y
y x
x y

+ =
=

+ =


nlocuind n ecuaie a 2-a obinem

{1; 3; 5} x , apoi obinem
soluiile de mai sus.

regula lui Cramer

2 4

2 5
x y
x y

+ =

+ =

det 3

1 2
S
2
= = care nu e inversabil n
6
Z , deci nu
putem folosi aceast metod.
b) metoda reducerii2 4 3
3 0

3 1
3 1
x y
y
x y
x y

+ =
=


+ = + =


Scznd cele 2 ecuaii

1 x = i
{ }

0; 2; 4 y . Soluie n prima
ecuaie este doar

( , ) (1, 2) x y = i verific i cea de-a doua ecuaie
metoda substituiei

2 4 4 2

3 1
x y y x
x y

+ = =

+ =


nlocuind n ecuaia 2

2 y = , soluie ce verific ambele ecuaii


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

109
regula lui Cramer


2 4

3 1
x y
x y

+ =

+ =

det S =

2 1

5

1 3
= care este inversabil in
6
Z si
'

5 5 =
'

4 1 2 4

5, 4 (det ) 1

1 3 1 1
x y x x S x = = = = =
'

(det ) 2 y y S y = =

( , ) (1, 2) x y =
Problema 25: Artai c urmtorii monoizi ( ) , M i ( ) ', M

sunt
izomorfi unde:
a)
{ }
3 , M x y i x y = + \ i
3
' ,
x y
M x y
y x=

\ .
b)
{ }
2 , M x y i x y = + \ i
2
' ,
x y
M x y
y x=

\ .
c)
{ }
3 , M x y i x y = + \ i
3
' ,
x y
M x y
y x=

\ .
Soluie parial:
a) Fie : ' f M M ,
( )
3
3
x y
f x y i
y x


+ =
.
Artm cele dou relaii de la izomorfism i c f

este bijectiv:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) 3 ' ' 3 3 ' ' 3 ? f x y i x y i f x y i f x y i + + = + +
( ) ( ) ( )
( )
( )
3 ' ' 3 ' 3 ' ' ' 3 f x y i x y i f xx yy i xy yx + + = + + =
( )
( )
' 3 ' 3 ' '
1
' ' ' 3 '
xx yy xy yx
xy yx xx yy

+

=


+

( ) ( ) ( ) ( )
3 ' 3 '
3 ' ' 3
' '
x y x y
f x y i f x y i
y x y x+ + = =

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

110
( )
( )
' 3 ' 3 ' '
2
' ' ' 3 '
xx yy xy yx
xy yx xx yy

+

=


+

Din ( ) ( ) 1 2 + rezult relaia cerut
Artm c f

este bijectiv ( ) ?
Artm injectivitatea: 3 , ' ' 3 x y i M x y i M + + cu
( ) ( )
3 ' ' 3 f x y i f x y i + = + artm c ( ) 3 ' ' 3 ? x y i x y i + = + .
Din
( ) ( )
3 ' ' 3 f x y i f x y i + = +
3 ' 3 ' '
' ' '
x y x y x x
y x y x y y

=

==

3 ' ' 3 x y i x y i + = +
deci f este injectiv
Artm surjectivitatea:
3
', 3
x y
M x y i M
y x
astfel
nct
( )
3
3
x y
f x y i
y x


+ =
, relaie adevrat din definiia lui f
Aadar, f este izomorfism de monoizi.

Problema 26: Se tie c ( ) ,* G grup. Artai c
*
: f G
+
\ este
un izomorfism ntre
( )
*
,
+
\ i ( ) ,* G unde:
a) ( ) 1;1 , *
1
x y
G x y
xy
+
= =
+
i ( )
1
1
x
f x
x

=
+

b) ( )
4 4
2, 2 , , , , 2
4
x y
G x y x y xy
xy
+
= =
+
R i ( )
2 2
1
x
f x
x

=
+

c) ( )
9 9
3, 3 , , , , 9
9
x y
G x y x y xy
xy
+
= =
+
R i ( )
3 3
1
x
f x
x

=
+

d) ( )
16 16
4, 4 , , , , 16
16
x y
M x y x y xy
xy
+
= =
+
R i ( )
4 4
1
x
f x
x

=
+

Soluie parial:
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

111
a) Artm c ( ) ( ) ( )
1 1 1
* *
1 1 1
xy x y
f x y f x f y
xy x y

= =
+ + +
.
Cum
1 1
1 1 1 1 1 1
*
1 1
1 1 1 1
1
1 1
x y
x y xy x y xy y x x y
x y
x y xy x y xy x y
x y

+
+ + + + +
= = =

+ + + + + + +
+
+ +

2 2 1
2 2 1
xy xy
xy xy

=
+ +
, obinem c f este morfism.
Rmne s artm c f este bijectiv.

Artm c f este injectiv: ( ) ( )
1 1
1 1
x y
f x f y
x y

= =
+ +

1 1 xy x y xy x y + = +

relaie adevrat.
Deoarece s-au folosit relaii echivalente obinem c f este injectiv.
Artm c f este surjectiv:
*
, y G x
+
\ astfel nct
( ) f x y = . Fie ( )
1
1
x
f x y y
x

= =
+

( ) 1 1 1 x xy y x y y = + = + .
Deoarece y G 1 y deci
1
1
y
x
y
+
=

.
Mai rmne s artm c
*
x
+
\ , evident deoarece ( ) 1;1 y
Aadar f este bijectiv, deci f este izomorfism.
Obs.1: O al metod de a arta bijectivitatea este: , y G

*
unic x
+
\

astfel nct ( ) f x y = , i obinem
*
1
1
y
x
y
+
+
=

\

i
este soluie unic, deci f bijectiv.
Obs. 2: Se mai putea arta bijectivitatea folosind metode de analiz.
Deorece ( )
( )
*
2
2
' 0,
1
f x x
x
+
= >
+
\ f este strict cresctoare,
deci f este injectiv.
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

112
Deoarece f este continu, calculnd limitele la capetele domeniului
obinem capetele codomeniului cci ( )
0 0
0 0
1
lim lim 1
1
x x
x x
x
f x
x

> >

= =
+
i
( )
1
lim lim 1
1
x x
x
f x
x

= =
+
, rezult c f este surjectiv.
Problema 27: Fie
*
( , ) C grupul multiplicativ al mulimii
numerelor complexe. Studiai dac H este subgrup al lui
*
( , ) C n
fiecare din cazurile urmtoare:
a)
{ }
*
| 1 H z z = = C . b)
{ }
*
| 0 H z z = > C .
c)
{ }
*
| 1 H z z = > C . d)
{ }
*
| 0 H z z = C .
Soluie parial:
a) , x y H artm c ' xy H . Vom avea:
1
'
x
xy x
y y
= = ,
calculm 1
x x
y y
= = ' ( , ) xy H H subgrup pentru
( )
*
, C
Problema 28: S se precizeze care dintre urmtoarele mulimi H de
numere raionale sunt subgrupuri ale grupului ( ) , + Q :
a) 2 ; H = Z b) 2 1; H = + Z
c) 3 ; H = Z d) 3 1; H = + Z
e) 3 2; H = + Z f) 4 ; H = Z
Problema 29: S se determine, n fiecare caz, ordinul elementului x
n grupul indicat:
a) 3 x =
`
n ( )
12
, ; + Z b)
`
4 x = n ( )
6
, ; + Z
c)
`
2 x = n
( ) 5
, ;

Z d) 6 x =
`
n
( ) 11
, ;

Z
e)
1 2 3
2 1 3
x

=


n ( )
3
, ; S f)
1 2 3 4
2 4 1 3
x

=


n( )
4
, . S
g)
1 2
0 1
x

=


n ( ) ( ) { }
2
, , / det 0 ; G G X X = R M
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

113
Capitolul 15
INELE I CORPURI

Problema 1: Artai c ( ) , , M este un inel, unde
a) * 2 x y x y = + + , ( ) 2 2 x y xy x y = + + + . , ; x y R M = Z
b) 1 x y x y = + + i , , ; x y x y xy x y = + + Z M = Z
c) 5 x y x y = + i 5 5 30 , , ; x y xy x y x y = + Z M = Z
d) 3 x y x y = + + i 3 3 6 9 , , ; x y x y xy x y = + + + Z M = Z

Soluie parial:
1
) ( ,*) A Z grup abelian
( ) 1 * este lege de compoziie pe Z : , * x y x y Z Z adevrat
cci e rezultat de adunri de numere ntregi
( ) 2 * asociativ , , x y z Z *( * ) ( * ) * x y z x y z = .
( ) ( ) * 2 2 * 4 4 x y z x y z x y z x y z + + = + + + + + = + + +
relaie adevrat
( ) 3 * comutativ , * * x y x y y x = Z .
* * 2 2 x y y x x y y x = + + = + + relaie adevrat.
( ) 4 * are element neutru a.. e x Z Zs avem
* * x e e x x = =
Din * 2 2 x e x x e x e Z = + + = = ( ) i
Deoarece * comutativ rezult * * x e e x = ( ) ii
Din ( ) i i ( ) ii 2 e = este element neutru pentru legea *
( ) 5 Orice element e simetrizabil n raport cu legea *
' a.. * ' ' * x x x x x x e = = Z Z
Din ( ) * ' ' 2 2 ' 4 iii x x e x x x x = + + = = Z
Deoarece * comutativ rezult ( ) * ' ' * iv x x x x =
Din ( ) iii i ( ) ' 4 iv x x = este simetricul lui , x x Z
* x y
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

114
2
) ( , ) A Z monoid
( ) 1 este lege de compoziie pe Z : , x y x y Z Z
adevrat cci x y e rezultat de adunri de numere ntregi
( ) 2 asociativ , , ( ) ( ) x y z x y z x y z = Z
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 x yz y z xy x y z + + + = + + +
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2 x yz y z x yz y z + + + + + + + + + =
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2 xy x y z xy x y z = + + + + + + + + +
2 2 2 2 2 4 4 4 2 xyz xy xz x x yz y z + + + + + + + + + =
2 2 2 2 4 4 4 2 2 xyz xz yz z xy x y z = + + + + + + + + +
2 2 2 4 4 4 6 xyz xy xz yz x y z + + + + + + + =
2 2 2 4 4 4 6 xyz xy xz yz x y z + + + + + + + , relaie adevrat
( ) 3 comutativ , x y x y y x = Z .
( ) ( ) 2 2 2 2 x y y x xy x y yx y x = + + + = + + + adevrat.
( ) 4 are element neutru a.. x Z Z s avem
x x x = =
Din ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 x x x x x x x = + + + = + = + Pentru
2 1 x Z = , iar pentru 2 x = exist o infinitate de valori
ale lui care verific relaia ( ) ( ) 2 2 x x + = + . Deoarece
trebuie s existe, x Z 1 Z = ( ) i
Deoarece * comutativ rezult x x = ( ) ii
Din ( ) i i ( ) ii 1 = este element neutru pentru legea D
3
) A " " este distributiv fa de *
" " este distributiv la stnga fa de * dac
( * ) ( ) *( ), , , x y z x y x z x y z = Z
( ) ( ) ( )
( )
( * ) 3 2 2 2 2
2 2 2 2 6 4 2 2 6
x y z x y z x y z x y z
xy xz x x y z xy xz x y z vi
= + + = + + + + + + +
+ + + + + + = + + + + +


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

115
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )*( ) 2 2 * 2 2
2 2 2 2 2 4 2 2 6
x y x z xy x y xz x z
xy x y xz x z xy xz x y z vii
= + + + + + +
= + + + + + + + + = + + + + +

Din relaiile ( ) vi i ( ) vii rezult c " " este distributiv la stnga
fa de * . Deoarece " " este comutativ rezult distributivitatea
lui " " la stnga este echivalent cu distributivitatea la dreapta
pentru " " , deci " " este distributiv fa de *
Din ) ) ) ( )
1 2 3
,*, A A A A + + este un inel
Problema 2. Studiai dac ( ) , , + A este un inel comutativ unde +
i sunt adunarea i nmulirea matricilor, n fiecare din cazurile
urmtoare:
a) ,
a b
a b
b a


=Z A b) ,
2
a b
a b
b a


=Z A
c) ,
4
a b
a b
b a


=
Z A d) ,
a b
a b
b a

=
Z A
Problema 3.: Determinai elementele inversabile ale inelului
( ) , , M , n fiecare din situaiile urmtoare:
a) ( )
3
, , + ] b) ( )
6
, , + ]
c) ( )
5
, , + ] d) ( )
4
, , + ]
e) * 2 x y x y = + + , ( ) 2 2 x y xy x y = + + + , M = Z
f) 1 x y x y = + + i , , ; x y x y xy x y = + + Z M = Z
Soluie parial:
e) S-a artat anterior c ( ) , , Z este inel comutativ cu 2 e = este
element neutru pentru legea * i 1 = este element neutru pentru
legea *. Pentru a determina elementele inversabile ar trebui ca
, ' x x ] ] astfel nct ' ' x x x x = = D D .
Din ' x x = D ( ) ( ) ' 2 ' 2 1 ' 2 3 2 xx x x x x x + + + = + = .
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

116
Pentru
3 2
2 '
2
x
x x
x

=
+
.
Mai trebuie pus condiia ca ' x ] de unde obinem
3 2 4 2 1
'
2 2
x x
x
x x
+
= =
+ +

4 2 1 1
2
2 2 2
x
x x x

= + = +
+ + +
de
unde
1
2 x

+
], adic { }
1
2 2 1;1 x D x + + .
{ } 3; 1 x . Aadar ( ) { } ,*, 3; 1 U = ] D
Problema 4. Studiai care din inelele urmtoare are divizori ai lui
zero, n fiecare din situaiile urmtoare:
a) ( )
3
, , + ] b) ( )
6
, , + ]
c) ( )
5
, , + ] d) ( )
4
, , + ]
e) ( ) , , Z , unde * 2 x y x y = + + , ( ) 2 2 x y xy x y = + + + ,
f) ( ) , , Z , unde 1 x y x y = + + i , , ; x y x y xy x y = + + Z
g) ( ) , , Z , unde 5 x y x y = + i 5 5 30, , x y xy x y x y = + Z
h) ( ) , , Z , unde 3 x y x y = + + i 3 3 6 9 , , ; x y x y xy x y = + + + Z

Soluie parial:
a) ( )
3
, , + ] este un inel fr divizori ai lui zero cci
1 1 0, 1 2 0, 2 1 0, 2 2 0


b) ( )
6
, , + ] este un inel cu divizori ai lui zero cci
6 6
2 , 3 cu 2 0, 3 0

] ] i 2 3 0 =


e)S-a artat anterior c

( ) , , Z este inel comutativ cu 2 e = este
element neutru pentru legea * i 1 = este element neutru pentru
legea D. Presupunem c inelul are divizori ai lui zero
{ } , \ 2 x y Z astfel nct 2 x y = . Din 2 x y = obinem
( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 0 xy x y x y y + + + = + + + =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

117
( )( ) 2 2 0 2 sau 2 x y x y + + = = = , fals, deci inelul
( ) , , Z nu are divizori ai lui zero
Problema 5: S se rezolve urmtoarele sisteme de ecuaii n inelele
indicate n fiecare caz:
a)
`
` `
2 3 3
4 2 3
x y
x y

+ =

+ =

` `
`
n ( )
5
, , ; + Z b)
` ` `
3 1
2 4 4
x y
x y

+ =

+ =

` `
n ( )
5
, , ; + Z
c)
`
` `
4 3 1
2 5 4
x y
x y

+ =

+ =

` `
`
n ( )
7
, , ; + Z d)
`
` `
2 3 1
4 2 5
x y
x y

+ =

+ =

` `
`
n ( )
7
, , ; + Z
Problema 6: Studiai dac ( ) , , M este un corp, unde
a) * 2 x y x y = + + , ( ) 2 2 x y xy x y = + + + , M = R
b) 1 x y x y = + + i , , ; x y x y xy x y = + + Z M = Z
c) 5 x y x y = + i 5 5 30; x y xy x y = + M = R
d) 3 x y x y = + + i 3 3 6 9; x y x y xy = + + + M = R

Soluie parial:
a) S-a artat anterior c ( ) ,*, \ D

este inel comutativ cu 2 e = este
element neutru pentru legea * i 1 = este element neutru pentru
legea D. Rmne s artm c orice element diferit de 2 e = este
inversabil n raport cu legeaD. Pentru a determina elementele
inversabile ar trebui ca , ' x x \ \ astfel nct
' ' x x x x = = D D . Din ( ) ' ' 2 ' 2 1 x x xx x x = + + + = D
( ) ' 2 3 2 x x x + = . Pentru
3 2
2 '
2
x
x x R
x

=
+
,
aadar toate elementele diferite de 2 e = sunt inversabile, deci
( ) , , M este corp
Problema 7: Studiai dac inelele( ) , , M + i ( ) ', , M + sunt
izomorfe, unde
a)
{ }
3 , M x y i x y = + R i
3
' ,
x y
M x y
y x=

R .
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

118
b) { } 2 , M x yi x y R = + i
4
' ,
x y
M x y
y x
R=

.
Soluie parial:
a)Fie : ' f M M ,
( )
3
3
x y
f x y i
y x


+ =
. Artm c
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 ' ' 3 3 ' ' 3 f x y i x y i f x y i f x y i + + + = + + +
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 ' ' 3 3 ' ' 3 f x y i x y i f x y i f x y i + + = + + i c
( )
1 2
f e e =
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
' 3 '
3 ' ' 3 ' ' 3 1
' '
x x y y
f x y i x y i f x x y y i
y y x x

+ +

+ + + = + + + =


+ +
( ) ( ) ( ) ( )
3 ' 3 '
3 ' ' 3
' '
x y x y
f x y i f x y i
y x y x+ + + = + =
( )
( )
' 3 '
2
' '
x x y y
y y x x

+ +


+ +

Din ( ) ( ) 1 2 + rezult relaia cerut
( ) ( ) ( )
( )
( )
3 ' ' 3 ' 3 ' ' ' 3 f x y i x y i f xx yy i xy yx + + = + + =
( )
( )
' 3 ' 3 ' '
3
' ' ' 3 '
xx yy xy yx
xy yx xx yy

+

=


+

( ) ( ) ( ) ( )
3 ' 3 '
3 ' ' 3
' '
x y x y
f x y i f x y i
y x y x+ + = =

( )
( )
' 3 ' 3 ' '
4
' ' ' 3 '
xx yy xy yx
xy yx xx yy

+

=


+

Din ( ) ( ) 3 4 + rezult relaia cerut
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

119
( )
( )
1 2 2
1 0 3 f e e f i I = + = , adevrat cci
( )
( )
1 3 0
1 0 3 3
0 1
f i+ =

Din ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 5 + + + + rezult c f este morfism de inele
Rmne s artm c este bijectiv.
Artm injectivitatea: 3 , ' ' 3 x y i M x y i M + + cu
( ) ( )
3 ' ' 3 f x y i f x y i + = + artm c 3 ' ' 3 x y i x y i + = + . Din
( ) ( )
3 ' ' 3 f x y i f x y i + = +
3 ' 3 ' '
' ' '
x y x y x x
y x y x y y

=

==

3 ' ' 3 x y i x y i + = +
deci f este injectiv
Artm surjectivitatea:
3
', 3
x y
M x y i M
y x
astfel
nct
( )
3
3
x y
f x y i
y x


+ =
, relaie adevrat din definiia lui f
Aadar, f este izomorfism ntre cele dou inele..
Problema 8: Fie corpurile ( ) , , M + i ( ) ', , M + . Studiai dac ele
sunt izomorfe, unde:
a)
{ }
3 , M x y i x y = + \ i
3
' ,
x y
M x y
y x=

\ .
b)
{ }
2 , M x y i x y = + \ i
2
' ,
x y
M x y
y x=

\ .
Soluie parial:
a)Fie : ' f M M ,
( )
3
3
x y
f x y i
y x


+ =
. Artm c
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

120
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 ' ' 3 3 ' ' 3 f x y i x y i f x y i f x y i + + + = + + +
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 ' ' 3 3 ' ' 3 f x y i x y i f x y i f x y i + + = + +
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
' 3 '
3 ' ' 3 ' ' 3 1
' '
x x y y
f x y i x y i f x x y y i
y y x x

+ +

+ + + = + + + =


+ +
( ) ( ) ( ) ( )
3 ' 3 '
3 ' ' 3
' '
x y x y
f x y i f x y i
y x y x+ + + = + =
( )
( )
' 3 '
2
' '
x x y y
y y x x

+ +


+ +

Din ( ) ( ) 1 2 + rezult relaia cerut
( ) ( ) ( )
( )
( )
3 ' ' 3 ' 3 ' ' ' 3 f x y i x y i f xx yy i xy yx + + = + + =
( )
( )
' 3 ' 3 ' '
3
' ' ' 3 '
xx yy xy yx
xy yx xx yy

+

=


+

( ) ( ) ( ) ( )
3 ' 3 '
3 ' ' 3
' '
x y x y
f x y i f x y i
y x y x+ + = =

( )
( )
' 3 ' 3 ' '
4
' ' ' 3 '
xx yy xy yx
xy yx xx yy

+

=


+

Din ( ) ( ) 3 4 + rezult relaia cerut
Din ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 + + + rezult c f este morfism de corpuri
Rmne s artm c este bijectiv, ceea ce e uor..
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

121
Capitolul 16
INELE

Problema 1: Discutai gradul polinoamelor urmtoare:
a)
( ) ( ) [ ]
2 2
1 1 1 f m X m X m X = + + + C
b)
( ) ( ) [ ]
2 2
1 1 1 f m X m X m X = + + + + C
c)
( ) ( ) [ ]
2 2
1 1 1 f m X m X m X = + + C
d)
( ) ( ) [ ]
2 2 2
1 1 1 f m X m X m X = + + + + C
e)
( ) ( ) ( ) [ ]
4 3 2 2
1 1 1 1 f m X m X m X m X = + + + + C
Soluie parial:
e)
( ) ( ) ( ) [ ]
4 3 2 2
1 1 1 1 f m X m X m X m X = + + + + C
Caz I: Pentru { }
4
1 0 \ 1; m m i C grad 4 f =
Caz II: Pentru { }
4
1 0 1; m m i = distingem subcazurile:
Caz II 1: 1 m =
3 2
0 0 0 0 f X X X = + + + 0 f =
grad f =
Caz II 2: Pentru 1 m=
3 2
0 0 2 2 f X X X = + + +
2 2 f X = + grad 1 f =
Caz II 3: Pentru m i = ( )
3 2
0 2 1 1 f X X i X i = + +
( )
2
2 1 1 f X i X i = + + grad 2 f =
Caz II 4: Pentru m i = ( )
3 2
0 2 1 1 f X X i X i = + + + +
grad 2 f =
Problema 2: Calculai suma coeficienilor polinomului:
a) ( ) ( )
100 100
1 1 f X X = + + b)
( )
2010
2
1 f X X = +
c)
( )
2010
2
1 f X X = d)
( )
2010
2
f X X = +

e)
( )
[ ]
100
5
2 1 , f X f X =

] f)
( )
[ ]
100
3
2 1 , f X f X = +

]

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

122
Soluie parial:
a) suma coeficienilor este ( ) ( ) ( )
100 100
100
1 1 1 1 1 2 f = + + =
e) suma coeficienilor este ( )
( )
100 100
1 2 1 1 1 1 f = = =


Problema 3: Calculai termenul liber al polinomului:
a) ( ) ( )
100 100
1 1 f X X = + + b)
( )
2010
2
1 f X X = +
c)
( )
2010
2
1 f X X = d)
( )
2010
2
f X X = +

e)
( )
[ ]
100
5
2 1 , f X f X =

] f)
( )
[ ]
100
3
2 1 , f X f X = +

]

Soluie parial:
a) termenul liber este ( ) ( ) ( )
100 100
0 0 1 0 1 2 f = + + =
e) termenul liber este
( ) ( ) ( )
( )
50
100 100 100 2 50
0 2 0 1 1 4 4 1 1 f = = = = = =Problema 4: Calculai suma coeficienilor de rang par ai
polinomului:
a) ( ) ( )
100 100
1 1 f X X = + + b)
( )
2010
2
1 f X X = +
c)
( )
2010
2
1 f X X = d)
( )
2010
2
f X X = +

e)
( )
[ ]
100
5
2 1 , f X f X =

] f)
( )
[ ]
100
3
2 1 , f X f X = +

]

Soluie parial:
a) suma coeficienilor de rang par este
( ) ( )
100 100 100
100
1 1
2 2 2 2
2
2 2 2
f f +
+
= = =

Problema 5: Calculai suma coeficienilor de rang impar ai
polinomului
a) ( ) ( )
100 100
1 1 f X X = + + b)
( )
2010
2
1 f X X = +
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

123
c)
( )
2010
2
1 f X X = d)
( )
2010
2
f X X = +

e)
( )
[ ]
100
5
2 1 , f X f X =

] f)
( )
[ ]
100
3
2 1 , f X f X = +

]

Soluie parial:
a) suma coeficienilor de rang impar este
( ) ( )
100 100
1 1
2 2
0
2 2
f f

