Sunteți pe pagina 1din 192

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 8
2011

CNCM
Chiinu 2011

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2011
Nr 8

NBCM
Chiinu 2011

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional
a Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare
Se editeaz din anul 1958
Apare lunar

2011
Nr 8

CNCM
Chiinu 2011

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Tatiana DIACONU
Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG
Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep.
Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco
[et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2010 (Valinex SA). ISSN 1857-0550.
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 8, 2011. 2011. 192 p. Texte : lb. rom., rus, alte lb. strine.
25 ex. ISBN 978-9975-49-069-6 (Print). ISBN 978-9975-49-089-4
(CD).
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2011

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

AUGUST

2011
NR 8
(1241-1495)

AUGUST

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
003 Sisteme de scriere i notare
Vasilescu, Virgil. Semiotica. Vezi Nr 1471.
1241. , . .
/ . . . Ch. : "Alina Scorohodova"
I, 2011. 124, [1] p. ; 19 cm.
Bibliogr.: p. 123 (6 tit.). F. f. de tit. 100 ex.
ISBN 978-9975-4284-0-8.
[2011-1483].
- - 1. Prescurtri de cuvinte Dicionare.
003.083(038)

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


International Conference "Mathematics & Information Technologies: Research and
Education" (MITRE-2011). Vezi Nr 1332.
1242. Sisteme de operare: MS/DOS, UNIX : ndrumar didactic / Elena Boian, Gheorghe Cpn, Aurelia Prepeli [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Matematic i Informatic, Catedra Tehnologii de Programare. Ch. : CEP USM, 2011. 129, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 129 (16 tit.) 50 ex.
ISBN 978-9975-71-127-2.
[2011-1424].
- - 1. Sisteme de operare MS/DOS UNIX.
004.65(076.5)

008 Civilizaie. Cultur. Progres


1243. Patrimoniul cultural pentru un nou urbanism n Republica Moldova = Cultural
heritage for new urbanity in Moldova: Programul regional "Iniiativa de la Kiev" Reabilitarea
patrimoniului cultural al oraelor istorice / Comisia European, Direcia General pentru Educaie i Cultur, Consiliul Europei, Direcia pentru Cultur i Patrimoniu Cultural i Natural
(DGIV), Diviziunea Cooperrii regionale ; coord. proiect: Sergiu Mustea ; managerul proiectului: Iulia Postic. Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 25, [2] p. : fot. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. engl., rom. F. f. de tit. 300 ex.

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

ISBN 978-9975-51-258-9.
[2011-1417].
- - 1. Patrimoniul cultural (rom., engl.).
008:71=135.1=111

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1244. Mihai Patra : Biobibliografie / Univ. de Stat din Moldova, Fac. tiine Econ.,
Acad. Intern. de Management, Filiala din Rep. Moldova. Ch. : CEP USM, 2011. 94, [2] p. ;
20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-71-122-7.
[2011-1423].
- - 1. Patra, Mihai, 1951-, economist Biobibliografie.
016:[33+929]

1245. Sntatea public n Republica Moldova : Indice bibliogr., 1991-1995 / Univ. de


Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Bibl. t. Medical ; alct.: Taisia
cerbac ; red. t.: Ludmila Lipcanu. Ch. : CEP "Medicina", 2011. 272 p. ; 20 cm.
55 ex.
ISBN 978-9975-913-57-7.
[2011-1384].
- - 1. Sntate public Republica Moldova Indici bibliografici.
016:614(478)

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


1246. Munteanu, Dorina
Busy Bees : English for Children / Dorina Munteanu. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 29 cm. ISBN 978-9975-53-002-6.
Vol. 2. 2011. 96 p. Bibliogr.: p. 96. 500 ex. ISBN 978-9975-53-003-3. [20111455].
- - 1. Limba englez pentru copii (engl.).
087.5:811.111

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1247. Gonciaruc, Svetlana
Psihologia general : Ciclu de prelegeri / Svetlana Gonciaruc, Ion Secrieru ; Univ. Tehn.
a Moldovei. Ch. : UTM, 2011. 160 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 158-160 (45 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-169-7.
[2011-1411].
- - 1. Psihologie general.
159.9(075.8)

1248.

Patracu, Dumitru

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Fantasma mentalitii : Istorie. Sociologie. Psihologie. Pedagogie. Andragogie. Management : (abordare teoretic, metodologic, instrumental i tehnologic) / Dumitru Patracu,
Ruslan Gatea. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 380 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 374-380 (197 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-009-5.
[2011-1463].
- - 1. Mentalitate.
159.955

1249. Secrieru, Ion


Psihologie aplicat : Ciclu de prelegeri / Ion Secrieru ; Univ. Tehn. a Moldovei. Ch. :
UTM, 2011. 21 cm. ISBN 978-9975-45-170-3.
Pt. 1-a : Descifrarea trsturilor faciale. 2011. 141, [5] p. : fig. 100 ex. Bibliogr.:
p. 142-145 (69 tit.). ISBN 978-9975-45-171-0. [2011-1412].
- - 1. Psihologie aplicat.
159.98(075.8)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
1250. Cartea familiei : Ghid pentru familiti i pentru nefamiliti / alct.: Petru arcov,
pr. Viorel Cojocaru. Ch. : "Cu Drag" SRL : Fundaia "Vasiliada", 2011 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). 113, [3] p. ; 20 cm. (Pentru credina ortodox).
Apare cu sprijinul financiar al Fac. de Teologie din Edine a Univ. de Teologie Ortodox
din Moldova, Centrul de studii liturgice i patristice de pe lng Mnstirea Zbriceni. 300
ex.
ISBN 978-9975-4194-6-8.
[2011-1370].
- - 1. Credin ortodox.
27-282.5
1251. Rugciuni i cntece = / Episcopia Romano-Catolic de
Chiinu ; trad. cntecelor din engl., it., polon Victoria urcan, Veaceslav Grabovschi. Ch.
: S. n., 2011 (Tipogr. "Universul" S). 128 p. ; 10 x 14 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Text parial: lb. it. 300 ex.
ISBN 978-9975-47-061-2.
[2011-1399].
- - 1. Rugciuni (rom., it., rus).
27-282.5=135.1=161.1

3 TIINE SOCIALE
32 POLITIC
1252. Iorga, Nicolae
Discursuri parlamentare (1907-1917) / Nicolae Iorga ; ngrijirea textului, pref. i note de
Georgeta Filitti ; cop.: Vitalie Leca. Ed. a 2-a. Ch. : Mesagerul, 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 846, [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr. n note la sfritul cap. 500 ex.
7

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

ISBN 978-9975-9907-3-8 (n cop. tare).


[2011-1301].
- - 1. Romnia Politic intern, 1907-1917. 2. Romnia Istorie, 1907-1917.
32(498)+94(498)"1907/1917"

321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice


1253. Sandulachi, Pantelei
Declaraia de Independen : Adoptarea. Distrugerea prin ardere. Restabilirea : [Rep.
Moldova] / Pantelei Sandulachi ; au contribuit : Alexandru Moanu, Vlad Filat, Igor Volnichii
[et al.]. Ch. : "Design Optim" SRL, 2011 (Combinatul Poligr.). 768 p. : fot., fot. color ; 30
cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Ind. de nume: p. 756-766. 500 ex.
ISBN 978-9975-4179-4-5 (n cop. tare).
[2011-1413].
- - 1. Republica Moldova Independen Suveranitate (rom., engl., rus).
321.011(478)=135.1=111=161.1

323 Politic intern


323(478) Politica intern a Republicii Moldova
1254. Priscaru, Ion
Cu crile pe fa : [art. cu referire la politica intern a Rep. Moldova] / Ion Priscaru ;
coord.: Angela Curcudel. Ch. : Universul, 2011. 400 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-062-9.
[2011-1503].
- - 1. Republica Moldova Politic intern.
323(478)

1255. ,
/ ; . . . 2-. . :
"Biblion" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 364, [4] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-112-52-9 (n cop. tare).
[2011-1465].
- - 1. Republica Moldova Politic intern Guvernare Istorie (rus). 2. Moldoveni
Etnologie (rus).
323/324(478)+94(478)+39(=135.2)

1256. ,
: (. . ) / . . : "Inversia-Dub" I, 2011. 288, [4] p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4211-2-6.
[2011-1283].
323(478)+329.15(478)

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1257. Parlamentul Republicii Moldova : [din istoria activitii] / Progr. Naiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD). [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. 24 p. : fot.
color ; 20 x 20 cm.
F. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe al Danemarcei
(DANIDA), de Agenia Suedez pentru Dezvoltare Intern. (SIDA), cofinanat de Progr. Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
[2011-1372].
- - 1. Parlamentul Republicii Moldova Istorie.
328(478)(091)
329 Partide i micri politice
, . . Vezi Nr 1256.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general. Economie politic
1258. Moldovanu, Dumitru
Doctrine i economiti celebri / Dumitru Moldovanu. Ch. : Arc, 2011 (Combinatul
Poligr.). 371 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 369-371. 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-634-8.
[2011-1378].
- - 1. Doctrine economice.
330.8

334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic


1259. Creterea personal i orientarea spre o carier de succes : Material didactic
suplimentar n susinerea cursului "Educaia Civic" / Ana Dabija, Tatiana Dormenco, Tatiana
Midoni [et al.]. Ch. : "Cpn-Print" SRL, 2011. 60 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Dep. de Sat al Statelor Unite. 200 ex.
ISBN 978-9975-9653-6-1.
[2011-1287].
- - 1. Antreprenoriat.
334.012:37.015

338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
1260. MEGA : Moldova Economic Growth Analysis / Centru Analitic Independent "Expert Grup" ; contributors: Ana Popa (coord.), Valeriu Prohnichi, Alex Oprunenco [et. al]. Ch.
: "Bons Offices" SRL, 2011. 28 cm. ISBN 978-9975-80-302-1.
Nr 4. 2011. 62 p. : fig., tab. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Konrad Adenauer Foundation. 200 ex. ISBN 978-9975-80-498-1. [2011-1345].
- - 1. Economia Republicii Moldova (engl.).

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011


338(478)

1261. MEGA : Moldova Economic Growth Analysis = Analiza Creterii Economice n


Moldova : [trad. din engl.] / aut.: Ana Popa (coord.), Valeriu Prohnichi, Alex Oprunenco [et
al.] ; Centru Analitic Independent "Expert Grup". Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. 28 cm.
ISBN 978-9975-80-302-1.
Nr 4. 2011. 64 p. : fig., tab. Tit. paral.: lb. rom., engl. Text: lb. rom. Bibliogr. n
notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Konrad Adenauer. 170 ex.
ISBN 978-9975-80-499-8. [2011-1344].
- - 1. Economia Republicii Moldova.
338(478)

339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial


339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
1262. "Probleme economice ale dezvoltrii europene", conf. t. intern. (2011 ;
Chiinu). Probleme economice ale dezvoltrii europene : Conf. t. intern., 25 mar. 2011 /
col. red.: Al. Gribincea (red. resp.), Teimuraz Shengelia, S. Maximilian [et al.]. Ch. : ULIM,
2011 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 430 p. : des., fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Liber Intern. din Moldova, Fac. tiine Econ., Catedra Econ. i Relaii
Econ. Intern. Texte: lb. rom., fr., rus. Rez.: lb. rom., engl., fr. Bibliogr. la sfritul art.
Ind. de nume p. 7-8. 100 ex.
ISBN 978-9975-101-73-8.
[2011-1467].
- - 1. "Probleme economice ale dezvoltrii europene" Conferina tiinific internaional (rom., fr., rus).
339.9(082)=135.1=133.1=161.1

34 DREPT. JURISPRUDEN
1263. Agenia "EX LEGE" : [din Rep. Moldova] : 10 ani de activitate / Asoc. Obteasc Agenia pentru Susinerea nvmntului Juridic i a Organelor de Drept "EX LEGE".
[Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. 11 p. : fot. color ; 21 cm.
F. f. de tit.
[2011-1375].
- - 1. Agenia pentru Susinerea nvmntului Juridic i a Organelor de Drept "EX LEGE" Republica Moldova.
34:061.2(478)

1264. Capcelea, Valeriu


Filozofia juridic : Man. pentru fac. de drept / Valeriu Capcelea. [Ed. a 2-a]. Ch. :
Arc, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 436, [1] p. ; 20 cm. (Alma Mater).
Bibliogr.: p. 426-436 i n notele de subsol. 750 ex.
ISBN 978-9975-61-629-4.
[2011-1319].
- - 1. Filozofie juridic.
34:1/14(075.8)

10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

341 Drept internaional


1265. Iordache, Romania
Ghid de lucru privind drepturile persoanelor care triesc cu HIV/SIDA din perspectiva
jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului / Romania Iordache ; Inst. pentru Drepturile Omului IDOM. Ch. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 44 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 44 (9 tit.) i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-79-699-6.
Gratuit. [2011-1369].
- - 1. Drepturile omului Persoane cu HIV/SIDA.
341.231.14:351.76

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


1266. Republica Moldova. Constituia (1994). Constituia Republicii Moldova din
29.07.1994 : Publicat: 18.08.1994 n Monitorul Oficial Nr. 1 art. Nr. 1 : Data intrrii n vigoare:
27.08.1994. Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. 64 p. ; 14 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-77-168-9.
[2011-1498].
- - 1. Constituia Republicii Moldova.
342.4(478)

1267. Spinei, Ianina


Monitorizarea implementrii hotrrilor Curii de Conturi: cazul MAI / Ianina Spinei,
Efim Obreja ; Transparency Intern. Moldova. Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2011
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 188 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Est-Euro, Ageniei Suedeze pentru Dezvoltare i Cooperare Intern. (SIDA), Min. Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA). 300 ex.
ISBN 978-9975-80-492-9.
Gratuit. [2011-1354].
- - 1. Curtea de Conturi Republica Moldova Hotrri.
342.56(478)

343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic


1268. Eanu, Adriana
Culegere de spee la Drept penal : (Partea Special) : (Material metodico-didactic) /
Adriana Eanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal i Criminologie. Ch. : CEP USM, 2011. 80, [1] p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-71-142-5.
[2011-1421].
- - 1. Drept penal Partea Special.
343(076.5)

11

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
1269. Dreptul afacerilor : Curs introd. : Suport de curs la spec. Dreptul afacerilor,
pentru studenii Fac. de tiine Economice / Cuzneov Alexandru, Mihalache Iurie, Lungu
Marcel [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului.
Ed. 1-a. Ch. : CEP USM, 2011. 296, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 295-296 (30 tit.) i n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-71-133-3.
[2011-1420].
- - 1. Dreptul afacerilor.
347.7(075.8)

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
1270. Supravegherea de stat a sntii publice n Republica Moldova / aut., red.:
Ion alaru, Valeriu Pantea, Iurie Pnzaru [et al.] ; red. ef Ion Bahnarel ; Min. Sntii al Rep.
Moldova, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sntii Publice, Centrul Na. de Sntate
Public. Ch. : Centrul Na. de Sntate Public, 2011 (Combinatul Poligr.). 105, [3] p. :
fig., fig. color, tab. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4179-6-9.
[2011-1474].
- - 1. Sntate public Republica Moldova Supravegherea de stat.
351.77:614(478)

1271. "Teoria i practica administrrii publice", conf. intern. (2011 ; Chiinu).


Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 24 mai 2011 /
col. red.: Vasile Marina, Oleg Balan, Maria Stechii [et al.]. Ch. : AAP, 2011. 299, [1] p. :
fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova. Texte: lb. rom., engl., fr. Bibliogr. la sfritul art. 170 ex.
ISBN 978-9975-4241-0-3.
[2011-1433].
- - 1. "Teoria i practica administrrii publice" Conferin internaional (rom., engl.,
fr.).
351(082)=135.1=111=133.1

1272. Tragerea cu arma din dotare : (Material didactic) / Ghenadie Chiria, Petru
Diuvenji, Dorin Raznovan [et. al.] ; prez. graf.: Ruslan Condrat ; Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova ; Acad. "tefan cel Mare", Catedra Pregtire Militar i Tactic Special. Ch. :
"Print-Caro" SRL, 2011. 92, [4] p. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 94 (21 tit.).
ISBN 978-9975-56-000-9.
[2011-1466].
- - 1. Tehnica tragerii din arme.
351.753.3(075.8)

12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

355/359 tiin militar. Fore armate


1273. Tradiii militare : [din istoria artei militare] / Simion Carp, Ghenadie Chiria,
Terenie Carp [et al.] ; concepie graf.: Ruslan Condrat. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011.
164 p. : fig., fot. color ; 25 cm.
Cuvnt nainte paral.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 160-162 (110 tit.) i n notele
de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-80-482-0 (n cop. tare).
[2011-1342].
- - 1. Art militar Istorie.
355(091)

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
1274. Activiti pentru dezvoltarea copiilor de la natere la 3 ani / Progr. Educaional
"Pas cu Pas" ; coord. ed.: Cornelia Cincilei ; colab.: Olga Olevschi. Ch. : "Epigraf" SRL,
2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 328 p. : il., tab. ; 26 cm. (Biblioteca Pas cu Pas) (Seria:
Educaie centrat pe copil).
Bibliogr.: p. 320 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei LED.
2000 ex.
ISBN 978-9975-109-56-7.
[2011-1310].
- - 1. Educaie timpurie.
37.018.1:613.953

1275. Idem n lb. rus : .


. : "Epigraf" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 333 p. : il., tab. ; 26 cm. (Biblioteca
Pas cu Pas) (: , ).
Bibliogr.: p. 322 (13 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei
LED. 500 ex.
ISBN 978-9975-109-57-4.
[2011-1311].
- - 1. Educaie timpurie (rus).
37.018.1:613.953

1276. Activiti pentru dezvoltarea copiilor de 3-6 ani / Progr. Educaional "Pas cu
Pas" ; coord. ed.: Cornelia Cincilei ; colab.: Olga Olevschi. Ch. : "Epigraf" SRL, 2011 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 215 p. : il., tab. ; 26 cm. (Biblioteca Pas cu Pas) (Seria: Educaie
centrat pe copil).
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei LED. 4500 ex.
ISBN 978-9975-109-58-1.
[2011-1312].
- - 1. Educaie timpurie.
37.018.1:613.954

1277. Idem n lb. rus : .


. : "Epigraf" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 215 p. : fig., fot., tab. ; 26 cm. (Biblioteca Pas cu Pas) (: , ).
13

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei LED. 500 ex.


ISBN 978-9975-109-59-8.
[2011-1313].
- - 1. Educaie timpurie (rus).
37.018.1:613.954

1278. Cojocaru, Victoria


Competene antreprenoriale prin metode interactive : Ghid metodic / Cojocaru Victoria,
Ticu Elena-Roxana. Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 148 p. : fig., tab. ; 29
cm. (tiinele Educaiei).
Bibliogr.: p. 88-89 (48 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-51-271-8.
[2011-1431].
- - 1. Educaie antreprenorial.
37.0:334.012.2(075.8)

1279. : . / .: , , [ .] ; .: ; . . -, .
. , . . . . : CEP USM, 2011. 267, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. n text i la sfritul temelor. 50 ex.
ISBN 978-9975-71-119-7.
[2011-1427].
- - 1. Pedagogie (rus).
37.0(075.8)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale


1280. Brldeanu, Ala
Formarea competenelor colare la istorie : Ghid metodologic pentru implementarea
curriculumului modernizat la istorie : cl. a 7-a / Ala Brldeanu, Mihai Iuracu. Ch. : S. n.,
2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 55, [1] p. : scheme, tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 1000 ex.
ISBN 978-9975-105-73-6.
[2011-1437].
- - 1. Istorie Metodica predrii.
37.016.046:94

1281. Geografia continentelor i oceanelor : Cl. a 6-a : Ghidul profesorului / Natalia


Odoleanu, Mariana Jioar, Larisa Ungureanu [et al.] ; comisia de evaluare: Vitalie Sochirc,
Efrosinia Rusu, Nicolae Spnu [et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Arc, 2011
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 131, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 131-132 (40 tit.). 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-626-3.
[2011-1299].
- - 1. Geografia continentelor i oceanelor Metodica predrii.
37.016.046:913(21/26)

1282. Idem n lb. rus : : 6 . / . .: . . : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). 131, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 131-132 (40 tit.). 1000 ex.
14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-61-628-7.
[2011-1452].
- - 1. Geografie continentelor i oceanelor Metodica predrii (rus).
37.016.046:913(21/26)

1283. Guu, Vladimir


Limba romn : Cl. a 2-a a c. cu predare n lb. rus : Ghidul profesorului / Vladimir
Guu, Tamara Cazacu ; comisia de evaluare: Veronica Rocovan, Ion Bejan, Tatiana Savin ;
Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 80 p. :
tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 80 (10 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-255-1.
[2011-1450].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi Metodica predrii.
37.016.046:811.135.1'243

1284. Iordchescu, Iulia


Captarea ateniei i actualizarea cunotinelor : Tehnici de lucru : Auxiliar didactic pentru prof. de lb. i lit. rom. / Iulia Iordchescu ; concepie graf. i cop.: Mihai Bacinschi. Ch. :
Arc, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 21 cm. ISBN 978-9975-61-566-2. (Didactica).
Pt. a 3-a. 2011. 139, [1] p. 2000 ex. ISBN 978-9975-61-633-1. [2011-1478].
- - 1. Limba romn Metodica predrii.
37.016.046:811.135.1

1285. Limba i literatura romn : Ghidul profesorului : cl. a 6-a / Angela GramaTomi, Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei [et al.] ; comisia de experi: Anatol Moraru,
Alexandru Burlacu, Eleonora Filipovici [et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). 48 p. : il., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" /
coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Bibliogr.: p. 47-48 (48 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-79-700-9.
[2011-1294].
- - 1. Limba romn Metodica predrii. 2. Literatur romn Metodica predrii.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]

1286. Movila-Ghimpu, Valentina


Educaie muzical : Ghid : cl. 1 / Valentina Movila-Ghimpu. Ch. : "Epigraf" SRL, 2011
("Tipogr. Reclama" SA). 16, [7] p. : n. muz. ; 20 cm.
F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-109-63-5.
[2011-1442].
- - 1. Educaie muzical Metodica predrii.
37.016.046:78

1287. Samburic, Elena


Educaie plastic : Cl. a 2-a : Ghidul profesorului / Elena Samburic, Lilia Priscaru ;
comisia de evaluate: Lilia Carp, Eufrosinia Mocan, Lilia Palamari [et al.] ; Min. Educaiei al
Rep. Moldova. Ch. : Arc, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 55 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 54-55. 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-621-8.
15

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

[2011-1300].
- - 1. Educaie plastic Metodica predrii.
37.016.046:73/76

1288. Idem n lb. rus : : 2 . / . .:


, . . : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). 55, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 54 (15 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-622-5.
[2011-1453].
- - 1. Educaie plastic Metodica predrii (rus).
37.016.046:73/76

1289. State, Daniela


tiine : Ghidul nvtorului : Cl. a 2-a / Daniela State. Ch. : "Epigraf" SRL, 2011
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 159, [1] p. : tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-109-65-9.
[2011-1447].
- - 1. tiinele naturii Metodica predrii.
37.016.046:5

1290. Ursu, Ludmila


Matematic : Ghid pentru nvtori i prini : Cl. a 2-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia
Iasinschi ; Min. Educaiei al Rep. Moldova Ch. : Prut Internaional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 64 p. : fig., tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-54-005-6.
[2011-1444].
- - 1. Matematic Metodica predrii.
37.016.046:51

37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar


1291. Dialoguri chiinuiene : Forumul de idei pedagogice : [culeg de art.]. Ch. : S.
n., 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 244 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Texte, rez.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-4184-8-5.
[2011-1266].
- - 1. nvmnt preuniversitar.
37.091(082)

1292. Gartea, Nina


Ora de dirigenie : Ghid pentru elevi i profesori / Nina Gartea, Tatiana Callo, Lidia
Granaci. Ch. : "Epigraf" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 184 p. : fig., fot., tab. ; 24
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-109-55-0.
[2011-1280].
- - 1. Organizarea nvmntului Dirigenie. 2. Dirigenie.
37.091

16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1293. Leadership educaional: o provocare pentru dezvoltarea profesional a cadrelor didactice : [culeg. de lucrri] / Centrul Educaional "Pro Didactica", Intern. Teacher
Leadership, Open Society Doundations [et al.] ; coord.: Viorica Gora-Postic, Rima Bezede.
Ch. : Centrul Educaional "Pro-Didactica", 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 92 p. : fig., fot.,
tab. ; 24 cm. (Colecia Biblioteca Pro Didactica) (Seria Aici i Acum).
Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul Inst. pentru o Soc. Deschis, Budapesta.
500 ex.
ISBN 978-9975-4125-4-4.
[2011-1268].
- - 1. Leadership educaional.
37.091

1294. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" [din Chiinu] : a nva s nvei / Min. Educaiei al Rep. Moldova, Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport mun. Chiinu, Dir. Educaie, Tineret
i Sport sect. Botanica. Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2011. 225, [3] p. : fig., tab., [15] p.
fot. color ; 24 cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr.: p. 21-27 (134 tit.).
[2011-1500].
- - 1. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Istorie (rom., rus).
37.091(478-25)(091)=135.1=161.1

373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general


1295. Abecedar : Man. : cl. 1 / Maria Buruian, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi [et at.]
; comisia de evaluare: Nina Mndru, Irina Lungu ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ed. [a 6a], rev. Ch. : .E.-P. "tiina" : Prut Internaional, 2011 (Combinatul Poligr.). 143, [1] p. :
des. color ; 26 cm.
34000 ex.
ISBN 978-9975-67-792-9 (.E.-P. "tiina"). ISBN 978-9975-4231-5-1 (Prut Internaional).
[2011-1291].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.135.1

1296. Cimpoie, Valentina


Abecedar : Caiet de scriere i exerciii aplicative : Cl. 1 / Valentina Cimpoie ; imagini:
Timua Aliona. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. 80 p. : il. ; 24 cm. (Calea spre performan).
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-449-3.
[2011-1352].
- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.135.1(075.2)

1297. Cimpoie, Valentina


Mediul nconjurtor : 3-4 ani / Valentina Cimpoie ; pict. Aliona Timua. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2011. 32 p. : des. color ; 28 cm. (Grdinia vesel).
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-461-5.

17

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

[2011-1348].
- - 1. Educaie precolar Mediul nconjurtor.
373.2

1298. Cimpoie, Valentina


Mediul nconjurtor : 5-6 ani / Valentina Cimpoie ; pict. Aliona Timua. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2011. 36 p. : des., des. color ; 28 cm. (Grdinia vesel).
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-466-0.
[2011-1349].
- - 1. Educaie precolar Mediul nconjurtor.
373.2

1299. Cimpoie, Valentina


Mediul nconjurtor : 6-7 ani / Valentina Cimpoie ; pict. Aliona Timua. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2011. 44 p. : des., des. color ; 28 cm. (Grdinia vesel).
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-471-4.
[2011-1350].
- - 1. Educaie precolar Mediul nconjurtor.
373.2

1300. Denisova, Daria


Dezvoltarea vorbirii : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mic 3+ / Daria Denisova,
Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011
(Combinatul Poligr.). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-429-9 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1333].
- - 1. nvmnt precolar Dezvoltarea vorbirii.
373.2

1301. Denisova, Daria


Dezvoltarea vorbirii : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mijlocie 4+ / Daria
Denisova, Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011 (Combinatul Poligr.). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-430-5 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1334].
- - 1. nvmnt precolar Dezvoltarea vorbirii.
373.2

1302. Denisova, Daria


Dezvoltarea vorbirii : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mare 5+ / Daria Denisova,
Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011
(Combinatul Poligr.). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-428-2 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1335].
- - 1. nvmnt precolar Dezvoltarea vorbirii.
18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


373.2

1303. Denisova, Daria


Dezvoltarea vorbirii : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa pregtitoare 6+ / Daria
Denisova, Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011 (Combinatul Poligr.). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-427-5 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1336].
- - 1. nvmnt precolar Dezvoltarea vorbirii.
373.2

1304. Denisova, Daria


Matematic : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mare 5+ / Daria Denisova, Iuri
Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011 (Combinatul Poligr. din Chiinu). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-433-6 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1327].
- - 1. Matematica pentru precolari.
373.2:51

1305. Denisova, Daria


Matematic : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mic 3+ / Daria Denisova, Iuri
Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011 (Combinatul Poligr. din Chiinu). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-431-2 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1325].
- - 1. Matematica pentru precolari.
373.2:51

1306. Denisova, Daria


Matematic : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mijlocie 4+ / Daria Denisova, Iuri
Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011 (Combinatul Poligr. din Chiinu). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-432-9 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1326].
- - 1. Matematica pentru precolari.
373.2:51

1307. Denisova, Daria


Matematic : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa pregtitoare 6+ / Daria Denisova,
Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011
(Combinatul Poligr. din Chiinu). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-434-3 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1328].
- - 1. Matematica pentru precolari.
19

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011


373.2:51

1308. Denisova, Daria


Modele de scriere : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mare 5+ / Daria Denisova,
Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011
(Combinatul Poligr. din Chiinu). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-437-4 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1331].
- - 1. Modele de scriere pentru precolari.
373.2

1309. Denisova, Daria


Modele de scriere : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mic 3+ / Daria Denisova,
Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011
(Combinatul Poligr. din Chiinu). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-435-0 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1329].
- - 1. Modele de scriere pentru precolari.
373.2

1310. Denisova, Daria


Modele de scriere : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa mijlocie 4+ / Daria Denisova,
Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011
(Combinatul Poligr. din Chiinu). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-436-7 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1330].
- - 1. Modele de scriere pentru precolari.
373.2

1311. Denisova, Daria


Modele de scriere : Caiet de lucru pentru grdini : Grupa pregtitoare 6+ / Daria
Denisova, Iuri Dorojin ; [trad. Elena Vizir]. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011 (Combinatul Poligr. din Chiinu). 16 p. : il. color ; 26 cm. (nvmntul precolar).
Aut. sunt indicai n caset tehn. F. f. de tit.
ISBN 978-606-600-438-1 (Litera Internaional, Bucureti).
[2011-1332].
- - 1. Modele de scriere pentru precolari.
373.2

1312. Dezvoltm gndirea : 3-5 ani / texte de S. E. Gavrina, L. Kuteavina, I. G.


Toporkova [et al.] ; trad. de Iulian Filip ; il. de A. M. Prosvetova, M. M. Saltkov. [Ch. : S. n.] ;
Bucureti : Litera Internaional (mic), 2011 (Combinatul Poligr. din Chiinu). 78, [2] p. : il.
color ; 29 cm. (Copilul detept).
ISBN 978-973-675-555-2 (Litera Internaional, Bucureti) (n cop. tare).
[2011-1324].
- - 1. nvmnt precolar Dezvoltarea gndirii.
20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


373.2

1313. Harea, Maria


Caiet de scriere / Maria Harea ; prez. graf.: Margarita Rducan. Ed. a 2-a, revz.
Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 80 p. : il. ; 24 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-65-258-2.
[2011-1446].
373.2

1314. nvm s scriem alfabetul / concepia, versuri: Silvia Ursache ; prez. graf.:
Maxim Cerevcov. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2011(F.E.-P. "Tipogr. Central").
32 p. ; 24 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-107-28-0.
[2011-1458].
- - 1. nvmnt precolar.
373.2

1315. nvm s scriem cifre / concepia, jocuri: Silvia Ursache ; prez. graf.: Maxim
Cerevcov. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2011(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 16 p. ;
24 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-107-29-7.
[2011-1456].
- - 1. nvmnt precolar.
373.2

1316. Miron, Iurie


Eu i strada : Securitatea la trafic : cl. 1 / Iurie Miron, Daniela State. Ch. : Lyceum,
2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 36 p. : il. color ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-939-71-3.
[2011-1314].
- - 1. Securitatea la trafic.
373.3.016:656.11.05(075.2)

1317. Miron, Iurie


Eu i strada : Securitatea la trafic : cl. 2-a / Iurie Miron, Daniela State. Ch. : Lyceum,
2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 35, [1] p. : fot., il. color ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-939-72-0.
[2011-1315].
- - 1. Securitatea la trafic.
373.3.016:656.11.05(075.2)

1318. Mndru, Nina


Tainele comunicrii : [curs opional pentru] cl. a 3-a / Nina Mndru ; coord.: Mariana Marin. Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 112 p. ; 24 cm.
3000 ex.
21

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

ISBN 978-9975-939-80-5.
[2011-1445].
- - 1. Tainele comunicrii Manuale.
373.3(075.2)

1319. Pregtirea precolarului : Curs complet : 5-7 ani / texte de S. E. Gavrina, N. L.


Kuteavina, I. G. Toporkova [et al.] ; trad. de Constantin Dragomir ; il. de S. R. Adalean, E. A.
Antonenkov, A. I. Artiuh [et al.]. Ed. a 2-a. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional,
2011 (Combinatul Poligr. din Chiinu). 223, [1] p. : il. color ; 28 cm. (Copilul detept).
ISBN 978-606-600-485-5 (Litera Internaional, Bucureti) (n cop. tare).
[2011-1501].
- - 1. nvmnt precolar.
373.2

1320. Saraba, Eugenia


Proiectare de lung durat : cl. 1-a / Eugenia Saraba, Maria Braghi, Nicoleta
Saraba. Ch. : "Interprint" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 40 p. : tab. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4081-7-2.
[2011-1449].
- - 1. nvmnt primar.
373.3

1321. Ursache, Silvia


Un abecedar cum gseti mai rar / Silvia Ursache ; pict.: Radu Diordiev, Violeta
Diordiev. [Ed. a 2-a]. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2009 (Tipogr. "Sibis Grafica"
SRL)]. [18] p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-107-05-1 (cartonat).
[2011-1288].
- - 1. Abecedare.
373.2.016

1322. ,
: . "" / , . Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 72 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9975-61-255-5 (eronat).
[2011-1499].
- - 1. nvmnt primar (rus).
373.3(075.2)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


Ciobanu, Constantin Gh. Perpetua cutare. Vezi Nr 1473.
398 Folclor
1323. Proverbele mele : 50 de teme / concepie i realizare: Manole Neagu ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. Ed. a 2-a, rev. i adugit substanial. Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr.
Reclama" SA). 239, [1] p. ; 11 x 18 cm.

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3000 ex.
ISBN 978-9975-51-069-1.
[2011-1272].
- - 1. Proverbe.
398.9

398(=135.2) Folclor moldovenesc


, . . Vezi Nr 1255.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
1324. Coseru, Ina
Streams protection and restoration in the Republic of Moldova, Romania and Ukraine /
Ina Coseru ; Global Environment & Technology Foundation (USA), United States-Central and
Eastern European Environment Foundation (USA). [Ch. : S. n.], 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 20 p. : fot. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Global Environment and
Technology Foundation (USA) and United States-Central and Eastern European Environment
Foundation (USA).
[2011-1373].
- - 1. Protecia rurilor Republica Moldova Romnia Ucraina (engl.).
504.453.06(478+498+477)

1325. Vangheli, Virginia


Tainele naturii : Curs opional : cl. 2 : Teste de evaluare formativ i sumativ la tiine
/ Virginia Vangheli, Maria Braghi, Stela Baltag. Ch. : "Interprint" SRL, 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 55, [1] p. ; 26 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4081-4-1.
[2011-1481].
- - 1. tiinele naturii.
502/504(079)

51 MATEMATIC
1326. Achiri, Ion
Matematic : Man. pentru cl. a 6-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga puntenco ; comisia de evaluare: Dumitru Cozma, Valeriu Baltag, Radion Blndu [et al.] ; Min. Educaiei al Rep.
Moldova. Ch. : Prut Internaional, 2011 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 244 p. : fig., tab. ; 24
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4231-9-9.
[2011-1400].
- - 1. Matematic Manuale.
51(075.3)

1327. Idem n lb. rus : : . : 6 . / trad. din lb. rom.: Antonina Erhan. Ch. : Prut Internaional, 2011 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 244 p. ; 24 cm.
23

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

10000 ex.
ISBN 978-9975-54-003-2.
[2011-1469].
- - 1. Matematic Manuale (rus).
51(075.3)

1328. Cimpoie, Valentina


Matematic aplicativ : Caietul elevului : cl. 2-a / Valentina Cimpoie ; imagini: Timua
Aliona. Ch. : Lumina, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 52 p. : fig. ; 24 cm. (Calea spre
performan).
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-167-7.
[2011-1367].
- - 1. Matematic aplicativ.
51(075.2)

1329. Cimpoie, Valentina


Matematic : Caiet de scriere i exerciii aplicative / Valentina Cimpoie ; imagini:
Timua Aliona. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. 56 p. : il. ; 24 cm. (Calea spre performan).
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-450-9.
[2011-1353].
- - 1. Matematic Caiet de scriere.
51(075.2)

1330. Cimpoie, Valentina


Matematic : Teste i fie pentru activitatea independent : cl. a 2-a / Valentina
Cimpoie ; imagini: Timua Aliona. Ch. : Lumina, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 52 p.
: fig. ; 24 cm. (Calea spre performan).
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-166-0.
[2011-1366].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

1331. Cimpoie, Valentina


Matematic : Teste i fie pentru activitatea independent : cl. a 4-a / Valentina
Cimpoie ; imagini: Timua Aliona. Ch. : Lumina, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 52 p.
: fig. ; 24 cm. (Calea spre performan).
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-165-3.
[2011-1365].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

1332. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2011), intern. conf. (2011 ; Chiinu). International Conference "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2011) : dedicated to the 65th anniversary of the Moldova State Univ., Chiinu, August 22-25, 2011 : Abstracts / org. com. :
24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Gheorghe Ciocanu (chair), Mitrofan Ciobanu, Andrei Perjan [et al.]. Ch. : CEP USM, 2011.
216, [1] p. ; 20 cm.
Antetit.: Moldova State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Science, Centre of
Education and Research in Mathematics and Computer Science (CECMI) [et al.]. Texte: lb.
rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. Ind.: p. 205-208. 250 ex.
ISBN 978-9975-71-144-9.
[2011-1426].
- - 1. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE2011) International Conference (rom., engl.).
[51+004]:37.0(082)=135.1=111

1333. Petru Soltan la 80 de ani : [art. despre activitatea matematicianului P. Soltan] /


Acad. de tiine a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol ; red. ed.:
Ciobanu Mitrofan, Cataranciuc Sergiu. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. AM). 344 p. : fig., fot. ;
22 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul financiar al
Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic a Acad. de tiine a Moldovei.
250 ex.
ISBN 978-9975-62-293-6 (n cop. tare).
[2011-1407].
- - 1. Soltan, Petru, 1931-, matematician.
51+929 Soltan

1334. Raischi, Victor


Matematic : cl. a 6-a : Exerciii, probleme, evaluare / Victor Raischi. Ch. : Lyceum,
2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 209, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-939-68-3.
[2011-1298].
- - 1. Matematic Manuale.
51(075.3)

1335. Vrlan, Svetlana


Matematic : cl. 3-a : Caietul elevului / Svetlana Vrlan, Larisa Gavriliuc. Ch. : "Gazeta" PP SRL, 2011 (Tipogr. "Europress"). 124 p. ; 23 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4236-1-8.
[2011-1488].
51(075.2)

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
Fizic. Astronomie. Vezi Nr 1344.

53 FIZIC

1336. Caiet pentru lucrri de laborator la fizic : cl. a 6-a / elab. de Sergiu Crlig, Oleg
Ciobanu, Ion Crlig [et al.]. Ch. : "ProEdit" SRL, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 24 p. : tab. ;
24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4086-6-0.
25

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

[2011-1388].
- - 1. Fizic Lucrri de laborator.
53(076.5)

1337. Caiet pentru lucrri de laborator la fizic : cl. a 7-a / elab. de Sergiu Crlig, Oleg
Ciobanu, Ion Crlig [et al.]. Ch. : "ProEdit" SRL, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : tab. ;
24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4086-7-7.
[2011-1389].
- - 1. Fizic Lucrri de laborator.
53(076.5)

1338. Caiet pentru lucrri de laborator la fizic : cl. a 8-a / elab. de Sergiu Crlig, Oleg
Ciobanu, Ion Crlig [et al.]. Ch. : "ProEdit" SRL, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4086-8-4.
[2011-1390].
- - 1. Fizic Lucrri de laborator.
53(076.5)

1339. Caiet pentru lucrri de laborator la fizic : cl. a 9-a / elab. de Sergiu Crlig, Oleg
Ciobanu, Ion Crlig [et al.]. Ch. : "ProEdit" SRL, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4086-9-1.
[2011-1391].
- - 1. Fizic Lucrri de laborator.
53(076.5)

1340. Caiet pentru lucrri de laborator la fizic : cl. a 10-a / elab. de Sergiu Crlig.
Ch. : "ProEdit" SRL, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 44 p. : fig., tab. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4238-0-9.
[2011-1392].
- - 1. Fizic Lucrri de laborator.
53(076.5)

1341. Caiet pentru lucrri de laborator la fizic : cl. a 11-a / elab. de Sergiu Crlig.
Ch. : "ProEdit" SRL, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 44 p. : fig., tab. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4238-1-6.
[2011-1393].
- - 1. Fizic Lucrri de laborator.
53(076.5)

1342. Caiet pentru lucrri de laborator la fizic : cl. a 12-a / elab. de Sergiu Crlig.
Ch. : "ProEdit" SRL, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 36 p. : fig., tab. ; 24 cm.
500 ex.
26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4238-2-3.
[2011-1394].
- - 1. Fizic Lucrri de laborator.
53(076.5)

1343. Colpajiu, Mircea


Fizic : Man. pentru cl. a 11-a / Mircea Colpajiu, Gheorghe urcanu, Sergiu Crlig.
Ch. : ["ProEdit" SRL], 2011 [Tipogr. "Prag-3" SRL]. 213 p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4238-3-0.
[2011-1405].
- - 1. Fizic Manuale.
53(075.3)

1344. Fizic. Astronomie : Man. pentru cl. a 12-a / Mihai Marinciuc, Ion Nacu, Spiridon Rusu [et. al] ; comisia de evaluare: Viorel Duciac, Tatiana Comerzan, Ion Albu [et al.] ;
Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 168 p. :
fig., fig. color ; 26 cm.
20000 ex.
ISBN 978-9975-67-787-5.
[2011-1292].
- - 1. Fizic Manuale. 2. Astronomie Manuale.
53+52(075.3)

1345. Idem n lb. rus : . : . 12 . / trad. din lb. rom.:


Anatol Homenco, Claudia erban. Ch. : .E.-P. "tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 168 p.
: fig. color ; 26 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-67-789-9.
[2011-1381].
- - 1. Fizic Manuale (rus). 2. Astronomie Manuale (rus).
53+52(075.3)

1346. ,
: . 6 . / , ; comisia de evaluare: Nicolae Balmu, Ion Albu, Pavel Stratan ; trad. din lb. rom.: Claudia erban ; Min. Educaiei al
Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 107, [1] p. ; 23 cm.
11400 ex.
ISBN 978-9975-67-761-5.
[2011-1472].
- - 1. Fizic Manuale (rus).
53(075.3)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


546 Chimie anorganic
1347. Para, Teodor
Structura atomului : [pentru uzul studenilor] / Teodor Para ; Univ. de Stat din Tiraspol,
Catedra Chimie. Ch. : UST, 2011. 24 p. ; 20 cm.

27

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

Bibliogr.: p. 24 (9 tit.). 100 ex.


ISBN 978-9975-76-056-0.
[2011-1489].
546(075.8)

547 Chimie organic


1348. Macaev, Fliur
Natural -pinenes, carvones, 2-and 3-carenes as source of enantio-pure compounds /
Fliur Macaev ; Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Chemistry. Ch. : Inst. de Chimie, 2011
(Tipogr. AM). 234 p. : scheme ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 171-234 (783 tit.). 250 ex.
ISBN 978-9975-62-294-3 (n cop. tare).
[2011-1406].
- - 1. Chimie organic.
547

57 TIINE BIOLOGICE
1349. Biologie : cl. a 10-a : profil real : Teste pentru evaluare formativ i sumativ /
aut.: Lidia Dencicov-Cristea, Elizaveta araban, Haralampie Roca [et al.]. [Ch. : S. n.,
2010 (Tipogr. din Orhei)]. 21 cm.
Varianta "A". 2010. 56 p. : fig., tab. Aut sunt indicai pre vs. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4160-2-3. [2011-1401].
- - 1. Biologie Teste.
57(079)

1350. Varianta "B". 2010. 56 p. : fig., tab. Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000
ex. ISBN 978-9975-4160-3-0. [2011-1402].
- - 1. Biologie Teste.
57(079)

1351. Biologie : cl. a 10-a : profil umanist : Teste pentru evaluare formativ i
sumativ / aut.: Lidia Dencicov-Cristea, Natalia Curea, Haralampie Roca [et al.]. [Ch. : S.
n., 2010 (Tipogr. din Orhei)]. 21 cm.
Varianta "A". 2010. 32 p. : fig., tab. Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4160-4-7. [2011-1403].
- - 1. Biologie Teste.
57(079)

1352. Varianta "B". 2010. 32 p. : fig., tab. Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000
ex. ISBN 978-9975-4160-5-4. [2011-1404].
- - 1. Biologie Teste.
57(079)

58 BOTANIC
1353. Flora Basarabiei : (plantele superioare spontane) : n 6 vol. / col. red.: A. Negru, Gh. Simonov, Galina abanov ; sub red.: Andrei Negru ; Acad. de tiine a Moldovei
(Inst.), Min. Mediului, Societatea de Botanic din Moldova. Ch. : "Universul" S, 2011. 24
cm. ISBN 978-9975-47-057-5.

28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Vol. 1 : Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta. 2011.


320 p. : des., fig. Ind. alf. general al toxinilor n lb. rom., latin, rus: p. 305-318. 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-058-2 (n cop. tare). [2011-1468].
- - 1. Flora Basarabiei.
582.32/.4

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
611 Anatomie. Anatomie comparat
1354. Aparatul de susinere i micare : (Culeg. de cursuri) / aut. Catereniuc Ilia,
Lupacu Teodor, tefne Mihail [et. al] ; sel. i ngrijire de Ilia Catereniuc ; colab.: Certan
Galina, Titov Galina, Poburnaia Emilia [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Anatomia Omului. Ch. : [Univ. de Stat de Medicin i Farmacie
"Nicolae Testemianu"], 2011 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 264 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 259-262 (52 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-4222-4-6.
[2011-1269].
- - 1. Aparatul locomotor. 2. Anatomia omului Aparatul locomotor.
611.7(075.8)

1355. Lucrri practice la anatomia omului : Ghid pentru autoinstruire : [n vol.] / Univ.
de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Anatomia Omului. [Ed. a
3-a]. Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2011. 29 cm. ISBN 978-9975-9896-9-5.
[Vol.] 1 : Aparatul locomotor / T. Lupacu, I. Catereniuc, D. Batr [et al.]. 2011. 242
p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 240. 500 ex. ISBN 978-9975-4222-2-2. [2011-1264].
- - 1. Anatomia omului. 2. Aparatul locomotor.
611.7(076.5)

1356. [Vol.] 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic i organele senzoriale / T. Lupacu, I. Catereniuc, L. Globa. 2011. 384 p. : fig. Bibliogr.: p. 383. 400 ex.
ISBN 978-9975-4222-3-9. [2011-1265].
- - 1. Anatomia omului. 2. Sistem cardiovascular. 3. Sistem limfatic. 4. Sistem nervos
periferic. 5. Organe senzoriale.
611.1+611.4+611.8(076.5)

614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor


1357. Profesor universitar Constantin Eco. Managementul tiin i art indispensabil activitii prospere a instituiilor medicale : 70 [ani de la naterea medicului C. Eco] /
Constantin Eco ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP
"Medicina", 2011. 47, [1] p. ; 20 cm. (Savani-medici ilutri).
Tit. pe cop.: Constantin Eco. Lucrri t. i metodico-didactice publ. de doct. habilitat
n medicin, prof. univ. Constantin Eco: p. 26-48 (216 tit.).
[2011-1395].
- - 1. Eco, Constantin, 1941-, medic n domeniul sntii publice. 2. Sntate public.
614.2 (092)

29

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

1358. Secrieru, Ion


Teoria asigurrii proteciei i securitii obiectivelor : Curs de lecii / Ion Secrieru ; Univ.
Tehn. a Moldovei. Ch. : UTM, 2011. 128 p. : fig., il. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 124-126 (38 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-166-6.
[2011-1289].
- - 1. Protecia i securitatea obiectivelor.
614.8:368.1(075.8)

1359. Secrieru, Ion


Teoria asigurrii proteciei i securitii obiectivelor : Curs de lecii / Ion Secrieru ; Univ.
Tehn. a Moldovei. Ch. : UTM, 2011. 134 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 130-132 (37 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-167-3.
[2011-1290].
- - 1. Protecia i securitatea obiectivelor.
614.8:368.1(075.8)

615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie


1360. Serviciul Farmacologie clinic n instituia de sntate public (curativ) : Material didactic, normativ i managerial / aut.: Victor Ghicavi ; ref.: Veaceslav Goncear, Constantin Eco, Gheorghe Ciobanu ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2011. 101 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 64 (14 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-913-66-9.
[2011-1493].
615.03(075.8)

615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.


Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale
1361. Safta, Vladimir
Farmacie social / Vladimir Safta. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
375, [1] p. : fig., scheme, tab., [12] f. color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 323-324 (36 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-78-999-8 (n cop. tare).
[2011-1479].
- - 1. Farmacie social.
615.15(075)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


1362. Cucu, Mihai
Dezvoltarea competenelor psihomotorii pe baza metodelor specifice kinetoterapiei :
[pentru uzul studenilor] / Mihai Cucu. Ch. : CEP "Medicina", 2011. 108 p. : fig., tab. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-913-58-4.
[2011-1385].
30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


615.82(075.8)

616 Patologie. Medicin clinic


1363. Anestezia n funcie de pacient, tipurile de chirurgie i modalitile de organizare : Materialele modulului 6 al cursurilor Comitetului European pentru Educare n Anestezie /
coord. de ed., red.: Serghei andru, Adrian Beli. Ch. : "Imprint Star" SRL, 2011. 222 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul temelor. Apare cu sprijinul financiar oferit
de Berlin Chemie Menarini, Best Pharma Distribution/BRAHMS, GlaxoSmithKline [et al.].
250 ex.
ISBN 978-9975-4137-7-0.
[2011-1505].
- - 1. Anestezie chirurgical.
616-089.5(082)=135.1=111

1364. Bour, Alin


Hemoragia i hemostaza : Elab. metodice pentru studenii an. 2 Fac. Stomatologie /
Alin Bour, Iurie Bazeliuc ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Cursul Chirurgie General, Fac. Stomatologie. Ch. : CEP "Medicina", 2011. 41 p. : fig. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-913-54-6.
[2011-1383].
- - 1. Hemoragie Hemostaz.
616-005.1(076.5)

1365. Ciobanu, Gh.


Managementul serviciului de urgena n sistemul sntii publice al Republicii Moldova
/ Gh. Ciobanu ; red. t. Oleg Lozan. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 536, [2]
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 538 (10 tit.). 250 ex.
ISBN 978-9975-53-004-0 (n cop. tare).
[2011-1460].
- - 1. Serviciul de urgena. 2. Sntate public Republica Moldova.
616-083-98(478):005

1366. Crivceanschi, Lev D.


Urgene medicale : Protocoale de management : (ghid de buzunar) / Lev D.
Crivceanschi. Ed. a 4-a. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. AM). 295, [1] p. ; 11 x 14 cm.
Bibliogr.: p. 296 (1 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-62-291-2.
[2011-1284].
- - 1. Urgene medicale.
616-083.98(036)

1367. Optimizarea tratamentului complex al unor imunodeficiene : Recomandare


practic / aut.: Victor Ghicavi, Ina Pogonea, Nicolae Bacinschi [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2011. 23, [1] p. : tab. ;
20 cm.
31

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

Bibliogr.: p. 22-23 (15 tit.). 100 ex.


ISBN 978-9975-913-65-2.
[2011-1492].
616-097(076.5)

1368. Profesor universitar Leonid Lsi. Dinamica modificrilor endocrino-metabolice


timpurii n reacia general a organismului la trauma mecanic grav : 70 [ani de la naterea
medicului L. Lsi] / Leonid Lsii ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2011. 51 p. ; 20 cm. (Savani-medici ilutri).
Tit. pe cop.: Leonid Lsi. Lista publ. doct. habilitat n medicin, prof. univ. Leonid Lsi:
p. 48-51 (37 tit.).
[2011-1396].
- - 1. Lsi, Leonid, 1941-, medic-fiziopatolog. 2. Fiziopatologie.
616-092(092)

616.1/.9 Patologie special


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1369. Eni, Ana
Afeciunile complexului mucoparodontal : [pentru uzul studenilor] / Ana Eni ; Univ. de
Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". (ed. a 2-a, rev. i compl.). Ch. : S.
n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 378, [2] p. : fig., scheme, tab., [10] p. fig. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfritul compartimentelor. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-990-5 (n cop. tare).
[2011-1318].
- - 1. Parodontologie.
616.311(075.8)

616.5 Dermatologie clinic. Boli de piele


1370. Friptu, Rodica
Dermatologie i venerologie : Suport de curs pentru studenii colegilor de medicin /
Rodica Friptu, Grigore Popescu, Ludmila Botnarciuc ; Colegiul Na. de Medicin i Farmacie.
[Ch.] : "Polidanus" SRL, [2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. 280 p. : fig., fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 254 (29 tit.).
n cop. tare.
[2011-1323].
- - 1. Dermatologie. 2. Venerologie.
616.8 Neuropatologie. Neurologie

616.5+616.97(075.8)

1371. Cruu, Ghenadie


Variante clinice n depresiile refractare / Ghenadie Cruu. Ch. : "Tipogr. Reclama"
SA, 2011. 165, [3] p. : fig., tab., [2] f. fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 145-165 (289 tit.). Apare cu sprijinul financiar al companiilor farmaceutice
Gedeon Richter i Grindex. 120 ex.
ISBN 978-9975-105-70-5.
[2011-1418].
- - 1. Depresii refractare.

32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


616.895.4(076.5)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase


Friptu, Rodica. Dermatologie i venerologie. Vezi Nr 1370.
1372. Infecia cu HIV : Etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament : Ghid
practic la disciplina "Boli infecioase" pentru studenii fac. medicin / T. Holban, Gh. Plcint,
S. Cojocaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. :
"Imprint Star" SRL [Tipogr. "Bons Offices" SRL], 2011. 100 p. : fot., fot. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 99-100 (19 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei i Malariei. 1005 ex.
ISBN 978-9975-4137-3-2.
[2011-1504].
- - 1. Infecia HIV/SIDA Diagnostic Tratament.
616.98:578.828HIV-07(036)

1373. Infecia cu HIV : Etiologie. Patogenie. Tablou clinic. Diagnostic. Tratament : Indicaii metodice pentru cadre didactice la disciplina "Boli infecioase" / T. Holban, Gh. Plcint, S. Cojocaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. :
"Imprint Star" SRL, 2011. 39, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 39-40 (19 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei i Malariei, Runda 8. 110 ex.
ISBN 978-9975-4137-6-3.
[2011-1321].
- - 1. Infecia HIV/SIDA.
616.98:578.828HIV-07

618 Ginecologie. Obstetric


1374. temberg, Mark
Eseuri despre instruirea postuniversitar a medicilor n domeniul obstetricii i ginecologie / Mark temberg ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. :
"Tipogr. Reclama" SA, 2011. 86, [2] p. ; fot. color, tab. ; 20 cm. (Biblioteca Medicului Practician).
Bibliogr.: p. 66-70. 300 ex.
ISBN 978-9975-105-69-9.
[2011-1419].
- - 1. Instruirea postuniversitar a medicilor-ginecologi.
618

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


657 Contabilitate
1375. Analiza rapoartelor financiare : Instrumente, metode, procedee i tehnici de
apreciere a informaiei contabil-financiare n procesul decizional / Natalia iriulnicova (coord.),
Valentina Paladi, Liudmila Gavriliuc [et al.] ; trad. cap. 8 din lb. rus: Iana Spinei ; Asoc. Contabililor i Auditorilor Profesioniti (ACAP). Ed. a 2, rev. i compl. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
Tipogr. Central). 399, [1] p. : tab. ; 24 cm. (Biblioteca ACAP: seria "n sprijinul contabilului profesionist").
33

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

Bibliogr. la sfritul cap. i n notele de subsol. 2000 ex.


ISBN 978-9975-78-995-0.
[2011-1306].
- - 1. Contabilitate Rapoarte financiare. 2. Rapoarte financiare.
657

1376. Nani, Mihail


Contabilitatea n instituiile publice / Mihail Nani ; Univ. de Stat din Moldova. Ed. a 2a. Ch. : CEP USM, 2011. 194, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 560 ex.
ISBN 978-9975-71-134-0.
[2011-1422].
- - 1. Contabilitate.
657.15

1377. Nani, Mihail


Culegeri de probleme i teste la disciplina "Contabilitatea n instituiile publice" / Mihail
Nani. Ed. a 2-a. Ch. : CEP USM, 2011. 182 p. : tab. ; 29 cm.
460 ex.
ISBN 978-9975-71-141-8.
[2011-1432].
- - 1. Contabilitate Teste.
657:351(079)

69 LUCRRI DE CONSTRUCII (DE CASE N PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCIE. TEHNOLOGII I PROCEDEE N CONSTRUCII

1378. & : , , .
: . . / . : ,
, . Ch. : "Victoria Gomon" SRL, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 30
cm. ISBN 978-9975-9867-6-2. ISSN 1857-0194.
Nr 2 : 2011. 2011. 216 p., [34] p. Texte: lb. rom., rus. F. f. de tit. 3000
ex. ISBN 978-9975-4124-4-5. [2011-1506]
- - 1. Materiale de construcie Republica Moldova ndrumare (rom., rus).
69(478)(036)=135.1=161.1

693 Lucrri de zidrie i meserii nrudite


1379. : [] /
(.), , [ .] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 295 p. : il., il. color, tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al SA "Supraten". 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-791-2 (n cop. tare).
[2011-1295].
- - 1. Lucrri de finisare n construcie (rus).
693.6(075)

34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Art n general
1380. Chiinu Art, Cercetare n Sfera Public / Centrul pentru Art Contemporan [KSA:K] ; trad.: Sorana Lupu, Jele Dominis, Marchin Wawryzncyak [et al.]. [Ch. : S. n.,
2011] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 484, [2] p. : il., fot., fot. color ; 24 cm.
Texte: lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar Alianz
Kulturstiftung/Germania, Fundaia ERSTE/Austria, Fundaia Mondriaan/Amsterdam [et al.].
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-534-6.
[2011-1374].
- - 1. Art Chiinu Cercetri (rom., engl.).

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE

7.0(478-25)

1381. ,
: . 2 . / ,
; : ; . .: , ; .:
; comisia de evaluare: Lilia Carp, Eufrosinia Mocan, Lilia Palamari [et al.] ; -
. . . . : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.).
95 p. : fig., il. color ; 24 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-61-624-9.
[2011-1293].
- - 1. Educaie plastic Manuale(rus).
73/76(075.2)

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


1382. Puic, Sergiu
Balada merelor domneti : Grafic / Sergiu Puic ; design: Vitalie Coroban. Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2011. 79 p. : fot., reprod., reprod. color ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Edelweis. 100 ex.
ISBN 978-9975-80-496-7.
[2011-1346].
- - 1. Grafic.
76(084.11)

78 MUZIC
Anton, Pavel. Ast sear pe cnd luna . Vezi Nr 1410.
1383. Bor, Alexandru
Educaie muzical : Man. pentru cl. a 2-a / Alexandru Bor, Marina Morari, Eugen Coroi ; comisia de evaluare: Mariana Vacarciuc, Larisa Lisnic, Svetlana Jitariuc [et al.] ; Min.
Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 95, [1] p. :
des. color, n. muz. ; 24 cm.
10000 ex.

35

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

ISBN 978-9975-67-781-3.
[2011-1377].
- - 1. Educaie muzical Manuale.
78(075.2)

1384. Idem n lb. rus : : . 2 . / trad. din lb.


rom.: Tatiana Berezovschi. . : .E.-P. "tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 95, [1] p. ; 23
cm.
10100 ex.
ISBN 978-9975-67-795-0.
[2011-1497].
- - 1. Educaie muzical Manuale (rus).
78(075.2)

1385. Invit Maria Bieu : Festival Intern. al Vedetelor de Oper i Balet, Chiinu, 916 sept. 2011 / Min. Culturii, Uniunea Muzicienilor, Teatrul Na. de Oper i Balet. [Ch. : S.
n., 2011 (Combinatul Poligr.)]. 32, [1] p. : il. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. F. f. de tit. Sponsori: Fundaia pentru Dezvoltarea
Rep. Moldova "Edelweiss", BC SA Moldova Agroindbank, DAAC Hermes SA [et al.].
[2011-1382].
- - 1. Festivalul internaional al vedetelor de oper i balet, 2011 Chiinu (rom., engl.,
rus).
782.091.4=135.1=111=161.1

1386. Mtcu, Anatol


Cntece populare romneti : Prelucrri pentru chitara clasic / Anatol Mtcu ; notogr.:
Olga Stoianov. Ch. : "Litera AVN" SRL, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 71, [1] p. : n. muz. ;
28 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0130-2.
ISBN 978-9975-74-077-7.
[2011-1438].
- - 1. Cntece populare romneti.
78.067.26:787.61

1387. Movila-Ghimpu, Valentina


Educaie muzical : Caietul elevului : cl. 1 / Valentina Movila-Ghimpu ; prez. graf.: Vadim Vrabie. Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 p. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-109-37-6.
[2011-1477].
- - 1. Educaie muzical.
78(075.2)

1388. Movila-Ghimpu, Valentina


Educaie muzical : caietul elevului : cl. 2 / Valentina Movila-Ghimpu. Ch. : "Epigraf"
SRL, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 20, [4] p. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-109-60-4.
[2011-1439].
36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaie muzical.
78(075.2)

1389. Movila-Ghimpu, Valentina


Educaie muzical : caietul elevului : cl. 3 / Valentina Movila-Ghimpu. Ch. : "Epigraf"
SRL, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 20, [4] p. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-109-61-1.
[2011-1440].
- - 1. Educaie muzical.
78(075.2)

1390. Movila-Ghimpu, Valentina


Educaie muzical : caietul elevului : cl. 4 / Valentina Movila-Ghimpu. Ch. : "Epigraf"
SRL, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 20, [4] p. ; 24 cm
1000 ex.
ISBN 978-9975-109-62-8.
[2011-1441].
- - 1. Educaie muzical.
78(075.2)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic
1391. Ungureanu, Ion
Teatrul vieii mele : n trei acte i fr antracte : [art., rec., eseuri, interviuri, doc. care
reflect activitatea aut. : n 2 vol.] / Ion Ungureanu. Ch. : Cartea Moldovei, 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-9975-60-236-5.
Vol. 2. 2011. 463, [1] p. : fot., [17] p. fot. color. Texte: lb. rom., rus. Apare cu
sprijinul financiar al Direciei Cultur a Primriei mun. Chiinu. 500 ex. ISBN 978-997560-237-2 (n cop. tare). [2011-1480].
- - 1. Ungureanu, Ion, 1935- , actor de teatru, om politic.
792.071.2(092)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba englez
1392. English as a Second Foreign Language : 12th Form / E. Onofreiciuc, A.
Legcobit, M. Calchei [et al.] ; comisia de evaluare: Otilia Stoian, Tamara Matei, Elena
Brusalinschi [et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Central", 2011.
142, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-53-000-2.
[2011-1305].
- - 1. Limba englez Manuale (engl.).
37

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011


811.111'243(075.3)

1393. Joseph. Enghlish lessons / Instituia de nvmnt Liceul Teoretic "Elimul


Nou". [Ch. : S. n., 2011]. 28 ; 30 p. : il., tab. ; 30 cm.
Paginaie paral. F. f. de tit. Carte-valet ("").
[2011-1297].
- - 1. Limba englez (engl.).
811.133.1 Limba francez

811.111

1394. Le Franais : La comprhension crite au collge : Niveau A2 : (cl. de 7-e) /


Zinaida Ciobanu, Margareta Cozearschi, Iulia Atanasov [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 40 p. ; 24 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-78-996-7.
[2011-1307].
- - 1. Limba francez (fr.).
811.133.1(075.3)

1395. Le Franais : La comprhension crite au collge : Niveau A2 : (cl. de 8-e) /


Zinaida Ciobanu, Margareta Cozearschi, Silvia Prodan [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 54 p. ; 24 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-78-997-4.
[2011-1308].
- - 1. Limba francez (fr.).
811.133.1(075.3)

1396. Le Franais : La comprhension crite au collge : Niveau A2 : (cl. de 9-e) /


Zinaida Ciobanu, Margareta Cozearschi, Eugenia Furtun [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 56 p. ; 24 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-78-998-1.
[2011-1309].
- - 1. Limba francez (fr.).
811.133.1(075.3)

1397. Manuel de franais pour les tudiant en stomatologue : 2-ime anne / L.


Ababii-Lupu, N. Cunichi-urcan, A. David [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "N.
Testemianu", La chaire de Langues Modernes. Ch. : Centre Ed. Polygraphique "Medicina"
de l'UEMPh, 2011. 209 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 208 (19 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-913-61-4.
[2011-1386].
- - 1. Limba francez Stomatologie (fr.).
811.133.1:616.31(075.8)

811.135.1 Limba romn


1398.

Braghi, Maria

38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Teste de evaluare : iniial, formativ, sumativ : Exerciii pentru lucru independent : lb.
rom. : cl. a 2-a / Maria Braghi. Ch. : "Interprint" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
51, [1] p. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4081-6-5.
[2011-1320].
- - 1. Limba romn Teste.
811.135.1(079)

1399. Cimpoie, Valentina


Limba romn : Teste i fie pentru activitatea independent : cl. a 2-a / Valentina
Cimpoie ; imagini: Timua Aliona. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. 56 p. : il. ; 24 cm.
(Calea spre performan).
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-448-6.
[2011-1351].
- - 1. Limba romn Teste.
811.135.1(079)

1400. Evaluare Naional la Limba romn : cl. a 4-a / culeg.: Tatiana Niculcea ;
resp. de ed.: Elena Stati. Ed. rev. i compl. Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 55 p. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-939-57-7.
[2011-1482].
- - 1. Limba romn Teste.
811.135.1(079):373.3

1401. Guu, Vladimir


Luci, soare, luci : Man. de lb. rom. pentru cl. a 2-a a c. cu predare n lb. rus / Vladimir Guu, Tamara Cazacu ; comisia de evaluare: Veronica Rocovan, Ion Bejan, Tatiana
Savin [et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 128 p. : fig. color 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului special pentru man. 10500 ex.
ISBN 978-9975-65-254-4 (n cop. tare).
[2011-1461].
- - 1. Limba romn Manuale.
811.135.1'243(075.2)

1402. Jalb-Ciudin, Liliana


Tipologia structurilor cu nominativ temic : n lb. rom. i rus : Monogr. / Liliana JalbCiudin ; sub red. Anatol Ciobanu, Petru Tolocenco ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. de Filologie. Ch. : CEP USM, 2011. 152, [1] p. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 125-139 (165 tit.). Ind. de materie, de nume: p.
144-151. 100 ex.
ISBN 978-9975-71-132-6.
[2011-1425].
- - 1. Limba romn Sintax. 2. Limba rus Sintax.
811.135.1'366.541+811.161.1'366.541
39

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

1403. Limba romn : Man. pentru cl. a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruian, Silvia Cotelea [et al.] ; il.: Daniela emeachin, Irina Oleinic, Victoria Eremie ; Min. Educaiei al
Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 179, [1] p. ; 23 cm.
37 500 ex.
ISBN 978-9975-67-784-4.
[2011-1436].
- - 1. Limba romn Manuale.
811.135.1(075.2)

1404. Limba i literatura romn : Antologie de texte literare : Cl. a 6-a / Angela
Grama-Tomi, Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei [et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). 111, [1] p. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
5000 ex.
ISBN 978-9975-79-692-7.
[2011-1473].
- - 1. Limba romn. 2. Literatur romn.
811.135.1+821.135.1(075.3)

1405. Limba i literatura romn : cl. a 6-a : Caietul elevului / Angela Grama-Tomi,
Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei [et. al]. Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). 63,
[1] p. : il., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana NicolaescuOnforei).
5000 ex.
ISBN 978-9975-79-702-3.
[2011-1376].
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

1406. Limba i literatura romn : Probe de evaluare pentru cl. a 5-a / aut.: Aurelia
Marcu, Veronica Papuc, Galina Gutium [et al.]. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. din Orhei)]. 56
p. : tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4160-6-1.
[2011-1408].
- - 1. Limba romn Teste. 2. Literatur romn Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)

1407. Limba i literatura romn : Probe de evaluare pentru cl. a 6-a / aut.: Aurelia
Marcu, Veronica Papuc, Galina Gutium [et al.]. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. din Orhei)]. 56
p. : tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4160-7-8.
[2011-1409].
- - 1. Limba romn Teste. 2. Literatur romn Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)

1408. Limba i literatura romn : Teste pentru cl. a 9-a / aut.: Aurelia Marcu, Veronica Papuc, Maria Cire [et al.]. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. din Orhei)]. 21 cm.
Varianta "A". 2011. 54 p. : tab. 1000 ex. ISBN 978-9975-4160-8-5. [20111410].
40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba romn Teste. 2. Literatur romn Teste.


811.135.1+821.135.1.09(079)

811.161.1 Limba rus


Jalb-Ciudin, Liliana. Tipologia structurilor cu nominativ temic. Vezi Nr 1402.
1409. , . .
: . 2 . / . . , . . ; comisia de evaluare: Maria Volcovscaia, Svetlana Sklear, Natalia Sokolova [et al.] ; consultant t.: Evghenia
Novac ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2011 (Combinatul Poligr.).
199, [1] p. : des. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-67-776-9.
[2011-1380].
- - 1. Limba rus Manuale (rus).
811.161.1(075.2)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatur romn
1410. Anton, Pavel
Ast sear pe cnd luna : Romane pe versurile lui Vasile Militaru / [muz.] : Pavel
Anton ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2011 (Centrul
Ed. al UASM). 26, [2] p. : n. muz. ; 25 cm.
200 ex.
ISMN 979-0-3480-0118-0.
ISBN 978-9975-51-224-4.
[2011-1267].
- - 1. Literatur romn Versuri melodice. 2. Romane.
821.135.1-192 Militaru +784.3

1411. Elogiu limbii romne / ed. ngrijit de: Anatol Ciobanu. Ch. : "Litera-AVN"
SRL, 2011 (Combinatul Poligr.). 245, [11] p. ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-74-224-5.
[2011-1475].
- - 1. Limba romn Antologie.
821.135.1+821.135.1(478):811.135.1(082)

Limba i literatur romn. Vezi Nr 1404.


821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
1412. Balan, Iurie
Rnia : [povestiri] / Iurie Balan. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2011. 232 p. ; 20
cm.
41

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

300 ex.
ISBN 978-9975-4197-5-8.
[2011-1434].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-34 Balan

1413. Beleag, Vladimir


Misterioasele sfere : [roman] / Vladimir Beleag. Ch. : "Magna Princeps" SRL, 2011.
264 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4203-5-8 (n cop. tare).
[2011-1416].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-2 Beleag

1414. Bobeic, Constantin


Lumini i umbre : (Miscelaneu) / Constantin Bobeic ; cop.: Vladimir Siniki. Ch. :
Prometeu, 2011 (Combinatul Poligr.). 231, [1] p. : fot. ; 19 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-919-87-6.
[2011-1435].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3

1415. Cartea poeziei 2011 / resp. ed. Nicolae Popa ; fot.: Nicolae Rileanu ; cop. i
concepie graf.: Mihai Bacinschi. Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). 270 p. : fot. ; 24
cm. Cuprins: Ce e s mori? ; Meteo ; Table ; mpcare ; Proletcult / Aureliu Busuioc. Attea
mti! ; Uitucul ; Un preot proimperial / Petru Crare. Gladiola ; Trandafirul ; Narcisul / Ion
Diordiev. Floare-de-Cais, sau Mielul netiat : Poem pascal / Andrei Strmbeanu. Groapa ;
Cheia de aur ; Cte unul ; Rata / Mihail Ion Ciubotaru. Copii : (Triptic) / Iuliu Crchelan.
Rondelul ochilor / Alexandru Negri. Cu toat fiina spre altundeva ; ruga de pe urm ; Cum /
Andrei Burac. Od n zori de vecie : rii ; Spectacol mut / Vasile Galaicu. Eter in balsamuri ;
Preludiu rstignirii / Mircea Lutic. Minunea minunilor ; Nici arta ; Mti / Dumitru Matcovschi.
Curiozitate / Nicolae Esinencu. O, Pythia, conjur-l pe Socrate / Nicolae Mtca. Acolo vom
ntlni alte vise / Anatol Ciocanu. Cu aceste izvoare ; Transplantare ; Ptima destinuire / Ion
Vieru. Vagabonzii ; Uite-aa biei mi plac! ; A venit un lup la coal / Titus tirbu. Deschiztori ai porilor Zorilor, ai Credinei de mine, dar i ai fntnilor ; Raza de cuvnt ; Umbre n
oglinzi / Gheorghe Ciocoi. Cine sunt?... / Vlad Zbrciog. Corbul i berbecul ; Fluturul i pomul
; Mistreul i ciocrlia / Efim Tarlapan. s mor ntrziindu-m ; rana visului ; cavoul tristeilor /
Gheorghe Calamanciuc. Ar mai fi ceva de spus / Liuba-Drgostia Bujor. ara Fagilor ; Dar nu
tu, preacurate fiu ; Nu trage, Doamne, perdeaua / Vasile Treanu. Iar n afara logicii
terestre / Galina Furdui. Neprihnitul rm / Simion Gociu. Srutul valurilor / Boris Schico.
Portret / Serafim Belicov. Ploua afar unde un copac ; Fiicei noastre Steliana / Claudia
Slutu-Grama. Mtile ; De carte nfiat ; Rscruci ; n ara asta Gulliver n-a fost ; Locuim
ntr-o mizerie lcuit / Vasile Romanciuc. Sunt a rurilor ; O fa trist: Lui Leonard ; O apsare latent / Marcela Benea. Pe la captul lui noiembrie inexistena / Eugen Cioclea. Printre
mogldee de lut scncetul lunii / Andrei urcanu. Haiku / Vasile Spinei. Mereu aa ; Ochii
arpelui / Dumitru Blu. Iubire teluric ; Nimeni nu cunoate / Marcela Mardare. Din palmele
42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

tale ; Trandafirul de ghea / Mihai Lescu. Arhitectur salin ; Botezul ; Marsupiu ; Miez / Leo
Butnaru. Viaa poetului repovestit de agentul secret / Ilie Tudor Zegrea. Parodie : ndrtnicia oii / Alexandru-Horaiu Fricu. Aprilie, tunelul morii ; Acest pom ; Nici n heiruptul capului /
Ion Hadrc. Unui paznic ; Unei mulgtoare deputat ; Eec total / Ion Cuzuioc. Meditaii maidaneze ; Noi vom rmne dedesubtul apei / Valeria Grosu. Furnicuele la coal ; Luntrea ;
Melcii / Manole Neagu. Zero sau 6:0 ; DA pentru NU / Ion Anton. i aa n fiecare noapte ;
Cas pentru femeia iubit / Iano urcanu. Vechiul ora / Vasile Nedelescu. Filosofia
mitoului / tefan Hostiuc. Anul Dragonului rou ; Lumea din care nu exist scpare ; Furnica
trecnd ca un triumf / Arcadie Suceveanu. Veni-va timp ; Zbovire / Alexandru Doga. Cntec
fr note ; nelepciune ; Flagrant ; Floare la ureche / Clina Trifan. La ce, suflete, gndeti ;
Chiromanie / Lora Bucan. Autoportret ; Atunci ; Acest poem / Lidia Codreanca. Pro domo ;
Autumnal ; Conductorului iubit ; Comedie ; Frumoasa i detectivul ; Predica unui preot / Ion
Diviza. Hristos a nviat! ; Pe scara raiului ; Exerciii de ducere a crucii ; Trup i suflet / Leo
Bordeianu. Rsfoirea caietelor vechi ; Inversare ; Cderi libere / Iurie Colesnic. Fondul de
idei al strnutului ; Se schimb ceva? ; Mersi / Vsevolod Ciornei. resetare ; poveste ; mimesis
i diegesis / Mircea V. Ciobanu. Scara nti / Teo Chiriac. Ars poetica ; Triunghi ; Scrisoare /
Lucreia Brldeanu. Ca sa fiu ; Noi, voi / Efimia opa. El ; Albul ca o salvare / Petre Popa.
La captul podului ; Autor ; Duul de noapte / Nicolae Popa. Ciulinii Basarabiei ; lectur ;
chipul visului / Grigore Chiper. Tatl nostru : (dup un pictor beiv din sec. XXI, din nordul
Bucovinei) / Dumitru Constantin. ca un milog stau la poarta bisericii ; te privesc adnc alabastru ; oleandrii m strig roz / Maria leahtichi. plnsul ; ca o hrub de sticl poemul ; remediu
; iubirea altfel / Margareta Curtescu. reprezentaia toamnei ncepe / Lorina Blteanu. sunt
doar n trecere ; semne ; citirea zidului / Nicolae Sptaru. Raiul ; Un om de succes ; Armata /
Irina Nechit. Cireii adncurilor ; Am avut noroc ; Precizare / Gheorghe Blici. i mai spune c
mai are o inenarabiloroare ; oh i a rula cu celeritate ; exista undeva ntr-o pdure paradigmatic ; uite domnule Trotinet / Ghenadie Nicu. Cu miros de poame, de lapte ; Elegie
pentru streain i pienjeni ; plopii viseaz lucruri utile / Nicolae Leahu. Umil e cupola /
Ghenadie Postolache. iov&vio / Emilian Galaicu-Pun. Pluta orbilor ; Maestrul exeget / Dorin
Crchelan. Elegia ochiului ; De pretutindeni ; Ce psri i taie vzduhul / Aura Christi. Akvika
/ Dumitru Crudu. Alt psalm cu mama ; Cnt sugerat de Flaviu ; Poemul Nostru / Traianus.
Poem ; Poem cu un corp de femeie i unul de brbat / Iulian Fruntau. lmi i portocale ;
sobuoara ; fanfara se ntindea n urma mortului / Diana Iepure. Coloana tcerii / Mihail
Vakulovski. Voiaj ; A fi / Radmila Popovici-Paraschiv. Batem cmpii ; Preces ; lefuirea sentimentelor ; Verde de noiembrie / Liliana Armau. Colindul iernii ; Pastelul nopii / Doina
Bojescu-Staric. Peisaj stradal ; Crbuul ; Puin credincios ; Poezie de dragoste pentru
poeii contemporani / tefan Batovoi-Savatie. Moartea unui poem / Alexandru Vakulovski.
imnr2 ; front-walk2 / Andrei Gamar. Iepuri din plrie / Silvia Goteanschi. "cinele n stomac
cumva ciudat" / Vadim Vasiliu. gaRdul ; ctue ; pleci / Aurelia Borzin. Beresith ; Sfritul
buburiei de-a fi / Petru Botezatu. n cdere ; Heat / Daria Vlas. n camera n care stau e un
ntuneric din acesta care te sperie / Hose Pablo. Poemul ; Uitare n cretere / Marin
Gherman. ne feream / Ecaterina Bargan. fluturi de buctrie ; poem cu tine i lilieci ; Mariana
/ Ctlina Blan. ; ; / Nikolai Savostin. / Iuri Pavlov. ; /
Valentina Costiar. ; / Alexandra Iunko. / Olesea
Rudeaghina. . / Iuri Gudumac. ; Insomnie ; ; Izvor ;
; Pe Nistru / Gheorghe Barbarov. Dua ; Rugciune ; Saa ol, ani sayersin! ; Mulu43

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

mesc, pentru stim / Tudor Zanet. El / Victor Teleuc. Pasiune / Gheorghe Vod. Nu am,
moarte, cu tine nimic / Grigore Vieru. Salcmii / Arhip Cibotaru. Ce iarb nalt / Anatol Codru. Metamorfoz / Emil Loteanu. Iubii nvtori / Simion Ghimpu. S ne pstrm coloana
vertical ; arpele / Steliana Grama.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii din Rep. Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-632-4.
[2011-1379].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Antologie.
821.135.1(478)-1(082.21)

1416. Crchelan, Dorin


Aspiratorul de gnduri : Comedie fantastic n dou acte cu Preludiu i Glos / Dorin
Crchelan. Ch. : "Ed.-Prometeu" SRL, 2011 (Combinatul Poligr.). 87, [1] p. : des. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-919-88-3.
[2011-1496].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Comedie.
821.135.1(478)-22 Crchelan

1417. Ciocanu, Anatol


Poemele iubirii : [versuri] / Anatol Ciocanu ; pref.: Viorel Dinescu ; fot.: Nicolae
Rileanu. Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2011. 208 p. : fot., [1] f. portr. ; 23 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9889-8-8 (n cop. tare).
[2011-1285].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Ciocanu

1418. Cioclea, Eugen


Ofsaid : [versuri] / Eugen Cioclea ; fot.: Nicolae Rileanu. Ch. : "Magna-Princeps"
SRL, 2011 (Tipogr. "Profesional Service" SRL). 118, [2] p. : fot. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 118 (4 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-9889-3-3 (n cop. tare).
[2011-1415].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Cioclea

Elogiu limbii romne. Vezi Nr 1411.


1419. Fabian, Nicolae
Din Eternitate ntru Eternitate : Lettere din Empireu / Nicolae Fabian ; concepia graf.:
Nicolae Fabian. Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 149, [3] p. ; 20 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-65-179-0.
[2011-1459].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Epistole.
821.135.1(478)-96 Fabian

1420.

Ghera, Maia

44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Suflet deschis : [versuri] / Maia Gera ; des.: Lilia Para ; cop.: Simion Coad. Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2011. 132 p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-495-0 (n cop. tare).
[2011-1364].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Ghera

1421. Ghimpu, Simion


M strig cuvintele : [versuri melodice] / Simion Ghimpu ; notogr. de Adrian Beldiman ;
cop.: Iaroslav Oliinc. Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 159, [1] p. : n. muz.
; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0129-6.
ISBN 978-9975-65-178-3.
[2011-1302].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Ghimpu

1422. Gona, Pua


Crucea singurtii : [reportaje] / Pua Gona ; cop.: Ion Timotin. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. Ed. "Universul" S). 163 p., [8] p. fot. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-059-9 (n cop. tare).
[2011-1397].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Reportaje.
821.135.1(478)-94 Gona

1423. Guu, Vasile


Dor din dor se face via. California, care m doare : [versuri] / Vasile Guu. Ch. : S.
n., 2011 [Tipogr. "Bons Offices" SRL]. 68 p. : il. ; 20 cm.
[2011-1371].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Guu

1424. Loup, Corneille


Symbol : [versuri] / Corneille Loup. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
72, [4] p. : fig. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-493-6 (n cop. tare).
[2011-1362].
- - 1. Literatura romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Loup

1425. Moraru, Ion


Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc. Fata cu miros de busuioc i visurile spulberate / Ion Moraru ; cop.: Lica Sainciuc. Ed. a 3-a. Ch. : Flux, 2011 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). 448 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu susinerea Fundaiei pentru Democraie Cretin. 2000 ex.
ISBN 978-9975-77-181-8.
45

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

[2011-1494].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri istorice.
821.135.1(478)-34 Moraru

1426. Palii-Pduraru, Lucia


Notturni d'Amore : Poesie : [versuri in it.] / Lucia Palii-Pduraru ; cuvnt nainte: Lidia
Maggiolo ; pref.: Dott Oreste Scremin ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2011
(Centrul Ed. al UASM). 58, [2] p. ; 20 cm.
300 ex
ISBN 978-9975-51-274-9.
[2011-1430].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie (it.).
821.135.1(478)-1=131.1 Palii-Pduraru

1427. Partole, Claudia


Ttentanz, sau Viaa unei nopi : (Jurnalul menajerei) : [roman] / Claudia Partole ; pref.:
Dorin Crchelan ; graf.: Tudor Buzu. Ed. a 2-a, rev. i compl. Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr.
Reclama" SA). 208 p. : pict. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-51-212-1.
[2011-1270].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-31 Partole

1428. Plmdeal, Simion


Departe aproape : 100 de poezii romneti din Kazahstan / Simion Plmdeal ; aut.
proiectului, coord., cuvnt-nainte i imagini : Vasile oimaru. Ch. : Prometeu, 2010 (Tipogr.
"Digital Hardware" SRL). 138 p. : fot., fot. color ; 11 x 18 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlor Mugur Isrescu, guvernator al BNR, Grigore
Belostecinic, rector al ASEM i Lidia Kulikovski, dir. al BM "B. P. Hasdeu". 300 ex.
ISBN 978-9975-919-84-5.
[2011-1339].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Plmdeal

1429. Plmdeal, Tudor Irinarh


Trunchiul ulmului btrn : [versuri] / Tudor Irinarh Plmdeal. Ch. : "Primex-Com"
SRL, 2011. 91 p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4209-4-5.
[2011-1485].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Plmdeal

1430. Popovici, Teodor


El i Ea : (1000 de aforisme) / Teodor Popovici. Ch. : Ed. "Universul" S, 2011. 112
p. ; 12 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-055-1.
[2011-1502].
46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Aforisme.


821.135.1(478)-84 Popovici

1431. Pucau, Ion Luca


Arhitectul iubirii nentinate : [versuri] / Ion Luca Pucau ; red. coord.: Gheorghe Colun. Ch. : "Litera AVN" SRL, 2011 (Tipogr. "Reclama" SA). 144 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-74-069-2.
[2011-1428].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Pucau

1432. Rapcea, Ana


Dulcea de coarne : [versuri] / Ana Rapcea ; cop.: Natalia Tighinean ; foto: Petru
Cazacu. Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 67, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-253-7.
[2011-1448].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1Rapcea

1433. Rzlog, Ion


Ionic scriitorul nu mai bea ca tot poporul : [epigrame, parodii i poezii umoristice] / Ion
Rzlog ; cop.: Margareta Chicati. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 96 p. ; 9 x
16 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-060-5.
[2011-1398].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Epigrame Versuri umoristice.
821.135.1(478)-193.2 Rzlog

1434. Romanciuc, Vasile


Purttorul de cuvnt al tcerii : [versuri] / Vasile Romanciuc ; cop.: Mihai Bacinschi ;
fot.: Radim Bacinschi, Ion Mrculescu. Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). 142, [2] p. ;
20 cm.
750 ex.
ISBN 978-9975-61-631-7.
[2011-1296].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Romanciuc

1435. Schico, Boris


Furtuna din piept : Versuri / Boris Schico ; cop.: Iaroslav Oliinc. Ch. : Lumina, 2011
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 96 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-256-8.
[2011-1454].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1Schico

47

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

1436. chendrea, Alexandru


n faa ta : (Cronica unor notie de pe front) / Alexandru chendrea. Ch. : "Continental
Grup" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 78 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al colectivului "Continental-Grup" SRL, dir. Iulian Sorocovici.
100 ex.
ISBN 978-9975-9810-7-1.
[2011-1368].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 chendrea

1437. eremet, Luca


Din memoriile lui Luca / Luca eremet ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos,
2011 (Centrul Ed. al UASM). 108 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-272-5.
[2011-1271].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 eremet

1438. Todos, Nicolaie


Valea Drag / Nicolaie Todos ; ed. coord. de Petru Todos ; cop.: Cristina Ghencea.
Ch. : "Adriga-Vis" SRL, 2011. 20 cm.
Cartea nti : Proz. 2011. 483, [20] p. : des., fot. color. 200 ex. ISBN 9789975-9536-6-5. [2011-1471].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri.
821.135.1(478)-3 Todos

1439. Zbrciog, Vlad


Io, tefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al rii Moldovei : [retrospectiv a
vieii i a faptelor de vitejie ale lui tefan cel Mare] / Vlad Zbrciog. Ch. : Silvius Libris ("Sica
& V" SRL), 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 146, [2] p. : n. muz. ; 23 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-26-6.
[2011-1462].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri istorice.
821.135.1(478)-94 Zbrciog

821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova


1440. ,
-, B : - /
; .: ; .: . . : Pontos, 2011 (... " ."). 431, [1] p. : il. ; 12 x 17 cm.
Numele adevrat al aut.: . 700 ex.
ISBN 978-9975-51-260-2.
[2011-1317].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Romane (rus).
821.161.1(478)-31

1441.

,
48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

: [] / . Ch. : Pontos, 2001 (Tipogr. "Inversia Dub" I). 328 p. ; 20 cm.


ISBN 978-9975-51-195-7 (eronat).
[2011-1484].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
82.161.1(478)-34

82/821-93 LITERATUR ARTISTIC PENTRU COPII


821-93 Literatur pentru copii
1442. Csua iepuraului : [poveste] / design i il.: Simion Coad. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). [16] p. : il., il. color ; 24 cm. (Citete i coloreaz).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-488-2.
[2011-1359].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

1443. Ghiduel n ara vieuitoarelor. Curioziti din lumea animalelor : texte, poezii,
ghicitori, proverbe, jocuri / resp. de ed.: Ala Bujor ; il.: Estela Rilean. Ch. : "Epigraf" SRL,
2011 (Tipogr. "Alfldi Nyomda" CO, or. Debreten, Ungaria). 79, [1] p. : il. color ; 26 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-109-64-2 (n cop. tare).
[2011-1495].
- - 1. Literatur pentru copii.
821-93

821.135.1-93 Literatur romn


1444. Capra cu trei iezi : [poveste] / design i il.: Simion Coad. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). [16] p. : il., il. color ; 24 cm. (Citete i coloreaz).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-485-1.
[2011-1356].
- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.
821.135.1-93

1445. Pungua cu doi bani : [poveste] / design i il.: Simion Coad. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). [16] p. : il., il. color ; 24 cm. (Citete i coloreaz).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-486-8.
[2011-1357].
- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.
821.135.1-93

1446. Ursul pclit de vulpe : [poveste] / design i il.: Simion Coad. Ch. : S. n.,
2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). [16] p. : il., il. color ; 24 cm. (Citete i coloreaz).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-487-5.
[2011-1358].
49

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.


821.135.1-93

821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova


1447. Bargan, Ecaterina
Cntece de la ase : [versuri] / Ecaterina Bargan ; cop. i prez. graf.: Igor Condrea.
Ch. : Gunivas, 2011. 78 p. ; 21 cm. (Colecia Noii Barbari / coord. de Dumitru Crudu).
100 ex.
ISBN 978-9975-4070-4-5.
[2011-1340].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Bargan

1448. Corsac, Valeria


Lucruri sacre : [basme] / Valeria Corsac ; ed. ngrijit de Galina Furdui ; il.: Liliana
Vntu-Palamari. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. 132 p. : il. color ; 29 cm.
900 ex.
ISBN 978-9975-80-480-6 (n cop. tare).
[2011-1347].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Basme.
821.135.1(478)-93 Corsac

1449. Doga, Alexandru


Puiul pclici : [versuri pentru copii] / Alexandru Doga ; pict.: Ecaterina Liacenco.
Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). [16] p. : des. color ; 26 cm.
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-63-329-1.
[2011-1341].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Doga

1450. Mardare, Marcela


Culorile Curcubeului : [poezii pentru copii] / Marcela Mardare, Ada Zaporojanu ; prez.
graf.: Petru Gheoi. Ch. : Pontos, 2011 [Tipogr. "Balacron" SRL]. 8 x 14 cm. 7 brouri
ntr-o cutie comun. ISBN 978-9975-51-237-4.
Rou / Marcela Mardare. 2011. 8, [2] p. : il. color. F. f. de tit. 5000 ex. ISBN
978-9975-51-238-1. [2011-1273].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare

1451. Albastru / Ada Zaporojanu. 2011. 8, [2] p. : il. color. F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-51-243-5. [2011-1278].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare

1452. Galben / Marcela Mardare. 2011. 8, [2] p. : il. color. F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-51-239-8. [2011-1274].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare

50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1453. Indigo / Marcela Mardare. 2011. 8, [2] p. : il. color. F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-51-240-4. [2011-1275].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare

1454. Oranj / Ada Zaporojanu. 2011. 8, [2] p. : il. color. F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-51-242-8. [2011-1277].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare

1455. Verde / Marcela Mardare. 2011. 7, [3] p. : il. color. F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-51-241-1. [2011-1276].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare

1456. Violet / Ada Zaporojanu. 2011. 8, [2] p. : il. color. F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-51-244-2. [2011-1279].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare

1457. Puic, Sergiu


Girafele din grdina lui Onofrei : [povestiri pentru copii] / Sergiu Puic ; des. aut. Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2011. 89, [3] p. : des. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Simion Rotaru. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-497-4.
[2011-1363].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Povestiri.
821.135.1(478)-93 Puic

1458. Schico-Capan, Nina


Romania doctoria : Poezii pentru copii / Nina Schico-Cpn ; des. de Aurelia
Goropceanu i Violeta Goropceanu. Ch. : Fundaia "Draghitea", 2011 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). 24 p. : des. color ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-483-7.
[2011-1355].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Schico-Capan

821.161.1-93 Literatur rus


1459. Gogoaa : [poveste popular rus] / design i il.: Simion Coad. Ch. : S. n.,
2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). [16] p. : il., il. color ; 24 cm. (Citete i coloreaz).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-489-9.
[2011-1360].
- - 1. Literatur rus pentru copii Poveti.
821.161.1-93

51

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

1460. Ridichea uria : [poveste popular rus] / design i il.: Simion Coad. Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). [16] p. : il., il. color ; 24 cm. (Citete i coloreaz).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-490-5.
[2011-1361].
- - 1. Literatur rus pentru copii Poveti.
821.161.1-93

821.161.1(478)-93 Literatur rus din Republica Moldova


1461. ,
/ ; .: . . : "Cunir
& Co" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 8 p. : des. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9946-9-9.
[2011-1451].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova pentru copii Poveti (rus).
821.161.1(478)-93

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii


1462. Hanganu, Ioan
Din tainele poeziei europene / Ioan Hanganu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. :
Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 84 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 82-83 (23 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-51-275-6.
[2011-1443].
- - 1. Literatur universal Critic i interpretare.
821.09

821(100).0 Literatur universal


1463. : . 10 . / , ,
[ .] ; comisia de evaluare: Vladimir Nosov, Nina Mecereakova,
Svetlana Rjkova [et al.] ; - . . Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 143, [1] p. : fig. ; 24 cm.
5100 ex.
ISBN 978-9975-65-249-0.
[2011-1303].
- - 1. Literatur universal Manuale (rus).
821(100).0(075.3)

1464. ,
: . 11 . / , ;
comisia de evaluare: Vladimir Nosov, Nina Mecereakova, Svetlana Rjkova [et al.] ; -
. . Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 144 p. ;
24 cm.
5100 ex.
ISBN 978-9975-65-250-6.

52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-1464].
- - 1. Literatur universal Manuale (rus).
821(100).0(075.3)

1465. ,
XX : . 12 . / , ;
comisia de evaluare: Vladimir Nosov, Nina Mecereakova, Svetlana Rjkova [et al.] ; -
. . Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 143, [1] p.
: fig. ; 24 cm.
51000 ex.
ISBN 978-9975-65-251-3.
[2011-1304].
- - 1. Literatur universal Manuale (rus).
821(100).0(075.3)

821.135.1.09 Literatur romn


Limba i literatur romn. Vezi Nr 1405-08.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
1466. Rileanu, Vitalie
Cerc n labirint : (idei i tendine literare) / Vitalie Rileanu ; concepie graf. i design:
Dorian Conea ; fot.: Nicolae Rileanu. Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2011. 160 p. : fot.
color ; 21 cm.
Bibliogr. n text. 200 ex.
ISBN 978-9975-4203-4-1 (n cop. tare).
[2011-1286].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1(478).09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
1467. Perciun, Ion
Popas la Gura Humorului / Ion Perciun ; foto: Petru ova, Alexandru Vinevschi,
Ruslan Roca. Rezina : "Tipogr. Rezina" SA, 2011. 40 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Orenesc Rezina. 450 ex.
ISBN 978-9975-9723-6-9.
[2011-1414].
- - 1. Gura Humorului Orae Judeul Suceava Romnia Monografii.
908(498-21)

1468. Republica Moldova : Album n trei lb. / text: Nicolae Dabija ; trad. n rus: Diana Croitoru ; trad. n engl.: Valentina Popa ; fot. i concepia graf.: Grigorii Cornienko i
Alexandr Cornienko. Ch. : "Litera-AVN" SRL, 2010 (Tiprit la G. Canale, Bucureti). 89,
[7] p. : fot. color ; 31 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. 500 ex.
ISBN 978-9975-74-067-8 (n cop. tare).
[2011-1338].
53

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

- - 1. Republica Moldova Albume (rom., engl., rus).


