Sunteți pe pagina 1din 191

CAMERA NA IONAL A C R II

Serviciul "Automatizare"

LISTA C R ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA

IANUARIE 1998

98-1

Dimitraki, Pavel. Televiziune: Sisteme de televiziune în culori. Tuburi video- produc toare: Ciclu de prelegeri: [pentru uzul studen ilor] / Pavel Dimitraki, Silvia Gangan; red. resp. Sergiu Dimitraki; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Telecomunica ii. – Ch.: Dep. Ed.-poligr. al U.T.M., 1998. – 29 cm. P. 5. – 1998. – 182, [2] p.: fig. – Bibliogr. p. 185-186 (22 tit.). – 15, 0 lei, 300 ex.

– [98-1]

 

621.397(075.8)

 

Com. Nr 131

98-2

Matemati eskoe modelirovanie èkonomi eskih i tehnologi eskih processov v sel'skom hozâjstve: Metod. ukazaniâ k vypolneniû kursovoj raboty dlâ studentov special'nostej 1801, 1802, 1805, 1809 (èkonomika, menedžment, marketing, buh. u et i analiz)(1801- menedžment, 1802-marketing, 1805-buh. u et i analiz, 1809-èkonomika) / Gos. Agrar. Un-t Moldovy. Kaf. èkon. kibernetiki; razrab. Obželân N.K., Gon arenko S.V. – Ch.: Gos. Agrar. Un-t Moldovy, 1998 (MoldNIITEI). – 37 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [98-

2]

 

631:330.115(076.5)

 

Com. Nr 306

98-3

Dièlektri eskie svojstva sliv / Maležik I.F., Lupa co, A.S., Tarlev V.P.,

;

Tehn. Un-t

Moldovy. – Ch.: Dep. ed.-polig. al U.T.M., 1998. – Ch.: U.T.M., 1998. – 40 p. : des.; 20 cm. – Bibliogr. p. 37-39 (39 tit.). – Pre contractual, 50 ex. – [98-3]

 

634.22:582.734.6

98-4

Nadejda i can: Indice biobibliogr. / Acad. de Studii Economice din Moldova. Bibl.; alc t. Ala Brânza, Ana Bejan. – Ch.: Bibl. Acad. de Studii Econ. din Moldova, 1997. – 44 p., [1] f. portr.; 21 cm. – Pre contractual, F. tir. – [98-4]

 

012:[33+929] i can

98-5

Eugen Hri cev: Indice biobibliogr. / Acad. de Studii Economice din Moldova. Bibl.; alc t. Mariana Postolache, Svetlana Studzinschi. – Ch.: Bibl. Acad. de Studii Econ. din Moldova, 1997. – 42 p., [1] f. portr.; 21 cm. – Pre contractual, F. tir. – [98-5]

 

012:[33+929] Hri cev

98-6

Codul fiscal. – Ch.: Cartier, 1997 (Combinatul Poligr.). – 183, [1] p.; 17 cm. – Tit. cop., text paralel: lb. rom., rus . – ISBN 9975-949-22-3 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [98-

6]

347.73

Com. Nr 71334

98-7

Zub enko-Smere inskaâ, Valentina. V doline grez: [stihi] / Valentina Zub enko- Smere inskaâ; hudož. Â. Olijnik. – Ch.: Ruxanda, 1998. – 143, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-72-006-4. – Pre contractual, 400 ex. – [98-7]

882(478.9)-1 Zub enko-Smere inskaâ

98-8

Gr dina fermecat : Din pove tile lumii / în l. rom. de Nina Ischimji; cop. Isai Cârmu. – Ch.: Litera, 1997 (Concernul "Presa"). – 311 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 148). – Cuprins: Aladin i lampa fermecat : (poveste arab ); Spânul i feciorul împ ratului:

(poveste arm.); Minciuna gogonat : (poveste arm.); Feciorul ranului i fata împ ratului:

(poveste arm.); Cum s tenii l-au înv at minte pe Hogea: (poveste cecen ); Câinele credincios: (snoav daghestan ); Osok: (poveste daghestan ); Povestea cu Fl c ul din Daghestan i arul: (poveste daghestan ); La umbra nucului: (snoav daghestan ); Of- vr jitorul: (poveste daghestan ); Cum s-au luat la sfad Etughi i Aipanana: (poveste eschimos ); Râ ni a fermecat : (poveste estonian ); Piticul din cotru : (poveste estonian ); Oglinjoara fermecat : (poveste estonian ); Calul i obâca: (poveste estonian ); Corbul i vr biu a: (poveste estonian ); B ie elul Bebele: (poveste evr.); Feciora ul înfiat: (poveste georg.); Fiica soarelui: (poveste georg.); Gr dina fermecat :

(poveste georg.); Trei lene i: (snoav georg.); Copili a dintr-o stebl de iarb verde:

(poveste iacut ); Filde ul se teme c s-a surpa Cerul: (poveste indonez.); Peladinul i câinele: (poveste indonez.); Stârcul i pe tii: (poveste indonez.); Baba cea neînfrico at i mo neagul cel fricos: (poveste lapon ); ranul, ursul i vulpea: (poveste leton ); Cum i-a f cut mo neagul rost de ale gurii: (poveste leton ); Cum a fost mo neagul în ospe ie la Soare, la Crai-Nou i la corb: (poveste leton ); Miaz noapte-împ ratul, vântul i vârtejul: (poveste leton ); Broasca estoas i maimu a: (poveste malaiez.); Si Kebaian i c m tarul: (poveste malaiez.); Si Kebaian-Descânt tor: (snoav malaiez.); Si Kebaian i pescarii: (snoav malaiez.); Bu-Ali i vr jitorul: (poveste persan ); Iast-Bob de maz re: (poveste persan ); Cioara i vulpea: (poveste persan ); Baba cea istea :

(Poveste persan ); Veri oara-Vulpi oara i lupul: (poveste rus.); Pas rea m iastr i Vasilisa-Domni a: (poveste rus.), Cenu arul: (poveste slovac ); Prorocul: (poveste slovac ); Nu le po i intra în voie tuturor: (poveste slovac ); Ahmed-Mezinul cel de-al unsprezecelea fecior: (poveste t tar ); Mo neagul în elept: (poveste t tar ); Lupul i croitorul: (snoav t tar ); O sut de galbeni: (poveste turcm.); Ovez cel trândav:

(poveste turcm.); Blahli-în eleptul: (snoav turcm.); Statul-De-O-Palm -Barba-De-Doi- Co i: (poveste turcm.); Capra în eleapt : (poveste uzbec ); Privighetoarea cea m iastr :

(poveste uzbec ); Pe ti orul de aur: (poveste uzbec ); Voinicul cr i or: (poveste vietnamez ); apul prost nac i vulpea ireat : (poveste vietnamez ); Ulciorul cu galbeni: (poveste vietnamez ). – ISBN 9975-74-032-4. – Pre contractual, 5 000 ex. –

[98-8]

 

82(100-87)-93

Com. Nr 4016

98-9

Fusu, Dumitru. Mai singur decât cel nen scut / Dumitru Fusu. – Ch.: Museum, 1997 (Combinatul Poligr.). – 200, [4] p.; 20 cm. – În regia aut. – Sponsor principal: Telecom

Holding; Sponsori:

A.

.P. "Porumbeni", "Moldova-Agroindbanc" SA BCA Eximbank, SA

Moldova Hidroma . – ISBN 9975-906-14-1. – Pre contractual, F. tir. – [98-9]

 

859.0(478.9) Fusu

98-10

Bosi-Dumeneanu, Gheorghe. Ochiul de tain : [Versuri] / Gheorghe Bosi-Dumeneanu. – Ch.: Museum, 1997 (Combinatul Poligr.). – 165, [3] p.; 20 cm. – În red. aut. – ISBN 5- 7790-0249-5. – Pre contractual, F. tir. – [98-10]

859.0(478.9)-1 Bosi-Dumeneanu

859.0(478.9)-1 Filip

98-12

Verlan, Mark. Mark Verlan, on že Marioka syn Doždâ / Centrul Soros pentru Art Contemporan . – Ch.: Cartier, 1997 (Combinatul Poligr.). – [18] p.; 21 cm. – Textul il.: lb. rom., engl., rus . – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [98-12]

 

73/76

98-13

Goia, Vistian. Metodica pred rii limbii i literaturii române / Vistian Goia, Ion Dr gotoiu. – Bucure ti: Ed. didactic i pedagogic : R.A. Bucure ti, 1995 (Concernul "Presa"). – 182 p.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol, p. 182 (22 tit.)-ISBN 9975-918-07-7. – Pre contractual, F. tir. – [98-13]

 

[372.880.590+372.885.90].046.14

98-14

urc , Petru. Cerni a: [r-nul Flore ti]. – Ch.: "Vast-M" SRL, 1998 (Concernul "Presa"). – 47, [1] p.: fotogr.; 20 cm. – ISBN 9975-9539-0-5: Pre contractual, 1 000 ex. – [98-14]

 

947.89-22

Com. Nr 4147

98-15

Filimon, Nicolae. Ciocoii vechi i noi / Nicolae Filimon; cop. Isai Cârmu. – Ch.: Litera, 1997 (Concernul "Presa"). – 262 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 153). – Reprod. dup ed.:

(Ed. Gramar, Bucure ti, 1993); (Ed. Albatros, Bucure ti, 1970). – ISBN 9975-74-044-8. – Pre contractual, 5 000 ex. – [98-15]

 

859.0-93 Filimon Com. Nr 3311

98-16

Delavrancea, Barbu. Între vis i via : Proz literar / Barbu Delavrancea; cop. Isai Cârmu. – Ch.: Litera, 1997 (Concernul "Presa"). – 390, [1] p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 121). – Reprod. dup ed.: Opere, vol. 1, 2 / Barbu Delavrancea (Ed. pentru lit. Bucure ti, 1965). – ISBN 9975-74-043-X. – Pre contractual, 5 000 ex. – [98-16]

 

859.0-31 Delavrancea Com. Nr 3877

98-17

Codul electoral = Kodeks o vyborah. – Ch.: Cuant, 1997 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p.; 19 cm. – ISBN 9975-901-11-5. – Pre contractual, 3 000 ex. – [98-17]

 

342.8(094.4)

Com. Nr 71787

98-18

Botezatu, Grigore. Norocul omului: [poveste popular mold.] / Grigore Botezatu; il. de

Igor Vieru. – Ch.: Litera, 1997 (Combinatul Poligr.). – 28, [3] p.: il. color.; 26 cm. – (A fost

odat

).