= =
Problema 6: S se determine polinoamele
a) [ ], grad 1 f X f = R pentru care ( 1) 2, (1) 3. f f = =
b) [ ], grad 2 f X f = R pentru care (0) 0, ( 1) 2, (1) 3. f f f = = =
c) [ ], grad 2 f X f = R pentru care ( 1) 6, (1) 2, (2) 3. f f f = = =
d) [ ], grad 2 f X f = R pentru care ( 1) 3, (1) 1, (2) 6. f f f = = =
Problema 7: Calculai f g + i f g n fiecare dintre urmtoarele
cazuri:
a)
2 2
2 3 1, 2 3 2 f X X g X X = + = + , [ ] , ; f g X Z
b) [ ]
2 2
2 3 1, , , ; f iX iX g iX iX i f g X = = + C
c) [ ]
3 2 3 2
2 , + , , ; f iX iX X i g iX iX X i f g X = + = + C
d) [ ]
2
1, 1 , , ; f X X g X f g X = + + = Z
Problema 8: Calculai f g i
2
f n fiecare dintre urmtoarele
cazuri:
a)
2 2
2 3 1, 2 3 2 f X X g X X = + = + , [ ] , ; f g X Z
b) [ ]
2 2
2 3 1, , , ; f iX iX g iX iX i f g X = = + C
c) [ ]
3 2 3 2
2 , + , , ; f iX iX X i g iX iX X i f g X = + = + C
d) [ ]
2
1, 1 , , ; f X X g X f g X = + + = Z
Problema 9: S se determine ctul i restul mpririi polinomului f
prin polinomul g n fiecare dintre urmtoarele cazuri:
a) [ ]
4 3
4 5 , 1, , f X X X g X f g X = + + = + R
b) [ ]
3 2
2 5 , 1 , , ; f X X X g X f g X = + + = + R
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

124
c) [ ]
4 3 2 3
2 , 2, , ; f X X X X g X X f g X = + + + = + R
d) [ ]
4 2
, +1, , ; f X X g X f g X = + = R
e) [ ]
3 2 2
3 1 , 1 , , ; f X X X g X X f g X = + + = + + R
Soluie parial:
a)
4 3
4 3
4 5

X X X
X X
+ +


3 2
1
3 3 8
X
X X X
+
+ +


3
3 2
3 5
3 3
X X
X X
+2
2
3 5
3 3
X X
X X
+
+


8
8 8
X
X

8
ctul
3 2
3 3 X X X + , restul 8

f)
3
2 X X

5 1 X3 2
2 +6X X


2
6 4 2 X X + +2
2
\ 6X
6X 4
X
X
\ 3
3 2
X
X +

ctul
` `
2
6 4 2 X X + +
`
, restul
`
2

Problema 10: Determinai mC astfel nct
a) polinomul
2005 1002
f X mX m = + + mprit la 1 X + s dea restul 2
b) polinomul
2005 1002
f X mX m = + + mprit la 1 X s dea restul 2
c) polinomul
2005 1002
f X mX m = + + mprit la 1 X + s dea restul 3
d) polinomul
2005 1002
f X mX m = + + mprit la 2 X + s dea restul 2
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

125
Soluie parial:
b) Folosim faptul c restul ( ) : f X este ( ) f , deci
( )
3
1 2 1 2 2 3
2
f m m m m = + + = = =
Problema 11: S se determine restul mpririi polinomului f prin
polinomul g n fiecare dintre urmtoarele cazuri:
a)
2005
1, 1 f X X g X = + + =
b)
2005
1, f X X g X = + + =
c) [ ] [ ]
3
6 6
2 , 3 f X X X g X X Z Z = =


d)
2005 2
1, f X X g X X = + + =
e)
2005 2
1, f X X g X X = + + = +
f) ( )
2
2006
1, 1 f X X g X = + + =
g) ( )
2
2005
1, 1 f X X g X = + = +
h)
2005 3 2
1, 2 f X X g X X X = + + = +
Soluie parial:
c) Restul lui mprit la este
( )
[ ]
3
6
3 2 3 3 f X = Z

adic 3


d) Rdcinile lui g sunt
1 2
0, 1 x x = = ( ) : ( ) ( ) ( ) f X g X C X R X = +
unde
( ) 2 grad R X < , deci
( ) R X aX b = +
( ) ( ) ( ) 1 f X X X C X aX b = + +
( ) 0 0 0 X f a b = = +
( ) 1 1 1 X f a b = = + dar, (0) 1, (1) 3 f f = = deci avem sistemul
0 1
1 3
a b
a b
+ =

+ =

de unde ( ) 2 1 R X X = +
f) Din proba mpririi ( ) ( )
2
: 1 f X C X = rest aX b +
( ) ( )
2
1 f X C X aX b = + + (1)
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

126
Fie ( ) 1 1 x f a b = = + (2). Derivnd relaia (1)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
' 2 1 1 ' f X X C X X C X a = + +
( ) ' 1 f a = (2). Cum ( ) ' 2006 1 f X X = + avem sistemul
( )
( )
1
' 1
f a b
f a
= +


3
2007
a b
a
+ =

2004 b = restul
2007 2004 X
h) Rdcinile lui g sunt
1
0 x = iar
2
, 1 x = rdcin multipl de
ordinul 2, deci ( ) ( ) ( )
2
2
( ) 1 1 f X X X C X aX bX c = + + +
( ) ( )
2
0 0 0 0 1 2 X f a b c = = + + =
( ) ( )
2
1 1 1 1 3 3 X f a b c = = + + =
derivnd relaia (1) obinem
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
'( ) 1 2 1 1 ' 2 f X X C X X X C X X X C X aX b = + + + +
deci
( ) ( ) ( ) '(1) 0 0 0 0 0 ' 0 2 0 f C C C a b = + + + +
Dar,
2004
'( ) 2005 1 '(1) 2006 f X X f = + = , aadar 2006 b = , iar
din relaiile ( ) ( ) 2 3 + obinem restul cerut
Problema 12: Folosind schema lui Horner, determinai ctul i
restul mpririi polinomului f prin polinomul g n fiecare dintre
urmtoarele cazuri:
a)
4 3
4 5 f X X X = + + i 1 g X = +

b)
4 3
4 5 f X X X = + + i 1 g X =

c)
2
4 5 1 f X X = + i 1 g X = +

d)
2
4 5 1 f X X = + i 1 g X =

e) [ ]
3
5
2 , 3, , f X X g X f g X = =

]
f)
` ` `
[ ]
3 2
5
4 2 1 , 4 , , ; f X X X g X f g X = + + + = +
`
Z
Soluie parial:
a)


4 3 2 1 0
X X X X X
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

1271 4 0 5 0
1 1 3 3 8 8
ctul
3 2
3 3 X X X + , restul 8
e)
3
X
2
X
X
0
X

2

3 2 0 1 + =

3 1 4 2 + =

3 2 0 1 + =

Deci ctul este ( ) [ ]
2
5
2 2 C X X X X = + +

] , iar restul este
1 R =


Problema 13: S se determine mZ tiind c n fiecare caz polinomul
[ ] f X Z se divide prin [ ] g X Z indicat:
a)
3 2 2
, 1; f X X X m g X = + + + = +
b)
3 2 2
2 , 1; f X X X m g X X = + + = + +
c)
4 3 2 2
2 , 2; f X X X mX g X X = + + + = + +
d)
3 2 2
3 , 3; f X X X m g X X = + = + +
Problema 14: S se determine mZ tiind c n fiecare caz polinomul
[ ] f X Z se divide prin [ ] g X Z indicat:
a)
3 2
, 1; f X X X m g X = + + + = +
b)
3 2
2 , 1; f X X X m g X = + + = +
c)
4 3 2
2 , 2; f X X X mX g X = + + + = +
d)
3 2
3 , 3; f X X X m g X = + = +
Problema 15: Artai c f divizibil cu g, unde :
a)
103 102
1 f X X X = + + + i
3 2
1 g X X X = + + +

b)
( ) ( ) ( )
2 1 2 1
2 2 2
1 1 1
n n
X X X X X
+ +
+ + + + + .
c) ( ) ( )
3
2 3 2
1 1
n
n
X X X X
+
+

+ +

.
Soluie parial:
b) Rdcinile lui
2
1 g X = + sunt i =
Pentru i = ( ) ( ) ( )
2 1 2 1
2 2
1 1
n n
f i i i i
+ +
= + + + +
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

128
( ) ( )
2 1
2 1 2 1 2 1
0
n
n n n
f i i i i
+
+ + +
= + = =
Pentru ( ) ( ) ( )
2 1 2 1
2 2
1 1 0
n n
i f i i i i f g
+ +
= = + + + + = .
c) rdcin pentru
2
1 0 X X + = verific
( )
2 3
1 0 1 1 + = = se noteaz cu . Aadar,
2
3
1 0
1
1

+ =

.
Calculm ( ) ( ) ( )
3
3
2 3 2 2 3
1
n
n
n n
f
+
+
+ +
= + = +
( )
2 6 2 3 n n
f = + ( )
2 2
0
n n
f = = f g .
Problema 16: S se descompun n factori ireductibili peste corpul
indicat fiecare dintre urmtoarele polinoame:
a)
3
8 f X = peste Q b)
3
8 f X = peste R
c)
3
8 f X = peste C d)
3
2 f X X = + peste Q
e)
3
2 f X X = + peste R f)
3
2 f X X = + peste C
Problema 17: S se determine m

astfel nct numrul s fie
rdcin a polinomului f n fiecare din cazurile urmtoare :
a) [ ]
2
1, , f X X m X m = = + + \ \

b) [ ]
2
1, , f X X m X m = = + \ \
c) [ ]
3 2
2, , f X X mX m X m = = + + \ \

d) [ ]
2
2, , f mX X m X m = = + + \ \

Problema 18: S se determine ordinul de multiplicitate al
rdcinilor indicate n fiecare caz:
a)
2
2 1 , 1 f X X = + =
b)
3 2
3 3 1 , 1 f X X X = + =
c)
2
2 1 , 1 f X X = + + =
d)
3 2
3 3 1 , 1 f X X X = + + + =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

129
Problema 19:
a) Dac [ ]
( )
i 1 3 2 4 5 2 f X f + = + Q , gsii , a b _ astfel
nct
( )
1 3 2 2 f a b = +
b)Dac [ ] ( ) i 1 3 4 5 , f X f i i + = + Q putei gsii , a b _ astfel
nct ( ) 1 3 f i a bi = + ?
c)Dac [ ] ( ) i 1 3 4 5 , f X f i i + = + R putei gsii , a b \ astfel
nct ( ) 1 3 f i a bi = + ?
d) S se rezolve ecuaia
4 3 2
2 3 8 4 0 x x x x + = tiind c admite
rdcina 1 2. +
e) S se rezolve ecuaia
4 3 2
2 2 0 x x x x + = tiind c admite
rdcina 2.
f) S se rezolve ecuaia
4 3 2
3 5 4 2 0 x x x x + + = tiind c admite
rdcina 1 . i +
Soluie parial:
a)Cum [ ]
( )
i 1 3 2 4 5 2 f X f + = + Q , folosim proprietatea:
[ ] i ( ) ( ) f X f a b c a d c f a b c a d c + = + = Q , aadar
( )
1 3 2 4 5 2 f = , deci 4, 5 a b = =
b) Cum [ ] ( ) i 1 3 4 5 , f X f i i + = + Q folosim proprietatea:
[ ] i ( ) ( ) f X f a bi c di f a bi c di + = + = Q , aadar
[ ] ( ) ( ) i 1 3 4 5 1 3 4 5 f X f i i f i i + = + = Q , deci
4, 5 a b = =
c) Cum [ ] ( ) i 1 3 4 5 , f X f i i + = + R folosim proprietatea:
[ ] i ( ) ( ) f X f a bi c di f a bi c di + = + = R , aadar
[ ] ( ) ( ) i 1 3 4 5 1 3 4 5 f X f i i f i i + = + = R , aadar
4, 5 a b = =

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

130
Problema 20: S se calculeze
1 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1
, , s x x x s x x x x x x = + + = + +
3 1 2 3
s x x x = pentru fiecare dintre urmtoarele ecuaii:
a)
3
2 3 1 0 x x + + = ; b)
3 2
5 3 1 0 x x x + = ;
c)
3
5 1 0 x x + = ; d)
3 2
2 4 1 0 ; x x + =
e)
3 2
3 2 0 ; x x x + + = f)
3 2
2 0 x x x + + = .
g)
3
4 2 0 ; x x + + = h)
3 2
2 2 0 x x + = .
Problema 21: S se calculeze
1 1 2 3 4
, s x x x x = + + +
2 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4
, s x x x x x x x x x x x x = + + + + +

3 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4
s x x x x x x x x x x x x = + + +
4 1 2 3 4
s x x x x = pentru fiecare dintre urmtoarele ecuaii:
a)
4 3
2 3 1 0 x x x + + + = ; b)
4 3 2
3 3 1 0 x x x x + + = ;
c)
4 3
5 5 1 0 x x x + + = ; d)
4 3 2
7 4 1 0 ; x x x + + =
e)
4 3 2
2 0 ; x x x x + + + = f)
4 3 2
2 0 x x x x + + + = .
g)
4 3
2 2 0 ; x x x + + + = h)
4 3 2
5 2 0 x x x + + = .
Problema 22: Fie
3 2
3 1 f X X = + i
3 2
2 1 g X X X = + + .
Calculai: a)
1 2 3
x x x + + b)
2 2 2
1 2 3
x x x + +
c)
3 3 3
1 2 3
x x x + + d)
4 4 4
1 2 3
x x x + +
Soluie parial:
Pentru
3 2
3 1 f X X = +
a)
1 2 3
3 x x x + + = , direct din Viete
b) ( ) ( )
2
2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 3 1
2 9 x x x x x x x x x x x x + + = + + + + =
c)
1
x rdcin
3 2
1 1
3 1 0 x x + =

2
x rdcin
3 2
2 2
3 1 0 x x + =

3
x rdcin
3 2
3 3
3 1 0 x x + =
Adunnd
( )
3 3 3 2 2 2
1 2 3 1 2 3
3 3 0 x x x x x x + + + + + = i folosind b)

3 3 3
1 2 3
3 9 3 0 x x x + + + =
3 3 3
1 2 3
24 x x x + + =
d) nmulind relaiile de la c) cu
1
x ,
2
x respectiv
3
x obinem
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

131
4 3
1 1 1
3 0 x x x + =

4 3
2 2 2
2 0 x x x + =

4 3
3 3 3
3 0 x x x + =
i adunnd
4 4 4
1 2 3
3 24 3 0 x x x + + + =
4 4 4
1 2 3
69 x x x + + =
Problema 23: Cunoscnd rdcinile ecuaiei i gradul su n ,
formai ecuaia ce admite acele rdcini n fiecare din situaiile
urmtoare:
a)
1 2 3
3, 1, 3, 2 n x x x = = = = ; b)
1 2 3
3, 1, 3, 2 n x x x = = = = ;
c)
1 2 3
3, 1, 3, 2 n x x x = = = = ; d)
1 2 3
3, 2, 3, 2 n x x x = = = =
e)
1 2 3 4
4, 1, 3, 2, 1 n x x x x = = = = = f)
1 2 3 4
4, 1, 3, 2, 1 n x x x x = = = = = .
g)
1 2 3 4
4, 1, 1, 1, 1 n x x x x = = = = = h)
1 2 3 4
4, 1, 1, 1, 2 n x x x x = = = = =
Problema 24: Determinai m, apoi rezolvai ecuaiile, tiind c
ntre rdcini exist relaiile:
a)
3 2
1 2
3 3 0, 0 x x mx x x + + = + =
b)
3 2
1 2 3
2 2 0, x x mx x x x + + = + =
c)
3 2 2 2
1 2
7 7 0, 10 x x x m x x + + = + =

d)
3 2 2 2 2
1 2 3
12 60 0, x x mx x x x + = + =

Soluie parial:
a) Din Viete i relaia din enun avem:
1 3 3
1 2 2 3 3 1
1 2 3
1 2
3
3
0
x x x
x x x x x x m
x x x
x x
+ + =

+ + =

+ =


3
3 x = ;
1 2
1 x x = i
1 2
0 x x + = . Din
ultimele 2 relaii
1 2
x x =
2
2
1 x =
2
1 x = . Aadar
soluiile sunt { } 1;1;3 .
nlocuind n ec. (2) 1 m =
Problema 25: S se rezolve n Curmtoarele ecuaii:
a)
4 2
5 4 0; x x + = b)
4 2
3 4 0; x x + =
c)
4 2
2 3 0; x x + = d)
4 2
4 3 1 0; x x + =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

132
Problema 26: S se rezolve ecuaiile urmtoare:
a)
3 2
2 2 1 0; x x x + + + = b)
3 2
4 4 1 0; x x x + =
c)
3 2
2 2 0; x x x + + + = d)
3 2
3 3 1 0; x x x + =
e)
4 3 2
2 3 2 3 2 0; x x x x + + = f)
4 3 2
18 1 0; x x x x + + + =
g)
4 3 2
2 6 2 1 0; x x x x + + + = h)
4 3 2
4 10 4 1 0. x x x x + + + =
i)
5 4 3 2
2 7 5 5 7 2 0; x x x x x + + + = j)
5 4 3 2
2 9 9 2 0; x x x x x + + + =
k)
5 4 3 2
3 13 10 10 13 3 0; x x x x x + + + = l)
5 4 3 2
12 44 33 33 44 12 0; x x x x x + =


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

133
Capitolul 17
IRURI

Problema 1+2: Studiai monotonia i mrginirea irurilor:
a)
1
n
x
n
= ; b)
n
x n = ;
c) 1 ( 1)
n
n
x = + ; d)
2
!
n
n
x
n
= ;
e) 1
n
x n n = + ; f) 2
n
x n n = +
i)
3
1
n
x
n
=
+
; j) 2
n
x n = ;
k) 2 ( 2)
n
n
x = + ; l)
( )
5
1 !
n
n
x
n
=
+
;
Soluie parial:
a)
1
1 1 1 1
0
1 ( 1) ( 1)
n n
n n
x x
n n n n n n
+

= = = <
+ + +

n
x strict
descresctor
1 n
x x ( ]
1
1; 0 0;1
n n n n
x x x x
n
= >
mrginit.
b)
1
1 1 0
n n n
x x n n x
+
= + = > strict cresctor
1
1
n n
x x x . Presupunem c
n
x mrginit superior
0 M > fixat astfel nct
n
x M n M , fals cci n iar
M fixat, deci de la un moment dat n l va depi pe
n
M x
nemrginit.
c)
1
1
1 ( 1) 1 ( 1) ( 1) ( 1 1)
n n n
n n
x x
+
+
= + = deci nu putem
determina monotonia lui
n
x . Calculm
1 2 3
0; 2; 0
n
x x x x = = = nu
e monoton. Deoarece ( 1) { 1;1}
n
[ ] {0; 2} 0; 2
n n
x x
n
x mrginit
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

134
d) 0
n
x > , calculm
1
1
2
2 ( 1)!
1
2 1
!
n
n
n n
n
x n
x
x n
n
+
+
+
= =
+
monoton
descresctor
1
2
n n
x x x . Cum ( ] 0 0; 2
n n
x x > .
e)
( 1 )( 1 )
1
1
n n
n n n n
x n n x
n n
+ + +
= + =
+ +

1
1
n
n n
x
n n
+
=
+ +

1
1
n
x
n n
=
+ +
;
1
1 1
2 1 1
n n
x x
n n n n
+
= =
+ + + + +

1 2 1
( 2 1)( 1 )
n n n n
n n n n
+ + + +
=
+ + + + +
2
0
( 2 1)( 1 )
n n
n n n n
+
<
+ + + + +

n
x strict descresctor
1
2 1
n n
x x x .
Deoarece
(
0 0; 2 1
n n n
x x x

>

mrginit

Problema 3. Studiai monotonia i mrginirea urmtoarelor iruri:
a)
1 1
1; 6
n n
x x x
+
= = + . b)
1 1
1; 2
n n
x x x
+
= = + .
c)
1 1
2; 3 2
n n
x x x
+
= = . d)
1 1
3; 6 8
n n
x x x
+
= = .
e)
1 1
1; 2 1
n n
x x x
+
= = + f)
1 1
1; 2 2
n n
x x x
+
= =
g)
1 1
1; 1
n n
x x x
+
= = + h)
1 1
1; 2 1
n n
x x x
+
= = +
i)
1 1
1
1; 1
2
n n
x x x
+
= = + j)
1 1
1
1; 2
5
n n
x x x
+
= = +
k)
1 1
1; 3 1
n n
x x x
+
= =
Soluie parial:
a)
1 1
1; 6
n n
x x x
+
= = + ,
2 1
7 x x = > .
Artm prin inducie monotonia: Fie propoziia:
1 1
( ) :
n
P n x x
+
> .
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

135
I.
2 1
(1) : P x x > adevrat
II. Presupunem ( ) P k adevrat ( 1) P k + adevrat ( ) ? , unde:
1
( ) :
k k
P k x x
+
> ;
2 1
( 1) :
k k
P k x x
+ +
+ > ;
Vrem s artm c
2 1 1
6 6
k k k k
x x x x
+ + +
> + > +
1 1
6 6
k k k k
x x x x
+ +
+ > + > adevrat. Deoarece s-au folosit relaii
echivalente ( 1) P k + adev. s
n
x
1
1.
n n
x x x

Valoarea de care se apropie irul este l astfel nct 6 l l = + .
Pentru
2
0 6 0 l l l =
1 2
2; 3 l l = = . Cum 0 3 l l = .
Deoarece irul este strict cresctor, artm c 3
n
x prin inducie:
I.
1
(1) : 3 1 3 P x adevrat
II. Presupunem ( ) P k adevrat ( 1) P k + adevrat( ) ? , unde
( ) : 3
k
P k x ;
1
( 1) : 3
k
P k x
+
+
Vrem s artm c
1
3 6 3 6 9 3
k k k k
x x x x
+
+ + ,
adevrat. Deoarece s-au folosit relaii echivalente ( 1) P k +
adevrat 3
n
x , aadar [ ] 1;3
n
x .
e)
1 1
1; 2 1
n n
x x x
+
= = +

2 1
3 x x = > . Artm prin inducie c
1 n n
x x
+
> cci
I.
2 1
(1) : P x x > adevrat
II. Presupunem ( ) P k adevrat ( 1) P k + adevrat( ) ? , unde
1
( ) :
k k
P k x x
+
> ;
2 1
( 1) :
k k
P k x x
+ +
+ >
Vrem s artm c
2 1 1 1
2 1 2 1
k k k k k k
x x x x x x
+ + + +
> + > + > ,
adevrat. Deoarece am folosit relaii echivalente
n
x strict
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

136
cresctor
1
1
n n
x x x . Posibila valoare de care se apropie
irul este l astfel nct 2 1 1 l l l = + = , fals cci
n
x strict
cresctor i 1
n
x . Cum
n
x strict cresctor
n
l x = nemrginit.

