Sunteți pe pagina 1din 3

DOSARUL COMISIEI METODICE

I. ORGANIZARE Extras din R.O.F.U.I.P. 2005 (Art. 35, 36, 37, cu privire la catedrele / comisiile metodice); Raportul de activitate al comisiei metodice pentru anul scolar precedent; Rapoartele de activitate semestriale pentru anul scolar n curs; Planul managerial al comisiei metodice:

Planificarea calendaristica a actiunilor comisiei metodice (pentru realizarea obiectivelor propuse n planul managerial al comisiei metodice): Copie - Programul activitatilor metodice de la nivelul cercului pedagogic; Procesele verbale ale activitatilor Comisiei metodice; Grafic de interasistente, fise de observare a lectiei. II. NCADRARE

Nr. crt.

Componenta comisiei metodice :


Nume si prenume Statut cadru didactic Clasa Nr. elevi

Evidenta :
Data si locul nasterii

Nr.crt .

Nume si prenume

Studii si anul absolvirii

Vechime

Adresa si nr. de telefon

Nr. crt.

Formarea continua a cadrelor didactice (ultimii 5 ani):


Grade didactice Ultimul nscriere (anul (sesiune) obtinerii) Denumire Cursuri acreditate Nr. Furnizor credite Perioada Denumire Cursuri neacreditate Nr. Furnizor Perioada ore

Numele si prenumele

CV - urile cadrelor didactice, n format european, actualizate (arhivate ntr-un singur dosar); Fisa postului; Fisa de autoevaluare.

III. CURRICULUM

Structura anului scolar; Planurile - cadru pentru clasele IX-XII; Schemele orare pe clase; Orarele claselor; Programe scolare n vigoare ; Fotocopii ale planificarilor calendaristice; Lista manualelor utilizate pentru fiecare clasa; Auxiliare utilizate (proces verbal cu acordul scris al parintilor, pentru fiecare clasa n parte). IV. EXTRACURRICULARE

Programul activitatilor extracurriculare - la nivel de comisie metodica: Nr. crt. Coordonatori Proiect pentru fiecare activitate desfasurata; Rezultate obtinute la concursurile scolare; Discipline optionale Nr. crt. Clasa nvatator / Institutor Titlul optionalului Oferta de discipline optionale pentru anul scolar urmator ; Parteneriate, proiecte n derulare; V. EVALUARE Parteneri

Observatii

Planificarea testelor initiale, sumative, finale; Probe de evaluare (initiala, finala, sumativa) aplicate; Rezultatele testelor - masurare, interpretare; Activitati de recuperare si dezvoltare. VI. ANEXE

Referate si proiecte (sustinute n cadrul activitatilor Comisiei metodice);

Diferite documente oficiale (OM, regulamente ...).

Nota: Se recomanda ndosarierea componentelor mentionate anterior astfel nct sa poata fi consultate cu usurinta si reorganizate, daca este cazul