– Aut. indicat la c su a tipogr. – F. f. de tit. – ISBN 9975-74-091-X. – Pre

contractual, F. tir. – [98-18]

 

859.0(478.9)-93+398.21(=590)

Com. Nr 71533

98-19

Varvariuc, Tatiana. Color m împreun / Carte de desenat cu versuri // Tatiana Varvariuc, Angela Chicu; prez. graf. T. Varvariuc. – Ch.: Asoc. "Cartea", 1997 (Combinatul Poligr.). – [14] p.; 26 cm. – ISBN 9975-9531-0-7. – Pre contractual, 5 000 ex. – [98-19]

Com. Nr 71723

98-20

Botnaru, Victor. Bolile cardiovasculare: aspecte de diagnostic. – Ch.: S. n., 1997 (Reclama). – 349, [3] p.; 21 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei Medicale din Moldova i Centrului de Inf. Medical . – ISBN 9975-915-01-9. – Pre contractual, 2 000 ex. – [98-20]

616.12-07

Com. Nr 593

98-21

Rusu, Nicolae. Ploaia de aur: [nuvele] / Nicolae Rusu; prez. graf. Iaroslav Oliinik. – Ch.:

Ruxanda, 1997 (Reclama). – 221, [2] p.; 20 cm. – ISBN 9975-72-001-3. – Pre contractual, 5 000 ex. – [98-21]

859.0(478.9)-3 Rusu Com. Nr 642

98-22

Po tarencu, Dinu. O istorie a Basarabiei în date i documente, 1812-1940 / Dinu Po tarencu. – Ch.: Cartier, 1997 (Combinatul Poligr.). – 219 p.: il.; 22 cm. – Bibliogr. p. 212-216 (72 tit.). – Index de nume p. 200-211. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros- Moldova. – ISBN 9975-949-18-5: Pre contractual, F. tir. – [98-22]

947.89"1812/1940"

98-23

Facultatea Arte Plastice, 1978-1998 / Centrul Soros pentru Art Contemporan . – Ch.:

Cartier, 1997 (Combinatul Poligr.) 20, [1] p.; 21 cm. – Pre contractual, F. tir. – [98-23]

378.4(478.9-25):73/76(091)

98-24

Dabija, Nicolae. Cercul de cret : [versuri] / Nicolae Dabija. – Ch.: Bibl. Municipal "B.P. Hasdeu", 1998. – [40] p. : il.; 20 cm. – (Col. "Autograf"). – Pre contractual, 222 ex. – [98-

24]

859.0(478.9)-1 Dabija

98-25

Filip, Iulian. Mor ile prealabile: [versuri] / Iulian Filip. – Ch.: Bibl. Municipal "B.P. Hasdeu", 1998. – [64] p.; 10 cm. – (Col. "Autograf"). – Pre contractual, 222 ex. – [98-25]

859.0(478.9)-1 Filip

98-26

Apostol-Ciubar , Galina. Matematica: Cl. 1/ Galina Apostol-Ciubar , Valeriu Plâng u, Simion Mustea . – Ed. a 2-a. – Ch.: Lumina, 1997 (Combinatul Poligr.). -24 cm. P. 1. – 1997. – 118, [1] p. – ISBN 9975-65-432-0. – Pre contractual, 8 0000 ex.

– [98-26]

51(075.2)

Com. Nr 70659

98-27

Boub trân, I. N. Integrirovannaâ sistema za ity âbloni ot vreditelej i boleznej / I. N. Boub trân, M.K. Mager, G.V. Skofer a. – Ch.: MoldNIITEI, 1997. – 45 p.; 20 cm. – (Obzor. inform.) / NII tehn.-èkon. inform. – Bibliogr. p. 44-45 (21 tit.). – F. f. de tit. – 7, 30 lei, 108 ex. – [98-27]

632:634(048.8)

Com. Nr 263

(Obzor. inform. / NII tehn.-èkon. inform.). – Bibliogr. p. 42-43 (16 tit.). – F. f. de tit. – 6, 12 lei, 129 ex. – [98-28]

 

691(048.8)

Com. Nr 362

98-29

Zubarev, V. N. Èkonomi eskie problemy ispol'zovaniâ prirodnyh resursov i za ity

okružaûsej sredy / V.N. Zubarev, E.K. Zajceva, O.I. Gricuk,

– Ch.: MoldNIITEI, 1997. –

51 p.; 20 cm. – (Obzor. inform. / NII tehn.-èkon. inform.). – Bibliogr. p. 50 (20 tit.). – F. f. de tit. – 10, 44 lei, 83 ex. – [98-29]

 

330.15(048.8)

Com. Nr 368

98-30

Problemy stanovleniâ fermerstva v Moldove / podgot. P. G. Flocosu. – Ch.: MoldNIITEI, 1997. – 11 p.; 20 cm. – (Èkspress-inform. / NII tehn.-èkon. inform.). – Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – 1, 32 lei, 131 ex. – [98-30]

 

631.115.1(478.9)

Com. Nr 371

98-31

Sostoânie i problemy vozobnovlâemoj ènergii v mire: (Zarubež. opyt) / podgot. V. Cebotari. – Ch.: MoldNIITEI, 1997. – 9 p.; 20 cm. – Èkspress-inform. / NIItehn.-èkon. inform.). – Bibliogr. p. 9 (5 tit.). – Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – 1, 90 lei, 105 ex. – [98-31]

 

620.92(1-87)

Com. Nr 375

98-32

Ispol'žovanie vtori nyh othodov dlâ proizvodstva stroitel'nyh materialov: (Zarubež. opyt) / podgot. N.A. Batt. – Ch.: MoldNIITEI, 1997. – 12, [1] p.; 20 cm. – (Èkspress inform. / NII tehn.-èkon. inform.). – Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – 2, 54 lei, 93 ex. –

[98-32]

 

691.1(1-87)

Com. Nr 376

98-33

Krasnova, N. C. Soevye belki v proizvodstve produktov pitaniâ / N.C. Krasnova. – Ch.:

MoldNIITEI, 1997. – 29 p.; 20 cm. – (Obzor. inform. / NII tehn.-èkon. inform.). – Bibliogr. p. 27-29 (21 tit.). – F. f. de tit. – 6, 97 lei, 85 ex. – [98-33]

 

664.38(048.8)

Com. Nr 34

98-34

Annotirovannyj pere en' vnedrennyh novšestv, rekomenduemyh dlâ ispol'zovaniâ v promyšlennosti sbornogo železobetona / NII tehn.-èkon. inform.; ispoln. E. A. Voznaâ. – Ch.: MoldNIITEI, 1997. – 7 p.; 20 cm. – 2, 16 lei, 65 ex. – [98-34]

 

001.894.001.33(083.86)

Com. Nr 2

98-35

Manuscrise depuse în Institutul de Cercet ri tiin ifice în domeniul Informa iei Tehnico- economice: index bibliogr. / Inst. de Cercet. t. în domeniul Inform. Teh.-Econ. Bibl.

Republ. de Inform. Teh.- t.; alc t. Nionila Dalni chi. – Ch.:

cm. – 2, 20 lei, F. tir. – [98-35]

I.C.

.I.T.E., 1997. – 23 p.; 20

Com. Nr 22

98-36

Programa analitic a cursului "Marketing general i interna ional" predat la Facultatea "Rela ii Economice Interna ionale", anul IV, sec ia de zi / aut. Silvia Harn u; Acad. de Studii Economice. Fac. "Marketing". Catedra "Marketing". – Ch.: ASEM, 1998. – 68, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 48-63. – Pre contractual, 100 ex. – [98-36]

 

339.9(073.8)

Com. Nr

98-37

Obob ennaâ èkologi eskaâ ocenka zemel' pod vinogradniki / podgot. A. Â.

Zemšman,

– Ch.: MoldNIITEI, 1997. – 14 p.; 28 cm. – (Èkspress inform. / NII tehn.-

èkon. inform.).-Bibliogr. p. 13-14 (19 tit.). – Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – 2, 73 lei, 148 ex. – [98-37]

 

631.538

Com. Nr 369

98-38

Republic of Moldova: Investment Opportunities in the Process of Privatization. – Ch.: S.

n.

[1997]. – 96 p.; 29 cm. – Pre contractual, F. tir. – [98-38]

 

338.242.4.025.88(478.9)

Com. Nr

98-39

Stepin, A. I. Rol' razuma v mire: (vzglâd iz konca XX-go v.) / A.I. Stepin. – Ch.: Koncern "Pressa", 1997. – 454 p.; 20 cm. – Rez.: engl. – Ind. de nume p. 430-437. – ISBN 9975- 944-10-8 (în cop.): Pre contractual, 5 000 ex. – [98-39]

 

1/14

Com. Nr 3310

98-40

Fedorov, G. K. Teoriâ gosudarstva i prava: (U eb.) / G.K. Fedorov. – Ch.: Cartier, 1998 (Concernul "Presa"). – 531 p.; 22 cm. – ISBN 9975-949-29-0 (în cop.): Pre contractual,

F.

tir. – [98-40]

 

340(075.8)

Com. Nr 4064

98-41

Dru , Boris. Catacomba: [povestiri] / Boris Dru . – Ch.: Cartier, 1998 (Concernul "Presa"). – 283 p.; 21 cm. – În red. aut. – ISBN 9975-949-31-2. – Pre contractual, F. tir. – [98-41]

 

859.0(478.9)-3 Dru Com. Nr

98-42

Balade populare române ti: (cântece b trâne ti) / antologie, glosar, bibliogr. selectiv i aprecieri alc t. de Constantin Mohanu; cop. Isai Cârmu. – Ch.: Litera; Bucure ti : David, 1997 (Concernul "Presa"). – 335 p.; 17 cm. – ISBN 9975-74-039-1. – ISBN 9739355-15- 3. – Pre contractual, 5000 ex. – [98-42]