Problema 6,8: S se determine intuitiv limitele urmtoarelor iruri:
a)
2
1 , 1;
n
a n
n
= + b)
2
3
, 1;
n
a n
n
=
c)
2
, 1;
1
n
n
a n
n
=
+
d)
3 1
, 1;
1
n
n
a n
n

=
+

e)
2
, 1;
1
n
n
a n
n
=
+
f)
2
1
, 1.
n
a n n
n
= +
g) ( ) 1 , 1.
n
n
a n = h) ( ) 2 , 1.
n
n
a n =

Problema 10.1: Calculai urmtoarele limite:
a)
( )
3
lim 2 1 ;
n
n n + b)
( )
3
lim 2 1 ;
n
n n + +

c) lim2;
n
d) ( ) lim 1 ;
n

e)
( )
3 4
lim 2 ;
n
n n n + f)
( )
2
3
lim 2 1 ;
n
n n + +

g)
( )
2
3 4
lim 2 3 ;
n
n n n + h)
( )
3
3 4
lim 2 3 ;
n
n n n +

Problema 10.2: Calculai urmtoarele limite:
a)
2
2 1
lim ;
2
n
n
n
+

b)
2 1
lim ;
3 2
n
n
n
+c)
3
2 1
lim ;
2
n
n
n
+

d)
2 1
lim ;
3 2
n
n
n
+


e)
2
2 1
lim ;
3 2
n
n
n
+
+
f)
2
2 1
lim ;
3 2
n
n
n
+
+

g)
2
2
2 1
lim ;
3 2
n
n
n n
+

h)
2
2 1
lim ;
3 2
n
n
n
+
+

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

137
Problema 10.3 : Studiai, i n caz afirmativ calculai urmtoarele
limite:
a)
2
lim ;
3
n
nb) lim1 ;
n
n

c) lim2 ;
n
n
d) ( ) lim 2 ;
n
n

e) ( ) lim 1 ;
n
n
f)
2
lim ;
3
n
n
g) lim3 ;
n
n
h)
1
lim ;
2
n
n
Problema 10.4 : Calculai urmtoarele limite:
a)
ln
lim
n
n
n
b)

2
2
ln
lim
n
n
n

c)

( ) ln 1
lim
1
n
n
n
+
+
d)
ln
lim
1
n
n
n +

e)

( ) ln 3
lim
1
n
n
n
+
+
f)
3
ln
lim
1
n
n
n +

g)

1
ln
lim
1
n
n
n +
h)
2
1
ln
lim
1
n
n
n
n
+
+

Problema 10.5 : Calculai urmtoarele limite:
a)
2 1
lim
2
n
n
n

b)

1
lim
2
n
n

c)

2
2 1
lim
3
n
n
n

d)
2010 5
7
lim
3
n
n
n n

+ +

e)

2 1
lim
3
2
n
n
n
f)
2 1
lim
2
3
n
n
n

g)

2 1
lim
1
n
n
n

h)
( )
4
2 1
lim
0, 2
n
n
n n

+

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

138
Problema 10.6: Calculai urmtoarele limite:
a)
2
limlog
n
n

b)

( )
3
limlog 1
n
n

+
c)

( )
1
3
limlog 1
n
n

+ d)
( )
2
1
3
limlog 1
n
n

+
e)

( )
2
2
limlog 3
n
n
n

+ f)
( )
3
3
limlog
n
n n


g)

( )
2
1
3
limlog 1
n
n

+ h)
( )
2
0,3
limlog 4
n
n
n

+

Problema 12: a) Dac
3 1 3 1 1 3 2 1
lim ; lim ; lim ;
n n n
n n n
x l x l x l
+ +

= = =
calculai limita irului
n
x
b) Studiai existena limitei irului ( )
n
n
x 1 =
c) Studiai existena limitei irului
( )
n
y
n
n
1
=
d) Studiai existena limitei irului ( ) cos
n
x n =

e) Studiai existena limitei irului ( ) sin
n
x n =
Soluie parial:
a) Deoarece
2 3 1 3 3
, ;
+ + n n n
x x x sunt subiruri care acoper irul
n
x i
cum toate aceste subiruri au limita
1 1 n
l x l ;
b) Fie ( ) 1
n
n
x = . Cum ( ) 1 1 1
2
2
= =
n
n
x

i x ( ) 1 1 1
1 2
1 2
= =
+
+
n
n

sunt subiruri ale irului
n
x , ele au limita diferit
n
x nu are limit
c) Fie
( ) 1
n
n
y
n

= . Deoarece
( )
0
2
1
2
1
2
2
=

=
n n
y
n
n
i
( )
1 2
1
1 2
1
1 2
1 2
+
=
+

=
+
+
n n
y
n
n
0 sunt subiruri ce acoper irul
n
y ,
cum ele au aceeai limit 0
n
y
e) ( ). cos n x
n
= Deoarece
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

139
( ) ( )
2
cos 2 cos 0 2
n
x n n = = + = cos0 1 1 = = i
( ) ( ) ( )
2 1
cos 2 1 cos 2
n
x n n
+
= + = + = cos 1 = = sunt
subiruri ale irului
n
x cu limit diferit
n
x nu are limit.
Problema 15.1: Calculai urmtoarele limite:
a)
1
sin
lim
1 n
n
n

; b)
3
3
5
sin
2
lim
5
2
n
n
n
n n
n n

+
+
;
c)
1
lim
n
n tg
n

; d)
3
3
5
sin
2
lim
5
2
n
n
n
n n
n n

+
+

e)
1
sin
lim
1 n
arc
n
n

; f)
1
lim
1 n
arctg
n
n

;
g)
1
lim arcsin
n
n
n

; h)
1
lim
n
n tg
n

;
Soluie parial:
a) 1
1
1
sin
lim =
n
n
n
(s-a folosit 1
sin
lim
0
=

n
n
x
x
x
n
);
c) 1
1
1
lim
1
lim = =
n
n
tg
n
tg n
n n
(cci 1 lim
0
=

n
n
x
x
tgx
n
);
e) 1
1
1
arcsin
lim
1
arcsin lim = =
n
n
n
n
n n
;
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

140
f)
1
lim 1
n
n arctg
n
= ;
Problema 15.2: Calculai urmtoarele limite:
a)
1
2 1
lim
1
n
n
n

; b)
2
2
1
1
3 1
lim
n
n
n
n
n
+
+

;
c)
1
lim 2 1
n
n
n; d)

( )
1
1
lim 1 2 1
n
n
n
+


+e)
1
ln 1
lim
1 n
n
n


+


; f)
2
2
1
ln 1
lim
1 n
n
n
n
n

+
+


+
;
g)
1
lim ln 1
n
n
n


+


; h)

2
2
1
lim ln 1
1
n
n n
n n

+
+

+


i)
3
2
1 1
3
lim
2
3
n
n
n


+
; j)

5
3 2
lim 1 1
2 3
n n
n
+Soluie parial:
c) 2 ln
1
1 2
lim 1 2 lim
1
1
=


n
n
n
n
n
n
;
g) 1
1
1
1 ln
lim
1
1 ln lim =

+
=

+
n
n
n
n
n n
(cci 1
) 1 ln(
lim
0
=
+

n
n
x
x
x
n
);


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

141
Problema 15.3: Calculai urmtoarele limite:
a)
1
lim 1
n
n
n


+


; b)
2
1
2
lim 1
1
n
n
n
n
n
+


+

+

;
c)
1
lim 1
1
n
n
n


+

+

; d)
1
lim
2
n
n
n
n

+

+

;
e)
2
lim
n
n
n
n

+


f)
2
2 1
2
2
1
lim
2
n n
n
n n
n n
+ +

+ +

+ +


g)
2
2
lim
n n
n
n
n
+

+


h)
1
2
2
1
lim
2
n
n
n n
n n
+

+ +

+ +


i)
3
1 1 1
sin cos
lim
1 n
n n n
n


Soluie parial:
d) =

+
+

+
+
+
+

1
1
1
1
1 lim 1
1
1
1 lim
n
n
n
n
n
n
n n
lim
1 n
n
n
e e
+
= ;
h) =


+
+
+

+
+

n
n
n
n
n
n
n
n
1
2
1
1 lim 1
2
1
lim
1
2
2
1
1
lim 1
2
n
n
n
n
n


+
+
+ =

+lim
1
2 n
n
n
e e

+
= = ;
Problema 16, 17, 18: Calculai limitele irurilor urmtoare:
a)
1
lim sin
n
n
n
b)
1
lim cos
n
n
n

c)
( ) 1
lim
n
n
n

d)
( ) cos 2
lim
3
n
n
n

+
+

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

142
e) Dac
n
x
n
1
2
1
< , calculati
n
n
x lim .
f) Dac
2
1 1
n
x
n n
< , calculati
n
n
x lim .
g) Dac
2
2
1 1
2
n
n
n
x
n n
+
<

+

, calculati
n
n
x lim .
Soluie parial:
a) 0 sin
1
lim = n
n
n
(cci 0
1

n
i n sin e mrginit) ;
c) 0
) 1 (
0
1 ) 1 (

n n n
n n
, cci 0 0
n n
x x ;
e) Din
n
x
n
1
2
1
< i 0
1
n 2
1

n
x (criteriul majorrii) ;
Problema 19: Folosind criteriul cletelui, calculai limitele
irurilor:
a)
sin
n
n
x
n
= ; b)
cos
n
n
x
n
= ;
c)
n
arctgn
x
n
= ; d)
n
arcctgn
x
n
= ;
Problema 20, 21: Folosind criteriul cletelui, calculai limitele
irurilor:
a)
n n n n
x
n
+
+ +
+
+
+
=
2 2 2
1
...
2
1
1
1
;
b)

=
+
+
=
n
k
n
k n
k k
x
1
4
3
;
c)
[ ] [ ] [ ]
3
2 2
... 2
n
x n x x
x
n
+ + +
= ;
Soluie parial:
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

143
a)
1
1
1
1 1
2 2 2
+

+ n n n n


1
1
2
1 1
2 2 2
+

+ n n n n

--------------------------------------------

1
1 1 1
2 2 2
+

+ n n n n n

Adunnd obinem
1
2 2
+

+ n
n
x
n n
n
n

2
1
1
1
1
n
n
n
x
n
n
n
n
+

+

2
1
1
1
1
1
1
n
x
n
n
+

+
;
Cum 1
1
1
1

+
n
, 1 1
1
1
1
2

+
n
x
n
.
b)
1
...
1
2 2
1
1 1
4
3
4
3
4
3
+
+
+ +
+
+
+
+
+
=
n
n n
n n
x
n

1
1 1
1
1 1 1 1
4
3
4
3
4
3
+
+

+
+

+
+
n n n n

1
2 2
2
2 2 2 2
4
3
4
3
4
3
+
+

+
+

+
+
n n n n

------------------------------
3 3 3
4 4 4
1
n n n n n n
n n n n n
+ + +

+ + +

Adunnd relaiile obinem :
1
4
3
4
3
+
+

+
+

n
k k
x
n n
k k
n

2 2
4 4
( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
2 2 2 2
1
n
n n n n n n n n
x
n n n
+ + + +
+ ++ +
.
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

144
Deoarece
4
1
2
) 1 (
4
) 1 2 (
4
2 2

+
+
+
+ +
n n
n n n n n
i
2 2
4
( 2 1) ( 1)
1 1
4 2
1 4 4
n
n n n n n
x
n
+ + +
+

+
.
c) Fie [ ] [ ] [ ] x n x x y
n
+ + + =
2 2
... 2
[ ] x x x < 1
[ ] x x x <
2 2 2
2 2 1 2
------------------------------------
[ ] x n x n x n <
2 2 2
1
Adunnd relaiile obinem:
( ) ( )
2 2 2 2 2
... 2 1 ... 2 1 n x y n n x
n
+ + + < + + +

( )( ) ( )( )
6
1 2 1
6
1 2 1 + +
<
+ +

n n n
x y n
n n n
x
n

mprind relaiile prin
3
n

care e pozitiv obinem :

( )( ) ( )( )
3 3
6
1 2 1
6
1 2 1
n
n n n
x
x
n
n
n n n
x
n
+ +

< <

+ +


Cum limitele irurilor care ncadreaz irul nostru sunt
1 2
3 3
n
x x
l l x = =
Problema 21: Calculai limitele irurilor n cazul :
a)
( )
lim 2 3
n n
n
b)
2
lim(2 )
n
n
n


c)
( ) lim ln
n
n n

d)
( )
lim 1
n
n n

+
e)
( )
2
lim 1
n
n n

+ f)
( )
3 3
lim 1
n
n n

+


Soluie parial:
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

145
a)
(0 1)
2
lim3 1
3
n
n
n=


b)
2
(1 0)
lim2 1
2
n
n
n
n


=c) ( )
(1 0)
ln
lim ln lim 1
n n
n
n n n
n


= =d)
( )( )
1 1
1 1
lim lim lim 0
1 1 1
n n n
n n n n
n n
n n n n n n
+ + +
+
= = =
+ + + + + +


e)
( )( )
0
1
1
lim
1
1
lim
1
1 1
lim
2 2
2 2
2
2 2
=
+ +
=
+ +
+
=
+ +
+ + +
n n n n
n n
n n
n n n n
n n n

f)
( )
( )
( )
( )
2
3 3 3 3 3 2
3
3 3
2
3 3 3 2
3
1 1 1
lim 1 lim
1 1
n n
n n n n n n
n n
n n n n

+ + + + +


+ = =
+ + + +

( ) ( )
0
1
1
lim
1 1
1
lim
2 3 3 3
2
3 2 3 3 3
2
3
3 3
=
+ + + +
=
+ + + +
+
=
n n n n n n n n
n n
n n

Problema 22.1: Calculai limitele irurilor n cazul

:
a)
4
lim
3 5
n
n n
n
+
b)
2 4
lim
3 5
n n
n n
n
+
+

c)
5 4
lim
3 5
n n
n n
n

+
d)
5 4
lim
3 2
n n
n n
n

+

e)
( )
( )
2
ln 1
lim
ln 1
n
n
n
e
e

+
+
f)
( )
( )
2
ln 5
lim
ln 3
n
n
n
e
e

+
+

g)
4
2
2 3
lim
1
n
n n
n

+ +
+
h)
5
2
2 3
lim
2 1
n
n n
n

+
+
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

146
i)
( )
( )
2 2
ln
lim
ln
n
n
n
n e
n e

+
+
j)
2 1
lim
5ln
n
n
n n

+
+

Soluie parial:
a) =

=
+
+

1
5
3
5
1
4
2
4
lim
5 3
4 2
lim
n
n
n
n
n
n n
n n
n
0 1
0
0 1
2
1
4
4
lim 0
5
3
1
5
n
n
n
n
+

+


+


=+e) =

+ +

+ +
=

+
1
1
ln ln
1
1
ln ln
lim
1
1
1
1
ln
lim
2
2
2
2
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
e
e
e
e
e
e
e
e

=

+ +

+ +
=
1
1
ln
1
1
ln 2
lim
2
n
n
n
e
n
e
n
2 0 0
2
1 0 0
1 1
2 ln 1
lim 2
1 1
1 ln 1
n
n
n
n
n e
n
n e
+
+

+ +


=

+ +Problema 22.2: Calculai limitele irurilor n cazul
0
0
:
a)
1
4
lim
2
5
n
n
n


b)
2
1
lim
2
5
n
n
n
n

+
c)
2
sin
lim
2 n
n
n

d)
2
sin
lim
1 n
arc
n
n


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

147
e)
1
ln 1
lim
3 n
n
n


+


f)
1
1
ln 1
2
lim
1
3
n
n
n
++

Problema 23: Calculai limitele irurilor n cazul 0 , 0 :
a)
1
lim ln 1
n
n
n


+b)
1
lim sin
n
n
nc) ( )
1
2
lim 1 3 1
n
n
n
+


+


d)
( )
1
lim 3 1
1
n
n
n


+

e)
3
2
1
lim sin
1
n
n
n n

+
f)
3
2
1
lim
1
n
n n
tg
n n
+

+


g)
1
limln
3
n
n
nh)
1
lim 1
2
n
n
n
n

++


Soluie parial:
e) 1
1
lim
1
1
1
1
sin
lim 0
1
sin
1
lim
2
2
2
3
2
3
=
+
=
+

+ n
n
n n
n
n
n
n n
n
n n n
;

g)
1 ln
limln 0 lim 0 0
0 3 3
n
n
n n
n n
n
n
;

h)
1 1 2
lim 1 0 lim
2 1 2
n n
n n n n
n
n n

+ + +
=


+ +


2
1 2
lim lim
2 1 2
3 2 2
n n
n n n n
n n n
n n n
+
= = =
+ + + +
+ + + +

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

148
2 2
1 1
lim lim
2 3 2 2 3 2 2
1 1 1 1
n n
n
n
n n n n n n

= = =

+ + + + + + + +
Problema 24: Calculai limitele irurilor n cazul1

:
a)
n
n n
n
b a

+

2
lim
1 1
; b)
n
n
n
n
n

+
+
1
1
2
1
lim ;
c)
2
2 1
lim
n
n
n
n


+ +; d)
1
lim 1
2
n
n
n


+

;
e)
1
1 1
2 3
lim
2
n
n n
n
+


+
; f)
1 2
1
lim
2
n
n
n
n
n+

;
Soluie parial:
a)
1 1 1 1
2
lim 1 lim 1
2 2
n n
n n n n
n n
a b a b


+ +

+ =
1 1
1 1
1 1
2
2
2
1 1 1
1 1
lim
1 1 2 2
2
lim 1
2
n n
n n
n n n
n
a b
a b n
n a b
n n
n n
n
a b
e
++
++


= + = =( )
1 1
ln ln ln( )
ln
2 2
a b ab
ab
e e e ab
+
= = = = ;

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

149
b)
1 1
1 1
1 1
lim lim 1 1
2 2
n n
n n
n n
n n
n n


+ +
= + =

+ +

1 1
2
2 1
1 1
lim 1
0 2 1
1
lim 1 1
2
n
n
n
n n
n
n n
n
e e
n

+
+


+= + = = =

+Problema 25: Calculai limitele irurilor n cazul
0 0
0 ; 0 ;

:
a)
n
n
n
1
lim ; b)
n
n
n
1
1
lim


;
c)
n
n
n


1
lim ; d)
n
n n n
n
1
3
4 3 2
lim

+ +

;
e)
2
1
lim
n
n
n ; f)
2
1
1
lim
n
n
n
;
g)
2
1
lim
1
n
n
n+

; h)
1
2 3
lim
2
n n
n
n
+


;
i) ( )
1
lim 2
n
n
n + ; j)
1
2
lim
1
n
n
n
n+

;

Soluie parial:
a)
1 1 ln
ln
0 0
lim lim lim 1
n
n
n n n
n n n
n e e e

= = = ;
b)
1
1 1 1
ln ln
0 0
1
lim 0 lim lim 1
n n
n n n
n n n
e e e
n


= = =


;
c)
1
ln
ln
1
lim 0 lim lim 0
n
n
n n
n
n n n
e e e
n


=


;
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

150
d)
1
1 2 3 4
ln
0
3
2 3 4
lim lim
3
n n n
n n n
n
n
n n
e
+ +
+ +. Fie
( ) ( ) 1
1
lim ln 2 3 4 ln3
n n n
n
l
n
= + + =
1 2 3
lim ln4 1 ln3
4 4
n n
n
n
n


+ + =

1 2 3
lim ln 4 ln 1 ln3
4 4
n n
n
n
n


= + + + =

ln 4 1 2 3 1
lim ln 1 ln3
4 4
n n
n
n
n n n


= + + + =
ln 4
ln 4 4 l e = = .
Problema 26: Folosind lema lui Cesaro-Stolz, calculai limitele
urmtoare:
a)
( )
1! 2! !
lim
1 !
n
n
n

+ + +
+

;
b)
1 1 1
2 2 2
1
2
log 1 log 2 log
lim
log
n
n
n

+ + +
;
c)
( )
2
2 2 2
1 1
1 1 2 1 1
lim
2
n
n
n
n
n


+ + + + +

+ + +

;
d)
ln
lim
1
n
n
n

+
e)
1
ln
lim
1
n
k
n
k
n
=


f)
1
1 1
lim
n
n
k
n k

g)
1
1
lim
1
n
n
k
k
n n


h) lim ln 2 ln3 ... ln
n
n
n


i) Dac
2
2 2 2
1 1 1
,
1 2 6
n
x
n

= + + + calculai
2
lim
6
n
n
n x;
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

151
Soluie parial:
a) Fie 1! 2! !
n
a n = + + + . ( ) 1 !
n
b n = + cresctor i nemrginit.
Calculm
( )
( ) ( )
1
1
1 !
lim lim
2 ! 1 !
n n
n n
n n
n a a
b b n n
+
+
+
= =
+ +

( )
( ) ( )
1 !
1
lim lim 0 lim 0
1 ! 2 1 1
n
n n
n
n a
n n n b
+
= = = =
+ + +
.
b)
1 1 1
2 2 2
1
2
log 1 log 2 log
lim
log
n
n
n
+ + +

Fie
1 1 1
2 2 2
log 1 log 2 log
n
a n = + + + ,
1
2
log
n
b n = descresctor la 0.
Calculm
( )
( )
1
1 2
1 1 1
2 2
log 1
lim lim
log 1 log
n n
n n
n n
n
a a
b b n n
+
+
+

= =
+

( )
( )
( )
( )
1
2
1
1
2
2
1
1
1 2
2
2
log 1
1
lim lim
log
log
1
log 1 1
log 1
log 1
n n
n
n
n
n
n
n
+
= =+

+
+


.
Fie
( ) ( ) ( )
1
2
1
1
2
ln
1
log
ln
ln
2
lim lim lim
ln 1 log 1 ln 1
1
ln
2
n n n
n
n
n
l
n n n
= = =
+ + +
.
Cu schimbarea de variabil ln ,
t
n t n e = = pentru
n t
( )
1
lim lim
1
ln 1
ln 1
t
t t
t
t
t t
l
e
e
e

= = =
+
+Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

152
lim lim 1
1 1 1
ln ln 1 1 ln 1
t t
t
t t
t t
e t
e t e
= =

+ + + +


pentru
calcularea limitei avem nedeterminarea
0
1
.
Deoarece
1
0
1
1
1 1
1 ln 1
t
l
t e
+
< =

+ +


lim
n
n
n
a
b
= .
c)
2
2 2 2
1 ...
1 1 2 1 1
lim
2
1
n
n
n
n
n
+ + + +
+ + +
+
.
Fie
2
2 2 2
1 ...
1 1 2 1 1
n
n
a
n
= + + + +
+ + +
,
2
1
n
n
b
n
=
+
cresctor i
nemrginit.
Calculm
1
1
1
1
2
2
lim lim
2 2
2 1
n
n n
n n
n n
n n
a a
n
b b
n n
+
+
+
+

+
= =


+ +

( ) ( )
( ) ( )
1
2 1
2 1
lim lim
2 2 1 2 2 2 2 1
n
n n
n n
n n
n
n n n n n
+
+ +
+
= =
+ + + +

1
lim 1 lim 1
n
n n
n
a n
n b
+
= = =

i) Fie
2
6
n n
a x

= ;
1
n
b
n
= descresctor la 0, calculm
( )
( )
( )
( )
2 2
2
1
1
2
1
1
1 1
6 6
lim lim lim lim 1
1 1 1
1
1 1
n n
n n
n n n n
n n
x x
n n n a a
n n
b b
n
n n n n

+
+

+
+
+ +
= = = =

+ +

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

153
Problema 27: Folosind criteriul radicalului, calculai limitele
irurilor:
a) 2
n
n
x = ; b)
1
2
n
n
x = ;
c)
n
n
x n = ; d) 1
n
n
x n = + ;
e)
2
3
n
n
n
x
n
+
=

; f)
3
3
n
n
x
n
=

;
g) Dac
1 1 1
1 ,
1! 2! !
n
a
n
= + + + + calculai
1 2
lim
n
n
n
a a a ;
Soluie parial:
g) Fie
1 2
...
n n
y a a a = , calculm
( )
1
1
1 1 1
lim lim lim 1 ...
1! 2! 1 !
n
n
n n n
n
y
a e
y n
+
+

= = + + + + =


+


1 2
lim lim ...
n n
n n
n n
y e a a a e

= =

Problema 28: Folosind criteriul raportului, calculai limitele
irurilor: a)
3
!
n
n
x
n
= ; b)
!
3
n n
n
x =

;
c)
( )
2
!
n
n
n
x
n
= d)
!
n
n
n
x
n
=
e)
!
3
n n
n
x = ; f)
3
!
n
n
x
n

= ;
g)
2
!
n
n
n
x
n
= h)
( )
2
2 !
n
n
n
x
n
=
+

Soluie parial:
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

154
a) Fie
( )
[ )
1
1
3
1 !
3 3 3
0 0,1 0
3 ! 1 !
!
n
n n
n
n n
n
n
a
a
n a n n
n
+
+
+
= = =
+

b) Fie
( )
1
1
1 !
! 1
3
!
3 3
3
n
n
n n
n
n
n
a n n
a
n
a
+
+
+
+

= = =


n
a ,
deoarece 0
n n
a a < .
c) Fie
( )
( )
( ) ( )
( )
1
2
1
2
2
1
1 !
!
!
n
n
n
n n
n
n
n
a n
a
n a
n
n
+
+
+
+
= = =
( )
( )
1
2
1
1
1
n
n
n
n
n
+
+
= =
+ ( )
2
1 1 1 1
1 0 0 0
1 1
!
n n
n
n n
e
n n n n
n
+
= + =

+ +

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

155
Capitolul 18
LIMITE DE FUNCII.
FUNCII CONTINUE

Problema 1.1: Cercetai existena urmtoarelor limite n punctele
indicate:
a)


<
=
2 , 3
2 , 1
) (
2
x x
x x
x f , 2 = ; b)

>
=
<
=
2 , 3
2 , 2
2 , 1
) (
2
x x
x
x x
x f , 2 = ;
c)


<
=
2 , 1
2 , 1
) (
2
x x
x x
x f , 2 = ; d)
2
1, 2
( )
3, 2
x x
f x
x x
+ <
=

, 2 = ;

e)
2
1, 2
( ) 2, 2
3, 2
x x
f x x
x x
+ <

= =

>

, 2 = ; f)
2
1, 2
( )
1, 2
x x
f x
x x
+ <
=

, 2 = ;
e)
2
1, 1
( ) 3, 2
1, 1
x x
f x x
x x
+ <

= =

+ >

, 2 = ; f)
2
1, 1
( )
1, 1
x x
f x
x x
+ <
=

, 2 = ;
Soluie parial:
a)
2
lim ( )
x
f x

se mparte n 2 limite:
2 2
2 2
lim ( ) lim( 1) 1
s
x x
x x
l f x x

< <
= = =
2
2 2
2 2
lim ( ) lim( 3) 1
d
x x
x x
l f x x

> >
= = = ; Deoarece (2) (2)
s d
l l f = are
limit n 2 = .
b) Procednd identic cu punctul anterior, (2) (2) 1
s d
l l f = = are
limit n 2 = .
Obs.: Dei ) ( lim 2 ) 2 (
2
x f f
x
= , totui f are limit n 2 =
c) ) ( lim
2
x f
x
se mparte n 2 limite: :
2 2
2 2
lim ( ) lim( 1) 1
s
x x
x x
l f x x

< <
= = =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

156
2
2 2
2 2
lim ( ) lim( 1) 3
d
x x
x x
l f x x

> >
= = = Deoarece (2) (2)
s d
l l f nu are
limit n 2 = .

