Sunteți pe pagina 1din 406

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI
Nr 12
2008

CNCM
Chiinu 2009

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM


NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2008
Nr 12

NBCM
Chiinu 2009

MINISTERUL CULTURII I TURISMULUI


CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naional a Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare. Materiale bibliografice. Recenzii

Se editeaz din anul 1958


Apare lunar

2008
Nr 12
CNCM
Chiinu 2009

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG


Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography
of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design
: Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2008 (Valinex SA).
ISSN 1857-0550. ISBN 978-9975-9730-3-8
Nr 12, 2008. 2008. 291 p. Texte : lb. rom., rus, alte lb.
strine. 50 ex. ISBN 978-9975-49-003-0
015(478)

Prefa Vezi Nr 1
Camera Naional a Crii
din Republica Moldova, 2009

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

DECEMBRIE

2008
NR 12
(2400-2794)

DECEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2400. Aplicaii Microsoft Access n sistemul organelor afacerilor interne :
[pentru uzul studenilor] / Rodica Bulai, Serghei Maftea, Nicolae Ploteanu [et al.] ;
Acad. "tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, Catedra tiine Reale i Tehnologii
Informaionale. Ch. : Acad. tefan cel Mare a MAI, 2008. 98 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 96 (10 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-930-80-2
[2008-2457]
- - 1. Microsoft Access.
004.45(075)

2401. Balan, V.
Mathcad : Ghid de utilizare / V. Balan, V. Marina ; red. resp.: V. Marina ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Construcia de Maini,
Catedra Rezistena Materialelor. Ch. : UTM, 2008. 90, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 90 (10 tit.). 200 ex.
[2008-2417]
- - 1. Mathcad.
004.4(075)

2402. , . .
:
: [] / . . , . .
; .-. : . ., . ., . . [ .] ; . - . . Ch. : "Valinex" SA, 2008. 136 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 125-126 (26 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-68-088-2
[2008-2340]
5

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

- - 1. Tehnologii informaionale Protecie (rus).


004.056:33

008 Civilizaie. Cultur. Progres


2403. Dergaciov, V.
Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural Heritage : [al Acad.
de tiine a Moldovei : istorie] / V. Dergaciov, T. Stvil ; fot. : Vladimir Colos ; Acad.
de tiine a Moldovei. Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). 124, [4] p. :
fot. color ; 17 x 22 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Text paral.: lb. rom., engl. Bibliogr. la
sfritul cap. 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-56-5
[2008-2679]
- - 1. Institutul Patrimoniului Cultural al Acad. de tiine a Moldovei Istorie.
008:001.32(091)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2404. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova ;
alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a
Crii, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). 20 cm. ISSN 1857-0550.
Nr 9, 2008. 2008. 244 p. Texte: lb. rom., rus, alte lb. strine. 50
ex. [2008-2495]
015(478)

2405. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag
; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2008 (Valinex SA). 20
cm. ISSN 1857-0550. ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 10, 2008. 2008. 199 p. Texte: lb. rom., rus, alte lb. strine. 50
ex. ISBN 978-9975-9730-4-5. [2008-2681]
015(478)

2406. Bibliografie selectiv a publicaiilor cadrelor didactice i tiinifice


a UASM / Univ. Agrar de Stat din Moldova, Bibl. Rep. t. Agricol a UASM ; alct.:
Ludmila Babr ; resp. ed.: Ludmila Costin. Ch. : Bibl. Rep. t. Agricol a UASM,
2008 (Centrul Ed. al UASM). 20 cm. (Seria: "Publicaii ale cadrelor didactice i
tiinifice ale UASM"). ISBN 978-9975-64-137-1.
6

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Vol. 5 : Facultatea Economie : (anii 1966-1995). 2008. 212 p. Texte:


lb. rom., rus. 10 ex. ISBN 978-9975-64-138-8. [2008-2616]
016:[378.663+33]

2407. Vol. 8 : Ediie cumulativ : (anii 1996-2005). 2008. 348 p.


Text: lb. rom., rus. 10 ex. ISBN 978-9975-64-139-5. [2008-2617]
016:378.663

2408. Biblioteca Naional a Republicii Moldova 175 de ani : Bibliografie : (2002-2007) / Bibl. Na. a Rep. Moldova ; alct. : Elizaveta Scripnic, Prascovia
Caleva. Ch. : BNRM, 2008. 74 p. ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-9968-0-8
[2008-2651]
016:027.54(478)

02 BIBLIOTECONOMIE
2409. "Secolul XXI secolul comunicrii: aspecte etico-morale",
conf. t.-practic (2007 ; Chiinu). Secolul XXI secolul comunicrii: aspecte
etico-morale : Materialele conf. t.-practic din 29 noiemb. 2007 / dir. publ. : Valeriu
Pelivan ; red. resp. : Ludmila Corghenci, Tatiana Ambroci. Ch. : CE UASM, 2008.
86 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
Antetit.: Colegiul de Construcii din Chiinu, Bibl., Asoc. Bibliotecarilor
din Rep. Moldova, Dep. Informaional Biblioteconomic ULIM. Bibliogr. la sfritul
art. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-135-7
[2008-2325]
- - 1. Biblioteconomie.
027(082)

030 Lucrri de referin generale


2410. Almanah universal : evenimente i cifre / aut. i realizatorul proiectului: Boris Postovan. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). 20 cm.
2008. 2009. 324 p. 1000 ex. ISBN 978-9975-100-58-8. [20082443]
- - 1. Evenimente i cifre.
030

050 Publicaii periodice i seriale


2411. Calendar Naional ... / Valeria Matvei, Maria ve, Madlena
Pucau ; colab.: Vlad Pohil, Elizaveta Scripnic, Ludmila Popovici [et al.] ; col. red.
: Petru Soltan (pre.), Andrei Eanu, Aurel Marinciuc [et al.] ; Bibl. Na. a Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2008 (Imprimeria BNRM). 29 cm. ISSN 1857-1549.
7

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

... 2009. 2008. 298 p. : il. Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.
la sfritul art. Ind. alf. al datelor memorabile documentate: p. 294-295. 300 ex.
ISBN 978-9975-9968-3-9. [2008-2652]
- - 1. Calendare Date memorabile Aniversri.
050.9

070 Ziaristic. Pres


2412. Afanasiev, Vlad
Tribunalul contiinei : Amintiri. Memorii. Confesiuni. Predileci. Versuri
[ale jurnalistului V. Afanasiev] / Vlad Afanasiev. Ch. : CEP USM, 2009. 137, [8]
p. : fot. ; 13 x 17 cm.
ISBN 978-9975-70-463-2 (eronat)
[2008-2362]
070(092)

2413. Ciocan, Iulian


Realitatea cu amnuntul la Europa Liber / Iulian Ciocan ; Radio "Europa
Liber". Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-997561-512-9.
Vol. 2. 2008. 82, [1] p. 500 ex. ISBN 978-9975-61-513-6. [20082593]
- - 1. Mass-media. 2. Radio "Europa Liber".
[070+654]:323/324(478)

2414. Jurnalismul de investigaie : Manual / Petru Bogatu, Ion


Bunduchi, Arcadie Gherasim [et al.] ; red.-coord.: Constantin Marin ; Transparency
Intern. Moldova. Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). 236 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 232-236 i la sfritul temelor. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-188-1
Gratuit. [2008-2517]
- - 1. Jurnalism.
070(075)

2415. , . .
= Pridnestrovian
mass-media : , , / . . ; . o. . . . , . . - . .
. , . . . "", . .
: "", 2006 (. ""). 279, [1] p. : tab. ;
21 cm.
Text: lb. rus. Bibliogr.: p. 218-223 i n note: p. 214-217. 500 ex.
ISBN 978-9975-9917-2-8
8

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-2392]
- - 1. Mass-media Transnistria Istorie (rus).
070+659.3(478-24)(091)

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


2416. Institutul de Stat de Relaii Intern. din Moldova. Anuar tiinific /
Inst. de Stat de Relaii Intern. din Moldova ; col. red.: Valentin Beniuc (red.-ef),
Mihail Brgu. Ch. : IRIM, 2007 (CEP USM). 25 cm. ISBN 978-9975-9699-1-8.
ISSN 1857-1840.
Vol. 5. 2007. 352, [1] p. : diagr., tab. Texte: lb. rom., engl., fr., rus,
ucr. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex. ISBN 978-9975-9764-1-1
(eronat). [2008-2558]
- - 1. Institutul de Stat de Relaii Internaionale din Moldova Anuare.
082+378.4(478)=00

087.5 Publicaii pentru tinerii cititori


2417. ABC-ul animalelor / trad. din lb. engl.: Zinaida Plmdeal ; il. de
Fiammetta Dogi ; il.: Marina Andruhina. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n Ungaria).
[41] p. : il. color ; 22 cm. (coala cuvintelor).
Tit. orig.: My First ABC of Animals. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-505-1 (n cop. tare)
[2008-2621]
- - 1. Cri pentru precolari.
087.5:373.2

2418. Alfabetul n cubulee / pict. : Simion Coad. Ed. a 2-a. Ch. :


Carusel, 2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). 31 f. il., il. color. ; 18 x 23 cm. (Cubuleul Magic).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-40-1
[2008-2631]
- - 1. Carte jucrie.
087.5:373.2

2419. Animale de lng noi = : Setul pentru


creativitatea copiilor. Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL).
[5] f. : il. ; 30 cm. (Kirigami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-155-3
[2008-2573]
- - 1. Kirigame pentru copii.
087.5:59

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

2420. [Animale domestice : carte de colorat] / idee : Ilie Srbu ; pict. :


Ana Babiuc. Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). [18] p. : il., il.
color ; 22 cm. (Privete i coloreaz).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-6-6
[2008-2635]
- - 1. Cri de colorat.
087.5:59

2421. Animale exotice = : Setul pentru creativitatea copiilor. Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [5] f.
: il. ; 30 cm. (Kirigami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-154-6
[2008-2572]
- - 1. Kirigame pentru copii.
087.5:59

2422. [Animale slbatice : carte de colorat] / idee : Ilie Srbu ; pict. : Ana
Babiuc. Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). [18] p. : il., il. color
; 21 cm. (Privete i coloreaz).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-5-9
[2008-2634]
- - 1. Cri de colorat.
087.5:59

2423. Arctica = : Setul pentru creativitatea copiilor. Ch. :


"Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [10] f. : il. ; 30 cm.
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-151-5
[2008-2569]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5:913

2424. Aviamodele = : Setul pentru creativitatea copiilor.


Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [10] f. : il. ; 30 cm.
(Kirigami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-152-2
[2008-2570]
- - 1. Kirigame pentru copii.
087.5:629.7
10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2425. Aviamodele = : Setul pentru creativitatea copiilor.


Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [10] f. : il. ; 30 cm.
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-149-2
[2008-2567]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5:629.7

2426. Becker, Genevive de


Recordurile animalelor / Genevive de Becker ; trad. din lb. fr.: AndreiPaul Corescu ; il.: Graziella Antonini ; cop. : Ccile Marbehant. Ch. : Arc, 2008
(Tipogr. din Ungaria). 43, [1] p. : il. color ; 31 cm.
Tit. orig.: Les Records des animaux. Indice: p. 44. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-499-3 (n cop. tare)
[2008-2619]
- - 1. Animale Recorduri Carte pentru copii.
087.5:821.133.1(493)-93 Becker

2427. Carte de antonime / trad. din engl.: Zinaida Plmdeal ; il. de


Fiammetta Dogi, Paola Ravaglia i Matteo Chesi. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n
Ungaria). [40] p. : il. color ; 22 cm. (coala cuvintelor).
Tit. orig.: My First Book of Opposites. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-506-8 (n cop. tare)
[2008-2622]
- - 1. Cri pentru precolari.
087.5:373.2

2428. [Fructe : carte de colorat] / pict.: Ana Babiuc. Ch. : "Libresco"


SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). [18] p. : il., il. color ; 22 cm. (Privete i
coloreaz).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-3-5
[2008-2632]
- - 1. Cri de colorat.
087.5:58

2429. Gabie. Dansuri = : [carte pentru decupare]. Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [16] p. : il. color ; 22 cm.
(Seria "mbrac ppua = ").
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-73-156-0
[2008-2574]
- - 1. Cri pentru decupare.
11

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


087.5

2430. Gabie. Glamour = : [carte pentru decupare]. Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [16] p. : il. color ; 22 cm.
(Seria "mbrac ppua = ").
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-73-157-7
[2008-2575]
- - 1. Cri pentru decupare.
087.5

2431. Gabie. Plimbare = : [carte pentru decupare]. Ch. :


"Mediamagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [16] p. : il. color ; 22 cm.
(Seria "mbrac ppua = ").
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-73-159-1
[2008-2577]
- - 1. Cri pentru decupare.
087.5

2432. Gabie. Regina balului = : [carte pentru decupare].


Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [16] p. : il. color ;
22 cm. (Seria "mbrac ppua = ").
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-73-158-4
[2008-2576]
- - 1. Cri pentru decupare.
087.5

2433. n pdure = : Setul pentru creativitatea copiilor. Ch. :


"Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [10] f. : il. ; 30 cm.
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-147-8
[2008-2565]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5

2434. Kada, T. V.
Astronomia i cosmosul : [carte pentru copii] / T. V. Kada ; trad. din lb.
rus: Vsevolod Cernei. Ch. : "Biblion "SRL, 2008 (Combinatul Poligr. or. Tveri,
Rusia). 95, [1] p. : il. color ; 22 cm. (Enciclopedia pentru copii "Micul Erudit").
(Billion).
Tit. orig.: . Indice: p. 94-95. 4000 ex.
12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9964-7-1 (n cop. tare)


[2008-2449]
- - 1. Astronomia i cosmosul Carte pentru copii.
087.5:52

2435. La ar = : Setul pentru creativitatea copiilor. Ch. :


"Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [10] f. : il. ; 30 cm.
(Kirigami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-153-9
[2008-2571]
- - 1. Kirigame pentru copii.
087.5

2436. [Legume : carte de colorat] / pict.: Ana Babiuc. Ch. : "Libresco"


SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). [18] p. : il., il. color ; 22 cm. (Privete i
coloreaz).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-4-2
[2008-2633]
- - 1 Cri de colorat.
087.5:58

2437. Luchian, Maria


Engleza : dic. pentru copii / Maria Luchian ; des. : Mariana Rotaru. Ch.
: Lyceum, 2000. 76, [2] p. : des., tab. ; 21 cm.
ISBN 9975-939-37-6
[2008-2492]
- - 1. Limba englez pentru copii.
087.5:811.111

2438. Meesukhon, Patcharee


De ce multe animale drgue se poart ciudat? / Patcharee Meesukhon,
Suppalak Phoonsinbooranakul ; trad. : Gabriela Dima ; il. : Threeroj
Rungrojanasirawat. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 24 p. : il. color ; 26 cm.
Aut. sunt indicai pe p. a 4-a a cop. F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-474-0 (n cop. tare)
[2008-2690]
- - 1. Cri pentru copii.
087.5

2439. Meesukhon, Patcharee

13

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

De ce unele animale au corpul att de ciudat? / Patcharee Meesukhon,


Suppalak Phoonsinbooranakul ; trad. : Gabriela Dima ; il. : Threeroj
Rungrojanasirawat. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 24 p. : il. color ; 26 cm.
Aut. sunt indicai pe p. a 4-a cop. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-475-7 (n cop. tare)
[2008-2691]
- - 1. Cri pentru copii.
087.5

2440. Misterele junglei : Carte distractiv cu autocolante : nva cum


arat animalele / trad. : Gabriela Dima ; il. : Jitpachuen Musikanonta, Ladda
Mookchaeng. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 24 p. : il. color, [2] f. autocolante color ; 26 x 26 cm. (Carte cu autocolante).
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-483-2
[2008-2694]
- - 1. Cri pentru copii.
087.5:59

2441. [Psri : carte de colorat] / idee : Ilie Srbu ; pict. : Ana Babiuc.
Ch. : "Libresco" SRL, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). [18] p. : il., il. color ; 22 cm.
(Privete i coloreaz).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-7-3
[2008-2636]
- - 1. Cri de colorat.
087.5:59

2442. Pentru bieei = : Setul pentru creativitatea copiilor. Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [10] f. : il. ; 30
cm. (Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-150-8
[2008-2568]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5

2443. Pentru fetie = : Setul pentru creativitatea copiilor.


Ch. : "Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [10] f. : il. ; 30 cm.
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-146-1
[2008-2564]
- - 1. Origame pentru copii.
14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


087.5

2444. Planeta Pmnt : [carte pentru copii] / G. M. Abakumova, G. S.


Ananiev, A. M. Berliant [et al.] ; trad. din lb. rus : Vsevolod Cernei. Ch. : "Biblion"
SRL, 2008 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). 95, [1] p. : il. color ; 22 cm. (Enciclopedia pentru copii "Micul Erudit")(Billion).
Tit. orig.: . Indice: p. 94-95. 4000 ex.
ISBN 978-9975-9964-8-8 (n cop. tare)
[2008-2450]
- - 1. Planeta Pmnt Carte pentru copii.
087.5:523.31

2445. Prima mea carte de nvtur / trad. din lb. fr.: Andrei-Paul
Corescu ; concepia : Galia Lami Dozo ; il.: Terry Burton. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat
n Ungaria). 144 p. : il. color ; 25 cm. (Cele dinti noiuni).
[Tit. orig.: Mon premier livre d'apprentissage]. F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-501-3 (n cop. tare)
[2008-2620]
- - 1. Cri pentru precolari.
087.5:373.2

2446. Safari = : Setul pentru creativitatea copiilor. Ch. :


"Mediamagnat grup" SRL, 2007 (Tipogr. "Poliart" SRL). [10] f. : il. ; 30 cm.
(Origami).
1000 ex.
ISBN 978-9975-73-148-5
[2008-2566]
- - 1. Origame pentru copii.
087.5

2447. Srbu, Ilie


Abecedarul viu : Colorm i desenm pe ptrele / Ilie Srbu ; pict. : Ana
epelevici. Ed. a 2-a. Ch. : "Libresco" SRL, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL).
[32] p. : il. ; 22 cm.
Aut. este indicat n caseta tehn. F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-0-4
[2008-2444]
- - 1. Cri de colorat.
087.5

2448. Ursache, Silvia


Numrtoarea spiriduilor : [poezii pentru copii] / Silvia Ursache ; pict. :
Marina Andruhina. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2009] (Tipogr. Ed. "Universul"). [14] p. : il. color ; 30 cm.
15

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-103-03-9 (eronat)


[2008-2707]
- - 1. Poezii pentru copii.
087.5:821.135.1(478)-1

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie

2449. Briceag, Silvia


Fundamente psihologice de dezvoltare a aptitudinilor speciale / Silvia Briceag ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli. Ch. : Univers Pedagogic, 2008. 98,
[2] p. : tab. ; 24 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 91-98 (155 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-48-055-0
[2008-2700]
- - 1. Psihologia dezvoltrii Aptitudini speciale.
159.92

16 LOGIC. TEORIA CUNOATERII. METODOLOGIE


2450. ,
: . /
, ; . - . . .
. : "Valinex" SA, 2009. 216 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 210-212 (46 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-68-103-2
[2008-2487]
- - 1. Epistemologie (rus).
16(075)

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


2451. Zanette, Marco
Bunele maniere : galateo / Marco Zanette. Ch. : "Cu drag" SRL, 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 99 p. ; 19 cm.
n red. aut. 170 ex.
ISBN 978-9975-9927-5-6
[2008-2366]
- - 1. Bune maniere.
177.1

2452. : . -. / , , [ .] ; . .:
16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

; .-.: ; Comisia Na. a Rep. Moldova, Centrul


"Dialog intercultural". Ch. : ["Proart" SRL], 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL).
168 p. : scheme, tab. ; 19 cm.
Bibliogr. la sfritul art. 2000 ex.
ISBN 978-9975-9722-7-7
[2008-2678]
- - 1. Bioetic (rus). 2. Organizarea nvmntului (rus).
17+37.091

2453. ,
: [ , ] / .
[Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. 24 p. ; 21 cm.
F. f. de tit.
[2008-2426]
- - 1. Succes (rus).
174

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDIN
25 RELIGII ALE ANTICHITII. RELIGII NECRETINE
2454. Rusnac, Eugen
n cutarea propriei identiti : (Tradiii, obiceiuri i datini mitologice n cultura tradiional) / Eugen Rusnac, Valentin Cuc, Vitalie Malcoci ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang". Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "I. Creang"). 158, [1]
p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul cap.
ISBN 978-9975-46-025-5
[2008-2643]
- - 1. Mitologie Tradiii Datini.
25:398.3

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


2455. Futei, Nicolae
Cretinismul pe nelesul tuturor / Nicolae Futei. Ch. : S. n., 2008 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 379, [3] p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 380-382 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al
dlui Pavel Borevschi. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-684-3
[2008-2463]
- - 1. Cretinism.
27
17

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

2456. Munteanu, Ambrozie


Sfnta Mnstire Frumoasa : Istoria Mnstirii "Sfnta Treime" de la Frumoasa, Clrai / Arhimandritul Ambrozie Munteanu, Egumena Benedicta. Ch. :
S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 82 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 81-82 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al
Camerei de Comer i Industriei a Rep. Moldova. 120 ex.
ISBN 978-9975-9976-0-7
[2008-2596]
- - 1. Mnstirea "Sfnta Treime" de la Frumoasa, Clrai Republica
Moldova Istorie.
271(478)(091)

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale

2457. Malcoci, Ludmila


Studiul serviciilor publice locale : (n baza cercet. sociologice efectuate n
raioanele din Regiunea de Dezvoltare Centru a Rep. Moldova) / Ludmila Malcoci ;
Progr. Naiunilor Unite pentru Dezvoltare, Progr. Dezvoltare Local Integrat. Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 248 p. : diagr. color, tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. 100 ex.
ISBN 978-9975-66-105-8
[2008-2374]
- - 1. Cercetri sociologice Administraie local Republica Moldova. 2.
Administraie local Republica Moldova Cercetri sociologice.
303:352(478)

2458. Msurm corupia: de la sondaj la sondaj / Ianina Spinei, Lilia


Caraciuc, Efim Obreja [et al.] ; Transparency Intern. Moldova. Ch. : Transparency
Intern. Moldova, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 20 cm. ISBN 978-9975-80105-8.
[Partea] a 3-a. 2008. 104 p. : fig., tab. Bibliogr. n notele de subsol.
500 ex. ISBN 978-9975-80-190-4. [2008-2521]
- - 1. Sondaje Corupie. 2. Corupie Sondaje.
303.4:343.352

2459. Situaia femeilor pe piaa muncii din Republica Moldova : [cercet.


sociologice] / Alic Brc, Dorin Vaculovschi, Lidia Cojocaru [et al.] ; coord.: Alic
Brc, Dorin Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep.
Ed.-poligr. al ASEM). 120 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. n red. aut. 25 ex.
18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-75-432-3
[2008-2404]
- - 1. Cercetri sociologice Piaa muncii Femei Republica Moldova.
2. Piaa muncii Femei Republica Moldova Cercetri sociologice.
303:331.5(478)-055.2

2460. Situaia forei de munc n mediul rural din Republica Moldova :


[cercet. sociologice] / Alic Brc, Dorin Vaculovschi, Marcela rdea [et al.] ; coord.:
Alic Brc, Dorin Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). 88 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. n red. aut. 25 ex.
ISBN 978-9975-75-431-6
[2008-2403]
- - 1. Cercetri sociologice Piaa muncii Republica Moldova. 2. Piaa
muncii Republica Moldova Cercetri sociologice.
303:331.5(478)

2461. Situaia persoanelor defavorizate pe piaa muncii din Republica


Moldova : [cercet. sociologice] / Alic Brc, Dorin Vaculovschi, Lidia Cojocaru [et al.]
; coord.: Alic Brc, Dorin Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. :
S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). 122 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. n red. aut. 25 ex.
ISBN 978-9975-75-430-9
[2008-2402]
- - 1. Cercetri sociologice Piaa muncii Republica Moldova. 2. Piaa
muncii Republica Moldova Cercetri sociologice.
303:331.5(478)

2462. Situaia tinerilor pe piaa muncii din Republica Moldova : [cercet.


sociale] / Alic Brc, Dorin Vaculovschi, Lidia Cojocaru [et al.] ; coord. : Alic Brc,
Dorin Vaculovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
Dep. Ed.-poligr. al ASEM). 153 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. n red. aut. 25 ex.
ISBN 978-9975-75-433-0
[2008-2405]
- - 1. Cercetri sociologice Piaa muncii Republica Moldova. 2. Piaa
muncii Republica Moldova Cercetri sociologice.
303:331.5(478)-053.6

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate

19

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


314 Demografie. Studiul populaiei

2463. Populaia i procesele demografice n Republica Moldova =


= Population
and demographic processes in the Republic of Moldova : Culeg. statistic / Biroul
Na. de Statistic al Rep. Moldova ; col. red.: Vladimir Golovatiuc, Nina Cesnocova,
Jana Mazur. Ch. : Statistica, 2008 (Tipogr. SA "CRIO"). 76 p. : diagr. color, tab. ;
25 cm. (Statistica Moldovei).
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Apare cu suportul financ. al UNFPA
Moldova. 400 ex.
ISBN 978-9975-9786-7-5
[2008-2601]
- - 1. Demografie Republica Moldova Date statistice.
314(478)(083.41)=135.1=111=161.1

2464. Tendine i Politici Migraioniste n Regiunea Mrii Negre: cazurile


R. Moldova, Romniei i Ucrainei / Inst. pentru Politici Publice (Bucureti), Inst.
pentru Dezvoltare i Iniiative Soc. "Viitorul" (Chiinu), Centrul Intern. pentru Studii
de Politici (Kiev) ; coord. proiect: Mihail alvir. Ch. : [IDIS Viitorul], 2008 [(Tipogr.
"Adriga Vis" SRL)]. 75 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 63-66 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al
Fundaiei Soros Moldova. 100 ex.
ISBN 978-9975-9922-3-7
[2008-2382]
- - 1. Migraie Politici.
314.7(478+498+477)
316 Sociologie

2465. Anuarul statistic al Republicii Moldova =


= Statistical Yearbook of the Republic of Moldova
/ Biroul Na. de Statistic al Rep. Moldova. Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). (Statistica Moldovei).
2008. 2008. 578 p. : diagr. color, tab. Text paral.: lb. rom., engl.,
rus. 550 ex. ISBN 978-9975-9786-8-2 (n cop. tare). [2008-2481]
- - 1. Dezvoltare social, 2008 Republica Moldova Date statistice. 2.
Dezvoltare economic, 2008 Republica Moldova Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

2466. Bulmag, Leonid


Moldova n a doua jumtate a sec. al XX-lea : Aspecte ale vieii socialecon. / Leonid Bulmag ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept.
Ch. : CEP USM, 2008. 282 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. n note la sfritul cap. 50 ex.
20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-70-781-7
[2008-2656]
- - 1. Republica Moldova Via social-economic, sec. XX.
316+338(478):94(478)"19"
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieii sociale

2467. S comunicm fr bariere : Spre o asisten juridic de calitate :


Materiale didactice : Nivel avansat utilizator profesionist / Alexandra Barbneagr,
Ala Zavadschi, Sabina Corniciuc [et al.] ; Asoc. Na. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). Ch. : "Trigraf-tipar" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 88 p.
: fig., tab. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4000-3-9
[2008-2675]
- - 1. Comunicare social.
316.77(075)

32 POLITIC
2468. Alberto, Alesina
Viitorul Europei: reform sau declin / Alesina Alberto, Francesco Giavazzi
; trad.: Vasile Levichi. Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 180 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. (Europa: prezent i viitor).
Tit. orig.: The Future of Europe: Reform or Decline. Bibliogr. n notele
de subsol. Indice: p. 165-180. 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-511-2
[2008-2477]
- - 1. Europa Reforme politice Reforme economice.
32+33(4)

2469. "Cultura politic i politica cultural n relaiile internaionale:


dimensiunea est-european", conf. t. intern. (2008 ; Chiinu). Cultura politic
i politica cultural n relaiile internaionale: dimensiunea est-european = Political
Culture and Cultural Policy in International relations: East-European Dimension :
Materialele Conf. t. intern., 11 apr. 2008 / col. red.: Valentin Beniuc (pre.), Mihail
Brgu. Ch. : "Iunie Prim" SRL, 2008 (Centrul Ed. al UASM). 151 p. : tab. ; 20
cm.
Antetit.: Inst. de Relaii Intern. din Moldova. Texte: lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-4004-6-6
[2008-2397]
- - 1. "Cultura politic i politica cultural n relaiile internaionale: dimensiunea est-european" Conferin tiinific internaional.
21

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


32(082)=135.1=111=161.1

2470. Varzari, Pantelimon


Elita politic din Republica Moldova: realiti i perspective / Pantelimon
Varzari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaii Intern., tiine Politice i Administrative, Catedra tiine Politice. Ch. : CEP USM, 2008. 135, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132-135 i n notele de subsol. 75 ex.
ISBN 978-9975-70-793-0
[2008-2499]
- - 1. Elita politic Republica Moldova.
32(478)
323 Politic intern
323(478) Politica intern a Republicii Moldova

2471. Dungaciu, Dan


Cine suntem noi? : Cronici de la Est de Vest : [identitatea i independena
Rep. Moldova] / Dan Dungaciu ; cop. : Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). 580, [4] p. : tab. ; 21 cm. (Colecia "Cartier istoric" / coord. de
Inga Dru).
Bibliogr. n notele de subsol. 610 ex.
ISBN 978-9975-79-539-5 (n cop. tare)
[2008-2496]
- - 1. Republica Moldova Politic intern.
323(478)

2472. RO-MD / Moldova n dou scenarii : [aspecte social-politice] / Centrul pentru Art Contemporan-[KSA:K], Chiinu ; trad.: Svetlana Chiri, Natalia
Vindereu, Marin Turea ; ed.: tefan Rusu ; des.: Andrei Ichim. Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 228, [2] p. : fot. color ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. Apare cu sprijinul financ. al Inst. Cultural Romn n cadrul Progr. Cantemir, Erste Stiftung, Mondriaan Stichting
[2008-2560]
- - 1. Republica Moldova Aspecte social-politice. 2. Romnia Aspecte
social-politice.
323(478+498):7(082)=135.1=111
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

2473. Burian, Alexandru


Teoria relaiilor internaionale : Curs de lecii / Alexandru Burian ; Inst. de
Istorie, Stat i Drept al Acad. de tiine a Moldovei, Univ. de Studii Europene din
Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep. Moldova. Ed. a 3-a (rev. i adugit).
Ch. : CEP USM, 2008. 618 p. ; 20 cm.

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 561-617 (1026 tit.), la sfritul cap. i n notele de subsol.


1000 ex.
ISBN 978-9975-70-760-2
[2008-2556]
- - 1. Relaii internaionale.
327(075.8)

2474. Grabbe, Heather


Puterea de transformare a UE : Europenizarea prin intermediul condiiilor
de aderare n Europa Central i de Est / Heather Grabbe ; trad.: Aurelia Prlianu.
Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 246, [1] p. : tab. ; 24 cm.
(Europa: prezent i viitor).
Tit. orig.: The EUs transformative Power. Europeanization through conditionality in Central and Eastern Europe. Bibliogr.: p. 227-241. Indice: p. 242-246.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-947-60-2
[2008-2582]
- - 1. Europa Relaii internaionale. 2. Uniunea European.
327(4)

2475. ,
: / ; - , . , .
- , . . . . . 3-, .
. . : CEP USM, 2008. 285 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 233-283 (985 tit.) i la sfritul cap. 1000 ex.
ISBN 978-9975-70-756-5
[2008-2659]
- - 1. Relaii internaionale (rus).
327(075.8)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


Alberto, Alesina. Viitorul Europei. Vezi Nr 2469
2476. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova. Analele tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ.
Cooperatist-Comerc. din Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-ef), Sergiu
Petrovici, Vasile Botnarciuc [et al.]. Ch. : CEP USM, 2008. 441 p. : fig., scheme,
tab. ; 30 cm. ISSN 1857-1239.
Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. engl., fr. Bibliogr. la sfritul art.
120 ex.
ISBN 978-9975-905-10-7
23

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

[2008-2660]
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova Anale.
33:378.6(478)(082)=135.1=111=161.1
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine

2477. : / ,
, [et al.] ; . : ; Inst. for
Development and Social Initiatives (IDSI) "Viitorul", Open Soc. Inst. Local
Government and Public Service Reform Initiative (LGI-OSI), Soros Foundation Moldova [et al.]. [Ch. : IDIS "Viitorul", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. 101 p. : il.
color, tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. F. f. de tit. . .
- . - .
. (LGI/OSI) . 500 ex.
ISBN 978-9975-9922-1-3
[2008-2381]
- - 1. Gagauzia Republica Moldova Dezvoltare economic (rus).
332.146(478-29)

2478. Idem n lb. engl.: Gagauzia : opportunities for investment. [Ch. :


IDIS "Viitorul", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. 107 p. : il. color, tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. F. f. de tit. Apare cu sprijinul financ. al
Fundaiei Soros Moldova, Open Soc. Inst. Local Government and Public Service
Reform Initiative (LGI/OSI). 500 ex.
ISBN 978-9975-9922-1-3
[2008-2380]
- - 1. Gagauzia Republica Moldova Dezvoltare economic (engl.).
332.146(478-29)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

2479. Catalog al productorilor de mrfuri i servicii din raioanele


Soroca, Drochia, Floreti =
, , / Camera de Comer i Industrie a Rep. Moldova, Filiala Soroca. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. 92 p. ; 24 cm.
Descr. dup cop. F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-194-2
[2008-2516]
- - 1. Productori de mrfuri i servicii Republica Moldova Cataloage.
334.7(478-21)(085)

2480. Eficien i risc n gestiunea afacerilor : (probleme metodologice i


teoretico-practice) / Elena Timofti, Ghenadie Timofti, Petru Catan [et al.] ; Inst. Nis24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

trean de Econ. i Drept, mun. Bli. Ch. : ["Iunie Prim" SRL], 2008 (Centrul Ed. al
UASM). 307 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 283-289 (203 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4004-7-3 (n cop. tare)
[2008-2506]
- - 1. Afaceri ntreprinderi agricole.
334.734:631.115.8

2481. Ghidul Asociaiilor de Afaceri din Republica Moldova / Inst. pentru


Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) "Viitorul". [Ch. : IDIS "Viitorul", 2008 (Tipogr.
"Adriga-Vis" SRL)]. 31 p. : il., scheme ; 29 cm.
F. f. de tit. 100 ex.
ISBN 978-9975-9922-2-0
[2008-2344]
- - 1. Afaceri Asociaii Republica Moldova. 2. Asociaiile de Afaceri din
Republica Moldova.
334(478)

2482. Goian, Ion


Curs de antreprenoriat / Ion Goian, Diana Senic, Ala Gasna ; Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova. Ed. a 2-a, rev. i adugat. Ch. : S. n.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 227 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 222-227 (61 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-695-9
[2008-2458]
- - 1. Antreprenoriat.
334.012(075)

2483. , .
: / . ; . - . . . : "Valinex" SA,
2008. 180 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-68-087-5
[2008-2482]
- - 1. Afaceri Comunicare (rus).
334.012.2(075.8)
336 Finane

2484. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl., sept. 2008 : Nr. 1163-XIII din 24.04.97 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr.
62/522 din 18.09.1997. Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova").
211, [1] p. : tab. ; 20 cm.
25

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

500 ex.
ISBN 978-9975-4013-4-0
[2008-2430]
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)

2485. Idem n lb. rus : :


. . : Nr. 1163-XIII 24.04.97 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 62/522 din 18.09.1997. . : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 ( . ).
227, [1] p. : tab. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4013-3-3
[2008-2429]
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova (rus).
336.22(478)(094.4)

2486. Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS ) :


Incluznd Standardele Internaionale de Contabilitate (IASs) i Interpretrile lor la 1
ian. 2007 / Fundaia Com. pentru Standarde Intern. de Contabilitate (IASCF). Ed.
spec. Ch. : Agenia Informaional de Stat "Moldpres", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 25 cm. (Monitorul Oficial, ediie special, 30 decembrie 2008 ; anul 15).
2007. 2008. 734 p. : fig., tab. 500 ex. ISBN 978-9975-78-704-8
(n cop. tare). [2008-2595]
- - 1. Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS).
336:006.44

2487. Taran, Irina


Finanele ntreprinderii : (ndrumar metodic) / Irina Taran, Svetlana
Gherjavca, Evelina Scripliuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de tiine Econ., Catedra Finane i Bnci. Ch. : CEP USM, 2008. 75 p. : graf., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 75 (13 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-761-9
[2008-2358]
- - 1. Finanele ntreprinderii.
336.64(076.5)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri

2488. Babii, Leonid


Economia regional : Ciclu de lecii / Leonid Babii. Ch. : "BatinaRadog" SRL, 2008. 260 p. : scheme, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 245-247 (52 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-9768-3-1
26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-2452]
- - 1. Economie regional.
338(075.8)

2489. Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice /


Univ. Agrar de Stat din Moldova ; red.-ef : Gh. Cimpoie, V. Starodub. Ch. : CE
UASM, 2008. 25 cm. ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 22 : Economie / col red. : P. Tomia, P. Movileanu, S. Gangan [et al.].
2008. 278 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art.
100 ex. ISBN 978-9975-64-133-3. [2008-2324]
- - 1. Economie.
338:378.6(478)(082)=135.1=161.1

2490. " . . .
", . -. . (2008 ; ). : . -. ., 1819 2008 . / .: . . (. .), . ., . . [ .] ; . . . . Ch. : "Valinex" SA, 2008. 215 p. :
des., tab.; 29 cm.
Antetit.: . - . , - . -
- , . - (. ) [ .]. Texte: lb. rom.,
rus. Rez.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol.
80 ex.
ISBN 978-9975-68-096-7
[2008-2484]
- - 1. Economie Sisteme (rus).
338.2(082)
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova

Anuarul statistic al Republicii Moldova. Vezi Nr 2465


2491. Aspecte privind nivelul de trai al populaiei n ... = Aspects of the
living standard of population in 2007 : (Rezultatele cercet. bugetelor gospodriilor
casnice) / Biroul Na. de Statistic al Rep. Moldova. Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 29 cm. (Statistica Moldovei).
... 2007. 2008. 120 p. : diagr. color, tab. Text paral.: lb. rom., engl.
200 ex. ISBN 978-9975-4034-3-6. [2008-2667]
- - 1. Dezvoltare social-economic Gospodrii casnice Republica Moldova Date statistice.
338+316.344(478)(083.41)=135.1=111

27

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Bulmag, Leonid. Moldova n a doua jumtate a sec. al XX-lea. Vezi Nr


2466
2492. Moldovan Presidency. Report of the Moldovan Presidency to the
Central European Initiative / Central European Initiative, Moldovan Presidency.
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. 30 cm.
2008. 2008. 54 p. : fot. color. 500 ex. ISBN 978-9975-80-193-5.
[2008-2519]
- - 1. Moldovan Presidency.
338(478)(047)
338.48 Turism. Economia turismului

2493. Camarda, Adina Liana


Comportamentul consumatorului de servicii turistice / Adina Liana
Camarda. Ch. : UTM, 2008. 147 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 145-147 (27 tit.) i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-45-096-6
[2008-2408]
- - 1. Turism Servicii.
338.48:366

2494. , . .
/ . . , . . ; . . ,
. c. . : , 2008. 21 cm. (
- ). ISBN
978-9975-9974-8-5.
. 1- : . 2008. 199, [1] p. Texte: lb. rus, ucr.
Bibliogr.: p. 192-200 (256 tit.). 2000 ex. ISBN 978-9975-9974-9-2 (n cop. tare). [2008-2529]
- - 1. Turism (rus, ucr.).
338.48

2495. . 2- : . 2008. 240


p. : graf., tab. Bibliogr.: p. 233-240 (256 tit.). 2000 ex. ISBN 978-9975-4025-07 (n cop. tare). [2008-2530]
- - 1. Turism (rus, ucr.).
338.48
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.5 Comer exterior. Comer internaional

2496. Comerul exterior al Republicii Moldova = External Trade of the


Republic of Moldova, 2006-2007 : Anuar statistic / Biroul Na. de Statistic al Rep.

28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Moldova. Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 29 cm. (Statistica


Moldovei).
2006-2007. 2008. 505 p. : tab. Text paral.: lb. rom., engl. 150 ex.
ISBN 978-9975-4034-1-2. [2008-2583]
- - 1. Comer exterior Republica Moldova Date statistice.
339.5(478)(083.41)=135.1=111
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial

2497. Popa, Adriana


Strategii financiare la nivel microeconomic n condiiile integrrii pieelor /
Adriana Popa ; ref. t. : Marin Puna. Ch. : UTM, 2008. 242 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 236-242 i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-45-101-7
[2008-2412]
- - 1. Economie global.
339.9:330.101.54

34 DREPT. JURISPRUDEN
341 Drept internaional

2498. Executarea hotrrilor Curii Europene a drepturilor omului / Biroul


de Inform. al Consiliului Europei n Moldova. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 14 p. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit.
Gratuit. [2008-2680]
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14

2499. Procedura i practica CEDO i alte tratate obligatorii pentru Republica Moldova. Drept comunitar : [pentru uzul studenilor] / Inst. Na. al Justiiei ;
Elena Muraru (coord. principal), Liubovi Brnz, Lidia Marin. Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 25 cm. (Seria : Suporturi de curs). ISBN 9789975-66-093-8.
Cartea a 5-a. 2008. 295 p. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu
sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst.
Na. al Justiiei". 300 ex. ISBN 978-9975-66-098-3 (n cop. tare). [2008-2677]
- - 1. Drept comunitar. 2. Procedur civil.
341.2:347.91/.95(075.8)

2500. Srcu-Scobioal, Diana

29

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Jurisdicia internaional penal : [studiu] / Diana Srcu-Scobioal, Irina


Lupuor, Eugenia Goncearova ; Inst. de Istorie, Stat i Drept al Acad. de tiine a
Moldovei. Ch. : CEP USM, 2008. 287 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 283-287 i n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-70-721-3
[2008-2354]
- - 1. Drept penal internaional.
341.4

2501. ,
: [] /
; - , . , . - , . . . . . 2-, . . . :
CEP USM, 2008. 431 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 401-430 i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-70-770-1
[2008-2557]
- - 1. Drept diplomatic (rus). 2. Drept consular (rus).
341.7/.8 (075.8)

2502. , . .
- / .
. , . . ; . . , . c. . : , 2008. 231 p. ; 21 cm. ( -
).
Bibliogr.: p. 223-231 (198 tit.). 2000 ex.
ISBN 978-9975-4025-1-4 (n cop. tare)
[2008-2531]
- - 1. Voluntariat Rzboi (rus). 2. Rzboi Voluntariat (rus).
341.3+355.216
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

2503. Culegere de acte legislative i normative cu privire la veterani =


/ resp. de ed.:
Mihai Mocan, Ion Creang. Ch. : TISH, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 280 p.
: tab. ; 22 cm.
Text paral.: lb. rom., rus. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4032-0-7
[2008-2587]
- - 1. Drepturile omului Veterani Legislaie.
342.72/.73:364(094.4)=135.1=161.1

2504. Cumir, Marcel


30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Sisteme constituionale Europene / Marcel Cumir. Ch. : "Adriga-Vis"


SRL, 2008. 262 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 240-262 (283 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-9798-4-9
[2008-2383]
- - 1. Sisteme constituionale Europene.
342.4(4)

2505. Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripie i al biroului electoral al seciei de votare / Comisia Electoral Central. Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 223 p. : tab. ; 29 cm. (Alegerile Parlamentului Republicii Moldova 2009).
Text paral.: lb. rom., rus. 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-705-5
[2008-2590]
- - 1. Alegeri parlamentare Republica Moldova.
342.8:324(478)=135.1=161.1

2506. Postica, Alexandru


Organizarea i Desfurarea ntrunirilor : Aspecte legislative : Ghid / Alexandru Postica, Vasile Spinei, Sergiu Ostaf ; Asoc. "Promo-Lex", Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CREDO), Centrul "Acces-Info". Ch. : "Depol Promo"
SRL, 2008. 82 p. ; 11 x 15 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Apare cu sprijinul financ. al Ageniei Suedeze de Dezvoltare i Coop. Intern. (Sida) i al Fundaiei Soros Moldova (FSM)
ISBN 978-9975-4029-0-3
Gratuit. [2008-2391]
- - 1. Dreptul la ntruniri.
342.729

2507. . (1994). : 29.07.1994 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 1


din 12.08.1994. Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova"). 61 p. ;
10 x 15 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4016-4-7
[2008-2434]
- - 1. Constituia Republicii Moldova (rus).
342.4(478)

2508. .
/ . - . ; .: .
., . ., . . [ .] ; .-. : . .,

31

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

. ., . . [ .]. . : "Valinex" SA, 2008. 20 cm. ISBN 9789975-9628-8-9. ISSN 1857-162X.


. 14 : "". 2008. 407 p. Texte: lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. la sfritul art. 80 ex. ISBN 978-9975-68-097-4. [2008-2485]
- - 1. Drepturile omului.
342.72/.73(082)=135.1=111=161.1
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

2509. Codul de executare al Republicii Moldova : Nr. 443-XV din


24.12.2004 Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 34-35/112 din 03.03.2005. Ch. :
["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova"). 108 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4015-2-4
[2008-2433]
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
342.518(478)(094.4)
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

2510. Botnaru, Gheorghe


Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane :
[studiu] / Gheorghe Botnaru, Valeriu Bujor, Octavian Bejan ; Centrul de Prevenire i
Asisten Criminologic, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli. Ch. : "Ericon" SRL,
2008. 159, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 149-158 i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-9679-7-6
[2008-2498]
- - 1. Trafic de fiine umane.
343.54

2511. Carp, Simion


Criminalitatea penitenciar / Simion Carp. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
Acad. "tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova). 190 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 174-183 i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-930-67-3
[2008-2335]
- - 1. Criminalitate penitenciar.
343.9

2512. Drept penal : [pentru uzul studenilor] / Inst. Na. al Justiiei ; coord.
principal : Elena Muraru ; resp. de ed. : Eugenia Fistican. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). 24 cm. (Seria : Suporturi de curs). ISBN 978-9975-66093-8.
32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Cartea 1-a. 2008. 215 p. : scheme, tab. Bibliogr. la sfritul temelor.


Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex. ISBN 978-9975-66-095-2 (n cop. tare).
[2008-2708]
- - 1. Drept penal.
343(075.8)

2513. Cartea a 2-a. 2008. 199 p. : scheme, tab. Bibliogr. la sfritul


temelor. Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacitii
instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex. ISBN 978-9975-66-094-5 (n cop.
tare). [2008-2709]
- - 1. Drept procesual penal.
343.123(075.8)

2514. Progrese i perspective n reprimarea corupiei : raport na. / Centrul pentru Combaterea Crimelor Econ. i Corupiei. Ch. : "Bons Offices" SRL,
2008. 62 p. : diagr., fot. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene, Ageniei Suedeze pentru
Cooperare i Dezvoltare Intern. i Consiliului Europei. 200 ex.
ISBN 978-9975-80-191-1
[2008-2559]
- - 1. Corupie Combatere.
343.352(047)

2515. Strulea, Maria


Delincvena juvenil : Suport de curs / Maria Strulea ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal i Criminologie. Ch. : CEP USM,
2008. 223 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 50 ex.
ISBN 978-9975-70-783-1
[2008-2360]
- - 1. Delincvena juvenil.
343.22(075.8)

2516. Traficul de fiine umane i egalitatea genurilor n Moldova =


: Convenii. Legi. Hotrri de
Guvern : Acte normative actualizate / Centrul de Drept Cueni ; resp. de ed.: Ion
Oboroceanu, Veaceslav Balan, Irina Ilie ; coord. ed.: Judith Hale. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2008. 148 ; 164 p. : tab. ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., rus. Pag. paral. Carte-valet ("").
Apare cu sprijinul financ. al Progr. Antitrafic i Gender al Misiunii OSCE n Moldova.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-180-5
[2008-2513]
33

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

- - 1. Trafic de fiine umane Republica Moldova. 2. Egalitate de gen


Republica Moldova.
[343.54+316.346.2](478)(094)=135.1=161.1
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

2517. : (.
18.11.2008 .). . : "Vivar-Editor" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 200 p. :
tab. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-9706-6-2
[2008-2475]
- - 1. ntreprinderi Creare Acte normative.
346.241(478)(094)
347 Drept civil

2518. Drept civil. Drept succesoral. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul
familiei : [pentru uzul studenilor] / Sergiu Bieu, Nicolae Roca, Ana Climova [et
al.] ; coord. principal : Elena Muraru ; coord. Liubovi Brnz, Lidia Marin ; Inst. Na. a
Justiiei. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 25 cm. (Seria : Suporturi de curs). ISBN 978-9975-66-093-8.
Cartea a 3-a. 2008. 376 p. : scheme, tab. Aut. pe cop. nu sunt indicai. Bibliogr. la sfritul temelor. Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD
"Consolidarea capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex. ISBN
978-9975-66-097-6 (n cop. tare). [2008-2676]
- - 1. Drept civil. 2. Drept funiciar. 3. Dreptul muncii.
347+349.2+349.4(075.8)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

2519. Codul familiei al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i


compl. : Nr. 1316-XIV din 26.10.2000 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 4748/210 din 26.04.2001. Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova").
78 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4013-8-8
[2008-2432]
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)
347.7 Drept comercial

2520. Chivriga, Viorel

34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Studiu comparativ al legislaiei n materie de comer exterior : (conform situaiei la 01.07.2008) / Viorel Chivriga ; Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale
"Viitorul". Ch. : IDIS "Viitorul", 2008 ("Adriga-Vis" SRL). 91 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 89-91 (72 tit.) i n notele de subsol. F. f. de tit. 60 ex.
ISBN 978-9975-9553-9-3
[2008-2547]
- - 1. Drept comercial.
347.7

2521. Lecturi AGEPI : Comunic. prez. la simpoz. anual t.-practic privind


protecia proprietii intelectuale : (ed. a 11-a, 17-18 apr. 2008) / Agenia de Stat
pentru Proprietatea Intelectual ; consiliul ed.: Dorian Chiroca (pre.), Ion Daniliuc,
Maria Rojnevschi [et al.]. Ch. : AGEPI, 2008. 312 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 77
ex.
ISBN 978-9975-911-14-6
[2008-2437]
- - 1. Proprietate intelectual.
347.77(082)=135.1=161.1

2522. , . .
, - / . . , .
. ; . . , . c. . . 2-, .
: , 2008. 230, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 221-231. 2000 ex.
ISBN 978-9975-9974-6-1 (n cop. tare)
[2008-2527]
- - 1. Drept financiar (rus).
347.73

2523. " . ", -. . (2006 ; ). - " ", , 2122 . 2006. : . ., 2006 (. ""). 136, [4] p., [4] p.
fot. color ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
[2008-2424]
- - 1. "
" - .
347.7(082)

2524. , . .
35

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

() : : 200- / . . ;
. . -. 3- ., . . . : . ., 2008 ("Tipogr. din Bli"
SRL). 351 p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-9701-9-8
[2008-2552]
- - 1. Drept comercial (rus).
347.7(075.8)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar

2525. Culegere de practic judiciar a Colegiului civil i de contencios


administrativ al Curii Supreme de Justiie (2007) / resp. ed., coord.: Mihai
Poalelungi ; col. red.: Mihai Poalelungi (pre.), Vasile Pascari, Dumitru Visternicean
[et al.]. Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 892 p. ; 25 cm. (Colecia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrim).
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-534-0 (n cop. tare)
[2008-2671]
- - 1. Curtea Suprem de Justiie Republica Moldova.
347.991(478):342.9

2526. Republica Moldova. Curtea Suprem de Justiie. Curtea Suprem de Justiie a Republicii Moldova = The Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova : [istorie] / Curtea Suprem de Justiie a Rep. Moldova, USAID,
Millennium-IP3 [et al.] ; red.: Alexei Palii, Aliona Roca ; trad.: Liliana Ursu ; imagini:
Iurie Raileanu. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "T-Par" SRL). 120 p. : imagini color ; 25
cm.
Text paral.: lb. rom., engl. 500 ex.
ISBN 978-9975-9959-1-7 (n cop. tare)
[2008-2630]
- - 1. Curtea Suprem de Justiie a Republicii Moldova Istorie.
347.991(478)(091)=135.1=111

2527. Drept procesual civil. Intentarea, pregtirea i examinarea n fond


a pricinilor civile. Proceduri necontencioase n procesul civil : [pentru uzul studenilor] / Inst. Na. al Justiiei ; coord. principal : Elena Muraru ; coord. Liubovi Brnz,
Lidia Marin. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 24 cm. (Seria "Suporturi de curs"). ISBN 978-9975-66-093-8.
Cartea a 4-a. 2008. 156, [4] p. : tab. Bibliogr. la sfritul temelor i n
notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea
capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex. ISBN 978-9975-66-0969 (n cop. tare). [2008-2373]
36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Drept civil.
347.91/.95(075.8)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

Drept civil. Drept succesorial. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul familiei. Vezi Nr 2518
349.4 Drept funciar. Drept agrar

2528. Codul funciar al Republicii Moldova =


: cu ultimele modificri i compl. : Nr. 828-XII din 25.12.91.
Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (SA "Tipogr. din Leova"). 88, [1] p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rus. 300 ex.
ISBN 978-9975-4013-5-7
[2008-2431]
- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova (rom., rus).
349.4(478)(094.4)=135.1=161.1

Drept civil. Drept succesorial. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul familiei. Vezi Nr 2518
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor

2529. : [n 3
vol.] / . . . "Eco-TIRAS". . : Eco-TIRAS,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 21 cm. .
, , . ISBN 978-9975-66-100-3.
. 1. 2008. 320 p. : tab. 500 ex. ISBN 978-9975-66-101-0.
[2008-2371]
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului nconjurtor Republica Moldova Legislaie (rus).
349.6(478)(094)

2530. . 2. 2008. 416 p. : tab. 500 ex. ISBN 978-9975-66-102-7.


[2008-2372]
- - 1. Dreptul ocrotirii mediului nconjurtor Republica Moldova Legislaie
(rus).
349.6(478)(094)

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


2531. Spinei, Ianina

37

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Tratarea conflictului de interese n serviciul public: reglementri i percepii / Ianina Spinei, Efim Obreja ; Transparency Intern. Moldova. Ch. : Transparency
Intern. Moldova, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 98 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al NOVIB. 500
ex.
ISBN 978-9975-80-196-6
Gratuit. [2008-2515]
- - 1. Serviciul public Conflicte de interese.
35.08:316.628
351/354 Administraie public

Academia de Administrare Public 15 ani de modernizare a serviciului


public din Republica Moldova. Vezi Nr 2567-68.
2532. Analiza Impactului de Reglementare : [a costurilor i beneficiilor :
man.] / Angela Popovici, Corneliu Popovici, Veronica Butnaru [et al.] ; Acad. de
Administrare Public pe lng Pre. Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). 255, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 139-140 (22 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Unitii de Implementare a Proiectului Bncii Mondiale de Ameliorare a Competitivitii din cadrul
Min. Econ. i Comerului al Rep. Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-107-2
[2008-2369]
- - 1. Finane publice Analiz a costurilor.
351.72:338.5(075)

2533. Idem n lb. rus : : [


: .]. . : . ., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 255, [1] p. : graf.,
tab. ; 22 cm.
. . . (- .
. ). 350 ex.
ISBN 978-9975-66-114-0
[2008-2711]
- - 1. Finane publice Analiz a costurilor (rus).
351.72:338.5(075)

2534. Ghidul Bunelor Practici ale Autoritilor Publice locale / coord. ed.:
Olesea Cruc ; consultani: Svetlana Arionescu, Constantin Nunu. Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). 262 p.
Apare cu sprijinul financ. al Consiliului Europei i al Guvernului Slovaciei.
800 ex.
ISBN 978-9975-100-55-7
38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-2640]
- - 1. Administraie public local Practici.
352

2535. Ghidul facilitatorului : Suport metodic pentru instruirea n domeniul


Analizei Impactului de Reglementare (AIR) / Angela Popovici, Corneliu Popovici,
Veronica Butnaru [et al.] ; Acad. de Administrare Public pe Lng Pre. Rep. Moldova. Ch. : AAP, 2008. 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 155-156 (22 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Unitii de Implementare a Proiectului Bncii Mondiale de Ameliorare a Competitivitii din cadrul
Min. Econ. i Comerului al Rep. Moldova. 100 ex.
ISBN 978-9975-9960-2-0
[2008-2343]
- - 1. Administraie public.
351/354(075)

2536. Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul


Afacerilor Interne al Republicii Moldova = Ministry of Internal Affairs of the Republic
of Moldova = : [album] /
grupul de lucru: Valeriu Oprea, Iurie Larii, Ruslan Condrat [et al.] ; trad.: Victoria
Jitari, Gheorghe Berbecaru ; col. red.: Gheorghe Papuc, Valentin Zubic, Andrei
Pogurschi [et al.] ; fot.: Mihai Potrniche, Valeriu Corcimari, Andrei Mardari [et al.].
Ch. : Princeps, 2008 (Combinatul Poligr.). 208 p. : fot. color ; 31 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9533-0-6 (n cop. tare)
[2008-2351]
- - 1. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Albume.
354.31(478)(084)=135.1=111=161.1

2537. , . .
: / . . , . . ; . . , .
c. . : , 2008. 271 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 260-269 (158 tit.). 2000 ex.
ISBN 978-9975-9974-5-4 (n cop. tare)
[2008-2526]
- - 1. Poliie particular (rus).
351.74
355/359 tiin militar. Fore armate

, . . -
. Vezi Nr 2502

39

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale

2538. Departamentul Informare i Relaii cu Publicul al Asociaiei


pentru Caritate i Asisten Social "ACAS". Raport = Report : Vizite de studiu
n Olanda, 2-12 noiemb. 2007, 17 mart. 12 apr. 2008 / Dep. Inform. i Relaii cu
Publicul al Asoc. pentru Caritate i Asisten Soc. "ACAS" ; coord.: Ioana Canr ;
design: Oleg Zaharciuc. [Ch. : S. n., 2008] (Tipogr. "Policolor" SRL). 10 ; 10 p. :
fot. ; 28 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. Pag. paral. Carte-valet ("").
F. f. de tit. 1000 ex.
[2008-2427]
- - 1. Persoane cu dizabiliti Republica Moldova Olanda Asisten
Social.
364.26(478+492.6)=135.1=111

2539. Inclusiv Eu : (din experiena practicienilor n incluziune educaional) / Centrul de Zi "Sperana", Centrul de integrare social a copiilor cu dizabiliti,
Chiinu, Centrul de Resurse "Inclusiv EU" ; coord.: Valentina Chicu. Ch. : S. n.,
2008 (Combinatul Poligr.). 112 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul financ. al Austrian
Development Cooperation, Hilfswerk Austria, ERSTE Foundation
[2008-2348]
- - 1. Copii cu dizabiliti Integrare social.
364.26(082)
368 Asigurri

2540. : . . / .
"CIPTI" ; . . , . . . : . ., 2008 ("Tipogr. din Bli"
SRL). 64 p. : tab. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9542-0-4
[2008-2549]
- - 1. Asigurri pentru transport.
368.2(075)

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie

2541. Alfabetizarea persoanelor din penitenciare : Programe i recomandri metodice pentru cadrele didactice i educatori / Nicolae Bucun, Irina
Gantea, Galina Ciubar [et al.] ; Min. Justiiei al Rep. Moldova, Dep. Instituiilor Pe40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

nitenciare, Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. 165 p. : il., tab. ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. Bibliogr.: p. 164-165 (52 tit.). Apare cu
sprijinul Org. Intern. pentru Migraiune, misiunea din Rep. Moldova. 17 ex.
ISBN 978-9975-4031-0-8
[2008-2533]
- - 1. Educaia persoanelor din penitenciare Recomandri.
37.018.3:343.82(076.5)

2542. Evaluarea performanelor copiilor/tinerilor din penitenciare : Recomandri metodice pentru cadrele didactice i educatori / Nicolae Bucun, Galina
Ciubar, Irina Gantea [et al.] ; Min. Justiiei al Rep. Moldova, Dep. Instituiilor Penitenciare, Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de tiine ale Educaiei.
Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. 38 p. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. Apare cu sprijinul Org. Intern. pentru Migraiune, misiunea din Rep. Moldova. 17 ex.
ISBN 978-9975-4031-2-2
[2008-2535]
- - 1. Educaia copiilor deinui.
37.018.3:343.811(076.5)

2543. nvmnt la distan: Concept i terminologie : (Ghid de iniiere)


/ Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematic i Informatic, Catedra Informatic
Aplicat ; coord. Tudor Bragaru ; red. t.: Gheorghe Cpn. Ch. : CEP USM,
2008. 101, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 100-101 (20 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-764-0
[2008-2555]
- - 1. nvmnt la distan.
37.018.43:004(075)

2544. Organizarea procesului educaional pentru persoanele deinute n


penitenciarele din Republica Moldova n scopul asigurrii accesului la nvmntul
de baz : Plan de nvmnt. Standarde educaionale la discipline colare / Min.
Justiiei al Rep. Moldova, Dep. Instituiilor Penitenciare, Min. Educaiei i Tineretului
al Rep. Moldova, Inst. de tiine ale Educaiei ; coord., elab. Nicolae Bucun,
Nadejda Velico. Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. 46 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46 (11 tit.). Apare cu sprijinul Org. Intern. pentru Migraiune,
misiunea din Rep. Moldova. 17 ex.
ISBN 978-9975-9962-9-7
[2008-2538]
- - 1. Educaia copiilor deinui.
37.018.3:343.82(478)(084.7)
41

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

2545. Tehnologii educaionale moderne n contextul formrii culturii nvrii / Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Lab. "Bazele tehnologiei i miestriei pedagogiei" ; coord. : Virgil Mndcanu. Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. UPS "Ion
Creang"). 21 cm. ISBN 978-9975-902-86-1.
Vol. 9. 2008. 441 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la
sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex. ISBN 978-9975-902-91-5 (eronat).
[2008-2493]
- - 1. Educaie Tehnologii moderne.
37.0(082)

2546. vircun, Victor


Acreditarea n nvmnt = =
Accreditation in education : Ghid metodologic / Victor vircun ; Min. Educaiei i
Tineretului al Rep. Moldova. Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 ("Tipogr. Reclama"
SA). 87 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 87 (15 tit.)
ISBN 978-9975-74-003-6
[2008-2650]
- - 1. Organizarea nvmntului Acreditare.
37.0
37.015 Formarea inteligenei i a personalitii

2547. Alturi de adolescentul aflat n conflict cu legea : Ghid metodologic pentru asigurarea serviciului psihologic n instituiile penitenciare / Aglaida
Bolboceanu, Nicolae Bucun, Lilia Pavlenko [et al.] ; Min. Justiiei al Rep. Moldova,
Dep. Instituiilor Penitenciare, Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de
tiine ale Educaiei. Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. 80 p. : des., tab. ; 21
cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. Bibliogr.: p. 79-80 (38 tit.). Apare cu sprijinul Org. Intern. pentru Migraiune, misiunea din Rep. Moldova. 17 ex.
ISBN 978-9975-4031-1-5
[2008-2534]
- - 1. Psihologie pedagogic Instituii penitenciare.
37.015.3:343.811
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

2548. Chirchin, Olga


Metodica predrii informaticii / Olga Chirchin, Galina Dragan ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang". Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creang").
29 cm. ISBN 978-9975-921-42-8.
Partea a 2-a. 2008. 318 p. : diagr., graf., tab. Bibliogr. la sfritul
cap. 100 ex. ISBN 978-9975-921-43-5. [2008-2637]
42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Informatic Metodica predrii.


37.016.046:004

2549. Costrichi, Marta


Canto academic : Ghid de implementare a curriculumului modernizat n
nvmntul liceal / Marta Costrichi ; coord.: Onisim Cazacu ; Min. Educaiei i
Tineretului al Rep. Moldova, Min. Culturii i Turismului al Rep. Moldova, Proiectul
"Educaia de calitate n mediul rural din Moldova". Ch. : CEP USM, 2008. 118 p.
: fig., n. muz., tab. ; 25 cm. (Canto academic).
Bibliogr.: p. 99-105 (90 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-710-7
[2008-2554]
- - 1. Muzic vocal Metodica predrii.
37.016.046:784

2550. Kudricaia, Svetlana


Chimie : cl. a 8-a : Ghidul profesorului / Svetlana Kudricaia, Boris
Pasecnic ; comisia de evaluare: Petru Bulmaga, Ecaterina oitu, Alina Buga [et al.] ;
Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova. [Ed. a 2-a]. Ch. : Arc, 2008 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 93 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 91 (6 tit.). 2100 ex.
ISBN 978-9975-61-487-0
[2008-2470]
- - 1. Chimie Metodica predrii.
37.016.046:54

2551. Idem n lb. rus : : 8- . : . [. 2-].


Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 93 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 91 (6 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-488-7
[2008-2471]
- - 1. Chimie Metodica predrii (rus).
37.016.046:54

2552. Maevschi-Iordchescu, Iulia


Viaa i activitatea scriitorilor: Ce? Ct? Cum? : Auxiliar didactic pentru
elevi i profesori de lb. i lit. rom. / Iulia Maevschi-Iordcheschu. [Ed. a 2-a]. Ch.
: Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 95, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 96 (15 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-514-3
[2008-2589]
- - 1. Literatur Metodica predrii.
37.016:821.0

43

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

2553. Mereu, Claudiu


Educaia fizic colar : abordri metodice / Claudiu Mereu. Ch. :
"Valinex" SA, 2008. 256 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 234-256. 100 ex.
ISBN 978-9975-68-101-8
[2008-2339]
- - 1. Educaie fizic Metodica predrii.
37.016:796.01

2554. Romanciuc, Silvia


Drepturile omului: la lecii i n via : Ghidul dirigintelui / Silvia Romanciuc
; Asoc. Regional din Stnga Nistrului pentru Drepturile Omului. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2008. 80 p. 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Misiunii OSCE n Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-189-8
[2008-2518]
- - 1. Drepturile omului Metodica predrii.
37.016.046:342.7

2555. -,
: 5-6 . : / -, ; - . .
Ch. : Litera (educaional), 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 79, [1] p. : fig., tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 78 (29 tit.)
ISBN 978-9975-74-017-3 (eronat)
[2008-2706]
- - 1. Educaie plastic Metodica predrii (rus).
37.016.046:73/75(075.3)
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

2556. Acte normative ce reglementeaz activitatea Centrelor Metodice


din instituiile de nvmnt precolar i preuniversitar ale municipiului Chiinu /
Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport, Centrul Metodic Mun., Sec. Inform. i Relaii cu
Comunitatea. Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 44 p. : tab. ; 21 cm.
[2008-2610]
- - 1. Organizarea nvmntului Acte normative.
37.091(083)

2557. Carau, Diana


edine cu prinii : Eficiente i antrenante! / Diana Carau, Valentina
Lungu. Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 135 p. : il., tab. ; 26 cm.
(Colecia "Didactica").
44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 135. 1000 ex.


ISBN 978-9975-61-510-5
[2008-2476]
- - 1. Organizarea educaiei.
37.091

2558. Saranciuc-Gordea, Liliana


Ghid pentru nvtori : Cl. 1-2-a : 12 proiecte educative originale, realizabile i eficiente. Tehnologii educaionale moderne / Liliana Saranciuc-Gordea ; Univ.
Pedagogic de Stat "Ion Creang", Lab. t. Ecoeducaie. Ch. : "Garomond Studio"
SRL, 2008. [74] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 75 ex.
ISBN 978-9975-9962-5-9
[2008-2536]
- - 1. Organizarea educaiei.
37.091:502

2559. Sntatea copilului n coal : Ghid de lucru cu copiii n grupul de


risc / coord.: Lucia Savca. Ch. : Univers Pedagogic, 2008. 160 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr. la sfritul art. 200 ex.
ISBN 978-9975-48-058-1
[2008-2701]
- - 1. Educaie Sntatea copilului.
37.091

2560. Studierea experienei avansate a Centrului metodic din Liceul Teoretic "Ion Creang" : (Aprobat prin decizia Consiliului Metodic mun. nr. 5 din
29.05.08) / Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport, Sec. Inform. i Relaii cu Comunitate, Liceul Teoretic "Ion Creang". Ch. : S. n., 2008. 39 p. : fig., tab. ; 22 cm.
[2008-2611]
- - 1. Organizarea nvmntului Licee.
37.091

. Vezi Nr 2452
2561. ,
: .-.
/ , . . : "Garomond Studio" SRL, 2007. 189 p. :
fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 168-182 (177 tit.) i la sfritul temelor. 30 ex.
ISBN 978-9975-9962-6-6
[2008-2321]
- - 1. Cultura comunicrii nvmnt (rus).
45

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


37.091

2562. ,
: (1895-2008 .) : [ ]
/ . : . ., 2008 ("Tipogr. din Bli" SRL). 87 p. :
fot. ; 21 cm.
420 ex.
ISBN 978-9975-9865-8-8
[2008-2544]
- - 1. coala medie din Iablona Raionul Glodeni Republica Moldova
Istorie (rus).
37.091(091)
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general

2563. Ghidul directorului instituiei precolare / Maria Coman, Efimia


Musta, Viorica Pelivan [et al.]. [Ch. : S. n., 2009] ("Tipogr.-Sirius" SRL). 100 p.
: tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 97 (7 tit.)
[2008-2608]
- - 1. nvmnt precolar.
373.2

2564. Srbu, Ilie


Agenda precolarului : nvm jucndu-ne / Ilie Srbu ; pict.: Ana
epelevici. Ch. : "Libresco" SRL, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). 32 p. : il. ; 22
cm.
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4028-1-1
[2008-2445]
373.2
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special

2565. Bucun, Nicolae


Instrumentar psihodiagnostic pentru cercetarea copiilor/adolescenilor cu
tulburri de comportament / Nicolae Bucun, Virginia Rusnac, Angela Cucer ; Min.
Justiiei al Rep. Moldova, Dep. Instituiilor Penitenciare, Min. Educaiei i Tineretului
al Rep. Moldova, Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. : "Garomond Studio" SRL,
2008. 116 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. Bibliogr.: p. 81-84 (72 tit.) i n notele de
subsol. Apare cu sprijinul Org. Intern. pentru Migraiune, misiunea din Rep. Moldova. 17 ex.
ISBN 978-9975-9962-8-0
[2008-2537]
46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaie Copii cu tulburri de comportament.


376.58

2566. Educaia copiilor/tinerilor aflai n penitenciare : Programe i recomandri metodice pentru angajaii din penitenciare / Nicolae Bucun, Aglaida
Bolboceanu, Violeta Mija [et al.] ; Min. Justiiei al Rep. Moldova, Dep. Instituiilor
Penitenciare, Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. : "Garomond Studio" SRL, 2008. 96 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop nu sunt indicai. Bibliogr.: p. 96 (27 tit.). 17 ex.
ISBN 978-9975-9962-7-3
[2008-2548]
- - 1. Educaia persoanelor din penitenciare.
376.58:343.815(076.5)
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare

2567. "Academia de Administrare Public 15 ani de modernizare a


serviciului public din Republica Moldova", conf. intern. t.-practic (2008 ;
Chiinu). Academia de Administrare Public 15 ani de modernizare a serviciului
public din Republica Moldova : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai 2008 /
col. red.: Victor Stepaniuc, Igor Vremea, Alexandru Roman [et al.]. Ch. : AAP,
2008. 30 cm. ISBN 978-9975-9960-3-7. Antetit.: Acad. de Administrare Public pe lng Pre. Rep. Moldova.
Vol. 1. 2008. 333 p. Texte: lb. rom., fr., rus. Bibliogr. la sfritul
art. 250 ex. ISBN 978-9975-9960-4-4. [2008-2453]
- - 1. "Academia de Administrare Public 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova" Conferin internaional tiinifico-practic.
378.6(478-25)+351(082)=135.1=133=161.1

2568. Vol. 2. 2008. 291 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. la sfritul art. 250 ex. ISBN 978-9975-9960-5-1. [2008-2454]
- - 1. "Academia de Administrare Public 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova" Conferin internaional tiinifico-practic.
378.6(478-25)+351(082)=135.1=111=161.1

2569. Calmuchi, Laureniu


Evoluia nvmntului matematic n Moldova : (sec. XV nceputul sec.
al XX-lea) / Laureniu Calmuchi, Ion Cojocaru. Ch. : [Univ. de Stat din Tiraspol],
2008. 45 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-45 (246 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-9859-1-8
[2008-2628]
- - 1. nvmnt matematic Istorie.
378:51(478)(091)

47

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Institutul de Stat de Relaii Intern. din Moldova. Anuar tiinific. Vezi


Nr 2416
2570. Maleca, Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova = : [din istoria univ.] / Tudor Maleca, Raisa Moroan ; trad. n lb. rus: Angela colni ; fot.: Pavel Pavalache ; MOLDCOOP, Univ.
Cooperatist-Comerc. din Moldova. Ch. : UCCM, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). 30 ; 30 p. : fot. color. ; 24 cm.
Aut. sunt indicai n caseta tehn. Text paral.: lb. rom., rus. Pag. paral.
Carte-valet (""). F. f. de tit. 300 ex.
ISBN 978-9975-905-12-1
[2008-2546]
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova Istorie.
378.633.9(478-25)(091)=135.1=161.1

2571. Materialele conferinei tiinifice a studenilor : [Univ. de Stat din


Tiraspol] / Univ. de Stat din Tiraspol ; com. org. : Mitrofan Cioban (pre.), Laureniu
Calmuchi, Lora Moanu-upac [et al.]. Ch. : UST, 2008. 152 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul temelor. 100 ex.
ISBN 978-9975-9777-5-3
[2008-2523]
378(082)=135.1=161.1

2572. Materialele conferinei tiinifice anuale 2007 : [a colectivului t.didactic a Univ. de Stat din Tiraspol] / Univ. de Stat din Tiraspol ; com. org. :
Mitrofan Cioban (pre.), Laureniu Calmuchi, Lora Moanu-upac. Ch. : UST,
2008. 150 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol.
150 ex.
ISBN 978-9975-9777-2-2
[2008-2522]
378.4(478)(082)=00

2573. "Probleme actuale ale nvmntului universitar n contextul


Procesului de la Bologna", conf. t. a tinerilor cercettori (2008 ; Chiinu).
Conferina tiinific a tinerilor cercettori "Probleme actuale ale nvmntului universitar n contextul Procesului de la Bologna" / com. org. : Mitrofan Cioban (pre.)
[et al.]. Ch. : UST, 2008. 86 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat don Tiraspol. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la
sfritul art. 80 ex.
ISBN 978-9975-9777-1-5
48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-2524]
- - 1. "Probleme actuale ale nvmntului universitar n contextul Procesului de la Bologna" Conferin tiinific a tinerilor cercettori.
378(082)=135.1=161.1

2574. Profesorii Academiei = Professors of the Academy = Les professeurs de l'Acadmie = : [de Administrare Public pe
lng Pre. Rep. Moldova] / Acad. de Administrare Public pe lng Pre. Rep.
Moldova ; versiune engl. : Ana Gorea ; versiune fr. : Vlad Canr, Leonid Frumin ;
versiune rus : Vlad Ciobanu ; coord. ed. : Alexandru Roman. Ch. : AAP, 2008.
228 p. : fot. ; 29 cm. 15 ani de la fondare.
Text paral.: lb. rom., engl., fr., rus. Bibliogr. la sfritul fiierelor biografice. 150 ex.
ISBN 978-9975-9688-7-4
[2008-2455]
- - 1. Profesori nvmnt superior Republica Moldova Biografii.
378.12(478)(092)

2575. Repere conceptuale privind implementarea i mbuntirea sistemului de management al calitii n instituiile de nvmnt superior din Republica Moldova / experi na. : Ana Guu, Elena Muraru, Petru Todos ; Min. Educaiei i
Tineretului al Rep. Moldova, Oficiul Tempus n Rep. Moldova. Ch. : UTM, 2008.
32 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (7 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-100-0
[2008-2411]
- - 1. nvmnt superior Management al calitii.
378(478):005

2576. Sadovei, Larisa


Competena de comunicare didactic. Repere epistemologice i metodologice / Larisa Sadovei ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu.
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "I. Creang"). 172 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 164-172 (183 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-46-026-2
[2008-2363]
- - 1. nvmnt superior Competene de comunicare.
378

2577. ()
/
(). [Noul-Neam] : -. , 2008. 21 cm. ISBN 9789975-9550-3-4.

49

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

. 1-. 2008. 74 p. Bibliogr.: p. 72-73 (17 tit.). 500 ex. ISBN 9789975-9550-4-1. [2008-2365]
- - 1. Seminarul Duhovnicesc din Chiinu Istorie (rus).
378.627(478-25)(091)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. MOD DE VIA.


FOLCLOR
398 Folclor

2578. Ast sear-i seara mare : Caiet de Colinde / culeg., sel., notare,
ngrijire Andrei Tamazlcaru ; imagini Marin Iliu ; Uniunea Muzicienilor din Rep.
Moldova, Soc. de Etnologie din Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius"
SRL). 146 p. : fot. color, n. muz. ; 22 cm. (Seria "Aprindei Luminile").
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Statelor Unite ale Americii n Chiinu, d-lui Victor Talmaci. 500 ex.
ISBN 978-9975-9976-2-1
[2008-2597]
- - 1. Colinde.
398:783.65

2579. Mar, Viorica


Folclor pentru copii / Viorica Mar, Ecaterina Enciu. Ch. : Univers Pedagogic, 2008. 47 p. : fig., tab. ; 21 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-48-059-8
[2008-2702]
- - 1. Folclor pentru copii.
398+821.135.1(478)-93

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

2580. Balan-Maftei, Svetlana


Teste la tiine : cl. a 2-a / Svetlana Balan-Maftei. Ch. : Univers Pedagogic, 2008. 15 p. : il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-48-027-7
[2008-2698]
- - 1. tiine ale naturii Teste.
502(079)

2581. Balan-Maftei, Svetlana

50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Teste la tiine : cl. a 3-a / Svetlana Balan-Maftei. Ch. : Univers Pedagogic, 2008. 19 p. : fig. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-48-063-5
[2008-2703]
- - 1. tiine ale naturii Teste.
502(079)

2582. Galben-Panciuc, Zinaida


tiine : Caietul elevului : Cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Svetlana Galben. Ch. : Prut Internaional, 2008 (Combinatul Poligr.).
93, [2] p. : il. ; 26 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-69-251-9
[2008-2328]
502(075.2)

2583. Galben-Panciuc, Zinaida


tiine : Caietul elevului : Cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Svetlana Galben. Ch. : Prut Internaional, 2008 (Combinatul Poligr.).
85, [2] p. : il. ; 26 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-69-359-2
[2008-2329]
502(075.2)

2584. Profilul Naional privind Managementul Substanelor Chimice n


Republica Moldova / Min. Ecologiei i Resurselor Naturale, SAICM, UNEP ; echipa
proiectului: Valentin Pleca, Tatiana ugui, Tatiana Echim ; coord. : Ion Apostol.
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AM). 378 p. : fig., fig. color, tab. ; 29 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 177, 366 (34 tit.).
400 ex.
ISBN 978-9975-62-241-7
[2008-2578]
- - 1. Protecia mediului nconjurtor Republica Moldova Management.
504.06:005=135.1=111

51 MATEMATIC
2585. Braghi, Maria
Matematic : Cl. a 3-a : Teste de evaluare : iniial, formativ, sumativ :
Exerciii aplicative / Maria Braghi, Elena Popa. Ch. : Interprint, 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). 47, [1] p. : fig., tab. ; 23 cm.
2000 ex.
51

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-4017-3-9
[2008-2368]
- - 1. Matematic Teste.
51(079)
511 Teoria numerelor

2586. Cau, Alexei


Sisteme numerice : [pentru uzul studenilor] / Alexei Cau, Ion Goian,
Parascovia Srbu ; Centrul de Educaie i Cercetare n Matematic i Informatic al
USM (CECMI). Ch. : CEP USM, 2008. 165 p. ; 21 cm. (Serie de monografii i
manuale ; vol.4).
Bibliogr.: p. 162-163 (28 tit.). Indice: p. 164-165. 300 ex.
ISBN 978-9975-70-742-8
[2008-2355]
- - 1. Sisteme numerice.
511.11(075.8)
512 Algebr

2587. ,
: [pentru uzul
studenilor] / , ; . . . . ; .
, . . : Evrica, 2008 (Tipogr. AM).
134, [4] p. : fig. ; 22 cm. ( : , , ).
Bibliogr.: p. 135 (8 tit.). 250 ex.
ISBN 978-9975-941-26-6
[2008-2607]
- - 1. Algebr liniar (rus). 2. Geometrie analitic (rus).
512.64+514.12(075.8)
514 Geometrie

2588. ,
: 7 . / ; .: . . .
: . ., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 136 p. : fig., tab. ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-666-9
[2008-2673]
514.1(075.3)

53 FIZIC
2589. Marinciuc, Mihai

52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Fizic : Man. pentru cl. a 11-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu ; Min.
Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2008 (Combinatul
Poligr.). 252, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm.
23000 ex.
ISBN 978-9975-67-620-5
[2008-2641]
- - 1. Fizic.
53(075.3)

2590. Idem n lb. rus : : . 11 . / trad.: Anatolie


Homenco, Claudia erban. Ch. : .E.-P. "tiina", 2008 (Combinatul Poligr.). 255,
[3] p. : fig., tab. ; 24 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-67-621-2
[2008-2642]
- - 1. Fizic (rus).
53(075.3)
532 Mecanica fluidelor n general. Mecanica lichidelor

2591. Acionri hidraulice i pneumatice n maini i sisteme de producie : Album : Material didactic pentru curs, lucr. practice, lucr. de an i de diplom /
C. Chiri, V. Javgureanu, P. Stoicev [et al.]. Ch. : UTM, 2008. 181 p. : fig., tab. ;
21 x 30 cm.
Bibliogr.: p. 181 (18 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-095-9 (n cop. tare)
[2008-2407]
- - 1. Acionri hidraulice. 2. Acionri pneumatice.
532+62-82+62-85(076.5)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2592. Kudricaia, Svetlana
Chimie : man. pentru cl. a 8-a / Svetlana Kudricaia, Boris Pasecnic,
Galina Dragalina ; comisia de evaluare : Petru Bulmaga, Ecaterina oitu, Alina
Buga [et al.] ; Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova. [Ed. a 2-a, rev. i
adug.]. Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). 159 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
51000 ex.
ISBN 978-9975-61-485-6
[2008-2349]
- - 1. Chimie.
54(075.3)

53

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

2593. Idem n lb. rus : : . 8 . [. 2-, .


.]. Ch. : Arc, 2008 (Combinatul Poligr.). 159, [1] p. : fig., tab. color ; 24
cm.
13000 ex.
ISBN 978-9975-61-486-3
[2008-2350]
- - 1. Chimie (rus).
54(075.3)
547 Chimie organic

2594. Barb, Nicanor


Compui hidroxilici : Compui organici cu sulf, azot, fosfor : Indicaii metodice / Nicanor Barb, Galina Dragalina, Pavel Vlad ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Chimie i Tehnologie Chimic, Catedra Chimie Analitic i Organic. Ch. :
CEP USM, 2008. 153 p. : tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-780-0
[2008-2658]
- - 1. Compui hidroxilici.
547.1(076.5)

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551 Geologie general. Climatologie. Geologie istoric. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie

2595. Constantinov, T.
Republica Moldova. Clima: factorii de risc = Republic of Moldova. Climate:
Risk Factors = . : : [hart] / T.
Constantinov, M. Nedealcov, V. Rileanu ; au participat: G. Mleavaia, R. Cojocari,
O. Crivova ; Inst. de Ecologie i Geogr. al Acad. de tiine a Rep. Moldova. Scara
1 : 2 000 000. Ch. : "trih" SRL, 2008 [(Combinatul Poligr.)]. 1 h. color ; 70 x 99
cm.
Text: paral.: lb. rom., engl., rus
[2008-2353]
- - 1. Clim Republica Moldova Hri.
551.58(478)(084.3)
556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie

2596. Romanescu, Gheorghe


Dicionar de hidrologie general, hidrogeologie i hidrofizica solurilor /
Gheorghe Romanescu, Gheorghe Jigu. Ch. : "Phoenix" SRL, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). 263 p. : fig. ; 29 cm.
54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 262-263. 500 ex.


ISBN 978-9975-9934-2-5 (eronat)
[2008-2451]
- - 1. Hidrologie Dicionare.
556.18(038)

57 TIINE BIOLOGICE
2597. Biologie : procese i sisteme vitale : man. pentru cl. a 11-a : Profil
real. Profil umanist / Maria Duca, Valeriu Rudic, Lidia Dencicov [et al.] ; comisia de
evaluare: Teodor Furdui, Varvara Chicu, Mihai Leanu [et al.] ; Min. Educaiei i
Tineretului al Rep. Moldova. Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 155 p. : fig., tab. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financ. din sursele Fondului Special pentru Manuale.
20000 ex.
ISBN 978-9975-9801-7-3
[2008-2605]
- - 1. Biologie.
57(075.3)

2598. Idem n lb. rus : : : . 11 . : . . . . Ch. :


"Editerra Prim" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 155 p. : fig., tab. color ; 26
cm.
. . . . 7000 ex.
ISBN 978-9975-9801-8-0
[2008-2606]
- - 1. Biologie (rus).
57(075.3)
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie

2599. Neamu, Mariana


Procedee fotochimice i catalitice n protecia mediului / Mariana Neamu
; ref. t.: Gheorghe Duca, Gelu Bourceanu. Ch. : Cartdidact ; Iai : PIM, 2008.
146 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 126-146. 200 ex.
ISBN 978-9975-940-88-7 (Cartdidact, Chiinu). ISBN 978-606-520215-3 (PIM, Iai)
[2008-2627]
- - 1. Mediul nconjurtor Protecie.
574

55

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


576 Biologie celular i subcelular. Citologie
576.8 Parazitologie

2600. Bumbu, Ion


Patogeneza i combaterea fitonematodozelor : [pentru uzul studenilor] /
Ion Bumbu ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra
Ecotehnie, Management Ecologic i Ingineria Apelor, UNESCO/Cousteau. Ch. :
UTM, 2008. 164 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 135-162 (332 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-099-7
[2008-2410]
- - 1. Nematozi fitoparazii Combatere.
576.88:502.75(075.8)
577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic

2601. Lsi, Leonid


Biochimie : Teste / Leonid Lsi ; Min. Sntii al Rep. Moldova, Univ. de
Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 25 cm. ISBN 978-9975-918-86-2.
Test minim. 2008. 301 p. Bibliogr.: p. 301 (23 tit.). 250 ex. ISBN
978-9975-918-87-9 (eronat) (n cop. tare). [2008-2490]
- - 1. Biochimie Teste.
577.1(079)

2602. , . .
- / . . , . . ; .
, - . . : . ., 2008 (Tipogr. AM).
630 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Text parial: lb. engl., rus. Bibliogr. la sfritul cap. 200 ex.
ISBN 978-9975-62-243-1 (n cop. tare)
[2008-2579]
- - 1. Biologie molecular (rus).
577.2:636

59 ZOOLOGIE
2603. ,
Trichogramma Westw. (Hymenoptera, Trichogrammatidae) : (. )
/ . , - . ; . :
. . . : CEP "Chiinu-Prim", 2008. 35 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34 (5 tit.). 107 ex.
ISBN 978-9975-9684-9-2
56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-2655]
- - 1. Hymenoptera (rus).
595.79(076.5)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
611 Anatomie. Anatomie comparat

2604. Cojocari, Lidia


Sisteme de reglare. Sisteme senzoriale : Suport didactic la Anatomia
omului / Lidia Cojocari, Diana Cocodan ; Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Biologie i
Chimie, Catedra Biologia animal. Ch. : CEP USM, 2009. 80 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 80 (24 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-70-804-3
[2008-2500]
- - 1. Anatomie sistematic.
611.1/.8(075.8)

2605. Culegere de scheme la anatomia omului =


= Collection of schemes for human anatomy / I. Catereniuc, M.
tefane, T. Lupacu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ed. a 2-a rev. i compl. Ch. : S. n., 2008 [(F.E.-P. "Tipogr. Central")]. 141, [3] p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus
ISBN 9975-945-45-7 (eronat)
[2008-2491]
- - 1. Anatomia omului.
611.9(075)=135.1=111=161.1

2606. Vascularizaia i inervaia muchilor scheletici ai corpului uman :


[pentru uzul studenilor] / V. Andrie, T. Iastrebova, S. Neghina [et al.] ; trad.: T.
Lupacu ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. :
CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 483 p. : fig. ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-918-77-0 (eronat) (n cop. tare)
[2008-2479]
- - 1. Sistem muscular. 2. Inervaia muchilor. 3. Vascularizaia muchilor.
611.73+612.748(075.8)
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

2607. Fiziologie experimental : Culeg. de lucr. practice la fiziologie /


Saulea Aurel, Vovc Victor, Bolocan Nicolae [et al.] ; sub red. : Aurel Saulea, Victor
57

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Vovc ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP


"Medicina", 2008. 237, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al proiectului Tempus Jep 25195-2004. 650
ex.
ISBN 978-9975-915-46-5
[2008-2436]
- - 1. Fiziologie experimental.
612.1/.8(076.5)
613 Igien. Sntate i igien personal
613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic

2608. Motroi, Aliona


Apostoli ai minciunii, Sau cine astzi manipuleaz opinia public : Privire general asupra materialelor care reflect tematica LGBT [comunitatea
lesbienelor] aprute n mass-media moldoveneasc n anii 2006-2007 / Aliona
Motroi ; trad. din lb. rus: Nadine Chilianu ; sub red. lui Alexei Marcicov ; Centrul de
informaii "GenderDoc-M". Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). 149 p. : tab. ;
20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl.,
rus. Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki din Suedia i Ageniei de Dezvoltare Intern. "SIDA"
[2008-2352]
- - 1. Homosexualitate.
613.885
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

2609. Evaluarea securitii sntii i capacitilor de management al


crizelor : Rep. Moldova / Org. Mondial a Sntii, Biroul Regional pentru Europa.
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 106 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 91-92 (36 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul
financ. al Comisiei Europene, Directoratului Gen. pentru Sntate i Consumatori
[2008-2561]
- - 1. Sntate public Republica Moldova Securitate.
614(478)

2610. Idem n lb. engl. : Assessment of health security and crises management capacity, 24 Febr. 5 March 2008 : Rep. of Moldova. Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 104 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 89-90 (36 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul
financ. al Comisiei Europene, Directoratului Gen. pentru Sntate i Consumatori
[2008-2562]
- - 1. Sntate public Republica Moldova Securitate (engl.).
58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


614(478)

2611. Petru Clocuneanu. Specialist de for al serviciului de dezinfecie : 70 [ani de la naterea profesorului univ. P. Clocuneanu] / Serviciul SanitaroEpidemiologic de Stat al mun. Chiinu, Centrul de Medicin Preventiv mun. Chiinu. Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 52 p. : fot. ; 21 cm. (Notorieti
ale Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat al municipiului Chiinu).
Lista publ. profesorului univ. Petru Clocuneanu: p. 52.
[2008-2609]
- - 1. Clocuneanu, Petru, 1938- , medic epidemiolog.
614.4(092)
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie

2612. Gonciar, Veaceslav


Farmacotoxicologie : [manual] / Veaceslav Gonciar, Vasile Cazacu, Eduard Cheptea ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. :
C.E.-P. "Medicina", 2008. 264 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 264 (13 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-918-77-0 (n cop. tare)
[2008-2472]
- - 1. Farmacotoxicologie.
615(075.8)
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

2613. Junghietu, Grigore


Chimie farmaceutic : (Chimia medicamentelor) : [pentru uzul studenilor]
/ Grigore Junghietu, Olga Ashby ; red. t.: Ion Cacaval. Ed. a 5-a, rev., compl. i
actualizat. Ch. : CEP USM, 2008. 340 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 334-335 (36 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-70-747-3
[2008-2357]
- - 1. Chimie farmaceutic.
615.1(075.8)

2614. ,
/ ,
; . . . : . . 2- . . . Ch. : "Sntate i
educaie" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 203 p. : fig. ; 22 cm.
2500 ex.
ISBN 978-9975-9879-8-1
[2008-2591]

59

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

- - 1. Medicin popular Substane vegetale (rus). 2. Substane vegetale Medicin popular (rus).
615.322:615.89
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

2615. Schultz, Ian


Farmacia lui Dumnezeu / Ian Schultz, Edithe Uberhuber ; trad. din lb. rus: Romaco L. ; red. resp.: Zamostean Gh. [Ed. a 2-a]. Ch. : S. n., 2008 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 304 p. : il. color., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 289-293 (93 tit.). Ind. alf. rom.-latin al denum. de plante, de
materii: p. 278-288. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-696-6 (n cop. tare)
[2008-2594]
- - 1. Tratamente nemedicale.
615.8

2616. Idem n lb. rus : / . . . .


. . : . ., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 296 p. : fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 285-288 (93 tit.). Ind. alf. rom.-latin al denum. de plante, de
materii: p. 272-284. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-697-3 (n cop. tare)
[2008-2588]
- - 1.Tratamente nemedicale (rus).
615.8

2617. ,
/ . Ch. : "Sntate i Educaie" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 376 p. : fig., fot. color ; 22 cm.
Tit. orig.: Sade para Milhes. 3000 ex.
ISBN 978-9975-9879-7-4 (n cop. tare)
[2008-2473]
- - 1. Naturoterapie (rus).
615.83
616 Patologie. Medicin clinic
616.1/.9 Patologie special
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

2618. Botnaru, Victor


Medicina intern. Breviar : modulul cardiologie / Victor Botnaru ; coaut.:
Alexandru Corlteanu, Dumitru Chesov, Gleb Cuzminh. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 219, [2] p. : fig. ; 25 cm.
60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 220-221. 1000 ex.