908(478)=135.1=111=161.1

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne
1469. : . 6- . / ,
, [ .] ; . .: ; comisia de
evaluare: Vitalie Sochirc, Efrosinia Rusu, Nicolae Spnu [et al.] ; hri: Vitalie Stelea, Iaroslav
Olinic ; red. cartografic: Tudor Castrave ; - . . . : Arc,
2011 (Combinatul Poligr.). 127 p. : des., tab. color ; 24 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-61-627-0.
[2011-1322].
- - 1. Geografia continentelor i oceanelor Manuale (rus).
913(21/26)(075.3)

929 tiine biografice i nrudite


Petru Soltan la 80 de ani. Vezi Nr 1333.
1470. Vrabie, Gheorghe
Simbolica : Simbolismul heraldic din Moldova / Gheorghe Vrabie ; Inst. Patrimoniului
Cultural. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 207, [1] p. : fot. color, tab., [1] f.
portr. ; 23 cm.
Text parial: lb. rus. Bibliogr.: p. 203-204 (24 tit.). Apare cu sprijinul Guvernului
Rep. Moldova i Min. Culturii. 500 ex.
ISBN 978-9975-53-006-4 (n cop. tare).
[2011-1457].
- - 1. Simbolica Republicii Moldova.
929.6(478)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
1471. Vasilescu, Virgil
Semiotica : semiotic romn : [aspect istoric] / Virgil Vasilescu. Ed. a 3-a. Ch. :
"Edit-Prest" SRL, 2011. 128 p. : il. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. Rez.: lb. engl., fr. Bibliogr.: p. 119-121 (72 tit.).
ISBN 978-9975-922-40-1.
[2011-1476].
- - 1. Semiotica.
94+003

94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri


94(478) Istoria Republicii Moldova
1472.

Buga, Ion

54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Basarabia Romn la cumpn de milenii : Antologie (1988-2010) / Ion Buga ; fot. Mihai Potrniche ; pref.: Ioan Scurtu. Ch. : "Litera-AVN" SRL, 2011 (Tipogr. Ed. "Universul"
S). 656 p. : fot., tab. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-74-220-7 (n cop. tare).
[2011-1470].
- - 1. Basarabia Istorie. 2. Istorie Republica Moldova.
94(478)"1988/2010"

1473. Ciobanu, Constantin Gh.


Perpetua cutare : Reflecii despre activitatea muzeografului Mihai Ursu / Constantin
Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ; Muzeul Na. de Etnografie i Istorie Natural. Ch. :
Promarcos, 2011("Tipogr. Reclama" SA). 176 p. : fot. ; 24 cm.
Mihai Ursu: Biobibliografie: p. 169-170. Bibliogr.: p. 171-176 (183 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-105-72-9.
[2011-1429].
- - 1. Ursu, Mihai, muzeograf, 1951- 2. Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural.
94(478)+39(092)

1474. Stafi, Ion


Spovedaniile Basarabiei / Ion Stafi. (Ed. a 5-a compl.). Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 524 p. : fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 521-523. n red. aut. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-439-4.
[2011-1343].
- - 1. Basarabia Istorie.
94(478)

, . . Vezi Nr 1255.
1475. ,
: .-. . /
, ; .: . . : Pontos, 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 299, [1] p. : fot. ; 21 cm.
. . . . . 500 ex.
ISBN 978-9975-51-261-9 (n cop. tare).
[2011-1316].
- - 1. Basarabia Istorie (rus).
94(478)

94(498) Istoria Romniei


Iorga, Nicolae. Discursuri parlamentare (1907-1917). Vezi Nr 1252.
Autoreferate
Pentru titlul doctor
1476.

Be, Ludmila
55

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

Sinteza stereoselectiv i proprietile noilor derivai AI (+)-3-Carenei : 02.00.03


Chimia organic : Autoref. tz. de doct. in chimie / Be Ludmila ; Acad. de tiine a Moldovei,
Inst. de Chimie. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (42 tit.). F. f. de tit. 100 ex.
[2011-106 Teze].
547.57+547.78 (043.2)

1477. Cauia, Alexandr


Statutul juridic al combatantului n conflictele armate contemporane : Spec. 12.00.10
Drept intern. public : Autoref. tz. de doct. n drept / Cauia Alexandr ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2011. 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (24 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
[2011-98 Teze].
341.9-057.36(043.2)

1478. Cimpoie, Liliana


Perfecionarea reglementrii de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova :
08.00.05 Economie i management (in agricultur) : Autoref. tz. de doct. n economie /
Cimpoie Liliana ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (Centrul Ed. al
UASM). 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (22 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
[2011-109 Teze].
338.43(478)(043.2)

1479. Diaconu, Nadejda


Impactul fibrilaiei atriale i altor factori de risc tromboembolic n apariia accidentului
vascular cerebral ischemic : 14.00.06 Cardiologie i reumatologe (cardiologie) : Autoref. tz.
de doct. n medicin / Diaconu Nadejda ; Inst. Medico-Sanitar Public Inst. de Cardiologie.
Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2011. 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (26 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
[2011-91 Teze].
616.12-008.313.2+616.831-005.1-02(043.2)

1480. Dobrojan, Sergiu


Modificrile morfofiziologice i biochimice ale algei Spirulina Platensis (nordst.) Geitl.
cultivate pe ape reziduale i utilizarea ei : 03.00.05 botanic : Autoref. tz. de doct. n biologie / Dobrojan Sergiu : Acad. de tiine a Moldovei, Grdina Botanic (Inst.). Ch. : S. n.,
2011. 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25. F. f. de tit. 65 ex.
[2011-96 Teze].
58.08+639.64(043.2)

1481. Duhlicher, Olga


Valene formative ale educaiei interculturale n pregtirea profesional iniial : Spec.
13.00.01 Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. n pedagogie / Duhlicher Olga ; Univ. de
Stat din Moldova. Ch. : CEP USM, 2011. 30, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (36 tit.). F. f. de tit. 40 ex.
[2011-97 Teze].
37.015(043.2)

56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1482. Grozav, Adrian


Particularitile teritoriale ale tranziiei demografice n Republica Moldova : Spec.
11.00.02: Geografie economic, social i politic : Autoref. al tz. de doct. n geografie / Grozav Adrian ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr.
al ASEM). 27, [1] p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (55 tit.). 50 ex.
[2011-102 Teze].
314(478)(043.2)

1483. Harea, Evghenii


Deformarea structurilor planare de tip TCO/SI sub aciunea sarcinii concentrate :
01.04.10 Fizica i ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct. n tiine fizicomatematice / Harea Evghenii ; Acad. de tiine a Moldovei. Inst. de Fizic Aplicat Ch. : S.
n., 2011 (CEP USM). 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (23 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
[2011-110 Teze].
538.9:538.951(043.2)

1484. Marcenco, Alexandra


Structura glicozidelor steroidice i fenolice din plantele Veronica Chamaedrys L. i activitatea lor biologic : 02.00.10 Chimia bioorganic, chimia compuilor naturali i fiziologic
activi : Autoref. tz. de doct. n chimie / Marcenco Alexandra ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst.
de Chimie. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (31 tit.). F. f. de tit. 100 ex.
[2011-104 Teze].
581.19:547.918(043.2)

1485. Nohailc, Silvia


Eficiena difuzrii inovaiilor prin intermediul pieei serviciilor financiare : 08.00.10 Finane; moned; credit : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Nohailc Silvia ; Univ. de Stat din
Moldova. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Prepress"). 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (16 tit.). 50 ex.
[2011-92 Teze].
336.7(043.2)

1486. Odainic, Olesea


Neuropatia periferic n scleroza multipl: studiu clinic electrofiziologic : 14.00.13
neurologie : Autoref. tz. de doct. n medicin / Odainic Olesea ; Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 30 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (37 tit.). F. f. de tit. 70 ex.
[2011-99 Teze].
616.832+616.833-004.2(043.2)

1487. Pdure, Andrei


Analiza medico-legal a deficientelor admise in asistena medical de profil chirurgical
: 14.00.24 medicin legal : Autoref. tz. de doct. in medicin / Pdure Andrei ; Univ. de Stat
de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2011 (CEP
"Medicina"). 45 [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-38 (18 tit.). F. f. de tit. 80 ex.
57

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

[2011-105 Teze].
340.6:617(043.2)

1488. Plop, Larisa


Particularitile biologice i comportamentul speciei Triturus Vulgaris L. (Amphuibia,
Caudata) n Codrii centrali : 03.00.08 Zoologie : Autoref. al tz. de doct. n biologie / Plop
Larisa ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Zoologie. Ch. : "Print-Caro" SRL, 2011. 26,
[1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (37 tit.). F. f. de tit. 100 ex.
[2011-103 Teze].
597.9:591.1/.591.5(043.2)

1489. Rotaru, Ludmila


Particularitile controlului genetic al rezistenei tomatelor la fuzarioza radicular :
03.00.15 genetic : Autoref. tz. de doct. n biologie / Rotaru Ludmila ; Acad. de tiine a
Moldovei, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "PrimexCom" SRL). 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (51 tit.). F. f. de tit. 100 ex.
[2011-100 Teze].
635.64+632.938.1:575(043.2)

1490. Saco, Elena


Controlul genetic al rezistenei grului de toamn la patogenii care produc boli de rdcin : 03.00.15 genetic : Autoref. tz. de doct. n biologie / Saco Elena ; Acad. de tiine
a Moldovei, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor. Ch. : S. n., 2011. 35 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 26-31 (68 tit.). F. f. de tit. 60 ex.
[2011-101 Teze].
633.11+632.938:575(043.2)

1491. Spalatu, Veaceslav


Analiza juridico-penal i criminologic a infraciunii de practicare ilegal a activitii de
ntreprinztor : Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept penal, criminologie) : Autoref. tz. de doct.
n drept / Spalatu Veaceslav ; Acad. "tefan cel Mare". Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "PrimexCom" SRL). 35 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31 (18 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
[2011-95 Teze].
343.37(043.2)

1492. Spnu, Igor


Studierea i evaluarea activitii antivirale, imunomodulatoare i interferonogene a
pacovirinei : 03.00.07 Microbiologie : Autoref. tz. de doct. n medicin / Spnu Igor ; Acad.
de tiine a Moldovei, Inst. de Microbiologie i Biotehnologie. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Elena V.I." SRL). 31, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-27. F. f. de tit. 100 ex.
[2011-93 Teze].
616.36-002+612.017+615.37(043.2)

1493.

argarovschi, Viorica

58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Sinteza i proprietile derivailor noi AI 1H-imidazolului : 02.00.03 Chimie organic :


Autoref. tz. de doct. n chimie / argarovschi Viorica ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de
Chimie. Ch. : S. n., 2011 (CEP USM). 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
[2011-107 Teze].
547.781/.783(043.2)

1494. Ticu, Elena Roxana


Formarea competenelor antreprenoriale la elevii claselor liceale : Spec. 13.00.01
Pedagogia gen. : Autoref. tz. de doct. n pedagogie / Ticu Elena Roxana ; Univ. de Stat din
Moldova. Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2011. 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (28 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
[2011-94 Teze].
37.013(043.2)

1495. Ungureanu, Veaceslav


Interesele geopolitice ale marilor puteri i impactul lor asupra securitii naionale a
Republicii Moldova : 23.00.01 Teoria, metodologia i istoria politologiei; Instituii i procese
politice : Autoref. tz. de doct. n politologie / Ungureanu Veaceslav ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. Integrare European i tiine Politice. Ch. : S. n., 2011 (Centrul Ed.-Poligr. al
USM). 33, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30 (31 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
[2011-108 Teze].
323:351.746(478)(043.2)

59

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

Index de nume la "Cronica crii" Nr 8-2011


Botnarciuc, Ludmila 1370
Bour, Alin 1364
Braghi, Maria 1320, 1325, 1398
Braicov, Andrei 1326-27
Brusalinschi, Elena 1392
Bucan, Lora 1415
Buga, Ion 1472
Bujor, Ala 1443
Bujor, Liuba-Drgostia 1415
Burac, Andrei 1415
Burlacu, Alexandru 1285
Buruian, Maria 1295, 1403
Busuioc, Aureliu 1415
Butnaru, Leo 1415
Buzu, Tudor 1427

A
Ababii-Lupu, L. 1397
Achiri, Ion 1326-27
Adalean, S. R. 1319
Albu, Ion 1344-46
Andronic, Gabriel 1410
Anton, Ion 1415
Anton, Pavel 1410
Antonenkov, E. A. 1319
Armau, Liliana 1415
Artiuh, A. I. 1319
Atanasov, Iulia 1394

Bacinschi, Mihai 1284, 1415, 1434


Bacinschi, Nicolae 1367
Bacinschi, Radim 1434
Bahnarel, Ion 1270
Balan, Iurie 1412
Balan, Oleg 1271
Balmu, Nicolae 1346
Baltag, Stela 1325
Baltag, Valeriu 1326-27
Barbarov, Gheorghe 1415
Bargan, Ecaterina 1415, 1447
Batovoi-Savatie, tefan 1415
Batr, D. 1355
Bazeliuc, Iurie 1364
Blici, Gheorghe 1415
Brldeanu, Lucreia 1415
Blan, Ctlina 1415
Blteanu, Lorina 1415
Bluu, Dumitru 1415
Bejan, Ion 1283, 1401
Beldiman, Adrian 1421
Belicov, Serafim 1415
Beli, Adrian 1363
Benea, Marcela 1415
Berezovschi, Tatiana 1384
Beleag, Vladimir 1413
Be, Ludmila 1476
Bezede, Rima 1293
Bieu, Maria 1385
Brldeanu, Ala 1280
Blndu, Radion 1326-27
Bobeic, Constantin 1414
Boian, Elena 1242
Bojescu-Staric, Doina 1415
Bordeianu, Leo 1415
Bor, Alexandru 1383-84
Borzin, Aurelia 1415
Botezatu, Petru 1415

Calamanciuc, Gheorghe 1415


Calchei, M. 1392
Callo, Tatiana 1292
Capcelea, Valeriu 1264
Carp, Lilia 1287-88, 1381
Carp, Simion 1273
Carp, Terenie 1273
Castrave, Tudor 1469
Cataranciuc, Sergiu 1333
Catereniuc, I. 1355-56
Catereniuc, Ilia 1354
Cauia, Alexandr 1477
Cazacu, Petru 1432
Cazacu, Tamara 1283, 1401
Crchelan, Dorin 1415-16
Crchelan, Iuliu 1415, 1427
Crlig, Ion 1336-39
Crlig, Sergiu 1336-43
Cpn, Gheorghe 1242
Crare, Petru 1415
Cruu, Ghenadie 1371
Cerevcov, Maxim 1314-15
Certan, Galina 1354
Chiper, Grigore 1415
Chiriac, Teo 1415
Chiria, Ghenadie 1272-73
Chicati, Margareta 1433
Christi, Aura 1415
Cibotaru, Arhip 1415
Cimpoie, Liliana 1478
Cimpoie, Valentina 1296-99, 1328-31, 1399
Cincilei, Cornelia 1274-77
Ciobanu, Anatol 1402, 1411
Ciobanu, Constantin Gh. 1473
Ciobanu, Gh. 1365
Ciobanu, Gheorghe 1360

60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Ciobanu, Mircea V. 1415
Ciobanu, Mitrofan 1332-33
Ciobanu, Oleg 1336-39
Ciobanu, Zinaida 1394-96
Ciocanu, Anatol 1415, 1417
Ciocanu, Gheorghe 1332, 1415
Cioclea, Eugen 1415, 1418
Ciocoi, Gheorghe 43
Ciornei, Vsevolod 1415
Cire, Maria 1408
Ciubotaru, Mihail Ion 1415
Crlig, Ion 25
Coad, Simion 1420, 1442, 1444-46, 1459-60
Codreanca, Lidia 1415
Codru, Anatol 1415
Cojocaru, S. 1372-73
Cojocaru, Victoria 1278
Cojocaru, Viorel 1250
Colesnic, Iurie 1415
Colpajiu, Mircea 1343
Colun, Gheorghe 1431
Comerzan, Tatiana 1344-45
Condrat, Ruslan 1272-73
Condrea, Igor 1447
Conea, Dorian 1466
Constantin, Dumitru 1415
Cornienko, Alexandr 1468
Cornienko, Grigorii 1468
Coroban, Vitalie 1382
Coroi, Eugen 1383-84
Corsac, Valeria 1448
Coseru, Ina 1324
Costiar, Valentina 1415
Cotelea, Silvia 1295, 1403
Cozearschi, Margareta 1394-96
Cozma, Dumitru 1326-27
Crivceanschi, Lev D. 1366
Croitoru, Diana 1468
Crudu, Dumitru 1415, 1447
Cubreacov, Natalia 1403
Cucu, Mihai 1362
Cunichi-urcan, N. 1397
Curcudel, Angela 1254
Curea, Natalia 1351-52
Curtescu, Margareta 1415
Cuzneov, Alexandru 1269
Cuzuioc, Ion 1415

Dinescu, Viorel 1417


Diordiev, Ion 1415
Diordiev, Radu 1321
Diordiev, Violeta 1321
Diuvenji, Petru 1272
Diviza, Ion 1415
Dobrojan, Sergiu 1480
Doga, Alexandru 1415, 1449
Dominis, Jele 1380
Dormenco, Tatiana 1259
Dorojin, Iuri 1300-11
Dragomir, Constantin 1319
Duhlicher, Olga 1481
Duciac, Viorel 1344-45

E
Eni, Ana 1369
Eremie, Victoria 1403
Erhan, Antonina 1327
Ermicioi, Aurelia 1295
Esinencu, Nicolae 1415
Eanu, Adriana 1268
Eco, Constantin 1357, 1360

F
Fabian, Nicolae 1419
Filat, Vlad 1253
Filip, Iulian 1312
Filipovici, Eleonora 1285
Filitti, Georgeta 1252
Friptu, Rodica 1370
Fricu, Alexandru-Horaiu 1415
Fruntau, Iulian 1415
Furdui, Galina 1415, 1448
Furtun, Eugenia 1396

G
Galaicu, Vasile 1415
Galaicu-Pun, Emilian 1415
Gamar, Andrei 1415
Gartea, Nina 1292
Gatea, Ruslan 1248
Gavriliuc, Larisa 1335
Gavriliuc, Liudmila 1375
Gavrina, S. E. 1312, 1319
Ghencea, Cristina 1438
Gherman, Marin 1415
Ghera, Maia 1420
Gheoi, Petru 1450-56
Ghicavi, Victor 1360, 1367
Ghimpu, Simion 1415, 1421
Globa, L. 1356
Gociu, Simion 1415
Godorozea, Maria 1473

D
Dabija, Ana 1259
Dabija, Nicolae 1468
David, A. 1397
Dencicov-Cristea, Lidia 1349-52
Denisova, Daria 1300-11
Diaconu, Nadejda 1479

61

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011


Goncear, Veaceslav 1360
Gonciaruc, Svetlana 1247
Gona, Pua 1422
Gora-Postic, Viorica 1293
Goropceanu, Aurelia 1458
Goropceanu, Violeta 1458
Goteanschi, Silvia 1415
Grabovschi, Veaceslav 1251
Grama, Steliana 1415
Grama-Tomi, Angela 1285, 1404-05
Granaci, Lidia 1292
Gribincea, Al. 1262
Grosu, Valeria 1415
Grozav, Adrian 1482
Gudumac, Iuri 1415
Gutium, Galina 1406-07
Guu, Vasile 1423
Guu, Vladimir 1283, 1401

Lisnic, Larisa 1383-84


Lsii, Leonid 1368
Loteanu, Emil 1415
Loup, Corneille 1424
Lozan, Oleg 1365
Lungu, Irina 1295
Lungu, Marcel 1269
Lupacu, T. 1355-56
Lupacu, Teodor 1354
Lupu, Ilie 1290
Lupu, Sorana 1380
Lutic, Mircea 1415

M
Macaev, Fliur 1348
Maggiolo, Lidia 1426
Marcenco, Alexandra 1484
Marcu, Aurelia 1406-08
Mardare, Marcela 1415, 1450-56
Marin, Mariana 1318
Marina, Vasile1271
Marinciuc, Mihai 1344-45
Matcovschi, Dumitru 1415
Matei, Tamara 1392
Maximilian, S. 1262
Mndru, Nina 1295
Mrculescu, Ion 1434
Mtca, Nicolae 1415
Mecereakova, Nina 1463-65
Midoni, Tatiana 1259
Mihalache, Iurie 1269
Militaru, Vasile 1410
Miron, Iurie 1316-17
Mndru, Nina 1318
Mtcu, Anatol 1386
Mocan, Eufrosinia 1287-88, 1381
Moldovanu, Dumitru 1258
Morari, Marina 1383-84
Moraru, Anatol 1285
Moraru, Ion 1425
Moanu, Alexandru 1253
Movila-Ghimpu, Valentina 1286, 1387-90
Munteanu, Dorina 1246
Mustea, Sergiu 1243

H
Hadrc, Ion 1415
Hanganu, Ioan 1462
Harea, Evghenii 1483
Harea, Maria 1313
Holban, T. 1372-73
Homenco, Anatol 1345
Hostiuc, tefan 1415

I
Iasinschi, Iulia 1290
Iepure, Diana 1415
Iordache, Romania 1265
Iordchescu, Iulia 1284
Iorga, Nicolae 1252
Iunko, Alexandra 1415
Iuracu, Mihai 1280

J
Jalb-Ciudin, Liliana 1402
Jioar, Mariana 1281-82
Jitariuc, Svetlana 1383-84

K
Karnaeva, Liubovi 6
Kuteavina, N. L.1312, 1319

N
Nacu, Ion 1344-45
Nani, Mihail 1376-77
Neagu, Manole 1323, 1415
Nechit, Irina 1415
Nedelescu, Vasile 1415
Negri, Alexandru 1415
Negru, A. 1353
Negru, Andrei 1353
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1285, 1404-05

L
Leahu, Nicolae 1415
Leca, Vitalie 1252
Legcobit, A. 1392
Lescu, Mihai 1415
Liacenco, Ecaterina 1449
Lipcanu, Ludmila 1245

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Nicu, Ghenadie 1415
Niculcea, Tatiana 1400
Nohailc, Silvia 1485
Nosov, Vladimir 1463-65
Novac, Evghenia 1409

Prosvetova, A. M. 1312
Puic, Sergiu 1382, 1457
Pucau, Ion Luca 1431

Raischi, Victor 1334


Rapcea, Ana 1432
Raznovan, Dorin 1272
Rducan, Margarita 1313
Rilean, Estela 1443
Rileanu, Nicolae 1415, 1417-18, 1466
Rileanu, Vitalie 1466
Rzlog, Ion 1433
Rjkova, Svetlana 1463-65
Romanciuc, Ruxanda 1323, 1410, 1426, 1437,
1462
Romanciuc, Vasile 1415, 1434
Roca, Haralampie 1349-52
Roca, Ruslan 1467
Rocovan, Veronica 1283, 1401
Rotaru, Ludmila 1489
Rudeaghina, Olesea 1415
Rusu, Efrosinia 1281-82, 1469
Rusu, Spiridon 1344-45

Obreja, Efim 1267


Odainic, Olesea 1486
Odoleanu, Natalia 1281-82
Oleinic, Irina 1403
Olevschi, Olga 1274-77
Oliinc, Iaroslav 1421, 1435
Olinic, Iaroslav 1469
Onofreiciuc, E. 1392
Oprunenco, Alex 1260-61

P
Pablo, Hose 1415
Paladi, Valentina 1375
Palamari, Lilia 1287-88, 1381
Palii-Pduraru, Lucia 1426
Pantea, Valeriu 1270
Papuc, Veronica 1406-08
Para, Lilia 1420
Para, Teodor 1347
Partole, Claudia 1427
Patra, Mihai (1244)
Patracu, Dumitru 1248
Pavlov, Iuri 1415
Pdure, Andrei 1487
Perciun, Ion 1467
Perjan, Andrei 1332
Pnzaru, Iurie 1270
Plcint, Gh. 1372-73
Plmdeal, Simion 1428
Plmdeal, Tudor Irinarh 1429
Plop, Larisa 1488
Poburnaia, Emilia 1354
Pogonea, Ina 1367
Popa, Ana 1260-61
Popa, Nicolae 1415
Popa, Petre 1415
Popa, Valentina 1468
Popescu, Grigore 1370
Popovici, Teodor 1430
Popovici-Paraschiv, Radmila 1415
Postic, Iulia 1243
Postolache, Ghenadie 1415
Potrniche, Mihai 1472
Prepeli, Aurelia 1242
Priscaru, Ion 1254
Priscaru, Lilia 1287-88
Prodan, Silvia 1395
Prohnichi, Valeriu 1260-61

S
Safta, Vladimir 1361
Sainciuc, Lica 1425
Saltkov, M. M. 1312
Samburic, Elena 1287-88
Sandulachi, Pantelei 1253
Saraba, Eugenia 1320
Saraba, Nicoleta 1320
Saco, Elena 1490
Savin, Tatiana 1283, 1401
Savostin, Nikolai 1415
Schico, Boris 1415, 1435
Schico-Capan, Nina 1458
Scremin, Dott Oreste 1426
Scurtu, Ioan 1472
Secrieru, Ion 1247, 1249, 1358-59
Shengelia, Teimuraz 1262
Simonov, Gh. 1353
Siniki, Vladimir 1414
Sklear, Svetlana 1409
Slutu-Grama, Claudia 1415
Sochirc, Vitalie 1281-82, 1469
Sokolova, Natalia 1409
Soltan, Petru (1333)
Spalatu, Veaceslav 1491
Sptaru, Nicolae 1415
Spinei, Ianina 1267, 1375
Spinei, Vasile 1415
Spnu, Igor 1492
Spnu, Nicolae 1281-82, 1469

63

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011


Stafi, Ion 1474
State, Daniela 1289, 1316-17
State, Livia 1285, 1404-05
Stati, Elena 1400
Stechii, Maria 1271
Stelea, Vitalie 1469
Stoian, Otilia 1392
Stoianov, Olga 1386
Stratan, Pavel 1346
Strmbeanu, Andrei 1415
Suceveanu, Arcadie 1415

urcanu, Gheorghe 1343


urcanu, Iano 1415

U
Ungureanu, Ion 1391
Ungureanu, Larisa 1281-82
Ungureanu, Veaceslav 1495
Ursache, Silvia 1314-15, 1321
Ursu, Ludmila 1290
Ursu, Mihai (1473)

Vacarciuc, Mariana 1383-84


Vakulovski, Alexandru 1415
Vakulovski, Mihail 1415
Vangheli, Virginia 1325
Vasilcu, Traian Vezi Traianus
Vasilescu, Virgil 1471
Vasiliu, Vadim 1415
Vieru, Ion 1415
Vieru, Grigore 1415
Vinevschi, Alexandru 1467
Vizir, Elena 1300-11
Vntu-Palamari, Lilia 1448
Vrlan, Svetlana 1335
Vlas, Daria 1415
Vod, Gheorghe 1415
Volcovscaia, Maria 1409
Volnichii, Igor 1253
Vrabie, Gheorghe 1470
Vrabie, Vadim 1387

abanov, Galina 1353


alaru, Ion 1270
andru, Serghei 1363
araban, Elizaveta 1349-50
arcov, Petru 1250
argarovschi, Viorica 1493
cerbac, Taisia 1245
chendrea, Alexandru 1436
emeachin, Daniela 1403
erban, Claudia 1345-46
eremet, Luca 1437
leahtichi, Maria 1415
oimaru, Vasile 1428
ova, Petru 1467
puntenco, Olga 1326-27
tefan cel Mare (1439)
tefne, Mihail 1354
temberg, Mark 1374
tirbu, Titus 1415

Wawryzncyak, Marchin 1380

Tarlapan, Efim 1415


Treanu, Vasile 1415
Teleuc, Victor 1415
Ticu, Elena-Roxana 1278, 1494
Tighinean, Natalia 1432
Timotin, Ion 1422
Timua, Aliona 1296-99, 1328-31, 1399
Titov, Galina 1354
Todos, Petru 1438
Todos, Nicolaie 1438
Tolocenco, Petru 1402
Toporkova, I. G. 1312, 1319
Traianus 1415
Trifan, Clina 1415

Z
Zanet, Tudor 1415
Zegrea, Tudor 1415
Zaporojanu, Ada 1450-56
Zbrciog, Vlad 1415, 1439

, 1461
, 1440

, 1475
, 1463-64

iriulnicova, Natalia 1375


opa, Efimia 1415
urcan, Victoria 1251
urcanu, Andrei 1415

, (1415)

64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 1288, 1381
, 1279
, 1279
, 1440
, 1379

, 1463
, 1463
, 1381

, 1322
, . . 1409
, 1440
, 1441

, 1461

, 1469

, 1465
, 1381
, 1256
, 1475
, 1381

, 1469

, 1279
, Vezi ,

, 1475
, . . 1241
, 1379
, 1464
, 1379
, 1378

, 1255

, 1255
, 1346
, 1381
, 1346
, . . 1409

, 1288, 1381
, 1469

, 1378

, 1322

, 1465

, 1282, 1469
, 1279

, 1378

65

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 8-2011


Abecedar 1295
Activiti pentru dezvoltarea copiilor de 3-6 ani
1276
Activiti pentru dezvoltarea copiilor de la
natere la 3 ani 1274
Agenia "EX LEGE" 1263
Analiza rapoartelor financiare 1375
Anestezia n funcie de pacient, tipurile de
chirurgie i modalitile de organizare 1363
Aparatul de susinere i micare 1354
Biologie 1349-52
Caiet pentru lucrri de laborator la fizic 133642
Capra cu trei iezi 1444
Cartea familiei 1250
Cartea poeziei 2011 1415
Csua iepuraului 1442
Chiinu Art, Cercetare n Sfera Public
1380
Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994
1266
Creterea personal i orientarea spre o
carier de succes 1259
Cultural heritage fot new urbanity in Moldova
1243
Dezvoltm gndirea 1312
Dialoguri chiinuiene 1291
Dreptul afacerilor 1269
Elogiu limbii romne 1411
English as a Second Foreign Language 1392
Evaluare Naional la Limba romn 1400
Fizic. Astronomie 1344
Flora Basarabiei 1353
Geografia continentelor i oceanelor 1281
Ghiduel n ara vieuitoarelor. Curioziti din
lumea animalelor 1443
Gogoaa 1459
Infecia cu HIV 1372-73
International Conference "Mathematics &
Information Technologies: Research and
Education" (MITRE-2011) 1332
Invit Maria Bieu 1385
nvm s scriem alfabetul 1314
nvm s scriem cifre 1315
Joseph. English lessons 1393
Le Franais 1394-95
Leadership educaional: o provocare pentru
dezvoltarea profesional a cadrelor didactice 1293

Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" [din Chiinu]


1294
Limba romn 1403
Limba i literatura romn 1285
Limba i literatura romn 1404-08
Lucrri practice la anatomie omului 1355-56
Manuel de franais pour les tudiant en
stomatologue 1397
MEGA 1260-61
Mihai Patra 1244
Optimizarea tratamentului complex al unor
imunodeficiene 1367
Parlamentul Republicii Moldova 1257
Patrimoniul cultural pentru un nou urbanism n
Republica Moldova 1243
Pregtire precolarului 1319
Probleme economice ale dezvoltrii europene
1262
Profesor universitar Constantin Eco. Managementul tiin i art indispensabil activitii prospere a instituiilor medicale
1357
Profesor universitar Leonid Lsi. Dinamica
modificrilor endocrino-metabolice timpurii
n reacia general a organismului la trauma mecanic grav 1368
Proverbele mele 1323
Ptru Soltan la 80 de ani 1333
Pungua cu doi bani 1445
Republica Moldova 1468
Ridichea uria 1460
Rugciuni i cntece 1251
Sntatea public n Republica Moldova 1245
Serviciul Farmacologie clinic n instituia de
sntate public (curativ) 1360
Sisteme de operare: MS/DOS, UNIX 1242
Supravegherea de stat a sntii publice n
Republica Moldova 1270
Teoria i practica administrrii publice 1271
Tradiii militare 1273
Tragerea cu arma din dotare 1272
Ursul pclit de vulpe 1446
1463
1282, 1469
1251
1279
1275

66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova1277
& 1378

1379
. 1345

Index subiecte
Abecedare 1295-96, 1321
Agenia pentru Susinerea nvmntului Juridic
i a Organelor de Drept "EX LEGE" Republica Moldova 1263
Anatomia omului Aparatul locomotor 1354
Anatomia omului 1355-56
Anestezie chirurgical 1363
Antreprenoriat 1259
Aparatul locomotor 1354-55
Art Chiinu Cercetri (rom., engl.) 1380
Art militar Istorie 1273
Astronomie Manuale (rus) 1345
Astronomie Manuale 1344
Basarabia Istorie (rus) 1475
Basarabia Istorie 1472, 1474
Biologie Teste 1349-52
Cntece populare romneti 1386
Chimie organic 1348
Constituia Republicii Moldova 1266
Contabilitate Rapoarte financiare 1375
Contabilitate Teste 1377
Contabilitate 1376
Credin ortodox 1250
Curtea de Conturi Republica Moldova Hotrri 1267
Depresii refractare 1371
Dermatologie 1370
Dirigenie 1292
Doctrine economice 1258
Drept penal Partea Special 1268
Dreptul afacerilor 1269
Drepturile omului Persoane cu HIV/SIDA 1265
Economia Republicii Moldova (engl.) 1260
Economia Republicii Moldova 1261
Educaie antreprenorial 1278
Educaie muzical Manuale (rus) 1384
Educaie muzical Manuale 1383
Educaie muzical Metodica predrii 1286
Educaie muzical 1387-90
Educaie plastic Manuale (rus) 1381
Educaie plastic Metodica predrii (rus) 1288
Educaie plastic Metodica predrii 1287
Educaie precolar Mediul nconjurtor 129799
Educaie timpurie (rus) 1275, 1276-77
Educaie timpurie 1274
Eco, Constantin, 1941-, medic n domeniul
sntii publica 1357

Farmacie social 1361


Festivalul internaional al vedetelor de oper i
balet, 2011 Chiinu (rom., engl., rus)
1385
Filozofie juridic 1264
Fizic Lucrri de laborator 1336-42
Fizic Manuale (rus) 1345-46
Fizic Manuale 1343-44
Fiziopatologie 1368
Flora Basarabiei 1353
Geografia continentelor i oceanelor Manuale
(rus) 1469
Geografia continentelor i oceanelor Metodica
predrii (rus) 1282
Geografia continentelor i oceanelor Metodica
predrii 1281
Grafic 1382
Gura Humorului Orae Judeul Suceava
Romnia Monografii 1467
Hemoragie Hemostaz 1364
Infecia HIV/SIDA Diagnostic Tratament 1372
Infecia HIV/SIDA 1373
Instruirea postuniversitar a medicilor-ginecologi
1374
Istorie Metodica predrii 1280
Istorie Republica Moldova 1472
nvmnt precolar Dezvoltarea gndirii 1312
nvmnt precolar Dezvoltarea vorbirii 130003
nvmnt precolar 1314-15, 1319
nvmnt preuniversitar 1291
nvmnt primar (rus)1322
nvmnt primar 1320
Leadership educaional 1293
Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Istorie (rom.,
rus) 1294
Limba englez Manuale (engl.) 1392
Limba englez (engl.) 1393
Limba englez pentru copii (engl.) 1246
Limba francez Stomatologie (fr.) 1397
Limba francez (fr.) 1394-96
Limba romn Antologie 1411
Limba romn Manuale 1401, 1403
Limba romn Metodica predrii 1284-85
Limba romn Sintax 1402
Limba romn Teste 1398-1400, 1406-08
Limba romn 1404

67

Cronica crii Nr 8-2011 Book annals Nr 8-2011


Limba romn pentru alolingvi Metodica predrii 1283
Limba rus Manuale (rus) 1409
Limba rus Sintax 1402
Literatur pentru copii Poveti 1442
Literatur pentru copii 1443
Literatur romn Metodica predrii 1285
Literatur romn Teste 1406-08
Literatur romn Versuri melodice 1410
Literatur romn 1404
Literatur romn din Republica Moldova
Aforisme 1430
Literatur romn din Republica Moldova
Antologie 1415
Literatur romn din Republica Moldova
Comedie 1416
Literatur romn din Republica Moldova
Critic i interpretare 1466
Literatur romn din Republica Moldova
Epigrame Versuri umoristice 1433
Literatur romn din Republica Moldova
Epistole 1419, 1436-37
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie (it.) 1426, 1428-29
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 1417-18, 1420, 1423-24, 1431-32,
1434-35
Literatur romn din Republica Moldova
Povestiri 1438
Literatur romn din Republica Moldova
Povestiri istorice 1425, 1439
Literatur romn din Republica Moldova
Reportaje 1422
Literatur romn din Republica Moldova
Romane 1413, 1427
Literatur romn din Republica Moldova
Versuri melodice 1421
Literatur romn din Republica Moldova 1412,
1414
Literatur romn din Republica Moldova pentru
copii Basme 1448
Literatur romn din Republica Moldova pentru
copii Poezie 1447, 1449-56, 1458
Literatur romn din Republica Moldova pentru
copii Povestiri 1457
Literatur romn pentru copii Poveti 1444-46
Literatur rus din Republica Moldova Poezie
(rus) 1441
Literatur rus din Republica Moldova Romane
(rus) 1440
Literatur rus din Republica Moldova pentru
copii Poveti (rus) 1461
Literatur rus pentru copii Poveti 1460
Literatur universal Critic i interpretare 1462
Literatur universal Manuale (rus) 1463-65
Lsi, Leonid, 1941-, medic-fiziopatolog 1368

Lucrri de finisare n construcie (rus) 1379


Matematica pentru precolari 1304-07
Matematic aplicativ 1328
Matematic Caiet de scriere 1329
Matematic Manuale (rus) 1327
Matematic Manuale 1326, 1334
Matematic Metodica predrii 1290
Matematic Teste 1330-31
Materiale de construcie Republica Moldova
ndrumare (rom., rus) 1378
"Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRA-2011) International Conference (rom., engl.) 1332
Mentalitate 1248
Modele de scriere pentru precolari 1308-11
Moldoveni Etnologie (rus) 1255
Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural
1473
Organe senzoriale 1356
Organizarea nvmntului Dirigenie 1292
Parlamentul Republicii Moldova Istorie 1257
Parodontologie 1369
Patra, Mihai, 1951-, economist Biobibliografie 1244
Patrimoniul cultural (rom., engl.) 1243
Pedagogie (rus)1279
Prescurtri de cuvinte Dicionare 1241
"Probleme economice ale dezvoltrii europene"
Conferina tiinific internaional (rom., fr.,
rus) 1262
Protecia rurilor Republica Moldova Romnia Ucraina (engl.) 1324
Protecia i securitatea obiectivelor 1358-59
Proverbe 1323
Psihologie aplicat 1249
Psihologie general 1247
Rapoarte financiare 1375
Republica Moldova Albume (rom., engl., rus)
1468
Republica Moldova Independen Suveranitate (rom., engl., rus) 1253
Republica Moldova Politic intern Guvernare Istorie (rus) 1255
Republica Moldova Politic intern 1254
Romnia Istorie, 1907-1917 1252
Romnia Politic intern, 1907-1917 1252
Romane 1410
Rugciuni (rom., it., rus) 1251
Sntate public Republica Moldova Indici
bibliografici 1245
Sntate public Republica Moldova Supravegherea de stat 1270
Sntate public Republica Moldova 1365
Sntate public 1357
Securitatea la trafic 1316-17
Semiotica 1471

68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Serviciul de urgena 1365
Simbolica Republicii Moldova 1470
Sistem cardiovascular 1356
Sistem limfatic 1356
Sistem nervos periferic 1356
Sisteme de operare MS/DOS UNIX 1242
Soltan, Petru, 1931- , matematician 1333
tiine naturii Metodica predrii 1289
tiinele naturii 1325

Tainele comunicrii Manuale 1318


Tehnica tragerii din arme 1272
"Teoria i practica administrrii publice" Conferin internaional (rom., engl., fr.) 1271
Ungureanu, Ion, 1935-, actor de teatru, om
politic 1391
Urgene medicale 1366
Ursu, Mihai, muzeograf, 1951- 1473
Venerologie1370

Index editorilor
AAP 1271
Adriga-Vis SRL 1438
Alina Scorohodova I 1241
Arc 1258, 1264, 1281-82, 1284, 1287-88, 1322, 1381,
1415, 1434, 1469
Biblion SRL 1255
Bons Offices SRL 1260-61, 1273, 1296-99, 1329,
1382, 1399, 1420, 1448, 1457
Cartea Moldovei 1391
Cartier 1265, 1285, 1404-05
Cpn-Print SRL 1259
Centre Ed. Polygraphique "Medicina" de l'UEMPh
1397
Centrul Ed. al UASM 1479, 1494
Centrul Educaional "Pro-Didactica" 1293
Centrul Na. de Sntate Public 1270
CEP "Medicin" 1245, 1357, 1360, 1362, 1364, 136768
CEP USM 1242, 1244, 1268-69, 1279, 1332, 1376-77,
1402, 1481
Continental Grup SRL 1436
Cu Drag SRL 1250
Cunir & Co SRL 1461
Design Optim SRL 1253
Edit-Prest SRL 1471
Epigraf SRL 1274-77, 1286, 1289, 1292, 1387-90,
1443
F.E.-P. "Tipogr. Central" 1392
Flux 1425
Fundaia "Draghitea" 1458
Fundaia "Vasiliada" 1250
Gazeta PP SRL 1335
Grafema Libris SRL 1477
Gunivas 1447
Imprint Star SRL 1363, 1372-73
Inst. de Chimie 1348
Interprint SRL 1320, 1325, 1398

Inversia-Dub I 1256
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 1412
Litera AVN SRL 1386, 1411, 1431, 1468,
1472
Lumina 1283, 1313, 1328, 1330-31, 1401,
1419, 1421, 1432, 1435, 1463-65
Lyceum 1316-18, 1334, 1400
Magna-Princeps SRL 1294, 1413, 1417-18,
1466
Mesagerul 1252
Polidanus SRL 1370
Pontos 1243, 1278, 1323, 1410, 1426-27,
1437, 1440-41, 1450-56, 1462, 1475
Prag-3 SRL 1266
Primex Com SRL 1429
Print-Caro SRL 1272, 1488
ProEdit SRL 1336-43
Promarcos 1473
Prometeu 1414, 1416, 1428
Prut Internaional 1290, 1295, 1326-27
Silvius Libris ("Sica & V" SRL) 1314-15,
1321, 1439
tiina .E.-P. 1295, 1344-46, 1379, 138384, 1403, 1409
Tehnica-Info SRL 1449
Tipogr. Reclama SA 1371, 1374
Tipogr. Rezina SA 1467
Tipogr.-Sirius SRL 1355-56
Transparency Intern.-Moldova 1267
ULIM 1262
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie
"Nicolae Testemianu" 1354
Universul S 1254, 1353, 1430
UST 1347
UTM 1247, 1358-59
Victoria Gomon SRL 1378

Index ISBN eronate


ISBN 9975-61-255-5 1322
ISBN 978-9975-51-195-7 1441

69

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

AUGUST

2011
NR 8
(3043-3548)

AUGUST

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
3043. Bersuker, Isaac. tiina i educaia n SUA i Republica Moldova. Analiz
comparativ bazat pe experiena personal / Isaac Bersuker // Akademos. 2011. Nr 2.
P. 23-27 : fot. Rez. n lb. engl.
3044. Jarcuchi, Ion. File din istoricul Academiei de tiine : (65 de ani de la formarea primelor inst. acad. din Rep. Moldova) / Ion Jarcuchi // Akademos. 2011. Nr 2. P.
14-22. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 13 tit.
3045. , . . / // Akademos.
2011. Nr 2. P. 28-35 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
3046. , . - / // Aspecte economicofinanciare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i
integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011.
P. 149-155. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3050, 3155, 3179, 3318, 3403)
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3047. Breahn, Irina. Organizarea hipertextual a blog-ului : caracteristici i consecine / Irina Breahn // La linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque
Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 278-285. Rez.
n lb. fr. Bibliogr. : 14 tit.
3048. Grecico, Andrei. Google peste tot = All-pervasive Google =
Google : [liderul tehnologiilor web] / Andrei Grecico // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 3032 : fig. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus. (Techno-NEW).
(Vezi de asemenea Nr 3051, 3105, 3156, 3177, 3328)
70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

008 Civilizaie. Cultur. Progres


(Vezi Nr 3061, 3511)

02 BIBLIOTECONOMIE

3049. 5 cri care mi-au schimbat viaa : [la proiectul rev. cu acelai tit. rspund : Marius Lazurc, ambasador al Romniei n Rep. Moldova ; Vlad Filat, prim-ministru al Rep.
Moldovei ; Petru Lucinschi, ex-preedinte al Rep. Moldova [et al.] / proiect de Anastasia
Taburceanu ; fot. : Victor Buzu ; colaj de Tania Muina // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 4061 : fot. (Vrul Shakespeare se ntreab).
(Vezi de asemenea Nr 3061)
030 Lucrri de referin generale
3050. Manolache, Constantin. Elemente de conceptualizare n cercetarea enciclopedic / Constantin Manolache, Didina ru, Ion Xenofontov // Akademos. 2011. Nr 2.
P. 115-119 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
069 Muzee
(Vezi Nr 3397)

070 Ziaristic. Pres

3051. Roca, Alexandru S. Dimensiunea protestatar a mediilor sociale : [graie platformelor de comunicare online] / Alexandru S. Roca // Akademos. 2011. Nr 2. P. 58-62
: fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3453, 3526)
Revista "Moldova" la 45 de ani
3052. Beleaev Vladimir. O carte de cpti pentru sufletele noastre / Vladimir
Beleaev // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 119 : fot.
3053. Beleag, Vladimir. Aici am debutat ca i poet / Vladimir Beleag // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 35 : fot.
3054. Grecu, Sandu. O revist care a fcut istorie / Sandu Grecu // Moldova. 2011.
Nr 7/8. P. 101 : fot.
3055. Jaloba, Ghenadie. Un altar n care ne regsim / Ghenadie Jaloba // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 118 : fot.
3056. Jucov, Titus. Un ochi ce ne vede i ne mngie de 45 de ani / Titus Jucov //
Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 100 : fot.
3057. Lupu, Marian. O carte care naripeaz sufletele / Marian Lupu // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 1 : fot.

71

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3058.

Proca, Pavel. Scut i efigie / Pavel Proca // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 5 :

3059.

Puiu, Ion. Semn i semnal / Ion Puiu // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 4 : fot.

fot.

3060. Roca, Nicolae. O iubire de o jumtate de secol / Nicolae Roca // Moldova.


2011. Nr 7/8. P. a 2-a a cop. : fot.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
3061. Eanu, Andrei. Cartea, ca factor al unitii poporului romn : [pe marginea vol.
"Cartea romneasc veche i modern n fonduri din Chiinu : Catalog" de Igor Cereteu,
Iai, TIPO Moldova, 2011, 430 p.] / Andrei Eanu, Valentina Eanu // Akademos. 2011. Nr
2. P. 141-142 : fig.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 3403)

159.9 Psihologie

(Vezi Nr 3172)

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


3062. Borets, Serghei. Ceva select : Vinul poate oferi n acelai timp plcere i bucurie fii siguri de asta : [vinurile filosofice : plceri i vicii] / Serghei Borets // Punkt. 2011.
Nr 35/36. P. 94-95 : fot. (Tema numrului : Plcerile verii, plcerile vieii).
3063. Buzu, Victor. Sunt moldovan i m mndresc : pontu cu plcerea i critica
criticii / text de Victor Buzu // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 88-89 : fot. (Tema numrului :
Plcerile verii, plcerile vieii).
3064. Cosmescu, Alex. n corp, n limbaj. Plcerile mele / text de Alex Cosmescu ;
fot. : Elena Paca // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 90-91 : fot. (Tema numrului : Plcerile
verii, plcerile vieii).
3065. Micleuanu, Mito. Mi-e ru de atta bine : [despre morala social] / text de
Mito Micleuanu ; fot. : Dariusz Klimszak // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 92-93 : fot.
(Tema numrului : Plcerile verii, plcerile vieii).
3066. Mndru, Lucian. Pe locuri, fii gata, mmmm! : [istoria plcerii] / text de Lucian
Mndru // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 84-85 : fot. (Tema numrului : Plcerile verii,
plcerile vieii).