Problema 1.2 Cercetai existena urmtoarelor limite n punctele
indicate:
a)
3 2
,
( )
2 2,
x x x
f x
x x

=, ; b)
1,
( ) ,
0,
x
f x
x


=c)
2
,
( )
3 2,
x x x
f x
x x
+
=, ; d)
2,
( ) ,
1,
x
f x
x


=
e) x x f cos ) ( = n ; f) ( ) sin f x x = n
Soluie parial:
a) Fie un numr fixat ) ( lim x f
x
se mparte n 2 limite:
3 2 3 2
lim ( ) lim( )
x x
x x
f x x x
= =


lim ( ) lim (2 2) 2 2
x x
x x
f x x
= =

.
Pentru ca f s aib limit n este necesar i suficient ca
3 2 2
( ) ( ) 2 2 ( 1) 2( 1) 0
s d
l l = = =
{ }
2;1; 2 . Aadar f are limit doar n { } 2 ; 1 ; 2 .
b) Fie un numr fixat ) ( lim x f
x
se mparte n 2 limite:
lim ( ) lim1 1
x x
x x
f x


= =

, lim ( ) lim 0 0
x x
x x
f x


= =

.
Cum ( ) ( ),
s d
l l R f nu are limit n nici un punct
.
e) Dac lim ( ) limcos cos
x x
f x x= = funcia
x x f cos ) ( = are limit n .
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

157
Fie = , din grafic intuim c x x f cos ) ( = nu are limit spre
(nici spre ). Pentru a demonstra aa ceva, fie ,
n n
x x
astfel nct
1
cos
n
x l ;
2
cos
n
x l cu
2 1
l l .
Fie 2 cos cos(2 ) cos(0 2 ) cos0 1 1
n n
x n x n n = = = + = =
2 cos cos 2 cos 0 0
2 2 2
n n
x n x n= + = + = =Deoarece 2 iruri ce tind la cu ( ) 1, ( ) 0 ( )
n n
f x f x f x
nu are limit.
Analog pentru = , functia cos x nu are limita doar c irurile
sunt 2 ; 2
2
n n
x n x n

= = cu cos cos 0;cos cos0 1


2
n n
x x

= = = =

Problema 4: Studiai existena limitele urmtoare, i n caz
afirmativ, calculai limitele respective:
a)
0
lim
x
2
1
;
x
b)
1
lim
x
;
) 1 (
1
2

x

c)
0
lim
x
;
1
3
x
d)
1
lim
x
2
1
1
x
;
e) lim
x
2
1
x
; f) lim
x
3
1
x
;
g)
1
lim
x
3
2 1
1
x
x

+
; h)
3
1
lim
1 2
x
x
x

;
i)
3
3
1
1
lim
1 2
x
x
x

; j)
3
3
1
lim
1 2
x
x
x

;
k)
1
lim
x
x
x
2 1
1
3

+
; l)
3
1
lim
1 2
x
x
x

;
m)
5
3 1
lim
4
x
x
x


n)
2
5
4 1
lim
4
x
x x
x


o)
3 1
lim
4
x
x
x


p)
3 1
lim
4
x
x
x


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

158
q)
2
3 1
lim
4
x
x
x


r)
2
3 1
lim
4
x
x
x


s)
3
2
3 1
lim
4
x
x
x


)
3
2
3 1
lim
4
x
x
x


t)
3
2
2
3 1
lim
4
x
x
x


)
3
2
2
3 1
lim
4
x
x
x


u)

( )
3
2
2
3 1
lim
2
x
x
x


v)
( )
3
3
2
3 1
lim
2
x
x
x


Soluie parial:
a)
1
0
2
0
1
lim
x
x
+

= ; b)
( )
1
0
2
1
1
lim
1
x
x

; c)
1
?0
3
0
1
lim ,
x
x

= ns trebuie s
gsim semnul lui 0. Facem tabelul de semne
x 0

3
1
x
+ + + + + \ - - - - - - -

0
0
lim
x
x

<
=
0
1
3
1
x
i =
+
>

0
1
3
0
0
1
lim
x
x
x
,
aadar
3
1
x
nu are limit n x = 0.
d)
1
?0
2
1
1
lim
1
x
xx 1 1
1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2
1 x

- - - - - - 0 + + + + + + + + + +0 - - - -
2
1
1
x
- - - - - - -/ + + + + + + + + + +/ - - - -
=

+
<

0
1
2
1
1
1
1
lim
x
x
x
;
1
0
2
1
1
1
lim
1
x
x
x

>
=


2
1
1
lim
1
x
x
>
/

; e)
1
2
1
lim 0
x
x

= ;
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

159
c)
1
3
1
lim 0
x
x

= ;
g)
3
1
1 1 1
lim 2
1 2 1 2
x
x
x

+ +
= =

;
h)
3
1
lim 0
1 2
x
x
x

+
=

;
i)
3
3
1
1 1 1
lim 2
1 2 1 2
x
x
x

+ +
= =

;
j)
3
3
1 1 1
lim
1 2 2 2
x
x
x

+
= =

;
k)
3
1
1 1 1
lim 2
1 2 1 2
x
x
x

+ +
= =

;

Problema 8: Studiai existena limitele urmtoare, i n caz
afirmativ, calculai limitele respective:
a)
0
sin
lim
x
x
x

b)
0
lim
sin
x
x
x


c)
( )
1
sin ln
lim
ln
x
x
x

d)
0
sin3
lim
sin5
x
x
x


e)
2
1
1
lim
sin
x
x
x

f)
2
cos
lim
2 x
x
xg)
0
2
lim
x
x
tgx


h)
0
3
lim
sin 5
x
tg x
x


i)
0
3
lim
sin5
x
arctg x
x

j)
0
3
lim
5
x
arctg x
tg x


k)
( )
2
2
2
lim
4
x
arctg x
x

l)
( )
3
5
0
sin
lim
arcsin
x
x
x
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

160
Problema 9.1: Determinai asimptotele funciilor urmtoare:
a) ( )
2
: ,
1
f
x
f D f x
x
=


b) ( )
3
2
: ,
1
f
x
f D f x
x
=


c) ( ) ( )
2
: 1; ,
1
x
f f x
x
=


d) ( ) ( )
2
: , ln 3 2
f
f D f x x x = +
e) ( ) : , 1
x
f f x x e =
f) ( )
1
1
: ,
f
x
f D f x
e e
=


g) ( ) : , sin f f x x x = +
h) ( ) : , 2
f
f D f x x arctgx =
Soluie parial:
a) ( )
2
1
x
f x
x
=


Cond.: ( ) ( ) ( )
2
1 0 ; 1 1;1 1;
f
x x D =
As. orizontale
f
D nemrginit, calculm spre
0 0
1
lim
2
= =


y
x
x
x
as. orizontal spre
0 0
1
lim
2
= =


y
x
x
x
as. orizontal spre
as. oblice
Deoarece
f
G are as. orizontal spre
f
G nu are as. oblic spre
.
Deoarece
f
G are as. orizontal spre
f
G nu are as. orizontal
spre .
As. vertical
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

161
Calculm as. verticale n capetele deschise ale domeniului.
1
0
2
1
1
lim
1
f
x
x
x
G
x

<
=

are as. vertical la stanga n x=-1


x -1 1
1
2
x
+ + + + + + 0 - - - - - - - - - - 0 + + + + +
f
x
x
G
x
x
=

>

0
1
2
1
1
1
lim are as. vertical la dreapta n x=-1
Analog =


<

0
1
2
1
1
1
lim
x
x
x
x
i 1
1
lim
0
1
2
1
1
= =

+
>

x
x
x
x
x
este asimptot la
stanga i dreapta pentru
f
G .
b) ( )
3
2
1
x
f x
x
=


Cond.: ( ) ( ) ( )
2
1 0 ; 1 1;1 1;
f
x x D =
As. orizontale
( ) ( )
f
x x
G x f x f = =

lim ; lim nu admite as.orizontale nici spre
, nici spre
as. oblice
( )
( )
3
2
Fie ; lim lim 1
1
x x
f x x
m
x x x


= = = =


( )
3
2 2
lim lim lim 0
1 1
x x x
x x
n f x mx x
x x


= = = =

y mx n = + oblic y x = as.oblic spre
Analog pentru , =
( )
( ) ( )
3
2 2
lim 1 , lim lim 0
1 1
x x x
x x
m n f x x
x x x

= = = = =


y x = as. oblic spre
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

162
As.verticale
Procedm ca n exemplul anterior obtinem c 1 = x i 1 = x sunt
asimptotele verticale
c) ( ) ( )
2
: 1; ,
1
x
f f x
x
=


as. orizontale
Deoarece
f
D nemrginit doar spre ,cutm as.orizontale doar n
acea direcie ( ) 0 0
1
lim lim
2
= =

=

y
x
x
x f
x x
as.orizontale spre
as.oblice
Deoarece as. orizontala spre ,
f
G nu are as.oblice in directia
rspectiva.
Cum
f
D mrginit inferior
f
G nu are as. oblice spre .
As verticale
Singura asimptot posibil este
( )
2
1 1
1 1
lim lim
1
x x
x x
x
f x
x

> >
= =

1 x =
as verticala la dreapta.

d) ( ) ( )
2
ln 3 2 f x x x = +
Cond. : : ( ) ( )
2
3 2 0 ;1 2; x x x + >
As orizontale
( ) ( )
2 2 2
limln 3 2 ln lim 3 2 ln lim
x x x
x x x x x

= + = + = =
deci
f
G nu are orizont spre
Analog, ( ) lim
x
f x

=
f
G nu are orizont spre
As oblice
= lim
x
n

=
( )
2
2
2 3
ln 3 2
3 2
lim 0
1
x
x
x x
x x
x

+
+
= = R
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

163
Insa ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim lim ln 3 2 0 0
x x
n f x mx x x

= = + = Gf nu
are as oblice nici spre
As verticale
1 = ;
( )
2
1
1
lim 3 2 1
x
x
x x x

<
+ = = as verticala la stanga.
As verticala la dreapta nu exista cci nu pot calcula
( )
1
1
lim
x
x
f x

>

Analog, x = 2, as verticala la dreapta
e) ( )
( )
( )
1 , 1
, :
1 , 1
x
x
x e x
f x f R R
x e x
+ <


as orizontale
= lim
x
( ) ( )
1
1 lim 1 lim 0
x y
y
y y
y
x e y e
e


+
+ = + = = (cci
lim 0, 1
y
y
polinom
a
a

= > ) 0 = y as orizontala spre


As oblice
Cercetam daca gf nu are as orizontale spre
( ) ( ) 1 1
lim lim lim
x
x
x x x
f x x x
m
x x x
e
e


= = = =f
G nu
are as oblica spre
As verticala
Deoarece f continu pe limita n orice punct este un numr
din , deci
f
G nu are as verticale.


f) ( )
1
1
x
f x
e e
=


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

164
Cond.: 1
0
0
x
x
e e


( ) ( ) ( )
1
1 1 ; 0 0;1 1;
f
x D
x
=
As orizontale
=
1
1 1
lim
1
x
x
e
e e


1
0
1
cci 0 i 1
x
e e

=


1
1
y
e
=

as orizontal spre -
1
1 1 1
lim
1 1
x
x
y
e e
e e


= = =

as orizontal spre
As oblice
Deoarece
f
G are as orizontale si spre so spre
f
G nu are
orizontale in nicio directie
As verticale
0 = ;
1 1
0
0
0
1 1 1 1
lim
x
x
x
e e e
e e e e

<
= = =f
G nu are as
vertical la stnga

1 1
0
0
0
1 1 1 1
lim
1
x
x
x e e e e

+
>
= = =


0 =
f
G nu are as vertical la
dreapta
1 = :
1
?0
1
1
1
1
lim
x
x
x e e

<
=

(
0
1
)?. Cum
1
1, 1 1 x x
x
< si
1
1
1
1
1 1 1
1 lim ( ) 1
0
x
x
x
x
e e x
x
e e

<
> > = = =
+

este as verticala la
stnga
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

165
1
1
1
1 1
lim ( ) 1
0
x
x
x
x
e e

>
= = =

este as verticala la dreapta


g) ( ) x x x f sin + = , : f
as orizontale
= ; lim
x
1
( ) lim( ) lim 1 sin
x x
f x x isnx x x
x


= + = + =(caci 0
1

x
,sin x e marginit 0 sin
1
x
x
)
f
G nu are as oriz
spre
= ;
1
lim ( ) lim 1 sin 0
x x
f x x x
x


= + =


f
G nu are oriz spre
As oblice
= ;
( ) sin
lim lim
x x
f x x x
m
x x

+
= = =
1
sin
1
lim lim 1 sin 1
x x
x x x
x
x
x x


+= = + =lim ( ) ] lim( sin ) lim sin
x x x
n f x mx x x x x

= = + = care nu exista
Gf nu are as oblica spre
Analog,
f
G are as oblica spre .
As verticale
Deoarece f continua pe
f f
G D nu are as verticala
h)Deoarece : ;
2 2
tg
: ;
2 2
f
arctg D

=As orizontale:
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

166
2
; lim( 2 ) lim (1 )
x x
x arctgx x arctgx
x


= = = (deoarece
;
2 2
arctg
,deci e marginit si
f
G
x
) 0
2
nu are as
orizontala spre
As oblice
2
1
( )
; lim lim 1
x x
x arctgx
f x x
m
x x= = = =
lim( 2 ) lim( 2 ) 2
2
x x
n x arctgx x arctgx
= = = =


,deoarece
graficul functiei avem
2 2
tg tg arctg


2 2
tg y mx n

= +


, adica + = x y este
as.oblica spre . Analog, = x y va iesi as. oblica spre .


Problema 9.2: Determinai asimptotele funciilor urmtoare:
a)
2
( ) ;
1
x
f x
x
+
=

b)
2 4
( ) ;
2
x
f x
x

=


c)
2
2
2
( ) ;
1
x
f x
x
+
=
+
d)
2
( ) ;
1
x
f x
x
=


e)
2
2
1
( ) ;
4
x
f x
x
+
=

f)
2
( ) .
3 2
x
f x
x x
=
+

g)
2
( ) ;
1
x
f x
x
=

h)
2
2 1
( ) ;
2
x x
f x
x
+
=

i)
3
2
( ) ;
9
x
f x
x
=

j)
2
1
( ) ;
2
x
f x
x
+
=


k)
2
1
( ) ;
4
x
f x
x

=
+
l)
2
1
( ) .
1
x
f x
x
+
=


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

167
m) ( ) ln( 1); f x x x = n)
2
( ) 4 ; f x x x =
o)
1
( ) ;
x
f x x e = p)
1 ln
( ) ;
2 ln
x
f x
x
+
=
+

q)
sin
( ) ;
x
f x
x
= r)
1
1
1
( ) .
x
f x
e e


Problema 10, 11: Studiai continuitatea funciilor urmtoare n
punctele indicate i precizai tipul de discontinuitate al punctelor
respective :
a)


<
=
2 ; 3
2 ; 1
) (
2
x x
x x
x f , n 2 = ;
b)

>
<
=
2 , 3
2 , 1
) (
2
x x
x x
x f , n 2 = ;
c)
2
1
; 2
: ( ; 2] , ( )
2
1; 2
x
e
x
f f x
x
x


<
=

, n 2 = ;
d) { } : ( ; 2) 3 , ( ) 2 f f x x = , n 3 = ;
e)

>
=
<
=
2 ; 3
2 ; 3
2 ; 1
) (
2
x x
x
x x
x f , n 2 = ;
f)


<
=
2 , 1
2 , 1
) (
2
x x
x x
x f ; n 2 = ;
g)


<

=
1 , 1
1 ,
1
1
) (
x x
x
x
x f ; n 1 = ;
h)

=
1 , 1
1 ,
1
1
) (
x
x
x
x f , n 1 = ;
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

168
i)
3 2
,
( )
2 2, \
x x x
f x
x x

=, n

Soluie parial:
a) f f f f
d s
= = = 1 ) 2 ( ; 1 ) 2 ( ; 1 ) 2 ( continu in 2 = .
b)Deoarece f D
f
= 2 nu e continua in 2 = si 2 = nu e
punct de discontinuitate(caci punctele de discontinuitate sunt
puncte din domeniu in care f nu e continua).
c)
2
2 2
2 2
1
lim ( ) lim 1
2
x
x x
x x
e
f x
x


< <

= =

si f f =1 ) 1 ( continua in x=1. (caci


2 2
2
lim ( ) lim ( )
x x
x
f x f x

<
= ).
d)Deoarece 3 este punct izolat al domeniului lui f f continua in
x = 3 oricare ar fi forma lui f.
e) ) ( lim
2
x f
x
se imparte in 2 limite :
1 ) 1 ( lim ) ( lim ) 2 (
2
2
2
2
= = =
<

<

x x f f
x
x
x
x
s

2
2 2
2 2
(2) lim ( ) lim( 3) 1
d
x x
x x
f f x x

> >
= = = si cum f f = 3 ) 2 ( nu e
continua in 2 = .

Cum (2) , (2) , 2
s d f
f f D = si f nu e continua in
2 2 = = punct de discontinuitate de prima speta.
f) ) ( lim
2
x f
x
se imparte in 2 limite :
2
2 2
2 2
(2) lim( 1) 1; (2) lim( 1) 3
s d
x x
x x
f x f x

< >
= = = =
2 3 ) 2 ( = = f punct de discontinuitate de prima speta
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

169
g) =

=

<

0
1
1
1
1
1
lim ) 1 (
x
f
x
x
s
; 1 0 ) 1 ( ; 0 ) 1 ( lim ) 1 (
1
1
= = = =
>

f x f
x
x
d

punct de discontinuitate de a doua speta.

h) =

= =

=
>

<

1
1
lim ) 1 ( ;
1
1
lim ) 1 (
1
1
1
1
x
f
x
f
x
x
d
x
x
s

1 1 ) 1 ( = = f e punct de discontinuitate de a doua speta.
i) f continu n x = ( ) ( ) lim
x
f x f

= . Dar, ( ) x f
x
lim
se mparte n 2 limite:
( ) lim
x
x
f x

i
( ) lim
x
x
f xCaz I : Fie
( ) ( )
3 2 3 2
, lim , lim 2 2 2 2
x x
x x
x x x
= =


i ( )
2 3
= f , f continu n
3 2
2 2 =
( ) ( ) ( )
( )( )
2
1 2 1 0 1 2 2 0 = + =
{ }
2;1; 2 . Dar, 1 = Q .
Caz II: Fie
( )
3 2 3 2
, lim ,
x
x
x x


( ) lim 2 2 2 2
x
x
x


=

i ( ) 2 2 = f .
f continu n
3 2
2 2 =
( ) ( ) ( )
( )( )
2
1 2 1 0 1 2 2 0 = + =
{ }
2;1; 2 . Dar 2; 2 = = .
Aadar, f continu n 2 ; 1 ; 2 = = = i orice punct
este un punct de discontinuitate de I spe.Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

170
Problema 12.1: Folosind proprietatea c o funcie continu nu i
schimb semnul dect eventual n rdcini, s se stabileasc semnul
urmtoarelor funcii : f D :
a) ( ) 1 f x x = b)
2
( ) 6 8 f x x x = +
c)
( ) ( )
( ) 2 2 2 4 ;
x x
f x = d)
( ) ( )
( ) 2 1 3 9 ;
x x
f x =
e)
( ) ( )
2
( ) 2 3 4 2 ;
x
f x x x = + f)
( )
2
( ) 5 6 ln( 1); f x x x x = +
g) ( )( ) ( ) ln 1 1 f x x x = h) ( ) 2 1 2 ;
x x
f x x x = +

Problema 12.2:Folosind proprietatea c o funcie continu nu i
schimb semnul dect eventual n rdcini, sau n capetele deschise
ale domeniului, s se stabileasc semnul urmtoarelor funcii:
a)
3
4 0; x x b)
4 2
5 4 0; x x +
c)
3
2 3 0; x x + > d)
( )( )
2
4 1 0;
x
x e
e)
2 1
0;
ln 1
x
x

f)
2 4
0;
3 1
x
x


g)
2
2
0.
3 3
x
x x +
>

h)
ln 1
0
1
x
xProblema 12.3: S se arate c urmtoarele ecuaii au cel puin o
soluie pe intervalele I indicate:
a) ( )
3
2 2 0 , 1, 2 ; x x I = = b) ( )
4 2
3 0 , 1, 2 ; x x I + = =
c) ( ) ln 0 , 0,1 ; x x I + = = d) ( ) 1 sin 0 , , ; x x I + + = =
e) f) cos 2 , , ;
2
x x I+ = =g) ( ) 2 0 , 1, 2 ;
x
e x I = = h) ( ) 1 2ln(1 ) 2 , 0, 1 . x x I e + + = =
i) ( ) 1 , 0,1 ; arctgx x I + = = j) ( ) arcsin 1 , 0,1 . x x I + = =
cos , 0, ;
2
x x I

= =


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

171
Problema 14: Cercetai dac au proprietatea lui Darboux funciile:
a)
1, 1
( )
2 , 1
x x
f x
x x
+ <
=

b)

1, 1
( )
2 , 1
x x
f x
x x
<
=


c)

1,
( )
0, \
x
f x
x

=d)

2
2 ,
( )
, \
x
x
f x
x x

=
e)
3, 1
( )
2 , 1
x x
f x
x x
+ <
=

f)

2, 2
( )
2 , 2
x x
f x
x x
+ <
=


g)

2,
( )
1, \
x
f x
x

=h)

2
3 ,
( )
, \
x
x
f x
x x

=

Soluie parial:
a) Cercetam dac f continu. Evident, f este continu pe ( ) ,1 i
pe ( ) 1, ca i funcie elementar, studiem continuitatea n 1 x =
1 1
1 1
1 1
1 1
lim ( ) lim( 1) 2
lim ( ) lim(2 ) 2 continu n 1
(1) 2
x x
x x
x x
x x
f x x
f x x f x
f

< <

> <
= + =

= = =

=


Aadar, f continu pe f are proprietatea lui Darboux pe
b) Cercetam dac f continu. Evident, f este continu pe ( ) ,1 i
pe ( ) 1, ca i funcie elementar, studiem continuitatea n 1 x =
1 1
1 1
1 1
1 1
lim ( ) lim( 1) 0
lim ( ) lim(2 ) 2 1
(1) 2
x x
x x
x x
x x
f x x
f x x x
f

< <

> <
= =

= = =

=

este punct de discontinuitate de
prima spe f nu are proprietatea lui Darboux pe
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

172
c) Deoarece exista ( ) ; I = astfel nct { } ( ) 0;1 f I = ,avem un
interval a crui imagine nu e interval, deci f nu are proprietatea lui
Darboux f nu admite primitive.
d) Vom arta c f nu are proprietatea lui Darboux. Presupunem c
f Db . Fie ( )
( ) ( ) ( )
64 63, 65 63 , 65 f f = = . Presupunem
c
( )
63, 65 c astfel nct ( ) 64 f c = . Sunt 2 posibiliti
( )
2
( ) 2 64 6 63, 65 , contradicie
\ ( ) 64 8 ,contradicie cu \
c
c f c c
c f c c c c
= = =
= = =


, deci
nu exist c cu proprietatea c ( ) f c =


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

173
Capitolul 19
FUNCII DERIVABILE

Problema 1: Folosind definiia , s se studieze derivabilitatea
urmtoarelor funcii n punctele indicate:
a) : f , ( ) 1 f x x = + n 2 =
b) { } : ( ; 1) 2 f ,
1
( )
1
f x
x
=
+
n 2 =
c) { } : 1 f ,
1
( )
1
f x
x
=
+
n 1 =
d) [ ) : 1; f , ( ) 1 f x x = + n 1 =
e) : f ,
3
( ) 1 f x x = + n 1 =
f) : f , ( )
2
3
( ) 1 f x x = + n 1 =
Soluie parial:
Pentru a studia derivabilitatea trebuie ca punct de acumulare si
punct din domeniu lui f .
f derivabil n
( ) ( )
lim
x
f x f
x
x

i

are derivata n
( ) ( )
lim
x
f x f
x
x

.
a) 2 = punct al domeniului si punct de acumulare al domeniului
2 2
( ) (2) 1 3
lim lim 1
2 2
x x
f x f x
f
x x

+
= =

derivbila n 2 x = i
'
(2) 1 f = .
b) 2 = e punctul din domeniu insa nu e punct de acumulare al
domeniului, deci f nu e derivabila in 2 = si nici nu are derivata
in acest punct.
c) 1 = nu e punct din domeniu, deci f nu derivabila si nici nu
are derivata in 1 =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

174
d) 1 = e punct al domeniului si punct de acumulare al
domeniului, calculm
1 1
( ) ( 1) 1 0
lim lim
1 1
x x
f x f x
x x

+
= =
+ +

1
1
1
lim
1 ( 1)
x
x
x
x x

>
+
=
+ +
1
0
1
1
1
lim
1
x
x
x
+

>
=
+
f nu e derivabila in
1 x = dar are derivata in 1 x = , '( 1) f =
e) 1 = e punct al domeniului si punct de acumulare al
domeniului, calculm
3
1 1
( ) ( 1) 1 0
lim lim
1 1
x x
f x f x
x x

+
= =
+ +

2 1 3
1
lim
( 1) ( 1)
x
x
x x

+
=
+ +
( )
1
0
2 1
3
1
lim
1
x
x
+

=
+
f nu e derivabil in
1 x = dar are derivate in 1 x = i '( 1) f = .
f) 1 = e punct al domeniului si punct de acumulare al
domeniului, calculm
2
3
1 1
( 1) 0 ( ) ( 1)
lim lim
1 1
x x
x f x f
x x