ISBN 978-9975-78-676-8 (n cop. tare)
[2008-2672]
- - 1. Medicin intern.
616.1(075.8)

2619. Grosu, Aurel


Sincopa : diagnosticare i tratament : [pentru uzul studenilor] / Aurel
Grosu ; au colab.: Vitale Lisnic, Aurelia Raducan, Cornelia Grosu. Ch. : Universul,
2008. 304 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-022-3 (n cop. tare)
[2008-2389]
- - 1. Sincopa Diagnostic Tratament.
616.1-079-08(075.8)

2620. Stamati, Adela


Souffle cardiaque chez l'enfant. Rappel des bases : (Recommandation
mthodique pour les tudiants en mdicine des groupes francophones et mdecins
internes) / Adela Stamati, Marcu Rudi ; L'Univ. D'Etat de Mdicine et Pharmacie
"Nicolae Testemianu", Chaire de Pdiatrie nr. 1. Ch. : CEP "Medicina", 2008. 23
p. : fig., imagini, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (13 tit.). F. f. de tit. 50 ex.
ISBN 978-9975-915-58-8
[2008-2435]
- - 1. Boli cardiace Copii (fr.).
616.12-053.2(076.5)

2621. Steclari, Tatiana


Malformaii congenitale cardiace : [pentru uzul studenilor] / Tatiana
Steclari ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-9975-78-700-0.
Vol. 2 : Sindroame congenitale : Profilaxie. Diagnostic prenatal. 2008.
264 p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 249-264 (277 tit.). 1000 ex. ISBN 978-9975-78701-7. [2008-2459]
- - 1. Malformaii congenitale cardiace Profilaxie Diagnostic.
616.1-007-084-07(075.8)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

2622. Mtas, Claude G.


Orthodontic biomaterials : [pentru uzul studenilor] / Claude G. Mtas,
Mihai Chiri. Ch. : Tehnica Info, 2009. 204 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. F. f. de tit. 250 ex.
61

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-63-123-5
[2008-2614]
- - 1. Ortodontie (engl.).
616.314(075.8)

2623. , . .
: [pentru uzul studenilor] / . .
, . . , . . ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie
"Nicolae Testemianu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie terapeutic. Ch.
: "Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 176 p. : fig., scheme, tab. ;
24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9857-7-2
[2008-2674]
- - 1. Carii dentare (rus).
616.314-002(075.8)
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular

2624. Matcovschi, S.
Imagistica clinic a colagenozelor i spondiloartropatiilor seronegative :
(Ghid diagnostic clinico-radioimagistic) / S. Matcovschi, E. Volcovschi, A. Obad ;
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 273, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 251-267 (201 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-915-59-5 (n cop. tare)
[2008-2585]
- - 1. Artrit reumatoid Diagnostic.
616.72-002.77-079

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


Acionri hidraulice i pneumatice n maini i sisteme de producie.
Vezi Nr 2591
2625. Ciocan, Ovidiu Dumitru
Acionri hidraulice i pneumatice : [pentru uzul studenilor] / Ovidiu Dumitru Ciocan ; ref. t.: Emil Constantin, tefan Mitu. Ch. : Tehnica Info, 2008 (Tipogr.
or. Iai). 198 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 197-198 (55 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-63-149-5
[2008-2615]
- - 1. Acionri hidraulice. 2. Acionri pneumatice.
[62-82+62-85]:532(075.8)
62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic

2626. Analiza situaiei din complexul energetic al Republicii Moldova i


asigurarea securitii energetice =
= The
analysis of a condition the energy complex of the Republic of Moldova and the way
to maintenance the energy safety / . , - , .
. "" ; . . . , . . , . . [
.]. . : . ., 2001 (Tipogr. AM). 30 cm.
. 1-. 2001. 170 p. : diagr., fig., tab. Text: lb. rus. Rez.: lb.
rom., engl., rus. [2008-2612]
- - 1. Energetic Republica Moldova (rus).
620.9(478)
621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie
mecanic

2627. : [. ] :
.-. / . , . , . [ .] ;
. . ; . - , . , . " ". . : , 2008. 20 cm.
(. 1). 2008. 135 p. : tab., des. Bibliogr.: p. 135 (10 tit.). 200 ex.
[2008-2423]
- - 1. Inginerie (rus).
621(076.5)
621.3 Electrotehnic

2628. Ambros, Tudor


Convertizoare electrice i electromecanice speciale : [pentru uzul studenilor] / Tudor Ambros. Ch. : Tehnica Info, 2008. 288 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-910-95-8
[2008-2438]
- - 1. Convertizoare electrice.
621.314(075.8)

2629. Melnic, Tudor


Electronica : ndrumar metodic pentru lucr. de lab. / Tudor Melnic, Oleg
Lupan ; red. resp.: Victor ontea ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatic i Microelectronic, Catedra Microelectronica i Dispozitive Semiconductoare. Ch. : UTM, 2008. 21 cm.
63

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Partea 1-a. 2008. 67 p. : fig., tab. Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit.
Bibliogr. la sfritul temelor. 300 ex. [2008-2418]
- - 1. Electronic.
621.38(076.5)

2630. , . .

:
[] / . . ; . . . ; . ,
- . . : . ., 2008 (Tipogr. AM). 30 cm. (
" "). ISBN 978-9975-62-245-5.
. 4-. 2008. 164 p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 146-148. 200 ex.
ISBN 978-9975-62-246-2 (n cop. tare). [2008-2580]
- - 1. Energetic (rus).
621.311

2631. :
[] / . . , . . , . . [ .] ; .
, - . . : . ., 2008 (Tipogr. AM). 21 cm. ISBN 9789975-62-075-8.
. 5 : ,
. 2008. 663 p. : fig., tab.
Bibliogr.: p. 639-656 (189 tit.). 200 ex. ISBN 978-9975-62-248-6 (n cop. tare).
[2008-2581]
- - 1. Transportul curentului electric (rus).
621.31

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.6 Amelioraii. mbuntiri funciare i agricole

2632. Organization of water users for irrigation purposes : The path towards efficient and rational use of water resources in Moldovan agriculture : Informational Guide / Iurie Hurmuzachi, Anton Stepanov, Mihai Mustea [et al.] ; coord.:
Aureliu Overcenco ; consultants: Veaceslav Iordan, Mihail Pencov, Ion Cucenic.
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 44 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 44. Apare cu sprijinul
financ. al Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID)
ISBN 978-9975-9825-6-6 (eronat)
[2008-2428]
- - 1. Irigaii Alimentare cu ap (engl.).
64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


631.67(075)
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor

2633. Viermele vestic al rdcinilor de porumb Diabrotica virgifera


vigifera Le Conte / Voineac V., Covaliov B., Volociuc L. [et al.] ; Min. Agriculturii i
Industriei Alimentare, Dep. Carantinei Fitosanitare, Inst. Protecie a Plantelor i
Agricultur Ecologic. Ch. : CEP "Chiinu-Prim", 2008. 22 p. : fig., fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (28 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-9684-7-8
[2008-2653]
- - 1. Duntori Viermele vestic Porumb Protecie. 2. Viermele vestic
Porumb Protecie.
632.93:595.76:633.15

2634. Idem n lb. rus : Diabrotica virgifera


vigifera Le Conte. . : CEP "Chiinu-Prim", 2008. 23 p. : fig., fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (28 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-9684-8-5
[2008-2654]
- - 1. Duntori Viermele vestic Porumb Protecie (rus). 2. Viermele
vestic Porumb Protecie (rus).
632.93:595.76:633.15
633/635 Horticultur
633 Cultura plantelor de cmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizri industriale

2635. Gonceariuc, Maria


Plante medicinale i aromatice cultivate : Descriere, biologie, componena
chimic, utilizare, soiuri, tehnologii de cultivare / Maria Gonceariuc ; Acad. de tiine
a Moldovei, Agenia pentru Inovare i Transfer Tehnologic, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor. Ch. : S. n., 2008 (CE UASM). 226 p. : fig., tab., [8] p. fot. color
; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-9814-2-2
[2008-2326]
- - 1. Plante medicinale.
633.8
65

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


638 ntreinerea, creterea i utilizarea insectelor i a altor artropode

2636. ,
/ . . : .-. .
"", 2008. 151 p., [8] p. fot. color ; 21 m.
100 ex.
ISBN 978-9975-916-58-5
[2008-2625]
- - 1. Apicultur (rus).
638.1

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese

2637. Bucate moldoveneti : 500 de reete vechi i moderne / aut.-aclt.:


S. Donica ; imagini foto: V. Corcimari. Ch. : "Biblion" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). 359, [1] p. : fot. color ; 27 cm. (Billion).
3000 ex.
ISBN 978-9975-9964-4-0 (n cop. tare)
[2008-2447]
- - 1. Bucate moldoveneti.
641.5(478)

2638. Idem n lb. rus : : 500 . .


/ . .: . . . : "Biblion" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.
or. Tveri, Rusia). 359, [1] p. : fot. color ; 27 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9964-5-7 (n cop. tare)
[2008-2448]
- - 1. Bucate moldoveneti (rus).
641.5(478)

2639. ,
, , /
. : . ., 2008 ("Tipogr. din Bli" SRL). 235 p. : fot., [8] p.
fot. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9865-7-1
[2008-2543]
- - 1. Diet (rus). 2. Cur de slbire (rus).
641.561:613.24

66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)

2640. Carte de telefoane. Raionul Cimilia : la data de 22 sept. 2008 /


Moldtelecom. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). 256 p., [10] p. :
fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-3-7 (eronat)
[2008-2511]
- - 1. Linii telefonice Raionul Cimilia Republica Moldova Carte de
telefoane. 2. Raionul Cimilia Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

2641. Carte de telefoane. Raionul Criuleni : la data de 18 sept. 2008 /


Moldtelecom. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). 280 p., [10] p. :
fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-4-4 (eronat)
[2008-2512]
- - 1. Linii telefonice Raionul Criuleni Republica Moldova Carte de
telefoane. 2. Raionul Criuleni Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

2642. Carte de telefoane. Raionul Dondueni : la data de 08 oct. 2008 /


Moldtelecom. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). 200 p., [12] p. :
fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-2-0 (eronat)
[2008-2510]
- - 1. Linii telefonice Raionul Dondueni Republica Moldova Carte
de telefoane. 2. Raionul Dondueni Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

2643. Carte de telefoane. Raionul Ialoveni : la data de 08 oct. 2008 /


Moldtelecom. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). 384 p., [10] p. : fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-9-1
[2008-2508]
- - 1. Linii telefonice Raionul Ialoveni Republica Moldova Carte de
telefoane. 2. Raionul Ialoveni Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

67

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

2644. Carte de telefoane. Raionul Sngerei : la data de 09 oct. 2008 /


Moldtelecom. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). 352 p., [10] p. :
fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9524-1-3 (eronat)
[2008-2509]
- - 1. Linii telefonice Raionul Sngerei Republica Moldova Carte de
telefoane. 2. Raionul Sngerei Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei

2645. Ghidul oferului pentru transporturi internaionale de mrfuri /


Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Intern. "CIPTI", Asoc. Intern.
a Transporturilor Auto din Moldova "AITA" ; [alct.] Taran S., Bernavschi G.,
Pendiurin V. Ch. : CIPTI, 2008 ("Tipogr. din Bli" SRL). 48 p. : fot. color, tab. ;
21 cm.
F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-9865-5-7
[2008-2541]
- - 1. Transport internaional de mrfuri.
656.025.4(036)

2646. Idem n lb. rus : . . : AITA, 2008 ("Tipogr. din Bli" SRL). 48 p. : fot. color, tab.
; 21 cm.
F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-9865-6-4
[2008-2542]
- - 1. Transport internaional de mrfuri (rus).
656.025.4(036)

2647. Harta drumurilor Republicii Moldova / Inst. de Geodezie, Prospeciuni Tehn. i Cadastru "Ingeocad". Scara 1 : 250 000. Ch. : Ingeocad, 2009
(Combinatul Poligr.). 1 h. mpturit n 18 pri.
5000 ex.
ISBN 978-9975-901-78-9 (eronat)
[2008-2379]
- - 1. Trasee auto Republica Moldova Hri.
656.022(478)(084.3-14)

2648. Onceanu, Vasile Petru


Bazele comportamentului n conducerea autovehiculului i sigurana traficului rutier : [manual] / Vasile Petru Onceanu, Anatolie Tudor Bulgac ; ref. t.: Dumi68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

tru Novorojdin, Vladimir Ene, Gheorghe Ciobanu ; Inst. de tiine ale Educaiei
M.E.T. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 237 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 235-237 (35 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4012-0-3
[2008-2337]
- - 1. Automobil Conducere Protecie personal.
656.05:614.8(075)
656.1 Transport rutier

2649. Iedu, Mihai


Automobilul i ntreinerea lui : [pentru uzul elevilor, studenilor] / Mihai
Iedu. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AM). 212 p. : fig., tab. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-62-240-0
[2008-2384]
- - 1. Automobil ntreinere tehnic.
656.13(075)
657 Contabilitate

2650. Balan, Igor


Contabilitatea activelor materiale pe termen lung / Igor Balan, Andrei
Romanciuc. Ch. : S. n., 2008 (Centrul Ed. al UASM). 91 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62-63 (27 tit.) 200 ex.
ISBN 978-9975-64-143-2
[2008-2502]
- - 1. Contabilitatea activelor materiale.
657.2:63(075)

2651. Balan, Igor


Dicionar explicativ de audit financiar =
/ Igor Balan, Andrei Romanciuc. Ch. : S. n., 2008 (Centrul
Ed. al UASM). 79 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 77-79 (50 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-64-144-9
[2008-2396]
- - 1. Audit financiar Dicionare.
657.62/.63(038)=135.1=161.1

2652. Budacia, Lucian Constantin Gabriel


Tehnica operaiunilor contabile n tranzaciile internaionale de export cu
mrfuri : [studiu] / Lucian Constantin Gabriel Budacia. Ch. : "Epigraf" SRL, 2008
(Tipogr. "Ericon" SRL). 119 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 113-119 i n notele de subsol. 2000 ex.
69

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-947-59-6
[2008-2378]
- - 1. Operaiuni contabile Export.
657.2:339.564

2653. Frecueanu, Alexandru


Ghid la contabilitate financiar i contabilitate de gestiune / Alexandru
Frecueanu. Ch. : S. n., 2009 (Centrul Ed. al UASM). 62, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 51 (6 tit.). F. f. de tit. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-148-7
[2008-2504]
- - 1. Contabilitate financiar.
657.15(076.5)

2654. Idem n lb. rus : . . : . ., 2009 (Centrul Ed. al UASM). 62 p. ; 21 cm.


Bibliogr.: p. 60 (6 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-64-149-4
[2008-2505]
- - 1. Contabilitate financiar (rus).
657.15(076.5)

2655. Frecueanu, Alexandru


Ghid la contabilitatea pasivelor, veniturilor, cheltuielilor i consumurilor de
producie / Alexandru Frecueanu. Ch. : UASM, 2009. 60 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 58 (6 tit.). F. f. de tit. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-150-0
[2008-2501]
- - 1. Contabilitate.
657(076.5)

2656. Idem n lb. rus : , , . . : . ., 2009 (Centrul Ed. al UASM). 61 p. ;


21 cm.
Bibliogr.: p. 59 (6 tit.). F. f. de tit. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-151-7
[2008-2503]
- - 1. Contabilitate (rus).
657(076.5)

2657. Manual de audit intern / Min. Finanelor, Dir. de armonizare a sistemului de control financ. public intern, Serviciul control financ. i revizie. Ed. 1-a.
Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-9975-78-706-2.

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Partea 1-a : Cadrul normativ. 2009. 275 p. : fig., tab. 500 ex. ISBN
978-9975-78-707-9. [2008-2586]
- - 1. Audit intern.
657.01(075)
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial

2658. Gheorghi, Maria


Rolul managementului resurselor umane n creterea eficienei ntreprinderilor de confecii : (Monografie) / Maria Gheorghi, Margareta Vrcolici. Ch. :
CEP USM, 2008. 203 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 172-181 (190 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-70-771-8
[2008-2359]
- - 1. Resurse umane Management.
658.3:005

2659. Rezultatele anchetei structurale n ntreprinderi =


, 2008 / Biroul Na. de Statistic al Rep.
Moldova. Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. (Statistica
Moldovei).
2008. 2008. 136 p. : diagr., tab. Text paral.: lb. rom., rus. 100
ex. ISBN 978-9975-4034-4-3. [2008-2584]
- - 1. ntreprinderi Organizare Date statistice.
658(478)(083.41)=135.1=161.1

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare

2660. Bugaian, Larisa


Managementul produciei la ntreprinderile industriei alimentare / Larisa
Bugaian. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AM). 284 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 282-284 (61 tit.). Apare cu sprijinul financ. parial al ntr. din
Rep. Moldova: SA "Romaneti", SRL "Lion Gri", M "Glass Container Company" SA
[et al.]. 200 ex.
ISBN 978-9975-62-244-8 (n cop. tare)
[2008-2386]
- - 1. ntreprinderi industriale alimentare Management.
664:005(075)
664.8/.9 Tehnologia conservrii alimentelor

2661. Tatarov, P.
Chimia produselor alimentare : Ciclu de prelegeri / P. Tatarov, L.
Sandulachi ; red. resp.: P. Tatarov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehn. i Manage71

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

ment n Industria Alimentar, Catedra Tehnologia conservrii. Ch. : UTM, 2008.


20 cm.
Partea a 2-a. 2008. 128, [1] p. : fig., tab. Aut. sunt indicai pe vs. f.
de tit. Bibliogr.: p. 129 (7 tit.). 250 ex. [2008-2421]
- - 1. Tehnologia conservrii alimentelor.
664.8/.9(075)

69 LUCRRI DE CONSTRUCII (DE CASE N PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCIE. TEHNOLOGII I PROCEDEE N CONSTRUCII
691 Materiale de construcii. Pri ale construciilor

2662. Tarnovschi, Constantin


Prepararea substanelor minerale utile : Ciclu de prelegeri / Constantin
Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Geodezie, Cadastru i Geotehnic. Ch. : UTM, 2008. 75, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 76 (9 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-098-0
[2008-2409]
- - 1. Substane minerale.
691.22:553.62(075.8)

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRDINI
2663. Nesterov, Tamara
Studiu privind situaia oraelor istorice din Republica Moldova / Tamara
Nesterov. Ch. : Asoc. "Plai Resurse", 2008 (Tipogr. "Europres" SRL). 159 p. :
fot., fot. color ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. Bibliogr.: p. 156-159. 400 ex.
ISBN 978-9975-9978-0-5
[2008-2599]
- - 1. Orae Republica Moldova Istorie.
711.4(478-21)(091)

72 ARHITECTUR
2664. Ciocanu, Sergius
Revitalizarea Centrului Istoric al Chiinului : Ghid practic privind interveniile la edificiile istorice / Sergius Ciocanu ; coord. : Ghenadie Ivacenco. Ch. :
Asoc. "Plai Resurse", 2008. 28 p. ; 20 cm.

72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financ. al Dir. patrimoniului Cultural i Resurse Turistice


a Min. Culturii i Turismului al Rep. Moldova, Primriei mun. Chiinu. 400 ex.
ISBN 978-9975-9978-3-6
[2008-2598]
- - 1. Chiinu Edificii istorice. 2. Edificii istorice Chiinu.
725(478-25)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2665. Condraticova, Liliana
Arta giuvaiergeriei: pietre preioase i metale nobile / Liliana Condraticova
; red. t.: Tudor Stavil ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural,
Centrul Studiul Artelor. Ch. : "Grafic Design" SRL, 2008. 258 p. : fig., fig. color,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 248-252 (120 tit.) i n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-9897-6-3
[2008-2629]
- - 1. Bijuterii Arta prelucrrii.
739.2

2666. Tehnologia educaiei artistice plastice / Univ. Pedagogic de Stat


"Ion Creang", Acad. Intern. de Drept Econ. [et al.] ; coord.: Ion gulea. Ch. : S.
n., 1999 (CRIC "Informcom" a MIC RM). 24 cm.
[Vol.] 1 : Obiective educaionale. 1999. 102 p. : fig., tab. Texte: lb.
rom., rus. Bibliogr.: p. 101-102 (27 tit.) i la sfritul art. F. f. de tit. 300 ex.
[2008-2331]
- - 1. Educaie plastic.
73/76(075)=135.1=161.1

2667. [Vol.] 2 : Cercetarea pedagogic. 2000. 105 p. : fig., tab.


Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 300 ex. [2008-2332]
- - 1. Educaie plastic.
73/76(075)

2668. [Vol.] 3 : Tehnici didactice / Ion. P. Guu, Virgil Mndcanu, Ion


gulea [et al.]. 2001. 206 p. : des., tab. Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 300 ex.
[2008-2333]
- - 1. Educaie plastic.
73/76(075)=135.1=161.1

2669. [Vol.] 4 : Materiale didactice / Virgil Mndcanu, Ion gulea, Alexandru Vatavu [et al.]. 2003. 128 p. : fig., tab. Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit.
73

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. ISBN
9975-921-34-5 (eronat). 300 ex. [2008-2334]
- - 1. Educaie plastic.
73/76(075)=135.1=161.1

2670. Tehnologia educaiei artistico-plastice / Ion gulea, Vitalie


Malcoci, Maria Terecenco [et al.] ; coord.: Ion gulea ; Univ. Liber Intern. din
Moldova, Lab. "Tehnologia educaiei artistico-plastice". Ch. : ULIM, 2008 (CE
UASM). 25 cm. ISBN 978-9975-920-59-9.
Vol. 6 : Mijloace didactice. 2008. 119 p. : fig., tab. Aut. sunt indicai
la: p. 4. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul cap. Rez.: lb. engl. 100 ex.
ISBN 978-9975-934-49-7. [2008-2398]
- - 1. Educaie artistic-plastic.
73/76(075)=135.1=161.1

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


2671. Ptr Vlah. Gagauziya iin balada : [album] / .:
; . . .: ; . . .:
; . . .: . Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). 90, [1] p. : il. ; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. gguz, rom., engl., rus
[2008-2425]
- - 1. Vlah, Piotr, 1945- , pictor-grafician gguz.
75/76(084.11)

78 MUZIC
2672. Anton, Pavel
Mioria : Balad popular moldoveneasc : n prelucr. pentru declamatori,
solist i cor mixt de Pavel Anton. Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 7,
[8] p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0053-4
ISBN 978-9975-72-256-8
[2008-2416]
- - 1. Muzic coral.
783.8

2673. Gagim, Ion


Dicionar de muzic / Ion Gagim ; notaie muz.: Igor Policiuk ; cop., fot.:
Romeo ve. Ch. : .E.-P. "tiina", 2008 (Combinatul Poligr.). 210, [1] p., [8] p.
fot. color ; 20 cm. (Colecia "Dicionare colare").
Bibliogr.: p. 211 (24 tit.). 3000 ex.
74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-544-4
[2008-2330]
- - 1. Muzic Dicionare. 2. Dicionar de muzic.
78(038)

2674. Gagim, Ion


Dicionar de muzic / Ion Gagim ; notaie muz.: Igor Policiuk ; cop. i fot.:
Romeo ve. Ch. : .E.-P. "tiina", 2008 (Combinatul Poligr.). 210, [1] p., [8] p.
fot. color ; 20 cm. (Colecia "Dicionare colare").
Bibliogr.: p. 211 (24 tit.). 3000 ex.
ISBN 978-9975-67-617-5 (n cop. tare)
[2008-2377]
- - 1. Muzic Dicionare. 2. Dicionar de muzic.
78(038)

2675. Ion Suruceanu. ara mea de dor : [despre viaa i activitatea interpretului de muzic uoar I. Suruceanu] / aut. proiect : Nicolae Roca. Ch. :
PresStar, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 399 p., [16] p. fot. ; 24 cm. (Colecia
Augurii = ; 2).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rus. Sponsor: Moldasig (Vitalie
Bodea), "Petrom-Moldova" (Vlad Plahotniuc), SA "Jolli Alon" (Vladimir
Colesnicenco) [et al.]. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-688-1
[2008-2460]
- - 1. Suruceanu, Ion, 1949-, interpret de muzic uoar.
78.071.2(092)

79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic

2676. De la "Mooc" la "Caligula" : Scenarii i dramatizri de Alexandru


Grecu / Teatrul "Satiricus Ion Luca Caragiale" ; ed. ngrijit de Ion Diviza. Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2008. 331 p. : fot. color ; 20 cm. (Colecia : Teatrul
"Satiricus I. L. Caragiale" ; 10).
Apare cu sprijinul financ. al Teatrului "Satiricus I. L. Caragiale" i al dlui
Victor Alergu. 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-195-9
[2008-2514]
- - 1. Scenarii de teatru. 2. Dramatizri de teatru.
792.08
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic

2677. Bogu, Boris


75

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Fotbalul n contextul transformrilor democratice din Europa de Est : Cazul Ucrainei, Romniei i Rep. Moldova / Boris Bogu, Octavian cu. Ch. :
Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). 144 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 132-136 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al
Federaiei Intern. de Fotbal, Asoc. (FIFA) i Centrului Intern. de Studiere a Sportului
(CIES). 100 ex.
ISBN 978-9975-940-77-1 (n cop. tare)
[2008-2638]
- - 1. Fotbal.
796.332

2678. Dorgan, Viorel


Semnificaia caracteristicilor morfologice n sportul de performan : [monografie] / Viorel Dorgan ; Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport. Ch. : "Valinex"
SA, 2008. 261 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 241-253 (243 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-68-090-5
[2008-2483]
- - 1. Sport Tendine de dezvoltare.
796.01

2679. "Federaia Moldoveneasc de Fotbal", congres ordinar (8 ;


2009 ; Chiinu). Al VIII-lea congres ordinar, 6 febr. 2009, Chiinu : rezumate /
echipa red. : Victor Daghi, Boris Harcenco. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 102, [1] p. : tab., fot. color ; 30 cm.
Antetit.: Federaia Moldoveneasc de Fotbal. Sponsori: Orange,
Valexchimp, Rusnac [et al.]
[2008-2697]
- - 1. Federaia Moldoveneasc de Fotbal.
796.332(478)

2680. Manolache, Gabriel Marian


Fotbal : Antrenament i joc / Gabriel Marian Manolache. Ch. : "Valinex"
SA, 2008. 223 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 197-223 (289 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-68-099-8
[2008-2342]
- - 1. Fotbal.
796.332.015

2681. One, Ioan


Optimizarea pregtirii fizice profesional aplicative a viitorilor ingineri navali
prin implementarea n leciile de educaie fizic a mijloacelor din not i baschet :

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(monografie) / Ioan One, Sergiu Danail ; Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport a
Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). 124 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 112-124 (140 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-68-070-7
[2008-2494]
- - 1. Educaie fizic.
796.01

2682. Robu, Ion


Lupttori intrai n istorie : [sportivi din Rep. Moldova] / Ion Robu, Anatol
Guidea. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 190 p. : fot., [16] p. fot.
color ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-901-90-1 (n cop. tare) (Combinatul Poligr.)
[2008-2478]
- - 1. Sporturi de lupt Republica Moldova Biografii Istorie.
796.81/82(478)(092)

2683. Sandu, Ion


Mierea i fierea sportului : [art., dialoguri cu personaliti din domeniul
sportului] / Ion Sandu. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 216 p. : fot. ;
24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Vladimir Colesnicenco, pre. Asoc. Presei
Sportive din Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-692-8
[2008-2592]
- - 1. Sport.
796/799

2684. Talaghir, Laureniu-Gabriel


Gimnastica independent n educaia fizic colar / Laureniu-Gabriel
Talaghir. Ch. : "Valinex" SA, 2008. 232 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 207-232 (294 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-68-100-1
[2008-2338]
- - 1. Educaie fizic Gimnastic independent.
796.4:37.091

2685. Vezetiu, Sava


AFA : Autoaprarea fr arm : (Reflecii teoretice, recomandri practice)
/ Sava Vezetiu. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Acad. tefan cel Mare a MAI al RM).
190 p. : fig. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 189-190 (35 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-930-79-6
77

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

[2008-2439]
- - 1. Sporturi de lupt i autoaprare.
796.85(075)

2686. ,
: (. ) /
; . - . . . . : "Valinex" SA,
2008. 210 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-68-102-5 (n cop. tare)
[2008-2486]
- - 1. Educaie fizic i sport (rus).
796.01(075.8)

2687. , . .
: () / . . ; . - . .
. . : . ., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). 141 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 137-141 (46 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-9999-6-0
[2008-2603]
- - 1. Sporturi de lupt Organizare (rus).
796.85.062

2688. , . .
- :
(. ) / . . ; . - . .
. . : . ., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). 152 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 151-152 (36 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-9999-5-3
[2008-2602]
- - 1. Educaie fizic Organizare Management (rus).
796.062(075.8)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE

2689. Apetri, Dumitru


Arta re-plsmuirii artistice : [traducere literar] / Dumitru Apetri ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
20 cm.

78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[Vol.] 1. 2008. 278, [1]. Bibliogr. la sfritul paragrafelor i n notele


de subsol. 500 ex. ISBN 978-9975-78-702-4. [2008-2670]
- - 1. Traducere literar Critic i interpretare.
81'255.4

2690. Ciobanu, Valerian


Nume i Lume : creionri / Valerian Ciobanu. Ch. : Pontos, 2008
("Tipogr. Reclama" SRL). 165, [2] p. : fot. ; 20 cm.
Indice: p. 161-165. Apare cu sprijinul financ. al dlor Iurie Bor, Valeriu
Mciuc, Mihai Doncil [et al.]. 1500 ex.
ISBN 978-9975-102-56-8
[2008-2413]
- - 1. Nume de persoane.
81'373.2

2691. Limbaje Specializate : Anuar t. / Univ. Tehn. din Moldova, Catedra Lb. Moderne. Ch. : UTM, 2008. 21 cm. ISSN 1857-1379. ISBN 9789975-45-008-9.
Nr 2. 2008. 54 p. Tit. pe cop.: Grupul Observare. Limbaje Specializate. Texte: lb. rom., fr. Bibliogr. la sfritul art. 30 ex. ISBN 978-9975-45-0973. [20406]
- - 1. Limbaj tehnic.
81'276.6:62(082)=135.1=133.1

2692. Melenciuc, Dumitru


The Concepts of Comparative Study of Languages : Suport de curs / Dumitru Melenciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. i Lit. Strine, Catedra
Filologie Engl. Ch. : CEP USM, 2008. 188 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 187-188 (37 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-803-6
[2008-2657]
Concepii de cercetare comparativ a limbilor.
- - 1. Limbi Cercetare comparativ (engl.).
81'2(075.8)

2693. : (. .) / . - ; .-. : . ., . .,
. . [ .] ; .: . ., . ., . . [
.]. Ch. : "Valinex" SA, 2008. 164 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 80 ex.
ISBN 978-9975-68-092-9
[2008-2341]
- - 1. Lingvistic (rus).
81'1(082)=135.1=111=161.1
79

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


811 Limbi individuale

2694. Termeni i sintagme : dicionar rus-romn : administraie, drept,


economie, comer, transporturi / Inga Dru, Mariana Vlas, Albina Dumbrveanu [et
al.] ; Inst. de Filologie al Acad. de tiine a Moldovei, Centrul Na. de Terminologie.
Ed. 1-a. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 248 p. ; 22 cm.
Text paral.: lb. rom., rus. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-682-9
[2008-2347]
- - 1. Frazeologie Administraie Drept Economie Comer Transport Dicionare.
811'373.7'374.822=135.1=161.1
811.111 Limba englez

2695. English : for pedagogy, psychology and social assistance students


/ Elena Varzari, Micaela aulean, Lidia Alexanchin [et al.]. Bli : S. n., 2008
("Tipogr. din Bli" SRL). 311 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-9865-9-5
[2008-2545]
- - 1. Limba englez.
811.111(075)

2696. English as a second foreign language : 11th form / E. Onofreiciuc,


S. Rotaru, S. A. Legcobit [et al.] ; comisia de evaluare: Olga Morozan, Eugenia
Grigore, Nina Moraru ; Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova. Ch. : .S.
F.E.-P. "Tipogr. Central", 2008. 159, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
12200 ex.
ISBN 978-9975-78-677-5
[2008-2461]
- - 1. Limba englez.
811.111(075.3)

2697. Maxim, Olga


Rezumate la Limba Englez : (gramatica, civilizaia, creativitatea) / Olga
Maxim. Ch. : TEO-Educaional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 128 p. : tab. ;
10 x 13 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9686-7-6
[2008-2399]
- - 1. Limba englez.
811.111'36(075.3)
811.112.2 Limba german
80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2698. Babin-Rusu, Tatiana


Einfhrung in die funktionelle Didaktik der deutschen sprche : als
Fremdsprache / Tatiana Babin-Rusu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. i Lit.
Strine, Catedra Lb. Germanice. Ch. : CEP USM, 2008. 137 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 50 ex.
ISBN 978-9975-70-789-3
[2008-2361]
Introducere n didactica funcional a limbii germane ca limb strin.
- - 1. Limba german.
811.112.2(075)
811.133.1 Limba francez

2699. Botnaru, Viorica


Orthographe franaise : Signes diacritiques : (Rectifications) / Viorica
Botnaru, Raisa Botnaru. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 70 p. :
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 70 (10 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-672-0
[2008-2462]
- - 1. Limba francez Ortografie.
811.133.1'342

2700. Guu, Ana


Introduction a la traductologie franaise : Support didactique l'intention
des tudiants en filire traduction / Ana Guu ; Univ. Libre Intern. de Moldova, Fac.
Langues Etrangeres Dep. Philologie Fr., Inst. de Recherches Philologiques et
Interculturelles. Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). 335 p. : des., tab. ; 21
cm.
Texte: lb. rom., fr. Bibliogr. la sfritul cap. i n notele de subsol. 100
ex.
ISBN 978-9975-920-73-5
[2008-2323]
- - 1. Limba francez Teoria traducerii (fr.).
811.133.1'25(075.8)

2701. Manuel de franais : 8 [classe] / Dep. de l'enseignement de la jeunesse et du sport, Lyce A. S. Pouschkine, Lyce Pierre le Grand ; compilateurs:
Chlkhova G. N., Mikhaloutsa A. A., Chvliova S. P. [et al.]. [Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. 168 p. : tab. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-66-111-9
[2008-2710]
- - 1. Limba francez.
81

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


811.133.1(075.3)

2702. Ungureanu, Valentina


Rezumate la Limba Francez : (gramatica, creativitatea i civilizaia) /
Valentina Ungureanu. Ch. : TEO-Educaional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
112 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-9715-0-8
[2008-2400]
- - 1. Limba francez.
811.133.1'36(075.3)
811.135.1 Limba romn

2703. Dicionar de cuvinte i expresii ilustrate / Cecilia Hamza, Cezara


Faighel, Ady Cristian Mihailov [et al.]. [Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2008] (Tipogr.
"Kolos Group" SRL, Iai). 494 p. : il. color ; 29 cm.
Sponsor: Min. Educaiei, Cercet. i Tineretului, Asoc. "Il Chicco" Iai, SC
Inter-Doga SRL Iai, [et al.]. 100 ex.
ISBN 978-9975-910-92-7
[2008-2336]
- - 1. Limba romn Frazeologie Dicionare.
811.135.1'374.2'373.7

2704. Limba i literatura romn : man. pentru cl. a 11-a a c. alolingve /


Larisa Guza, Mihai Olenschi, Tamara Cazacu [et al.] ; comisia de experi: Elena
Sikorski, tefania Isac ; Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 287 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier
educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
6500 ex.
ISBN 978-9975-79-537-1
[2008-2469]
- - 1. Limba romn pentru alolingvi. 2. Literatur romn pentru alolingvi.
811.135.1+821.135.1.09'243(075.3)

2705. Nicolaescu-Onofrei, Liliana


Albinue : Limba romn : cl. a 3-a a c. alolingve : Caietul elevului /
Liliana Nicolaescu-Onofrei. Ed. a 2-a. Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana NicolaescuOnofrei). ISBN 978-9975-79-515-9.
Partea 1-a. 2008. 48 p. : il., tab. 1200 ex. ISBN 978-9975-79-5166. [2008-2661]
811.135.1'243(075.2)

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2706. Partea a 2-a. 2008. 32 p. : il., tab. 1200 ex. ISBN 9789975-79-517-3. [2008-2662]
811.135.1'243(075.2)

2707. Nicolaescu-Onofrei, Liliana


Fgura : Limba romn : cl. a 4-a a c. alolingve : Caietul elevului /
Liliana Nicolaescu Onofrei. Ed. a 2-a. Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana NicolaescuOnofrei). ISBN 978-9975-79-518-0.
Partea 1-a. 2008. 43 p. : il., tab. 1200 ex. ISBN 978-9975-79-5197. [2008-2663]
811.135.1'243(075.2)

2708. Partea a 2-a. 2008. 44 p. : il., tab. 1200 ex. ISBN 9789975-79-520-3. [2008-2664]
811.135.1'243(075.2)

2709. Palii, Alexei


Dicionar de dificulti i surprize ale limbii romne / Alexei Palii ; pref. de
Dumitru Irima. Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 247 p. ; 21
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-947-55-8 (n cop. tare)
[2008-2474]
- - 1. Limba romn Lexicologie Dicionare.
811.135.1'374

2710. Raileanu, Viorica


Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic romnesc, componena lexical, structura derivaional / Viorica Raileanu ; coord. t.: Anatol Eremia ;
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 168 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 153-164 i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-78-674-4
[2008-2669]
- - 1. Toponimie Transnistria.
811.135.1'373.21(478-24)

2711. Spnu, Stela


Terminologia vitivinicol n graiurile romneti : (Studiu etimologic i
lingvo-geografic) / Stela Spnu ; red. t.: Vasile Pavel ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, Inst. de Filologie, Sectorul Istoria limbii, Dialectologie i Onomastic. Ch. :
S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 183 p. : h., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 168-173 (112 tit.) i n notele de subsol. 500 ex.
83

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

ISBN 978-9975-78-690-4
[2008-2467]
- - 1. Limba romn Dialecte Terminologie vitivinicol.
811.135.1'282:[634.8+663.2]

2712. Vizitiu, Angela


Culegere de texte = : (material didactic pentru studierea
lb. rom. la Facultatea de Drept) / Angela Vizitiu ; Univ. de Studii Aplicate din Moldova. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 125 p. : tab. ; 20 cm.
Text: lb. rom., rus. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-689-8
[2008-2466]
- - 1. Texte juridice.
811.135.1:34(075.8)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

2713. Butnaru, Val


Cum Eclesiastul discuta cu Proverbele : [piese] / Val Butnaru ; cop.: Mihai
Bacinschi. Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 351 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-61-508-2
[2008-2480]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Piese.
821.135.1(478)-2 Butnaru

2714. Ciobanu, Anatol


La un pas de fericire : [povestire] / Anatol Ciobanu. Ch. : S. n., 2008
("Tipogr. din Bli" SRL). 144 p. ; 12 x 18 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9865-4-0
[2008-2540]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Ciobanu

2715. Dru, Ion


Opere n 8 volume / Ion Dru ; critic literar: Haralambie Corbu, Mhail
Dolgan, Ion Rotaru ; cop.: Radu Modrc, Iaroslav Oliink. Ch. : Cartea Moldovei,
2008 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 25 cm. ISBN 978-9975-60-218-1.

84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Vol. 1. 2008. 431, [44] p. : fot., fot. color, [1] f. port. 4000 ex. n
cop. tare i supracop. [2008-2388]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Dru2

2716. Fabian-Pleca, Tina


Rdcinile m cheam : [versuri] / Tina Fabian-Roca ; cop.: I. Dogotari.
Bli : S. n., 2008 ("Tipogr. din Bli" SRL). 70 p. : fot. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9849-3-5
[2008-2553]
821.135.1(478)-1 Fabian-Pleca

2717. Filipov, Nicoleta


Clipe cu vis de mugur : Versuri / Nicoleta Filipov ; cop. : Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 47, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-72-266-7
[2008-2649]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Filipov

2718. Guu, Aneta


Fascination : [versuri] / Aneta Guu ; ed. ngrijit de: Ludmila Hometkovski
; cop. i graf.: Ion gulea. Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). 52 p. : il. ;
24 cm.
Text paral.: lb rom., fr. 250 ex.
ISBN 978-9975-920-74-2
[2008-2322]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1=135.1=133.1 Guu

2719. Macari, Ana


Silaba sufletului : [versuri] / Ana Macari ; pref.: Veronica Postolache ;
graf.: Vera Surael. Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 88, [3] p. : il. ; 20
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-72-263-6
[2008-2648]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Macari

2720. Severin, Vasile

85

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Pajura de foc : [schie documentare] / Vasile Severin. Ch. : Labirint,


2008. 123 p. : fot., [1] f. portr. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-943-63-5
[2008-2532]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 Severin

2721. Slivca, Roman


Fragmentele memoriei : [povestiri] / Roman Slivca. Bli : S. n., 2008
("Tipogr. din Bli" SRL). 142, [1] p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9542-3-5
[2008-2550]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Slivca

2722. Soltan, Mitic


Gdilit cu parul : strofe glumee sau umbrite de tristee / Mitic Soltan.
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). 77, [1] p. ; 10 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-100-54-0
[2008-2441]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie satiric.
821.135.1(478)-17 Soltan

2723. Vulpe, Sergiu Iurie


Cnd neles-am : [versuri] / Sergiu Iurie Vulpe. Ch. : S. n., 2009 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 21 p. ; 19 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Sindical al Uniunii Scriitorilor din
Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-710-9
[2008-2666]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Vulpe

2724. Vulpe, Sergiu Iurie


Facerea : [versuri] / Sergiu Iurie Vulpe. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 19 p. ; 19 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Sindical al Uniunii Scriitorilor din
Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-709-3
[2008-2665]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


821.135.1(478)-1 Vulpe

2725. Zbrciog, Vlad


Ceasul al doisprezecelea : [eseuri] / Vlad Zbrciog ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 211, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-262-9
[2008-2647]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-4 Zbrciog
821.161.1 Literatur rus

2726. Ahmatova, Anna


[Versuri] / Anna Ahmatova. [Versuri] / Ivan Bunin ; tlmcire de Traianus.
[Ch. : S. n., 2008] (Tipogr. AM). 142 p. ; 11 x 17 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Moscovei, Congr. Comunitii Ruse din Rep. Moldova, Micrii soc.-politice "Ravnopravie". 1000 ex.
ISBN 978-9975-62-242-4
[2008-2385]
- - 1. Literatur rus Poezie.
821.161.1-1[Ahmatova+Bunin]
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

2727. , .
/ . . Ch. : Lyceum, 2008 (Tipogr. "Vite-Jesc"
SRL). 464 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9635-1-0
[2008-2705]
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

2728. ,
: [, , , ] / ; . . . Ch. : Universul, 2008. 272 p. : des. ; 21
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-023-0 (n cop. tare)
[2008-2390]
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova.
821.161.1(478)-9

2729. ,

87

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

: 2- . / . . : .-.
. "", 2009. 193 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-916-59-2
[2008-2626]
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova.
821.161.1(478)-31

2730. ,
: / . [Ch. : "Grafic Design" SRL,
2008]. 96 p. ; 11 x 15 cm.
Texte: lb. rom., engl. 100 ex.
ISBN 978-9975-9897-8-7
[2008-2364]
- - 1. Literatrur rus din Republica Moldova Poezie.
821.161.1(478)-1

2731. ,
: [] / ; . . . [ : . ., 2008] (". . ""). 132 p. : il., [1] f.
portr. ; 13 x 18 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9974-7-8 (n cop. tare)
[2008-2528]
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

2732. ,
: [] / . Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Crio" SA). 33 p. ; 10 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9507-9-4
[2008-2600]
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1

2733. ,
: / . . : . ., 2008
(". . ""). 255, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9974-3-0 (eronat)
[2008-2525]
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1
88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


82/821-93 Literatur artistic pentru copii

2734. Alice n ara Minunilor : Poveste. Activiti. Autocolante / trad. :


Gabriela Dima ; il. : Sitthiporn Poungsuk. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 16
p. : il., il. color, [2] f. autocolante color ; 29 cm. (Autocolante n interior).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-462-7
[2008-2685]
- - 1. Poveti.
821-93

2735. De ce strcul st pe spatele bivolului? : O col. de poveti incredibile cu animale / trad. : Gabriela Dima ; il. : Kosol Thongduang, Vinit Yeesman,
Chompoonuch Sripinij [et al.]. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 24 p. : il. color
; 26 x 26 cm. (Poveti cu animale).
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-467-2
[2008-2689]
- - 1. Poveti.
821-93

2736. De ce erpii boa nu au venin? : O col. de poveti incredibile cu


animale / trad. : Gabriela Dima ; il. : Kosol Thongduang, Chansil Kittichotpanich,
Chompoonuch Sripinij [et al.]. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 24 p. : il. color
; 26 x 26 cm. (Poveti cu animale).
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-466-5
[2008-2688]
821-93

2737. Hansel i Gretel : Poveste. Activiti. Autocolante / trad. : Gabriela


Dima ; il. : Veerasak Jirakunchaivong. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 16, [1]
p. : il., il. color, [2] f. autocolante color ; 29 cm. (Autocolante n interior).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-461-0
[2008-2684]
- - 1. Poveti.
821-93

2738. Kotchanart, Rattana


101 poveti cu animale : Fabulele lui Esop / Rattana Kotchanart ; trad. :
Zinaida Plmdeal ; il. : Veerasak Jirakunchaivong, Narong Pullngern, Pattheera
Chantarasarojana. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 123, [9] p. : il. color ; 21 x
21 cm.
89

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. 3000 ex.


ISBN 978-9975-61-484-9 (n cop. tare)
[2008-2695]
- - 1. Poveti.
821-93

2739. Meesukhon, Patcharee


Poveti despre Leu : 8 poveti dup fabulele lui Esop / Patcharee
Meesukhon ; trad.: Zinaida Plmdeal ; il. : Veerasak Jirakunchaivong, Saka
Nakbamrung. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 32, [2] p. : il color ; 28 cm.
Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-459-7
[2008-2683]
- - 1. Poveti.
821-93 Meesukhon

2740. Meesukhon, Patcharee


Poveti despre Vulpe : 8 poveti dup fabulele lui Esop / Patcharee
Meesukhon ; trad.: Zinaida Plmdeal ; il.: Varapong Pongjedpong. Ch. : Arc,
2008 (Imprimat n India). 32, [2] p. : il. color ; 28 cm.
Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-458-0
[2008-2682]
- - 1. Poveti.
821-93 Meesukhon

2741. Poveti de noapte bun : Cei trei purcelui ; Muzicanii din


Bremen ; Jack i Vrejul de fasole / trad. : Gabriela Dima ; il. : Sitthiporn Poungsuk.
Ch. : Arc, 2008 [(Imprimat n India)]. 48 p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-476-4 (n cop. tare)
[2008-2692]
- - 1. Poveti.
821-93

2742. Poveti pentru copii : Bucle de aur i cei trei uri ; Ginua roie ;
Cei trei api tropa-tropa / trad. : Gabriela Dima ; il. : Veerasak Jirakunchaivong.
Ch. : Arc, 2008 [(Imprimat n India)]. 48 p. : il. color ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-477-1 (n cop. tare)
[2008-2693]
- - 1. Poveti.
821-93

90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2743. Ruca cea urt : Poveste. Activiti. Autocolante / trad. : Gabriela Dima ; il. : Pratheep Paisannun. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 16, [1] p.
: il., il. color, [2] f. autocolante color ; 29 cm. (Autocolante n interior).
F. f. de tit. 3000 ex.
[2008-2687]
ISBN 978-9975-61-464-1
- - 1. Poveti.
821-93

2744. oarecele de la ora i oarecele de la ar : Poveste. Activiti.


Autocolante / trad. : Gabriela Dima ; il. : Sitthiporn Poungsuk. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat n India). 16, [1] p. : il., il. color, [2] f. autocolante color ; 29 cm. (Autocolante n interior).
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-463-4
[2008-2686]
- - 1. Poveti.
821-93
821.135.1-93 Literatur romn

2745. Creang, Ion


Amintiri din copilrie = Souvenirs d'enfance / Ion Creang ; pref. i ngrijire: Valentin Sngereanu Junior, Valentin Pumnul-Blaga ; cop.: Ala Stvil, Valentin
Sngereanu Junior. Ch. : "Continental Grup" SRL, 2008. 159, [1] p. : il. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., fr. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9979-1-1
[2008-2623]
- - 1. Literatur romn pentru copii. 2.Poveti.
821.135.1-93=135.1=133.1 Creang

2746. Creang, Ion


Poveti / Ion Creang ; cop.: Ala Stvil, Valentin Sngereanu Junior.
Ch. : "Continental Grup" SRL, 2008. 159 p. : il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9979-2-8
[2008-2624]
- - 1. Literatur romn pentru copii. 2 Poveti.
821.135.1-93 Creang
821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova

2747. Ghimpu, Simion

91

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Ia s-mi spui tu, spui : Dialoguri n versuri pentru copii / Simion Ghimpu ;
des.: Ingrid Renate, Sven Cristian ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2008
("Tipogr. Reclama" SA). 38 p. : des. color, fot. color ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-72-261-2
[2008-2646]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ghimpu

Mar, Viorica. Folclor pentru copii. Vezi Nr 2579


2748. Maxian Deladolna, Gheorghe
Floricica soarelui : Cntece pentru copii / [versuri i muz.] : Gheorghe
Maxian Deladolna, Mariana Maxian-Cazanoi ; versuri de aut. moldoveni ;
notografiere: Gheorghe Trifuan, Gabriel Andronic ; cop.: Tatiana Grigoriev. Ch. :
Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 85, [2] p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0051-0
ISBN 978-9975-72-253-7
[2008-2414]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Versuri melodice.
821.135.1(478)-93 Maxian Deladolna

2749. Maxian Deladolna, Gheorghe


Rsai, soare : Cntece pentru copii / [versuri i muz.] : Gheorghe
Maxian Deladolna, Mariana Maxian-Cazanoi ; versuri de aut. moldoveni ;
notografiere: Gheorghe Trifuan, Gabriel Andronic ; cop.: Tatiana Grigoriev. Ch. :
Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 86, [2] p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0050-3
ISBN 978-9975-72-252-0
[2008-2415]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Versuri melodice.
821.135.1(478)-93 Maxian Deladolna

2750. Oprea-Roca, Valentina


Cabrioleta copilriei : [versuri pentru copii] / Valentina Oprea-Roca ;
des.: Ion Guriev. Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 143, [4] p. : fot.,
fot. color ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-902-63-2
92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-2644]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Oprea-Roca

2751. Oprea-Roca, Valentina


Cpriorii-criori : Poem dramatizat n versuri n patru pri : [pentru copii]
/ Valentina Oprea-Roca ; des.: Ion Guriev ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. :
Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 54, [1] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-926-46-1
[2008-2645]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Oprea-Roca

2752. "Perle" de-ale elevilor : [maxime, aforisme] / [aut. de sel.] : Gheorghe Postolache. Ch. : "Inversia-Dub" I, 2008. 16 p. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9504-0-4
[2008-2456]
- - 1. Maxime. 2. Aforisme.
821.135.1(478)-84-93

2753. Podrea, Valentina


Legende i ghicitori / Valentina Podrea ; des. de Valentina Podrea i Ina
Sandin. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). [30] p. : des. color ; 30
cm.
Apare cu sprijinul financ. al conducerii SRL "Taras-SCOP-Angro", dnei
Pvleanu Albina. 500 ex.
ISBN 978-9975-66-106-5
[2008-2370]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii. 2. Legende.
3. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Podrea

2754. Schico, Boris


Cu iarna n prag : Poezii pentru copii / Boris Schico ; pict. Romeo
Schico. [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AM)]. 18 p. : il. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-62-247-9
[2008-2387]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Schico

2755. Trandafir, Olga


93

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Cartea visurilor mele : [povestioar pentru copii] / Olga Trandafir. Ch. :


S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). [17] p. : il., fot. color ; 29 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-100-57-1
[2008-2442]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Trandafir
821.161.1-93 Literatur rus

2756. Cehov, Anton


Katanka : [povestire pentru copii] / Anton Cehov ; trad.: Aureliu Busuioc ;
il.: Serghei Samsonov ; concepia graf.: Mihai Bacinschi. Ch. : Arc, 2008 (Imprimat
n Ungaria). 38, [1] p. : il. color ; 22 cm.
Tit. orig.: . 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-427-6 (n cop. tare)
[2008-2618]
- - 1. Literatur rus pentru copii.
821.161.1-93 Cehov
821.161.2-93 Literatur ucrainean

2757. Norocosul : poveste popular ucr. / trad. din lb. ucr. de S.


Ursache ; pict.: O. Tiseeva. [Ed. a 2-a]. Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL),
2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). 10 p. : il. color ; 29 cm. (Seria "Poveti de peste
mri i ri").
F. f. de tit. 4000 ex.
ISBN 978-9975-103-74-9
[2008-2604]
- - 1. Literatur ucrainean pentru copii. 2. Poveti.
821.161.2-93
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova

2758. Botezatu, Eliza


Critic literar : [lit. rom. din Rep. Moldova] / Eliza Botezatu ; cop. Iaroslav
Oliink. Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 187, [1] p. ; 20
cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-181-8
[2008-2468]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic literar.
821.135.1(478).09

94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2759. Burlacu, Alexandru


Texistene / Alexandru Burlacu ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 20 cm. ISBN 978-9975-78693-5.
[Vol.] 2 : Scara lui Osiris. 2008. 232 p. 500 ex. ISBN 978-9975-78694-2. [2008-2465]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1(478).09

2760. Ciocanu, Ion


Salahorind : Articole, cronici, portrete i medalioane literare. Eseuri rzlee / Ion Ciocanu; concepie graf. : Adrian Grigorescu. Ch. : "Phoenix" SRL
(Tipogr. "Balacron" SRL), 2008. 283 p. ; 22 cm.
350 ex.
ISBN 978-9975-9759-4-0
[2008-2440]
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1.09 Literatur rus

2761. : / .
. -, . ., . . ; .: . . , . . . . : CEP USM, 2008. 251 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-745-9
[2008-2356]
- - 1. Literatur rus Istorie i critic literar (rus).
821.161.1.09(075.8)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2762. Studii de muzeologie : Volum dedicat aniversrii a 15-a a Muzeului Na. de Arheologie i Istorie a Moldovei (I) / Acad. de tiine a Moldovei, Muzeul
Na. de Arheologie i Istorie a Moldovei ; resp. ed.: Elena Ploni. Ch. : Muzeul
Na. de Arheologie i Istorie a Moldovei, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 194 p.
: diagr., fig., tab. ; 25 cm. (Biblioteca "Tyragetia" ; 16 / coord. ser.: Eugen Sava,
Aurel Zanoci).
Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. i n notele
de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-80-185-0 (n cop. tare)
[2008-2520]
- - 1. Muzeologie Studii.
95

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


902/904+94(478)(082)=135.1=161.1

2763. , . .
: (
. ) / . . , . . , . . ;
. . . . ; . . , - . ,
. . : . ., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 137 p. : des.,
tab. ; 30 cm. ( ; 4).
Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 93-104. 200 ex.
ISBN 978-9975-66-105-8 (eronat)
[2008-2375]
- - 1. Arheologie Republica Moldova (rus).
902/904(478-21)

908 Monografii ale localitilor


2764. Moldova : [album] / photos : Barrister Amedeo Carrocci ; text:
Michael Cimpoi ; transl. : Maria Crescenza Carrocci (engl.), Jutta Cardillo (germ.),
Graziella Rizzi (fr.) [et al.] ; supervisor : Valentina Chitoroag. [Ed. a 5-a]. Ch. :
"Graficart" SRL, 2008 (Tipogr. "Socogen", Italia). 137, [6] p. : fot. color ; 30 x 30
cm.
Text paral.: lb. rom., engl., alte lb. strine. 2000 ex.
ISBN 978-9975-9543-7-2 ("Graficart" SRL, Moldova). ISBN 978-8887973-29-6 (Socogen, Italy) (n cop. tare)
[2008-2488]
- - 1. Republica Moldova Albume.
908(478)=00

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


911 Geografie general. tiina factorilor geografici (Geografie sistematic).
Geografie teoretic
2765. Geografie : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Svetlana Axnti, Vitalii Sochirc, Sergiu Axnti [et al.] ; Agenia de Evaluare a Calitii n Educaie
"PROBATIO". Ch. : Lyceum, 2008. 56 p. : diagr., h., tab. ; 20 cm. (Absolvire).
Bibliogr.: p. 5 (9 tit.)
[2008-2704]
- - 1. Geografie Teste.
911(079)

2766. Topor, Radu


Rezumate la Geografie : pentru cl. 10-12 : pregtire pentru examenele de
Bacalaureat / Radu Topor. Ed. a 2-a. Ch. : TEO-Educaional, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 136 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-2-2
[2008-2401]
- - 1. Geografie.
911(075.3)

2767. ,
: . 11 . : . . / , , ;
trad. de Raisa Lazari, Larisa ve ; comisia de evaluare: Camelia Marian, Raisa
Calm, Galina Gavrili ; - . . Ch. :
Lumina, 2008 (Combinatul Poligr.). 231, [1] p. : fig., h., tab. color ; 26 cm.
6400 ex.
ISBN 978-9975-65-093-9
[2008-2346]
- - 1. Geografie economic (rus). 2. Geografie social (rus).
911.3:[33+30](075.3)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
2768. Camous, Thierry
Orienturi/Occidenturi, 25 de secole de rzboaie / Thierry Camous ; trad.
din fr. de Mira-Maria Cucinschi ; cop. : Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). 511, [1] p. ; 20 cm. (Colecia "Cartier istoric" / coord. de Inga
Dru).
Tit. orig.: Orients/Occidents, 25 sicles de guerres. Bibliogr. n notele de
subsol. Ind. de nume: p. 499-512. 800 ex.
ISBN 978-9975-79-536-4 (n cop. tare)
[2008-2327]
- - 1. Orient Istorie. 2. Occident Istorie.
94(1-11)+94(1-15)

2769. ,
: . 10 . / , ;
trad. de Ruslan Mihalevschi ; comisia de evaluare: Mihail Smboteanu, Ludmila
Guranda, Natalia Robu ; - . . Ch. :
Lumina, 2008 (Combinatul Poligr.). 255, [1] p. : fig., h. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 256. 5850 ex.
ISBN 978-9975-65-092-2
[2008-2345]
- - 1. Istorie.
94"0/14"(075.3)
97

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(4) Istoria Europei

2770. Istoria modern a Europei i Americii : sec. XV anii '60 ai sec.


XIX / Eugeniu Certan, Mihai Cojocariu, Vasile Cristian [et al.] ; coord.: Eugeniu
Certan, Vasile Cristian, Rodica Odinets. Ed. a 2-a, rev. i compl. Ch. : Univers
Pedagogic, 2008. 376 p. : h. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 358-365 (288 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-48-032-1
[2008-2699]
- - 1. Europa Sec. XV-XIX Istorie modern. 2. Statele Unite ale Americii Sec. XV-XIX Istorie modern.
94(4)+94(73)"15/18"(075.3)
94(47+57) Istoria Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (Fost URSS)

2771. 1932-1933 =
The Big Lie about the 1932-1933 Great Famine in the USSR & Stern Truth /
. . . . : . ., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 19 p. : fot. ; 24 cm.
Text paral.: lb. engl., rus
[2008-2489]
- - 1. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 1932-1933 Istorie (rus, engl).
94(47+57)"1932/1933"=165.1=111
94(477) Istoria Ucrainei

2772. Varta, Ion


Btlia pentru Bucovina n ajunul Unirii cu Romnia : (1913-1917) : Doc.
inedite din arhivele din Federaia Rus i Rep. Moldova / Ion Varta. Ch. :
Cartdidact, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). 207, [1] p. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. fr. 200 ex.
ISBN 978-9975-940-93-1
[2008-2639]
- - 1. Bucovina Istorie.
94(477.85)=135.1=161.1
94(478) Istoria Republicii Moldova

2773. Furtun, Alexandru


aptebani : Crmpeie din istoria satului : [raionul Glodeni] / Alexandru
Furtun, Rodion Bogdan. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 536 p. :
fot., tab., facs. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 504-514. 500 ex.
98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-687-4
[2008-2668]
- - 1. aptebani Sate Raionul Glodeni Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

2774. Ojovanu, Vitalie


Pivniceni : [raionul Dondueni] : File de istorie / Vitalie Ojovanu. Ch. :
"Cu drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 95 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 84-85 i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-9927-0-1
[2008-2367]
- - 1. Pivniceni Sate Raionul Dondueni Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

Studii de muzeologie. Vezi Nr 2762


2775. ,
: ( ) : [ ] / . : . ., 2008 ("Tipogr. din
Bli" SRL). 55 p. : fot. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9542-4-2
[2008-2551]
- - 1. Iablona Sate Raionul Glodeni Republica Moldova Istorie (rus).
94(478-22)

2776. , . .
:
/ . . ; cop., concepie graf.: Andrei Iachim ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. Ch. : .E.-P. "tiina", 2008 (Combinatul Poligr.). 358 p. : il., facs. ; 22 cm.
Rez.: lb. engl. Bibliogr. n text i n note: p. 71-86. Ind. de nume: p.
338-349. 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-619-9 (n cop. tare)
[2008-2376]
- - 1. Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, crturar romn, domn al Moldovei
(rus).
94(478):821.135.1(478).09

99

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat

2777. Curocichin, Ghenadie


Complexul dereglrilor metabolice la pacienii hipertensivi: caracteristica
clinico-genetic : 14.00.05 Medicina intern : Autoref. al tezei de doctor habilitat n
medicin / Ghenadie Curocichin ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : S. n., 2009. 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-40 (38 tit.)
[2008-250 Teze]
616.12-008.331.1(043.2)
Pentru titlul de doctor

2778. Achiri-Badicean, Irina


Efecte fiziologice ale tratrii soiei : (Glycine max L) cu vanadiu i metabolii de streptomicete la etapa de germinare : 03.00.12 fiziologia plantelor : Autoref.
al tezei de doctor n tiine biologice / Irina Achiri-Badicean ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Genetic a Fiziologie a Plantelor. Ch. : S. n., 2008. 24 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-22 (25 tit.)
[2008-235 Teze]
581.1:579.873(043.2)

2779. Badicean, Dumitru


Aspecte genetico-moleculare ale rezistenei porumbului (zea mays) la secet : 03.00.15 Genetic : Autoref. al tezei de doctor n tiine biologice / Dumitru
Badicean ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Genetic i Fiziologice a Plantelor.
Ch. : S. n., 2009. 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (13 tit.)
[2008-236 Teze]
577.2:633.15(043.2)

2780. Cabac, Eugeniu


Influena factorilor contextuali asupra randamentului elevilor la matematic
: (clasele a 4-a i a 8-a) : Spec. 13.00.02 teoria i metodologia instruirii (matematica) : Autoref. al tezei de doctor n pedagogie / Eugeniu Cabac ; Univ. de Stat din
Tiraspol. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli). 25 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (8 tit.)
[2008-247 Teze]
37.016:51(043.2)

2781. Ciocoiu, Dana Lucica

100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Pregtirea tehnic a studenilor din cadrul Facultii de Educaie fizic i


sport la disciplina "Baschet" curs de baz prin aplicarea analizei video : Spec.
13.00.04 Teorie i metodologia educaiei fizice, antrenamentului sportiv i culturii
de recuperare : Autoref. al tezei de doctor n pedagogie / Dana Lucia Ciocoiu ; Univ.
de Stat de Educaie Fizic i Sport a Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2008. 26 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (14 tit.)
[2008-238 Teze]
796.323:378(043.2)

2782. Erhan, Valeriu


Problemele finanrii micului business : Spec. 08.00.10 Finane ; moned ; credit : Autoref. al tezei de doctor n tiine econ. / Valeriu Erhan ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2008 (PrepressPrint-SD). 26 p. : diagr.,
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (7 tit.)
[2008-239 Teze]
334.713:658.14/.17(478)(043.2)

2783. Garaeva, Olga


Caracterul modificrii coninutului aminoacizilor liberi n snge i urin la
sportivii nottori n condiii stresogene : 03.00.13 Fiziologia omului i animalelor :
Autoref. al tezei de doctor n biologie / Olga Garaeva ; Acad. de tiine a Moldovei,
Inst. de Fiziologie i Sanocreatologie. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL).
25 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21
[2008-240 Teze]
612.014:797.2(043.2)

2784. Josan, Silvia


Particularitile fiziologice ale aplicrii reglatorilor de cretere de natur
steroidal la plantele de orz de toamn : 03.00.12 Fiziologie vegetal : Autoref. al
tezei de doctor n biologie / Silvia Josan ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor. Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2009. 24 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (28 tit.)
[2008-241 Teze]
581.132.7:633.16 (043.2)

2785. Marin, Mariana


Principii de dezvoltare a atitudinii elevului fa de opera literar : Spec.
13.00.01 Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor n pedagogie / Mariana Marin ; Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Univers-Prim",
"Cavaioli" SRL). 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
101

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Bibliogr.: p. 20-21
[2008-234 Teze]
37.0(043.2)

2786. Neagu, Mihaela


Teoria i metodologia evalurii curriculumului colar proiectat : Spec.
13.00.01 pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor n pedagogie / Mihaela
Neagu ; Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. : S. n., 2008. 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (12 tit.)
[2008-237 Teze]
37.091(043.2)

2787. Nemerenco, Valeriu


Modele i sisteme de administraie public a municipiilor capital : Spec.:
12.00.02 Drept public (administrativ) ; organizarea i funcionarea instituiilor de
drept : Autoref. al tezei de doctor n drept / Valeriu Nemerenco ; Univ. de Stat din
Moldova. Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (5 tit.)
[2008-233 Teze]
342.9(043.2)

2788. Panua, Sergiu


Viespea seminelor de prun (Eurytoma schreineri SCHR.): biologie, ecologie, daune i combatere n condiiile Republicii Moldova : Spec. 06.01.11 Protecia
Plantelor : Autoref. al tezei de doctor n biologie / Sergiu Panua ; Acad. de tiine a
Rep. Moldova, Inst. de Protecie a Plantelor i Agricultur Ecologic. Ch. : CE al
UASM, 2009. 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit.)
[2008-244 Teze]
632.7:634.22(478)(043.2)

2789. Popovici, Cristina


Cercetri privind fortificarea cu iod a uleiurilor vegetale pentru obinerea
produselor alimentare : 05.18.01 Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia
produselor alimentaiei publice) : Autoref. al tezei de doctor n tehn. / Cristina
Popovici ; Univ. Tehn. a Moldovei. Ch. : UTM, 2009. 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-21
[2008-245 Teze]
665.347.8:546.15(043.2)

2790. Rotea, Nicolaie


Termenele i actele procedurale n procesul penal : Spec. 12.00.08
Drept penal (drept procesual penal) : Autoref. al tezei de doctor n drept / Nicolaie
Rotea ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : CEP USM, 2009. 23 p. ; 21 cm.
102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 21 (7 tit.)
[2008-242 Teze]
343.1(043.2)

2791. Tipa, Lazr


Dirijarea strategic a organizaiilor sportive cu specific n sporturi de lupte
prin consolidare inovaional : Spec. 13.00.04 Teoria i metodologia educaiei
fizice, antrenamentului sportiv i culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de
doctor n pedagogie / Lazr Tipa ; Univ. de Educaie Fizic i Sport a Rep. Moldova.
Ch. : S. n., 2009. 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (7 tit.)
[2008-248 Teze]
796.8.06(043.2)

2792. urcan, Stela


Tehnologii moderne n tratamentul chirurgical al melanomului malign cutanat : 14.00.14 Oncologie i radioterapie : Autoref. al tezei de doctor n medicin /
Stela urcan ; IMSP Inst. Oncologic din Moldova. Ch. : S. n., 2009. 26, [1] p. :
fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (22 tit.)
[2008-246 Teze]
616.5-006.81-089(043.2)

2793. Vrnceanu-Bene, Angela


Contribuii la evaluarea i optimizarea imunizrii mpotriva Hepatitei Virale
B : 14.00.30 Epidemiologie : Autoref. al tezei de doctor n medicin / Angela
Vrnceanu-Bene ; Min. Sntii al Rep. Moldova, Centrul Na. t.-Practic de Medicin Preventiv. Ch. : S. n., 2009. 19 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 12-13 (15 tit.)
[2008-243 Teze]
616.36-002-036.22-097(043.2)

2794. ,
6-7 : . 13.00.04 . ,
. . . : . . .
. - . / ; . - .
. . . : . ., 2009. 29 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (10 tit)
[2008-249 Teze]
796.412:373.2(043.2)

103

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008

Index de nume la "Cronica crii" Nr 12-2008


Berliant, A. M. 2444
Bernavschi, G. (alct.) 2645-46
Brc, Alic 2459-62
Brgu, Mihail (red.) 2416, 2469
Bogatu, Petru 2414
Bogdan, Rodion 2773
Bogu, Boris 2677
Bolboceanu, Aglaida 2547, 2566
Bolocan, Nicolae 2607
Botezatu, Eliza 2758
Botnarciuc, Vasile (red.) 2476
Botnaru, Gheorghe 2510
Botnaru, Raisa 2699
Botnaru, Victor 2618
Botnaru, Viorica 2699
Bourceanu, Gelu (expert) 2599
Bragaru, Tudor (coord.) 2543
Braghi, Maria 2585
Briceag, Silvia 2449
Brnz, Liubovi 2499; (coord.) 2518,
2527
Bucun, Nicolae 2541-42; (coord., elab.)
2544, 2547; 2565-66
Budacia, Lucian Constantin Gabriel 2652
Buga, Alina (expert) 2550-51, 2592-93
Bugaian, Larisa 2660
Bujor, Valeriu 2510
Bulai, Rodica 2400
Bulgac, Anatolie Tudor 2648
Bulmaga, Petru (expert) 2550-51, 259293
Bulmag, Leonid 2466
Bumbu, Ion 2600
Bunduchi, Ion 2414
Bunin, Ivan 2726
Burian, Alexandru 2473
Burlacu, Alexandru 2759
Burton, Terry (pict.) 2445
Busuioc, Aureliu (trad.) 2756
Butnaru, Val 2713
Butnaru, Veronica 2532-33, 2535

A
Abakumova, G. M. 2444
Achiri-Badicean, Irina 2778
Afanasiev, Vlad 2412
Ahmatova, Anna 2726
Alberto, Alesina 2468
Alexanchin, Lidia 2695
Ambroci, Tatiana (red.) 2409
Ambros, Tudor 2628
Ananiev, G. S. 2444
Andrie, V. 2606
Andronic, Gabriel (notografie) 2748-49
Andruhina, Marina (pict.) 2417, 2448
Anton, Pavel 2672
Apetri, Dumitru 2689
Apostol, Ion (coord.) 2584
Arionescu, Svetlana (consultant) 2534
Ashby, Olga 2613
Axnti, Sergiu 2765
Axnti, Svetlana 2765
B
Babr, Ludmila (alct.) 2406-07
Babii, Leonid 2488
Babin-Rusu, Tatiana 2698
Babiuc, Ana (pict.) 2420, 2422, 2428,
2436, 2441
Bacinschi, Mihai (pict.) 2713, 2756
Badicean, Dumitru 2779
Balan, Igor 2650-51
Balan, V. 2401
Balan, Veaceslav (ngrijire ed.) 2516
Balan-Maftei, Svetlana 2580-81
Barb, Nicanor 2594
Barbneagr, Alexandra 2467
Bieu, Sergiu 2518
Becker, Genevive de 2426
Bejan, Octavian 2510
Benedicta (egumena) 2456
Beniuc, Valentin (red.) 2416, 2469
Berbecaru, Gheorghe (trad.) 2536
104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Cimpoi, Michael 2764
Cimpoie, Gh. (red.) 2489
Cioban, Mitrofan (organizator) 2571-73
Ciobanu, Anatol 2714
Ciobanu, Gheorghe (expert) 2648
Ciobanu, Valerian 2690
Ciobanu, Vlad (trad.) 2574
Ciocan, Iulian 2413
Ciocan, Ovidiu Dumitru 2625
Ciocanu, Ion 2760
Ciocanu, Sergius 2664
Ciocoiu, Dana Lucica 2781
Ciubar, Galina 2541-42
Climova, Ana 2518
Clocuneanu, Petru (2611)
Coad, Simion (pict.) 2418
Cojocari, Lidia 2604
Cojocari, R. (alct.) 2595
Cojocariu, Mihai 2770
Cojocaru, Ion 2569
Cojocaru, Lidia 2459, 2461-62
Colos, Vladimir (fot.) 2403
Coman, Maria 2563
Condrat, Ruslan (alct.) 2536
Condraticova, Liliana 2665
Constantin, Emil (expert) 2625
Constantinov, T. 2595
Corbu, Haralambie (critic lit.) 2715
Corcimari, V. (fot.) 2637-38
Corcimari, Valeriu (fot.) 2536
Corescu, Andrei-Paul (trad.) 2426, 2445
Corghenci, Ludmila (red.) 2409
Corlteanu, Alexandru 2618
Corniciuc, Sabina 2467
Coroban, Vitalie (pict.) 2471, 2768
Costin, Ludmila (ngrijire ed.) 2406-07
Costrichi, Marta 2549
Cocodan, Diana 2604
Covaliov, B. 2633-34
Cozonac, Renata (alct., design) 240405
Creang, Ion (ngrijire ed.) 2503; 274546
Crescenza Carrocci, Maria 92
Cristian, Vasile 2770
Crivova, O. (alct.) 2595

C
Cabac, Eugeniu 2780
Caleva, Prascovia (alct.) 2408
Calm, Raisa (expert) 2767
Calmuchi, Laureniu 2569; (organizator)
2571-72
Camarda, Adina Liana 2493
Camous, Thierry 2768
Canr, Ioana (coord.) 2538
Canr, Vlad (trad.) 2574
Caraciuc, Lilia 2458
Carau, Diana 2557
Cardillo, Jutta (trad.) 2764
Carp, Simion 2511
Carrocci, Barrister Amedeo (fot.) 2764
Carrocci, Maria Crescenza (trad.) 2764
Cacaval, Ion (red.) 2613
Cau, Alexei 2586
Catan, Petru 2480
Catereniuc, I. 2605
Cazacu, Onisim (coord.) 2549
Cazacu, Tamara 2704
Cazacu, Vasile 2612
Cpn, Gheorghe (red.) 2543
Cehov, Anton 2756
Cernei, Vsevolod (trad.) 2434, 2444
Certan, Eugeniu 2770
Cesnocova, Nina (red.) 2463
Chantarasarojana, Pattheera (pict.) 2738
Chlkhova, G. N. (alct.) 2701
Cheptea, Eduard 2612
Chesi, Matteo (pict.) 2427
Chesov, Dumitru 2618
Chvliova, S. P. (alct.) 2701
Chicu, Valentina (coord.) 2539
Chicu, Varvara (expert) 2597-98
Chilianu, Nadine (trad.) 2608
Chirchin, Olga 2548
Chiri, C. 2591
Chiri, Mihai 2622
Chiri, Svetlana (trad.) 2472
Chiroca, Dorian (expert) 2521
Chitoroag, Valentina (alct., red.,
coord.) 2404-05; (red.) 2764
Chivriga, Viorel 2520
105

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


Cruc, Olesea (coord.) 2534
Cucenic, Ion (consultant) 2632
Cucer, Angela 2565
Cucinschi, Mira-Maria (trad.) 2768
Curocichin, Ghenadie 2777
Cuc, Valentin 2454
Cumir, Marcel 2504
Cuzminh, Gleb 2618

Faighel, Cezara 2703


Filipov, Nicoleta 2717
Fistican, Eugenia (ngrijire ed.) 2512-13
Frecueanu, Alexandru 2653-56
Frumin, Leonid (trad.) 2574
Furdui, Teodor (expert) 2597-98
Furtun, Alexandru 2773
Futei, Nicolae 2455

Daghi, Victor (red.) 2679


Danail, Sergiu 2681
Daniliuc, Ion (expert) 2521
Dencicov, Lidia 2597-98
Dergaciov, V. 2403
Diaconu, Stela 2582-83
Dima, Gabriela (trad.) 2438-40, 2734-37,
2741-44
Diviza, Ion (ngrijire ed.) 2676
Dogi, Fiammetta (pict.) 2417, 2427
Dogotari, I. (pict.) 2716
Dolgan, Mhail (critic lit.) 2715
Donica, S. 2637-38
Dorgan, Viorel 2678
Dozo, Galia Lami (pict.) 2445
Dragalina, Galina 2592-94
Dragan, Galina 2548
Dru, Inga (coord.) 2471, 2768; 2694
Dru, Ion 2715
Duca, Gheorghe (expert) 2599
Duca, Maria 2597-98
Dumbrveanu, Albina 2694
Dungaciu, Dan 2471

Gagim, Ion 2673-74


Galben, Svetlana 2582-83
Galben-Panciuc, Zinaida 2582-83
Gangan, S. (red.) 2489
Gantea, Irina 2541-42
Garaeva, Olga 2783
Gasna, Ala 2482
Gavrili, Galina (expert) 2767
Gheorghi, Maria 2658
Gherasim, Arcadie 2414
Gherjavca, Svetlana 2487
Ghimpu, Simion 2747
Giavazzi, Francesco 2468
Goian, Ion 2482, 2586
Golovatiuc, Vladimir (red.) 2463
Gonceariuc, Maria 2635
Goncearova, Eugenia 2500
Gonciar, Veaceslav 2612
Gorea, Ana (trad.) 2574
Grabbe, Heather 2474
Graziella, Antonini (pict.) 2426
Grigorescu, Adrian (pict.) 2760
Grigore, Eugenia (expert) 2696
Grigoriev, Tatiana (pict.) 2748-49
Grosu, Aurel 2619
Grosu, Cornelia (alct.) 2619
Guidea, Anatol 2682
Guranda, Ludmila (expert) 2769
Guriev, Ion (pict.) 2750-51
Guu, Ana (expert) 2575; 2700
Guu, Aneta 2718
Guu, Ion. P. 2668
Guza, Larisa 2704

E
Echim, Tatiana (alct.) 2584
Efrim, Oleg (coord.) 2525
Enciu, Ecaterina 2579
Ene, Vladimir (expert) 2648
Eremia, Anatol (coord.) 2710
Erhan, Valeriu 2782
Eanu, Andrei (red.) 2411
F
Fabian-Pleca, Tina 2716
106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Luchian, Maria 2437
Lungu, Valentina 2557
Lupan, Oleg 2629
Lupacu, T. 2605; (trad.) 2606
Lupuor, Irina 2500

H
Hale, Judith (coord.) 2516
Hamza, Cecilia 2703
Harcenco, Boris (red.) 2679
Homenco, Anatolie (trad.) 2590
Hometkovski, Ludmila (ngrijire ed.) 2718
Hurmuzachi, Iurie 2632

M
Macari, Ana 2719
Maevschi-Iordchescu, Iulia 2552
Maftea, Serghei 2400
Malcoci, Ludmila 2457
Malcoci, Vitalie 2454, 2670
Maleca, Tudor (red.) 2476; 2570
Manolache, Gabriel Marian 2680
Marbehant, Ccile (pict.) 2426
Marcicov, Alexei (red.) 2608
Mardari, Andrei (fot.) 2536
Marian, Camelia (expert) 2767
Marin, Constantin (red.) 2414
Marin, Lidia 2499; (coord.) 2518, 2527
Marin, Mariana 2785
Marina, V. 2401
Marinciuc, Aurel (red.) 2411
Marinciuc, Mihai 2589-90
Mar, Viorica 2579
Matcovschi, S. 2624
Matvei, Valeria 2411
Maxian Deladolna, Gheorghe 2748-49
Maxian-Cazanoi, Mariana 2748-49
Maxim, Olga 2697
Mazur, Jana (red.) 2463
Mtas, Claude G. 2622
Mndcanu, Virgil (coord.) 2545; 266869
Meesukhon, Patcharee 2438-39, 273940
Melenciuc, Dumitru 2692
Melnic, Tudor 2629
Mereu, Claudiu 2553
Mihailov, Ady Cristian 2703
Mihalevschi, Ruslan (trad.) 2769
Mija, Violeta 2566
Mikhaloutsa, A. A. (alct.) 2701
Mitu, tefan (expert) 2625
Mleavaia, G. (alct.) 2595
Mocan, Mihai (ngrijire ed.) 2503

I
Iachim, Andrei (pict.) 2776
Iastrebova, T. 2606
Ichim, Andrei (pict.) 2472
Iedu, Mihai 2649
Ilie, Irina (ngrijire ed.) 2516
Iliu, Marin (pict.) 2578
Ingrid, Renate (pict.) 2747
Iordan, Veaceslav (consultant) 2632
Irima, Dumitru (pref.) 2709
Isac, tefania (expert) 2704
Ivacenco, Ghenadie (coord.) 2664
J
Javgureanu, V. 2591
Jigu, Gheorghe 2596
Jirakunchaivong, Veerasak (pict.) 273739, 2742
Jitari, Victoria (trad.) 2536
Josan, Silvia 2784
Junghietu, Grigore 2613
K
Kada, T. V. 2434
Kittichotpanich, Chansil (pict.) 2736
Kotchanart, Rattana 2738
Kudricaia, Svetlana 2550-51, 2592
L
Larii, Iurie (alct.) 2536
Lazari, Raisa (trad.) 2767
Legcobit, S. A. 2696
Leanu, Mihai (expert) 2597-98
Levichi, Vasile (trad.) 2468
Lisnic, Vitale (alct.) 2619
Lsi, Leonid 2601

107

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


Modrc, Radu (pict.) 2715
Mookchaeng, Ladda (pict.) 2440
Moraru, Nina (expert) 2696
Moroan, Raisa 2570
Morozan, Olga (expert) 2696
Moanu-upac, Lora (organizator) 257172
Motroi, Aliona 2608
Movileanu, P. (red.) 2489
Munteanu, Ambrozie (arhimandritul)
2456
Muraru, Elena (coord.) 2499, 2512-13,
2518, 2527; (expert) 2575
Musikanonta, Jitpachuen (pict.) 2440
Musta, Efimia 2563
Mustea, Mihai 2632

P
Paisannun, Pratheep (pict.) 2743
Palii, Alexei (red.) 2526; 2709
Panua, Sergiu 2788
Papuc, Gheorghe (red.) 2536
Pascari, Vasile (red.) 2525
Pasecnic, Boris 2550-51, 2592-93
Pavalache, Pavel (fot.) 2570
Pavel, Vasile (red.) 2711
Pavlenko, Lilia 2547
Puna, Marin (expert) 2497
Pelivan, Valeriu 2409
Pelivan, Viorica 2563
Pencov, Mihail (consultant) 2632
Pendiurin, V. (alct.) 2645-46
Petrovici, Sergiu (red.) 2476
Phoonsinbooranakul, Suppalak 2438-39
Prlianu, Aurelia (trad.) 2474
Plmdeal, Zinaida (trad.) 2417, 2427,
2738-40
Pleca, Valentin (alct.) 2584
Ploni, Elena (ngrijire ed.) 2762
Ploteanu, Nicolae 2400
Poalelungi, Mihai (ngrijire ed., coord.,
red.) 2525
Podrea, Valentina 2753
Pogurschi, Andrei (red.) 2536
Pohil, Vlad (alct.) 2411
Policiuk, Igor 2673-74
Pongjedpong, Varapong (pict.) 2740
Popa, Adriana 2497
Popa, Elena 2585
Popovici, Angela 2532-33, 2535
Popovici, Corneliu 2532-33, 2535
Popovici, Cristina 2789
Popovici, Ludmila (alct.) 2411
Postica, Alexandru 2506
Postolache, Gheorghe 2752
Postolache, Veronica (pref.) 2719
Postovan, Boris 2410
Potrniche, Mihai (fot.) 2536
Poungsuk, Sitthiporn (pict.) 2734, 2741,
2744
Pullngern, Narong (pict.) 2738

N
Nakbamrung, Saka (pict.) 2739
Neagu, Mihaela 2786
Neamu, Mariana 2599
Nedealcov, M. 2595
Neghina, S. 2606
Nemerenco, Valeriu 2787
Nesterov, Tamara 2663
Nicolaescu-Onofrei, Liliana (coord.)
2704-08; 2705-08
Novorojdin, Dumitru (expert) 2648
Nunu, Constantin (consultant) 2534
O
Obad, A. 2624
Oboroceanu, Ion (ngrijire ed.) 2516
Obreja, Efim 2458, 2531
Odinets, Rodica (coord.) 2770
Ojovanu, Vitalie 2774
Olenschi, Mihai 2704
Oliinc, Iaroslav (pict.) 2715, 2758
Onceanu, Vasile Petru 2648
One, Ioan 2681
Onofreiciuc, E. 2696
Oprea, Valeriu (alct.) 2536
Oprea-Roca, Valentina 2750-51
Ostaf, Sergiu 2506
Overcenco, Aureliu (coord.) 2632

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Pumnul-Blaga, Valentin (pref., ngrijire
ed.) 2745
Pucau, Madlena 2411

Sava, Eugen (col. ser.) 2762


Savca, Lucia (coord.) 2559
Srbu, Ilie (alct.) 2420, 2422, 2441;
2447, 2564
Srbu, Parascovia 2586
Srcu-Scobioal, Diana 2500
Schico, Boris 2754
Schico, Romeo (pict.) 2754
Schultz, Ian 2615-16
Scripliuc, Evelina 2487
Scripnic, Elizaveta (alct.) 2408, 2411
Senic, Diana 2482
Severin, Vasile 2720
Sikorski, Elena (expert) 2704
Smboteanu, Mihail (expert) 2769
Sngereanu Junior, Valentin (pref.,
ngrijire ed., pict.) 2745; (pict.) 2746
Slivca, Roman 2721
Sochirc, Vitalii 2765
Soltan, Mitic 2722
Soltan, Petru (red.) 2411
Spinei, Ianina 2458, 2531
Spinei, Vasile 2506
Spnu, Stela 2711
Sripinij, Chompoonuch (pict.) 2735-36
Stamati, Adela 2620
Starodub, V. (red.) 2489
Stavil, Tudor (red.) 2665
Stvil, Ala (pict.) 2745-46
Stvil, T. 2403
Steclari, Tatiana 2621
Stepaniuc, Victor (red.) 2567-68
Stepanov, Anton 2632
Stoicev, P. 2591
Strulea, Maria 2515
Surael, Vera (pict.) 2719
Suruceanu, Ion (2675)
Sven, Cristian (pict.) 2747

R
Raducan, Aurelia (alct.) 2619
Raileanu, Iurie (pict.) 2526
Raileanu, Viorica 2710
Ravaglia, Paola (pict.) 2427
Rileanu, V. 2595
Rizzi, Graziella (trad.) 2764
Robu, Ion 2682
Robu, Natalia (expert) 2769
Rojnevschi, Maria (expert) 2521
Roman, Alexandru (red.) 2567-68;
(coord.) 2574
Romanciuc, Andrei 2650-51
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 2717, 2725,
2747, 2751
Romanciuc, Silvia 2554
Romanescu, Gheorghe 2596
Romaco, L. (trad.) 2615
Roca, Aliona (red.) 2526
Roca, Nicolae 2518, 2675
Rotaru, Ion (critic lit.) 2715
Rotaru, Mariana (pict.) 2437
Rotaru, S. 2696
Rotea, Nicolaie 2790
Rudi, Marcu 2620
Rudic, Valeriu 2597-98
Rungrojanasirawat, Threeroj (pict.) 243839
Rusnac, Eugen 2454
Rusnac, Virginia 2565
Rusu, Spiridon 2589-90
Rusu, tefan (ngrijire ed.) 2472
S
Sadovei, Larisa 2576
Samsonov, Serghei (pict.) 2756
Sandin, Ina (pict.) 2753
Sandu, Ion 2683
Sandulachi, L. 2661
Saranciuc-Gordea, Liliana 2558
Saulea, Aurel 2607

alvir, Mihail (coord.) 2464


colni, Angela (trad.) 2570
epelevici, Ana (pict.) 2447, 2564
erban, Claudia (trad.) 2590
oitu, Ecaterina (expert) 2550-51, 259293
109

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


ontea, Victor (red.) 2629
tefane, M. 2605
ve, Larisa (trad.) 2767
ve, Maria 2411
ve, Romeo (pict.) 2673-74

