Sunteți pe pagina 1din 10

Ministeru Educatiei Tineretului si Sportului al Republicii Moldova Universitatea Tehnica din Moldova Facultatea Urbanism si Arhitectura Catedra Arhitectura

PROIECT DE CURS
La fizica constructiilor

Tema: Calculul acustic al unei Sali de capacitate medie

A efectuat: st.gr.ARH-062

A verificat: Ivanov L.
~Chisinau 2008~

Date iniiale:
1. Destinatia slii 2. Forma salii 3. Capacitatea salii 4. Volumul slii - Sala de conferin - Dreptunghiular - 520 spectatori - 4300 m3

CALCULUL VOLUMULUI OPTIMAL DE AER PENTRU UN SPECTATOR (M3) Determinam volumul optim de aer pentru un spectator (m3) dup formula: Vs 4300 Vopt= = =8,27 m3/om, unde: Cap 520 Vs volumul slii Cap capacitatea (oameni) Conform tab. nr.1 volumul optimal de aer pentru o persoan pentru sala de conferin trebuie sa fie de 4-6 m3/persoan. Deoarece Vopt > 6 m3 Determinam volumul salii conform datelor obtinute pentru sala respectiva: Vs=VoptxCap=6x520=3120 m3 Folosind metoda proportiei de armonie, gasim modulul sectiunii de aur X. Prin urmare, vom nota cu L- lungimea salii, B laimea, H inlimea i vom primi raportul L:B:H intre dimensiuni aflate in limite de la 8:5:3. x= Vs Volumul slii recalculat, 120 indice constant DETERMINAREA DIMENSIUNILOR DE BAZA A SALII, FOLOSIND METODA PROPORTIILOR DE ARMONIE Aflam modulul sectiunii de aur X. x=
3

Vs 4.94

sau

x=

Vs ; unde: 120

3120 3 3120 = =2.96 120 4.94

L = 8x2.96 = 24m B = 5x2.96 = 15m H = 3x2.96 = 8,9m In conformitate cu dimensiunile primite se efectueaza desenul planului si sectiunii salii:

CALCULAREA UNGHIULUI DE INCLINATIE A PERETILOR PERPENDICULARI LA VANSCENA CU 3o IN PARTI

Determinam segmentul E, dup formula : E=Ltotx * tg3o ;unde: tg(3o)=0,05m E inclinatia peretilor Ltot lungimea totala a salii Lscenei=10m Ltot=Lsalii+Lscenei=24+10=34m E = Ltotx * tg(3) = 34 x 0.052 = 1.78 m B=B-2E B=15 - 3.54 =11.5m CALCULAREA IESIRILOR DIN SALA Pentru calcularea fluxurilor de evacuare a spectatorilor din salile si auditoriile cu capacitatea medie este folosita metoda aproximativa a lui S.V. Beleaev. Cap 520 nec= ; nec= = 14; unde: n norm * t ev 25 * 1.5 nec nr. de fluxuri necesare Cap - capacitatea salii nnorm nr. de oameni n flux - 25 oameni tev timpul de evacuare Timpul necesar de evacuare se determin conform NRC 2.08.02 89 si depinde de volumul ncperii : Pn la 5000 1,5 minute 10 000 2,0 minute 20 000 2,5 minute 25 000 2,5 minute Deoarece ltimea unui flux de oameni este de 0,6 m, latimea totala necesara fluxurilor este: tot = nec x 0,6 tot = 14 x 0.6 = 8.4m 3

Conform normativelor latimea uilor este de minim -1,2 m i maxim de 2,4 m. Determinam nr. de ui necesare cu limea de 1.8 metri dupa formula : nui = tot /lusi nui = 8.4 / 1.8 = 5 ui Dup standarte limea unui rind de fotolii este de 0,9m Dimensiunile fotoliului variaz: 45x45, 45x50, 50x50 cm

APRECIEREA CONDITIILOR GEOMETRICE DE VIZIBILITATE Nivelul de calcul al vizibilitii se face n dependen de destinaia ncperii. Determinam lungimea segmentului n sal i rndurilor n segment prin determinarea inmultitorului comun k pentru profilul treptelor: k=
m

xn ;unde: x1

xn distana de la sursa sonora F pn la sfritul salii x1 distana de la sursa sonor F pn la primul segment m cantitatea necesara a segmentului de curba 27 k= 5 = 1.401=1.4 5 d = 0.9 m
Lung de la F pana la inceputul segm; Lungimea segmentului