+
= =
+ +

3
1
1
lim
( 1) 1
x
x
x x

+
=
+ +
3
1
1
lim
1
x
x

+
. Cum
1
0
3
1
1
1
' ( 1) lim
1
s
x
x
f
x

<
= =
+
,
1
0
3
1
1
1
' ( 1) lim
1
d
x
x
f
x
+

>
= =
+
f nu e derivabila n 1 x = si nici nu
are derivata in 1 x =

Problema 2: S se determine , , a b c pentru care urmtoarele
funcii : f sunt derivabile pe :
a)
2
1 , 0
( ) ;
sin cos , 0
x x x
f x
a x b x x
+
=

+ <


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

175
b)
2
1 , 0
( ) ;
, 0
x
ax x x
f x
b e x
+ + <
=


c)
2
3
2 , 2
( ) ;
2 11 , 2
x a x
f x
bx b x
+
=

+ >


d)
2
, 0
( ) ;
ln( 1) , 0
x ax x
f x
b x x
+ <
=

+


e)
, 1
( ) ;
, 1
x
x e x
f x
ax b x

=

+ >


f)
2
1
, 0
( ) . 3
2 , 0
x
x
f x x
ax b x

>

= +Problema 3: S se scrie ecuaia tangentei la graficele urmtoarelor
funcii : f D n punctele x a = indicate i panta tangentei n acele
puncte :
a) ( ) 1 f x x = , 2 a = ; b) ( )
3
1 f x x = 1 a =
c) ( ) ( )
2
3
1 , 1 f x x a = = d) ( ) ( )
2
3
1 , 1 f x x a = =

e) ( ) 2, 1; f x a = = f) ( ) 2, 3; f x x a = + =
g)
2
( ) 3 2, 1; f x x x a = + = h)
3
( ) , 1; f x x x a = + =
i)
1
( ) , 2; f x a
x
= =

j)
2
1
( ) , 2; f x a
x
= =
k) ( ) , 0; f x x a = = l) ( ) 1, 1; f x x a = =
Soluie parial:
Ecuatia tangentei este: ( ) ( )( ) y f f x = in cazul in care f
e derivabila in x = , respectiv x = in cazul in care ( ) f x = .
Daca doar o derivata laterala f are doar
semitangenta in directia respectiva.
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

176
a) Deoarece ( ) 2 1 f = ecuatia tangentei este: ( )
1
1 2
2
y x =
2 2 2 2 y x x y = =
b) Deoarece ( ) 1 f = f nu e derivabila in 1 x = , dar f are
derivata in 1 x = si deci ecuatia tangentei este 1 x = .
c) graficul functiei are semitangente la stanga 1 = x , la dreapta
1 = x deci
f
G are tangenta pe 1 x =

Problema 4. S se determine punctele unghiulare sau de ntoarcere ale
graficelor urmtoarelor funcii : f D :
a) ( )
3
1 f x x = b) ( ) ( )
2
3
1 f x x =
c) ( )
1, 1
1, 1
x x
f x
x x

>
=

d) ( )
2
1, 1
1, 1
x x
f x
x x

=

>


e) ( )
1
1
f x
x
=

f) ( )
2
2 , 0
1, 0
x
x
f x
x x
>

=

+


g)
2
( ) ; f x x x = h)
1
( ) ;
1
x
f x
x

=
+

i) ( ) ; f x x = j) ( ) 1; f x x x =
k) ( )
2
, 0
1, 0
x
x x
f x
e x

=

>

l)

( )
2
2, 0
1, 0
x
x x
f x
e x
+

=

+ >


Soluie parial:
b) f contiuna in 1 x = ,
3
2 1
( )
3 1
f x
x
=

,
(1) ; (1) 1
s d
f f x

= = = e punct de intoarcere;
c)
f
D x =1 si evident f continua in 1 x =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

177
b) f contiuna in 1 x = ,
3
2 1
( )
3 1
f x
x
=

,
(1) ; (1) 1
s d
f f x

= = = e punct de intoarcere;
c)
f
D x = 1 si evident f continua in 1 x = ;
1
1
1
( ) lim
1
d
x
x
f x
x

>

= =

si
1
1
( ) lim1 1
s
x
x
f x

<

= = f nu e derivabila in
x = 1 , f nu are derivate in 1 x = si 1 x = e punct unghiular.
d)
f
D x =1 ,f continua in 1 x = si (1) 1; (1) 2 1
s d
f f x

= = = e
punct unghiular.
e) { }
1
( ) \ 1 ,
1
f
f x D
x
= =

deci =
f
D x 1 f nu e continua
in 1 1 = = x x nu e punct de intoarcere, nici unghiular
f)


>
=
0 , 1
0 , 2
) (
2
x x
x
x f
x
f continua in x=0
2
0 0
0 0
( ) (0) 1 1
(0) lim lim 0
s
x x
x x
f x f x
f
x x

< <

= = =
0 0
0 0
( ) (0) 2 1
(0) lim lim ln 2
x
d
x x
x x
f x f
f
x x

> >

= = = f nu e derivabila in
0 x = , 0 x = e punct unghiular

Problema 5: Folosind formulele de derivare, calculai derivatele
de ordin I i II pentru funciilor urmtoare: :
f
f D unde:
a)
5
( ) f x x = ; b)
3 2
( ) f x x = ;
c) ( ) ln f x x = d) ( ) cos f x x =
e) ( ) arccos f x x = f) ( ) 3 ;
x
f x =
g) ( ) ;
x
f x e = h) ( ) arcsin ; f x x =

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

178
Problema 6: Folosind formulele de derivare, calculai derivatele
funciilor urmtoare: :
f
f D unde:
a)
5
( ) 2 5 7 f x x x x = + + + ; b)
3 2
1
( ) 2
x x
f x x e
x
= + + + ;
c)
( )
( ) 1 ;
x
f x x e = + d)
( )
2
( ) 1 ( 1);
x
f x x x e = +
e) ( ) sin cos ; f x x x = f)
2
( ) ln . f x x x =
g)
1
( ) ;
1 2
x
f x
x

=
+
h)
i) ( ) ;
1
x x
f x
x
=
+
j)
sin
( ) ;
2 cos
x
f x
x
=Problema 7. Folosind regula de derivare a funciilor compuse , s se
calculeze derivatele urmtoarelor funcii : f D :
a) ( ) ( ) ( )
5
1 2 sin + = x x f ; b)
3 2
1
) ( x
x
x f + = ;
c)
( ) sin cos
( )
x
f x e = ; d)
ln
( ) 2
x
f x =
e) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 arccos log
2
= x ctg x f
g) ( ) ( ) ( )
arccos 2 1 f x ctg x =
h) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 arccos log
2
= x ctg x f
Soluie parial:
a) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 cos 1 2 sin 5 '
4
+ + = x x x f ;
b) ( )

+
+
=
3
2
3 2
3
2 1
1
2
1
'
x x
x
x
x f ;
c) ( )
( )
( ) ( ) ( )
x
x x e x f
x x
1
2 ln 2 sin cos cos '
ln cos sin
+ = ;
h) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
2
2
1 1 1
' 2
1 arccos 2 1
ln2 arccos 2 1
1 2 1
f x
x
ctg x
x=+
sin
( ) .
1 cos
x
f x
x
=
+
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

179
Problema 8. Folosind regula de derivare a funciilor compuse , s se
calculeze derivatele urmtoarelor funcii : f D :
a) ( )
4
( ) 2 1 ; f x x = + b)
( )
3
2
( ) 3 4 ; f x x x = +
c) ( )
2
( ) 2 ln ; f x x x = + d)
( )
3
2
( ) sin .
x
f x x x e = +
e) ( )
3
( ) 2 sin ; f x x x = f)
2
( ) 1 ; f x x x = + +
g) ( ) sin . f x x x = + h)
3
( ) sin ; f x x =
Problema 9. Folosind regula de derivare a funciilor compuse , s se
calculeze derivatele urmtoarelor funcii : f D :
a)
4
( ) cos ; f x x = b)
2
( ) 1 ; f x x =
c) d)
e)
1
( ) ln .
1
x
f x
x

=
+
f)
2
1
( ) ln .
1
x
f x
x

=
+

g) ( ) sin . f x x x = + h)
3
( ) sin ; f x x =
Problema 10. Folosind formulele i regulile de derivare, calculai
derivatele funciilor urmtoare: :
f
f D unde:
a) ( )
( ) tgx
x x f
arccos
= b) ( )
( ) arcsin cos x
f x x =
c) ( ) ( )
x
x x f
cos
sin = d) ( ) ( )
sin
cos
x
f x x =
e)
x
x x f
ln
) ( = f)
x
x x f
ln
) ( =
g) ( )
ln
( ) sin
x
f x x = h) ( )
sin
( ) ln
x
f x x =
Soluie parial:
a) ( )
( ) arccos
2
2
1 1
' ln
cos
1
tgx
f x x x
x
tg x

= +( )
( ) arccos 1
arccos 1
tgx
tgx x

+
( )
( )
( )

+

=
x
tgx
x x tg
x
x x f
tgx
arccos
cos 1
ln
'
2 2
arccos
;
3
( ) 2 sin(2 1); f x x x = ( ) ( ) 1 ln(1 2 ); f x x x = + +
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

180
c) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
cos cos 1
' sin ln sin sin cos sin cos
x x
f x x x x x x x

= + =
=( ) ( ) ( )
( )

+
x
x
x x x
x
sin
cos
sin sin ln sin
2
cos
;
h) ( ) 1 ln
1
ln '
1 ln ln
+ =
x x
x x
x
x x x f
( )

+ =
x
x
x
x
x x f
x
ln ln
'
ln
( )
x
x
x
x
x f
ln
ln
2 ' = .
Problema 11:

a) Calculai
( )
1
2
n
xb) Calculai
( )
2
1
2 6 4
n
x x


+


c) Calculai
( )
2
1
3 2
n
x x


+


d) Calculai ( ) ( )
( )
ln 1
n
x
e) Calculai
( ) ( )
( )
2
ln 3 2
n
x x +
f) Artai c:
( )
(sin ) sin
2
n
n
x x

= +g) Artai c:
( )
(cos ) cos
2
n
n
x x

= +h) Calculai
2004 2
) sin ( x x .
i) Calculai
2 2010
( cos ) x x .
l) Calculai
( ) ( )
( )
2
1
n
x
e x +
m) Calculai
( ) ( )
( )
2
3 1
n
x
e x x + +


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

181
Soluie parial:
c) ( )
2 2
1 1 1
2( 3 2) 2 3 2
f x
x x x x
= =
+ +
. Deoarece
2
1 1 ( ) 2
3 2 ( 1)( 2) 1 2 ( 1)( 2)
A B A B x A B
x x x x x x x x
+
= = + =
+

Egalind coeficientii

=
= +

1 2
0
B A
B A
1 , 1 1 = = = B A A
1 1 1
( )
2 1 2
f x
x x

= +( )
1 1
1 ( 1) ( 1) ! ( 1) !
( )
2 ( 1) ( 2)
n n
n
n n
n n
f x
x x
+ +

= +
( )
1 1
( 1) ! 1 1
( )
2 ( 2) ( 1)
n
n
n n
n
f x
x x
+ +

=.
d)
1
( ) ln( -1) ( )
1
f x x f x
x
= =


Atunci
( 1)
( ) ( 1)
1
( ) ( ( ))
1
n
n n
f x f x
x


= =


=
n
n
x
n
) 1 (
)! 1 ( ) 1 (
1
e)
( )
2
( ) ln 3 2 f x x x = +
2
2 3 ( ) 2
( )
3 2 1 2 ( 1)( 2)
x A B x A B A B
f x
x x x x x x
+
= = + =
+

Egalind coeficientii
2
1 1
2 3
A B
A A
A B
+ =
= =

si 1 B =
( ) ( 1)
1 1
( ) ( ) ( ( ))
1 2
n n
f x f x f x
x x

= + = =

( 1)
1 1
1 1 ( 1) ( 1)! ( 1) ( 1)!
1 2 ( 1) ( 2)
n
n n
n n
n n
x x x x= + = + =
=
1
1 1
( 1) ( 1)!
( 1) ( 2)
n
n n
n
x x


+.
f) Aratam prin inductie:
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

182
I (1) : (sin ) sin cos sin cos cos sin
2 2 2
P x x x x x

= + = +1 cos 0 sin cos + = x x x adev.
II Presupunem ( ) P k adev.
(?)
( 1) P k + adev. unde
( )
( ) : (sin ) sin
2
k
P k x x

= +


( 1)
( 1)
( 1) : (sin ) sin
2
k
k
P k x x

+
+
+ = +


.
Stim ca
( ) ( 1)
(sin ) sin | () (sin ) cos
2 2
n k
n k
x x x x

+

= + = +Ramane sa aratam ca
( 1)
sin cos
2 2
k k
x x
+
+ = +Fiesin sin cos cos sin
2 2 2 2 2 2
k k k
x x x

+ + = + + +


sin 0 cos 1 cos ( 1)
2 2 2
k k k
x x x P k

= + + + = + +


adev.
( ) P n adev. n .
h)Folosind formuzla lui Leibniz avem c :
2 (2004)
( sin ) x x =
0 2 (2004) 1 2 (2003) 2004 2 2004
2004 2004 2004
( ) sin ( ) (sin ) ... (sin ) C x x C x x C x x + + +
Fiind greu de observat care termeni se anuleaz, folosim:
= =
) 2004 ( 2 ) 2004 ( 2
) (sin ) sin ( x x x x
0 2 ) (sin 2 ) (sin ) (sin
) 2002 ( 2
2004
) 2003 ( 1
2004
2 ) 2004 ( 0
2004
+ + + x C x x C x x C caci
0 ) (
) 4 ( 2
= x si 4 , 0 ) (
) ( 2
= n x
n

2 (2004)
( sin ) x x =
2
2004 2003
1 sin 2004 sin 2
2 2
x x x x

= + + + +w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

183
2004 2003 2002
sin 2
2 2
x

+ =


2
sin( 1002 ) x x + +
3
2004 sin 1000 2
2
x x


+ + + +


2004 2003sin( 1000 ) x + + =
2
3
sin 2004sin 2 2004 2003sin( )
2
x x x x x= + + + +Calculnd
3 3 3
sin sin cos cos sin
2 2 2
x x x

+ = + =siProblema 12: Artai c funciile urmtoare sunt inversabile i
calculai derivata de ordin I a funciei inverse n punctele indicate:
a)Fie : [ ; ) [ 2; ) f e e + , ( ) ln 1 f x x x = + + . Calculai
( ) ( )
1 2
3 f e

+

b)Fie : [1; ) [3; ) f , ( )
3
1 f x x x = + + . Calculai
( ) ( )
1
11 fc)Fie : [1; ) [4; ) f , ( ) 2 1
x
f x x = + + . Calculai
( ) ( )
1
12 f


d)Fie : [1; ) [3; ) f , ( ) 2 ln 1
x
f x x = + + . Calculai
( ) ( )
1
3 f


Soluie parial:
a) Artm bijectivitatea:
( ) [ )
1
' 1 0, , injectiv f x x e f s f
x
= + >

sin 0 cos ( 1) cos x x x = + = sin( ) sin cos x x + = +
cos sin sin ( 1) cos 0 sin x x x x + = + =
2 (2004) 2
( sin ) sin 2004cos 2 2004 2003sin x x x x x x x = =
2
sin ( 2004 2003) 4008 cos x x x x =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

184
( )
( )
2
lim surjectiv
continu
x
f e e
f x f
f

= +


Aadar, f este bijectiv.
( ) ( )
( )
( )
1 2 2
0
0
1
3 unde 3 f e f x e
f x

+ = = +


( )
2 2 2
3 ln 1 3 ln 2 f x e x x e x x e = + + + = + + = +
Observam ca
2
x e = e solutie, cum f este bijectiv rezult c
2
x e =
e soluie unic
( ) ( )
( )
1 2
2
1
3 f e
f e

+ =


Cum ( ) ( )
2
2
2 2
1 1 1
1 1
e
f x f e
x e e
+
= + = + =
( ) ( )
2
1 2
2
3
1
e
f e
e

+ =
+

( ) ( )
2
2
2 2
1 1 1
1 1
e
f x f e
x e e
+
= + = + =

Problema 13:

S se determine ordinul de multiplicitate al rdcinii
0
x
indicate n fiecare caz pentru urmtoarele ecuaii :

a)
0
1 0 , 1; x x = =
b)
2
0
3 2 0 , 1; x x x + = =
c)
2
0
2 1 0 , 1; x x x + = =
d)
3 2
0
1 0 , 1; x x x x + = =
e)
3 2
0
3 3 1 0 , 1; x x x x + = =
f)
4 3 2
0
5 9 7 2 0 , 1; x x x x x + + = =
g)
5 4 3 2
0
3 2 6 7 1 0 , 1; x x x x x x + + = =
h)
4 3 2
0
11 44 50 48 0 , 2. x x x x x + + = =
i)
4 3 2
0
4 2 12 9 0, 1 x x x x x + + = =

Soluie parial:
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

185
i) Fie ( )
4 3 2
4 2 12 9 f x x x x x = + + ; ( ) 1 1 4 2 12 9 0 f = + + = ,
( )
3 2
4 12 4 12 f x x x x = + , ( ) 1 4 12 4 12 f = + ,
( )
2
12 24 4 f x x x = + , ( ) 1 12 24 4 0 f = + ordinul de
multiplicitate pentru 1 = este 2 caci ( ) ( ) 1 0, 1 0 f f = = si
( ) 1 0 f .

Problema 14.
a) Cercetai dac funcia ( ) 1 2 f x x x x x = + e derivabil pe .
b) Cercetai dac funcia ( ) ( ) 1 1 f x x x = + e derivabil pe .
c) Cercetai dac funcia ( ) ( )
2
1 1 f x x x = + e derivabil pe .
d) Cercetai dac funcia ( ) ( )
2
1 1 f x x x = e derivabil pe .

Problema 15: Determinati a astfel incat graficele lui f si g
sa aiba o tangenta comuna intr-un punct de intersectie a curbelor .
a) ( )
2
f x x = si ( )
2
4 , g x x x a a = + + .
b) Fie ( ) f x x = , ( )
3
g x x ax b = + + . Sa se determine a si b
pentru care graficele celor doua functii sunt tangente in 1 x = .
c) Determinati coeficientul unghiular al tangntei in punctul
( )
2
; A e e la graficul functiei ( ) : 0; f , ( ) ln 1 f x x x = + .
Soluie parial:
a) Fie abscisa punctului de intersectie ( ) ( ). g f = Faptul
ca cele 2 grafice au o tangenta comuna in acel punct inseamna ca
panta tangentei este ( ) ' f si ( ) ' g , deci ( ) ( ). ' ' g f = Avem
deci sistemul
( ) ( )
( ) ( )

= + =
+ + =

=
=
1 4 2 2
4
' '
2 2c
g f
g f

Inlocuind in prima relatie 2 4 1 1 = + + = c c
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

186
b) Faptul ca graficele celor doua functii sunt tangente in x=1
inseamna ca au un punct de intersectie si ca in acel punct au aceeasi
tangenta, deci rationand ca la punctul anterior avem sistemul
(1) (1)
(1) (1)
f g
f g
=

.Cum pentru
1
0, ( ) ( )
2
x f x x f x
x
= =
1
(1) ;
2
f =
2
( ) 3 (1) 3 g x x a g a = + = + sistemul

= = + =
= + + + =
2
5
2
5
3
2
1
0 1 1
b si a a
b a b a
.
c) Coeficientul unghiular al unei drepte este panta acelei
drepte.Cum panta este '( ) '( ) m f m f e = =
2
1 1 2 1
'( ) 2 '( ) 2
e
f x x f e e
x e e
+
= + = + = .

Problema 16: Determinai intervalele de monotonie, punctele
critice i punctele de extrem ale funciilor urmtoare. Determinai
mulimea valorilor acestor funcii:
a) : ( 1; 3] f , ( )
4 3 2
3 20 48 48 1 f x x x x x = + +
b) : f , ( )
3 2
f x x =
c) : ( 1; 5] f , ( )
3
1 f x x = + ;
d) : , f ( )
2
1
f x
x
= .
e) : , f ( )
2
6 8; f x x x = + ;
f) : , f ( )
2
6 9; f x x x = +
g)

: , f ( )
2
6 8; f x x x = + ;
h) : , f ( )
2
6 9; f x x x = +
i) : , f ( )
2
;
2
x
f x
x
+
=


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

187
Soluie parial:
a) ( )
3 2
12 60 96 48 f x x x x = + ( ) ( )
3 2
12 5 8 4 f x x x x = + .
Cu Horner ( )( )
2
3 2
5 8 4 1 2 x x x x x + = . Rezolvand
( )
1 2
0 1; 2 f x x x = = = . Gasim semnul lui ( ) 0 f x = .
x 1 2
1 x -------0+++++++++++
( )
2
2 x
++++++++++++0+++
( ) f x
-------0+++++++0+++
Facem tabelul atasat functiei f
x -1 1 2 3
( ) f x
---------------------0 +++++++++ 0 ++++++++++++
( ) f x
-16 -15
Deoarece 3 e capat inchis al domeniului 3 x = e punct de
maxim, iar punctele de extrem sunt deci 1 x = (puncte de minim),
3 x = (maxim) iar 1 x = si 2 x = sunt puncte critice.
b) ( ) ( ) ( )
2 1
3 2
3 3
2
3
f x x f x x f x x


= = =( )
3
2
3
f x
x
= . ( ) 0 f x nu are
radacini.

x 0
f
- - - - - - + + + +
f 0
Evident domeniul lui f este { } 0 iar pentru a gasi semnul lui
f , dam valori lui x in stanga si dreapta lui 0. Astfel ( )
2
1 0
3
f = <

;
( )
2
1 0
3
f = > , ( ) 0 0 0 f x = = e punct de extrem (minim) desi
nu e punct critic (caci nu ( ) 0 f )
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

188
c) : ( 1; 5] f ,
( )
3
1 f x x = + , ( )
2
3 f x x = ;
( ) 0 0 f x x = =
x -1 0 5
f +++++++ 0 +++++++
f 1
( ) 0 1 f = insa 0 x = nu e punct de extrem caci f creste si pana la
0 x = si de la 0 x = in continuare. Singurul punct de extrem este
5 x = iar punctul critic este 0 x = .
d) ( )
2
1
f x
x
= ; ( ) ( ) ;0 0;
f
D = ,
( ) ( )
2 3
3
2
2 f x x x
x

= = = .

x 0
f
++++++ +++++
f

Evident f pe ( ) ; 0 , f pe ( ) 0; insa 0 x = nu e punct de
extrem caci 0
f
x D = si 0 x = nu e nici punct critic.
Problema 17: Determinai intervalele de concavitate i convexitate,
precum i eventualele punctele de inflexiune pentru :
f
f D :
a)
( )
3
1 f x x = + , b)
( )
3 2
9 f x x x = +
c) ( )
1
1
x
f x
x
+
=

, d) ( )
2
x
f x
x
=


e)
( )
x
f x xe = , f)
( )
x
f x x e =
g)
( ) ln f x x x = , h)
( ) ln f x x x = +

Problema 18: Studiai dac se poate aplica teorema lui Fermat n
punctele indicate:
a) [ ] ( ) : 1, 4 , 2 4, 1 f f x x c = =
b) ( ) ( ) : 1, 4 , 2 4, 2 f f x x c = =
c)
ln , 1
: , ( ) ,
1 , 1
x x
f f x c e
x x

= =

<


d)
2 , 0
: , ( ) , 0
1 , 0
x
x
f f x c
x x

= =

>


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

189
Problema 19: a) Fie , 0 a b > . Dac ,
x x
a b a b x + + , artai
c
a b a b
a b e
+
=

b) Fie , 0 a b > . Dac 3 , ,
x x x
a b c x + + calculai

c) Determinai a astfel nct 2 3 4 ,
x x x x
a x + +

d) S se determine ( ) 0, a astfel nct 1 2 3 , .
x x x
a x + +
Soluie parial:
a) Fie : f , ( )
x x
f x a b = + si observm c ( ) 1 f a b = + .
Relatia din enunt devine ( ) ( ) 1 , 1 f x f x x = este punct
de minim pentru f. Cum 1 x = este punct interior domeniului din
Teorema lui Fermat ( ) 1 0 f = . Cum ( ) ln ln
x x
f x a a b b = +
( ) ln ln f a a a b b = + ln ln
a b
a b a b + = +
( )
ln
a b a b a b
a b a b a b e
+
= + = .
c) Fie ( ) x f R R f , : =
x x x x
a 4 3 2 + .
Cum ( ) 0 0 f = , din inegalitatea din enun ( ) ( ) 0 , f x f x
0 x = e punct de extrem ( ) ' 0 0 f = .Cum
( ) ( ) ' 2 ln2 ln 3 ln3 4 ln4 ' 0 ln2 ln ln3 ln4
x x x x
f x a a f a = + = +
( )
2
' 0 ln .
12
a
f = Cum ( ) 6 1
12
2
0
12
2
ln 0 0
'
= = = = a
a a
f .
Problema 20: S se determine , , a b d astfel nct funciile
urmtoare s ndeplineasc condiiile din ipoteza teoremei lui Rolle.
Determinai punctul c din teorema lui Rolle.
a) [ ]
2
, 0
: 1,1 , ( )
, 0
ax bx d x
f f x
x x
+ +
=