V
Vaculovschi, Dorin 2459-62
Varta, Ion 2772
Varzari, Elena 2695
Varzari, Pantelimon 2470
Vatavu, Alexandru 2669
Velico, Nadejda (coord., elab.) 2544
Vezetiu, Sava 2685
Vindereu, Natalia (trad.) 2472
Visternicean, Dumitru (red.) 2525
Vizitiu, Angela 2712
Vrcolici, Margareta 2658
Vlad, Pavel 2594
Vlah, Ptr 2671
Vlas, Mariana 2694
Voineac, V. 2633-34
Volcovschi, E. 2624
Volociuc, L. 2633-34
Vovc, Victor 2607
Vrnceanu-Bene, Angela 2793
Vremea, Igor (red.) 2567-68
Vulpe, Sergiu Iurie 2723-24

T
Talaghir, Laureniu-Gabriel 2684
Tamazlcaru, Andrei (alct., ngrijire ed.)
2578
Taran, Irina 2487
Taran, S. (alct.) 2645-46
Tarnovschi, Constantin 2662
Tatarov, P. 2661
Terecenco, Maria 2670
Thongduang, Kosol (pict.) 2735-36
Timofti, Elena 2480
Timofti, Ghenadie 2480
Tipa, Lazr 2791
Tiseeva, O. (pict.) 2757
Todos, Petru (expert) 2575
Tomia, P. (red.) 2489
Topor, Radu 2766
Traianus 2726
Trandafir, Olga 2755
Trifuan, Gheorghe (notografie) 2748-49
Turea, Marin (trad.) 2472

Y
Yeesman, Vinit (pict.) 2735
Z

Zabiaco, Olesea (alct.) 2404-05


Zaharciuc, Oleg (design) 2538
Zamostean, Gh. (red.) 2615-16
Zanette, Marco 2451
Zanoci, Aurel (col. ser.) 2762
Zavadschi, Ala 2467
Zbrciog, Vlad 2725
Zubic, Valentin (red.) 2536

gulea, Ion (coord.) 2666-70; 2668-70;


(pict.) 2718
aulean, Micaela 2695
rdea, Marcela 2460
cu, Octavian 2677
ugui, Tatiana (alct.) 2584
urcan, Stela 2792
vircun, Victor 2546

, . . (.) 2490

Uberhuber, Edithe 2615-16


Ungureanu, Valentina 2702
Ursache, S. (trad.) 2757
Ursache, Silvia 2448
Ursu, Liliana (trad.) 2526

, . . (.) 2402, 2508, 2693


, . 2727
, . . 2602
, . . 2402
, 2587
110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 2587
, 2614
, (.) 2671
, . . (.) 2693
, . . 2631
, 2614
, 2636
, . . 2602
, 2450
, 2475, 2501
, . (.) 2490
, . . 2630

, 2767
, . . 2524
, 2729
, . . (.) 2490
, 2477-78
, 2452
, (.) 2477-78
, . . (.) 2490
, . (.) 2540
, (.) 2671
, . . 2687-88

, 2686
, 2452
, (.) 2671

, . (.) 2588
, 2617
, . . (.) 2693

, . 2483
, . . 2402
, . . (.) 2616
, . . (.) 2626

, . . (.) 2508
, . . (.) 2402, 2508, 2693
, . . (.) 2693
, 2477-78

, 2450
, 2452
, . . (.) 2603

, . . 2623
, . . (.) 2626
, . . (.) 2761
, . . 2623

, 2728
, 2561

, . . (.) 2508

, . . 2494-95, 2502, 2522,


2537

, . . 2494-95, 2502, 2522,


2537
, . . 2631
, 2639
, 2562, 2775
, 2769
, 2769
, . . (.) 2626; (.)
2630
, . (.) 2638

, (., .) 2452

() () 2577

111

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


, 2767
-, 2555
, (.) 2452

, . 2627
, 2561

, 2555

, 2588
, . . 2415
, . . (.) 2761
, . . (.) 2402, 2508, 2693
, . . 2631
, 2730
, 2794

, 2453

, . . 2776

, 2732
, 2733
, . (.) 2627
, 2767

, . . (.) 2763
, . (.) 2728
, . . (.) 2508
, . . (.) 2587
, . (.) 2614
, . 2627

, 2477-78

, . (.) 2540
, . . 2763
, . . 2763
, . . 2623
, 2731
-, . (.) 2731

, . . 2763

, . 2627

112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 12-2008


ABC-ul animalelor 2417
Academia de Administrare Public 15
ani de modernizare a serviciului public
din Republica Moldova : Materiale ale
conf. intern. t.-practice, 21 mai 2008
2567-68
Acte normative ce reglementeaz activitatea Centrelor Metodice din instituiile
de nvmnt precolar i preuniversitar ale municipiului Chiinu 2556
Acionri hidraulice i pneumatice n
maini i sisteme de producie 2591
Al VIII-lea congres ordinar, 6 febr. 2009,
Chiinu 2679
Alturi de adolescentul aflat n conflict cu
legea 2547
Alfabetizarea persoanelor din penitenciare 2541
Alfabetul n cubulee 2418
Alice n ara Minunilor 2734
Almanah universal : evenimente i cifre
2008 2410
Analele tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova 2476
Analiza Impactului de Reglementare
2532
Analiza situaiei din complexul energetic
al Republicii Moldova i asigurarea
securitii energetice 2626
Animale de lng noi 2419
Animale domestice 2420
Animale exotice 2421
Animale slbatice 2422
Anuar tiinific 2416
Anuarul statistic al Republicii Moldova
2008 2465
Aplicaii Microsoft Access n sistemul
organelor afacerilor interne 2400
Arctica 2423
Aspecte privind nivelul de trai al populaiei n 2007 2491

Aspects of the living standard of


population in 2007 2491
Assessment of health security and crises
management capacity, 24 Febr. 5
March 2008 2610
Ast sear-i seara mare 2578
Aviamodele 2424-25
Bibliografia Naional a Moldovei 240405
Bibliografie selectiv a publicaiilor cadrelor didactice i tiinifice a UASM
2406-07
Biblioteca Naional a Republicii Moldova 175 de ani 2408
Biologie 2597
Bucate moldoveneti 2637
Calendar Naional 2009 2411
Carte de antonime 2427
Carte de telefoane
Raionul Cimilia 2640
Raionul Criuleni 2641
Raionul Dondueni 2642
Raionul Ialoveni 2643
Raionul Sngerei 2644
Catalog al productorilor de mrfuri i
servicii din raioanele Soroca, Drochia,
Floreti 2479
Codul de executare al Republicii Moldova 2509
Codul familiei al Republicii Moldova 2519
Codul fiscal al Republicii Moldova 2484
Codul funciar al Republicii Moldova 2528
Collection of schemes for human anatomy 2605
Comerul exterior al Republicii Moldova,
2006-2007 2496
Conferina tiinific a tinerilor cercettori
"Probleme actuale ale nvmntului
universitar n contextul Procesului de
la Bologna" 2573
Culegere de acte legislative i normative
cu privire la veterani 2503
113

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


Culegere de practic juridic a Colegiului
civil i de contencios administrativ al
Curii Supreme de Justiie (2007)
2525
Culegere de scheme la anatomia omului
2605
Cultura politic i politica cultural n
relaiile internaionale: dimensiunea
est-european : Materialele Conf. t.
intern., 11 apr. 2008 2469
Curtea Suprem de Justiie a Republicii
Moldova 2526
De ce strcul st pe spatele bivolului?
2735
De ce erpii boa nu au venin? 2736
De la "Mooc" la "Caligula" 2676
Dicionar de cuvinte i expresii ilustrate
2703
Drept civil. Drept succesoral. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul familiei
2518
Drept penal 2512-13
Drept procesual civil. Intentarea, pregtirea i examinarea n fond a pricinilor
civile. Proceduri necontencioase n
procesul civil 2527
Educaia copiilor/tinerilor aflai n penitenciare 2566
Eficieno i risc n gestiunea afacerilor
2480
English 2695
English as a second foreign language
2696
Evaluarea performanelor copiilor/tinerilor
din penitenciare 2542
Evaluarea securitii sntii i capacitilor de management al crizelor 2609
Executarea hotrrilor Curii Europene a
drepturilor omului 2498
External Trade of the Republic of Moldova, 2006-2007 2496
Fiziologie experimental 2607
Fructe 2428
Gabie. Dansuri 2429
Gabie. Glamur 2430
Gabie. Plimbare 2431

Gabie. Regina balului 2432


Gagauzia : opportunities for investment
2478
Geografie 2765
Ghidul Asociaiilor de Afaceri din republica Moldova 2481
Ghidul Bunelor Practici ale Autoritilor
Publice locale 2534
Ghidul directorului instituiei precolare
2563
Ghidul facilitatorului 2535
Ghidul membrului consiliului electoral de
circumscripie i al biroului electoral al
seciei de votare 2505
Ghidul oferului pentru transporturi internaionale de mrfuri 2645
Hansel i Gretel 2737
Harta drumurilor Republicii Moldova
2647
Inclusiv Eu 2539
Ion Suruceanu. ara mea de dor 2675
Istoria modern a Europei i Americii :
sec. XV anii '60 ai sec. XIX 2770
n pdure 2433
nvmnt la distan: Concept i terminologie 2543
Jurnalismul de investigaie 2414
La ar 2435
Lecturi AGEPI 2521
Legume 2436
Les professeurs de l'Acadmie 2574
Limba i literatura romn 2704
Limbaje Specializate 2691
Lucrri tiinifice 2489
Manual de audit intern 2657
Manuel de franais 2701
Materialele conferenei tiinifice anuale
2007 2572
Materialele conferinei tiinifice a studenilor 2571
Msurm corupia: de la sondaj la sondaj
2458
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Moldova 2536
Ministry of Internal Affairs of the Republic
of Moldova 2536
114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Misterele junglei 2440
Moldova 2764
National Bibliography of Moldova 240405
Norocosul 2757
Organizarea procesului educaional
pentru persoanelor deinute n penitenciarele din Republica Moldova n
scopul asigurrii accesului la nvmntul de baz 2544
Organization of water users for irrigation
purposes 2632
Psri 2441
Pentru bieei 2442
Pentru fetie 2443
"Perle" de-ale elevilor 2752
Petru Clocuneanu. Specialist de for al
serviciului de dezinfecie 2611
Planeta Pmnt 2444
Political Culture and Cultural Policy in
International relations: East-European
Dimension : Materialele Conf. t. intern., 11 apr. 2008 2469
Population and demographic processes
in the Republic of Moldova 2463
Populaia i procesele demografice n
Republica Moldova 2463
Ptr Vlah. Gagauziya iin balada 2671
Poveti de noapte bun 2741
Poveti pentru copii 2742
Prima mea carte de nvtur 2445
Procedura i practica CEDO i alte tratate obligatorii pentru Republica Moldova. Drept comunitar 2499
Profesorii Academiei 2574
Professors of the Academy 2574
Profilul Naional privind Managementul
Substanelor Chimice n Republica
Moldova 2584
Progrese i perspective n reprimarea
corupiei 2514
Raport 2538
Ruca cea urt 2743
Repere conceptuale privind implementarea i mbuntirea sistemului de
management al calitii n instituiile

de nvmnt superior din Republica


Moldova 2575
Report 2538
Report of the Moldovan Presidency to
the Central European Initiative 2008
2492
Rezultatele anchetei structurale n ntreprinderi 2008 2659
RO/MD / Moldova n dou scenarii 2472
Safari 2446
S comunicm fr bariere 2467
Sntatea copilului n coal 2559
Secolul XXI secolul comunicrii: aspecte etico-morale : Materialele conf. t.practic din 29 noiemb. 2007 2409
Situaia femeilor pe piaa muncii din
Republica Moldova 2459
Situaia forei de munc n mediul rural
din Republica Moldova 2460
Situaia persoanelor defavorizate pe
piaa muncii din Republica Moldova
2461
Situaia tinerilor pe piaa muncii din Republica Moldova 2462
Standardele Internaionale de Raportare
Financiar (IFRS) 2007 2486
Statistical Yearbook of the Republic of
Moldova 2008 2465
Studierea experienei avansate Centrul
metodic din Liceul Teoretic "Ion
Creang" 2560
Studii de muzeologie 2762
oarecele de la ora i oarecele de la
ar 2744
Tehnologia educaiei artistice plastice
2666-69
Tehnologia educaiei artistico-plastice
2670
Tehnologii educaionale moderne n
contextul formrii culturii nvrii 2545
Tendine i Politici Migraioniste n Regiunea Mrii Negre: cazurile R. Moldova, Romniei i Ucrainei 2464
Termeni i sintagme 2694
The analysis of a condition the energy
complex of the Republic of Moldova
115

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


and the way to maintenance the energy safety 2626
The Big Lie about the 1932-1933 Great
Famine in the USSR & Stern Truth
2771
The Supreme Court of Justice of the
Republic of Moldova 2526
Traficul de fiine umane i egalitatea
genurilor n Moldova 2516
Vascularizaia i inervaia muchilor
scheletici ai corpului uman 2606
Viermele vestic al rdcinilor de porumb
Diabrotica virgifera vigifera Le Conte
2633
2424-25

25332626
2423
2598
2452

1932-1933 2771
2435
2433

2508

2631
: 2477
2430
2443
2442
2419
Diabrotica
virgifera vigifera Le Conte 2634
2528
2761


, ,
2479

2507
2432
2693
2536
2638
2485
2463
-
" ", , 21-22 . 2006 2523
2627

2646
2574
2431
2517
, 2008 2659
2446
,
Trichogramma Westw. (Hymenoptera,
Trichogrammatidae) 2603
2503

2605

2008 2465
2540
2429

:
. -

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


-. ., 18-19 2008 .
2490

2516

2421
2529-30

Index de subiecte
"Academia de Administrare Public 15
ani de modernizare a serviciului public
din Republica Moldova" Conferin
internaional tiinifico-practic 256768
Acionri hidraulice 2591, 2625
Acionri pneumatice 2591, 2625
Administraie local Republica Moldova
Cercetri sociologice 2457
Administraie public 2535
Administraie public local Practici
2534
Afaceri Asociaii Republica Moldova
2481
Afaceri Comunicare (rus) 2483
Afaceri ntreprinderi agricole 2480
Aforisme 2752
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2505
Algebr liniar (rus) 2587
Anatomia omului 2605
Anatomie sistematic 2604
Animale Recorduri Carte pentru copii
2426
Antreprenoriat 2482
Apicultur (rus) 2636
Arheologie Republica Moldova (rus)
2763
Artrit reumatoid Diagnostic 2624
Asigurri pentru transport 2540
Asociaiile de Afaceri din Republica Moldova 2481
Astronomia i cosmosul Carte pentru
copii 2434
Audit financiar Dicionare 2651
Audit intern 2657

Automobil Conducere Protecie personal 2648


Automobil ntreinere tehnic 2649
Biblioteconomie 2409
Bijuterii Arta prelucrrii 2665
Biochimie Teste 2601
Bioetic (rus) 2452
Biologie 2597
Biologie (rus) 2598
Biologie molecular (rus) 2602
Boli cardiace Copii (fr.) 2620
Bucate moldoveneti 2637
Bucate moldoveneti (rus) 2638
Bucovina Istorie 2772
Bune maniere 2451
Calendare Date memorabile Aniversri 2411
Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, crturar
romn, domn al Moldovei (rus) 2776
Carii dentare (rus) 2623
Carte jucrie 2418
Cri de colorat 2420, 2422, 2428, 2436,
2441, 2447
Cri pentru copii 2438-40
Cri pentru decupare 2429-32
Cri pentru precolari 2417, 2427, 2445
Cercetri sociologice Administraie
local Republica Moldova 2457
Cercetri sociologice Piaa muncii
Femei Republica Moldova 2459
Cercetri sociologice Piaa muncii
Republica Moldova 2460-62
Chimie Metodica predrii 2550
Chimie Metodica predrii (rus) 2551
Chimie 2592
Chimie (rus) 2593
117

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


Chimie farmaceutic 2613
Chiinu Edificii istorice 2664
Clim Republica Moldova Hri 2595
Clocuneanu, Petru, 1938-., medic
epidemiolog 2611
Codul de executare al Republicii Moldova 2509
Codul familiei al Republicii Moldova 2519
Codul fiscal al Republicii Moldova 2484
Codul fiscal al Republicii Moldova (rus)
2485
Codul funciar al Republicii Moldova
(rom., rus) 2528
Colinde 2578
Comer exterior Republica Moldova
Date statistice 2496
Compui hidroxilici 2594
Comunicare social 2467
Constituia Republicii Moldova (rus)
2507
Contabilitate 2655
Contabilitate (rus) 2656
Contabilitate financiar 2653
Contabilitate financiar (rus) 2654
Contabilitatea activelor materiale 2650
Convertizoare electrice 2628
Copii cu dizabiliti Integrare social
2539
Corupie Combatere 2514
Corupie Sondaje 2458
Cretinism 2455
Criminalitate penitenciar 2511
Cultura comunicrii nvmnt (rus)
2561
"Cultura politic i politica cultural n
relaiile internaionale: dimensiunea
est-european" Conferin tiinific
internaional 2469
Cur de slbire (rus) 2639
Curtea Suprem de Justiie Republica
Moldova 2525
Curtea Suprem de Justiie a Republicii
Moldova istorie 2526
Duntori Viermele vestic Porumb
Protecie 2633

Duntori Viermele vestic Porumb


Protecie (rus) 2634
Delincvena juvenil 2515
Demografie Republica Moldova Date
statistice 2463
Dezvoltare economic, 2008 Republica
Moldova Date statistice 2465
Dezvoltare social, 2008 Republica
Moldova Date statistice 2465
Dezvoltare social-economic Gospodrii casnice Republica Moldova Date statistice 2491
Dicionar de muzic 2673-74
Diet (rus) 2639
Dramatizri de teatru 2676
Drept civil 2518, 2527
Drept comercial 2520
Drept comercial (rus) 2524
Drept comunitar 2499
Drept consular (rus) 2501
Drept diplomatic (rus) 2501
Drept financiar (rus) 2522
Drept funciar 2518
Drept penal 2512
Drept penal internaional 2500
Drept procesual penal 2513
Dreptul la ntruniri 2506
Dreptul muncii 2518
Dreptul ocrotirii mediului nconjurtor
Republica Moldova Legislaie (rus)
2529-30
Drepturile omului Veterani Legislaie
2503
Drepturile omului 2498, 2508
Economie Sisteme (rus) 2490
Economie 2489
Economie global 2497
Economie regional 2488
Edificii istorice Chiinu 2664
Educaia copiilor deinui 2542, 2544
Educaia persoanelor din penitenciare
Recomandri 2541
Educaia persoanelor din penitenciare
2566
Educaie Copii cu tulburri de comportament 2565
118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Educaie Sntatea copilului 2559
Educaie Tehnologii moderne 2545
Educaie artistic-plastic 2670
Educaie fizic Gimnastic independent 2684
Educaie fizic Metodica predrii 2553
Educaie fizic Organizare Management (rus) 2688
Educaie fizic 2681
Educaie fizic i sport (rus) 2686
Educaie omului Metodica predrii
2554
Educaie plastic Metodica predrii
(rus) 2555
Educaie plastic 2666-69
Egalitate de gen Republica Moldova
2516
Electronic 2629
Elita politic Republica Moldova 2470
Energetic Republica Moldova (rus)
2626
Energetic (rus) 2630
Epistemologie (rus) 2450
Europa Reforme politice Reforme
economice 2468
Europa Relaii internaionale 2474
Europa Sec. XV-XIX Istorie modern
2770
Evenimente i cifre 2410
Farmacotoxicologie 2612
Federaia Moldoveneasc de Fotbal
2679
Finane publice Analiz a costurilor
2532
Finane publice Analiz a costurilor
(rus) 2533
Finanele ntreprinderii 2487
Fizic 2589
Fizic (rus) 2590
Fiziologie experimental 2607
Folclor pentru copii 2579
Fotbal 2677, 2680
Frazeologie Administraie Drept
Economie Comer Transport Dicionare 2694

Gagauzia Republica Moldova Dezvoltare economic (rus) 2477


Gagauzia Republica Moldova Dezvoltare economic (engl.) 2478
Geografie Teste 2765
Geografie 2766
Geografie economic (rus) 2767
Geografie social (rus) 2767
Geometrie analitic (rus) 2587
Ghicitori 2753
Hidrologie Dicionare 2596
Homosexualitate 2608
Hymenoptera (rus) 2603
Iablona Sate Raionul Glodeni Republica Moldova Istorie (rus) 2775
Inervaia muchilor 2606
Informatic Metodica predrii 2548
Inginerie (rus) 2627
Institutul de Stat de Relaii Internaionale
din Moldova Anuare 2416
Institutul Patrimoniului Cultural al Acad.
de tiine a Moldovei Istorie 2403
Irigaii Alimentare cu ap (engl.) 2632
Istorie 2769
ntreprinderi Creare Acte normative
2517
ntreprinderi Organizare Date statistice 2659
ntreprinderi industriale alimentare
Management 2660
nvmnt la distan 2543
nvmnt matematic Istorie 2569
nvmnt precolar 2563
nvmnt superior Management al
calitii 2575
nvmntul superior Competene de
comunicare 2576
Jurnalism 2414
Kirigame pentru copii 2419, 2421, 2424,
2435
Legende 2753
Limba englez 2695-97
Limba englez pentru copii 2437
Limba francez Ortografie 2699
Limba francez Teoria traducerii (fr.)
2700
119

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


Limba francez 2701-02
Limba german 2698
Limba romn Dialecte Terminologie
vitivinicol 2711
Limba romn Frazeologie Dicionare 2703
Limba romn Lexicologie Dicionare
2709
Limba romn pentru alolingvi 2704
Limbaj tehnic 2691
Limbi Cercetare comparativ (engl.)
2692
Lingvistic (rus) 2693
Linii telefonice Raionul Cimilia Republica Moldova Carte de telefoane
2640
Linii telefonice Raionul Criuleni Republica Moldova Carte de telefoane
2641
Linii telefonice Raionul Dondueni
Republica Moldova Carte de telefoane 2642
Linii telefonice Raionul Ialoveni Republica Moldova Carte de telefoane
2643
Linii telefonice Raionul Sngerei
Republica Moldova Carte de telefoane 2644
Literatur Metodica predrii 2552
Literatur romn din Republica Moldova
Critic literar 2758
Literatur romn din Republica Moldova
Critic i interpretare 2759-60
Literatur romn din Republica Moldova
Piese 2713
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 2717-19, 2723-24
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie satiric 2722
Literatur romn din Republica Moldova
2714-15, 2720-21, 2725
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Versuri melodice 274849
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii 2747, 2750-51, 2753-55

Literatur romn pentru alolingvi 2704


Literatur romn pentru copii 2745
Literatur rus Istorie i critic literar
(rus) 2761
Literatur rus Poezie 2726
Literatur rus din Republica Moldova
Poezie (rus) 2727, 2731
Literatur rus din Republica Moldova
Poezie 2730
Literatur rus din Republica Moldova
2728, 2732-33
Literatur rus pentru copii 2756
Literatur ucrainean pentru copii 2757
Malformaii congenitale cardiace Profilaxie Diagnostic 2621
Mass-media Transnistria Istorie (rus) 2415
Mass-media 2413
Matematic Teste 2585
Mathcad 2401
Maxime 2752
Mnstirea "Sfnta Treime" de la Frumoasa, Clrai Republica Moldova
Istorie 2456
Medicin intern 2618
Medicin popular Substane vegetale
(rus) 2614
Mediul nconjurtor Protecie 2599
Microsoft Access 2400
Migraiune Politici 2464
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Moldova Albume 2536
Mitologie Tradiii Datini 2454
Moldovan Presidency 2492
Muzeologie Studii 2762
Muzic Dicionare 2673-74
Muzic coral 2672
Muzic vocal Metodica predrii 2549
Naturoterapie (rus) 2617
Nematozi fitoparazii Combatere 2600
Nume de persoane 2690
Occident Istorie 2768
Operaiuni contabile Export 2652
Orae Republica Moldova Istorie
2663
Organizarea educaiei 2557-58
120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Organizarea nvmntului Acreditare
2546
Organizarea nvmntului Acte normative 2556
Organizarea nvmntului Licee 2560
Organizarea nvmntului (rus) 2452
Orient Istorie 2768
Origame pentru copii 2423, 2425, 2433,
2442-43, 2446
Ortodontie (engl.) 2622
Persoane cu dizabiliti Republica
Moldova Olanda Asisten Social
2538
Piaa muncii Femei Republica Moldova Cercetri sociologice 2459
Piaa muncii Republica Moldova
Cercetri sociologice 2460-62
Pivniceni Sate Raionul Dondueni
Republica Moldova Istorie 2774
Planeta Pmnt Carte pentru copii
2444
Plante medicinale 2635
Poezii pentru copii 2448
Poliie particular (rus) 2537
Poveti 2734-35, 2737-45, 2757
"Probleme actuale ale nvmntului
universitar n contextul Procesului de
la Bologna" Conferin tiinific a
tinerilor cercettori 2573
Procedur civil 2499
Productori de mrfuri i servicii Republica Moldova Cataloage 2479
Profesori nvmnt superior Republica Moldova Biografii 2574
Proprietate intelectual 2521
Protecia mediului nconjurtor Republica Moldova management 2584
Psihologia dezvoltrii Aptitudini speciale 2449
Psihologie pedagogic Instituii penitenciare 2547
Radio "Europa Liber" 2413
Raionul Cimilia Republica Moldova
Carte de telefoane 2640
Raionul Criuleni Republica Moldova
Carte de telefoane 2641

Raionul Dondueni Republica Moldova


Carte de telefoane 2642
Raionul Ialoveni Republica Moldova
Carte de telefoane 2643
Rzboi Voluntariat (rus) 2502
Relaii internaionale (rus) 2475
Relaii internaionale 2473
Republica Moldova Albume 2764
Republica Moldova Aspecte socialpolitice 2472
Republica Moldova Politic intern
2471
Republica Moldova Viaa socialeconomic, sec. XX 2466
Resurse umane Management 2658
Romnia Aspecte social-politice 2472
Sntate public Republica Moldova
Securitate 2609
Sntate public Republica Moldova
Securitate (engl.) 2610
Scenarii de teatru 2676
Seminarul Duhovnicesc din Chiinu
Istorie (rus) 2577
Serviciul public Conflicte de interese
2531
Sincopa Diagnostic Tratament 2619
Sistem muscular 2606
Sisteme constituionale Europene 2504
Sisteme numerice 2586
Sondaje Corupie 2458
Sport Tendine de dezvoltare 2678
Sport 2683
Sporturi de lupt Organizare (rus)
2687
Sporturi de lupt Republica Moldova
Biografii Istorie 2682
Sporturi de lupt i autoaprare 2685
Standardele Internaionale de Raportare
Financiar (IFRS) 2486
Statele Unite ale Americii Sec. XV-XIX
Istorie modern 2770
Substane minerale 2662
Substane vegetale Medicin popular
(rus) 2614
Succes (rus) 2453

121

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


Suruceanu, Ion, 1949-, interpret de
muzic uoar 2675
aptebani Sate Raionul Glodeni
Republica Moldova Istorie 2773
coala medie din Iablona Raionul
Glodeni Republica Moldova Istorie
(rus) 2562
tiine ale naturii Teste 2580-81
Tehnologia conservrii alimentelor 2661
Tehnologii informaionale Protecie
(rus) 2402
Texte juridice 2712
Toponimie Transnistria 2710
Traducere literar Critic i interpretare
2689
Trafic de fiine umane Republica Moldova 2516
Trafic de fiine umane 2510
Transport internaional de mrfuri 2645
Transport internaional de mrfuri (rus)
2646
Transportul curentului electric (rus)
2631
Trasee auto Republica Moldova Hri
2647

Tratamente nemedicale 2615


Tratamente nemedicale (rus) 2616
Turism Servicii 2493
Turism (rus) 2494
Turism (ucr.) 2495
Uniunea European 2474
Uniunea Republicilor Sovieticilor Socialiste 1932-1933 Istorie (rus,
engl.) 2771
Universitatea Cooperatist-Comercial din
Moldova Anale 2476
Universitatea Cooperatist-Comercial din
Moldova Istorie 2570
Vascularizaia muchilor 2606
Viermele vestic Porumb Protecie
2633
Viermele vestic Porumb Protecie
(rus) 2634
Vlah, Piotr, 1945-, pictor-grafician
gguz 2671
Voluntariat Rzboi (rus) 2502
" " - 2523

122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de editori
AAP 2535, 2567-68, 2574
Acad. "tefan cel Mare" a MAI 2400
Adriga-Vis SRL 2504
Agenia Informaional de Stat
"Moldpres" 2486
AGEPI 2521
AITA 2646
Arc 2413, 2417, 2426-27, 2438-40, 2445,
2468, 2550-52, 2557, 2592-93, 2713,
2734-44, 2756
Asoc. "Plai Resurse" 2663-64
Batina-Radog SRL 2488
Bibl. Rep. t. Agricol a UASM 2406-07
Biblion SRL 2434, 2444, 2637-38
BNRM 2408
Bons Offices SRL 2479, 2492, 2514,
2516, 2554, 2676
Camera Naional a Crii 2404-05
Cartdidact 2599, 2677, 2772
Cartea Moldovei 2715, 2758
Cartier 2471, 2525, 2704-08, 2768
Carusel 2418
CE UASM 2409, 2489, 2655, 2784,
2787-88
CEP USM 2412, 2466, 2470, 2473,
2475-76, 2487, 2500-01, 2515, 2543,
2549, 2586, 2594, 2604, 2613, 2658,
2692, 2698, 2761, 2790
Chiinu-Prim SRL 2603, 2633-34
CIPTI 2645
Continental Grup SRL 2745-46
Cu drag SRL 2451, 2774
Depol Promo SRL 2506
Eco-TIRAS 2529-30
Editerra Prim SRL 2597-98
Epigraf SRL 2403, 2474, 2652, 2709
Ericon SRL 2510
Evrica 2587
Garomond Studio SRL 2541-42, 2544,
2547, 2558, 2561, 2565-66
Grafic-Design SRL 2665, 2730
Graficart SRL 2764

IDIS Viitorul 2464, 2477-78, 2481, 2520


Ingeocad 2647
Interprint 2585
IRIM 2416
Iunie Prim SRL 2469, 2480
Inversia-Dub I 2752
Labirint 2720
Lavilat-Info SRL 2484-85, 2507, 2509,
2519, 2528
Libresco SRL 2420, 2422, 2428, 2436,
2441, 2447, 2564
Litera AVN SRL 2546
Litera (educaional) 2555
Lumina 2767, 2769
Lyceum 2437, 2727, 2765
Mediamagnat grup SRL 2419, 2421,
2423-25, 2429-33, 2435, 2442-43,
2446
Medicina CEP 2601, 2606-07, 2612,
2620, 2624
Muzeul Na de Arheologie i Istorie a
Moldovei 2762
Phoenix SRL 2596, 2760
PIM : Iai 2599
Pontos 2545, 2672, 2690, 2717, 2719,
2725, 2747-51
PresStar 2675
Princeps 2536
Proart SRL 2452
Prut Internaional 2582-83
Sntate i educaie SRL 2614, 2617
Silvius Libris ("Sica & V" SRL) 2448,
2757
Statistica 2463, 2465, 2491, 2496, 2659
tiina .E.-P. 2589-90, 2673-74, 2776
trih SRL 2595
Tehnica-Info 2622, 2625, 2628, 2703
TEO-Educaional 2697, 2702, 2766
Tipogr. Central F.E.-P. 2696
TISH 2503
Transparency Intern. Moldova 2414,
2458, 2531
123

Cronica crii Nr 12-2008 Book annals Nr 12-2008


Trigraf-tipar SRL 2467
UCCM 2570
ULIM 2670, 2700, 2718
UST 2569, 2571-73
Universul S 2619, 2728
Univers Pedagogic 2449, 2559, 2579-81,
2770
UTM 2401, 2493, 2497, 2575, 2591,
2600, 2629, 2661-62, 2691, 2789
Valinex SA 2402, 2450, 2483, 2490,
2508, 2553, 2678, 2680, 2684, 2686,
2693

Vector V-N SRL 2623


Vivar-Editor SRL 2517
.-. . "" 2636,
2729
-. 2577
2494-95, 2502, 2522,
2537
2627
"" 2415

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-70-463-2 2412
ISBN 978-9975-9764-1-1 2416
ISBN 978-9975-902-91-5 2545
ISBN 978-9975-74-017-3 2555
ISBN 978-9975-9934-2-5 2597
ISBN978-9975-918-87-9 2601
ISBN 9975-945-45-7 2605
ISBN 978-9975-918-77-0 2606
ISBN 978-9975-9825-6-6 2632
ISBN 978-9975-9524-3-7 2640
ISBN 978-9975-9524-4-4 2641
ISBN 978-9975-9524-2-0 2642
ISBN 978-9975-9524-1-3 2644
ISBN 978-9975-901-78-9 2647
ISBN 978-9975-9974-3-0 2733
ISBN 978-9975-66-105-8 2763

124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE "

INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL MATERIALS "

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

OCTOMBRIE-DECEMBRIE

NR 4
2008
(721-1128)

OCTOMBER-DECEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
721. Lista lucrrilor tiinifice i metodico-didactice ale domnului Cozub
Gheorghe, doctor habilitat n tehnic // Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul
jubileu de 70 ani. Ch., 2008. P. 104-127. [2008-1866]
Include 187 tit. cri, art. din culeg., ed. periodice, brevete de invenie n
lb. rom., rus, publ. n aa 1967-2006.
___________________
722. Realizri inovative n domeniul viti-vinicol : Ed. special a Conf. Intern. consacrate comemorrii m. c. AM Petru Ungurean (1894-1975), 18-19 sept.
2008 / col. red. : Constantin Dadu (red. ef), Nicolae Taran, Emil Rusu [et al.]. Ch.,
2008. 258 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1829]
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
723. Andronati, Nicolae. Fiabilitatea calculatoarelor / Nicolae
Andronati, Oleg V. cerbakov. Ch., 2008. P. 169-170. (31 tit. n lb. rus).
[2008-1961]
724. Guuleac, Emilian. Evaluarea performanelor sistemelor de calcul
prin reele petri stocastice descriptiv-restructurabile : 05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul i reele informaionale : Autoref. t. al tezei de doctor habilitat n
tehn. / Emilian Guuleac. Ch., 2008. P. 33-40. (60 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom.,
engl.). [2008-187 Teze]
125

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

725. apcov, Varvara. Excel and Access : (tutorial) / Varvara apcov.


Ch., 2008. P. 262-263. (28 tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-2084]
726. , . . : / . . , . . ; .-. : . ., . ., . . [
.]. Ch., 2008. P. 125-126. (26 tit. n lb. rom., engl.). [2008-2340]
005 Management
___________________
727. Carp, Iurie. Comunicare managerial / Iurie Carp, Anatolie
Budevici. Ch., 2008. P. 170-171. (56 tit.). [2008-1991]
728. , . . / . . , . . . , 2008. P. 73-75. (43
tit.). [2008-2251]
008 Civilizaie. Cultur. Progres
729. i = Ucrainenii n cultura Moldovei :
Bibliogr. tematic / Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu", Bibl. Public "Lesea Ukrainka" ;
: , i ; . : ii
i Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. 80 p. : imagini ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-033-1
[2008-1840]
Sistematizat, include publ. despre ucrainenii din Republica Moldova, 784
tit. n lb. rom., rus, ucr., publ. n aa 1991-2007. An.: Ind. de nume, tit.
___________________
730. Aniversri culturale, 2009 / alct. : Lilia Tcaci, Maria Harea,
Tamara Croitoru [et al.]. Ch., 2008. 192 p. (Bibliogr. la sfritul lucr.). [20081883]
731. "De la diversitatea lingvistic spre educaia multilingvistic i multicultural" = "
" = "From cultural and linguistic diversity to multilingual and multicultural education" : Materialele conf. intern., 5-6 dec. 2006, Chiinu / . . :

126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

/ . ., 2008. 240 p. (Bibliogr. la sfritul art.).


[2008-1932]
732. Dergaciov, V. Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural
Heritage : [al Acad. de tiine a Moldovei : istorie] / V. Dergaciov, T. Stvil ; fot. :
Vladimir Colos. Ch., 2008. 128 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2679]

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
733. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Note muz. Publ.
art plastic. Art. din rev. i ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na.
a Crii din Rep. Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). 20 cm. ISSN
1857-0550.
Nr 6, 2008. 2008. 275 p. (1583 tit.). [2008-2087]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. n Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori). Conine "Cronica crii", "Cronica art. de revist", "Cronica
art. de gazet", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica n.
muz.", "Cronica publicaiilor de art". An.: Ind. de nume, tit. Lista rev. i gaz. ale
cror art. au fost fiate.
734. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, ,
Renata Cozonac [et al.], Olesea Zabiaco ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag
; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2008 (Valinex SA). ISSN
1857-0550.
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. n Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori). Conine "Cronica crii", "Cronica art. de revist", "Cronica
art. de gazet". An.: Ind. de nume, tit. Lista rev. i gaz. ale cror art. au fost fiate.
Nr 7, 2008. 2008. 203 p. (1178 tit.). [2008-2220]
735.

Nr 8, 2008. 2008. 199 p. (1081 tit.) [2008-2255]

736.

Nr 10, 2008. 2008. 199 p. (1440 tit.) [2008-2681]

737. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Materiale bibliogr. Recenzii :
127

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova ; alct. :
Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al. ; red. resp. i coord. :
Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2008
(Tipogr. "Valinex" SA). 20 cm. ISSN 1857-0550.
Nr 9, 2008. 2008. 244 p. (1300 tit.). [2008-2495]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. n Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori). Conine "Cronica crii", "Cronica art. de revist", "Cronica
art. de gazet", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor". An.: Ind. de
nume, tit. Lista rev. i gaz. ale cror art. au fost fiate.
738. Bibliografie selectiv a publicaiilor cadrelor didactice i tiinifice
a UASM / Univ. Agrar de Stat din Moldova, Bibl. Rep. t. Agricol a UASM ; resp.
de ed.: Ludmila Costin. Ch. : Bibl. Rep. t. Agricol a UASM, 2008 (Centrul Ed. al
UASM). 20 cm. (Seria: "Publicaii ale cadrelor didactice i tiinifice ale UASM").
ISBN 978-9975-64-137-1.
Vol. 5 : Facultatea Economie : (anii 1966-1995) / alct.: Ludmila Babr.
2008. 212 p. Texte: lb. rom., rus. Index de nume: p. 192-210. 10 ex. ISBN
978-9975-64-138-8. [2008-2616]
Include 1695 tit. publ. (monogr., lucrri didactice, studii, autoref., art. n culeg., rev.) n lb. rom., rus, ucr., publ. n aa1966-1995. An.: Ind. de nume.
739. Vol. 8 : Ediie cumulativ : (anii 1996-2005) / alct.: Iulia Ttrescu.
2008. 348 p. Text: lb. rom., rus. Index de nume: p. 311-347. 10 ex.
ISBN 978-9975-64-139-5. [2008-2617]
Include 1887 tit. publ. (monogr., lucrri didactice, studii, autoref., art. n culegeri., rev.) n lb. rom., engl., rus, publ. n aa 1996-2005. An.: Ind. de nume.
740. Biblioteca Naional a Republicii Moldova 175 de ani : Bibliografie : (2002-2007) / Bibl. Na. a Rep. Moldova ; alct. : Elizaveta Scripnic, Parascovia
Caleva. Ch. : BNRM, 2008. 74 p. ; 20 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-9968-0-8
[2008-2651]
Include 481 tit. publ. (cri, art. din rev. i ziare, calendare) despre activitatea Bibl. Na., n lb. rom., fr., rus, publ. n aa 2002-2007. An.: Ind. de nume.
741. Catalogul publicaiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare i specializate din Republica Moldova / alct.: Dora Caduc, Elena Stratan,
Lina Mihalua [et al.] ; red. resp.: Elena Harconi ; red. bibliogr.: Galina Mostovic.
Bli : [Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli], 2008. 234, [1] p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-931-18-2
128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2008-2028]
Include 588 tit. cri, rev., anuare, caiete metodice, buletine, resurse electronice cu adnot. n lb. rom., rus, publ. n aa 1957-2008. An.: Ind. de nume, tit.,
publ. periodice, anuare, col.
742. Publicaii ale Departamentului Informaional Biblioteconomic :
(1992-2008) : Bibliografie / Univ. Liber Intern. din Moldova, Dep. Informaional
Biblioteconomic ; alct. : Ludmila Corghenci, Tatiana Kalgukin ; ed. ngrijit de
Zinaida Sochirc. Ch. : ULIM, 2008. 43 p. : fig. ; 21 cm. (Colecia
"BiblioLautus" ; Fascicula a 2-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-39-8
[2008-2135]
Include 134 tit. publ. (monogr., lucrri de referine, art. din culeg., rev. i
ziare) n lb. rom., engl., fr., publ. n aa 1992-2008. An.: Ind. de nume.

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________
743. "Dimensiuni manageriale n activitatea instituiei info-bibliotecare:
concepte, experiene, orientri" : Materialele conf. t. intern. din 17 oct. 2007, Chiinu / dir. publ.: Andrei Galben ; coord. t.: Mihai leahtichi ; abstracte n lb. engl. :
Ana Toma ; red. resp.: Ludmila Corghenci, Hermina Anghelescu. Ch., 2008. 94
p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2044]
744. Secolul XXI secolul comunicrii: aspecte etico-morale : Materialele conf. t.-practic din 29 noiemb. 2007 / dir. publ. : Valeriu Pelivan ; red. resp. :
Ludmila Corghenci, Tatiana Ambroci. Ch., 2008. 86 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2008-2325]
050 Publicaii periodice i seriale
___________________
745. Calendar Naional, 2009 / Valeria Matvei, Maria ve, Madlena
Pucau ; colab.: Vlad Pohil, Elizaveta Scripnic, Ludmila Popovici [et al.] ; col. red.
: Petru Soltan (pre.), Andrei Eanu, Aurel Marinciuc [et al.]. Ch., 2008. 298 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2652]
070 Ziaristica
___________________
129

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

746. Jurnalismul de investigaie / Petru Bogatu, Ion Bunduchi, Arcadie


Gherasim [et al.] ; red.-coord.: Constantin Marin. Ch., 2008. P. 232-236. (73 tit.
n lb. rom., engl., fr., rus) i la sfritul temelor. [2008-2517]
747. , . . = Pridnestrovian mass-media : , ,
/ . . . , 2006. P. 218-233. (146 tit.). [20082392]

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


___________________
748. Institutul de Stat de Relaii Internaionale din Moldova. Anuar
tiinific : Vol. 5 / col. red.: Valentin Beniuc (red.-ef), Mihail Brgu. Ch., 2007.
353 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2558]
749. International Conference of Young Researchers, nov. 6-7, 2008
Chisinu, Moldova, 6 ed. : Scientific abstracts / org. com. : Ciorb Valeriu, Ciumac
Daniela, Prodius Denis [et al.] ; scientific com. : Ciorb Valeriu (chairman), Badicean
Dumitru, Elenciuc Daniela [et al.]. Ch., 2008. 235 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2008-2049]
750. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova. Analele tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova / col. red. : Tudor
Maleca (red.-ef), S. Petrovici, V. Botnariuc [et al.] Ch., 2008. 304 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2008-1828]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
___________________
751. Ababii, Petru. Trans(multi)culturalismul monoteist, sau Transcenden i cretinism / Petru Ababii. Ch., 2008. 425 p. (Bibliogr. n text). [20082206]
752. Materialele conferinei tiinifice "Filozofia antic i importana
acesteia n lumea contemporan" = "
" / red. i consultant t. : Gheorghe Iliadi. Ch., 2008. 91 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2137]

130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

753. Spinei, Angela. Efecte ale educaiei schismogenetice asupra formrii personalitii sau pentru o "societate a democrailor anonimi" / Angela Spinei //
Integrarea european i nvmntul universitar : aspecte filosofico-metodologice :
Materialele Conf. Intern., 23-24 noiemb. 2007. Ch., 2008. P. 154-155. (26 tit. n
lb. rom.,engl.,fr.).
754. aptefrai, Silvia. Filosofia modern / Silvia aptefrai. Ch.,
2008. 152 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1977]
159.9 Psihologie

___________________
755. Briceag, Silvia. Fundamente psihologice de dezvoltare a aptitudinilor speciale / Silvia Briceag. Ch., 2008. P. 91-98. (155 tit. n lb. rom., engl.,
rus). [2008-2700]
756. -
: . .-. ., 20 2008, . /
. : . ., . ., . . [ .]. ., 2008. 135 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2257]
757. , . .
/ . . // Psihologie. Pedagogie special. Asisten
social. 2008. Nr 3. P. 11-12. (22 tit.).

16 LOGIC. TEORIA CUNOATERII. METODOLOGIE


___________________
758. , . / ,
. ., 2009. P. 210-212. (46 tit. n lb. engl., rus). [2008-2487]

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


___________________
759. :
. -. . /
, , [ .] ; . .: ; .-.: . Ch., 2008. 168 p. (Bibliogr. la sfritul
art.). [2008-2678]

131

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
760. Futei, Nicolae. Cretinismul pe nelesul tuturor / Nicolae Futei.
Ch., 2008. P. 380-382. (78 tit. n lb. rom., fr., rus). [2008-2463]
761. Geografia sacr : O enciclopedie a locurilor de putere / alct.: .
; trad. de Marina Vraciu ; design : . , . . Ch., 2008.
607 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2008-2186]
762. Munteanu, Ambrozie. Sfnta Mnstire Frumoasa : Istoria Mnstirii "Sfnta Treime" de la Frumoasa, Clrai / Arhimandritul Ambrozie
Munteanu, Egumena Benedicta. Ch., 2008. P. 81-82. (27 tit.). [2008-2596]
763. Rusnac, Eugen. n cutarea propriei identiti / Eugen Rusnac,
Valentin Cuc, Vitalie Malcoci. Ch., 2008. 159 p. (Bibliogr. la sfritul cap.).
[2008-2643]
764. Suceveanu, Angelina. Introducere n mitologie / Anghelina
Suceveanu. Ch., 2008. P. 68-71. (105 tit. n lb. rom., it., rus). [2008-2131]
765. (). ? / (). Noul-Neam, 2008. P. 182-192.
(185 tit. n lb. rom., rus). [2008-2306]

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale

___________________
766. Evaluarea i diagnosticarea conflictelor dintre APC i APL de ambele nivele i dintre APL de nivelul doi i APL de nivelul unu / experi : Valeriu
Zubco, Ion Creang, Corneliu Gurin. Ch., 2008. P. 95-96. (32 tit.). [2008-1811]

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


___________________

132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

767. Lozan-Tru, Carolina. Comunicare pentru schimbare comportamental / Carolina Lozan-Tru, Luminia Guu, Radu Cojocaru ; red. t. : Oleg
Lozan. Ch., 2008. P. 188-191. (85 tit.). [2008-2172]
768. Mtcu, Matei. Populaia rural a Republicii Moldova: cercetri
geodemografice / Matei Mtcu, Mihai Hachi. Ch., 2008. P. 236-243. (112 tit. n
lb. rom., fr., germ., rus). [2008-2258]
769. Tendine i Politici Migraioniste n Regiunea Mrii Negre: cazurile
R. Moldova, Romniei i Ucrainei / coord. proiect: Mihail alvir. Ch., 2008. P.
63-66. (72 tit. n lb. rom., engl., ucr.). [2008-2382]
770. Un an de eforturi pentru cooperare = A Year of Collaborative
Efforts, 2007 : [n dezvoltarea social-econ. a populaiei : raport] / text Angela Stene ;
coord. Ludmila Tiganu, Svetlana Alexandrova ; trad. din engl. Igor Guzun. Ch.,
2008. P. 42. (23 tit. n lb. rom., engl.). [2008-2118]
771. , . . / . . , . . . Bli,
2006. P. 231. (30 tit. n lb. rom., rus). [2008-1857]

32 POLITIC
___________________
772. Burian, Alexandru. Teoria relaiilor internaionale / Alexandru Buruian. Ch., 2008. P. 561-617. (1026 tit. n lb. rom., engl.,fr., rus) la sfritul cap.
[2008-2556]
773. Cebotari, S. Politica extern a Republicii Moldova n contextul
proceselor integraioniste / S. Cebotari, V. Saca, I. Coropcean ; red. t. : V. Saca.
Ch., 2008. P. 158-177. (320 tit. n lb. rom., engl., fr., span., rus) i la sfritul cap.
[2008-2228]
774. Cultura politic i politica cultural n relaiile internaionale: dimensiunea est-european = Political Culture and Cultural Policy in International
relations: East-European Dimension : Materialele Conf. t. intern., 11 apr. 2008 /
col. red.: Valentin Beniuc (pre.), Mihail Brgu. Ch., 2008. 151 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2008-2397]

133

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

775. Dandis, Nicolae. Extinderea i politica de vecintate a Uniunii Europene / Nicolae Dandis ; red. t.: Victor Saca. Ch., 2008. P. 362-394. (372 tit. n
lb. rom., engl., fr.). [2008-2291]
776. Duminic, Ion. Romii curteni din satul Cioclteni : (raionul Orhei) /
Ion Duminic // Revist de Etnografie, tiinele Naturii i Muzeologie : ser. nou.
Nr 7. P. 195-207. (20 tit.).
777. Grabbe, Heather. Puterea de transformare a UE : Europenizarea
prin intermediul condiiilor de aderare n Europa Central i de Est / Heather Grabbe
; trad.: Aurelia Prlianu. Ch., 2008. P. 227-241. (247 tit. lb. rom., engl.). [20082582]
778. Lisnic, Angela. Informatorii i ageni din Principatele Dunrene
actori n aciunile militaro-diplomatice din deceniile II-III ale secolului al XVIII-lea n
Sud-Estul Europei / Angela Lisnic // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene :
Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 500-501. (28 tit. n lb.
rom., fr., rus).
779. Procesul integrrii europene : istorie, prezent i perspective : Materialele Conf. t. interuniv. : Anul de studii 2006-2007 / coord. : Arina Kraijdan, Anton Moraru ; red. t. : Anton Moraru. Ch., 2008. 200 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2008-1955]
780. Snegur, Mircea. Labirintul destinului : Memorii : Vol. 2 : Independena: ntre euforie i zbucium / Mircea Snegur ; dir.-ed., red. ef: Dumitru ra ;
fot.: arhiva aut., Mihai Potrniche, Tudor Iovu [et al.]. Ch., 2008. P. 887-888. (30
tit. n lb. rom., rus). [2008-2138]
781. Varzari, Pantelimon. Elita politic din Republica Moldova: realiti
i perspective / Pantelimon Varzari. Ch., 2008. P. 132-135. (77 tit. n lb. rom.,
engl., rus, ucr.). [2008-2499]
782. , . / . ., 2008. P. 233-283. (985 tit. n lb. rom., engl.,
fr., it., rus) i la sfritul cap. [2008-2659]
783. , . / . // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 70-72. (69 tit.).

134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

784. , . /
// Revista Moldoveneasc de Drept Int. i Relaii Int. 2008. Nr
1. P. 129. (30 tit. n lb. engl., rus).

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


___________________
785. Filip, Nelly. Teoria economic / Filip Nelly, Olga Sorocean. Ch.,
2008. P. 404-406. (41 tit. n lb. rom., rus). [2008-1824]
786. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova. Analele tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova / col. red. : Tudor
Maleca (red.-ef), Sergiu Petrovici, Vasile Botnarciuc [et al.]. Ch., 2008. 441 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2660]
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

___________________
787. Casiadi, Oleg. Migraia: subiecte i subieci / Oleg Casiadi, Sergiu
Porcescu. Ch., 2008. P. 278-293. (207 tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-1980]
788. Moraru, Gheorghe. Influena condiiilor de munc i a procesului
tehnologic asupra sntii muncitorilor din ramura de prelucrare a cerealelor /
Gheorghe Moraru, Dumitru Petrov, Raisa Russu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2008. Nr 3. P. 47-48. (22 tit. n lb. rom., rus).
789. Postolachi, Valentina. Piaa muncii / Valentina Postolachi, Alexandru Scutaru. Ch., 2008. 191 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2215]
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine

___________________
790. Popa, Andrei. Dezvoltarea regional n contextul integrrii n spaiul european / Andrei Popa. Cahul, 2008. P. 177-191. (283 tit. n lb. rom., engl.,
rus). [2008-2238]
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

___________________

135

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

791. Certan, Simion. Teoria administrrii afacerilor / Simion Certan.


Ch., 2008. P. 203-207. (144 tit. n lb. rom., engl., fr.). [2008-2132]
792. Eficien i risc n gestiunea afacerilor / Elena Timofti, Ghenadie
Timofti, Petru Catan [et al.]. Ch., 2008. P. 283-289. (203 tit. n lb. rom., engl.,
rus). [2008-2506]
793. Goian, Ion. Curs de antreprenoriat / Ion Goian, Diana Senic, Ala
Gasna. Ch., 2008. P. 222-227. (61 tit.). [2008-2458]
336 Finane

___________________
794. , . . / .
. . Ch., 2008. P. 299-307. (191 tit.). [2008-1950]
795. , .
/ . . ., 2008. P. 149-157. (112 tit. n lb. rom.,
rus). [2008-2083]
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri.

___________________
796. Argumentarea tehnico-economic a afacerilor profitabile n sectorul agrar i agroalimentare : (businessul mic i mijlociu) : Proiect: Ferma-model (tip)
: Creterea porcinelor. Carne de porc / A. Muravschi, V. Doga, T. Bajura [et al.].
Ch., 2008. P. 53-54. (38 tit. n lb. rom., engl.). [2008-2242]
797. Babii, Leonid. Economia regional : Ciclu de lecii / Leonid Babii.
Ch., 2008. P. 245-247. (52 tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-2452]
798. Bugaian, Larisa. Reducerea costurilor i sporirea competitivitii
produciei ntreprinderilor industriei de zahr / Larisa Bugaian, Ina Gumeniuc. Ch.,
2008. P. 148-159. (199 tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-2213]
799. Camarda, Adina Liana. Comportamentul consumatorului de servicii turistice / Adina Liana Camarda. Ch., 2008. P. 145-147. (27 tit. n lb. rom.,
engl., fr.). [2008-2408]
136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

800. Popa, Andrei. Dezvoltarea regional n contextul integrrii n spaiul european : (metodologii de planificare strategic) / Andrei Popa. Cahul, 2008.
P. 177-191. (283 tit.). [2008-2238]
801. Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice :
Vol. 22 : Economie / red.-ef : Gh. Cimpoie, V. Starodub. Ch., 2008. 2008.
278 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2324]
802. , . . / . . , . .
. , 2008.
. 1- : . 2008. P. 192-200. (256 tit. n lb. engl.,
rus, ucr.). [2008-2529]
803. . 2- : . 2008. P.
233-240. (256 tit. engl., rus). [2008-2530]
804. , .
/ . ., 2008. P. 165-182. (210 tit. n lb.
rom., engl., rus). [2008-2231]
805.
: .
-. ., 18-19 2008 . / .: . . (. .), . ., . . [ .] ; . . . . Ch.,
2008. 215 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2484]
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial

___________________
806. Chivriga, Viorel. Potenialul de export al complexului agroindustrial / Viorel Chivriga, Carolina Simaco. Ch., 2008. P. 68. (44 tit.). [20081954]
807. Furdui, Viorel. Reglementarea exportului de produse agricole n
Republica Moldova / Viorel Furdui. Ch., 2008. P. 57-59. (92 tit.). [2008-1953]
808. Gribincea, Alexandru. Rolul corporaiilor transnaionale n procesele de integrare economic / Alexandru Gribincea, Svetlana Gorobievschi, Florin
Iordache. Ch., 2008. P. 164-169. (148 tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-1831]

137

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

809. Maimescu, Sava. Problemele aplicrii sanciunilor vamale i penale la calificarea infraciunii de contraband comis de persoanele juridice pe teritoriul vamal naional al Republicii Moldova / Sava Maimescu // Probleme actuale ale
legislaiei naionale n contextul procesului integraionist european : Conf. intern. t.practic, 15 dec. 2007. Ch., 2008. P. 145-146. (20 tit.).
810. Pitucan, Feodosie. Baza material-tehnic a ntreprinderilor comerciale / Feodosie Pitucan, Alexandru Scutaru. Ch., 2008. P. 288-289. (21 tit.
n lb. rom., rus). [2008-2214]
811. Popa, Adriana. Strategii financiare la nivel microeconomic n condiiile integrrii pieelor / Adriana Popa ; ref. t. : Marin Puna. Ch., 2008. P. 23242. (99 tit. n lb. rom., engl.). [2008-2412]
812. Stati, Gabriel. Comerul mondial cu produse petroliere : Spec. :
08.00.14 Econ. mondial ; relaii econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor n econ.
/ Gabriel Stati. Ch., 2008. P. 24-25. (22 tit. de lucr. ale aut.). [2008-203 Teze]
813. , . / . , . , . . ., 2008. P. 354-356. (30
tit.). [2008-1832]
814. , . . /
. . , . . . Cahul, 2008. P. 185-186. (20 tit.). [20082013]

34 DREPT. JURISPRUDEN
___________________
815. Academia "tefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova. Analele tiinifice : Seria: "Drept privat", Nr 6 / coord. t. : Andrei Gutiuc ;
col. red. : Igor Trofimov, Vasile Zavatin, Vladimir Poleacov. Ch., 2007. 197 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1979]
816. Ailoaiei, Angela. Aspecte juridico-penale ale omorului la comand
/ Angela Ailoaie. Ch., 2008. P. 91-98. (106 tit. n lb. rom., engl., rus). [20082196]
817. Armeanic, Alexandru. Drept financiar / Alexandru Armeanic.
Ch., 2008. P. 295-300. (87 tit. n lb. rom., fr., rus). [2008-2259]

138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

818. Botnaru, Gheorghe. Caracterizare criminologic i juridico-penal


a traficului de fiine umane / Gheorghe Butnaru, Valeriu Bujor, Octavian Bejan.
Ch., 2008. P. 149-158. (143 tit. n lb. rom., rus). [2008-2498]
819. Carp, Simion. Criminalitatea penitenciar / Simion Carp. Ch.,
2008. P. 174-183. (150 tit. n lb. rom., fr., rus). [2008-2335]
820. Carp, Simion. Prevenirea criminalitii penitenciare / Simion Carp.
Ch., 2004. P. 175-184. (121 tit. n lb. rom., rus). [2008-1989]
821. Crna, Teodor. Mecanisme naionale specializate n promovarea
i protecia drepturilor omului i excluderea discriminrilor / Teodor Crna // Justiia
Constituional n Rep. Moldova. 2008. Nr 4. P. 30. (28 tit.).
822. Chivriga, Viorel. Studiu comparativ al legislaiei n materie de comer exterior / Viorel Chivriga. Ch., 2008. P. 89-91. (72 tit. n lb. rom., engl., fr.,
rus). [2008-2547]
823. Ciocrlan, Aliona. Limitele speciale ale drepturilor subiective asupra obiectelor de proprietate industrial / Aliona Ciocrlan // Legea i viaa. 2008.
Nr 11. P. 15. (34 tit. n lb. rom., rus).
824. Conferina internaional tiinifico-practic "Probleme actuale ale
legislaiei naionale n contextul procesului integraionist european" / col. red. : Iurie
Sedlechi (pre.), Valeriu Cunir, Alexandru Burian [et al.]. Ch., 2008. 371 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1827]
825. Cumir, Marcel. Sisteme constituionale Europene / Marcel
Cumir. Ch., 2008. P. 240-262. (283 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [20082383]
826. Cumir, Marcel. Sisteme constituionale Europene : (concepte i
practic juridico-politic) : Spec.: 12.00.02 drept public (constituional) ; organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Autoref. al tezei de doctor habilitat n drept /
Marcel Cumir. Ch., 2008. P. 43-45. (31 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., rus).
[2008-232 Teze]
827. Demerji, Ilie. Le droit des affaires / Ilie Demerji. Ch., 2008. P.
178-184. (102 tit. n lb. rom., fr., rus ). [2008-2079]

139

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

828. Drept civil. Drept succesoral. Drept funciar. Dreptul muncii. Dreptul
familiei : Cartea a 3-a / Sergiu Bieu, Nicolae Roca, Ana Climova [et al.] ; resp.
ed. Eugenia Fistican ; coord. principal : Elena Muraru ; coord. Liubovi Brnz, Lidia
Marin. Ch., 2008. 376 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2008-2676]
829. Drept penal / coord. principal : Elena Muraru ; resp. de ed. : Eugenia Fistican. Ch., 2008.
Cartea 1-a. 2008. 215 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2008-2708]
830.
[2008-2709]

Cartea a 2-a. 2008. 199 p. (Bibliogr. la sfritul temelor).

831. Drept procesual civil. Intentarea, pregtirea i examinarea n fond


a pricinilor civile. Proceduri necontencioase n procesul civil : Cartea a 4-a / resp.
ed. : Eugenia Fistican ; coord. principal : Elena Muraru ; coord. Liubovi Brnz, Lidia
Marin. Ch., 2008. 160 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2008-2373]
832. Frontierele spaiului romnesc n context european / Bodo Edith,
Mircea Brie, Teodor Candu [et al.] ; cuv. nainte de Ioan-Aurel Pop ; coord. : Sorin
ipo, Mircea Brie, Florin Sferengeu [et al.]. Ch., 2008. 483 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2158]
833. Grla, Lilia. Infraciuni svrite n sfera activitii medicale / Lilia
Grla. Ch., 2008. P. 47-51. (86 tit. n lb. rom., rus). [2008-1826]
834. Gladchi, Gheorghe. Vinovia i rspunderea penal / Gheorghe
Gladchi, Constantin Greu // Probleme actuale ale legislaiei naionale n contextul
procesului integraionist european : Conf. intern. t.-practic, 15 dec. 2007. Ch.,
2008. P. 125-126. (22 tit. n lb. rom., rus).
835. Grecu, Raisa. Stere-juristul / Raisa Grecu ; red. t.: Gheorghe
Avornic ; rec. t.: Elena Aram, Boris Negru. Ch., 2008. 248 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2068]
836. Lecturi AGEPI : Comunic. prez. la simpoz. anual t.-practic privind
protecia proprietii intelectuale : (ed. a 11-a, 17-18 apr. 2008) / consiliul ed.: Dorian
Chiroca (pre.), Ion Daniliuc, Maria Rojnevschi [et al.]. Ch., 2008. 312 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2437]
837. Reetnicov, Artur. Documentul fals ca obiect material, produs i
mijloc de svrire a infraciunii : Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept penal) :
140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Autoref. al tezei de doctor n drept / Artur Reetnicov. Ch., 2008. P. 18-20 (24 tit.
de lucr. ale aut.). [2008-211 Teze]
838. Srcu-Scobioal, Diana. Jurisdicia internaional penal / Diana
Srcu-Scobioal, Irina Lupuor, Eugenia Goncearova. Ch., 2008. P. 283-287.
(86 tit. n lb. rom., engl., fr., germ., rus). [2008-2354]
839. Strulea, Maria. Delincvena juvenil / Maria Strulea. Ch., 2008.
223 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2360]
840. Zaharia, Victor. Accesul la justiie: concept, exigene, realizri i
perspective / Victor Zaharia. Ch., 2008. P. 132-158. (424 tit. n lb. rom., engl.,
rus). [2008-2108]
841. , . /
. ., 2008. P. 395-414. (441 tit. n lb. rom., engl., rus).
[2008-2037]
842. , . /
. ., 2008. P. 401-430. (473 tit. n lb. rom., engl., fr., rus).
[2008-2557]
843. , . . , -

/ . . , . . . , 2008. P. 221-231. (187 tit. n lb.
rus, ucr.). [2008-2527]
844. , . . -
/ . . , . . . , 2008. P.
223-231. (198 tit. n lb. rom., engl., fr., rus, ucr.). [2008-2531]
845. - " ",
, 21-22 . 2006. , 2006. 144 p. (Bibliogr. la sfritul
art.). [2008-2424]
846. .
: . 14 : "" / .: . .,
. ., . . [ .] ; .-. : . ., . ., . . [ .]. ., 2008. 407 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [20082485]
141

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

847. , . / .
// . 2008. Nr 10. P. 58. (30 tit.).
848. , . / . // . 2008.
Nr 11. P. 28. (41 tit.).

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


___________________
849. Administraia public i buna guvernare : Materiale ale sesiunii de
comunic. t., 27-28 oct., 2008 : Caietul tiinific 2/2007 / secretar gen. red. : Liliana
Belecciu. Ch., 2008. 464 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1967]
850. Analiza Impactului de Reglementare / Angela Popovici, Corneliu
Popovici, Veronica Butnaru [et al.]. Ch., 2008. P. 139-140. (22 tit. n lb. rom.,
engl.). [2008-2369]
851. Chirtoag, Ion. Evoluia situaiei administrative i etnodemografice
n stnga Nistrului : (sec. XIV-XVIII) // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 420-421. (32 tit. n
lb. rom., fr., rus).
852. Dicionar Explicativ al Funcionarului Public / alct. de Mihail Platon ; consultani t. : Aurel Smboteanu, Andrei Blanovschi, Claudia Crciun [et al.].
Ch., 2008. P. 340-342. (58 tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-2222]
853. Ghidul facilitatorului : Suport metodic pentru instruirea n domeniul
Analizei Impactului de Reglementare (AIR) / Angela Popovici, Corneliu Popovici,
Veronica Butnaru [et al.]. Ch., 2008. P. 155-156. (22 tit. n lb. rom., engl.).
[2008-2343]
854. Pareniuc, Alexandru. Combinaia operativ : concept i caracterizare / Alexandru Pareniuc, Mihai Ciupac. Ch., 2008. P. 94. (22 tit. n lb. rom.,
rus). [2008-1822]
855. , . . :
/ . . , . . . , 2008. P. 260-269. (158 tit. n lb. rom., engl., germ., rus, ucr.). [20082526]
142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


___________________
856. Inclusiv Eu : (din experiena practicienilor n incluziune educaional) / coord.: Valentina Chicu. Ch., 2008. 112 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2008-2348]

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


___________________
857. Academia de Administrare Public 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 21 mai
2008 / col. red.: Victor Stepaniuc, Igor Vremea, Alexandru Roman [et al.]. Ch.,
2008.
Vol. 1. 2008. 333 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2453]
858. Vol. 2. 2008. 291 p. (Bibliogr. la sfritul art.). ISBN 9789975-9960-5-1. [2008-2454]
859. Alturi de adolescentul aflat n conflict cu legea / Aglaida
Bolboceanu, Nicolae Bucun, Lilia Pavlenko [et al.]. Ch., 2008. P. 79-80. (38 tit.
n lb. rom., rus). [2008-2534]
860. Alfabetizarea persoanelor din penitenciare / Nicolae Bucun, Irina
Gantea, Galina Ciubar [et al.]. Ch., 2008. P. 164-165. (52 tit.). [2008-2533]
861. Bucun, Nicolae. Instrumentar psihodiagnostic pentru cercetarea
copiilor/adolescenilor cu tulburri de comportament / Nicolae Bucun, Virginia
Rusnac, Angela Cucer. Ch., 2008. P. 81-84. (72 tit. n lb. rom., rus). [20082537]
862. Bularga, Tatiana. Psihopedagogia interesului pentru muzic / Tatiana Bularga ; red. t. : Silvia Briceag. Ch., 2008. P. 82-88. (100 tit. n lb. rom.,
rus). [2008-2164]
863. Calitatea educaiei: teorii, principii, realizri : Materialele conf. intern., 30-31 oct. 2008, Chiinu / coord. t. : Lilia Pogola, Nicolae Bucun. Ch.,
2008.

143

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

Partea 1-a. 2008. 300 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2042]


864.

Partea a 2-a. 2008. 416 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-

2043]
865. Carau, Diana. edine cu prinii / Diana Carau, Valentina
Lungu. Ch., 2008. P. 135. (29 tit. n lb. rom., rus). [2008-2476]
866. Chirchin, Olga. Metodica predrii informaticii : Partea a 2-a / Olga
Chirchin, Galina Dragan. Ch., 2008. 318 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [20082637]
867. Ciungu, Petre. Managementul aderrii procesului educaional
preuniversitar al Romniei la exigenele Uniunii Europene : Spec. : 08.00.04 Econ.
i management (n procesul educaional) : Autoref. al tezei de doctor n econ. /
Petre Ciungu. Ch., 2008. P. 27-29. (32 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., rus).
[2008-205 Teze]
868. Conferina Internaional "Instruirea i cercetarea: modaliti de
integrare", (16 apr. 2008), Chiinu / com. org. Nadejda ican (pre.), Eugenia
Feura. Ch., 2008. 314 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2080]
869. Conferina tiinific a tinerilor cercettori "Probleme actuale ale
nvmntului universitar n contextul Procesului de la Bologna" / com. org. :
Mitrofan Cioban (pre.) [et al.]. Ch., 2008. 86 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2008-2524]
870. Costrichi, Marta. Canto academic / Marta Costrichi ; coord.:
Onisim Cazacu. Ch., 2008. P. 99-105. (90 tit. n lb. rom., engl., rus). [20082554]
871. Cozaru, Nelly. Imaginaia n procesul formrii aptitudinilor scenice
ale personalitii studentului-actor, de la primele noiuni pn la crearea personajului
scenic / Nelly Cozaru ; red. t. : Angelina Roca. Ch., 2008. P. 30-31. (76 tit. n
lb. rom., rus). [2008-1957]
872. Educaia copiilor/tinerilor aflai n penitenciare : Programe i recomandri metodice pentru angajaii din penitenciare / Nicolae Bucun, Aglaida
Bolboceanu, Violeta Mija [et al.]. Ch., 2008. P. 96. (27 tit. n lb. rom., rus).
[2008-2548]

144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

873. Experiena de cercetare component indispensabil a formrii


de specialitate : Materialele conf. t. a studenilor, 31 oct. 2007, Bli / col. red. : Ion
Gagim, Lia Ciobanu, Ion Nicorici [et al.]. Bli, 2008.
Vol. 1. 2008. 316 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1855]
874.

Vol. 2. 2008. 318 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1856]

875. nvmnt la distan: Concept i terminologie / coord. Tudor


Bragaru ; red. t.: Gheorghe Cpn. Ch., 2008. P. 100-101. (20 tit. n lb.
rom., engl.). [2008-2555]
876. Lapoina, E. Programa de educaie precolar special pentru
copiii cu deficien mintal / E. Lapoina. V. Stratan. Ch., 2005. P. 403-407. (65
tit. n lb. rom., rus). [2008-2169]
877. Marin, Mariana. Principii de dezvoltare a atitudinii elevului fa de
opera literar : Spec. 13.00.01 Pedagogie gen. : Autoref. al tezei de doctor n
pedagogie / Mariana Marin. Ch., 2008. P. 20-21. (25 tit. de lucr. ale aut.).
[2008-234 Teze]
878. Materialele conferinei tiinifice anuale 2007 : [a colectivului t.didactic a Univ. de Stat din Tiraspol] / com. org. : Mitrofan Cioban (pre.), Laureniu
Calmuchi, Lora Moanu-upac. Ch., 2008. 150 p. (Bibliogr. la sfritul temelor).
[2008-2522]
879. Materialele conferinei tiinifice a studenilor : [a Univ. de Stat din
Tiraspol] / com. org. : Mitrofan Cioban (pre.), Laureniu Calmuchi, Lora Moanuupac [et al.]. Ch., 2008. 152 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2008-2523]
880. Mereu, Claudiu. Educaia fizic colar / Claudiu Mereu.
Ch., 2008. P. 234-256. (325 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2008-2339]
881. Obiective Bologna: Proces de implementare / resp. de ed. : Mihail
Grosu, Roza Dumbrveanu. Ch., 2008. 267 p. (Bibliogr. la sfritul paragrafelor). [2008-2167]
882. Profesorii Academiei = Professors of the Academy = Les professeurs de l'Acadmie = : [de Administrare Public pe
lng Pre. Rep. Moldova] / versiune engl. : Ana Gorea ; versiune fr. : Vlad Canr,
Leonid Frumin ; versiune rus : Vlad Ciobanu ; coord. ed. : Alexandru Roman.
Ch., 2008. 228 p. (Bibliogr. la sfritul fiierelor biografice). [2008-2455]
145

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

883. Puic-Vasilache, Eliza. Educaie plastic : cl. 5-6 / Eliza PuicVasilache, Zinaida Ursu. Ch., 2008. P. 78. (29 tit. n lb. rom., rus). [20082063]
884. Sadovei, Larisa. Competena de comunicare didactic. Repere
epistemologice i metodologice / Larisa Sadovei. Ch., 2008. P. 164-172. (183 tit.
n lb. rom., rus). [2008-2363]
885. Saranciuc-Gordea, Liliana. Ghid pentru nvtori : Cl. 1-2-a : 12
proiecte educative originale, realizabile i eficiente. Tehnologii educaionale moderne / Liliana Saranciuc-Gordea. Ch., 2008. 74 p. (Bibliogr. la sfritul temelor).
[2008-2536]
886. Sntatea copilului n coal / coord.: Lucia Savca. Ch., 2008.
160 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2701]
887. Stan, Victor V. Metodica predrii chimiei / Victor V. Stan. Ch.,
2008. P. 399-404. (115 tit. n lb. rom., rus). [2008-2127]
888. leahtichi, Mihai. ULIM ca factor de asigurare a echilibrului dintre
nvmnt i cercetare / Mihai leahtichi, Ludmila Hometkovski // Instruirea i cercetarea : modaliti de integrare : Conf. Intern.,16 apr. 2008, Chiinu. Ch., 2008.
P. 43-44. (20 tit. n lb. rom., engl.).
889. Tehnologii educaionale moderne n contextul formrii culturii nvrii : Vol. 9 / coord. : Virgil Mndcanu. Ch., 2008. 441 p. (Bibliogr. la sfritul
art.). [2008-2493]
890. Turi, Sava. Profesorii universitari ai Universitii Agrare de Stat
din Moldova, 1933-2008 : Dic. istorico-biogr. / Sava Turi. Ch., 2008. 192 p.
(Bibliogr. la sfritul fiierelor biogr.). [2008-1988]
891. , . / , . ., 2007. P. 168-182. (177 tit. n lb. rom.,
rus) i la sfritul temelor. [2008-2321]
892. , .
/ , ; comisia de evaluare : Mihail
Hachi, Nina Mihalache, Iordan Casapu [et al.]. Ch., 2008. P. 103. (20 tit. n lb.
rom., rus). [2008-1837]
146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

893. / -, ,
; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; trad.
din lb. rom. : Diana Cocodan. Ch., 2008. P. 170-172. (75 tit. n lb. rom., rus).
[2008-1918]
894. -, . : 5-6 .
: / -, . Ch., 2008. P. 78.
(29 tit. n lb. rom., rus). [2008-2706]
895. , . :
/
// De la diversitatea lingvistic spre educaia multilingvistic i
multicultural : Materialele Conf. Intern., 5-6 dec. 2006, Chiinu. Ch., 2008. P.
164-165. (25 tit. n lb. bulgar, rus).

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. MOD DE VIA.


FOLCLOR
___________________
896. , . . " , !",
/ . . . ., 2008. P. 122-126. (79
tit. n lb. rus, gguz, bulg.). [2008-1931]

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


___________________
897. Aevschi, Valentin. Inginerie ambiental / Valentin Aevschi, Tatiana Dudnicenco ; red. t. : Aurelia Crivoi. Ch., 2008. P. 408-410. (57 tit. n lb.
rom. rus). [2008-2262]
898. Profilul Naional privind Managementul Substanelor Chimice n
Republica Moldova / echipa proiectului: Valentin Pleca, Tatiana ugui, Tatiana
Echim ; coord. : Ion Apostol. Ch., 2008. P. 177, 366. (34 tit.). [2008-2578]
899. , . .
-
/ . . // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru

147

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

i Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct.


2008, Chiinu. Ch., 2008. P. 167-168. (37 tit. n lb. engl., rus).

51 MATEMATIC
___________________
900. Calmuchi, Laureniu. Evoluia nvmntului matematic n Moldova : (sec. XV nceputul sec. al XX-lea) / Laureniu Calmuchi, Ion Cojocaru.
Ch., 2008. P. 30-45. (246 tit. n lb. rom., rus). [2008-2628]
901. Cau, Alexei. Sisteme numerice / Alexei Cau, Ion Goian,
Parascovia Srbu. Ch., 2008. P. 162-163. (28 tit. n lb. rom., engl., rus).
[2008-2355]
902. Caute, Gh. Matematici speciale : Teorie. Aplicaii / Gh. Caute.
Ch., 2008. 554 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2240]
903. Elemente de combinatoric. Binomul lui Newton. Aplicaii / Dumitru Bagrin, Natalia Macrichi, Ion Cojocaru [et al.]. Cahul, 2008. P. 67-68. (21 tit.
n lb. rom., rus). [2008-2236]
904. Port, S. Geometrie diferenial / S. Port, N. Dodon. Ch., 2008.
P. 147-148. (20 tit. n lb. rus). [2008-2248]
905. , .
/ . Ch., 2008. P. 336-338. (36 tit. n lb. rom.,
engl.). [2008-2036]
906. , . n x n :
and computer / . Ch., 2008. P. 94. (20 tit. n lb. engl., rus).
[2008-1834]

53 FIZIC
___________________
4th

907.
International Conference on "Materials science and
condensed matter physics", Sept. 23-26, 2008, Chiinu / org. com. : L. Kulyuk
(chairman), D. Gitsu, I. Filippova [et al.]. Ch., 2008. 257 p. (Bibliogr. la sfritul
art.). [2008-2011]

148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

908. Axinti, Gavril. Acionri hidraulice i pneumatice : Dinamica Echipamentelor i Sistemelor / Gavril Axinti, Andrian Sorin Axinti ; ref. t. : Cristea
Arghirescu, George Blan. Ch., 2008. P. 287-290. (53 tit. n lb. rom., engl.,
germ.). [2008-2241]
909. Dumanov, Evghenii. Proprietile colective ale excitonilor magnetici bidimensionali care interacioneaz cu plasmonii : 01.04.02 Fizica Teoretica i
Matematica : Autoref. al tezei de doctor n tiine fizico-matematice / Evghenii
Dumanov. Ch., 2008. P. 16-17. (25 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl., rus).
[2008-218 Teze]

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


___________________
910. Gona, Maria. Transformarea nitrailor,nitriilor, formarea nnitrozaminelor i utilizarea inhibitorilor n procese redox : Spec.: 02.00.04 chimia
fizic ; 11.00.11 Protecia mediului ambiant i folosirea raional a resurselor naturale : Autoref. al tezei de doctor habilitat n tiine chimice / Maria Gona. Ch.,
2008. P. 36-41. (80 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2008-226 Teze]

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


___________________
911. Ciobotaru, Valerian. Mineralogie. Curs special / Valerian
Ciobotaru. Ch., 2008. P. 181-182. (23 tit. n lb. rom., rus). [2008-2035]
912. Managementul bazinului transfrontalier al Fl. Nistru i directiva
cadru a apelor a Uniunii Europene =
= Transboundary
Dniester River Basin Management and the EU Water Framework Directive : Materiale Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chiinu / col. red. : Serghei A. Andronati, Gheorghe Duca, Tudor Lupacu [et al.]. Ch., 2008. 392 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2008-2016]
913. Puuntic, Anatolie. Fenomenele metodologiei de risc de pe teritoriul Republicii Moldova : 11.00.09. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
: Autoref. al tezei de doctor n tiine geogr. / Anatolie Puuntic. Ch., 2008. P.
22-24. (21 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2008-200 Teze]

149

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

914. Romanescu, Gheorghe. Dicionar de hidrologie general, hidrogeologie i hidrofizica solurilor / Gheorghe Romanescu, Gheorghe Jigu. Ch.,
2008. P. 262-263. (53 tit. n lb. rom., engl., fr.). [2008-2451]

57 TIINE BIOLOGICE
915. Petru Galechi (1938-2004) : [microbiolog, profesor univ.] : Biobibliografie / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Bibl. t.
Medical ; alct. : Stela Prohnichi. Ch. : CEP "Medicina", 2008. 46 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-915-37-3
[2008-2050]
Curriculum vitae. Aprecieri. Lucrri t. de specialitate (monogr., materiale didactice, art. n culeg., rev., brevete de invenii) ale microbiologului P.
Galechi, 105 tit. n lb. rom., engl., rus, publ. n aa 1969-2004. Publ. dedicate lui
P. Galechi, 11 tit. An. : Ind. de nume, tit.
___________________
916. Bumbu, Ion. Patogeneza i combaterea fitonematodozelor : [pentru uzul studenilor] / Ion Bumbu. Ch., 2008. P. 135-162. (332 tit. n lb. rom.,
engl., rus). [2008-2410]
917. Ecologie, spirit i mai mult dect att : anului intern. al Planetei
Pmnt, 2008-2009 / Isidor Doctoreanu (aut. coord.), Zinaida Ambroci, Rodica
Barbara [et al.]. Ch., 2008. 120 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2103]
918. Lsi, Leonid. Biochimie / Leonid Lsi. Ch., 2008. p. 301. (23
tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-2490]
919. Materialele Conferinei Naionale cu participare Internaional
"Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei i ameliorrii plantelor" = "Current
Problems of Plant Genetics, Physiology and Breeding", 9-10 oct., 2008 / com. red. :
Anatolie Jacot (red. resp.), Nicolae Barbacar, Gheorghe icanu [et al.]. Ch.,
2008. 639 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1928]
920. Neamu, Mariana. Procedee fotochimice i catalitice n protecia
mediului / Mariana Neamu ; ref. t.: Gheorghe Duca, Gelu Bourceanu. Ch., 2008.
P. 126-146. (350 tit. n lb. rom., engl., germ.). [2008-2627]

150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

921. Port, Angela. Tehnici i cerine privind securitatea biologic / Angela Port, Maria Duca, Angela Lozan. Ch., 2008. P. 142-143. (31 tit. n lb. rom.,
engl.). [2008-2110]
922. Structura i funcionarea ecosistemelor n zona de interferen biogeografic : Simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al acad. Ilion Todera
/ col. red. : Andrei Munteanu, Laurenia Ungureanu, Mircea Vicol [et al.]. Ch.,
2008. 222 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1962]
923. , . . -
/ . . , .
. . ., 2008. 630 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2579]
924. , . / , // Noosfera.
2008. Nr 1. P. 30-31. (56 tit. n lb. engl., rus).
925. , . . - / . . // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl. Nistru i Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf.
Intern., 2-3 oct. 2008, Chiinu. Ch., 2008. P. 275-276. (25 tit. n lb. rom., rus).

58 BOTANIC
___________________
926. Achiri-Badicean, Irina. Efecte fiziologice ale tratrii soiei :
(Glycine max L) cu vanadiu i metabolii de streptomicete la etapa de germinare :
03.00.12 fiziologia plantelor : Autoref. al tezei de doctor n tiine biologice / Irina
Achiri-Badicean. Ch., 2008. P. 19-22. (25 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl.,
rus). [2008-235 Teze]
927. Josan, Silvia. Particularitile fiziologice ale aplicrii reglatorilor de
cretere de natur steroidal la plantele de orz de toamn : 03.00.12 Fiziologie
vegetal : Autoref. al tezei de doctor n biologie / Silvia Josan. Ch., 2009. P. 1921. (28 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl., rus, ucr.). [2008-241 Teze]

59 ZOOLOGIE
___________________

151

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

928. Cozari, T. Specificul dezvoltrii embrionare i larvare a speciei


Triturus cristatus Laur. n Codrii Centrali / T. Cozari, Liliana Jalb // Structura i
funcionarea ecosistemelor n zona de interferen biogeografic : Simpoz. intern.,
2008. Ch., 2008. P. 61. (20 tit. n lb. rom.,engl., it., rus).
929. Melnic, Maria. Nematoda ditylenchus dipsaci (Khn, 1857)
Filipjev, 1936 la culturile gen. Allium / Maria Melnic ; red. t. : Valeriu Deranjanschi.
Ch., 2008. P. 126-166. (519 tit. n lb. rom., engl., germ., rus). [2008-2283]
930. Munteanu, Andrei. Migration of the Water-Wading of birds from
the Republic of Moldova / Andrei Munteanu, Nicolae Zubcov, Serghei Jurminschii //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2008. Nr 1. P. 34-36. (48 tit. n
lb. rom., engl., rus).
931. Poiras, Larisa. Terrestrial and freshwater nematodes of order
Dorylaimida : current research and perspectives / Larisa Poiras, James G. Baldwin,
Ion Todera // Structura i funcionarea ecosistemelor n zona de interferen biogeografic : Simpoz. intern., 2008. Ch., 2008. P. 119-120. (20 tit.).
932. Tlmbu, Nina. Zooparazitologie / Nina Tlmbu, Oleg Chihai
; red. resp.: Eugen Zgardan, Andrei Munteanu. Ch., 2008. P. 254-257. (121 tit.
n lb. rom., rus). [2008-2207]
933. Todera, I. Biogeochimia ecofiziologic a animalelor. Realizri i
perspective ntru depirea provocrilor mileniului / I. Todera // Structura i funcionarea ecosistemelor n zona de interferen biogeografic : Simpoz. intern., 2008.
Ch., 2008. P. 37-38. (40 tit. n lb. rom., engl., rus et al.).

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
611 Anatomie. Anatomie comparat

___________________
934. Cojocari, Lidia. Sisteme de reglare. Sisteme senzoriale : Suport
didactic la Anatomia omului / Lidia Cojocari, Diana Cocodan. Ch., 2009. P. 80.
(24 tit.). [2008-2500]
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

___________________
152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

935. Cercetri ale sistemului de hemostaz / Valentin Gudumac, Vasile


Niguleanu, Ion Corcimaru [et al.]. Ch., 2008. P. 85. (49 tit. n lb. rom., fr., rus).
[2008-1960]
936. Papp, I. Eva-Maria. Starea funcional a sistemului cardiovascular
la influena factorilor-stres / I. Eva-Maria Papp // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 3940. (30 tit. n lb. rom., engl., rus).
613 Igien. Sntate i igien personal

___________________
937. Paavola, Meri. School Based Smooching Prevention Programs /
Meri Paavola // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 3.
P. 60-64. (98 tit.).
938. ciuca, Svetlana. Esenialul n medicina copilului sntos /
Svetlana ciuca ; colab.: Nina Bzgu, Oxana Turcu. Ch., 2008. P. 319-320. (57
tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-2174]
939. Tarcea, Monica. Comportamentul alimentar i cunotinele studenilor din Romnia legate de aditivii alimentari / Monica Tarcea, Ana-Maria Farr,
Luminia Suveic // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 74-75. (30 tit. n lb. rom., engl.).
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

940. Lista lucrrilor tiinifico-practice publicate de medicul epidemiologul Alexandru Cru // Alexandru Cru. Activitate ndelungat i prodigioas n
serviciul sanitaro-epidemiologic al municipiului Chiinu. Ch., 2008. P. 31-32.
[2008-2025]
Include 16 tit. de art. n culeg., rev., publ. n aa 1997-2007.
941. Lista publicaiilor profesorului universitar Petru Clocuneanu // Petru Clocuneanu. Specialist al serviciului de dezinfecie. Ch., 2008. P. 52.
[2008-2609]
Include 14 tit. de art. n culeg., rev., publ. n aa 1973-2006.
___________________
942. Evaluarea securitii sntii i capacitilor de management al
crizelor, 24 febr. 5 martie 2008 : Rep. Moldova. Ch., 2008. P. 91-92. (36 tit. n
lb. engl.). [2008-2561]

153

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

943. Russu, Raisa. Profesionalismul atribut de baz al ascensiunii


performanei Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat din Republica Moldova i al
integrrii n Uniunea European / Raisa Russu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2008. Nr 3. P. 227-228. (40 tit. n lb. rom., engl., rus).
944. coala de Management n Sntate Public / col. red.: Ion Ababii,
Oleg Lozan, Oleg Galbur [et al.]. Ch., 2008. P. 29-30. (20 tit.). [2008-2179]
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie

___________________
945. Junghietu, Grigore. Chimie farmaceutic / Grigore Junghietu, Olga Ashby ; red. t.: Ion Cacaval. Ch., 2008. P. 334-335. (36 tit. n lb. rom.,
engl., rus). [2008-2357]
946. Managementul calitii n laboratoarele medicale. Ch., 2008.
P. 124-125. (48 tit. n lb. engl.). [2008-1966]
947. Schultz, Ian. Farmacia lui Dumnezeu / Ian Schultz, Edithe
Uberhuber ; trad. din lb. rus: Romaco L. ; red. resp.: Zamostean Gh. Ch., 2008.
P. 289-293. (93 tit. n lb. engl., germ., polon). [2008-2594]
616 Patologie. Medicin clinic

948. Lista publicaiilor doctorului habilitat n medicin, profesorului universitar Mircea Revenco // Mircea Revenco. Actualiti i perspective n depresii.
Ch., 2008. P. 37-57. [2008-2075]
Include 203 tit. cri, materiale didactice, art. n culeg., rev. n lb. rom.,
engl., rus., publ. n aa 1976-2008.
___________________
949. Aspecte clinico-hemodinamice n evaluarea copiilor cu cardiomiopatie dilatativ / Adela Stamati, Nicolae Ciobanu, Mihail Popovici, Veronique
Gournay // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 4. P.
129-131. (44 tit. n lb. engl.).
950. Blan, Greta. Elaborarea i evaluarea metodelor rapide pentru diagnosticul de laborator al infeciilor tractusului urinar : 03.00.07 Microbiologie :
Autoref. al tezei de doctor n medicin / Greta Blan. Ch., 2008. P. 20-21. (21 tit.
de lucr. ale aut.). [2008-227 Teze]

154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

951. Boala Randu-Osler afectare gastric : caz clinic = Randu-Osler


dieses gastric affection : Clinical case / V. Hotineanu, A. Hotineanu, V. Bogdan [et
al.] // Arta Medica. 2008. Nr 4. P. 59. (22 tit. n lb. engl., fr., rus).
952. Botnaru, Victor. Medicina intern. Breviar / Victor Botnaru ;
coaut.: Alexandru Corlteanu, Dumitru Chesov, Gleb Cuzminh. Ch., 2008. P.
220-221. (40 tit. n lb. rom., rus). [2008-2672]
953. Bujac, Mariana. Diagnosticul imagistic al tumorilor suprarenale :
(rev. lit.) / Mariana Bujac // Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 22. (45 tit. n lb. engl.,
rus).
954. Carau, Alexandru. Hipertensiunea arterial i profilaxia primar
a accidentului vascular cerebral / Alexandru Carau, Ludmila Untur // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 4. P. 85-86. (23 tit. n lb. engl.,
rus).
955. Cerempei, Ludmila. Curs de lecii la pediatrie / Ludmila Cerempei,
Elena Cucieru [et al.]. Ch., 2008. P. 376. (49 tit. n lb. rom., rus). [2008-1862]
956. Ciobanu, Lucia. Determinarea biomarcherilor de citoliz miocardic o oportunitate pentru diagnosticul rapid al IMA / Lucia Ciobanu // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 4. P. 273-275. (48 tit. n lb.
engl.).
957. Ciobanu, Lucia. Noi oportuniti pentru diagnosticul IMA / Lucia
Ciobanu // Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 26-27. (48 tit. n lb. engl.).
958. Ciobanu, Nicolae. Rigiditatea arterial : indicii relevani i metodologia de determinare / Nicolae Ciobanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2008. Nr 4. P. 264-267. (84 tit. n lb. engl., rus).
959. Curocichin, Ghenadie. Complexul dereglrilor metabolice la pacienii hipertensivi: caracteristica clinico-genetic : 14.00.05 Medicina intern :
Autoref. al tezei de doctor habilitat n medicin / Ghenadie Curocichin. Ch., 2009.
P. 38-40. (38 tit. de lucr. ale aut.). [2008-250 Teze]
960. Diagnosticul i tratamentul rupturii anevrismului aortei abdominale
: Ghid practic bazat pe evidena clinic / E. Maloman, N. Gladun, D. Tabac [et al.] //
Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 61-63. (117 tit. n lb. engl.).