 

859.0+398.2(=590)

Com. Nr 3910

CAMERA NA IONAL A C R II

Serviciul "Automatizare"

LISTA C R ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA

FEBRUARIE 1998

98-43

Eminescu, Mihai. Între Scylla i Charybda : Opera politic / Mihai Eminescu; cop. Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997 (Combinatul Poligr.). – 407 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 4). – Reprod. dup ed. : Opere, vol. 9-13 (Ed. Academiei Române, Bucure ti, 1980, 1989, 1984, 1985; Sens, timp i devenire istoric / Mihai Eminescu (Ia i, Univ. "Al. Cuza", 1988. – ISBN 9975-904-95-5 : Pre contractual, 5 000 ex. -[98-43]

859.0-3 Eminescu Com. Nr 71056

98-44

Ispirescu, Petre. Legende sau basmele românilor / Petre Ispirescu; cop. Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997 (Combinatul Poligr.). – 392 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 102). – Reprod. dup ed. : Opere (EPL, Bucure ti) 1969, Vol. 1, 2. Ed. Minerva, Bucure ti, 1971); Ed. Facla; Timi oara, 1984 / Petre Ispirescu (Ed. Minerva, Bucure ti, 1986). – ISBN 9975-74-048-8 : Pre contractual, 10 000 ex. -[98-44]

859.0-93 Ispirescu+398(=590) Com. Nr 71275

98-45

C linescu, George. Via a lui Mihai Eminescu /George C linescu; cop. Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997 (Combinatul Poligr.). – 375, [1]p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 63). – Bibliogr. p. 344-357 (257 tit.).-Reprod. dup ed. : Edit. pentru lit. Bucure ti, 1964; 1969; Ed. Minerva, Bucure ti, 1983. – ISBN 9975-904-67-X : Pre contractual, 5 000 ex. – [98-45]

859.0.09+929

Com. Nr 70768

98-46

Negruzzi, Constantin. Negru pe alb : [nuvele, poeme, poezii, piese] / Constantin Negruzzi; cop. Isai Cârmu; il. de Emil Childescu. – Ch. : Litera, 1997 (Combinatul Poligr.). – 304 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 24). – Reprod. dup ed.: Opere, vol. 1. Proz / Constantin Negruzzi), (Bucure ti, Ed. Inst. de Arte Grafice Minerva, Bucure ti, 1983). – ISBN 9975-904-13-0 : Pre contractual, 5 000 ex. – [98-46]

859.0-8 Negruzzi Com. Nr 71364

98-47

Wells, Herbert George. Ma ina timpului; R zboiul lumilor : [romane] / Herbert George Wells; trad. în rom. de Mibu Dragomir i C. Vongbizas; cop. Vladimir Zmeev; il. Traian Sârbu. – Ch. : Litera; Bucure ti : David, 1997 (Combinatul Poligr.). – 298, [6]p. 17 cm. – (Bibl. colarului; 118). – Tit orig.: The Time Machine and The War of the Words. – Reprod. dup ed.: Opere alese (în 3 vol.) / Herbert George Wells (Ed. Tineretului, Bucure ti, 1963). – ISBN 9975-74-056-1 : Pre contractual, 5 000 ex. – [98-47]

820-31 Wells Com. Nr 71594

98-48

Dumas, Alexandre (tat l). Laleaua neagr : [roman: trad. din fr.] / Alexandre Dumas;

cop. Isai Cârmu; il. Emil Childescu. – Ch. : Litera; Bucure ti : David, 1998. – 251, [4]p.;

17 cm. – (Bibl. colarului; 136). – Reprod. dup ed. (Cartea rom., Bucure ti, 1974). – ISBN 973-9355-005 : Pre contractual, 5 000 ex. – [98-48]

840-31 Dumas Com. Nr 3764

98-49

Dru , Ion. Ora jertfirii : Proz , publicistic , scrisori / Ion Dru ; cop. P. Grigoriev. – Ch. :

Cartea Moldovei, 1998 (F.E.-P. "Tipogr. Central "). – 479 p.; 20 cm. – ISBN 9975-923- 69-0 (în cop.) : Pre contractual, 10 000 ex. -[98-49]

 

859.0(478)-8

Com. Nr

98-50

Du-m , du-m dorule : Din cântecele românilor / culeg. realizat de Jean Lupu; cop. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucure ti : David, 1997 (F.E.P. "Tipogr. Central "). – 337, [7]p.; 21 cm. – Bibliogr.: p. 336-337. – ISBN 9975-74-106-1. – ISBN 973-9355-16-1 : Pre contractual, 5 000 ex. – [98-50]

 

859.0+784.4

Com. Nr 1030

98-51

Avram, Mioara. Ortografie pentru to i : (30 de dificult i) / Mioara Avram; cop. Isai Cârmu. – Ed. a 2-a. – Ch. : Litera, 1997 (F.E.P. "Tipografia Central "). – 286, [1]p. – 17

cm.

– (Bibl. colarului; 72). – Bibliogr. p. 285-286. – ISBN 9975-904-75-0 : Pre

contractual, 5 000 ex. – [98-51]

 
 

805.90-1

Com. Nr 1106

98-52

Iorga, Nicolae. Istoria literaturii române ti. Introducere sintetic : (dup note stenografice ale unui curs) / Nicolae Iorga; cop. Isai Cârmu. – Ch. : Litera, 1997 (F.E.P. "Tipogr. Central "). – 258, [4]p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 67). – Reprod. dup ed.: (Ed. Libr riei Pavel Suru, Bucure ti, 1929), (Ed. Minerva, Bucure ti, 1985). – ISBN 9975-904- 71-8 : Pre contractual, 5 000 ex. – [98-52]

 

859.0.09

Com. Nr 1105

98-53

Cooper, James Fenimore. Ultimul mohican : Roman / James Fenimore Cooper; în rom.

de Mihnea Gheorghiu; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch. : Litera; Bucure ti :

David, 1997 (Combinatul Poligr.). – 17 cm. – (Bibl. colarului;

)

Apare într-o fâ ie

comun . – Reprod. dup ed.: James Fenimore Cooper (Ed. Hyperion, Craiova, 1994)

 

Vol. 1. – 1997. – 270, [1]p. – (

;

139). – ISBN 973-9355-05-6. – ISBN 9975-74-

 

095-2 : Pre contractual, 5 000 ex. – [98-53]

 

820(73)-31 Cooper Com. Nr 71783

98-54

Cooper, James Fenimore. Ultimul mohican : Roman / James Fenimore Cooper; în rom. de Mihnea Gheorghiu; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch. : Litera; Bucure ti :

David, 1997 (Combinatul Poligr.). – 17 cm. – (Bibl. colarului;

)

Apare într-o fâ ie

comun . – Reprod. dup ed.: James Fenimore Cooper (Ed. Hyperion, Craiova, 1994)

Vol. 2. – 1997. – 266, [5]p. – (

;

140). – ISBN 973-9355-06-4. – ISBN 9975-74-

095-2 : Pre contractual, 5 000 ex. – [98-54]

820(73)-31 Cooper Com. Nr 71784

98-55

Roman e i cântece de petrecere : Versuri / cop. Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera, 1997 (F.E.-P. "Tipogr. Central "). – 155, [4]p.; 20 cm. – ISBN 9975-74-105-3 : Pre contractual, F. tir. – [98-55]

859.0:784.3(082)

Com. Nr

98-56

Cojocaru, V. Gh. Planurile de înv mânt în contextul reformelor colare / V. Gh. Cojocaru; Inst. Na . de Perfec ionare a Cadrelor Didactice; prez. graf. V. Andreev. – Ch. : ˘.E.-P. " tiin a", 1997 (Combinatul Poligr.). – 287, [1]p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 286-288. – ISBN 9975-67-047-4 : Pre contractual, F. tir. – [98-56]

371.214(478)(091)

Com. Nr 80023

98-57

Biblia sau Sfânta Scriptur a Vechiului i Noului Testament : Cu trimeteri. – Ch. : Soc. Bibl. Interconfesional din Rep. Moldova, 1998 (Combinatul Poligr.). -1223 p.; 24 cm. – ISBN 9975-909-07-8 : Pre contractual, F. tir. – [98-57]

22

Com. Nr 71674

98-58

"Pentru o Moldov Democratic i Prosper ". Stabilitate în numele progresului : [din programul preelectoral al Mi c rii, alocu iune, raport, interviu ale adep ilor Mi c rii]. – Ch. : S. n., 1998 (Concernul "Presa"). – 95 p.; 20 cm. – Texte i în lb. rus . – F. pre , F. tir. – [98-58]

329.12 P.M.D.P. Com. Nr 438

98-59

Hadârc , Ion. Helenice : Poeme / Ion Hadârc ; prez. graf. i artistic Albert Popov. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1998 (Combinatul Poligr.). – 127 p. : il. color.; 22 cm. – ISBN 9975-68-009-7 (în cop.) : Pre contractual, F. tir. – [98-59]

859.0(478)-1

Com. Nr 80070

98-60

Iulian Filip : Biobibliogr. / Bibl. Municipal "B.P. Hasdeu". Centrul de inf. i docum. "Chi in u"; alc t. Tamara Can âr; ed. îngrijit de Lidia Kulikovski. – Ch. : Litera, 1998 (F.E.-P. "Tipogr. Central "). – 114, [1] p.; 21 cm. – ISBN 9975-74-121-5 : Pre contractual, 2 000 ex. – [98-60]

012:[859.0(478).09+929 Filip Com. Nr 39

98-61

Carte de telefoane / Min. Justi iei al Republicii Moldova. – Ch. : S. n., 1998 (Combinatul Poligr.). – 83 p.; 17 cm. – Pre contractual, F. tir. – [98-61]

654.15+34(478)(058.7)

Com. Nr 800

98-62

B rbu , Ion. Grammatika rumynskogo âzyka : krat. spr. / Ion B rbu ; A.N. Resp.

Moldova. In-t lingvistiki. – Ch.: Litera, 1998 (F.E.P. "Tipogr. Central "). – 151 p.; 21 cm.