72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3067. Pslariuc, Virgil. Letopiseul plcerii de la dinozauri la hedonozauri / Virgil


Pslaru ; fot. : Dariusz Klimszak // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 64-69 : fot. (Tema numrului : Plcerile verii, plcerile vieii).
3068. Stafii, Angela. Ft-Frumos, Ileana Cosnzeana i Vie en Trois cu Narcis : [dorina este constituentul omului] / text de Angela Stafii // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 82-83 :
fot. (Tema numrului : Plcerile verii, plcerile vieii).
(Vezi de asemenea Nr 3073, 3228, 3401, 3519)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
3069. Codreanca, Lidia. Mnstirea Hncu a mplinit 333 de ani : [istoria ntemeierii]
/ Lidia Codreanca // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 134-137 : fot.
3070. Gaina, Boris. Via de vie i vinul n tradiia Bisericii Ortodoxe / Boris Gaina,
Ciprian Grdinaru, Tudor Guzun // Akademos. 2011. Nr 2. P. 123-126 : fot. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 5 tit. (Teologie).
(Vezi de asemenea Nr 3389)

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de via
(Vezi Nr 3062-68, 3073, 3401, 3519)

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
3071. Gurschi, Inga. Reflecii asupra abordrilor teoretice privind migraia internaional = Review of Theoretical Approach on International Migration / Inga Gurschi // Economica. 2011. Nr 1. P. 128-134 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit. Tit., text
paral. : lb. rom., engl.
3072. ican, Nadejda. Migraia populaiei ca megatendin = Migration of
Population as a Megatrend / Nadejda ican // Economica. 2011. Nr 1. P. 9-17. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 3080, 3532)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 3149)
73

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

316.6 Psihologie social


3073. Taburceanu, Anastasia. Dezgolirea mitului : fabul despre mioritism, masochism i alte ne-plceri ale moldovenilor : [pe marginea discuiei cu psihologul Zinaida Bolea]
/ text de Anastasia Taburceanu ; fot. : de Andrei Tudoran // Punkt. 2011. Nr 35/36. P.
70-75 : fot. (Tema numrului : Plcerile verii, plcerile vieii).
(Vezi de asemenea Nr 3068)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieii sociale
(Vezi Nr 3172)

32 POLITIC

321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice


3074. Varzari, Pantelimon. Birocraia n contextul consolidrii democraiei : tendine
spre modernizare / Pantelimon Varzari // Akademos. 2011. Nr 2. P. 54-57. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 57 (16 tit.).
323 Politic intern
3075. Boscoboinik, Andrea. Identiti complexe ale comunitilor rome : Europa de
Est / Andrea Boscoboinik ; trad. : Daniela Tarnovschi // Interstitio. 2010. Vol. 2, Nr 2. P.
7-16. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
3076. Woodcock, Shannon. What's in a name? How romanian romani were
persecuted by romanians as igani in the holocaust, and how they resisted / Shannon
Woodcock // Interstitio. 2010. Vol. 2, Nr 2. P. 29-50. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 47-50 (55 tit.).
3077. , . : /
// Interstitio. 2010. Vol. 2, Nr 2. P. 17-28. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 26-28 (47 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3051, 3074, 3129)
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
3078. Duminic, Ion. Istorie i strategii de adaptare ale comunitilor rome din Republica Moldova : cazul lieilor brzdeni din satul Cania : [raionul Cantemir] / Ion Duminic //
Interstitio. 2010. Vol. 2, Nr 2. P. 102-116. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
3079. Pvloi, Andrei. Romii din Basarabia : aspecte social-economice : (18181940) / Andrei Pvloi // Interstitio. 2010. Vol. 2, Nr 2. P. 84-101 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 99-101 (68 tit.).
3080. Potarencu, Dinu. Aspecte demografice referitoare la iganii din Basarbia :
(secolul al XIX-leanceputul secolului al XX-lea) / Dinu Potarencu // Interstitio. 2010.
Vol. 2, Nr 2. P. 51-83 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3063, 3134, 3138, 3148, 3211)


327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
3081. Nstase, Adrian. Nicolae Titulescu, contemporanul nostru. Actualitatea ideilor
i operei unui mare diplomat i om politic : [discurs, rostit n cadrul Conf. t. "Nicolae Titulescu
(1882-1941)", Chiinu, 16 iun. 2011] / Adrian Nstase // Akademos. 2011. Nr 2. P. 4-7.
Rez. n lb. engl.
3082. Potra, George G. Nicolae Titulescu - un acut sim al istoriei. O viziune asupra
Europei de dinaintea celui de-al Doilea Rzboi Mondial : [comunicare susinut la Manifestarea comemorativ organizat de AM cu ocazia mplinirii a 70 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu, Chiinu, 16 iun. 2011] / George G. Potra // Akademos. 2011. Nr 2. P. 813. Rez. n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3206)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova
3083. Ciocoi, Aureliu. Un cmin moldovenesc n capitala Germaniei : [interviu cu
Excelena Sa, A. Ciocoi, Ambasadorul Rep. Moldova n Rep. Federal Germania i cu soia,
Tatiana Ciocoi, doctor n filologie] / text i fot. : Simion Ciochin // VIP magazin. 2011. Nr
7/8. P. 44-48 : fot.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE

331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii


3084. Brsan, Svetlana. nclinaiile ctre profesii factor de motivare = Inclinations
Towards Profession Factor of Motivation / Svetlana Brsan, Elvira Jorovlea // Economica.
2011. Nr 1. P. 59-61. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit. Tit., text paral. : lb. rom.,
engl.
3085. Boiteanu, Eduard. Consideraii generale privind profesiunile liberale din Republica Moldova / Eduard Boiteanu // Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6. P. 14-17.
Bibliogr. n notele de subsol.
3086. Stratan, Andrei. Situaia tinerilor pe piaa forei de munc : [din Rep. Moldova]
/ Andrei Stratan, Galina Savelieva, Ala Cotelnic // Akademos. 2011. Nr 2. P. 47-50 : tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
3087. , .
e-learning / , //
Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i biodiversitatea : Conf. t.-practic
intern., 27 sept. 2010. Ch., 2011. P. 177-180 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
3088. , . e-learning WeLearning / // Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i
biodiversitatea : Conf. t.-practic intern., 27 sept. 2010. Ch., 2011. P. 180-185. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
75

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

(Vezi de asemenea Nr 3071-72, 3166, 3381, 3384)


332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
(Vezi Nr 3106)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
(Vezi Nr 3104, 3384, 3413)

336 Finane

3089. Bumachiu, Eugenia. Evaluarea i factorii care influeneaz procesul de estimare a activitii bncilor comerciale = Valuation and factors that affect valuation process in
banking Activity / Eugenia Bumachiu, Nadejda Borta // Economica. 2011. Nr 1. P. 98104 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3090. Griciuc, Petru. Estimarea veniturilor din vnzri ale contribuabililor constatate
n cadrul posturilor fiscale / Petru Griciuc, Valeriu Severin // Contabilitate i audit. 2011. Nr
8. P. 47-50 : fot., tab.
3091. Iordachi, Victoria. Revenire la etalonul bazat pe aur : dileme i provocri =
Return to Gold Standard Ratio : Dillemas and Challenges / Victoria Iordachi, Ivan Luchian,
Stela Ciobu // Economica. 2011. Nr 1. P. 108-116. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8
tit. i n notele de subsol. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3092. Manole, Tatiana. Echilibrul trezorerial prin prisma echilibrului monetar =
Treasury Balance Through Monetary Balance / Tatiana Manole, Sofia Anghel // Economica.
2011. Nr 1. P. 86-98 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit. Tit., text paral. :
lb. rom., engl.
3093. Mistrean, Larisa. Asigurarea stabilitii sistemului bancar din Republica Moldova n condiiile actuale = Insurance of Banking System Stability in the Republic of Moldova in
Current Conditions / Larisa Mistrean // Economica. 2011. Nr 1. P. 104-108. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 3 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3094. Secrieru, Angela. Descentralizarea financiar : argumente i implicaii
macrofiscale pentru Republica Moldova = Financial Decentralization : Arguments and
Macrofinancial Implications for the Republic of Moldova / Angela Secrieru, Eugenia Ciumac //
Economica. 2011. Nr 1. P. 74-86 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3095. Todorici, Ludmila. Stabilitatea financiar : factorii de influen = Financial
Stability : Influencing Factors / Ludmila Todorici // Economica. 2011. Nr 1. P. 116-119.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 2 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3096. urcanu, Adrian. Efectele variaiei cursului valutar ale monedei naionale asupra economiei Republicii Moldova : sinteza cauzal / Adrian urcanu, Petru Roca // Aspecte
economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor
sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010.
Ch., 2011. P. 633-638 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
3097. Ulian, Galina. Infrastructura pieei de capital din Republica Moldova n contextul integrrii n Uniunea European / Galina Ulian // Aspecte economico-financiare i sociale
ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul
european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011. P. 309-313. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3098. 2011 // Contabilitate i
audit. 2011. Nr 8. P. 79-80 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3150, 3379-80, 3382, 3385)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
3099. Movileanu, Veronica. Conceptul teoretic al mecanismelor dezvoltrii economice n relaiile de pia = The Theoretical Concept of Economic Development Mechanisms in
Market Relations / Veronica Movileanu // Economica. 2011. Nr 1. P. 17-25 : fig. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3100. , . / // Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011. P. 43-45 : fig., tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3117, 3121)
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
3101. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov : Sunt obligat s fac o agricultur sexy :
[interviu cu Ministrul Agriculturii i Industriei Alimentare a Rep. Moldova] / text de Viorica Mija
; fot. : Roman Rybaleov // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 18-25 : fot. (Punkt profi).
3102. Calmc, Octavian. Economistul noului val : [interviu cu O. Calmc,
viceministrul Economiei Rep. Moldova] / consemnare : Rodica Trofimov // VIP magazin.
2011. Nr 7/8. P. 34-38 : fot.
3103. Cimpoie, Liliana. Direciile prioritare ale reglementrii de stat n scopul susinerii dezvoltrii sectorului agricol al RM = Priority directions of State Regulation for
Supporting the Development of Moldova's Agricultural Sector / Liliana Cimpoie // Economica. 2011. Nr 1. P. 35-40 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit. Tit., text paral. :
lb. rom., engl.

77

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3104. Dodu-Gugea, Larisa. Analiza mediului concurenial al Republicii Moldova.


Studiu de caz = Analysis of the Competitive Environment of the Republic of Moldova. Case
Study / Larisa Dodu-Gugea, Alexandru Salter // Economica. 2011. Nr 1. P. 53-59 : tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3105. Hmuraru, Maria. Dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaionale soluie
viabil pentru devansarea crizei economice n Republica Moldova / Maria Hmuraru, Olesea
urcanu, Sergiu Drahnea // Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii
Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele
conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011. P. 595-599 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 14 tit.
3106. Levicaia, Ala. Construirea modelului competitivitii regiunii n baza exemplului UTA Gguzia = Building a Model of Regional Competitiveness through the Example of
Gagauz Yeri / Ala Levicaia, Vitalie Chiurcciu // Economica. 2011. Nr 1. P. 25-34 : fig.,
tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl. +332
3107. Stratan, Alexandru. Provocrile post-criz pentru economia Republicii Moldova / Alexandru Stratan, Alexandru Fala // Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011. P. 15-19 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit. i n notele de subsol.
3108. Stratan, Andrei. Reglementarea preurilor n unele sectoare economice / Andrei Stratan, Alexandru Fala, Mihail Poisic // Akademos. 2011. Nr 2. P. 51-53. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 7 tit. i n notele de subsol.
3109. , .
/ , , . . // Aspecte
economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor
sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010.
Ch., 2011. P. 59-64 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3095, 3123, 3318-19)
338.48 Turism. Economia turismului
3110. Botezatu, Angela. Valorificarea potenialului turistic al satului moldovenesc =
Tourism Potential of Moldovan Village / Angela Botezatu // Economica. 2011. Nr 1. P.
41-45 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3111. Drug, Ana. Corelaia dintre transporturi i turism i importana transporturilor
rutiere n turismul din Republica Moldova / Ana Drug, Alexandru Stratan // Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010.
Ch., 2011. P. 294-297. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 7 tit.

78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3112. Roca, Petru. Particularitile aplicrii marketingului n businessul turismului /


Petru Roca // Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i biodiversitatea : Conf.
t.-practic intern., 27 sept. 2010. Ch., 2011. P. 344-346. Bibliogr. : 6 tit.
3113. , .
/ , // Dezvoltarea turismului la nceputul
sec. XXI. Turismul i biodiversitatea : Conf. t.-practic intern., 27 sept. 2010. Ch., 2011.
P. 12-17 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
3114. , . . CARNIVAL
/ . . // Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i biodiversitatea :
Conf. t.-practic intern., 27 sept. 2010. Ch., 2011. P. 310-313. Bibliogr. : 11 tit.
3115. , . -
/ , // Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i biodiversitatea : Conf. t.-practic intern., 27 sept. 2010. Ch., 2011. P. 369-374 :
fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3380, 3544)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
3116. Srbu, Ion. Strategii i politici de dezvoltare a mediului de afaceri n relaiile de
pia = Development of Business Environment Strategies and Policies in Market Relations /
Ion Srbu, Sergiu Du // Economica. 2011. Nr 1. P. 62-69. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 8 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 3118)
339.3 Comer interior
(Vezi Nr 3122)

339.5 Comer exterior. Comer internaional

3117. Corechi, Boris. Les aspirations et les perspectives de dveloppement des


zones agricoles "off shore" dans le contexte mondiale / Boris Corechi, Alexandru Gribincea //
Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27
noiem. 2010. Ch., 2011. P. 109-114 : tab. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 6 tit.
3118. Corechi, Boris. Strategii i politici de marketing n promovarea produselor
agroalimentare n comerul internaional / Boris Corechi, Alexandru Gribincea // Dezvoltarea
turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i biodiversitatea : Conf. t.-practic intern., 27 sept.
2010. Ch., 2011. P. 65-71 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
3119. Lupacu, Zinaida. Clasificarea problemelor unificrii legislaiilor vamale n statele postsovietice / Zinaida Lupacu // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P.
92-105. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
79

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

339.7 Finane internaionale


3120. Berliba, Viorel. Dubla impozitare i evaziunea fiscal probleme internaionale.
Amnistia fiscal / Viorel Berliba // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P.
106-114. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3121. Gribincea, Alexandru. Problemele atragerii investiiilor i protejarea productorului n condiiile crizei financiare / Alexandru Gribincea, Ada tahovschi, Olesea Bucuci //
Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27
noiem. 2010. Ch., 2011. P. 607-611. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3089, 3096-97)
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
3122. Gribincea, Alexandru. Dezvoltarea serviciilor n spaiul european / Alexandru
Gribincea // Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i biodiversitatea : Conf.
t.-practic intern., 27 sept. 2010. Ch., 2011. P. 43-46 : tab. Rez. n lb. fr.
3123. Hncu, Rodica. Tendinele de baz ale dezvoltrii organismelor de plasament
colectiv n Europa = Main Trends of Collective Investment Development in Europe / Rodica
Hncu, Svetlana Biloocaia // Economica. 2011. Nr 1. P. 120-127 : fig. Rez. n lb. rom.,
engl. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3124. Roca, Petru. Inovarea i cercetarea factori cheie n sporirea competitivitii
produselor pe piaa internaional / Petru Roca, Ilia Galben // Aspecte economico-financiare
i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii
n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011. P. 638649 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3099, 3109, 3113)

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
3125. Cuzneov, Alexandru. Scopurile i elementele realizrii dreptului / Alexandru
Cuzneov // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 40-50 : fig. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3126. , . / . //
. 2011 Nr 8. P. 10-21. Rez. n lb. engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 3131, 3142)

80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

341 Drept internaional


3127. Barbaneagra, Alexei. Sistemul European Comun de Azil perioada preAmsterdam i urmtoarea / Alexei Barbaneagra, Nina Spataru // Avocatul poporului. 2011.
Nr 5/6. P. 31-32. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3128. Mutulescu, Antonio Silviu. Aspecte generale privind rspunderea juridic a
statelor n dreptul internaional / Antonio Silviu Mutulescu // Legea i viaa. 2011 Nr 8. P.
52-53. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 53 (3 tit.).
3129. , . / . // .
2011 Nr 8. P. 34-37. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p. 37 (7 tit.).
3130. , . : / . // .
2011 Nr 8. P. 50-56. Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr. : 19 tit.
3131. , . /
, // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3.
P. 30-34. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3051, 3071, 3120, 3135, 3155, 3212)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
3132. Buda, Clin. Aspecte teoretice privind drepturile subiective i constituirea acestora / Clin Buda // Legea i viaa. 2011. Nr 8. P. 44-49. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 48-49 (16 tit.).
3133. Costachi, Gheorghe. Particularitile exercitrii funciei legislative n baza principiului separrii puterii n stat / Gheorghe Costachi, V. Negru // Legea i viaa. 2011 Nr 8.
P. 4-8. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 8 (19 tit.).
3134. Efrim, Oleg. Oleg Efrim : Puterea, mrimea pantofilor i legile : [interviu cu Ministrul Justiiei al Rep. Moldova] / text de Angela Stafii ; fot. : Roman Rybaleov // Punkt.
2011. Nr 35/36. P. 26-33 : fot. (Punkt profi).
3135. Guceac, Ion. Liberul acces la justiie n legislaia naional i prevederile Conveniei Europene pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale / Ion
Guceac // Akademos. 2011. Nr 2. P. 42-46. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de
subsol.
3136. Miloiu, Ciprian. Consideraii privind apariia i dezvoltarea drepturilor omului /
Ciprian Miloiu // Legea i viaa. 2011 Nr 8. P. 54-58. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.
n note, p. 58 (13 tit.).

81

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3137. Muruianu, Ion. Instana rspunderii constituionale : determinri conceptuale /


Ion Muruianu // Legea i viaa. 2011 Nr 8. P. 17-20. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 20 (14 tit.).
3138. Smochin, Andrei. Consideraiuni cu privire la semnificaia juridic a Declaraiei de Independen a Republicii Moldova din 27 august 1991 / Andrei Smochin // Rev. de
Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 51-57. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
56-57 (18 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3075, 3077, 3129-30, 3142)
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
3139. Bejan, Octavian. Consideraii privind utilizarea categoriei necesitii i ntmplrii n cunoaterea criminologic i prevenirea criminalitii / Octavian Bejan // Legea i
viaa. 2011 Nr 8. P. 9-11. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 11 (8 tit.).
3140. Bcu, Vasile. Documentele n calitate de mijloace materiale de prob / Vasile
Bcu // Legea i viaa. 2011 Nr 8. P. 26-30. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 30
(12 tit.).
3141. Boncu, Viorel. Fapte i mprejurri pe care trebuie s le lmureasc investigarea criminalistic a locului faptei n cazul accidentelor rutiere / Viorel Boncu // Legea i viaa.
2011 Nr 8. P. 21-25. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 25 (5 tit.).
3142. Brus, Valeriu. Tangene i controverse privind dreptul la via i eutanasia /
Valeriu Brus // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 161-171. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3143. Bugua, Elena. Delimitarea instituiei mpcrii penale de instituiile liberrii de
rspundere penal i pedeaps penal : [n Rep. Moldova] / Elena Bugua // Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6. P. 17-21. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3144. Casandra, Ioana. Instituia probaiunii n cazul infractorilor minori / Ioana Casandra // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 142-150. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 25 tit. i n notele de subsol.
3145. Florescu, Gabriel. Selectri metodologice privind investigarea infraciunii de
trafic de influen : [st. comparativ privind cadrul legal al Romniei i Rep. Moldova] / Gabriel
Florescu // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 131-141. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 6 tit.
3146. Lupu, Mircea. Reflectarea doctrinei n cazul fenomenului corupiei / Mircea
Lupu // Legea i viaa. 2011 Nr 8. P. 12-16. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 16
(12 tit.).

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3147. Manole, Nela. Minoritatea fptuitorului cauz care nltur caracterul penal al
faptei / Nela Manole // Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6. P. 21-24. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. n note, p. 24 (9 tit.).
3148. Mardari, Alexandru. Evoluia reglementrilor naionale ale Republicii Moldova
n domeniul prevenirii i combaterii finanrii terorismului / Alexandru Mardari // Rev. de Studii
i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 151-160. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 23 tit. i n
notele de subsol.
3149. , .
/ . , . // .
2011 Nr 8. P. 4-9. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 9 tit.
3150. , . , / . //
. 2011 Nr 8. P. 42-45. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
3151. , . , : (. 165 , 149 , 1271 ) / . //
. 2011. Nr 8. P. 21-24. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic
3152. Ulianovschi, Xenofon. Sistemul justiiei militare n unele state ale lumii : scurt
istoric i analiza comparativ / Xenofon Ulianovschi // Rev. de Studii i Cercet. Juridice.
2010. Nr 3/4. P. 77-91. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
347 Drept civil
347.1 Generaliti
3153. Baltag, Dumitru. Aspecte metodologice i doctrinare n conceptualizarea noiunilor de rspundere juridic i rspundere juridic material (patrimonial) / Dumitru Baltag,
Adrian Giurcu // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 10-23. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n notele de subsol.
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general
(Vezi Nr 3153)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

3154. , . /
. // . 2011. Nr 8. P. 38-41. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 4 tit.

83

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

347.7 Drept comercial


3155. Balmu, Pavel. Protecia proprietii intelectuale n contextul negocierilor privind asocierea la spaiul european de cercetare / Victor Balmu // Akademos. 2011. Nr 2.
P. 36-41: fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3156. Dinc, Mihai. Reglementri europene n domeniul dreptului de autor, ale drepturilor conexe i ale drepturilor sui-generis ale titularilor bazelor de date / Mihai Dinc, Marius
Pantea // Legea i viaa. 2011. Nr 8. P. 31-39. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
39 (4 tit.).
3157. Iorga, Iulian E. Sintez teoretic privind teoria epuizrii dreptului subiectiv la
marc / Iulian E. Iorga // Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6. P. 24-26. Bibliogr. n notele
de subsol.
3158. Vrtosu, Doina. Rolul i importana principiilor n medierea comercial / Doina
Vrtosu // Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6. P. 26-30 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
p. 30 i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3090)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
3159. Amihalachioaie, Gheorghe. Raportul Consiliului Uniunii Avocailor din Republica Moldova prezentat Congresului Avocailor : [Chiinu, 25 iun. 2011] / Gheorghe
Amihalachioaie // Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6. P. 1-5.
3160. Artene, Diana Anca. Conduita ilicit : [n practica judiciar] / Diana Anca
Artene // Legea i viaa. 2011 Nr 8. P. 49-51. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 51
(16 tit.).
3161. Baie, Sergiu. Raport privind activitatea Comisiei de Liceniere a profesiei de
avocat n anul 2010 / Sergiu Baie // Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6. P. 5-6.
3162. Braoveanu, Dumitru. Raport privind activitatea Comisiei de etic i disciplin
a Uniunii Avocailor / Dumitru Braoveanu // Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6. P. 6-10.
3163. Negru, Andrei. Cariera judectorului n realitatea juridic naional. Tendine
de reglementare / Andrei Negru // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 2439. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3164. Popescu, Marin. nfptuirea justiiei funcie exclusiv a autoritii judectoreti
/ Marin Popescu // Legea i viaa. 2011 Nr 8. P. 39-43. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 43 (9 tit.).
3165. , .

84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

/ . , . // . 2011 Nr 8. P. 30-33. Rez. n lb.


engl., rus. Bibliogr. n note, p. 33 (16 tit.).
(Vezi de asemenea 3085, 3134, 3158)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
3166. , . / . ,
. // . 2011. Nr 8. P. 25-29. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4
tit.
(Vezi de asemenea Nr 3085-86)
349.3 Drept social
(Vezi Nr 3168)

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public

3167. Cunir, Valeriu. Activitatea operativ de investigaii : consideraii introductive /


Valeriu Cunir // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 58-76. Rez. n lb.
engl.
(Vezi de asemenea Nr 3074, 3140-41, 3150, 3363)
355/359 tiin militar. Fore armate
(Vezi Nr 3152)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
3168. Capa, Tudor. Calcularea stagiului de cotizare la stabilirea pensiei pentru limit de vrst / Tudor Capa // Contabilitate i audit. 2011. Nr 8. P. 73-76 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3228, 3379)
368 Asigurri
3169. Cebotarenco, Parascovia. Asigurarea obligatorie de asisten social a cetenilor strini n anul 2011 / Parascovia Cebotarenco // Contabilitate i audit. 2011. Nr 8.
P. 52-53 : fot., tab.
3170. Enicov, Igor. Aspecte ale strategiei proteciei sociale n Republica Moldova /
Igor Enicov // Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n
contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011. P. 351-355. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 5 tit.
3171. Enicov, Igor. Coordonatele majore ale asigurrilor sociale prin prisma sistemului public de pensii / Igor Enicov // Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei
Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european :
85

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011. P. 378-383 : fig., tab. Rez. n
lb. fr. Bibliogr. : 5 tit.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
3172. Istrati, Marta. Comportamentul lingvistic al adolescenilor rusofoni i tipurile
lingvistice de familie : (rezultatele unei anchete sociolingvistice despre bilingvismul copiilor i
competenele acestora) / Marta Istrati // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 140-151. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 151 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3043)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
3173. Chiril, Mihail. Estrategias y tcnicas de organizatin del trabajo
independiente de los estudiantes / Mihail Chiril // La linguistique entre recherche et
application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep.
de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010.
Ch., 2011. P. 318-324. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 6 tit.
3174. Colpajiu, Mircea. Activiti practice la fizic : [din experiena Liceului AM] /
Mircea Colpajiu // Akademos. 2011. Nr 2. P. 93-94 : fot. Rez. n lb. engl.
3175. Tr, Zinaida. Perspective de dezvoltare a competenelor de vorbire n limba
nematern / Zinaida Tr, Svetlana Stanieru // La linguistique entre recherche et application
: Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de
Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l' Universit d ' Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch.,
2011. P. 312-317. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 6 tit.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
3176. Agafi, Maria. Dezvoltarea competenelor comunicative n cadrul leciilor de
limb strin prin intermediul proiectului = Le dveloppement des comptences
communicatives dans le cadre des cours de langue trangre par l'intermdiaire du projet :
[aspecte didactice] / Maria Agafi // Economica. 2011. Nr 1. P. 139-144. Rez. n lb.
rom., fr. Bibliogr. : 8 tit. Tit., text paral. : lb. rom., fr.
3177. Cristea, Ion. Aplicarea TIC la predarea biologiei : [utilizarea tehnologiilor inform. : din experiena Liceului AM] / Ion Cristea // Akademos. 2011. Nr 2. P. 95-96.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
3178. Teleuc, Marcel. Pledoarie pentru rennoirea matematicii la nivel colar : [metodologia predrii] / Marcel Teleuc, Ilie Lupu // Akademos. 2011. Nr 2. P. 97-104.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit. (Instruire prin cercetare).
374 Instrucie i educaie n afara colii
(Vezi Nr 3087-88)
86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare


3179. Ciubotaru, A. Constantin Toma membru de onoare al Academiei de tiine a
Republicii Moldova : [la 75 ani din ziua naterii a profesorului Univ. "Al. I. Cuza" din Iai,
membru al Acad. Romne, domeniul de cercet. : morfologia i anatomia plantelor, savant
distins] / A. Ciubotaru // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 . P. 197-200 : fot. Bibliogr. :
7 tit.
3180. Furdui, Teodor. Savant, manager i medic practician remarcabil n medicina
urgent i catastrofe : (profesorul universitar Gheorghe Ciobanu la 60 de ani) / Teodor Furdui,
Stanislav Groppa, Leonid Chilaru // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 355-357 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3043, 3176, 3181, 3190, 3195, 3209, 3218, 3335, 3337)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
(Vezi Nr 3199, 3202, 3331)
(Vezi Nr 3178)

51 MATEMATIC
514 Geometrie

3181. Talentat n toate : Acad. Petru Soltan la 80 de ani : [doctor n tiine fizicomatematice, profesor univ., Mem. cor. i titular al AM, Mem. de Onoare al Acad. Romne] //
Akademos. 2011. Nr 2. P. 157-158 : fot.

53 FIZIC
(Vezi Nr 3174)

535 Optic

3182. Enachi, Mihai. Surface Plasmon Enhanced Luminescence from Ag covered


Anatase Titania Nanotubes / Mihai Enachi, Veaceslav Ursaki, Vladimir Sergentu //
International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering germanmoldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical
Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 33-35 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
3183. Design of the Holographic Fiber-optic Electronic Speckle pattern Interferometer
for Optical Constants of Glasses Measurements / O. Iaseniuc, A. Andriesh, E. Achimova [et
al.] // International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering germanmoldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical
Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 198-202 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11
tit.
(Vezi de casemenea Nr 3323)

87

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

536 Cldur. Termodinamic


3184. Nica, Denis. Ingineria fononic i conductibilitatea termic de reea n
nanostructurile multistratificate i n grafen / Denis Nica // Akademos. 2011. Nr 2. P.
105-108. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 35 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3322)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


542 Chimie de preparare i experimental
3185. Synthesis and Characterization of Colloidal PBS Quantum Dots in Gelatin /
Anatolie Mitioglu, Cornel Gherman, Renata Lascova // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 72-74 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
544 Chimie fizic
3186. Bologa, Mircea. Devotat chimiei : Dr. Veaceslav Zelenov la 70 de ani : [doctor
n chimie] / Mircea Bologa // Akademos. 2011. Nr 2. P. 148 : fot.
3187. Lupan, Oleg. Zinc Oxide nanostructures : New Properties for Advanced
Applications / Oleg Lupan, Lee Chow, Terry Pauporte // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 29-32 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 20 tit.
3188. Magnetotransport Properties of Ultrathin LaMnO3 Layers / Oleg Shapoval,
Alexander Belenchuk, Efim Zasavitsky [et al.] // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 97-100 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 16 tit.
3189. Morphology and Luminescence Properties of ZnO layers produced by Magnetron Spattering / Emil Russu, Irina Ghiu, Vladimir Prilepov // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 128-132 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 40 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3325)
547Chimie organic
3190. La crma chimiei bioorganice : Acad. Pavel Vlad la 75 de ani : [doctor n tiine
chimice, profesor univ., mem. cor. i titular al AM] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Tudor
Lupacu [et al.] // Akademos. 2011. Nr 2. P. 153-154 : fot.

88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

548 Cristalografie
3191. Effect of Time of the Properties of Crystallization Agents : Ice-forming Aerosols
/ Efim Zasavitsky, Valerii Kantser, Anatolii Sidorenco [et al.] / International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 117-120 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


550 tiine auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizic
3192. Ambros, Tudor. Cmpul magnetic terestru / Tudor Ambros // Akademos.
2011. Nr 2. P. 87-91 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.

57 TIINE BIOLOGICE
(Vezi Nr 3177)
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie
3193. alaru, Vasile. Fenomenul "nfloririi" apei i solului aspecte ecologice i economice / Vasile alaru, Victor alaru, Victor Melnic // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3.
P. 20-27 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
575 Genetic general. Evoluie. Filogenie
3194. Ciubotaru, Alexandru. Evoluia fitoembrionar : (aspecte a reproducerii sexuate) / Alexandru Ciubotaru // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 63-68. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi Nr 3333)
579 Microbiologie
(Vezi Nr 3185, 3213-14)

58 BOTANIC

3195. Ciubotaru, Alexandru. Savant i pedagog eminent, Dr. hab., prof. universitar
Vasile Grati la 70 de ani : [botanist, citolog, genetician] / Alexandru Ciubotaru, Andrei Negru,
Gheorghe icanu // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 217-220 : fot.
3196. Comanici, I. Alexe A. Arvat botanist de valoare : [in memoriam] / I. Comanici,
G. Botezatu // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 211-225 : tab.
3197. Ghendov, V. Speciile anuale de Rumex L. (Polygonaceae Juss.) din flora Republicii Moldova / V. Ghendov, A. Negru // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 7-11.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.

89

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3198. Titica, Gh. Flora stepelor subdeertice din Republica Moldova / Gh. Titica //
Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 90-98 : fig., fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3332-33, 3351, 3359-61, 3388)

59 ZOOLOGIE
3199. Cojan, Constantin. Efectul catastrofei din Japonia asupra lumii psrilor =
/ Constantin Cojan // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 8. P. 13 : fot. ; . 2011. Nr 8. P.
13 : fot.
3200. Cojan, Constantin. Impactul reelelor electrice asupra avifaunei Prutului de Jos
= : [din experiena Laboratorului de Ornitologie
al Inst. de Zoologie al AM] / Constantin Cojan // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011.
Nr 8. P. 14 : fot. ; . 2011. Nr 8. P. 14 : fot.
3201. Colac, Tudor. Prepelia cenureas = "" : [specie migratoare] / Tudor Colac // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 6 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 6 : fot.
3202. elaru, Neculai. Ecologia speciilor animale = / Neculai
elaru // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 21 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 21 : fot.
3203. Tlpeanu, Matei. Lumea sonor a psrilor = / Matei
Tlpeanu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 10 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 10 : fot. (Ornitologie). Sfrit. nceputul : Nr 7.
3204. Vasilacu, Natalia. Strmoul porcului domestic = :
[mistreul Sus scrofa attila] / Natalia Vasilacu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr
8. P. 8 : fot. ; . 2011. Nr 8. P. 8 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3363, 3366)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 3184)

61 MEDICIN
613 Igien. Sntate i igien personal

613.6 Riscuri i ntmplri profesionale privind sntatea. Igiena i sntatea muncii


3205. Aevschi, Ioana. Stresul profesional la medici i modalitile de manifestare
afectiv a acestuia : medicina o profesie primejdioas / Ioana Aevschi, Nicolae Frunz //

90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 295-299 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
613.9 Sntate i igien n legtur cu rasa, vrsta, sexul
(Vezi Nr 3193)
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
3206. Cepoida, Petru. Efectul lrgirii Uniunii Europene asupra unor indicatori de sntate / Petru Cepoida // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3.
P. 38-41 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
3207. Frunza, Nicolae. L'analyse de la stratgie nationale de dveloppement du
systme de sant de la Moldavie : (2008-2017) / Nicolae Frunza, Petru Cepoida // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 27-30. Rez. n lb. rom., engl.,
rus.
3208. Frunza, Nicolae. L'apparition et la spcifit contemporaine d'emploi de la
stratgie gnrale internationale de sant "l'approche intgrationniste" / Nicolae Frunza,
Petru Cepoida // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 2327. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
3209. Moneaga, Timofei. Istoricul Spitalului Clinic Republican / Timofei Moneaga,
Nicolae Frunz // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 1416 : fot.
3210. Popa, Sergiu. Elementele strategiei de cuantificare n aspect istoric i n sistemul contemporan de sntate / Popa Sergiu, Andrei Usati, Petru Cepoida // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 20-23 : tab. Rez. n lb. rom., engl.,
rus. Bibliogr. : 6 tit.
3211. Usati, Andrei. Corelaia dintre strategiile de sntate i alte strategii comunitare / Andrei Usati, Sergiu Popa, Petru Cepoida // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 3. P. 17-20. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
3212. , .
I /
, // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 34-37 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3131, 3180)

91

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale
3213. Colloidal Nanosilver-a Product of Nanotechnology / Corina Scutary, Veaceslav
Gonciar, Ivan Cekman [et al.] // International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic
and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 350-353 : fig. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 17 tit.
3214. Influence of Copper Coordination Compounds and Cyanobacterian Remedy
BioR on Bone Collagen and Hydroxyproline Concentrations : (ontogenetic view) / Olga
Tagadiuc, Aurelian Gulea, Valeriu Rudic [et al.] // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 357-361 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
3215. Millimeter Wave Nonthermal Therapeutic Device Based on Parallel-StripTechnology / Iurie Sainsus, Sergiu Railean, Anatol Rotaru // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 313-316 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
3216. Studii clinice a utilizrii preparatului injectabil BioR n tratamentul bolnavilor cu
sepsis grav / Victor Cojocaru, Mihail Bor, Ion Ciobanu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 172-175 : tab. Rez. n rom., engl., rus.
Bibliogr. : 6 tit.
3217. Tnase, Adrian. The effect of a-erhythropoietin administration in dialysed
patients / Adrian Tnase, Petru Cepoida // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 110-113. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3224, 3233, 3244, 3247, 3251, 3271, 3300)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
3218. Furdui, Teodor. Fr alternativ n medicina alternativ : Acad. Victor Lacusta
la 60 de ani : [medic, fiziolog, domeniul t. : fiziologia clinic, medicina alternativ, neurologia
cognitiv, doctor habilitat n tiine medicale] / Teodor Furdui, Valentina Ciochin, Lorina
Vudu // Akademos. 2011. Nr 2. P. 150-152 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3221, 3225, 3252, 3255, 3263-64, 3266, 3268, 3274, 3292,
3313, 3317)
616 Patologie. Medicin clinic
3219. Cuciuc, V. Experiena mondial n serviciile medicale de urgen / V. Cuciuc,
D. Grumeza, R. Turchin // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 63-67 : fig. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3241, 3261, 3284, 3316, 3317)
92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


3220. Agachi, Svetlana. Afectarea cardiac la pacienii cu sclerodermie sistemic /
Svetlana Agachi, Liliana Groppa, Larisa Rotaru [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 195-197. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 10
tit.
3221. Algoritmii diagnosticului ecocardiografic al unor malformaii cardiace congenitale (MCC) / Oxana Malga, Natalia Rotaru, Ivan Zatuevskhi [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 60-65 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 9 tit.
3222. Ateroscleroza preclinic : disfuncia endotelial, intima-media, rigiditatea vascular / A. Grosu, V. Ivanov, E. Anton [et al.] // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 67-70 :
fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 18 tit.
3223. Babencu, E. Significance of Brain Natriuretic Peptide among Patients with
Cardiac Dysfunction and in Pregnancy / E. Babencu // Curierul medical. 2011. Nr 4. P.
52-55. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
3224. Cardioplegia cald sangvin suplimentat cu MG++ / Iurie Guzgan, Vitalie
Moscalu, Eugen Vrlan [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 68-72 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
3225. Cepoida, Irina. Aportul ecocardiografiei n evaluarea hipertensiunii pulmonare
arteriale / Irina Cepoida // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3.
P. 328-331. Rez. n lb. rom., engl. rus. Bibliogr. : 8 tit.
3226. Cojocaru, Victor. Terapia imunomodulatoare n sepsis / Victor Cojocaru, Doriana Cojocaru, Natalia Cernei // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 158-161. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
3227. Cum sunt influenate de consumul de alcool riscurile cardiovasculare n sindromul metabolic? / Angela Peltec, Victoria Ivanov, Alexandr Pereteatco [et al.] // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 285-290 : fig., tab. Rez. n lb.
rom., engl., rus. Bibliogr. : 27 tit.
3228. Iorga, Dumitru. Dumitru Iorga inim de leu : [interviu cu D. Iorga referitor la
susinerea noastr filantropic pentru transplant] / text de Viorica Mija ; fot. : Sergiu Odainic //
Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 34-39 : fot. (Omul de pe copert).
3229. Moraru, I. Aciunea precondiionrii hipoxice asupra unor indici ai stresului oxidativ / I. Moraru // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 42-46 : fig., tab. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 10 tit.

93

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3230. Moscalu, Vitalie. Posibilitile reconstructive de corecie n valvulopatiile aortice dobndite / Vitalie Moscalu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 65-68 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 12 tit.
3231. Palii, I. Mediatorii inflamatori : citokinele, oxidul nitric i endotelina-1 n insuficiena cardiac la copil secundar cardiopatiilor congenitale asociate cu hipertensiune pulmonar / I. Palii // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 38-42 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 12 tit.
3232. Pascal, Rodica. Evaluarea riscului cardiovascular la pacienii renali / Rodica
Pascal, Petru Cepoida, Svetlana Sidorenco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 317-320. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 16 tit.
3233. Popescu Liuba. Implicaii farmacoterapeutice asupra peptidelor natriuretice cerebrale n disfuncia diastolic de genez hipertensiv / Liuba Popescu // Bul. Acad. de tiine
a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 290-294 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 27 tit.
3234. Tratamentul contemporan al trombozei de protez valvular cardiac / Gheorghe Manolache, Vitalie Moscalu, Aureliu Batrnac [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 53-56. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 16 tit.
3235. Tratamentul dehiscenei sternale (procedeul Robicsek) dup operaii pe cord /
Ion Prisacaru, Aureliu Batrnac, Andrei Ureche [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 72-75 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. :
12 tit.
3236. Zota, Ieremia. Sindromul metabolic ca baz etiopatogenetic a aterosclerozei /
Ieremia Zota, Andrei Munteanu, Mihai Parnov // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 350-354 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3240, 3266, 3272, 3281-82, 3289, 3294, 3301-02, 3301, 3311)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie
3237. Antohi, Andrei. Metode de miringoplastie : istoric i actualiti / Andrei Antohi,
Sergiu Vetricean, Evghenia ivirenco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 143-144. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
3238. Aspecte etiologice i de rezisten microbian n pneumoniile nosocomiale /
Victor Botnaru, Cristina Toma, Doina Rusu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 3. P. 273-275 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
3239. Balica, Ion. Destruciile pulmonare acute n practica pulmonologic / Ion Balica
// Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 95-98 : tab. Rez. n
lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.

94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3240. Cepoida, Irina. Studiul hipertensiunii pulmonare arteriale la pacienii cu insuficien respiratorie obstructiv sau restrictiv / Irina Cepoida // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 322-325 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 2 tit.
3241. Chistul branhial cervical lateral un diagnostic diferenial omis pentru
limfoadenita cervical : (caz clinic) / E. Sencu, S. Vetricean, P. Guru [et al.] // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 135-138 : fig. Rez. n lb. rom.,
engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
3242. Cunir, Olga. Forme clinice de trombembolie a arterei pulmonare/tromboz
pulmonar la bolnavii chirurgicali / Olga Cunir // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 3. P. 161-164 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 2 tit.
3243. Dereglrile metabolismului gazos i celui acidobazic la pacienii cu
trombembolia arterei pulmonare/tromboz pulmonar / Cojocaru Victor, Olga Cunir, Natalia
Stoica [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 167170 : tab. Bibliogr. : 8 tit.
3244. Onu, Vera. Managementul tratamentului rinitei alergice cu noul preparat antihistaminic xyzal / Vera Onu, Marina Casapciuc, Iraida Serebreanschi // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 270-272. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 13 tit.
3245. Proteinoza alveolar pulmonar : (caz clinic) / Victor Botnaru, Oxana
Munteanu, Ion Haidarl [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 275-281 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
3246. Sindromul Lfgren o form acut a sarcoidozei / Victor Botnaru, Diana
Calara, Oxana Munteanu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 281-284 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3231, 3304, 3306)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3247. A-1-antitripsina la pacienii cu diferite forme ale pancreatitelor cronice n dinamica testului eufilin-glucozic intravenos / Liudmila Tofan-Scutaru, Vlada-Tatiana Dumbrava, Valentin Gudumac [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 339-343 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
3248. Boala de reflux gastroesofagian : managementul contemporan / Sergiu
Ungureanu, Natalia ipitico, Nicolae Gladun [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 3. P. 84-87 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
3249. Cnd terapia de meninere nu este necesar pacienilor cu colit ulceroas ? /
Svetlana urcan, Vlada-Tatiana Dumbrava, Raisa Tnase [et al.] // Bul. Acad. de tiine a

95

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 225-229 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.,
rus. Bibliogr. : 7 tit.
3250. Cobltean, Lucia. Antitrombina III i proteina C la pacienii cu ciroz hepatic /
Lucia Cobltean // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P.
237-240 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
3251. Comparative Study of the Mechanical Characteristics of Dental Implants Made
From Biomaterials Covered With DLC Depositions / S. Coma, Adrian Pacioga, Doina
Gheorghiu [et al.] // International Conference on Nanotechnologies and Biomedical
Engineering german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic
and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 362-364 : fig. Rez. n lb.
engl.
3252. Cotone, Alic. Corelaii ntre diverticulul parapapilar i dereglarea pasajului biliar / Alic Cotone, Roman Bodrug // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 337-339 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
3253. Cotone, Alic. Laparoscopia n diagnosticul diferenial al maladiilor terapeutice
abdominale / Alic Cotone, Roman Bodrug, Andrei Rudico // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 343-344 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. :
4 tit.
3254. Cura herniilor hiatale mixte subtotale cu plasa sintetic / Natalia ipitico, Sergiu
Ungureanu, Alecu Garaba [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 89-92 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
3255. Granciuc, Gheorghe. Innovative Realizations in the Research of Dental
Implants / Gheorghe Granciuc // International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic
and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 369-372 : fig. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 7 tit.
3256. Hotineanu, Vladimir. Valoarea senzitiv a metodelor radioimagistice n diagnosticarea colitei ulceroase nespecifice / Vladimir Hotineanu, Valeriu Pripa, Tudor Timi //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 300-303 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
3257. Importana autoanticorpilor ICA i GAD pentru caracterizarea fenotipului formei
LADA / Zinaida Alexa, Zinaida Anestiadi, Vasile Anestiadi [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 254-257 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 13 tit.
3258. Lupaco, Iulianna. Bolile cronice difuze ale ficatului i hormonii sexuali /
Iulianna Lupaco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P.
240-244. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 19 tit.
96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3259. Lupaco, Iulianna. Forma HBsAg negativ a maladiei ficatului, condiionate de


virusul hepatic B sau infecia cu VHB ocult / Iulianna Lupaco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 244-246. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 10 tit.
3260. Lupaco, Iulianna. Hepatita cronic viral C i starea funcional a glandei tiroide / Iulianna Lupaco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3.
P. 234-237 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
3261. Marga, Simion. Aportul datelor morfometrice ale zonei mezorectale n pronosticul tratamentului cancerului de rect : studiu preliminar / Simion Marga // Bul. Acad. de tiine
a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 306-309 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 9 tit.
3262. Marga, Simion. Aspectul anatomo-morfologic al regiunii rectale n cercetarea
imagistic prin rezonana magnetic / Simion Marga // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 303-306 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
3263. Obad, Anatolie. Colangiopancreatografia prin rezonana magnetic n monitorizarea pe termen lung a pacienilor cu hepatico-jejunoanastomoze pe ansa Roux-en-Y /
Anatolie Obad // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 331334 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
3264. Pantea, V. The Treatment of Patients with chronic Viral Hepatitis C with Cytomix / V. Pantea, V. Cebotarescu, V. Smesnoi // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 6-8.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
3265. Particulariti clinice i paraclinice ale diabetului zaharat autoimun la maturi /
Zinaida Anestiadi, Zinaida Alexa, Dumitru Harea [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 257-260. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 14
tit.
3266. Peltec, Angela. Well-Known Versus "Unknown" Gamma-Glutamyltransferase
and Metabolic Risk Factors for Cardiovascular Disease : Is It Just the Liver? / Angela Peltec //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 345-347. Rez. n lb.
rom., engl., rus. Bibliogr. : 26 tit.
3267. urcan, Svetlana. Viziuni moderne asupra patogeniei i factorilor de risc n bolile inflamatorii intestinale / Svetlana urcan // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 229-234 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 38 tit.
3268. Zgrcu, Renata. Managementul i monitoringul anesteziei n
colangiopancreatografia endoscopic retrograd / Renata Zgrcu // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 182-184. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 13 tit.
97

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

(Vezi de asemenea Nr 3236, 3275, 3288, 3303, 3305, 3308)


616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice(hematopoetice) i endocrine
3269. Gona, Veronica. Gua difuz toxic la persoanele vrstnice : (caz clinic) / Veronica Gona, Zinaida Alexa, Natalia Gaibu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 263-266. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
3270. Progresul n clasificarea limfoamelor non-Hodgkin / S. Buruian, M. Robu, I.
Iacovlev // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 16-20. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. :
16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3262)
616.5 Dermatologie clinic. Boli de piele
3271. Casapciuc, Marina. Rezultatele tratamentului dermitei de contact a scalpului
cu preparatul "Novophane Shampoo" / Marina Casapciuc, Vera Onu, Iraida Serebreanschi //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 267-269. Rez. n lb.
rom., engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3220, 3295)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale, genitale
3272. Bluel, B. Disfuncia erectil marker al maladilor cardiovasculare : (revista literaturii) / B. Bluel // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P.
114-117 : Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
3273. Bor, Mihail. Particularitile anesteziei la pacientul cu insuficien renal / Mihail Bor, Victor Cojocaru, Virgil Guan // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 175-178. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
3274. Botnar, Vasile. Rolul litotriiei extracorporale cu unde de oc ESWL n tratamentul calculilor renali / Vasile Botnar // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 130-134 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 18 tit.
3275. Cepoida, Petru. Interrelaiile dintre sistemul renin-angiotensin-aldosteron i
factorii de reglare a metabolismului calciu-fosforic / Petru Cepoida, Zinaida Alexa, Svetlana
Sidorenco // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 261-263 :
tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 13 tit.
3276. Cornea, Natalia. Evaluarea IL6 la pacienii Centrului de Dializ i Transplant
Renal al IMSP SCR / Natalia Cornea // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 247-249 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
3277. Cornea, Natalia. Unele modificri ale hemogramei la pacienii uremici cu diferite regimuri de tratament / Natalia Cornea // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 249-253 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.

