Sunteți pe pagina 1din 63

STAGIARI AN 1:

1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si varsarea sumei 5.000 lei, in numerar. 2. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele bunuri: - disponibil in contul bancar 6.000 lei;

- cladiri

4.000 lei;

- terenuri

3.000 lei;

- brevete de inventii

7.000 lei;

Total

20.000 lei

pe 3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare termen scurt (actiuni si obligatiuni) este :

- actiuni - obligatiuni

50 actiuni x 10 lei/act =

500 lei

20 oblig. x 20lei/oblig. = 400 lei

Total

900 lei

4. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta - curs valutar la data subscrierii - curs valutar la data varsarii capitalului 10.000 USD 2,9 lei/USD 3 lei/USD

5. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta - curs valutar la data subscrierii - curs valutar la data varsarii capitalului: 10.000 USD 3 lei/USD 2,9 lei/USD

6. Se constituie SC FELIX SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt: - in natura-un utilaj - in contul curent 1.600 lei 400 lei

Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca.

7. Se constituie SC. ADA SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia. - Aporturile sunt formate din:

aport in natura, asociatul S1 un utilaj 1.600 lei aport in contul current:

- asociatul S1 100 lei - asociatul S2 300 lei - Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca.

8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea: - asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei,

- asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei,

- asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei.

Structura aporturilor este:

A face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului; B face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire;

C face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie contabila este: - un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei;

- un stoc de marfuri 500 lei;

- creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei;

- lichiditati in caserie de 250 lei;

- datorii la furnizori de 400 lei;

Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca.

9. In vederea constituirii SC EPY SRL se inregistreaza subscrierea de capital social, astfel:

- Partenerul A subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2.7 lei/$;

- Partenerul B subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic;

- Partenerul C subscrie 50% din capitalul social astfel:

- 30.000 lei in numerar;

- 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate. Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunicat de BNR este de 2,73 lei/$.

10. Se constituie SC EMA SRL cu un capital format din 30 parti sociale, cu o valoare nominala de 200 lei.

Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.600 lei si din numerar restul.

11. Se constituie capitalul SC APOLLO SA format din 4.000 actiuni emise, avand valoarea nominala de 10 lei.

Aportul adus de actionari consta din:

- 600 lei o licenta; - 400 lei un program informatic; - 30.000 lei cladiri; - 7.000 lei materii prime. Diferenta de aport in minus de 2.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile, pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de

225 lei.

12. SC ALFA SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare 20.000/5 = 4.000 de actiuni.

Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un camion de 10.000 lei si in numerar 2.000 lei.

13. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8.000 lei. Dl. Florea Ioan: 5.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea, astfel: - un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei;

- materiale consumabile pentru activitatea productiva 1.500 lei;

- marfuri 1.000 lei;

- fond comercial 500 lei.

Dl. Vaida Vasile aporteaza 3.000 lei, adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea. Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei, TVA 19%, iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei.

14.SC GAMA SA formata la 1 ianuarie 2004, cu un capital de 10.000 lei constituit din aport in bani. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, deci societatea dispune de 1.000 actiuni. Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la

banca odata cu subscrierea (10.000/5 = 2.000 lei.). La finele exercitiului financiar se varsa 3/5 deci 6.000 lei.

15.Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 euro. Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. Aportul adus de actionari in contul capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de 10.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.000 euro. Cursul valutar la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de

4,1 lei/euro, iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3,8 lei/euro.

16. Aportul unui actionar, in natura, la capitalul social al SC GAMA SA este: - cladire - materii prime - materiale auxiliare 13.000 lei 500 lei 200 lei

Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.000 lei in numerar din care 50% la constituire. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei, din care 19 lei TVA.

17. Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai unei familii: Ion si Lucia Pintea, fiecare aduce ca aport valori, astfel:

Ion Pintea aporteaza:

- un autoturism - o baraca - materii prime

8.000 lei 6.000 lei 4.000 lei

Lucia Pintea aporteaza:

- numerar depus la banca

2.000 lei

Cheltuieli de constituire 7 lei, TVA 19%.

18. SC GLADY SA avand un capital de 10.000 lei divizat in 1.000 actiuni decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi, la un pret de 10,3 lei/actiune, ce va fi achitat in numerar.

19.SC ALFA SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9 lei pe actiune, iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune, care se anuleaza.

