Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DELENI, LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROȘAN” PÎRTEȘTII DE JOS

LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROȘAN” PÎRTEȘTII DE JOS „NU EXIST Ă ART Ă MAI FRUMOAS Ă DECÂT

„NU EXISTĂ ARTĂ MAI FRUMOASĂ DECÂT ARTA EDUCAŢIEI. PICTORUL ŞI SCULPTORUL FAC DOAR FIGURI FĂRĂ VIAŢĂ, DAR EDUCATORUL CREEAZĂ UN CHIP VIU; UITÂNDU-SE LA EL, SE BUCURĂ ŞI OAMENII, SE BUCURĂ ŞI DUMNEZEU.”

Sfântul Ioan Gură de Aur

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DELENI PÎRTEȘTII DE JOS JUD. SUCEAVA

COALA GIMNAZIALĂ DELENI PÎRTE Ș TII DE JOS JUD. SUCEAVA PROGRAMUL CERCULUI PEDAGOGIC AL ÎNVĂ Ț

PROGRAMUL CERCULUI PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR DIN ZONA SOLCA

15 NOIEMBRIE 2012

Loc. Deleni, Com. Pîrteștii de Jos Jud. Suceava e-mail: scoala1deleni@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DELENI, LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROȘAN” PÎRTEȘTII DE JOS

LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROȘAN” PÎRTEȘTII DE JOS LEC Ț II DEMONSTRATIVE 08 00 – 9 00
LICEUL TEHNOLOGIC „NICANOR MOROȘAN” PÎRTEȘTII DE JOS LEC Ț II DEMONSTRATIVE 08 00 – 9 00

LECȚII DEMONSTRATIVE

08 00 9 00 Primirea cadrelor didactice la Școala Gimnazială Deleni

9 00 10 00 Lecții demonstrative

10 00 11 00 Prezentarea referatului Dezbateri

11 00 11 30 Moment artistic

COLECTIVUL ȘCOLII NOASTRE VĂ DOREȘTE O ZI ÎNCÂNTĂTOARE ÎN UNITATEA NOASTRĂ!

Clasa pregătitoare COMUNICARE

LECȚIE: ,,Ciuboțelele ogarului” de Călin Gruia

Clasa a III-a

ȘTIINȚE LECȚIE: Reciclarea deșeurilor

ÎNV. TODOSI AGURIȚA

CUNOAȘTEREA MEDIULUI LECȚIE: Educaţie pentru sănătate

Clasa I

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ LECȚIE: „Pălăria Omului – de – Zăpadăde Iuliu Raţiu

Clasa a IV-a

ÎNV. FINIȘ SORIN

REFERATE TEMATICE

CP - Formarea competențelor de comunicare la elevi din clasa pregătitoare înv. Ilie Popovici

CLASA I - Modalități de acțiune în formarea comportamentului de protecție a sănătății la școlarul mic Înv. Lungu Lucica

Clasa a II-a Pregătirea eficientă a elevilor în vederea evaluării naționale a elevilor clasei

a II-a la limba și literatura română/matematică Înv. Strugaru Aurora

Clasa a III-a Educația ecologică între teorie și practică Înv. Strugaru Teodor

Clasa a IV-a Standarde de performanță la limba și literatura română/matematică în vederea evaluării naționale a elevilor din clasa

a IV-a Înv. Popovici Dumitru

INFORMĂRI DE SPECIALITATE

Clasa I înv. Strugaru Mihaela

Clasa a II – a înv. Bosancu Olga

Clasa a III a înv. Bosancu Constantin

Clasa a IV a înv. Floare Maria