155

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

961. Elasticitatea arterial : mecanisme de afectare i indicii ei n patologia cardiovascular / Mihail Popovici, Nicolae Ciobanu, Valeriu Cobe [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 4. P. 38-40. (52 tit. n
lb. engl.).
962. Feghiu, Nicolae. Influena electrostimulrii transcraniale asupra
proceselor cognitive n endocrinopatii autoimune = Influence of Electric Transcranial
Stimulation on Cognitive Processes in Autoimmune Endocrinopathy / Nicolae
Feghiu, Lidia Cojocari // Arta Medica. 2008. Nr 4. P. 52. (32 tit. n lb. rom.,
engl., rus).
963. Grosu, Aurel. Sincopa : diagnosticare i tratament / Aurel Grosu ;
au colab.: Vitale Lisnic, Aurelia Raducan, Cornelia Grosu. Ch., 2008. 304 p.
(Bibliogr. la sfritul temelor). [2008-2389]
964. Gudumac, Eva. Etiopatogenia i diagnosticul herniilor diafragmatice la copii : actualiti i perspective / Eva Gudumac, V. Babuci, Aliona Brsan //
Bul. de perinatologie. 2008. Nr 3. P. 73-75. (48 tit. n lb. engl., rus).
965. Guranda, Viorel. Atitudinea chirurgical asupra focarului de contuzie cerebral grav de lob frontal i temporal / Viorel Guranda // Arta Medica.
2008. Nr 5. P. 11. (28 tit. n lb. engl., germ., fr., rus).
966. Conferina naional cu participare internaional "Mucoviscidoza
la copii", 21 noiemb. 2008 / col. de red. Svetlana ciuca (red. resp.), Petru Stratulat,
Maria ru [et al.]. Ch., 2008. 112 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2182]
967. Manifestri morfofuncionale ale cardiotoxicitii Doxorubicinei /
Mihail Popovici, Iurie Chelea, Lucia Guzun [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2008. Nr 4. P. 237-239. (38 tit. n lb. engl.).
968. Matcovschi, S. Imagistica clinic a colagenozelor i
spondiloartropatiilor seronegative / S. Matcovschi, E. Volcovschi, A. Obad ; red.:
Sofia Fletor. Ch., 2008. P. 251-267. (201 tit. n lb. rom., engl., rus). [20082585]
969. Mtas, Claude G. Orthodontic biomaterials / Claude G. Mtas,
Mihai Chiri. Ch., 2009. 204 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2614]

156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

970. Miocardita acut la copii : aspect diagnostic i formule terapeutice


/ Neli Mtrgun, Tamara Guu, Svetlana Cojocaru [et al.] // Arta Medica. 2008.
Nr 5. P. 16. (20 tit. n lb. engl., rus).
971. Oineagra, Vasile. Aspecte contemporane clinico-funcionale de
reabilitare ocluzal la tratamentul cu puni dentare : 14.00.21 Stomatologie :
Autoref. al tezei de doctor n medicin / Vasile Oineagra. Ch., 2008. 18-20. (20
tit. de lucr. ale aut.). [2008-210 Teze]
972. Oportuniti de reglare a perfuziei coronariene / Mihail Popovici,
Valeriu Cobe, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 4. P. 251-255. (116 tit. n lb. engl., rus).
973. Parpau, Vladimir. Tratamentul endovascular al malformaiilor
arterio-venoase cerebrale i fistulelor carotido-cavernoase = Endovascular Treatment of Cerebral Arterio-Venous Malformations and Carotido-Cavernous Fistulae /
Vladimir Parpau // Arta Medica. 2008. Nr 4. P. 17. (22 tit. n lb. rom., engl.,
rus).
974. Pascal, Oleg. Tulburri ale controlului postural la bolnavii cu accident vascular cerebral : Aspecte neurofiziologice, clinice i de recuperare : 14.00.13
Neurologie : Autoref. al tezei de doctor habilitat n medicin / Oleg Pascal. Ch.,
2008. P. 32-34. (25 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2008-180 Teze]
975. Perfuzia coronarian i stresul miocardic : relaii reciproce / Mihail
Popovici, Valeriu Cobe, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2008. Nr 4. P. 30-32. (58 tit. n lb. rom., engl., rus).
976. Scalechi, Valentina. Starea funcional a barierelor aerohematice
i histohematice la pacienii cu tuberculoz pulmonar, boli obstructive cronice i
diseminate pulmonare : 14.00.26 Fiziopneumologie : Autoref. al tezei de doctor n
medicin / Valentina Scalechi. Ch., 2008. P. 17, 19. (20 tit. de lucr. ale aut. n
lb. rom., rus). [2008-230 Teze]
977. Sofronie, Silviu. Ghid clinic de patologie chirurgical toracic /
Silviu Sofronie. Ch., 2008. P. 173-175. (35 tit. n lb. rom., engl.). [2008-1915]
978. Spnu, Constantin. Asocierea infeciei HIV cu hepatitele virale B
i C. Aspecte epidemiologice, imunologice i de profilaxie / Constantin Spnu, Vladimir Guriev // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 3.
P. 110-118. (33 tit. n lb. rom., engl., rus).
157

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

979. Steclari, Tatiana. Malformaii congenitale cardiace : Vol. 2 : Sindroame congenitale : Profilaxie. Diagnostic prenatal / Tatiana Steclari. Ch., 2008.
P. 249-264. (277 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2008-2459]
980. Strategii didactice pentru predarea cursului "Terapie ocupaional
i reabilitare psihosocial" / elab. : Valentina Prican, Larisa Boderscova, Jana
Chihai. Ch., 2008. P. 176-178. (34 tit. n lb. rom., engl., fr.). [2008-2149]
981. Suveic, Luminia. Modificarea stilului de via n prevenia neuropatiei diabetice / Luminia Suveic, Aurelia Crivoi // Noosfera. 2008. Nr 1. P.
69-70. (21 tit. n lb. rom., engl.).
982. Tlmbu, Nina. Biosistemul parazitar Plasmodium spp Homo
sapiens : relaia parazit hepatocit / Nina Tlmbu, Angela Pleca, Natalia
Rulevschi // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 23. (28 tit. n lb. rom., engl., rus).
983. urcan, Stela. Tehnologii moderne n tratamentul chirurgical al
melanomului malign cutanat : 14.00.14 Oncologie i radioterapie : Autoref. al tezei
de doctor n medicin / Stela urcan. Ch., 2009. P. 22-23. (22 tit. de lucr. ale
aut.). [2008-246 Teze]
984. urea, Valentin. Retardul psihomotor i problemele comportamentale n epilepsie la copii de vrst fraged / Valentin urea, Adrian Rotari. Ch.,
2008. P. 34-36. (30 tit. n lb. rom., engl., rus). [2008-2056]
985. Unele semnificaii ale reactivitii coronariene n insuficiena cardiac / Mihail Popovici, Valeriu Cobe, Ion Popovici [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 4. P. 51-57. (132 tit. n lb. engl.).
986. , . . / . .
, . . , . . . Ch., 2008. P. 205-208. (112 tit. n
lb. rom., rus). [2008-1920]
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

___________________
987. Casian, Dumitru. Fenomenul de neovascularizare un nou aspect al problemei maladiei varicoase recurente = Phenomenon of Neovascularisation a new Aspect of Recurrent Varicose Veins Problem / Dumitru Casian // Arta
Medica. 2008. Nr 4. P. 23-24. (20 tit. n lb. engl.).
158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

988. Ciobanu, V. Asuplte etiopatogenetice ale procesului aderenial n


operaiile ginecologice interactive / V. Ciobanu // Bul. de perinatologie. 2008. Nr
4. P. 67-68. (41 tit. n lb. engl., rus).
989. Cirimpei, Octavian. Actualiti n tratamentul cicatricelor postcombustionale la locomotor = Modern Treatment of the Postburn Scar Deformities
of Locomotors Apparatus / Octavian Cirimpei // Arta Medica. 2008. Nr 4. P. 31.
(35 tit. n lb. rom., engl., fr., rus).
990. Galearschi,
Vasile.
Premisele
implimentrii
navigrii
ultrasonografice n neurochirurgie / Vasile Galearschi // Arta Medica. 2008. Nr 5.
P. 36. (20 tit. n lb. engl.).
991. Guu, E. Posibiliti contemporane i rezultate ale hemostazei endoscopice n hemoragiile digestive superioare nonvariceale / E. Guu, A. Dolghii, E.
Cernechi // Curierul medical. 2008. Nr 5. P. 63. (20 tit. n lb. engl., rus).
992. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu" din Republica Moldova. Anale tiinifice = Scientific Annals : Zilele
Univ., 15-17 oct. 2008, Ed. a 9-a : [n 5 vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-ef), Viorel
Prisacari, Victor Popescu [et al.]. Ch., 2008.
Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. 2008.
451 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2053]
993. Vol. 5 : Probleme actuale ale sntii mamei i copilului = Current
problems of mother and child's health. 2008. 255 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2008-2054]
618 Ginecologie. Obstetric

___________________
994. Actualiti n diagnosticul i tratamentul contemoporan al tumorilor
organelor reproductive la femei : simpoz. na. dedicat memoriei prof. I. V. Bohman /
col. red. : Dumitru Sofroni, Nadejda Godoroja, Alexandru Gudima [et al.]. Ch.,
2008. 272 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1963]
995. Sinina, Lilia. Aspecte morfologice ale unor imunodeficiene congenitale / Lilia Sinina, I. Fuior, A. Cerni // Bul. de perinatologie. 2008. Nr 3. P.
42-45. (20 tit. n lb. rom., engl., rus).

159

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

996. Tratamentul antiretroviral profilactic la gravide cu infecia HIV o


profilaxie de referin / Victor Pntea, Constantin Spnu, Lucia Luca [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2008. Nr 3. P. 207-208. (23 tit.
n lb. engl.).

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


997. Alexandru Abramciuc : [profesor univ., inginer] : Biobibliogr. /
alct. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. : Elena Harconi, Margareta
Curtescu / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli, Bibl. t. Bli : Presa univ.
blean, 2006. 169 p. : des., fot. ; 25 cm. (Personaliti universitare blene).
Texte : lb. rom., rus. 50 ex.
ISBN 978-9975-931-96-0
[2008-1858]
Omagii. Evocri. Publicaii t. (man., materiale didactice, art. n culeg.,
rev., brevete), 143 tit. n lb. rom., engl., rus, publ. n aa 1983-2001. An. : Ind. de
nume, tit.
___________________
998. Ciocan, Ovidiu Dumitru. Acionri hidraulice i pneumatice / Ovidiu Dumitru Ciocan ; ref. t.: Emil Constantin, tefan Mitu. Ch., 2008. P. 197198. (55 tit. n lb. rom., fr., rus). [2008-2615]
621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie
mecanic

___________________
999. Ambros, Tudor. Convertizoare electrice i electromecanice speciale / Tudor Ambros. Ch., 2008. 288 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2438]
1000. Bodean, Ghennady. Constrained random generation for microprocessors verification / Ghennady Bodean, Diana Bodean // Radioelectronic, Informatic i Tehnologii moderne : Conf. Intern.,15-16 oct. 2008, Chiinu. Ch.,
2008. P. 167. (32 tit. n lb. engl.).
1001. Cathodoluminescence emission study of nanostructured SnO
films deposited by spray pyrolysis / G. Korotcenkov, S.-D. Han, M. Nazarov, D.Y.
Noh // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008. Nr 1. P. 54. (27 tit.).

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1002. Melnic, Tudor. Electronica : Partea 1-a / Tudor Melnic, Oleg Lupan ; red. resp.: Victor ontea. Ch., 2008. 67 p. (Bibliogr. la sfritul temelor).
[2008-2418]
1003. Nazarov, M. Multi-excited phosphors in UV and LED devices / M.
Nazarov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008. Nr 1. P. 84-85.
(29 tit.).
1004. Proceedind of the 1st International Conference "Radio electronics,
Infotmatics anf Technology" = Culegerea lucrrilor Conferinei Internaionale "Radioelectronic, Informatic i Tehnologii moderne" = 1-
- ",
", 15-16 Oct., 2008, Chiinu, Moldova
/ ed. : P. Kosenko, A. Dorogan, M. Rotaru. Ch., 2008. 310 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1951]
1005. Sochirean, Anatolie. Contribuii la cercetarea dinamicii transmisiilor planetare precesionale : 05.02.02 Teoria mainilor i organelor de maini :
Autoref. al tezei de doctor n tiine tehn. / Anatolie Sochirean. Ch., 2008. P. 1617. (22 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl.). [2008-196 Teze]
1006. Vaculenco, Maxim. Contribuii la studiul preciziei de prelucrare a
danturilor angrenajului precesional : 05.02.02 Teoria mainilor i organelor de
maini : Autoref. al tezei de doctor n tiine tehn. / Maxim Vaculenco. Ch. : S. n.,
2008. P. 17-18. (23 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl.). [2008-194 Teze]
1007. , . . : . 4- / . . ; . . . ., 2008. P.
146-148. (50 tit.). [2008-2580]
1008. ,
- Co-Mo-P / . . , . .
, . . [et al.] // . 2008.
Nr 6. P. 14-15. (20 tit. n lb. engl., rus).
1009. : . 5 :
,
/ . . , . . , . . [ .]. ., 2008. P.
639-656. (189 tit.). [2008-2581]

161

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

1010. , . .
/ . . . ., 2008. P. 371-373. (35 tit.). [20082128]
1011. , . . / . . , . . // . 2008. Nr 5. P. 55-56. (28 tit. n lb. engl., rus).
1012. , . . / . . //
. 2008. Nr 6. P. 44-45. (30 tit. n lb.
engl., rus).
1013. / . . , . . , . .
[et al.] // Problemele energeticii regionale. 2008. Nr 3. P. 20-21. (22 tit.).
628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat

___________________
1014. Calos, Sergiu. Reele de distribuie a apei. Polietilen / Sergiu Calos, Mihaela Anca Contael ; red. resp.: Sergiu Calos. Ch., 2008. P. 669. (21
tit.). [2008-2266]

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
630 Silvicultur

___________________
1015. , . .

/ . . , . . // Managementul Bazinului Transfrontalier al fl.
Nistru i Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3
oct. 2008, Chiinu. Ch., 2008. P. 171. (22 tit. n lb. engl., rus).
631 Agricultur n general

___________________
162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1016. Organization of water users for irrigation purposes : The path towards efficient and rational use of water resources in Moldovan agriculture : Informational Guide / Iurie Hurmuzachi, Anton Stepanov, Mihai Mustea [et al.] ; coord.:
Aureliu Overcenco ; consultants: Veaceslav Iordan, Mihail Pencov, Ion Cucenic.
Ch., 2008. P. 44. (33 tit. n lb. rom., engl.). [2008-2428]
1017. Palii, Andrei. Studiul i utilizarea variabilitii genetice n ameliorarea calitii bobului la specia Zea mays L. / Andrei Palii // Akademos. 2008. Nr 4.
P. 71. (20 tit. n lb. rom., engl., rus).
1018. Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice /
red.-ef : Gh. Cimpoie. Ch., 2008.
Vol. 16 : Horticultur, viticultur, silvicultur i protecia plantelor / col. red.
: V. Balan, G. Grdinariu, M. Barbaro [et al.]. 2008. 454 p. (Bibliogr. la sfritul
art.). [2008-1981]
1019. Vol. 17 : Contabilitate / col. red. : A. Frecueanu, V. urcanu, Veronica Priscaru. 2008. 110 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1982]
1020. Vol. 18 : Zootehnie i biotehnologii / col red. : N. Eremia, B.
Psrin, t. urcanu [et al.]. 2008. 253 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [20081983]
1021. Vol. 19 : Medicin veterinar / col red. : G. Donica, G. Grdinariu,
M. Barbaro [et al.]. 2008. 197 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1984]
1022. Vol. 20 : Agronomie i ecologie / col red. : V. Burdujan, V. Ungurean, A. Palii [et al.]. 2008. 148 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1985]
1023. Vol. 21 : Inginerie agrar i transport auto / col red. : Gr. Marian, V.
Gorobe, V. Pobedinschi [et al.]. 2008. 261 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [20081986]
1024. Vol. 23 : Cadastru, organizarea teritoriului i ingineria mediului / col
red. : T. Moraru, G. Grdinariu, M. Barbaro [et al.]. 2008. 94 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2008-1987]
1025. Ursu, A. Solurile vertice fenomen pedogenetic intrazonal / A.
Ursu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2008. Nr 1. P. 155-156.
(24 tit. n lb. rom., engl., rus).

163

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

1026. :
[] / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2008. Nr 1. P. 74-75. (24 tit. n lb. rom.,
engl., rus).
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor

___________________
1027. Viermele vestic al rdcinilor de porumb Diabrotica virgifera
vigifera Le Conte / Voineac V., Covaliov B., Volociuc L. [et al.]. Ch., 2008. P.
20-21. (28 tit. n lb. engl., rus). [2008-2653]
633/635 Horticultur

___________________
1028. Gonceariuc, Maria. Plante medicinale i aromatice cultivate :
Descriere, biologie, componena chimic, utilizare, soiuri, tehnologii de cultivare /
Maria Gonceariuc. Ch., 2008. 226 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2326]
1029. Jacot, A. Cultura in vitro a speciei medicinale Silybum Marianum
L. / A. Jacot, Alina Andrie // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei i ameliorrii
plantelor : Materiale Conf. Na. cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chiinu.
Ch., 2008. P. 370-371. (20 tit. n lb. rom., engl., rus).
1030. Studiul modificrilor calitative ale fraciilor de proteine la tutunul
transgenic sub aciunea erbicidului Basta / Maria Duca, Aliona Glijin, Victor
Lupacu, Martha L. Orozco-Cardenas // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele
vieii. 2008. Nr 1. P. 49-51. (30 tit. n lb. rom., engl., rus).
1031. Topal, S. Muscat cannon hall ploidy. New data / S. Topal // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei i ameliorrii plantelor : Materiale Conf. Na.
cu participare Intern., 9-10 oct. 2008, Chiinu. Ch., 2008. P. 613-614. (21 tit. n
lb. rom., engl., rus).
1032. Topal, S. Gh. Muscat Cannon hall ploidy, new contributions to
solution of the problem / S. Gh. Topal // Realizri inovative n domeniul viti vinicol :
Conf. Intern.,18-19 sept. 2008. Ch., 2008. P. 148. (20 tit. n lb. engl., fr., rus).
1033. Topal, tefan. Sinteza genomului nou al viei de vie mijloc eficient de nvingere a filoxerei (Viteus Vitifolii Shimer (Fitch)) / tefan Topal, Con164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

stantin Dadu // Realizri inovative n domeniul viti vinicol : Conf. Intern.,18-19 sept.
2008. Ch., 2008. P. 19-20. (22 tit. n lb. rom., engl., rus).
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor, a eptelului. nmulirea animalelor domestice

___________________
1034. , . . / . . , . . . ., 2008. P. 392-394. (59 tit. n lb. rom., rus). [20081830]
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur

___________________
1035. Moshu, Alexander Ja. Sphaerospora Zingeli sp.n. (Myxozoa :
Myxosporea), kidney parasite of zingel zingel (Linnaeus, 1766) (Percidae) from the
Dniester river / Alexander Ja. Moshu, Ilya D. Trombitsky // Managementul Bazinului
Transfrontalier al fl. Nistru i Directiva-cadru a Apelor a Uniunii Europene : Materialele Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chiinu. Ch., 2008. P. 208. (22 tit. n lb. rom.,
engl., rus).

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei

___________________
1036. Onceanu, Vasile Petru. Bazele comportamentului n conducerea
autovehiculului i sigurana traficului rutier / Vasile Petru Onceanu, Anatolie Tudor
Bulgac ; ref. t.: Dumitru Novorojdin, Vladimir Ene, Gheorghe Ciobanu. Ch., 2008.
P. 235-237. (35 tit. n lb. rom., rus). [2008-2337]
657 Contabilitate

___________________
1037. Balan, Igor. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung /
Igor Balan, Andrei Romanciuc. Ch., 2008. P. 62-63. (27 tit. n lb. rom., rus)
[2008-2502]

165

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

1038. Balan, Igor. Dicionar explicativ de audit financiar =


/ Igor Balan, Andrei Romanciuc. Ch., 2008.
P. 77-79. (50 tit.). [2008-2396]
1039. Bucur, Vasile. Particulariti ale contabilitii n transportul auto :
[pentru uzul studenilor] / Vasile Bucur. Ch., 2008. P. 167-168. (22 tit. n lb. rom.,
rus). [2008-1812]
1040. Budacia, Lucian Constantin Gabriel. Tehnica operaiunilor contabile n tranzaciile internaionale de export cu mrfuri / Lucian Constantin Gabriel
Budacia. Ch., 2008. P. 113-119. (121 tit. n lb. rom., engl.). [2008-2378]
1041. Gabroveanu, Emilia. Organizarea contabilitii de gestiune i calculaia costurilor n industria mobilei / Emilia Gabroveanu. Ch., 2007. P. 253258. (80 tit. n lb. rom., fr., rus). [2008-2288]
1042. Sajin, Iurie. Comptabilite de lentreprise / Iurie Sajin, Rodica
Chiriac, Maria Agafi. Ch., 2008. P. 371-372. (33 tit. n lb. rom., fr., rus).
[2008-2078]
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial

___________________
1043. Gestiunea eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de
cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern. (11-12 apr. 2008). Ch.,
2008. 254 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2261]
1044. Gheorghi, Maria. Rolul managementului resurselor umane n
creterea eficienei ntreprinderilor de confecii / Maria Gheorghi, Margareta
Vrcolici. Ch., 2008. P. 172-181. (190 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [20082359]
1045. , . . / . .
, . . . , 2008. P. 115-117. (31 tit. n lb. rom.,
rus). [2008-2252]
659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul

___________________

166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1046. Prac, Olivia. Evoluia libertilor mass-mediei n contextul implementrii planului de aciuni UE Moldova / Olivia Prac, Eugeniu Rbca. Ch.,
2008. P. 98-103. (104 tit.). [2008-2161]

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare

___________________
1047. Acumularea acizilor arahidonic i eicosapentaenoic de ctre
Porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influena cobaltului / L. Rudi, L. Cepoi, A.
Cojocari [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2008. Nr 1.
P. 131. (21 tit. n lb. rom., engl., rus).
1048. Bugaian, Larisa. Managementul produciei la ntreprinderile industriei alimentare / Larisa Bugaian. Ch., 2008. P. 282-284. (61 tit. n lb. rom., rus).
[2008-2386]
1049. Sturza, Rodica. Principii teoretice i practice de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod, fier, calciu : 05.18.01 Tehnologia produselor
alimentare cu specializrile: Tehnologia uleiurilor i grsimilor ; Tehnologia produselor de panificaie, paste finoase i produselor de patiserie : Autoref. al tezei de
doctor habilitat n tehn. / Rodica Sturza. Ch., 2008. P. 41-46. (48 tit. de lucr. ale
aut. n lb. rom., engl., fr.). [2008-193 Teze]
665 Uleiuri. Grsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rini

___________________
1050. Popovici, Cristina. Cercetri privind fortificarea cu iod a uleiurilor
vegetale pentru obinerea produselor alimentare : 05.18.01 Tehnologia produselor
alimentare (Tehnologia produselor alimentaiei publice) : Autoref. al tezei de doctor
n tehn. / Cristina Popovici. Ch., 2009. P. 18-21. (29 tit. de lucr. ale aut. n lb.
rom., engl., fr., rus). [2008-245 Teze]
1051. , . .

/ . . // .
2008. Nr 5. P. 91-92. (36 tit. n lb. rom., engl., rus).

167

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


___________________
1052. / . . , . . , . . [ .]. ,
2008. P. 280-284. (81 tit. n lb. engl., rus). [2008-2096]

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRDINI
___________________
1053. Conferin tehnico-tiinific internaional "Probleme actuale ale
urbanismului i amenajrii teritoriului" : Culeg. de art., 13-14 noiemb. 2008 / com.
org. : Sergiu Calos (pre.), Petru Dumitracu, Valeriu Lungu [et al.]. Ch., 2008.
Vol. 1 : Seciile : Teoria i practica arhitecturii i urbanismului. Proiectarea,
reabilitarea i consolidarea construciilor. Drumuri, materiale i mecanizarea construciilor. 2008. 228 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2046]
1054. Vol. 2 : Seciile : Alimentri cu ap i canalizare. Protecia mediului. Alimentri cu cldur i gaze, ventilare i protecia aerului. 2008. 176 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2047]
1055. Nesterov, Tamara. Studiu privind situaia oraelor istorice din Republica Moldova / Tamara Nesterov. Ch., 2008. P. 156-159. (105 tit. n lb. rom.,
rus). [2008-2599]
1056. lapac, Mariana. Arta urbanismului n Republica Moldova / Mariana lapac. Ch., 2008. 272 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-1916]

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


___________________
1057. Condraticova, Liliana. Arta giuvaiergeriei: pietre preioase i metale nobile / Liliana Condraticova ; red. t.: Tudor Stavil. Ch., 2008. P. 248-252.
(120 tit. n lb. rom., engl., germ., gr.). [2008-2629]
168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1058. Tehnologia educaiei artistice plastice / coord.: Ion gulea. Ch.,


1999.
[Vol.] 1 : Obiective educaionale. 1999. P. 101-102. (27 tit. n lb. rom.,
rus) i la sfritul art. [2008-2331]
1059. [Vol.] 2 : Cercetarea pedagogic. 2000. 105 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2008-2332]
1060. [Vol.] 3 : Tehnici didactice / Ion. P. Guu, Virgil Mndcanu, Ion
gulea [et al.]. 2001. 206 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2333]
1061. [Vol.] 4 : Materiale didactice / Virgil Mndcanu, Ion gulea, Alexandru Vatavu [et al.]. 2003. 128 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2334]
1062. Vol. 6 : Mijloace didactice. 2008. 119 p. (Bibliogr. la sfritul
cap.). [2008-2398]

78 MUZIC
___________________
1063. Gagim, Ion. Dicionar de muzic / Ion Gagim ; notaie muz.: Igor
Policiuk ; cop., fot.: Romeo ve. Ch., 2008. P. 211. (24 tit. n lb. rom., engl.,
rus). [2008-2330]
1064. Morari, Marina. Teoria muzicii / Marina Morari ; ref. t. : Eugen
Coroi, Alexandru Bor, Ala Stng. Ch., 2007. P. 141. (22 tit. n lb. rom., rus).
[2008-1859]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


1065. Un promotor consecvent al tiinei i sportului Veaceslav
Manolachi : Biobibliografie / Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport, Biblioteca;
alct. : Ana Ciumai ; trad. n lb. rus : Nina Narschina. Ch. : "Valinex" SA, 2008.
142 p. : fot. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rus. 500 ex.
ISBN 978-9975-68-074-5
[2008-1947]
Aprecieri. Curriculum vitae. Lucrri (monogr., materiale didactice, art.
t. n culeg. i rev., interviuri, invenii, brevete) ale sportivului V. Manolachi, 176 tit.

169

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

n lb. rom., rus, publ. n aa 1990-2008. Ref. privind activitatea lui V. Manolachi,
16 tit. An. : Ind. de nume, tit.
___________________
1066. Bogu, Boris. Fotbalul n contextul transformrilor democratice
din Europa de Est : Cazul Ucrainei, Romniei i Rep. Moldova / Boris Bogu, Octavian cu. Ch., 2008. P. 132-136. (128 tit. n lb. rom., engl., ucr.). [2008-2638]
1067. Bogu, Boris. Introducere n domeniul activitilor corporale i tiina lor / Boris Bogu, Mihail Zabulic. Ch., 2008. P. 36-38. (24 tit. n lb. rom.,
engl., fr.). [2008-2130]
1068. Dorgan, Viorel. Semnificaia caracteristicilor morfologice n sportul
de performan / Viorel Dorgan. Ch., 2008. P. 241-253. (243 tit. n lb. rom.,
engl., rus). [2008-2483]
1069. Fotbal : Pregtirea echipei reprezentative colare / Lorand Balint,
Vasile Oancea, Gabriel Simion [et al.]. Ch., 2008. P. 251-256. (72 tit.). [20082256]
1070. Manolache, Gabriel Marian. Fotbal : Antrenament i joc / Gabriel
Marian Manolache. Ch., 2008. P. 197-223. (289 tit. n lb. rom., engl., fr., ucr.,
rus). [2008-2342]
1071. Manolachi Veaceslav. Managementul culturii fizice / Veaceslav
Manolachi, Anatolie Budevici ; consultant t. : Serghei Seiranov. Ch., 2007. P.
477-479. (39 tit.). [2008-1946]
1072. One, Ioan. Optimizarea pregtirii fizice profesional aplicative a viitorilor ingineri navali prin implementarea n leciile de educaie fizic a mijloacelor
din not i baschet / Ioan One, Sergiu Danail. Ch., 2007. P. 112-124. (140 tit. n
lb. rom., rus). [2008-2494]
1073. Talaghir, Laureniu-Gabriel. Gimnastica independent n educaia fizic colar / Laureniu-Gabriel Talaghir. Ch., 2008. P. 207-232. (294 tit.).
[2008-2338]
1074. Vezetiu, Sava. AFA : Autoaprarea fr arm / Sava Vezetiu.
Ch., 2008. P. 189-190. (35 tit. n lb. rom., rus). [2008-2439]
1075. , . /
. ., 2008. 210 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2486]
170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1076. , . .
/ . . . ., 2008. P. 137-141. (46 tit. n lb.
rom., rus). [2008-2603]
1077. , . . / . . . ., 2008. P. 151-152. (36 tit.).
[2008-2602]
1078. , . ,
/ ,
// Congres t. Intern. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toi i bazele legislative ale domeniului culturii fizice i sportului n rile CSI ", 24-25 sept. 2008. Ch.,
2008. P. 349-350. (21 tit.).

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE

1079. Operele lui Alexandru Philippide : [lingvist romn] // Pamfil Carmen-Gagriela. Alexandru Philippide. Ch., 2008. [2008-1876]
Include 57 tit. cri, art. n ed. periodice, publ. n aa 1881-2006.
___________________
1080. Apetri, Dumitru. Arta replsmuirii artistice : Vol. 1 / Dumitru Apetri.
Ch., 2008. 279 p. (Bibliogr. la sfritul paragrafelor). [2008-2670]
1081. Limbaje Specializate : Anuar t. : Nr 2. Ch., 2008. 54 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2406]
1082. Melenciuc, Dumitru. The Concepts of Comparative Study of
Languages / Dumitru Melenciuc. Ch., 2008. P. 187-188. (37 tit. n lb. rom., engl.,
rus). [2008-2657]
1083. Oglind, Emilia. Lingvistica general. Compendiu / Emilia Oglind, Galina Cerches. Ch., 2008. P. 275-282. (130 tit. n lb. rom., rus) i la sfritul cap. [2008-2040]

171

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

1084. , . .
/ . . . ., 2008. P. 361-384. (473 tit. n lb. rom., engl.,
fr., germ., rus). [2008-2187]
1085.
: (. ) / .-. : . ., . .,
. . [ .] ; .: . ., . ., . . [
.]. Ch., 2008. 164 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2341]
1086. .
: . 15 : "" / . : . .
, . . , . . [ .] ; . . . ., 2008. 144
p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1949]
811 Limbi individuale

1087. Zinaida Radu : La porile nelepciunii : Studium in honoris / Univ.


Liber Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic ; [alct.]: Natalia Ghimpu,
Svetlana Crlan ; red. biblioteconomic-t. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. :
Valentina Chitoroag ; red. i trad. textului n lb. fr. : Ghenadie Rbacov ; ed. ngrijit de Zinaida Sochirc. Ch. : ULIM, 2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). 89 p. : fot., fot.
color, [1] f. port. ; 21 cm. (Colecia "Universitaria" ; Fascicula a 34-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-41-1
[2008-1975]
Omagii. Curriculum vitae. Lucrri (studii, materiale didactice, art. n culeg., rev.) semnate de filologul Z. Radu, 114 tit. n lb. rom., fr., rus, publ. n aa
1974-2007. Ref. la adresa Z. Radu, 12 tit. Cri din colecia personal, 14 tit.
An.: Ind. de nume.
___________________
1088. Babin-Rusu, Tatiana. Einfhrung in die funktionelle didaktik der
deutschen sprache : als fremdsprache / Tatiana Babin-Rusu. Ch., 2008. 137 p.
(Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2361]
1089. Bahnaru, Vasile. Bazele lingvistice pentru o teorie general a lexicografiei romneti : 10.02.01 Limba romn : Autoref. al tezei de doctor
habilitat n filologie / Vasile Bahnaru. Ch., 2008. P. 31-33. (36 tit. de lucr. ale
aut.). [2008-188 Teze]

172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1090. Colun, Gheorghe. Prile secundare ale propoziiei i expansiunile lor n limba romn / Gheorghe Colun. Ch., 2008. P. 188. (21 tit.). [20081976]
1091. Curriculum de Franais pour les classes bilingues : 1-4-ime cl.,
5-9- ime cl., 10-12-ime cl. / Ion Guu, Maia Cotelea, Silvia Voroniuc [et al.] ; coord.
Ion Guu, Eugenia Brnz, Claudia Vian ; experts sc. : Claude Le Ninan, Hlne
Vanthier, Marilu Soria-Borg. Ch., 2008. P. 429-433. (198 tit.). [2008-2217]
1092. Grdinaru, Angela. Cours pratique de lexicologie franaise / Angela Grdinaru. Ch., 2008. P. 63. (22 tit.). [2008-2041]
1093. Guu, Ana. Introduction a la traductologie franaise / Ana Guu.
Ch., 2008. 335 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2323]
1094. Melenciuc, Dumitru. Comparative grammar / Dumitru Melenciuc.
Ch., 2008. P. 152-155. (89 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2008-2129]
1095. Palii, Alexei. Cultura comunicrii / Alexei Palii. Ch., 2008. P.
274. (30 tit. n lb. rom., rus). [2008-1909]
1096. Raileanu, Viorica. Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului
onimic romnesc, componena lexical, structura derivaional / Viorica Raileanu ;
coord. t.: Anatol Eremia. Ch., 2008. P. 153-164. (230 tit. n lb. rom., rus, ucr.).
[2008-2669]
1097. Spnu, Stela. Terminologia vitivinicol n graiurile romneti / Stela
Spnu ; red. t.: Vasile Pavel. Ch., 2008. P. 168-173. (112 tit. n lb. rom., rus).
[2008-2467]

82 LITERATUR
1098. Galina Furdui : [poet] : Biobibliografie / Bibl. Municipal "B. P.
Hasdeu", Centrul Academic Intern. "Eminescu" ; alct. : Vladimir Furdui ; red.
bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. ngrigit de Lidia Kulikovski. Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2008. 308, [3] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-030-0
[2008-1844]
Studiu introd. Tabel cronologic. Opera (ed. aparte cu adnot., publ. n
culeg. i ed. periodice, alct., interviuri) poetei G. Furdui, 455 tit. n lb. rom., rus,
173

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

publ. n aa 1987-2008. Despre creaia G. Furdui, 280 tit. Cntece pe versurile


poetei, 309 tit. Dedicaii, 10 tit. An.: Ind. alf. de nume, tit.
1099. Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-1888) : [scriitoare romn] :
Biobibliogr. / Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu", Centrul Na. de Hasdeulogie ; elab.:
Cristina Decusar-Bocan ; coord. : Clara Balmu i Pavel Balmu ; red. bibliogr. :
Lumdila Pnzari ; ed. ngrijit de Lidia Kulikovski. Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2008. 52 p. : il. ; 20 cm.
Index de nume. 300 ex.
ISBN 978-9975-52-032-4
[2008-1838]
Repere. Opera literar (volume, lucrri n culeg., seriale, periodice, red.)
a scriitoarei I. Hasdeu, 98 tit. n lb. rom., fr., rus, publ. n aa 1881-2006. Despre
viaa i creaia I. Hasdeu, 254 tit. Bibliogr. afectiv, 35 tit. An.: Ind. de nume,
periodicelor bibliografiate.
1100. O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama : Triptic biobiliogr. / Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu",
Bibl. Public Ovidius ; alct. : Ion Madan, Elena Butucel, Margareta Cebotari [et al.]
; red. bibliogr. : Margareta Cebotari, Taisia Foiu ; ed. ngrijit de Lidia Kulikovski.
Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. 304 p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-031-7
[2008-1841]
Tabel cronologic. Aprecieri. Publicaii t., didactice i literare (monogr.,
volume, art., lucr. n culeg., ed. periodice) ale bibliologului, poetei Claudia SlutuGrama, juristului Dumitru C. Grama, poetei Steliana Grama, 1087 tit. n lb. rom.,
rus, publ. n aa 1981-2008. An.: Ind. de nume, seriale i ed. periodice.
___________________
1101. Corcinschi, Nina. Poezie i publicistic. Interferena limbajelor /
Nina Corcinschi. Ch., 2008. P. 115-121. (99 tit. n lb. rom., fr., rus). [20082176]
1102. Eminescu, Mihai. Opera poetic / Eminescu ; ed. ngrijit, alct.
notelor, dic. de nume proprii, glosar, bibliogr. de Horia Zava ; cop. : Anatol
Tomoianu. Ch., 2008. P. 972-973. (31 tit.). [2008-1995]
1103. Eanu, Andrei. Opera lui Dimitrie Cantemir n manuscrise i ediii
princeps. Repertoriu / Andrei Eanu, Valentina Eanu // Rev. de Istorie a Moldovei.
2008. Nr 4. P. 54-55. (26 tit. n lb. engl., rus).
174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1104. Fenomenul artistic Ion Dru : Vol. 4 / concepie, ntocmire, coord.,


red. t., coaut. i resp. ed. : M. Dolgan ; trad. din lb. rus n lb. rom.: Irina Condrea,
Sava Pnzaru ; fot. : Nicolae Rileanu, Mihai Potrniche, Boris Balan [et al.]. Ch.,
2008. 756 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1925]
1105. Ghid de descrieri poetice : 2500 de modele literare 10 teme,
220 de noiuni / sel. : Ala Bujor ; il. graf.: Daniel Racovi ; cop.: Veronica Mari.
Ch., 2008. P. 266-267. (44 tit.). [2008-2190]
1106. Ptranii folclorice ale romnilor sovietici din Basarabia, stnga
Nistrului, nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei, Caucazul de vest / st. introd., sel. i
ngrijirea t. a textelor: Victor Cirimpei. Ch., 2008. P. 19-24. (53 tit. n lb. rom.,
pol., rus). [2008-2177]
1107. Pnzaru, Sava. Itinerar arhivistic : Interpretri istorico-literare,
schie i portrete scriitoriceti / Sava Pnzaru. Ch., 2008. 236 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2008-2175]
1108. Postu, Marin. Lectura romanului romnesc modern / Marin Postu.
Ch., 2008. P. 150-154. (84 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2008-1881]
1109. , . -
(1918-1945) / . Ch., 2008. P.
203-206. (59 tit. n lb. bulg., engl., rus). [2008-1973]
1110. , . : .
-. XX-
- / . ., 2008. 292 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2008-2219]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
1111. Borziac, Ilie. Paleoliticul superior din spaiul Carpato-Nistrean :
(cronostratigrafie, cronologie i periodizare cultural) : Spec.: 07.00.06 Arheologie
: Autoref. al tezei de doctor habilitat n tiine istorice / Ilie Borziac. Ch., 2008. P.
42-48. (98 tit. de lucr. ale aut. n lb. rom., engl., fr., rus). [2008-224 Teze]

175

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

1112. Buga, Ion. Cultura Cucuteni pe moia Hsneni : [de pe valea


rului Cubolta, inutul Soroca] / Ion Buga // Cucuteni 5000 Redivivus : tiine exacte i mai puin exacte : Simpoz. Intern, 11-12 sept. 2008 : Comunic. Ch., 2008.
P. 76-77. (22 tit. n lb. rom., fr., rus).
1113. Mustea, Sergiu. Protecia patrimoniului arheologic / Sergiu Mustea ; pref. : Octavian Munteanu ; fot. : Adrian Musta. Ch., 2008. P. 120-156.
(1548 tit.). [2008-1921]
1114. Studii de muzeologie : Volum dedicat aniversrii a 15-a a Muzeului Na. de Arheologie i Istorie a Moldovei (I) / resp. ed.: Elena Ploni. Ch.,
2008. 194 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2520]
1115. , . . : ( . ) / . . ,
. . , . . ; . . . . . ., 2008. P. 93-104. (174
tit. n lb. rom., engl., ucr., rus). [2008-2375]

93/94 ISTORIE
___________________
1116. Comunicri prezentate la Simpozionul Internaional "Cucuteni
5000 Redivivus: tiine exacte i mai puin exacte", (11-12 sept. 2008) / consiliul ed.
: Valeriu Dorogan (pre.), Lorin Cantemir, Valeriu Dulgheru. Ch., 2008. 336 p.
(Bibliogr la sfritul art.). [2008-2194]
1117. Enciu, Nicolae. Istorie : epoca contemporan / Nicolae Enciu, Tatiana Mistreanu, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb. Ch., 2008. P. 365-366. (67 tit.).
[2008-1815]
1118. Istoria modern a Europei i Americii : sec. XV anii '60 ai sec.
XIX / Eugeniu Certan, Mihai Cojocariu, Vasile Cristian [et al.] ; coord.: Eugeniu
Certan, Vasile Cristian, Rodica Odinets. Ch., 2008. P. 358-365. (288 tit. n lb.
rom., rus, alte lb. strine). [2008-2699]
1119. Eremia, Ion. Politica rusofil a lui Dimitrie Cantemir mit i realitate / Ion Eremia // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele
Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 60-62. (37 tit. n lb. rom., rus).

176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1120. Furtun, Alexandru. aptebani : Crmpeie din istoria satului : [raionul Glodeni] / Alexandru Furtun, Rodion Bogdan. Ch., 2008. P. 504-514. (243
tit. n lb. rom., rus). [2008-2668]
1121. Ojovanu, Vitalie. Pivniceni : [raionul Dondueni] : File de istorie /
Vitalie Ojovanu. Ch., 2008. P. 84-85. (45 tit. n lb. rom., rus). [2008-2367]
1122. ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele
Simpoz. Intern., noiemb. 2008, Chiinu / col. red. : Demir Dragnev (red. ef), Nicolae Chicu, Pavel Parasca [et al.]. Ch., 2008. 768 p., I-XVI p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-2090]
1123. : (. .
., 12 2007 . 170-
) / . : , ,
[ .]. ., 2008. 167 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2008-1974]
1124. : : 10 . / .:
, , [ .]. ., 2008. P. 248. (65
tit.). [2008-2111]
1125. , . . / . .
// Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 101-102. (36 tit. n lb.
rus, ucr.).
1126. , . / ,
; trad. de Ruslan Mihalevschi ; comisia de evaluare: Mihail Smboteanu,
Ludmila Guranda, Natalia Robu. Ch., 2008. P. 256. (38 tit. n lb. rom., rus).
[2008-2345]
1127. , .
XV : / . // ara Moldovei
n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch.,
2008. P. 178-179. (21 tit. n lb. rom., engl., fr., rus).
1128. , . . :
/ . . ; cop., concepie graf.: Andrei Iachim. Ch., 2008. 358 p. (Bibliogr. n text). [2008-2376]

177

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

Index de nume la "Materiale bibliografice" Nr 4-2008


Balmu, Pavel (coord.) 1099
Baranceanu, Nina (expert) 893
Barbacar, Nicolae (red.) 919
Barbara, Rodica 917
Barbaro, M. (red.) 1018, 1021, 1024
Bieu, Sergiu 828
Blan, George (expert) 908
Blan, Greta 950
Brsan, Aliona 964
Bzgu, Nina (alct.) 938
Bejan, Octavian 818
Belecciu, Liliana (red.) 849
Benedicta (egumena) 762
Beniuc, Valentin (red.) 748, 774
Brgu, Mihail (red.) 748, 774
Blanovschi, Andrei (consultant) 852
Bodean, Diana 1000
Bodean, Ghennady 1000
Boderscova, Larisa (elab.) 980
Bogatu, Petru 746
Bogdan, Rodion 1120
Bogdan, V. 951
Bogu, Boris 1066-67
Bohman, I. V. (994)
Bolboceanu, Aglaida 859, 872
Bor, Alexandru (expert) 1064
Borziac, Ilie 1111
Botnarciuc, Vasile (red.) 786
Botnariuc, V. (red.) 750
Botnaru, Gheorghe 818
Botnaru, Victor 952
Bourceanu, Gelu (expert) 920
Bragaru, Tudor (coord.) 875
Briceag, Silvia 755; (red.) 862
Brie, Mircea 832
Brnz, Eugenia (coord.) 1091
Brnz, Liubovi (coord.) 828, 831
Bucun, Nicolae 859-61, 872; (coord.)
863-64
Bucur, Vasile 1039
Budacia, Lucian Constantin Gabriel 1040
Budevici, Anatolie 727, 1071
Buga, Ion 1112
Bugaian, Larisa 798, 1048

A
Ababii, Ion (red.) 944, 992-93
Ababii, Petru 751
Abramciuc, Alexandru (997)
Achiri-Badicean, Irina 926
Agafi, Maria 1042
Ailoaiei, Angela 816
Alexandrova, Svetlana (coord.) 770
Ambroci, Tatiana (red.) 744
Ambroci, Zinaida 917
Ambros, Tudor 999
Andrie, Alina 1029
Andronati, Nicolae 723
Andronati, Serghei A. (red.) 912
Anghelescu, Hermina (red.) 743
Apetri, Dumitru 1080
Apostol, Ion (coord.) 898
Aram, Elena (expert) 835
Arghirescu, Cristea (expert) 908
Armand, Camille Vezi Iulia Hasdeu
Armeanic, Alexandru 817
Ashby, Olga 945
Aevschi, Valentin 897
Avornic, Gheorghe (red.) 835
Avram, Maria (expert) 893
Axinti, Andrian Sorin 908
Axinti, Gavril 908
B
Babr, Ludmila (alct.) 738
Babii, Leonid 797
Babin-Rusu, Tatiana 1088
Babuci, V. 964
Badicean, Dumitru (organizator) 749
Bagrin, Dumitru 903
Bahnaru, Vasile 1089
Bajura, T. 796
Balan, Boris (fot.) 1104
Balan, Igor 1037-38
Balan, V. (red.) 1018
Baldwin, James G. 931
Balint, Lorand 1069
Balmu, Clara (coord.) 1099
178

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Bujac, Mariana 953
Bujor, Ala (alct.) 1105
Bujor, Valeriu 818
Bularga, Tatiana 862
Bulgac, Anatolie Tudor 1036
Bumbu, Ion 916
Bunduchi, Ion 746
Burdujan, V. (red.) 1022
Burian, Alexandru 772; (red.) 824
Butnaru, Veronica 850, 853
Butucel, Elena (alct.) 1100

Cernechi, E. 991
Cerni, A. 995
Certan, Eugeniu 1118
Certan, Simion 791
Chelea, Iurie 967
Chesov, Dumitru 952
Chicu, Valentina (coord.) 856
Chicu, Nicolae (red.) 1122
Chihai, Jana (elab.) 980
Chihai, Oleg 932
Chirchin, Olga 866
Chiriac, Rodica 1042
Chiri, Mihai 969
Chiroca, Dorian (expert) 836
Chirtoag, Ion 851
Chitoroag, Valentina (alct., red.,
coord.) 733-37; (red.) 1087
Chivriga, Viorel 806, 822
Cimpoie, Gh. (red.) 801, 1018-24
Cioban, Mitrofan (organizator) 869, 87879
Ciobanu, Gheorghe (expert) 1036
Ciobanu, Lia (red.) 873-74
Ciobanu, Lucia 956-57
Ciobanu, Nicolae 949, 958, 961
Ciobanu, V. 988
Ciobanu, Vlad (trad.) 882
Ciobotaru, Valerian 911
Ciocan, Ovidiu Dumitru 998
Ciocrlan, Aliona 823
Ciorb, Valeriu (organizator, chairman)
749
Cirimpei, Octavian 989
Cirimpei, Victor (pref., alct.) 1106
Ciubar, Galina 860
Ciumac, Daniela (organizator) 749
Ciumai, Ana (alct.) 1065
Ciungu, Petre 867
Ciupac, Mihai 854
Climova, Ana 828
Clocuneanu, Petru 941
Cobe, Valeriu 961, 972, 975
Cojocari, A. 1047
Cojocari, Lidia 934, 962
Cojocariu, Mihai 1118
Cojocaru, Ion 900, 903

C
Caduc, Dora (alct.) 741
Caleva, Prascovia (alct.) 740
Calmuchi, Laureniu (organizator) 87879; 900
Calos, Sergiu 1014; (organizator) 105354
Camarda, Adina Liana 799
Candu, Teodor 832
Cantemir, Dimitrie 1103, 1119
Cantemir, Lorin (expert) 1116
Canr, Vlad (trad.) 882
Cara, Angela (expert) 893
Carau, Alexandru 954
Carau, Diana 865
Carp, Iurie 727
Carp, Simion 819-20
Casapu, Iordan (expert) 892
Casiadi, Oleg 787
Casian, Dumitru 987
Cacaval, Ion (red.) 945
Cau, Alexei 901
Catan, Petru 792
Caute, Gh. 902
Cazacu, Onisim (coord.) 870
Cpn, Gheorghe (red.) 875
Cru, Alexandru 940
Crlan, Svetlana (alct.) 1087
Crna, Teodor 821
Cebotari, Margareta (alct., red.) 1100
Cebotari, S. 773
Cepoi, L. 1047
Cerches, Galina 1083
Cerempei, Ludmila 955
179

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008


Cojocaru, Radu 767
Cojocaru, Svetlana 970
Colos, Vladimir (fot.) 732
Colun, Gheorghe 1090
Condraticova, Liliana 1057
Condrea, Irina (trad.) 1104
Constantin, Emil (expert) 998
Contael, Mihaela Anca 1014
Corcimaru, Ion 935
Corcinschi, Nina 1101
Corghenci, Ludmila (alct.) 742; (red.)
743-44, 1087
Corlteanu, Alexandru 952
Coroi, Eugen (expert) 1064
Coropcean, I. 773
Costin, Ludmila (ngrijire ed.) 738-39
Costrichi, Marta 870
Cocodan, Diana (trad.) 893; 934
Cotelea, Maia 1091
Covaliov, B. 1027
Cozari, T. 928
Cozaru, Nelly 871
Cozonac, Renata (alct., design) 733-37
Cozub, Gheorghe 721
Crciun, Claudia (consultant) 852
Creang, Ion (expert) 766
Cristian, Vasile 1118
Crivoi, Aurelia (red.) 897, 981
Croitoru, Tamara (alct.) 730
Cucenic, Ion (consultant) 1016
Cucer, Angela 861
Cucieru, Elena 955
Curocichin, Ghenadie 959
Curtescu, Margareta (red.) 997
Cuc, Valentin 763
Cumir, Marcel 825-26
Cunir, Valeriu (red.) 824
Cuzminh, Gleb 952

Deranjanschi, Valeriu (red.) 929


Dergaciov, V. 732
Doctoreanu, Isidor 917
Dodon, N. 904
Doga, V. 796
Dolgan, M. (alct., coord., red., ngrijire
ed.) 1104
Dolghii, A. 991
Donica, G. (red.) 1021
Dorgan, Viorel 1068
Dorogan, A. 1004
Dorogan, Valeriu (expert) 1116
Dragan, Galina 866
Dragnev, Demir (red.) 1122
Duca, Gheorghe (red.) 912; (expert) 920
Duca, Maria 921, 1030
Dudnicenco, Tatiana 897
Dulgheru, Valeriu (expert) 1116
Dumanov, Evghenii 909
Dumbrveanu, Roza (ngrijire ed.) 881
Duminic, Ion 776
Dumitracu, Petru (organizator) 1053-54
E
Echim, Tatiana (alct.) 898
Edith, Bodo 832
Elenciuc, Daniela (organizator) 749
Eminescu, Mihai 1102
Enciu, Nicolae 1117
Ene, Vladimir (expert) 1036
Eremia, Anatol (coord.) 1096
Eremia, Ion 1119
Eremia, N. (red.) 1020
Eanu, Andrei (red.) 745; 1103
Eanu, Valentina 1103
F
Farr, Anna-Maria 939
Feghiu, Nicolaie 962
Feura, Eugenia (organizator) 868
Filip, Nelly 785
Filippova, I. (organizator) 907
Fistican, Eugenia (ngrijire ed.) 828-31
Fletor, Sofia (red.) 968
Foiu, Taisia (red.) 1098, 1100

D
Dadu, Constantin (red.) 722, 1033
Danail, Sergiu 1072
Dandis, Nicolae 775
Daniliuc, Ion (expert) 836
Decusar-Bocan, Cristina (elab.) 1099
Demerji, Ilie 827
180

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Fotescu, Maria (alct.) 997
Frecueanu, A. (red.) 1019
Frumin, Leonid (trad.) 882
Fuior, I. 995
Furdui, Galina (1098)
Furdui, Viorel 807
Furdui, Vladimir (alct.) 1098
Furtun, Alexandru 1120
Futei, Nicolae 760

Grosu, Mihail (ngrijire ed.) 881


Gudima, Alexandru (red.) 994
Gudumac, Eva 964
Gudumac, Valentin 935
Gumeniuc, Ina 798
Guranda, Ludmila (expert) 1126
Guranda, Viorel 965
Guriev, Vladimir 978
Gurin, Corneliu (expert) 766
Gutiuc, Andrei (coord.) 815
Guu, Ana 1093
Guu, E. 991
Guu, Ion 1091
Guu, Ion P. 1060
Guu, Luminia 767
Guu, Tamara 970
Guuleac, Emilian 724
Guzun, Igor (trad.) 770
Guzun, Lucia 967

G
Gabroveanu, Emilia 1041
Gagim, Ion (red.) 873-74; 1063
Galben, Andrei 743
Galbur, Oleg (red.) 944
Galearschi, Vasile 990
Galechi, Petru (915)
Gantea, Irina 860
Gasna, Ala 793
Gheorghi, Maria 1044
Gherasim, Arcadie 746
Ghimpu, Natalia (alct.) 1087
Gitsu, D. (organizator) 907
Grla, Lilia 833
Gladchi, Gheorghe 834
Gladun, N. 960
Glijin, Aliona 1030
Godoroja, Nadejda (red.) 994
Goian, Ion 793, 901
Gonceariuc, Maria 1028
Goncearova, Eugenia 838
Gona, Maria 910
Gorea, Ana (trad.) 882
Gorobe, V. (red.) 1023
Gorobievschi, Svetlana 808
Gournay, Veronique 949
Grabbe, Heather 777
Grama, Dumitru C. (1100)
Grama, Steliana (1100)
Grdinariu, G. (red.) 1018, 1021, 1024
Grdinaru, Angela 1092
Grecu, Raisa 835
Greu, Constantin 834
Gribincea, Alexandru 808
Grosu, Aurel 963
Grosu, Cornelia (alct.) 963

H
Hachi, Mihai 768; (expert) 892
Han, S.-D. 1001
Harconi, Elena (red.) 741, 997
Harea, Maria (alct.) 730
Hasdeu, Iulia (1099)
Hometkovski, Ludmila 888
Hotineanu, A. 951
Hotineanu, V. 951
Hurmuzachi, Iurie 1016
I
Iachim, Andrei (pict.) 1128
Iliadi, Gheorghe (red., consultant) 752
Iordache, Florin 808
Iordan, Veaceslav (consultant) 1016
Iovu, Tudor (fot.) 780
J
Jacot, A. 1029
Jacot, Anatolie (red.) 919
Jalb, Liliana 928
Jigu, Gheorghe 914
Josan, Silvia 927
Junghietu, Grigore 945
181

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008


Jurminschii, Serghei 930

Mndcanu, Virgil (coord.) 889; 1060-61


Mtcu, Matei 768
Melenciuc, Dumitru 1082, 1094
Melnic, Maria 929
Melnic, Tudor 1002
Mereu, Claudiu 880
Mihalache, Nina (expert) 892
Mihalevschi, Ruslan (trad.) 1126
Mihalua, Lina (alct.) 741
Mija, Violeta 872
Mistreanu, Tatiana 1117
Mitu, tefan (expert) 998
Morari, Marina 1064
Moraru, Anton (coord., red.) 779
Moraru, Gheorghe 788
Moraru, T. (red.) 1024
Moshu, Alexander Ja. 1035
Mostovic, Galina (red.) 741
Moanu-upac, Lora (organizator) 87879
Munteanu, Ambrozie (arhimandrit) 762
Munteanu, Andrei (red.) 922, 932; 930
Munteanu, Octavian (pref.) 1113
Muraru, Elena (coord.) 828-31
Muravschi, A. 796
Musta, Adrian (fot.) 1113
Mustea, Mihai 1016
Mustea, Sergiu 1113

K
Kalgukin, Tatiana (alct.) 742
Korotcenkov, G. 1001
Kosenko, P. (ngrijire ed.) 1004
Kraijdan, Arina (coord.) 779
Kulikovski, Lidia (ngrijire ed.) 1098-1100
Kulyuk, L. (organizator) 907
L
Lapoina, E. 876
Lisnic, Angela 778
Lisnic, Vitale (elab.) 963
Lsi, Leonid 918
Lozan, Angela 921
Lozan, Oleg (red.) 767, 944
Lozan-Tru, Carolina 767
Luca, Lucia 996
Lungu, Valentina 865
Lungu, Valeriu (organizator) 1053-54
Lupan, Oleg 1002
Lupacu, Tudor (red.) 912
Lupacu, Victor 1030
Lupuor, Irina 838
M
Macrichi, Natalia 903
Madan, Ion (alct.) 1100
Maimescu, Sava 809
Malcoci, Vitalie 763
Maleca, Tudor (red.) 750, 786
Maloman, E. 960
Manolache, Gabriel Marian 1070
Manolachi, Veaceslav (1065); 1071
Marian, Gr. (red.) 1023
Marin, Constantin (red.) 746
Marin, Lidia (coord.) 828, 831
Marin, Mariana 877
Marinciuc, Aurel (red.) 745
Mari, Veronica (pict.) 1105
Matcovschi, S. 968
Matvei, Valeria 745
Mtas, Claude G. 969
Mtrgun, Neli 970

N
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1117
Narschina, Nina (trad.) 1065
Nazarov, M. 1001, 1003
Neamu, Mariana 920
Negru, Boris (expert) 835
Nesterov, Tamara 1055
Nicorici, Ion (red.) 873-74
Niguleanu, Vasile 935
Ninan, Claude Le (expert) 1091
Noh, D. Y. 1001
Novorojdin, Dumitru (expert) 1036
O
Oancea, Vasile 1069
Obad, A. 968

182

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Odinets, Rodica (coord.) 1118
Oglind, Emilia 1083
Oineagra, Vasile 971
Ojovanu, Vitalie 1121
Onceanu, Vasile Petru 1036
One, Ioan 1072
Orozco-Cardenas, Martha L. 1030
Overcenco, Aureliu (coord.) 1016

Popa, Adriana 811


Popa, Andrei 790, 800
Popescu, Victor (red.) 992-93
Popovici, Angela 850, 853
Popovici, Corneliu 850, 853
Popovici, Cristina 1050
Popovici, Ion 972, 975
Popovici, Ludmila (alct.) 745
Popovici, Mihail 949, 961, 967, 972, 975,
985
Porcescu, Sergiu 787
Port, Angela 921
Port, S. 904
Postolachi, Valentina 789
Postu, Marin 1108
Potrniche, Mihai (fot.) 780, 1104
Prisacari, Viorel (red.) 992-93
Priscaru, Veronica (red.) 1019
Prican, Valentina (elab.) 980
Prodius, Denis (organizator) 749
Prohnichi, Stela (alct.) 915
Puic-Vasilache, Eliza 883
Pucau, Madlena 745
Puuntic, Anatolie 913

P
Paavola, Meri 937
Palii, A. (red.) 1022
Palii, Alexei 1095
Palii, Andrei 1017
Pamfil, Carmen-Gagriela 1079
Pnzari, Lumdila (red.) 1099
Papp, I. Eva-Maria 936
Parasca, Pavel (red.) 1122
Pareniuc, Alexandru 854
Parpau, Vladimir 973
Pascal, Oleg 974
Pavel, Vasile (red.) 1097
Pavlenko, Lilia 859
Psrin, B. (red.) 1020
Puna, Marin (expert) 811
Pnzaru, Sava (trad.) 1104; 1107
Pelivan, Valeriu 744
Pencov, Mihail (consultant) 1016
Petrov, Dumitru 788
Petrovici, S. (red.) 750
Petrovici, Sergiu (red.) 786
Philippide, Alexandru 1079
Pitucan, Feodosie 810
Pntea, Victor 996
Prlianu, Aurelia (trad.) 777
Prac, Olivia 1046
Platon, Mihail (alct.) 852
Pleca, Angela (alct.) 898; 982
Ploni, Elena (ngrijire ed.) 1114
Pobedinschi, V. (red.) 1023
Pogola, Lilia (coord.) 863-64
Pohil, Vlad (alct.) 745
Poiras, Larisa 931
Poleacov, Vladimir (red.) 815
Policiuk, Igor 1063
Pop, Ioan-Aurel (pref.) 832

R
Racovi, Daniel (pict.) 1105
Radu, Zinaida (1087)
Raducan, Aurelia (alct.) 963
Raileanu, Viorica 1096
Rileanu, Nicolae (fot.) 1104
Rbacov, Ghenadie (red., trad.) 1087
Reetnicov, Artur 837
Revenco, Mircea 948
Rbca, Eugeniu 1046
Robu, Natalia (expert) 1126
Rojnevschi, Maria (expert) 836
Roman, Alexandru (red.) 857-58;
(coord.) 882
Romanciuc, Andrei 1037-38
Romanescu, Gheorghe 914
Romaco, L. (trad.) 947
Roca, Angelina (red.) 871
Roca, Nicolae 828
Rotari, Adrian 984
Rotaru, M. 1004
183

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008


Rudi, L. 1047
Rulevschi, Natalia 982
Rusnac, Eugen 763
Rusnac, Virginia 861
Russu, Raisa 788, 943
Rusu, Emil (red.) 722

Stati, Gabriel 812


Stavil, Tudor (red.) 1057
Stvil, T. 732
Steclari, Tatiana 979
Stene, Angela 770
Stepaniuc, Victor (red.) 857-58
Stepanov, Anton 1016
Stng, Ala (expert) 1064
Stratan, Elena (alct.) 741
Stratan, V. 876
Stratulat, Petru (red.) 966
Strulea, Maria 839
Sturza, Rodica 1049
Suceveanu, Angelina 764
Suveic, Luminia 939, 981

S
Saca, V. 773
Saca, Victor (red.) 775
Sadovei, Larisa 884
Sajin, Iurie 1042
Saranciuc-Gordea, Liliana 885
Savca, Lucia (coord.) 886
Smboteanu, Aurel (consultant) 852
Srbu, Parascovia 901
Srcu-Scobioal, Diana 838
Scalechi, Valentina 976
Schultz, Ian 947
Scripnic, Elizaveta (alct.) 740, 745
Scurtu, Elena (alct.) 997
Scutaru, Alexandru 789, 810
Sedlechi, Iurie (red.) 824
Seiranov, Serghei (consultant) 1071
Senic, Diana 793
Sferengeu, Florin (coord.) 832
Simaco, Carolina 806
Simion, Gabriel 1069
Sinina, Lilia 995
Smboteanu, Mihail (expert) 1126
Slutu-Grama, Claudia (1100)
Snegur, Mircea 780
Sochirc, Zinaida (ngrijire ed.) 742,
1087
Sochirean, Anatolie 1005
Sofroni, Dumitru (red.) 994
Sofronie, Silviu 977
Soltan, Petru (red.) 745
Soria-Borg, Marilu (expert) 1091
Sorocean, Olga 785
Spinei, Angela 753
Spnu, Constantin 978, 996
Spnu, Stela 1097
Stamati, Adela 949
Stan, Victor V. 887
Starodub, V. (red.) 801

alvir, Mihail (coord.) 769


aptefrai, Silvcia 754
cerbakov, Oleg V. 723
ciuca, Svetlana 938; (red.) 966
ipo, Sorin (coord.) 832
ican, Nadejda (organizator) 868
icanu, Gheorghe (red.) 919
lapac, Mariana 1056
leahtichi, Mihai (coord.) 743; 888
ontea, Victor (red.) 1002
ve, Maria 745
ve, Romeo (pict., fot.) 1063
T
Tabac, D. 960
Talaghir, Laureniu-Gabriel 1073
Taran, Nicolae (red.) 722
Tarcea, Monica 939
Tlmbu, Nina 932, 982
Ttrescu, Iulia (alct.) 739
Tcaci, Lilia (alct.) 730
Tiganu, Ludmila (coord.) 770
Timofti, Elena 792
Timofti, Ghenadie 792
Todera, I. 933
Todera, Ion 931
Tomoianu, Anatol (pict.) 1102
Toma, Ana (trad.) 743

184

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Topal, S. 1031
Topal, S. Gh. 1032
Topal, tefan 1033
Trofimov, Igor (red.) 815
Trombitsky, Ilya D. 1035
Turcu, Oxana (alct.) 938
Turi, Sava 890

Z
Zabiaco, Olesea (alct.) 733-37
Zabulic, Mihail 1067
Zaharia, Victor 840
Zamostean, Gh. (red.) 947
Zava, Horia (ngrijire ed., alct.) 1102
Zavatin, Vasile (red.) 815
Zgardan, Eugen (red.) 932
Zubco, Valeriu (expert) 766
Zubcov, Nicolae 930

apcov, Varvara 725


gulea, Ion (coord.) 1058-62; 1060-61
ra, Dumitru (ngrijire ed., red.) 780
ru, Maria (red.) 966
cu, Octavian 1066
ugui, Tatiana (alct.) 898
urcan, Stela 983
urcanu, t. (red.) 1020
urcanu, V. (red.) 1019
urea, Valentin 984

, . . (.) 805

, . . (.) 726, 846, 1085


, . . 923
, . . 726
, . . (.) 1085
, . . 1009
, . . (.) 1086
, . . (.) 756
, . . 1026
, . . 923
, 893
, 758
, . . 771
, 782, 841-42
, . (.) 805
, . . 1007, 1013

U
Uberhuber, Edithe 947
Ungurean, V. (red.) 1022
Ungureanu, Laurenia (red.) 922
Untur, Ludmila 954
Ursu, A. 1025
Ursu, Zinaida 883
V
Vaculenco, Maxim 1006
Vanthier, Hlne (expert) 1091
Varzari, Pantelimon 781
Vatavu, Alexandru 1061
Vezetiu, Sava 1074
Vicol, Mircea (red.) 922
Vian, Claudia (coord.) 1091
Vrcolici, Margareta 1044
Voineac, V. 1027
Volcovschi, E. 968
Volociuc, L. 1027
Voroniuc, Silvia 1091
Vraciu, Marina (trad.) 761
Vremea, Igor (red.) 857-58

, 1075
, 759
, . . (.) 756
, . . 1034

, . . 1084
-, 893
, . 813
, . (alct.) 761
, . 783
, . . 726

185

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008


, . . 896

, 804
i, ii (. .) 729
, . . 728, 1045
, . . 1076-77

, (.) 1123
, 893
, . . 1008
, . 813
, 758
, 1124
, 759

, . . 728, 1045
, (1123)
, . . (.) 1085

, 1078
, . . (.) 846
, . . 1011
, . . (.) 726, 846, 1085
, . . (.) 1085

, . 813
, 891

, . . 1052
, . . (.) 756
, . . 1011
, . . 802-03, 843, 855
, . . 1052

, . . 986
, . . 986
, . . 986

, (.) 1123
, (.) 729
, (., .) 759
, . . 771

, . . (.) 846
, 892
, . . 814

, . . 802-03, 843-44, 855


, . . 1125
, . . 814
, . . 1012
, . . 1009
, 1078
, 1126
, . . 1051
, 1126
, 1124
, . . (.) 1007; 1013
-, 894
, (.) 759
, 1124

, . (design) 761
, . . (.) 1086
() () 765

, (783)
, . (design) 761
, . . (.) 805
, . . 757
, 759
, . . 1026
, . . 899, 1015
, . . 1010
, . . 794
, i (.) 729
, . . (.) 805

, . . 747
186

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 895
, . . (.) 726, 846, 1085
, . . 1009
, . . (.) 1086
, . 1127
, 905

, 1110
, . . 1015

, . . 1115
, 906

, 784
, . (.) 1086
, . . 1008
, 1109; (.) 1123
, . . (.) 1115
, . . (.) 846
, 892
, 924
, 924
, . . 1034
, / (.)
731
, . 795
, . . 1052

, . . 1115
, . . 1115
, . . 1013
, 891

, 894

, . 847

, . 848
, . . 1026

, . . 1128
, . . 1008

, . . 925
187

Materiale bibliografice Nr 4-2008 The bibliographical materials Nr 4-2008

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 4-2008


Alexandru Abramciuc 997
Bibliografia Naional a Moldovei 733-37
Bibliografie selectiv a publicaiilor cadrelor didactice i tiinifice a UASM
738-39
Biblioteca Naional a Republicii Moldova 175 de ani 740
Catalogul publicaiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare i
specializate din Republica Moldova
741
Galina Furdui 1098
Iulia Hasdeu / Camille Armand (18691888) 1099
Lista lucrrilor tiinifice i metodicodidactice ale domnului Cozub Gheorghe, doctor habilitat n tehnic
721
Lista lucrrilor tiinifico-practice publicate de medicul epidemiologul Alexandru Cru 940

Lista publicaiilor doctorului habilitat n


medicin, profesorului universitar
Mircea Revenco 948
Lista publicaiilor profesorului universitar
Petru Clocuneanu 941
National Bibliography of Moldova 733-37
O familie de intelectuali basarabeni :
Claudia Slutu-Grama, Dumitru C.
Grama, Steliana Grama 1100
Operele lui Alexandru Philippide 1079
Petru Galechi (1938-2004) 915
Publicaii ale Departamentului Informaional Biblioteconomic : (1992-2008)
742
Ucrainenii n cultura Moldovei 729
Un promotor consecvent al tiinei i
sportului Veaceslav Manolachi
1065
Zinaida Radu : La porile nelepciunii
1087
729

188

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR

REVIEW ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

OCTOMBRIE-DECEMBRIE

NR 4
2008
(159-192)

OCTOBER-DECEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
008 Civilizaie. Cultur. Progres
159. Mmlig, Dumitru. Umbre u lumini : din viaa oamenilor de geniu. Ch. : Ancestrala, 2008. 276 p.
Ciocanu Ion. Iniiere n tainele genialitii // Florile dalbe. 2008. 13
noiemb. P. 7.
160. Riccardi, Andrea. Despre civilizaia convieuirii / Andrea Riccardi ;
trad. i note de Geanina Tivd. Bucureti : Humanitas, 2008. 196 p.
Platon Alexandru-Florin. O utopie contemporan // Contrafort. 2008.
Oct. (Nr 10). P. 6.

3 TIINE SOCIALE
32 POLITIC
323(478) Politic intern a Republicii Moldova

161. Ouatu, Alexandru. Istoria vieii mele. Ch., 2007. 146, [1] p.
Bobeic Constantin. O carte monument // Lit. i arta. 2008. 13
noiemb. P. 6.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


336 Finane

162. Patra, Mihai. Dicionar economic financiar-bancar englez-romn /


Mihai Patra, Corina Patra. Ch. : Arc : Gunivas, 2008. 778 p.
Bahnaru Vasile. Un dicionar de excepie // Lit. i arta. 2008. 2 oct.
P. 5.

189

Cronica recenziilor Nr 4-2008 Review annals Nr 4-2008

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


53 FIZIC
163. Colpagiu, Mircea. Fizica : man. pentru cl. a 10-a / Mircea
Colpagiu, Gheorghe urcanu, Victor Pgnu. Ch. : Univers pedagogic, 2008.
175 p.
Donu Mihai. Un manual de fizic adecvat Curriculumului // Univers pedagogic pro. 2008. 18 dec. P. 5.
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

164. Gherman, Diomid. Aa a fost s fie . Ch., 2008. 372 p.


Movil Boris. O raz de lumin // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 5.
Pastuh-Cubolteanu Vitalie. Frica de Testemianu // Lit. i arta. 2008.
18 dec. P. 7.

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice

165. Olrescu, Dumitru. Filmul la rspntie de veacuri. Ch. : Cartea


Moldovei, 2008. 196, [2] p.
Soltan Petru. Cineastul Dumitru Olrescu la maturitatea omului de tiin
// Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 7.
792 Teatru. Art scenic

166. Argint viu pe scndura scenei : [despre actorul Mihai Curagu].


Ch. : Casa Ed.-poligr. "Bons Offices", 2008. 137 p.
Nechit Irina. Mihai Curagu i bucuria de a tri // Jurnal de Chiinu.
2008. 4 noiemb. P. 10.
794 Jocuri pe tabl de joc i jocuri de mas
(jocuri de gndire, perspicacitate i noroc)

167. , . 100- .
= Chess on 100 squares board. Moldavian version. Ch. : S. n., 2008.
96 p.
190

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

// .
2008. 7 . . 29.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba englez

168. Grosul, Ludmila. Academic English : [man. pentru doctoranzi i


competitori]. Ch., 2008. 528 p.
emanovskaia Marina. Carte nou pentru cei ce nva limba englez //
Univers pedagogic pro. 2008. 9 oct. P. 5.
811.135.1 Limba romn

169. Dicionar explicativ ilustrat al limbii romne. Ch. : Arc : Gunivas,


2007. 2240 p.
Jitaru Valentin. Dup un an n compania Dicionarului Explicativ Ilustrat /
Valentin Jitaru, Lucian Jitaru // Fclia. 2008. 20 dec. P. 14.

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatur german

170. Muller, Herta. Regele se-nclin i ucide : [proz]. Iai : Polirom,


2005. 232 p.
Sprncean Vitalie. Despre straturile subversive ale limbii // Contrafort.
2008. Oct. (Nr 10). P. 16.
821.135.1 Literatur romn

171. Dinescu, Viorel. Eros Anteros : [poeme]. Ch. : Ed. pentru Lit.
i Art, 2008. 86 p.
Pdure Ludmila. Viorel Dinescu Eros i Anteros // Lit. i arta. 2008.
9 oct. P. 5.

191

Cronica recenziilor Nr 4-2008 Review annals Nr 4-2008

172. Ilis, Florina. Chemarea lui Matei : roman. Bucureti : Cartea


Romneasc, 2008. 408 p.
Creu Bogdan. Et in Virtualia ego ... // Contrafort. 2008. Oct. (Nr 10).
P. 4.
173. Micleuanu, Mito. Kasa Poporului : roman. Iai : Polirom,
2008. 280 p.
Chiper Grigore. Necrosofia sau nsemnri din Kasa Morii // Contrafort.
2008. Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). P. 5.
174. Negoiescu, Ion. De la "elanul juvenil" la "visatul Euphorion. Bucureti : Casa Crii de tiin, 2008. 502 p.
Creu Bogdan. Nego avant Nego // Contrafort. 2008. Noiemb.-Dec.
(Nr 11/12). P. 11.
175. Vrabie, Diana. Cunoatere i autenticitate: drama cunoaterii i
tentaia autenticitii n literatura romneasc interbelic. Timioara : Augusta,
2008. 124 p.
Grati Aliona. Formula autenticitii n literatura romneasc interbelic //
Contrafort. 2008. Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). P. 10.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

176. Benea, Marcela. Evadare din fresc : [versuri]. Ch.: Cartea Moldovei, 2008. 141, [3] p.
Grne Vasile. Puterea poeziei note la Marcela Benea // Contrafort.
2008. Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). P. 4.
177. Bulat, Eugenia. Veneia ca un dat = Venezia ti fu data : Jurnalul
unui evadat din Est : poeme. Ch. : Cartier, 2008. 192 p.
Ciocanu Ion. Victoria de dup nfrngere // Florile dalbe. 2008. 27
noiemb. P. 7.
178. Busuioc, Aureliu. Hronicul Ginarilor : [roman]. Ch.: Prut Internaional, 2006. 195, [2] p.
urcanu Andrei. "Hronicul Ginarilor" de Aureliu Busuioc : (un roman care
trebuie citit) // Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 4.
179. Ciobanu, Mircea V. Plcerea interpretrii : eseuri. Ch. : Prut Internaional, 2008. 281, [2] p.

192

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Urian Tudorel. Tudorel Urian : Strategii de lectur // Jurnal de Chiinu.


2008. 18 noiemb. P. 10.
180. Distant, Jorj. Pisica siamez: nuvel satiric. Ch. : Labirint,
2002. 127 p.
Vornicu Ion. Enigma disconfortului (sau "Pisica siamez") // Lit. i arta.
2008. 18 dec. P. 5.
181. Dumbrveanu, Victor. ngerii de cea : romanul unui licean singuratic. Ch.: "Bons Offices" SRL, 2008. 183 p.
Ciocanu Ion. Roman despre un ... roman // Florile dalbe. 2008. 30 oct.
P. 7.
182. Moraru, Anatol. Turntorul de medalii : [roman] / Anatol Moraru ;
pref. de Nicolae Leahu. Ch. : Prut Internaional, 2008. 279, [2] p.
Chiper Grigore. Dialog, naraiune i strategii narative non-stop // Contrafort. 2008. Oct. (Nr 10). P. 5.
183.

Pslaru, Vlad. Cellalt obraz : [poeme]. Ch. : Princeps, 2007.

95 p.
Rileanu Vitalie. Vlad Pslaru, poetul i profesorul - poet // Lit. i arta.
2008. 18 dec. P. 4.
184. Plieu, Raisa. Poetul cnt : 15 psalmi de azi. Ch. : Atelier,
2007. 68 p.
Tamazlcaru Andrei. Druitul poart patima sau De ce, totui, poetul cnt? // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 3.
185. Slutu-Grama, Claudia. Cometele din snge : [versuri]. Ch. :
Phoenix, 2007. 124 p.
Calo Antonina. Valenele unui cosmos liric // Lit. i arta. 2008. 18 dec.
P. 4.
821.21/.22.0 Literatur n limbi indo-iraniene

186. Rushdie, Salman. Grimus : roman / Salman Rushdie ; trad. din


engl. i note de Daniela Rogobete. Iai : Polirom, 2008. 376 p.
Nstase Rzvan Mihai. Tineree fr btrnee // Contrafort. 2008.
Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 29.

193

Cronica recenziilor Nr 4-2008 Review annals Nr 4-2008


82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii

187. Postolachi, Veronica. Noiuni de teorie literar : ghid pentru elevi.


Ch. . Prometeu, 2008. 227 p.
urcanu Andrei. Un ghid util de termeni literari // Capitala. 2008. 26
dec. P. 7 ; = Capitala. 2008. 26 . P. 6.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova

188. Postolachi, Veronica. Cuvntul ca instrument al magicului n poezia lui L. Blaga i Gr. Vieru : studiu comparat. Ch. : Pontos, 2007. 262, [1] p.
Iachim Ion. Tcerile lui Blaga i ploile lui Vieru // Univers pedagogic pro.
2008. 25 dec. P. 8.
189. leahtichi, Maria. Cerc deschis. Literatura romn din Basarabia
n postcomunism. Iai : Timpul, 2007. 216 p.
Ciobanu Vitalie. Noua literatur din Basarabia exigene fertile // Contrafort. 2008. Noiemb.-Dec. (Nr 11/12). P. 25.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin. Expediii
geografice. Cltorii
190. Cazac, Valeriu. Hazardurile naturale / Valeriu Cazac, Ilie Boian,
Nina Volontir. Ch. : .E.-P. "tiina", 2008. 208 p. (Col. "Mediul Geografic al
Republicii Moldova").
Codreanu Igor. O carte pentru toi // Fclia. 2008. 6 dec. P. 12.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(478) Istoria Republicii Moldova

191. Dinastia Cantemiretilor / coord. i red. t. Andrei Eanu. Ch.:


tiina, 2008. 604 p. (Colecia "Academica").
Papuc Mihai. // Flux european : ed. de vineri. 2008. 12 dec. P. 8.

194

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

94(=135.1) Istoria romnilor

192. Romnii din afara granielor rii: 90 de ani de la ntregirea Regatului Romniei / coord. : Iulian Pruteanu-Iscescu, Irina Ioni. Iai : Casa Ed.
"Demiurg", 2008. 140 p.
Buga Ion. Marea Unire realizarea visului tuturor romnilor // Lit. i arta.
2008. 20 noiemb. P. 3.

195

Cronica recenziilor Nr 4-2008 Review annals Nr 4-2008

Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 4-2008

Bahnaru, Vasile 162


Benea, Marcela 176
Blaga, L. 188
Bobeic Constantin 161
Boian, Ilie 190
Buga, Ion 192
Bulat, Eugenia 177
Busuioc, Aureliu 178

Jitaru, Lucian 169


Jitaru, Valentin 169
L
Leahu, Nicolae 182
M
Mmlig, Dumitru 159
Micleuanu, Mito 173
Moraru, Anatol 182
Movil, Boris 164
Muller, Herta 170

C
Calo, Antonina 185
Cazac, Valeriu 190
Chiper, Grigore 173, 182
Ciobanu, Mircea V. 179
Ciobanu, Vitalie 189
Ciocanu, Ion 159, 177, 181
Colpagiu, Mircea 163
Creu, Bogdan 172, 174
Curagu, Mihai 166

N
Nstase, Rzvan Mihai 186
Nechit, Irina 166
Negoiescu, Ion 174
O
Olrescu, Dumitru 165
Ouatu, Alexandru 161

D
Dinescu, Viorel 171
Distant, Jorj 180
Donu, Mihai 163
Dumbrveanu, Victor 181

Grne, Vasile 176


Gherman, Diomid 164
Grati, Aliona 175
Grosul, Ludmila 168

Papuc, Mihai, 191


Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 164
Patra, Corina 162
Patra, Mihai 162
Pdure, Ludmila 171
Pgnu, Victor 163
Pslaru, Vlad 183
Platon, Alexandru-Florin 160
Plieu, Raisa 184
Postolachi, Veronica 187, 188
Pruteanu-Iscescu, Iulian 192

Iachim, Ion 188


Ilis, Florina 172
Ioni, Irina 192

Rileanu, Vitalie 183


Riccardi, Andrea 160
Rogobete, Daniela 186

E
Eanu, Andrei 191
G

196

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Rushdie, Salman 186

urcanu, Gheorghe 163

S
U

Slutu-Grama, Claudia 185


Soltan, Petru 165
Sprncean, Vitalie 170

Urian, Tudorel 179


V

Vieru, Gr. 188


Volontir, Nina 190
Vornicu, Ion 180
Vrabie, Diana 175

emanovskaia, Marina 168


leahtichi, Maria 189
T

Tamazlcaru, Andrei 184


Tivd,Geanina 160

, 167

urcanu Andrei 178, 187

197

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

CRONICA PUBLICAIILOR DE
ART

FINEARTS PUBLICATIONS
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

IULIE-DECEMBRIE

NR 2
2008
(106-322)

JULY-DECEMBER

1 PLACARDE. CZU 084.5


106. Animale domestice i slbatice : [placard]. Ch. : Avit, 2008
[(Tipogr. "Continental Grup" SRL)]. Ofset color.; 45 x 67 cm. 5000 ex. [A 2008121]
107. Excursii n Moldova : [placard] / design : Veaceslav Popovschi.
Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 69 x 47 cm. [A 2008-117]
108. Excursii n Moldova : [placard] / fot. : Vadim Pappe; design :
Veaceslav Popovschi. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 69 x 47 cm. [A 2008-118]
109. Legume i fructe : [placard]. Ch. : Avit, 2008 [(Tipogr. "Continental Grup" SRL)] Ofset color.; 45 x 67 cm. 5000 ex. [A 2008-119]
110. Numrtoare : [placard]. Ch. : Avit, 2008 [(Tipogr. "Continental
Grup" SRL)]. Ofset color.; 67 x 45 cm. 5000 ex. [A 2008-122]
111. Psrile lumii : [placard]. Ch. : Avit, 2008 [(Tipogr. "Continental
Grup" SRL)] Ofset color.; 45 x 67 cm. 5000 ex. [A 2008-120]

3 REPRODUCERI. CZU 084.1:7.026


112. 33 / "Mediamagnat Grup" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2009 ("Poliart" SRL). Ofset color.; 21 x 16 x 5 cm.
(Cod DS CR 002). Conine: 1. Ghid de utilizare. 2. 54 cri. [A 2008-183]
113. "Vite-Jesc" : [cri de jucat]. Ch. : "Vite-Jesc" SRL,
2008. 32 f. roate. Ofset color.; 9 x 7 cm. [2008-134]

198

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5 CRI POTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


114. [8 martie : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod
TO17). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-8-3. [A 2008-207]
115. [8 martie : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod 8M
03). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-5-2. [A 2008-215]
116. Att de singur : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11 x 15 cm.
ISBN 978-9975-73-127-0 : 1000 ex. [A 2008-236]
117. [Bradul de La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup"
SRL, 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual ; Cod PW-AN 025). Descr. dup datele editorului. [A 2008-154]
118. [Bradul de La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL,
2008 (Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei! ; Cod AN_E10). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-0-7. [A 2008-132]
119. [Bradul de La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup"
SRL, 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual ; Cod PW-AN 022). Descr. dup datele editorului. [A 2008-151]
120. Cel mai frumos cadou de Crciun pentru noi sunt prinii notri
care au revenit acas! : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. [A 2008-197]
121. Comisia naional a pieei financiare = National commission of
financial market : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius").
Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!). 1000 ex. [A
2008-201]
122. Crciun fericit! . La Muli Ani! : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela"
SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul
Imaginaiei! ; Cod AN_E05). 1000 ex. ISBN 978-9975-4011-5-9. [A 2008-127]
123. [Cu ocazia naterii copilului : vedere potal]. Ch. : "Rosabela"
SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). 1 f. mpturit n 2 pri. Ofset color.; 20 x 15 cm.
199

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

(Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod NC 03). 1000 ex. ISBN 978-9975-40112-8. [A 2008-112]
124. [Cu ocazia naterii copilului : vedere potal]. Ch. : "Rosabela"
SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). 1 f. mpturit n 2 pri. Ofset color.; 15 x 20 cm.
(Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod NC 02). 1000 ex. ISBN 978-9975-40111-1. [A 2008-113]
125. De ziua ta! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. : "Mediamagnat
Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11 x 15 cm. ISBN 978-997573-120-1 : 1000 ex. [A 2008-225]
126. Din suflet pentru tine! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11 x 15 cm.
ISBN 978-9975-73-123-2 : 1000 ex. [A 2008-232]
127. Din suflet pentru tine! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11 x 15 cm.
ISBN 978-9975-73-118-8 : 1000 ex. [A 2008-227]
128. [Floricele : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod
TO18). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-9-0. [A 2008-205]
129. [Floricele : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!;
Cod TO22). 1000 ex. ISBN 978-9975-9749-0-5. [A 2008-213]
130. [Gerbere : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod TO
14). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-4-5. [A 2008-199]
131. [Ghiocei : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod
TO19). 1000 ex. ISBN 978-9975-9505-0-3. [A 2008-208]
132. [Hristos a nviat! : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!;
Cod PO7). 1000 ex. ISBN 978-9975-9505-9-6. [A 2008-204]

200

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

133. [Hristos a nviat! : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!;
Cod PO8). 1000 ex. ISBN 978-9975-9648-8-3. [A 2008-209]
134. Hristos a nviat! : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!;
Cod PO9). 1000 ex. ISBN 978-9975-9648-9-0. [A 2008-211]
135. [Iarna : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei! ; Cod
AN_E08). 1000 ex. ISBN 978-9975-4011-8-0. [A 2008-130]
136. [Jucrii de La Muli Ani : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL,
2008 (Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei! ; Cod AN_E07). 1000 ex. ISBN 978-9975-4011-7-3. [A 2008-129]
137. La Muli Ani i Crciun Fericit! : [vedere potal]. Ch. : "Ansalp
Grup" SRL, 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi
confecionate manual ; Cod PW-AN 015). Descr. dup datele editorului. [A
2008-144]
138. La Muli Ani i Crciun Fericit! = !
= Joyeux Not et Bonne Nouvelle Anne! = Merry Christmas and Happy New Year!
: [vedere potal]. Ch. : S. n., 2008 ("Cosmolabirint" SRL). 1 f. mpturit n 2
pri : Ofset color.; 30 x 21 cm. 5000 ex. [A 2008-179]
139. [La Muli Ani! : [vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 017). Descr. dup datele editorului. [A 2008-146]
140. [La Muli Ani! : [vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 011). Descr. dup datele editorului. [A 2008-141]
141. [La Muli Ani! : [vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 019). Descr. dup datele editorului. [A 2008-148]
142. [La Muli Ani! : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). 1 f. mpturit n 2 pri. Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda

201

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

: Farmecul Imaginaiei!; Cod AN_E 02). 1000 ex. ISBN 978-9975-4011-0-4. [A


2008-111]
143. La Muli Ani! : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei! ;
Cod AN_E09). 1000 ex. ISBN 978-9975-4011-9-7. [A 2008-131]
144. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual ;
Cod PW-AN 012). Descr. dup datele editorului. [A 2008-142]
145. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual ;
Cod PW-AN 013). Descr. dup datele editorului. [A 2008-143]
146. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual ;
Cod PW-AN 010). Descr. dup datele editorului. [A 2008-140]
147. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual ;
Cod PW-AN 016). Descr. dup datele editorului. [A 2008-145]
148. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 018). Descr. dup datele editorului. [A 2008-147]
149. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 023). Descr. dup datele editorului. [A 2008-152]
150. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 024). Descr. dup datele editorului. [A 2008-153]
151. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 026). Descr. dup datele editorului. [A 2008-155]

202

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

152. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 027). Descr. dup datele editorului. [A 2008-156]
153. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL, 2008.
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate manual
; Cod PW-AN 029). Descr. dup datele editorului. [A 2008-158]
154. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei! ;
Cod AN_E06). 1000 ex. ISBN 978-9975-4011-6-6. [A 2008-128]
155. [La Muli Ani! : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). 1 f. mpturit n 2 pri. Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda
: Farmecul Imaginaiei!; Cod AN_E 01). 1000 ex. ISBN 978-9975-9873-9-4. [A
2008-109]
156. La Muli Ani! = Merry Christmas! : [vedere potal] / foto : A.
Mardare. Ch. : "Pota Moldovei" S, 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.;
15 x 43 cm. 2000 ex. [A 2008-168]
157. La Muli Ani! = ! = Happy New Year! : [vedere
potal] / "Poliart" SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh").
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 22 x 19 cm. (Cod AN0010). ISBN 9789975-73-066-2 : 1000 ex. [A 2008-216]
158. [Lcrimioare : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!;
Cod TO20). 1000 ex. ISBN 978-9975-9505-2-7. [A 2008-214]
159. Merry Christmas and Happy New Year : [vedere potal]. Ch. :
Design.md, 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 27 x 19 cm. [A 2008172]
160. Merry Christmas! : [vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL,
2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate
manual ; Cod PW-AN 020). Descr. dup datele editorului. [A 2008-149]
161. Moldova : [vederi]. Ch. : Graficart & Socogen Edizioni, 2008.
16 f. ntr-o nvelitoare comun. : Ofset color.; 12 x 17 cm. Cuprins : Catedra Naterea Domnului, sec. XIX 2 ; Muzeul Naional de Art ; Monumentul lui tefan cel
203

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

Mare i Sfnt ; Memorialul Maica ndurerat ; Memorialul Eternitate ; Mnstirea


Sfintei nlri Noul Neam ; Orheiul Vechi ; Mnstirea Sf. Treime Rudi, 1777 ;
Catedrala episcopal Sf. Teodor Tiron ; Mnstirea Adormirea Maicii Domnului,
Cpriana ; Muzeul Naional de Istorie a Moldovei ; Vinria Miletii Mici ; Mnstirea
Sf. Mucenic Paraschiva. Hncu ; Memorialul Capul de Pod erpeni ; Muzeul de
Istorie a Oraului Chiinu ; Cetatea Sorocii, sec. XVI. [A 2008-178]
162. [Narcii : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr.
"Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod
TO21). 1000 ex. ISBN 978-9975-9505-3-4. [A 2008-210]
163. Pentru nceput nu-i ru! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 15 x 11 cm.
ISBN 978-9975-73-126-3 : 1000 ex. [A 2008-235]
164. Profesorului drag : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL,
2008 (Tipogr. "Sirius"). 1 f. mpturit n 2 pri. Ofset color.; 20 x 21 cm.
(Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod SP 06). 1000 ex. ISBN 978-9975-98738-7. [A 2008-108]
165. Profesorului meu : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL,
2008 (Tipogr. "Sirius"). 1 f. mpturit n 2 pri. Ofset color.; 20 x 21 cm.
(Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod SP 04). 1000 ex. ISBN 978-9975-96516-3. [A 2008-110]
166. Romani : [vedere potal] / "Dilen Art" SRL. Ch. : "Dilen
Art"SRL, 2009. 15 x 10 cm. [A2008-243]
167. S creti mare i voinic! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 15 x 11 cm.
ISBN 978-9975-73-129-4 : 1000 ex. [A 2008-238]
168. Srbtori fericite : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). 1 f. mpturit n 2 pri. Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda
: Farmecul Imaginaiei!). 1000 ex. [A 2008-114]
169. Srbtori fericite : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 21 x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei! ;
Cod AN_E04). 1000 ex. ISBN 978-9975-4011-4-2. [A 2008-126]

204

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

170. Srbtori fericite! : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL,


2008 (Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei! ; Cod AN_E11). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-1-4. [A 2008-133]
171. Srbtori fericite = Season's greetings =
: [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 21
x 20 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei! ; E03). 1000 ex. ISBN 978-99754011-3-5. [A 2008-125]
172. Scumpului BOSS! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11 x 15 cm.
ISBN 978-9975-73-128-7 : 1000 ex. [A 2008-237]
173. Scumpului Profesor! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11 x 15 cm.
ISBN 978-9975-73-137-9 : 1000 ex. [A 2008-230]
174. Scumpului profesor! : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL,
2008 (Tipogr. "Sirius"). 1 f. mpturit n 2 pri. Ofset color.; 20 x 21 cm.
(Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!; Cod SP 05). 1000 ex. ISBN 978-9975-98737-0. [A 2008-107]
175. Sincere felicitri! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11 x 15 cm.
ISBN 978-9975-73-124-9 : 1000 ex. [A 2008-233]
176. Sincere felicitri! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 15 x 11 cm.
ISBN 978-9975-73-130-0 : 1000 ex. [A 2008-239]
177. Sincere felicitri! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11 x 15 cm.
ISBN 978-9975-73-119-5 : 1000 ex. [A 2008-226]
178. Sincere felicitri! : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!;
Cod AL08). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-6-9. [A 2008-212]
179. Te atept..! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 15 x 11 cm.
ISBN 978-9975-73-121-8 : 1000 ex. [A 2008-231]
205

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

180. [Trandafiri : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008


(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!;
Cod TO 15). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-3-8. [A 2008-200]
181. [Trandafiri : vedere potal]. Ch. : "Rosabela" SRL, 2008
(Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 21 cm. (Rosalinda : Farmecul Imaginaiei!;
Cod TO16). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-7-6. [A 2008-206]
182. Uite aa a vrea s stm : [vedere potal]. Ch. : "Rosabela"
SRL, 2008 (Tipogr. "Sirius"). Ofset color.; 20 x 15 cm. (Rosalinda : Farmecul
Imaginaiei!; Cod ZI 05). 1000 ex. ISBN 978-9975-4018-2-1. [A 2008-198]
183. ! :
[vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr.
"Monarh"). 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 22 x 19 cm. (Cod 0011).
ISBN 978-9975-73-112-6 : 1000 ex. [A 2008-219]
184. ! : [vedere potal] / "Poliart"
SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 11
x 15 cm. ISBN 978-9975-73-122-5 : 1000 ex. [A 2008-224]
185. : [vedere
potal] / "Poliart" SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh").
1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 22 x 19 cm. ISBN 978-9975-73-110-2 :
1000 ex. [A 2008-217]
186. : ! : [vedere potal] / "Poliart"
SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 15
x 11 cm. ISBN 978-9975-73-116-4 : 1000 ex. [A 2008-229]
187. , : [vedere potal] / "Poliart" SRL.
Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). 1 f. mpturit n 2 pri :
Ofset color.; 22 x 19 cm. ISBN 978-9975-73-115-7 : 1000 ex. [A 2008-222]
188. ! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). 1 f.
mpturit n 2 pri : Ofset color.; 19 x 22 cm. ISBN 978-9975-73-114-0 : 1000 ex.
[A 2008-221]

206

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

189. : [vedere potal] / "Poliart" SRL.


Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). 1 f. mpturit n 2
pri : Ofset color.; 22 x 19 cm. ISBN 978-9975-73-111-9 : 1000 ex. [A 2008218]
190. ! : 8
! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008
(Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 15 x 11 cm. ISBN 978-9975-73-117-1 : 1000
ex. [A 2008-228]
191. : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. :
"Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). 1 f. mpturit n 2 pri :
Ofset color.; 42 x 10 cm. (Cod P-0007). ISBN 978-9975-73-139-3 : 1000 ex. [A
2008-223]
192. - ? : ! :
! : [vedere potal] / "Poliart" SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup"
SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). Ofset color.; 15 x 11 cm. ISBN 978-9975-73-1256 : 1000 ex. [A 2008-234]
193. ! : [vedere potal]. Ch. :
"Ansalp Grup" SRL, 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm.
(Vederi confecionate manual ; Cod PW-AN 021). Descr. dup datele editorului.
[A 2008-150]
194. ! : [vedere potal]. Ch. :
"Ansalp Grup" SRL, 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm.
(Vederi confecionate manual ; Cod PW-AN 028). Descr. dup datele editorului.
[A 2008-157]
195. ! : [vedere potal]. Ch. :
"Ansalp Grup" SRL, 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm.
(Vederi confecionate manual ; Cod PW-AN 008). Descr. dup datele editorului.
[A 2008-138]
196. ! : [vedere potal]. Ch. : "Ansalp Grup" SRL,
2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 21 x 20 cm. (Vederi confecionate
manual ; Cod PW-AN 009). Descr. dup datele editorului. [A 2008-139]
197. , ! : [vedere potal] /
"Poliart" SRL. Ch. : "Mediamagnat Grup" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). 1 f.
207

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

mpturit n 2 pri : Ofset color.; 22 x 19 cm. ISBN 978-9975-73-113-3 : 1000 ex.


[A 2008-220]

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


198. 2007 : Centrul Academic Internaional Eminescu : [calendar]. Ch.
: S. n., 2008. Ofset color.; 30 x 21 cm. [A 2008-137]
199. 2008 : Liga biblic : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.;
49 x 34 cm. [A 2008-116]
200. 2008 : Liga biblic : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.;
49 x 34 cm. [A 2008-116]
201. 2008-2009 : Eu TV : Eu sunt ca tine! : [calendar]. Ch. : Prag-3,
2008. Ofset color.; 74 x 33 cm. [A 2008-189]
202. 2008-2009 : Noi asigurm linitea Dumneavoastr : [calendar] /
"Donaris Group" Soc. de Asigurri-Reasigurri . Ch. : S. n., 2008. Ofset color.;
70 x 30 cm. [A 2008-170]
203. 2009 : Aici banii prosper = / Universal Bank :
[calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 7 x 10 cm. [A 2008-246]
204. 2009 : Altavista computer center : Oferte speciale pentru ntreg
anul : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 30 x 21 cm. [A 2008-167]
205. 2009 : Calendar cretin ortodox 2009. Ch. : Mitropolia Basarabiei
Autonom i de stil vechi, 2008. Ofset color.; 53 x 67 cm. [A 2008-159]
206. 2009 : Calendar cretin ortodox : Dumnezeu s binecuvnteze
Republica Moldova!. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 51 x 69 cm. [A 2008-190]
207. 2009 : Casa Mobilei : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.;
15 x 29 cm. [A 2008-184]
208. 2009 : Casa Printeasc nu se Vinde : (Grigore Vieru) : [calendar]. Ch. : S. n., Tipogr. "Reclama", 2008. Ofset color.; 60 x 42 cm. [A 2008241]

208

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

209. 2009 : Consiliul Nainal al Tineretului din Moldova = National Youth


Council of Moldova : [calendar]. Ch. : "Epigraf"SRL, 2008. Ofset color.; 66 x 100
cm. [A 2008-202]
210. 2009 : Contabilitate i audit : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. 1 f.
mpturit n 2 pri : Ofset color.; 28 x 20 cm. [A 2008-182]
211. 2009 : Eu TV : Eu sunt ca tine! : [calendar]. Ch. : Prag-3, 2008.
Ofset color.; 10 x 7 cm. [A 2008-187]
212. 2009 : Eu TV : Eu sunt ca tine! : [calendar]. Ch. : Prag-3, 2008.
Ofset color.; 12 x 21 cm. [A 2008-188]
213. 2009 : I..P. Liceul "Elitex" : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset
color.; 30 x 21 cm. [A 2008-196]
214. 2009 : ntreprindere editorial-poligrafic "tiina" = Publishing and
printing enterprise "tiina" : fondat n 1959 [calendar]. Ch. : .E.-P. "tiina",
2008. 12 f. broate. Ofset color.; 22 x 60 cm. [A 2008-135]
215. 2009 : Linella : Zmbete, eti n centrul ateniei! : [calendar]. Ch.
: S. n., 2008. Ofset color.; 7 x 10 cm. [A 2008-174]
216. 2009 : Merii s trieti mai bine : Partidul Democrat din Moldova :
[calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 6 x 9 cm. [A 2008-240]
217. 2009 : Mitologia greac : [calendar] / "Donaris Group" Soc. de Asigurri-Reasigurri Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 40 x 15 cm. [A 2008-169]
218. 2009 : Mitologia greac : [calendar / "Donaris Group" Soc. de Asigurri-Reasigurri]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 85 x 42 cm. [A 2008-171]
219. 2009 : Moldindconbank : 50 ani de responsabilitate : [calendar].
Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 10 x 7 cm. [A 2008-195]
220. 2009 : Moldindconbank : 50 ani de responsabilitate : [calendar].
Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 10 x 7 cm. [A 2008-193]
221. 2009 : Moldova la 650 de ani : 1359-2009 : [calendar] / fot. : Vadim
Pappe, Sergiu Grbu ; design : Veaceslav Popovschi. Ch. : "Visin-Tur" SRL, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). Ofset color. ; 70 x 47 cm. [A 2008-124]
209

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

222. 2009 : My travel : 100% : [calendar]. Ch. :


S. n., 2008. Ofset color.; 30 x 21 cm. [A 2008-164]
223. 2009 : Nescafe : ! : [calendar]. Ch. : S. n.,
2008. Ofset color.; 60 x 52 cm. [A 2008-173]
224. 2009 : OP "Tehnograda" SRL : [calendar] /. Ch. : S. n., 2008.
Ofset color.; 12 x 24 cm. [A 2008-185]
225. 2009 : Partidul Liberal : Schimbarea n bine cu partidul liberal vine!
: [calendar]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2008. Ofset color.; 10 x 7 cm. [A 2008-203]
226. 2009 : Partidul Popular Cretin Democrat : Dumnezeu s binecuvnteze Rep. Moldova! : [calendar] / Partidul Popular Cretin Democrat. Ch. : S.
n., 2008. Ofset color.; 60 x 42 cm. [A 2008-192]
227. 2009 : "Pota Veche" SA : Torte la comand = :
[calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 7 x 10 cm. [A 2008-245]
228. 2009 : Plaiul moldovenesc la 650 de ani : [calendar] / fot. : Vadim
Pappe, Sergiu Grbu ; design : Veaceslav Popovschi. Ch. : Visin-Tur SRL, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). Ofset color. ; 70 x 47 cm. [A 2008-123]
229. 2009 : Prag-3 : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 50 x
69 cm. [A 2008-186]
230. 2009 : Pro Noi : Cadouri care rezist n timp : La Muli Ani! : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 10 x 7 cm. [A 2008-175]
231. 2009 : Pro Noi : Cadouri care rezist n timp : [calendar]. Ch. : S.
n., 2008. Ofset color.; 10 x 7 cm. [A 2008-176]
232. 2009 : Pro Noi : Cadouri care rezist n timp : La Muli Ani! : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 30 x 21 cm. [A 2008-177]
233. 2009 : Schimbarea n bine cu Partidul Liberal vine / Partidul Liberal
din Moldova : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 7 x 10 cm. [A 2008244]

210

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

234. 2009 : Supraten : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 10


x 7 cm. [A 2008-166]
235. 2009 : epe Premium : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 7 x 10 cm. [A 2008-163]
236. 2009 : Universitatea de Stat din Moldova : [calendar]. Ch. : S. n.,
2008. Ofset color.; 10 x 7 cm. [A 2008-180]
237. 2009 : Universitatea de Stat din Moldova : [calendar]. Ch. : S. n.,
2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset color.; 22 x 20 cm. [A 2008-181]
238. 2009 : Universul luminilor : [calendar]. Ch. : "Epidavr" SRL, 2008.
Ofset color.; 10 x 7 cm. [A 2008-194]
239. 2009 : "" : [calendar]. Bli : "Cerere i
oferta PP" SRL, 2008. Ofset color.; 60 x 42 cm. [A 2008-242]
240. 2009 : ! : ! :
[calendar]. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). Ofset color.; 30 x 21
cm. [A 2008-165]
241. 2009-2010
:

(-
) : [calendar]. Ch. : S. n., 2008. 1 f. mpturit n 2 pri : Ofset
color.; 16 x 21 cm. [A 2008-191]

10 MATERIAL ILUSTRATIV DE INFORMAIE I RECLAM. CZU 084.5:659


242. 5 aprilie 2009 : Alegeri parlamentare : Votarea pas cu pas : [material educaional]. Ch. : S. n., 2008. Ofset color.; 30 x 42 cm. [A 2008-247]
243. "Bibliografia Naional: 50 ani de la apariia primului numr al "Cronicii Presei", conf. t.-practic (2008, Chiinu). Materiale promoionale consacrate conferinei tiinifico-practice "Bibliografia Naional: 50 ani de la apariia primului numr al "Cronicii
Presei" / Camera Na. a Crii ; dir. gen. : Valentina Chitoroag. Ch. : CNC, 2008. Ofset
color ; 30 cm. Conine : 1. Invitaie-program ; 2. Informaie general : Ghidul utilizatorului ;
3. Lista publicaiilor Camerei Naionale a Crii propuse spre realizare ; 4. "Bibliografia Naional a Moldovei" : etape de dezvoltare i perspective : [art.] / Valentina Chitoroag ; 5. Noi
traiectorii informaional-manageriale ale dezvoltrii i accesului la serviciile CNC / Renata
Cozonac ; 6. Depozitul Legal de documente suport n elaborarea Bibliografiei Naionale :
(Aspecte statistice i de logistic) / Efimia Macrinici ; 7. Mesaj de felicitare al comitetului direc-

211

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008


tor al BNRM ; Carnet de note. Apar ntr-o map comun. 100 ex. ISBN 978-9975-95327-6. [A 2008-161]

244. Camera Naional a Crii 50 ani : [Materiale promoionale consacrate jubileului de 50 ani de la fondarea Camerei Na. a Crii din Rep. Moldova] /
Camera Na. a Crii ; dir. gen. : Valentina Chitoroag. Ch. : Camera Na. a Crii,
2007. Ofset color ; 30 cm. Conine : 1. Magazin bibliologic, Nr 1-2007 Ediie
jubiliar; 2. Invitaie ; 3. Invitaie-Program ; 4. Camera Naional a Crii 50 ani :
[calendar]. Apar ntr-o map comun. 100 ex. [A 2008-160]
245. Iubii Bibliotecari! : [pliant]. Ch. : S. n, 2008. 1 f. mpturit n 3
pri. Ofset color.; 30 x 22 cm. [A 2008-115]
246. Sindicatul Lucrtorilor din Cultur din Republica Moldova : [pliant].
Ch. : S. n., 2008. 1 f. mpturit n 3 pari. Ofset color.; 21 x 10 cm. [A 2008136]
247. Un salut la debut : Revistei "Ars Assecurationum" : Arta Asigurrilor : [mesaj de felicitare] / aut. : Valentina Chitoroag. Ch. : CNC, 2008. Ofset
color.; 30 x 22 cm. [A 2008-162]

11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT N REVISTE I EDIII PERIODICE. CZU


084.1:050
248. Bacinschi, Mihai. Scen din spectacol : [pict.] // Sud - Est cultural.
2008. Nr 4. P. 1-a a cop.
249. Balla, Giacomo. Fat alergnd pe o minge : [pict.] // Noi. 2008. Nr
1. P. a 3-a a cop.
250.

Barev, Roman. Dialog mut : [fot.] // Noi. 2008. Nr 10. P. 11.

251.

Barev, Roman. Suprat : [fot.] // Noi. 2008. Nr 5. P. a 2-a a

252.

Bartolomeo, Fra. Madona i copilul : [pict.] // Noi. 2008. Nr 10.

cop.

P. a 3-a a cop.

253.

Bernard, Emile. Muzicani spanioli : [pict.] // Noi. 2008. Nr 11. P.

a 3-a a cop.

212

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

254.

Bruegel, Pieter. Vntorii n zpad : [pict .] // Noi. 2008. Nr 12.

P. a 3-a a cop.

255.

Catrinici, Nicu. Cad frunze : [pict.] // Noi. 2008. Nr 11. P. 1-a

256.

Cioroi, Mihai. Narcise : [pict.] // Noi. 2008. Nr 4. P. 1-a a cop.

257.

Derain, Andr. Mas i scaune : [pict.] // Noi. 2008. Nr 2. P. a 3-

258.

Fiodorov, Valentina. Ppdii : [pict.] // Noi. 2008. Nr 5. P. 1-a a

259.

Foca, Iurie. A nins la Butuceni : [fot.] // Noi. 2008. Nr 1. P. a 2-a

260.

Gaida, Vladimir. Ima cu cai : [fot.] // Noi. 2008. Nr 2. P. 11.

261.

Gorean, Eugen. Apocalipsa : [pict.] // Noi. 2008. Nr 3. P. 1-a a

262.

Gorean, Eugeniu. Cochilia vieii : [fot .] // Noi. 2008. Nr 9. P. 1-a

263.

Grecu, Mihai. Istoria unei viei : [pict.] // Noi. 2008. Nr 12. P. 15-

a cop.

a a cop.

cop.

a cop.

cop.

a cop.

16.

264. Gustav, Klimt. Portretul Madei Primavesi : [pict.] // Noi. 2008. Nr


6. P. a 3-a a cop.
265.

Guu, Leonardo. Motiv : [pict.] // Limba Romn. 2008. Nr 3/4.

P. a 4-a a cop.

266. Guu, Leonardo. Paparud Rud : [pict.] // Limba Romn. 2008.


Nr 3/4. P. 1-a a cop.
267. Jawlensky, Alexei. Femeie spaniol pe fundal gri : [pict.] // Noi.
2008. Nr 9. P. a 3-a a cop.
268. Jebeleanu, Tudor. Fr nume :[pict.] // Destin romnesc : ser. nou.
2008. Nr 1. P. 1-a a cop.

213

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

269. Jebeleanu, Tudor. ngerii : [pict.] // Destin romnesc : ser. nou.


2008. Nr 3/4. P. 1-a a cop.
270.

Juc, Andrei. Cartier nou : [pict.] // Noi. 2008. Nr 6. P. 1-a a cop.

271.

Jurjiu, Ana. Vaz cu flori : [pict.] // Noi. 2008. Nr 7. P. 1-a a cop.

272.

Luchian, tefan. Lorica : [pict.] // Noi. 2008. Nr 7. P. a 3-a a

273.

Magritte, Ren. Condiia uman : [pict.] // Noi. 2008. Nr 3. P. a

274.

Miniuc, Nicolae. Aromoterapie : [fot.] // Noi. 2008. Nr 5. P. a 4-a

275.

Miniuc, Nicolae. Balerine : [fot.] // Noi. 2008. Nr 9. P. a 4-a a

276.

Miniuc, Nicolae. Galaxie : [fot.] // Noi. 2008. Nr 7. P. a 2-a a

277.

Miniuc, Nicolae. Joc de fum : [fot.] // Noi. 2008. Nr 8. P. a 4-a a

278.

Miniuc, Nicolae. Reflectare : [fot.] // Noi. 2008. Nr 4. P. a 4-a a

279.

Monet, Claude. Nuferi albatri : [pict.] // Noi. 2008. Nr 8. P. a 3-a

280.

Moraru, Nicolae. Duet : [fot.] // Noi. 2008. Nr 11. P. a 2-a a cop.

cop.

3-a a cop.

a cop.

cop.

cop.

cop.

cop.

a cop.

281. Murillo, Bartolome Estebon. Biat cu un cine : [pict.] // Noi. 2008.


Nr 5. P. a 3-a a cop.
282. Negur, Andrei. Arcadie : [ pict.] // Limba Romn. 2008. Nr
11/12. P. 1-a a cop.
283.

Negur, Andrei. Coline : [pict.] // Limba Romn. 2008. Nr 11/12.

P. a 4-a a cop.

214

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

284.

Ostahi, Mihai. La caban : [pict.] // Noi. 2008. Nr 10. P. 1-a a

285.

Putrenco, Dana. Miez de iarn : [pict.] // Noi. 2008. Nr 1. P. 1-a

286.

Rouault, Georges. Rege btrn : [pict.] // Noi. 2008. Nr 4. P. a

287.

Rurac, Anatol. Compoziie : [pict.] // Limba Romn. 2008. Nr 5/6.

cop.

a cop.

3-a a cop.

P. 1-a a cop.

288.

Rurac, Anatol. Fr nume : [pict.] // Sud Est cultural. 2008. Nr 2.

P. 1- a a cop.

289.

Rurac, Anatol. Obiect : [pict.] // Limba Romn. 2008. Nr 5/6. P.

a 4-a a cop.

290.

Sasu, Daniel. La moar : [pict.] // Noi. 2008. Nr 1. P. 1-a a cop.

291.

Scutaru, Iuliana. Amurg violet : [fot.] // Noi. 2008. Nr 10. P. a 4-a

292.

Tonofrei, Marina. Ultima lun de iarn : [pict.] // Noi. 2008. Nr 2.

a cop.

P. 1-a a cop.

293. Tricolici, Olga. Dintre sute de catarge : [pict.] // Limba Romn.


2008. Nr 7/8. P. a 4-a a cop.
294.

Tudor, Valerie. Joc cu coarda : [fot.] // Noi. 2008. Nr 7. P. 11.

295.

Tudor, Valerie. Ochi cprui : [fot.] // Noi. 2008. Nr 2. P. a 2-a a

cop.

296. Turtureanu, Oxana. Ora maritim ; Dou maluri : [pict.] // Noi. 2008.
Nr 8. P. 1-a a cop.
297. ru, Mihai. Formul, realitate : [pict.] // Limba Romn. 2008.
Nr 9/10. P. 1-a a cop.
298. ru, Mihai. Timp comprimat : [pict.] // Limba Romn. 2008. Nr
9/ 10. P. a 4-a a cop.

215

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

299. Vieru, Galina. Relieful sufletului meu : [pict.] // Limba Romn.


2008. Nr 7/8. P. 1-a a cop.
300. Volontir, Valerie. Buh cu pui ; Laleaua slbatic : [fot.] // Noi.
2008. Nr 7. P. 18.
301.

Volontir, Valerie. Captul drumului : [fot.] // Noi. 2008. Nr 2. P. a

4-a a cop.

302. Volontir, Valerie. Cas prsit ; Trecut i prezent : [fot.] // Noi.


2008. Nr 5. P. 22.
303.

Volontir, Valerie. Chiinu : [fot.] // Noi. 2008. Nr 9. P. 18.

304.

Volontir, Valerie. Colegii : [fot.] // Noi. 2008. Nr 7. P. a 4-a a

305.

Volontir, Valerie. Fata cu talisman : [fot.] // Noi. 2008. Nr 8. P. a

306.

Volontir, Valerie. Floare de leurd : [fot.] // Noi. 2008. Nr 6. P. a

307.

Volontir, Valerie. Flori pentru profesori : [fot.] // Noi. 2008. Nr 10.

cop.

2-a a cop.

4-a a cop.

P. a 2-a a cop.

308. Volontir, Valerie. Hidrocentrala Czneti ; Turnul lui Ovaliu : [fot.] //


Noi. 2008. Nr 8. P. 23.
309.

Volontir, Valerie. ntrzie : [fot.] // Noi. 2008. Nr 9. P. a 2-a a

310.

Volontir, Valerie. Lunc matinal : [fot.] // Noi. 2008. Nr 6. P. a

311.

Volontir, Valerie. Mireasa : [fot.] // Noi. 2008. Nr 3. P. a 2-a a

312.

Volontir, Valerie. Pnz de promoroac : [fot.] // Noi. 2008. Nr 12.

cop.

2-a a cop.

cop.

P. a 2-a a cop.

313.

Volontir, Valerie. Pod peste Rut ; Popas : [fot .] // Noi. 2008. Nr

8. P. 11.
216

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

314.

Volontir, Valerie. Popas : [fot.] // Noi. 2008. Nr 11. P. 11.

315.

Volontir, Valerie. Srutul : [fot.] // Noi. 2008. Nr 4. P. a 2-a a

316.

Volontir, Valerie. Sub zero grade : [fot.] // Noi. 2008. Nr 1. P. a

317.

Volontir, Valerie. Valsul damelor : [fot.] // Noi. 2008. Nr 3. P. a

cop.

4-a a cop.

4-a a cop.

318. Wyeth, Andrew. Lumea Cristinei : [pict.] // Viaa Basarabiei. 2007.


Nr 4 / 2008. Nr 1. P. 1- a a cop.
319.

Zama, Simion. Fiesta : [pict.] // Limba Romn. 2008. Nr 1/2.

P. a 4-a a cop.

320. Zama, Simion. Pasrea miastr i luna african : [pict.] // Sud Est
cultural. 2008. Nr 1. P. 1-a a cop.
321. Zama, Simion. Serialul "Bucovina" : [pict.] // Limba Romn. 2008.
Nr 1/2. P. 1-a a cop.
322.

Zenin, Igor. Asear a viscolit : [fot .] // Noi. 2008. Nr 12. P. a 4-a

a cop.

217

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

Index de nume la "Cronica publicaiilor de art" Nr 2-2008


Miniuc, Nicolae 274-78
Monet, Claude 279
Moraru, Nicolae 280
Murillo, Bartolome Estebon 281

B
Bacinschi, Mihai 248
Balla, Giacomo 249
Barev, Roman 250-51
Bartolomeo, Fra 252
Bernard, Emile, 253
Bruegel, Pieter 254

N
Negur, Andrei 282-83
O

Ostahi, Mihai 284

Catrinici, Nicu 255


Chitoroag, Valentina 243-44, 247
Cioroi, Mihai 256
Cozonac, Renata 243

Pappe, Vadim 108, 221, 228


Popovschi, Veaceslav 107-08, 221, 228
Putrenco, Dana 285

Derain, Andr 257

Rouault, Georges 286


Rurac, Anatol 287-89

Fiodorov, Valentina 258


Foca, Iurie 259

Sasu, Daniel 290


Scutaru, Iuliana 291

Gaida, Vladimir 260


Grbu, Sergiu 221, 228
Gorean, Eugen 261
Gorean, Eugeniu 262
Grecu, Mihai 263
Gustav, Klimt 264
Guu, Leonardo 265-66

T
ru, Mihai 297-98
Tonofrei, Marina 292
Tricolici, Olga 293
Tudor, Valerie 294-95
Turtureanu, Oxana 296

Jawlensky, Alexei 267


Jebeleanu, Tudor 268-69
Juc, Andrei 270
Jurjiu, Ana 271

Vieru, Galina 299


Vieru, Grigore 208
Volontir, Valerie 301-17
W

Wyeth, Andrew 318

Luchian, tefan 272

Zama, Simion 319-21


Zenin, Igor 322

Macrinici, Efimia 243


Magritte, Ren 273
218

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAIILOR DE
NOTE

MUSIC PUBLICATIONS
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973


2008
NR 2
(26-51)

IULIE-DECEMBRIE

JULY-DECEMBER

1 PUBLICAII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL


26. Anton, Pavel
Mioria : Balad popular moldoveneasc / n prelucr. pentru declamatori,
solist i cor mixt: Pavel Anton. Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 7, [8]
p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0053-4
ISBN 978-9975-72-256-8
[2008-2416]

.
27. Ast sear-i seara mare : Caiet de Colinde / culeg., sel., notare, ngrijire : Andrei Tamazlcaru ; imagini : Marin Iliu ; Uniunea Muzicienilor din Rep.
Moldova, Soc. de Etnogolie din Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius"
SRL). 146 p. : fot. color, n. muz. ; 22 cm. (Seria "Aprindei Luminile").
Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei Statelor Unite ale Americii n Chiinu, d-lui Victor Talmaci. 500 ex.
ISBN 978-9975-9976-2-1
[2008-2597]
28. Blajinu, Dumitru
Alin, dorule, alin : Cntece i melodii populare din Moldova i Bucovina /
aut.-alct.: Dumitru Blajinu ; pref., ngrijirea textelor : A. Graur ; notografie : Cristian
arban ; pict. : Vasile Movileanu ; cop. : Vasile Movileanu ; Min. Culturii i Turismului
al Rep. Moldova, Centrul Na. de Creaie Popular. Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2008. 325 p. : n. muz. ; 30 cm.
Ind. de tit. ale cntecelor, pieselor instrumentale, nume, localiti: p. 339350
ISBN 978-9975-52-025-6
ISMN M-3480-0045-9
219

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

[2008-1630]

2 PUBLICAII ALE OPERELOR DE MUZIC VOCAL


29. Ciolac, Nicolae
Imnuri bisericeti : Pentru cor mixt / Nicolae Ciolac. Ch. : S. n., 2008
("Primex-Com" SRL). 55, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
F. f. de tit. 105 ex.
ISBN 978-9975-9926-9-5
ISMN M-3480-0040-4
[2008- 1296]
30. Creang, Victor
Eu m duc, codrul rmne : [piese corale] / Victor Creang ; notografie :
Cristian arban ; cop. : Alexandru Bostan. Ed. a 2-a, rev. i compl. Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2008. 136 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-52-024-9
ISMN M-3480-0042-8
[2008-1629]
31. Creaii corale ale compozitorilor din Moldova : [antologie] / alct. :
Teodor Zgureanu, Margareta Belh ; cop. : Iaroslav Oliink. Ch. : Cartea Moldovei,
2007 (Tipogr. "Reclama" SA). 140, [3] p. : n. muz. ; 29 cm.
ISBN 978-9975-60-135-1
ISMN M-3480-0035-0
1000 ex. [2008-1439]
32. Mamot, Eugen
ine-m, dorule, lin : piese corale / Eugen Mamot ; notografie : Cristian
arban ; cop. : Alexandru Bostan. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. 115 p. : n.
muz. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-027-0
ISMN M-3480-0028-2
[2008-1632]
33. Maxian Deladolna, Gheorghe
Floricica soarelui : Cntece pentru copii / [versuri i muz.] : Gheorghe
Maxian Deladolna, Mariana Maxian-Cazanoi ; versuri de aut. moldoveni ;

220

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

notografiere: Gheorghe Trifuan, Gabriel Andronic ; cop.: Tatiana Grigoriev. Ch. :


Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 85, [2] p. : n. muz. ; 20 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0051-0
ISBN 978-9975-72-253-7
[2008-2414]
34. Postic, Eugenia
Destin : Versuri i cntece noi / Eugenia Postic ; sel. i ngrijire textelor :
Vasile Malanechi ; muz. : Ion Melnic ; red. muz. : Marius Malanechi ; notografie :
Alexei arcov ; cop.: Vasile Cojocaru. Ch. : Atelier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). 54, [1] p. : n. muz. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9558-5-0
ISMN 979-0-3480-0047-3
[2008-1807]
35. Sofronovici, tefan
Basarabie romn : [versuri, versuri melodice, povestiri memoralistice] /
tefan Sofronovici ; notografie: Veaceslav Adam ; graf.: Ion Puiu ; cop.: Andrei Dnil. Ch. : "Cu drag" SRL, 2008 ("Bons Offices" SRL). 264 p. : il., fot., n. muz. ; 20
cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 150 ex.
ISBN 978-9975-9627-2-8
[2008-2301]
36. Stoianov, Maria
i ngerii ca omul plng : [versuri melodice] / Maria Stoianov ; notografie :
Mihai Pun ; cop.: Alexandru Bostan. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. 189 p. :
n. muz. ; 20 cm.
Apare cu suportul Lilianei Cernueanu i restaurantului "Vatra Neamului".
500 ex.
ISBN 978-9975-9680-7-2
ISMN 979-0-3480-0048-0
[2008-1839]

3 PUBLICAII ALE OPERELOR DE MUZIC INSTRUMENTAL


37. Ciuhrii, Serghei
Melodii de pe coline : Partituri pentru orchestre de muzic popular /
Serghei Ciuhrii ; notografie : Cristian arban ; cop. : Alexandru Bostan. Ch. :
221

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

"Grafema Libris" SRL, 2008. 29 cm. ISBN 978-9975-9680-5-8. ISMN M-34800022-0.


Vol. 2. 2008. 151 p. : n. muz. 500 ex. ISBN 978-9975-9680-6-5.
[2008-1634]

7 PUBLICAII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICALISTORICE I TEORETICE. SOLFEGII I DICTRI. LUCRRI MUZICALE
N PUBLICAII DE MUZICOLOGIE I METODICE MUZICALE
38. Costrichi, Marta
Canto academic : Ghid de implementare a curriculumului modernizat n
nvmntul liceal / Marta Costrichi ; coord.: Onisim Cazacu ; Min. Educaiei i
Tineretului al Rep. Moldova, Min. Culturii i Turismului al Rep. Moldova, Proiectul
"Educaia de calitate n mediul rural din Moldova". Ch. : CEP USM, 2008. 118 p.
: fig., n. muz., tab. ; 25 cm. (Canto academic).
Bibliogr.: p. 99-105 (90 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-710-7
[2008-2554]
39. Morari, Marina
Teoria muzicii : (elemente de limbaj muzical) : curs universitar / Marina
Morari ; ref. t. : Eugen Coroi, Alexandru Bor, Ala Stng ; Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bli, Catedra Instrumente Muz. i Metodic. Ch. : Presa univ.
blean, 2007. 140, [2] p. : n. muz., fig., il. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 141 (22 tit. n lb. rom., rus). 100 ex.
ISBN 978-9975-50-018-0
[2008-1859]
40. , . .
: . . " " / . . ; . .: ; . , . , . . . . : . ., 2008 (Tipogr.
"Primex Com" SRL). 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30 (6 tit.). 55 ex.
ISBN 978-9975-9999-4-6
[2008-2160]

222

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE N CRI I SERIALE


41. A cui sunt aceste curi? : [colind] / informator : Ion Pavalencu ; culeas i ngrijit de Andrei Tamazlcaru ; note : Gheorghe Trifuan // Noi. 2008.
Nr 12. P. 8.
42. Ast sear-i seara mare : [colind] / informator : Elena-Domnica
Tiron ; culeas i ngrijit de Andrei Tamazlcaru ; note : Gheorghe Trifuan // Noi.
2008. Nr 12. P. 8.
43. Brediceanu, Tiberiu. Iat vin colindtori ! / dup Tiberiu Brediceanu
// Florile dalbe. 2008. 11 dec. P. 4.
44. Ce-a nscut i ce-a crescut : [colind] / culeas i ngrijit : Andrei
Tamazlcaru ; note : Gheorghe Trifuan // Noi. 2008. Nr 12. P. 9.
45. Dalbe zori de ziu : [colind] / culeas i ngrijit : Andrei
Tamazlcaru ; note : Gheorghe Trifuan // Noi. 2008. Nr 12. P. 9.
46. Hristos se nate, slvii-l, Hristos din ceruri, ntmpinai-l // Florile
dalbe. 2008. 18 dec. P. 5. Cuprins : Naterea ta, Hristoase ; Ian, sculai,
boieri, sculai; Sorcova ; Florile dalbe ; ntr-o zi de srbtoare ; Sculai, sculai, boieri
mari ; Vicleimul.
47. Noi n seara de Crciun : [colind] / informator : Arcadie Culea ; culeas i ngrijit de Andrei Tamazlcaru ; note : Gheorghe Trifuan // Noi. 2008.
Nr 12. P. 9.
48. Radu, D. Ce visezi, Brduule ? / muz. D. Radu // Florile dalbe.
2008. 4 dec. P. 4.
49. Plieu, Raisa. Rugai-v, cretini ; Rug pentru Limba Romn /
versuri i melodie de Raisa Plieu // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 3.
50. Steaua sus rsare : [colind] / informator : Arhip Golovati ; culeas i
ngrijit : Andrei Tamazlcaru ; note : Gheorghe Trifuan // Noi. 2008. Nr 12.
P. 8.
51. Trei Crai : [colind] / informator : Arhip Golovati ; culeas i ngrijit :
Andrei Tamazlcaru ; note : Gheorghe Trifuan // Noi. 2008. Nr 12. P. 9.

223

Cronica publicaiilor art Nr 2-2008 Finearts publications annals Nr 2-2008

Index de nume la "Cronica publicaiilor de note" Nr 2-2008


Movileanu, Vasile 28

Adam, Veaceslav 35
Andronic, Gabriel 33
Anton, Pavel 26

Oliink, Iaroslav 31
P

Pavalencu, Ion 41
Pun, Mihai 36
Plieu, Raisa 49
Postic, Eugenia 34
Puiu, Ion 35

Belh, Margareta 31
Blajinu, Dumitru 28
Bor, Alexandru 39
Bostan, Alexandru 30, 32, 36-37
Brediceanu, Tiberiu 43

Radu, D. 48

Cazacu, Onisim 38
Ciolac, Nicolae 29
Ciuhrii, Serghei 37
Cojocaru, Vasile 34
Coroi, Eugen 39
Costrichi, Marta 38
Creang, Victor 30
Culea, Arcadie 47

S
Sofronovici, tefan 35
Stng, Ala 39
Stoianov, Maria 36

arban, Cristian 28, 30, 32, 37


arcov, Alexei 34

Dnil, Andrei 35

G
Golovati, Arhip 50-51
Graur, A. 28
Grigoriev, Tatiana 33

Tamazlcaru, Andrei 27, 41-42, 44-45,


47, 50-51
Tiron, Elena-Domnica 42
Trifuan, Gheorghe 33, 41-42, 44-45,
47, 50-51

Iliu, Marin 27

Zgureanu, Teodor 31

Malanechi, Marius 34
Malanechi, Vasile 34
Mamot, Eugen 32
Maxian Deladolna, Gheorghe 33
Maxian-Cazanoi, Mariana 33
Melnic, Ion 34
Morari, Marina 39

, . . 40

, 40

224

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINE
ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

DECEMBRIE

NR 12
2008
(5506-6174)

DECEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
5506. Comunicat final. Declaraie : [pe marginea Conf. Intern. pentru
statele Europei Centrale i de Sud-Est, Caucaziene, CSI, rile Balcanice i cele
Baltice cu genericul Politici n domeniul tiinei i educaiei, Chiinu, 18-21 sept.
2008] // Akademos. 2008. Nr 4. P. 4-5 : fot.
5507. Costandachi, Gheorghe. Fundamentele formrii sistemului de finanare a tiinei, inovrii i transferului tehnologic / Gheorghe Costandachi // Rev.
economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P. 111-120 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.
5508. Ganea, Victoria. Investiiile de risc prerogativ de finanare a
proiectelor inovaionale / Victoria Ganea // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol.
2. P. 70-78 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5509. Stancic, Zoran. Spaiul de cercetare al UE, deschis rilor vecine :
[discurs rostit n cadrul Conf. Intern."Politici n domeniul tiinei i educaiei", Chiinu, 19.09. 2008] / Zoran Stancic ; trad. de Natalia Rusu // Akademos. 2008. Nr
4. P. 6-8 : fot. Rez. n lb. engl.
5510. "tiina i educaia sunt ca i apele unui ru care trebuie s curg
mpreun" : [pe marginea Conf. Intern. "Politici n domeniul tiinei i educaiei",Chiinu, 18-21 sept. 2008] // Akademos. 2008. Nr 4. P. 3.

225

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5511. Timu, Angela. Dimensionarea cercetrii tiinifice la etapa actual / Angela Timu, Tatiana Gaitur // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 3. P.
15-22. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 6 tit.
5512. Voronin, Vladimir. tiina i educaia, prioriti pe termen lung :
[discurs rostit n cadrul Conf. Intern. Politici n domeniul tiinei i educaiei, Chiinu, 19.09.2008] / Vladimir Voronin // Akademos. 2008. Nr 4. P. 9-10. Rez.
n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5607, 5760)
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 5518, 5634)
005 Management
5513. Cotelnic, Ala. Schimbrile organizaionale i gestiunea eficient a
acestora: aspect teoretic / Ala Cotelnic, Ludmila Negru // Gestiunea eficient a
schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor :
Conf. intern., 11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 8-17 : fig. Bibliogr.: 14 tit.
5514. Cova, Lilia. Sensibilitatea social a unitii economice : / Lilia
Cova // Gestiunea eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a
competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 3037 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 5900)
006 Standardizare i standarde
(Vezi Nr 5795)
007 Activiti i organizare. Informare. Teoria informrii i comunicrii n general (cibernetic)
(Vezi Nr 6146)
008 Civilizaie. Cultur. Progres
5515. Bochmann, Klaus. Dimitrie Cantemir reprezentant al culturii europene / Klaus Bochmann // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 18-26.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 25-26 (17 tit.).

226

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5516. Duca, Gheorghe. Neamul Cantemiretilor figuri notorii ale culturii naionale i universale : [discurs la Conf. Intern. "Cantemiretii o celebr dinastie din secolele XVII- XVIII," Chiinu, 28-29. 11. 2008] / Gheorghe Duca // Rev. de
Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 8-9.
5517. Filip, Florin G. Economia culturii n societatea informaional bazat pe cunoatere / Florin G. Filip, Igor Cojocaru // Akademos. 2008. Nr 4. P.
11-18 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: p. 18 [37 tit.]
5518. Tzluanu, Valentina. Politici (a)culturale : avantext / Valentina
Tzluanu // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 3-4.

02 BIBLIOTECONOMIE
5519. Briescu, Ana. Cultura lecturii la copii / Ana Briescu // Rev. de
Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 135-137. Bibliogr. : 3
tit.
030 Lucrri de referin generale
5520. , . : [ " . "] / // . . 2008. Nr
3/4. P. 183-231.
070 Ziaristic. Pres
5521. Danilov, Maria. Presa romneasc n colecii de patrimoniu : (cu o
prez. spec. a Nr 40 al ziarului Basarabia, 1906) / Maria Danilov // Presa scrie istoria
: Primul simpoz. na. de jurnalism, 11-12 mai 2006. Ch. ; Ploieti, 2008. P. 6383. Bibliogr. n notele de subsol.
5522. Dediu, Ion. De ce "Noosfera"? : [o nou rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic] / Ion Dediu // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 1-4. Rez.
n lb. engl. Bibliogr., p. 3-4.
5523. Grossu, Silvia. Dimensiunea iluminist-culturalizatoare a presei cu
profil religios / Silvia Grossu // Presa scrie istoria : Primul simpoz. na. de jurnalism,
11-12 mai 2006. Ch. ; Ploieti, 2008. P. 130-147. Bibliogr. n notele de subsol.
5524. Negru, Gheorghe. Ziarul "Basarabia" (1906-1907) : informaii inedite / Gheorghe Negru // Presa scrie istoria : Primul simpoz. na. de jurnalism, 11-12
mai 2006. Ch. ; Ploieti, 2008. P. 40-55. Bibliogr. n notele de subsol.

227

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5525. Palade, Gheorghe. Presa cultural din Basarabia, n primul deceniu dup Unire : (1918-1928) / Gheorghe Palade // Presa scrie istoria : Primul
simpoz. na. de jurnalism, 11-12 mai 2006. Ch. ; Ploieti, 2008. P. 121-129.
Bibliogr. n notele de subsol.
5526. Petrencu, Anatol. Presa surs istoriografic / Anatol Petrencu //
Presa scrie istoria : Primul simpoz. na. de jurnalism, 11-12 mai 2006. Ch. ; Ploieti, 2008. P. 11-13. Bibliogr. n notele de subsol.
5527. Ploni, Elena. Revista muzeelor, o constant provocare pentru
muzeografia din Moldova / Elena Ploni // Presa scrie istoria : Primul simpoz. na.
de jurnalism, 11-12 mai 2006. Ch. ; Ploieti, 2008. P. 180-183. Bibliogr. n
notele de subsol.
5528. Potarencu, Maria. Romulus Cioflec i ziarul Sfatul rii / Maria
Potarencu // Presa scrie istoria : Primul simpoz. na. de jurnalism, 11-12 mai 2006.
Ch. ; Ploieti, 2008. P. 116-120. Bibliogr. n notele de subsol.
5529. Ungureanu, Teodor. Este timpul unei publicaii de specialitate :
[rev. "ARS Assecuratiorum" : editorial] / Teodor Ungureanu // ARS Assecuratiorum.
2008. Nr 1. P. 4-6 : fot.
5530. Varta, Ion. Presa romneasc din Basarabia la nceputurile sale /
Ion Varta // Presa scrie istoria : Primul simpoz. na. de jurnalism, 11-12 mai 2006.
Ch. ; Ploieti, 2008. P. 23-39. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 5585)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 5521)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5531. Casiadi, Felicia. Cetatea i statul n filosofia greac / Felicia
Casiadi, Oleg Casiadi // Filozofia antic i importana acesteia n lumea contemporan : Materialele conf. t. Ch., 2008. P. 74-81. Bibliogr. : 6 tit.
5532. Costandachi, Gheorghe. Originalitatea unor filozofi din Grecia
Antic pentru filozofia contemporan / Gheorghe Costandachi // Filozofia antic i

228

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

importana acesteia n lumea contemporan : Materiale conf. t.. Ch., 2008. P.


44-57. Bibliogr. : 6 tit.
5533. Donu, Zaharia. Revelaia Eminescu enigm i realitate : [aspecte filosof.] / Zaharia Donu // Cucuteni 5000 Redivivus : tiine exacte i mai puin
exacte : Simpoz. Intern., 11-12 sept. 2008 : Comunic. Ch., 2008. P. 316-324.
Bibliogr. : 5 tit.
5534. Felecan, Nicolae. Limbajul religios-filozofic n scrierile lui Andrei
Pleu : [pe marginea eseului filozofic Despre ngeri] / Nicolae Felecan // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 135-142. Bibliogr. n note, p. 142 (20 tit.).
5535. Pascaru, Ana. Semnificaia condiionrii valorilor pentru Republica
Moldova / Ana Pascaru // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008.
Nr 2. P. 20-30 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 16 tit.
5536. Smbotin, Dan. Este transdisciplinaritatea o soluie viabil la problema unitii tiinei? / Dan Smbotin // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 31-38. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit. i n note, p. 37
(15 tit.).
5537. Troianowski, Lidia. Universul estetic n sistemul filozofic platonian
/ Lidia Troianowski // Filozofia antic i importana acesteia n lumea contemporan
: Materialele conf. t. Ch., 2008. P. 58-67.
5538. , . / // Filozofia antic i importana acesteia n lumea contemporan : Materialele conf. t. Ch.,
2008. P. 13-19. Bibliogr. n notele de subsol.
5539. , . " " :
/ // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2008. Nr 2. P. 5-19. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 19 (20 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5546, 5579, 6087)
159.9 Psihologie

5540. Bolocan, Lilia. Sunt geniu, miliardar i semn cu George Clooney.


Tu cine eti? : [interviu cu L. Bolocan, doctor n psihologie] / consemnare : Angela
Braoveanu ; fot. : Igor Rotari // Punkt. 2008. Nr 24. P. 54-58 : fot.

229

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5541. Olrescu, V. Specificul copiilor cu sindromul hiperactivitii i deficitului de atenie / V. Olrescu, M. Trancalan // Psihologie. Pedagogie special.
Asisten social. 2008. Nr 3. 85-94. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit. i n
notele de subsol.
5542. Pleca, M. Afectivitatea adolescenilor din familii social-vulnerabile
: [evaluarea stresului] / M. Pleca // Psihologie. Pedagogie special. Asisten social. 2008. Nr 3. 24-30 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
5543. Pleca, Maria. Comportamente agresive ale elevilor mici / Maria
Pleca, Maria Srbu // Psihologie. Pedagogie special. Asisten social. 2008.
Nr 3. 31-36 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
5544. Racu, Igor. Apariia i dezvoltarea formelor iniiale a contiinei de
sine n ontogenez / Igor Racu // Psihologie. Pedagogie special. Asisten social.
2008. Nr 3. 37-52 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
5545. , . .
: [ ] / . . // Psihologie. Pedagogie special. Asisten social. 2008. Nr 3. P. 1-12 : tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 22 tit.

16 LOGIC. TEORIA CUNOATERII. METODOLOGIE


5546. Bobn, Gheorghe. Metode de cunoatere n gndirea antic /
Gheorghe Bobn // Filozofia antic i importana acesteia n lumea contemporan :
Materialele conf. t. Ch., 2008. P. 8-12.

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


5547. Cobzac, Iosif. Protejarea moralitii problema cheie a contemporaneitii / Iosif Cobzac // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008.
Nr 2. P. 53-62. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
5548. Cojocari, Eugenia. Unele aspecte ale conceptului privind etica juridic n activitatea de antreprenoriat n contextul integrrii europene / Eugenia Cojocari // Rev. de St. i Cercet. Juridice. 2008. Nr 3/4. P. 85-92. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 14 tit. i n notele de subsol.

230

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
5549. Bdru, Dorimedond. Motenirea cultural i spiritual a Printelui Andronic Popovici, stareul mnstirii Noul-Neam : [1820-1893] / Dorimedond
Bdru // Lumintorul. 2008. Nr 5. P. 61-64. Bibliogr. n note, p. 64 (12 tit.).
5550. Mitropolia Basarabiei investitura i instalarea ntiului ei titular,
PS Mitropolit Gurie : [reluare din Lumintorul, 1928, Nr 10. P. 1-4] // Lumintorul.
2008. Nr 5. P. 2-8.
5551. Rusnac, Mircea. Isihasmul desecularizarea omului contemporan
/ Mircea Rusnac // Lumintorul. 2008. Nr 5. P. 35-43. Bibliogr. n note, p. 4243 (29 tit.).
5552. Rusu, Elena M. Contribuia Printelui Profesor Doctor Ioan G.
Coman la studiul istoriei religiei, n mod special al celei a Geto-Dacilor / Elena M.
Rusu // Lumintorul. 2008. Nr 5. P. 44-53 : fot. Bibliogr. n note, p. 52-53 (33
tit.).
5553. Stnil, Iurie. Biserica Dumnezeului celui viu / Iurie Stnil // Lumintorul. 2008. Nr 5. P. 28-33. Bibliogr. n note, p. 33 (5 tit.).
5554. ranu, Mariana. Unele aspecte ale politicii religioase din Basarabia n timpul primului an de ocupaie sovietic / Mariana ranu // Destin romnesc :
ser. nou. 2008. Nr 4. P. 10-18 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 18 (28 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5919, 6136, 6142)

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale

5555. Caraman, Iurie. Unele consideraii privind devianta juvenil : [sondaj sociologic a. 1990, 2006, 2007] / Iurie Caraman, Mariana Buciuceanu // Rev. de
Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 63-67. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
5556. Mocanu, Victor. Corupia n Republica Moldova i impactul ei
asupra societii : analiz sociologic / Victor Mocanu, Valeriu Mndru, Ion Rusandu
231

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

// Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 43-52 : diagr.


Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistic

5557. Novac, Alexandra. Importana calitii datelor ca factor de reflectare obiectiv a realitii : [n statistica oficial] / Alexandra Novac // Rev. economic
: ed. supl. 2008. Vol. 2. P. 136-140. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 3 tit.
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei

5558. Ciobanu, Tudor. Cu privire la aezarea srbilor n Basarabia n


prima treime a sec. al XIX-a : (noi inform. doc.) / Tudor Ciobanu, Tatiana Cechina //
ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
Noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 592-601. Bibliogr. n notele de subsol. Text i
n lb. rus.
5559. Corlteanu-Granciuc, Silvia. Consideraii cu privire la migraia
populaiei din spaiul sud-est european n zona Pruto-Nistrean la cumpna secolelor XVIII-XIX. Surse demografice / Silvia Corlteanu-Granciuc // ara Moldovei n
contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch.,
2008. P. 528-538. Bibliogr. n notele de subsol.
5560. Dragnev, Demir. Evoluia situaiei demografice i circulaia uman
n spaiul Romnesc n secolul al XVIII-lea / Demir Dragnev // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008.
P. 503-527 : tab. Bibliogr. n notele de subsol.
5561. Jarcuchi, Ion. Cu privire la popularea Basarabiei cu locuitori de
origine balcanic i evoluia lor socio-demografic i educativ n secolul al XIX-lea /
Ion Jarcuchi // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 669-688 : tab. Bibliogr. n note, p. 687688 (36 tit.). +323(478)
5562. Potarencu, Dinu. Structura etnic a populaiei Basarabiei n perioada arist : [aspect demografic] / Dinu Potarencu // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P. 121-136. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 133-136
(95 tit.).
232

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5563. Rojco, Anatol. Evaluarea nivelului i condiiilor de trai ale gospodriilor casnice migraioniste a Moldovei / Anatol Rojco // Rev. economic : ed. supl.
2008. Vol. 1. P. 110-124 : diagr., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5564. Rojco, Anatolii. mbtrnirea populaiei Moldovei i poziia organizaiilor internaionale fa de problemele persoanelor n etate / Anatolie Rojco //
Economie i sociologie. 2008. Nr 3. P. 5-15 : diagr., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.
5565. Unele abordri ale dezvoltrii demografice la etapa actual /
Galina Savelieva, Raisa Taragan, Ana Tomceac [et al.] // Rev. economic : ed. supl.
2008. Vol. 2. P. 121-135 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5719)
316 Sociologie
316.1/.2 Obiectul i scopul sociologiei. Puncte de vedere i curente n sociologie

5566. leahtichi, Mihai. Bariere n calea transformrii reprezentrii sociale. Octonomul lui G. Watson / Mihai leahtichi // Psihologie. Pedagogie special.
Asisten social. 2008. Nr 3. 13-23. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit. i n
notele de subsol.
5567. Timi, Andrei. Cunoaterea sintetic complex a omului unele
aspecte sociale / Andrei Timi // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2008. Nr 2. P. 39-42.
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale

5568. Cioban, Dumitru. Mecanismele perfecionrii comportamentelor


interumane n condiiile transformrii societii / Dumitru Cioban // Rev. de Filozofie,
Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 131-134. Bibliogr. n note, p. 134
(5 tit.).
5569. Gagauz, Olga. Modificarea structurii populaiei i dezvoltarea social / Olga Gagauz, Olga Penina // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2008. Nr 2. P. 68-75 : fig., tab.. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
5570. Luchian, Andrei. Unele probleme sociale privind sporirea eficienei dezvoltrii economice a Republicii Moldova / Andrei Luchian // Rev. de Filozofie,
Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 153-156 : tab. Rez. n lb. engl.

233

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5571. Pancu, Adelina. Impactul subculturii stradale asupra socializrii


adolescenilor / Adelina Pancu // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2008. Nr 2. P. 145-152 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
5572. Rusu, Oleg. Statutul juridic al persoanelor liberate din locurile de
detenie n contextul re-socializrii lor / Oleg Rusu // Rev. Na. de Drept. 2008.
Nr 12. P. 71-75. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 75 (18 tit.).
5573. Sava, Alexandru. Contiina juridic, sau Dobndirea stabilitii
legislative prin nelegerea schimbrilor n atitudinea moral / Alexandru Sava //
Rev. de St. i Cercet. Juridice. 2008. Nr 3/4. P. 20-26. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n notele de subsol.
5574. Sinchevici, Inga. Unele aspecte de adaptare socioeconomic a
familiei tinere din Republica Moldova la condiiile actuale / Inga Sinchevici // Rev. de
Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 138-144 : fig., tab. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
5575. Varzari, Pantelimon. Politica social. n sfera muncii din perspectiva integrrii europene a Republicii Moldova / Pantelimon Varzari, Igor Cojocaru //
Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 82-88. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 87-88 (11 tit.).
5576. , . : / // Economie i sociologie. 2008. Nr 3. P. 132-138. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
5577. , . ,
/ // Economie i sociologie.
2008. Nr 3. P. 122-132 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 5555, 5558)
316.6 Psihologie social

5578. , .
: . / ,
, // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008.
Nr 2. P. 76-81 : des., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.

234

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

32 POLITIC
5579. , . / // Filozofia antic i importana acesteia n lumea contemporan : Materialele conf. t.
Ch., 2008. P. 34-43. Bibliogr. : 10 tit.
5580. , . : / // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Politice. 2008. Nr 2. P. 123-130. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 130 (8
tit.).
322 Relaii dintre biseric i stat

5581. Beniuc, Valentin. Reactualizarea factorului confesional n relaiile


internaionale post-rzboi rece : [religie i putere] / Valentin Beniuc, Victor Juc //
Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 89-100. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 99-100 (28 tit.).
5582. Gumeni, Ion. Ponderea populaiei din Europa CentralRsritean i de Sud-Est n componen confesional a Basarabiei la 1828 / Ion
Gumeni // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 548-554. Bibliogr. n notele de subsol.
323 Politic intern

(Vezi Nr 5559)
323(478) Politica intern a Republicii Moldova

5583. Balan, Elena. Contiina de sine i contiina etnic premise


pentru libertate i autodeterminare naional / Elena Balan // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2008. Nr 2. P. 101-108 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 108 (4 tit.).
5584. Lupan, Vlad. "Aproape la sigur, Moldova va fi guvernat de o coaliie": aspecte preelectorale [interviu cu V. Lupan, analist politic] / interlocutor : Igor
Volnichi // Profit. 2008. Nr 12. P. 12-15 : fot. Idem n lb. rus.
5585. Negru, Gheorghe. Gheorghe Madan cenzor al Imperiului Rus n
Basarabia / Gheorghe Negru // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P.
63-68. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 68 (28 tit.). +070
(Vezi de asemenea Nr 5562, 5985)

235

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


324 Alegeri

5586. Bdng, Constantin. Alegerile din anul 1990 / Constantin


Bdng // Legea i viaa. 2008. Nr 12. P. 15-19. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n note, p. 19 (5 tit.).
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

5587. Bolduma, Viorel. Contribuii la relaiile rii Moldovei cu centrele


Ortodoxe de la Lvov i Kiev : (mijlocul sec. XVI prima jum. a sec. XVII) / Viorel
Bolduma // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 308-355. Bibliogr. n notele de subsol.
5588. Fabian, Denis. Nicolae Titulescu i relaiile politice romno engleze / Denis Fabian // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P. 81-87.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 87 (32 tit.).
5589. Haidarl, Dan. Contextul relaiilor politice dintre reprezentanii familiei Cantemiretilor i conductorii Hanatului din Crimeea / Dan Haidarl // Rev. de
Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 176-179. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 178-179 (15 tit.).
5590. Lisnic, Angela. Informatorii i ageni din Principatele Dunrene
actori n aciunile militaro-diplomatice din deceniile II-III ale secolului al XVIII-lea n
Sud-Estul Europei / Angela Lisnic // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene :
Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 493-502. Bibliogr., p.
500-501 i n notele de subsol.
5591. Mischevca, Vlad. Rolul diplomatic al familiei Moruzi n problema
basarabean / Vlad Mischevca, Ion Mischevca // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 555591. Bibliogr. n notele de subsol.
5592. , . / . // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 56-72. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 69 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5581, 5593, 5596, 6165)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova

5593. Cernenchi, Eugen. Aspecte privind relaiile moldo-ruse la nceputul secolului XVI / Eugen Cernenchi // ara Moldovei n contextul civilizaiei europe-

236

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ne : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 246-258.


Bibliogr. n notele de subsol.
5594. Chicu-Dimitriu, Silvia. Raporturile rii Moldovei cu slavii de rsrit n a doua jumtate a secolului al XVI-lea / Silvia Chicu-Dimitriu, Gheorghe
Gona // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 356-369. Bibliogr. n notele de subsol.
5595. Parasca, Pavel. "Diplomaia asimetric" n politica extern a domnilor Moldovei pn la tefan cel Mare : (12 apr. 1457) / Pavel Parasca // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008.
Ch., 2008. P. 180-198. Bibliogr. n notele de subsol.
5596. Pogola, Lilia. Dimitrie Cantemir i dialogul politico-diplomatic
moldo-rus / Lilia Pogola // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 82-101. Bibliogr. n notele
de subsol.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE

330 Economie n general. Economie politic


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

5597. Cristian, Irina. O problem cheie a ntreprinderilor de astzi


creterea productivitii personalului prin motivare / Irina Cristian // Rev. economic :
ed. supl. 2008. Vol. 1. P. 140-149 : fig. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 8 tit.
5598. Livichi, Oxana. Inegalitatea salariilor ca factor generator al srciei / Oxana Livichi // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 3. P. 131-143 :
diagr., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5652, 5901)
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine

5599. Panov, Aleksandr. Trendul de pre al locuinelor : [pentru anul


2009 : interviu cu A. Panov, dir. general al "CTI-Capital"] / consemnare de Alexandru Tanas // Profit. 2008. Nr 12. P. 35-39 : fot. Idem n lb. rus.
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

5600. Belostecinic, Marina. Concurena ntre angajai ca factor de influen a competitivitii : [firmei] / Marina Belostecinic,Mariana endrea // Gestiunea

237

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 18-23 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 5698, 5704, 5906)
336 Finane

5601. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranei bncilor dup trimestrul trei


2008 / Sergiu Balaban // Profit. 2008. Nr 12. P. 43-47 : fot. Idem n lb. rus.
5602. Berliba, Viorel V. Tipologii de delicte fiscale i rspunderea juridic pentru acestea / Viorel V. Berliba // Rev. de St. i Cercet. Juridice. 2008. Nr
3/4. P. 35-52 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5603. Ciobanu, Veaceslav. Privind legalitatea reinerii impozitului pe venit la sursa de plat n cazul majorrii capitalului social / Veaceslav Ciobanu // Contabilitate i audit. 2008. Nr 12. P. 70-72.
5604. Clichici, Dorina. Necesitatea evalurii climatului investiional al
Republicii Moldova n procesul integrrii economice europene / Dorina Clichici //
Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 1. P. 171-184 : fig., tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5605. Costandachi, Gheorghe. Abordri privind "default-ul" economicofinanciar i consecinele acestuia / Gheorghe Costandachi // Economie i sociologie.
2008. Nr 3. P. 33-45 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
5606. Costandachi, Gheorghe. Sursele de finanare a tiinei i mecanismul de distribuire a lor / Gheorghe Costandachi // Rev. economic : ed. supl.
2008. Vol. 1. P. 78-88. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
5607. Erhan, Valeriu. Dinamica micro-finanrii n economia naional /
Valeriu Erhan // Economie i sociologie. 2008. Nr 3. P. 111-121 : diagr. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
5608. Ganciucov, Valentina. Investiiile n capital fix : progrese, deficiene i perspective / Valentina Ganciucov, Zahar Olarescu // Rev. economic : ed.
supl. 2008. Vol. 3. P. 70-75 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
5609. Griciuc, Petru. Impozitul pe venit n anul 2008 / Petru Griciuc //
Contabilitate i audit. 2008. Nr 12. P. 39-42.

238

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5610. Luchian, Ivan. "Semaforul" investiional al valorilor mobiliare / Ivan


Luchian, Stela Ciobu // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 3. P. 87-94 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit. i n notele de subsol.
5611. Metode de determinare a nivelului inflaiei / Gheorghe Iliadi, Gheorghe Costandachi, Ion Ocrain [et al.] // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 3.
P. 60-69 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
5612. Morozniuc, Ion. Politica fiscal a Republicii Moldova n realizarea
finanelor publice / Ion Morozniuc // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P.
79-86 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
5613. Sevastre, Ctlin. Analiza comparativ a impactului impozitelor
indirecte n formarea veniturilor fiscale ale statului / Ctlin Sevastre // Economie i
sociologie. 2008. Nr 3. P. 61-68 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
5614. , . - - / Gheorghe Iliadi // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P. 52-57. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5615. , . / // Contabilitate i audit. 2008. Nr 12. P.
46-47.
5616. , . /
// Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 1. P. 93-. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 3 tit.
5617. . - . 2009
: [Nr 07/1-1-6/160 09.12. 2008 .] // Contabilitate i audit. 2008. Nr 12.
P. 84-91.
5618. , . / , , // Contabilitate i audit. 2008. Nr 12. P. 48-52.
5619. , .
/ , // Contabilitate i audit.
2008. Nr 12. P. 56-59 : tab.
239

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

(Vezi de asemenea Nr 5644, 5676)


338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri

5620. Macari, Vadim. Patru principii conceptual-metodologice de baz


ale includerii elementelor structurale n modelul de cretere economic / Vadim
Macari // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P. 12-22. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 7 tit.
5621. Maxim, Ion. Eecul de pia temei pentru acordarea ajutorului
de stat :[intervenie economic]/ Ion Maxim, Mirela Chiriac // Rev. economic : ed.
supl. 2008. Vol. 1. P. 19-24. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
5622. Timofti, Elena. Metodologia aprecierii eficienei economice a produciei agricole n condiiile economiei concureniale / Elena Timofti // Gestiunea
eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 92-103 : tab. Rez. n
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5893)
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova

5623. Cucirevii, Vladimir. Caracteristica creterii economice recente i


instrumentele asigurrii ei : [n Rep. Moldova] / Vladimir Cucirevii // Rev. economic
: ed. supl. 2008. Vol.1. P. 9-18. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5624. Doga, Valeriu. Consideraii generale privind activiti agricole i
neagricole n spaiul rural / Valeriu Doga, Rodica Burbulea // Rev. economic : ed.
supl. 2008. Vol. 3. P. 9-14 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5625. Ganciucov, Valentina. Estimarea prognozei principalilor indicatorilor macroeconomici i analiza comparativ cu prognoza efectuat de FMI /
Valentina Ganciucov, Zinovia Toac // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 2.
P. 58-61 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5626. Olrescu, Zahar. Moldova n contextul rilor CSI n perioada
transformrilor economice / Zahar Olrescu // Rev. economic : ed. supl. 2008.
Vol. 3. P. 157-159 : fig., tab. Rez. n lb. engl.

240

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5627. Spivacenco, A. Tendinele eficientizrii agriculturii naionale i direciile prioritare de dezvoltare / A. Spivacenco // tiina Agricol. 2008. Nr 2.
P. 82-86 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
5628. Timofti, Elena. Agricultura intensiv i eficient bazat pe valorificarea raional a potenialului de resurse : [n ntreprinderile agricole din Rep. Moldova] / Elena Timofti // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 96-100 : tab. Rez. n
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5641, 5649-50, 6776)
338.48 Turism. Economia turismului

5629. Crotenco, Iurii.


/ Iurii Crotenco // Gestiunea eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 80-92 : tab.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia

5630. Babin, Lilia. Modificarea fenomenului de concuren n economia


global / Lilia Babin // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P. 46-51 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
5631. Gaitur, Tatiana. Reglementarea i organizarea pieei produselor
agroalimentare n Republica Moldova / Tatiana Gaitur, Victoria Clipa // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 1. P. 58-69. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
5632. Timu, Angela. Semnificaia i aplicarea marketingului n cercetarea tiinific / Angela Timu, Olga Timofei // Economie i sociologie. 2008. Nr 3.
P. 46-54 : fig. Rez. n lb. engl.
5633. urcanu, P. Reglementarea de ctre stat a pieii tutunului / P.
urcanu, Cristina Murzac // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 86-88 : tab. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
339.5 Comer exterior. Comer internaional

5634. Bulgac, Adela. Rolul informaiei n dezvoltarea activitii de export


a MM : contientizarea importanei i problemele privind accesarea informaiei n
Republica Moldova / Adela Bulgac // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 1.
P. 25-37 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.

241

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5635. Clipa, Victoria. Armonizarea tehnic n contextul facilitrii comerului exterior al Republicii Moldova / Victoria Clipa // Rev. economic : ed. supl.
2008. Vol. 3. P. 36-43. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
5636. Costin, Petru. Paza frontierelor i a vmilor Moldovei cu rile din
Europa de Est i Central : (sec. al XVIII-lea nceputul sec. al XIX-lea) / Petru
Costin // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 539-546. Bibliogr. n note, p. 544-546 (54
tit.).
5637. Gherbanovscaia, Ludmila. Impactul proceselor de integrare asupra schimbrilor structurale n comer i rolul produciei finite / Ludmila
Gherbanovscaia, Maria Islentiev // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P.
179-188 : tab. Rez. n lb. engl.
5638. Roca, Gheorghe. Funcionarea serviciului vamal n cadrul UE i
premisele crerii tarifului vamal unificat (TVU) / Gheorghe Roca // Rev. economic
: ed. supl. 2008. Vol. 3. P. 169-175. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
5639. Roca, Gheorghe. Perspective europene prin implementarea Programului informaional vamal "ASYCUDA WORLD" / Gheorghe Roca // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 1. P. 185-189 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
7 tit.
5640. Tomule, Valentin. Rolul porturilor Ismail i Reni n comerul exterior al Basarabiei prin Marea Neagr : (1812-1856) / Valentin Tomule // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008.
Ch., 2008. P. 689-721. Bibliogr. n notele de subsol.
5641. Volcu, Ilie. Analiza importului i exportului pe piaa produselor
agroalimentare din Republica Moldova / Ilie Volcu // Rev. economic : ed. supl.
2008. Vol. 3. P. 44-59 : fig., tab. Rez. n lb. fr.
339.7 Finane internaionale

5642. Babin, Adrian. Experiena internaional n utilizarea politicii monetare de intire a inflaiei / Adrian Babin // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol.
3. P. 103-111 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit. i n notele de subsol.
5643. Caraganciu, Alexandrin. : / lexandrin Caraganciu, Ludmila
Starina // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 3. P. 144-156 : tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
242

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5644. Cociug, Victoria. Direcii de armonizare a sistemului financiar al


Republicii Moldova cu cel al Uniunii Europene / Victoria Cociug, Olga Timofei // Rev.
economic : ed. supl. 2008. Vol. 1. P. 158-170. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
5 tit.
5645. Cociug, Victoria. Rolul formrii anticipaiilor inflaioniste n conceperea i implementarea politicilor monetare / Victoria Cociug // Rev. economic : ed.
supl. 2008. Vol. 2. P. 62-69. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 7 tit. i n notele de
subsol.
5646. Petrova, Tatiana. Instrumentele suportului financiar din partea
Uniunii Europene rilor vecine / Tatiana Petrova, Valentina Posoina // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P. 169-178 : tab. Rez. n lb. engl.
5647. Pisaniuc, Maia. Criza financiar i influena ei asupra economiilor
rilor lumii / Maia Pisaniuc, Natalia Palii // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol.
3. P. 82-86. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
5648. eptelici, Viorica. Investiii strine directe factor de cretere a
competitivitii economiei Moldovei din perspectiva integrrii n UE / Viorica
eptelici, Alexandru Fal // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P. 97-110.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
5649. Tofan, Tatiana. Utilizarea strategiilor de atragere a investiiilor
strine pentru redresarea economiei Republicii Moldova / Tatiana Tofan // Rev.
economic : ed. supl. 2008. Vol. 1. P. 89-92. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3
tit.
5650. urcanu, Adrian. Criza financiar internaional : impactul asupra
economiei Moldovei / Adrian urcanu, Petru Roca // Economie i sociologie.
2008. Nr 3. P. 25-33 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5653)
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial

5651. Pchina, Tatiana. Prioritile structurale i competitivitatea economiei naionale n condiiile globalizrii / Tatiana Pchina // Rev. economic : ed.
supl. 2008. Vol. 1. P. 150-157. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit. i n notele
de subsol.

243

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5652. Stihi, Ludmila. Asigurarea competitivitii companiei prin intermediul capitalului uman n contextul schimbrilor economice globale / Ludmila Stihi //
Gestiunea eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern., 11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 23-30.
5653. Timu, Victoria. Fundamentarea teoretic a conceptului de integrare economic i financiar / Victoria Timu // Rev. economic : ed. supl. 2008.
Vol. 3. P. 160-168. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5905)

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare

5654. Chicu, Nicolae. Promovarea valorilor occidentale n estul Europei prin procesul de codificare a legislaiei moldoveneti n Basarabia la nceputul
sec. al XIX-lea : (Reflecii istoriografice) / Nicolae Chicu, Lucia Argint // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008.
Ch., 2008. P. 635-653. Bibliogr. n note, p. 650-653 (99 tit.).
5655. Raicu, Ecaterina. Sistemul doctrinelor tiinifice cu privire la lege /
Ecaterina Raicu // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 91-92. Rez. n lb. fr.
(Vezi de asemenea Nr 5683)
341 Drept internaional

5656. Popescu, Mihaela. Izvoarele nescrise ale dreptului comunitar european / Mihaela Popescu // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 86-88. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 88 (13 tit.).
5657. Roca, Valentin. Consideraii generale asupra evalurii credibilitii n procedura de azil : [n Statutul de refugiat] / Valentin Roca, Eugen
Osmochescu // Avocatul poporului. 2008. Nr 11. P. 28-30. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n notele de subsol.
5658. Tipa, Ion. Modaliti ale liberrii de pedeapsa penal n unele state
europene / Ion Tipa // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 81-82. Rez. n lb.
engl.
5659. Vrabie, Corneliu. Probleme de drept internaional privat cu referire
la domiciliul persoanei fizice / Corneliu Vrabie // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12.
P. 43-47. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 45-47 (35 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5713)
244

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

5660. Avornic, Gheorghe. Anteproiect de Constituie un ipotetic apogeu al realizrii practice a viziunilor tiinifice ale lui Constantin Stere / Gheorghe
Avornic, Raisa Grecu // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 2-6. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 6 (29 tit.).
5661. Bdng, Constantin. Dreptul electoral i noiunea de alegeri democratice n Romnia / Constantin Badnga // Avocatul poporului. 2008. Nr 11.
P. 25-27. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
5662. Costache, Gheorghe. Drepturile i libertile fundamentale ale
omului o problem pentru trecutul, prezentul i viitorul omenirii / Gheorghe Costache // Rev. de St. i Cercet. Juridice. 2008. Nr 3/4. P. 65-71. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 10 tit. i n notele de subsol.
5663. Costachi, Gheorghe. Edificarea statului de drept n Republica
Moldova trebuie s constituie o preocupare permanent a organismelor de conducere din ar / Gheorghe Costachi // Rev. de St. i Cercet. Juridice. 2008. Nr 3/4.
P. 27-34. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5664. Grama, Dumitru C. Unele deziderate ale lui Dimitrie Cantemir referitoare la evoluia statutului juridic al Moldovei dup 1711 / Dumitru C. Grama //
Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 125-140. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 138-140 (78 tit.).
5665. Grecu, Raisa. Curs de Drept Constituional opera fundamental
juridic a lui Constantin Stere / Raisa Grecu // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12.
P. 24-28. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 28 (35 tit.).
5666. Guceac, Ion. Originea i dimensiunea conceptului "contract administrativ" / Ion Guceac, Victor Balmu // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 712. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 12 (46 tit.).
5667. Mmlig, Ilie. Aspecte de implementare a dreptului comunitar n
sistemul de drept al Republicii Moldova n procesul de integrare european / Ilie
Mmlig // Rev. de St. i Cercet. Juridice. 2008. Nr 3/4. P. 53-64. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5668. Pleu, Tiberiu. Controlul constituionalitii legilor / Tiberiu Pleu //
Legea i viaa. 2008. Nr 12. P. 13-14. Rez. n lb. rom.
245

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5669. Sabiescu, Bianca Luciana. Scurt privire asupra teoriilor care interpreteaz drepturile omului / Bianca Luciana Sabiescu // Legea i viaa. 2008.
Nr 12. P. 22-24. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 24 (18 tit.).
5670. Trofimov, Rodica. Horst Khler. Preedintele basarabean al
Germaniei : [file din biografia Pre. Rep. Federale Germane] / Rodica Trofimov //
Vip magazin. 2008. Nr 11. P. 36-42 : fot.
5671. , . -
/ . // . 2008. Nr 12.
P. 4-8. Rez. n lb engl. Bibliogr. n note, p. 8 (6 tit.).
5672. , . : / // Avocatul poporului. 2008. Nr 11.
P. 31-32. Bibliogr. : 6 tit.
5673. , . : / . , . // . 2008.
Nr 12. P. 40-42. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 42 (7 tit.).
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

5674. , .
/ . , . //
. 2008. Nr 12. P. 43-47. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
47 (6 tit.).
5675. , .
/ . // . 2008. Nr 12. P. 9-16.
Rez. n. lb. engl. Bibliogr. n note, p. 16 (42 tit.).
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

5676. Agafi, Constantin. Particularitilor evaziunilor fiscale n economiile de tranziie / Constantin Agafi // Rev. economic : ed. special. 2008. Nr
1. P. 103-109. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5677. Berliba, Viorel. Sustragerea sau extorcarea substanelor narcotice
sau psihotrope / Viorel Berliba, Vitalie Spatari // Probleme de politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.246

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

practic intern., 14 apr. 2006. Ch., 2007. P. 91-100. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n notele de subsol.
5678. Brnz, Sergiu. Analiza de drept penal a circumstanelor agravante ale omorului, suplificate la lit. d) alin. (2) i la lit. e) alin. (3) art. 145 C. pen. RM /
Sergiu Brnz // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 13-23. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 22-23 (43 tit.).
5679. Ciobanu, Igor. Istoria dreptului penal roman i francez surs
pentru definitivarea subiectului special al infraciunilor de corupie / Igor Ciobanu,
Ion Nastas // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 39-42. Rez. n lb. fr.
Bibliogr. n note, p. 42 (14 tit.).
5680. Cunir, Valeriu. Circulaia ilegal a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fr scop de nstrinare / Valeriu Cunir, Alexandru
Zosim // Probleme de politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului
ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern., 14 apr. 2006. Ch.,
2007. P. 61-73 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5681. Florea, Vasile. Problema responsabilitii pentru infraciunile comise n stare de ebrietate alcoolic sau narcotic / Vasile Florea // Probleme de
politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern., 14 apr. 2006. Ch., 2007. P. 130-134. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
5682. Glavan, Boris. Aspecte juridico-penale privind liberarea de rspundere penal a minorilor (art. 54 CP al RM) / Boris Glavan // Legea i viaa.
2008. Nr 12. P. 34-44. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 44 (21 tit.).
5683. Golubenco, Gheorghe. Expertiza mijloacelor narcotice i locul ei
n sistemul de clasificare al expertizelor judiciare / Gheorghe Golubenco // Probleme
de politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern., 14 apr. 2006. Ch., 2007. P. 170-179.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5684. Hotoboc, Mircea. Concepie privind corelaia dintre fapta ilicit i
autor / Mircea Hotoboc // Legea i viaa. 2008. Nr 12. P. 31-34. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 34 (9 tit.).

247

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5685. Hulea, Vasile. Dimensiunile conceptuale ale furtului ca obiect de


studiu al criminologiei / Vasile Hulea, Sergiu Cernomore // Rev. Na. de Drept.
2008. Nr 12. P. 76-80. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 80 (37 tit.).
5686. Lungu, Vasile. Particularitile nceperii efecturii urmririi penale
a infraciunilor din domeniul drogurilor / Vasile Lungu // Probleme de politic penal
n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern., 14 apr. 2006. Ch., 2007. P. 152-158. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n notele de subsol.
5687. Lungu, Vasile. Procedura n cazurile infraciunilor flagrante de
droguri / Vasile Lungu // Probleme de politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern., 14 apr.
2006. Ch., 2007. P. 158-163. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5688. Manea, Vladislav. Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art.
286 C. pen. RM : modalitatea de terorizare a condamnailor pornii pe calea corectrii / Vladislav Manea // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 56-66. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 65-66 (49 tit.).
5689. Nour, Valeriu. Proiect de Hotrre a Plenumului Curii Supreme
de Justiie a Republicii Moldova "Cu privire la practica judiciar a instanelor judectoreti legate de hotrrile pronunate n privina traficului i consumului ilicit de
droguri" / Valeriu Nour // Probleme de politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern., 14 apr.
2006. Ch., 2007. P. 183-194. Rez. n lb. engl.
5690. Satamatin, tefan. Conceptul i caracterizarea general a extrdrii ca instituie a dreptului penal / tefan Satamatin, Mircea-Laureniu David //
Legea i viaa. 2008. Nr 12. P. 4-8. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 7-8
(21 tit.).
5691. Simion, Lenua. Principiile rspunderii penale / Lenua Simion //
Legea i viaa. 2008. Nr 12. P. 25-26. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5692. Stati, Vitalie. Rspunderea penal pentru infraciunea de concuren neloial (art. 246 C. pen. RM) / Vitalie Stati // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr
12. P. 29-38. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 38 (48 tit.).
5693. Zosim, Alexandru. Circulaia ilegal a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor n scop de nstrinare / Alexandru Zosim // Probleme
248

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

de politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern., 14 apr. 2006. Ch., 2007. P. 78-82. Rez.
n lb. engl. +351/354
5694. Zosim, Alexandru. Unele consideraiuni viznd obiectul material
al infraciunilor legate de droguri / Alexandru Zosim, Adrian Tuluc // Probleme de
politic penal n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern., 14 apr. 2006. Ch., 2007. P. 55-61. Rez. n
lb. engl.
5695. , . / . , . // . 2008. Nr 12. P.
22-24. Bibliogr. : 7 tit.
5696. , . e
/ . , . // . 2008.
Nr 12. P. 31-34. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5697. , . /
. // . 2008. Nr 12. P. 20-22. Bibliogr. n note, p. 22
(13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5603)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

5698. , . - / // Rev. de St. i Cercet. Juridice. 2008. Nr 3/4. P. 93104. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
347 Drept civil
347.1 Generaliti

5699. Mnuc, Liliana Marilena. Reflecii privind capacitatea de folosin


a persoanei fizice / Liliana Marilena Mnuc // Legea i viaa. 2008. Nr 12. P.
27-31. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 31 (17 tit.).
5700. , . : [-] / . //
. 2008. Nr 12. P. 35-39. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 22 tit. P. 39 (22
tit.).
249

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general

5701. Ghencea, Flavia. Consideraii referitoare la exercitarea dreptului


de proprietate asupra bunurilor domeniului privat al statului i unitilor administrativ
teritoriale / Flavia Ghencea, Ana Maria ignescu // Legea i viaa. 2008. Nr 12.
P. 48-50. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 50 (11 tit.).
347.4 Obligaii. Contracte. Convenii

5702. , . / , // Aquarelle. 2008. Nr 12. P.142-143 : fot.


(Vezi de asemenea Nr 5573)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

5703. , .
. : (XVI-XVII .) / //
ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 370-383. Bibliogr. n notele de subsol.
347.7 Drept comercial

5704. Novac, Alexandra. Proprietatea intelectual instrument strategic


n serviciul ntreprinderilor / Alexandra Novac // Rev. economic : ed. special.
2008. Nr 3. P. 29-35 : tab. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 3 tit.
5705. Televca, Oleg. Principiile finanelor publice locale : concept i cadru legal / Oleg Televca // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 48-50. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 50 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 5736)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar

5706. Ciobanu, Tatiana. Reglementarea activitii organelor de drept


prin deontologia juridic / Tatiana Ciobanu // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12.
P. 51-55. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 55 (29 tit.).
5707. Purici, Dumitru. Discreia procurorului la limitele legii, moralei i
raionamentului / Dumitru Purici // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 83-85.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 85 (20 tit.).

250

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5708. Smochin, Andrei. Strategie de reform a dreptului execuional


contemporan / Andrei Smochin, Lionela Madescu // Rev. de St. i Cercetri Juridice. 2008. Nr 3/4. P. 4-19. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5709. Tnase, Alexandru. Alexandru Tnase : "Politicienii trebuie s
ofere soluii i s nu mint" : [interviu cu avocatul, consilierul municipal, primvicepre. al Partidului Liberal Democrat din Moldova] / interlocutor : Mariana
Tabuncic // Profit. 2008. Nr 12. P. 48-51 : fot. Idem n lb. rus.
5710. , . . : ,
/ . . // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene
: Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 760-767. Bibliogr.
n notele de subsol.
5711. , .
/ . , . // . 2008. Nr 12. P. 17-20.
Bibliogr. : 4 tit.
349.2 Dreptul muncii

5712. Mrzac, Didina. Principiile dreptului muncii / Didina Mrzac // Legea


i viaa. 2008. Nr 12. P. 45-47. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 47 (7 tit.)
.
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor

5713. Aevschi, Valentin. Probleme stringente n reglementarea juridic


a proteciei mediului i securitii ecologice n Uniunea European : (Aspect comparativanalitic cu legislaia na. a Rep. Moldova) / Valentin Aevschi, Iulia Reaboi //
Noosfera. 2008. Nr 1. P. 59-60. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5714. Solomon, Mircea. Cauzele care exclud rspunderea civil pentru
daunele ecologice / Mircea Solomon // Rev. Na. de Drept. 2008. Nr 12. P. 8990. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 89-90 (14 tit.).

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public

5715. Armau, Sergiu. Autoritile publice n asigurarea securitii la trafic / Sergiu Armau // Legea i viaa. 2008. Nr 12. P. 8-13. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 9 tit.

251

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5716. Bucur (Andruca), Maria-Carmen. Evoluia problemelor teoretico-conceptuale privind funcia public / Maria-Carmen Bucur (Andruca) // Economie i sociologie. 2008. Nr 3. P. 83-93. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
5717. Clci, Gheorghe. Puterea local n imaginea public / Gheorghe
Clci // Economie i sociologie. 2008. Nr 3. P. 145-154. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 3 tit.
5718. Chirtoac, Dorin. Vntorul de stafii : [interviu cu D. Chirtoac,
primar general al mun. Chiinu] / consemnare : Angela Braoveanu ; fot. : Igor
Rotari // Punkt. 2008. Nr 24. P. 28-35 : fot.
5719. Chirtoag, Ion. Evoluia situaiei administrative i etnodemografice
n stnga Nistrului : (sec. XIV-XVIII) // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 405-421.
Bibliogr.: 32 tit.
5720. Voscoboinic, Victor. Dubsari. Un raion de importan strategic
= The district of strategic importance = / Victor
Voscoboinic ; fot. : Veaceslav Cernat // Moldova : ser. nou. 2008. Nr 11/12.
P.18-21 : fot. Text i n lb. engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 5612, 5680, 5705, 6139)
355/359 tiin militar. Fore armate

5721. Movileanu, Tudor. Obligaiile orenilor la oaste n ara Moldovei


pn la nceputul sec. al XVII-lea / Tudor Movileanu // ara Moldovei n contextul
civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P.
422-430. Bibliogr. n note, p. 428-430 (49 tit.).
5722. Vrabie, Vitalie. Vitalie Vrabie : "Suntem pe calea cea dreapt" :
[interviu cu Ministrul Aprrii despre Concepia Reformei militare n Rep. Moldova] /
interlocutor : rep. rev. // Profit. 2008. Nr 12. P. 28-31 : fot. Idem n lb. rus.
(Vezi de asemenea Nr 6157)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare social

5723. Guslicova, Natalia. Analiza comparativ a programelor de asigurri de omaj i asigurri mpotriva traumatismelor n producie n rile membre UE
/ Natalia Guslicova, Irina Marcova // Rev. economic : ed. supl. 2008. Vol. 3.
P. 123-130 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
252

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5724. Luchian, Andrei. Unele aspecte de evaluare ale sistemului de


protecie social / Andrei Luchian // Economie i sociologie. 2008. Nr 3. P.
139-145. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
5725. Manole, Tatiana. Strategia de implementare a politicii sociale similare celei din Uniunea European n Republica Moldova / Tatiana Manole // Rev.
economic : ed. supl. 2008. Vol. 2. P. 141-164 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 8 tit.
5726. Savelieva, Galina. Principiile de reformare a sistemului de servicii
sociale de tip european / Galina Savelieva, Ana Tomceac, Raisa Taragan // Rev.
economic : ed. supl. 2008. Vol. 1. P. 125-139. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
6 tit.
368 Asigurri

5727. Bodea, Vitalie. Liderul pieei ridic tacheta : [interviu cu V.


Bodea, dir. general al Companiei "Moldasig"] / consemnare : Sergiu Balaban // Profit. 2008. Nr 12. P. 52-54 : fot. Idem n lb. rus.
5728. Cernica, Veaceslav. Asigurrile de via n Republica Moldova :
cretere n topul preferinelor populaiei / Veaceslav Cernica // ARS Assecuratiorum.
2008. Nr 1. P. 14-16 : fig., fot.
5729. Codul Etic al Asiguratorului // ARS Assecuratiorum. 2008. Nr
1. P. 32-33 : fot.
5730. Doina, Aurica. Piaa asigurrilor : perspective de dezvoltare / Aurica Doina // ARS Assecuratiorum. 2008. Nr 1. P. 9-10 : fot.
5731. Dolghi, Cristina. Reglementarea i organizarea activitii de audit,
unele particulariti ale acesteia n activitatea de asigurri / Cristina Dolghi // ARS
Assecuratiorum. 2008. Nr 1. P. 20-23 : fot.
5732. Gmurari, Veaceslav. Piaa brokerilor de asigurare : Quo vadis? /
Veaceslav Gamurari // ARS Assecuratiorum. 2008. Nr 1. P. 38-39 : fot.
5733. Ungureanu, Alexandru. Esena pieelor de reasigurare / Alexandru Ungureanu // ARS Assecuratiorum. 2008. Nr 1. P. 18-19 : fot. Rez. n lb.
rom.