20.SC ALFA SA dispune de un capital social de 50.000 lei, format din 5.000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10,8 lei.

Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 de noi actiuni, la un pret de 10, 5 lei.

Aportul se aduce integral la subscriere.

21. SC OMEGA SA dispune de un capital de 50.000 lei, adica 5.000 actiuni a 10 lei actiunea, iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei.

Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din terenuri si utilaje.

Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.000 noi actiuni.

In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6.600 lei, utilajele 4.400 lei, echivalente a 600, respectiv 400 actiuni.

22. SC GAMA SA dispune de un capital social de 5.000 lei, adica 500

actiuni a 10 lei actiunea, valoarea contabila a unei actiuni 11 lei.

Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de 1.000 lei, echivalenta a 100 actiuni gratuite, la nivelul valorii nominale.

23. SC BETA SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand din participarea la profit de 7.70 lei, pentru care se emit 70 actiuni noi.

- valoarea nominala pe actiune - valoarea de conversie - valoarea nominala totala 70 actiuni x 10 lei =

10 lei 7.70 lei 700 lei

- prima de emisiune

70 lei

24. La SC CLASICIOR SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea:

- profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei;

- profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei;

- alte rezerve 2.000 lei;

- de prime legate de capital 700 lei;

- de rezerve din reevaluare in plus 300 lei.

26.SC CRISUL SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, astfel:

- emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2.200 lei;

- trecerea rezervelor legale in valoare de 2.300 lei, la capitalul social;

- 1.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru productie in valoare de 12.000 lei, la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei;

- emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune;

- convertirea a 2.000 obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 11 lei/obligatiune in 1500 actiuni.

27.SC APRO SA decide marirea capitalului social cu 5.000 lei, emitand 250actiuni noi la valoarea de 20 lei, iar subscrierea actiunilor se face la valoarea actuala de 24 lei.

250 actiuni x 24 lei = 6.000 lei

250 actiuni x 20 lei = 5.000 lei

Prime de emisiune = 1.000 lei

27.Pentru un mijloc de transport evaluat la 23.000 lei se emit 20 actiuni, valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000 lei.

28.La SC GAMA SA cu ocazia depunerii aporturilor in natura, valoarea titlurilor depuse este de 12.000 lei, pentru valoarea nominala a actiunilor subscrise de 10.000 lei.

Primele de aport constituite au urmatoarele destinatii:

600 lei pentru acoperirea cheltuielilor de constituire;

- 400 lei pentru constituirea de rezerve;

- 1.000 lei pentru cresterea capitalului social.

30.Actionarii subscriu la infiintarea SC PRACTIC SA un capital social de 5.000 lei, adica 500 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. Valoarea de emisiune a actiunilor este de 11 lei/actiune.

La scadenta ei aduc aportul in bani, iar primele de capital rezultate se incorporeaza 50% in capitalul social si 50% in rezerve.

30.SC FELIX SA are un capital de 35.200 lei ceea ce reprezinta 3520 actiuni x 10 lei valoarea nominala a unei actiuni. Societatea decide sa emita 1.000 actiuni noi cu aport in natura, un imobil evaluat la 11.000 lei.

31.SC FLORES SA cu un capital social de 30.000 lei, divizat in 3.000 actiuni a 10 lei nominalul, valorand 12 lei, decide majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve legale in valoare de 1.000 lei. In acest scop se emit 1.000 actiuni noi gratuite, la valoarea nominala de 10 lei.

32.SC ALFA SA dispune de un capital social de 10.000 lei si rezerve accumulate de 500 lei. Adunarea generala a actionarilor hotaraste marirea capitalului social pe calea emiterii unei serii de actiuni de 5.000 lei, valoarea nominala a unei actiuni este de 100 lei, deci se emit 50 actiuni.

In anuntul de subscriptie la cumpararea noii serii de actiuni se va specifica valoarea nominala a actiunii de 100 lei si valoarea primei de emisiune de 5 lei/actiune, astfel:

valoarea nominala a unei actiuni emise: 50 actiuni x 100 lei/actiune = 5.000 lei

- prima de emisiune

50 actiuni x 5 lei/actiune =

250 lei

TOTAL

5.250 lei

33. Sa presupunem ca exista trei societati A, B si C, care vor fuziona prin absortia societatilor B si C de catre societatea A. Societatea A are capital social de 50.000 lei si rezerve de 1.000 lei.