– ISBN 9975-74-114-2 : Pre contractual, F. tir. – [98-62]

 

805.90-5(075.8)=82

Com. Nr 24

98-63

alari, Otilia. Reabilitatea s n t ii reproductive la primigestele cu avort provocat :

14.00.01-obstetric i ginecologie : autoref. tezei de doctor în t. medicale / Inst. de

Cercet. t. în domeniul Ocrotirii S n t ii Mamei i Copilului. – Ch. : S. n., 1998. – 21 p.

Bibliogr.: p. 18-19 (14 tit.). – [98-63]

98-64

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 

Oven. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-032-8 : Pre contractual, 60 000 ex. –

[98-64]

133

Com. Nr 71861

98-65

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 

Telec. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-030-1 : Pre contractual, 60 000 ex. –

[98-65]

133

Com. Nr 71862

98-66

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

Bliznecy. – 1998. – 63, [1] p. – ISBN 9975-71-033-6 : Pre contractual, 60 000 ex. – [98-66]

 

133

Com. Nr 71863

98-67

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 

Rak. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-031-X : Pre contractual, 60 000 ex. –

[98-67]

133

Com. Nr 71864

98-68

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost. Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

Lev. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-037-9 : Pre contractual, 60 000 ex. –

[98-68]

 

133

Com. Nr 71865

98-69

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost. Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 
 

Deva. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-034-4 : Pre contractual, 60 000 ex. –

 

[98-69]

 

133

Com. Nr 71866

98-70

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost. Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 
 

Vesy. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-035-2 : Pre contractual, 60 000 ex. –

 

[98-70]

 

133

Com. Nr 71867

98-71

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 

Scorpion. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-041-7 : Pre contractual, 60 000 ex. – [98-71]

 

133

Com. Nr 71868

98-72

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 
 

Strelec. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-040-9 : Pre contractual, 60 000 ex.

 

[98-72]

 

133

Com. Nr 71869

98-73

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 

Kozerog. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-036-9 : Pre contractual, 60 000 ex. – [98-73]

 

133

Com. Nr 71870

98-74

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

Vodolej. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-039-5 : Pre contractual, 60 000 ex.

– [98-74]

Com. Nr 71871

98-75

Moj goroskop na každyj den' : S 1 apr. po 30 iûnâ / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; sost.

Bazil Buzadzi; red.- ef Vasilij Buza. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 15X10

cm.

 

Ryby. – 1998. – 63, [1]p. – ISBN 9975-71-038-7 : Pre contractual, 60 000 ex. –

[98-75]

133

Com. Nr 71872

98-76

opa, Tudor. Chi cani : Falnic brani te pe R ut : [r-nul Orhei] / Tudor opa. – Ch. : S. n., 1997 (Concernul "Presa"). – 64 p. : fotogr.; 20 cm. – (Vetre str mo e ti). -ISBN 9975- 927-05-X : Pre contractual, 2 000 ex. – [98-76]

 

947.89-22

Com. Nr 4076

98-77

Krossvordy v doroge : Tol'ko dlâ vzroslyh : Sb. N. 9 / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; red.- ef Vasilij Buza. – Ch.: Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p. : il.; 10X15 cm. – ISBN 9975-71-027-1 : Pre contractual, 32 000 ex. -[98-77]

 

793.7+882

Com. Nr 71824

98-78

Karmannyj ûmor : Tol'ko dlâ vzroslyh : Sb. N 9 / Red.-izd. firma "Fortuna-B"; red.- ef Vasilij Buza; hudož. O. Pan'kov. – Ch. : Fortuna, 1998 (Combinatul Poligr.). -63, [1]p. :

il.;

15X10. – ISBN 9975-71-027-1 : Pre contractual, 32 000 ex. – [98-78]

 

882-7

Com. Nr 71824

98-79

Ungheni-vin : Combinatul de vinuri Ungheni. – Ch. : Ed. " amil", 1998 (Combinatul Poligr.). – [22] p. : il. color; 10X23 cm. – Text i în lb. rus . – Pre contractual, F. tir. –

 

[98-79]

663.252

Com. Nr 71327

98-80

Gu u, Aurel. Surse renovabile de energie : Ciclu de prelegeri / Gu u Aurel; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al U.T.M., 1997. – 91 p.; 20 cm : 81 lei, 200 ex. – [98-

80]

 

620.9(075.8)

Com. Nr 126

98-81

Hidraulica i aerodinamica : îndrumar de lucr ri practice / Univ. Teh. a Moldovei, Catedra Aliment ri cu Ap i Canaliz ri; elab. Ilie rn , Ion aragov; ref. t. Mihail Cont el. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al U.T.M., 1997. -20 cm. P. 4: Calculul hidraulic al conductelor compuse sub presiune. – 1997. – 102, [1]

p. : tab. – Bibliogr. p. 102 (11 tit.). – Pre contractual, 200 ex. – [98-81]

532(075.8)

98-82

Hidraulica i aerodinamica : îndrumar de lucr ri practice / Univ. Teh. a Moldovei,

Catedra Aliment ri cu Ap i Canaliz ri; elab. Ilie rn , Ion aragov; ref. t. Mihail Cont el. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al U.T.M., 1997. -20 cm.

P. 5: Curgerea fluidelor incompresibile prin orificii i ajustaje. – 1997. – 72 p. :

fig. – Bibliogr. p. 72 (14 tit.). – Pre contractual, 200 ex. – [98-82]

 

532(075.8)

Com. Nr 128

98-83

Introducere matematic în studiul fiabilit ii sistemelor : (pentru uzul studen ilor) / Valeriu Sava, Florin Tudose-Sandu Ville, tefan Grigora , Mihai Tiron; red. t. Adrian Corduneanu. – Ch. : Tehnica, 1997. – 302 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 291-294 (54 tit.). – Sponsori: S.C. Electric grup SA (Ia i), S.C. Pobac SA (Bac u), R.A.I. Drumuri-poduri (Ia i). – ISBN 9975-910-27-0 : Pre contractual, F. tir. -[98-83]

 

51(075.8)

Com. Nr

98-84

Tehnologia i organizarea construc iilor : Îndrum ri metodice privind elab. proiectului de an / Univ. Teh. a Moldovei, Catedra Aliment ri cu c ldur i gaze, ventila ie; elab. Ion Rotaru. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al U.T.M., 1998. – 51 p. : fig.; 20 cm. – Bibliogr.: p. 48-49 (19 tit.). – Pre contractual, 150 ex. – [98-84]

 

69(076.5)

Com. Nr 3

98-85

Fizica molecular i termodinamica : îndrumar de lab. / Univ. Teh. a Moldovei, Catedra de fizic Nr 2; alc t., red.-resp. Ion Stratan. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al U.T.M., 1998. – 63, [1]p. : fig.; 20 cm. – Bibliogr. p. 63 (12 tit.). – Pre contractual, 200 ex. – [98-85]

 

536(075.8)

Com. Nr

98-86

Sisteme de comand automat ale ac ionarilor de curent continuu : Îndrum ri metodice privind proiect rile de an i de diplom / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de electromecanic ; elab. Tudor Ciuru; red. resp. Petru Todos. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al U.T.M., 1998. – 118 p. : fig. 20 cm. – Bibliogr. p. 98 (15 tit.). – Pre contractual, 100 ex. --

[98-86]

 

621(075.8)

Com. Nr 140

98-87

Bejan, Nicolae. Dispozitive electronice / Nicolae Bejan, Pavel Nistriuc; Univ. Teh. a Moldovei; ref. t. Nicolae Bejan. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al U.T.M., 1998. – 20 cm.

 

P.

2 : Modelarea tranzistoarelor bipolare. – 1998. – 55 p. : fig. – Bibliogr. p. 54

 

(12 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [98-87]

 

621.321(075.8)

Com. Nr 139

98-88

Derka , Ol’ga. Lunnyj po erc : Stihi / Ol'ga Derka . – Ch. : E.U.S. (Ed. Uniunii Scriitorilor) (Koncern "Pressa"). – 55, [1] p.; 21 cm. – ISBN 9975-68-011-9 : Pre contractual, F. tir. – [98-88]

882-1 Derka Com. Nr 554

98-89 Harfa bisericilor penticostale : Tip rit de: Misiunea Penticostal Român (U.SA). – Ch. :

S. n., 1998 (Combinatul Poligr.). – 764 p.; 14 cm. – Pe cop. tit. : Harfa Bisericilor lui Dumnezeu. – ISBN 7790-0269-X (trecut eronat pe carte) (în cop.) : Pre contractual, 10 000 ex. – [98-89]

793+28

Com. Nr 80019

CAMERA NA IONAL A C R II

Serviciul "Automatizare"

LISTA C R ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA

MARTIE 1998

98-90

Cemortan, Stela. Abecedarul pre colarului / Stela Cemortan; pict.: Elvira Volo in, Nina Tescari. – Ch.: Iulian, 1997 (Combinatul Poligr.). – 133. [1] p.; il. color.; 30 cm. – ISBN 9975-922-22-8 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [98-90]

373.21:805.90

Com. Nr 71117

98-91

Afanasiu, Sergiu. Primul meu Abecedar / Sergiu Afanasiu; pict. Petru Ghe oi. – Ed. a 2- a. – Ch.: Orfeu, 1998 (Combinatul Poligr.). – 24, [1] p.; il. color.; 28 cm. – (Col. "Bucurii pentru copii").– ISBN 9975-934-02-1: Pre contractual, F. tir. – [98-91]

859.0(478.9)-93 Afanasiu Com. Nr

98-92

Caminschi, Ana. Dic ionar de termeni vinicoli: Rus–român / Ana Caminschi, coaut. i consultant Emil Rusu. – Ch.: F.E. – P. "Tipogr. central ", 1998. – 295 p.; 21 cm. – Aut. nu este indicat pe cop. – ISBN 9975-923-61-5: Pre contractual, F. tir. – [98-92]