253

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5734. Ungureanu, Teodor. Unele aspecte de evoluie instituional a


asigurrilor n R. Moldova / Teodor Ungureanu, Alexandru Ungureanu // ARS
Assecuratiorum. 2008. Nr 1. P. 10-13. Rez. n lb. rom.
5735. Verejan, Oleg. Actuariatul n Moldova / Oleg Verejan // ARS
Assecuratiorum. 2008. Nr 1. P. 34-37 : fot.
5736. Verejan, Oleg. Asigurarea RCA : ntre transformri i perspective :
[rspundere civil auto] / Oleg Verejan // ARS Assecuratiorum. 2008. Nr 1. P.
26-31 : fig., fot.

37. EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie

5737. Balmu, Victor. Ajustarea proiectului Codului nvmntului la rigorile europene i internaionale / Victor Balmu // Akademos. 2008. Nr 4. P.
19-20. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5738. Botgros, Ion. Retrospecia Curriculumului colar n Republica
Moldova i strategia dezvoltrii lui / Ion Botgros, Ludmila Franuzan // Univers Pedagogic. 2008. Nr 1. P. 29-36 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
5739. Dandara, Otilia. Argumente socioculturale pentru o strategie educaional apropiat elevului / Otilia Dandara, Daniela Pascaru // Didactica Pro
2008. Nr 6. P. 32-33 : fot. Bibliogr. : 6 tit.
5740. Handrabura, Loretta. Se regsete educaia de gen n coala prietenoas copilului? / // Didactica Pro 2008. Nr 6. P. 8-11 : fig.
5741. Implicarea prinilor n activitatea colii / Viorica Gora-Postic,
Valentina Chicu, Diana Cheianu [et al.] // Didactica Pro 2008. Nr 6. P. 4-8 :
diagr.
5742. Mocanu, Angela. Orientarea profesional a elevilor din instituiile
medii de nvmnt : aspecte sociale / Angela Mocanu // Economie i sociologie.
2008. Nr 3. P. 154-158. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
5743. Sclifos, Lia. O coal pentru toi, o coal pentru fiecare : [reforma n nv.] / Lia Sclifos // Didactica Pro 2008. Nr 6. P. 42-45 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 5506, 5509-10, 5512)

254

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

5744. Boldior, Maria. Textul meta-literar ci de abordare : [lit. rom. n


cl. a 12-a] / Maria Boldior // Didactica Pro 2008. Nr 6. P. 40-41 : fig.
5745. Munteanu, Cristinel. Eminescu n dezbatere cu caracter
sumativ : [pentru cl. a 12-a] / Cristinel Munteanu // Limba Romn. 2008. Nr
9/10. P. 199-202. Bibliogr. n note, p. 202 (7 tit.).
5746. chiopu, Constantin. Caracterizarea personajului literar din perspectiv estetic : [n procesul studierii lit. rom. n coal] / Constantin chiopu //
Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 45-51.
5747. chiopu, Constantin. Compoziii colare cu caracter publicistic :
recenzia i cronica dramatic : [pentru cl. a 5-9-a] / Constantin chiopu // Limba
Romn. 2008. Nr 9/10. P. 193-198.
5748. igna, Odetta. Creativitatea o real provocare la leciile de biologie : [cl. a 7-a 9-a] / Odetta igna, Tatiana Platon // Didactica Pro 2008.
Nr 6. P. 46-48 : fig. Bibliogr. : 5 tit.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

5749. Vicol, Nelu. Tehnica apriorismului limbajului : transfer de experien comunicativ interpersonal : [formarea profilului axiologic al elevului] / Nelu
Vicol, Tatiana Iali // Univers Pedagogic. 2008. Nr 1. P. 37-44. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 9 tit.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general

5750. Cemortan, Stela. Asigurarea didactic modalitate de implementare a Curriculumului i realizare a obiectivelor educaionale n instituiile precolare
/ Stela Cemortan // Univers Pedagogic. 2008. Nr 1. P. 24-28. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 5 tit.
5751. Coroi, Olga. Problema reglrii emoionale n activitatea educaional : [a educatorului] / Olga Coroi // Univers Pedagogic. 2008. Nr 1. P. 56-58.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
5752. Ursu, Ludmila. Utilizarea tehnicilor LSDGC n cadrul activitilor
expereniale de educaie ecologic : [n cl. primare] / Ludmila Ursu, Stela Gnju //
Didactica Pro 2008. Nr 6. P. 51-54 : fig. Bibliogr. : 7 tit.
255

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5753. Voloin, Elvira. Jocul didactic n educaia pentru inteligen, pregtirea pentru desen, scrierea i formarea priceperilor de orientare n spaiu / Elvira
Voloin // Univers Pedagogic. 2008. Nr 1. P. 59-64 : fig. Rez. n lb. engl.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special

5754. Concepia educaiei incluzive : proiect / Nicolae Bucun, Domnica


Gnu, Nadejda Velico [et al.] // Univers Pedagogic. 2008. Nr 1. P. 6-23.
5755. Curilov, Svetlana. Intervenia specializat i echipa de intervenie
: [n cazul incluziunii] / Svetlana Curilov // Didactica Pro 2008. Nr 6. P. 2224. Bibliogr. : 3 tit.
5756. Leahu, Ana. Adaptri curriculare n clasa incluziv / Ana Leahu //
Didactica Pro 2008. Nr 6. P. 25-26 : tab.
5757. Pnzaru, Igor. Ana Nimerenco omul care aduce pacea = Ana
Nimerenco = , : [despre dir. coliiInternat pentru Copii cu Dizabiliti din com. Popeasca, tefan-Vod] / Igor Pnzaru
// Moldova : ser. nou. 2008. Nr 11/12. P. 32-34 : fot. Text i n lb. engl.,
rus.
5758. icanu, Svetlana. Tehnici de nvare i relaxare : [n cl. incluzive] / Svetlana icanu // Didactica Pro 2008. Nr 6. P. 26-28 : fig. Bibliogr. :
6 tit.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
Universitatea Agrar de Stat din Moldova la 75 de ani

5759. Balan, V. nvmntul horticol superior din Republica Moldova la


75 de ani ai Universitii Agrare de Stat din Moldova / V. Balan // tiina Agricol.
2008. Nr 2. P. 22-25.
5760. Burdujan, V. Cercetrile tiinifice la Facultatea de Agronomie n
decursul a 75 ani / V. Burdujan // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 11-14.
5761. Cimpoie, Gh. Universitatea Agrar de Stat din Moldova la 75 de
ani / Gh. Cimpoie // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 3-6.

256

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5762. Donica, Gh. Facultatea de Medicin Veterinar la cea de-a 75-a


aniversare a Universitii Agrare de Stat din Moldova / Gh. Donica // tiina Agricol.
2008. Nr 2. P. 61-63.
5763. Marian, Gr. Prima Facultate Inginereasc din Moldova n preajma
celor 75 ani ai U.A.S.M. / Gr. Marian // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 47-51.
5764. Moraru, T. Facultatea de Cadastru i Drept n ajunul aniversrii a
75 de ani de la fondarea U.A.S.M. / T. Moraru // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P.
70-72 : tab.
5765. Priscaru, Veronica. Facultatea de Contabilitate n prag de jubileu : [75 ani UASM] / Veronica Priscaru // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 8992.
5766. Tomia, P. Facultatea de Economie ctre 75 ani ai UASM / P.
Tomia // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 80-82.
5767. Zacon, E. Contribuia Universitii Agrare de Stat din Moldova la
integrarea nvmntului superior din Republica Moldova n spaiul european comun educaional / E. Zacon // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 7-10.
(Vezi de asemenea Nr 5787,5842, 5880)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie

5768. Verbicaia, Larisa. Familia, tradiiile i credina trei piloni ai culturii poloneze n Moldova = Family, Traditions and Faith Are Three Whales of the
Polish Culture in Moldova = ,
/ Larisa Verbicaia ; fot. : Eduard Iaroevski, Vadim Putinev //
Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P. 82-87 : fot. Text paral. : lb. rom., engl.,
rus

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

5769. Aevschi, Valentin. Managementul ecologic i dezvoltarea durabil la etapa actual n Republica Moldova : probleme i perspective / Valentin
Aevschi, Aurelia Crivoi, Andrei Croitoru // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 55-58.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.

257

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5770. Aevschi, Valentin. Managementul riscului ecologic n contextul


dezvoltrii durabile n Republica Moldova / Valentin Aevschi // Noosfera. 2008.
Nr 1. P. 61-63 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5771. Guslicova, Natalia. Protecia mediului nconjurtor n contextul ridicrii calitii vieii populaiei / Natalia Guslicova // Economie i sociologie. 2008.
Nr 3. P. 76-83 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.

53 FIZIC
537 Electricitate. Magnetism

(Vezi Nr 5797)
539 Structura fizic a materiei

5772. Culiuc, Leonid. Cea de-a IV-a ediie a Conferinei tiinifice internaionale Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP 2008) : [pe
marginea materialelor Conf., Chiinu, 23-26 sept. 2008] / Leonid Culiuc //
Akademos. 2008. Nr 4. P. 24.
539.1 Fizic nuclear. Fizic atomic. Fizic molecular

5773. , . . -- / . . , . . //
. 2008. Nr 6. P. 63-65 : fig. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 5 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


5774. Gona, Maria. Rolul chimiei ecologice n cercetarea polurii i
dezvoltarea durabil / Maria Gona // Akademos. 2008. Nr 4. P. 26.

57 TIINE BIOLOGICE
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie

5775. Aevschi, Valentin. Studiul complex al impactului ecotoxicologic


n ecosistemele acvatice din municipiul Chiinu : probleme i perspective / Valentin
Aevschi // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 64-66 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
6 tit.
5776. Dediu, Ion. Valenele, dimensiunile i reperele ecologice ale dezvoltrii durabile : un studiu critic de sintez / Ion Dediu // Noosfera. 2008. Nr 1.
P. 5-12. Rez. n lb. engl. Bibliogr., p. 11-12.

258

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5777. Micronutrienii i problemele alimentrii raionale a organismului :


[aspecte ecologice] / Aurelia Crivoi, Valentin Aevschi, Aliona Balan [et al.] // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 41-43. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic

5778. , .
- / , // Noosfera. 2008.
Nr 1. P. 24-26 : tab. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 3 tit.
5779. , . / , // Noosfera.
2008. Nr 1. P. 29-31. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 56 tit.
579 Microbiologie

(Vezi Nr 5864)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
5780. Ghidirim, Gh. Sptmna Uniunii Medicale Balcanice la Chiinu
eveniment de valoare internaional : [16-18.09.2008] / Gh. Ghidirim, Gh.
Ciobanu, Minodora Mazur // Akademos. 2008. Nr 4. P. 23.
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

5781. Crivoi, Aurelia. Impactul stresului emoional asupra ritmului cardiac / Aurelia Crivoi, Lidia Cojocari, I. Eva-Maria Papp // Noosfera. 2008. Nr 1. P.
35-37. Rez. n lb. engl. Bibliogr., p. 36-37.
5782. Frunze, Rodica. Fiziologia i sanocreatologia : realizri i aprecieri
/ Rodica Frunze // Akademos. 2008. Nr 4. P. 25.
5783. Guzgan, Iurie. Dinamica mortalitii generale n rndurile populaiei Republicii Moldova (2003-2007) / Iurie Guzgan, Zina Cobleanu // Sntate public, economie i management n medicin. 2008. Nr 4. P. 21-23 : fig. Rez.
n lb. engl.

259

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5784. Iziumov, Nina. Starea funcional a sistemului circulator la adolescenii de 15-18 ani / Nina Iziumov // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 44-45 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5785. Papp, I. Eva-Maria. Starea funcional a sistemului cardiovascular
la influena factorilor-stres / I. Eva-Maria Popp // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 3840. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 30 tit.
613.2 Dietetic

5786. Maximenco, E. Deprinderi alimentare la adolescenii din mediile


urban i rural / E. Maximenco // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 73-77 : tab.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
5787. Tarcea, Monica. Comportamentul alimentar i cunotinele studenilor din Romnia legate de aditivii alimentari / Monica Tarcea, Anna-Maria Farr,
Luminia Suveic // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 71-75 : tab. Bibliogr. : 30 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5827)
613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic

5788. , . , (), /
// Sntate public, economie i management n medicin.
2008. Nr 4. P. 14-20 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
613.9 Sntate i igien n legtur cu rasa, vrsta, sexul

5789. Iziumov, Nina. Posibilitile funcionale ale organismului i importana lor n aprecierea potenialului de adaptare a adolescenilor de 15-18 ani / Nina
Iziumov // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 46-48 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6
tit.
(Vezi de asemenea Nr 5786)
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

5790. Cernechi, Olga. Formarea cadrelor factor decisiv n asistena


medical acordat mamei i copilului / Olga Cernechi // Bul. de perinatologie.
2008. Nr 4. P. 22-24. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
5791. Friptuleac, Grigore. Istoria dezvoltrii igienei mediului / Grigore
Friptuleac // Sntate publ., economie i management n medicin. 2008. Nr 4.
P. 27-37 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
260

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5792. Notre, Benoit. Francezul ndrgostit de Leova : [interviu cu B.


Notre, consilierul Ministrului sntii din Moldova, managerul grupului spitalicesc
"Sfntul Augustin", Malastroit, Frana] / consemnare : Irina Tribusean ; fot. : Andrei
Mardare // Vip magazin. 2008. Nr 11. P. 48-49 : fot.
5793. , . / // Sntate publ., economie i management n medicin. 2008. Nr 4. P. 4-7 : tab. Rez. n lb. engl.
5794. / . . , . , . . [et al.] // Sntate publ., economie i management n medicin. 2008. Nr 4. P. 7-9 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
3 tit.
5795. , . / ,
// Noosfera. 2008. Nr 1. P. 27-28. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 6 tit.
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

5796. , . . / . . , . . , . .
// . 2008. Nr 6. P. 87-88 : des.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5847-48)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

5797. Rotaru, Anatol. Metamorfozele utilizrii undelor electromagnetice


milimetrice n medicin. Mit sau realitate / Anatol Rotaru // Akademos. 2008. Nr
4. P. 57-59. Rez. n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 5829)
615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrvurilor (intoxicaiilor)

5798. , . - / , // Noosfera.
2008. Nr 1. P. 32-34 : tab. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 8 tit.

261

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


616 Patologie. Medicin clinic

5799. Beli, A. Evaluarea calitii n analgezia postoperatorie : care ne


sunt performanele? / A. Beli // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 77-81 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
5800. Boala Bruton la copii / Svetlana ciuca, Liliana VinevschiRusnac, Liuba Neamu [et al.] // Mucoviscidoza la copii : Conf. na. cu participare
intern., 21 noiemb. 2008 Ch., 2008. P. 87-91. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.
: 6 tit.
5801. Celac, S. Managementul preanestezic n pediatrie / S. Celac // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 24-26. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
5802. Managementul cilor aeriene n anestezia pediatric / S. andru,
R. Baltaga, S. Celac [et al.] // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 10-13. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
5803. Noi tehnologii n combaterea cancerului : [despre laureaii Premiului de Stat al Rep. Moldova pentru a. 2008 : savanii de la Inst. Oncologic acad.
Gheorghe brn, prof. Ion Corcimari, prof. Dumitru Sofroni, doctorul habilitat n t.
med. Nicolae Ghidirim, prof. Anatolie Cerni] // Akademos. 2008. Nr 4. P. 5156. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
5804. Rudi, M. Obezitatea la copii ca factor de risc al hipertensiunii arteriale cu debut n copilrie / M. Rudi, Lucia Pru // Bul. de perinatologie. 2008. Nr
4. P. 45-49 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 16 tit.
5805. Voloc, Alexandru. Particularitile clinice, de diagnostic i tratament a strilor hipocalcemice la copii / Alexandru Voloc, Valentin urea, Adrian
Rotari // Bul. de perinatologie. 2008. Nr 4. P. 39-44 : tab. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5826, 5845)
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

5806. Ciobanu, Lucia. Noi oportuniti pentru diagnosticul IMA : [infarct


miocardic acut] / Lucia Ciobanu // Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 23-27 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 48 tit.

262

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5807. Miocardita acut la copii : aspect diagnostic i formule terapeutice


/ Neli Mtrgun, Tamara Guu, Svetlana Cojocaru [et al.] // Arta Medica. 2008.
Nr 5. P. 12-16 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 20 tit.
5808. Palii, Ina. Concepte noi ale insuficienei cardiace congestive secundar cardiopatiilor congenitale la copii / Ina Palii, Marcu Rudi, Petru Stratulat //
Bul. de perinatologie. 2008. Nr 4. P. 49-52 : fig. Rez. n lb. engl., rus.
5809. Prevalena sindromului metabolic i a componentelor acestuia la
pacieni din instituiile de asisten medical primar / L. Suveica, I. Codreanu, R.
Ignat [et al.] // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 62-66. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 18 tit.
5810. Romanciuc, L. Aprecierea asigurrii vegetative a ritmului cardiac
la pacienii cu prolaps de valv mitral / L. Romanciuc, N. Revenco // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 13-16 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
5811. Stamati, Adela. Cardiomiopatia dilatativ primar familial la copii
aspecte de diagnostic i pronostic / Adela Stamati, Lilia Romanciuc, M. Rudi //
Bul. de perinatologie. 2008. Nr 4. P. 61-64 : fig. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 16 tit.
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie

5812. Barbova, Natalia. Aspecte genetice ale mucoviscidozei / Natalia


Barbova, Vladimir Egorov // Mucoviscidoza la copii : Conf. na. cu participare intern.,
21 noiemb. 2008. Ch., 2008. P. 11-15 : des., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 13 tit.
5813. Cunir, Olga. Optimizarea diagnosticului i tratamentul multimodal
al trombemboliei arterei pulmonare la pacieni chirurgicali / Olga Cunir // Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 28-30. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
5814. Diacova, S. Tratamentul otitelor medii cronice exsudative la copii /
S. Diacova // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 16-18. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 7 tit.
5815. Guu, E. Hernia Morgagni : raportare de caz clinic i revista literaturii / E. Guu, V. Iacub, V. Culiuc // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 84-87 : fig.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 12 tit.

263

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5816. Impactul factorilor habituali asupra gradului de severitate a astmului bronic la elevi / S. ciuca, R. Selevestru, G. Friptuleac [et al.] // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 46-50 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
5817. Infecia pulmonara cronic n mucoviscidoz la copii / Svetlana
ciuca, Elvira Chioroglo, Oxana Turcu [et al.] // Mucoviscidoza la copii : Conf. na.
cu participare intern., 21 noiemb. 2008 Ch., 2008. P. 27-30 : des. Rez. n lb.
rom., engl.
5818. Kulcikaia, Stela. Diagnosticul diferenial al tuberculozei i
mucoviscidozei la copii / Stela Kulcikaia, Valentina Vilc // Mucoviscidoza la copii :
Conf. na. cu participare intern., 21 noiemb. 2008 Ch., 2008. P. 46-50. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
5819. Prognozarea n cronicizarea maxiloetmoiditei recidivante la copii
de vrst precoce / V. Gavrilia, M. Maniuc, V. Maniuc [et al.] // Curierul medical.
2008. Nr 6. P. 19-20 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
5820. , . .
/ . . // Curierul
medical. 2008. Nr 6. P. 58-61 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

5821. Ciroza biliar primitiv i sindromul lupic la copii. Caz clinic / T.


Raba, N. Revenco, V. Petrovici [et al.] // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 50-55
: fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
5822. Diagnosticul i tratamentul rupturii anevrismului aortei abdominale
: Ghid practic bazat pe evidena clinic / E. Maloman, N. Gladun, D. Tabac [et al.] //
Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 53-63 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
117 tit.
5823. Modificrile sistemului digestiv la copii cu mucuviscidoz /
Svetlana ciuca, Oxana Turcu, Elvira Chioroglo [et al.] // Mucoviscidoza la copii :
Conf. na. cu participare intern., 21 noiemb. 2008 Ch., 2008. P. 68-71. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
5824. Petrovici, V. Diagnosticul intravital al modificrilor
morfofuncionale ale ficatului n hidatidoza hepatic la copii / V. Petrovici // Curierul
medical. 2008. Nr 6. P. 39-43 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.

264

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5825. Suveic, Luminia. Modificarea stilului de via n prevenia neuropatiei diabetice / Luminia Suveic, Aurelia Crivoi // Noosfera. 2008. Nr 1. P.
67-70 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 21 tit.
616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemo-poetice (hemato-poetice) i endocrine

5826. Bujac, Mariana. Diagnosticul imagistic al tumorilor suprarenale :


(rev. lit.) / Mariana Bujac // Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 17-22. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 22 tit.
616.5 Dermatologie clinic. Boli de piele

5827. Gorelco, Tatiana. Dietoterapia copiilor sugari cu dermatit atopic


/ Tatiana Gorelco, Tatiana Culein, E. Gherman // Bul. de perinatologie. 2008.
Nr 4. P. 56-58 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular

5828. Covalciuc, Grigore. Spondiloartropatiile seronegative la copii : diagnostica, tratamentul / Grigore Covalciuc // Bul. de perinatologie. 2008. Nr 4.
P. 53-56 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
616.8 Neuropatologie. Neurologie

5829. Covalciuc, Diana. Reflexul miotatic i importana evalurii lui n


recuperarea copiilor cu paralizie cerebral infantil / Diana Covalciuc // Bul. de
perinatologie. 2008. Nr 4. P. 59-61. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
5830. Guranda, Viorel. Atitudinea chirurgical asupra focarului de contuzie cerebral grav de lob frontal i temporal / Viorel Guranda // Arta Medica.
2008. Nr 5. P. 9-11 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 28 tit.
5831. Maxian, Viorel. Experiena noastr n tratamentul neurochirurgical
i conservator al pacienilor cu accident vascular cerebral hemoragic / Viorel Maxian
// Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 37-39 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
16 tit.
5832. Sindromul convulsiv n pediatrie / V. Diaconu, E. Podubni, M.
Goonoag [et al.] // Curierul medical. 2008. Nr 6. P. 81-84. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 12 tit.

265

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase

5833. Iarovoi, Petru. Combaterea malariei n Republica Moldova / Petru


Iarovoi // Sntate publ., economie i management n medicin. 2008. Nr 4. P.
38-40 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
5834. Tlmbu, Nina. Biosistemul parazitar Plasmodium spp Homo
sapiens : relaia parazit hepatocit / Nina Tlmbu, Angela Pleca, Natalia
Rulevschi // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 20-23 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.:
28 tit.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

5835. Gudumac, E. Rolul chirurgiei pediatrice n ameliorarea calitii vieii copiilor din Republica Moldova / E. Gudumac // Curierul medical. 2008. Nr 6.
P. 6-10. Rez. n lb. engl., rus.
5836. Hotineanu, Vladimir. Calul, puca i nevasta : [interviu cu V.
Hotineanu, eful Cat. Chirurgie a Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "N.
Testemianu"] / interlocutor : Viorica Mija ; fot. : Igor Rotari // Punkt. 2008. Nr 24.
P. 20-26 : fot.
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale

5837. Ciobanu, V. Aspecte etiopatogenetice ale procesului aderenial n


operaiile ginecologice interactive / V. Ciobanu // Bul. de perinatologie. 2008. Nr
4. P. 65-68. Bibliogr. : 41 tit.
5838. Galearschi, Vasile. Premisele implementrii navigrii
ultrasonografice n neurochirurgie / Vasile Galearschi // Arta Medica. 2008. Nr 5.
P. 31-36 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 20 tit.
5839. Nacu, V. Recuperarea defectului de dimensiune critic al osului
parietal la iepure prin grefe compozite / V. Nacu // Curierul medical. 2008. Nr 6.
P. 66-72 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
5840. avga, N. Hernie de disc intervertebral regiunii lombo-sacrale la
copii / N. avga // Bul. de perinatologie. 2008. Nr 4. P. 36-39 : fig., tab. Rez.
n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5815)

266

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


617.7 Oftalmologie. Tulburri i tratamente la ochi

5841. Evaluarea indicilor acuitii vizuale la femeile gravide cu miopie pe


parcursul sarcinii i n perioada postnatal / Angela Garaba, Eugen Bendelic, Valentin Friptu [et al.] // Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 6-8 : fig., tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 7 tit.
618 Ginecologie. Obstetric

5842. Eco, Ludmila. Revista tezelor tiinifice susinute la Consiliile tiinifice Specializate din cadrul IMSP ICDOSMIC : (anii 1998-2007) : [instituia
rep. t. i curativ-profilactic n domeniile obstetricii, ginecologiei, neonatologiei i
pediatriei] / Ludmila Eco // Bul. de perinatologie. 2008. Nr 4. P. 15-21 : tab.
Rez. n lb. engl., rus.
5843. Friptu, Valentin. Mortalitatea matern n Republica Moldova :
[Rap. la edina Societii. de obstetricieni-ginecologi al Rep. Moldova, 31.10.2008] /
Valentin Friptu // Bul. de perinatologie. 2008. Nr 4. P. 12-15 : fig. Rez. n lb.
engl., rus.
5844. Moin, Veaceslav. Rolul reproducerii asistate n tratamentul infertilitii / Veaceslav Moin // Bul. de perinatologie. 2008. Nr 4. P. 25-27. Rez.
n lb. engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
5845. Rolul circulaiei feto-placentare n evoluia postnatal n herniile
diafragmatice congenitale la copil / Eva Gudumac, I. Fuior, V. Babuci [et al.] // Bul.
de perinatologie. 2008. Nr 4. P. 28-35 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 14 tit.
5846. Stratulat, P. Situaia n asistena perinatal i problemele existente n asistena mamei i copilului / P. Stratulat // Bul. de perinatologie. 2008. Nr
4. P. 3-11 : fig. Rez. n lb. engl., rus.
5847. (Farmaprim SRL) (Janssen Pharmaceutica) / , ,
[et al.] // Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 45-48 : tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 16 tit.
5848. / , 267

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

, [et al.] // Arta Medica. 2008. Nr 5. P. 49-52 : tab.


Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5837, 5841)

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie
mecanic
621.039 tiina nuclear aplicat. energia atomic i industria atomic. tehnic nuclear n general

5849. Buzatu, Adrian. Ct de mult a costat LHC-ul? : [accelerator de


hadroni] / Adrian Buzatu // Akademos. 2008. Nr 4. P. 62. Rez. n lb. engl.
5850. Gudima, Constantin. Marele accelerator de hadroni : (Large Hadron Collider -LHC) / Constantin Gudima // Akademos. 2008. Nr 4. P. 60-61 :
fot. Rez. n lb. engl.
621.31 Producerea, alimentarea i reglarea electricitii. Maini i aparate electrice.
Msurtori electrice. Aplicaii ale magnetismului. Electrostatic aplicat

5851. Berzan, V. Modelul matematic al elementului rezistiv din microfire


a divizorului de tensiune nalt / V. Berzan // Problemele energeticii regionale.
2008. Nr 3. P. 21-34 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
5852. Kalinin, L. Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia
de transport a energiei electrice / L. Kalinin, D. Zaiev, M. Tru // Problemele energeticii regionale. 2008. Nr 3. P. 60-64 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus.
5853. Merenco, V. Modelul matematic "Linie electric instalaie eolian" / V. Merenco // Problemele energeticii regionale. 2008. Nr 3. P. 121-124 :
fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
5854. 6-24 / . . , . . , . .
[et al.] // Problemele energeticii regionale. 2008. Nr 3. P. 110-121 : des., tab.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
5855. , . . / . . // Proble268

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

mele energeticii regionale. 2008. Nr 3. P. 47-60 : fig., tab. Rez. n lb. rom.,
engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
5856. , . .
/ . . // Problemele energeticii regionale. 2008. Nr 3. P. 85100 : des. Rez. n lb. rom., engl., rus.
5857. / . . , . . , . .
[et al.] // Problemele energeticii regionale. 2008. Nr 3. P. 7-21 : des., tab.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 22 tit.
5858. , . . / . . , . . , . . // Problemele
energeticii regionale. 2008. Nr 3. P. 34-47 : des., tab. Rez. n lb. rom., engl.,
rus. Bibliogr. : 13 tit.
5859. / . . , . . , . .
a [et al.] // . 2008. Nr 6. P. 1626 : des., fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 18 tit.
621.35 Tehnic electrochimic

5860. ,
- Co-Mo-P / . . , . .
, . . [et al.] // . 2008.
Nr 6. P. 7-15 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 20 tit.
5861. , . . / . . //
. 2008. Nr 6. P. 27-45 : fig., tab. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 30 tit.
621.38 Electronic. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X

5862. Popa, Veaceslav. Noi tehnologii de nanostructurare a materialelor


semiconductoare pentru dispozitive electronice / Veaceslav Popa, Olesea Volciuc //
Akademos. 2008. Nr 4. P. 84-85 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.

269

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


621.51/.54 Aplicaii tehnice ale energiei pneumatice
(Vezi Nr 5853-54)
621.6 Instalaii i metode pentru transportul, depozitarea i distribuia fluidelor

5863. , . . /
. . , . . , . . // Problemele energeticii regionale. 2008.
Nr 3. P. 73-80 : des., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 18 tit.

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/634 Agricultur
631 Agricultur n general
631.1 Conducerea i organizarea fermelor
(Vezi Nr 5628)
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice

5864. Samoil, V. Testarea unor tulpini noi de Rhizobium japonicum pentru fixarea simbiotrof a azotului atmosferic : [n sol] / V. Samoil, Tatiana Mohova, L.
Onofra [et al.] // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 18-21 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 11 tit.
5865. Ursu, Andrei. Problema degradrii solurilor / Andrei Ursu //
Akademos. 2008. Nr 4. P. 63-65 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 18 tit.
631.5 Lucrri agricole

(Vezi Nr 5869, 5879)


631.6 Amelioraii. mbuntiri funciare i agricole

5866. Couleanu, T. Principii majore de dezvoltare a irigaiei n Republica Moldova / T. Couleanu // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 76-79 : tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
631.9 Alte ntrebri

5867. Volociuc, L. Promovarea strategiei tehnologice i de cercetare a


agriculturii ecologice / L. Volociuc // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 26-29 :
fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.

270

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor

(Vezi Nr 5870)
633/635 Horticultur
631.1 Cereale. Recolte de grne

5868. Palii, Andrei. Studiul i utilizarea variabilitii genetice n ameliorarea calitii bobului la specia Zea mays L. / Andrei Palii // Akademos. 2008. Nr 4.
P. 66-71 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 20 tit.
634 Horticultur n general

5869. Zagorneanu, Eudochia. Structura microscopic a aparatului superficial la fructele unor soiuri noi de mr / Eudochia Zagorneanu, Nicolae
Bujoreanu, Laurenia Artemov // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 13-15 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
634.8 Viticultur

5870. Cebanu, Vitalie. Eficiena economic a msurilor de combatere a


bolilor viei de vie, aplicate prin metode specifice agriculturii ecologice / Vitalie
Cebanu // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008. Nr 6. P.14-15 : tab. Rez.
n lb. engl. Idem n lb. rus.
5871. Derendovski, Antonina. Activitatea procesului de rizogenez la
butaii de vi de vie i metodele de reglare a ei / Antonina Derendovsk, Olga
Tcaciuc, Elizaveta Moroan // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 14-18 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
5872. Gaina, Boris. Importana studiilor uvologice n omologarea soiurilor de vi de vie / Boris Gaina // Akademos. 2008. Nr 4. P. 72-73. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 4 tit.
5873. Gaina, Boris. Problemele culesului mecanizat al strugurilor / Boris
Gaina // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008. Nr 6. P. 18 : fot. Bibliogr. :
5 tit. Idem n lb. rus.
5874. Netreba, Natalia. Caracteristica comparativ a compoziiei fizicochimice a strugurilor proaspei i uscai de soiuri apirene autohtone / Natalia
Netreba // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008. Nr 6. P. 12-13 : fot., tab.
Bibliogr. : 10 tit. Idem n lb. rus.

271

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5875. Nicolaescu, Gheorghe. Sfaturi practice pentru viticultori i pepinieriti n vederea executrii lucrrilor n vii i pepiniere n lunile ianuarie - februarie /
Gheorghe Nicolaescu, Andrei tirbu // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008.
Nr 6. P. 19-20 : fig. Idem n lb. rus.
5876. Obad, Leonora. Noi aspecte ale cercetrilor tiinifice n domeniul vitivinicol / Leonora Obad // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008. Nr 6.
P. 21-22 : fot. Idem n lb. rus.
5877. Produse parafinice noi : [pentru materialul sditor viticol] / Simion
Ungureanu, Vitalie Cebanu, Lidia Supostat [et al.] // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008. Nr 6. P. 9-10 : fot. Bibliogr. : 4 tit. Idem n lb. rus.
5878. Topal, tefan. Canada microraion al viticulturii i vinificaiei
mondiale / tefan Topal // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008. Nr 6. P.
29-30 : fig. Contin. nceputul : Nr 1. Idem n lb. rus.
635 Plante de grdin. Grdinrit
635.1/.8 Legume. Grdini culinare i de zarzavat

5879. Zubcov, Iulia. Diversitatea i structura submicroscopic a calusului carpogen la tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) / Iulia Zubcov, Eudochia
Zagorneanu // Noosfera. 2008. Nr 1. P. 16-19 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 10 tit.
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor, a eptelului. nmulirea animalelor domestice

5880. Eremia, N. Perfecionarea tehnologiilor de cretere i exploatare a


animalelor domestice : [cercet. t. a savanilor de la Univ. Agrar de Stat din Moldova] / N. Eremia // tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 33-36.
636.2 Rumegtoare mari, taurine. Vite, boi

(Vezi Nr 5899)
636.4 Porci. Porcine

5881. Movileanu, G. Optimizarea caracterelor supuse seleciei ntr-o populaie de porcine din Linia Sintetic Peris 345 / G. Movileanu // tiina Agricol.
2008. Nr 2. P. 42-46. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.

272

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5882. , .
/ //
tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 37-42 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9
tit.
636.5/.6 Psri

5883. Starciuc, N. Variaia indexului bursei Fabricius la puii vaccinai


contra bursitei infecioase n combinaie cu biomasa de streptomicete / N. Starciuc //
tiina Agricol. 2008. Nr 2. P. 67-69 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
636.7 Cini

5884. Elemente de profil hematologic la cine rasa Ciobnesc german


/ Iuliana Codreanu, Mihai Codreanu, Iuliana Uluitu [et al.] // Noosfera. 2008. Nr
1. P. 49-51 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
5885. Studiu privind profilul biochimic sanguin la cine rasa Ciobnesc
german / Iuliana Codreanu, Mihail Codreanu, Iuliana Uluitu [et al.] // Noosfera.
2008. Nr 1. P. 52-54 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit. +636.7
637 Produse ale animalelor domestice(de curte) i ale vnatului

5886. , . / . , . , . // tiina
Agricol. 2008. Nr 2. P. 55-60 : des. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese

5887. Vlah, Svetlana. Zeama eroina zilei = Zama the Hero of the
Day = / Svetlana Vlah // Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P.
106-113 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)

5888. Blan, Ludmila. Emisiunea pentru copii mi-a ncununat cariera :


[interviu cu L. Blan, prezentatoare a postului de televiziune Romantica] / interviu
realizat de Gheorghe Budeanu // Noi. 2008. Nr 12. P. 6-7 : fot.
5889. , . :
! : [ . . Orange] / : //
Aquarelle. 2008. Nr 12. P.28-32 : fot.
273

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5890. , . : [ . ,
] / : //
Aquarelle. 2008. Nr 12. P.18-20 : fot.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.8 Pot. Servicii potale i administrarea lor

5891. Obskaia, Anna. Experiena multisecular a serviciului potal =


Several Centuries Experience of the Post =
: [n Basarabia,anii 1400-1993] / Anna Obskaia // Moldova Turistic. 2008. Nr 1. P.87-89; Nr 2. P. 102-105 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
657 Contabilitate

5892. Agachi, Alexei. Situaia economic a mnstirii Hncu (19181940, 1941-1944) : [veniturile i cheltuielile] / Alexei Agachi // Destin romnesc : ser.
nou. 2008. Nr 4. P. 56-62 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 62
(24 tit.).
5893. Albu, Svetlana. Aplicarea metodelor de evaluare n procesul gestiunii valorii patrimoniului / Svetlana Albul // Gestiunea eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern., 1112 apr. 2008. Ch., 2008. P. 103-115 : fig., tab. Bibliogr. : 6 tit.
5894. Frecueanu, A. Sistemul contabil din Republica Moldova : realizri, probleme i perspective de dezvoltare / A. Frecueanu // tiina Agricol.
2008. Nr 2. P. 92-95. Rez. n lb. engl.
5895. Nederia, Alexandru. Aspecte noi privind ntocmirea i prezentarea raportului financiar pe anul 2008 / Alexandru Nederia // Contabilitate i audit.
2008. Nr 12. P. 10-19 : tab. Bibliogr. n notele de subsol.
5896. , .
/ , //
Contabilitate i audit. 2008. Nr 12. P. 25-27 : tab. Bibliogr. n notele de subsol.
5897. , .
/
, // Contabilitate i audit. 2008. Nr 12. P.
28-29. Bibliogr. n notele de subsol.
274

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5898. , . 2009 / // Contabilitate i


audit. 2008. Nr 12. P. 20-24. Bibliogr. n notele de subsol.
5899. , . /
// Contabilitate i audit. 2008. Nr 12. P. 73-76 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 5731, 5941)
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial

5900. Bila, Ludmila. / Ludmila Bila // Gestiunea eficient a schimbrilor


organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern.,
11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 38-45 : des. Bibliogr. : 8 tit.
5901. Crudu, Petru. Importana condiiilor de munc pentru activitatea
ntreprinderii / Petru Crudu, Ion Negru // Gestiunea eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern., 11-12
apr. 2008. Ch., 2008. P. 64-73.
5902. Dorogaia, Irina. " " : [ ] / Irina Dorogaia // Gestiunea eficient a
schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor :
Conf. intern., 11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 52-58 : tab.
5903. avga, Ghenadie. Dezvoltarea instrumentarului managementului
calitii / Ghenadie avga, Alexandru Alexeev // Gestiunea eficient a schimbrilor
organizaionale ca factor de cretere a competitivitii ntreprinderilor : Conf. intern.,
11-12 apr. 2008. Ch., 2008. P. 58-64.
659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul

5904. Cisteakov, Iurii. Publicitatea este motorul Cum funcioneaz


acesta n Moldova? / Iurii Cisteakov // Profit. 2008. Nr 12. P. 73-77 : fot.
Idem n lb. rus.
5905. Ghiiu, Lilia. Mesajul publicitar n contextul globalizrii socioeconomice / Lilia Ghiiu // Rev. economic : ed. special. 2008. Nr 1. P. 38-47.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.

275

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5906. Lucinschi, Chiril. Lordul zilelor noastre : [interviu cu Ch.


Lucinschi, pre. Consiliului de directori "Analitic Media-Grup" SA, businessman] /
interlocutor : Marcel Toma // Vip magazin. 2008. Nr 11. P. 24-33 : fot.
5907. Scripnic, Mariana. Fixarea obiectivelor publicitare punct de plecare pentru evaluarea efectelor / Mariana Scripnic // Rev. economic : ed. special.
2008. Nr 1. P. 48-51. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5992)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

5908. Carp, Iurie. Complexul vitivinicol pete ntr-o nou etap de


dezvoltare : [dialog cu Iu. Carp, dir. gen. al AA "Moldova-Vin"] / consemnare : Vasile
Odoleanu // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008. Nr 6. P. 3-4 : fot. Idem
n lb. rus.
5909. Darii, Tatiana. Aspecte manageriale n domeniul industriei vinicole
din Republica Moldova / Tatiana Darii // Rev. economic : ed. special. 2008. Nr
2. P. 39-45 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5910. Impactul organoleptic al lemnului de stejar cu provenien geografic diferit asupra buturilor alcoolice / Anatol Balanua, Andrei Prida, Constantin
Cldare [et al.] // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008. Nr 6. P. 23-24 : fig.
Bibliogr. : 4 tit. Idem n lb. rus.
5911. Vacarciuc, Liviu. Potenialul biotehnologic la producerea vinurilor
roze ecologice n Moldova / Liviu Vacarciuc // Viticultura i Vinificaia n Moldova.
2008. Nr 6. P. 25-26 : tab. Bibliogr. : 7 tit. Idem n lb. rus.
5912. , . . , : , / . . // Akademos. 2008. Nr 4. P. 7477. Rez. n lb. engl.
663.5 Alcool alimentar. Buturi spirtoase

5913. Instalaie pentru obinerea alcoolului deshidratat / Mihail Stiuc,


Boris Gaina, Constantin Olaru [et al.] // Viticultura i Vinificaia n Moldova. 2008.
Nr 6. P. 26-27: fig. Bibliogr. : 5 tit. Idem n lb. rus.

276

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


663.9 Ciocolat. Cacao. Cafea, ceai. Tutun

(Vezi Nr 5633)
664.6/.7 Tehnologia i prelucrarea grunelor de cereale. Brutrii. Pine. Morrit

5914. Burcin, Kilicoglu. Moldova e ara noastr, trebuie s avem grij


de ea : [interviu cu B. Kilicoglu, dir. general "Nefis", manager specializat n cofetrie]
/ interlocutor : Irina Tribusean ; fot. : Andrei Mardare // Vip magazin. 2008. Nr 11.
P. 43-48 : fot.
664.8/.9 Tehnologia conservrii alimentelor

5915. islinscaia, Natalia. Optimizarea compoziiei din culturi leguminoase i cerealiere pentru fabricarea produselor extrudate / Natalia islinscaia, Marina Podogova, Zinaida Rotarenco // Akademos. 2008. Nr 4. P. 78-80 : diagr.,
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
669.2/.8 Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase

(Vezi Nr 5860)

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Art n general

5916. Ghila, Victor. Artele vizuale n preocuprile familiei Cantemir /


Victor Ghila // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 164-170. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 169-170 (21 tit.).
5917. Nicolaev, Gheorghe. Finanarea artei n RSSM : (anii 60-80 ai
sec. XX) / Gheorghe Nicolaev // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P.
69-80 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 79-80 (25 tit.).
5918. Stavil, Tudor. Xilogravura religioas n Moldova medieval : interferene occidentale i regionale / Tudor Stvil // Akademos. 2008. Nr 4. P.
41-44 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.

72 ARHITECTUR
5919. Agachi, Alexei. Din istoria Mnstirii Hncu / Alexei Agachi, Lidia
Molodevean // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., Noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 722-759. Bibliogr. n note, p. 755-759
(127 tit.).
5920. Bordeianu, Leo. Tinda Raiului din inima Codrilor = Hincu
monastery = : [Mnstirea Hncu 330 de ani] / Leo
277

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

Bordeianu // Moldova : ser. nou. 2008. Nr 11/12. P. 22-25 : fot. Text i n lb.
engl., rus.
5921. Kovarskaia, Brigitte. n cutarea lucrrilor arhitecilor ganco =
In Search of Works Made by Architecs Tsiganko =
: [basarabeni : Vladimir N. ganco (1834?-1919) i Nicolae V.ganco
(1882-1934) : retip. din "Chiinul de sear", 1989, 16 oct.] / Brigitte Kovarskaia ;
fot. : Vadim Putinev ; il. : Aurel Ciobanu // Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P.
50-60 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
5922. Marinescu, Florin. Mnstirea Mira de lng Focani, metoh al
mnstirii athonite Vatoped / Florin Marinescu // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008.
Nr 4. P. 82-87. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 86-87 (25 tit.).
5923. Sineavscaia, Natalia. Mnstirea Hrjauca."Att de simplu i att
de extraordinar" = Hirjauca Monastery : "Everything Is so Simple and so Beautiful" =
. " , " / Natalia
Sineavscaia ; fot. : Vadim Putinev // Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P. 22-32 :
fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
5924. Mustea, Sergiu. Salz macht geschichte: moned fr comer i
comer fr moned n Transilvania n secolele VIII-IX / Sergiu Musta // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008.
Ch., 2008. P. 140-157 : hri. Bibliogr., p. 149-154 i n notele de subsol.
5925. Rusu-Haraba, Anastasia. Fa-n fa cu un vrednic predecesor =
Alexandru Plamadeala = :
[Sculptorul A. Plmdeal (1888-1940) 120 de ani : in memoriam] / Anastasia
Rusu-Haraba ; fot. : Iurie Foca // Moldova : ser. nou. 2008. Nr 11/12. P. 2629 : fot. Text i n lb. engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 6153)
745/749 Arte decorative. Meserii de art. Arte aplicate. Design

5926. Bulat, Vladimir. Andrei Negur. Cheia gramaticii pentru artele


plastice : [arta esutului] / Vladimir Bulat // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P.
94-97 : fot.
278

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5927. Starck, Philippe. Artistul cu trei picioare : [interviu cu Ph. Starck,


designer francez] / interlocutor : Fernando Eichemberg // Punkt. 2008. Nr 24.
P. 42-53 : fot.
5928. Vlah, Svetlana. Operele vii ale lui Victor Pelin = The Lively Works
by Victor Pelin = : [despre meterul popular n
prelucrarea artistic a lemnului] / Svetlana Vlah // Moldova Turistic. 2008. Nr 2.
P. 94-101 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


5929. Braga, Tudor. Valentina Rusu-Ciobanu, pe msura marilor si
dascli : [artist plastic al poporului din Rep. Moldova] / Tudor Braga // Akademos.
2008. Nr 4. P. 103-104 : fot.
5930. Mardare, Gheorghe. Senzaii vizualizate ale timpului : [despre
creaia pictorului Mihai ru] / Gheorghe Mardare // Sud-Est cultural. 2008. Nr
4. P. 120-124.
5931. Rusu-Haraba, Anastasia. Mihai ru. O liber expresie a Timpului = Mihai Tarus = : [file despre creaia pictorului] /
Anastasia Rusu-Haraba, Janet Louise Maile // Moldova : ser. nou. 2008. Nr
11/12. P. 63-67 : fot. Text i n lb. engl., rus.
5932. ru, Mihai. n pictur vin de aici, de acas : [interviu cu pictorul M. ru] / interlocutor : Alexandru Banto // Limba Romn. 2008. Nr 9/10.
P. 188-192 : fot. Bibliogr. n note, p. 192.
5933. Zabulica-Diordiev, Violeta. O pasre elegant n toamn = Violeta Zabulica-Diordiev = : [interviu cu pictoria] /
interlocutor : Tamara Pereteatcu // Moldova : ser. nou. 2008. Nr 11/12. P. 4042 : fot. Text i n lb. engl., rus.

78 MUZIC
5934. Burlacu, Geta. "Eurovizion-2008". Interpreta moldovean Geta
Burlacu cnt despre dragoste = "Eurovision-2008". The Moldavian Singer Geta
Burlacu Sings about Love = "-2008".
: [interviu cu cntreaa] / interlocutor : Inna Jeltova // Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P. 74-81 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.

279

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5935. Popa, Constana. Ethno Jazz puzzle : [ed. a 7-a a Festivalului de


muzic Ethno Jazz, Chiinu,11-14 sept. 2008] / Constana Popa // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 131-133.

79 DIVERTISMENT. RECREARE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic

5936. Morari, Inna. Bienala Teatrului "Eugene Ionesco" : Un forum teatral n prag de var = The Theatre Forum at the Beginning of Summer =
: [Festivalul Int. BITEI, Chiinu, 24. 05 01.
06. 2008] / Inna Morari // Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P. 36-42 : fot. Text
paral. : lb. rom., engl., rus.
5937. Strmbeanu, Mihaela. Gura de rai din preajma iadului : [interviu
cu M. Strmbeanu, actri la Teatrul Na. "M. Eminescu" i cu scriitorul Leo Butnaru]
/ interlocutor : Vasile Botnaru ; fot. : Igor Rotari // Punkt. 2008. Nr 24. P. 6-10.
5938. Tzluanu, Valentina. Shakespeare forever : [pe marginea materialelor Festivalului Shakespeare, Craiova, 2008] / Valentina Tzluanu // Sud-Est
cultural. 2008. Nr 4. P. 66-73.
5939. Turea, Larisa. Shakespeare pe timp de cium : [pe marginea
spectacolului Hamlet montat de Alexandru Vasilache, Teatrul Na. "Mihai Eminescu", Chiinu] / Larisa Turea // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 74-78.
5940. Warlikowski, Krzysztof. "Sunt polonez, pentru mine teatrul este
revolt" : [interviu cu regizorul K. Warlikowski] / interlocutor : Larisa Turea // Sud-Est
cultural. 2008. Nr 4. P. 79-91.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic

5941. Ambrosi, Nicolae. Resursele financiare component indispensabil n gestionarea organizaiilor sportive / Nicolae Ambrosi // Rev. economic :
ed. special. 2008. Nr 3. P. 95-102. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5942. Caduc, Petru. Pepiniera de campioni olimpici : [interviu cu P. Caduc, antrenor sportiv] / interlocutor : Viorica Mija ; fot. : Florin Tbr // Punkt.
2008. Nr 24. P. 12-19 : fot.
5943. Cegarovscaia, Liubov. Serghei Marcoci a adus faima sportiv rii noastre = Sergei Markoch Brought Sport-Glory in Moldova =
: [file din biografia maestrului emerit n sport] /
280

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Liubovi Cegarovscaia // Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P. 62-67 : fot. Text


paral. : lb. rom., engl., rus.
5944. Juravschi, Nicolae. Particularitile mediului operaional al organizaiilor sportive olimpice / Nicolae Juravschi // Rev. economic : ed. special.
2008. Nr 3. P. 116-122. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit. i n notele de subsol.
5945. Vasilieva, Galina. n nsorita Moldov se joac hochei pe ghea =
People Play Hockey in Sunny Moldova =
/ Galina Vasilieva ; fot. : Andrei Mardari // Moldova Turistic. 2008. Nr 2.
P. 44-49 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE

5946. Bahnaru, Vasile. Gest de nalt preuire; Semiotica n contextul


hermeneuticii moderne / Vasile Bahnaru // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P.
156-164. Bibliogr. : 11 tit.
5947. Ciobanu, Inga. Deschideri spre o propedeutic a alteritii / Inga
Ciobanu // Akademos. 2008. Nr 4. P. 86-89. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12
tit.
5948. Ciulei, Tomi. Hermeneutica sofist. De la comunicare la persuasiune / Tomi Ciulei // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 157-168. Bibliogr.
n note, p. 167-168 (20 tit.).
5949. Condrea, Irina. Repere semiotice n analiza numelor de personaje
din "Istoria ieroglific" de Dimitrie Cantemir / Irina Condrea // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 171-175. Rez. n lb. fr.
5950. Gavrilov, Anatol. Un cuvnt despre cuvntul nostru latino - romn
: [fragm. Dialogismul comunicrii literare] / Anatol Gavrilov // Limba Romn.
2008. Nr 11/12. P. 36-44. Bibliogr. : 12 tit.
5951. Munteanu, Eugen. Eugen Munteanu : "O lectur integral i atent, "cu creionul n mn", a scrierilor lui Coeriu este calea cea mai direct i mai
sigur ctre profesionalizare" : [interviu cu filologul ieean E. Munteanu despre Eu281

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

genio Coseriu i lingvistica integral] / interlocutor : Cristinel Munteanu // Limba


Romn. 2008. Nr 9/10. P. 55-66. Bibliogr. n note, p. 66 (6 tit.).
5952. Rusu, Valeriu. Crmpeie dintr-o via zbuciumat : (fragm. din
memorii) / Valeriu Rusu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 114.
5953. S-a stins din via ilustrul om de tiin, basarabeanul Valeriu Rusu
: [dir. al Dep. Lingvistic Comparat al Limbilor Romanice i Romn de la Univ.
Provence, Frana, doctor n filologie, profesor univ. (09.09.1935-04.11.2008)] / Mihai
Cimpoi, Grigore Vieru, Anatol Codru [et al.] // Limba Romn. 2008. Nr 11/12.
P. 97-99 : fot.
5954. Vrabie, Diana. Aventura conceptului de autenticitate : exerciii de
interpretare hermeneutic / Diana Vrabie // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P.
143-150. Bibliogr. : 7 tit. i n note, p. 149-150 (18 tit.).
n memoriam lingvistului Silviu Berejan (30.07.1927-10.11.2007)

5955. Bahnaru, Vasile. Acad. Silviu Berejan s-a evideniat prin onestitate uman i probitate tiinific / Vasile Bahnaru // Limba Romn. 2008. Nr
9/10. P. 93-95.
5956. Banto, Alexandru. Silviu Berejan, cel mai de seam lingvist al
nostru : [(30.07.1927-10.11.2007) : in memoriam] / Alexandru Berejan // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 67-69 : fot.
5957. Banto, Ana. Condiia omului de tiin basarabean : [in memoriam Silviu Berejan] / Ana Banto // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 84-85.
5958. Ciocanu, Ion. Sociolingvist redutabil : [acad. Silviu Berejan : in
memoriam] / Ion Ciocanu // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 110-112 : fot.
5959. Condrea, Irina. A tiut s formeze competente, s solidarizeze
oamenii : [n memoriam Silviu Berejan] / Irina Condrea / Limba Romn. 2008.
Nr 9/10. P. 90-92 : fot.
5960. Cosniceanu, Maria. Veritabil slujitor al tiinei : [acad. Silviu
Berejan : in memoriam] / Maria Cosniceanu // Limba Romn. 2008. Nr 9/10.
P. 96-99.

282

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5961. Drul, Alexandru. Cercettor cu o solid pregtire tiinific : [in


memoriam Silviu Berejan] / Alexandru Drul // Limba Romn. 2008. Nr 9/10.
P. 116-118.
5962. Dumistrcel, Stelian. O contiin a lingvisticii romneti contemporane : [in memoriam Silviu Berejan] / Stelian Dumistrcel // Limba Romn.
2008. Nr 9/10. P. 79-83.
5963. Eremia, Anatol. Promotor al tiinei filologice : [acad. Silviu
Berejan : in memoriam] / Anatol Eremia // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P.
100-101.
5964. Felecan, Nicolae. "Limba i neamul mi-au insuflat energie i putere de rezisten" : [mrturisirea savantului Silviu Berejan : in memoriam] / Nicolae
Felecan // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 119-122.
5965. Marin, Vitalie. Distins savant i mare patriot al neamului : [acad.
Silviu Berejan : in memoriam] / Vitalie Marin // Limba Romn. 2008. Nr 9/10.
P. 102-103 : fot.
5966. Mtca, Nicolae. Plecciunile noastre, adevrat brbat al neamului! : [in memoriam lingvistului Silviu Berejan] / Nicolae Mtca // Limba Romn.
2008. Nr 9/10. P. 70-78.
5967. Mihil, Gheorghe. Reprezentant marcant al lingvisticii romneti
: [acad. Silviu Berejan : in memoriam] / Gheorghe Mihil // Limba Romn. 2008.
Nr 9/10. P. 123-126.
5968. Munteanu, Cristinel. Apreciat profesor, cercettor i manager :
[acad. Silviu Berejan : in memoriam] / Cristinel Munteanu // Limba Romn. 2008.
Nr 9/10. P. 104-106 : fot.
5969. Pavel, Vasile. L-am admirat pentru elegana stilului i deschiderea
spre comunicare : [in memoriam Silviu Berejan] / Vasile Pavel // Limba Romn.
2008. Nr 9/10. P. 86-89 : fot.
5970. Popa, Gheorghe. Model de rectitudine i de etic tiinific :
[acad. Silviu Berejan : in memoriam] / Gheorghe Popa // Limba Romn. 2008.
Nr 9/10. P. 107-109.

283

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5971. Zagaevschi, Vladimir. A fost om bun, simplu i modest : [acad.


Silviu Berejan : in memoriam] / Vladimir Zagaevschi // Limba Romn. 2008. Nr
9/10. P. 113-115.
n memoriam lingvistului Valeriu Rusu (09.09.1935-04.11.2008)

5972. Banto, Alexandru. Icoana cu numele tu : [in memoriam Valeriu


Rusu] / Alexandru Banto // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 100-102.
+811.135.1
5973. Banto, Ana. Lou souleu me fai canta : [in memoriam Valeriu
Rusu] / Ana Banto // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 124-126 : fot.
5974. Bouvier, Jean-Claude. Adieu Valeriu : [in memoriam Valeriu
Rusu] / Jean-Claude Bouvier // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 117-118.
+811.135.1
5975. Cimpoi, Mihai. Multiculturalul : [in memoriam Valeriu Rusu] / Mihai
Cimpoi // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 127-128 : fot.
5976. Ciobanu, Anatol. mptimit cercettor al limbii i culturii romne :
[in memoriam Valeriu Rusu] / Anatol Ciobanu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12.
P. 133-134.
5977. Codreanu, Theodor. Plecarea lui Valeriu Rusu : [in memoriam] /
Theodor Codreanu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 119-121.
5978. Filip, Iulian. Urmele luminoase ale lui Valeriu Rusu : [in memoriam] / Iulian Filip // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 131-132.
5979. Hadrc, Ion. Schi de requiem pentru Valeriu Rusu : [in memoriam] / Ion Hadrc // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 129-130.
5980. Romanciuc, Vasile. Patru noiembrie cel trist : [in memoriam Valeriu Rusu] / Vasile Romanciuc // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 122-123 :
fot.
5981. Rusu, Aurelia. Ctre Valeriu : [in memoriam Valeriu Rusu] / Aurelia Rusu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 115.
5982. Rusu, Romania. A mon pre : [in memoriam Valeriu Rusu] / Romania Rusu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 116.
284

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.133.1 Limba francez

5983. Clichici, Ludmila. Funciile semantico-pragmatice ale frazei tautologice simple n limba francez / Ludmila Clichici // Limba Romn. 2008. Nr
9/10. P. 208-213. Bibliogr. : 6 tit.
811.135.1 Limba romn

5984. Anca, Sorin. Despre identitate sau fluturi : [od lb. rom.] / Sorin
Anca // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 6.
5985. Banto, Alexandru. Situaia limbii de stat n Republica Moldova :
de jure i de facto : [interviu cu A. Banto, dir. al Casei Limbii Romne] / interlocutor
: rep. rev. // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 42-46.
5986. Cartaleanu, Tatiana. Extremele unui cmp semantic : a analiza /
Tatiana Cartaleanu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 170-175. Bibliogr.
n note, p. 175 (6 tit.).
5987. Chivu, Gheorghe. Didahiile lui Antim Ivireanul i nnoirea limbajului predicii romneti : [file din istoria lb. rom. literare] / Gheorghe Chivu // Limba
Romn. 2008. Nr 9/10. P. 203-207. Bibliogr. : 6 tit. i n note, p. 207 (16
tit.).
5988. Ciocanu, Ion. Fructul publicisticii lingvistice : [pe marginea vol. i
totui, limba romn!, Chiinu, 2008] / Ion Ciocanu // Limba Romn. 2008. Nr
11/12. P. 203-206.
5989. Crudu, Violeta. S nvm cu plcere i uurin limba romn :
[pe marginea man. Romna cu sau fr profesor de Liana Pop] / Violeta Crudu //
Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 172-173 : fot.
5990. Faur, Elena. Limba romn n Suedia : Colocviul Internaional de
la Marstrand dedicat culturii romne / Elena Faur // Limba Romn. 2008. Nr
11/12. P. 80-83. Bibliogr. n note, p. 83 (3 tit.).
5991. Mtca, Nicolae. O limb o naiune : [fragm. din lucrarea "O limb o naiune, n Limba romn este patria mea", Chiinu, 2007] / Nicolae Mtca
// Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 6.

285

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

5992. Mucerschi, Natalia. Coninuturi implicite n discursul publicitar :


[ca domeniu de folosire a limbii] / Natalia Mucerschi // Limba Romn. 2008. Nr
11/12. P. 181-184. Bibliogr. : 6 tit.
5993. Pavel, Vasile. Limba romn unitate n diversitate / Vasile Pavel
// Akademos. 2008. Nr 4. P. 45-50 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit. ;
Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 33-41. Bibliogr. : 12 tit.
5994. Pdure, Ludmila. Casa Limbii Romne e numai suflet / Ludmila
Pdure // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 171.
5995. Rusu, Valeriu. Inima mea tremur pentru Basarabia : [fragm. din
lucrarea Limba romn. Limb, literatur, civilizaie i Limba romn. Cuvinte i
imagini, Chiinu, 1997] / Valeriu Rusu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P.
112-113.
5996. Rusu, Valeriu. n scopul acelorai idealuri : [despre editarea manualelor de lb. rom. n Basarabia] / Valeriu Rusu // Limba Romn. 2008. Nr
11/12. P. 103-104 : fot.
5997. Rusu, Valeriu. Limba cea mai profund creaie / Valeriu Rusu //
Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 108-109 : fot.
5998. Rusu, Valeriu. Limba romn hart credincioas i mereu vie a
sufletului nostru / Valeriu Rusu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 110-111.
5999. Rusu, Valeriu. Purtnd recunotin oraului Aix-en-Provence :
[scrisoare adresat Dir. Dep. de Limb Romn i a Seminarului de trad. "M. Eminescu" n legtur cu aniversatea a 30-a a Dep.] / Valeriu Rusu // Limba Romn.
2008. Nr 11/12. P. 105.
6000. Un deceniu n serviciul limbii i culturii naionale : [Casa Limbii
Romne la 10 ani] // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 169-170 : fot.
6001. Ungureanu, Violeta. Restricii semantice privind transformrile
diateziale : [n lb. rom.] / Violeta Ungureanu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12.
P. 176-180. Bibliogr. : 9 tit.
6002. Vasilescu, Florin. Dicionarul limbii romne, ntre tradiie i modernitate / Florin Vasilescu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 165-169.
(Vezi de asemenea Nr 5949-50, 5953, 5962, 5977, 5981-82, 6002, 6092)
286

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

811.161.1 Limba rus

6003. Cerches, Galina. Analiza contrastiv-tipologic a obiectivului gramatical n limbile rus i romn / Galina Cerches // Limba Romn. 2008. Nr
11/12. P. 88-93. Bibliogr. n note, p. 93 (13 tit.).

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.131.1 Literatur italian

6004. Papini, Giovanni. Apariia : [din vol. Un om sfrit, Bucureti,


1969] / Giovanni Papinni ; trad. de tefan-Augustin Doina // Clipa : ser. nou.
2008. Nr 6. P. 20-21.
821.133.1 Literatur francez

6005. Gal, ron. nchis ntr-o piatr vie : [versuri] / ron Gal ; trad. :
Nicolas Eberlein, Vasile Dan // Semn. 2008. Nr 4. P. 45-46 : fot. Cuprins :
Transformri ; Strmoul meu din Neanderthal ; Patruzeci i cinci de rnduri ; La
spargerea pieei din Paris ; Cltor ; Trebuie s o iubeti! ; Marea german.
821.134.2 Literatur spaniol

6006. Guzman, Patricia. Nunta : [versuri] / Patricia Guzman ; trad. de


Cristian Sabu // Semn. 2008. Nr 4. P. 28-29 : fot.
821.135.1 Literatur romn

6007. Anca, Sorin. Invenia mea ; Amprente blestemate ; Cu ochii nchii ; Aruncarea n trup a veninului ; Cine vine cine pleac ; Dou fee pentru un
singur chip ; Gesturi domesticite ; Despre geometria golului care se umple : [versuri]
/ Sorin Anca // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 52-61. Bibliogr. n note, p.
61.
6008. Anca, Sorin. Nu orice poeme : [versuri] / Sorin Anca // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 7.
6009. Cobuc, George. Colindtorii : [versuri] / George Cobic // "a"
MIC". 2008. Nr 12. Supl.

287

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

6010. Cracan, Marina-Evelina. 24 de ore ; Orfeu pe contrasens ; Fcnd abstracie de simurile carnale ; Poem-giulgiu ; Ommm ; Strigt mut : [versuri] / Marina Evelina Cracan // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 4-5 : fot.
6011. Danion, Vasile. Ultimul nivel... : [povestire] / Vasile Danion ; des.
de Marina Andruhin // Noi. 2008. Nr 12. P. 18-19.
6012. Dinescu, Mircea. Sunt tnr doamn : [versuri] / Mircea
Dinescu // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 2.
6013. Eminescu, Mihai. Colinde, colinde : [versuri] / Mihai Eminescu //
"a" MIC ". 2008. Nr 12. Supl.
6014. Farago, Elena. De ajunul Crciunului : [versuri] / Elena Farago //
"a" MIC ". 2008. Nr 12. Supl.
6015. Farago, Elena. Scrisoare lui Mo Crciun ; Colindi ; Pluguorul ;
Sorcova : [versuri] / Elena Farago ; des. de Aurel Guu // Alunelul. 2008. Nr 12.
P. 2-3.
6016. Gyr, Radu. Colind ; Colind ceresc : [versuri] / Radu Gr // "a" MIC".
2008. Nr 12. Supl.
6017. Ispirescu, Petre. Un basm mitologic / Petre Ispirescu // "a" MIC".
2008. Nr 12. Supl.
6018. La Anul i la Muli Ani! : [folclor rom.] // "a" MIC ". 2008. Nr 12.
Supl. Cuprins : Pluguor cu patru boi ; Pluguor cu ase Boi ; Pluguorul vesel ;
Pluguorul romnesc.
6019. Moraru, Oana-Maria. Ca i cuvntul "capac" : [povestire] / OanaMaria Moraru // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 28-29.
6020. Sorescu, Marin. Scar la cer : [versuri] / Marin Sorescu // Sud-Est
cultural. 2008. Nr 4. P. 64.
6021. Stanca, Radu. Toast ; Ars doloris : [versuri] / Radu Stanca // Clipa
: ser. nou. 2008. Nr 6. P. 15.

288

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6022. Stoie, Snziana-Maria. Alpha helix ; Specus mundi ; Infinit ;


Initiating voyage ; De-a lungul unei vitrine ; Travelling : [versuri] / Snziana-Maria
Stoie // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 31-32 : fot.
6023. , . ; ; ;
; , ; ;
; ; , ! ;
; : [] / ; . :
// . . 2008. Nr 3/4. P. 142-148.
(Vezi de asemenea Nr 5534)
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

6024. Bujor, Drgostia. Visul lui tefnel : [povestire] / Drgostia Bujor


; des. de Sergiu Puic // Alunelul. 2008. Nr 12. P. 6-7.
6025. Buruian, Alexandru. n pod : [pies] / Alexandru Buruian //
Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 92-115.
6026. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul fanteziilor : (debutul peste
timpuri) / Leo Butnaru // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 18-19.
6027. Butnaru, Leo. Promenada ; Roiile, vinetele ; SST! n sgeata
albastr : [povestiri din vol. n curs de pregtire Ruleta romneasc] / Leo Butnaru //
Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 135-146.
6028. Butnaru, Val. Avant de mourir : [pies] / Val Butnaru // Semn.
2008. Nr 4. P. 33-42 : fot.
6029. Ciocanu, Anatol. Tot pe drum : [versuri] / Anatol Ciocanu ; des. de
Aurel Guu // Alunelul. 2008. Nr 12. P. 3.
6030. Colesnic, Victoria. Argumente pentru a fi : [povestire] / Victoria
Colesnic // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 29-30 : fot.
6031. Cutasevici, Gheorghe. Ghici, ce fel de nuc am ; "Cu salvarea" :
(fragm. din poemul "Cntece pentru delfini"); Hora fulgilor ; Am s prind a zi de var
: [versuri] / Gheorghe Cutasevici ; des. de Tatiana Cemis // Alunelul. 2008. Nr
12. P. 12-13.

289

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

6032. Dragomir, Constantin. Noapte de iarn : [versuri] / Constantin


Dragomir // "a" MIC ". 2008. Nr 12. Supl.
6033. Filip, Iulian. Colind ; Urtori : [versuri] / Iulian Filip // "a" MIC ".
2008. Nr 12. Supl.
6034. Filip, Iulian. Urtori : [versuri] / Iulian Filip // "a" MIC ". 2008. Nr
12. Supl.
6035. Gheorghi, Ion. Friguor : [versuri] / Ion Gheorghi // "a" MIC ".
2008. Nr 12. Supl.
6036. Gugel, Anatol. An Nou : [versuri] / Anatol Gugel // "a" MIC ".
2008. Nr 12. Supl.
6037. Mtca, Nicolae. n limba romn : [versuri] / Nicolae Mtca //
Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 7.
6038. Mtca, Nicolae. Quam cito tranzit, fratre Mozart, fama mundi ; O,
veacul nostru grabnic cu ap nu ne-mbat ; i eu, ca i Leandru, tlzuit, pe mare ;
Doar cnd efemeride se mut din floare-n floare ; Cnd voi pleca, de Pate, s-mi
omeneti strmoii ; Cci vine, iat, Eva, credina s mi-o ieie ; Este tiut c Moise,
n lungul su periplu ; Pdurea mea, mireas cu boiul buclai ; St-n colivie oimul
ca-n clcar nautilii? ; Devastator, finalul. El e i astzi viu ; Mai circ i dect circul e
nsi viaa noastr ; Ce scurt e firul vieii s le cunoti pe toate : [versuri] / Nicolae
Mtca // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 127-134 : fot. Bibliogr. n note,
p. 134.
6039. Vasilov, Camelia. Omul cu oglind : [povestire] / Camelia Vasilov
// Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 35-37 : fot.
6040. Vieru, Ion. Au trecut i ploile : [versuri] / Ion Vieru // "a" MIC ".
2008. Nr 12. Special.
6041. Zbrciog, Vlad. Timp rstignit : (fragm.) / Vlad Zbrciog // Clipa :
ser. nou. 2008. Nr 6. P. 22-23 : fot.
6042. , . : [] / // . . 2008. Nr 3/4. P. 4.

290

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6043. , . : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 5-6.
6044. , . : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 6-7.
6045. , . : [ : . . .] / //
. . 2008. Nr 3/4. P. 7.
6046. , . " " : [ : .
. .] / // . . 2008. Nr 3/4. P. 8.
6047. , . : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 8.
6048. , . : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 13-14.
6049. , . ? : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 14.
6050. , . : [ : . . .]
/ // . . 2008. Nr 3/4. P. 15-16.
6051. , . : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 16-17.
6052. , . " " : [ :
. . .] / // . . 2008. Nr
3/4. P. 19-20.
6053. , . : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 20.
6054. , . : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 22.
6055. , . : [ : . . .] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 23-24.

291

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

6056. , . : [ : . . .] / //
. . 2008. Nr 3/4. P. 25.
821.161.1 Literatur rus

6057. , . ; ; ;
; : [] / // .
. 2008. Nr 3/4. P. 133-141.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

6058. , . : [] / //
. . 2008. Nr 3/4. P. 5.
6059. , . : [] / // .
. 2008. Nr 3/4. P. 9.
6060. , . : [.
. " "] / // . . 2008.
Nr 3/4. P. 122-132.
6061. , . : [] / // . . 2008. Nr 3/4. P. 9-10.
6062. , . : [] / // . . 2008. Nr 3/4. P. 10-11.
6063. , . " " : [] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 11.
6064. , . : [] / // . . 2008. Nr 3/4. P. 12-13.
6065. , . ! ,
: [. ] / // . . 2008.
Nr 3/4. P. 26-46.
6066. , . : [] / //
. . 2008. Nr 3/4. P. 17-18.

292

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6067. , . : [] /
// . . 2008. Nr 3/4. P.
18-19.
6068. , . ; .. ; ;
; ; ; ; "-
" ; ;
; ? ; ;
; ; , ;
; ; :
[] / // . . 2008. Nr 3/4. P.
149-162.
6069. , . : [] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 20-21.
6070. , . : [] / // .
. 2008. Nr 3/4. P. 21.
6071. , . " " : [] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 2223.
6072. , . / // . . 2008. Nr 3/4. P. 47-105. .: ;
; ; ; ; ; ; ;
; ; ; . ; ; ;
; . ; ; ; ;
; ; ? ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; Stop ;
; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; . ;
The mood ; .
6073. , . : [] / // .
. 2008. Nr 3/4. P. 24-25.
821.172 Literatur lituanian

6074. Braziunas, Vladas. "Noapte luminoas, cald i ginga" : [versuri] / Vladas Braziunas ; trad. din lb. rus de Irina Nechit // Sud-Est cultural. 2008.
Nr 4. P. 118.
293

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

6075. Cepauskaite, Daiva. Poezia / Daiva Cepauskaite ; trad. din lb.


rus de Irina Nechit // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 119.
6076. Geda, Sigitas. 20 de mrturisiri : [versuri] / Sigitas Geda ; trad. din
lb. rus de Irina Nechit // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 116-117.
821.512.161 Literatur turc

6077. Pamuk, Orhan. Eu sunt un Copac : (fragm. din romanul M numesc Rou, 1998) / Orhan Pamuk ; trad. de Luminia Munteanu // Clipa : ser. nou.
2008. Nr 6. P. 13 : fot.
821.512.165(478) Literatur n limba gguz din Republica Moldova

6078. , . : [] /
// . . 2008. Nr 3/4. P. 11-12.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii

6079. Caraman, Viorica-Ela. Poezia ca domeniu tiinific : (despre motivarea lit.) / Viorica-Ela Caraman // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 22-28.
6080. Felecan, Daiana. Din nou despre roman : [pe marginea vol. Romanul aventura spiritual a unei forme literare proteice, Bucureti, 2007] / Daiana
Felecan // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 196-202.
6081. Firic, Jean. Structura i semnificaiile odei triumfale / Jean Firic,
Cristian Manuel Firic, Camelia Firic // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P.
151-156. Bibliogr. : 19 tit.
6082. Nechit, Irina. La Vilenica am trit fr televizor : [despre lucrrile
Festivalul Int. de Lit. Vilenica, Slovenia, 3-7 sept. 2008] / Irina Nechit // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 125-130.
821.111.0 Literatur englez
(Vezi Nr 3938)
821.112.2(437.1/.2) Literatur ceh de limb german

6083. Dumbrav, Tatiana. Pe urmele lui Kafka : [Franz (1883-1924),


scriitor ceh de lb. germ.] / Tatiana Dumbrav // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6.
P. 10-11 : fig.

294

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


821.131.1.0 Literatur italian

6084. Dulea, Valentina. Numele trandafirului : [pe marginea romanului


cu acelai tit. de Umberto Eco, Iai : Polirom, 2007] / Valentina Dulea // Clipa : ser.
nou. 2008. Nr 6. P. 17.
821.135.1.09 Literatur romn

6085. Armau, Liliana. Radu Stanca i Cerul Literar de la Sibiu / Liliana


Armau // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 14-15.
6086. Boldea, Iulian. Ludic i ironie n proza optzecist : [romneasc] /
Iulian Boldea // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 29-35. Bibliogr. : 7 tit.
6087. Braga, Mihai. Ontologie filozofic n creaia lui Mihai Eminescu /
Mihai Braga // Cucuteni 5000 Redivivus : tiine exacte i mai puin exacte :
Simpoz. Intern., 11-12 sept. 2008 : Comunic. Ch., 2008. P. 288-292. Bibliogr.
n notele de subsol.
6088. Caraman, Viorica-Ela. Iluziile literaturii romne. O carte a lui Eugen Negrici care nu trebuie tabuizat / Viorica-Ela Caraman // Limba Romn.
2008. Nr 9/10. P. 184-187.
6089. Caraman, Viorica-Ela. Literatura document (autentic) al imaginarului : [despre lucrrile de critic lit. a Dianei Vrabie] / Viorica-Ela Caraman // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 176-177.
6090. Codreanu, Theodor. Reabilitarea obiectivitii : [despre opera lui
Nicolae Breban] / Theodor Codreanu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 1621.
6091. Irimia, Dumitru. Direcii de semnificare ale semnului poetic aer n
creaia poetic eminescian / Dumitru Irimia // Limba Romn. 2008. Nr 9/10.
P. 21-32. Bibliogr. : 3 tit.
6092. Irimia, Dumitru. Panait Istrati fa cu limba de lemn / Dumitru
Irimia // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 65-79. Bibliogr. : 4 tit.
6093. Marcu, Emilian. O cltorie de plcere prin proza romneasc interbelic : [efectuat de cercet. literar Diana Vrabie] / Emilian Marcu // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 178-179.

295

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

6094. Rachieru, Adrian Dinu. "Problema Eminescu" un rzboi imagologic / Adrian Dinu Rachieru // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 8-20.
Bibliogr. n note, p. 20 (14 tit.).
6095. Rpeanu, Elis. Gheorghe Blici scriitorul cu limba de un hexametru / Elis Rpeanu // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 191-195.
6096. tefnescu, Alex. Alex tefnescu, cititorul profesionist ndeprtat
de literatur : [interviu cu criticul literar rom.] / interlocutor : Daniela Dermengi // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 16.
6097. Vrabie, Diana. Cunoatere i autenticitate n literatura romneasc interbelic / Diana Vrabie // Limba Romn. 2008. Nr 9/10. P. 180-183.
(Vezi de asemenea Nr 5533, 6121)
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova

6098. Beleag, Vladimir. "De ce nu te-ai pocit pe lume ct ai trit?" :


[scriitorul V. Beleag n dialog cu Eudochia Ponomarencu, vecina sa din com.
Mlieti, raionul Grigoriopol] / Vladimir Beleag // Destin romnesc : ser. nou.
2008. Nr 4. P. 177-202 : fot. Rez. n lb. engl.
6099. Borbly, tefan. Viei paralele : [pe marginea crii Copil la rui de
Leo Butnaru, Bucureti, 2008] / tefan Borbly // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4.
P. 60-63.
6100. Busuioc, Aureliu. "Cartea care ar putea s-l fac mplinit pe un
scriitor este aceea care n-a fost scris niciodat" : [interviu cu scriitorul A. Busuioc] / interlocutor : Clina Trifan // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P.
7-9 : fot.
6101. Butnaru, Leo. Leo Butnaru : "Libertatea scrisului o triesc ca pe o
revan" : [interviu cu scriitorul] / interlocutor : Valentina Tzluanu // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 48-59.
6102. Cimpoi, Mihai. "Postliminiumul" basarabean : [Postf. la ed. a 4-a a
monogr. O istorie deschis a literaturii romne din Basarabia n curs de apariie] /
Mihai Cimpoi // Limba Romn. 2008. Nr 11/12. P. 8-15.

296

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6103. Colesnic, Iurie. O contiin veritabil de publicistConstantin Stere : [scriitor, jurist, om politic(1865-1936)] // Presa scrie istoria : Primul simpoz. na.
de jurnalism, 11-12 mai 2006. Ch.; Ploieti, 2008. P. 56-59.
6104. Constantinov, Valentin. Ideologia puterii n opera lui Dimitrie
Cantemir / Valentin Constantinov // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene :
Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 102-117. Bibliogr. n
notele de subsol.
6105. Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Dru n date necunoscute
: (partea I) / Mihail Dolgan // Akademos. 2008. Nr 4. P. 32-36. Rez. n lb.
engl.
6106. Dru, Ion. Cel de-al treilea mileniu : [discurs rostit n cadrul
Simpoz. int. cu genericul Ion Dru umanism i contemporaneitate, Chiinu,
16.10.2008] // Akademos. 2008. Nr 4. P. 27-29 : fot. Rez. n lb. engl.
6107. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Dru scriitor care reprezint neamul / Gheorghe Duca // Akademos. 2008. Nr 4. P. 30-31 : fot. Rez. n
lb. engl.
6108. Dumbrveanu, Victor. Ca un rebel trecea poetul =
: [Nicolai Costenco 95 de ani] / Victor Dumbrveanu // Moldova :
ser. nou. 2008. Nr 11/12. P. 43-45 : fot. Text i n lb. rus.
6109. Eanu, Andrei. Opera lui Dimitrie Cantemir n manuscrise i ediii
princeps. Repertoriu / Andrei Eanu, Valentina Eanu // Rev. de Istorie a Moldovei.
2008. Nr 4. P. 27-55. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 26 tit. i n note, p. 31-32
(22 tit.).
6110. Felea, Alina. Cteva aspecte ale cotidianului i mentalitii n operele lui Dimitrie Cantemir / Alina Felea // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4.
P. 108-113. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 111-112 (28 tit.).
6111. Fedorenco, Victoria. Membrii familiei Cantemir personaje ale
piesei Druiene : [pe marginea piesei "Maria Cantemir ultima dragoste a lui Petru
cel Mare" de Ion Dru] / Victoria Fedorenco // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008.
Nr 4. P. 160-163. Rez. n lb. engl.
6112. Pnzaru, Sava. Sergiu Victor Cujb la Basarabia : [despre activitatea scriitorului] / Sava Pnzaru // Presa scrie istoria : Primul simpoz. na. de jurnalism, 11-12 mai 2006. Ch.; Ploieti, 2008. P. 60-62.
297

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

6113. Stere, Constantin. Scrisori din Basarabia : [semnate cu pseudonimul C. rcleanu publ. n cotidianul bucuretean "LIndpendance roumaine",
1906, 10/23 ian.] / Constantin Stere ; pref., trad. din lb. fr. : Victor Durnea // Limba
Romn. 2008. Nr 9/10. P. 47-54. Bibliogr. n note, p. 54 (7 tit.) ; Nr 11/12.
P. 147-155.
(Vezi de asemenea 3937, 5949)
80 de ani de la naterea scriitorului Aureliu Busuioc

6114. Ciobanu, Mircea V. Melancolie, nostalgie, ironie : [n creaia lui


Aureliu Busuioc] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 15-22.
6115. Ciocanu, Ion. Dincolo de ironie i zeflemea / Ion Ciocanu // SudEst cultural. 2008. Nr 4. P. 31-42.
6116. Ciubotaru, Adrian. n exclusivitate pentru Aureliu Busuioc : De
rlele i de aga pisaniilor / Adrian Ciubotaru // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P.
28-30.
6117. Lungu, Eugen. Dup aniversare / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 6-14 : fot.
6118. Mihail, Dinu. Aur i Busuioc peste Moldova anului 2008 / Dinu Mihail // Sud-Est cultural. 2008. Nr 4. P. 43-47.
6119. tefnescu, Alex. Un scriitor sceptic fa de propriul lui scris : Dup "Romnia lit.", 2008. Nr 41 / Alex tefnescu // Sud-Est cultural. 2008. Nr
4. P. 23-27.
821.161.1.0 Literatur rus

6120. , . : [. (1709-1744), . ] / // . . 2008. Nr 3/4. P. 107-121.