Nr

Nr de randuri in segment rn-1=ln-1/d

Lung. totala a segm.,m ln-1=rn-1d

Lungimea de la F pana la sf. Segm,m

xn =xn-1*k x1 x2 x3 x4 x5 x6

ln-1=xn-xn-1

xn=xn-1+ln-1

x1=5m x2= x1*k l1=x2 x1 x2=5*1.4=7 l1=7-5=2 x3= x2*k l2=x3 x2 x3=10.78 l2=3.08 x4= x3*k l3=x4 x3 x4=15.82 l3=4.52 x5= x4+d l4=1.6 x5=15.8+1.6=17.4 x6= x5*k l5=x6 x5 x6=24.36 l5=6.96 r1= l1/d r1=2/0.9=2.22=3 r2= l2/d r2=3.08/0.9=3.42=4 r3= l3/d r3=4.52/0.9=5 r4= l4/d r4=1 r5 = 6.96/0.9=10 l1 = r1*d l1 =3*0.9=2.7 l2 = r2*d l2 =4*0.9=3.6 l3 = r3*d l3 =5*0.9=4.5 l4 =d l4 =1.6 l5 = r5*d l5 =10*0.9=9 x2=7.7 x3=11.3 x4=15.8 x5=17.4 x6=26.4

Deoarece distanta reala de la F la ultimul rand este 27m,ramn nc 0.6m loc liber care este adaugat la trecerea intermediara i l4=2,2m, astfel: x5=18; x6=27 CALCULAREA RIDICARII RINDURILOR IN SEGMENTE Efectum calculul ridicarii rindurilor in segmente dup formula: ' c * l n * x n +1 h0 * l n y1 = + xn d * xn y1 r1prim = ; h1 = r1prim*r1+h0 , unde r1 r1prim nlimea treptei h0 = 0,15 m depasirea razei de vedere a primului rind l1real lungimea segmentului (cm) c = 0,06 m depirea minimala admisibila a razei de vedere a spectatorului din fa

Nr

Marimea ridicarii nivelului ochiului h0 * l1 c * l1 * x 2 15 * 270 6 * 270 * 770 + + = = x1 d * x1 500 90 * 500


=35,82 y2=

Inaltimea treptei, cm
r1=y1/r1= 35,82/3=11.94=12

Inaltimea grupului de trepte, cm

y1

y1=

h1= r1 r1+h0= 12*3+15=51

y2

h1 * l 2 c * l 2 * x3 51 * 360 6 * 360 * 1130 + + = = x2 d * x2 770 90 * 770


=50,58

r2 =y2/r2= 55.58/4=12,64=13

h2= r2 r2+h1= 13*4+51=103

y3

y3=

h2 * l 3 c * l3 * x 4 103 * 450 6 * 450 * 1580 + + = = x3 d * x3 1130 90 * 1130


=82,97

r3=y3/r3= 82,97/5=16,56= 16.5 r4=y4/r4= 42,53/1=42,53= 42,5

h3= r3 r3+h2= 16.5*5+103=185,5

y4

y4=

h3 * l 4 c * l 4 * x5 185.5 * 220 6 * 220 * 1800 + + = = x4 d * x4 1580 90 * 1580


=42,53

h4= r4 r4+h3= 42,5*1+185,5=228

y5

y5=

h4 * l 5 c * l5 * x6 228 * 900 6 * 900 * 2700 + + = = x5 d * x5 1800 90 * 1800


=204

r5=y5/r5=204/10= 20,4=20,5

h5= r5 r5+h4= 20,5*10+228=433

Efectuam verificarea: h=h0+ r1 r1 + r2 r2+ r3 r3 + r4 r4+ r5 r5 = =15 + 3*12 + 4*13 + 5*16,5 + 1*42,5 + 10*20,5 = 433 Deoarece h5 =433 corespunde cu h= 433 rezultatele obtinute prin calcul sint corecte. Pe baza datelor obtinute construim schema vizibilitatii in sala.

Sectiune 1-1

Plan cota 0.000 6

Calculul acustic a salii Determinam coeficientul mediu de absorbtie a sunetului a suprafetelor: tavan, pereti, pardosele si alte suprafete Spereti = Speretitotal - Susi = 374,2*2 + 127,41 + 130.8 - 21.6 =985 m2 Sscenei = 121,1 m2 Stavan = 35,6*13,25=471,7m2 Spardosea = Spardtotal Sfotolii = 368,88 117 = 251,88 m2 Susi = l*h*5 = 1,8*2.4*5 = 21,6 m2 Sfotolii = 0.45*0.5*520 = 117 m2 Determinam timpul optimal de reverberatie (ToptHz)dupa formula: ToptHz = k * lgV Conform tab. 7 coeficientul k = 0,44 , iar lg3120 = 3.49 Topt125 = 1.2*0.44*3.49 = 1.84 Topt500 = 1.0*0.44*3.49 = 1.535 Topt2000 =1.0*0.44*3.49 = 1.535 -10% 1.656 1.382 1.382 < < <
Hz opt 125 opt