663.2(038)=82=90

Com. Nr

98-93

Nastasenco, O.A. gramatika rumynskogo âzyka v tablicah = Gramatica limbii române în tabele: dlâ u a ihsâ rus. šc. v pomo ’ u itelâm i repetitoram / O. A. Nastasenco. – 2-e izd., stereotip. – Ch.: Virt, 1998 (F.E. – P. "Tipogr. Central ").80 p.; 22 cm. – Text lb. rom., rus – Bibliogr. p. 3 (6 tit.). – ISBN 9975-65-005-8: Pre contractual, 10000 ex. –

[98-93]

805.90-5(075.3)=82

Com. Nr 1

98-94

Râmbu, Nicolae. Geografia Respubliki Moldova: [man.]: 9 kl. / Nicolae Râmbu, Matei Mâtcu; per. s rum. âz. Dmitriâ Stahi. – 182, [1] p.: fig.; 24 cm. – Apare din contul mijloacelor bugetare. – Bibliogr. p. 181 (34 tit.). – ISBN 9975-65-006-6: Pre contractual, 33000 ex. – [98-94]

914.789(075.3)

Com. Nr 70618

98-95

Popov, Anton. Muzic : Man. pentru clasa a 2-a / Anton Popov. – Ch.: Lumina, 1998 (F.E.-P. "Tipografia Central "). – 119 p.: fig.; 24 cm. – Aut. pe cop. nu este indicat. – Apare din contul mijloacelor bugetare. – ISBN 9975-65-005-8: Pre contractual, 80000 ex. – [98-95]

Com. Nr 1062

98-96

Gale chi, Petru. Ghid practic de microbiologie medical / Petru Gale chi, Dumitru Buiuc, tefan Plugaru; cop. Mihai Bacinschi. – Ch.: Î.E. – P. " tiin a"; Bucure ti "Tehnica", 1997 (Î.E. – P. "Tipogr. Central "). – 471. [1] p.: fig. – 24 cm. – Bibliogr. p. 453. – Ed. cu sprijinul Funda iei Soros. – ISBN 9975-67-009-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [98-

96]

579.61(075.8)

Com. Nr 3

98-97

Literatura român postbelic : Integr ri, valorific ri, reconsider ri: (Man. – studii pentru coala univ. i cea preuniv.) / (Concep ie i întocmire, coordonator i coautor de baz , red. –resp. pentru aspectul t. i stilistic. – Mihail Dolgan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: F.E. – P. "Tipogr. Central ", 1998. – 815 p.; 24 cm. – Bibliogr. la sfâr itul capitolelor i în notele de subsol. – ISBN 9975-923-46-1: Pre contractual, 5000 ex. – [98-97]

859.0(478.9).09:859.0.09(075.8)

Com. Nr 1039

98-98

Vie ile sfin ilor: Retip rite i ad ugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române dup ed. din 1901–1911. – S. L.: Ed. Episcopiei Romanului. 1997 (F.E.–P. "Tipogr. Central "). – 24 cm …. pe luna iulie. – 1997. – 584 p. – (În cop.): Pre contractual, F. tir. – [98-98]

235+929

Com. Nr

98-99

Galaicu, Violina. Dimensiunea etnic a crea iei muzicale: (în lumina tradi iei rom.) / Violina Galaicu. – Ch.: ARC, 1998 (F.E. – P. "Tipogr. Central "). – 117, [1] p.; 24 cm. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 9975-61-045- 5: Pre contractual, F. tir. – [98-99]

78:398(=590)

Com. Nr 156

98-100

Culegere de proiecte didactice: (În ajutorul înv torului i al profesorului de discipline umanistice). – Ch.: ARC, 1998 (F.E.-P. "Tipogr. Central "). – 26 cm. – (Pro Didactica). – Text i în lb. fr. – Bibliogr. în texte. – Apare cu sprijinul Funda iei Soros. Programul Modernizarea Înv mântului Umanistic. Vol. 6. – 1998. – 93 p. – ISBN 995-61-043-9: Pre contractual, F. tir. – [98-100]

37.026

Com. Nr 1050

98-101

Nicolae, Botgros: "Dragoste i dor pe strune de vioar …": [despre conduc torul orchestrei "L utarii"].– Ch.: S. n., 1998 (Concernul "Presa"). – 16 p.: fotogr. color.; 23 p. – Pre contractual, F. tir. – [98-101]

78.071.2+929 Botgros Com. Nr

98-102

Pentru o Moldov Democratic i Prosper : Stabilitate în numele progresului: Oameni care merit încrederea rii: [deputa i în Parlament]. – Ch.: S. n., 1998 (Concernul Presa"). – 37 p.; 20 cm. – F. pre , F. tir. [98-102]

 

329.12(478.9)

Com. Nr 710

98-103

Partidul Drept ii Social-Economice din Moldova. Lozinca noastr este: "Toat puterea– legii". – Ch.: S. n., 1998 (Concernul "Presa"). – 80 p.; 20 cm. – F. pre , 15000 ex. – [98-

103]

329.14(478.9)P.D.S.-E.

Com. Nr 666

98-104

Partiâ social’no-èkonomi wskoj spravedlivosti Moldovy. Naš lozung: "Vsâ vlast’–zakonu !". – Ch.: S. n., 1998. – 80 p. – F. pre , 10000 ex. – [98-104]

329.14(478.9)P.D.S.-E.

Com. Nr 667

98-105

Marinciuc, Mihai. Bacalaureat. Fizic , 1993–1997 / Mihai Marinciuc, Anatol Sîrghi. – Ch.: S. n., 1998 (Tipogr. "Reclama"). – 43, [1] p.; fig. 20 cm. – (BAC: Subiecte rezolvate). – Pre contractual, 1000 ex. – [98-105]

53(075.32)

Com. Nr

98-106

Pere en’ tipovyh documentov i srokov ih hraneniâ dlâ organov publi nogo upravleniâ, k u rejdenij, organizacij i predpriâtij Respubliki Moldova. – Ch.: S. n., 1998. – 175 p. – Pre contractual, 1000 ex. – [98-106]

651.5:061(478.9)(083.72)

Com. Nr 3727

98-107

Programa analitic la disciplina "Agromarketing" predat la facultatea "Marketing", cu frecven a la zi i f r frecven / Acad. de Studii Economice din Moldova. Fac. "Marketing". Catedra "Marketing"; alc t. Romeo Ro ca. – Ch.: Complexul ed. al ASEM, 1998. – 17 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 12 – 14. – Pre contractual, 100 ex. – [98-107]

338.138:631(073.8)

Com. Nr

98-108

Repertoriul publica iilor periodice abonate de B.N.I.T. în a. 1998: Index bibliogr. / Inst. de Cercet. t. în domeniul Inf. Teh. – Econ. Bibl. Republ. de Inf. Teh. – t.; alc t. N.

Dalni chi. – Ch.: S. n., 1998 (Sec ia de red. a 150 ex. – [98-108]

I.C.

.I.T.E.). – 28 p.; 20 cm. – 1, 91 lei,

017.1(478.9-25):05(100-87)

Com. Nr 48

016(478.9):371

Com. Nr

98-110

Bibliografia na ional pentru copii: Buletin inform. / Biblioteca Na . pentru Copii "Ion Creang ".; alc t. E. Cugut. – Ch.: S. n., 1997 (Multiplicatorul Bibl. Na . pentru Copii "Ion Creang "). – 21 cm. Semestrul 2, a. 1996. – 1997. – 28 p. – Pre contractual, 60 ex. – [98-110]

 

015(478.9)

Com. Nr 3

98-111

Bibliografia na ional pentru copii: Buletin inform. / Biblioteca Na . pentru Copii "Ion Creang ".; alc t. E. Cugut. – Ch.: S. n., 1997 (Multiplicatorul Bibl. Na . pentru Copii "Ion Creang "). – 21 cm. Semestrul 1, a. 1997. – 1997. – 16 p. – Pre contractual, 60 ex. – [98-111]

 

015(478.9)

Com. Nr 8

98-112

Lege privind m rcile i denumirile de origine a produselor nr. 588[1995] Rep. Moldova. Agen ia de Stat pentru Protec ia Propriet ii Industriale. – Ch.: S. n., 1996 (Imprimat la AGEPY). –56 p.; 20 cm. – Tit., text cop. lb. rom., rus . – Pre contractual, F. tir. – [98-

112]

 

347.772(478.9)(094.5)

Com. Nr

98-113

Lege privind protec ia soiurilor de plante Nr. 915/1996/.Republica Moldova. Agen ia de Stat pentru Protec ia Propriet ii Industriale. – Ch.: S. n., 1997 (Imprimat la AGEPY). –

68 p.; 20 p. – (Culegere de acte; 521). – Tit. cop. text lb. rom., rus . – Pre contractual,

F.

tir. – [98-113]

 

632(094)

Com. Nr

98-114

Lege privind brevetele de inven ie, nr.461–XIII [1995] Agen ia de Stat pentru Protec ia Propriet ii Industriale. – Ch.: S. n., 1996 (Imprimat la AGEPY). – 31, [1] p.; 20 cm. –

(Culegere de acte; 411). – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rus . – Pre contractual, F.

tir.