>


b) [ ]
2
, 0
: 1,1 , ( )
ln( 1) , 0
ax bx d x
f f x
x x
+ +
=

+ >


c) [ ]
2
ln(1 ) , 1
: 0, 2 , ( )
4 , 1
a x x e
f f x
x x b x e
+
=

+ >


. a b c
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

190
d) [ ]
2
sin , 1
: 0, 2 , ( )
( 3 2) , 1
x x
f f x
a x x x

=

+ >


e) [ ] ( )
[ )
[ ]
2
2
, 1; 0
: 1;1 ,
4 4, 0;1
x ax b x
f f x
dx x x
+ +

=

+ +


Soluie parial:
e)Verificm cele 3 condiii:
f continu pe [ ] f 1 ; 1 continu n x=0
( ) ( ) ( )
0 0
0 0
lim lim 0 4
x x
x x
f x f x f b

< >
= = =
f derivabil pe ( ) 1,1 f derivabil n x=0
( ) ( ) ( ) ( )
0 0
0 0
0 0
lim lim
0 0
x x
x x
f x f f x f
x x

< >

=


2
0
0
4 4
lim
0
x
x
x ax
x

<
+ +
=

2
0
0
4 4 4
lim
0
x
x
dx x
x

>
+ +


( ) ( )
0 0
0 0
lim lim 4 4
x x
x x
x a dx a

< >
+ = + =
( ) ( ) ( ) ( )
2
2
1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 7 f f d d = + + = + + =
Pentru determinarea lui c, calculm ( )
[ )
[ ]
2 4, 1; 0
'
14 4, 0;1
x x
f x
x x
+

=

+

i
cum ( ) ' 0, f c = calculm pe cele 2 ramuri:
Caz I: [ ) ( ) [ ) 1; 0 ' 0 2 4 0 2 1; 0 c f c c c = + = =
Caz II:
[ ] ( ) [ ]
2
0;1 ' 0 14 4 0 0;1
7
c f c c c = + = = .
Aadar, punctul cutat este
7
2
= c

Problema 21. Gsii numrul rdcinilor reale ale ecuaiilor:
a)
3 2
6 9 12 0 x x x + + + = ;
b)
4 3 2
3 20 48 48 16 0 x x x x + + = ;
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

191
c)
3
3 4 0 ; x x =
d)
3 2
3 2 0 ; x x + =
e)
4 3 2
2 3 4 0. x x x + + =
f) 2 ;
x
e x = +
g) ln ; x x =
h) 2 ; arctgx x =
Soluie parial:
a)
3 2
: , ( ) 6 9 12 f f x x x x = + + + ;
( )
2 2
'( ) 3 12 9 3 4 3 f x x x x x = + + = + + ; { } '( ) 0 1; 3 f x x =
x 3 1
'( ) f x 0 0
( ) f x 12 8
lim ( ) ; ( 3) 27 54 27 12 12 0
x
f x f

= = + + = >
( 1) 1 6 9 12 8 0; lim ( )
x
f f x

= + + = > =
irul lui Rolle este ( ) ; ; ; + + + deci are o singur schimbare de
semn, rezult c ecuaia are o singur rdcin real ( )
1
; 3 x
b)
4 3 2
: , ( ) 3 20 48 48 16 f f x x x x x = + + ;
( )( )
2
3 2
'( ) 12 60 96 48 1 2 f x x x x x x = + = , cci am descompus
cu schema lui Horner;
1 2 3
'( ) 0 1; 2 f x x x x = = = =
x 1 2
'( ) f x 0 0
( ) f x 1 0
lim ( ) ; (1) 3 20 48 48 16 1 0
x
f x f

= = + + = <
(2) 48 160 192 96 16 256 256 0; lim ( )
x
f f x

= + + = = =
irul lui Rolle este ( ) ; ; 0; + + . Trebuie s cercetm ordinul de
multiplicitate pentru 2. x = Cum (2) 0, '(2) 0 f f = = , calculm
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

192
2
''( ) 36 120 96 ''(2) 144 240 96 0 f x x x f = + = + = , calculm i
'''( ) 72 120 '''(2) 144 120 24 0 f x x f = = = deci ecuaia are o
rdcin real ( )
1
;1 x i
2
2 x = rdcin tripl.

Problema 22: Se consider : ,
f
f D s se determine , a b
astfel nct funcia dat s satisfac condiiile din ipoteza teoremei lui
Lagrange i apoi s se aplice aceast teorem n fiecare din cazurile:
a) [ ] ( )
[ )
[ ]
2
2
2 4 , 1; 0
: 1;1 ,
4, 0;1
x x a x
f f x
x bx x
+ +

=

+ +

.
b) [ ]
2
, 1
: 0, 2 , ( ) .
1 , 1
x x
f f x
ax x

=

>


c) [ ]
3
2
2 , 2
: 1, 3 , ( ) .
, 2
x ax x
f f x
x b x

=

+ >


d) [ ]
[ ]
( ]
, 1, 0
: 1, 2 , ( ) .
, 0, 2
x
e x
f f x
ax b x

=

+


Soluie parial:
a) f continu pe [ ] 1;1 f continu n 0 x = ( ) ( ) 0 0
s d
l l =
4 a = ( )
[ )
[ ]

+ +
+ +
=
1 ; 0 , 4
0 ; 1 , 4 4 2
2
2
x bx x
x x x
x f .
f derivabil pe [ ] 1 ; 1 f derivabil n 0 x =
2
0
0
2 4 4 4
lim
0
x
x
x x
x

<
+ +
=

2
0
0
4 4
lim
0
x
x
x bx
x

>
+ +

( ) ( )
0 0
0 0
lim 2 4 lim 4
x x
x x
x x b b

< >
+ = + = ( )
[ )
[ ]
2
2
2 4 4, 1;0
4 4, 0;1
x x x
f x
x x x
+ +

+ +


( )
[ )
[ ]
4 4, 1; 0
'
2 4, 0;1
x x
f x
x x
+

=

+

.
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

193
Din teorema lui Lagrange ( ) 1 ; 1 c astfel nct.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 ' 1 1 9 2 2 ' f f f c f c = = ( )
7
'
2
f c =
Caz I: ( ) ( ) ( )
7 1
1; 0 ' 4 4 4 4 1; 0
2 8
c f c c c c = + + = =
Caz II: [ ) [ ) 1 ; 0
4
1
2
7
4 2 1 ; 0 = = + c c c .Aadar
8
1
= c

Problema 23: Demonstrai egalitile:
a)
2 2
sin cos 1, x x x + = .
b)
[ ] arcsin arccos , 1,1
2
x x x

+ =
c) ,
2
arctgx arcctgx x

+ =

d)
( )
3
1 1
arcsin 3 4 3arcsin 0, ,
2 2
x x x x

=e)
1
, 1
1 4
x
arctgx arcctg x
x

= >
+

f) ( ) , 0,
2
arctg x arcctg x x

+ =
g)
[ ]
2
2
1
arccos 2 , 0,
1
x
arctgx x
x

=
+

h)
[ ]
2
2
arcsin 2 , 1,
1
x
arctgx x
x
+ =
+

Soluie parial:
a)Fie ( )
2 2
: , sin cos f f x x x = + . Folosim faptul c dac
( ) ' 0 f x = pe un interval atunci f constant pe acel interval :
( ) ( ) ' 2sin cos 2cos sin 0 f x x x x x f x k = = = constant,
R x . Cum ( ) = + = 0 cos 0 sin 0
2 2
f 0+1=1 i cum f constant
( ) = R x x f , 1
2 2
sin cos 1, x x x R + = .
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

194
Problema 24 Calculai urmtoarele limite:
a)
ln
lim
x
x
x

; b)
3
0
sin cos
lim
x
x x x
xc)
( )
2
0
1 cos ln cos
lim
x
x x
x


; d)
2
0
1
sin
lim
sin
x
x
x
xe)
sin
lim
sin
x
x x
x x

+
f)
3
3
0
1
lim
sin
x
x
e
x


g)
2
0
1
cos
lim
x
x
x
tgx

; h)
2
2
0
1
lim
x
ctg x
x;
i)
1
ln
lim
2
x
x
arctgx; j)
1
2
0
0
lim
x
x
x
xe
tg x

>
;
k)
( )
1
0
0
1
lim
x
x
x
x e
x

>
+
; l)
2
lim ;
x
x
e
x


Soluie parial:
a) 0
1
1
lim
ln
lim
'
= =


x
x
x
x H l x

b)
0
0
3 2
0 ' 0
sin cos cos cos sin
lim lim
3
x l H x
x x x x x x x
x x

+
= =
0 0
sin 1 sin 1
lim lim
3 3 3
x x
x x
x x

= =
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

195
c)
0
0
2
0 ' 0
1
sin ( sin )
1 cos ln(cos )
cos
lim lim
2
x l H x
x x
x x
x
x x= =
0
1
sin (1 )
cos
lim
2
x
x
x
x

+
1
2
cos
1
1
sin
lim
0
=
+
=

x
x
x
x

d)
x
x x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x x H l x
cos
1
cos
1
sin 2
lim
cos
)
1
(
1
cos
1
sin 2
lim
sin
1
sin
lim
0
2
2
0
0
0
'
2
0

=
+
=


Cum
x
x
1
cos lim
0
nu exista , putem aplica regula lui lHopital.
Calculam altfel: 0
1
sin lim
1
sin
sin
lim
0 0
= =

x
x
x
x
x
x
x x

e)
x
x
x x
x x
x H l x
cos 1
cos 1
lim
sin
sin
lim
'
+

=
+


care nu exista , deci nu putem aplica
regula lui lHopital. Incercam sa calculam altfel:
1
sin
1
1
sin
1
1
lim
) sin
1
1 (
) sin
1
1 (
lim =
+

=
+


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
caci 0 sin
1
lim =

x
x
x

deoarece 0
1

x
iar ] 1 ; 1 [ sin x .
f)
x x
x e
x
e
x
x H l
x
x
cos sin 3
3
lim
sin
1
lim
2
2
0
0
0
'
3
0
3 3


si daca aplicam recursiv se
complica . Calculam altfel: 1 ln
1
lim
sin
1
lim
3
0
3
3
0
3 3
= =


e
x
e
x
x
x
e
x
x
x
x

g) 0
1
cos lim
1
cos lim
0 0
= =

x
x
x
x
tgx
x
x x

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

196
h)
1 1 1
2
2 2
0 0 0
0 0 0
lim lim lim
x x x
x x x
x x x
xe x e e
tg x tg x x x


> > >
= = =
2
1 1 1
0 ' 0 0
0 0 0
2
1 1
1
lim lim lim 0
1
( )
x l H x x
x x x x x x
x x
e e e
x


> > >

= = =

.
i)
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0
1 cos sin cos
lim lim
sin sin
x x
x x x x
x x x x


= =2
2 3
0
(sin cos )(sin cos )
lim
sin
x
x x x x x x x
x x x


3
2
cos
sin
lim
3
1 cos sin
3
1
1 lim
0 0
=

+ =
+
=

x
x
x
x
x x x
x x
.
j) e arctgx
x
arctgx
x
x
x
=2
ln
ln
1
lim
2
lim
0
0
ln
1


Fie
2
1
'
1 1
1
ln
2
2
lim lim
1
ln
x l H x
x
arctgx
arctgx
l
x
x= = =
( )
0
2 0
'
2
1
lim lim
1
2 2
x x l H
x
x
x
arctgx arctgx x

+
= =

+2
2 2 2
2
2
1(1 ) 2
1 (1 )
lim lim 1
1
(1 )
1
x x
x x x
x x
x
x

+ +
+
= =
+

+

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

197
k)
1
0
1
0
2
0 ' 0
0 0
(1 ) 1 1 1
lim lim(1 ) ln(1 )
1
x
x
x l H x
x x
x e
x x
x x x x

> >
+
= + + + =

+

1
2
0
0
( 1) ln( 1)
lim(1 )
( 1)
x
x
x
x x x
x
x x

>
+ +
+
+

Fie
0
0
1 3 2 2
0 ' 0
0 0
( 1) ln( 1) 1 ln( 1) 1
lim lim
3 2
x l H x
x x
x x x x
l
x x x x

> >
+ + +
= = =
+ +

0
0
2
0 ' 0
0 0
1
ln( 1) 1
1
lim lim
3 2 6 2 2
x l H x
x x
x
x
x x x

> >

+
+
= =
+ +
. Cum
2
) 1 ( lim
1
0
0
e
l e x
x
x
x
= = +
>

.

Problema 25: Calculai urmtoarele limite:
a)
ln
lim ;
2 1
x
x
x

+
b)
2
2 3
lim ;
ln( 2)
x
x x
x

+ +
+

c)
2
ln
lim ;
2ln
x
x x x
x x

+
+
d)
2 2
ln( )
lim ;
ln( )
x
x
x
x e
x e

+
+

e)
2
lim .
1
x
x
x e
x

+
f)
0
1 1
lim ;
sin
x
x
x

+

g)
0
cos 2 cos
lim ;
sin
x
x x
x x

h)
0
2sin
lim ;
1 cos
x
x
x x

+

i)
5
6 3
1
1
lim ;
2 3
x
x
x x

+
j)
3
6
2
8
lim ;
64
x
x
x


k)
2
0
1 3
lim .
x
cos x
x x

+
; l)
2
lim ;
x
x
e
xProblema 26: Calculai urmtoarele limite:
a)
2
2
cos
lim
3sin
x
x x
x x

+
+
b)
1
1
ln( 1)
lim
2
x
x
x x
tg
x

>


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

198
c)
0
lim ;
sin
x x
x
e e
x

d)
( )
2
2
ln(sin )
lim ;
2 x
x
xe)
2
0
1
lim ;
x
ctgx
x xf)
2
2
0
1
lim .
x
ctg x
x
g)
0
1 1
lim ;
ln( 1)
x
x x


+

h)
2
1
lim ln ;
x
x
x x
x

+
i)
1
lim ;
1 1
x
x x
x arctg arctg
x x
+ +

j) lim .
4 1
x
x
x arctg
x
+Problema 27: Calculai urmtoarele limite:
e)
0
0
lim ;
x
x
x
x

>
f) ( )
2
1
0
lim cos ;
x x
x
x
+


g)
sin
2
0
1
lim ;
x
x
x
h) ( )
1
lim ;
x
x
x


e) ( )
sin
0
0
lim ;
x
x
x
x

>
f)
2
1
0
lim .
x
x
tgx
x

g)
1
lim ;
2 1
x
x
x
tg
x+

h)

Problema 28: Calculai lim
n
n
x

, unde:
a)
ln
n
n
x
n
=

b)
ln
2 1
n
x
x
n
=
+

c)
ln
n n
n
x
e
=

d)
2
1
n
n
n e
x
n

=
+

Soluie parial:
1
ln
lim ;
2
x
x
arctgxw
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

199
a) dei e cazul

nu putem folosi direct lHopital cci n i deci


funciile ln n i nnu sunt derivabile. Fie deci
ln
( )
n
f n
n
=
( )
ln
: 1; ; ( )
x
f f x
x
= . Calculm
( )
1
ln
lim lim lim 0
1
x x x
x
x
f x
x


= = =
, deci i
ln
lim 0
n
n
n

=

Problema 29: Demonstrai inegalitile:
a) 1,
x
e x x + ; b) sin , 0 x x x
c) , 0 x arctgx x d) , 0 arctgx x x
e)
( ) ln 1 , 1 x x x + f)
( )
2
ln 1 , 0 x x x +
Soluie parial:
a) Fie ( ) 1, : f x e x f = ; ( ) 1
x
f x e = ;
( ) 0 0 f x x = = .
Facem tabelul atasat functiei:
Calculam ( )
0
0 0 1 0 f e = =
x 0
f ---------0++++++
f 0
( ) 0, f x x 1,
x
e x x +
b) Fie ( ) sin f x x x = , ( ) cos 1 f x x = . Ecuatia cos 1 x = are o
infinite de solutii ,
{ }
2 x k k insa cum f continua si
cos 1 x ( ) 0, f x .
x 2 0 2
f ---------0 ------ 0 --------0-----------
f 0

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

200
Cum ( ) 0 sin 0 0 0 f = = ( ) 0, 0 f x x si evident
( ) 0, 0 f x x < > sin , 0 x x x si sin , 0 x x x < >
f) ( ) x x > +1 ln
2
. Condiii: R x x > + 0 1
2


Fie ( ) ( )
2
: , ln 1 f f x x x = +
( )
( )
0
1
1
1
1 2
1
2
'
2
2
2
2
2

+

=
+

=
+
=
x
x
x
x x
x x
x
x f i ( ) 1 0 ' = = x x f .
x 1

f - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -


f ln2-1
Calculm ( ) 0 1 2 ln < = x f cci < < 2 1 2 ln adevrat .
Noi trebuie s gsim x astfel nct ( ) 0 < x f i cum f este strict
descresctoare evident x <1 ;
ncercm ( ) 0 0 1 ln 0 0 = = = f x .Cum ( ) 0 0 = f i f este strict
descresctoare ( ) 0 , 0 > < x x f .Soluia este aadar ( ) , 0 .


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

201
Capitolul 20
REPREZENTAREA GRAFIC A
FUNCIILOR

Problema 1:. Reprezentati grafic urmtoarele funcii i discutai
grafic numrul de rdcini ale ecuaiei f(x)=m.
a)
3 2
( ) f x x x = + b)
1
( ) f x x
x
= +
c)
3
( ) 3 2 ; f x x x = + d)
3
( ) 2 ; f x x x = +
e)
3
2
( ) ;
1
x
f x
x
=

f)
2
16
( ) ;
x
f x
x

=
g)
1
( ) ;
1
x
f x
x

=
+
h)
2
1
( ) ;
1
x
f x
x


Soluie parial:
a)
3 2
( ) f x x x = +
1) domeniul de definitie
f
D = simetric, calculam
3 2
( ) ( ) f x x x = + f nu e para, f nu e impara, f nu e periodica;
2) : axele
f f X f
G O f D X O G = = ) 0 ; 0 ( 0 ) 0 ( 0 : ;
3 2
1 2
: ( ) 0 0 0, 1
f X
G O f x x x x x = + = = =
( 1, 0) ; (0; 0)
f f
A G O G
Limitele la capete:
3 2 3
lim ( ) lim( ) lim
x x x
f x x x x

= + = =
3 2 3
lim ( ) lim( ) lim
x x x
f x x x x

= + = =
Asimptote
Asimptote orizontale:Din lim ( ) i lim ( )
f
x x
f x f x G

= = nu
are asimptote orizontale
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

202
Asimptote oblice:Deoarece
( )
3 2
3 2
lim lim
f
x x
x x
x x G
x

+
= + =
nu are asimptote oblice.
Deoarece nu exista in care f nu e definita rezulta Gf nu are
asimptote verticale.
3)f continua pe R
2
'( ) 3 2 f x x x = + . Ecuatia f (x) = 0 are solutiile
1 2
2
0,
3
x x = = care sunt puncte critice pentru f si
27
4
)
3
2
( = f
f(0)=0, f (x)=0
1
1 1 8
,
3 3 27
x f

= =


. Semnul lui f si f se
poate determina direct, nu e nevoie de tabel separat.
4)tabelul de variaie
x
-1
3
2

3
1
0
f - - - - - - 0 + + + +
f + + + 0 - - - 0 + +
f
0
27
4

27
2
0
B(
27
4
;
3
2
) punct de maxim; C(
27
2
;
3
1
) punct de inflexiune;
O(0;0) punct de minim; A(-1;0)intersectia cu
x
O
5)trasarea graficului


6)discutia numarului de radacini
pentru m<0 ecuatia are o radacina , 1
1
< x
pentru m=0 ecuatia are 2 radacini 1
1
= x si 0
2
= x
pentru m )
27
4
; ( ecuatia are 3 radacini
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

203
) ; 0 ( ); 0 ;
3
2
( );
3
2
; 1 (
3 2 1

x x x
pentru m =
27
4
ecuatia are 2 radacini, 0 ;
3
2
2 1
> = x x
pentru m>
27
4
ecuatia are o radacina, 0
1
> x

b)
x
x x f
1
) ( + =
1)Domeniul de definitie:
Conditia { } 0 \ 0 =
f
D x
f
D simetric fata de O,
= = ) (
1
) ( x f
x
x x f f impara, deci
f
G simetric fata de O.
Vom trasa graficul doar pe ) ; 0 ( , urmand sa ducem apoi simetricul
acestui grafic fata de O. f nu e periodica;
2) cu axele:
f
: 0 deci G
f y
Oy x D O =
2
1
: ( ) 0 0, care nu are soluii
f
x
Ox f x G Ox
x
+
= =
limite la capete:
0 0
0 0
1
lim ( ) lim( )
x x
x x
f x x
x

> >
= + =
1
lim ( ) lim
x x
f x x
x


= + =


.
Studiem functia doar pe ) ; 0 ( , deci nu are rost sa calculam limita
spre - .
asimptote orizontale : Din lim ( )
x
f x

=
f
G nu are as orizontala
spre .
asimptote oblice : =
+
= =

x
x
x
x
x f
m
x x
1
lim
) (
lim
R
x
x
=

+ =

1
1
1 lim
2
, calculam ( ) = =

x x f n
x
) ( lim
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

204
0
1
lim =

+ =

x
x
x
x
x y = asimptota oblica spre .
asimptote verticale : deoarece =
>

) ( lim
0
0
x f
x
x
0 = x
asimptota vericala la dreapta .
3) f continua pe ( ) ; 0
2
2 2
1 1
'( ) 1
x
f x
x x

= = , deci f derivabila pe
( ) ; 0 . Ecuatia 0 1
2
= x are radacinile 1
1
= x , 1
2
= x insa
in cazul nostru 1
2
= x e singura radacina in ( ) ; 0 .
( )
2 3
2 3
1 2
''( ) 1 ' ' 2 f x x x
x x


= + = = =


care nu
are radacini pe ( ) ; 0 .
4) tabel de variatie :

) 2 ; 1 ( A punct de minim
5) trasarea graficului :
)
1
E hasuram portiunea care nu e
in domeniul de lucru
)
2
E trasam asimptotele x y =
asimptota oblica si 0 = x
asimptota verticala
)
3
E punem punctele ) 2 ; 1 ( A ,
) ; 0 ( + si ) ; ( i trasm
graficul de sus
)
4
E deoarece f impara
f
G
simetric fata de O, deci graficulw
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

205
final va fi cel alturat
6) discutia numarului de radacini :
pentru < 2 m 2 radacini, ) 1 ; (
1
x , ) 0 ; 1 (
2
x
pentru = 2 m o radacina, 1
1
= x
pentru ) 2 ; 2 ( m ecuatia nu are radacini reale
pentru = 2 m o radacina 1
1
= x
pentru > 2 m 2 radacini, ) 1 ; 0 (
1
x , 1
2
> x


Problema 2:. Reprezentati grafic urmtoarele funcii i discutai
grafic numrul de rdcini ale ecuaiei f(x)=m.
a)
( )
2
( )
1
x
f x
x
=

b) x x x f 2 3 ) (
3 2
=
c)
3
( ) 3 2 ; f x x x = + d)
3
( ) 2 ; f x x x = +
e)
3
2
( ) ;
1
x
f x
x
=

f)
2
16
( ) ;
x
f x
x

=
g)
1
( ) ;
1
x
f x
x

=
+
h)
2
1
( ) ;
1
x
f x
x


Soluie parial:
a)
( )
2
1
) (

=
x
x
x f
1) Domeniul de definitie :
) ; 1 ( ) 1 ; 0 [ } 1 { \ ) ; 0 [ = =
f
D
f
D nu e multime simetrica, deci f nu e para nici impara, asadar
f
G nu are simetrii, f nu e periodica.
2) intersectia cu axele :
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

206
Oy G
f
: 0 ) 0 ( 0 = = f D x
f f
G O ) 0 ; 0 (
Ox G
f
: 0 ) ( 0 = = x f y 0 0
) 1 (
2
= =

x
x
x
f
G O ) 0 ; 0 (
limite la capete : 0 ) 0 ( = f ; =

+
<

0
1
2
1
1
) 1 (
lim
x
x
x
x

=

+
>

0
1
2
1 .
1
) 1 (
lim
x
x
x
x
; 0
) 1 (
lim
2
=


x
x
x

asimptote orizontale :
Din 0 0 ) ( lim = =

y x f
x
asimptota orizontala spre
asimptote oblice :
Deoarece
f
G admite asimptota orizontala spre
f
G nu admite
asimptote oblica
asimptote verticale :
Din =
<

) ( lim
1
1
x f
x
x
; =
>

) ( lim
1
1
x f
x
x
f
G admite pe 1 = x asimptota
verticala la stanga si la dreapta
3) f continua pe { } [0; ) \ 1
2
2
4 4
1
( 1) 2( 1)
( 1) 4 ( 1)
2
'( )
( 1) ( 1)
x x x
x x x
x
f x
x x


= = =


4
) 1 ( 2
) 1 3 )( 1 (

+
=
x x
x x
, ) ; 1 ( ) 1 ; 0 ( x . '( ) 0 f x =
1
1 ,
3
f f
x D x D = =
f
G nu are puncte de extrem
Evident f nu e derivabila in 0 = x , nici in 1 = x .
Deoarece ''( ) f x are o forma prea complicata , nu o mai calculam .