K = 1.000/50.000 x 100 = 2% reprezinta rezervele la societatea absorbanta. Pentru societatile B si C, a caror capital social este de 3.000.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, se va aplica coeficientul de 2%, astfel: B 3.000 x 2% = 60 lei prima de fuziune

C 1.000 x 2% = 20 lei prima de fuziune

TOTAL 4.000 lei

80 lei prima de fuziune

34. Patru societati comerciale A, B, C, D hotarasc sa fuzioneze intr-o societate noua E cu un capital social de 24.000 lei. Consiliul de administratie hotaraste ca pentru consemnarea fuziunii si pentru acoperirea cheltuielilor legate de efectuarea operatiei de fuziune taxa de participatie, de fuziune, sa fie de 5% din valoarea capitalului social aportat.

24.000 x 5% = 1.200 lei

Calculul primelor de fuziune este:

A: 10.000 x 5% = 500 lei prima

B: 8.000 x 5% = 400 lei prima

C: 5.000 x 5% = 250 lei prima

D :

1.000 x 5% = 50 lei prima 1.200 lei prima

TOTAL 24.000 lei

Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatii E.

35. Un actionar aporteaza la SC ALFA SA un teren evaluat la 8.000 lei. Partea din capitalul social la care participa el consta in contravaloarea a 500 de actiuni a 10 lei, deci: 500 x 10 = 5.000 lei.

In capitalul social al societatii ALFA SA se va include numai suma de 5.000 lei. 8.000 5.000 = 3.000 lei, care este prima de aport a actionarului, se va inregistra distinct in contabilitate.

36.Se constituie o societate in comandita pe actiuni (SCA) cu un capital subscris de 30.000 lei divizat in 300 de actiuni cu o valoare nominala de 100 lei/actiune. La infiintare s-a varsat la CEC contravaloarea a 100 de actiuni si s-au adus aporturi in natura concretizate in masini, instalatii si utilaje evaluate prin expertize

tehnice la 12.500 lei pentru care s-au acordat 120 de actiuni. Restul capitalului social s-a varsat in conturile bancare ale societatii in termenul legal de 12 luni de la inmatriculare.

37.SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominala de 5.000 lei, plus prima de emisiune de 400lei. Ulterior, din prima de emisiune suma de 200 lei se foloseste pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni.

38. SC OLIMPIA SA majoreaza capitalul social prin aport in natura, astfel: - valoarea cladirii - valoarea nominala a actiunilor - prima de aport 11.000 lei; 10.000 lei; 1.000 lei.

Prima de aport se trece ulterior asupra rezervei de capital.

39.SC ALPHA SA absorbanta a SC BETA SA, preia prin fuziune, activul acesteia constand din cladiri 10.000 lei si disponibil la banca 5.000 lei si emite in schimb 1.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 14/actiune. Ulterior, prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social.

40.SC DORIS ASA majoreaza capitalul social prin conversia de obligatiuni in actiuni cumparate de la persoane fizice. Valoarea de rambursare a obligatiunilor 8.000 lei, valoarea nominala a actiunilor 7.500 lei, prima de conversie 500 lei.

41.Adunarea generala a actionarilor de la SC EXMOB SA hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport in

natura concretizat intr-un camion evaluat la 60.000 lei. Valoarea nominala a actiunilor emise este de 60.000 lei.

42.SC MEDA SA hotaraste majorarea capitalului social cu 7.500 lei prin compensarea unei datorii fata de un furnizor de imobilizari.

43.La SC UAMT adunarea generala a actionarilor hotaraste eliberarea unui pachet de 800 actiuni avand valoarea nominala de 100 lei/actiune pentru compensarea unei obligatii fata de un furnizor de imobilizari de 100.000 lei, diferenta achitandu-se prin viramente bancare.

44.SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu: 4.000 lei;

- rezerve din reevaluare

- rezerve statutare 2.000 lei, impozitul pe dividende 10%; - alte rezerve - rezultatul reportat 1.200 lei; 3.000 lei, impozit 10%

45.SC EXMOB majoreaza capitalul social pentru toti actionarii societatii cu profilul net al anului precedent de 700 lei si cu profitul net al anului current de 800 lei, impozitul pe dividende 10%.

46.Adunarea generala a actionarilor de la SC SIMCOR SA hotaraste alocarea a 10% din profitul anului curent pentru rezerva legala si includerea primei de emisiune in valoare de 20 lei la aceasta rezerva. Profitul exercitiului financiar este de 600 lei.