– [98-114]

 

347.77.023

Com. Nr

98-115

Railean, Valentin. Business international: Man. pentru studen ii specislit ilor economice / Valentin Railean; coaut. Ivan Samson, Corina Studeonov, Vilena Bor ; Inst. de Management. – Ch.: F.E. – P. "Tipogr. Central ", 1998. – 201 p.: tab.; 29 cm. – Coaut. indica i la p. 6. – Bibliogr. în text, p. 185 – 186 (49 tit.). – ISBN 9975–923–60–7:

Pre contractual, 350 ex. – [98-115]

339.5(075.8)

98-116

Lege privind protec ia desenelor i modelelor industriale, Nr.991[1996] Rep. Moldova. Agen ia de Stat pentru Protec ia propriet ii Industriale. – Ch.: S. n., 1997 (Imprimat la AGEPY). –63.; 20 cm. – (Culegere de acte; 530). – Tit. pe cop., text paralel: lb.rom., rus . – Pre contractual, F. tir. – [98-116]

 

347.779(478.9)

Com. Nr

98-117

Blandiana, Ana. Sertarul cu aplauze: [proz ] / Ana Blandiana; cop. Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera; Bucure ti: David, 1998. – 310, [1] p.; 20 cm. – ISBN 973-9355-21-8: Pre contractual, F. tir. – [98-117]

859.0-3 Blandiana Com. Nr 80271

98-118

G in , Ion. Cuvîntul: ABC–ul tîn rului creator: Pentru coala medie, înv mântul de alternativ i autodidac i / Ion G in . – Ch.: Museum, 1998 (Combinatul Poligr.). – 110, [1] p.; 20 cm. (Ser. "Pedagogia Clipei"). – ISBN 9975-906-22-2 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [98-118]

859.0(478.9) G in Com. Nr 80248

98-119

Purice, Lucia. Pas re în alert : / despre pict. Igor Vieru. Cu publ. scris. inedite / / Lucia Purice. – Ch.: Ed. Uniunii Scriitorilor, 1998 (Combinatul Poligr.). – 119 p.; fotogr.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Prim riei municipiului Chi in u i a Funda iei Soros. – ISBN 9975- 68-010-0: Pre contractual, F. tir. – [98-119]

75.071.1(478.9)(092)+929 Vieru Com. Nr 80071

98-120

Sadoveanu, Mihail. Opere alese: în 22 vol. / Mihail Sadoveanu; ed. critic de Cornel Simionescu st. introd. de Constantin Cipraga; concep ia graf. a ed. Isai Cârmu; prez. graf.: Oleg Cojocaru. – Ch.: Î.E. – P. " tiin a"; Bucure ti: Ed. Funda iei Culturale Române, 1997 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – (Mo tenire). Vol. 4 / antologie, text ales i stabilit, note, comentarii i glosar de Cornel Simionescu. – 1997. – 622, [1] p. – ISBN 9975-67-050-4: Pre contractual, F. tir. – [98-

120]

859.0-3 Sadoveanu Com. Nr 71867

98-121

"Fabrica" de sticl din Chi in u "SA = Chi in u Glass Factory" Join–Stock Co.:

[prospect]. – [Ch.: S. n., 1998]. – [14]p.: il. color; 30 cm. – Text: lb. rom. – engl. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [98-121]

661.1(478.9)-25

Com. Nr

98-122

Beleaev, Aleksandr. Capul profesorului Dowell; Omul–amfibie: [romane] / Aleksandr Beleaev; în l. rom de Tamara Moraru; cop. Vladimir Zmeev; il. Iurie Dr gan. – Ch.:

Litera, 1997 (Combinatul Poligr.). – 334 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 117). – Tit. orig.:

Golova professora Dowella; elovek–amfibiâ. – ISBN 9975-074-075-8: Pre contractual, 5000 ex. – [98-122]

882-31 Beleaev Com. Nr 71704

98-123

Alecsandri, Vasile. Dridri: Proz : / Vasile Alecsandri; cop. Isai Cârmu; il. Eudochia Zavtur. – Ch.: Litera, 1998 (F. E.-P. "Tipogr. Central "). – 303 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 10). – Reprod. dup ed.: Opere, 4. Proz . (Ed. Minerva, Bucure ti, 1974).– ISBN 9975-74-025-1: Pre contractual, 5000 ex. – [98-123]

859.0-3 Alecsandri Com. Nr 1071

98-124

Mazur A.D. Devo ka, devuška, žen ina: (Seks. probl.) / A.D. Mazur. – Soroka: S. n., 1997 (Tipogr. Soroka). – 164 p.; 20 cm. – Pre contractual, F. tir. – [98-124]

 

631.88

Com. Nr

98-125

Dragnev, Demir. Istoria medie a românilor: (pân la mijlocul secolului al XVII–lea): Man. experimental pentru clasa a 6–a a colii de cultur din Rep. Moldova / Demir Dragnev, Gheorghe Gon a; aparatul metodic Valentina Haheu; Inst. de t. Pedagogice i

psihologice;

a Rep. Moldova. Inst. de istorie. – Ch.: Civitas, 1997, (PRAG–3). – 191

p.:

fot. – 20 cm. – Bibliogr. p. 189 (30 tit.). – ISBN 9975-936-05-9: Pre contractual, F. tir.

– [98-125]

 

93(=590)(075.3)"04/16"

Com. Nr 958

98-126

"Hvali Sion Boga Tvoego !": Not. sb. evr. pesen. – Ch.: Funda ia cre tin de binefacere "Dragostea lui Dumnezeu în ac iune", 1998 / (Combinatul Poligr.). – 83, [2] p.; muz.; 20 cm. – Reprod. dup ed. "Praise, Seon, your God!". : Finskaâ Missiâ "Patmos", "Most Družby" (Moskva, 1994). – ISBN 951-646-010-0 (Patamos Lähetyssäätiö). – Pre contractual, F. tir. – [98-126]

 

783:29

Com. Nr 80067

98-127

Aliev, D.A. Fotosinteza i recolta de soia / D.A. Aliev, Z.I. Akperov; trad. în lb. rom. Vlad Pohil , Tanârverdi Mustafayev; red. O.D. Bâkov. – Ch.: I.E. – P. " tiin a", 1998 (PRAG– 3). – 127, [1] p.: tab. – 21 cm. – Bibliogr. p. 118 – 126. ISBN 9975-67-062-8: Pre contractual, F. tir. – [98-127]

 

635.655

Com. Nr 200

98-128

Nastol’naâ kniga akcionera / Ku uk V., urcan I., M m lig V., Poân A.; pod red. Ku uk

V.

– Ch.: ARC, 1998 (F.E.–P. "Tipogr. Central "). –462 p. – 20 cm. – Aut. nu sunt

indica i pe cop. – Ref. la carte: lb. rom. – (În cop.). – Pre contractual, F. tir. – [98-128]

 

334.722.8(035.5)

Com. Nr 113

98-129

Puškin, A.S. Proza / A.S. Puškin; oforml. b–ki Vladimir Zmeev. – Ch.: Litera, 1998 (Combinatul Poligr.). – 359 p.; 20 cm. – (B-ka škol’nika; 3). – ISBN 9975-75-062-6: Pre contractual, 5000 ex. – [98-129]

882-3 Puškin Com. Nr 80001

98-130

Verne, Jules. Copiii c pitanului Grant: [roman în 2 vol.] / Jules Verne; trad. în l. rom. de

M. Petroveanu i C. Toescu; cop. Isai Cârmu. – Ch.: Litera; Bucure ti: David, 1997

(Combinatul Poligrafic). – 17 cm. – (Bibl. colarului; …). – Tit. orig.: Les enfants du capitane Grant. – Reprod. dup ed.: (Bucure ti, Ed. Venus, 1990). – Apare într-o învelitoare comun . Vol. 1. – 1997. – 319 p. – (…; 107).– ISBN 9975-74-023-5: Pre contractual,

10000 ex. – [98-130]

840-31 Verne Com. Nr 71332

98-131

Verne, Jules. Copiii c pitanului Grant: [roman în 2 vol.] / Jules Verne; trad. în l. rom. de

M.

Petroveanu i C. Toescu; cop. Isai Cârmu. – Ch.: Litera; Bucure ti: David, 1997

(Combinatul Poligrafic). – 17 cm. – (Bibl. colarului; …). – Tit. orig.: Les enfants du

capitane Grant. – Reprod. dup ed.: (Bucure ti, Ed. Venus, 1990). – Apare într-o învelitoare comun . Vol. 2. – 1997. – 303 p. – (…; 108). – ISBN 9975-74-063-4: Pre contractual,

80000

ex. – [98-131]

 

840-31 Verne Com. Nr 71333

98-132

Mih iescu, Gib I. Rusoaica: Roman / Gib I. Mih iescu; cop. Isai Cârmu. Litera, 1998 (Concernul "Presa"). – 310, [1] p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 1 54). – Reprod. dup ed.:

(Ed. "Na ional " Ciornei, Bucure ti, 1934); (Ed. Echinox. Cluj, 1990); / Gib I. Mih iescu (Ed. 100+1 Gramar, Bucure ti, 1999).– ISBN 9975-74-108-8: Pre contractual, 5000 ex. – [98-132]

 

859.0-31 Mih iescu Com. Nr 4098

98-133

Cooper, James Fenimore. Preria: Roman [: în 2 vol.] Fenimore Cooper; trad. în l. rom. Constan a T n sescu i Karin Rex; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch.:

Litera; Bucure ti: David, 1997 (Concernul "Presa"). – 17 cm. – (Bibl. colarului; …). – Tit. orig.: The last of the prairie. – Reprod. dup : Fenimore Cooper (Ed. Minerva, Bucure ti, 1975). – Apare într-o învelitoare comun . Vol. 1. – 1997. – 271 p. – (…141). – ISBN 073-9355-07-2. – ISBN 9975-74- 097-9: Pre contractual, 5000 ex. – [98-133]

 

820(73)-31 Cooper Com. Nr 4207

98-134

Cooper, James Fenimore. Preria: Roman [: în 2 vol.] Fenimore Cooper; trad. în l. rom. Constan a T n sescu i Karin Rex; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch.:

Litera; Bucure ti: David, 1997 (Concernul "Presa"). – 17 cm. – (Bibl. colarului; …). – Tit. orig.: The last of the prairie. – Reprod. dup : Fenimore Cooper (Ed. Minerva, Bucure ti, 1975). – Apare într-o învelitoare comun . Vol. 2. – 1997. – 303 p. (…142). – ISBN 9975-74-098-7: Pre contractual, 5000

ex. – [98-134]

820(73)-31 Cooper Com. Nr 4208

colarului; …). – Tit. orig.: The pathfinder or the inland sea. – Reprod. dup ed.: (Ed. Minerva, Bucure ti, 1976). – Apare într-o învelitoare comun . Vol. 1. – 1998. – 271, [1] p. – (…143; 143). – ISBN 973-9355-09-9. – ISBN 9975-74-099-5: Pre contractual, 5000 ex. – [98-135]

820(73)-31 Cooper Com. Nr 78

98-136

Cooper, James Fenimore. C l uza: Roman [în 2 vol.] / James Fenimore Cooper; trad. în lb. rom. de Constantin Streia i Mihai Atanasescu; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch.: Litera; Bucure ti: David, 1998 (Concernul "Presa"). – 17 cm. – (Bibl. colarului; …). – Tit. orig.: The pathfinder or the inland sea. – Reprod. dup ed.: (Ed. Minerva, Bucure ti, 1976). – Apare într-o învelitoare comun . Vol. 2. – 1998. – 317, [1] p. – (…; 144). – ISBN 973-9355-10-2. – ISBN 9975- 74-100-2: Pre contractual, 5000 ex. – [98-136]