98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3278. Evaluarea insuficienei renale acute n ultimii 31 de ani / Dorian


Visterniceanu, Adrian Tnase, Petru Cepoida [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 105-107 : tab. Rez. n lb., rom., engl., rus. Bibiliogr. : 14
tit.
3279. Evoluia tratamentului insuficienei renale cronice terminale n Centrul de Dializ al IMSP SCR / Sergiu Gaibu, Adrian Tnase, Natalia Cornea [et al.] // Bul. Acad. de tiine
a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 107-110 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 3 tit.
3280. Scutelnic, Ghenadie. Modificrile histopatologice n funcie de etiologia stricturilor uretrale dobndite / Ghenadie Scutelnic // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 117-120 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
3281. Stoica, Natalia. Perturbarea mecanismului vasoplachetar la pacienii cu insuficien renal agravat / Natalia Stoica // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 170-172. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
3282. Tnase, Dorin. Modificrile tensiunii arteriale n urma tratamentului deschis al
chistului renal simplu / Dorin Tnase // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 123-127 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
3283. Tnase, Dorin. Riscul recidivelor n tratamentul deschis al chistului renal simplu / Dorin Tnase // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P.
127-130 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3217, 3232, 3260)
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular
3284. Anestezia plexului brahial / S. Coblechii, R. Turchin, B. Topor [et al.] // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 60-62. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
3285. Becheanu, Natalia. Expresia sindromului inflamator la pacienii cu artrit reactiv, n funcie de forma clinic a bolii / Natalia Becheanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 216-219 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. :
12 tit.
3286. Chiril, V. Fixarea cu plci n fracturile i fracturile-luxaii ale matafizei humerale proximale cu 2, 3, i 4 pri / V. Chiril // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 34-38 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
3287. Evaluri clinice i imagistice la etape timpurii ale spondilartritelor seronegative
/ Inga Bodrug, Serghei Popa, Constantin Babiuc [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 206-209 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 8 tit.

99

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3288. Expresia modificrilor de laborator ale afeciunilor osteoarticulare la pacienii


cu diabet zaharat tip 2 / Liliana Groppa, Lia Chilari, Zinaida Anestiadi [et al.] // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 192-195 : tab. Rez. n lb. rom.,
engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
3289. Feghiu, L. Studiu anatomic al vaselor perforante ale gambei / L. Feghiu // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 46-51 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 13 tit.
3290. Hellis, Osama. Tratamentul de fond triplu al artritei reumatoide : noi opiuni de
amplificare a eficacitii i tolerabilitii / Osama Hellis // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 213-216. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 10
tit.
3291. Lesnic, Aliona. Viziuni noi asupra osteoartrozei mnii : etiopatogenie, tablou
clinic, diagnostic i tratament / Aliona Lesnic // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 209-213. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
3292. Maxim Igor. Timectomia videotoracospic n stadiile timpurii ale miasteniei
gravis nontumorale / Igor Maxim // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 101-104 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
3293. Osteoporoza secundar : viziuni contemporane asupra bolii / Nadejda Ganea,
Liliana Groppa, Constantin Babiuc [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 189-192. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
3294. Rezultatele studiului afectrii cordului n artrita reactiv / Liliana Groppa,
Liudmila Gona, Eugeniu Russu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 198-200 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
3295. Russu, Eugeniu. Antigenii HLA i impactul lor asupra evoluiei artritei psoriazice / Eugeniu Russu, Constantin Babiuc, Liudmila Gona // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 200-203 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 12 tit.
3296. Srbu, Oxana. Eficacitatea tratamentului de fond n spondiloartrita anchilozant la femei / Oxana Srbu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3.
P. 203-206. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
3297. Gavriliuc, M. Neiromidina n afeciunile sistemului nervos periferic i n parezele, cauzate de accidentele vasculare cerebrale ischemice / M. Gavriliuc, A. Grumeza, O.
chiopu // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 11-15 : tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 6 tit.

100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3298. Hadjiu, S. Tratamentul leziunilor hipoxico-ischemice perinatale cu preparatul


factor neurotrofic derivat din creier / S. Hadjiu // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 26-34 :
tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
3299. Maniuc, Mihail. Computed Tomography Aspects of the Endoscoic Sinul
Surgery in Children / Mihail Maniuc, Polina Ababii // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 406-408 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3229)
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologic, psihopatologie. Psihoze
(Vezi Nr 3227)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase
3300. Agop, S. The Efficacy of treatment with Valtrex of Genital Herpes in Pregnant
Women / S. Agop, O. Cernechi // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 3-5. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3226, 3235, 3285)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.3 Ortopedie
(Vezi Nr 3286)
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
3301. Anestezia general n chirurgia arterei carotide / Ion Taburceanu, Igor
Crucichevici, Victor Cojocaru [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 164-167. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
3302. Argumentarea tacticii active n tratamentul chirurgical al insuficienei mitrale ischemice / Aureliu Batrnac, Vitalie Moscalu, Vladislav Morozan [et al.] // Bul. Acad. de tiine
a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 49-53. Rez. n lb. rom., engl., rus).
Bibliogr. : 12 tit.
3303. Cristalov, Gh. Rezultatele clinice precoce ale hemoroidectomiei urgente cu
plastia mucoasei anale n tromboza hemoroizilor prolabai / Gh. Cristalov, V. Culiuc, E. Guu
// Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 21-26. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
3304. Gagauz, A. Prima experien de utilizare a plasmacoagulatorului n amigdalectomie / A. Gagauz, M. Tanurcova // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 145-147 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
3305. Grati, Serghei. Factorii de risc n infecia plgii postoperatorii n urma tratamentului chirurgical al defectelor peretelui abdominal / Serghei Grati, A. Vascan, S. Cuceinic
101

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

// Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 92-95 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
3306. Guru, Petru. Utilizarea chirurgiei fibroendoscopice n tratamentul leziunilor
cronice hiperplastice ale laringelui / Petru Guru // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 3. P. 140-142 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 15 tit.
3307. Guan, Virgil. Sedarea monitorizat n operaiile ORL : actualiti : (revista literaturii) / Virgil Guan, Victor Cojocaru, Mihail Bor // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 3. P. 185-188. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 28 tit.
3308. Hotineanu, Vladimir. Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice i complicaiilor ei : experien de peste 20 de ani / Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Anatol
Cazac // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 80-84 : fig.,
tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 17 tit.
3309. Maniuc, Liviu. Algoritmul chirurgical n tratamentul defectului septal ventricular,
asociat cu stenoza pulmonar / Liviu Maniuc // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 42-49 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
3310. nari, S. Laparotomia exploratorie n plgile abdominale penetrante / S.
nari // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 56-59. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 20
tit.
3311. Vrlan, Eugen. Protecia miocardului n operaiile pe inima deschis la copiii
mici : factori preoperatorii i menajarea circulaiei extracorporale : (revista literaturii) / Eugen
Vrlan // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 56-59 : fig.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 12 tit.
3312. , . :
: [ . . Medpark, . ] /
// Aquarelle. 2011. Nr 7/8. P. 22-24 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3230, 3234-35, 3237, 3254)
617.7 Oftalmologie. Tulburri i tratamente la ochi
3313. Cepoida, Elena. Metodologia examinrii radiologice n traumatismul orbitar /
Elena Cepoida, Ana Vrabii, Valerii Pripa // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 309-313 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
3314. Jeru, Ion. Particulariti ale microchirurgiei cataractei senile hipermature / Ion
Jeru // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 151-154 : fig.,
tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.

102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3315. Paduca, Ala. Strabismul adultului : beneficiile tratamentului chirurgical / Ala


Paduca, Angela Garaba // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3.
P. 154-157 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
3316. Rusu, Sergiu. Anestezia regional n oftalmochirurgie : (rev. lit.) / Sergiu Rusu,
Petru Gherghelegiu, Mihail Bor // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 3. P. 179-181. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
618 Ginecologie. Obstetric
3317. Medicamentele i sarcina n reumatologie / Liliana Groppa, Svetlana Agachi,
Oxana Bujor [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P.
219-224. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 44 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3223, 3300, 3310)

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic
3318. Berzan, Vladimir. Aportul cercetrii la realizarea strategiei energetice a Republicii Moldova pn n 2020 / Vladimir Berzan // Akademos. 2011. Nr 2. P. 67-74 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 74 (19 tit.).
3319. Duca, Gheorghe. Problemele cheie ale dezvoltrii sectorului energetic / Gheorghe Duca // Akademos. 2011. Nr 2. P. 63-66 : fot. Rez. n lb. engl.
3320. Hbescu, Ion. Sursele energiei regenerabile i echipamentul pentru producerea lor / Ion Hbescu // Akademos. 2011. Nr 2. P. 82-86 : fig., fot., tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 16 tit.
3321. Micu, Vasile. Surse regenerabile de bioenergie din agricultur : posibiliti i
oportuniti de producere i utilizare / Vasile Micu // Akademos. 2011. Nr 2. P. 75-81 :
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 81 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3200)
621 Construcia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie
mecanic
621.0 Teorie i principii ale construciei de maini. Tehnic nuclear
621.039 tiina nuclear aplicat. Energia atomic i industria atomic. Tehnic nuclear n general
(Vezi Nr 3189)

621.35 Tehnic electrochimic

(Vezi Nr 3185, 3187)


103

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

621.38 Electronic. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X
3322. Condrea, Elena. Quantum Oscillations of Conductivity in Bismuth Wires / Elena Condrea // International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical
Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 104-107 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 17
tit.
3323. Development of GaN based Nanosensors using Surface Charge Litography /
Veaceslav Popa, Tudor Braniste, Olesea Volciuc [et al.] // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 36-38 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3324. Kerner, Iacov. Detection in the Contacts With Bismuth-Antimony Alloy :
Numerical Modeling of the Contact Area Role / Iacov Kerner / International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 121-123 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
3325. Lupan, Oleg. ZnO Growth Technologies : Current Status and Perspectives /
Oleg Lupan // International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical
Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 53-58 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
29 tit.
3326. Perspectives of Single Cast Nanowires Technology / Anatolii Iosher, Efim
Badinter, Nicolae Leporda [et al.] // International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic,
Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 43-47 : fig. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de casemenea Nr 3182-84, 3188, 3191, 3215)
621.397 Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnic. nregistrare, transmisie i
reproducere video. Aparate i reele video
(Vezi Nr 3325)

623 Tehnic militar

3327. Bivolaru, Ion. Un subiect controversat : proiectul unic pentru armele cu evi lise
= : / Ion Bivolaru // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 8. P. 19 : fot. ; . 2011. Nr 8. P.
19 : fot.

104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.7 Tehnica transportului aerian i spaial. Aeronautic
3328. Shuttleworth, Mark. Omul din spatele PC-ului tu, sau Cum s faci un milion
ca s-i iei un fra din titan i un cognac prost moldovenesc n cosmos : [interviu cu cosmonautul M. Shuttleworth, om de afaceri n domeniul IT, locuiete pe Insula Omului, Europa] /
text de Paula Erizanu // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 10-17 : fot. (Punkt global).

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

630 Silvicultur
3329. Ciubotaru, A. Vegetative propagation from cuttings of the cultivar Thuja
occidentalis 'Danica' in plant trays / A. Ciubotaru, I. Roshca // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3,
Nr 3 . P. 115-120 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
3330. Postolache, Gh. Genetic resources of beech (Fagus sylvatica) in the Republic
of Moldova / Gh. Postolache, Dr. Postolache // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 . P. 8089 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 88-89 (24 tit.).
3331. Rotaru, Ala. Sectorul forestier i conservarea biodiversitii =
/ Ala Rotaru // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8.
P. 12 : fot. ; . 2011. Nr 8. P. 12 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3194)
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.1 Conducerea i organizarea fermelor
(Vezi Nr 3101, 3103, 3321)
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice
3332. Grigore, Marius-Nicuor. Halofitele, o categorie ecologic polimorf. ntre seceta fiziologic a solului i stresul salin : [experiena Romniei] / Marius-Nicuor Grigore,
Constantin Toma // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 . P. 38-46 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 49 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3193, 3198, 3338, 3342, 3344, 3351, 3387-88)
631.5 Lucrri agricole
3333. Ciubotaru, Alexandru. Cuvnt despre academicianul N. V. in celebru
selecionar, genetician, botanist rus (1898-1985) / Alexandru Ciubotaru // Rev. Botanic.
2011. Vol. 3, Nr 3 . P. 201-208 : fig. Bibliogr. :14 tit.

105

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3334. Duca, Gheorghe. Un performer al tiinei : mem. cor. Constantin Moraru la 85


de ani : [biolog, domeniul t. : fiziologia, biochimia i ameliorarea plantelor, doctor n tiine
agricole] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos. 2011. Nr 2. P. 155 : fot.
3335. Patriarhul seminologiei : Mem. cor. al AM Vasile Siminel la 90 de ani : [doctor
n tiine agricole, agronom, domeniul t. : ameliorarea i genetica plantelor, profesor univ.] //
Akademos. 2011. Nr 2. P. 149 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3179, 3194, 3339, 3346-47)
631.8 ngrminte chimice i naturale. mbogirea solului. Stimularea creterii. Stimulente pentru plante
3336. , . .
/ . . // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 . P. 150-160.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3343, 3345)
631.9 Alte ntrebri
(Vezi Nr 3336)
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor
3337. Gaina, Boris. Un forjar al tiinei agricole : Mem. cor. al AM Mihail Vronschih
la 70 de ani : [biolog, doctor habilitat n biologie, profesor univ.] / Boris Gaina, Leonid
Volociuc // Akademos. 2011. Nr 2. P. 156-157 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3336, 3355-58)
633/635 Horticultur
633 Cultura plantelor de cmp
633.6 Plante de zahr i amidon
3338. Boaghii, I. Minimalizarea lucrrii solului sub sfecla de zahr n Republica Moldova / I. Boaghii // Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii
Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 114-118.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
3339. Ciugur i ruja soiuri noi de sfecl furajer / V. Mihai, Iu. Pslari, Valentina
Gsc [et al.] / Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 62-65. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
3340. Crivceanschi, V. Alegerile individuale i crearea materialului de selecie cu
proprieti noi la sfecla de zahr / V. Crivceanschi // Sfecla de zahrcultur strategic n

106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul.
2011. Ch., 2011. P. 40-45 : tab. Bibliogr. : 4 tit.
3341. Crivceanschi, V. Unele aspecte ale ameliorrii sfeclei de zahr n Republica
Moldova / V. Crivceanschi // Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a
agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P.
33-39.
3342. Efectul asolamentului i fertilizrii la cultura sfeclei de zahr n experiena de
lung durat a ICCC "Selecia" / B. Boincean, M. Bugaciuc, Lidia Bulat [et al.] // Sfecla de
zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 125-132 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 2 tit.
3343. Lisnic, S. Impactul aplicrii preparatului microcom -T asupra unor procese fiziologice i productivitii sfeclei de zahr / S. Lisnic, S. Toma, Iulia Corecaia // Sfecla de
zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 209-216 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.
3344. Pasat, D. Aciunea i interaciunea alternrii culturilor, sistemului de lucrare i
fertilizare a solului asupra produciei sfeclei de zahr i coninutului de zahr n rdcini / D.
Pasat, G. Rusnac // Sfecla de zahrcultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii
Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 254-258 :
fig. Rez. n lb. engl.
3345. Rolul azotului biologic n formarea nivelului de producie n veriga asolamentului cu sfecla de zahr / B. Boincean, G. Rusnac, Lidia Bulat [et al.] // Sfecla de zahr cultur
strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern.,
Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 119-124. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 2 tit.
3346. Sistemele de control la ncruciri i aprecierea capacitii combinative a materialului de selecie la sfecla de zahr / V. Mihai, Iu. Pslari, Valentina Gsc [et al.] / Sfecla de
zahrcultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele
Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 66-69. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
3347. Taran, M. Compoziia chimic a rizocarpilor de diferite subspecii de sfecl,
create la ICCC "Selecia" / M. Taran, V. Mihai, Liuba Lavric // Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern.,
Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 89-93 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
3348. Vozian, V. Rezultatele i perspectivele cercetrilor n domeniul ameliorrii, tehnologiilor de cultivare a plantelor semincere i sfeclei industriale n Republica Moldova / V.
Vozian, P. Hropotinschi // Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 1324 : fig., tab.
107

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3349. , . .
(Beta Vulgaris L.)
/ . . // Sfecla de zahr cultur
strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern.,
Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P. 25-32 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
3350. , . .
/ . . // Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova : Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. P.
155-160 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizri industriale
3351. Boz, Irina. Aspecte privind structura organelor vegetative la plantule de
Thymus Sp. / Irina Boz, C. Toma // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 28-37 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
3352. Plantele medicinale din flora spontan a Republicii Moldova. Aspecte moderne
de cercetare / M. Duca, A. Port, Fr. Muller-Uri [et al.] // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 .
P. 12-19 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 20 tit.
634 Horticultur n general
3353. nrdcinarea i aclimatizarea Ex vitro n hidrocultur prin flotaie a unor genotipuri de mur / Doina Clapa, Al. Fira, Adelina Dumitra [et al.] // Rev. Botanic. 2011. Vol.
3, Nr 3 . P. 133-139 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
3354. Rudenco, I. Contribuie la susinerea teoriei privind proveniena hibridogen a
prunului comun (Prunus domestica L.) / L. Rudenco, I. Comanici // Rev. Botanic. 2011.
Vol. 3, Nr 3 . P. 74-79. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
634.8 Viticultur
3355. Alexandrov, E. Aspecte fizico-chimice ale hibrizilor distani de vi de vie (V.
Vinifera L. x V. Rotundifolia Michx.) DE F 4 / E. Alexandrov // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3,
Nr 3 . P. 56-62 : diagr., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
3356. Alexandrov, E. Evoluia speciilor genului Vitis L. prin prisma hibridrii distant /
E. Alexandrov // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 . P. 69-73. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 18 tit.
3357. Alexandrov, E. Phylloxera Vastrastris Planch. i hibrizii distani de vi de vie
(Vitis vinifera L. x Vitis rotundifolia Michx.) / E. Alexandrov // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3,
Nr 3 . P. 146-149 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3358. , .
(Phylloxera Vastrastris planch.) 100- // .
, . . , . // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 . P. 47-55 : tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3070)
635 Plante de grdin. Grdinrit
635.9 Plante ornamentale i decorative. Grdinrit ornamental
3359. Sava, Victor. Evaluarea rezultatelor introducerii plantelor decorative anuale n
Republica Moldova / Victor Sava // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 99-114 : fig.,
fot., tab. Bibliogr. : 9 tit.
3360. Trifuan, Viorica. Cu privire la introducerea i cercetarea trandafirilor pitici n
Moldova / Viorica Trifuan // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 121-132 : fig. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
3361. Voineac, Ina. Crizantemelesurs decorativ de perspectiv pentru amenajarea spaiilor verzi / Ina Voineac // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3. P. 176-180 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3387-88)
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor,a eptelului. nmulirea animalelor domestice
(Vezi Nr 3540)
(Vezi Nr 3542)

636.1 Cabaline domestice. Cai


636.7 Cini

3362. Grosu, Igor. Mria Sa Bercut al doilea = :


[cine laika de ras siberian] / Igor Grosu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8.
P. 10 : fot. ; . 2011. Nr 8. P. 10 : fot. (Cini campioni).
3363. Vaculenco, Anatolii. O via de cine = / Anatolii
Vaculenco // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 10 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 10 : fot. (Chinologie).
639.1 Vntoare
3364. Agop, Valeriu. Vntorii care se respect = :
[de vorb cu cinegeticianul V. Agop, pre. biroului SVP din Fleti] / consemnare : Natalia
Sandu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 5 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 5 : fot.

109

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3365. Btrnu, Ion. Ceirul, paradis pentru vnat = : [Hrbov,


raionul Anenii Noi] / Ion Btrnu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 2 : fot.
; . 2011. Nr 8. P. 2 : fot.
3366. Colac, Tudor. Mistreul. Monografie de N. elaru = .
. : [pe marginea vol. cu acelai tit., Bucureti, Thalia, 2010] / Tudor Colac // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 3 : fot. ; . 2011.
Nr 8. P. 3 : fot.
3367. Furdui, Anatol. Vntorul cu autoritate = : [dialog cu
A. Furdui, membru al biroului SVP din Anenii Noi] / consemnare de Ionel Cpi // Vntorul
i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 7 : fot. ; . 2011.
Nr 8. P. 7 : fot.
3368. Goncearenco, Nicolae. Cinele, raele i ciupercile = , :
[amintiri vntoreti] / Nicolae Goncearenco // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8.
P. 17 : fot. ; . 2011. Nr 8. P. 17 : fot. (Sezon de rae).
3369. Istrati, Simion. Sezon de vntoare = : [pe marginea Ordinului
Direciei SVPM nr. 38-A din 26.07.2011] / Simion Istrati // Vntorul i Pescarul Moldovei.
2011. Nr 8. P. 1, 4 : fot. ; . 2011. Nr 8. P. 1, 4 : fot.
3370. elaru, Neculai. Vntoarea comercial = / Neculai
elaru // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 4 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 4 : fot. Sfrit. nceputul : Nr 7.
(Vezi de asemenea Nr 3201, 3204, 3327, 3362)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur
3371. Cheroiu, Gabriel. Carasul = / Gabriel Cheroiu // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 8. P. 11 : fot. ; . 2011. Nr 8. P.
11 : fot.
3372. Lozie, tefan. Porcuorul = : [specie de pete] / tefan Lozie // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 11 : fot. ; .
2011. Nr 8. P. 11 : fot. (Pescuit sportiv).
3373. Vicol, Vasile. Monturile i confecionarea lor = /
Vasile Vicol // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 15 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 15 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3193)

110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese
3374. Ghilien, Marina. Fiecare cu farfuria lui = Personified item = :
[istoria apariiei] / Marina Ghilien // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 84-90 : fot. Tit., text
paral. : lb. rom., engl., rus.
3375. Organ, Elena. Probleme actuale ale pieei ntreprinderilor de alimentaie public din Republica Moldova = Current Problems of Public Food entreprises Market in the Republic of Moldova / Elena Organ // Economica. 2011. Nr 1. P. 46-52. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 5 tit. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3376. Sineavscaia, Natalia. Georgia. Un colet cu "gadazelili" din Imereti = Georgia. A
Parcel with "gadazelili" from Imereti = . "" : [ bucate na.] / Natalia Sineavscaia // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 106-116 : fot. Tit., text
paral. : lb. rom., engl., rus.
643/645 Locuina. Dotri i mobiler casnic
3377. Braoveanu, Angela. Toate drumurile duc acas : [la familia Viorici i a lui
Sergiu Prodan din Chiinu] / Angela Braoveanu ; fot. : Sergiu Odainic // Punkt. 2011. Nr
35/36. P. 214-219 : fot. (Punkt interior).
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
(Vezi Nr 3323)
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 3111)

657 Contabilitate

3378. Deli, Olga. Standarde internaionale de raportare financiar cea mai important condiie de integrare a economiei moldoveneti = International Financial Reporting
Standards : The Most Important Condition for the Integration of the Moldovan Economy / Olga
Deli // Economica. 2011. Nr 1. P. 134-138. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3379. , . /
: [ ] / // Contabilitate i
audit. 2011. Nr 8. P. 67-72 : fot. Bibliogr. n notele de subsol.
3380. , . / , // Contabilitate i audit. 2011. Nr 8. P. 5766 : fot., tab. Va urma.

111

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3381. , .
1 2011 / // Contabilitate i audit.
2011. Nr 8. P. 7-16 : fig., fot., tab. Bibliogr. n notele de subsol.
3382. . - . : [ Nr
83 7 2011 .] // Contabilitate i audit. 2011. Nr 8. P. 81.
3383.
: [. Nr 83 7 2011 .] // Contabilitate i audit.
2011. Nr 8. P. 81-94.
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial
3384. Carabet, Maria. Evaluarea personalului : rezultatele monitoringului procesului
estimativ la ntreprinderile din RM = Personnel Assessment : Results of Assessment Process
Monitoring at Enterprises of the Republic of Moldova / Maria Carabet // Economica. 2011.
Nr 1. P. 70-73 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
3385. Sochirc, Alexei. Utilizarea MCC n activitile desfurate pe piaa financiar
nebancar / Alexei Sochirc // Contabilitate i audit. 2011. Nr 8. P. 19-22 : fot., tab.
Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3379)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
(Vezi Nr 3101)

663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

3386. Melnic, Natalia. Luna lui cu : despre vin, sommelier, paharnici, mod i =
The month of scoop : of wine, sommelier, 'paharnic', fashions and dose = :
, , , : [interviu cu N. Melnic, vinificator i sommeliere la
Casa vinului din Chiinu] / a intervievat Marina Irimciuc ; fot. : A. Saenco // Open Skies.
2010. Nr 7/8. P. 46-51 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 3062, 3070)
666 Industria sticlei. Ceramic. Ciment i beton

666.3/.7 Ceramic
(Vezi Nr 3374)

112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea
general
(Vezi Nr 3421, 3427, 3432, 3434)

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRDINI
3387. Amenajarea i integrarea taluzurilor degradate ntr-un peisaj propus / Adelina
Dumitra, Sonia Bor-Opria, Punia Pop-Boanca [et al.] // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3,
Nr 3 . P. 167-175 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3388. Tehnici de peisagistic utilizate n proiectarea sistemelor de bioretenie / Punia Pop-Boanc, Adelina Dumitra, M. Drja [et al.] // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 .
P. 187-196 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.

72 ARHITECTUR
3389. Sineavscaia, Natalia. Mnstirea Pripiceni-Curchi : povestea cpitanului =
Pripiceni-Curchi Manastery : Capitain's Story = - :
: [din raionul Rezina] / Natalia Sineavscaia // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P.
118-124 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 3069, 3391)

73 ARTE PLASTICE
3390. Tomacov, Victor. O cast misterioas = Mysterious Caste =
: [interviu cu colecionarul de anticariat V. Tomacov, pre. Clubului de Numismatic din
Chiinu] / a intervievat : Tatiana Petrova ; fot. : A. Saenco // Open Skies. 2010. Nr 7/8.
P. 76-80 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 3054, 3537, 3543, 3546)
745/749 Arte decorative. Meserii de art. Arte aplicate. Design
3391. Blteanu, Ion. Frate bun cu toi copacii : [despre Alexandru Vrnceanu, membru al Uniunii Meterilor Populari i al Asoc. Arhitecilor din Rep. Moldova] / Ion Blteanu //
Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 68-71 : fot. (Oameni i arbori).
(Vezi de asemenea Nr 3421)

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


3392. Colesnic, Iurie. O carte de eseuri rmas neterminat : [comentarii la portretele scriitorilor mold. ale pictorului Aurel David] / Iurie Colesnic // Moldova. 2011. Nr 7/8.
P. 31-33 : fot. (Unul care ne-a iubit).
113

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3393. Cotoman, Ludmila. Nostalgia zborului : [despre creaia artistului plastic Ion
Guu] / Ludmila Cotoman // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 98-99 : fot. (Semne zodiacale).
3394. Cuciuc, Sergiu. Trei, Doamne, i toi buni ! : [despre creaia pictorilor mold. :
Mihai Grecu, Igor Vieru i Eleonora Romanescu] / Sergiu Cuciuc // Moldova. 2011. Nr 7/8.
P. 88-95 : fot. (Semne zodiacale).
3395. Gin, Ion. Ion Guu : Sacrificiu ca destin : [pictor i animator al Societii Artitilor Plastici basarabeni "Bobart": (Cluj, Romnia)] / Ion Gin // Moldova. 2011. Nr 7/8.
P. 96-97 : fot. (Semne zodiacale).
3396. Mar, Nodna. Nodna Mar i Infinitul : [interviu cu pictoria] / consemnare de Cornelia Amartu // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 184-187 : il., fot.
3397. Oprea, Gheorghe. Vatr cu lun : [confesiuni ale muzeografului i maestrului
n art] / Gheorghe Oprea ; fot. : Iurie Foca, Mihai Turcule // Moldova. 2011. Nr 7/8. P.
40-45 : fot.
3398. Rocaciuc, Victoria. Cu muzica lui Vivaldi = To the Accompaniment of Vivaldi =
: [interviu cu V. Rocaciuc, artist plastic i critic de art din Moldova] /
interlocutor : Irina Pavlova // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 68-74 : fot. Tit., text paral. :
lb. rom., engl., rus.
3399. Vrabie Gheorghe. Aurel David, un talisman al culturii naionale : [file din biografia i creaia pictorului mold., deintor (post-mortem) al Premiului de Stat : (18.06.193518.07.1984)] / Gheorghe Vrabie // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 24-30 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3418, 3421, 3425, 3427, 3432, 3434)

77 FOTOGRAFIE I ACTIVITI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


3400. Braga, Tudor. Maestrul nepereche al artei fotografice contemporane : [Mihai
Potrniche] / Tudor Braga // Akademos. 2011. Nr 2. P. 127-129 : fot.
3401. Klimszak, Dariusz. Dariusz Klimszak : Fotograful alb-negru al umbrelor colorate : [interviu u artistul polonez] / text de Angela Stafii ; fot. : Dariusz Klimszak // Punkt.
2011. Nr 35/36. P. 76-81 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3183)

78 MUZIC

3402. Agafi, Mihai. Cel mai important ntr-un spectacol e ca publicul s fie unul inteligent : [interviu cu M. Agafi, Maestru n Art, prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Na. "Serghei Lunchevici" din Chiinu i prim-dirijor al Orchestrei Simfonice din Cluj
(Romnia)] / a intervievat : Nina Jovmir // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 140-143 : fot.
(Sens i contrasens).

114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3403. Gagim, Ion. Muzica i lumea nou a tiinelor / Ion Gagim // Akademos.
2011. Nr 2. P. 109-114. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 18 tit. i n notele de subsol.
3404. Ghila, Victor. n armonia sunetelor : Mem. cor. al AM Gheorghe Mustea la
60 de ani : [compozitor, director artistic i prim-dirijor al Orchestrei Simfonice Na. a IPNA
Compania "Teleradio-Moldova"] / Victor Ghila // Akademos. 2011. Nr 2. P. 146-147 :
fot.
3405. Iorga, Liubomir. Liubomir Iorga : Un om care d via celorlali : [dialog cu marele artist, care confecioneaz instrumente muzicale] / consemnare : Serafim Saka // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 106-109 : fot.
3406. Neagu, Elena. TiPtiL. Invazia fun(k)-ului : [pe marginea discuiilor cu membrii
grupului muzical romn cu acelai tit. : Cristinel Creu, Adina Dur , Ciprian Moisescu [et al.] /
Elena Neagu ; fot. : Sorin Nainer // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 200-204 : fot.
3407. Orange music Zdob i Zdub " 2011" /
, , [et al.] // Aquarelle. 2011. Nr 7/8. P. 813 : fot.
3408. Proca, Pavel. Marca Clavecinul Dnga : [Valentin, compozitor mold.] / Pavel
Proca // Teatru. 2011. Nr 6 . P. 60-61 : fot.
3409. Proca, Pavel. Sufletul jocului i sufletul locului : [despre creaia lui Ilie Vlu,
compozitor de muzic pentru copii, actor-ppuar al Teatrulul "Licurici" i "Gugu" din Chiinu] / Pavel Proca // Teatru. 2011. Nr 6. P. 61-62 : fot.
3410. Proca, Pavel. Vraja melosului teatral : [file despre creaia compozitorului mold.
Constantin Rusnac] / Pavel Proca // Teatru. 2011. Nr 6. P. 37-38 : fot.
3411. Rileanu, Leonid. La fel de bun ca i primul : [despre Sergiu Ciuhrii, dirijor,
conductor artistic al Ansamblului "Fluiera", compozitor i profesor, Lucrtor Emerit al Culturii din Rep. Moldova, Artist al Poporului i Cavaler al Ordinului "Gloria Muncii"] / Leonid
Rileanu // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 48-53 : fot.
3412. Rusu-Haraba, Anastasia. Un om cu suflet de ani : [Iulian Puc, naist mold.] /
Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 122-125 : fot.
3413. , . :
: [ D' Black] /
// Aquarelle. 2011. Nr 7/8. P. 14-16 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3052, 3203, 3514, 3526)

115

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
3414. Rusu-Haraba, Anastasia. Ana Ropot : O prines roman din Moldova pe
Drumul Mtsii : [pe marginea discuiei cu studenta mold. din Beijing Intern. Studies Univ.,
acceptat n rolul principal n filmul cu acelai tit.] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 20-23 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3529)
792 Teatru. Art scenic
3415. Bejenaru, Olga. Un festival teatral reuit : [Festivalul Intern. al Teatrului Satiricus "I. L. Caragiale", Ed. a 2-a , Chiinu, 25-31 mai 2011] / Olga Bejenaru // Teatru. 2011.
Nr 6. P. 33-36 : fot.
3416. Beligan, Radu. Radu Beligan : "Eu n afar de teatru nu recunosc nimic" : [interviu cu actorul teatrului rom., regizor] / interlocutor : Liliana Popuoi ; fot. : Iurie Foca //
Teatru. 2011. Nr 6. P. 2-9 : fot.
3417. Boldior, Veronica. Impresii festivaliere : [pe marginea Festivalului Intern. organizat de Teatrul Satiricus "I. L. Caragiale" cu genericul "Dramaturg-regizor ; Text literarLimbaj scenic", Ed. a 2-a, Chiinu, 25-31 mai 2011] / Veronica Boldior // Teatru. 2011.
Nr 6. P. 32-33 : fot.
3418. Ctan, Veronica V. Teatrul de ppui e locul povetilor, acolo unde visele devin realitate i binele nvinge ntotdeauna rul : [pe marginea dialogului cu : Gabriela Lungu,
dir. artistic ; Galina Molotov, pictor-scenograf ; Tatiana Cojocaru, pictor-scenograf i Petru
Blan, pictor-scenograf al Teatrului de Ppui "Gugu" din Chiinu] / Veronica V. Ctan //
Teatru. 2011. Nr 6. P. 63-65 : fot.
3419. Cebotari, Veaceslav. i iari Richard : [interviu cu V. Cebotari, regizorul
spectacolului "Regele Richard al III-lea" dup W. Shakespeare, montat la Teatrul Dramatic
Rus de Stat "A. P. Cehov" din Chiinu] / consemnare : Rusanda Curc // Teatru. 2011.
Nr 6. P. 41-42 : fot.
3420. Cernopolc, Cristina. Dramaturgia lui William Shakespeare o provocare teatral continu / Cristina Cernopolc // Teatru. 2011. Nr 6. P. 38-40 : fot. Va urma.
3421. Furdui, Ludmila. Ludmila Furdui : Realizri i perspective n scenografia naional : [interviu cu pictorul vestimentar n teatru] / consemnare de Eleonora Stncu // Teatru. 2011. Nr 6. P. 26-28 : fot.
3422. Ghimpu, Dina. Tudor rn & Company : [Teatrul de Revist Ginta Latin din
Chiinu] / Dina Ghimpu // Teatru. 2011. Nr 6. P. 58-59 : fot.

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3423. Ionescu, Mircea M. Festivalul de la Chiinu, Strigtul unei dramaturgii mature


: [Festival Intern. a dramaturgiei na., organizat de Teatrul Satiricus" I. L. Caragiale", Ed. a 2a] / Mircea M. Ionescu // Teatru. 2011. Nr 6. P. 28-31 : fot.
3424. Manoil, Alexandru. Setea de aventur a unui spirit nomad : [actorul Victor Ignat, ex-dir. artistic al Teatrului "B. P. Hasdeu" din Cahul, actualmente dir. Teatrului pentru
copii i tineret din Cernavod, Romnia] / Alexandru Manoil // Teatru. 2011. Nr 6. P. 6668 : fot.
3425. Matei, Iurie. Iurie Matei : "Nu fac scenografie pentru bani i nici nu voi face" :
[interviu cu scenograful i pictorul] / consemnare de Liliana Popuoi // Teatru. Nr 6. P. 1618 fot.
3426. Popuoi, Liliana. Cele mai frumoase poveti ale copilriei pe scena Teatrului
Republican "Luceafrul" : [din Chiinu] / Liliana Popuoi // Teatru. 2011. Nr 6. P. 49-50
: fot.
3427. Porumbescu, Elena. Elena Porumbescu : "Detaliile vorbesc mult mai mult
despre personaj dect o replic" : [interviu cu scenograful i pictorul de costume] / interlocutor
: Liliana Popuoi // Teatru. 2011. Nr 6. P. 19-21 : il., fot.
3428. Proca, Pavel. Radiografia mieliei : [pe marginea spectacolului "ara asta a uitat de noi" n regia lui Sandu Grecu, montat la Teatrul Satiricus "I. L. Caragiale" din Chiinu] / Pavel Proca // Teatru. 2011. Nr 6. P. 51-54 : fot.
3429. Rusu, Vitalie. Fericirea de a fi trist ; i noi eram o ceat trist : [tabletenuvele despre teatru : rememorri] / Vitalie Rusu // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 54-61 :
fot. (Un talent polivalent).
3430. Rusu, Vitalie. Vitalie Rusu : Sunt fericit c nu m conformez : [interviu cu actorul Teatrului Na. "Mihai Eminescu" din Chiinu, Artist emerit, Artist al poporului din Rep.
Moldova] / interlocutor : Veronica Boldior // Teatru. 2011. Nr 6. P. 47-48 : fot.
3431. Sineavscaia, Natalia. Auditoriul Pukin : teatrul dramelor i al aciunilor revoluionare = Pushkin's Auditorium : Theatre of Drama and Revolutions =
: : [despre teatrul cu acelai
nume situat n cldirea de pe str. Mateevici din Chiinu, distrus de incendiu n 1925] /
Natalia Sineavscaia // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 100-104 : fot. Tit., text paral. : lb.
rom., engl., rus.
3432. Suruceanu, Adrian. Adrian Suruceanu : Cu orice nou montare ncepi totul de
la nceput : [interviu cu scenograful i pictorul] / consemnare de Liliana Popuoi // Teatru.
2011. Nr 6. P. 22-25 : il., fot.
3433. Ungureanu, Larisa. Teatrul de ieri teatrul de azi : [din Rep. Moldova] / Larisa
Ungureanu // Teatru. 2011. Nr 6. P. 43-46 : fot.
117

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3434. Verebceanu, Stela. Stela Verebceanu : Trebuie s funcionezi n limitele meseriei tale : [interviu cu scenograful i pictorul de costume pentru teatru] / interlocutor : Liliana
Popuoi // Teatru. Nr 6. P. 12-15 : fot.
3435. , ! : [
. . . . , . ] // Teatru.
2011. Nr 6. P. 69-70 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3054, 3056, 3402, 3408-11, 3532)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
3436. Carpenco, Andrei. 9 km pe vertical : [interviu cu A. Carpenco, alpinist mold.
despre expediia pe muntele Everest] / interlocutor : Angela Braoveanu // Punkt. 2011.
Nr 35/36. P. 188-197 : fot. (Punkt pe glob).
3437. Roca, Nicolae. Jucm fotbal, deci, existm : [despre fotbalistul mold. Pavel
Ciobanu] / Nicolae Roca // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 146-148 : fot.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
3438. Bahnaru, Vasile. Note marginale despre paradoxurile logico-semantice n limb / Vasile Bahnaru // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 96-105. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n note, p. 104-105 (18 tit.). (Semasiologie).
3439. Belei, Victoria. Particularitile semantico-funcionale ale zoonimului simbol
chat n diferite genuri ale imaginarului literar / Victoria Belei // La linguistique entre recherche
et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du
Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l' Universit d ' Etat de Moldova, 8 oct.
2010. Ch., 2011. P. 92-99. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 4 tit.
3440. Cosniceanu, Maria. Vocaie i pasiune : Dr. hab. Anatol Eremia la 80 de ani :
[filolog, domeniul t. : onomastica, toponimia, terminologia.] / Maria Cosniceanu // Akademos.
2011. Nr 2. P. 159-160 : tab.
3441. Dumbrveanu, Ion. Observaii asupra tendinei de difereniere a sensului
derivaional al unor formani livreti / Ion Dumbrveanu // La linguistique entre recherche et
application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep.
de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010.
Ch., 2011. P. 108-115. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 8 tit.
3442. Enicov, Cristina. Modalitatea frazei averbale n textul publicitar / Cristina
Enicov // La linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis
l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'

118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 269-277. Rez. n lb. fr.
Bibliogr. : 6 tit.
3443. Gabinschi, Marcu. Etimologii balcanice / Marcu Gabinschi // Philologia.
2011. Nr 1/2. P. 106-113. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 113 (26 tit.).
3444. Guu, Ion. Le texte litteraire entre dfinition et rception / Ion Guu // La
linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion
du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l' Universit d '
Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 40-50. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 12 tit.
3445. Josan, Elena. La qualification anthropocentrique comme subjectivit dans le
langage. Essais d'une typologie / Elena Josan, Veronica Pcuraru // La linguistique entre
recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime
anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l' Universit d ' Etat de
Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 61-71. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 9 tit.
3446. Oglind, Emilia. Categoria modalitii din perspectiv funcional : [a lingvisticii
moderne] / Emilia Oglind // La linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque
Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l' Universit d ' Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 249-256. Rez.
n lb. fr. Bibliogr. : 21 tit.
3447. Pcuraru, Veronica. Polisemia i inovarea semantic a semnelor lexicale prin
prisma interfeei "semantic-pragmatic" / Veronica Pcuraru // La linguistique entre
recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime
anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 31-39. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 5 tit. i n notele de
subsol.
3448. cerbakov, Silvia. Structuri lexematice i structuri discursive caracteristice
spaiului semantic asociat conceptului "Terre" / Silvia cerbakov // La linguistique entre
recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime
anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 72-80. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 9 tit.
3449. Zban, Ludmila. Le rle de la socioterminologie dans la formation des
traducteurs / Ludmila Zban // La linguistique entre recherche et application : Actes du
Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie
Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P.
140-150 : tab. Rez. n lb. rom. Bibliogr. n note, p. 149-150 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3047, 3083, 3172, 3450-53, 3455, 3513, 3547)
811 Limbi individuale
811.111 Limba englez
119

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3450. Chirdeachin, Alexei. Particulariti cantitative ale unitilor fonematice n contextul sistemului fonologic germanic : (n baza materialului limbii engleze) / Alexei
Chirdeachin, Nicanor Babr // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 114-124 : tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 123-124 (9 tit.).
811.133.1 Limba francez
3451. Guu, Ana. Sinergia terminologiei tiinifice franceze : aspecte lexico-semantice
/ Ana Guu // La linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque Intern.
organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 125-139 : fig. Rez. n
lb. fr. Bibliogr. : 21 tit.
3452. Moraru, Lidia. Considration sur la vie des sigles des acronymes / Lidia
Moraru // La linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis
l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de
l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 174-177. Rez. n lb. rom.
Bibliogr. : 8 tit.
3453. Papcova, Ina. Dfigement des units phraseologiques une pratique discursive courante dans la presse franaise contemporaine / Ina Papcova // La linguistique entre
recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime
anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 81-91. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3439, 3442, 3446-49)
811.134.2 Limba spaniol
(Vezi Nr 3173)

811.135.1 Limba romn

3454. Butmalai, Natalia. Repere cu privire la definirea conceptului de stare :


[morfosintaxa lb. rom.] / Natalia Butmalai // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 134-139. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 138-139 (18 tit.).
3455. Eremia, Anatol. Ciuteti = : [zootoponimul satului din raionul
Nisporeni] / Anatol Eremia // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 23 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 23 : fot.
3456. Mrza, Tatiana. Utilizarea stilistic a punctului n unele opere artistice : [n special n opera lui Zaharia Stancu] / Tatiana Mrza // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 152-158.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 158 (6 tit.).
3457. Vulpe, Ana. Frazeologismele : precizri teoretice i aspecte pragmatice : [lb.
rom.] / Ana Vulpe // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 125-133. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 133 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3440)

120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.134.3(81) Literatur brazilian
3458. Coelho, Paulo. Alchimistul : [roman : fragm.] / Paulo Coelho ; trad. din span. :
Micaela Ghitescu ; il. de Adrian Moraru // Noi. 2011. Nr 8. Supl. : P. 57-64 : fot.
Contin. nceputul : Nr 1.
821.135.1 Literatur romn
3459. Brumaru, Emil. Cntec naiv ; Clipa cea lent ; Iubitei ce-i plimb flamblat n
aer lenjeria : [versuri] / Emil Brumaru // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 101.
3460.

Murean, Ion. Poem / Ion Murean // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 100.

3461. Muina, Alexandru. Dactr Nicu & His Skzyoid Band : [fragm. [de roman] /
Alexandru Muina ; il. : Tania Muina // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 164-172. (Lecturi de
var).
3462. Neagu, Fnu. Dincolo de nisipuri : [fragm. de nuvel] / Fnu Neagu ; cuv.
introd. : Nicolae Roca // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 110-113 : fot.
3463. Voiculescu, Vasile. Vntoarea veche : [versuri] / Vasile Voiculescu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 24.
(Vezi de asemenea Nr 3525)
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
3464. Aram, Angela. "Aici e dincolo" : fragm. de roman : (n curs de apariie] / Angela Aram // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 146-151. (Lecturi de var).
3465. Blici, Gheorghe. Btrnul profesor ; Precizare ; Mgarul la oglinda apei :
[versuri] / Gheorghe Blici // "a" MIC". 2011. Nr 7/8. P. 45 : fot.
3466. Beleag, Vladimir. Bostanul ngmfat : [povestire] / Vladimir Beleag ; des.
de Anatolie Smleaev // Alunelul. 2011. Nr 7/8. P. 14-15 : fot.
3467. Bordeianu, Leo. Toamna ca o mnstire ; ndeprtai de Patria Cereasc ;
Toamna ; Purgatoriul toamnei ; Cernere ; Pe scara raiului ; Ca o icoan : [versuri] / Leo
Bordeianu // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 144-145 : fot.
3468. Busuioc, Aureliu. Am vrut cndva ; Balad : [versuri] / Aureliu Busuioc //
Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 38-39 : fot. (Auguriada).
3469. Busuioc, Aureliu. Basm ; Nemurire : [versuri] / Aureliu Busuioc // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 86-87 : fot. (Auguriada).

121

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3470. Busuioc, Aureliu. Bolero ; Umbre : [versuri] / Aureliu Busuioc // Moldova.