47.SC EXMOB SA are o rezerva legala initiala de 3.000 lei. Capitalul social s-a redus de la 20.000 lei la 6.000 lei, situatie in care rezerva este prea mare in raport cu capitalul social. Se hotaraste ca din rezerva, 2.000 lei sa fie incorporate in capitalul social, deci sa se capitalizeze, iar 200lei sa fie trecuti in contul de rezultat reportat aferent perioadei urmatoare de activitate.

48.SC SINTEZA COLOR SA a avut in anul curent un profit net de 600 lei, din care adunarea generala a actionarilor hotaraste sa se aloce pentru rezerve statutare 5%. In anul urmator actionarii au hotarat sa mareasca capitalul social cu suma de 15 lei din rezerva statutara constituita.

49.SC MEDA SA se hotaraste ca din profitul net al anului curent de 600lei sa se aloce 3% pentru alte rezerve. In anul urmator, deoarece suma alocata altor rezerve este prea mare, se decide utlizarea sumei de 8 lei pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si 2,5 lei pentru capitalizare.

50.SC PAMORA SA decide cu acordul actionarilor si obligatarilor conversia a 1.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 30 lei/obligatiune si valoarea de rambursare de 32 lei/obligatiune in 500 actiuni cu o valoare nominala de 50 lei/actiune.

Modalitatea de calcul a conversiei este:

- reducerea imprumutului din emisiune de obligatiuni:

1.000 obligatiuni x 32 lei/obligatiune = 32.000 lei - cresterea capitalului social:

500 actiuni x 50 lei/actiune = 25.000 lei - prima de emisiune = 32.000 25.000 = 7.000 lei.

52.SC U.A.M.T SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de 5lei/actiune, care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari ai societatii. Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta

obligatiei fata de furnizorii de imobilizari, care devin astfel subscriitorii noilor actiuni emise. Obligatia fata de furnizori este de 1.500 lei.

Modalitatea de calcul a conversiei este:

- valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1.000 lei

- valoarea primei de emisiune = 1.500 1.000

= 500 lei.

52. SC AMIGO SA are o datorie fata de furnizor de 5.000 lei, care accepta primirea de actiuni la capitalul societatii, in schimbul datoriei. Actiunile societatii AMIGO au nominalul de 5 lei.

5.000 : 5 = 1.000 actiuni echivalente datoriei

Dar, valoarea reala a unei actiuni este de 5,5 lei si atunci se echivaleaza: 900 actiuni x 5,5 lei/actiune = 4.950 lei, iar diferenta de 50 lei se considera prima de emisiune.

53.La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3.000 actiuni, valoarea nominala 4 lei/obligatiune, raport de paritate 2/1, in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune.

54.La SC CALIPSO SA se decide folosirea soldului contului 1171 Rezultatul reportat in urmatoarele scopuri:

- acoperirea pierderii din exercitiul precedent care nu a fost repartizata de 20 lei;

- repartizarea sumei de 70 lei din exercitiul precedent pentru capitalizare;

- crearea unei rezerve tot din profitul exercitiului precedent de 30 lei.

56.SC GAMA rascumpara in vederea anularii actiuni proprii in urmatoarele conditii: 100 actiuni la pretul de 11 lei/actiune; 50 actiuni la pretul de 9 lei/actiune. Valoarea nominala a actiunilor este de 10 lei/actiune.

57.La SC METALICA SA in urma reevaluarii se constata un plus de 2.000 lei imobilizari corporale (utilaje). Aceasta suma se distribuie astfel:

- 1.800 lei pentru capitalizare;

- 200 lei pentru constituirea rezervei.

58.La SC CRISUL SA se inregistreaza urmatoarele operatii referitoare la actiunile emise anterior de unitate:

a) Rascumpararea a 1.000 de actiuni la pretul unitar de 5,2 lei/actiune si valoarea nominala de 5 lei, cu decontare ulterioara, peste un an; b) Anularea a rascumparate; jumatate din actiunile

c) Vanzarea a 200 de actiuni catre un tert, la pretul de 5,3 lei/actiune, cu decontarea prin virament; d) Vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii societatii, la pretul de 5 lei/actiune, cu incasare imediata in numerar.

59.La SC VEST METAL SA s-a constatat in urma operatiei de reevaluare o diminuare a valorii contabile a elementelor de imobilizari

financiare de 700 lei. Adunarea generala decide ca aceasta suma sa fie recuperate astfel:

- cu 500 lei se va reduce capitalul social;

- iar 200 lei se acopera din rezervele societatii.

