Sunteți pe pagina 1din 5

Inregistrarile contabile pentru transport in regim de taxi

Achizitie autoturism marca Dacia Logan - Se primeste factura de avans (50% din valoarea totala a mijlocului fix). % 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4426 TVA deductibila - Plata avansului: 404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei = 404 Furnizori de imobilizari

- Se primeste factura finala si se receptioneaza utilajele. % 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4426 TVA deductibila 213 Imobilizari corporale in curs de executie 4426 TVA deductibila = 404 Furnizori de imobilizari se storneaza avans

Achizitie autoturism marca Hyundai prin contract de leasing financiar - Inregistrarea contractului de leasing la curs istoric: 2133 Mijloace de transport = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate

- Inregistrarea primei rate a contractului de leasing, conform facturii primite de la furnizor:

% 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 666 Cheltuieli privind dobanzile 668 Alte cheltuieli financiare NOTA

404 Furnizori de imobilizari

Incepand cu luna imediat urmatoare punerii in functiune a mijloacelor fixe, se procedeaza la amortizarea acestora. Metoda utilizata in acest exemplu este metoda amortizarii liniare . 6811 Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport

Aprovizionarea cu combustibil de la furnizori pe baza de factura fiscala - Inregistrarea facturii: % 5328 Alte valori 4426 TVA deductibila - Plata furnizorilor: 401 Furnizori - Consumul de combustibil: 6022 Cheltuieli privind combustibilul = 5328 Alte valori = 5121 Conturi la banci in lei = 401 Furnizori

- Pe baza raportului Z emis de casa de marcat la sfarsitul zilei, se vor inregistra in contabilitate: 5311 Casa in lei = % 704 Venituri din lucrari si

servicii 4427 TVA colectata - Pentru facturile emise catre clienti (conform contractelor incheiate intre client si societate): 4111 Clienti = % 704 Venituri din lucrari si servicii 4427 TVA colectata - Incasarea de la client (prin banca): 5121 Conturi la banci in lei = 4111 Clienti

- Inregistrarea cheltuielilor cu utilitatile, conform facturilor primite de la furnizori

Telecomunicatii : = 401 Furnizori

% 626 Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii 4426 TVA deductibila Energia si apa % 605 Cheltuieli cu energia si apa 4426 TVA deductibila Alte servicii executate de terti % 628 Cheltuieli cu servicii la terti 4426 TVA deductibila

401 Furnizori

401 Furnizori

Plata furnizorilor

401 = 5121 Furnizori Conturi la banci in lei Servicii legate de reparatia si intretinerea autoturismului: % 611 Cheltuieli cu servicii la terti 4426 TVA deductibila - Plata furnizorilor: 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei = 401 Furnizori

- Inregistrarea statului de salarii cu retinerile salariatului si contributiile datorate de societate: 641 Cheltuieli cu salarii personal 421 Personal salarii datorate = 421 Personal salarii datorate %

Inregistrarile contabile pentru activitatile specifice unui salon de infrumusetare

1. Achizitii materiale necesare prestarii serviciilor: % = 401 Furnizori 3028 Alte materiale consumabile 4426 TVA deductibila Documente: Factura de cumparare, Nota de receptie si constatare de diferente (Cod 14-3-1A) 2. Consum materiale: 6028 = 3028 Cheltuieli privind Alte materiale consumabile alte materiale consumabile Documente: Bon de consum (Cod 14-3-4A)

3. Incasarea contravalorii serviciilor prestate: 5311 = % Casa in lei 704 Venituri din servicii prestate 4427 TVA colectata Documente: Raportul Z emis de aparatele de marcat electronice fiscale Inregistrarile contabile aferente salariilor, consumului de energie electrica, apa, chirie s.a. nu difera de cele ce se efectueaza pentru orice alta activitate desfasurata.