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

207
4) tabel de variatie :
x 0 1
f(x) ++++++++++++
f(x)
0

0
5) Graficul :

6) Discutia numarului de radacini :
pentru < 0 m ecuatia nu are radacini
pentru = 0 m ecuatia are o radacina, 0
1
= x
pentru > 0 m ecuatia are 2 radacini, ) 1 ; 0 (
1
x , ( )
2
1; x
b)
3 2
( ) 3 2 f x x x =
1)Domeniul de definitie
f
D = care e multime simetrica, ns ( ) ( ) f x f x i
( ) ( ) f x f x f nu e functie para, nici functie impara; f nu e
periodica.
2) Intersectia cu axele
: 0 (0) 0 (0; 0)
f
Oy x f O G = =

3 2
: 0 ( ) 0 3 2 0 Ox y f x x x = = =
3 2
3 2 x x = . Ridicand
la puterea a treia
2 3
27 8 x x = ( )
2
27 8 0 x x =
1 2
27 27
0, ; 0
2 2
f
x x A G

= =Limite la capete
( )
3 2
lim ( ) lim 3 2 lim( 2 )
x x x
f x x x x

= = =
( )
3 2
lim ( ) lim 3 2 lim( 2 )
x x x
f x x x x

= = =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

208
Asimptote orizontale
Din lim ( )
x
f x

= si lim ( )
f
x
f x G

= nu are asimptote
orizontale.
Asimptote oblice
catre :
3 2
( ) 3 2
lim 2
x
f x x x
m
x x

= = =
( )
3 2
lim( ( ) ) lim 3 2 2
x x
n f x mx x x x

= = + =
f
G nu are
asimptote oblice. Analog pentru : m=-2 , n=
f
G nu
are asimptote oblice.
Asimptote verticale :
Deoarece f continua pe , rezulta ca graficul lui f nu are asimptote
verticale.
3) f continua pe
2
3
'( ) 3 2 f x x x

=


1
3
3
2 2
3 2 2
3
x
x

= = =
Deoarece ' (0)
s
f = , ' (0)
d
f = si cum f continua in x=0x =0
punct de intoarcere pentru
f
G i
3
1
'( ) 0 1 1 f x x
x
= = =
Evident '( ) 0 f x > pentru ( ) 0;1 x si '( ) 0 f x < pentru
( ) ( ) ; 0 1; x Cum
3 4
2
"( )
3
f x
x
= , 0 x si f concava pe
f
D ,
f
G nu are puncte de inflexiune.
4) Tabel de variatie
x
0 1
27
8

f (x)
f (x) + 0
f 1
0 0
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

209
Se observa ca O(0;0) e punct de minim local si B(1 ;1) e punct de
maxim local.
5) Trasarea graficului


6) Discutia numarului de
radacini
pentru m<0 ecuatia are o singura radacina
1
27
8
x >
pentru m=0, ecuatia are doua radacini :
1
0 x = si
2
27
8
x =
pentru m(0 ;1), ecuatia are 3 radacini,
1
0 x < , ( )
2
0;1 x ,
3
27
1;
8
x
pentru m=1, ecuatia are 2 radacini :
1
0 x < ,
2
1 x =
pentru m>1, ecuatia are o radacina :
1
0 x <


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

210

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

211
Capitolul 21
PRIMITIVE
Problema 1: S se precizeze n fiecare caz care dintre urmtoarele
funcii : F reprezint o primitiv pentru funcia : f
indicat:
a)
2
( ) , ( ) 2 ; F x x f x x = = b)
2
( ) + , ( ) 2 ; F x x x f x x = =
c)
2
( ) +1 , ( ) 2 ; F x x f x x = = d)
2
( ) +3 , ( ) 2 ; F x x f x x = =
Problema 2.:Studiai dac funciile : f admit primitive:
a)
1, 1
( )
2 , 1
x x
f x
x x
+ <
=

b)
1, 1
( )
2 , 1
x x
f x
x x
<
=


c)
1, 2
( )
2 , 2
x x
f x
x x
+ <
=

d)
2, 2
( )
2 , 2
x x
f x
x x
+ <
=


Soluie parial:
a) Cercetam dac f continu. Evident, f este continu pe ( ) ,1 i
pe ( ) 1, ca i funcie elementar, studiem continuitatea n 1 x =
1 1
1 1
1 1
1 1
lim ( ) lim( 1) 2
lim ( ) lim(2 ) 2 continu n 1
(1) 2
x x
x x
x x
x x
f x x
f x x f x
f

< <

> <
= + =

= = =

=


Aadar, f continu pe f admite primitive pe
b) Cercetam dac f continu. Evident, f este continu pe ( ) ,1 i
pe ( ) 1, ca i funcie elementar, studiem continuitatea n 1 x =
1 1
1 1
1 1
1 1
lim ( ) lim( 1) 0
lim ( ) lim(2 ) 2 1
(1) 2
x x
x x
x x
x x
f x x
f x x x
f

< <

> <
= =

= = =

=

este punct de discontinuitate de
prima spe f nu admite primitive pe
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

212
Problema 3.:Studiai dac funciile : f admit primitive:
a)
2
2 ,
( )
, \
x
x
f x
x x

=b)
2
,
( )
2 , \
x
x x
f x
x

=
Soluie parial:
a) Vom arta c f nu are proprietatea lui Darboux. Presupunem c
f Db . Fie ( )
( ) ( ) ( )
64 63, 65 63 , 65 f f = = . Presupunem
c
( )
63, 65 c astfel nct ( ) 64 f c = . Sunt 2 posibiliti
( )
2
( ) 2 64 6 63, 65 , contradicie
\ ( ) 64 8 , contradicie cu \
c
c f c c
c f c c c c
= = =
= = =


, deci
nu exist c cu proprietatea c ( ) f c =
b) Vom arta c f nu are proprietatea lui Darboux. Presupunem c
f Db . Fie ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
64 63, 65 log 63 , log 65 f f = = .
Presupunem c ( )
2 2
log 63, log 65 c astfel nct ( ) 64 f c = . Sunt
2 posibiliti
( )
2
2 2
( ) 64 8 log 63,log 65 , contradicie
\ ( ) 2 64 8 ,contradicie cu \
c
c f c c c
c f c c c
= = =
= = =


, deci
nu exist c cu proprietatea c ( ) f c =
Problema 4.:Studiai dac funciile : f admit primitive:
a)
, 0
( )
1 1 1
sin cos , 0
x x
f x
x
x x x

>

b)
1 1
2 sin cos , 0
( )
0, 0
x x
f x x x
x


Soluie parial:
a) Observm c
'
2
1 1 1 1
sin sin cos x x
x x x x

= +


deci o posibil
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

213
primitiv pentru ( ) f x este
2
1
2
, 0
2
( )
1
sin , 0
x
C x
F x
x C x
x

+ >


Mai trebuie pus condiia ca F derivabil i
'
( ) ( ) F x f x = .
Pentru ca F derivabil este necesar ca F s fie continu, deci e
necesar ca F s fie continu n 0 x =
1 2 1
0 0
0 0
lim ( ) lim ( ) (0)
x x
x x
F x F x F C C C

< >
= = = = , deci am determinat
relaia ntre constante.
2
, 0
2
( )
1
sin , 0
x
C x
F x
x C x
x

+ >


Dar F derivabil F derivabil n 0 x =
0
( ) (0)
lim
0
x
F x F
x


0 0
0 0
( ) (0) ( ) (0)
lim lim
x x
x x
F x F F x F
x x

< >

=
2
0 0
0 0
1
sin
2
lim lim
x x
x x
x
x C C C C
x
x x

< >
+ +
=
0 0
0 0
1
lim limsin .
2
x x
x x
x
x

< >
=
Cum
0
0
1
limsin
x
x
x

>
nu exist F nu e derivabil n 0 x f = nu
admite primitive.
b) Observm c o posibil primitiv pentru f este
2
1
2
1
sin , 0
( )
, 0
x C x
F x x
C x


Mai trebuie pus condiia ca F derivabil i
'
( ) ( ) F x f x = .
Pentru ca F derivabil este necesar ca F s fie continu, deci e
necesar ca F s fie continu n 0 x =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

214
1 2
0
lim ( ) (0)
x
F x F C C

= = , deci am determinat relaia ntre


constante.
2
1
sin , 0
( )
, 0
x C x
F x x
C x


Dar F derivabil F derivabil n 0 x =
2
0 0
1
sin
( ) (0)
lim lim
0
x x
x C C
F x F
x
x x

+ +


0
1
lim sin 0 (0) 0
x
x F
x

= = = Aadar, f admite primitive.


Problema 5: S se determine , a bastfel nct : F s fie o
primitiv a funciei : f n fiecare dintre cazurile urmtoare:
a)
2 3
( ) , ( ) ; f x ax b F x x x = + = +
b)
2 3 2
( ) , ( ) ; f x ax x F x x bx = + = +
c)
2 3
( ) 2cos 3 3 , ( ) sin 4; f x x x F x a x x bx = + + = + + +
d) ( ) ( )
2 2 2
( ) 4 4 , ( ) 1 ;
x bx
f x e x F x ax e
+ +
= + = +
Problema 6: Folosind formulele de integrare, calculai mulimea
primitivelor urmtoarelor funcii:
a) ( )
3 2
3
: 0, , ( ) ; g g x x
x
= +
b) ( )
2
9 6
: 0, , ( ) ;
9
g g x
x x
= +
+

c) ( )
6 4
: 0, , ( ) ; g g x x x = +
d) ( ) : 0, , ( ) 2ln 3 ; g g x x x = +
e) ( )
2
: 0, , ( ) 4 5 7ln ; g g x x x x = +
f) ( )
4
: 0, , ( ) 2 4 5cos 3ln .
x
g g x e x x x = +
g) ( ) : 0, , ( ) 2 5cos
x
g g x x x = +
h) ( ) : 0, , ( ) 5 3ln .
x
g g x e x ctgx x = + +
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

215
Problema 7: S se arate c urmtoarele funcii : f admit
primitive pe : f i s se determine, n fiecare caz, cte o
primitiv:
a)
1 , 0
( ) ;
2 sin , 0
x
e x
f x
x x

+
=

>

b)
1 , 0
( ) ;
sin , 0
x
e x
f x
x x


=

>


c)
2
, 1
( ) ;
ln , 1
x x x
f x
x x


=

>

d)
2
2
1
, 1
2
( ) ;
, 1
3
x
x
f x
x
x

+
=

>


Problema 8: Folosind metoda integrrii prin pri, calculai
integralele nedefinite:
a) ( ) ln , 0, x xdx x

b) ( )
2
ln , 0, x xdx x


c) ( )
1
ln , 0, ; x dx x
x

d) ( )
2
ln , 0, ; x x dx x


e) ;
x
x e dx

f) 2 ;
x
x dx


g) ( ) 2 1 , ;
x
x e x

h)
( )
2
1 ;
x
x e dx +


Soluie parial:
a)
1
( ) ln '( ) f x x f x
x
= =

2
'( ) ( )
2
x
g x x g x xdx = = =


2 2 2
1
ln
2 2 2
x x x
I x dx
x
= =

=>
2
1
ln
2 2
x
I x xdx =


2 2
1
ln
2 2 2
x x
I x C = +
d) ( )
2
1
( ) ln 2ln f x x f x x
x
= =
( )
2
( )
2
x
g x x g x = =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

216
2
2
ln
2
x
I x = - ln x xdx

. Notm
1
ln I x xdx =


pentru
1
I :
2
1
( ) ln '( )
x
'( ) ( ) =
2
f x x f x
x
g x x g x xdx

= =

= =2
1
ln
2
x
I x = -
2
1
4
x C +
2 2
2 2
1
ln ln
2 2 4
x x
I x x x C = + +

Problema 9: Folosind metoda integrrii prin pri, calculai
integralele nedefinite:
a) sin x xdx

b) cos x dx


c)
2
sin x xdx

d)
2
cos x xdx


e) ln xdx

f)
2
ln xdx


g)
2
ln x
dx
x

h)
3
ln x
dx
x


Problema 10: Folosind metoda integrrii prin pri, calculai
integralele nedefinite:
a) ;
x
x e dx

b) ( ) ( )
2
ln 2 , 0, x x dx x


c) ( )
3
ln3 , 0, ; x x dx x

d) ( )
3
ln , 0, ; x x dx x


e) sin 2 x xdx

f) cos 2 x xdx


g)
2
sin 2 x xdx

h)
2
cos3 x xdx


Problema 11: Calculai:
a)
2
3 x dx

b)
2
4 x dx


c)
2
5 x dx

d)
2
3 x dx +

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

217
Soluie parial:
a)
2 2
2
2 2 2
3 1
3 3
3 3 3
x x
x dx dx dx dx
x x x

= =2
1
2
Pentru , fie
3
x
I dx
x
=2
2 2
( ) '( ) 1
'( ) ( ) 3
3 3
f x x f x
x x
g x g x dx x
x x
= =
= = =

2 2 2
1 1
3 3 3 I x x x dx I x x I = =

2
2
2
1
ln 3
3
I dx x x C
x
= = + +

2 2
1 2
3 3 3ln 3 I I I I x x I x x = = +
( )
2 2
1
3 3ln 3
2
I x x x x C = + +
Problema 12: S se gseasc cte o relaie de recuren pentru
calculul fiecreia dintre urmtoarele integrale nedefinite:
a) , ;
n x
n
I x e dx x =


b) 2 , ;
n x
n
I x dx x =


c) cos , ;
n
n
I x x dx x =


d) sin , ;
n
n
I x x dx x =


e) sin , ;
n
n
I x dx x =


f) cos , ;
n
n
I x dx x =


Soluie parial:
a) '( ) ( )
x x
g x e g x e = =

1
( ) '( )
n n
f x x f x nx

= =
1
1
n x n x n x
n n n
I x e n x e dx I x e nI

= =


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

218
trebuie calculat
1
? I =
1
x
I xe dx =


( ) '( ) 1
'( ) ( )
x x
f x x f x
g x e g x e
= =
=

1 1
x x x x
I xe e dx I xe e C = = +


e)
1 2
( ) sin '( ) ( 1)sin cos
n n
f x x f x n x x

= =
'( ) sin ( ) cos g x x g x x = =
1 2
( ) sin '( ) ( 1)sin cos
n n
f x x f x n x x

= =
1 2 2
sin cos ( 1) sin cos
n n
n
I x n xdx

= +

( )
1 2
sin cos ( 1) sin sin
n n n
n
I x n xdx xdx

= +

1
2
sin cos ( 1)( )
n
n n n
I x n I I

= +
1
2
(1 1) sin cos ( 1)
n
n n
I n x n I

+ = +
1
2
sin cos 1
n
n n
x x n
I I
n n

= +
Deoarece este o recuren de ordinul II valabil pentru
2 n calculm
n
I pentru 0 n = i 1 n =
0 1
n
n I dx x C = = = +


1 sin cos
n
n I xdx x C = = = +


Problema 13: Folosind metoda integrrii prin schimbare de
variabil, calculai integralele nedefinite:
a) ( )
5
4 2 x dx +

b) ( )
6
3 2 x dx


c) ( )
7
2 1 x dx

d) ( )
7
1 x dx


e) ( )
( )
6
2
6 2 3 2 4 x x x dx + + +

f) ( )
( )
4
2
2 1 3 ; x x x dx + + +


g)
( ) ( )
4
2 3
3 5 5 3 ; x x x dx + + +

h)
3 4
(2 1) 1 5(2 1) x x dx + + +


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

219
Soluie parial:
h) notm
4 3
3
(2 1) 4(2 1) 2
8(2 1)
dt
t x dt x dx dx
x
= + = + =
+

3
3
( ) (2 1) 1 5
8(2 1)
dt
I t x t
x
= + +
+

=
1
1 5
8
t dt +


Notm 1 5 5
5
du
u t du dt dt = + = =
1
( )
8 5
du
I u u = =

3
1
2
2
1 1 1
( ) ( )
3
40 40 60
2
u
u du I u C I u u u C = = + = +


1
( ) (1 5 ) 1 5
60
I t t t C = + + +

( )
4 4
1
( ) 1 5(2 1) 1 5(2 1)
60
I x x x C = + + + + +
Problema 14: Folosind metoda integrrii prin schimbare de
variabil, calculai integralele nedefinite:
a)
2
1
x
dx
x +

b)
2
2 1
1
x
dx
x x
+
+ +


c)
2
2 5
5 1
x
dx
x x
+
+ +

d)
3
4 2
8 6
2 3 10
x x
dx
x x
+
+ +


e)
3
2 x
x e dx

f)
3
2 12
( 4)
x x
x e dx
+
+


g)
4
1
x
dx
x +

h)
2
6
1
x
dx
x +


Problema 15: Folosind metoda integrrii prin schimbare de
variabil, calculai integralele nedefinite:
a)
4
1
x
dx
x

b)
4
1
x
dx
x


c)
2
1
x
x
e
dx
e +

d)
2
1
x
x
e
dx
e


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

220
e)
ln x
dx
x

f)
2
ln x
dx
x


g)
( )
1
1 ln
dx
x x +

h)
( )
2
1
1 ln
dx
x x +


Problema 16: Folosind metoda integrrii prin schimbare de
variabil, calculai integralele nedefinite:
a)
5
cos
sin
x
dx
x

b)
6
sin
cos
x
dx
x


c)
2
2
;
1
arctg x
dx
x +

d)
3
2
;
1
arcctg x
dx
x +


Problema 17: Folosind metoda integrrii prin a doua schimbare de
variabil, calculai primitivele urmtoarelor funcii:
a)
1
dx
x x +

b)
1
1 2
x
dx
x
+
+ +


c)
1
1
dx
x x +

d) 1 xdx +


e)
1
tgx
dx
tgx +

e)
2
tg xdx


g)
2
1
2
1
2
x
tg
dx
x
tg
+
+

h)
2
2
x
tg dx


Problema 18: Descompunei n funcii raionale simple:
a) ( )
3
2 2
x
f x
x x
=
+

b) ( )
3 2
1
2 3
x
f x
x x x
+
=
+ +

c) ( )
3 2
2
x
f x
x x
=
+

d) ( )
5 4 3 3
4 3 2
2 3 4 1
2 2 2 1
x x x x x
f x
x x x x
+ + +
=
+ + + +

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

221
e) ( )
3 2
4 2
10 4 34 12

10 9
x x x
f x
x x
+
=
+

f) ( )
3 2
2 2
3 2
( 1)
x x x
f x
x x
+ + +
=
+ +

Soluie parial:
d)
5 4 3 3
4 3 2
( ) 2 3 4 1
Deoarece gr gr ,
( ) 2 2 2 1
P x x x x x x
P Q
Q x x x x x
+ + +
= >
+ + + +

mprim ( ) ( ) la P x Q x
3 2
ctul ( ) , restul ( ) 5 5 1 C x x R x x x x = = + +
3 2
4 3 2
( ) 5 5 1
( ) 2 2 2 1
P x x x x
x
Q x x x x x
+ +
= +
+ + + +

cu schema lui Horner
4 3 2 2 2
( ) 2 2 2 1 ( ) ( 1) ( 1) Q x x x x x Q x x x = + + + + = + +
3 2
2 2 2 2
5 5 1

( 1) ( 1) 1 ( 1) 1
x x x A B Cx D
x x x x x
+ + +
= + +
+ + + + +
eliminnd numitorii

3 2 2 2 2
5 5 1 ( 1)( 1) ( 1) ( )( 1) x x x A x x B x Cx D x + + = + + + + + + +
sau, dupa calcule,
3 2
5 5 1 x x x + + =
3 2
( ) ( 2 ) ( 2 ) ( ) A C x A B C d x A C D x A B D = + + + + + + + + + + +

1
2 5
sistemul
2 5
1
A C
A B C D
A C D
A B D
+ =

+ + + =

+ + =

+ + =

2; 1; 3; 2 A B C D = = = =

descompunerea este:
2 2
( ) 2 1 3 2
( ) 1 ( 1) 1
P x x
x
Q x x x x
+
= + +
+ + +

e)
3 2
4 2
( ) 10 4 34 12
gr gr ,
( ) 10 9
P x x x x
P Q
Q x x x
+
= <
+
deci nu mpr im
( ) ( ) la P x Q x . Cu Horner ( ) ( 1)( 1)( 3)( 3) Q x x x x x = + +

Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

222
( )

( ) 1 1 3 3
P x A B C D
Q x x x x x
= + + +
+ +
. Aducem la acelai numitor,
formm sistem i gsim coeficienii.
f)
3 2
2 2 2 2 2
3 2
( 1) 1 ( 1)
x x x Ax B Cx B
x x x x x x
+ + + + +
= +
+ + + + + +

Eliminnd numitorii obinem A=1, B=0, C=2, D=2.
Problema 19: Determinai primitivele urmtoarelor funcii
raionale pe domeniul de definiie adecvat:
a)
2
1
2 8 12
dx
x x + +

b)
2
1
( ) ;
6
f x
x x
=
+ +

c)
2
1
( ) ;
6
f x
x x
=
+
d)
2
1
( ) ;
3 2
f x
x x
=
+ +

Soluie parial:
a) Folosim forma canonic:
2
2
2 4
b
ax bx c a x
a a

+ + = + +2
2 2
8 32
2 8 12 2 2( 2) 4
4 8
x x x x

+ + = + + = + +2 2
1 1 1
2( 2) 4 2 ( 2) 2
I dx dx
x x
= =
+ + + +


notm 2 t x dt dx = + =
2
1 1 1
( )
2 2 2 2 2
t
I t dt arctg c
t
= = +
+


2
1 1
( )
( 2) 2 2 2
I x arctg c
x
= +
+ +

2
1 1
( )
4 6 2 2
I x arctg c
x x
= +
+ +

w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

223
Problema 20: Determinai primitivele urmtoarelor funcii
raionale pe domeniul de definiie adecvat:
a)
2
( ) ;
2 8 12
x
f x
x x
=
+ +
b)
2
( ) ;
6
x
f x
x x
=
+ +

c)
2
( ) ;
6
x
f x
x x
=
+
d)
2
( ) ;
3 2
x
f x
x x
=
+ +

Soluie parial:
a)
2 2
1 4 8 8
2 8 12 4 2 8 12
x x
dx dx
x x x x
+
=
+ + + +


2 2
1 4 8 1
2
4 2 8 12 2 8 12
x
dx dx
x x x x
+
=
+ + + +


1 2
4 8
2 8 12
x
I dx
x x
+
=
+ +


Notm
2
2 8 12 (4 8) t x x dt x dx = + + = +
2
1 1
1
( ) ln | | ln | 2 8 12 | I t dt t c I x x c
t
= = + = + + +


2 2 2
1 1 1
2 8 12 4 6 2 2
I dx arctg c
x x x x
= = +
+ + + +

(se rezolv cu
forma canonic)
2
2
1 1 1
ln | 2 8 12|
4 4 6 2
I x x arctg c
x x
= + + +
+ +

Problema 21: Folosind descompunerea n funcii raionale simple,
calculai primitivele urmtoarelor funcii:
a)
1
( ) ;
( 1)( 2)
f x
x x
=
+ +
b)
2
( ) ;
( 1)( 2)
f x
x x
=
+ +

c) ( ) ;
( 1)( 3)
x
f x
x x
=
+ +
d)
3 4
( ) ;
( 1)( 2)
x
f x
x x
+
=
+ +

e)
1
( )
( 1)( 2)
f x
x x x
=

f)
( )( )( )
3
( )
1 1 2
x
f x
x x x
+
=
+ +

g)
( )
( )
2
( )
4 1
x
f x
x x
=
+ +
h)
( )
( )
2
2 1
( )
1 2
x
f x
x x
+
=
+ +


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

224
Problema 22: Calculai primitivele urmtoare:
a)
2
2
1 cos
sin , 0;
1 cos 2
x
x dx x
x
+


b)
2
1 sin
cos , 0;
1 sin 2
x
x dx x
x
+


+


c)
4 4
6 6
sin cos
, 0;
sin cos 2
x x
dx x
x x
+


d)
1 sin
, 0;
(1 sin ) sin 2
x
dx x
x x
+


e)
2
2
cos
sin , 0;
1 cos 2
x
x dx x
x


f)
2
sin
cos , 0;
1 sin 2
x
x dx x
x+


g)
4 4
2 2
sin cos
, 0;
sin cos 2
x x
dx x
x x
+


h)

1 cos
, 0;
(1 sin ) cos 2
x
dx x
x x
+


Soluie parial:
a) cos sin t x dt x dx = =
2 2
1 2
( ) ( ) 1 2ln(1 )
1 1 2
t t
I t dt t dt t t C
t t
+
= = + + = + + +
2
cos
( ) cos 2ln(1 cos )
2
x
I x x x C = + + +
b) sin cos t x t xdx = =
2 2
1 2
( ) 1 2ln( 1)
1 1 2
t t
I t dt t dt t t C
t t
+
= = + = + + +

+ +


2
1
( ) sin sin 2ln(1 sin ) , 0;
2 2
I x x x x C x

= + + +w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

225
c) tgx t =
2
1
1
x arctgt dx dt
t
= =
+

4
2 2 2 2
6 2
2 2 2 2
1
1 (1 ) (1 )
( )
1 1
(1 ) (1 )
t
t t
I t dt
t t
t t
+
+ +
=
+