+10% < < < 2.027 1.688 1.688

=1.84

Topt500 =1.535 Topt2000 =1.535

Construim graficul de reverberatie normative

7 Indeplinim tabela Calculul fonoabsorbtiei

Denumirea suprafetei

Caracteristica

Suprafata mp

125 1 1S 1

500 1S 1

2000 1S

Pardoseaua salonului fara fotolii Pardoseaua balconului fara fotolii scena tavan Pereti fara aria usilor usile Absorb. suplimentara

Parchet pe longrine de lemn Parchet pe longrine de lemn Parchet pe longrine de lemn Invelis de lemn Tencuiala Lemn plop
Elemente neconsiderabile, gratii pt ventilare, lampi, crapaturi etc.

219.32 32.68 121.1 471.7 985 21.6 1851.4

0.15 0.15 0.15 0.1 0.02 0.02 0.06

42.90 4.9 28.16 47.17 19.7 0.43 111.08

0.1 0.1 0.1 0.1 0.06 0.05 0.04

21.93 3.26 12.11 47.16 59.1 1.08 74.06

0.06 0.06 0.06 0.08 0.04 0.04 0.04

13.16 1.96 7.26 37.73 49.4 0.86 74.06

Total Stot Absorbtia sunetului cu elemente permanente Total Stot Spectatori Spectatori 70% situati in fotolii Fotolii libere Moi, imbricate 30% cu stofa Absorbtia sunetului cu elemente variabile Total Atot

1851.4 143.26 364 156 0.25 0.15 91 23.4 114.4 257.66 0.4 0.2 144.64 145.6 31.2 176.8 321.44 0.45 0.3 110.37 163.8 46.8 210.6 320.97

Determinam coeficientului mediu de absorbtie suplimentara med dupa formula: med = Atot / Stot

Daca medHz 0.2 - sala este inabusita si calculul se efectueaza dupa formula lui Sabin ToptHzprim = 0.163 V med * S tot

Daca medHz 0.2 - sala este rasunatoare si calculul se efectueaza dupa formula lui Eyring ToptHzprim = 0.163 V ( med ) * S tot

Calculul coeficientului: med125 = 257.66 / 1851.4 = 0.139 med500 = 321.44 / 1851.4 = 0.174 med2000 = 320.97 / 1851.4 = 0.167 (In toate trei cazuri calculele se vor efectua dupa formula lui Sabin.)

Topt125 = 0.163

V 3120 = 0.163 = 1.97 sec med * S tot 0.139 * 1851.4 V

Topt500 = 0.163

med S tot
V

= 0.163

3120 = 1.57 sec 0.174 * 1851.4

Topt2000 = 0.163

med S tot

= 0.163

3120 = 1.58 sec 0.167 * 1851.4

Comparam datele primate cu graficul reverberatiei normative

Concluzie:Valorile primite se incadreaza in limitele timpului optim de reverberatie, deci calculele au fost facute corect. 9 Calculul claritatii vorbei

Calculul claritatii sunetului se face la frecventa de 125Hz , pentru trei spectatori din sala situati :in primul rind, linga scena ;in mijlocul salii si in spatele salii de spectacol Deoarece claritatea sunetului e satisfacuta pentru primul spectator(Kcl>0.2), si e nesatisfacatoare pentru cei din spatele salii,va fi nevoie de instalatii tehnice special. K1cl= 1 *S 1 1 * + = 2 2 2 ( FO + OA1 ) 16 * 3.14 * (1 ) FA1

K2cl=

1 *S 1 1 * + = 2 2 ( FO + OA2 ) 16 * 3.14 * (1 ) 2 FA2

K3cl=

1 *S 1 1 * + = 2 ( FO + OA3 ) 2 16 * 3.14 * (1 ) 2 FA3

Calculul articulatiei si claritatii vorbei Sala trebuie sa corespunda conditiilor la care frecventa glasului trebuie sa fie naturala si care se va calcula dupa formula : A = 96%*K1*K2*K3*K4 , unde: K1 =0.904(dedus prin metoda interpolarii) K2 = 0.98 K3 = 0.8 (nivelul zgomoptului nu mai mare de 35 dB) K4 = 1 A125hz = 96%*0.904*0.98*0.8*1=68% Concluzie: Articulatia in sala trebuie sa indeplineasca conditiile pentru care timbrul glasului va ramine normal.Deoarece articulatia obtinuta intra in limitele 65-74%, rezulta ca conditiile de audibilitate in sala sint inca bune dar ascultarea este obositoare. In rindurile de mijloc sunetul este mai accesibil urechii ascultatorului de cit celea din spate si laterale,din cauza formei dreptunghiulare a salii si aranjarii liniare a scaunelor,dar ce ofera o vizibilitate excelenta din orice punct al salii. 10