59.Se diminueaza capitalul social al SC ALFA SA prin rambursarea catre actionari a unei parti de 1.000 lei (1.000 actiuni x 1 leu).

60.Se diminueaza capitalul social al SC SOMESUL SA prin rascumpararea si anularea a 1.000 actiuni proprii. Valoarea nominala este de 10 lei, costul de achizitie 9 lei.

61.Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani, rambursat integral la scadenta, se efectueaza urmatoarele operatii:

a. Obtinerea creditului in suma de 10.000 la un curs de 3,8 lei ; b. Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize, cursul valutar la 31.12 fiind de 3,88 lei/; c. Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize, cursul valutar la 31.12 fiind de 3,85 lei/; d. La scadenta, se ramburseaza creditul bancar la cursul

valutar de 3,91 lei/;

62.La SC ARTEX SA se diminueaza capitalul social pentru acoperirea:

a) pierderilor de la finele exercitiului incheiat in suma de 100

lei;

b) pierderilor din exercitiile precedente in suma de 400 lei.

63.La SC ALFA SA se constituie rezervele din:

a) profitul net de la finele exercitiului incheiat in suma de 300 lei; b) profitul net din exercitiile precedente de 700 lei; c) primele legate de capital de 200 lei.

64.Se consuma rezerve pentru:

- acoperirea pierderilor de la exercitiul incheiat in suma de 100 lei; - acoperirea pierderilor din exercitiile precedente in suma de 300 lei; - majorarea capitalului social cu 600 lei.

65.La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni la solicitarea unor actionari, in suma de 2.000 lei, in numerar.

66.Retragerea unui asociat din SC ADA SRL caruia i se restituie cota-parte din activul net format din capitalul social 420 lei si alte surse proprii de 180 lei.

67.SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii capitalului social, valoarea nominala este de 1.200 lei, iar pretul pietei 1.250 lei.

68.SC FELIX SA rascumpara actiuni cu scopul reducerii capitalului social, cand pretul pietei este de 1.140 lei, iar valoarea nominala este de 1.200 lei.

69.La SC MONDEX SA se hotaraste reducerea capitalului social cu 1.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile precedente.

70.SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare de 2.400 lei si durata de folosinta de 6 ani. Amortizarea anuala este de 400 lei. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1.200 lei. Totodata, are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2.100 lei.

71.La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este de 8.000 lei, iar valoarea lor de piata este de 10.000 lei. Diferentele din reevaluare se transfera ulterior in capitalul social.

72.SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta la valoarea de 8.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.000 lei. In anul 2005 se reevalueaza camioneta in functie de inflatia comunicata de Institutul National de Statistica, care este de 25%.

73.SC COMINCA SA constituie rezerve legale din profitul brut de 3.000 lei, in procent de 5%.

74.SC CORA SA cumpara de la o filiala din strainatate actiuni in valoare de 10.000 USD, la cursul 3 lei/USD, in anul 2004. La 31.12.2004 cursul valutar este de 3,1 lei/USD. In anul 2005 se vand

participatiile in filiala la un pret negociabil de 12.000 USD, la un curs de 3,2 lei/USD.

75.SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani.

76.SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4.000 lei, amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in suma de 1.600 lei.

77.SC MARA SRL constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an, un plus de aparate de control si reglare, in valoare de 2.400 lei. Amortizarea anuala este de 400 lei.

78.SC DOMUD SRL primeste prin donatie o cladire evaluata la 8.000 lei si un teren evaluat la 6.000 lei.

79.SC VEGA SA primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui valoare de inregistrare este de 80.000 lei, amortizabil in 4 ani prin regimul liniar. Dupa doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaza. Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.

80.SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5.000 lei, cu care

achizitioneaza un brevet in valoare de 5.000 lei, TVA 19%, care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.

81.La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de 10.000 lei. Pana in acest moment s-au facut cheltuieli de judecata de 500 lei. Este incerta castigarea procesului.

Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri:

a) A Procesul a fost castigat; b) B Procesul a fost pierdut.

82.SC CRISUL SA se afla la sfarsitul exercitiului finaciar 2004 in litigiu cu un client, pentru marfurile livrate si neplatite, in suma de 11.900 lei, din care TVA 1.900 lei. In exercitiul financiar 2005 litigiul este castigat, pentru suma de 8.000 lei care se incaseza prin banca.