820(73)-31 Cooper Com. Nr 79

98-137

Cooper, James Fenimore. Vân torul de cerbi: Roman / James Fenimore Cooper; trad. în l. rom. de Ovidiu Constantinescu; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch.:

Litera; Bucure ti: David, 1998 (Concernul "Presa"). – 17 cm. – (Bibl. colarului; …). Vol. 1. – 1997. – 255, [1] p. – Tit. orig.: The Deerslayer. – Reprod. dup ed.:

Fenimore Cooper (Ed. Tineretului, Bucure ti, 1964). – (…; 145). – ISBN 973-9355-11-0. – ISBN 9975-74-101-0: Pre contractual, 5000 ex. – [98-137]

820(73)-31 Cooper Com. Nr 4205

98-138

Cooper, James Fenimore. Vân torul de cerbi: Roman / James Fenimore Cooper; trad. în l. rom. de Ovidiu Constantinescu; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch.:

Litera; Bucure ti: David, 1998 (Concernul "Presa"). – 17 cm. – (Bibl. colarului; …). Vol. 2. – 1997. – 279, [1] p. – Tit. orig.: The last of the Mohicans. – Reprod. dup ed. : Fenimore Cooper. Ultimul Mohican (Ed. Hiperion, Craiova, 1994). – ISBN 973-9355-12-9. – ISBN 9975-74-102-9: Pre contractual, 5000 ex. – [98-138]

820(73)-31 Cooper Com. Nr 4206

98-139

Colesnic, Iurie. Sfatul rii: [Organul Suprem al Basarabiei, 27 oct. 1917 – 28 noiembr. 1918]: encicl. / Iurie Colesnic; red. t. Ion Dron, Anatolie Petrencu; prez. graf. Lic Sainciuc; Casa C r ii "Mitropolit Petru Movil ". – Ch.: Museum, 1998 (Combinatul Poligr.). – 348 p.: [4] fotogr.; 27 cm. – Bibliogr.: p. 349–351 i la sfâr itul docum. – Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultur pentru Copii i Tineret "Sergiu Grossu" i al Funda iei "Soros–Moldova". – ISBN 9975-906-24-9 (în cop.): Pre contractual, F. tir. –

[98-139]

328(478.9)(091)+947.89

Com. Nr 80278

98-140

Indicatorul documentelor–tip i al termenelor lor de p strare pentru organele administra iei publice, pentru institu iile, organiza iile i întreprinderile Republicii Moldova / Serviciul de Stat de Arhiv al Rep. Moldova; elab.: V. Ardelean, …; col. red.: V. Isac (red. principal, …). – Ch.: S. n., 1998 (Concernul "Presa"). – 175 p.; 20 cm. – ISBN 9975-944-15-9: Pre contractual, 3000 ex. – [98-140]

651.5:061(478.9)(083.72)

Com. Nr 3855

98-141

Pronosticul r spîndirii v t m torilor principali i a bolilor plantelor agricole pentru… i recomand ri concise de combatere a lor = Prognoz raspostraneniâ glavnejših vreditelej i boleznej sel’skohozâjstvennyh kul’tur v aprele 1998 goda i kratkie rekomendacii v bor’be s nimi / Min. Agriculturii i Alimenta iei al Rep. Moldova. Sta iunea Republican de protec ie a plantelor.– Ch.: S. n., 1998 (Concernul "Presa"). – 20 cm. – Texte paral. : lb. rom., rus . … luna aprilie 1998. – 1998. – 32, [2] p.: [5] f. il. color. – Pre contractual, 600 ex. – [98-141]

632.7

Com. Nr 1047

98-142

Motoare pentru automobile i tractoare: [pentru uzul studen ilor] / Gheorghe Bobescu, Gheorghe–Alexandru Radu (Univ. "Transilvania" Bra ov), Vladimir Ene, … (Univ. Teh. a Moldovei. Centrul de perfec ionare i recalificare a cadrelor).– Ch.: Tehnica, 1998. (Combinatul Poligr.). – 20 cm. Vol. 2: Dinamic , calcul i construc ie. – 1998. 409 p.: fig. – Bibliogr. p. 368 – 370 (47 tit.). – ISBN 9975-910-27-0 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [98-142]

629.113./.114(075.8)

Com. Nr 80128

98-143

Kutanin, Serghei. etyre vremeni sveta: [stihi] / Serghei Kutanin; il. de aut. – Ch.:

"Ruxanda", 1998 (Combinatul Poligr.). – 103 p.: il. 17 cm. – ISBN 9975-72-009-9: Pre contractual, 500 ex. – [98-143]

882(478.9)-1 Kutanin Com. Nr 80167

98-144

Popa, Victor. De la centralism spre descentralizare: [sistemul de administra ie public din Rep. Moldova] / Victor Popa, Igor Munteanu, Victor Mocanu. – Ch.: Cartier (administrativ), 1998 (Combinatul Poligr.). – 219 p.; 22 cm. – (Bibl. Funda iei Viitorul). – Apare cu sprijinul financiar integral al Ini iativei pentru Reform a Guvernului Local i Serviciilor Publice, afiliat Inst. Lumea Deschis (LGPSRI/OSJ). – ISBN 9975-949-33-9:

Pre contractual, F. tir. – [98-144]

351/354(478.9)

Com. Nr 80334

98-145

Manual de Fransais: textes et civilisation: 10–12 / Lidia Ranga, Sergiu Malachi, Anastasia Malachi, Doina Romanenco; cop. Mihai Bacinschi; Min. Înv mântului, Tineretului i Sportului al Rep. Moldova – Ch.: Î.E. – P. " tiin a", 1998)Combinatul Poligr.)318, [1]p.; 24 cm. – Aut. indica i numai pe cop. – ISBN 9975-67-061-X (în cop.): :

Pre contractual, F. tir. – [98-145]

804.0(075.3)

Com. Nr 80295

98-146

Iosif, tefan Octavian. Cântec sfânt: Poezii / tefan Octavian Iosif; cop. Isai Cârmu. – Ch.: Litera, 1998 (Combinatul Poligr.). – 288 p.; 17 cm – (Bibl. colarului; 21). – reprod. dup ed.: Versuri originale i t lm ciri / tefan Octavian Iosif. (Ed. pentru literatur , Bucure ti, 1997).– ISBN 9975-904-25-4: Pre contractual, 5000 ex. – [98-146]

859.0-93 Iosif

Com. Nr 71403

98-147

Reid, Maine. C l re ul f r cap: [roman] / Mayne Reid, în rom. de Ecaterina i manian

i Marcel Gafton; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch.: Litera; Bucure ti: David,

1998

(Concernul "Presa"). – 17 cm. – Reprod. dup ed. – Tit. orig.: The horseman

without head. – (Edit. Tineretului, Bucure ti, 1961). – (Bibl. colarului;… 157). – Apar

într-o învelitoare comun . – Tit. orig.: The horseman without head. Vol. 1. – 1998. – 280 p. – ISBN 973-9355-17-X. ISBN 9975-74-112-6: Pre contractual, 5000 ex. – [98-147]

 

820-31 Reid Com. Nr 370

98-148

Reid, Maine. C l re ul f r cap: [roman] / Mayne Reid, în rom. de Ecaterina i manian i Marcel Gafton; cop. Vladimir Zmeev; il. Emil Childescu. – Ch.: Litera; Bucure ti: David,

1998

(Concernul "Presa"). – 17 cm. – Reprod. dup ed. – Tit. orig.: The horseman

without head. – (Edit. Tineretului, Bucure ti, 1961). – (Bibl. colarului;… 157). – Apar într-o învelitoare comun . – Tit. orig.: The horseman without head. Vol. 2. – 1998. – 271 p. (158). – ISBN 973-9355-18-8. ISBN 9975-74-113-4:

Pre contractual, 5000 ex. – [98-148]

 

820-31 Reid Com. Nr 371

98-149

Alecsandri, Vasile. Muntele de foc: Proz / Vasile Alecsandri; cop. Isai Cârmu; il. Eudochia Zavtur. – Ch.: Litera, 1998 (Concernul "Presa"). – 343 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 7). – Reprod. dup ed.: Opere, 4. Proz / Vasile Alecsandri. (Ed. Minerva, Bucure ti, 1974).– ISBN 9975-904-12-2: Pre contractual, 5000 ex. – [98-149]

 

859.0-31

Com. Nr 71404

98-150

Macedonski, Alexandru. Excelsior: Poezii / Alexandru Macedonski; cop. Isai Cârmu; il. Eudochia Zavtur. – Ch.: Litera, 1998 (Combinatul Poligr.). – 271 p.; 17 cm. – (Bibl. colarului; 23). – Reprod. dup ed.: Opere, vol. 1, 2, 3 (Ed. pentru lit., Bucure ti, 1966); Poezii / Alexandru Macedonski. (Ed. Minerva, Bucure ti, !979). – ISBN 9975-904-08-4:

Pre contractual, 5000 ex. – [98-150]

 

859.0-1 Macedonski Com. Nr 71405

98-151

Blaj , Valeriu. Electronica. Dispozitive semiconductoare: Ciclu de prelegeri / Valeriu Blaj ; ref. t. Tudor, Ciuru; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de electromecanic . – Ch.:

Dep. ed. – poligr. al U.T.M., 1998. – 20 cm. P.1. – 1998. – 95 p.: fig. – Bibliogr. p. 87 (4 tit.). – 8, 00 lei, 100 ex. – [98-151]

 

621.32.2/.3(075.8)

Com. Nr 8

98-152

Elemente de construc ii: Material didactic / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Elemente de construc ii; elab. Stanislav Coreiba; ref. t.: Ion Ciupac. – Ch.: Dep. ed. – poligr. al U.T.M., 1998. – 41 p.: tab., fig. – 20 cm. – Pre contractual, 150 ex. – [98-152]

