Sunteți pe pagina 1din 23

Drepteuropeangeneral Notedecurs

ParteaI:Generaliti.Organizaiiinternaionale.
A.Organizaiainternaional.

Definiie Asociaie de state suverane care urmresc realizarea unui scop comun, constituit printrun tratat, dotat cu un statut, avnd organe proprii i o personalitate juridic distinct de aceea a fiecruistatmembru. Elementelecaredefinescorganizaiainternaional Asociaieliberdestate. Tratatuldeconstituireesteuntratatinternaionalmultilateral. StatutulorganizaieiinternaionaleestedecelemaimulteoricuprinsnTratat. Areorganepropriipermanenteiorganecaresentrunescperiodic. Organizaiainternaionalarepersonalitatejuridic(specializatilimitat),deunde rezultautonomiasafuncional. Organizaiainternaionalesteuninstrumentdecooperareinternaional. Statutulorganizaieiinternaionale Obiectuliscopurileorganizaiei. Principiilecareguverneazactivitateaorganizaiei. Proceduradeprimireanoilormembri. Drepturileiobligaiiledecurgnddincalitateademembru. Sistemulorganelor. Sanciunileaplicabilemembrilor. Modificarea,amendarea,revizuireatratatuluiconstitutiv. Clasificareaorganizaiilorinternaionale Dupdeschidere:cuvocaiemondial,regional,subregional. Dupsferadecompeten:cucompetengeneralicucompetenspecial. Dupposibilitateadeaderare:deschiseinchise. Dupobiect:economice,politice,militare,comerciale. UniuneaEuropeancaracteristici:Organizaieinternaional Regional; Cucompetenspecial; Guvernamental; Deschis; Preponderenteconomic; Caractersupranaional. Caractersupranaional:
1

Organeindependente,cufuncionarepermanent. Deciziile se iau n principiu prin vot majoritar i sunt obligatorii pentru statele membre. Aremputernicirirelativntinse. Competeneleseexercitdecelpuinunorganindependentfadeordinelestatelor membre. Normele juridice ale Uniunii sunt obligatorii pentru particulari i au aplicabilitate direct,frafiratificatenstatelemembre. nstatelemembreexistoproteciejuridicefectiv. Areofinalitatepolitic:integrarea.

B.Celemaiimportanteorganizaiiinternaionale.
1.OrganizaiaNaiunilorUnite. www.un.org Organizaie internaional bazat pe egalitatea suveran a statelor, care s asigure meninereapciidupncheierearzboiului. CartaONU,semnatde51destate,la26iunie1945(SanFrancisco).Romniaaaderat la14decembrie1955. nprezentare193membri. DeclaraiaUniversalaDrepturilorOmului10decembrie1948 Ziuamondialadrepturiloromului Vocaiedeuniversalitate(ariedeinterese,competen). Scop:meninereapciiisecuritiiinternaionale; dezvoltarearelaiilorprietenetintrenaiuni; realizareacooperriintrestatepentrurezolvareaproblemelor internaionalecucaractereconomic,social,cultural,umanitar. OrganeleOrganizaieiNaiunilorUnite: AdunareaGeneral. ConsiliuldeSecuritate. ConsiliulEconomiciSocial. ConsiliuldeTutel. CurteaInternaionaldeJustiie. Secretariatul. a.AdunareaGeneralaONU: Cte5membrii5membrisupleanidinparteafiecruistatmembru. OrganulprincipalalONU,celmaireprezentativ. SesiuniordinareiextraordinareoriceproblemcareintrncadrulCarteiONU. HotrrileAdunriiGeneraleaungeneralcaracterderecomandare. b.ConsiliuldeSecuritate:
2