83.SC ARTIC SA produce frigidere, pentru care la vanzare acorda o perioada de garantie de un an de zile. Pentru remedierea eventualelor defectiuni neimputabile intervenite in aceasta perioada (anul 2004), ea va constitui un provizion in valoare de 2.200 lei. In perioada de garantie acordata clientilor, urmare a reclamatiilor primite de la acestia, se estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la efectuarea unor remedieri in valoare de 2.500 lei. Deoarece cumparatorul se afla intr-o alta localitate unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va apela la o terta persoana pentru remedierea defectiunilor, care factureaza producatorului suma de 2.400 lei, TVA 19%.

84.SC DORIS SA prin Consiliul de administratie hotaraste restructurarea activitatii sale pentru un produs ce se executa in alta localitate. S-a luat hotararea vanzarii cladirii la un pret negociat de 85.000 lei, iar valoarea contabila a cladirii este de 80.000 lei. S-au achitat plati compensatorii celor afectati de restructurare in suma de 70.000 lei. Se constituie un provizion pentru restructurare de 90.000 lei, reprezentand costuri cu personalul afectat de restructurare.

85.SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 1 leu si o dobanda anuala de 40%. Dupa un an imprumutul se ramburseaza, iar dobanda se achita beneficiarilor.

86.SC SIGMA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare, cu o valoare nominala de 1 leu. Fara sa ajunga la scadenta, ele sunt rascumparate la o valoare de 8.000 lei. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 3.500 lei, care se achita prin banca.

87.SC OMEGA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare, cu o valoare nominala de 1 leu. La scadenta obligatiunile se convertesc in actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a actiunilor este de 9.000 lei. Dobanda pentru imprumutul obligatar este de 3.000 lei.

88.SC FELIX SA emite un pachet de 1.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2,2 lei, care vand la pretul de 2 lei/bucata. Obligatiunile se rascumpara in numerar dupa 2 ani, dupa acre se anuleaza. Primele de rambursare se amortizeaza in doua transe egale.

89.SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 10 lei. Dobanda anuala este de 50%. La scadenta, dupa un an, obligatiunile de convertesc in actiuni, in conditiile in care valoarea de emisiune a obligatiunilor este de 90.000 lei si valoarea

nominala totala a actiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontarile se fac in numerar.

90.SC PLASTOR SA emite si vinde obligatiuni la loterie la valoarea nominala de 1.000 lei, care se rascumpara inainte de scadenta la suma de 1.050 lei. La tragerea la sorti a obligatiunilor castigatoare se acorda castiguri in valoare de 250 lei.

91.SC APRO SA emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de 1,85 lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul de 2,2 lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei, care se achita in numerar.

92.SC GAMA SA emite pachet de obligatiuni in valoare de 6.000 lei, pe care le cumpara SC SIGMA SA. Dobanda cuvenita prin negocieri este de 1.000 lei. Dupa un an SC GAMA SA rascumpara pachetul de obligatiuni emis la pretul de 5.000 lei si le anuleaza. Inregistrari la ambele societati comerciale.

93.SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1.07.2004 cu scadenta la 31.12.2005 in valoare de 50.000 lei, cu o dobanda de 40%, ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu financiar. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta, ci in data de 31.01.2006, cu o dobanda penalizatoare de 1% pentru fiecare zi de intarziere.

94.Regia autonoma de apa APATERM BIHOR beneficiaza la 01.04.2006 de un credit extern garantat de guvern de 40.000 USD, cu o scadenta la 31.03.2007, la un curs valutar de la data primirii creditului de 3,1 lei/USD. Cursul valutar la 31.12.2006 este

de 3,2 lei/USD, dobanda 6% platibila in ultima zi a exercitiului financiar. La scadenta se ramburseaza creditul extern garantat de guvern, la un curs valuar de 3,3 lei/USD.

95.SC PAROMA SA primeste un credit bancar in valuta in valoare de 20.000 EURO, la cursul de 4,2 lei/EURO, care se ramburseaza in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 8% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Cursul valutar este de 4,3 lei/EURO la sfarsitul primului an si de 4 lei/EURO la sfarsitul anului doi.

96.SC MARA SRL primeste un credit bancar in devize pe 2 ani in valoare de 10.000 $ la cursul de 3 lei/$, care se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. La sfarsitul primului an cursul este de 3,1 lei/$, iar la sfarsitul anului doi cursul este de 2,8 lei/$.