6121. , . : (
) / // . . 2008. Nr 3/4.
P. 163-182.
821.512.161.0 Literatur turc

298

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6122. Trifan, Clina. Eu, Orhan Pamuk : [scriitor turc, laureat a Premiului
Nobel, 2006] / Clina Trifan // Clipa : ser. nou. 2008. Nr 6. P. 12.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
6123. Buga, Ion. Cultura Cucuteni pe moia Hsneni : [de pe valea
rului Cubolta, inutul Soroca] / Ion Buga // Cucuteni 5000 Redivivus : tiine exacte i mai puin exacte : Simpoz. Intern, 11-12 sept. 2008 : Comunic. Ch., 2008.
P. 68-77 : fig. Bibliogr. : 22 tit.
6124. Vasilache, Mariana. Sistemele simbolice decorative ale ceramicii
culturii Cucuteni-Tripolie : (etapa Cucuteni A -Tripolie BI) / Mariana Vasilache, Valeriu Paa // Cucuteni 5000 Redivivus : tiine exacte i mai puin exacte : Simpoz.
Intern., 11-12 sept. 2008 : Comunic. Ch., 2008. P. 37-41. Bibliogr. : 11 tit.
908 Monografii ale localitilor
6125. Braoveanu, Angela. n zori pe Azore : [note de cltorie n Lisabona] / Angela Braoveanu // Punkt. 2008. Nr 24. P. 90-100 : fot.
6126. Chirtoag, Ion. Chiinu : [capitala Rep. Moldova] / Ion Chirtoag
// Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P. 137-153 : fot. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 151-153 (84 tit.).
6127. Sineavscaia, Natalia. Cueni. Oraul de la intersecia cilor comerciale = Causeni the City at the Crossing of the Trade Routs = .
/ Natalia Sineavscaia ; fot. : Alexei Dziuba
// Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P. 8-21 : fot. Text paral. : lb. rom., engl.,
rus.
6128. , . / //
Aquarelle. 2008. Nr 12. P. 158-160 : fot.
929 tiine biografice i nrudite

Noi tehnologii n combaterea cancerului : [despre laureaii Premiului de


Stat al Rep. Moldova pentru a. 2008 : savanii de la Inst. Oncologic acad. Gheorghe brn, prof. Ion Corcimari, prof. Dumitru Sofroni, doctorul habilitat n t. med.
Nicolae Ghidirim, prof. Anatolie Cerni]. Vezi Nr 5803

299

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

Rusu, Valeriu. Crmpeie dintr-o via zbuciumat : (fragm. din memorii) /


Valeriu Rusu . Vezi Nr 5952
929.5 Genealogie

6129. Bucuci, Galina. Influene greceti n Moldova prin relaii de rudenie : (Cantacuzinii, Stmtetii) / Galina Bucuci // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 481492. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 5516, 5591, 5670, 5916, 6147, 6163, 6166, 6171)
929.6 Heraldic. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii

6130. Vrabie, Gheorghe. Din nou despre simboluri / Gheorghe Vrabie //


Akademos. 2008. Nr 4. P. 92-102 : fot. Rez. n lb. engl.
929.7 Nobilime. Titluri de noblee. Demniti i titluri aristocratice

(Vezi Nr 6138)

93/ 94 ISTORIE
930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 5526)
930.85 Istoria civilizaiilor. Istoria culturilor

6131. , . : [ . ] / // Filozofia antic i


importana acesteia n lumea contemporan : Materialele conf. t. Ch., 2008. P.
20-28.
(Vezi de asemenea Nr 6173)

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(100) Istorie universal

6132. Enciu, Nicolae. Reabilitarea "Evului Mediu ntunecat" : [pe marginea vol. Aureliei Felea Europa Est-Central n secolele IX-XII, Cluj-Napoca, 2008] /
Nicolae Enciu // Semn. 2008. Nr 4. P. 43-44 : fot. Bibliogr. : 6 tit.
6133. , . - / // ara Moldovei n

300

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. Ch.,


2008. P. 654-668. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 5560, 6134, 6141, 6167, 6172 )
94(41/99) Istoria individual a deferitelor ri
94(398.2) Istoria Daciei

6134. Dorogan, Valerian. Traco-dacii strmoi ai popoarelor latine /


Valerian Dorogan, Valeriu Dulgheru // Cucuteni 5000 Redivivus : tiine exacte i
mai puin exacte : Simpoz. Intern., 11-12 sept. 2008 : Comunic. Ch., 2008. P.
329-332.
6135. Vartic, Andrei. Paradoxul dacic / Andrei Vartic // Cucuteni 5000
Redivivus : tiine exacte i mai puin exacte : Simpoz. Intern., 11-12 sept. 2008 :
Comunic. Ch., 2008. P. 16-32 : fig. Bibliogr. : 11 tit.
94(478) Istoria Republicii Moldova

6136. Bolduma, Viorel. Relaii ale domnitorilor rii Moldovei cu Fria


Ortodox de la Lvov : (a doua jumtate a sec. XVI) / Viorel Bolduma // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P. 50-55 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 55 (23 tit.).
6137. Chicu-Dimitriu, Silvia. Impactul aciunilor pretendenilor la domnie
asupra situaiei politice a rii Moldovei : (anii 50 nceputul anilor 90 ai sec. al XVIlea) // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
Noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 259-297. Bibliogr. n notele de subsol.
6138. Ciubotaru, Nicolae. Consideraii privind opoziia nobilimii autohtone n primii ani dup anexarea Basarabiei de la 1812 / Nicolae Ciubotaru // ara
Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb.,
2008. Ch., 2008. P. 602-623. Bibliogr. n notele de subsol.
6139. Coad, Ludmila. Alexandru Cotru frunta al Zemstvei basarabene / Ludmila Coad // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P. 88-98 :
fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 96-98 (59 tit.).
6140. Cocrl, Pavel. Unele consideraii privind dregtorii trgurilor rii
Moldovei n secolul al XV-lea prima jumtate a secolului al XVII-lea / Pavel Cocrl // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
Noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 384-404. Bibliogr. n notele de subsol.
301

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

6141. Damian, Victor. Unele consideraii privind domnia lui Gheorghe


Duca n Moldova i Ucraina de pe malul drept al Niprului / Victor Damian // ara
Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb.,
2008. Ch., 2008. P. 459-472. Bibliogr. n notele de subsol.
6142. Dragnev, Demir. Moldova lui tefan cel Mare centru al cretintii ortodoxe / Demir Dragnev // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P.
41-49. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 48-49 (40 tit.).
6143. Olaru-Cemrtan, Viorica. Dosarele secrete ale deportrii din
1949 : (studiu de caz) / Viorica Olaru Cemrtan // Destin romnesc : ser. nou.
2008. Nr 4. P. 154-168 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 168
(12 tit.).
6144. Pavlenco, Raisa. Unele aspecte noi n dosarul logoftului Mihail
(Mihu) / Raisa Pavlenco // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 205-224. Bibliogr. n notele
de subsol.
6145. Popovschi, Valeriu. Procesele-verbale ale edinelor Biroului de
Organizare a Sfatului rii / Valeriu Popovschi // Destin romnesc : ser. nou.
2008. Nr 4. P. 19-40 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 38-40 (27
tit.).
6146. Potarencu, Dinu. Activitatea publicistic a lui Gheorghe Tudor n
perioada arist / Dinu Potarencu // Presa scrie istoria : Primul simpoz. na. de
jurnalism, 11-12 mai 2006. Ch.; Ploieti, 2008. P. 112-115. Bibliogr. n notele
de subsol.
6147. Svetlicinaia, Larisa. "Cantemiretii" : fond de documente din Arhiva Central de Stat de Acte Vechi a Rusiei din Moscova / Larisa Svetlicinaia // Rev.
de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 88-92.
6148. Tac, Mihai. Pan Halipa cronica unei condamnri / Mihai Tac
// Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4. P. 99-120 : fot. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 119-120 (19 tit.).
6149. Tudor, Laureniu. Basarabia, strvechi pmnt romnesc / Laureniu Tudor // Lumintorul. 2008. Nr 5. P. 9-27.
302

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6150. Zabolotnaia, Lilia. "Descrierea Moldovei" obiect de studiu al istoriei intelectuale / Lilia Zabolotnaia // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4.
P. 103-107. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 106-107 (12 tit.).
6151. , . 1671-1672 . /
// ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern.,
noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 449-458. Bibliogr. n note, p. 457-458 (53 tit.).
6152. , . . K / . .
// Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 93-102. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 36 tit.
6153. , .
XV : / . // ara Moldovei
n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch.,
2008. P. 169-179. Bibliogr., p. 178-179.+73
(Vezi de asemenea Nr 5515-16,5520, 5525, 5528, 5530, 5549, 5552,
5563, 5640, 5654, 5664, 5721, 6098, 6169)
2008 An al Dinastiei Cantemiretilor

6154. Eremia, Ion. Politica rusofil a lui Dimitrie Cantemir mit i realitate / Ion Eremia // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele
Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 39-62. Bibliogr. : 37 tit.
6155. Eanu, Andrei. Dimitrie Cantemir i Sud-Estul Europei dup
Campania de la Prut : [din 1711] / Andrei Eanu, Valentina Eanu // Rev. de Istorie
a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 114-118. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
117-118 (15 tit.).
6156. Eanu, Andrei. Dinastia Cantemiretilor : (sec. XVII-XVIII) / Andrei
Eanu, Valentina Eanu // Akademos. 2008. Nr 4. P. 39-40. Rez. n lb. engl.
6157. Lecu, Anatol. Cantemiretii n istoria militar a Moldovei / Anatol
Lecu // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 153-159. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 158 (26 tit).
6158. Maxim, Mihai. Dimitrie Cantemir i epoca sa. Documente noi din
arhivele turceti / Mihai Maxim // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 7381. Bibliogr. n note, p. 79-81 (55 tit.).
303

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

6159. Pogola, Lilia. Doctrina politic a lui Dimitrie Cantemir reflectat n


Tratatul de la Luk din 1711 / Lilia Pogola // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008.
Nr 4. P. 141-152. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 150-151 (58 tit.).
6160. vircun, Victor. Dimitrie Cantemir = : [Domnitor al Moldovei, scriitor, filosof : fragm. din cartea "Vitralii", Chiinu, 2008] / Victor
vircun // Moldova Turistic. 2008. Nr 2. P. 88-91 : fot. Text paral. : lb. rom.,
engl., rus. Va urma. +94(948)
6161. vircun, Victor. Dimitrie Cantemir i anturajul lui Petru cel Mare /
Victor vircun // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 119-124. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 122-124 (22 tit.).
6162. vircun, Victor. Motenirea istoric a lui Dimitrie Cantemir i contemporaneitatea / Victor vircun // Akademos. 2008. Nr 4. P. 37-38. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.; Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 10-13.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 12 (4 tit.).
6163. Voronin, Vladimir. Cantemiretii o celebr dinastie din secolele
XVII-XVIII : [discurs rostit n cadrul Conf. Intern. cu acelai tit., Chiinu, 28-29. 11.
2008] / Vladimir Voronin // Rev. de Istorie a Moldovei. 2008. Nr 4. P. 5-7.
6164. , . .
/ // ara
Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb.,
2008. Ch., 2008. P. 63-81. Bibliogr. n note, p. 77-81 (75 tit.)
94(498) Istoria Romniei

6165. Cojocaru, Viorel. Mic prezentare de carte Ion C. Petrescu "Mihai Viteazul i arta diplomaiei" / Viorel Cojocaru // Lumintorul. 2008. Nr 5. P.
54-60.
6166. Eanu, Andrei. Noi informaii privind familia vistiernicului Ignatie
Iuga / Andrei Eanu, Valentina Eanu // ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P. 199-204 : tab.
Bibliogr. n notele de subsol.
6167. Ghimpu, Vlad. Romnii participani n rzboaiele ruso-bizantine
din anii 911 i 944 / Vlad Ghimpu // Destin romnesc : ser. nou. 2008. Nr 4.
P. 169-176 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 175-176.
304

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6168. Kyyku, Kopi. Nicolae Iorga i popoarele "nscute ntr-o zodie fr noroc" / Kopi Kyyku // Akademos. 2008. Nr 4. P. 90-91 : fot. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n notele de subsol.
6169. Maxim, Mihai. O scrisoare inedit adresat de Sultana Valide
Domnului Moldovei Ieremia Movil : (cca 1601-1602) / Mihai Maxim // ara Moldovei
n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch.,
2008. P. 298-307 : fig. Bibliogr. n notele de subsol.
6170. Rezachevici, Constantin. Constantin Cantemir (1627-1693), ntemeietorul dinastiei Cantemiretilor / Constantin Rezachevici // Rev. de Istorie a
Moldovei. 2008. Nr 4. P. 14-17. Rez. n lb. fr.
6171. Rezachevici, Constantin. Mircea cel Btrn i tefan I ntre
Sigismund de Liuxemburg i Vladislav Jagiello n 1935 // ara Moldovei n contextul
civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., noiemb., 2008. Ch., 2008. P.
158-168. Bibliogr. n notele de subsol.
6172. tefnescu, tefan. Imperiul Bizantin i "Romaniile populare" de
la Est de Carpai : (sec. IX-XIV) / tefan tefnescu // ara Moldovei n contextul
civilizaiei europene : Materialele Simpoz. Intern., Noiemb., 2008. Ch., 2008. P.
119-131. Bibliogr. n notele de subsol.
6173. Weiss, Hermann. Vestimentaia roman pn n epoca lui Constantin cel Mare / Hermann Weiss ; trad. de Victor Constantin // Sud-Est cultural.
2008. Nr 4. P. 134-143.
(Vezi de asemenea Nr 5561, 6147, 6149, 6152, 6154, 6156, 6158-60,
6164 )

305

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 12-2008


Berzan, V. 5851
Beleag, Vladimir 6098
Bila, Liudmila 5900
Bobn, Gheorghe 5546
Bochmann, Klaus 5515
Bodea, Vitalie 5727
Boldea, Iulian 6086
Boldior, Maria 5744
Bolduma, Viorel 5587, 6136
Bolocan, Lilia 5540
Borbly, tefan 6099
Bordeianu, Leo 5920
Botgros, Ion 5738
Botnaru, Vasile 5937
Bouvier, Jean-Claude 5974
Braga, Mihai 6087
Braga, Tudor 5929
Braoveanu, Angela 5540, 5718,6125
Braziunas, Vladas 6074
Briescu, Ana 5519
Breban, Nicolae (6090)
Brnz, Sergiu 5678
Buciucianu, Mariana 708
Bucuci, Galina 6129
Bucun, Nicolae 5754
Bucur (Andruca), Maria-Carmen 5716
Budeanu,Gheorghe 5888
Buga, Ion 6123
Bujac, Mariana 5826
Bujor, Drgostia 6024
Bujoreanu, Nicolae 5869
Bulat, Vladimir 5926
Bulgac, Adela 5634
Burbulea, Rodica 5624
Burcin, Kilioglu 5914
Burdujan, V. 5760
Burlacu, Geta 5934
Buruian, Alexandru 6025
Busuioc, Aureliu 6100, (6114-19)
Butnaru, Leo 5937, 6026-27, 6099,6101
Butnaru, Val 6028
Buzatu, Adrian 5849

A
Agachi, Alexei 5892, 5919
Agafi, Constantin 5676
Albu, Svetlana 5893
Alexeev, Alexandru 5903
Ambrosi, Nicolae 5941
Anca, Sorin 5984, 6007-08
Andruhin, Marina 6011
Argint, Lucia 5654
Armau, Liliana 6085
Armau, Sergiu 5715
Artemov, Laurenia 5869
Aevschi, Valentin 5713,5769, 5770,
5775, 5777
Avornic, Gheorghe 5660
B
Babin, Adrian 5642
Babin, Lilia 5630
Babuci, V. 5845
Bahnaru, Vasile 5946, 5955
Balaban, Sergiu 5601, 5727
Balan, Aliona 5777
Balan, Elena 5583
Balan, V. 5759
Balanua Anatol 5910
Balmu, Victor 5666, 5737
Baltaga, R. 5802
Banto, Alexandru 5932, 5956, 5972,
5985
Banto, Ana 5957, 5973
Barbova, Natalia 5812
Bdru, Dorimedond 5549
Bdng, Constantin 5586, 5661
Blan, Ludmila 5888
Blici, Gheorghe 6095
Beli, A. 5799
Belostecinic, Marina 5600
Bendelic Eugen 5841
Beniuc, Valentin 5581
Berejan, Silviu (5955-71)
Berliba, Viorel V. 5602, 5677
306

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


C

Ciobanu, Lucia 5806


Ciobanu, Mircea V. 6114
Ciobanu, Tatiana 5706
Ciobanu, Tudor 5558
Ciobanu, V. 5837
Ciobanu, Veaceslav 5603
Ciobu, Stela 5610
Ciocanu, Anatol 6029
Ciocanu, Ion 5958, 5988, 6115
Cisteakov, Iurii 5904
Ciubotaru, Adrian 6116
Ciubotaru, Nicolae 6138
Ciulei, Tomi 5948
Clichici, Dorina 5604
Clichici, Ludmila 5983
Clipa, Victoria 5631, 5635
Clooney, George 5540
Coad, Ludmila 6139
Cobleanu, Zina 5783
Cobzac, Iosif 5547
Cocrl, Pavel 6140
Cociug, Victoria 5644, 5645
Codreanu, I. 5809
Codreanu, Iuliana 5884, 5885
Codreanu, Mihai 5884, 5885
Codreanu, Theodor 5977, 6090
Codru, Anatol 5953
Cojocari, Eugenia 5548
Cojocari, Lidia 5781
Cojocaru, Igor 5517, 5575
Cojocaru, Svetlana 5807
Cojocaru, Viorel 6165
Colesnic, Iurie 6103
Colesnic, Victoria 6030
Coman, Ioan G. 5552
Condrea, Irina 5949, 5959
Constantin, Victor 6173
Constantin cel Mare 6173
Constantinov, Valentin 6104
Corcimari, Ion (5803)
Corlteanu-Granciuc, Silvia 5559
Coroi, Olga 5751
Coseriu, Eugenio (5951)
Cosniceanu, Maria 5960
Costache, Gheorghe 5662
Costachi, Gheorghe 5663

Caduc, Petru 5942


Caraganciu, Alexandrin 5643
Caraman, Iurie 555
Caraman, Viorica-Ela 6070, 6088-89
Carp, Iurie 5908
Cartaleanu, Tatiana 5986
Casiadi, Felicia 5531
Casiadi, Oleg 5531
Cantemir, Constantin 6170
Cantemir Dimitrie 5515, 5949, 6104,
6109-11,( 6154-64)
Clci, Gheorghe 5717
Cldare,Constantin 5910
Cebanu, Vitalie 5870, 5877
Cechina, Tatiana 5558
Cegarovscaia, Liubov 5943
Celac, S. 5801-02
Cemis,Tatiana 6031
Cemortan, Stela 5750
Cepauskaite, Daiva 6075
Cerches, Galina 6003
Cernat, Veaceslav 5720
Cernenchi, Eugen 5593
Cernechi, Olga 5790
Cernica, Veaceslav 5728
Cerni, Anatolie (5803)
Cernomore, Sergiu 5685
Cheianu, Diana 5741
Chicu-Dimitriu, Silvia 5594, 6137
Chicu, Valentina 5741
Chicu, Nicolae 5654
Chioroglo, Elvira 5817, 5823
Chiriac, Mirela 5621
Chirtoac, Dorin 5718
Chirtoag, Ion 5719, 6126
Chivu, Gheorghe 5987
Cimpoi, Mihai 5953, 5975, 6102
Cimpoie, Gh. 5761
Cioban, Dumitru 5568
Ciobanu, Anatol 5976
Ciobanu, Aurel 5921
Ciobanu, Gh. 5780
Ciobanu, Igor 5679
Ciobanu, Inga 5947
307

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


Costandachi,Gheorghe 5507,5532,
5605-06, 5611
Costenco, Nicolai 6108
Costin, Petru, 5636
Cobuc, George 6009
Couleanu, T. 5866
Cotelnic, Ala 5513
Cotru, Alexandru 6139
Covalciuc, Diana 5829
Covalciuc, Grigore 5828
Cova, Lilia 5514
Cracan, Marina-Evelina 6010
Cristian, Irina 5597
Crivoi, Aurelia 5769, 5777, 5781, 5825
Croitoru, Andrei 5769
Crotenco, Iurii 5629
Crudu, Petru 5901
Crudu, Violeta 5989
Cucirevii, Vladimir 5623
Cujb, Sergiu Victor 6112
Culein, Tatiana 5827
Culiuc, Leonid 5772
Culiuc,V. 5815
Curilov, Svetlana 5755
Cunir, Olga 5813
Cunir, Valeriu 5680
Cutasevici, Gheorghe 6031

Dolgan, Mihail 6105


Dolghi, Cristina 5731
Donica, Gh. 5762
Donu, Zaharia 5533
Dorogaia, Irina 5902
Dorogan, Valerian 6134
Dragnev, Demir 5560, 6142
Dragomir, Constantin 6032
Dru, Ion 6105-07, 6111
Duca, Gheorghe 5516, 6107
Duca, Gheorghe (domnitor) 6141
Dulgheru, Valeriu 6134
Dulea, Valentina 6084
Dumbrav, Tatiana 772
Dumbrveanu, Victor 6108
Dumistrcel, Stelian 5962
Durnea, Victor 6113
Dziuba, Alexei 6127
E
Eberlein,Nicolas 6005
Eco, Umberto 6084
Egorov,Vladimir 5812
Eichemberg, Fernando 5927
Eminescu, Mihai 6013, 6087
Enciu, Nicolae 6132
Eremia, Anatol 5963
Eremia, Ion 6154
Eremia, N. 5880
Erhan, Valeriu 5607
Eanu, Andrei 6109, 6155-56, 6166
Eanu,Valentina 6109, 6155-56, 6166
Eco, Ludmila 5842

D
Damian, Victor 6141
Dan, Vasile 6005
Dandara, Otilia 5739
Dermengi, Daniela 6096
Danilov, Maria 5521
Danion, Vasile 6011
Darii, Tatiana 5909
David, Mircea-Laureniu 5690
Drul, Alexandru 5961
Dediu, Ion 5522, 5776
Derendovski, Antonina 5871
Diaconu,V. 5832
Diacova, S. 5814
Dinescu, Mircea 6012
Doga, Valeriu 5624
Doina, Aurica 5730
Doina, tefan-Augustin 6004

F
Fabian, Denis 5583
Fal, Alexandru 5648
Farago, Elena 6014-15
Farr, Anna-Maria 5787
Faur, Elena 5990
Fedorenco, Victoria 6111
Felea, Alina 6110
Felea, Aurelia 6132
Felecan, Daiana 6080
Felecan, Nicolae 5534, 5964

308

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Filip, Florin G. 5517
Filip, Iulian 5978, 6033-34
Firic, Camelia 6081
Firic, Cristian Manuel 6081
Firic, Jean 6081
Florea, Vasile 5681
Foca, Iurie 5925
Franuzan, Ludmila 5738
Frecueanu, A. 5894
Friptu, Valentin 5841, 5843
Friptuleac, Grigore 5791, 5816
Frunze, Rodica 5782
Fuior, I. 5845

Grama, Dumitru C. 5664


Grecu, Raisa 5660, 5665
Griciuc, Petru 5609
Grossu, Silvia 5523
Guceac, Ion 5665
Gudima, Constantin 5850
Gudumac, E. 5835, 5845
Gugel, Anatol 6036
Gumeni, Ion 5582
Guranda, Viorel 5830
Gurie (Mitropolit) 5550
Guslicova, Natalia 5723, 5771
Guu, Aurel 6015, 6029
Guu, E. 5815
Guu, Tamara 5807
Guzgan, Iurie 5783
Guzman, Patricia 600
Gyr, Radu 6016

G
Gal, ron 6005
Gagauz, Olga 5569
Gaina, Boris 5872, 5873, 5913
Gaitur, Tatiana 5511, 5631
Galearschi, Vasile 5838
Ganciucov, Valentina 5608, 5625
Ganea, Victoria 5508
Garaba, Angela 5841
Gavrilia,V. 5819
Gavrilov, Anatol 5950
Gmurari, Veaceslav 5732
Geda, Sigitas 6076
Ghencea, Flavia 5701
Gheorghi, Ion 6035
Gherbanovscaia, Liudmila 5637
Gherman, E. 5827
Ghidirim, Gh. 5780,
Ghidirim, Nicolae (5803)
Ghila, Victor 5916
Ghimpu, Vlad 6167
Ghiiu, Lilia 5905
Gnju, Stela 5752
Gnu, Domnica 5754
Gladun, N. 5822
Glavan, Boris 5682
Golubenco, Gheorghe 5683
Gona, Gheorghe 5594
Gona, Maria 5774
Gora-Postic, Viorica 5741
Gorelco, Tatiana 5827
Goonoag, M. 5832

H
Hadrc, Ion 5979
Haidarl, Dan 5589
Halipa, Pan 6148
Handrabura, Loretta 5740
Hotineanu, Vladimir 5836
Hotoboc, Mircea 5684
Hulea, Vasile 5685
I
Iacub, V. 5815
Iali,Tatiana 5749
Iaroevschi, Eduard 5768
Iarovoi, Petru 5833
Ignat, R. 5809
Iliadi,Gheorghe 5611
Iorga, Nicolae 6168
Irimia, Dumitru 6091-92
Islentiev, Maria 5637
Ispirescu, Petre 6017
Istrati, Panait 6092
Iziumov, Nina 5784, 5789

309

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


J

Marinescu, Florin 5922


Maxian, Viorel 5831
Maxim, Ion 5621
Maxim, Mihai 6158, 6169
Maximenco, E. 5786
Mazur, Minodora 5780
Mmlig, Ilie 5667
Mnuc, Liliana Marilena 726
Mtca, Nicolae 5966, 5991, 6037-38
Mtrgun, Neli 5807
Mndru, Valeriu 5556
Merenco, V. 5853
Mihail, Dinu 6118
Mihail (Mihu), (logoft) 6144
Mihil, Gheorghe 5967
Mija, Viorica 5836, 5942
Mircea cel Btrn 6171
Mischevca, Ion 5591
Mischevca, Vlad 5591
Mrzac, Didina 5712
Mocanu, Angela 5742
Mocanu, Victor 5556
Mohova,Tatiana 5864
Molodevean, Lidia 707
Morari, Inna 5936
Moraru, Oana-Maria 6019
Moraru, T. 5764
Moroan, Elizaveta 5871
Morozniuc, Ion 5612
Moin, Veaceslav 5844
Movil, Ieremia 6169
Movileanu, G. 5881
Movileanu, Tudor 5721
Mucerschi, Natalia 5992
Munteanu, Cristinel 5745,5951, 5968
Munteanu, Eugen 5950
Munteanu, Luminia 6077
Murzac, Cristina 5633
Mustea, Sergiu 5924

Jagiello, Vladislav 6171


Jarcuchi, Ion 5561
Jeltova, Inna 5934
Juc, Victor 5581
Juravschi, Nicolae 5944
K
Kafka, Franz 6083
Kalinin, L. 5852
Khler, Horst 5670
Kovarskaia, Brigitte 5921
Kulcikaia, Stela 5818
Kyyku, Kopi 6168
L
Leahu, Ana 5756
Lecu, Anatol 6157
Lisnic, Angela 5590
Livichi, Oxana 5598
Luchian, Andrei 5570, 5724
Luchian, Ivan 5610
Lucinschi, Chiril 5906
Lungu, Eugen 6117
Lungu, Vasile 5686, 5687
Lupan, Vlad 5584
M
Macari, Vadim 5620
Madan, Gheorghe 5585
Madescu, Lionela 5708
Maile, Janet Louise 5931
Maloman, E. 5822
Manea, Vladislav 5688
Maniuc, M. 5819
Maniuc, V. 5819
Manole, Tatiana 5725
Marcoci, Serghei (5943)
Marcova, Irina 5723
Marcu, Emilian 6093
Mardare, Andrei 5792, 5914
Mardare, Gheorghe 5930
Mardari, Andrei 5945
Marian, Gr. 5763
Marin, Vitalie 5965

N
Nacu, V. 5839
Nastas, Ion 5679
Neamu, Liuba 5800
Nechit, Irina 6074, 6076, 6082
Nederia, Alexandru 5895
310

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Negrici, Eugen 6088
Negru, Gheorghe 5524, 5585
Negru, Ion 5901
Negru, Ludmila 5513
Negur, Andrei (5926)
Netreba, Natalia 5874
Nicolaescu, Gheorghe 5875
Nicolaev, Gheorghe 5917
Nimerenco, Ana (5757)
Notre, Benoit 5792
Nour, Valeriu 5689
Novac, Alexandra 5557, 5704

Pereteatcu,Tamara 5933
Petrencu, Anatol 5526
Petrescu, Ion C. 6165
Petrova, Tatiana 5646
Petrovici, V. 5821, 5824
Pisaniuc, Maia 5647
Pnzaru, Sava 6112
Pru, Lucia 5804
Pchina, Tatiana 5651
Platon, Tatiana 5748
Plmdeal, A. (5925)
Pleca, Angela 5834
Pleca, M. 5542
Pleca, Maria 5543
Pleu, Andrei 5534
Pleu, Tiberiu 5668
Ploni, Elena 5527
Podogova, Marina 5915
Podubni, E. 5832
Pogola, Lilia 5596, 6159
Ponomarencu, Eudochia 6098
Pop, Liana 5989
Popa, Constana 5935
Popa, Gheorghe 5970
Popa, Veaceslav 5862
Popescu, Mihaela 5656
Popovici, Andronic 5549
Popovschi, Valeriu 6145
Posoina,Valentina 5646
Potarencu, Dinu 5562, 6146
Potarencu, Maria 5528
Prida, Andrei 5910
Priscaru, Veronica 5765
Puic, Sergiu 6024
Purici, Dumitru 5707
Putinev,Vadim 5768, 5923, 5921

O
Obad, Leonora 5876
Obskaia, Anna 5891
Ocrain, Ion 5611
Odoleanu, Vasile 75908
Olaru,Constantin 5913
Olaru-Cemrtan, Viorica 6143
Olrescu, V. 5541
Olrescu, Zahar 5608, 5626
Onofra, L. 5864
Osmochescu, Eugen 5657
P
Palade, Gheorghe 5525
Palii, Andrei 5868
Palii, Ina 5808
Palii, Natalia 5647
Pamuk, Orhan 6077, 6122
Pancu, Adelina 5571
Panov, Aleksandr 5599
Papini, Giovanni 6004
Papp, I. Eva-Maria 5781, 5785
Parasca, Pavel 5595
Pascaru, Ana 5535
Pascaru, Daniela 5739
Paa Valeriu 6124
Pavel, Vasile 5969, 5993
Pavlenco, Raisa 6144
Pdure, Ludmila 5994
Pnzaru, Igor 5757
Pelin, Victor (5928)
Penina, Olga 5569

R
Raba, T. 5821
Rachieru, Adrian Dinu 6094
Racu, Igor 5544
Raicu, Ecaterina 5655
Rcil, Victoria 744
Rpeanu, Elis 6095
Reaboi, Iulia 5713
Revenco, N. 5810, 5821
311

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


Rezachevici, Constantin 6170-71
Rojco, Anatol 5563, 5564
Romanciuc, Lilia 5810-11
Romanciuc, Vasile 5980
Roca, Gheorghe 5638-39
Roca, Petru 5650
Roca, Valentin 5657
Rotarenco, Zinaida 5915
Rotari, Adrian 5805
Rotari, Igor 5836, 5937
Rotaru, Anatol 5797
Rudi, M. 5804, 5808, 5811
Rulevschi, Natalia 5834
Rusandu, Ion 5556
Rusnac, Mircea 5551
Rusu, Aurelia 5981
Rusu, Elena M. 5552
Rusu, Oleg 5572
Rusu, Natalia 5509
Rusu, Romania 5982
Rusu, Valeriu 5952-53,(5972-82), 599599
Rusu-Haraba, Anastasia 5925, 5931

Spatari, Vitalie 5677


Spivacenco, A. 5627
Stamati, Adela 5811
Stanca, Radu 6021, 6085
Stancic, Zoran 5509
Starciuc, N. 5883
Starck, Philippe 5927
Starina, Ludmila 5643
Stati, Vitalie 5692
Stavil, Tudor 5918
Stnil, Iurie 5553
Stere,Constantin 5660, 5665, 6103, 6113
Stihi, Ludmila 5652
Stiuc, Mihail 5913
Stoie, Snziana-Maria 6022
Stratulat, Petru 5808, 5846
Strmbeanu, Mihaela 5937
Supostat, Lidia 5877
Suveic, Luminia 5787 ,5809, 5825
Svetlicinaia, Larisa 6147

andru, S. 5802
avga, Ghenadie 5903
avga, N. 5840
rcleanu, C. 772
ciuca, Svetlana 5800, 5816-17, 5823
chiopu, Constantin 5746-47
endrea, Mariana 5600
eptelici, Viorica 5648
icanu, Svetlana 5758
leahtichi, Mihai 5566
tefan cel Mare 6142
tefan I (domnitor) 6171
tefnescu, Alex 6096, 6119
tefnescu, tefan 6172
tirbu, Andrei 5875

S
Sabu, Cristian 6006
Sabiescu, Bianca Luciana 5669
Samoil, V. 5864
Satamatin, tefan 5690
Sava, Alexandru 5573
Savelieva, Galina 5565, 5726
Srbu, Maria 5543
Sclifos, Lia 5743
Scripnic, Mariana 5907
Selevestru, R. 5816
Sevastre, Ctlin 5613
Sigismund de Luxemburg 6171
Simion, Lenua 5691
Sinchevici, Inga 5574
Sineavscaia, Natalia 5923, 6127
Smbotin, Dan 5536
Smochin, Andre 5708
Solomon, Mircea 5714
Sofroni, Dumitru (5803)
Sorescu, Marin 6020
Sorin, Anca 759, 762

T
Tabac, D. 5822
Tabuncic, Mariana 5709
Tanas, Alexandru 5599
Taragan, Raisa 5565,5726
Tarcea, Monica 5787
Tac, Mihai 6148

312

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Tbr , Florin 5942
Tlmbu, Nina 5834
Tnase, Alexandru 5709
Tzluanu, Valentina 5518, 5938, 6101
Tcaciuc, Olga 5871
Televca, Oleg 5705
Timi, Andrei 5567
Timofei, Olga 5632, 5644
Timofti, Elena 5622, 5628
Timu, Angela 5511, 5632
Timu, Victoria 5653
Tipa, Ion 5658
Titulescu, Nicolae 5588
Tru, M. 5852
Toac, Zinovia 5625
Tofan, Tatiana 5649
Toma, Marcel 5906
Tomceac, Ana 5565, 5726
Tomia, P. 5766
Tomule, Valentin 5640
Topal, tefan 5878
Trancalan, M. 5541
Tribusean, Irina 5792, 5914
Trifan, Clina 6100, 6122
Trofimov, Rodica 5670,
Troianowski, Lidia 5537
Tudor, Gheorghe 6146
Tudor, Laureniu 6149
Tuluc, Adrian 5694
Turcu,Oxana 5817, 5823
Turea, Larisa 5939-40

U
Uluitu, Iuliana 5884-85
Ungureanu, Alexandru 5733-34
Ungureanu, Simion 5877
Ungureanu, Teodor 5529, 5734
Ungureanu, Violeta 6001
Ursu, Andrei 5865
Ursu, Ludmila 5752
V
Vacarciuc, Liviu 5911
Valide, Sultana 6169
Varta, Ion 5530
Vartic, Andrei 6135
Varzari, Pantelimon 5575
Vasilache, Alexandru 5939
Vasilache, Mariana 6124
Vasilescu, Florin 6002
Vasilieva, Galina 5945
Vasilov, Camelia 6039
Velico, Nadejda 5754
Verbicaia, Larisa 5768
Verejan, Oleg 5735, 5736
Vicol, Nelu, 5749
Vieru, Grigore 5953
Vieru, Ion 6040
Vilc,Valentina 5818
Vinevschi-Rusnac, Liliana 5800
Vlah, Svetlana 5887, 5928
Volciuc, Olesea 5862
Volcu, Ilie 5641
Volnichi, Igor 5584
Voloc, Alexandru 5805
Volociuc, L. 5867
Voloin, Elvira 5753
Voronin, Vladimir 5512, 6163
Voscoboinic, Victor 5720
Vrabie, Corneliu 5659
Vrabie, Diana 5954 ,(6089, 6093), 6097
Vrabie, Gheorghe 6130
Vrabie, Vitalie 5722

ranu, Mariana 5554


ru, Mihai (5930-31), 5932
ganco Nicolae V.(5921)
Tganco Vladimir N.(5921)
islinscaia, Natalia 5915
brn, Gheorghe (5803)
gana, Odetta 5748
ignescu, Ana Maria 5701
urcanu, Adrian 5650
urcanu, P. 5633
urea, Valentin 5805
vircun, Victor 6160-62

W
Warlikowski, Krzysztof 5940
Watson, G. 5566
313

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


Weiss, Hermann 6173

, 5619
, 5889
, . . 5796
, . 5592
, 5618
, 6060
, . . 5859
, . 5671

Z
Zabolotnaia, Lilia 6150
Zabulica-Diordiev, Violeta 5933
Zacon, E. 5767
Zagaevschi, Vladimir 5971
Zagorneanu, Eudochia 5869, 5879
Zaiev, D. 5852
Zbrciog, Vlad 6041
Zosim, Alexandru 5680, 5693-94
Zubcov, Iulia 5879

, . 5794
, . 5695
, 5579

, . . 5794
, 6023
, 5847
, . . 5860
, 5672
, 6061
. 6121

, 6042
, 5848
, 6120
, . 5674
, . . 5858
, 5576
a, . . 5859
, 5702
, . . 5796
, . 5696
, 5580
, . . 5857

, . . 5854, 5863

, 5703
, . . 5710

, 5698
, 5614
, 5538
, . 5886

, 5882
, . . 5773
, 5592, 6120
, 6062
, 6078
, . 5695
, . 5673
, 6063
, 5578
, . . 5545, 5578
, 6064
, 5889
, 5848

, 6058
, 6043
, 6044
, 6045
, 6046

, 5578
, 6047
, 6059
, . 5886
, 5520
314

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, . . 5912
, . 5711
, . . 5854
, 5788
, . 5674
, 6065
, . . 5859
, 5890, 6128
, 6048
, 6049

, 6053
, . 6153
, 5793

, 6050
, 5615
, 6051

, . 5700
, . . 5860
, 6069
, 5778-79, 5795, 5798
a, 5778-79, 5795,
5798
, . 5711
, 6023
, 6070
, 6054

, 6066
, . 5673

, . . 5857
, 5577
, 5899

, 6151
, 5896-98
, . . 5820

, 5539
, . . 5796

, 6067

, 6071
, 6072
, . 5697
, 5896-97
, 5847
, 6055

, 6068
, . . 6152
, . . 5861
, . . 5855-56, 5858
, 5616
, . 5886
, 5890
, . . 5857
, 6052
, . 5675
, 5702

, . . 5794
, 6073
, 5618

, 6164
, 5618
, . . 5860

, . . 5858
, . 5696
, 5847

, 6133
315

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


, 6121

, . . 5863
, . . 5854, 5863
, 6131
, 5619

, 6057
, 5848

, 6056
, . . 5773

316

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor continue ale cror articole sunt


fiate n "Cronica articolelor de revist Nr 12-2008

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20. Lumintorul. 2008. Nr 5.


21. Materialele conferinei tiinifice
"Filosofia antic i importana acesteia n lumea contemporan " =
" " . Ch., 2008. [20082137].
22. Moldova : ser. nou 2008. Nr
11/12.
23. Moldova turistic. 2008. Nr 5/6.
24. Noi. 2008. Nr 12.
25. Noosfera. 2008. Nr 1.
26. Presa scrie istoria : Primul simpoz.
na de jurnalism 11-12 mai 2006,
Chiinu. Ch.; Ploieti, 2008.
[2008-2263]
27. Probleme de politic penal n
domeniul prevenirii i combaterii
traficului ilicit de droguri : Materialele Seminarului t.-practic intern.,
14 apr. 2006. Ch., 2007. [20082205].
28. Problemele Energeticii Regionale.
2008. Nr 3.
29. Profit. 2008. Nr 12 (lb. rom.,
rus).
30. Psihologie. Pedagogie special.
Asisten social. 2008. Nr 3.
31. Punkt. 2008. Nr 24.
32. Revista de Filosofie, Sociologie i
tiine Politice. 2008. Nr 2.
33. Revista de Istorie a Moldovei.
2008. Nr 4.
34. Revista de Studii i Cercetri Juridice. 2008. Nr .
35. Revista economic : ed.supl. 2008. Vol.1-3.
36. Revista Naional de Drept. 2008.
Nr 12.

"a Mic. 2008. Nr 12 (lb. rom.,


rus).
Akademos. 2008. Nr 4.
Alunelul. 2008. Nr 12.
Aquarelle. 2008. Nr 12.
ARS Assecuratiorum. 2008. Nr
12.
Arta Medica. 2008. Nr 5.
Avocatul poporului. 2008. Nr
11.
Buletin de perinatologie. 2008.
Nr 4.
Clipa : ser. Nou. 2008. Nr 6.
Comunicri prezentate la cel de-al
treilea simpozion "Cucuteni 5000
Redivivis : tiine exacte i mai puin exacte, (11-12 sept. 2008 : ed.
a 3-a) Ch., 2008. [2008-2194].
Conferina internaional "Gestiunea eficient a schimbrilor organizaionale ca factor de cretere a
competitivitii ntreprinderilor, (1112 apr. 2008). Ch., 2008.
[2008-2261].
Conferina naional cu participare
internaional "Micoviscidoza la copii, 21 noiemb. 2008. Ch., 2008.
[2008-2182].
Contabilitate i audit. 2008. Nr
12
Curierul medical. 2008. Nr 6.
Destin romnesc : ser. nou.
2008. Nr 4.
Didactica Pro...- 2008. Nr 6.
Economie i sociologie. 2008.
Nr 3.
Legea i viaa. 2008. Nr 12.
Limba Romn. 2008. Nr 9/10;
Nr 12.
317

Cronica articolelor de revist Nr 12-2008 Magazine article annals Nr 12-2008


37. Sntate public, economie i
management n medicin. 2008.
Nr 4.
38. Semn. 2008. Nr 4.
39. Sud-Est cultural. 2008. Nr 4.
40. tiina Agricol. 2008. Nr 2.
41. ara Moldovei n contextul civilizaiei europene : Materialele Simpoz.
Intern., noiemb., 2008. [20082090].
42. Univers Pedagogic. 2008. Nr 1.
43. Viticultura i Vinificaia n Moldova.
2008. Nr 6 (lb. Rom., rus).
44. Vip magazin. 2008. Nr 11.
45. . 2008. Nr 12.
46. . .
2008 . Nr 3/4.
47. . 2008. Nr 6

318

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZET

NEWSPAPER
ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

DECEMBRIE

NR 12
2008
(6272-6874)

DECEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
6272. Rotaru, Tatiana. Laureaii Concursului Naional de Susinere a tiinei "Savantul anului-2008" "Econom" / Tatiana Rotaru // Moldova suveran.
2008. 24 dec. ; Dreptul. 2008. 26 dec. P. 6.
6273. , .
" 2008" - "Econom" / // . 2008. 25 .

(Vezi de asemenea Nr 6276)


004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
6274. , . : [ . ] / // . . 2008. 12 . . 47.
006 Standardizare i standarde
006.9 Standardizarea greutilor, msurilor i msurarea timpului

6275. Anul Nou de-a lungul timpului // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P.
3. Cuprins : 1. Tradiii vechi i noi ; 2. Calendare i calendare ; 3. O istorie a calendarului ; 4. Zilele sptmnii ; 3. Anul 2008 va fi mai lung cu o secund.
008 Civilizaie. Cultur. Progres
6276. , . - :
: [. . ] / //
. 2008. 4 .

319

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

02 BIBLIOTECONOMIE
6277. Andrie, Ala. Activitatea ecologic n bibliotecile republicii / Ala
Andrie // Gazeta bibliotecarului. 2008. Aug. - Sept. (Nr 8/9). P. 8-10.
6278. Bolgarina, Elina. Dou ziare literare britanice n colecia BNRM /
Elina Bolgarina // Gazeta bibliotecarului. 2008. Aug. - Sept. (Nr 8/9). P. 4-5.
6279. Botezat, Ana. "Promovarea crii i a lecturii la copii" : [pe marginea lucr. seminarului cu acelai generic, 10-11 oct. 2008, Bli] / Ana Botezat //
Gazeta bibliotecarului. 2008. Oct. (Nr 10). P. 8.
6280. Dragota, Ioana. Un bun bibliotecar : disputele bibliotecarilor / Ioana Dragota // Gazeta bibliotecarului. 2008. Oct. (Nr 10). P. 6-7.
6281. Harconi, Elena. 75 de ani ai Bibliotecii Republicane tiinifice
Agrare un prilej de eficient comunicare profesional pentru participani / Elena
Harconi // Gazeta bibliotecarului. 2008. Oct. (Nr 10). P. 5-6.
6282. Mandea, Aliona. coala fr de sfrit : [pe marginea instruirii tinerilor bibliotecari la Bibl. Na. a Rep. Moldova] / Aliona Mandea // Gazeta bibliotecarului. 2008. Oct. (Nr 10). P. 3.
6283. Ou, Ludmila. Sociologia lecturii un subiect pentru un atelier
profesional : [pe marginea lucr. atelierului profesional "Sociologia lecturii : aspecte
teoretice i recomandri practice", 10 oct. 2008, Bli] / Ludmila Ou // Gazeta bibliotecarului. 2008. Oct. (Nr 10). P. 9.
6284. Plopa, Ludmila. Parteneriatul n activitatea Bibliotecii Publice
"Trgovite" : [mun. Chiinu] / Ludmila Plopa // Gazeta bibliotecarului. 2008.
Aug. - Sept. (Nr 8/9). P. 6-7.
6285. Safarov, A. Bibliotecari convocai n congres : [pe marginea lucr.
Congresului al VI-lea al Bibliotecarilor din Rep. Moldova, 3-4 noiemb. 2008, Chiinu] / A. Safarov, E. Cortac // Fclia. 2008. 6 dec. P. 13.
6286. Topalo, Valentina. Opt ani de (Re)Cunoatere : [pe marginea
consemnrii Zilei Bibliotecarului la Bibl. t. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli] /
Valentina Topalo // Gazeta bibliotecarului. 2008. Oct. (Nr 10). P. 4.

320

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6287. , . : [10 . . . - . . . ] / // .
. 2008. 4 . . 23.

06 ORGANIZAII
061 Organizaii. Asociaii (n general)
6288. Marco, Gian Luca del. Multe asociaii apar pentru a acoperi acel
gol de valori din societatea modern : [interviu cu G. L. del Marco, pre. Asoc. de
Promovare Social Italia Moldova Onlus] / consemnare :Ecaterina Deleu // Flux
european : ed. de mari. 2008. 23 dec. P. 4.
6289. Miin, Vadim. Vadim Miin : Uniunea Ofierilor s-a afirmat : [interviu cu pre. Uniunii Ofierilor din Moldova] / consemnare : Olga Padalko // Comunistul. 2008. 5 dec. P. 6.
070 Ziaristic. Pres
6290. Corobca, Liliana. RSS Moldoveneasc i cenzura romneasc :
[despre publ.interzise] / Liliana Corobca // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr
11/12). P. 24-25.
6291. Forger, Dirk. Dirk Forger : Cel mai important lucru pe care dorim
s-l promovm n Moldova este comunicarea ntre jurnaliti : [interviu cu dir. Programului Media pentru Europa de Sud-Est, Fundaia "Konrad Adenauer"] / a consemnat George Iosip // Flux european : ed. de vineri. 2008. 12 dec. P. 9.
6292. Fottorino, Eric. 1-2. n Frana, nici un mare ziar nu e profitabil : interviu cu E. Fottorino, dir. cotid. "Le Monde // Sptmna. 2008. 5 dec. P. 13;
12 dec. P. 3.
6293. Tassinari, Federico. Ziar italian pentru imigrani, unde muncesc i
ceteni moldoveni : interviu cu ed. ziarului "Mondomigranti" F. Tassinari / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de mari. 2008. 23 dec. P. 4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
6294. Garaz, Oleg. Despre filosofie, muzic i orbi : eseu / Oleg Garaz //
Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 27-29.

321

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008


159.9 Psihologie

6295. Savca, Lucia. Programele colare nu trebuie s atenteze la sntatea generaiei tinere : [opiniile psihologului] / Lucia Savca // Fclia. 2008. 6
dec. P. 1-2.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM

6296. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne). Naterea Domnului ne aduce putere i speran ca s biruim ncercrile grele ale vieii / Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne // Flux european : ed. de vineri 2008. 26
dec. P. 2.
6297. Eco, Diana. Preasfinitul Arsenie : [mitropolitul Arsenie Stadnichi,
slujitor al ortodoxismului (1862-1936)] / Diana Eco // Moldova suveran. 2008.
11 dec. P. 4.
6298. Futei, Nicolae. Piedici la primirea Sf. Taine a Cununiei / Nicolae
Futei // Curierul ortodox. 2008. 16 dec. P. 7. (Lecii de catehizare; Lecia
41). Cuprins : Obstacole de ordin religios; Obstacole de ordin moral; Obstacole de
ordin fizic; Obstacole de ordin social.
6299. Petru (Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei i
Exarh al Plaiurilor). Activitatea mea de pn acum a fost o slujire a Bisericii i a
frailor mei romni din acest spaiu : interviu cu PS Petru, Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor // Flux european : ed. de vineri.
2008. 5 dec. P. 6.
6300. Petru (Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei i
Exarh al Plaiurilor). Naterea Mntuitorului Iisus Hristos ndemn la dragoste i
iertare : pastoral la Srbtoarea Naterii Domnului nostru Iisus Hristos / Petru,
Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei, i Exarh al Plaiurilor // Flux european : ed. de vineri 2008. 26 dec. P. 4.
6301. Teofan (Mitropolit al Moldovei i Bucovinei). "Orice ndeprtare
de Hristos nseamn ndeprtare de cas, de lumin, de adevrata semnificaie a
vieii" : interviu cu PS Teofan, Mitropolit al Moldovei i Bucovinei / a consemnat
Nicolae Federiuc // Flux european: ed. de vineri. 2008. 19 dec. P. 6.
6302. , . : [ .

322

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

.. 2-, . . .
] / // . 2008. 9 .

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale

6303. : [
. . . ] / //
. . 2008. 12 . . 45.
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei

6304. Colombani, Natalie. Emigrani moldoveni n Grecia / Natalie


Colombani // Flux european : ed. mari. 2008. 23 dec. P. 5.
6305. Deleu, Ecaterina, Adevrul despre moldovenii din Italia / Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de mari. 2008. 23 dec. P. 12-13.
6306. Glc, Boris. Boris Glc : "Trebuie instruite cadre naionale pentru studii demografice" : [interviu cu dir. Fondului ONU pentru Populaie n Rep.
Moldova] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de diminea. 2008. 12 dec.
P. 23.
6307. Koroli, Marat. Generaiile noi: ce le ateapt n viitor? / Marat
Koroli // Vocea poporului. 2008. 5 dec. P. 6; . 2008. 5 .
. 6.
6308. Martin, Vasile. Exploziile demografice nu se produc la comand i
nici prin nflcrate ndemnuri patriotice : [aspecte ale crizei demografice din Rep.
Moldova] / Vasile Martin // Moldova suveran. 2008. 16 dec.
6309. , . : [. . . ] / // . .
2008. 19 . . 14.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale

6310. , . /
// Moldova Noastr. 2008. 19 . . 7.
323

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6311. , . , :
[ . . " " . ] / // . 2008. 19 . . 26.

32 POLITIC
6312. Burciu, Igor. Rusia i rzboiul geopolitic mpotriva Republicii Moldova : [pe marginea interviului vicepre. Parlamentului Rep. Moldova, Iurie Roca,
Ageniei de tiri Newsin] / Igor Burciu // Flux european: ed. de vineri 2008. 26
dec. P. 3.
6313. Deleaghin, Mihail. "Mainstream-ul global a cotit spre stnga" : [interviu cu M. Deleaghin, politolog rus] / a dialogat Pavel Grigorciuc // Comunistul.
2008. 12 dec. P. 7.
6314. Dungaciu, Dan. Vecinul "turmentat" i politica extern de la televizor : [aspecte geopolitice] / Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2008. 12 dec.
P. 7.
6315. , . : "
" : [ . ] /
// . 2008. 5 . . 5.
6316. , . : [
] /
// plus. 2008. 5 . . 6.
323 Politic intern
323(100-87) Politica intern a rilor de peste hotare

6317. Codrean, Irina. "Expresul Solidaritii" poloneze : [25 de ani de la


decernarea premiului Nobel pentru Pace lui Lech Walesa, primul pre. necomunist
al Poloniei] / Irina Codrean // Integrarea european, pas cu pas. 2008. Dec. (Nr
9). P. 16. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6318. Dulgheru, Valeriu. Despre originile romnilor : (partea 1) / Valeriu
Dulgheru // Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 2.
6319. Negru, Nicolae. Romnia pe termen lung : [aspecte soc.-pol.] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2008. 12 dec. P. 6.

324

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6320. Raileanu, Sergiu. Votul ar fi mpotriva Puterii : interviu cu S.


Raileanu, pre. Asoc. "Moldova Open to the World Moldova deschis lumii" / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gard. 2008. 11 dec. P. 5.
6321. Vlad, Corneliu. 1-2. De la decepie la dreapta judecat : [aspecte
soc.-pol. : reluat din "Cronica romn"] / Corneliu Vlad // Sptmna. 2008. 12,
19 dec. P. 14.
6322. , . .
, 25 / // plus.
2008. 12 . . 4.
6323. , . : " .
. - "
: [ -- . . . . -] //
Analytique Moldpresa. 2008. 13 . . 8, 17.
6324. , . : [ . c " : " : - . . ] /
// . 2008. 26 . . 14.
323(478) Politic intern a Republicii Moldova

6325. Baciu, Valentina. 2008 a fost un an nefavorabil pentru democraia


din R. Moldova : [pe marginea rap. experilor independeni] / Valentina Baciu // Timpul de diminea. 2008. 23 dec. P. 2.
6326. Bogatu, Petru. Ascendentul moral al opoziiei : [aspecte preelectorale] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2008. 12 dec. P. 7.
6327. Bogatu, Petru. Ce ni s-a pregtit i ce-a ieit : [aspecte soc.-pol.] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2008. 30 dec. P. 7.
6328. Bogatu, Petru. Opoziia unit de un guvern din umbr comun? /
Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2008. 23 dec. P. 7.
6329. Braghi, Dumitru. Dumitru Braghi : Criza a scos n eviden imperfeciunea modelului liberal. Ideile social-democratice sunt unicul sprijin pentru
renovarea rii : [interviu cu liderul PSD] / consemnare : Corneliu Sandu // Adevrul.
2008. 5 dec. P. 2-3. Idem n lb. rus.

325

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6330. Bujor, Leonid. Leonid Bujor : "Comunitii se tem de AMN, singurul


care i va pune s rspund pentru frdelegi" : [secvene din dialogul deputatului
AMN din cadrul emisiunii "Puncte de reflecie", postul de radio "Vocea Basarabiei"] //
Aliana Moldova Noastr. 2008. 26 dec. P. 4.
6331. Ciornei, Vsevolod. nmulirea amibelor n preajma catastrofei :
[aspecte preelectorale] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2008. 12 dec. P. 2.
6332. Ciornei, Vsevolod. Noile ritualuri ale folclorului politic : [aspecte
preelectorale] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2008. 19 dec. P. 2.
6333. Ciornei, Vsevolod. O doz sntoas de optimism istoric : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2008. 26 dec. P. 2.
6334. Dabija, Nicolae. Beii cu ap rece : [aspecte preelectorale] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 1.
6335. Dabija, Nicolae. Killerii Redeteptrii Naionale : [fragm. din cartea
"Istoria noastr care snger desrai", Craiova, ed. "Fundaia "Scrisul Romnesc",
2008] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 2-3.
6336. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Srcia este principala problem a societii noastre" : [art. pre. Partidului Democrat din Moldova] // Democraia. 2008. 6 dec. P. 2.
6337. Diacov, Dumitru. Viitorul rii o sarcin actual : [art. pre. partidului Democrat din Moldova] / Dumitru Diacov // Democraia. 2008. 20 dec. P.
3.
6338. Dungaciu, Dan. Anul (geo)politic 2008 n R. Moldova / Dan
Dungaciu // Timpul de diminea. 2008. 26 dec. P. 6.
6339. Filat, Vlad. Falimentul modelului comunist de guvernare : [spicuiri
din discursul n plenul parlamentului al liderului liberal-democrat pe marginea rap.
guvernului] / Vlad Filat // Timpul de diminea. 2008. 17 dec. P. 4.
6340. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Avem misiunea s reabilitm n ochii oamenilor noiunile de reforme i democraie" : [interviu cu pre. Partidului Liberal Democrat din Moldova] / consemnare : Elena Munteanu // Timpul de diminea.
2008. 12 dec. P. 9.

326

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6341. Gherasim, Arcadie. Un popor de plecai : [aspecte soc.-pol.] / Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2008. 17 dec. P. 6.
6342. Marinciuc, Aurel. Elita intelectual din Soroca 1933 / Aurel
Marinciuc // Fclia. 2008. 6 dec. P. 14.
6343. Moraru, Haralambie. Electoratul din opoziie i opoziia din Parlament / Haralambie Moraru // Jurnal de Chiinu. 2008. 30 dec. P. 8.
6344. Negru, Nicolae. Neoromnofobia, ultima ans a comunitilor? /
Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2008. 9 dec. P. 6.
6345. Nedelciuc, Boris. De ce anul 2009 va fi hotrtor pentru viitorul
Republicii Moldova?! (1-3) / Boris Nedelciuc // Jurnal de Chiinu. 2008. 5, 12
dec. P. 16; 19 dec. P.15.
6346. Ostapciuc, Eugenia. Dificila art de a nvinge : [art. pre. Fraciunii PCRM n Parlamentul Rep. Moldova] / Eugenia Ostapciuc // Comunistul. 2008.
12 dec. P. 4-5.
6347. Patra, Mihai. Despre Consiliul Naional de Management i Lista
candidailor de dreapta pentru alegerile parlamentare (din 2009) / Mihai Patra // Lit.
i arta. 2008. 25 dec. P. 7.
6348. Plcint-Condrachi, Rima. Discriminarea, un fenomen existent
n R. Moldova / Rima Plcint-Condrachi // Jurnal de Chiinu. 2008. 5 dec.
P. 8.
6349. Rusu, Tudor. Mintea ascuit a lui Ion Dru i folosul pe care-l pot
avea din ea moldovenii / Tudor Rusu // Fclia. 2008. 6 dec. P. 4.
6350. Tnase, Constantin. Anul 2009 : gndurile noastre, ca un stol de
psri / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2008. 26 dec. P. 7.
6351. Tnase, Constantin. Opoziia n pragul ultimului examen / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2008. 16 dec. P. 6.
6352. rdea, Bogdan. Moldova trebuie s-i urmeze interesul naional /
Bogdan rdea // Adevrul. 2008. Ed. spec. P. 4. Idem n lb. rus.
6353. Until, Veaceslav. Petele negre ale guvernrii roii (2) : [fragm.
din vol.] / Veaceslav Until // Aliana Moldova Noastr. 2008. 5, 12, 19, 26 dec.
P. 5. Contin. nceputul : 2 mart. 2007.
327

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6354. Urecheanu Serafim. Rul din Republica Moldova are un nume


concret : Voronin : [aspecte soc.-pol. : interviu cu pre. AMN] / interviu realizat de
Vasile Grozavu // Aliana Moldova Noastr. 2008. 19 dec. P. 4, 7 ;
Moldova Noastr. 2008. 26 . . 4, 10.
6355. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "n 2009, nu mai urc
nimeni n "carul" lui Urecheanu ..." : [interviu cu pre. Alianei "Moldova Noastr"] /
consemnare : Alina urcanu // Timpul de diminea. 2008. 8 dec. P. 4-5; Aliana Moldova Noastr. 2008. 12 dec. P. 4; Moldova Noastr. 2008.
12 . P. 4.
6356. , . ? : [.-. ] / // . 2008. 18 .
6357. , . 2009 : . . // . . 2008. 26 . . 16.
6358. , . : " " : [ . - " "] // . 2008. 12 . . 2.
6359. , . : [
-. - . 2008 ] / // . . 2008. 19 .
. 17.
6360. , . : -. - . . /
// . 2008. 18 .
6361. , . :
[. . . ] / // . 2008.
12 . . 1-2.
6362. , . " ", , : .-. / // plus. 2008. 19 . . 3.

328

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6363. , . , : .. / // plus. 2008. 26 . .


3.
6364. , . ,
: [.-. ] / // plus.
2008. 5 . . 3.
6365. , . " "
/ // . 2008. 23 .
6366. , . ? :
. . / , ,
// . 2008. 5 . . 5.
6367. , . : "
" : [ -. . . , 27 . 2008] // Moldova Noastr.
2008. 5 . P. 4.
6368. , . " , !" : . . . . . , . /
// . 2008. 10 .
6369. , . " " :
[ - . ] / // .
. 2008. 12 . . 18.
324 Alegeri

6370. Baciu, Valentina. Tudor Panru va reprezenta Basarabia n Parlamentul Romniei : [dup alegerile din 30 noiemb. 2008] / Valentina Baciu // Timpul
de diminea. 2008. 3 dec. P. 3.
6371. Bogatu, Petru. Alegeri cu paralele inegale : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din Romnia, 30 noiemb. 2008] / Petru Bogatu // Jurnal
de Chiinu. 2008. 5 dec. P. 7.
6372. Bogatu, Petru. S trieti bine, Romnia! : [pe marginea alegerilor
parlamentare din 30 noiemb. 2008] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2008. 2
dec. P. 7.
329

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6373. Ciobanu, Vitalie. ntre rui i "romni", sfiai mioritic : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din Romnia, 30 noiemb. 2008] / Vitalie
Ciobanu // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 3.
6374. Dabija, Nicolae. Discordia care ne unete : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din 30 noiemb. 2008 din Romnia] / Nicolae Dabija //
Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 1-2.
6375. Negru, Nicolae. Romnia dezgustat sau relaxat? : [pe marginea
rezultatelor alegerilor parlamentare din 30 noiemb. 2008] / Nicolae Negru // Jurnal
de Chiinu. 2008. 2 dec. P. 6.
6376. Popescu, Cristian Tudor. Ziua Marii Uniri? : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din Romnia, 30 noiemb. 2008 : reluat din "Gndul", 2
dec. 2008] / Cristian Tudor Popescu // Timpul de diminea. 2008. 3 dec. P. 6.
6377. Tnase, Constantin. Leciile scrutinului din Romnia : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din Romnia, 30 noiemb. 2008] / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2008. 3 dec. P. 6.
6378. , .
/ // . 2008. 2 .
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

6379. Berbeca, Veaceslav. NATO vrea s deblocheze relaiile cu Rusia


: [pe marginea summit-ului NATO, 2-3 dec. 2008, Bruxelles] / Veaceslav Berbeca //
Democraia. 2008. 6 dec. P. 7.
6380. Cenu, Denis. Bruxellesul, tot mai categoric n raport cu Moldova
/ Denis Cenu // Integrarea european, pas cu pas. 2008. Dec. (Nr 10). P.
19.
6381. Ciornei, Vsevolod. Who is who n corida politic : [pe marginea
proiectului Parteneriatul Estic, lansat de Uniunea European] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2008. 5 dec. P. 2.
6382. Gomart, Thomas. Thomas Gomart : "Moldova e perceput ca o
ar mic i asta ar putea fi ansa voastr" : [spicuiri din discuia cu dir. Centrului

330

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Rusia/Noi state independente de la Inst. Francez de Relaii Intern.] / consemnare :


Sorina tefr // Integrarea european, pas cu pas. 2008. Dec. (Nr 10). P. 15.
6383. Minchev, Ognyan. Ognyan Minchev : "Calitatea de membru al
NATO e un certificat al securitii ..." : [interviu cu dir. Inst. de Studii Regionale i
Intern. din Sofia, Bulgaria] / pentru conformitate : Laura Bohanov // Integrarea european, pas cu pas. 2008. Dec. (Nr 9). P. 15. (Supl. al ziarului "Timpul de
diminea").
6384. Negru, Nicolae. Rusia la noi acas : cu armata sau fr armat? :
[pe marginea relaiilor moldo-ruse] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2008. 5
dec. P. 6.
6385. Popa, Stela. Prioritile preediniei cehe a UE / Stela Popa // Integrarea european, pas cu pas. 2008. Dec. (Nr 10). P. 16.- (Supl. al ziarului
"Timpul de diminea).
6386. Popescu, Nicu. Parteneriatul Estic i vecinii UE / Nicu Popescu //
Integrarea european, pas cu pas. 2008. Dec. (Nr 9). P. 19. (Supl. al ziarului
"Timpul de diminea").
6387. Secrieru, Stanislav. Romnia i Parteneriatul Estic : [pe marginea
Politicii de vecintate a Uniunii Europene] / Stanislav Secrieru // Integrarea european, pas cu pas. 2008. Dec. (Nr 10). P. 18-19. ( Supl. al ziarului " Timpul
de diminea).
6388. Un mecanism eficient pentru avansarea noastr pe calea integrrii europene : [pe marginea lucr. Summitului prim-minitrilor Iniiativei CentralEuropene, Chiinu, 27 noiemb. 2008] // Moldova suveran. 2008. 2 dec.
6389. Wortman-Kool, Corien. Corien Wortman-Kool : Criza din Georgia
ne-a determinat s urmrim mai atent politica agresiv a Rusiei fa de rile vecine
: [fragm. din dialogul europarlamentarului olandez cu tinerii cretin-democrai din
Rep. Moldova] // Flux european : ed. de vineri. 2008. 5 dec. P. 9.
6390. , .
: . . . .
"Adept" . "-" // plus. 2008. 26 .
. 8.

331

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6391. , . "" : [
- -. . . , 28 . 2008,
] / // . . 2008. 4 . . 3.
6392. , . : "
" : [ 2008 ] /
// . . 2008. 5 . . 2.
6393. , . ? : [ -.
. . ] / // plus.
2008. 5 . . 11.
6394. , .
: [ . . 16- ] // plus. 2008. 12 . . 15.
6395. , .
: [ .
-] // plus. 2008. 12 . . 14.
6396. : [ - - .-. , 28 . 2008,
] // . 2008. 2 .
6397. .
: [
] // plus. 2008. 26 . . 15.
6398. , . " "
" " : [ . . . . . . .
] / // plus.
2008. 19 . . 8-9.
6399. , . .
: . . .
.
// plus. 2008. 5 . . 14.

332

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6400. : . , . . // plus. 2008. 26 . . 7.


6401. , . : " , " : [ . - . . . -
] / // Analytique Moldpresa. 2008. 6 . .
8, 17.
6402. , . : [. . ] / //
plus. 2008. 5 . . 7.
327(478) Politica extern a Republicii Moldova

6403. Dungaciu, Dan. Integrarea european i proiectul (anti)identitar al


R. Moldova / Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2008. 5 dec. P. 7; Democraia. 2008. 6 dec. P. 8.
6404. Leanc, Iurie. Iurie Leanc : "Suntem "sortii" s avem nite relaii
civilizate cu Romnia" : [interviu cu vicepre. Asoc. pentru Politic Extern din Moldova] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2008. 1 dec. P.
4-5.
6405. Neagu, Ion. Declaraia deputatului Ion Neagu, prim-vicepreedinte
al Micrii Aciunea European, rostit n plenul Parlamentului la 4 decembrie 2008
: [pe marginea integrrii europene] // Jurnal de Chiinu. 2008. 5 dec. P. 8.
6406. Republica Moldova i perspectivele integrrii n Uniunea European : [pe marginea lucr. conf. t. intern., 14 dec. 2008, Chiinu] // Jurnal de Chiinu. 2008. 26 dec. P. 9.
6407. Stratan, Andrei. Anul diplomatic 2008 : de la proiecte la realizri :
rap. de activitate a diplomaiei moldovene pe perioada anului 2008, prez. de A.
Stratan, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe i Integrrii Europene // Flux
european : ed. de vineri 2008. 26 dec. P. 8.
6408. , . : [ . : . . . ] /
// . 2008. 5 . . 1-2.
333

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6409. , .
: : . .
, - . . / // . 2008. 23 .
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

6410. Filat, Vlad. Guvernul i-a schimbat tactica i ncearc s transpun eecul guvernrii pe seama crizei : (spicuiri din discursul deputatului V. Filat,
pre. PLDM, rostit n edina n plen a Parlamentului, la 12 dec. 2008) // Jurnal de
Chiinu. 2008. 16 dec. P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 6420)
329 Partide i micri politice
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova

6411. Bogatu, Petru. PCRM + PPCD: mpreun mpotriva Romniei /


Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2008. 9 dec. P. 7.
6412. Braghi, Dumitru. Dumitru Braghi : Ideile social-democrate snt
unicul punct de plecare pentru depirea crizei i renovarea Moldovei : interviu
acordat de pre. Partidului Social Democrat / interlocutor : Viorel Mihail //
Sptmna. 2008. 5 dec. P. 8-9.
6413. n PDM femeile au deplina libertate de a-i impune opinia i proiectele : [pe marginea lucr. Conf. a 3-a a Org. de Femei a Partidului Democrat din
Moldova, 29 noiemb. 2008, Chiinu] // Democraia. 2008. 6 dec. P. 3.
6414. Moraru, Haralambie. Aliana comunist are bree : [aspecte soc.pol.] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chiinu. 2008. 9 dec. P. 8.
6415. Roca, Iurie. PPCD-ul are mereu un as n mnec : interviu cu
vicepre. Parlamentului, pre. PPCD, Iu. Roca, acordat geniei de pres NewsIn /
consemnare : Lina Gru // Flux european: ed. de vineri. 2008. 19 dec. P. 9.
6416. Roca, Nicolae. Ministerul Justiiei un instrument al puterii de a
rmne la guvernare : [pe marginea Legii privind partidele politice] / Nicolae Roca
// Jurnal de Chiinu. 2008. 19 dec. P. 9.

334

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6417. , . 2009- :
[ . -. . ] // . .
2008. 10 .
6418. , . , , : [ XI- ] / // . . 2008. 5 . . 2.
6419. , . :
[. . . ] / // . .
2008. 19 . . 2 ; . 2008. 19 . . 1-2.
6420. , . : [ . ] /
// . 2008. 5 . . 6-7.
6421. , . , /
// . 2008. 19 . . 6.
6422. , . : " " " " : . " " // .
. 2008. 12 . . 3 ; 17 . . 4.
6423. , . : "
, ",
: [ . .
] / // . 2008. 25
.
(Vezi de asemenea Nr 6346,6408)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general

6424. , .
: [ . : . . . -] / . // . . 2008. 12 . . 46.

335

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

6425. Btrnu, Ion. Mediul ocupaional i afeciunile profesionale :


[coment. de I. Btrnu, specialist principal n Dep. Protecia muncii al CNSM] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. 2008. 12 dec. P. 3;
. 2008. 12 . . 3.
6426. , . : : ? / , //
. 2008. 5 . . 3.
(Vezi de asemenea Nr 6303)
331.105.44 Sindicate

6427. Istoria i afl adpost i temei n cartea sa : [pe marginea vol. "Istoria sindicatului "Sntatea" de Victor Benu i Anton Moraru, Ch., 2008] / consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2008. 12 dec. P. 6; .
2008. 12 . . 6. Cuprins : Urmailor le revine s ne continue istoria / Victor Benu; Concluzii pe marginea studiului / Anton Moraru; S facem istoria cu oameni vii / Constantin Eco.
6428. Lacu, Mihail. "Viitorul", mereu aproape de profesor i grijile lui :
[art. pre. Sindicatului "Viitorul"] / Mihail Lacu // Fclia. 2008. 27 dec. P. 2.
6429. Selina, Ana. Poziiile prioritare ale femeilor n circuitul valorilor sindicaliste : [art. pre. Consiliului Org. Femeilor din cadrul Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova] / Ana Selina // Vocea poporului. 2008. 26 dec. P. 4;
. 2008. 26 . . 4.
6430. "Sindicons": bilanul unui an de activitate : din sinteza activitii
Comitetului Executiv al Federaiei "Sindicons" n anul 2008 / consemnare : Valeriu
Ciocoi // Vocea poporului. 2008. 19 dec. P. 3; . 2008. 19
. . 3. Cuprins : Ajutoare materiale sinistrailor; Nu aduce anul, ct aduce
ceasul contractului / Natalia Odobescu; Culoarea succesului / Dora Glc; Casa
Social a Constructorilor / Damian Mihai.
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine

6431. Brldeanu, Ruslan. Criza poate face locuinele mai accesibile :


[interviu cu R. Brldeanu, pre. al Consiliului companiei de investiie n construcii
"Locuine pentru toi"] // Adevrul. 2008. Ed. spec. P. 6. Idem n lb. rus.

336

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6432. Chisnenco, Angela. Piaa imobiliar va rmne neschimbat /


Angela Chisnenco // Capitala. 2008. 12 dec. P. 6; = Capitala. 2008.
12 . P. 6.
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

6433. Republica Moldova. Camera de Comer i Industrie. Pe parcursul ultimului an CCI i-a consolidat rolul n societate : [darea de seam a activitii
Biroului Executiv al Camerei de Comer i Industrie a RM n perioada noiemb. 2007
noiemb. 2008] // Dezvoltarea. 2008. 19 dec. P. 1-5.
6434. Veveri, Valentina. "Sectorul MM motorul economiei naionale"
: [interviu cu V. Veveri, efa Dir. dezvoltarea businessului mic i mijlociu a Min.
Economiei i Comerului] / interviu susinut de Vlad Loghin // Moldova suveran.
2008. 23 dec. P. 2.
6435. , . :
[ .
2009-2011 . . .
] / // . . 2008. 12 . .12.
336 Finane

6436. Baclajanschi, Iaroslav. "Remitenele sunt mai viabile dect veniturile provenite din exportul de petrol" : [interviu cu Ia. Baclajanschi, expert economic la Oficiul din Moldova al Bncii Mondiale] / interviu realizat de Vlad Loghin //
Moldova suveran. 2008. 25 dec.
6437. Stratulat, Oleg. Leul moldovenesc la 15 ani: originea denumirii
unitii i subunitii monetare naionale / Oleg Stratulat // Eco. 2008. 3 dec. P.
9.
6438. , . : .
: [ . 2008 ] /
// . . 2008. 11 . . 4.
6439. , . / // . . 2008. 5 . . 14.
6440. , . : ? / // . . 2008. 19 . . 40.

337

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6441. . . 2009 : Nr 244-XVI 21 . 2008 . // . .


2008. 19 . . 46-47.
6442. , . : [ . ] / // . . 2008. 5
. . 4.
6443. , . : [
. " 2009 "] / // . . 2008. 26 . . 4.
6444. , . -6 :
[ ] / // . . 2008.
26 . . 42.
6445. , . : 100
/ // . . 2008. 26 . . 6.
6446. , .
: [ ] / //
. . 2008. 19 . . 6.
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri

6447. , . " " : [


. - : . . . . . ] / //
. . 2008. 5 . . 49.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova

6448. Coniu, Mihai. Cum, ct i n ce condiii va fi afectat R. Moldova?


: [economia Rep. Moldova n condiiile crizei economice] / Mihai Coniu // Moldova
suveran. 2008. 11 dec. P. 1.
6449. Criza economic mondial : efecte locale : [materiale ale edinei
Clubului Presei Economice] // Vocea poporului. 2008. 12 dec. P. 4-5;
. 2008. 12 . . 4-5. Cuprins : De ce Republica Moldova nu a fost
afectat imediat de criz? / Igor Dodon; Garaniile bancare adecvate ntrzie / Dorin

338

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Vaculovschi; Partenerii sociali trebuie s ia atitudine / Elena Gorelova; Politici monetar-creditare / Gheorghe Iliadi; Transportatorii stau s plece / Vladimir Florea.
6450. Frunz, Vlad. Ritmul de cretere economic va scdea pn la
4,1%, n 2009 / Vlad Frunz // Eco. 2008. 3 dec. P. 3.
6451. Marcu, Tatiana. Actualul sistem de raportare obligatorie trebuie s
fie simplificat : [pe marginea studiului "Analiza sistemului de raportare obligatorie
existent n Rep. Moldova" efectuat de ctre IDIS "Viitorul"] / Tatiana Marcu // Eco.
2008. 10 dec. P. 7.
6452. Patra, Mihai. Viteza de deetatizare n R. Moldova a fost una excesiv de mare, iar rezultatul aproape n exclusivitate negativ / Mihai Patra // Eco.
2008. 17 dec. P. 10-11.
6453. Rocovan, Mihai. Dezvoltarea zonei transfrontaliere Leueni
proiect de importan regional / Mihai Rocovan // Eco. 2008. 17 dec. P. 12.
6454. Strelciuc, Ioan. Lipsa unei economii funcionale a salvat Moldova
de criza financiar : [pe marginea edinei Clubului Presei Economice i "mesei
rotunde" "Criza economic mondial. Experiena Moldovei de a rezista", noiemb.
2008] / Ioan Strelciuc // Flux european : ed. de vineri. 2008. 5 dec. P. 4.
6455. , . ? : [ . . ] / // plus. 2008. 12 . . 11.
6456. , . : [
-. - . .
. 2008- .] / // .
2008. 26 . . 6.
6457. , . : [ . .
" . "] /
// . 2008. 5 . . 6.
6458. , .
: [. . ]
/ // . . 2008. 19 . . 1, 4.

339

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6459. , . .
/ // .
. 2008. 11 . . 5.
6460. :
. . // . 2008. 26 .
. 5.
6461. , . " " : [
Red Union Fenosa] / // . 2008. 19 . . 11.
338.48 Turism. Economia turismului

6462. Miron, Viorel. Destinaiile turistice din Moldova ntre planuri i


realitate : interviu cu V. Miron, managerul Proiectului TACIS CBC "Dezvoltarea capacitilor investiionale n zona turistic Hnceti Leueni" // Eco. 2008. 10
dec. P. 12-13.
6463. Platon, Nicolae. Criza taie din vnzrile ageniilor moldoveneti
de turism : [interviu cu N. Platon, pre. Asoc. Na. a Ageniilor de Turism] / consemnare : Tatiana Marcu // Eco. 2008. 17 dec. P. 7.
6464. , .
/ // plus. 2008. 12 .
. 10.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale

6465. , . " -
" : . . Fourchette-M . /
// . . 2008. 5 . . 18.
6466. , . Hyundai 5 :
. . "AF Pacific Motors Moldova" . // . . 2008.
26 . . 20.
6467. , . : [ Hugo Boss . ] / // . . 2008. 19 . . 24.

340

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


339.3 Comer interior

6468. Fier, Anatol. Cooperaia de consum revine n satele rii : [pe


marginea consemnrii a 140 de ani de la crearea primei asoc. de consum n Rep.
Moldova] / Anatol Fier // Moldova suveran. 2008. 16 dec.
339.5 Comer exterior. Comer internaional

6469. ntunericul din jurul luminii din Ucraina : [pe marginea importurilor
de energie electric : material al Centrului de Investigaii Jurnalistice] // Timpul de
diminea. 2008. 12 dec. P. 26-27. +338(478)
6470. Marcu, Tatiana. Turcia vrea s devin un partener economic important pentru rile euro-asiatice / Tatiana Marcu // Eco. 2008. 3 dec. P. 10.
6471. , . : [ . . . . . .
] / // . 2008. 4
.
6472. , . "
" : .
. . /
// . . 2008. 26 . . 18.
6473. , . - : [
. ] / // . . 2008. 4 . . 6.
339.7 Finane internaionale

6474. Zatuevschi, Mircea. Convertirea rezervelor statului n ruble ruseti va prejudicia calitatea activelor valutare / Mircea Zatuevschi // Eco. 2008.
3 dec. P. 6.
6475. , . : " , " : [ . Western
NIS Enterprise Fund] / // . .
2008. 4 . . 7.
6476. , . - : [
. , . 2008, : . . . ] / // . .
2008. 5 . . 49.
341

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6477. , . 2009 . : [. .
] / // . . 2008. 19 . .
44.
6478. , . : "
" : [ . .
] / // . . 2008. 18 .
. 7.
6479. , . : [. .
. . -] / // . . 2008. 5 . . 48.
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial

6480. , . :
[ . , , ] / // . 2008. 23 .
6481. 2009 : [
- . ] // . . 2008. 12 . . 44.
6482. , .
: [. . . ] / . //
. . 2008. 19 . . 45.
6483. , . " " :
[. . ] / // . .
2008. 19 . . 8.
6484. , . "
" : [ . . ". "] /
// . . 2008. 5 . . 1, 8.
6485. , . : [ . . , . 2008, ] / // . . 2008. 12 . . 8.

342

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6486. , . : [ .
. ] / // . .
2008. 26 . . 8.
6487. , . : [ . . - . .
Washington Profile] // Analytique Moldpresa. 2008. 13 . . 20.
6488. , . :
[. . . . ] /
// . . 2008. 5 . . 48.
6489. , . :
[. . ] / // . . 2008.
19 . . 44.
6490. , . : " " : [ . . .
" : ", . 2008, ] //
plus. 2008. 12 . . 5.
6491. , . : [. . ] / // . .
2008. 12 . . 47.

34 DREPT. JURISPRUDEN
341 Drept internaional

6492. Bologan, Dumitria. Studenii moldoveni au contribuit la ntocmirea Declaraiei de la Valencia : [cu tematica : "Universalitatea Declaraiei Universale
a Drepturilor Omului i Declaraia Obligaiilor i Responsabilitilor Omului",
Valencia, Spania, 10-12 dec. 2008] / Dumitria Bologan // Dreptul. 2008. 26 dec.
P. 4.
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

6493. Botnari, Valeriu. "Pentru neexecutarea hotrrilor judectoreti


definitive, Republica Moldova a fost condamnat de CEDO n 41 de cazuri" : [pe
marginea respectrii drepturilor omului : interviu cu V. Botnari, adjunct al procurorului gen. al Rep. Moldova] / interviu realizat de Victor Tnase // Flux european : ed.
de mari. 2008. 23 dec. P.10.
343

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6494. Burea, Irina. Respectarea drepturilor omului o condiie vital :


[pe marginea lucr. conf. t. "Protecia Drepturilor Omului n Republica Moldova prin
prisma Declaraiei Universale a Drepturilor Omului", organizat la Univ. de Stat din
Moldova] / Irina Burea // Dreptul. 2008. 19 dec. P. 3.
6495. Cojocaru, Aliona. "Fii tu primul care face o schimbare" : [pe marginea respectrii drepturilor omului n Rep. Moldova] / Aliona Cojocaru, Tatiana
Purice // Dreptul. 2008. 19 dec. P. 4.
6496. Filat, Vlad. Regimul Voronin ncearc n disperare s se blindeze
cu legi strmbe : (discursul deputatului V. Filat, pre. PLDM, rostit la edina n plen
a legislativului, la 11 dec. 2008) // Jurnal de Chiinu. 2008. 12 dec. P. 7.
6497. Filat, Vlad. Un an n aprarea drepturilor omului : [fragm. din discursul liderului liberal-democrat privind respectarea drepturilor omului n Rep. Moldova] / Vlad Filat // Timpul de diminea. 2008. 10 dec. P. 5.
6498. Melnic, Cristina. Mecanismul naional pentru prevenirea torturii /
Cristina Melnic // Moldova suveran. 2008. 11 dec. P. 4.
6499. Negru, Nicolae. Frauda legislativ a comunist-cretinilor : [probl.
ale libertii mass-media] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2008. 16 dec.
P. 6.
6500. Popa, Vitalie. Respectarea i promovarea dreptului copilului aflat
n conflict cu legea garanie a unei societi democratice / Vitalie Popa // Moldova
suveran. 2008. 12 dec.
6501. urcan, Vladimir. "Dac doreti s devii deputat, fii Cetean al
rii tale!" : (interviu cu V. urcan, pre. al Comisiei parlamentare juridice pentru
numiri i imuniti) / a dialogat Tudor Soroceanu // Moldova suveran. 2008. 24
dec.
6502. Urtu, tefan. i aprtorii drepturilor omului au nevoie de aprare : interviu cu t. Urtu, pre. Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova /
consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. 2008. 5 dec. P. 4;
. 2008. 5 . . 4.
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat Ale Republicii Moldova
344

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6503. . .
: Nr 239-XVI 13 . 2008 . // . . 2008. 12
. . 48.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

6504. Ciobanu, Stelina. Exploatarea sexual a copiilor trebuie oprit :


[pe marginea lucr. Congresului al 3-lea Mondial de la Rio de Janeiro] / Stelina
Ciobanu // Dreptul. 2008. 5 dec. P. 3.
6505. Colin, Victor. Cine o favorizeaz medicul sau pacientul? : [corupia n sistemul de sntate : interviu cu V. Colin, ef al Dir. analitic, prognoze i
prevenire de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i a Corupiei] /
consemnare : Aneta Voitun // Moldova suveran. 2008. 18 dec.
6506. Harunjen, Eduard. Activitatea Procuraturii n vizor : interviu cu
procurorul E. Harunjen, ef al seciei Nr 2 din cadrul Dir. control i urmriri penale //
Dreptul. 2008. 12 dec. P. 3.
6507. Tofan, Tatiana. Demnitatea omului este un lucru sfnt : [interviu
cu T. Tofan, dir. al org. nonguvernamentale "Centrul de asisten a femeilor supuse
violenei n familie"] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. 2008. 12 dec.
P. 5.
6508. , . : : [ . . . . . ] / //
. 2008. 17 .
6509. , . : [ . ] / // . .
2008. 18 . . 16.
6510. , . :
[ " "] / // . 2008. 16 .

345

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008


347 Drept civil
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar

6511. , . " " : . // . . 2008. 5 . . 16.


349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

6512. Aspecte legale ale Contractului colectiv de munc // Dreptul.


2008. 5 dec. P. 6.
6513. Preguza, Ion. Dreptul la munc un drept fundamental / Ion
Preguza // Vocea poporului. 2008. 5 dec. P. 5; . 2008. 5 .
. 5.
349.4 Drept funciar. Drept agrar

6514. , . :
[ . ] / // . . 2008. 12
. . 3.
6515. , . :
[ . . . ] / // . .
2008. 12 . . 38.
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor

6516. , .
? / // . 2008. 18 .

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


6517. , . : " , " : [ " , "] /
// . . 2008. 19 . . 16
351/354 Administraie public

6518. Anul 2008 n opinia consilierilor : [interviu cu consilierii municipali :


Alexandru Corduneanu, Alexandru Tnase, Corina Fusu [et al.] / pentru conformita-

346

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

te : Tatiana Lupacu // Capitala. 2008. 31 dec. P. 2; = Capitala.


2008. 31 . P. 2.
6519. Bulat, Veaceslav. Problemele capitalei pot fi soluionate : [interviu
cu V. Bulat, dir. al Inst. de Dezvoltare Urban] / interviu realizat de Angela
Chisnenco // Capitala. 2008. 19 dec. P. 6; = Capitala. 2008. 19
. P. 6.
6520. Chirtoac, Dorin. Dorin Chirtoac : Suntem de partea Adevrului
i aprm drepturile oamenilor : [interviu cu primarul gen. de Chiinu] / a dialogat
Tatiana Lupacu // Capitala. 2008. 31 dec. P. 3; = Capitala. 2008.
31 . P. 3.
6521. Ciobanu, Lucia. O instituie la care apeleaz fiecare cetean : interviu cu L. Ciobanu, dir. gen. al Serviciului Stare Civil / a intervievat Aneta Voitun
// Moldova suveran. 2008. 11 dec. P. 2.
6522. Cojocaru, Constantin. Numai unindu-i aspiraiile democratice,
poporul nostru va avea nevoie de ctigat : interviu cu C. Cojocaru, primar de
Edine / a dialogat Svetlana Cara // Democraia. 2008. 6 dec. P. 5.
6523. Damian, George. Discriminare cu legea n mn : [aspecte ale
dublei ceteniei duble : reluat din "Ziua"] / George Damian // Timpul de diminea.
2008. 22 dec. P. 6.
6524. Greceani, Zinaida. Mesaj de felicitare : [adresat de ctre primministrul Rep. Moldova cu ocazia srbtorii profesionale "Ziua poliiei"] / Zinaida
Greceani // Moldova suveran. 2008. 18 dec.
6525. Policinschi, Grigore. Tinerii snt n atenia noastr : [interviu cu
Gr. Policinschi, pre. raionului Dubsari] / p. coord. de Marina urcan // Comunistul.
2008. 26 dec. P. 4; . 2008. 26 . . 5.
6526. , . " " : [
. . . . ] // . . 2008. 19
. . 2.
6527. , . : "
" : . .
"" // . 2008. 16 .
347

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6528. , . Justar ISO


9001:2000 : [ . "Justar" .
, . ] // . . 2008. 19 . . 15.
355/359 tiina militar. Fore armate

6529. Murray, Rupert Wolfe. 1-2. nvechita armat a Romniei / Rupert


Wolfe Murray // Sptmna. 2008. 19, 26 dec. P. 3.
6530. Voronin, Vladimir. Reformarea i transformarea Armatei Naionale ntr-o instituie militar modern : [pe marginea discursului pre. Rep. Moldova n
cadrul edinei Consiliului Colegiului Militar al Min. Aprrii] / Vladimir Voronin //
Moldova suveran. 2008. 24 dec.; . 2008. 23 .
6531. Zaharov, Serghei. 17 ani la straja pcii : [art. ataatului militar al
Ambasadei Ucrainei n Rep. Moldova] / Serghei Zaharov // Flux european : ed. de
vineri. 2008. 12 dec. P. 7.
6532. , . : "
"" " : "" / // . . 2008. 4 .
. 4.

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale

6533. Balmo, Galina. Ei au nevoie de susinerea noastr : interviu cu


G. Balmo, ministru al Proteciei Sociale, Familiei i Copilului // Moldova suveran.
2008. 3 dec.
6534. Gontea, Petru. Regulamentul e un act teoretic, practica poate fi alta : [despre acordarea de ajutoare soc. pentru achitarea serviciilor comunale persoanelor cu venituri mici : interviu cu P. Gontea, prim-vicedir. al Dir. Gen. LocativComunal i Amenajare] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. 2008. 3 dec.
P. 5; = Capitala. 2008. 3 . P. 5.
6535. Greceani, Zinaida. Mesaj cu prilejul Zilei Internaionale a persoanelor cu Dizabiliti : [al prim-ministrului Rep. Moldova, 3 dec. 2008] / Zinaida
Greceani // Moldova suveran. 2008. 4 dec.

348

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6536. buleac, Mariana. Persoanele cu dizabiliti o povar pentru


societate? / Mariana buleac // Jurnal de Chiinu. 2008. 5 dec. P. 15.
368 Asigurri

6537. Loghin, Vlad. Ritm de cretere asigurat : [aspecte ale pieei asigurrilor] / Vlad Loghin // Moldova suveran. 2008. 11 dec. P. 2.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie

6538. Berzoi, Ludmila. O invitaie binevenit la explorarea i ntregirea


Codului nvmntului / Ludmila Berzoi // Fclia. 2008. 20 dec. P. 7.
6539. Bilanul Concursului : ["Cel mai bun articol al anului", anunat de
ctre red. ziarului "Fclia"] // Fclia. 2008. 20 dec. P. 14.
6540. Bujor, Leonid. Leonid Bujor : "Autorii Codului nvmntului nu
cunosc situaia din domeniu" : [intervenia deputatului n cadrul edinei n plen a
Parlamentului Rep. Moldova, 28 noiemb. 2008] // Aliana Moldova Noastr. 2008.
5 dec. P. 4; Moldova Noastr. 2008. 5 . P. 6.
6541. Cojocaru, Vasile Gh. Maestru-manager, Simion Mustea : [realizri de anvergur] / Vasile Gh. Cojocaru // Fclia. 2008. 20 dec. P. 3.
6542. Dandara, Gheorghe. "Un adevrat liceu presupune cadre foarte
bine pregtite" : [interviu cu Gh. Dandara, ef Dir. Gen. nvmnt, Tineret i Sport,
oldneti] / interviu realizat de Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2008. 25
dec. P. 4.
6543. Drguan, Ion. Cine i cum va implementa Codul nvmntului? /
Ion Drguan // Fclia. 2008. 20 dec. P. 7.
6544. Filat, Vlad. "Codul nvmntului un conglomerat de contradicii
i paradoxuri" : (discursul deputatului V. Filat, pre. PLDM, rostit n edina n plen
din 28 noiemb.) // Jurnal de Chiinu. 2008. 5 dec. P. 7.
6545. Filat, Vlad. Vlad Filat : Codul nvmntului este o fars politic
cu scop propagandistic : [pe marginea discursului pre. PLDM n Parlamentul Rep.
Moldova] // Timpul de diminea. 2008. 5 dec. P. 4.

349

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6546. Gluc, Ion. Reazemul care te vede : [maxime cu caracter educaional] / Ion Gluc // Fclia. 2008. 27 dec. P. 4.
6547. Grosu, Olimpia. Scrisoare copiilor ... sau despre frunze i flori :
[publicistic pedagogic] / Olimpia Grosu // Fclia. 2008. 6 dec. P. 5.
6548. Guu, Vladimir. Schimbri de paradigm n teoria i practica educaional : [rez. al comunic. din cadrul Conf. intern. "Schimbarea paradigmei n teoria i practica educaional"] / Vladimir Guu // Fclia. 2008. 6 dec. P. 3.
6549. Hanganu, Ion. Codului nvmntului o invitaie n ziua de
mine : [pe marginea proiectului Codului nvmntului] / Ion Hanganu // Fclia.
2008. 6 dec. P. 6, 16.
6550. Lazariuc, Victoria. Familia, coala pilonii societii / Victoria
Lazariuc // Fclia. 2008. 13 dec. P. 3.
6551. Onceanu, Anatol. Anatol Onceanu : "Codul nvmntului, cel
mai prost document pregtit de comuniti" : [intervenia deputatului n cadrul edinei n plen a Parlamentului Rep. Moldova, 28 noiemb. 2008] // Aliana Moldova
Noastr. 2008. 5 dec. P. 5.
6552. Paraciuc, Oxana. Parteneriatul Familia.coala.Comunitatea : [pe
marginea lucr. seminarului municipal] / Oxana Paraciuc // Univers pedagogic pro.
2008. 18 dec. P. 5.
6553. Stepaniuc, Victor. 2008 anul deciziilor ndrznee pentru educaie : [interviu cu V. Stepaniuc, viceprim-ministru al Rep. Moldova] / consemnare :
Tudor Rusu // Fclia. 2008. 27 dec. P. 1-2.
6554. Stratan, Maria. Impactul educaiei artistice asupra copilului / Maria
Stratan // Univers pedagogic pro. 2008. 18 dec. P. 7.
6555. avga, Larisa. Mesajul de felicitare al doamnei Larisa avga, ministrul Educaiei i Tineretului, cu prilejul Anului Nou 2009 // Univers pedagogic
pro. 2008. 25 dec. P. 3.
6556. oitu, Ecaterina. Metoda proiectului prghie de dezvoltare a
procesului educaional / Ecaterina oitu // Fclia. 2008. 20 dec. P. 10.

350

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6557. Tnase, Victor. Noul Cod al nvmntului a fost criticat de deputaii din opoziie / Victor Tnase // Flux european : ed. de mari. 2008. 23 dec.
P. 6.
6558. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Codul dispreului comunist fa de educaie!" : [interviu cu pre. Alianei "Moldova Noastr"] / pentru consemnare : Valentina Ursu // Jurnal de Chiinu. 2008. 9 dec. P. 8.
6559. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "Codul dispreului comunist fa de educaie!" : [interviu cu pre. Alianei "Moldova Noastr"] / pentru conformitate : Valentin Ursu // Aliana Moldova Noastr. 2008. 12 dec. P. 6.
6560. , .
. /
// plus. 2008. 12 . . 12.
6561. , . : [ ] / // . . 2008. 26 . . 17
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

6562. Andronic, Anatol. Audiia muzical mijloc important de percepere a muzicii / Anatol Andronic // Fclia. 2008. 6 dec. P. 13.
6563. Braghi, Rodica. "Oglinda" de V. Tulbure. Cuvinte cu sens opus :
(cl. a 2-a) / Rodica Braghi // Univers pedagogic pro. 2008. 11 dec. P. 5.
6564. Coropcean, Valentina. Le developpement de laptitude
dexpression orale / Valentina Coropcean // Fclia. 2008. 20 dec. P. 10.
6565. Damian, Ludmila. Determinarea lungimii de und a radiaiei laserului pe semiconductori / Ludmila Damian // Univers pedagogic pro. 2008. 25
dec. P. 6.
6566. Damian, Ludmila. Fora Arhimede : (proiect didactic, cl. a 7-a) /
Ludmila Damian // Univers pedagogic pro. 2008. 18 dec. P. 6.
6567. Melnic, Svetlana. Tricotarea unui fular : (lecie de educaie tehnologic n cl. a 6-a) / Svetlana Melnic // Univers pedagogic pro. 2008. 11 dec. P.
9.