15 membri: 5 permaneni (SUA, Rusia, China, Marea Britanie i Frana) i 10 nepermanenialeipeoperioadde2ani. Vot: n probleme procedurale, cu 9 voturi iar celelalte decizii se iau cu 9 voturi care trebuiesconinivoturilemembrilorpermaneni. Organul principal de aciune i de aplicare a msurilor de constrngere pentru meninereapciiisecuritiiinternaionale. Adopthotrriirecomandri.Hotrrilesuntobligatoriipentrustatelemembre. c. Consiliul Economic i Social. Este organul care coordoneaz activitatea ONU i cooperarea statelor membre n domeniile economic, social, cultural, de educaie i sntatepublic,subndrumareaicontrolulAdunriiGenerale. d. Consiliul de Tutel. Sa ocupat de administrarea problemelor coloniale sau supravegherea statelor care au administrat popoare aflate pe teritorii ce nu se autoguvernau. e.CurteaInternaionaldeJustiie.PrincipalulorganjurisdicionalalONU. f. Secretariatul. Condus de un Secretar General, desemnat de Adunarea General, la propunereaConsiliuluideSecuritate. 2.OrganizaiapentruSecuritateiCooperarenEuropa. www.osce.org ConferinapentruSecuritateiCooperarenEuropa1975ActulFinaldelaHelsinki. 10principiifundamentalecaresguvernezerelaiiledintremembri. Principiilefundamentale: 1.Egalitateasuveranastatelor. 2.Abinereadelaameninareacuforasauaplicareaforei. 3.Inviolabilitateagranielor. 4.Integritateateritorialastatelor. 5.Soluionareapanicaconflictelor. 6.Neamesteculntreburileinterne. 7.Respectareadrepturiloromuluiialibertilorfundamentale,inclusivalibertiide gndire,contiin,religioaseideconvingere. 8.Egalitateandrepturiidreptulalautodeterminarealpopoarelor. 9.Cooperareantrestate. 10.ndeplinireaobligaiilorinternaionalecubuncredin. ScopurileConferineiSCE: Promovareaunorlegturireciprocemaibune,asigurareacondiiilorncarepopoarele pottrintropaceveritabilidedurat. Depunereadeeforturipentruunprocesdedetensionareviabil. RecunoatereaindivizibilitiisecuritiinEuropa,ainteresuluicomunndezvoltarea cooperriintrestatelemembre. RecunoaterealegturilorstrnsentrepaceisecuritatenEuropainlume.
3

Acordareauneicontribuiipentrupromovareadrepturilorfundamentale,aprogresului economicisocialiaprosperitiipopoarelor. OrganizaiapentruSecuritateiCooperarenEuropa: CartadelaParispentruonouEuropadoptatdeCSCEn1990.Stateleparticipante auanunatnceputuluneinoiepoci,ademocraieinEuropa. Lantlnireadin06.12.1994stateleparticipanteaudecistransformareaconferinein OrganizaiapentruSecuritateiCooperarenEuropa. OrganeleOSCE: ntlnirealavrfaefilordestatesaudeguverne(SummitMeeting),lacaresefixeaz misiunileiprioritileOSCEiseevalueazstareasecuritiinspaiulOSCE,din3n3 ani,precedatipregtitdeoConferindeexaminare. ConsiliulOSCE(ConsiliulMinisterialminitriiafacerilorexterne)caresereunetecel puinodatpean,dezbateiiadeciziinproblemerelevantepentruorganizaie. Consiliul Permanent (Viena) format din reprezentanii statelor membre, se ocup de avertizareatimpurie,prevenireaconflictelorimanagementulcrizelor. ConsiliulSuperior. Preedintelenexerciiu. naltulComisarpentruMinoritileNaionale. Secretariatul. AdunareaParlamentaraOSCE. CentrulpentruPrevenireaConflictelor. 3.OrganizaiaAtlanticuluideNord(NATO). www.nato.int TratatulAtlanticuluideNordsemnatla04.04.1949laWashington. Aderarea Romniei, aprobat prin Legea nr. 22 din 01 martie 2004 (M. Of. 185/03.03.2004). Este o organizaie militar, care are drept scop acionarea individual i colectiv a statelormembrempotrivaunuiatacarmat,nexercitareadreptuluilaautoaprare. OrganelecivilealeNATO: Consiliul Atlanticului de Nord, la care particip i Secretarul General (Anders Fogh Rasmunsen). Aderarea la NATO are loc la invitaia unanim a Consiliului i dup ratificareaacorduluideaderaredectrestatelemembreicandidat. Comitetulpentruplanuriledeaprareigrupuldeproiectarenuclear. ReuniuneaParlamentar. Secretariatul. OrganelemilitarealeNATO: ComitetulMilitar. StatulMajorintegrat. Comandamentelemilitaremultinaionale. ColegiuldeaprareNATO.
4