2011. Nr 7/8. P. 104-105 : fot. (Auguriada).
3471. Busuioc, Aureliu. Cntece cu gura-nchis ; Doin : [versuri] / Aureliu Busuioc
// Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 66-67 : fot. (Auguriada).
3472. Busuioc, Aureliu. Copilul ; Mrturisire : [versuri] / Aureliu Busuioc // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 126-127 : fot. (Auguriada).
3473. Busuioc, Aureliu. Cuvntul ; Datorii : [versuri] / Aureliu Busuioc // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 18-19 : fot. (Auguriada).
3474. Butnaru, Leo. Fior de noutate ; Iat brusc! mai jos ; Cum citete sfntul ;
Chiar cu riscul de a ; Tainica semiotic ; Cartea : [versuri] / Leo Butnaru // Moldova. 2011.
Nr 7/8. P. 46-47 : fot.
3475. Crchelan, Iuliu. Psrile lumii poeii ; Copii ; Triptic ; Ce lege? : [versuri] /
Iuliu Crchelan // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 16-17 : fot.
3476. Cibotaru, Mihail Gheorghe. Gavril al Zoiei : [povestire] / Mihail Gheorghe
Cibotaru // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 102-103 : fot.
3477. Ciocanu, Anatol. Coroane de lumin ; Contra nopii ; Sperana ; Nufr alb i
fraged ; La plecare : [versuri] / Anatol Ciocanu // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 36-37 : fot.
(Unul dintre ai notri).
3478. Ciubotaru, Mihail Ion. Rege pribeag : [versuri] / Mihail Ion Ciubotaru // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 138 : fot.
3479. Colac, Tudor. Vulpoiul de la Cunicea = : [povestire] / Tudor Colac // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 18 : fot. ;
. 2011. Nr 8. P. 18 : fot.
3480. Cucuta, Irina. Desprirea ; Nu ntotdeauna : [versuri] / Irina Cucuta // Noi.
2011. Nr 8. P. 1.
3481. Dumbrveanu, Victor. Liliacul ; Soarele meu ; Stelele ; Zile n culori ; Scrnciobul : [povestiri : fragm. din cartea "Zborul porumbeilor de pine"] / Victor Dumbrveanu ;
des. de Alexei Colbneac // Alunelul. 2011. Nr 7/8. P. 16-17.
3482. Erizanu, Gheorghe. Cnd miercuri era joi : fragmentarium. Blog] / Gheorghe
Erizanu // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 156-162 : fot.
3483. Galaicu-Pun, Emilian. "IBI sunt Leones" : [fragm. din romanul esut viu.
10x10, n curs de apariie la ed. Cartier] / Emilian Galaicu-Pun // Punkt. 2011. Nr 35/36.
P. 142-145 : fot.
122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3484. Gromov, Alexandru. Lcaul : [fragm. din povestirea fantastic " Naufragiu pe
Tlogra" / Alexandru Gromov // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 84-85 : fot.
3485. Gugel, Anatol. Meditaii ; Amintiri ; Fereastra cu trei mucate ; Versuri ; Frunze
i iluzii ; Unicat ; Cel de-al cincilea anotimp : [versuri] / Anatol Gugel // Moldova. 2011. Nr
7/8. P. 62-64 : fot.
3486. Hadrc, Sorin. Paradisul la pachet : [eseu] / Sorin Hadrc // Punkt. 2011.
Nr 35/36. P. 86-87 : fot.
3487. Isac, Ioana. Mai fals ca zborul ; Legmnt : [versuri] / Ioana Isac // Noi. 2011.
Nr 8. P. 2.
3488. Mateevici, Alexei. Limba noastr : [versuri] : [fragm.] / Alexei Mateevici // Alunelul. 2011. Nr 7/8. P. 3.
3489. Nedelescu, Vasile. Ce viseaz soarele? ; Cine? ; ndrtnicul ; Cnt cucul n
pdure ; Umbra mea i umbra ta ; Cltorul ; "Bondarul" ; Mingea mea ; Graiul : [versuri] /
Vasile Nedelescu ; des. de Olga Cazacu // Alunelul. 2011. Nr 7/8. P. 4-5 : fot.
3490. Serebrian, Oleg. Cntecul mrii : [fragm. din romanul n curs de apariie la ed.
Cartier] / Oleg Serebrian // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 174-182.
3491. Spinei, Vasile. "n fonetul verde" ; "pe fosta crare" ; "verde" ; "pe albastrul" ; "vntul contenete" ; "cu cerul" ; "copilul la vnat licurici" ; " la chindie" ;
"stuf n flcri" ; "luna nou" ; "misterios stejarul" ; "cel de sus cu prjina" ; "sub
tei" ; "peste noapte" ; " printre nori" ; "n lanul de gru" ; "din ploaia cu castane" ;
"sub aripa" ; "n copacul" ; "printre urzici" ; "focuri n cmpie" ; "gingae atingeri" ;
"ritmic pe firul" ; "la vnat soarele" ; "n linitea zorilor" ; "miere n fagure" ; "oprla
mi scap" ; rtcit n pdure" ; "tremurtoare" ; "n roua" ; "n scuarul autumnal" ;
"reparaie" ; "rpit de vnt" ; "pe albul faadei" ; "n pdurea de conifere" ; "pe fagul
cenuiu" : [poeme haiku] / Vasile Spinei ; il. : Violeta Zabulic // Noi. 2011. Nr 8. P. 89.
3492.

tirbu, Titus. Srbtoare : [versuri] / Titus tirbu // Alunelul. 2011. Nr 7/8.

P. 3.
3493. Tarlapan, Efim. Fluturele i pomul : [versuri] / Efim Tarlapan // "a" MIC".
2011. Nr 7/8. P. 45 : fot.
3494. Tulnic, Vitalie. Dactilografa ; Inima ; Cuiul ; ntmpinare ; Trezirea viorilor ;
Cartea potal ; Limba mea : [versuri] / Vitalie Tulnic // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 116117 : fot.

123

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3495. urcanu, Iano. Cine e de vin? ; Mistreul ; Spunul ; Gospodina ; Doi lei ;
Ochelarii ; " Cine ru" ; Lupul : [versuri] / Ianu urcanu ; des. de Violeta Diordiev // Alunelul.
2011. Nr 7/8. P. 8-9 : fot.
3496. Vinevschi, Ecaterina. Valilu : [povestire] / Ecaterina Vinevschi // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 114-115 : fig., fot. (Debut la "Moldova").
3497. , . : [] / ; . : . //
. 2011. Nr 8. P. a 4-a a cop.
(Vezi de asemenea Nr 3429)
821.161.1 Literatur rus
3498. Prilepin, Zahar. Sankia : [fragm. din romanul n curs de apariie la ed. Cartier] /
Zahar Prilepin ; trad. de Vladimir Bulat // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 126-133 : fot.
3499. , . "" : [] / // . 2011. Nr 8. P. 48-60 : fot. Va urma.
3500. , . : [] / //
. 2011. Nr 8. P. 5- 23 : fot.
3501. , . : [] / //
. 2011. Nr 8. P. 61-87 : fot.
3502. , . : [] / //
. 2011. Nr 8. P. 24.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
3503. , . : [] / //
. 2011. Nr 8. P. 44-47 : fot.
3504. , . : [] / //
. 2011. Nr 8. P. 88-89 : fot.
3505. , . : [] / // . 2011. Nr 8. P. 90-91 : fot.
3506. , . . . ; ; ; ;
; ; ; : [] / //
. 2011. Nr 8. P. 92-93 : fot.
3507. , . ; ; ", " ; ; " , " ; ; : [] /
// . 2011. Nr 8. P. 94-95 : fot.

124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3508. , . : [] / // . 2011. Nr 8. P. 24-43 : fot.


821.163.2 Literatur bulgar
3509. Gospodinov, Gheorghi. Un roman natural : [fragm.] / Gheorghi Gospodinov ;
trad. din lb. bulg. : Ctlina Puiu // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 134-141 : fot.
821.353.1 Literatur n limba gruzin
3510. Burciuladze, Zaza. Kafka instant : [fragm. din romanul cu acelai tit., n curs de
apariie la ed. Cartier] / Zaza Burciuladze ; trad. de Dorin Onofrei // Punkt. 2011. Nr 35/36.
P. 152-155 : fot.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
3511. Poiat, Mihai tefan. Dac anul 1966 ar fi avut 8 mii de zile : [trecere n revist a evenimentelor : literatur, art, muzic, cinema] / Mihai tefan Poiat // Moldova.
2011. Nr 7/8. P. 6-15 : fot.
3512. Zaharia, Viorica. Literatur i "discurs" gastronomic : [literar univ.] / Viorica Zaharia // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 91-95. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 95 (6
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3392, 3444, 3533)
821.111.0 Literatur englez
3513. Lifari, Viorica. Exprimarea emotivitii n "Romeo i Julieta" i redarea acesteia
n traducerile n limbile romn i rus / Viorica Lifari // La linguistique entre recherche et
application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep.
de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l' Universit d ' Etat de Moldova, 8 oct. 2010.
Ch., 2011. P. 51-60. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3419-20)
821.135.1.0 Literatur romn
3514. Bilechi, Nicolae. Car frumos cu patru boi sau tradiie i inovaie ntre farmecul
modelului i pericolul demodrii : [analiza romanei : eseu] / Nicolae Bilechi // Philologia.
2011. Nr 1/2. P. 76-90. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 90 (13 tit.).
3515. Cimpoi, Mihai. Heraclitismul i "devenirea rea" : [concepia despre lume n
creaia scriitorului Ioan Brtescu-Voineti] / Mihai Cimpoi // Philologia. 2011. Nr 1/2. P.
23-25. Rez. n lb. engl.
3516. Corbu, Haralambie. Fenomenul absurdului n viziunea artistic a lui Ion
Creang / Haralambie Corbu // Akademos. 2011. Nr 2. P. 130-134. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.

125

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

3517. Corbu, Haralambie. nelepciunea, buntatea i demnitatea n luminile i umbrele adevrului : [n creaia lui Ion Creang] / Haralambie Corbu // Philologia. 2011. Nr
1/2. P. 36-58. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 58 (5 tit.).
3518. Gruia, Lucian. La vntoare cu Labi = : [Nicolae : amintiri despre scriitor] / Lucian Gruia // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 20 :
fot. ; . 2011. Nr 8. P. 20 : fot. (Reconstituiri).
3519. Mija, Viorica. Alcool & ngeri : Ion Murean. Paharul i harul ; Brumaru [Emil].
ngerul din balamuc / text de Viorica Mija // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 98-101 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3456)
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
3520. Burlacu, Alexandru. Un roman tririst de Ioan Sulacov : [nsemnrile unui flmnd al scriitorului] / Alexandru Burlacu // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 59-66. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 66 (9 tit.).
3521. Busuioc, Aureliu. Toamna patriarhului : [interviu cu scriitorul A. Busuioc] / text
de Angela Braoveanu ; fot. : Roman Rybaleov // Punkt. 2011. Nr 35/36. P. 102-121 :
fot.
3522. Chiper, Grigore. De la eul arhetipal la pletora de euri : [analiza poeziei moderne basarabene] / Grigore Chiper // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 67-75. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 75 (21 tit.).
3523. Ciocanu, Ion. Prevestitor al romanului postsovietic : Vladimir Beleag la 80 de
ani / Ion Ciocanu // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 3-10. Rez. n lb. engl.
3524. Cirimpei, Victor. Vladimir Beleag : cultura popular, comicul realitii, naturaleea limbajului / Victor Cirimpei // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 11-22. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 22 (11 tit.).
3525. Colesnic, Iurie. Renvierea lui Stere : [Constantin : pe marginea romanului "n
preajma revoluiei"] / Iurie Colesnic // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 128-133 : fot.
3526. Dabija, Alina. Alina Dabija : Un suflet care nate cntece = A soul for songs to
be born = , : [interviu cu poeta textier prin vocaie,
jurnalist de profesie] / consemnare : Ecaterina Pogodina ; fot. : A. Saenco // Open Skies.
2010. Nr 7/8. P. 92-98 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
3527. Ghila, Ana. Romanul lui Vladimir Beleag : (valene psihanalitice) / Ana
Ghila // Akademos. 2011. Nr 2. P. 135-137 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
3528. Grati, Aliona. Cartea unui destin nenfrnt Vladimir Beleag : [pe marginea
vol. Omul luminat de Vladimir Beleag, Chiinu, tiina, 2011] / Aliona Grati // Akademos.
2011. Nr 2. P. 138-140 : fot.
126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3529. Proca, Pavel. Colinda soarelui n crj : [despre creaia lui Iacob Burghiu, scriitor, regizor, actor, scenarist ] / Pavel Proca // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 76-79 : fot.
3530. Proca, Pavel. Eu voi rmne : [analiza dramaturgiei lui Nicolae Esinencu] /
Pavel Proca // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 72-75 : fot.
3531. Proca, Pavel. Plria demnitii noastre : [analiza operei lui Petru Crare] / Pavel Proca // Moldova. 2011. Nr 7/8. P. 80-83 : fot.
3532. Prus, Elena. Fenomenul migrrii ca reprezentare a tranziiei globalizante : [tem actual din cmpul literar i teatral basarabean] / Elena Prus // Aspecte economicofinanciare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i
integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010. Ch., 2011.
P. 164-173. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3053, 3405)
821.161.1.0 Literatur rus
3533. Cogut, Sergiu. Polifonia romanului n exegeza bahtinian : [pe marginea
monogr. Problemele poeticii lui Dostoevski de Mihail Bahtin, Bucureti, Univers, 1970, 381 p.]
/ Sergiu Cogut // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 26-35. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 35 (10 tit.).
3534. , . : : [ . ] /
// Aquarelle. 2011. Nr 7/8. P. 18-20 : fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3535. Bacumenco-Prnu, Ludmila. Descoperiri arheologice n situl medieval de la
Lozova : [raionul Streni] / Ludmila Bacumenco-Prnu, Vlad Vornic, Ion Ursu // Akademos.
2011. Nr 2. P. 120-122 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3536. , . . . : (
. ) / . . , . . // Stratum Plus.
2011. Nr 3 : . Rez. n lb. rom., engl., rus. P. 127-174 : fig. Bibliogr.
: p. 173-174.
3537. , . . :
( . . - . . ) / . . , . .
// Stratum Plus. 2011. Nr 3 : . Rez. n lb. rom., engl., rus.
P. 15-123 : cat., fig., tab. Bibliogr. : p. 120-123.
3538. , . .
/ . . , . . // Stratum Plus. 2011.
127

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

Nr 3 : . Rez. n lb. rom., engl., rus. P. 245-261. Bibliogr. : p. 259261. P. 259-261(70 tit n lb. rus, ucr.).
3539. , . . .
/ . . . . . // Stratum Plus. 2011. Nr 3 :
. Rez. n lb. rom., engl., rus. P. 175-212 : fig. Bibliogr. : p. 211-212.
3540. , . . / . .
, . . // Stratum Plus. 2011. Nr 3 : . Rez. n
lb. rom., engl., rus. P. 255-290 : fig., tab. Bibliogr. : p. 289-290.
3541. , . .
/ . . // Stratum Plus. 2011. Nr 3 : . Rez. n
lb. rom., engl., rus. P. 237-244. Bibliogr. : p. 244.
3542. , . . :
: [VI-IV . . .] / . . // Stratum Plus. 2011. Nr 3 :
. Rez. n lb. rom., engl., rus. P. 265-274 : fig. Bibliogr. : p. 273-274.
3543. , . . () - : (XII
VIIl . . .) / . . //
Stratum Plus. 2011. Nr 3 : . Rez. n lb. rom., engl., rus. P. 215236. Bibliogr. : p. 235-236.
908 Monografii ale localitilor
3544. Ciornic, Rodica. apte zile n ara lui Zeus : [Grecia : note de cltorie] /
Rodica Ciornic // VIP magazin. 2011. Nr 7/8. P. 86-87 : fot.
3545. Horis, Liuba. Provincia de culoarea lavandei = Lavender coloured provence
= : [Provence, situat n Sudul Franei : note de cltorie] / Liuba
Horis // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 54-65 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
3546. Horis, Liuba. Turnul cztor = Toppling Tower = : [din or.
Pisa, Italia : note de cltorie] / Liuba Horis // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 34-38 : fot.
Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 3436)
929 tiine biografice i nrudite
Blteanu, Ion. Frate bun cu toi copacii : [despre Alexandru Vrnceanu]. Vezi Nr
3391.
Bologa, Mircea. Devotat chimiei : Dr. Veaceslav Zelenov la 70 de ani. Vezi Nr 3186.

128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Braoveanu, Angela. Toate drumurile duc acas : [la familia Viorici i a lui Sergiu
Prodan din Chiinu]. Vezi Nr 3377.
Ciubotaru, A. Constantin Toma membru de onoare al Academiei de tiine a Republicii Moldova . Vezi Nr 3179.
Ciubotaru, Alexandru. Savant i pedagog eminent, Dr. hab., prof. universitar Vasile
Grati la 70 de ani. Vezi Nr 3195.
Comanici, I. Alexe A. Arvat botanist de valoare : [in memoriam]. Vezi Nr 3196.
Cosniceanu, Maria. Vocaie i pasiune : Dr. hab. Anatol Eremia la 80 de ani. Vezi Nr
3440.
Duca, Gheorghe. Un performer al tiinei : mem. cor. Constantin Moraru la 85 de ani.
Vezi Nr 3334.
Enciu, Nicolae. In honorem Ion icanu. Vezi Nr 3548.
Furdui, Teodor. Fr alternativ n medicina alternativ : Acad. Victor Lacusta la 60 de
ani. Vezi Nr 3218.
Gaina, Boris. Un forjar al tiinei agricole : Mem. cor. al AM Mihail Vronschih la 70 de
ani. Vezi Nr 3337.
Ghila, Victor. n armonia sunetelor : Mem. cor. al AM Gheorghe Mustea la 60 de ani.
Vezi Nr 3404.
La crma chimiei bioorganice : Acad. Pavel Vlad la 75 de ani. Vezi Nr 3190.
Nstase, Adrian. Nicolae Titulescu, contemporanul nostru. Actualitatea ideilor i operei
unui mare diplomat i om politic. Vezi Nr 3081.
Patriarhul seminologiei : Mem. cor. al AM Vasile Siminel la 90 de ani. Vezi Nr 3335.
Potra, George G. Nicolae Titulescu - un acut sim al istoriei. Vezi Nr 3082.
Talentat n toate : Acad. Petru Soltan la 80 de ani. Vezi Nr 3181.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(3) Istoria lumii antice
3547. Lungu, Eugen. Copronimul : [din viaa mpratului bizantin Constantin V.
Copronimul (718-775 d. Hr.)] / Eugen Lungu // Noi. 2011. Nr 8. P. 12, 17, 19.
129

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

(Vezi de asemenea Nr 3542)


94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
(Vezi Nr 3082)

94(478) Istoria Republicii Moldova

3548. Enciu, Nicolae. In honorem Ion icanu : [Studii de istorie medieval, modern
i contemporan a romnilor : pe marginea vol. cu acelai tit., Cahul, US "B. P. Hasdeu",
2011, 537 p.] / Nicolae Enciu // Akademos. 2011. Nr 2. P. 143-145 : fot. Bibliogr. n
notele de subsol.
94(498) Istoria Romniei
(Vezi Nr 3081-82, 3548)
94(=135.1) Istoria romnilor
(Vezi Nr 3548)

130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 8-2011


Belenchuk, Alexander 3188
Beligan, Radu 3416
Berliba, Viorel 3120
Bersuker, Isaac 3043
Berzan, Vladimir 3318
Beleag, Vladimir 3053, 3466, (3523-24),
3527-28
Bilechi, Nicolae 3514
Biloocaia, Svetlana 3123
Bivolaru, Ion 3327
Bcu, Vasile 3140
Brsan, Svetlana 3084
Boaghii, I. 3338
Bodrug, Inga 3287
Bodrug, Roman 3252-53
Boincean, B. 3342, 3345
Boiteanu, Eduard 3085
Boldior, Veronica 3417, 3430
Bolea, Zinaida 3073
Bologa, Mircea 3186
Boncu, Viorel 3141
Bordeianu, Leo 3467
Borets, Serghei 3062
Bor, Mihail 3216, 3273, 3307, 3316
Bor-Opria, Sonia 3387
Borta, Nadejda 3089
Boscoboinik, Andrea 3075
Botezatu, Angela 3110
Botezatu, G. 3110, 3196
Botnar, Vasile 3274
Botnaru, Victor 3228, 3245-46
Boz, Irina 3351
Braga, Tudor 3400
Braniste, Tudor 3323
Braoveanu, Angela 3377, 3436, 3521
Braoveanu, Dumitru 3162
Brtescu-Volineti, Ioan 3515
Breahn, Irina 3047
Brumaru, Emil 3459, 3519
Brus, Valeriu 3142
Bucuci, Olesea 3121
Buda, Clin 3132
Bugaciuc, M. 3342
Bugua, Elena 3143
Bujor, Oxana 3317
Bulat, Lidia 3342, 3345
Bulat, Vladimir 3498
Bumacov, Vasile 3101
Burciuladze, Zaza 3510
Burghiu, Iacob (3529)

A
Ababii, Polina 3299
Achimova, E. 3183
Agachi, Svetlana 3220, 3317
Agafi, Maria 3176
Agafi, Mihai 3402
Agop, S. 3300
Agop, Valeriu 3364
Alexa, Zinaida 3257, 3265, 3269, 3275
Alexandrov, E. 3355-57
Amartu, Cornelia 3396
Ambros, Tudor 3192
Amihalachioaie, Gheorghe 3159
Andriesh, A. 3183
Anestiadi, Vasile 3257
Anestiadi, Zinaida 3257, 3265, 3288
Anghel, Sofia 3092
Antohi, Andrei 3237
Anton, E. 3222
Aram, Angela 3464
Artene, Diana Anca 3160
Arvat, Alexe A. 3196
Aevschi, Ioana 3205
B
Babr, Nicanor 3450
Babencu, E. 3223
Babiuc, Constantin 3287, 3293, 3295
Bacumenco-Prnu, Ludmila 3535
Badinter, Efim 3326
Bahnaru, Vasile 3438
Bahtin, Mihail 3533
Baie, Sergiu 3161
Balica, Ion 3239
Balmu, Pavel 3155
Baltag, Dumitru 3153
Barbaneagra, Alexei 3127
Batrnac, Aureliu 3234-35, 3302
Blan, Petru 3418
Blteanu, Ion 3391
Bluel, B. 3272
Btrnu, Ion 3365
Blici, Gheorghe 3465
Becheanu, Natalia 3285
Bejan, Octavian 3139
Bejenaru, Olga 3415
Beleaev, Vladimir 3052
Belei, Victoria 3439
131

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011


Burlacu, Alexandru 3520
Buruian, S. 3270
Busuioc, Aureliu 3468-73, 3521
Bumachiu, Eugenia 3089
Butmalai, Natalia 3454
Butnaru, Leo 3474
Buzu, Victor 3049, 3063

iochin, Simion 3083


Ciochin, Valentina 3218
Ciocoi, Aureliu 3083
Ciocoi, Tatiana 3083
Ciornic, Rodica 3544
Cirimpei, Victor 3524
Ciubotaru, A. 3179, 3329
Ciubotaru, Alexandru 3194-95, 3333
Ciubotaru, Mihail Ion 3478
Ciuhrii, Sergiu [3411]
Ciumac, Eugenia 3094
Clapa, Doina 3353
Coblechii, S. 3284
Cobltean, Lucia 3250
Codreanca, Lidia 3069
Coelho, Paulo 3458
Cogut, Sergiu 3533
Cojan, Constantin 3199-00
Cojocaru, Doriana 3226
Cojocaru, Tatiana 3418
Cojocaru, Victor 3216, 3226, 3243, 3273,
3301, 3307
Colbneac, Alexei 3481
Colac, Tudor 3201, 3366, 3479
Colesnic, Iurie 3392, 3525
Colpajiu, Mircea 3174
Comanici, I. 3196, 3354
Coma, S. 3251
Condrea, Elena 3322
Copronimul, Constantin V. (3547)
Corbu, Haralambie 3515-17
Corecaia, Iulia 3343
Corechi, Boris 3117-18
Cornea, Natalia 3276-77, 3279
Cosmescu, Alex 3064
Cosniceanu, Maria 3440
Costachi, Gheorghe 3133
Cotelnic, Ala 3086
Cotoman, Ludmila 3393
Cotone, Alic 3252-53
Creang, Ion 3516-17
Creu, Cristinel 3406
Cristalov, Gh. 3303
Cristea, Ion 3177
Crivceanschi, V. 3340-41
Crucichevici, Igor 3301
Cuceinic, S. 3305
Cuciuc, Sergiu 3394
Cuciuc, V. 3219
Cucuta, Irina 3480
Culiuc, V. 3303
Curc, Rusanda 3419

C
Calara, Diana 3246
Calmc, Octavian 3102
Capa, Tudor 3168
Carabet, Maria 3384
Carpenco, Andrei 3436
Casandra, Ioana 3144
Casapciuc, Marina 3244, 3271
Cazac, Anatol 3308
Cazacu, Olga 3489
Cpi, Ionel 3367
Crare, Petru (3531)
Ctan, Veronica V. 3418
Crchelan, Iuliu 3475
Cebotarenco, Parascovia 3169
Cebotarescu, V. 3264
Cebotari, Veaceslav 3419
Cekman, Ivan 3213
Cepoida, Elena 3313
Cepoida, Irina 3225, 3240
Cepoida, Petru 3206-08, 3210-11, 3217 3232,
3275, 3278
Cereteu, Igor 3061
Cernei, Natalia 3226
Cernechi, O. 3300
Cernopolc, Cristina 3420
Cheroiu, Gabriel 3371
Chiper, Grigore 3522
Chirdeachin, Alexei 3450
Chiril, Mihail 3173
Chiril, V. 3286
Chilari, Lia 3288
Chilaru, Leonid 3180
Chiurcciu, Vitalie 3106
Chow, Lee 3187
Cibotaru, Mihail Gheorghe 3476
Cimpoi, Mihai 3515
Cimpoie, Liliana 3103
Ciobanu, Gheorghe 3180
Ciobanu, Ion 3216
Ciobanu, Pavel 3437
Ciobu, Stela 3091
Ciocanu, Anatol 3477
Ciocanu, Ion 3523
132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Cunir, Olga 3242-43
Cunir, Valeriu 3167
Cuzneov, Alexandru 3125

G
Gabinschi, Marcu 3443
Gagauz, A. 3304
Gagim, Ion 3403
Gaibu, Natalia 3269
Gaibu, Sergiu 3279
Gaina, Boris 3070, 3337
Galaicu-Pun, Emilian 3483
Galben, Ilia 3124
Ganea, Nadejda 3293
Garaba, Alecu 3254
Garaba, Angela 3315
Gavriliuc, M. 3297
Gin, Ion 3395
Ghendov, V. 3197
Gheorghiu, Doina 3251
Gherghelegiu, Petru 3316
Gherman, Cornel 3185
Ghila, Ana 3527
Ghila, Victor 3404
Ghilien, Marina 3374
Ghimpu, Dina 3422
Ghitescu, Micaela 3458
Ghiu, Irina 3189
Giurcu, Adrian 3153
Gsc, Valentina 3339, 3346
Gladun, Nicolae 3248
Goncearenco, Nicolae 3368
Gonciar, Veaceslav 3213
Gona, Liudmila 3294-95
Gona, Veronica 3269
Gospodinov, Gheorghi 3509
Granciuc, Gheorghe 3255
Grati, Aliona 3528
Grati, Serghei 3305
Grati, Vasile 3195
Grdinaru, Ciprian 3070
Grecico, Andrei 3048
Grecu, Mihai 3394
Grecu, Sandu 3054, 3428
Gribincea, Alexandru 3117-18, 3121-22
Griciuc, Petru 3090
Grigore, Marius-Nicuor 3332
Gromov, Alexandru 3484
Groppa, Liliana 3220, 3288, 3293-94, 3317
Groppa, Stanislav 3180
Grosu, A. 3222
Grosu, Igor 3362
Gruia, Lucian 3518
Grumeza, A. 3297
Grumeza, D. 3219

D
Dabija, Alina 3526
David, Aurel (3392), (3399)
Dnga, Valentin 3408
Deli, Olga 3378
Dinc, Mihai 3156
Diordiev, Violeta 3495
Drja, M. 3388
Dodu-Gugea, Larisa 3104
Drahnea, Sergiu 3105
Drug, Ana 3111
Duca, Gheorghe 3190, 3319, 3334
Duca, M. 3352
Dumbrava, Vlada-Tatiana 3247, 3249
Dumbrveanu, Ion 3441
Dumbrveanu, Victor 3481
Duminic, Ion 3078
Dumitra, Adelina 3353, 3387-88
Dur, Adina 3406
Du, Sergiu 3116
E
Efrim, Oleg 3134
Enachi, Mihai 3182
Enciu, Nicolae 3548
Enicov, Cristina 3442
Enicov, Igor 3170-71
Eremia, Anatol 3440, 3455
Erizanu, Gheorghe 3482
Erizanu, Paula 3328
Esinencu, Nicolae (3530)
Eanu, Andrei 3061
Eanu, Valentina 3061
F
Fala, Alexandru 3107-08
Feghiu, L. 3289
Filat, Vlad 3049
Fira, Al. 3353
Florescu, Gabriel 3145
Foca, Iurie 3416
Foca, Iurie 3397
Frunz, Nicolae 3205, 3207-09
Furdui, Anatol 3367
Furdui, Ludmila 3421
Furdui, Teodor 3180, 3190, 3218, 3334

133

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011


Guceac, Ion 3135
Gudumac, Valentin 3247
Gugel, Anatol 3485
Gulea, Aurelian 3214
Guru, P. 3241
Guru, Petru 3306
Gurschi, Inga 3071
Guan, Virgil 3273, 3307
Guu, Ana 3451
Guu, E. 3303
Guu, Ion (3393), (3395), 3444
Guzgan, Iurie 3224
Guzun, Tudor 3070

Jovmir, Nina 3402


Jucov, Titus 3056
K
Kantser, Valerii 3191
Kerner, Iacov 3324
Klimszak, Dariusz 3065, 3067, 3401
L
Lascova, Renata 3185
Lavric, Liuba 3347
Lazurc, Marius 3049
Leporda, Nicolae 3326
Lesnic, Aliona 3291
Levicaia, Ala 3106
Lifari, Viorica 3513
Lisnic, S. 3343
Lozie, tefan 3372
Luchian, Ivan 3091
Lucinschi, Petru 3049
Lungu, Eugen 3547
Lungu, Gabriela 3418
Lupan, Oleg 3187, 3325
Lupaco, Iulianna 3258-60
Lupacu, Tudor 3190
Lupacu, Zinaida 3119
Lupu, Ilie 3178
Lupu, Marian 3057
Lupu, Mircea 3146

H
Hadrc, Sorin 3486
Hadjiu, S. 3298
Haidarl, Ion 3245
Harea, Dumitru 3265
Hbescu, Ion 3320
Hmuraru, Maria 3105
Hellis, Osama 3290
Hncu, Rodica 3123
Horis, Liuba 3545-46
Hotineanu, Adrian 3308
Hotineanu, Vladimir 3256, 3308
Hropotinschi, P. 3348
I
Iacovlev, I. 3270
Iaseniuc, O. 3183
Ignat, Victor 3424
Ionescu, Mircea M. 3423
Iordachi, Victoria 3091
Iorga, Dumitru 3228
Iorga, Iulian E. 3157
Iorga, Liubomir 3405
Iosher, Anatolii 3326
Irimciuc, Marina 3386
Isac, Ioana 3487
Istrati, Marta 3172
Istrati, Simion 3369
Ivanov, V. 3222
Ivanov, Victoria 3227

M
Malga, Oxana 3221
Maniuc, Liviu 3309
Maniuc, Mihail 3299
Manoil, Alexandru 3424
Manolache, Constantin 3050
Manolache, Gheorghe 3234
Manole, Nela 3147
Manole, Tatiana 3092
Mar, Nodna 3396
Mardari, Alexandru 3148
Marga, Simion 3261-62
Mateevici, Alexei 3488
Matei, Iurie 3425
Maxim, Igor 3292
Melnic, Natalia 3386
Melnic, Victor 3193
Micleuanu, Mito 3065
Micu, Vasile 3321
Mihai, V. 3339, 3346-47
Mija, Viorica 3101, 3228, 3519

J
Jaloba, Ghenadie 3055
Jarcuchi, Ion 3044
Jeru, Ion 3314
Jorovlea, Elvira 3084
Josan, Elena 3445
134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Miloiu, Ciprian 3136
Mistrean, Larisa 3093
Mitioglu, Anatolie 3185
Mndru, Lucian 3066
Mrza, Tatiana 3456
Moisescu, Ciprian 3406
Molotov, Galina 3418
Moraru, Adrian 3458
Moraru, Constantin 3334
Moraru, I. 3229
Moraru, Lidia 3452
Morozan, Vladislav 3302
Moscalu, Vitalie 3224, 3230, 3234, 3302
Moneaga, Timofei 3209
Movileanu, Veronica 3099
Muller-Uri, Fr. 3352
Munteanu, Andrei 3236
Munteanu, Oxana 3245-46
Murean, Ion 3460, 3519
Muruianu, Ion 3137
Mustea, Gheorghe (3404)
Muina, Alexandru 3461
Muina, Tanea 3461
Muina, Tania 3049
Mutulescu, Antonio Silviu 3128

Pantea, V. 3264
Papcova, Ina 3453
Parnov, Mihai 3236
Pasat, D. 3344
Pascal, Rodica 3232
Paca, Elena 3064
Pauporte, Terry 3187
Pavlova, Irina 3398
Pcuraru, Veronica 3445, 3447
Pvloi, Andrei 3079
Pslariuc, Virgil 3067
Peltec, Angela 3227, 3266
Pereteatco, Alexandr 3227
Petrova, Tatiana 3390
Pslari, Iu. 3339, 3346
Pogodina, Ecaterina 3526
Poiat, Mihai tefan 3511
Poisic, Mihail 3108
Popa, Serghei 3287
Popa, Sergiu 3210-11
Popa, Veaceslav 3323
Pop-Boanc, Punia 3387-88
Popescu, Liuba 3233
Popescu, Marin 3164
Popuoi, Liliana 3416, 3425-27, 3432, 3434
Port, A. 3352
Porumbescu, Elena 3427
Postolache, Dr. 3330
Postolache, Gh. 3330
Potarencu, Dinu 3080
Potrniche, Mihai (3400)
Potra, George G. 3082
Prilepin, Zahar 3498
Prilepov, Vladimir 3189
Pripa, Valeriu 3256, 3313
Prisacaru, Ion 3225
Proca, Pavel 3058, 3408-10, 3428, 3529-31
Prodan, Sergiu 3377
Prodan, Viorica 3377
Prus, Elena 3532
Puiu, Ctlina 3509
Puiu, Ion 3059
Puc, Iulian (3412)

N
Nainer, Sorin 3406
Nstase, Adrian 3081
Neagu, Elena 3406
Neagu, Fnu 3462
Nedelescu, Vasile 3489
Negru, A. 3197
Negru, Andrei 3163, 3195
Negru, V. 3133
Nica, Denis 3184
O
Obad, Anatolie 3263
Odainic, Sergiu 3228, 3377
Oglind, Emilia 3446
Onofrei, Dorin 3510
Onu, Vera 3244, 3271
Oprea, Gheorghe 3397
Organ, Elena 3375

R
Railean, Sergiu 3215
Rileanu, Leonid 3411
Robu, M. 3270
Rocaciuc, Victoria 3398
Romanescu, Eleonora 3394
Ropot, Ana 3414
Roshca, I. 3329

P
Pacioga, Adrian 3251
Paduca, Ala 3315
Palii, I. 3231
Pantea, Marius 3156
135

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011


Roca, Alexandru S. 3051
Roca, Nicolae 3060, 3437, 3462
Roca, Petru 3096, 3112, 3124
Rotaru, Ala 3331
Rotaru, Anatol 3215
Rotaru, Larisa 3220
Rotaru, Natalia 3221
Rudenco, I. 3354
Rudic, Valeriu 3214
Rudico, Andrei 3253
Rusnac, Constantin (3410)
Rusnac, G. 3344-45
Russu, Emil 3189
Russu, Eugeniu 3294-95, 730
Rusu, Doina 3238
Rusu, Sergiu 3316
Rusu, Vitalie 3429-30
Rusu-Haraba, Anastasia 3412, 3414
Rybaleov, Roman 3101, 3134, 3521

Stafii, Angela 3068, 3134, 3401


Stancu, Zaharia 3456
Stanieru, Svetlana 3175
Stere, Constantin 3525
Stncu, Eleonora 3421
Stoica, Natalia 3243, 3281
Stratan, Alexandru 3107, 3111
Stratan, Andrei 3086, 3108
Sulacov, Ioan 3520
Suruceanu, Adrian 3432

alaru, Vasile 3193


alaru, Victor 3193
cerbakov, Silvia 3448
chiopu, O. 3297
elaru, Neculai 3202, 3366, 3370
ipitico, Natalia 3248, 3254
ican, Nadejda 3072
icanu, Gheorghe 3195
icanu, Ion 3548
tahovschi, Ada 3121
tirbu, Titus 3492

S
Saenco, A. 3386, 3390, 3526
Sainsus, Iurie 3215
Saka, Serafim 3405
Salter, Alexandru 3104
Sandu, Natalia 3364
Sava, Victor 3359
Savelieva, Galina 3086
Srbu, Oxana 3296
Scutary, Corina 3213
Scutelnic, Ghenadie 3280
Secrieru, Angela 3094
Sencu, E. 3241
Serebreanschi, Iraida 3244, 3271
Serebrian, Oleg 3490
Sergentu, Vladimir 3182
Severin, Valeriu 3090
Shakespeare, Wiliam 3420
Shapoval, Oleg 3188
Shuttleworth, Mark 3328
Sidorenco, Anatolii 3191
Sidorenco, Svetlana 3232, 3275
Siminel, Vasile 3335
Sineavscaia, Natalia 3376, 3389, 3431
Srbu, Ion 3116
Smleaev, Anatolie 3466
Smesnoi, V. 3264
Smochin, Andrei 3138
Sochirc, Alexei 3385
Soltan, Petru 3181
Spataru, Nina 3127
Spinei, Vasile 3491

T
Taburceanu, Anastasia 3049, 3073
Taburceanu, Ion 3301
Tagadiuc, Olga 3214
Tanurcova, M. 3304
Taran, M. 3347
Tarlapan, Efim 3493
Tarnovschi, Daniela 3075
Tlpeanu, Matei 3203
Tnase, Adrian 3217, 3278-79
Tnase, Dorin 3282-83
Tnase, Raisa 3249
Tr, Zinaida 3175
Teleuc, Marcel 3178
Timi, Tudor 3256
Titica, Gh. 3198
Titulescu, Nicolae 3081-82
Todorici, Ludmila 3095
Tofan-Scutaru, Liudmila 3247
Toma, C. 3351
Toma, Constantin 3179, 3332
Toma, Cristina 3238
Toma, S. 3343
Tomacov, Victor 3390
Topor, B. 3284
Trifuan, Viorica 3360
Trofimov, Rodica 3102
136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Tudoran, Andrei 3073
Tulnic, Vitalie 3494
Turchin, R. 3219, 3284
Turcule, Mihai 3397

Vronschih, Mihail 3337


Vudu, Lorina 3218
Vulpe, Ana 3457
W

Woodcock, Shannon 3076

rn, Tudor 3422


ru, Didina 3050
ivirenco, Evghenia 3237
nari, S. 3310
in, N. V. (3333)
urcan, Svetlana 3249, 3267
urcanu, Adrian 3096
urcanu, Iano 3495
urcanu, Olesea 3105

X
Xenofontov, Ion 3050
Z
Zabulic, Violeta 3491
Zaharia, Viorica 3512
Zasavitsky, Efim 3188, 3191
Zatuevskhi, Ivan 3221
Zban, Ludmila 3449
Zelenov, Veaceslav 3186
Zgrcu, Renata 3268
Zota, Ieremia 3236

U
Ulian, Galina 3097
Ulianovschi, Xenofon 3152
Ungureanu, Larisa 3433
Ungureanu, Sergiu 3248, 3254
Ureche, Andrei 3235
Ursaki, Veaceslav 3182
Ursu, Ion 3535
Usati, Andrei 3210-11

, 3413
, 3407

, 3113
, 3077
, . . 3349
, . . 3536
, . 3129

Vaculenco, Anatolii 3363


Varzari, Pantelimon 3074
Vascan, A. 3305
Vasilacu, Natalia 3204
Vlu, Ilie (3409)
Vrlan, Eugen 3224, 3311
Verebceanu, Stela 3434
Vetricean, S. 3241
Vetricean, Sergiu 3237
Vicol, Vasile 3373
Vieru, Igor 3394
Visterniceanu, Dorian 3278
Vinevschi, Ecaterina 3496
Vrtosu, Doina 3158
Vlad, Pavel 3190
Voiculescu, Vasile 3463
Voineac, Ina 3361
Volciuc, Olesea 3323
Volociuc, Leonid 3337
Vornic, Vlad 3535
Vozian, V. 3348
Vrabie, Gheorghe 3399
Vrabii, Ana 3313
Vrnceanu, Alexandru (3391)

, . . 3537

, 3499
, . . 3540
, . . 3538
, 3087-88, 3109
, 3113
, . . 3539
, 3379-80

, . 3358
, . 3130
, 3045
, . 3497
, 3407

137

Cronica articolelor de revist Nr 8-2011 Magazine article annals Nr 8-2011

, 3381

, 3506
, . 3165
, . 3165
, . 3166
, 3507
, 3497

, . . 3540
, 3087
, 3312
, . . 3538
, 3503
, . . 3350
, . . 3336
, 3407
, . 3149
-, . . 3537
, . . 3114
, 3504

, . 3126
, 3502
, . . 3536
, . 3151
, 3131, 3212

, . . 3541
, . . 3537

, 3131, 3212
, . 3358
, . . 3358
, . . 3109

, . . 3537

, 3380

, 3508

, . 3150
, . 3165

, . 3366
, 3312, 3413, 3534

, . 3149
, . . 3542

, 3534

, 3100

, 3046, 3109

, 3500
, . . 3543
, 3115
, 3115

, . . 3539
, 3501
, . 3154
, 3505
138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror articole sunt
fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 8-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

"a" MIC. 2011. Nr 7/8.


Alunelul. 2011. Nr 7/8.
Akademos. 2011. Nr 2.
Aquarelle. 2011. Nr 7/8.
Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european : Materialele conf. t. intern., 26-27 noiem. 2010.
Ch., 2011. [2011-1211].
Avocatul poporului. 2011. Nr 5/6
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. tiine Medicale. 2011. Nr 3.
Contabilitate i audit. 2011. Nr 8.
Curierul medical. 2011. Nr 4.
Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i biodiversitatea : Conf. t.-practic intern.,
27 sept. 2010. Ch., 2011. [2011-1249].
Economica. 2011. Nr 1.
International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan
workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8,
2011. Ch., 2011. [2011-1075].
Interstitio. 2010. Vol. 2, Nr 2.
La linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du
45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Universit d'Etat de
Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. [2011-1213].
Legea i viaa. 2011. Nr 8.
Moldova. 2011. Nr 7/8.
Noi. 2011. Nr 8.
Open Skies. 2011. Nr 7/8.
Philologia. 2011. Nr 1/4.
Punkt. 2011. Nr 7/8.
Revista botanic. 2011. Nr 3.
Revista de Studii i Cercetri Juridice. 2011. Nr 3/4.
Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova :
Materialele Conf. Intern., Bli, 7-8 iul. 2011. Ch., 2011. [2011-1163].
Stratum Plus. 2011. Nr 3 : .
Teatru. 2011. Nr 6.
Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr. 8.
VIP magazin. 2011. Nr 7/8.
. 2011. Nr 8.
. 2011. Nr 8.
. 2011. Nr 8.

139

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZET

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958


AUGUST

PUBLISHED FROM 1958

NR 8
2011
(4029-4447)

AUGUST

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
4029. Potenialul tiinific trebuie s devin fora edificatoare a unei societi democratice : (rezoluia Conf. t. "20 de ani de la proclamarea Independenei Republicii Moldova",
adopt. la 24 aug. 2011, Chiinu) // Timpul de diminea. 2011. 25 aug. P. 5.
4030. , . : [
. : . . .
. ] // . . 2011. 12 . . 16.
002 Ansamblul produciei de tipar. Documentare. Centre de documentare. Bibliologie
4031. Marinescu, Florin. Cri romneti din Biblioteca Mnstirii Athonite Sfntul
Pavel (1688-1984) / Florin Marinescu, Vlad Mischevca // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4310)
008 Civilizaie. Cultur. Progres
4032. Cimpoi, Mihai. Pentru reinstituirea Premiului Naional n domeniul literaturii, artei i arhitecturii : [scrisoare deschis, adresat prim-ministrului Rep. Moldova Vlad Filat, de
ctre preedintele Asoc. Na. a Uniunilor de Creaie din Moldova] / Mihai Cimpoi // Timpul de
diminea. 2011. 5 aug. P. 3.
4033. Mutruc, Angela. "A importa mentalitatea din Germania n Moldova" : [interviu
cu A. Mutruc, preedinta Soc. Moldovenilor din Germania] / consemnare : Simion Ciochin //
Jurnal de Chiinu. 2011. 12 aug. P. 21.
4034. Psat, Dumitru. O personalitate marcant : [August Treboniu Laurian, publicist, filosof, istoric romn (1810-1881)] / Dumitru Psat // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 7.
4035. Spnu, Vlad. "Nu puteam s lucrez pentru un guvern comunist" & interviu cu V.
Spnu, preedinte i cofondator al Fundaiei Moldova din Washington, SUA / pentru conformitate : Tatiana Eco // Ziarul de gard. 2011. 11 aug. P. 10, 15.

140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4036. arlung, Antip. Cultura, libertatea i mintea moldoveanului cea de pe urm


... : [despre valoarea i starea culturii] / Antip arlung // Fclia. 2011. 20 aug. P. 11.

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
4037. : [ ] // . .
2011. 26 . . 1, 3.
061 Organizaii. Asociaii (n general)
4038. Svulescu Voudouri, Monica. "Ne impresioneaz mult copiii basarabeni care
nva la coala de limb romn din Atena" : [interviu cu M. Svulescu Voudouri, preedint
fondatoare a Soc. Culturale "Balkania Contemporan"] // Jurnal de Chiinu. 2011. 12
aug. P. 18.
4039. Snegureac, Lilia. Lilia Snegureac: "Nu mi-am dorit niciodat s fiu o femeie
puternic ..." : [interviu cu preedinta Centrului de resurse "Dialog Pro"] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul de diminea. 2011. 8 aug. P. 7. (Supl. "Femeia" ; Nr 27).
070 Ziaristic. Pres.
4040. , . : "
" : [ ] / // .
2011. 26 . . 3.
4041. , . : [
. ] / // . 2011. 19 .
. 18.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

4042. Tia, Teofil. Ce nseamn a fi adult n credin? ... / Teofil Tia // Altarul credinei.
2011. 22 aug. P. 6.

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN

4043. Crciun, Alexandra. Sfntul Ioan Iacob Hozevitul un sfnt al secolului XX /


Alexandra Crciun // Altarul credinei. 2011. 22 aug. P. 4.
4044. Iona (Mitropolit al ntregii Americi i al Canadei). Scrisoarea Sinodal
priivnd Cstoria i limitele morale ale sexualitii umane / Iona, Mitropolit al ntregii Americi i
al Canadei // Curierul ortodox. 2011. 22 aug. P. 3, 7.
4045. Lutiina, Ecaterina. Un preot basarabean a schimbat istoria Bucuretiului : [in
memoriam lui Alexie Brc, preot basarabean] / Ecaterina Lutiina // Timpul de diminea.
2011. 5 aug. P. 31.
4046. Prvu, Iustin. Printele Iustin Prvu: "Nu, noi nu vom pieri! Rezistena noastr
st n dreapta credin" : interviu cu Printele Arhimandrit de la Mnstirea Petru VodNeam / text obinut prin Ioan Enache ; fot.: Cristina Nichitu Roncea // Flux : ed. de vineri.
2011. 26 aug. P. 6.
141

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4047. Petru (Pruteanu, Ieromonah). Despre "Talisman", "Visul Maicii Domnului" i


"Epistolie" : [coment. al Ieromonahului Petru (Pruteanu) // Altarul credinei. 2011. 22 aug.
P. 8.
4048. Stnil, Moni. Simbolul de credin Duhul Sfnt / Moni Stnil // Timpul de
diminea. 2011. 19 aug. P. 12.
4049. Stnil, Moni. Simbolul de credin Dumnezeu Fiul / Moni Stnil // Timpul
de diminea. 2011. 12 aug. P. 6.
4050. Stnil, Moni. Simbolul de credin Dumnezeu Tatl! / Moni Stnil // Timpul
de diminea. 2011. 5 aug. P. 12.
4051. Stnil, Moni. Simbolul de credin Sfnta Biseric / Moni Stnil // Timpul
de diminea. 2011. 26 aug. P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4279)

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistic
4052. 2011 : [. . / . . ] // . .
2011. 19 . . 26.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea a sistem social. Procese sociale
4053. Vasiliu, Vadim. De ce eueaz exit-poll-urile : [despre studiul, realizat de Inst.
pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale "Viitorul" pe marginea alegerilor din noiem. 2010] /
Vadim Vasiliu // Jurnal de Chiinu. 2011. 19 aug. P. 8.