97.O filiala primeste de la o societate mama un imprumut de 40.000 lei, care urmeaza a fi rambursat in doua transe anuale egale. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale.

98.SC MARIS SA preia in locatie de gestiune o cladire in valoare de 40.000 lei pe o perioada de 8 ani. Dobanda anuala este de 20%, iar redeventa anuala este de 1.000 lei si TVA 19%.

99.SC SELINA SA isi adjudeca prin licitatie si incaseaza efectiv prin banca o subventie pentru investitii in valoare de 25.000 lei, cu care achizitioneaza un brevet la un pret negociat de 25.000 lei,

TVA 19% care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.

100.SC HEXOL SA lanseaza un imprumut din emisiunea de obligatiuni:

- valoarea nominala

500 lei/titlu

- pret de emisiune - pret de rascumparare - nr. de obligatiuni - rata dobanzii - durata imprumutului

475 lei/titlu 525 lei/titlu 10.000 bucati 10% /an 5 ani

- rambursarea in totalitate la scadenta

Sa se inregistreze emisiunea obligatiunilor, incasarea contravalorii lor, inregistrarea si plata anuala a dobanzii, amortizarea primelor de rambursare precum si rambursarea imprumutului.

101 .S.C. ALFA S.A. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in valoare de 80 lei, astfel:

- taxa de inscriere la Registrul Comertului, achitata din contul de disponibil de la banca, in suma de 40 lei; - factura nr. 101, primita de la o societate specializata, pentru cercetarea pietei, in suma de 30 lei; sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei.

Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta.

102.S.C. BETA S.A. achita in numerar, unui avocat, onorariul legat de constituirea societatii in suma de 100 lei.
Concomitent se inregistreaza factura furnizorului, pentru emisiunea de actiuni, in valoare de 1700 lei, TVA 19 %.

Adunarea generala a actionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de constituire in doua exercitii financiare. Cota anuala de amortizare este de 75 lei.

A=

= 75 lei

Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate.

103. La S.C. ONIX S.R.L. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii patrimoniale (timbre fiscal, taxe, onorarii, etc.) in valoare de 80 lei achitate in numerar.

Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta.

104. S.C. ANI S.R.L. a primit de la asociatii proprii suma de 60 lei care a fost cheltuita pentru infiintarea societatii (taxe, timbre, onorarii). Dupa inceperea oficiala a activitatii, se ridica de la banca si se achita asociatilor datoria.

Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 3 ani dupa care se scot din evidenta.

105.La S.C. U.A.M.T. S.A. se inregistreaza cheltuieli de dezvoltare efectuate pe cont propriu, in suma de 420 lei. Amortizarea

cheltuielilor de dezvoltare se face in 5 ani, cu o cota lunara de amortizare de 7 lei, dupa care se scot din evidenta.

106.In

vederea

retehnologizarii

sectorului

de

productie

S.C.

METALICA S.A. achizitioneaza o inventie, in valoare de 120 lei, care se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scoate din evidenta.

107.IPJ Bihor realizeaza in regie proprie, un proiect astfel:

- in primul an proiectul nu este finalizat, valoarea cheltuielilor fiind: cheltuielile material 4000 lei, salarii 2000, CAS 19,75%, CASS 7%, CFS 2,5%;

- in al doilea an proiectul este finalizat si receptionat, la nivelul costului de productie de 10000 lei;

- termenul de amortizare a proiectului este de 4 ani;

- dupa 3 ani proiectul este scos din folosinta.

108.La S.C. PREMAGRO S.A. se inregistreaza valoarea brevetelor realizate pe cont propriu 1600 lei si valoarea unei marci de fabrica adusa ca aport la infiintarea societatii 1400 lei. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta.

109.S.C. APRO S.A. cumpara un brevet in valoare de 1500 lei, care se achita. Brevetul se amortizeaza in suma de 1200 lei, dupa care se scoate din evidenta.

110.S.C. ALFA S.A. primeste in concesionare o masina de taiat table, de la S.C. MEDA S.A., in valoare de 8000 lei, care se amortizeaza liniar in 5 ani, pe durata nedeterminata, pentru care va plati o redeventa anuala de

600lei. Se vor efectua inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale.