+ +


4
6 2 2
1 1 2 2 2 1 2 1
( )
1 6 1 1 1 1
t t t
I t dt dt
t t t t t t t
+ +
= = + =

+ + + +


2
2
1 1 1 1
ln ln
3 1 6 1
t t t
C
t t t
+
= + +
+ + +
2
2
1 1 1 1
( ) ln ln
3 1 6 1
tgx tg x tgx
I x C
tgx tg x tgx
+
= + +
+ + +

d) notm
2
2
2 2 1
x x
t tg arctgt dx dt
t
= = =
+

2
2
2 2
2 2
2
1
2 2 1
1
2 2 1 ( 1)
1
1 1
t
t t t
t
I dt dt
t t t t t
t t
+
+ +
+
= = =
+


+ +2
1 4 4
ln | |
( 1) 1
dt t C
t t t

= + = +


4
( ) ln
2
1
2
x
I x tg C
x
tg
=> = +


Problema 23: Calculai:
a)
2 2
2
x
x x
e dx
e e

+ +

b)
2
3 2
x
x x
e
dx
e e + +


c)
2 2
2
2 2 2
x
x x
dx

+ +

d)
2 1
3
3 3 2
x
x x
dx
+
+ +


e)
3
1 1
1 1
x
dx
x
+ +
+

f)
6
1
1
x
dx
x
+


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

226
g)
3
1 2 3
1 2 3
x
dx
x
+

h)
2
3
1
1)( 1)
dx
x x +


Soluie parial:
a) Notm
x x
t e dt e dx = =
4 2 2 2 2
2
2
1
1
( )
1
2 1 ( 1) 2(1 ) 2
2
dt
dt dt t
t t
I t arctg t C
t t t t
t
t

= = = = + +
+ + + +
+ +


2
1
( )
2(1 ) 2
x
x
x
e
I x arctge C
e
= + +
+

e) Notm
6
1 x t + =
6 5
1 6 x t dx t dt = =
3 2
5 5
2
1 1
6 6
1 1
t t t
I t dt t dt
t t
+ +
= = =7 7 6 5 4 3
5 6
6 6 6 ln( 1)
1 7 6 5 4 3
t t t t t t
t dt dt t t t C
t

= + = + + + + + + +,
apoi nlocuim pe t cu
6
1 x +
h)
3
3
2 2 3 3 3
( 1) 1 1 1 1
1 1 ( 1) ( 1)
1)( 1) ( 1)( 1)
x x
dx dx dx dx
x x x x
x x x x
+ +
= = =
+ +
+ +

notm
3 2
3
3
3 3 2
1 1 1 6
1 1 1 ( 1)
x x t t
t t x dx dt
x x t t
+ + +
= = = =

3 2
3 1
( ) 3
1 ( 1)( 1)
I t dt dt
t t t t

= =
+ +

care e integral raional
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

227
Capitolul 22
INTEGRALE DEFINITE

Problema 1: Studiai dac, pentru intervalele indicate n fiecare
caz, este diviziune. n caz afirmativ, calculai norma diviziunii
a) [ ] 1;3 I = , (1 1, 2 2, 3 2, 9 3) = < < < <

b) [ ] 1;3 I = , (1 3 4) = < <

c) [ ] 1;3 I = , (1 1, 5 2 2, 5 3) = < < < <

Problema 2: Studiai dac, pentru diviziunile indicate n fiecare
caz, este sistem de puncte intermediare:
a) (1 1, 2 2, 3 2, 8 3) = < < < < , (1,1; 2; 2, 5; 2, 9) =

b) (1 1, 5 2, 3 2, 5 3) = < < < < , (1,1; 2; 2, 4; 2, 9) =

c) (1 1, 2 2, 3 2, 5 3) = < < < < , (1; 2; 2, 4; 2, 9) =

Problema 3: Calculai sumele Riemann ( ) ,
k
f

n fiecare din
cazurile urmtoare:

a)
[ ] ( ) : 1, 3 , , f f x x = (1 2 3) = < < , (1,1; 2, 5) =

b)
[ ] ( )
2
: 1, 3 , , f f x x = (1 2, 3 3) = < < , (1; 3) =

c)
[ ] ( ) : 1, 3 , 1, f f x x = + (1 2 3) = < < , (1; 3) =

d)
[ ] ( ) : 1, 3 , 1, f f x x = + (1 2 2, 5 3) = < < < , (1; 2,2; 3) =

Problema 4: Utiliznd criteriile de integrabilitate Riemann:
(1): f continu f integrabil
(2): f nemrginit f nu e integrabil,
(3): f integrabil, g f doar ntr-un numr finit de
puncte g integrabil i ( ) ( )
b b
a a
f x dx g x dx =


studiai dac urmtoarele funcii sunt integrabile:
a) [ ] ( )
2
: 1,3 , 2 3 f f x x x = + ;
b) [ ]
[ )
[ ]
2 1 , 1, 2
: 1, 3 , ( )
3 1 , 2,3
x x
f f x
x x
+

;
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

228
c) [ ]
[ )
[ ]
3 1 , 1, 2
: 1, 3 , ( )
4 3 , 2,3
x x
f f x
x x

;
d)
[ ]
[ )
[ ]
1
, 1, 2
: 1, 5 , ( ) 2
3 1 , 2, 5
x
f f x x
x x

.
Problema 5: Utiliznd criteriile de integrabilitate Riemann:
(1): f monoton f

integrabil
(2): dac ( ) f x e mrginit i discontinu intr-un numr
finit de puncte ( ) f x este integrabil,
studiai dac urmtoarele funcii sunt integrabile:
a) [ ] ( ) : 1,3 , 2 f f x x =
b) [ ] ( )
2
: 1,3 , 2 3 f f x x x = +
c) [ ] ( )
2
: 3, 5 , 5 6 f f x x x = +
d) [ ]
[ )
[ ]
1 , 1, 2
: 1,3 , ( )
2 1 , 2, 3
x x
f f x
x x
+

=

+

;
e) [ ]
[ )
[ ]
2 1 , 1, 2
: 1,3 , ( )
3 1 , 2, 3
x x
f f x
x x
+

;
Problema 6: Folosind formula Leibniz-Newton, calculai:
a)
3
2
1
x d x

b)
1
1
e
d x
x


c)
3
1
2
x
d x

d)
1
0
x
e dx


e)
5
2
3
1
4
d x
x

f)
/ 2
2
/ 3
1
4
d x
x


g)
7
2 3
1
4
dx
x

h)
7
2 3
1
4
dx
x +Soluie parial:
w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

229
a) Metoda I: Deoarece
2
:[1;3] , ( ) f f x x = e continu pe
intervalul [1; 3] f integrabil pe [1; 3]
3 3 3
3
2
1
3
3 1 26
1 3 3 3 3
x
x dx = = =


Metoda II: Deoarece
2
:[1;3] , ( ) f f x x = e continu pe
intervalul [1; 3] f adminte primitive pe [1; 3] , fie F o primitiv a
sa. Atunci,
3
2 3
2
1
27 1 26
( ) | (3) (2)
3 3 3
I x dx F x F F = = = = =


Problema 7: Fr a calcula integralele, demonstrai inegalitile:
a)
3 3
2 2
1 1
;
3 2
dx dx
x x

+ +


b)
3 3
3 2
2 2
1 1
;
2 2
dx dx
x x

+ +


c)
1 1
2
0 0
1 1
;
2
2
dx dx
x
x

+
+


d)
1 1
2 2 3
0 0
1 1
;
2 2
dx dx
x x x x

+ + + +


e)
1 1
1
0 0
(1 )
x x
e dx x dx
+
< +


Soluie parial:
e) Artm c ( ) [ ]
1
1 , 0,1
x
x
e x x
+
+ . Prin logaritmare,
( ) ( ) ( )
1
1 1 ln 1
x
x
e x x x x
+
+ + + . Fie funcia
[ ] ( ) ( ) ( ) : 0,1 , 1 ln 1 f f x x x x = + + \
( ) [ ] ' ln(1 ) 1 1 ln(1 ) 0, 0,1 f x x x x = + + = + > . Cum s f /i
( ) ( ) [ ] 0 0 0, 0,1 f f x x =

1
(1 ) ln(1 ) (1 )
x x
x x x x e
+
+ + + i
1
(1 )
x x
x e
+
+ = doar pentru
0, x = deci ntr-un numr finit de puncte
1 1
1
0 0
(1 )
x x
e dx x dx
+
< +
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

230
Problema 8: Fr a calcula integralele, demonstrai inegalitile:
a)
3
2
1
0
3
dx
x

+

b)
2
1
1
0
3
dx
x


c)
2 3
2
0
x
e dx >

d)
( ) ( )
2 2
2 2
ln 2
e
e
x e
e e e dx e e
x
< <


Soluie parial:
d) Fie
2
: , f e e

funcia definit prin ( )
ln
x
f x
x
= . Evident f
este derivabil i ( )
2
ln 1
' 0
ln
x
f x
x

= i ( ) ' 0 f x =

doar pentru
( ) ( ) ( )
2 2
1 s , , x f f e f x f e x e e

=


/

2
2
, ,
ln 2
x e
e x e e
x
, cu egalitate doar pentru 1 x = , deci
ntr-un numr finit de puncte
2 2 2
2
ln 2
e e e
e e e
x e
edx dx dx
x
< <


( ) ( )
2 2 2 2 2 2
2 2
ln 2 ln 2
e e
e e
e e x e x e
e x dx x e e e dx e e
x x e e
< < < <


Problema 9: Fr a calcula integralele, calculai lim
n
n
I

unde:
a)
1
2
0
1
sin .
2 sin
n
n
I x dx
x


=


b)
1
0
sin .
n
n
I x xdx =


c)
1
0
cos .
n
n
I x xdx =


d) ( )
1
2
0
1
sin cos .
n n
I x dx
x
=


Soluie parial:
a) Evident
1 1
2 2
0 0
1 1
sin sin
2 sin 2 sin
n n
x dx x dx
x x+ +w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

231
1
1 1
0 0
1
1
0
0 1 1
n
n n
n
x
x dx x dx I
n n
+
= = =
+ +


Problema 10: Calculai ( )
4
0
f x dx

dac tim c:
a)
1 4
0 1
( ) 2, ( ) 6 f x dx f x dx = =


b)
1 2 4
0 1 2
( ) 2, ( ) 3, ( ) 2 f x dx f x dx f x dx = = =


c)
5 4
0 5
( ) 2, ( ) 6 f x dx f x dx = =


d)
1 4
0 1
( ) 2, ( ) 6 f x dx f x dx

= =


Problema 11: Fr a calcula integralele, calculai lim
n
n
I

unde:
a)
1/ 2
0
ln(1 ) ;
n
n
I x dx = +

b)
1/ 2
1/ 4
ln ;
n
n
I x xdx =


c)
1/ 2
2
0
;
1
n
n
x
I dx
x x
=
+ +


d)
1 / 2
0
;
1
n
n
n
x
I dx
x x
=
+ +


e)
1
2
;
1
n
n
n
n
x
I dx
x x
+
=
+ +


f)
( )
1
ln 1 ;
n
n
n
n
I x dx
+
= +


Problema 12: Calculai '( ) f x n fiecare din situaiile urmtoare:
a)
3
2
0
: [0;1] , ( )
x
t
f f x e dt =


b)
2 2
0
: [0;1] , ( )
x
t
f f x e dt =


c)
2
0
: [0;1] , ( )
x
t
f f x e dt =


d)
2 4 1
2
: , ( )
x
t
x
f f x e d t
+
=Soluie parial:
a) Funcia
2
:[0;1] , ( )
x
g g x e = e continu deci admite
primitive, fie G o primitiv a sa ( ) ( ) ' G x g x =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

232
( ) ( )
3
( ) 0 f x G x G =
3 2
'( ) '( ) 3 0 f x G x x =
6
3 2 2
'( ) ( ) 3 3
x
f x g x x e x = =
Problema 13: Studiai monotonia i determinai punctele de extrem
local al funciilor:
a)
2
0
: , ( ) ln(1 )
x
t
f f x e t t dt = +b)
2
0
: , ( ) ln(3 3 )
x
t
f f x e t t dt = +


Soluie parial:
a) Funcia
2
( ) ln(1 )
x
g x e x x = + este continu, deci admite
primitive, fie ( ) G x o primitiv a sa
( )
2
'( ) ( ) (0) ' '( ) ( ) ln(1 )
x
f x G x G G x g x e x x = = = = + . Facem
tabelul de variaie 0 x = punct de maxim i 1 x = punct de minim
s
f pentru ( ; 0] i [1; ) x

i
s
f pentru [0;1] x
Problema 14: Calculai
0
0
( )
lim
( )
x
x
f x
g x

>
unde:
a) , : [0;1] f g
2
2
0
( ) sin
x
f x t dt =

i
2
0
( )
x
t
g x e dt =

.
b) , : [0;1] f g
2
0
( ) sin
x
f x t dt =

i
2
0
( )
x
t
g x e dt =

.
Soluie parial:
a) Din teorema de medie,
2 2
0 0
0 0
lim ( ) limsin ( 0) 0
x
x x
x x
f x c x

> >
= = cci
2
(0; ) c x i analog
2
0 0
0 0
lim ( ) lim 0
c
x x
x x
g x e x

> >
= =
Rezult c limita cerut este n cazul exceptat
0
0
, aplicm lHopital
deci:
2
2
2
0
0 0
0 0
0
sin
( )
lim lim
( )
x
x
x x t
x x
t dt
f x
g x
e dt

> >
= =


2
1 1
0
2 2
0
( ) (0)
lim
( ) (0)
x
x
F x F
F x F

>


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

233
2
2 4
1
0 0
2
0 0
'( ) 2 sin
lim lim 0
'( ) 1
x
x x
x x
F x x x x
F x
e

> >

= =


Problema 15: Calculai integralele definite:
a)
1
ln
e
x xdx

b)
3
1
ln
e
x xdx


c)
1
ln
e
xdx

d)
2
1
ln
e
x xdx


e)
1
ln
e
x xdx

f)
2
1
e
x
x e dx


g)

0
si n
x
e x dx

h)

0
cos
x
e x dx


Soluie parial:
a) Metoda I: Deoarece : [1; ] , ( ) ln f e f x x x = e continu pe
[1; ] e f e integrabil pe [1; ] e deci putem s aplicm metoda
integrrii prin pri.
2
1
( ) ln '( )
'( ) ( )
2
f x x f x
x
x
g x x g x
= =
= =

2 2 2
1
1 1
ln 0
1 1 2 2 2 2 2
e e e
x e x
I x xdx I = =


2 2 2
1
2 4 4
e e e
I
+
= =
Metoda II: Fie ( ) ln , F x x xdx =

care exist deoarece ( ) ln f x x x = e


continu, deci admite primitive. Se arat c
2 2
( ) ln
2 4
x x
F x x C = + ,
aadar
2
1
1
ln ( ) (1)
4
e
e
I x xdx F e F I
+
= = =Problema 16: Calculai integralele definite:
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

234
a)

2
1
3
0
3 1
3
x
dx
x x
+
+ +

b)

2
2
3
1
1
x
dx
x +


c) ( )
1
5
0
2 x dx +

d)

( )
1
5
0
2 1 x dx +


Problema 17: Calculai integralele definite:
a)
2
2
3
1

1
x
dx
x +

b)

2
1
6
0
1
x
dx
x +


c)

3
1
8
0

1
x
dx
x +

d)

4
1
10
0
1
x
dx
x +


e)

1
ln

e
x
dx
x

f)

( )
1
1
1 ln
e
dx
x x +


g)

2
2
1
ln
e
e
dx
x x

h)

( )
2
1
1
1 ln
e
dx
x x +


Soluie parial:
a) Metoda I: notm
3 2
1 3 t x dt x dx = + =

1 2
2 9
x t
x t
= =
= =

9
9
2
2
1 1 1 9
( ) ln | | | ln
3 3 3 2
dt
I t t
t
= = =


Metoda II: Fie
2
3
( )
1
x
F x dx
x
=
+


notam
3 2
1 3 t x dt x dx = + =
1 1
( ) ln | |
3 3
dt
F t t c
t
= = +


1 1 9
( ) ln | | ( ) (9) (2) ln
3 3 2
F x x c I x F F = + = =
Problema 18: Calculai integralele definite:
a)
/ 4
cos
0
sin
x
x e dx

b)

/ 4
sin
0
cos
x
x e dx


c)
/ 4
5
/ 6
sin
cos
x
dx
x

d)

/ 4
5
/ 6
cos
sin
x
dx
xw
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

235
Problema 19: Folosind metoda integrrii prin a doua schimbare de
variabil, calculai primitivele urmtoarelor funcii:
a)
4
1
1
dx
x x +

b)
2
1
1
1 2
x
dx
x

+
+ +


c)
3
0
1
1
dx
x x +

d)
9
0
1 xdx +


Problema 20: Calculai integralele urmtoare:
a) [ ]
1
1
1
( ) unde :[1; ] 1; 1 , ( ) ln
e
f x dx f e e f x x x
+

+ = +


b) [ ]
1
1
1
( ) unde :[1; ] 1; 1 , ( ) ln
e
x f x dx f e e f x x x
+

+ = +


c) [ ]
10
1 3
2
( ) unde :[1; 2] 2;10 , ( ) f x dx f f x x x

= +


d) [ ]
10
2 1 3
2
( ) unde :[1; 2] 2;10 , ( ) x f x dx f f x x x

= +


Soluie parial:
a)
1
'( ) 1 0, [1; ] f x x e f
x
= + > strict cresctoare f injectiv.
Deoarece ( ) ( ) 1 1, 1 f f e e = = + i f continu f surjectiv f
bijectiv f inversabil.
Notm
1
( ) ( ) '( ) t f x x f t dx f t dt

= = =
1 ( ) 1 ln 1 x f t t t = = + =
Observm c 1 t = soluie i cum f bijectiv 1 t = soluie unic.
1 ( ) 1 ln 1 x e f t e t t e = + = + + = +
Observm c t e = soluie i cum f bijectiv t e = soluie unic.
( )
1 1
1
( ) ' 1
e e
I t t f t dt t dt
t

= = + =
( )
2 2 2
1
1 2 3
1 1
1 2 2 2 2
e e
t e e e
t dt t e
+
+ = + = + =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

236
Problema 21: Calculai integralele urmtoarelor funcii raionale:
a)
1
0
1
1
e
dx
x

b)
1
2
0
1
2 1
e
dx
x


c)
( )
1
3
0
1
1
e
dx
x

d)
( )
1
2
3
0
1
2 1
e
dx
x


Problema 22: Calculai integralele urmtoarelor funcii raionale:
a)
2
1
1
;
( 1)( 2)
dx
x x + +

b)
3
2
2
;
( 1)( 2)
dx
x x + +


c)
2
1
;
( 1)( 3)
x
dx
x x + +

d)
2
1
3 4
;
( 1)( 2)
x
dx
x x
+
+ +


Problema 23: Calculai integralele urmtoarelor funcii
trigonometrice:
a)
/ 4
2
0
(1 ) cos
tgx
dx
tgx x


b)
2
/3
/6
1 cos
sin
1 cos
x
x dx
x


c)
2
/3
/6
1 sin
cos
1 sin
x
x dx
x

+
+


d)
4 4
/3
6 6
/6
sin cos
sin cos
x x
dx
x x


Soluie parial:
a) notm
2
1

1
t tgx x arctg t dx dt
t
= = =
+

0 0
1
4
x t
x t

= =
= =

1
0
( )
1
t
I t dt
t
=
+

1
1
0
0
1
( ) 1 [ ln(1 )] | 1 ln 2
1
I t dt t t
t

= = + =

+


Metoda II: Fie
2
( )
(1 ) cos
tgx
F x dx
tgx x
=
+


w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

237
, t tgx x arctg t = = se calculeaz primitiva
( ) F x a funciei
astfel: notm t tgx =
2
1

1
x arctg t dx dt
t
= =
+

( ) ln(1 )
1
t
F t dt t t c
t
= = + +
+
( ) ln(1 ) F x tgx tgx c = + +
(0) 1 ln 2
4
I F F I

= =Problema 24: Calculai aria dintre
f
G , axa Ox i dreptele
x a = i x b = n fiecare din cazurile urmtoare:
a) ( ) : , 1, dreptele 2 i 3 f f x x x x = = =
b)
( ) : , 1, dreptele 2 i 3 f f x x x x = = =
c)
( )
2
: , 5 6, dreptele 2 i 3 f f x x x x x = + = =
d)
( )
2
: , 5 6, dreptele 3 i 4 f f x x x x x = + = =
Soluie parial:
a) ( )
3 3
2 2
1 A f x dx x dx = =Se observ c 1 0, [2;3] 1 1 x x x x =
( )
2
3
3
2
2
9 4
1 3 2
2 2 2
x
A x dx x

= = = +

3
2
A =
b)
3
2
1 A x dx

. Avnd acelai tabel de semne


( )
1 3
2 1
13
1 ( 1)
2
A x dx x dx

= + + =


Problema 25: Determinai aria subgraficului pentru fiecare dintre
urmtoarele funcii:
a) [ ] : 1, 2 , ( ) 2 ; f f x x =
b) [ ] : 1, 2 , ( ) 4 2 ; f f x x =
c) [ ] : 0, 2 , ( ) 4 2 ; f f x x =
Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

238
Problema 26: Calculai aria mulimii
, f g
n fiecare dintre urmtoarele
cazuri:
a) [ ]
2
, : 1, 4 , ( ) 2 , ( ) ; f g f x x x g x x = =

b) [ ]
2
, : 0, 3 , ( ) 2 , ( ) ; f g f x x x g x x = =

c) [ ]
2
, : 1, 0 , ( ) 2 , ( ) ; f g f x x x g x x = =

d) [ ]
2
, : 1, 3 , ( ) +1 , ( ) 2 4; f g f x x g x x = = +
Soluie parial:
a) ( ) ( )
4 4 4
2 2
1 1 1
2 3 A f x g x x x x dx x x

= = + =( ) ( ) ( )
0 3 4
2 2 2
1 0 3
3 3 3 A x x dx x x dx x x dx = + + + +

, arie ce se
calculeaz uor.
Problema 35: Calculai aria cuprins ntre curbele:
a)
2
2, 4 2 y x y x x = = +

b)
2 2
4 , 4 . y x x y = =

c)
2
4 , 2 y x y x = =

d)
2
, 2 1 y x y x = =

Soluie parial:
a) Gsim punctele de intersecie
2
2
2
4 2 2
4 2
y x
x x x
y x x
=
+ =

= +

1
2
1
4
x
x
=
=

4 4
2 2
1 1
2 4 2 5 4 A x x x dx A x x dx = + = = +Din tabel,

4
2
1
9
( 5 4)
2
A x x dx A = + + =w
w
w
.
n
e
u
t
r
i
n
o
.
r
o
nelegerea matematicii pe baza memoratorului

239
Problema 27: Gsii volumul corpului de rotaie determinat de fiecare
dintre urmtoarele funcii prin rotirea subgraficului lor n jurul axei : Ox
a)
[ ] : 0,1 , ( ) ; f f x x =
b) [ ]
4
: 0,1 , ( ) ; f f x x =
c) [ ] : 1, 2 , ( ) ; f f x x =
d) [ ]
2
: 1, 2 , ( ) ; f f x x =
Problema 28: S se calculeze limitele urmtoarelor iruri definite
prin termenul general:
a)

*
1
1
1 , ;
n
n
k
k
x n
n n
=
= +

b)
*
1
1 1
, ;
1
n
n
k
x n
k
n
n
=
=
+


c)
*
1
1
, ;
n
n
k
x n
n k
=
=
+

d)

*
1
1
, ;
n
n
k
x k n
n n
=
=


e)

*
2 2
1
1
, ;
4
n
n
k
x n
n k =
=

f)

( )
*
2
1
1
, ;
n
n
k
x n n
n k
=
=
+


Soluie parial:
b) Fie
[ ]
k 1
1 2
0 ... 1 si , unde
k k
n
x x
n n n= < < < < =k k k
k
x
n
= = i
1
: [0;1] , ( )
1
f f x
x
=
+
care e continu pe
[0;1] deci integrabil pe [0;1]
1
1
0
0 0
1
1
lim lim ln( 1) | ln 2
1
n
n
n
k
k dx
x f x
n n x

=

= = = + =

+e)
2
2 2
2
2 2
2 2
3 3 3 3 3 3
3 3 1 1 1 1
3 3
1
4
4 4
4
n n n n
n
k k k k
k k k
n
k n n
n n
x
n
n k k k n
k
n n
n n n
= = = == = = =
+

+ +
+Fie
[ ]
k 1
1 2
0 ... 1 si , unde
k k
n
x x
n n n= < < < < =


Lucian Dragomir, Ovidiu Bdescu

240

k k k
k
x
n
= = i
2
3
:[0;1] , ( )
4
x
f f x
x
=
+
care e continu
pe [0;1] deci integrabil pe [0;1]
( )
2
1
3
3
0 0
1
1
1 5
lim lim ln 4 ln
0 4 4
n
n
n
k
k x dx
x f x
n n x

=

= = = + =

+