32 POLITIC
4054. Aron, Leon. 1-2. Tot ceea ce crezi c tii despre dispariia URSS este greit :
[art. Resident Scholar and Dir. of Russian Studies de la American Entreprise Institute for
Public Policy Research, SUA] / Leon Aron // Sptmna. 2011. 5, 12 aug. P. 3.
4055. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu: "A neglija identitar i politic Romnia nu ajut
integrarea european !" : [interviu cu dir. Inst. de tiine Politice i Relaii Intern., Bucureti] /
consemnare : Ion Surdu // Timpul de diminea. 2011. 22 aug. P. 13.
4056. Gottfried, Paul. Paul Gottfried i ndeamn pe romni la rezisten naional :
[art. prof. de la Dep. de tiine Politice, Elisabethtown College, Statele Unite] // Flux : ed. de
vineri. 2011. 12 aug. P. 7.
142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4057. Platon, Alexandru-Florin. Despre China, cu Henry Kissinger (1): [pe marginea
vol. "On China" de Henry Kissinger, New York, The Penguin Press, 2011] / Alexandru-Florin
Platon // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 6.
4058. Snegureac, Lilia. Dialogul Politic sau Politica Dialogului? : [art. dir. Centrului de
Resurse "Dialog Pro"] / Lilia Snegureac // Timpul de diminea. 2011. 15 aug. P. 7.
(Supl. "Femeia" ; Nr 28).
4059. Zizek, Slavoj. Cazul Breivik i problema european : [art. filozofului sloven] /
Slavoj Zizek ; prezentare: Vasile Ernu // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Aug.
(Nr 4). P. 17. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
4060. , . , ! : [ . ] /
// . 2011. 19 . . 8.
323 Politic intern
4061. Batovoi, Savatie. Despre libertatea de expresie i condiia de Om : [context
politic] / ieromonah Savatie Batovoi // Jurnal de Chiinu. 2011. 19 aug. P. 8 ; Altarul
credinei. 2011. 36 aug. P. 8.
4062. Ciobanu, Vitalie. Vitalie Ciobanu: "Srbtorim pe 27, dar nu vd motive de bucurie" : [interviu cu preedintele Asoc. "Dacia"din Roma, Italia] / consemnare : Natalia
Hadrc // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 25 aug. P. 7.
4063. Ernu, Vasile. Note despre un muzeu al comunismului / Vasile Ernu // Timpul de
diminea. 2011. 26 aug. P. 8.
4064. Futei, Nicolae. Din centrul evenimentelor de acum 20 de ani : [20 de ani de la
puciul din 1991 din Moscova : interviu cu dr. N. Futei] // Curierul ortodox. 2011. 22 aug.
P. 6.
4065. Martorii Independenei : [interviuri] // Jurnal de Chiinu. 2011. 5 aug.
P. 3, 9 aug. P. 4. Cuprins: Noi nu putem decide viitorul RSSM n locul ceteanului moldovean : [despre prezena Basarabiei pe agenda politic romneasc: interviu cu I. Iliescu,
ex-preedinte al Romniei] / consemnare : Angelina Olaru; Am vrut s facem din CSI o Uniune European : [interviu cu L. Kravciuk, primul preedinte al Ucrainei] / interviu realizat de
Vadim Vasiliu .
4066. Puiu, Victoria. Evoluia statelor ex-sovietice dup 20 de ani de la cderea imperiului / Victoria Puiu, Sandu Tarlev // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 4.
4067. Radu, Alexandra. Romnia pe drumul independenei fa de Moscova : [anul
1956] / Alexandra Radu // Ziarul de gard. 2011. 18 aug. P. 22.

143

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4068. ukevici, Stanislav. "Occidentul a dorit pstrarea URSS" : [interviu cu S.


ukevici, primul lider al Bielorusiei de dup destrmarea URSS] / interviu realizat de Vadim
Vasiliu // Jurnal de Chiinu. 2011. 2 aug. P. 1, 8.
4069. , . ? : [20- . ] / // . 2011. 23 .
4070. , . . ? / // . 2011. 17 .
323(100-87) Politica intern a rilor de peste hotare
4071. Badea Gueritee, Iulia. Belgia: somnul naiunii nate montri / Iulia Badea
Gueritee // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 24.
4072. Crian, Magda. Nostalgii i regrete, la 20 de ani de la puciul din 1991 : [din
Moscova] / Magda Crian // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 19 aug. P. 8.
4073. Damian, George. Istoria romnilor versus istoria ruilor : [pe marginea declaraiilor lui Serghei Markov, deputat de la Moscova] / George Damian // Timpul de diminea.
2011. 12 aug. P. 8.
4074. Damian, George. Limba rus ca arm de distrugere n mas : [despre orientarea ideologic a lb. ruse n rile ex-sovietice] / George Damian // Timpul de diminea.
2011. 26 aug. P. 8.
4075. Landsbergis, Vytautas. Lituania: exemplul pe care nu l-am urmat : [interviu cu
V. Landsbergis, primul preedinte al Lituanie] / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de
Chiinu. 2011. 19 aug. P. 4.
4076. Savisaar, Edgar. "Unele ri din CSI sunt dictaturi feudale" : [interviu cu E.
Savisaar, primul preedinte al Estoniei] / a consemnat Vadim Vasiliu // Jurnal de Chiinu.
2011. 23 aug. P. 9.
4077. Tac, Mihai. Cum colabora Securitatea din Romnia cu KGB (2) / Mihai Tac // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 4 aug. P. 4-5. Art. 1 : 21 iul.
4078. , . : "
, !" : [ .
" ", "Rusia Today" " .
"] / : , // . . 2011. 12 . . 1, 3.

144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

323(478) Politica intern a Republicii Moldova


4079. Bahnaru, Vasile. Asinul de la poalele Vezuviului, sau Limba romn i subterfugiile Comratului : [context soc.-pol.] / Vasile Bahnaru // Timpul de diminea. 2011. 12
aug. P. 8.
4080. Bahnaru, Vasile. Limba, prin prisma Declaraiei de Independen / Vasile
Bahnaru // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 4.
4081. Bejan, Ana. Glceava i nenelegerile din Alian au discreditat democraia i
democraii : interviu cu A. Bejan, promotoare a renaterii na. din Rep. Moldova / pentru conformitate : Tatiana Eco // Ziarul de gard. 2011. 18 aug. P. 10, 15.
4082. Bogatu, Petru. August' 91 ; Puciul vzut de aproape / Petru Bogatu // Jurnal de
Chiinu. 2011. 19 aug. P. 7.
4083. Bogatu, Petru. Cel de-al 20-lea an de independen poate fi ultimul : [aspecte
soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 26 aug. P. 7.
4084. Bogatu, Petru. Destinul AIE este n minile PD i PL : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 23 aug. P. 7.
4085. Bogatu, Petru. Dispariia Belgiei va ucide i Republica Moldova : [context soc.pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 2 aug. P. 7.
4086. Bogatu, Petru. Noul preedinte va fi Manilov sau nu va fi deloc : [context soc.pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 5 aug. P. 7.
4087. Butnaru, Val. Avem "ar". Ce facem cu ea? : (despre Unire pe nelesul tuturor
romnilor) / Val Butnaru // Jurnal de Chiinu. 2011. 26 aug. P. 3.
4088. Cau, Igor. Ce vor gguzii? : [context soc.-pol.] / Igor Cau // Adevrul : ed.
de Moldova. 2011. 2 aug. P. 6.
4089. Cpi, Ionel. Neamule, cnt, vorbete, ngn Limba Romn! : [context
soc.-pol.] / Ionel Cpi // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 10.
4090. Cebotari, Doina. Doina Cebotari: "Nu sunt nebun, ci optimist!" : [interviu cu
consultanta prim-ministrului pe probleme de atragere a investiiilor] / consemnare : Sorina
tefr // Timpul de diminea. 2011. 22 aug. P. 7. (Supl. "Femeia" ; Nr 29).
4091. Ciobanu, Natalia. Natalia Ciobanu: "Este absolut inacceptabil s ne umilim btrnii tratnd pensia ca pe un ajutor dat de stat cuiva neputincios" : [despre probleme sociale:
interviu cu membrul grupului de iniiativ pentru crearea Partidului Aciunea Democratic"] /
consemnare : Sandu Mantea // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 5.

145

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4092. Ciornei, Vsevolod. Miturile Moldovei antice : [context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2011. 5 aug. P. 2.
4093. Ciornei, Vsevolod. Nasul Cleopatrei independente : [aspecte soc.-pol.] /
Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2011. 26 aug. P. 2.
4094. Ciornei, Vsevolod. lagrele verii : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2011. 12 aug. P. 2.
4095. Ciubotaru, Adrian. Deasupra Chiinului cerul este senin ... : [aspecte soc.pol.] / Adrian Ciubotaru // Contrafort. 2011. Iul.- Aug. (Nr. 7/8). P. 4.
4096. Damian, George. Ruii trebuie s uite c au fost stpni imperialiti la Chiinu : [despre statutul lb. ruse] / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 18 aug.
P. 6.
4097. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : ""Armata rus o s plece atunci cnd vom
deveni un stat independent ..." : [interviu cu preedintele Parlamentului Rep. Moldova ntre
anii 1998-2001] / consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 3 aug. P.
4-5.
4098. Druc, Mircea. Mircea Druc : "Asta n-am s i-o iert lui Roca ..." : [interviu cu
prim-ministrul RSSM n anii 1990-1991] / consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 17 aug. P. 4-5 ; Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 8-9.
4099. Dulgheru, Valeriu. S eliminm s(c)lavismul din noi (2) : Rusificarea arist /
Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 3. Art. 1 : 28 iul.
4100. Frunze, Lilia. Ce se va ntmpla cu limba acestui neam? / Lilia Frunze // Lit. i
arta. 2011. 25 aug. P. 7.
4101. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu : "n RM nu conteaz legea, ci banul" : [interviu
cu preedintele interimar al Rep. Moldova n anii 2009-2010] / consemnare : Pavel Pduraru
// Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 8-9.
4102. Godea, Mihai. Cetenii vor s tie ce fel de conductori au : alocuiunea deputatului independent cu ocazia ncheierii ses. de primvar-var a Parlamentului Rep. Moldova, 3 aug. 2011 / Mihai Godea // Sptmna. 2011. 5 aug. P. 13.
4103. Godea, Mihai. Mihai Godea: "Independena Republicii Moldova se rectig n
fiecare zi prin libertatea fiecrui cetean i prin debarasarea constant de reflexele sovietice
ale puterii" : [interviu cu liderul Partidului Aciunea Democratic] // Sptmna. 2011. 26
aug. P. 6.

146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4104. Leco, Alexandru. "Cnd am ieit de la nchisoare, credeam c voi fi mai util
n RM" : [interviu cu A. Leco, fost deinut politic] / consemnare : Angelina Olaru // Jurnal de
Chiinu. 2011. 16 aug. P. 4.
4105. Lupu, Marian. Marian Lupu: "Caliti de-ale lui Voronin se ntrezresc i la Filat" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu preedintele interimar al Rep. Moldova] / interlocutor :
Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 10 aug. P. 4-5.
4106. Mihail, Viorel. Premierul Filat i lichidatorii Moldovei : [context soc.-pol.] / Viorel
Mihail // Sptmna. 2011. 19 aug. P. 10-11.
4107. Moraru, Anton. Independena Republicii Moldova n contextul politicii expansioniste a Federaiei Ruse / Anton Moraru // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 2.
4108. Moanu, Alexandru. Alexandru Moanu: "Micarea de Renatere i Eliberare
Naional a fost confiscat de nomenclaturitii Snegur i Lucinschi" : [interviu cu primul preedinte al Parlamentului Rep. Moldova] / interviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chiinu.
2011. 12 aug. P. 8.
4109. Mopan, Dumitru. "Noi am reabilitat partidul comunist" : [interviu cu D. Mopan,
preedinte al Parlamentului Rep. Moldova n anii 1997-1998] / consemnare : Pavel Pduraru
// Timpul de diminea. 2011. 1 aug. P. 13.
4110. Muravschi, Valeriu. Valeriu Muravschi: Guvernrile RM nu au avut voin politic de a promova consecvent reformele : [interviu acordat ageniei Infotag de ctre fostul
premier al Rep. Moldova] // Economist. 2011. 10 aug. P. 3.
4111. Negru, Nicolae. A doua "limb moldoveneasc" : [despre funcionarea lb.: context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 9 aug. P. 6.
4112. Negru, Nicolae. Ce vor gguzii? / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu.
2011. 5 aug. P. 6.
4113. Negru, Nicolae. Despre posibilitatea alegerilor anticipate / Nicolae Negru //
Jurnal de Chiinu. 2011. 2 aug. P. 6.
4114. Negru, Nicolae. Extremismul politic i jurnalistic moldovenesc / Nicolae Negru
// Jurnal de Chiinu. 2011. 19 aug. P. 6.
4115. Negru, Nicolae. Trei independene i o parad militar / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 26 aug. P. 6.
4116. Negru, Nicolae. Voronin n rolul lui Roca? : [context soc.-pol.] / Nicolae Negru
// Jurnal de Chiinu. 2011. 23 aug. P. 6.

147

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4117. Preda, Aurel. Cine a pregtit textul Declaraiei de Independen a R. Moldova?


: (interviu cu Ambasadorul A. Preda, preedintele Asoc. Romne de Politic Extern) / consemnare : Vasile oimaru // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 20.
4118. Puric, Dan. Dan Puric: "Pentru mine Basarabia este ara Dorului, pentru c
aici s-a ateptat cel mai mult!" : (conf. susinut la teatrul de Revist "Ginta Latin" la 4 mar.
2011] // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 8-9.
4119. Roca, Iurie. 27 august 1991 i Aliana "16 Decembrie" / Iurie Roca // Flux :
ed. de vineri. 2011. 26 aug. P. 3.
4120. Roca, Iurie. Iurie Roca: Trebuie s ne asumm eecurile Republicii Moldova
: interviu cu fostul deputat i ex-preedinte al Frontului Popular din Moldova / interviu realizat
de Nicolae Federiuc // Flux : ed. de vineri. 2011. 19 aug. P. 4-5.
4121. Roca, Iurie. Un eseu pentru Institutul Haggai : [aspecte soc.-pol.] / Iurie
Roca // Flux : ed. de vineri. 2011. 26 aug. P. 5.
4122. Snegur, Mircea. "Dac actuala guvernare nu va crea condiii pentru o via decent, ne putem atepta la surprize" : interviu cu primul preedinte al Rep. Moldova, M.
Snegur / interviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chiinu. 2011. 2 aug. P. 9.
4123. Snegur, Mircea. Cetenii sunt eroii Independenei : interviu cu M. Snegur,
primul preedinte al Rep. Moldova / pentru conformitate : Tatiana Eco // Ziarul de gard.
2011. 25 aug. P. 10, 15.
4124. Stnil, Moni. Libertatea e democrat? : [context soc.-pol.] / Moni Stnil //
Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 12.
4125. Sultana Vicol, Mihai. Preedinii Mircea Snegur i Ion Iliescu n-au vorbit despre unire / Mihai Sultana Vicol // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 3.
4126. tefr, Sorina. Republica Moldova: 20 de ani de lupt cu sine nsi / Sorina
tefr // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Aug. (Nr 4). P. 18-19. (Supl. al
cotid. "Timpul de diminea").
4127. Tnase, Constantin. "Desclectorii de ar", la umbra Stejarului lui Filat :
[despre proiectul de lege privind statutul deputailor din primul parlament al Rep. Moldova:
context soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 1, 11.
4128. Tnase, Constantin. Cine i cum a votat Independena / Constantin Tnase //
Timpul de diminea. 2011. 16 aug. P. 6.
4129. Tnase, Constantin. De ce Filat nu poate fi ales preedinte (al R. Moldova)? /
Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 10 aug. P. 6 ; Timpul de diminea.
2011. 12 aug. P. 9.
148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4130. Tnase, Constantin. De ce v cciulii n faa strinilor, domnii mei? : [aspecte


soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 25 aug. P. 6 ; 26 aug. P.
7.
4131. Tnase, Constantin. Intelectuali ... nepolitizai? : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 3 aug. P. 6.
4132. Tnase, Constantin. R. Moldova, ntre o "poveste de succes" i un "proiect
euat" : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 8 aug. P.
14.
4133. Tugaru, Laura. O datorie patriotic : [20 de ani de la proclamarea lb. rom.] /
Laura Tugaru // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 7.
4134. urcanu, Ion. Declaraia de Independen a Republicii Moldova: atunci i dup
/ Ion urcanu // Flux : ed. de vineri. 2011. 12 aug. P. 6.
4135. urcanu, Ion. Ion urcanu: "Schimbarea, despre care s-a vorbit atta vreme,
abia urmeaz s se fac" : [interviu cu istoricul] / pentru conformitate : Sergiu Praporcic //
Flux : ed. de vineri. 2011. 19 aug. P. 6-7.
4136. Until, Veaceslav. Proiectele sociale i trgul politic : [art. vicepreedintelui
Partidului Liberal] / Veaceslav Until // Timpul de diminea. 2011. 12 aug. P. 7.
4137. Vakulovski, Alexandru. "Cu mortul n spate" : [aspecte soc.-pol.] / Alexandru
Vakulovski // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 6.
4138. Votanii Declaraiei de Independen, ntre satisfacie i regrete / pag. realizat
de Mihaela Cire // Flux : ed. de vineri. 2011. 19 aug. P. 8. Cuprins : Sunt mndru c
am votat Declaraia de Independen / Gheorghe Crlan ; Astzi situaia este mai rea dect
n 1989 / Alexandru Arseni ; Am obinut limba romn, grafia latin, ceea ce este cel mai
important pentru noi / Ioan Ciuntu ; Tinerii trebuie s continue ceea ce am nceput noi / Dumitru Noroc ; Independena, un lucru sfnt pentru noi / Serafim Urecheanu ; Nu am avut o elit
politic naional / Mihai Cocodan ; Moldova nu a realizat nimic n cei 20 de ani de Independen / Vasile Vatamanu ; Proclamarea Independenei, un act istoric de maxim importan /
Valeriu Daraban ; Independena a fost adoptat nu pentru a schimba trecutul, ci pentru a ne
furi viitorul / Mihai Poiat ; Sper c ne va ajunge nelepciune s pstrm i s consolidm
statul nostru / Svetlana Mslichi.
4139. , . : " 20
" : [ .
. ] / // . 2011. 26 . . 5.

149

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4140. , . 2020 ? : [ 2020 .] / // . . 2011.


4 . . 3.
4141. , . : [.-. ] /
// . 2011. 19 . . 17-18.
4142. , . : [.-. ] /
// . 2011. 17 .
4143. , . o : [.-. ] / // . 2011. 17 .
4144. , . : [.-. ] /
// . 2011. 25 .
4145. , . ,
, / // .
2011. 16 .
20 de ani de la proclamarea Independenei Republicii Moldova 27 august 1991
4146. Basarab, Marin. Douzeci de ani de ... / Marin Basarab // Timpul de diminea.
2011. 25 aug. P. 6.
4147. Beli, Liviu. XX de ani de independen s fie jumtate de drum parcurs?! /
Liviu Beli // Pro farmacia. 2011. Iul. Aug. (Nr 7/8). P. 1-2.
4148. Cau, Igor. Independena mult rvnit dup 20 de ani / Igor Cau // Adevrul :
ed. de Moldova. 2011. 23 aug. P. 6.
4149.
P. 1.

Cimpoi, Mihai. Lumini i umbre / Mihai Cimpoi // Lit. i arta. 2011. 25 aug.

4150. Ciubuc, Ion. Ion Ciubuc: "Sangheli mi-a lsat datorii la pensii i salarii de 648
mln. lei" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova n anii 1997-1999] / consemnare : Pavel
Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 24 aug. P. 4-5 ; Timpul de diminea. 2011.
26 aug. P. 13.
4151. Dolganiuc, Valentin. Lupta pentru Libertate / Valentin Dolganiuc // Natura.
2011. Aug. (Nr 8). P. 1.
4152. Duca, Gheorghe. Leciile Independenei: realizri, dezamgiri, perspective /
Gheorghe Duca // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 6.
4153. Dulgheru, Valeriu. Unde am ajuns? / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2011.
25 aug. P. 3.
150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4154. Filat, Vlad. Mesaj ctre Ziua Independenei : [al prim-ministrului Rep. Moldova]
/ Vlad Filat // Ziarul de gard. 2011. 25 aug. P. 2.
4155. Filip, Iulian. Independena ne e cu scuze n gur / Iulian Filip // Lit. i arta.
2011. 25 aug. P. 5.
4156. Grne, Vasile. "ara" dup 20 de ani / Vasile Grne // Contrafort. 2011.
Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 3.
4157. Hadrc, Ion. "Independena Republicii Moldova nc se mai afl n pericol :
[art. deputatului n primul Parlament al Rep. Moldova] / Ion Hadrc // Vocea poporului.
2011. 26 aug. P. 3. Idem n lb. rus.
4158. Lia, Marina. RM, pe ct de independent pe att de liber : [pe marginea studiului, lansat de Freedom House cu prilejul a 20 de ani de la destrmarea Uniunii Sovietice] /
Marina Lia // Jurnal de Chiinu. 2011. 23 aug. P. 4.
4159. Lucinschi, Petru. "Nu am restabilit PCM, am dar doar dreptul de asociere n
jurul ideii comuniste" : [interviu cu P. Lucinschi, al doilea preedinte al Rep. Moldova] / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chiinu. 2011. 23 aug. P. 5.
4160. Matei, Valeriu. Independena Republicii Moldova: realiti i confuzii / Valeriu
Matei // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 1.
4161. Mihe, Roman. La 20 de ani de la natere, R. Moldova este n pragul contrarevoluiei / Roman Mihe // Timpul de diminea. 2011. 25 aug. P. 4.
4162. Moanu, Alexandru. "Orientarea proeuropean trebuie prevzut n Constituie" : [art. primului preedinte al Parlamentului Rep. Moldova] / Alexandru Moanu // Vocea
poporului. 2011. 26 aug. P. 3. Idem n lb. rus.
4163. Moanu, Alexandru. Calea spre Libertate : [art. primului preedinte al Parlamentului Rep. Moldova] / Alexandru Moanu // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 1-2.
4164. Muravschi, Valeriu. Valeriu Muravschi : "Social-democraii au momit "Viaa Satului" s voteze privatizarea cu bonuri" : [20 de ani de la declararea Independenei Rep. Moldova : interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova n anii 1991-1992] / consemnare : Pavel
Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 10-11.
4165. Pohil, Vlad. Independena: libertate sau povar? : [dialog cu V. Pohil, scriitor] / consemnare : Ionel Cpi // Natura. 2011. Aug. (Nr 8). P. 4-5.
4166. Popa, Iuluis. Tu eti Moldova? Daeu nu! / Iuluis Popa // Lit. i arta. 2011.
25 aug. P. 3.

151

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4167. Reni, Alecu. Dreptul la unitate naional / Alecu Reni // Natura. 2011.
Aug. (Nr 8). P. 1.
4168. Sangheli, Andrei. Andrei Sangheli : "Jumtate de Tiraspol face business la
Iai" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova n anii 1992-1997] / consemnare : Pavel
Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 23 aug. P. 4-5 ; Timpul de diminea. 2011.
26 aug. P. 12.
4169. Snegur, Mircea Ion. S ne aprm demnitatea de om : [art. primului preedinte al Rep. Moldova] / Mircea Ion Snegur // Vocea poporului. 2011. 26 aug. P. 2. Idem
n lb. rus.
4170. Sturza, Ion. Ion Sturza: "Urmtorul preedinte al RM va fi nscut prin fraud
sau corupere" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova n perioada 19 febr. 9 noiem. 1999]
/ consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 14, 19.
4171. Until, Veaceslav. Republica Moldova ntre optimism i realitate : [art. vicepreedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Until // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P.
9.
4172. Vatamanu-Mrgineanu, Leontina. Eram dominai de ideea c ne vom ntoarce i vom pune ara pe picioare : [interviu cu L. Vatamanu-Mrgineanu, scenarist] / interviu de
Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 26 aug. P. 8.
4173. , . : " " : [ - . ] // . 2011. 26 . . 3, 5.
4174. , . : " ,
, " : [ .
. ] / : , // . 2011.
26 . . 2, 5.
4175. , . : ", , " : [ . .
1998-2001 . . "Timpul de diminea"] / . // . 2011.
19 . . 3, 5.
4176. , . / // plus. 2011. 26 . . 6.
4177. . . : 20 ? : . . // . 2011. 26 . . 1.

152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4178. , . / // . 2011. 23 .
4179. , . : "20 " :
[ . . ] / // .
2011. 19 . . 3-4.
4180. , . / // plus. 2011. 19 . . 10-11.
4181. ? ? : [
, . , , .
. , , . [ .] /
// . . 2011. 26 . . 1, 3.
4182. , . "" ""? / //
. . 2011. 26 . . 1.
(Vezi de asemenea Nr 4053, 4197, 4280, 4284, 4361, 4428, 4431)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
4183. Lazurca, Marius. "Reafirm dorina noastr de a ne regsi cu toii n spaiul unic
de democraie, libertate i securitate al Uniunii Europene" : interviu cu Ambasadorul Romniei la Chiinu, M. Lazurca / interviu realizat de Rodica Mahu // Jurnal de Chiinu. 2011.
26 aug. P. 7.
4184. Lazurca, Marius. Marius Lazurca : "Astzi, raporturile dintre Romnia i R.
Moldova sunt excelente" : [interviu cu Ambasadorul Extraordinar i Plenipoteniar al Romniei
la Chiinu] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Timpul de diminea. 2011. 26 aug.
P. 10.
4185. Lazurca, Marius. Marius Lazurca : "Viza nu este o realitate etern" : [interviu
cu Ambasadorul Romniei n Rep. Moldova] / consemnare : Sorina tefr // Integrarea
european, pas cu pas. 2011. Aug. (Nr 4). P. 15. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
4186. Mizsei, Kalman. Kalman Mizsei : "Fora transformatoare a Europei este cel mai
puternic izvor de modernizare a Moldovei" : interviu cu ex-Reprezentantul Special al Uniunii
Europene n Rep. Moldova / consemnare : Valeriu Vasilic // Vocea poporului. 2011. 26
aug. P. 4. Idem n lb. rus.
4187. Vasilescu, Mircea. Ce fel de sfrit pentru UE? : [art. prof. de la Univ. din Bucureti] / Mircea Vasilescu // Sptmna. 2011. 26 aug. P. 3.
4188. , . : [.
. ] / // . . 2011. 12 . .
20.
153

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4189. , . : " " : [ . . 20- ] /


// . . 2011. 26 . . 8.
4190. , . : " " : [ . .
. ] / // . 2011. 19 .
. 4-5.
4191. , . -
: [. . . . - . . ] /
// plus. 2011. 19 . . 13.
4192. , . : [ - . : c. . - The New School] / //
. . 2011. 19 . . 20.
(Vezi de asemenea Nr 4164)
327(478) Politic extern a Republicii Moldova
4193. Reni, Iurie. Iurie Reni: "Relaia dintre Chiinu i Bucureti a intrat pe fgaul normalitii" : [interviu cu Ambasadorul Extraordinar i Plenipoteniar al Rep. Moldova n
Romnia] // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 14, 19.
4194. Serebrian, Oleg. "Am nceput s scriu romanul "Cntecul mrii" la Vijnicioara,
lng Cernui, i l-am terminat la Paris" : interviu cu diplomatul i scriitorul O. Serebrian,
Ambasador al Rep. Moldova n Frana / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2011.
19 aug. P. 10.
4195. , . : [ ]
/ // . 2011. 16 .
(Vezi de asemenea Nr 4183)
329 Partide i micri politice
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
4196. , . (1) : [ . ] / // plus. 2011. 19 . . 89.
4197. , . : " .
" : [ . ] // . 2011.
19 . . 1-2.

154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4198. .
// plus. 2011. 26 .
. 8-9.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE

331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii


331.105.44 Sindicate
4199. Budza, Oleg. Sindicate libere ntr-un stat liber : [art. preedintelui Confederaiei
Na. a Sindicatelor din Moldova] / Oleg Budza // Vocea poporului. 2011. 26 aug. P. 1, 3.
Idem n lb. rus.
4200. Chiriac, Petru. Ce fac sindicatele? : [interviu cu P. Chiriac, vicepreedinte al
Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova] // Vocea poporului. 2011. 12 aug. P. 3.
Idem n lb. rus.
4201. Wall-Strasser, Sepp. Sepp Wall-Strasser: Sindicalitii austrieci sunt ocai de
condiiile de munc din RM : [interviu cu secretarul pentru educaie n cadrul Federaiei Regionale a Uniunii Sindicatelor din Austria] / consemnare : Angelina Olaru // Vocea poporului.
2011. 5 aug. P. 4. Idem n lb. rus.
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
4202. , . / // . . 2011. 12 . . 12.
4203. , . : [
. 2011 .] / // . . 2011. 5 . . 12.
336 Finane
4204. Bejenaru, Olga. Serviciul Asigurare Card Sigurana n plus a cardurilor bancare : [interviu cu O. Bejenaru, Manager Produs, Dep. Strategie i Marketing al Mobiasbanca]
/ consemnare : Bogdan Ciobanu // Jurnal de Chiinu. 2011. 26 aug. P. 9.
4205. Lupuor, Adrian. Ct de "sntoas" este relansarea sectorului bancar i ce
ascund cifrele oficiale? : [situaia financiar pentru prima jumtate a a. 2011] / Adrian Lupuor
// Economist. 2011. 3 aug. P. 10.
4206. Vasilescu, Adrian. De ce i pn cnd vor scdea bursele? : [interviu cu A.
Vasilescu, consilier al guvernatorului Bncii Na. a Romniei] // Economist. 2011. 10 aug.
P. 2.
4207. , . : [ . . BT [Banca
Transilvania] Leasing Moldova . ] / // . . 2011. 5 . . 16.
155

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4208. , . : " " : [ . . : . . ] /


// . . 2011. 5 . . 18.
4209. , . : [ ] / // . . 2011. 26 . . 4.
4210. , . M OM "Moldcredit" SRL ,
: [ "Moldcredit" SRL . ] // . . 2011. 26 . . 7.
4211. , . -2012 :
[. . . . . ] /
// . . 2011. 19 . . 18.
4212. , . : :
[ . 6 . 2011 .] / // . . 2011. 5 . . 7.
4213. , . ? : [ .
. ] / // . . 2011. 19 . . 6.
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri.
338(100-87) Situaia economic a rilor de peste hotare
4214. , . : [. . " "] / // . . 2011. 26 . . 21.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
4215. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: "Agricultura de valoare nalt va relansa
sectorul real al economiei" : interviu acordat Ageniei Informaionale de Stat Moldpres de
ctre ministrul Agriculturii i Industriei Alimentare // Sptmna. 2011. 26 aug. P. 7.
4216. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga: Este necesar un echilibru dintre sectorul vegetal i animal : [context econ.] // Economist. 2011. 10 aug. P. 9.
4217. Condrea, Drago. Dubla taxare a oferilor din capital, sau Dilema drumurilor
sparte / Drago Condrea // Economist. 2011. 10 aug. P. 13.
4218. Gotian, Iurie. Cum se formeaz preurile la medicamente : interviu cu analistul econ. Iu. Gotian / interviu realizat de Valentina Ursu // Flux : ed. de vineri. 2011. 12
aug. P. 4.

156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4219. Iaco, Stela. Industria lactatelor, n impas de 15 ani / Stela Iaco // Economist.
2011. 10 aug. P. 8-9.
4220. Lazr, Valeriu. Valeriu Lazr: Reformele sunt dureroase, ns ele nu pot fi evitate la nesfrit : [interviu cu ministrul economiei Rep. Moldova] / a dialogat Ion Chilea //
Economist. 2011. 3 aug. P. 8-9.
4221. Oprunenco, Alex. Moldova la 20 de ani de independen: progres sau eec
economic? / Alex Oprunenco // Economist. 2011. 24 aug. P. 6.
4222. Prohnichi, Valeriu. Rusia, Moldova i suportul economic pentru Transnistria /
Valeriu Prohnichi // Economist. 2011. 24 aug. P. 12.
4223. Ursu, Victor. Economia crete de rnd cu rata omajului. ncotro se ndreapt
Republica Moldova? : [pe marginea interviului acordat de ctre Ben Slay, economist superior
al Biroului regional pentru Europa i CSI al PUND, postului de radio ONU] / Victor Ursu //
Economist. 2011. 10 aug. P. 4.
4224. , . "":
: [. . "" . ] //
. . 2011. 5 . . 14.
4225. , . /
// . . 2011. 11 . . 8.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
4226. , . : "" : [ . . ] / // . . 2011. 19 .
. 24.
4227. , . : [ . .
] / // . . 2011. 19 . . 23.
339.5 Comer exterior. Comer internaional
4228. Duminica, Lilia. Controlul la frontier i vmuirea la domiciliu noi bariere mpotriva contrabandei i corupiei : [despre noile mecanisme de control la frontiera Rep. Moldova cu Uniunea European] / Lilia Duminica // Dreptul. 2011. 19 aug. P. 3.
4229. Oprunenco, Alex. Comerul extern n ascensiune: ct va mai dura avntul? /
Alex Oprunenco // Economist. 2011. 17 aug. P. 8.
4230. : : [. . 2011 .] /
// . . 2011. 19 . . 8.
(Vezi de asemenea Nr 4052)
157

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

339.7 Finane internaionale


4231. , . : [. . . . ] / // . . 2011. 26 . . 20.
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
4232. Armeanu, Dan. Care vor fi cele mai importante efecte ale crizei datoriilor? :
[art. prof. de la Acad. de Studii Econ., Bucureti] / Dan Armeanu // Economist. 2011. 10
aug. P. 10.
4233. Chirovici, Eugen Ovidiu. Maina timpului : [aspecte ale crizei econ. mondiale]
/ Eugen Ovidiu Chirovici // Economist. 2011. 10 aug. P. 10.
4234. Memorandumul : [semnat de Guvernul Rep. Moldova cu Fondul Monetar Intern.] // Vocea poporului. 2011. 26 aug. P. 11. Idem n lb. rus.
4235. Rudnichi, Constantin. Unde suntem? Dup, n sau nainte de rzboi? : [context econ. mondial] / Constantin Rudnichi // Economist. 2011. 17 aug. P. 12.
4236. , . : [. . . - .
. ] / // . . 2011.
26 . . 21.
4237. , . : [ World Investment
Report 2011] / // . . 2011. 12 . . 8.
4238. , . " " : [ . .
: . . . -] / // . . 2011. 12
. . 21.
4239. , . ? : [. . .
-. -] / // . . 2011. 19 . . 20.
4240. , . : [ . : . . . . ESADE . - . - ] / , //
. . 2011. 26 . . 20.
4241. , . : [. . 2001 .] / // . . 2011. 12 . . 20.
4242. , . : [.
. . -] / . // . . 2011. 5 . . 20.

158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4243. , . : [. . . ] / . // . . 2011. 12 . . 21.


4244. , . : [. . . -] /
// . . 2011. 5 . . 20.

34 DREPT. JURISPRUDEN
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
4245. Cuchevici, Nicolae. Lecii georgiene de justiie : [reforma justiiei n Georgia] /
Nicolae Cuchevici // Ziarul de gard. 2011. 18, 25 aug. P. 7. Va urma.
4246. Tnase, Alexandru. Alexandru Tnase: Vlad Filat este instigatorul moral al
"protestelor" : [despre legalizarea Islamului n Rep. Moldova: interviu cu ex-ministrul Justiiei
al Rep. Moldova] / consemnare : Ana Taban // Timpul de diminea. 2011. 23 aug. P. 2.
4247. , . : " " : [85
. ] / // plus. 2011. 19 . .
15.
4248. , . : [ ] / // . . 2011.
19 . . 1, 3.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
4249. Ciobanu, Veaceslav. Strict secret. Lista celor amnistiai : interviu cu V.
Ciobanu, dir. gen. interimar al Dep. Inst. Penitenciare // Ziarul de gard. 2011. 4 aug. P.
10, 15.
4250. Porubin, Natalia. Copiii victimele violenei i expertizei / Natalia Porubin //
Vocea poporului. 2011. 12 aug. P. 5. Idem n lb. rus.
4251. , . : [.
2011-2015 .] / // . . 2011. 11
. . 4.
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
4252. Gladei, Roger. Contractul de autor ca alternativ contractului de munc /
Roger Gladei // Economist. 2011. 10 aug. P. 2.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
4253. Bosi, Gheorghe. Ombudsmanul n aprarea intereselor deinuilor / Gheorghe
Bosi // Dreptul. 2011. 26 aug. P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4179)
159

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4254. Gladei, Roger. Rspunderea material a conductorului / Roger Gladei // Economist. 2011. 17 aug. P. 2.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
4255. Dodon, Ecaterina. Un primar modern pentru o comun prosper : interviu cu
E. Dodon, primarul comunei Sadova, raionul Clrai // Vocea poporului. 2011. 12 aug.
P. 7. Idem n lb. rus.
4256. , . : " , " : [ --] / // . . 2011. 5 . . 2.
355/359 tiin militar. Fore armate
4257. Bogatu, Petru. Schimbarea la fa a Armatei : [despre reorganizarea i modernizarea Armatei Na.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 9 aug. P. 7.
4258. Coja, Ion. O carte-eveniment, scris de generalul Ion Costa : [pe marginea
vol. "Zile de eclips. Cronica unui rzboi nedeclarat" de Ion Costa, Ch., S. n., 2011, 678 p.] /
Ion Coja // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 26.
4259. Coja, Ion. S fi avut noi, la Bucureti, un general Costa! : [omagiu pentru generalul Ion Costa] / Ion Coja // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 6.
4260. , . : ", ,
" : [ - (2001-2004 .) . ] /
// . . 2011. 26 . . 18.
4261. , . , : [ . ., .
20- . : . . . -
. . ] / // . . 2011.
19 . . 16.
4262. , . : ",
, " : [ . ] / // . 2011. 19 . . 4.

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


368 Asigurri
4263. , . :
[ . I 2011 .] / // . .
2011. 19 . . 14.
4264. , . : [ - " " . ] /
// . . 2011. 19 . . 15.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
4265. Andronesco, Nicholas. Constructivismul n nvmnt : [art. prof. din SUA] /
Nicholas Andronesco // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 11.
4266. Bursuc, Oleg. Argument pentru necesitatea modernizrii proceselor de formare iniial a managerilor pentru sistemul educaional / Oleg Bursuc, Alexandra Bursuc // Fclia. 2011. 20 aug. P. 4.
4267. Calistru, Ulea. Ortodoxia, pilon al spiritualitii romneti : [despre rolul religiei
n coal: art. prof. de la Gimnaziul Moeni, raionul Rcani] / Ulea Calistru // Fclia. 2011.
26 aug. P. 3.
4268. Civa parametri ai educaiei la un nou nceput de an colar : [reluat din "Monitorul oficial al Rep. Moldova", 2011, 15 iul. (Nr 114/116) // Fclia. 2011. 20 aug. P. 1, 8.
4269. Ce nseamn reform structural? : [despre "Planul naional de aciuni pentru
implementarea reformei structurii n educaie"] // Fclia. 2011. 20 aug. P. 9.
4270. Cojocaru, Nicolae. Educaie naional fr cultivarea valorilor spirituale naionale? : [pe marginea "Memorandumului naional pentru educaie", propus de Academia de
tiine a Moldovei] / Nicolae Cojocaru // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 3.
4271. Drguan, Ion. Reforma sistemului educaional da i nu / Ion Drguan // Fclia. 2011. 20 aug. P. 7.
4272. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Pedagogul ct mai aproape de copil, Societatea ct mai aproape de pedagog : [extrase din prezentarea dir. Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport a mun. Chiinu, la conf. municipal a cadrelor didactice, 19 aug. 2011] / Tatiana
Nagnibeda-Tverdohleb // Fclia. 2011. 26 aug. P. 4-5.
4273. Pslaru, Vlad. Dreptul nostru la istorie : [despre educaia ist.] / Vlad Pslaru //
Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 26.

161

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4274. Pslaru, Vlad. Educaie i Independen / Vlad Pslaru // Timpul de diminea.


2011. 19 aug. P. 19, 24 ; 26 aug. P. 24-25.
4275. Rezoluia Conferinei municipale a cadrelor didactice "Managementul schimbrii n contextul colii prietenoase copilului" : 19 aug. 2011, Chiinu: var. prescurtat // Fclia.
2011. 26 aug. P. 1.
4276. Rotaru, Viorica. Atelierul de lectur a poeziei moderne metod de formare
competenelor de comunicare : [la Liceul Teoretic Lpuna, Hnceti] / Viorica Rotaru // Fclia. 2011. 20 aug. P. 14.
4277. Rusu, Tudor. S crezi n rolul i menirea ta : [despre potenialul cadrului didactic] / Tudor Rusu // Fclia. 2011. 20 aug. P. 3.
4278. Stnil, Moni. Motive pentru predarea religiei n coli / Moni Stnil // Timpul
de diminea. 2011. 5 aug. P. 12.
4279. Vladimir (Mitropolitul Chiinului i al ntregii Moldove). Mesajul Mitropolitului Vladimir la nceput de an colar / Vladimir, Mitropolit al Chiinului i al ntregii Moldove
// Altarul credinei. 2011. 26 aug. P. 1.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
4280. Bogatu, Petru. Jos minile de pe istoria romnilor! : [despre predarea istoriei n
coal] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 16 aug. P. 7.
4281. Ciornei, Vsevolod. Calul i manualul : [despre predarea istoriei romnilor] /
Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2011. 19 aug. P. 2.
4282. Cobzac, Valeriu. Competena valorilor : [din experiena prof. din satul eremet,
raionul Cimilia] / Valeriu Cobzac // Univers pedagogic pro. 2011. 25 aug. P. 8.
4283. Iavorschi, Vera. Educaia pentru democraie la orele de istorie : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", satul Sadaclia, raionul Basarabeasca] / Vera
Iavorschi // Fclia. 2011. 20 aug. P. 14.
4284. Negru, Nicolae. De ce nu putem sacrifica istoria romnilor : [despre predarea
istoriei] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 16 aug. P. 6.
4285. Pricochi, Ecaterina. Dinii i ngrijirea lor : [proiect didactic la "tiine", cl. a 4-a
: din experiena nvtoarei de la Gimnaziul-internat din Leova] / Ecaterina Pricochi // Fclia.
2011. 20 aug. P. 13.
4286. Republica Moldova. Ministerul Educaiei. Religia cultul ortodox : curriculum
colar, cl. 1-a a 9-a // Altarul credinei. 2011. 26 aug. P. 3-6. Va urma.

162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4287. Ursu, Olga. Formarea primelor noiuni matematice : [din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic Mgdceti, raionul Criuleni] / Olga Ursu // Fclia. 2011. 20 aug.
P. 5.
4288. Zgrcu, Andrei. Scoaterea ntregilor din funcie : [proiect didactic, cl. a 5-a : din
experiena prof. de la Liceul Teoretic "N. Donici", satul Dubsarii Vechi, raionul Criuleni] /
Andrei Zgrcu // Univers pedagogic pro. 2011. 25 aug. P. 7.
4289. , . : [ e "", . ] / // Univers
pedagogic pro. 2011. 25 aug. P. 6.
4290. , . : [- 6- .
: . , - ] / //
Fclia. 2011. 20 aug. P. 13.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
4291. Ambroci, Victor. Ce facem, cum procedm mai departe? : [prezentarea dir. Liceului Teoretic "Spiru Haret" la conf. municipal a cadrelor didactice, 19 aug. 2011, Chiinu]
/ Victor Ambroci // Fclia. 2011. 26 aug. P. 5.
4292. Codreanca, Lidia. Narciii Cornetilor : [omagiu pentru Viorica Aram, prof. la
Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" din Corneti, raionul Ungheni] / Lidia Codreanca // Lit. i
arta. 2011. 25 aug. P. 12.
4293. Dimitrioglo, Alla. Evaluarea competenelor elevilor : [din experiena prof. de la
Liceul Teoretic cu profil sportiv nr. 3, mun. Chiinu] / Alla Dimitrioglo // Univers pedagogic
pro. 2011. 25 aug. P. 7.
4294. Macari, Pavel. Atenie la noua formul de finanare a instituiilor : [prezentat
de dir. Liceului Teoretic "Academician C. Sibirschi" la conf. municipal a cadrelor didactice,
19 aug. 2011, Chiinu] / Pavel Macari // Fclia. 2011. 26 aug. P. 5.
4295. Munteanu, I. Oare pn acum am lucrat ntr-o coal neprietenoas? : [prezentarea dir. Liceului Teoretic "Alecu Russo" la conf. municipal a cadrelor didactice, 19 aug.
2011, Chiinu] / I. Munteanu // Fclia. 2011. 26 aug. P. 5.
4296. Nicolov, Nicolae. Jocul suflet al relaiilor umane i instrument efectiv al educaiei / Nicolae Nicolov // Univers pedagogic pro. 2011. 25 aug. P. 8.
4297. Onofrei, Vera. apte inteligene ntre aptezeci de veri" : [omagiu pentru Olga
Starun, prof. la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", mun. Chiinu] / Vera Onofrei // Fclia.
2011. 20 aug. P. 7.

163

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4298. Orehovschi, Sergiu. Gnduri pe marginea unui experiment : [la orele de lit.
rom. de la Liceul Teoretic "Spiru Haret", mun. Chiinu] / Sergiu Orehovschi // Univers pedagogic pro. 2011. 25 aug. P. 3.
4299. Raileanu, A. Sistemul de instruire domeniul unor importante reforme : [conf.
cadrelor didactice din mun. Chiinu, aug. 2011] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro.
2011. 25 aug. P. 1, 4-5.
4300. Savin, Tatiana. De ce nvm? Cum reuim? : [reflecii ale prof. de la Liceul
Teoretic "Titu Maiorescu", mun. Chiinu, privind sesiunea de BAC-2011] / Tatiana Savin //
Fclia. 2011. 20 aug. P. 6.
4301. Vakulovski, Alexandru. Profesorii de romn : [omagiu pentru profesorii de lb.
rom.] / Alexandru Vakulovski // Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 12.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special
4302. Bargan, Anatolie. Convenia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabiliti:
incluziunea n comunitate : [reflecii ale nvtorului de la Gimnaziul "G. Cruntu", Fleti] /
Anatolie Bargan // Sptmna. 2011. 19 aug. P. 6-7.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
4303. Olaru, Angelina. O coal de meserii din Criuleni ofer producie competitiv
italienilor : [despre experienele reprezentative ale c. Profesionale nr. 2 din Criuleni] / Angelina Olaru // Vocea poporului. 2011. 26 aug. P. 10. Idem n lb. rus.
4304. Staver, Vasile. La nceput de an, o strategie de optimizare a procesului didactic : [din experiena prof. de la coala Profesional nr. 4, mun. Bli] / Vasile Staver // Fclia.
2011. 20 aug. P. 6.
4305. , . : [
. , . ] / ,
// Univers pedagogic pro. 2011. 25 aug. P. 6.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
4306. Ababii, Ion. Profesorul Leonid Lsi la 70 de ani : [ef al Catedrei biochimie i
biochimie clinic la Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu"] / Ion Ababii
// Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 25.
4307. Goma, Ludmila. O via de om alturi de tineret i pentru tineret : [70 de ani de
la naterea lui Constantin Eco, prof. univ. la Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu"] / Ludmila Goma // Pro farmacia. 2011. Iul. Aug. (Nr 7/8). P. 13.

164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4308. Gona, Gheorghe. Manager i dascl cu vocaie : [60 de ani de la naterea lui
Nicolae Chicu, rector al Univ. Ped. de Stat "Ion Creang"] / Gheorghe Gona // Jurnal de
Chiinu. 2011. 9 aug. P. 9.
4309. Nicorici, Maria. Ce presupune noua arhitectur a studiilor universitare licen, masterat i doctorat : [interviu cu M. Nicorici, ef al Catedrei de Biologie, Geografie i
Chimie a Univ. de Stat din Bli "Alecu Russo"] / interlocutor : Virgil Mndcanu // Fclia.
2011. 26 aug. P. 2.
4310. Rotaru, Tatiana. CNAA [Consiliul Naional pentru Acreditare i Atestare], anul
2011, primul semestru: obstacole serioase n faa formalismului i mediocritii n cercetare /
Tatiana Rotaru // Fclia. 2011. 20 aug. P. 4.
4311. , . : [ .
. ] / // plus. 2011. 26 . . 11.
(Vezi de asemenea Nr 4287)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


51 MATEMATIC
4312. Matematica, limbaj al tuturor tiinelor : [pe marginea "Dicionarului de matematic rus-romn" de Iacob Neagu, Bli, ed. "Presa universitar blean", 2011] / Natalia
Gasioi, Valeriu Cabac, Ion Goian [et al.] // Fclia. 2011. 20 aug. P. 5.