691(075.8)

98-153

Nistriuc, Pavel. Electrodinamica tehnic . Unde i structuri ghidante: Ciclu de prelegeri / Pavel Nistriuc, Nicolae Bejan; ref. t. Pavel Nistriuc; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: Dep. ed. – poligr. al U.T.M., 1998. – 20 cm. P.3. – 1998. – 155 p.: fig., tab. – Bibliogr. p. 152 (9 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [98-153]

 

538.3(075.8)

Com. Nr 10

98-154

Securitatea activit ii vitale: Protec ia mediului ambiant: Îndrum ri metodice privind îndeplinirea lucr rilor de control / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Protec ia Muncii i a mediului ambiant; alc t.: Efim Olaru, …; red – resp. Efim Olaru. – Ch.: Dep. ed. – poligr. al U.T.M., 1998. – 29, [2] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 30 (3 tit.). – Pre contractual, 100 ex. –

[98-154]

 

504(075.8)

Com. Nr 22

98-155

Automobile: Construc ia automobilelor: Îndrumar pentru lab: [pentru uzul studen ilor]. / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Transportul auto; elab.: Dumitru Cucu, …; red. – resp. Vitalie Scalnâi. – Ch.: Dep. ed. – poligr. al U.T.M., 1998. – 42 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 40 (6 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [98-155]

 

629.113(076.5)

Com. Nr 23

98-156

Agafii, Vasile Ion. propriet ile tribolice ale unsorilor consistente speciale. Spec. 05.02.04. Fric ie i uzare în ma ini: autoref. tezei de doctor în tiin e teh. / Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: S. n., 1998. – 19 p. – Bibliogr. p. 17 – 18 (11 tit.). – [98-156]

 

Com. Nr

98-157

Natarov, Nicolae Nichifor. Propriet ile tribolice ale depunerilor polimetalice ob inute prin alierea cu scîntei electrice. Spec. 05.02.04 – Fric ie i uzare în ma ini: autoref. tezei de doctor în tiin e teh. / Univ. Teh. a Moldovei. – Ch.: S. n., 1998. – 15 p. – Bibliogr. p. 12 – 14 (15 tit.). – [98-157]

 

Com. Nr

98-158

Ciloci, Rafael P. restructurarea organiza ional economic a întreprinderilor industriei electronice în condi iile tranzi iei la economia de pia . Spec. 08.00.05 – Economia i managementul în ramur i domeniu de activitate: autoref. tezei de doctor în economie /

Univ. Teh. a Moldovei. Consiliul t. specializat D. 08.97 Bibliogr. p. 17 (6 tit.). – [98-158]

56.

– Ch.: S. n., 1998. – 19 p. –

 

Com. Nr

98-159

Gu u, Valentin. Dic ionar al gre elilor de limb / Valentin Gu u. – Ch.: ARC, 1998 (F.E.- P. "Tipogr. Central "). – 282, [1] p.; 18 cm. – (Dic ionarele ARC).– ISBN 9975-61-046-3:

Pre contractual, F. tir. – [98-159]

 

805.90-3

Com. Nr 74

98-160

Vam, milye žen iny: Sovety i malen’kie sekrety / red – ef Vasilij Buza. – Ch.: Red.–izd. firma "Fortuna–B", 1998 (Combinatul Poligr.). – 63 p.: 10x14 cm. – (B– ka serii "Â +Ty"; Nr.2). – ISBN 9975-71-043-3: Pre contractual, 32000 ex. –[98-160]

640.1(083.1)

Com. Nr 80042

98-161

Dlâ vas, muž iny !: Sovety i malen’kie sekrety a takže: rekomendacii, ûmor, krossvordy / red. – ef Vasilij Buza. – Ch.: Red. – izd. firma "Fortuna–B", 1998 (Combinatul Poligr.). – 63 p.: 10x14 cm. – (Iz b- ki serii "Â+Ty". Spec. vyp.; N2). – ISBN 9975-71-042-5: Pre contractual, 32000 ex. – [98-161]

646+793.7(083.1)

Com. Nr 80041

98-162

Karmannyj ûmor: / red. – ef Vasilij Buza. – Ch.: Red. – izd. firma "Fortuna–B", 1998 (Combinatul Poligr.). – 63 p.;10x14 cm. – (Tol’ko dlâ vzroslyh; Sb. N.9). – ISBN 9975-71- 026-3: Pre contractual, 32000 ex. – [98-162]

882-7

Com. Nr 71823

98-163

Detskie anekdoty ot Vovo ki: Zagadki, šutki, igry: Sb. N.6 / red.– ef Vasilij Buza. – Ch.:

Red. – izd. firma "Fortuna–B", 1998 (Combinatul Poligr.). – 63 p.; 10x14 cm. – ISBN 9975-71-028-X: Pre contractual, 32000 ex. – [98-163]

882-93

Com. Nr 71826

98-164

Detskie krossvordy: a takže v vypuske: anekdoty ot Vovo ki, igry, rebusy, zagadki: Sb. N.6. / red. – ef Vasilij Buza. – Ch.: Red. – izd. firma "Fortuna–B", 1998 (Combinatul Poligr.) – 63 p.;10x14 cm. – ISBN 9975-71-025-5: Pre contractual, 32000 ex. – [98-164]

793.7+882-93

Com. Nr 71825

98-165

Gugel, Anatol. Post–scriptum: [versuri] / Anatol Gugel; prez. graf. A. Hmelni ki. – Ch.:

Ruxanda, 1998. – 110, [21 p.; 18 cm. – ISBN 90975-9514-5-7 (Trecut eronat pe carte):

Pre contractual, F. tir. – [98-165]

859.0(478.9)-1 Gugel

Com. Nr

CAMERA NA IONAL A C R II

Serviciul "Automatizare"

LISTA C R ILOR ÎNREGISTRATE ÎN LUNA

APRILIE 1998

98-166

ineanu, Laz r. Dic ionar universal al limbii române: 77000 de art. / Laz r ineanu;

coord. Alexandru Dobrescu: ed. rev z. i ad ugit de Alexandru Dobrescu,

– Ch.:

Litera, 1998 (Combinatul Poligr.). – 1362 p.; 30 cm. – (Mari dic ionare ale limbii române).- Reprod. dup (Ed. Mydo Center, Ia i, 1997). – ISBN 9975-74-082-0. – Pre contractual, F. tir. – [98 - 166]

 

805.90-3

 

Com. Nr 71563

98-167

Creang , Pavel. Â ho u rasskazat’

:

(Vospominanie s ostrom sûžetom).: [b. ministr

oborony Resp. Moldova]. – Ch.: S. n., 1998 (Concernul "Presa"). – 356 p. fotogr.; 21 cm. – ISBN 9975-944-16-7 : Pre contractual, F. tir. – [98-167]

 

355/ 359(478.9)+929 Creang Com. Nr

98-168

Cre u, Vasile. Bazele Statului i Dreptului Republicii Moldova: (scheme de reper):

[pentru studen ii fac. de drept] / Vasile Cre u; Univ. de Studii Umanistice. – Ch.: Cartier (Juridic), 1998 (Combinatul Poligr.). – 90, [1] p.; 30 cm. – ISBN 9975-949-30-4 : Pre contractual, F. tir. – [98-168]

 

340(478.9)(075.8)

Com. Nr 80201

98-169

Romanciuc,,,,Vasile Floarea zbur toare : Versuri / Vasile Romanciuc; il. Galina Buc a. − Ch. : Litera , 1998 (Combinatul Poligr.). − 32 p. : il. color. ; 26 cm. − ISBN 9975-74- 030-8. – Pre contractual F. tir. − [98-169]

 

859.0(478.9)-93 Romanciuc Com. Nr 80307

98-170

Pove ti nemuritoare, 42 / Cop. Carmen St nescu. – Bucure ti: Ed. Ion Creang , 1998 (Tiparul mediat de Grupul ed. Litera i executat la Concernul Presa, Chi in u). – 17 cm. [Nr] 42. – 1998. – 142, [1] p. – ISBN 973 – 25 – 0591 – 5. – Pre contractual, F. tir. – [98-170]

 

859.0-93

Com. Nr 838

98-171

Pove ti nemuritoare, 42 / Cop. Carmen St nescu. – Bucure ti: Ed. Ion Creang , 1998 (Tiparul mediat de Grupul ed. Litera i executat la Concernul Presa, Chi in u). – 17 cm. [Nr] 43. – 1998. – 142, [1] p. – ISBN 973 – 25 – 0591 – 5. – Pre contractual, F. tir. – [98-171]

859.0.93

Com. Nr 838

98-172

Proverbele românilor / Cop. Isai Cârmu. – Ch.: Litera, 1998 (Concernul "Presa"). – 319, [1] p.; 17 cm. – (B-ca colarului; 130). – Reprod. dup ed.: Proverbe române ti (Ed. pentru lit., Bucure ti, 1967); Apa trece, pietrele r mân (Ed. pentru lit., Bucure ti, 1974); Proverbe române ti (Ed. Minerva, Bucure ti, 1984). – ISBN 9975-74-033-2. – Pre contractual, F. tir. – [98 - 172]

 

398.9(=590)

Com. Nr 3506

98-173

Agricultura Republicii Moldova = Sel’skoe hozâjstvo Respubliki Moldova : [date statistice] / Dep. Statisticii al Rep. Moldova. – Ch.: S. n., 1997. – 169 p.; 23 cm. – Pre contractual, F. tir. – [98-173]

 

311:63(478.9)(083.41)

Com. Nr

98-174

Republica Moldova. Parlamentul (1994-1998) Sesiunea (9; 1997) Legislatura (13; 1997) Legi i hot râri adoptate de sesiunea a noua a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a treisprezecea. – Ch.: Ed. a Parlamentului Rep. Moldova : Moldpres,

1997

(Concernul "Presa"). – 21 cm. – Pagina ie paralel . Vol. 20. – 1997. – 279; 280 p. – Tit. pe cop., texte paralele: lb. rom., rus . –

ISBN 9975-73-014-0. – Pre contractual, 1800 ex. – [ 98-174 ]

 

328(478.9)(094.1)

Com. Nr 770

98-175