351

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6568. Popa, Ana. Matematica : e necesar o schimbare / Ana Popa //


Fclia. 2008. 6 dec. P. 10.
6569. Pucau, Oleg. coala ndumnezeit e cu totul o alt coal dect cea fr Dumnezeu : [n sprijinul predrii religiei n c.] / Oleg Pucau // Fclia.
2008. 27 dec. P. 6.
6570. Rilean, Eugenia. Lecia de acordeon : factori ce determin o performan muzical / Eugenia Rilean // Univers pedagogic pro. 2008. 25 dec.
P. 7.
6571. Rusnac, Ludmila. Actualitatea genului epistolar : [n sprijinul procesului de predare] / Ludmila Rusnac // Univers pedagogic pro. 2008. 25 dec.
P. 7.
6572. Stratan, Maria. Arta actorului sugestii : [n sprijinul organizrii
leciilor] / Maria Stratan // Univers pedagogic pro. 2008. 25 dec. P. 6.
6573. Visternicean, Elena. Educaia tehnologic obiect de via / Elena Visternicean // Univers pedagogic pro. 2008. 11 dec. P. 5.
6574. , .
: [lecie n lb. bulgar]/ // Fclia. 2008. 13 dec. P.
7.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

6575. Apostol-Ciubar, Galina. Calitate i modernizare n educaie : [pe


marginea activitii gimnaziului "Pavel Bechet" din satul Vadul-Leca, raionul
Teleneti] / Galina Apostol-Ciubar // Fclia. 2008. 6 dec. P. 10.
6576. Axinti, Sergiu. Nume i responsabilitate : [interviu cu S. Axinti, dir.
Liceului Teoretic "tefan cel Mare", mun. Chiinu] / consemnare : Victoria Popovici
// Fclia. 2008. 27 dec. P. 3.
6577. Benu, Aurel. "Albinuele" de la Plop-tiubei : [raionul Cueni : pe
marginea activitii gimnaziului din sat] / Aurel Benu // Fclia. 2008. 13 dec. P.
6.
6578. Casa luminii din dealul Durletiului : [pe marginea activitii Liceului Teoretic "Hyperion" din Durleti] / materiale pregtite de Tudor Rusu // Fclia.
2008. 20 dec. P. 8-9. Cuprins : M bucur perseverena, ea d rezultatele
352

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

scontate / Tamara Blatu; Debutanii pe mini de ndejde; Coordonate ale vieii


moral-spirituale; Primria partener important al educaiei; Cel mai bun psiholog i
cea mai bun asistent medical / Lucia Savca; Caracter de diriginte / Lucia Caciuc;
Elevii trebuie s se simt la coal ca acas.
6579. Cercavschi, Eleonora. Eleonora Cercavschi : "n SUA, am aprat
interesele noastre" : [interviu cu dir. Liceului romn din Grigoriopol] / consemnare :
Angelina Olaru // Timpul de diminea. 2008. 22 dec. P. 8.
6580. Coropcean, Valentina. Lvaluation des copies / Valentina
Coropcean // Fclia. 2008. 6 dec. P. 6.
6581. Dru, Rodica. eztoare de Sfntul Andrei : (scenariu) / Rodica
Dru // Fclia. 2008. 13 dec. P. 4.
6582. Iachim, Ion. O echip managerial perseverent : [pe marginea
activitii Liceului Teoretic "Hyperion" din Anenii Noi] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2008. 11 dec. P. 6.
6583. Luca, Victor. Excursia oportuniti i sugestii / Victor Luca, Nicolae Cujb, Svetlana Cujb // Fclia. 2008. 20 dec. P. 3.
6584. Lungu, Maria. V. A. Suhomlinschi "Scrisori ctre fiu": "Nu uita cine
eti i de unde te tragi ..." : [proiect didactic la tema "Tradiiile populare de srbtoarea Sfntului Andrei"] / Maria Lungu // Fclia. 2008. 13 dec. P. 4.
6585. Melnic, Svetlana. Arta popular mijloc de dezvoltare a activitii
creatoare a elevilor / Svetlana Melnic // Univers pedagogic pro. 2008. 18 dec.
P. 7.
6586. Melniciuc, Ctlina. Cadrul didactic i etica profesional /
Ctlina Melniciuc // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 7.
6587. Mndru, Ala. Ora de dirigenie: "S fii modern nseamn ..." : [cl. a
10-a] / Ala Mndru // Fclia. 2008. 13 dec. P. 7.
6588. Ou, Margareta. Activitate extracolar : "Fie pinea ct de rea tot
mai bun e-n ara mea" / Margareta Ou, Simion Gluc // Univers pedagogic pro.
2008. 18 dec. P. 6.

353

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6589. Paraciuc, Oxana. Obiectivul : dezvoltarea liber a personalitii :


[pe marginea activitii gimnaziului din satul Calfa, raionul Anenii Noi] / Oxana
Paraciuc // Univers pedagogic pro. 2008. 11 dec. P. 7.
6590. Plmdeal, Maria. Urme n timp : (15 ani de la ntemeierea c.
Medii Nr 52 cu profil de Arte Plastice, mun. Chiinu) / Maria Plmdeal // Fclia.
2008. 13 dec. P. 5.
6591. Pogor, Lidia. A modela suflete pentru venicie cea mai nobil
menire / Lidia Pogor // Fclia. 2008. 20 dec. P. 4-5.
6592. Pogor, Lidia. Remunerarea nvtorului e discriminatorie n raport
cu profesorul / Lidia Pogor // Fclia. 2008. 27 dec. P. 7.
6593. Pogorevici, Iana. Provocrile pasiunii: ntre hazard i vocaie : interviu cu I. Pogorevici, prof. de educaie fizic la Liceul "Dimitrie Cantemir" din Chiinu / consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2008. 19 dec. P. 4;
. 2008. 19 . . 3. (Supl. "Lumina"; Nr 9).
6594. Raileanu, Anatol. Bioetica, realizri n practica educaional : [pe
marginea lucr. seminarului t.-practic , 20 dec. 2008, Chiinu] / Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. 2008. 25 dec. P. 3.
6595. Rileanu, Anatol. Ciorescu comunitate a viitorului : [mun. Chiinu : dezvoltarea inst. de nvmnt] / Anatol Rileanu // Univers pedagogic pro.
2008. 11 dec. P. 11.
6596. Rusu, Veronica. Un liceu cu parfum de poezie : [pe marginea activitii Liceului Teoretic "D. Matcovschi" din Vadul Racov, oldneti] / Veronica
Rusu // Univers pedagogic pro. 2008. 18 dec. P. 4.
6597. Suceveanu, Vasile. Cum poate fi mbuntit susinerea BACului? / Vasile Suceveanu // Fclia. 2008. 6 dec. P. 1.
6598. Vorotneac, Elena. Comorile de pe moiile lui Mihai Viteazul : [pe
marginea activitii Liceului Teoretic "Mihai Viteazul" din Chiinu] / Elena
Vorotneac // Fclia. 2008. 20 dec. P. 12-13.
6599. Vorotneac, Elena. Liceul Teoretic Mingir un veritabil promotor
de talente : [raionul Hnceti] / Elena Vorotneac // Fclia. 2008. 6 dec. P. 8-9.

354

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6600. , .
: . . . /
// . . 2008. 24 . . 12.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general

6601. Braghi, Rodica. edin cu prinii : Rolul familiei n dezvoltarea


copilului / Rodica Braghi // Univers pedagogic pro. 2008. 11 dec. P. 9.
6602. Ciobanu, Stelina. Sistemul de educaie precolar din Republica
Moldova nu ofer anse egale pentru dezvoltare : [pe marginea studiului IDIS "Viitorul" "Educaia precolar n Republica Moldova din perspectiva incluziunii i a echitii sociale"] / Stelina Ciobanu // Dreptul. 2008. 26 dec. P. 3.
6603. Cum s le cultivm copiilor plcerea lecturii? // Fclia. 2008. 6
dec. P. 7.
6604. Gotca, Valentina. Dezvoltarea vorbirii la elevii claselor primare /
Valentina Gotca // Fclia. 2008. 6 dec. P. 7.
6605. Oricine vine la "Foior", vrea s mai revin neaprat : [pe marginea activitii Asoc. obteti "Foior" de la Crea-grdinia Nr 130, mun. Chiinu] /
p. realizat de Victoria Popovici // Fclia. 2008. 20 dec. P. 6.
6606. Paraciuc, Oxana. Copilul viitorul naiunii : [activiti reprezentative la Grdinia-cre "Mrior" din oraul oldneti] / Oxana Paraciuc // Univers
pedagogic pro. 2008. 25 dec. P. 4.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii

6607. Cote, Vasile. Obstacole n calea educaiei vocaionale : [dialog cu


V. Cote, manager educaional, Colegiul de Medicin, Cahul] / interlocutor :
Valentina Stoica // Fclia. 2008. 6 dec. P. 7.
6608. Saghin, Crisitna. Muzeu pedagogic la un colegiu pedagogic : [la
Colegiul Pedagogic "Alexei Mateevici", Chiinu] / Cristina Saghin // Fclia. 2008.
6 dec. P. 6.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare

6609. Ababii, Ion. O via dedicat Almei Mater : [conf. i prof. univ. octogenar Victor Jia] / Ion Ababii // Timpul de diminea. 2008. 15 dec. P. 4.
355

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6610. Avornic, Gheorghe. Programul de activitate al dlui Gheorghe


Avornic, doctor habilitat n drept, profesor universitar, candidat la funcia de rector al
Universitii de Stat din Moldova // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 6.
6611. Avornic, Gheorghe. Schimbarea e inerent : [interviu cu Gh.
Avornic, candidat la funcia de rector al Univ. de Stat din Moldova] / consemnare :
G. C. // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 6.
6612. Brnz, Sergiu. Programul de activitate al candidatului la postul
de rector al Universitii de Stat din Moldova Sergiu Brnz, doctor habilitat n drept,
profesor universitar, ef catedr Drept Penal i Criminologie, Facultatea Drept, USM
// Moldova suveran. 2008. 11 dec. P. 3.
6613. Coniu, Mihai. Facultile de ziaristic fabrici de propaganditi
cu diplome / Mihai Coniu // Moldova suveran. 2008. 18 dec.
6614. Loghin, Petru C. Profesionitii vor salva nvmntul i ara : n
susinerea Programului de activitate a dlui Gheorghe Avornic, candidat la funcia de
rector al Univ. de Stat din Moldova / Petru C. Loghin // Fclia. 2008. 13 dec. P.
1.
6615. Voinarovscaia, A. Vom culege mine ceea ce sdim astzi : [anul
2008 anul tineretului] / A. Voinarovscaia, L. Colesnicova, L. Liutibor // Comunistul.
2008. 26 dec. P. 15.
6616. , . : " " : [ . - . . ] / // . .
2008. 5 . . 3.
6617. , . : [ ] / // . 2008. 17 .

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


396 Feminism. Femeile i societatea. Situaia femeilor

6618. Terzi-Barbroie, Daniela. Daniela Terzi-Barbroie: "Femeile


aduc n actul guvernrii un plus de moralitate" : [interviu cu dir. executiv al Centrului
Na. de Studii i Informare pentru Problemele Femeii "Parteneriat pentru Dezvolta-

356

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

re"] / consemnare : Nadina Gheorghi // Capitala. 2008. 17 dec. P. 5;


= Capitala. 2008. 17 . P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 6429)
398 Folclor

6619. Larg deschidei poarta : colind // Florile dalbe. 2008. 18 dec.


P. 1.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

6620. Orheiul Vechi : un singur pas pn la UNESCO? : [coment. ale


experilor : Gheorghe Postic, Varvara Buzil, Dumitru Constandachi [et al.] / a nregistrat tefan Lozie // Natura. 2008. Dec. (Nr 12). P. 3.
6621. , . " " :
: [ . . ] /
// . 2008. 10 .
6622. , . perpetuum mobile : [
] / // plus. 2008. 5 . . 9.

51 MATEMATIC
6623. Lica, Dionis. Soft-urile matematice alt mod de nsuire a tiinelor : (dialog cu prof. univ. D. Lica) / interviu realizat de Ion Scutelniciuc // Univers
pedagogic pro. 2008. 18 dec .- P. 8; 25 dec. P. 5.

53 FIZIC
6624. Donu, Mihai. Un manual de fizic adecvat Curriculumului : [pe
marginea man. de fizic pentru cl. a X-a, aut.: Mircea Colpagiu, Gheorghe urcanu,
Victor Pgnu, Ch., ed. Univers pedagogic, 2008] / Mihai Donu // Univers pedagogic pro. 2008. 18 dec. P. 5.

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


60 BIOTEHNOLOGIE
6625. Dascaliuc, Alexandru. "Team mi-i, ca ignorana s nu ne copleeasc ..." : [art. efului Centrului de Tehnologii Biologice Avansate de la Inst. de

357

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

Genetic i Fiziologie a Plantelor] / Alexandru Dascaliuc // Vocea poporului. 2008.


19 dec. P. 6; . 2008. 19 . . 6.

61 MEDICIN
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

6626. , . ! : [
. . . . ] /
// . . 2008. 26 . . 4.
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

6627. Movil, Boris. O raz de lumin : [pe marginea crii "Aa a fost
s fie ..." de Diomid Gherman] / Boris Movil // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 5.
6628. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Frica de Testemieanu : [pe marginea crii "Aa a fost s fie ..." de Diomid Gherman] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu //
Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 7.
6629. , .
: [ . . ] / // . . 2008. 5
. . 28.
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie

6630. Ciobanu, Ala. Impactul crizei : Efectul Placebo : [art. pre. Asoc.
Farmacitilor din Rep. Moldova] / Ala Ciobanu // Pro farmacia. 2008/2009 Dec.
(Nr 12) Ian. (Nr 1). P. 1-2.
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

6631. Voitun, Aneta. De calitatea medicamentului depinde sntatea


noastr : [pe marginea lucr. conf. na. "Buna guvernare n sistemul farmaceutic", 10
dec. 2008, Chiinu] / Aneta Voitun // Pro farmacia. 2008/2009 Dec. (Nr 12)
Ian. (Nr 1). P. 3.
616 Patologie. Medicin clinic

6632. Gaidarj, Ecaterina. Copii cu sindromul Down cred n Mo Crciun


: [interviu cu pre. asoc. "Aris-Down" E. Gaidarj // Flux european : ed. de mari.
2008. 23 dec. P. 8.
358

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6633. , . : [ . , . -2008] / //
. 2008. 30 . . 5.
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie

6634. Ababii, Ion. ntemeietorul pulmonologiei infantile n R. Moldova :


(prof. univ. Victor Gheeul la 80 de ani) / Ion Ababii // Timpul de diminea. 2008.
22 dec. P. 7.
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale,genitale

6635. Sali, Vera. Zbor frnt : [in memoriam Eugeniei Bivol, ef secie Nefrologie, Spitalul Clinic Republican] / Vera Sali // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 8.
616.8 Neuropatologie. Neurologie

6636. , . / // . . 2008. 26 .
. 2
616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase

6637. Popovici, Parascovia. Gripa, maladia sezonului rece : [interviu cu


P. Popovici, conf. univ. la catedra de "Boli infecioase la copii" a USMF "N.
Testemianu"] / consemnare : Victoria Babin // Flux european : ed. de mari. 2008.
23 dec. P. 28.
(Vezi de asemenea Nr 6640)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale

6638. Ababii, Ion. Un neurochirurg modern : (prof. univ. Grigore


Zapuhlh la 50 de ani) / Ion Ababii // Timpul de diminea. 2008. 24 dec. P. 4.
6639. Rusu, Ozea. Omul care ne reprezint plenar : [Grigore Zapuhlh,
neurochirurg, la 50 de ani de la natere] / Ozea Rusu // Lit. i arta. 2008. 25 dec.
P. 7
618 Ginecologie. Obstetric

6640. , . , : [ . 2- . - 359

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

. ] / a // .
. 2008. 3 . . 4.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic

6641. , . "Union Fenosa" : :


[ . . ] //
. . 2008. 19 . . 7.
621 Construcia de maini n general.Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie
mecanic
621.38 Electronic. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X

6642. , . "" "" : [ .


- . . ] /
// . 2008. 5 . . 11
.
625 Construcia cilor de transport terestru. Ci ferate, drumuri
625.7/.8 Construcia cilor rutiere

6643. Loghin, Vlad. Drumul spre prosperarea rii ncepe de la ... drumuri : [probleme ale construciilor drumurilor] / Vlad Loghin // Moldova suveran.
2008. 4 de

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.8 ngrminte chimice i naturale. mbogirea solului. Stimularea creterii. Stimulente pentru plante

6644. Gumovschi. Andrei. n noul an agricol s evitm greelile anilor


precedeni! : [aspecte ale utilizrii eficiente a ngrmintelor] / Andrei Gumovschi //
Eco. 2008. 24 dec. P. 12.
633/635 Horticultur
360

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


634.8 Viticultur

6645. Gumovschi, Andrei. Viticultura ecologic / Andrei Gumovschi //


Eco. 2008. 17 dec. P. 13-14.
639.1 Vntoare

6646. , . : " , , " : [ . .


- ] / //
Analytique Moldpresa. 2008. 27 . . 19.

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere i administrare casnic

6647. , . : [ 5- . : . . . ] /
// . . 2008. 11 . . 15.
6648. , . : "30 " : [ ]
/ // Analytique Moldpresa. 2008. 20 . . 8, 17.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)

6649. Bujor, Ion. Un destin zbuciumat : Ion Bujor : [55 de ani de la natere i 35 de ani de creaie : interviu cu telejurnalistul] / consemnare : Mihai Dilan //
Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 6.
6650. Catan, Natalia. Natalia Catan : "Nimeni nu m poate mpiedica s
devin excepional n munca i n viaa mea" : [interviu cu prezentatoarea postului
Eu TV] / consemnare : Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2008. 12
dec. P. 12.
6651. Ciornei, Vsevolod. Libertatea de a nu trage cu puca : [pe marginea expirrii licenei de emisie a postului PRO TV] / Vsevolod Ciornei // Moldova
suveran. 2008. 17 dec.
6652. Dogaru, Anton. Un "Belsat TV" pentru Moldova : [pe marginea
crerii unui post de televiziune la Iai] / Anton Dogaru // Timpul de diminea.
2008. 24 dec. P. 6.

361

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6653. Giosan, Ctlin. Ctlin Giosan : "Dorim s ne facem meseria liber i s ajungem n casele celor care ne ateapt" : [interviu cu dir. PRO TV Chiinu] / consemnare : Irina Codrean // Timpul de diminea. 2008. 15 dec. P. 5
.
6654. Moraru, Haralambie. TVM i radioul cu zvorul tras / Haralambie
Moraru // Jurnal de Chiinu. 2008. 12 dec. P. 8.
6655. Raicu, Andreea. Andreea Raicu : "Concurenii trebuie s fie contieni de ansa pe care o au, fiindc nu e o ans pe care o poate avea oricine" :
[interviu cu prezentatoarea proiectului "Fabrica de staruri" / consemnare : George
Iosip // Flux european : ed. de vineri 2008. 26 dec. P. 12.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii

6656. Ciobanu, Mircea V. Mircea V. Ciobanu : "n 2008, am editat o carte i am devenit bunel" : [interviu cu scriitorul i editorul] / consemnare : Nicolae
Roibu // Timpul de diminea. 2008. 23 dec. P. 8
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei

(Vezi Nr 6466)
75 de ani de la fondarea editurii "Universul

6657. Editura "Universul" la 75 de ani // Timpul de diminea. 2008. 8


dec. P. 4.
6658. Letopiseul vremurilor i al rii se tiprete la Editura "Universul" :
// Eco. 2008. 5 dec. P. 8.
6659. , . : .-. "Universul" /
// . . 2008. 11 . . 12.
6660. //
. 2008. 5 . . 12.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier

6661. , . : [.
. . ] / , , // . 2008. 19 . . 3

362

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


656.8 Pot. Servicii potale i administrarea lor

6662. , . " ": : [. . . " "] / // . 2008. 30 . . 5.


659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul

6663. Pleu, Andrei. Cteva reguli de bun purtare : [n faa publicului] /


Andrei Pleu // Sptmna. 2008. 5 dec. P. 3.
6664. , . . : [ .
. " " . . . . .
] / // .
. 2008. 4 . . 16.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

6665. Bulmaga, Sergiu. Problemele vechi ale sectorului vitivinicol mai


persist / Sergiu Bulmaga // Vocea poporului. 2008. 12 dec. P. 7;
. 2008. 12 .
6666. , . /
// . . 2008. 12 . . 23.

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea
general
687.5 Industrii de ngrijirea toaletei i de frumusee. Industrie cosmetic

6667. , . " " : [ . ] / // . 2008. 26 . . 9.


(Vezi de asemenea Nr 6467)

363

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL.
URBANISM.PEISAJE. PARCURI. GRDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane i rurale n general

6668. Olaru, Angelina. O decizie de dragul electoratului comunist : [pe


marginea proteciei monumentelor din Rep. Moldova] / Angelina Olaru // Timpul de
diminea. 2008. 8 dec. P. 3.
6669. , . . ,
, : [ ] / // . .
2008. 11 . . 3.

72 ARHITECTUR
6670. , . :
[ . ] /
// . . 2008. 26 . . 36
.
6671. , . : [ ] / // . 2008. 11
.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
6672. Gheu, Emilia. Andrei Ostap: "Trebuie s las ceva pe pmnt n
urma trecerii mele" : [pe marginea creaiei sculptorului] / Emilia Gheu // Capitala.
2008. 26 dec. P. 8.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


6673. Severin, Ion. Ion Severin : "Totul se transform" : [interviu cu pictorul grafician] / consemnare : Marina Vatav // Culturobuz. 2008. 5 dec. P. 4.
6674. Tolici, Roman. Imaginaia, n sine, este o infatuare : interviu cu R.
Tolici, artist plastic / consemnare : Vlad Bolocan // Contrafort. 2008. Noiemb.
Dec. (Nr 11/12). P. 21.

364

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6675. Tonitza, Nicolae. Nicolae Tonitza Pictorul perfecionist : (fragm.


din interviul cu pictorul, anul 1935) / interviu realizat de Valer Donea // Capitala.
2008. 5 dec. P. 7; = Capitala. 2008. 5 . P. 7.
6676. Vrabie, Gheorghe. Misiunea criticii de art / Gheorghe Vrabie //
Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 6.
6677. , . , : [ ] / //
= Capitala. 2008. 5 . P. 8
.
6678. , . , : [
. . . ] / // . 2008. 12 . . 22.

78 MUZIC
6679. Doga, Eugen. Eugen Doga : "Cred n puterea spiritual a neamului meu ..." : [interviu cu compozitorul] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de
diminea. 2008. 22 dec. P. 4-5.
6680. Gribincea, Nicolae. Nicolae Gribincea : Triesc cu gndul c fac
lucruri frumoase : [interviu cu interpretul de folclor] / consemnare : Dina Rusu // Natura. 2008. Dec. (Nr 12). P. 9.
6681. Iliu, Maria. Maria Iliu : "Aprindei luminile n seara de Crciun ..." :
[interviu cu interpreta de muz. popular] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de
diminea. 2008. 24 dec. P. 8.
6682. Popuoi, Liliana. "Istoria noastr recent nu este foarte diferit" :
[pe marginea conf. de pres a lui Goran Bregovici, interpret i compozitor srb] /
Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2008. 19 dec. P. 12.
6683. Raiburg, Ian. "Viaa noastr e un cntec" : [interviu cu I. Raiburg,
interpret de muz. de estrad] / consemnare : Marina urcan // Comunistul. 2008.
12 dec. P. 6 ; . 2008. 5 . . 4.
6684. , . : " ,
" : [ -. . ] /
// . . 2008. 18 . . 21.

365

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6685. , . : " " : [ ] / // Culturobuz.


2008. 5 dec. P. 5.
6686. -, . , :
/ . - // . 2008.
11 .
6687. , . : "
" : [ . ] /
a // . 2008. 5 . . 8.

79 DIVERTISMENT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice

6688. Soltan, Petru. Cineastul Dumitru Olrescu la maturitatea omului


de tiin : [pe marginea crii "Filmul la rspntie de veacuri" de Dumitru Olrescu,
Ch., ed. Cartea Moldovei, 2008] / Petru Soltan // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P.
7.
6689. , . "-" : [ . . "-" . ] /
// . . 2008. 26 . . 14.
6690. , . : "
, " : [ - " "] /
// Analytique Moldpresa. 2008. 27 . . 8, 17.
792 Teatru. Art scenic

6691. Actoria poart un nume : Radu Beligan : [90 e ani de la naterea


actorului romn] // Timpul de diminea. 2008. 15 dec. P. 8.
6692. Dodin, Lev. Lev Dodin: "Soljenin era rusocentrist., Grossman europeanocentrist" : [interviu cu regizorul rus : reluat din "Cotidianul"] / interviu de
Gabriela Lupu // Capitala. 2008. 10 dec. P. 7.
6693. Finiti, Sergiu. "Cnd bunul Dumnezeu va considera c mi-a btut
ceasul, vreau s mor pe scen" : [interviu cu S. Finiti, actor de teatru i cinema] / a
dialogat Petru Poiat // Flux european : ed. de mari. 2008. 23 dec. P. 14-15.

366

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6694. Grecu, Alexandru. Teatrul "Satiricus I. L. Caragiale" ne invit la


un regal al dramaturgiei naionale : interviu cu regizorul A. Grecu, dir. Bienalei Teatrului municipal "Satiricus I. L. Caragiale" / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2008. 5 dec. P. 8.
6695. Popescu, Stela. La o aniversare fr fast : [interviu cu S.
Popescu, actri din Romnia] / a consemnat Gabriel Mateescu // Capitala. 2008.
24 dec. P. 7.
6696. Sapdaru, Ion. "Montez prima dat un spectacol la Naionalul din
Chiinu" : interviu cu I. Sapdaru, regizor, actor de teatru i film / interviu realizat de
Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2008. 19 dec. P. 22.
6697. Sapdaru, Ion. Spectacolul "Suflete moarte" e o comedie amar :
[interviu cu I. Sapdar, actor i regizor] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european: ed. de vineri. 2008. 19 dec. P. 8.
6698. Zaharia, Nicoleta. Patima teatrului : [actorul Radu Beligan la 90
de ani : reluat din "Adevrul"] / Nicoleta Zaharia // Capitala. 2008. 12 dec. P. 7.
6699. Zarna, Paul Emil. Clopotarul Basarabiei : [despre actorul Sandu
Aristin-Cupcea] / Paul Emil Zarna // Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 6.
6700. , . ", !.." : [ . . .. . ] / // . . 2008. 26 . . 6.
6701. , . : [ .
. "" . ] / // . 2008. 19 . . 25.
6702. , . , : [
. . ] /
// . 2008. 26 . . 22.
6703. , . 150 : [
. . . ..] / // . .
2008. 5 . . 7

367

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6704. , . : :
[ . .. . ] / // . 2008. 26 . . 11.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta micrii. Dans

6705. Belicov, Serafim. "Joc"-ul dinuirii nostru ... : [pe marginea creaiei maestrului Vladimir Curbet] / Serafim Belicov // Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 7.
6706. Cimpoi, Mihai. Ritmurile spaiului mioritic : [pe marginea realizrilor formaiei academice "Joc] / Mihai Cimpoi // Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 7.
6707. Curbet, Vladimir. "Fiecare naiune trebuie s respecte tradiiile sale" : [interviu cu V. Curbet, conductorul ansamblului academic de dansuri "Joc"] /
consemnare : Marina urcan // Comunistul. 2008. 26 dec. P. 5; .
2008. 26 . . 10.
794 Jocuri pe tabl de joc i jocuri de mas ( jocuri de gndire, perspicacitate i noroc)

6708. Bologan, Viorel. Viorel Bologan : "Trebuie s promovm copiii talentai din ahul naional" : [interviu cu ahistul moldovean] / consemnare : Viorel
Ciobanu // Sport plus. 2008. 30 dec. P. 9.
6709. Iordchescu, Viorel. Viorel Iordchescu : "E necesar s educm
i s promovm tinere talente" : [interviu cu ahistul] / consemnare : Viorel Ciobanu
// Sport plus. 2008. 2 dec. P. 7.
6710. Kasparov, Garri. Garri Kasparov: "Epoca reformelor radicale" :
[ah : fragm. din cartea "Anii 70. Gigantica revoluie n domeniul deschiderilor"] /
trad. din lb. rus de Viorel Ciobanu // Sport plus. 2008. 23 dec. P. 7
.
6711. , . : [ . . ] / // . .
2008. 4 . . 18.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic

6712. Busuioc, Sergiu. Memorialul "Valentin Mereniuc" la a 16-a ediie :


[pe marginea rezultatelor turneului rep. la lupta na. "Trnta"] / Sergiu Busuioc //
Sport plus. 2008. 16 dec. P. 4.

368

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6713. Caras, Ion. Ion Caras : "mi doresc enorm s continui cu acelai
lot n primvar, dar simt c voi pierde civa juctori" : [interviu cu antrenorul echipei Zimbru] / a dialogat Vladimir Maftei // Sport plus. 2008. 2 dec. P. 10.
6714. Cebanu, Pavel. Pavel Cebanu : "Fotbalul este un produs scump,
care trebuie vndut frumos" : [interviu cu pre. Federaiei Moldoveneti de Fotbal] /
a dialogat Vladimir Maftei // Sport plus. 2008. 9 dec. P. 11.
6715. Cebotaru, Eugen. Eugen Cebotaru : "Suporterii echipei naionale
trebuie s aib rbdare" : [interviu cu golgheterul formaiei Ceahlul, Piatra Neam] /
a dialogat Vladimir Maftei // Sport plus. 2008. 30 dec. P. 12.
6716. Dobrovolski, Igor. Igor Dobrovolski : "Rmn la naional pn
mi expir contractul, pe urm nu se tie" : [interviu cu selecionerul] / interviu realizat de Vitalie Hadei // Jurnal de Chiinu. 2008. 12 dec. P. 21.
6717. Drgan, Aurel. Gala Laureailor Fotbalului Moldovenesc 2008 /
Aurel Drgan // Flux european : ed. de vineri. 2008. 19 dec. P. 10.
6718. Dumbrveanu, Adrian. O via consacrat sportului : [despre
Iurie Agafi, ef al Serviciului sport al executivului raional Clrai] / Adrian
Dumbrveanu // Sport plus. 2008. 2 dec. P. 6.
6719. Golban, Alexandru. Alexandru Golban : "Convocarea mea la naional rmne la discreia selecionerului" : [interviu cu ex-juctorul Daciei Chiinu]
/ a dialogat Vladimir Maftei // Sport plus. 2008. 23 dec. P. 10.
6720. Iuti, Vadim. Bilanul Anului olimpic : [pe marginea adunrii de dare de seam i de alegeri ale Federaiei Moldoveneti de Haltere] / Vadim Iuti //
Sport plus. 2008. 30 dec. P. 4.
6721. Iuti, Vadim. Regina sportului i-a desemnat laureaii : [pe marginea adunrii de seam i alegeri pentru 4 ani a Federaiei Na. de Atletism] / Vadim
Iuti // Sport plus. 2008. 16 dec. P. 8-9.
6722. Leu, Ion. Fotbalul i laureaii si : [laureaii Anului fotbalistic 2008]
/ Ion Leu // Sport plus. 2008. 16 dec. P. 10-11.
6723. Loghin, Andrei. Topul celor mai buni sportivi ai anului [2008] /
Andrei Loghin // Timpul de diminea. 2008. 12 dec. P. 30.

369

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6724. Merciuc, Iacob. Sportul necesit atenie din partea conducerii rii
/ Iacob Merciuc // Sport plus. 2008. 16 dec. P. 5.
6725. Panu, Victor. Sportul paralimpic sau ceva despre caracterul social al bugetului moldovenesc / Victor Panu // Sport plus. 2008. 9 dec. P. 5.
6726. , . : [ . ] /
// . . 2008. 11 . . 18.
6727. , . :
: [
. . . ] / // . .
2008. 25 . . 17.
6728. , . :
: [ . . ""] /
// . . 2008. 12 . . 5.
6729. : - ( "") //
. . 2008. 26 . . 5.
6730. , . : [ . . ] // . 2008. 25
.
6731. 2008 // . . 2008.
26 . . 5.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR.
FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn

6732. Ciubucciu, Vlad. Cernui : [aspecte de arheologie lingvistic] /


Vlad Ciubucciu // Florile dalbe. 2008. 18 dec. P. 9.

370

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6733. Jitaru, Valentin. Dup un an n compania Dicionarului Explicativ


Ilustrat : [pe marginea "Dicionarului explicativ ilustrat al limbii romne", Ch., Arc,
Gunivas, 2007] / Valentin Jitaru, Lucian Jitaru // Fclia. 2008. 20 dec. P. 14.
6734. , . : [. . . ]
/ // . 2008. 3 .

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.135.1 Literatur romn

6735. Arghezi, Tudor. Niciodat toamna : [versuri] / Tudor Arghezi // Florile dalbe. 2008. 4 dec. P. 1.
6736. Au pornit cu pluguorul ngerii prin cer : [versuri] // Florile dalbe.
2008. 18 dec. P. 14. Cuprins : Pomul Crciunului; Colindtorii / George
Cobuc; Maica i pruncul / Ion Pillat; Colind /
Vasile Voiculescu; Colind ceresc / Radu Gyr; Povestea Crciunului / George Gregorian; E ziua Crciunului / Florin Grigoriu.
6737. Blaga, Lucian. Colind / Lucian Blaga // Florile dalbe. 2008.
18 dec. P. 8.
6738. Caragiale, Ion Luca. Semnul : [versuri]; Mitic : [povestire] / Ion
Luca Caragiale // Timpul satiric".- 2008. Dec. (Nr 15). 2008. P. 20. (Supl. al
ziarului "Timpul de diminea").
6739. Cazimir, Otilia. Mo Crciun : [versuri] / Otilia Cazimir // Florile
dalbe. 2008. 11 dec. P. 4.
6740. Codru, Mariana. Majuru : [jurnal] / Mariana Codru // Contrafort.
2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 8.
6741. Coliorul cu colinde // Tribuna copiilor. 2008. 25 dec. P. 4.
Cuprins . Colinde, colinde; Trei pstori se ntlnir; O, ce veste minunat; Sus boieri
nu mai dormii.
6742. Crainic, Nichifor. Unde sunt cei care nu mai sunt? : [versuri] /
Nichifor Crainic // Timpul de diminea. 2008. 19 dec. P. 32.

371

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6743. Doina, tefan Augustin. Doar tu : [versuri] / tefan Augustin Doina // Timpul de diminea. 2008. 5 dec. P. 32.
6744. Dorz, Traian. Ars poetica; Cum s nu te cnt ...; Blndul pstor;
Cu suflet alb; Din adevr i din iubire : [poeme] / Traian Dorz // Florile dalbe. 2008.
11 dec. P. 8.
6745. Eminescu, Mihai. Colinde, colinde! : [versuri] / Mihai Eminescu //
Pro farmacia. 2008/2009 Dec. (Nr 12) Ian. (Nr 1). P. 1.
6746. Hasdeu, Iulia. La ce bun? : [versuri] / Iulia Hasdeu // Timpul de
diminea. 2008. 12 dec. P. 32.
6747. Ionescu-Quintus, Mircea. Scrisoare pierdut : [epigram] / Mircea
Ionescu-Quintus // Timpul satiric". 2008. Dec. (Nr 15). - P. 20. (Supl. al ziarului
"Timpul de diminea").
6748. Labi, Nicolae. Fulg : [versuri] / Nicolae Labi // Florile dalbe.
2008. 4 dec. P. 4.
6749. Labi, Nicolae. Zurglul : [versuri] / Nicolae Labi // Florile dalbe.
2008. 11 dec. P. 1.
6750. Neagu, Fnu. n ajun de Anul Nou : [povestire] / adapt. dup
Fnu Neagu // Florile dalbe. 2008. 18 dec. P. 8.
6751. Punescu, Adrian. Galben gutuie : [versuri] / Adrian Punescu //
Tribuna copiilor. 2008. 11-24 dec. P. 1.
6752. Punescu, Adrian. Mo Geril i Mo Crciun : [versuri] / Adrian
Punescu // Timpul de diminea. 2008. 26 dec. P. 32.
6753. Petrea, George. n seara de Crciun : [versuri] / George Petrea //
Florile dalbe. 2008. 18 dec. P. 15.
6754. Saioc, Florian. Rugciune : [versuri] / Florian Saioc // Lit. i arta.
2008. 4 dec. P. 1.
6755. Vlahu, Alexandru. Amintiri dintr-o iarn / Alexandru Vlahu //
Florile dalbe. 2008. 4 dec. P. 4.

372

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

6756. Anton, Ion. Intrig i declin (13); Snge pentru setea de mrire i
putere (14); ntre apus i rsrit de epoc (15) : [fragm. din povestirea ist. "Zodia
zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. 2008. 4, 11, 18 dec. P. 3. Contin. nceputul : 4 sept.
6757. Anton, Ion. Vruitul casei : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe.
2008. 11 dec. P. 5.
6758. Babansky, Valeriu. O seam de cuvinte despre cel ce a spus i
pentru noi: "Eu sunt Via, voi suntei mldiele ..." : (fragm. din romanul "Cnd a venit
cel pe care l mai ateptm") / Valeriu Babansky // Vocea poporului. 2008. 26
dec. P. 6; . 2008. 26 . . 6.
6759. Blici, Gheorghe. Arestri : [epigrame] / Gheorghe Blici // Timpul
satiric". 2008. Dec. (Nr 15). - P. 16. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6760. Blici, Gheorghe. Culmea prostiei; Epigram ... nemuritoare; ranul autentic; eful : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2008.
12 dec. P. 24; 16 dec. P. 16.
6761. Blici, Gheorghe. Fiului meu; n momentele grele ale vieii : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2008. 9 dec. P. 16.
6762. Blici, Gheorghe. Sugestie; Unui parvenit : [epigrame] / Gheorghe
Blici // Jurnal de Chiinu. 2008. 19 dec. P. 24.
6763. Blici, Gheorghe. Totu-i trector; Aleii notri; Reforma; Nostalgie
rural dup trecutul socialist : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu.
2008. 2 dec. P. 16; 5 dec. P. 24.
6764. Blici, Gheorghe. Unui pseudo-savant; Trezire la realitate; Srbtorile de iarn la basarabeni; Colindtori neateptai; Arestri; La cumpna dintre ani
: [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2008. 23 dec. P. 8; 26
dec. P. 24; 30 dec. P. 16.
6765. Brldeanu, Lucreia. Compasiune i evlavie : [povestire] /
Lucreia Brldeanu // Florile dalbe. 2008. 4 dec. P. 7.

373

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6766. Bivol, Efim. Strigturi pentru tot anul / Efim Bivol // Lit. i arta.
2008. 25 dec. P. 8.
6767. Blanovschi, Axentie. Liman geografic; Dialog cu un ef de club;
Vorbe de gard; Un rus ctre un romn : [epigrame] / Axentie Blanovschi // Lit. i
arta. 2008. 25 dec. P. 8.
6768. Busuioc, Aureliu. coala de altdat ..; coala de altdat 2 :
[eseu] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chiinu. 2008. 19 dec. P. 5 ; 26 dec. P.
5.
6769. Busuioc, Aureliu. Zpezile de altdat ...; : [eseu] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chiinu. 2008. 12 dec. P. 5 . (O sum de cuvinte).
6770. Butnaru, Leo. Dator lui Asklepios ... : cosmogram / Leo Butnaru
// Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 9.
6771. Calamanciuc, Gheorghe. Neam al cetii; Rug pentru renatere;
obolanii roii; Spovedania lichelei; De-ale ruinii; De-ale ceritului : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc // Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 5.
6772. Cenu, Zina. La colindat : [povestire] / Zina Cenu // Florile dalbe. 2008. 4 dec. P. 8.
6773. Ciobanu, Ion. Salvatoarea; Nod n papur; Primarul mofturos; Cu
soacra la menajerie; Aprecierea unei haine furate; Datoria; Miting de protest; Prea
trziu; Pensionarii la primrie; ndrgostit ghinionist : [epigrame] / Ion Ciobanu //
Fclia. 2008. 27 dec. P. 7.
6774. Cojocaru, Sergiu. Taurul; S.O.S.; Go(dacul); Vot de aur; Meterul
Mior : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 8.
6775. Cojocaru, Tudor. oapte de dor : [versuri] / Tudor Cojocaru //
Univers pedagogic pro. 2008. 11 dec. P. 12.
6776. Cutasevici, Gheorghe. Cntec basarabean; Zeii; Apolo;
Prometeu; Venus; Neptun; Bahus; Pluto; Zeus : [versuri] / Gheorghe Cutasevici //
Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 1, 5.
6777. Cuzuioc, Ion. ap ispitor; Capricii : [epigrame] / Ion Cuzuioc //
Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 8.
374

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6778. Cuzuioc, Ion. Unire; Amicale : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Timpul


satiric". 2008. Dec. (Nr 15). - P. 13, 14, 15, 16,18, 19. (Supl. al ziarului "Timpul
de diminea").
6779. Diordiev, Ion. Fulgi de nea : [maxime] / Ion Diordiev // Fclia.
2008. 27 dec. P. 8. Cuprins : Haine; Pasul zilelor; Pomul; Asemnare i deosebire; ntlnire i desprire; La sfrit de an; Temelie; Spune-mi, vreme!; Trepte;
Cale.
6780. Diviza, Ion. Accident n lumea animalelor : [epigrame] / Ion Diviza
// Timpul satiric". 2008. Dec. (Nr 15). - P. 15. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6781. Diviza, Ion. n ara mea; Realiti parlamentare; Darul buturii;
Existenial : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2008. 1, 2, 3, 4 dec.
P. 8.
6782. Diviza, Ion. Justiie comunist; Mulumiri de pe cea lume; Altruism;
Cderea din pom a teoriei lui Darwin : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2008. 8, 9, 10, 11 dec. P. 8.
6783. Diviza, Ion. Rug pentru ministrul Finanelor; Epitaful unui ales al
poporului; La funeraliile unui mare atlet : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2008. 22, 23, 24 dec. P. 8.
6784. Diviza, Ion. Sfritul unui boss partinic : [epigram] / Ion Diviza //
Timpul de diminea. 2008. 25 dec. P. 8.
6785. Diviza, Ion. Unui farnic; "Muncitorul i ranca"; Dragoste i nostalgie; Parlamentarii : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2008. 15,
16, 17, 18 dec. P. 8.
6786. Doga, Alexandru. Alter Ego; Posibil coinciden; Mitogenez; S
revenim : [versuri] / Alexandru Doga // Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 8.
6787. Esinencu, Nicolae. Mo Gbjil Filozoful : [povestire] / Nicolae
Esinencu // Timpul de diminea. 2008. 5, 12, 26 dec. P. 6. Contin. nceputul
: 9 mai.

375

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6788. Filip, Iulian. Praguri i noime : [versuri] / Iulian Filip // Lit. i arta.
2008. 4 dec. P. 8.
6789. Fricu, Alexandru Horaiu. Lui Vasile Tarlev; Lui Boris Marian;
Lui Mihai Goniu; Doamnei Cezaria Evora; Dou concepii apropiate; Lui Oliveiro
Diliberto; Lui Vladimir Voronin : [epigrame bumerang] / Alexandru Horaiu Fricu //
Timpul satiric". 2008. Dec. (Nr 15). - P. 14, 15, 16,17,18, 19. (Supl. al ziarului
"Timpul de diminea").
6790. Graur, Ion. Acas; Amurg n sat; Roata; La noi; M iart; Dezorientare; Siguran; De toamn; Peisaj; Satele noastre; Disciplin; Haiku : [versuri] /
Ion Graur // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 5.
6791. Hristov, Horia. Maurul : (fragm. de roman) / Horia Hristov // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 22-23.
6792. Iacob, Petru. n loc de urtur : [versuri] / Petru Iacob // Fclia.
2008. 27 dec. P. 1.
6793. Malarciuc, Gheorghe. Odat iarna : [povestire] / Gheorghe
Malarciuc // Florile dalbe. 2008. 11 dec. P. 4.
6794. Marafet, Constantin. O treapt : [versuri] / Constantin Marafet //
Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 1.
6795. Nic, Pavel. Casa i masa zilelor i nopilor noastre, sau Un an de
povestiri din ap i din duh / Pavel Nic // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 4.
6796. Olaru, Sorin. Maxima cu mititei; Mriorul femeii moderne : [epigrame] / Sorin Olaru // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 8.
6797. Petrea, George. S votez pe cine?; Despre guvernarea antihrist :
[epigrame] / George Petrea // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 8.
6798. Popovici, Teodor. Epigrame / Teodor Popovici // Lit. i arta.
2008. 4 dec. P. 6 ; 25 dec. P. 8. Cuprins : Cometa; Contra presei adevrate; Unde dai i unde crap; Expert n distrugerea partidelor; Venicul deputat; Nimeni nu va pricepe; Aa e la noi; Vremurile se schimb; Veninoii; "Scriitorul"; Dezamgire.

376

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6799. Postolache, Gheorghe. Culmi nebnuite : [povestire satiric] /


Gheorghe Postolache // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 8.
6800. Puic, Grigore. n ajun de Anul Nou; Scrutinul dobitoacelor; Criza
mondial n R. Moldova; Dup scrutin; Leii gemeni : [epigrame] / Grigore Puic // Lit.
i arta. 2008. 25 dec. P. 8.
6801. Puic, Grigore. Revistei "Chipru" la 50 de ani : [epigram] / Grigore Puic // Timpul satiric". 2008. Dec. (Nr 15). - P. 19. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6802. Silvian-Fusu, Silviu. La final ... de lume : (sonet-mister) / Silviu
Silvian-Fusu // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 5.
6803. Soltan, Dumitru. Lui Ion Diviza, despre care se zice c are peni
de aur ...; Unui preedinte care tot afirm c a rmas fidel marxism-leninismului :
[epigrame] / Dumitru Soltan // Timpul satiric". 2008. Dec. (Nr 15). - P. 19. (Supl.
al ziarului "Timpul de diminea").
6804. Suceveanu, Arcadie. Vine Anul Nou : [versuri] / Arcadie
Suceveanu // Florile dalbe. 2008. 18 dec. P. 8.
6805. tirbu, Titus. Btuii; Vagabonzii; Uite-aa biei mi plac!; Dialog la gard; n vacan la bunica Maria : [versuri] / Titus tirbu // Florile dalbe.
2008. 4 dec. P. 8.
6806. Tarlapan, Efim. Unor pretenioi exegei ai lui Caragiale : [epigram] / Efim Tarlapan // Timpul satiric". 2008. Dec. (Nr 15). - P. 20. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6807. Teleuc, Victor. Prezentul continuu : [eseu] / Victor Teleuc // Florile dalbe. 2008. 11 dec. P. 5.
6808. Toma, Vasile. Mesaje din orfelinat : [versuri] / Vasile Toma // Lit. i
arta. 2008. 25 dec. P. 5. Cuprins : Cntec pentru soare; Spune-mi ...; Lupii;
Cntec de venicie; Joc de copii btrni; Colind pentru frai; ntrebri tardive cu "a
fi"; Colind pentru Andrei; Secet; Colindul mielului; Od ranului romn; Psalm; E o
iarb ...; Roman; Colindul soarelui; Cuvinte de ar; Madrigal; Vis cu Labi.; Poem
n alb.

377

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6809. Trifan, Clina. Floare la ureche; Acum i n vecii vecilor; Altundeva, altcineva; De snziene; Bucuriile, ca i banii; Trziu de toamn; Pahare de
Boemia; Doi ochi; Rotaie; Dor uciga : [versuri] / Clina Trifan // Contrafort. 2008.
Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 7.
6810. urcanu, Andrei. Se anun stingere : (poeme noi) / Andrei
urcanu // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 17. Cuprins :
Distilare; Catabasis; Dinuiri; Euritmii; Sfreal; Amnezie; Acherontia Atropos;
Ecloziune; Anamorfoze; Libertate; Justiie; Scris; Bucurii interzise; Poemul; Noi;
Fisur; Urt; Dorin.
6811. urcanu, Nicolae. Maxime; S-mi coi, maic ... : [versuri] / Nicolae urcanu // Fclia. 2008. 13 dec. P. 3 ; 27 dec. P. 4.
6812. Vrabie, Emil. Pe valea Prutului : (fragm. din romanul "Soarta unui
emigrant") / Emil Vrabie // Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 7.
6813. , . : / // . 2008. 12 . . 23.
6814. , . : [] /
// . 2008. 5 . . 11.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.112.2.0 Literatur german

6815. Beyer, Marcel. Marcel Beyer i romanele sale despre Dresda : [interviu cu scriitorul german] / interlocutor: Anke Biendarra; trad. i adapt.de Polina
Ojog; "A lsa mereu ntr-o parte, a fi imperfect : [discuie cu scriitorul german] / interlocutor : Andre Hille; trad. i adapt. de Corina Grl // Contrafort. 2008. Noiemb.
Dec. (Nr 11/12). P. 30-31.
6816. Jahn, Oliver. Georg Klein creatorul de lumi paralele : [pe marginea creaiei scriitorului german] / grupaj realizat de Vasile Grne; trad. de Marcel
Gherman // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 31-32.
821.133.1.0 Literatur francez

6817. Sprncean, Vitalie. Un Goncourt "corect" : [pe marginea creaiei


scriitorului fr. de origine afgan Atiq Rahimi] / Vitalie Spncean // Contrafort.
2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 20.

378

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


821.134.2(82).0 Literatur argentinian

6818. Brnzan, Maria. Inegalabilul Jorge Luis Borges : [pe marginea


creaiei scriitorului argentinian] / Maria Brnzan // Gazeta bibliotecarului. 2008.
Oct. (Nr 10). P. 10.
821.135.1.09 Literatur romn

6819. Adameteanu, Gabriela. Gabriela Adamteanu despre cum poate


reui n Occident un scriitor romn : [frag. din interviul cu scriitoarea : reluat din
"Adevrul literar i artistic", 12 noiemb. 2008] / consemnare : Cezar Paul-Bdescu //
Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 8.
6820. Colesnic, Iurie. Octav Sargeiu un poet descoperit de Basarabia
: [pe marginea creaiei scriitorului (1908-1991)] / Iurie Colesnic // Natura. 2008.
Dec. (Nr 12). P. 10.
6821. Creu, Bogdan. Nego avant Nego : [pe marginea vol. "De la "elanul juvenil" la "visatul Euphorion" de Ion Negoiescu, Bucureti, Casa Crii de tiin, 2008] / Bogdan Creu // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 11.
6822. Grati, Aliona. Formula autenticitii n literatura romneasc interbelic : [pe marginea vol. "Cunoatere i autenticitate: drama cunoaterii i tentaia
autenticitii n literatura romneasc interbelic" de Diana Vrabie, Timioara, ed.
Augusta, 2008] / Aliona Grati // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12).
P. 10.
6823. Iachim, Ion. Tcerile lui Blaga i ploile lui Vieru : [pe marginea
studiului comparat "Cuvntul ca instrument al magicului n poezia lui L. Blaga i Gr.
Vieru" de Veronica Postolachi] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2008. 25
dec. P. 8.
821.135.1(477.85).0 Literatur romn din Bucovina de Nord

6824. Popa, Nicolae. Paul Celan: de la Prut la valurile Senei : [pe marginea simpoz. intern. "Dialogul valorilor. Paul Celan creaie i destin", noiemb.
2008, Chiinu] / Nicolae Popa // Jurnal de Chiinu. 2008. 2 dec. P.10.
6825. Rileanu, Vitalie. Paul Celan ntre marea poezie i eternitate : [pe
marginea lucr. Simpoz. intern. "Paul Celan: creaie i destin", 11-14 noiemb. 2008] /
Vitalie Rileanu // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 4.
379

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova

6826. Bcu, Leon. Gheorghe Cutasevici la 70 de ani / Leon Bcu // Lit.


i arta. 2008. 18 dec. P. 5.
6827. Beli, Liviu. Publicistul Tudor opa la ntrecere cu timpul : [pe
marginea creaiei publicistului] / Liviu Beli // Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 8.
6828. Calo, Antonina. Valenele unui cosmos liric : [pe marginea culegerii "Cometele din snge" de Claudia Slutu-Grama] / Antonina Calo // Lit. i arta.
2008. 18 dec. P. 4.
6829. Chiper, Grigore. Necrosofia, sau nsemnri din Kasa Morii : [pe
marginea romanului "Kasa Poporului" de Mito Micleuanu, Iai, ed. Polirom, 2008]
/ Grigore Chiper // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 5.
6830. Cimpoi, Mihai. Despre umor la modul serios : (interviu cu academicianul M. Cimpoi, pre. al Uniunii Scriitorilor din Moldova) / consemnare : Gheorghe Blici // Timpul satiric". Dec. (Nr 15). 2008. P. 15. (Supl. al ziarului "Timpul
de diminea").
6831. Ciobanu, Vitalie. Noua literatur din Basarabia exigene fertile :
[pe marginea vol. "Cerc deschis. Literatura romn din Basarabia n postcomunism"
de Maria leahtichi, Iai, ed. Timpul, 2007] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. 2008.
Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 25.
6832. Dabija, Nicolae. Poezie i rugciune : [pe marginea creaiei poetei
Raisa Plieu] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 3.
6833. Filip, Iulian. Navignd printre coroanele poetului orei 25 : [pe marginea creaiei scriitorului Alexandru Lungu (1924-2008)] / Iulian Filip // Lit. i arta.
2008. 11 dec. P. 8.
6834. Grne, Vasile. Puterea poeziei note la Marcela Benea : [pe
marginea vol. "Evadare din fresc" de Marcela Benea, Ch., Cartea Moldovei, 2008] /
Vasile Grne // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 4.
6835. Lupacu, Elena. Un sat, un om, un destin : [despre Gheorghe V.
Madan, prozator] / Elena Lupacu // Fclia. 2008. 6 dec. P. 12.

380

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6836. Micleuanu, Mito. "Mulumirea scriitorului este primul pas ctre


plafonare" : [interviu cu M. Micleuanu, scriitor] / interviu realizat de Mihail
Vakulovski // Flux european : ed. de mari.. 2008. 23 dec. P. 23.
6837. Partole, Claudia. Colindele cartea noastr de citire : [pe marginea discului compact "La lin fntn: colinde din Basarabia"] / Claudia Partole //
Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 5.
6838. Proca, Nicolae. Revenire : [pe marginea creaiei scriitorului Boris
Vlstaru] / Nicolae Proca // Univers pedagogic pro. 2008. 18 dec. P. 3.
6839. Rileanu, Vitalie. Vlad Pslaru, poetul i profesorul - poet : [pe
marginea crii "Cellalt obraz" de Vlad Pslaru, Ch., Princeps, 2007] / Vitalie
Rileanu // Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 4.
6840. Soltan, Petru. Scriitorii profesorii mei de umanistic : [pe margine creaiei poetului Alexe Ru] / Petru Soltan // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 6.
6841. Strmbeanu, Andrei. Andrei Strmbeanu : "Lumina e numai cea
din sufletul spectatorului" : [interviu cu dramaturgul] / consemnare : Nina Josu // Lit.
i arta. 2008. 25 dec. P. 6.
6842. Tamazlcaru, Andrei. Druitul poart patima sau De ce, totui,
poetul cnt? : [pe marginea culegerii "Poetul cnt" de Raisa Plieu] / Andrei
Tamazlcaru // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 3.
6843. urcanu, Andrei. "Hronicul Ginarilor" de Aureliu Busuioc : (un
roman care trebuie citit) / Andrei urcanu // Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 4.
6844. urcanu, Andrei. Un ghid util de termeni literari : [pe marginea lucrrii "Noiuni de teorie literar : ghid pentru elevi" de Veronica Postolachi] / Andrei
urcanu // Capitala. 2008. 26 dec. P. 7; = Capitala. 2008. 26 .
P. 6.
6845. Ungureanu, Ion. Aplauze la scena deschis : [ atribuirea premiului
Acad. Romne "Ion Luca Caragiale" scriitorului Andrei Strmbeanu] / Ion
Ungureanu // Lit. i arta. 2008. 25 dec. P. 6.
6846. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Bucuria acestui turneu s-a prelins
ca un balsam pe rnile inimii mele" : [interviu cu poetul] / consemnare : Nina Josu //
Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 1.
381

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6847. Vieru, Grigore. Sfinirea : (cuvntare rostit n faa Adunrii Gen.


a membrilor Acad. Romne pe 18 dec. 2008) / Grigore Vieru // Lit. i arta. 2008.
25 dec. P. 1.
6848. Vornicu, Ion. Enigma disconfortului (sau "Pisica siamez") : [pe
marginea culegerii "Pisica siamez" de Gheorghe Cutasevici (pseudonim Jorj Distant), Ch., "Labirint, 2002] / Ion Vornicu // Lit. i arta. 2008. 18 dec. P. 5.
6849. Zagaievschi, Vitalie. Un om al cuvntului scris i rostit : [pe marginea creaiei scriitorului Nicolae Leahu] / Vitalie Zagaievschi // Lit. i arta. 2008.
18 dec. P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 6823)
821.161.1.09 Literatur rus

6850. , . : [ . . ] / () //
. 2008. 12 . . 12.
6851. , . : [ .
. ] / ; . // . 2008. 16 .
821.162.3.09 Literatur ceh

6852. Nasinec, Jiri. Adesea, cei mai "iacobini" sunt, de regul, cei cu
musca pe cciul : [pe marginea cazului scriitorului ceh, Milan Kundera, privind
colaborarea cu securitatea : interviu cu J. Nasinec, om de cultur din Cehia] / consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P.
19.
6853. Valentova, Libuse. A propos de cazul Milan Kundera o prere
din Cehia : [pe marginea cazului scriitorului ceh privind colaborarea cu securitatea :
interviu cu L. Valentova, om de cultur din Cehia] / consemnare : Vitalie Ciobanu //
Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 18, 20.
821.21/.22.0 Literatur n limbi indo-iraniene

6854. Nstase, Rzvan Mihai. Tineree fr btrnee : [pe marginea


romanului "Grimus" de Salman Rushdie, Iai, ed. Polirom, 2008] / Rzvan Mihai
Nstase // Contrafort. 2008. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 29
.
382

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
6855. Borziac, Ilie. Geneza culturii arheologice a geilor: elemente culturale autohtone i alohtone / Ilie Borziac // Natura. 2008. Dec. (Nr 12). P. 10.
908 Monografii ale localitilor
6856. Boguevschi, Iuliana. Frana un pays tonnant : note de cltorie / Iuliana Boguevschi // Fclia. 2008. 6 dec. P. 11.
6857. Chiinu, mon amour : [anchet cu scriitori i oameni de cultur :
Vasile Romanciuc, Clina Trifan,Constantin Cheianu [et al.] // Contrafort. 2008.
Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 12-16.
6858. Mereu, Daniela. ara ciocolatei i a ceasurilor cu cuc : [diversiti elveiene] / Daniela Mereu // Integrarea european, pas cu pas. 2008. Dec.
(Nr 9). P. 20. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6859. Trifan, Clina. n oraul european Chiinu / Clina Trifan // Capitala. 2008. 10 dec. P. 7.
6860. , . : .
/ // . 2008. 5, 19 . . 22.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin. Expediii
geografice. Cltorii
6861. Codreanu, Igor. O carte pentru toi : [pe marginea vol. "Hazardurile naturale" din colecia "Mediul Geografic al Republicii Moldova" de
Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina Volontir] / Igor Codreanu // Fclia. 2008. 6 dec.
P. 12.

93/94 ISTORIE
930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei
6862. Petrencu, Anatol. Istoria i falsificarea ei politic : [pe marginea
lucr. conf. intern. "Falsificarea politic a istoriei barier n calea reformrii democratice a relaiilor intern. n spaiul post-sovietic", 28 noiemb. 2008, Tiraspol] / Anatol
Petrencu // Jurnal de Chiinu. 2008. 2 dec. P. 9.
383

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

6863. Platon, Alexandru-Florin. Adevr istoric i interes politic n istoriografie: cteva reflecii / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. 2008. Noiemb.
Dec. (Nr 11/12). P. 6.

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri

6864. Kulciki, Stanislav. "De ce urmrea s ne distrug? : Stalin i


Holodomorul ucrainean". Cap. IX. Unele consideraii; Cap. X. Ucraina i Rusia :
istoria i imaginea istoriei : [fragm. din cartea cu acelai tit.] / Stanislav Kulciki; trad.
n lb. rom. de Tiberius Puiu // Flux european : ed. de vineri. 2008. 12 dec. P. 4;
19 dec. P. 6. Contin. nceputul : 3 oct.
6865. Radova-Karanastas, Olga. Imnuri, popoare, ri : [din istoricul i
evoluia imnurilor de stat] / Olga Radova-Caranastas // Moldova suveran. 2008.
17 dec.
(Vezi de asemenea Nr 6868)
94(478) Istoria Republicii Moldova

6866. Colesnic, Iurie. Chiinul din amintire / Iurie Colesnic // Natura.


2008. Dec. (Nr 12). P. 11.
6867. Cujb, Iurie. Cine i cum a pregtit Unirea de la 1918 / Iurie Cujb
// Curierul ortodox. 2008. 16 dec. P. 6.
6868. Marinciuc, Aurel E. Anton Kersnovski, un istoric basarabean al
primului rzboi mondial / Aurel E. Marinciuc // Aliana Moldova Noastr. 2008.
12 dec. P. 11.
6869. Papuc, Mihai. "Dinastia Cantemiretilor" : [pe marginea vol. cu
acelai tit., Ch., ed. tiina, 2008] / Mihai Papuc // Flux european : ed. de vineri.
2008. 12 dec. P. 8.
6870. Stepaniuc, Victor. Prima Republic Moldoveneasc : [proclamat
la 2 dec. 1917 de Sfatul rii] / Victor Stepaniuc // Moldova suveran. 2008. 2
dec.; Moldova Mare. 2008. 2 dec.
(Vezi de asemenea Nr 6290, 6734)
94(498) Istoria Romniei

384

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6871. 90 de ani de la Marea Unire // Lit. i arta. 2008. 11 dec. P. 3.


Cuprins : La Alba-Iulia, Marea Unire se reedific n fiecare an / Maria BulatSaharneanu; "Alturi de consngeni am srbtorit la Alba-Iulia Ziua Naional a
Romniei ..." / Andrei Covrig; O srbtoare de neuitat / Sandu Aristin-Cupcea.
6872. Pacepa, Ion Mihai. Decembrie89, revolt popular, sau Lovitur
de stat? : [fragm. din interviul acordat postului de televiziune ungar Duna TV de
ctre spionul-dezertor romn I. M. Pacepa] // Flux european : ed. de mari. 2008.
23 dec. P. 18.
6873. Rzmeri, Lucia. 19 ani de la marea Revoluie Romn. Cderea
Regimului Ceauescu / Lucia Rzmeri // Flux european : ed. de mari. 2008.
23 dec. P. 18.
6874. Ungureanu, Ion. Doar credina noastr ne mai poate salva! : [90
de ani de la Marea Unire] / Ion Ungureanu // Lit. i arta. 2008. 4 dec. P. 1.

385

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 12-2008


Bolocan, Vlad 6674
Bologan, Dumitria 6492
Bologan, Viorel 6708
Borziac, Ilie 6855
Botezat, Ana 6279
Botnari, Valeriu 6493
Braghi, Dumitru 6329, 6412
Braghi, Rodica 6563, 6601
Brnz, Sergiu 6612
Brnzan, Maria 6818
Bujor, Ion 6649
Bujor, Leonid 6330, 6540
Bulat-Saharneanu, Maria 6871
Bulat, Veaceslav 6519
Bulmaga, Sergiu 6665
Burciu, Igor 6312
Burea, Irina 6494
Busuioc, Aureliu 6768, 6769
Busuioc, Sergiu 6712
Butnaru, Leo 6770
Buzil,Varvara 6620

A
Ababii, Ion 6634, 6638
Adameteanu, Gabriela 6819
Andrie, Ala 6277
Andronic, Anatol 6562
Anton, Ion 6756, 6757
Apostol-Ciubar, Galina 6575
Arghezi, Tudor 6735
Aristin-Cupcea, Sandu 6699, 6871
Avornic, Gheorghe 6610
Axinti, Sergiu 6576
B
Babansky, Valeriu 6758
Babin, Victoria 6637
Baciu, Valentina 6325, 6370
Baclajanschi, Iaroslav 6436
Balmo, Galina 6533
Blatu,Tamara 6578
Btrnu, Ion 6425
Bcu, Leon 6826
Blici, Gheorghe 6759, 6760, 6761,
6762, 6763, 6764, 6830
Brldeanu, Lucreia 6765
Brldeanu, Ruslan 6431
Beli, Liviu 6827
Belicov, Serafim 6705
Beligan, Radu 6691
Benea, Marcela 6834
Benu, Aurel 6577
Benu, Victor 6427
Berbeca, Veaceslav 6379
Berzoi, Ludmila 6538
Beyer, Marcel 6815
Biendarra, Anke 6815
Bivol, Efim 6766
Blaga, Lucian 6737
Blanovschi, Axentie 6767
Bogatu, Petru 6326-28, 6371-72, 6411
Boguevschi, Iuliana 6856
Bohanov, Laura 6383
Bolgarina, Elina 6278

C
Caciuc, Lucia 6578
Calamanciuc, Gheorghe 6771
Calo, Antonina 6828
Cara, Svetlana 6522
Caragiale, Ion Luca 6738
Caras, Ion 6713
Catan, Natalia 6650
Cazac,Valeriu 6861
Cazimir, Otilia 6739
Cebotaru, Eugen 6715
Cenu, Denis 6380
Cenu, Zina 6772
Cercavschi, Eleonora 6579
Chiper, Grigore 6829
Chirilov, Viorica 6507, 6534
Chirtoac, Dorin 6520
Chisnenco, Angela 6432, 6519
Cimpoi, Mihai 6706, 6830
Ciobanu, Ala 6630
Ciobanu, Ion 6773
386

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Ciobanu, Lucia 6521
Ciobanu, Mircea V. 6656
Ciobanu, Stelina 6504, 6602
Ciobanu, Viorel 6708, 6709, 6710
Ciobanu, Vitalie 6373, 6831, 6852, 6853
Ciocoi, Valeriu 6502
Ciornei, Vsevolod 6331-33, 6381, 6651
Ciubucciu, Vlad 6732
Codrean, Irina 6317, 6653
Codreanu, Igor 6861
Codru, Mariana 6740
Cojocaru, Aliona 6495
Cojocaru, Constantin 6522
Cojocaru, Sergiu 6774
Cojocaru, Tudor 6775
Cojocaru, Vasile Gh. 6541
Colesnic, Iurie 6820, 6866
Colin, Victor 6505
Colombani, Natalie 6304
Colpagiu, Mircea 6624
Coniu, Mihai 6448
Corduneanu, Alexandru 6518
Corobca, Liliana 6290
Coropcean, Valentina 6564, 6580
Constandachi, Dumitru 6620
Cobuc, George 6736
Cote, Vasile 6607
Covrig, Andrei 6871
Crainic, Nichifor 6742
Creu, Bogdan 6821
Cujb, Iurie 6867
Cujb, Nicolae 6583
Cujb, Svetlana 6583
Curbet, Vladimir 6705, 6707
Cutasevici, Gheorghe 6776, 6848
Cuzuioc, Ion 6777, 6778

Deleu, Ecaterina 6288, 6293, 6305, 6697


Diacov, Dumitru 6336-37
Dilan, Mihai 6649
Diordiev, Ion 6779
Diviza, Ion 6780, 6781, 6782, 6783,
6784, 6785
Dobrovolski, Igor 6716
Dodin, Lev 6692
Dodon, Igor 6449
Doga, Alexandru 6786
Doga, Eugen 6679
Dogaru, Anton 6652
Doina, tefan Augustin 6743
Donea,Valer 6675
Donu, Mihai 6624
Dorz, Traian 6744
Dragota, Ioana 6280
Drgan, Aurel 6717
Drguan, Ion 6543
Dru, Rodica 6581
Dulgheru, Valeriu 6318
Dumbrveanu, Adrian 6718
Dungaciu, Dan 6314, 6338, 6403
E
Eminescu, Mihai 6745
Esinencu, Nicolae 6787
Eco,Constantin 6472
Eco, Diana 6297, 6427
F
Federiuc, Nicolae 6301
Filat, Vlad 6339-40, 6410, 6496-97,
6544-45
Filip, Iulian 6788, 6833
Finiti, Sergiu 6693
Fier, Anatol 6468
Forger, Dirk 6291
Fottorino, Eric 6292
Fricu, Alexandru Horaiu 6789
Frunz, Vlad 6450
Fusu, Corina 6518
Futei, Nicolae 6298

D
Dabija, Nicolae 6334-35, 6374, 6832
Damian, George 6523
Damian, Ludmila 6565-66
Dandara, Gheorghe 6542
Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Romne) 6296
Dascaliuc, Alexandru 6625
Deleaghin, Mihail 6313
387

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008


G

Gaidarj, Ecaterina 6632


Garaz, Oleg 6294
Gluc, Ion 6546
Gluc, Simion 6588
Glc, Boris 6306
Grne, Vasile 6816, 6834
Gheorghi, Nadina 6618
Gherasim, Arcadie 6341
Gherman, Diomid 6627, 6628
Gherman, Marcel 6816
Gheeul,Victor 6634
Gheu, Emilia 6672
Giosan, Ctlin 6653
Grl, Corina 6815
Golban, Alexandru 6719
Gomart, Thomas 6382
Gontea, Petru 6534
Gorelova, Elena 6449
Gotca, Valentina 6604
Grati, Aliona, 6822
Graur, Ion 6790
Gru, Lina 6415
Greceani, Zinaida 6524, 6535
Grecu, Alexandru 6649
Gregorian, George 6736
Gribincea, Nicolae 6680
Grigorciuc, Pavel 6313
Grigoriu, Florin 6736
Grosu, Aneta 6320
Grosu, Olimpia 6547
Grozavu, Vasile 710
Gumovschi, Andrei 6644, 6645
Guu, Vladimir 6548
Gyr, Radu 6736

Iachim, Ion 6542, 6582, 6823


Iacob, Petru, 6792
Iliu, Maria 6681
Ionescu-Quintus, Mircea 6747
Iordchescu, Viorel 6709
Iosip,George 6291, 6655
Iuti, Vadim 6720, 6721
J
Jahn, Oliver 6816
Jitaru, Lucian 6733
Jitaru, Valentin 6733
Jia, Victor 6609
Josu, Nina 6841, 6846
K
Kasparov, Garri, 6710
Koroli, Marat 6307
Kulciki, Stanislav, 6864
L
Labi, Nicolae 6748, 6749
Lacu, Mihail 6428
Lazariuc, Victoria 6550
Leahu, Nicolae 6849
Leanc, Iurie 6404
Leu, Ion 6722
Lica, Dionis 6623
Liutibor, L. 6615
Loghin, Andrei 6723
Loghin, Petru C. 6614
Loghin, Vlad 6436, 6537, 6643
Lozie,tefan 6620
Luca, Victor 6583
Lungu, Alexandru 6833
Lungu, Maria 6584
Lupacu, Elena 6835
Lupacu, Tatiana 6520
Lupu, Gabriela 6692
Lupuor,Tamara 6427, 6593

H
Hadei, Vitalie 6716
Hanganu, Ion 6549
Harconi, Elena 6281
Harunjen, Eduard 6506
Hasdeu, Iulia 6746
Hnulescu, Ioan 713
Hille, Andre 6815
Hristov, Horia 6791

M
Madan, Gheorghe V. 6835
Maftei, Vladimir 6713, 6714, 6715, 6719
388

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Malarciuc, Gheorghe 6793
Mandea, Aliona 6282
Marafet, Constantin 6794
Marco, Gian Luca del 6288
Marcu, Tatiana 6451, 6463, 6469
Marinciuc, Aurel E. 6868
Marinciuc, Aurel 6342
Martin, Vasile 6308
Mateescu, Gabriel 6695
Melnic, Cristina 6498
Melnic, Svetlana 6567
Melniciuc, Ctlina 6568
Merciuc, Iacob 6724
Mereu, Daniela 6858
Micleuanu, Mito 6829, 6836
Mihail, Viorel 6412
Minchev, Ognyan 6383
Miron, Viorel 6462
Miin, Vadim 6289
Mndru, Ala 6587
Moraru, Anton 6427
Moraru, Haralambie 6343, 6414, 6654
Movil, Boris 6627
Munteanu,Elena 6340
Murray, Rupert Wolfe 6529
Mustea, Simion 731

Ou, Ludmila 6283


Ou, Margareta 6588
P
Pacepa, Ion Mihai 6872
Padalko, Olga 6289
Panu, Victor 6725
Papuc, Mihai 6869
Pavliuc, Victor 6425
Paraciuc, Oxana 6552, 6589
Partole, Claudia 6837
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 6628
Paul-Bdescu, Cezar 6819
Patra, Mihai 6347, 6452
Pgnu, Victor 6624
Punescu, Adrian, 6751, 6752
Pslaru, Vlad 6839
Petrea, George 6753, 6797
Petrencu, Anatol 6862
Petru (Arhiepiscop al Chiinului,
Mitropolit al Basarabiei i Exarh al
Plaiurilor) 6299-93
Pillat, Ion 6736
Platon, Alexandru-Florin 6863
Platon, Nicolae 6463
Plcint-Condrachi, Rima 6348
Plieu, Raisa 6832, 6842
Plmdeal, Maria 6590
Pleu, Andrei 6663
Plopa, Ludmila 6284
Pogor, Lidia 6591-92
Pogorevici, Iana 7366593
Poiat, Petru 6693
Policinschi, Grigore 6525
Popa, Ana 6568
Popa, Nicolae, 6824
Popa, Stela 6385
Popa, Vitalie 6500
Popescu, Cristian Tudor 6376
Popescu, Nicu 6386
Popescu, Stela 6695
Popovici, Parascovia, 6637
Popovici, Teodor 6798
Popovici, Victoria 6605
Popuoi, Liliana 6650, 6682, 6694
Postic, Gheorghe 6620

N
Nasinec, Jiri 6852
Nstase, Rzvan Mihai 6854
Neagu, Fnu 6750
Neagu, Ion 6405
Nechit, Irina 749
Nedelciuc, Boris 6345
Negoiescu, Ion 6821
Negru, Nicolae 6319, 6344, 6375, 6384,
6499
Nic, Pavel 6795
O
Ojog, Polina 6815
Olaru, Angelina 6306, 6579, 6668, 6681
Olaru, Sorin 6796
Onceanu, Anatol 6551
Ostapciuc, Eugenia 6346

389

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008


Postolache, Gheorghe 6799
Postolachi, Veronica 6823, 6844
Preguza, Ion 6513
Proca, Nicolae 6838
Puic, Grigore 6800, 6801
Purice,Tatiana 6495
Pucau, Oleg 6569

Silvian-Fusu, Silviu 6802


Soltan, Dumitru 6803
Soltan, Petru 6688, 6840
Soroceanu,Tudor 6501
Sprncean, Vitalie 6817
Stadnichi, Arsenie 6297
Stepaniuc, Victor 6553, 6870
Stoica,Valentina 6607
Stratan, Andrei 6407
Stratan, Maria 6554, 6572
Stratulat, Oleg 6437
Strmbeanu, Andrei 6841, 6845
Strelciuc, Ioan 6454
Suceveanu, Arcadie 6804
Suceveanu, Vasile 6597

R
Radova-Karanastas, Olga 6865
Rahimi , Atiq 6817
Raiburg, Ian 6683
Raicu, Andreea 6655
Raileanu, Anatol 6594-95
Raileanu, Sergiu 6320
Rilean, Eugenia 6570
Rileanu, Vitalie 6825, 6839
Ru, Alexe 6840
Rzmeri, Lucia 6873
Roibu, Nicolae 6656, 6679
Romanciuc, Vasile 6857
Roca, Iurie 6312, 6415
Roca, Nicolae 6416
Rocovan, Mihai 6453
Rotaru, Tatiana 6272
Rushdie, Salman 6854
Rusnac, Ludmila 6571
Rusu, Dina 6680
Rusu, Ozea 6639
Rusu, Tudor 6349, 6578
Rusu, Veronica 6596

avga, Larisa 6555


oitu, Ecaterina 6556
tefr, Sorina 6404
tirbu, Titus 6805
T
Tamazlcaru, Andrei 6842
Tarlapan, Efim 6806
Tassinari, Federico 6293
Tnase, Alexandru 6518
Tnase, Constantin 6350-51, 6377
Tnase, Victor 6493, 6557
Teleuc, Victor, 6807
Teofan (Mitropolit al Moldovei i
Bucovinei) 6301
Terzi-Barbroie, Daniela 739
Tofan, Tatiana 6507
Tolici, Roman 6674
Toma, Vasile 6808
Tonitza, Nicolae 6675
Topalo, Valentina 6286
Trifan, Clina 6809, 6857, 6859
Tulbure, V. 6563

S
Safarov, A. 6285
Saghin, Crisitna 6608
Saioc, Florian 6754
Sali, Vera 6635
Sandu, Corneliu 6329
Sapdaru, Ion 6697
Savca, Lucia 6295, 6578
Scutelniciuc, Ion 6623
Secrieru, Stanislav 6387
Secu-Calestru, Ecaterina 707
Selina, Ana 6429
Severin, Ion 6673

buleac, Mariana 6536


rdea, Bogdan 6352
urcan, Marina 6525, 6683, 6707
390

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


urcan, Vladimir 6501
urcanu, Alina 6355
urcanu, Andrei 6810, 6843, 6844
urcanu,Gheorghe 6624
urcanu, Nicolae 6811

Zatuevschi, Mircea 6474

, 6616
, 6356
, 6636
, 6475
, 6475
, 6851

U
Ungureanu, Ion 6845, 6874
Until, Veaceslav 6353
Urtu, tefan 6502
Urechean, Serafim 6355, 6558-59
Ursu,Valentina 6558

, 6850
, 6476
, 6398, 6464
, 6274
, 6621
, 6477
, 6324
, 6390
, 6700
, 6357, 6417
, 6684
, 6642, 6667
, 6471

V
Vaculovschi, Dorin 6449
Vakulovski, Mihail 6836
Valentova, Libuse 6853
Vatav, Marina 6673
Veveri, Valentina 6434
Vieru, Grigore 6846, 6847
Visternicean, Elena 6573
Vlad, Corneliu 6321
Vlahu, Alexandru 6755
Vlstaru, Boris 6838
Voiculescu, Vasile 6736
Voinarovscaia, A. 6615
Voitun, Aneta 6631
Volontir, Nina 6861
Vornicu, Ion 6848
Voronin, Vladimir 6530
Vorotneac, Elena 6598-99
Vrabie, Diana 6822
Vrabie, Emil 6812
Vrabie, Gheorghe 6676

, 6392-93
, 6480, 6516
, 6629
, 6662
, 6455
, 6626
, 6302, 6358
, 6532
, 6418

Walesa, Lech 6317


Wortman-Kool, Corien 6389

, 6851
, 6726
, 6426
, 6670
, 6661
, 6359-60, 6456
, 6641
, 6685

Z
Zagaievschi, Vitalie 6849
Zaharia, Nicoleta 6698
Zaharov, Serghei 6531
Zapuhlh,Grigore 6638, 6639
Zarna, Paul Emil 6699
391

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008


, 6315
, 6532

, . 6394
, 6465
, 6646
, 6310
, 6728
, 6664
, 6647, 6684

, 6315
, 6677
, 6457-58
, 6647
, 6366
, 6276
, 6361, 6408, 6419

, 6813, 6814
, 6459
, 6311
, 6689
, 6478
, 6395
, 6633, 6671
, 6466
, 6730
, 6435
, 6440
, 6526

, 6423, 6471

, 6704
, 6701
, 6727

, 6851
, 6467
, 6362-64
, 6426
, . 6482
, 6687

, 6398
, . . 6399
, 6514
, 6365

, 6560
, 6391, 6438, 6669

, 6487
, 6420

, 6678, 6701
, 6483-86, 6517
, 6640
, 6622
, 6678
, 6690
, 6303, 6309, 6439
, 6677
, 6322
, 6392-93
, 6323
, 6702

, 6311
, 6488
, 6447
, 6527
, 6401
, 6600
, 6509
, 6366
, 76517
, 6478, 6664
, 6402
392

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 6667
, 6728
, 6574

, 6648
, 6435, 6689
, 6711

-, . 6686
, . 6687
, 6479
, 6690
, 6659
, 6661

, 6704
, 6491

, 6316
, 6368
, 6633

, 6626
, 6561
, 6456
(), 6850
, 6734
, 6642
, 6508, 6702, 6860
, 6366, 6661
, 6685
, 6369, 6465, 6472
, 6489
, 6368, 6378, 6409,
6421
, 6324
, . 6424
, 6409

, 6444
, 6711, 6726, 6727
, 6646
, 6369

, 6640
, 6472
, 6473
, 6445-46
, 6423

, 6600
, 6461, 6510

, 6442-43
, 6666
, 6490
, 6511
, 6422
, 6703

, 6401, 6648
, 6367
, 6467
, 6528
, 6621

393

Cronica articolelor de gazet Nr 12-2008 Newspaper article annals Nr 12-2008

Lista gazetelor, ale cror articole sunt fiate n "Cronica articolelor de gaz et"
Nr 12-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Adevrul
Aliana Moldova Noastr
Altarul credinei
Capitala
Comunistul
Contrafort (Nr 11/12)
Curierul ortodox
Democraia
Dezvoltarea
Dreptul
Eco
Fclia
Florile dalbe
Flux european : ed. de mari
Flux european : ed. de vineri
Gazeta bibliotecarului (Nr 8-10)
Jurnal de Chiinu
Literatura i Arta
Moldova Mare
Moldova Suveran
Natura
Sptmna
Sport plus
Timpul de diminea
Tribuna copiilor
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gard
Moldova Noastr
Analytique Moldpresaplus
= Capitala

394

CUPRINS
CRONICA CRII .................................................................................... 5
0 GENERALITI ....................................................................................... 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii......................................5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ 6

01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................6


02 Biblioteconomie .............................................................................. 7
030 Lucrri de referin generale ................................ ............................... 7
050 Publicaii periodice i seriale ................................ .............................. 7
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ................... 8

08 Poligrafii. Lucrri colective ........................................................... 9


087.5 Publicaii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 9

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................16
16 Logic. Teoria cunoaterii. Metodologie......................................16
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic ...................................16
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 17
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credin .......................................17
25 Religii ale antichitii. Religii necretine .....................................17
27 Cretinism. Religie cretin.......................................................... 17
3 TIINE SOCIALE .................................................................................. 18
30 Teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ......................... 18
31 Statistic. Demografie. Sociologie................................................ 19
32 Politic ......................................................................................... 21
33 Economie. tiine economice ........................................................ 23
34 Drept. Jurispruden.....................................................................29
35 Administraie public. Art militar ............................................. 37
395

36 Asisten social. Asigurri sociale.............................................. 40


37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .................................40
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Mod de via.
Folclor .......................................................................................... 50
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII.................................................... 50
51 Matematic ................................................................................... 51
53 Fizic ............................................................................................ 52
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 53
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ........................................54
57 tiine biologice ............................................................................ 55
59 Zoologie ........................................................................................ 56
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC .............................................. 57
61 Medicin ....................................................................................... 57
62 Inginerie. Tehnic n general........................................................ 62
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri
agricole i ale vieii slbatice ....................................................... 64
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei .............. 66
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ........................ 71
69 Lucrri de construcii (de case n principal). materiale de
construcie. tehnologii i procedee n construcii ......................... 72
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 72
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grdini ............................................. 72
72 Arhitectur.................................................................................... 72
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 73
73 Arte plastice .................................................................................. 73
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur ..................................74
78 Muzic .......................................................................................... 74
396

79 Divertisment. Recreare. Jocuri. Sport .......................................... 75


8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ............................................... 78
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur.
Filologie........................................................................................ 78
82 Literatur...................................................................................... 84
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 95
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................. 95
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................... 96

91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii 96


911 Geografie general. tiina factorilor geografici (Geografie
sistematic). Geografie teoretic................................ ...................... 96

93/94 Istorie....................................................................................... 97
94 Istorie general. Istorie universal............................................... 97
Index de nume la "Cronica crii" Nr 12-2008 ................................ ...... 104
Index de titluri la "Cronica crii" Nr 12-2008 ................................ ...... 113
Index de subiecte ................................ ................................ ................... 117
Index de editori................................ ................................ ...................... 123
Index ISBN eronate ................................ ................................ ............... 124

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE " ....................................125


0 GENERALITI ................................................................................... 125
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii..................................125
001 tiin i cunoatere n general ................................ ....................... 125
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 125
005 Management ................................ ................................ ................... 126
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 126

01 Bibliografie. Cataloage .............................................................. 127


02 Biblioteconomie .......................................................................... 129
050 Publicaii periodice i seriale ................................ .......................... 129

397

08 Poligrafii. Lucrri colective ....................................................... 130


1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................130
1/14 Filozofie ................................................................................... 130
16 Logic. Teoria cunoaterii. Metodologie....................................131
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic .................................131
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 132
3 TIINE SOCIALE ................................................................................ 132
30 Teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ....................... 132
31 Statistic. Demografie. Sociologie.............................................. 132
32 Politic ....................................................................................... 133
33 Economie. tiine economice ...................................................... 135
34 DREPT. JURISPRUDEN ...................................................................138
35 Administraie public. Art militar ........................................... 142
36 Asisten social. Asigurri sociale............................................ 143
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ............................... 143
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Mod de via.
Folclor ........................................................................................ 147
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII .................................................. 147
51 Matematic ................................................................................. 148
53 Fizic .......................................................................................... 148
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 149
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ......................................149
57 tiine biologice .......................................................................... 150
58 Botanic...................................................................................... 151
59 Zoologie ...................................................................................... 151
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ............................................ 152
61 Medicin ..................................................................................... 152
62 Inginerie. Tehnic n general...................................................... 160
398

63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri


agricole i ale vieii slbatice ..................................................... 162
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii .....165
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ...................... 167
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ....168
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................168
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grdini ........................................... 168
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 168
78 Muzic ........................................................................................ 169
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................169
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ............................................. 171
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur.
Filologie...................................................................................... 171
82 Literatur.................................................................................... 173
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 175
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 175

93/94 Istorie..................................................................................... 176


Index de nume la "Materiale bibliografice" Nr 4-2008.......................... 178
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 42008 ................................ ................................ ............................... 188

CRONICA RECENZIILOR ..................................................................189


0 GENERALITI ................................................................................... 189
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii..................................189
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 189

3 TIINE SOCIALE ................................................................................ 189


32 Politic ....................................................................................... 189
33 Economie. tiine economice ...................................................... 189
399

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII.................................................. 190


53 Fizic .......................................................................................... 190
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................190
79 Divertisment. Recreare. Jocuri. Sport ........................................190
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ............................................. 191
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur.
Filologie...................................................................................... 191
82 Literatur.................................................................................... 191
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 194
91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii
....................................................................................................194
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin. Expediii
geografice. Cltorii................................ ................................ ....... 194

93/94 Istorie..................................................................................... 194


94 Istorie general. Istorie universal............................................. 194
Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 4-2008................................ 196

CRONICA PUBLICAIILOR DE ART............................................ 198


1 PLACARDE. CZU 084.5 ......................................................................198
3 REPRODUCERI. CZU 084.1:7.026 ....................................................... 198
5 CRI POTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3 ...................... 199
7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9 ........................ 208
10 Material ilustrativ de informaie i reclam. CZU 084.5:659 ....211
11 Material ilustrativ publicat n reviste i ediii periodice. CZU
084.1:050 .................................................................................... 212
Index de nume la "Cronica publicaiilor de art" Nr 2-2008.................. 218

CRONICA PUBLICAIILOR DE NOTE............................................ 219


1 PUBLICAII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL........................ 219
400

2 PUBLICAII ALE OPERELOR DE MUZIC VOCAL .................................220


3 PUBLICAII ALE OPERELOR DE MUZIC INSTRUMENTAL ................... 221
7 PUBLICAII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE I
TEORETICE. SOLFEGII I DICTRI. LUCRRI MUZICALE N PUBLICAII DE
MUZICOLOGIE I METODICE MUZICALE ............................................... 222

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE N CRI I SERIALE ............. 223


Index de nume la "Cronica publicaiilor de note" Nr 2-2008................. 224

CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST........................................225


0 GENERALITI ................................................................................... 225
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii..................................225
001 tiin i cunoatere n general ................................ ....................... 225
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............... 226
005 Management ................................ ................................ ................... 226
006 Standardizare i standarde................................ ............................... 226
007 Activiti i organizare. Informare. Teoria informrii i comunicrii n
general (cibernetic) ................................ ................................ ...... 226
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 226

02 Biblioteconomie .......................................................................... 227


030 Lucrri de referin generale ................................ ........................... 227
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ............... 227

09 Manuscrise. Bibliofilie................................................................ 228


1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................228
1/14 Filozofie ................................................................................... 228
16 Logic. Teoria cunoaterii. Metodologie....................................230
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic .................................230
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 231
27 Cretinism. Religie cretin........................................................ 231
3 TIINE SOCIALE ................................................................................ 231
401

30 Teorii, Metodologie i metode n tiinele sociale ...................... 231


31 Statistic. Demografie. Sociologie.............................................. 232
32 Politic ....................................................................................... 235
33 Economie. tiine economice ...................................................... 237
34 Drept. Jurispruden...................................................................244
35 Administraie public. Art militar ........................................... 251
36 Asisten social. Asigurri sociale............................................ 252
37. Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .............................. 254
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ........257
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII.................................................. 257
53 Fizic .......................................................................................... 258
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 258
57 tiine biologice .......................................................................... 258
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ............................................ 259
61 Medicin ..................................................................................... 259
62 Inginerie. Tehnic n general...................................................... 268
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri
agricole i ale vieii slbatice ..................................................... 270
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei ............ 273
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ...................... 276
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......277
72 Arhitectur.................................................................................. 277
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 278
73 Arte plastice ................................................................................ 278
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur ................................ 279
78 Muzic ........................................................................................ 279
79 Divertisment. Recreare. Jocuri. Sport ........................................280
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ............................................. 281
402

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur.


Filologie...................................................................................... 281
82 Literatur.................................................................................... 287
82/821 Literatur artistic................................ ................................ ...... 287

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 299


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 299
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................. 299

93/ 94 Istorie.................................................................................... 300


930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei ................................ ..... 300

94 Istorie general. Istorie Universal............................................ 300


Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 12-2008 .............. 306
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor continue ale cror articole sunt
fiate n "Cronica articolelor de revist Nr 12-2008..................... 317

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET.........................................319


0 GENERALITI .............................................................................. 319
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii..................................319
001 tiin i cunoatere n general ................................ ....................... 319
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 319
006 Standardizare i standarde................................ ............................... 319
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 319

02 Biblioteconomie .......................................................................... 320


06 Organizaii.................................................................................. 321
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ................... 321
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ............... 321

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................321
1/14 Filozofie................................ ................................ ......................... 321

2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 322


27 Cretinism ................................................................................... 322

403

3 TIINE SOCIALE ................................................................................ 323


30 Teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ....................... 323
32 Politic ....................................................................................... 324
33 Economie. tiine economice ...................................................... 335
34 Drept. Jurispruden...................................................................343
35 Administraie public. Art militar ........................................... 346
36 Asisten social. Asigurri sociale............................................ 348
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ............................... 349
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ........356
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII.................................................. 357
51 Matematic ................................................................................. 357
53 Fizic .......................................................................................... 357
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ............................................ 357
60 Biotehnologie.............................................................................. 357
61 Medicin ..................................................................................... 358
62 Inginerie. Tehnic n general...................................................... 360
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri
agricole i ale vieii slbatice ..................................................... 360
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei ............ 361
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ...................... 363
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ....363
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......364
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural.
Urbanism.Peisaje. Parcuri. Grdini ........................................... 364
72 Arhitectur.................................................................................. 364
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 364
73 Arte plastice ................................................................................ 364
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur ................................ 364
404

78 Muzic ........................................................................................ 365


79 Divertisment................................................................................ 366
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ............................................. 370
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur.
Filologie...................................................................................... 370
82 Literatur.................................................................................... 371
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 383
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............... 383
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................. 383

91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii


....................................................................................................383
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin. Expediii
geografice. Cltorii................................ ................................ ....... 383

93/94 Istorie..................................................................................... 383


930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei ................................ ..... 383

94 Istorie general. Istorie universal............................................. 384


Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 12-2008............... 386
Lista gazetelor, ale cror articole sunt fiate n "Cronica articolelor de
gazet" Nr 12-2008 ................................ ................................ ........ 394

405

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 23,60
Coli ed. 18,00
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 1/09
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

406

S-ar putea să vă placă și