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
612 Fiziologie. Fiziologie comparat
4313. Bilic, Mihaela. Mihaela Bilic: "Mai puine kilograme nu-i garanteaz fericirea" :
[interviu cu nutriionista din Romnia] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea.
2011. 15 aug. P. 7. (Supl. "Femeia" ; Nr 28).
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
4314. Costin, Sergiu. "Bucuria-Sind" v ofer elixirul sntii : interviu cu S. Costin,
dir. staiunii balneare "Bucuria-Sind" de la Vadul lui Vod / pentru conformitate : Pavel Bujor //
Vocea poporului. 2011. 5 aug. P. 7. Idem n lb. rus.
4315. David, Simion. Sanatoriul "Codru" o instituie performant, ndrgit de pacieni : interviu cu S. David, medic-ef al staiunii balneoclimaterice "Codru", Clra / pentru
conformitate : Pavel Bujor // Vocea poporului. 2011. 26 aug. P. 6-7. Idem n lb. rus.
4316. Sntatea i securitatea la locul de munc (1-2) : [materiale ale conf. de pres
cu participarea: Oleg Budza, preedinte al Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova,
Leonid Cerescu, preedinte al Confederaiei Na. a Patronatului din Moldova, Ala Lipciu,
165

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

coord. na. al Org. Intern. a Muncii [et al.] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului.
2011. 5, 26 aug. P. 3. Idem n lb. rus.
4317. Scutelnic, Vasile. La "Nufrul Alb" vii ca pacient, dar pleci ca prieten : interviu
cu V. Scutelnic, medic-ef al sanatoriului "Nufrul Alb" din oraul Cahul / pentru conformitate :
Pavel Bujor // Vocea poporului. 2011. 19 aug. P. 5. Idem n lb. rus.
616 Patologie. Medicin clinic
4318. Vakulovski, Alexandru. Spitalul de Urgen celula de baz a societii / Alexandru Vakulovski // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 12.
616.1/.9 Patologie special
4319. , . ? : [ . . "" . ] / // . . 2011. 5 . . 3.
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie
4320. Vilc, Valentina. Despre pericolul tuberculozei / Valentina Vilc // Altarul credinei. 2011. 26 aug. P. 7. Va urma.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologic, psihopatologie. Psihoze
4321. Tnase, Angelina. Angelina Tnase: "Alegerea ne nsoete peste tot n via"
: [interviu cu psihoterapeuta] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2011.
1 aug. P. 7. (Supl. "Femeia" ; Nr 26).

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.1 Conducerea i organizarea fermelor
4322. , . : [ .
" " . ] / // . . 2011. 5 . . 4.
631.9 Ecologie agrar. Tipuri de plantaii
4323. Gumovschi, Andrei. Nitraii sunt periculoi pentru sntatea omului / Andrei
Gumovschi // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 21.

166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

637 Produse ale animalelor domestice (de curte)i ale vnatului


4324. Preul crnii: ntre presiunea importurilor i cea a intermediarilor / consemnare :
Stela Iaco // Economist. 2011. 24 aug. P. 8-9. Cuprins : Productorii mruni trebuie
s se uneasc n asociaii pentru a supravieui / Vasile Mrzenco ; Scumpirea drastic a
cerealelor au lovit din plin productorii de carne / Vasile Harea ; Producia autohton de carne
nu face fa concurenei / Viorel Chivriga.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
4325. Cojocaru, Ana. "Moldtelecom" promotor al dezvoltrii telecomunicaiilor din
R. Moldova / Ana Cojocaru // Timpul de diminea. 2011. 23 aug. P. 3.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 4217)

656.2/.4 Transport pe ine, feroviar. Circulaie feroviar

4326. , . 140 : [ .
. . " " . ] /
// . . 2011. 4 . . 11.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
(Vezi Nr 4227)

663.9 Ciocolat. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun

4327. Kobets, Yevgen. Yevgen Kobets: "Majorarea propus a accizelor la produsele


din tutun este excesiv i una fr precedent" : [interviu cu dir. Reprezentanei PHILIP
MORRIS Management Services BV n Moldova] // Economist. 2011. 17 aug. P. 6.

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textil
4328. , . : [ . ] / // . . 2011. 26 . . 16.

167

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

69 LUCRRI DE CONSTRUCII (DE CASE N PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCIE.


TEHNOLOGII I PROCEDEE N CONSTRUCII

69.0 Construcii i pri ale construciilor


4329. , . "Renaissance City" : [ "Elita-5" . ] // . . 2011. 19
. . 9.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR
4330. Bulat, Vladimir. Despre arta contemporan i urbanismul vienez : [proiectul
EAST by South West] / Vladimir Bulat // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr 7/8). P. 22.
4331. Buzu, Teodor. Sunt realist, cred n miracole : [interviu cu T. Buzu, artist plastic]
/ consemnare : Raia Andruca // Natura. 2011. Aug. (Nr 8). P. 3.
4332. Popovici, Angelina. Un Pelerinaj ctre Sine prin Constantin Chirtoac : [despre creaia pictorului] / Angelina Popovici // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 6.
4333. Roibu, Nicolae. Sergiu Puic: "Codrii Selitei au fost primii mei nvtori" :
[despre creaia graficianului] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 11 aug. P. 8.
4334. Us, Vladimir. [Interviu cu Vladimir Us, pictor cotemporan] // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 23.

78 MUZIC

4335. Gordienco, Natalia. Natalia Gordienco: "I Will Survive este imnul inimii mele" :
[interviu cu interpreta de muzic uoar] / consemnare : Nadia Ttaru // Timpul de diminea.
2011. 26 aug. P. 31.
4336. Roibu, Nicolae. Maria Mocanu: "Ceea ce conteaz n art este bucuria" : [despre creaia interpretei de muzic folk] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 24
aug. P. 8.
4337. Roibu, Nicolae. Marin Gheras: "Visez s am un cvartet de nai al familiei" :
[despre creaia naistului] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 16 aug. P. 8.
4338. Roibu, Nicolae. Regele flautului : [70 de ani de la naterea lui Ion Zaharia,
flautist] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 27.
4339. Roibu, Nicolae. Silvia Goncear: "Pregtesc un program de valsuri i tangouri" :
[despre creaia interpretei de romane] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 15
aug. P. 16.
168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4340. Scarlat, Cristina. Cristina Scarlat: "Sper s vin ziua cnd voi fi apreciat i n
ara mea" : [interviu cu interpreta] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011.
12 aug. P. 12.
4341. Taban, Ana. Jean Moscopol : [in memroiam interpretului i autorului de romane romneti] / Ana Taban // Timpul de diminea. 2011. 12 aug. P. 28.
4342. Ttaru, Nadia. Pasha Parfeni: "Showbizzul moldovenesc aduce a pahar i cumetrie" : [despre creaia interpretului] / Nadia Ttaru // Timpul de diminea. 2011. 19 aug.
P. 30.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice


4343. Colesnic, Iurie. Ostatic n ara nulitilor politice : [in memoriam lui Vasile
Brescanu, regizor] / Iurie Colesnic // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 2.
4344. Ivanov, Vlad. Vlad Ivanov: "Filmul m-a mplinit ca actor" : [interviu cu actorul
romn] / consemnare : Monica Andronescu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 15 aug.
P. 8.
792 Teatru. Art scenic
4345. Cozub, Sandu. Sandu Cozub: Nu aa se fac schimbrile, mprind societatea
n tabere" : [interviu cu dir. artistic la Teatrul Na. "Mihai Eminescu"] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 19 aug. P. 9.
4346. Popuoi, Liliana. "Eu sunt un mioritic, un sentimental" : [70 de ani de la naterea lui Vitalie Rusu, actor la Teatrul Na. "Mihai Eminescu"] / Liliana Popuoi // Flux : ed. de
vineri. 2011. 12 aug. P. 8.
4347. Rusu, Vitalie. Vitalie Rusu: "I-am rugat pe politicieni s nu-mi jigneasc profesia" : [interviu cu actorul Teatrului Na. "Mihai Eminescu"] / consemnare : Nicolae Roibu //
Timpul de diminea. 2011. 12 aug. P. 27.
4348. Tabarcea, Avelin. Avelin Tabarcea: "E amar soarta actorului, orict de mare
ar fi" : [interviu cu actorul la Teatrului Republ. "Luceafrul"] / consemnare : Laura Tugaru // Lit.
i arta. 2011. 4 aug. P. 6.
4349. Tamazlcaru, Elena. Maria Bieu, druind din Harul dat de Dumnezeu ... :
[omagiu interpretei de oper] / Elena Tamazlcaru // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 6.
4350. , . . : [ . ] / // . 2011. 16
.

169

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic


4351. Sportul moldovenesc la 20 de ani: performane pe muchie de cuit // Timpul de
diminea. 2011. 26 aug. P. 28.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
4352. Bojoga, Eugenia. Eugeniu Coeriu la 90 de ani (2) : [despre lingvistul de origine basarabean] / Eugenia Bojoga // Jurnal de Chiinu. 2011. 2 aug. P. 11. Art. 1 :
26 iul.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn
4353. Condrea, Irina. Cine-i "ncrezut" i nu "retriete" : [despre folosirea inadecvat
a cuvintelor] / Irina Condrea // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 25.
4354. Condrea, Irina. Datorit sau din cauza : [despre utilizarea corect a prepoziiei
i a locuiunii prepoziionale] / Irina Condrea // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P.
26.
4355. Condrea, Irina. Vine coala cu toat familia sa lexical / Irina Condrea // Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 24.
4356. Cosniceanu, Maria. Bujac : [aspecte ale onomasticii na.] / Maria Cosniceanu
// Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 24.
4357. Cosniceanu, Maria. Furdui : [repere onomastice] / Maria Cosniceanu // Timpul
de diminea. 2011. 26 aug. P. 26.
4358. Cosniceanu, Maria. Gherega ; Nedelciuc : [aspecte onomastice] / Maria
Cosniceanu // Timpul de diminea. 2011. 12 aug. P. 26.
4359. Cosniceanu, Maria. Tarhon : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 25.
4360. Dumbrveanu, Albina. Mereu actual problema antroponimiei naionale / Albina Dumbrveanu // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 7.
4361. Experi n filologie ctre guvernare: Amintii-v de Cantemir i punei mna pe
carte // Ziarul de gard. 2011. 25 aug. P. 3. Cuprins : "S pasc vacile n incinta pdurii" / Ion Melniciuc ; "Eu, ca i prim-ministru" / Ion Ciocanu ; "Politicienii notri citesc foarte
puin" / Ana Bejan ; "Nu toi politicienii stpnesc limba i terminologia" / Anatol Moraru ;
"Pronunia neelevat i confer vorbirii aspect de mahala" / Irina Condrea.

170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4362. Mihail, Zamfira. Eugeniu Coeriu i limba romn n faa occidentului : [omagiu
lingvistului] / Zamfira Mihail // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 27.
4363. Postolachi, Veronica. S nu fim lai: s vorbim rspicat limba romn : interviu cu V. Postolachi, dr. n filologie / a intervievat : Raia Rogac // Natura. 2011. Aug. (Nr
8). P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 4079-80, 4100, 4136)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.135.1 Literatur romn
4364. Codru, Mariana. Nimic nu mai este ce pare a fi : jurnal / Mariana Codru //
Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 9.
4365. Gyr, Radu. Cntec de primvar : [versuri] / Radu Gyr // Flux : ed. de vineri.
2011. 19 aug. P. 7.
4366. Ivnescu, Cezar. Amintirea paradisului : [versuri] / Cezar Ivnescu // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 1.
4367. Ivnescu, Mircea. Dar sunt i amintiri adevrate : [versuri] / Mircea Ivnescu //
Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 15.
4368. Naum, Gelu. Utilitatea migraiilor : [versuri] / Gelu Naum ; prez. de Vasile Grne // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 13.
4369. Punescu, Adrian. Totui toamna : [versuri] / Adrian Punescu // Pro farmacia.
2011. Iul.-Aug. (Nr 7/8). P. 1.
4370. Sion, Gheorghe. Limba romneasc : [versuri] / Gheorghe Sion // Natura.
2011. Aug. (Nr 8). P. 5.
4371. Vcrescu, Ienchi. Testament literar : [versuri] / Ienchi Vcrescu // Natura. 2011. Aug. (Nr 8). P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4118)
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
4372. Blici, Gheorghe. "Nobilii" notri ; Sentin ; Miting de protest n democraie ;
Onoarea unuia : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 2 aug. P. 15 ;
5 aug. P. 23.
4373. Blici, Gheorghe. Conductorul ; Unui "nenfrnt" ; Secretul ; Feerica natur :
[epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 16 aug. P. 15 ; 19 aug. P.
23.
171

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4374. Blici, Gheorghe. Democraia i relaiile de pia ; Profesorii i atletul : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 23 aug. P. 15.
4375. Blici, Gheorghe. Destin basarabean ; Chefliul ; Obraznicul pe ospee ; Poetul
i iubita sa n timpul verii : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 9
aug. P. 15 ; 12 aug. P. 23.
4376. Blici, Gheorghe. Unui politician dup un chef ; Unui flcu tomnatic, cuttor
de mireas bogat : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 26 aug.
P. 23.
4377. Bobeic, Constantin. De Limb, ca de mam : [versuri] / Constantin Bobeic //
Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 4.
4378. Bucov, Emilian. Nu poezie-n via, ci via-n poezie : [reflecii] / Emilian Bucov
; consemnare : Tudor Chifiac // Moldova suveran. 2011. 12 aug.
4379. Butnaru, Leo. Naveta : cosmogram / Leo Butnaru // Contrafort. 2011. Iul.Aug. (Nr. 7/8). P. 9.
4380. Cpi, Ionel. Suveranitate ; Zestrea fiinei ; El i tu : [versuri] / Ionel Cpi //
Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 2.
4381. Crare, Petru. Eu nu m las de limba noastr : [versuri] / Petru Crare // Natura. 2011. Aug. (Nr 8). P. 5.
4382. Ciobanu, Mircea V. Vocea naratorului : [povestire] / Mircea V. Ciobanu // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 16.
4383. Codru, Anatol. Pietrarii ; Sincer ; Cu fiece carte de noi necitit ... ; Cronicarii ;
Biei, la o parte, c tata v ar ... : [versuri] / Anatol Codru // Sptmna. 2011. 12 aug.
P. 12.
4384. Drgan, Grigore. Epigrame despre i pentru femei / Grigore Drgan ; prez. de
Gheorghe Blici // Pro farmacia. 2011. Iul.-Aug. (Nr 7/8). P. 14-15. Cuprins : Aa-i
viaa ; Unde dai i unde crap ; Dragei mele ; Stpnul rob ; Fidelitate ; Afirmaie ; Unui primar recent ales ; O femeie ; Reciprocitate ; Concluzie de moment ; Mrturisire sincer ; Fiecare cu visul lui , Apropo de cutare ; Femeia comoar ; Punctualitatea soului ; Blestem ;
Soaei ; Iubirea femeii ; Cnd vii acas ... ; Pzea ; De ce? ; Concluzie ; Unui poligam ;
Amoristic ; Retoric ; Mai sunt ... ; Amintiri de dragoste ; Unei colege.
4385. Filip, Iulian. Sntem o limb ; Despre legislaia lingvistic din Basarabia : [versuri] / Iulian Filip // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 5.

172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4386. Mihail, Viorel. Vasile a Verei : [povestire] / Viorel Mihail // Sptmna. 2011.
5 aug. P. 8-9.
4387. Popescu, Crina. Amurgul corbiilor ; Flori de spin ; Din vreme n azi ; Reculegere ; Arbore de neant ; Vino la alintul serii ; Statornicul durerii ; Noi ; Te salut, Biserica Suferinelor Mele ; Luna lui Iuluis ; Simiri fr vz ; Nici n vis nu mai vd ... ; Povara limbii noastre
: [versuri] / Crina Popescu // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 7.
4388. Proca, Ion. Godovoiul : (fragm. din romanul autobiogr. "Cnd avea s moar
Stalin") / Ion Proca // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 4.
4389. Sprncean, Vitalie. Povestiri dintr-un sfrit de lume : jurnal de vacan /
Vitalie Sprncean // Contrafort. 2011. Iul.- Aug. (Nr. 7/8). P. 21.
4390. Strmbeanu, Andrei. Grnicerul ; Tsunami 2011 ; pe corpul meu ... ; Puricii ;
Orientalisme ; Unui grafoman ; Cnd tot ce i se spune ... ; Festivalul umoritilor : [versuri] /
Andrei Strmbeanu // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 1, 5.
4391. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2005 : jurnal / Efim Tarlapan // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 8. Contin. nceputul : 6 ian.
4392. Toma, Vasile. Cntece pentru alte viei : [versuri] / Vasile Toma // Lit. i arta.
2011. 4 aug. P. 5. Cuprins : Cntec din frunz ; Fata cu ochii de cicoare ; Cntec pentru
lira mea ; Cntec pentru Toma ; Cntec pentru Nichita ; Nihil i nihil ; Cntec de iubire ; Cntec pentru ranii mei ; Iluzia ca semn ; Iluzia deocamdat ; Iluzia ca ran ; Iluzia ca blestem ;
Iluzia 1812 ; Iluzia ca ipt.
4393.
P. 7.

Traianus. Intrarea n dram : [versuri] / Traianus // Lit. i arta. 2011. 25 aug.

4394. Vieru, Grigore. n limba ta ; Pentru ea : [versuri] / Grigore Vieru // Natura.


2011. Aug. (Nr 8). P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4194)
821.161.1 Literatur rus
4395. , . : [] / // plus. 2011. 19 . . 16.
4396. , . : [] /
// plus. 2011. 19 . . 16.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
4397. , . : [] / //
. 2011. 19 . . 17.

173

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4398. , . : [] / //
plus. 2011. 19 . . 16. . : ; ; .
821.163.3 Literatur macedonean
4399. Dimkovska, Lidija. ngrijire ; Exist un welliness mai bun dect moartea? ;
Concurs cu premii : [versuri] / Lidija Dimkovska ; n romnete de Gabriela i Constantin
Ablu // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 7.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
4400. Ciobanu, Mircea V. Pledoarie pentru nuvela poliist : [n lit. universal] / Mircea V. Ciobanu // Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 22.
821.112.2.0 Literatur german
4401. Lungu, Eugen. "Basarabeanul" lui Gunter Grass : [despre creaia scriitorului
germ.] / Eugen Lungu // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 10-11.
4402. Tabac, Alexandru. Minciuni de var : [pe marginea vol. de proz scurt "Minciuni de var" de Bernhard Schlink, Iai, ed. Polirom, 2011, 288 p.] / Alexandru Tabac // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 11.
821.112.28.09 Literatur n limba idi
4403. Ielev, Leonid. "M-am apucat s nv i romna" : interviu cu scriitorul evreu L.
Ielev / consemnare : Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 12 aug. P. 30.
821.135.1.0 Literatur romn
4404. Boldea, Iulian. Recursul la concept : [despre creaia eseistic a lui Andrei
Pleu] / Iulian Boldea // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 14-15.
4405. Cru, Tamara. Raportul ctre posteritate al lui Norman Manea : [pe marginea romanului "ntoarcerea huliganului", Iai, ed. Polirom, 2011] / Tamara Cru // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 8.
4406. Crtrescu, Mircea. Mircea Crtrescu: "Fa de singurtate am un complex
dragoste-ur" : [interviu cu scriitorul romn] / consemnare : Roxana Lupu // Adevrul : ed. de
Moldova. 2011. 8 aug. P. 8.
4407. Corcinschi, Nina. Ion Creang: "urzeli" n contrapunct : [pe marginea studiuluieseu "Sinele arhaic. Ion Creang: dialecticile amintirii i memoriei" de Mihai Cimpoi] / Nina
Corcinschi // Timpul de diminea. 2011. 12 aug. P. 31.
4408. Mlncioiu, Ileana. "n 1990, n Piaa Universitii, s-a strigat i "Basarabia,
pmnt romnesc!" (1-2) : interviu cu I. Mlncioiu, poet / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de
Chiinu. 2011. 23 aug. P. 10 ; 29 aug. P. 18.

174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4409. Rileanu, Vitalie. Vipia liric a poeziei : [pe marginea vol. de versuri "Ardere de
tot" de Ileana Mlncioiu, Piteti, ed. Paralela 45, 2010, 144 p.] / Vitalie Rileanu // Lit. i arta.
2011. 25 aug. P. 12.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
4410. Armau, Liliana. Liliana Armau: "Vreau s scriu o carte de poeme de dragoste" : [coment. poetei] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 8 aug.
P. 16.
4411. Benea, Marcela. Marcela Benea: "Este tot mai greu s editezi o carte de poezie" : [coment. poetei] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 4 aug.
P. 8.
4412. Busuioc, Aureliu. Scrisoare de la Aureliu Busuioc : [pe marginea romanului
"Tema pentru acas" de Nicolae Dabija, Ch., Ed. pentru Literatur i Art, 2011, 407 p.] //
Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 23.
4413. Butnaru, Val. Text teatru Via : (intervenie n cadrul Zilelor Lit. Romne la
Chiinu, seciunea "Proza nou spectacolul vieii sau spectacolul textului?") / Val Butnaru
// Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 13.
4414. Chiper, Grigore. Gnduri crepusculare i metafore stoice : [pe marginea vol.
de versuri ""Femeile iubesc cum respir" de Clina Trifan, Chiinu, ed. ARC, 2011] / Grigore
Chiper // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 5.
4415. Cimpoi, Mihai. Haralambie Moraru i "postdeterminarea" : [despre strategia
narativ a prozatorului] / Mihai Cimpoi // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 4.
4416. Ciobanu, Mircea V. Critica literar i fotbalul / Mircea V. Ciobanu // Timpul de
diminea. 2011. 5 aug. P. 22.
4417. Ciobanu, Mircea V. Dreptul i dreptatea cititorului / Mircea V. Ciobanu // Timpul de diminea. 2011. 12 aug. P. 30.
4418. Ciobanu, Mircea V. Nisipul, scoica i perla : [polemici literare] / Mircea V.
Ciobanu // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 22.
4419. Ciobanu, Vitalie. Vladimir Beleag un model intelectual : [80 de ani de la
naterea prozatorului] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 2.
4420. Crudu, Dumitru. Cine vine din urm? : [despre scriitorii tineri basarabeni] /
Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 22.
4421. Crudu, Dumitru. De ce nu ar exista i proz poliist basarabean? / Dumitru
Crudu // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 22.

175

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4422. Crudu, Dumitru. Despre dragoste se poate vorbi i aa : [pe marginea crii
"Nuca lui Nevermore" de Alexe Ru, Timioara, ed. Augusta] / Dumitru Crudu // Timpul de
diminea. 2011. 26 aug. P. 23.
4423. Crudu, Dumitru. O carte care certific naterea celei mai tinere promoii literare : [pe marginea vol. de poeme "Cntece de la ase" de Ecaterina Bargan, Chiinu, ed.
Gunivas, 2011] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 19 aug. P. 22.
4424. Crudu, Dumitru. O proz despre primele decenii de dup rzboi : [pe marginea vol. de proz scurt "ntre somn i veghe" de Andrei Burac, Ch., Prut Internaional, 2010,
198 p.] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 23.
4425. Crudu, Dumtiru. "Demult n-am mai stat aa cu mama" : [pe marginea vol. de
poezii "Minunea va veni mai trziu" de Silvia Goteanschii, Iai, ed. Feed Back, 2011] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 12 aug. P. 31.
4426. Dabija, Nicolae. Genii n dulap : [pe marginea scrisorii deschise a lui Aureliu
Busuioc, publ. n cotid. "Timpul de diminea", 19 aug. 2011] / Nicolae Dabija // Lit. i arta.
2011. 25 aug. P. 1, 5.
4427. Dabija, Nicolae. Stri de suflet : [despre creaia poetei Crina Popescu] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 7.
4428. Eco, Tatiana. Femeia care ar fi putut fi preedinte : [in memoriam Lidiei Istrati,
poet i om politic] / Tatiana Eco // Ziarul de gard. 2011. 25 aug. P. 20.
4429. Hncu, Maria Augustina. Rspuns la scrisoarea deschis a lui Aureliu Busuioc adresat lui N. Dabija : [publ. n cotid. "Timpul de diminea", 19 aug. 2011] / Maria
Augustina Hncu // Timpul de diminea. 2011. 26 aug. P. 23.
4430. Mndcanu, Virgil. Arta de a spune adevrul sacru : [despre creaia poetei
Galina Furdui] / Virgil Mndcanu // Fclia. 2011. 20 aug. P. 2.
4431. Roibu, Nicolae. Ion Hadrc: "Unii ncearc s-i lustruiasc rolul n istorie" :
[despre activitatea poetului i omului politic] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011.
25 aug. P. 8.
4432. Rusu, Nicolae. Creator de lumin (2) : [pe marginea poemelor poetului Vasile
Nedelescu incluse n vol. "O sut unu poeme", Bucureti, ed. "Biodova", 2011] / Nicolae Rusu
// Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 23. Art. 1 : 29 iul.
821.161.1(478).0 Literatur rus din Republica Moldova
4433. , . : " " : [ ] // . 2011. 19 . . 17.

176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4434. , . : [ .
] / // . . 2011. 26 . . 3.
4435. , . : [ ] /
// . 2011. 19 . . 17.
821.162.3.0 Literatur ceh
4436. Kundera, Milan. Milan Kundera despre roman : [fragm. din interviul scriitorului
ceh, acordat n anul 1989 publ. "The Review of Contemporary Fiction"] / consemnare : Lois
Oppenheim ; trad. din lb. engl. de Daniel Stuparu // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8).
P. 18, 23.
4437. Nstase, Rzvan Mihai. O ntlnire cu eseistul Kundera : [pe marginea vol. de
eseuri "O ntlnire" de Milan Kundera, Bucureti, ed. Humanitas, 2009] / Rzvan Mihai
Nstase // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 18.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
4438. Borzin, Aurelia. Cltorii pariziene povestire / Aurelia Borzin // Contrafort.
2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 17.
4439. Ciobanu, Vitalie. Trei zile la Londra : jurnal / Vitalie Ciobanu // Contrafort.
2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 12.
929 tiine biografice i nrudite
Psat, Dumitru. O personalitate marcant : [August Treboniu Laurian, publicist, filosof,
istoric romn (1810-1881)]. Vezi Nr 4034.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(478) Istoria Republicii Moldova
4440. Cernea, Gheorghe. Impactul anexrii Basarabiei de ctre Rusia arist asupra
romnilor basarabeni / Gheorghe Cernea // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 10.
4441. Damian, George. Adevrata istorie a Moldovei / George Damian // Timpul de
diminea. 2011. 16 aug. P. 6.
4442. Dubrovschi, Anatolie. RSS Moldoveneasc etap important n evoluia statalitii / Anatolie Dubrovschi // Moldova suveran. 2011. 3, 4, 5 aug.

177

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

4443. Felea, Aurelia. Foametea din Basarabia, anii 1946-1947 (4) : o confruntare a
surselor narative cu versiunea regimului comunist / Aurelia Felea // Contrafort. 2011. Iul.Aug. (Nr. 7/8). P. 20-21. Art. 1 : Ian. Febr. (Nr 1/2).
4444. Matcovschi, Dumitru. Dumitru Matcovschi despre povestirea lui Ion Moraru
"Fata cu miros de busuioc" : [pref. la cartea cu acelai tit], Ch., Flux, 2011, 448 p.] / Dumitru
Matcovschi // Flux : ed. de vineri. 2011. 19 aug. P. 7.
4445. Movil, Boris. Leagnul : [pe marginea crii "Hjdienii din stepa Blilor: file de
istorie" de Orest Tr, Chiinu, 2010] / Boris Movil // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 5.
4446. Roca, Iurie. Recurs la memorie, sau Prima dragoste ca destin basarabean :
[pref. la ed. a 3-a a crii "Fata cu miros de busuioc" de Ion Moraru, Ch., Flux, 2011, 448 p.] /
Iurie Roca // Flux : ed. de vineri. 2011. 19 aug. P. 7.
4447. Tac, Mihai. Cum a fost sfiat Basarabia prin formarea RSSM / Mihai Tac // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 18 aug. P. 4.

178

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 8-2011


Butnaru, Leo 4379
Butnaru, Val 4087, 4413
Buzu, Teodor 4331

A
Ababii, Ion 4306
Ablu, Constantin 4399
Ablu, Gabriela 4399
Ambroci, Victor 4291
Andronesco, Nicholas 4265
Andronescu, Monica 4344
Andruca, Raia 4331
Aram, Viorica 4292
Armau, Liliana 4410
Armeanu, Dan 4232
Aron, Leon 4054
Arseni, Alexandru 4138

C
Cabac, Valeriu 4312
Calistru, Ulea 4267
Cau, Igor 4088, 4148
Cpi, Ionel 4089, 4165, 4380
Crare, Petru 4381
Cru, Tamara 4405
Crtrescu, Mircea 4406
Crlan, Gheorghe 4138
Cebotari, Doina 4090
Cerescu, Leonid 4316
Cernea, Gheorghe 4440
Chicu, Nicolae 4308
Chifiac, Tudor 4378
Chiper, Grigore 4414
Chiriac, Petru 4200
Chirovici, Eugen Ovidiu 4233
Chirtoac, Constantin 4332
Chilea, Ion 4220
Chivriga, Viorel 4216, 4324
Cimpoi, Mihai 4032, 4149, 4407, 4415
Ciobanu, Bogdan 4204
Ciobanu, Mircea V. 4382, 4400, 4416-18
Ciobanu, Natalia 4091
Ciobanu, Veaceslav 4249
Ciobanu, Vitalie 4062, 4419, 4439
Ciocanu, Ion 4361
Ciochin, Simion 4033
Ciornei, Vsevolod 4092-94, 4281
Cire, Mihaela 4138
Ciubotaru, Adrian 4095
Ciubuc, Ion 4150
Ciuntu, Ioan 4138
Cobzac, Valeriu 4282
Codreanca, Lidia 4292
Codru, Anatol 4383
Codru, Mariana 4364
Coja, Ion 4258-59
Cojocaru, Ana 4325
Cojocaru, Nicolae 4270
Colesnic, Iurie 4343
Condrea, Drago 4217
Condrea, Irina 4353-55, 4361
Corai, Tatiana 4039
Corcinschi, Nina 4407

B
Badea Gueritee, Iulia 4071
Bahnaru, Vasile 4079-80
Bargan, Anatolie 4302
Bargan, Ecaterina 4423
Basarab, Marin 4146
Batovoi, Savatie (ieromonah) 4061
Blici, Gheorghe 4372-76, 4384
Brc, Alexie 4045
Bejan, Ana 4081, 4361
Bejenaru, Olga 4204
Beli, Liviu 4150
Benea, Marcela 4411
Beleag, Vladimir 4419
Bieu, Maria 4349
Bilic, Mihaela 4313
Bobeic, Constantin 4377
Bogatu, Petru 4082-86, 4257, 4280
Bojoga, Eugenia 4352
Boldea, Iulian 4404
Borzin, Aurelia 4438
Bosi, Gheorghe 4253
Breivic, Anders 4059
Brescanu, Vasile 4343
Bucov, Emilian 4378
Budeanu, Gheorghe 4184
Budza, Oleg 4199, 4316
Bujor, Pavel 4314-15, 4317
Bulat, Vladimir 4330
Bumacov, Vasile 4215
Burac, Andrei 4424
Bursuc, Alexandra 4266
Bursuc, Oleg 4266
Busuioc, Aureliu 4412, 4426, 4429
179

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011


Cosniceanu, Maria 4356-59
Costa, Ion 4258-59
Costin, Sergiu 4314
Cocodan, Mihai 4138
Coeriu, Eugeniu 4352, 4362
Cozub, Sandu 4345
Crciun, Alexandra 4043
Creang, Ion 4407
Crian, Magda 4072
Crudu, Dumitru 4403, 4420-25
Cuchevici, Nicolae 4245

Ghimpu, Mihai 4101


Gladei, Roger 4252, 4254
Godea, Mihai 4102-03
Goian, Ion 4312
Goma, Ludmila 4307
Goncear, Silvia 4339
Gona, Gheorghe 4308
Gordienco, Natalia 4335
Goteanschii, Silvia 4425
Gotian, Iurie 4218
Gottfried, Paul 4056
Grass, Gunter 4401
Gulca, Ilie 4108, 4124
Gumovschi, Andrei 4323
Gyr, Radu 4365

D
Dabija, Nicolae 4412, 4426-27, 4429
Damian, George 4073-74, 4096, 4441
Daraban, Valeriu 4138
David, Simion 4315
Diacov, Dumitru 4097
Dimitrioglo, Alla 4293
Dimkovska, Lidija 4399
Dodon, Ecaterina 4255
Dolganiuc, Valentin 4151
Drgan, Grigore 4384
Drguan, Ion 4271
Druc, Mircea 4098
Dubrovschi, Anatolie 4442
Duca, Gheorghe 4152
Dulgheru, Valeriu 4099, 4153
Dumbrveanu, Albina 4360
Duminica, Lilia 4228
Dungaciu, Dan 4055

H
Hadrc, Ion 4157
Hadrc, Natalia 4062
Harea, Vasile 4324
Hncu, Maria Augustina 4429
Hozevitul, Ioan Iacob (4043)
I
Iaco, Stela 4219
Iavorschi, Vera 4283
Iliescu, Ion 4065, 4125
Iona (Mitropolit al ntregii Americi i al
Canadei) 4044
Istrati, Lidia 4428
Ielev, Leonid 4403
Ivanov, Vlad 4344
Ivnescu, Cezar 4366
Ivnescu, Mircea 4367

E
Enache, Ioan 4046
Ernu, Vasile 4063, 4059
Eco, Constantin 4307
Eco, Tatiana 4035, 4081, 4125, 4428

K
Kissinger, Henry 4057
Kobets, Yevgen 4327
Kravciuk, Leonid 4065
Kundera, Milan 4436-37

F
Federiuc, Nicolae 4120
Felea, Aurelia 4443
Filat, Vlad 4032, 4154, 4246
Filip, Iulian 4155 , 4385
Frunze, Lilia 4100
Furdui, Galina 4430
Futei, Nicolae 4064

L
Landsbergis, Vytautas 4075
Laurian, August Treboniu 4034
Lazr, Valeriu 4220
Lazurca, Marius 4183-85
Lsi, Leonid 4306
Leco, Alexandru 4104
Lipciu, Ala 4316
Lia, Marina 4158
Lucinschi, Petru 4108, 4159

G
Gasioi, Natalia 4312
Grne, Vasile 4156, 4368
Gheras, Marin 4337
180

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Lungu, Eugen 4401
Lupu, Marian 4105
Lupu, Roxana 4406
Lupuor, Adrian 4205
Lutiina, Ecaterina 4045

O
Olaru, Angelina 4065 4104, 4101, 4303
Onofrei, Vera 4297
Oppenheim, Lois 4436
Oprunenco, Alex 4221, 4229
Orehovschi, Sergiu 4298

M
Macari, Pavel 4294
Mahu, Rodica 4183
Manea, Norman 4405
Mantea, Sandu 4091
Marinescu, Florin 4031
Markov, Serghei 4073
Matcovschi, Dumitru 4444
Matei, Valeriu 4160
Mlncioiu, Ileana 4408-09
Mndcanu, Virgil 4309, 4430
Mrzenco, Vasile 4324
Mslichi, Svetlana 4138
Melniciuc, Ion 4361
Mihail, Viorel 4106, 4386
Mihail, Zamfira 4362
Mihe, Roman 4161
Mischevca, Vlad 4031
Mizsei, Kalman 4186
Mocanu, Maria 4336
Moraru, Anatol 4361
Moraru, Anton 4107
Moraru, Haralambie 4415
Moraru, Ion 4444, 4446
Moscopol, Jean 4341
Moanu, Alexandru 4108, 4162-63
Mopan, Dumitru 4109
Movil, Boris 4445
Munteanu, I. 4295
Muravschi, Valeriu 4110, 4164
Mutruc, Angela 4033

Radu, Alexandra 4067


Raileanu, A. 4299
Rileanu, Vitalie 4409
Ru, Alexe 4422
Reni, Alecu 4167
Reni, Iurie 4193
Rogac, Raia 4363
Roibu, Nicolae 4333, 4336-39, 4431, 4347,
4410-11
Roca, Iurie 4119-21, 4446
Rotaru, Tatiana 4310
Rotaru, Viorica 4276
Rudnichi, Constantin 4235
Rusu, Nicolae 4432

Parfeni, Pasha 4342


Pavliuc, Victor 4316
Pduraru, Pavel 4097-98, 4101, 4105, 4109,
4127, 4150, 4164, 4168
Psat, Dumitru 4034
Punescu, Adrian 4369
Prvu, Iustin (Printe Arhimandrit) 4046
Pslaru, Vlad 4273-74
Petru (Pruteanu, Ieromonah) 4047
Platon, Alexandru-Florin 4057
Pleu, Andrei 4404
Pohil, Vlad 4165
Poiat, Mihai 4138
Popa, Iuluis 4166
Popescu, Crina 4387, 4427
Popovici, Angelina 4332
Popuoi, Liliana 4172, 4340, 4345-46
Porubin, Natalia 4250
Postolachi, Veronica 4363
Praporcic, Sergiu 4135
Preda, Aurel 4117
Pricochi, Ecaterina 4285
Proca, Ion 4388
Prohnichi, Valeriu 4222
Puic, Sergiu 4333
Puiu, Victoria 4066
Puric, Dan 4118
R

Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4272


Naum, Gelu 4368
Nstase, Rzvan Mihai 4437
Neagu, Iacob 4312
Nechit, Irina 4194, 4408
Nedelescu, Vasile 4432
Negru, Nicolae 4111-16, 4284
Nichitu Roncea, Crisrtina 4046
Nicolov, Nicolae 4296
Nicorici, Maria 4309
Noroc, Dumitru 4138

181

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011


Rusu, Tudor 4277
Rusu, Vitalie 4346-47

Tugaru, Laura 4133, 4348

arlung, Antip 4036


urcanu, Ion 4134-35

Sangheli, Andrei 4168


Savin, Tatiana 4300
Savisaar, Edgar 4076
Svulescu Voudouri, Monica 4038
Scarlat, Cristina 4340
Schlink, Bernhard 4402
Scutelnic, Vasile 4317
Serebrian, Oleg 4194
Sion, Gheorghe 4370
Slay, Ben 4223
Snegur, Mircea Ion 4108, 4122-23, 4125,
4169
Snegureac, Lilia 4039, 4058
Spnu, Vlad 4035
Sprncean, Vitalie 4389
Starun, Olga 4297
Staver, Vasile 4304
Stnil, Moni 4048-51,4124, 4278
Strmbeanu, Andrei 4390
Stuparu, Daniel 4436
Sturza, Ion 4170, 4171
Sultana Vicol, Mihai 4125
Surdu, Ion 4055

U
Until, Veaceslav 4136
Urecheanu, Serafim 4138
Ursu, Olga 4287
Ursu, Valentina 4218
Ursu, Victor 4223
Us, Vladimir 4334
V
Vakulovski, Alexandru 4137, 4301, 4318
Vasilescu, Adrian 4206
Vasilescu, Mircea 4187
Vasilic, Valeriu 4186
Vasiliu, Vadim 4053, 4065, 4068, 4075-76,
4159
Vatamanu, Vasile 4138
Vatamanu-Mrgineanu, Leontina 4172
Vcrescu, Ienchi 4371
Vieru, Grigore 4394
Vilc, Valentina 4320
Vladimir (itropolitul Chiinului i al ntregii
Moldove) 4279

oimaru, Vasile 4117


tefr, Sorina 4090, 4126, 4185, 4313, 4321
ukevici, Stanislav 4068

Tabac, Alexandru 4402


Taban, Ana 4246, 4341
Tabarcea, Avelin 4348
Tamazlcaru, Elena 4349
Tarlapan, Efim 4391
Tarlev, Sandu 4066
Tac, Mihai 4077, 4447
Tnase, Alexandru 4246
Tnase, Angelina 4321
Tnase, Constantin 4127-32
Tr, Orest 4445
Ttaru, Nadia 4335, 4342
Tia, Teofil 4042
Toma, Vasile 4392
Traianus 4393
Treboniu Laurian, August 1
Trifan, Clina 4414

Zaharia, Ion 4338


Zgrcu, Andrei 4288
Zizek, Slavoj 4059

Wall-Strasser, Sepp 4201

, 4139
, 4236
, 4140

, 4069
, 4395
, 4207
, 4214
, 4433
, 4350
, 4188
182

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 4173
, 4174

, 4226
, 4078
, 4175
, 4195

, 4078
, 4311
, 4139
, 4396

, 4248

, 4256

, 4260
, 4202-03
, 4397, 4433, 4435
, 4190
, 4224

, 4251
, 4329
, 4189-90
, 4178
, 4181
, 4179
, 4397
, 4305

, 4175
, 4231

, 4174, 4179

, 4238
, 4239

, 4240
, 4181, 4256, 4319

, 4144, 4398
, (4078)
, 4070
, 4142
, 4040
, 4208, 4211, 4260
, 4180-81
, 4240
, 4143-44
, 4241
, . 4242-43
, 4040-41

, 4189, 4230, 4237


, 4322
, 4247
, 4208
, 4207, 4263-64
, 4261
, 4176, 4196
, 4078
, 4305

, 4060
, 4434
, 4247
, 4322
, 4197
, 4350

, 4209
, 4227
, 4181
, 4174
, 4326
, 4434

, 4262
, 4262
, 4225

, 4210

183

Cronica articolelor de gazet Nr 8-2011 Newspaper article annals Nr 8-2011

, 4261, 4328

, 4191
, 4211
, 4264
, 4192

, 4435

, 4030
, 4145
, 4182

, 4289
, 4078
, 4290
, 4212-13
, 4244
, 4326
, 4041

, 4319

184

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n "Cronica articolelor de gazet" Nr 8-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Adevrul : ed. de Moldova


Altarul credinei
Contrafort. Iul.-Aug. (Nr 7/8)
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Fclia
Flux : ed. de vineri
Jurnal de Chiinu
Integrarea european, pas cu pas, Iul (Nr 4)
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura Nr 8
Pro farmacia. Iul.-Aug. (Nr 7/8)
Sptmna
Timpul de diminea
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardplus


185

CUPRINS
CRONICA CRII................................ ................................ ................................ . 5
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ .... 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ............................................. 5
003 Sisteme de scriere i notare................................ ................................ . 5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ 5
01 Bibliografie. Cataloage .......................................................................6
08 Poligrafii. Lucrri colective ................................................................ 6
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ...................... 6
2 Religie. Teologie .................................................................................. 7
27 Cretinism. Religie cretin .................................................................7
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ . 7
32 Politic ............................................................................................. 7
33 Economie. tiine economice ............................................................... 9
34 Drept. Jurispruden ........................................................................10
35 Administraie public. Art militar ................................................... 12
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .........................................13
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .................... 22
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ . 23
51 Matematic ..................................................................................... 23
52 Astronomie. Geodezie .......................................................................25
53 Fizic .............................................................................................. 25
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................................... 27
57 tiine biologice ............................................................................... 28
58 Botanic .......................................................................................... 28
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ........................... 29
61 Medicin ......................................................................................... 29
186

65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii ................. 33


69 Lucrri de construcii (de case n principal). materiale de construcie.
tehnologii i procedee n construcii ................................................... 34
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ......................... 35
73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................ 35
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .........................................35
78 Muzic ............................................................................................ 35
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................. 37
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................. 37
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ....37
82 Literatur ........................................................................................ 41
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ....... 53
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................... 53
91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii ........... 54
913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne .. 54
929 tiine biografice i nrudite................................ .............................. 54
93/94 Istorie ......................................................................................... 54
94 Istorie general. Istorie universal..................................................... 54
94(498) Istoria Romniei ................................ ................................ ......... 55
Autoreferate ................................ ................................ ............................. 55
Index de nume ................................ ................................ ........................ 60
Index de titluri ................................ ................................ ......................... 66
Index de titluri ................................ ................................ ......................... 66
Index subiecte ................................ ................................ .......................... 67
Index editori................................ ................................ ............................. 69
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 69
CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ................................ ...................... 70
0 GENERALITI ................................ ................................ ............................ 70
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ........................................... 70
187

001 tiin i cunoatere n general ................................ ......................... 70


004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 70
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ .............................. 71
02 Biblioteconomie ............................................................................... 71
030 Lucrri de referin generale ................................ ............................. 71
069 Muzee ................................ ................................ ............................... 71
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ................. 71
Revista "Moldova" la 45 de ani ................................ ............................... 71
09 Manuscrise. Bibliofilie ......................................................................72
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................... 72
1/14 Filozofie ....................................................................................... 72
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic .......................................... 72
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ........................... 73
27 Cretinism. Religie cretin ............................................................... 73
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 73
30 teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ..................................73
31 Statistic. Demografie. Sociologie...................................................... 73
32 Politic ........................................................................................... 74
33 Economie. tiine economice ............................................................. 75
34 Drept. Jurispruden ........................................................................80
35 Administraie public. Art militar ................................................... 85
36 Asisten social. Asigurri sociale .................................................... 85
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .........................................86
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ . 87
51 Matematic ..................................................................................... 87
53 Fizic .............................................................................................. 87
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie .................................................... 88
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ............................................... 89
57 tiine biologice ............................................................................... 89
188

58 Botanic .......................................................................................... 89
59 Zoologie .......................................................................................... 90
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ........................... 90
60 Biotehnologie .................................................................................. 90
61 Medicin ......................................................................................... 90
62 Inginerie. Tehnic n general ........................................................... 103
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice .......................................................................105
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei ..................... 111
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ............................... 112
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale .............. 113
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 113
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini ................................................................ 113
72 Arhitectur .................................................................................... 113
73 Arte plastice .................................................................................. 113
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .......................................113
77 Fotografie i activiti similare. Cinematografie ................................ 114
78 Muzic .......................................................................................... 114
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................... 116
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ........................... 118
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ..118
82 Literatur ...................................................................................... 121
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..... 127
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 127
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................. 128
929 tiine biografice i nrudite................................ ............................ 128
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ .... 129
94 Istorie general. Istorie Universal .................................................. 129
189

94(3) Istoria lumii antice ................................ ................................ ....... 129


Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 8-2011 ................ 131
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror
articole sunt fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 8-2011 ...... 139
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ................................ ..................... 140
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ 140
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii .........................................140
001 tiin i cunoatere n general ................................ ....................... 140
002 Ansamblul produciei de tipar. Documentare. Centre de documentare.
Bibliologie ................................ ................................ ......................... 140
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 140
06 Organizaii (n general) ..................................................................141
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ................... 141
070 Ziaristic. Pres................................. ................................ .............. 141
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ......................... 141
27 Cretinism. Religie cretin ............................................................. 141
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................. 142
31 Statistic. Demografie. Sociologie.................................................... 142
32 Politic ......................................................................................... 142
33 Economie. tiine economice ........................................................... 155
34 Drept. Jurispruden ......................................................................159
35 Administraie public. Art militar ................................................. 160
36 Asisten social. Asigurri sociale .................................................. 161
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .......................................161
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ............................... 165
51 Matematic ................................................................................... 165
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ......................... 165
61 Medicin ....................................................................................... 165

190

63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole


i ale vieii slbatice .......................................................................166
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ............................... 167
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale .............. 167
69 Lucrri de construcii (de case n principal). Materiale de construcie.
tehnologii i procedee n construcii ................................................. 168
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 168
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .......................................168
78 Muzic .......................................................................................... 168
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................... 169
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ........................... 170
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ..170
82 Literatur ...................................................................................... 171
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..... 177
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................. 177
929 tiine biografice i nrudite................................ ............................ 177
93/94 Istorie....................................................................................... 177
94 Istorie general. Istorie universal................................................... 177
Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 8-2011................. 179
Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n "Cronica articolelor de
gazet" Nr 8-2011................................ ................................ .............. 185

191

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,16
Coli ed. 9,98
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 8-2011
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

192

S-ar putea să vă placă și