111.S.C. ARTEX S.A. preia in concesiune, pe baza de contract, imobilizari in valoare de 5000 lei, pentru o perioada de 10 ani. Redeventele se cifreaza la 1000 lei/luna. Dupa incheierea contractului imobilizarile concesionate se restituie.

112. S.C. EXMOB S.A. achizitioneaza un fond de comert la cost de achizitie de 10000 lei. Elementele de activ inregistrate in conturi sunt:

- brevete de investitii - cladiri - obiecte de inventar - materii prime - produse finite - conturi la banci

700 lei 3.500 lei 300 lei 1.700 lei 2.600 lei 400 lei

Fond comercial = Fond de comert elemente de activ inregistrate in conturi = 10.000 (700 + 3.500 + 300 + 1.700 + 2.600 + 400)=800 lei.

113.S.C. ALFA S.A. inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la costul de achizitie de 1500 lei, precum si aportul de fond comercial, la constituirea societatii, de 2.700 lei, care apoi este cedat.

114.S.C. MULTIMOD S.R.L. achizitioneaza un program informatic la costul de achizitie de 900 lei, T.V.A 171 lei.

Se amortizeaza pe durata a 4 ani, dupa care se scoate din evidenta.

115. La S.C. OMEGA S.A. se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel:

- 360 lei achizitionate de la terti;

- 240 lei creante in unitate;

- 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii.

Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta.

116. La S.C. ARTEX S.A. se obtine din productie proprie programe informatice in valoare de 900 lei. In timpul folosirii li se inregistreaza

amortizarea in suma de 600 lei, dupa care se vand unui beneficiar, de la care se incaseaza 200 lei, TVA 19 %. Se scot din evidenta programele informatice vandute.

117.S.C. GAMA S.A. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in valoare de 800 lei, efectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii. Activul necorporal se amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani, stiind ca 300 de lei se incorporeaza intr-o inventie.

118.S.C. ALFA S.A. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a lemnului, care se breveteaza, costul lui fiind de 2000 lei, amortizabil in 4 ani. Dupa un an se vinde la S.C. BETA S.A. procedeul tehnologic la o valoare de 1800 lei.

119.La S.C. OLIMP S.A. se trec de la imobilizari necorporale de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare, la categoria brevetelor si licentelor, valori in suma de 3000 lei.

120.Se primeste cu titlu gratuit un brevet in valoare de 2000 lei.

121.S.C. FLORES S.A. achizitioneaza un magazin estimat la 30000 lei, din care bunurile tangibile componente reprezinta:

- constructii

20000 lei

- marfuri - aparate de masura si control - fond comercial

3000 lei 6000 lei 1000 lei

Ulterior, se constata ce fondul comercial a suferit o depreciere ireversibila, motiv pentru care se amortizeaza si se scoate din evidenta.

122.Datorita unei calamitati naturale a fost distrus un fond comercial in valoare de 1100 lei care este scos din evidenta. Valoarea amortizata este de 600 lei.

123.Utilizarea in continuare a unui proiect informatic devine incerta, fapt pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere, in suma de 600 lei. Pana la sfarsitul anului programul informatic nu a mai putut fi utilizat, fapt pentru care se recupereaza pierderea de valoare nerecuperata, din ajustarea inregistrata.

124.Conform facturii nr. 1400, S.C. FELIX S.A. achizitioneaza un teren la pretul de cumparare de 4000 lei, TVA 19%.

125.S.C. AGROMEC S.A. vinde un teren agricol cu 8000 lei, TVA 19%.

126.Un asociat aduce ca aport la capitalul social un teren in valoare de 6000 lei. 127.Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei.

128.Se fac amenajari pe cont propriu la un teren in valoare de 2500 lei.

129.S.C. AGRO S.A. efectueaza lucrari de amenajare a terenurilor, in valoare de 400 lei, care nu sunt terminate pana la finele exercitiului financiar. Dupa terminarea lucrarilor de investitii, in anul urmator, se efectueaza receptia si se inregistreaza o amortizare de 50 lei.

130.S.C. AGRO S.R.L. executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este de 1500 lei, care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani, dupa care se scoate din activul patrimonial. 131.Se aduce ca aport la capitalul social al S.C. MEDIA S.A. o cladire in valoare de 6000 lei. 132.S.C. AGRO SRL receptioneaza in luna iunie 2004 investitia privind amenajarea unui teren pentru irigatii, conform facturii nr. 3002, in valoare

PDF to Word

S-ar putea să vă placă și