Birouldestandardizaremilitar. 4.ConsiliulEuropei. www.coe.int Organizaie internaional interguvernamental, regional, care grupeaz statele democraticealeEuropei. Scopul: realizarea unei mai mari uniti ntre membrii si, pentru salvgardarea i realizarea idealurilor i principiilor care sunt motenirea lor comun i pentru facilitareaprogresuluiloreconomicisocial. Romniaaaderatla07.10.1993(Legeanr.64din04.10.1993,M.Of.238/04.10.1993). AciunialeConsiliuluiEuropei: Aprarea drepturilor omului i a democraiei pluraliste (n 1950 a adoptat Convenia European a Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale CEDO, completat ulteriorcuprotocoale). Favorizarea contientizrii i valorizrii identitii culturale europene, luptnd mpotrivaoricreiformedeintoleran. Cutarea de soluii pentru problemele societii (minoriti, xenofobie, intoleran, proteciamediului,bioetic,SIDA,droguri). Sprijinirea rilor din Estul i Centrul Europei n vederea punerii n practic i consolidrii reformelor politice, legislative i constituionale cu ajutorul programelor decooperare. OrganeleConsiliuluiEuropei: ComitetulMinitrilor,competentsacionezennumeleorganizaiei. AdunareaParlamentar. CongresulPuterilorLocaleiRegionaledinEuropa. Secretariatul. Conferineleministerialedespecialitate. Comisarulpentrudrepturileomului. CurteaEuropeanaDrepturilorOmului: www.echr.coe.int nfiinatprinCEDO. Organjurisdicionalindependentdin1999(Protocolul11adiionallaCEDO).

ParteaaIIa:IntegrareaEuropean.Istoric.
A.IdeeacreriiuneiEuropeUnite.Teoriidespreintegrare.Contextulintegrriieuropene.
Modeleistoricealeintegrriieuropene.Personaliti. ImperiulRoman(dreptulroman,administraiaunitar). ImperiulRomanoGerman(CarolcelMare768814).
5

Dante Alighieri De Monarchia (crearea unei monarhii europene universale sub un romanogerman,cupstrareaindependeneidomnitorilordinfiecarear). GeorgPodiebrad,regeleBoemiei,propunen1461creareauneialianefederalea monarhiloreuropeni,ncarehotrrilesseiacuvotmajoritar(statelesfiesupuseunor legicomune,adoptatentroadunarecomun,federaiasaiboarmatcomuniun bugetcomun). SecolulXVIII:AbateleSaintPierre(Leprojetdepaixperpetuellecreareauneiuniuni europene),JeremyBentham(Paceaeternconfederaiedestatecuunsistemdeaprare comun),ImmanuelKant(ZumewiegenFriedennasociaiesfieincluiimembridin afaracontinentuluieuropean). RichardNikolasCoudenhoveKalergiapusbazeleUniuniiPaneuropene,careaveadrept scopunificareacelor26dedemocraiidinEuropa,dupmodelulUniuniiPanamericane. LucrareaPaneuropa(1923):uniunevamal,organecomune,economieunit. AristideBriand(ministruldeexternefrancez,preedintelenexerciiualSocietilor Naiunilor)la5septembrie1929ineoprelegerenfaaAdunriiSocietiiNaiunilor necesitateanfiinriiuneiuniunintrestateleeuropene.nsrcinatdereprezentaniia27de stateeuropeneselaborezeunmemorandum.Mai1930:Memorandumsurlorganisation duneunionfdraleeuropene. WinstonChurchilldiscursuldelaZurichdinseptembrie1946:StateleUnitealeEuropei. WinstonChurchillmai1947:MicareaEuropaUnitpoziieunionist. Altepersonalitipoziiefederalist. Confruntareacelordouviziuni:laCongresulEuropeidinmai1948discuiilanivelguverna dincarearezultatConsiliulEuropei. JeanMonnet:nafaracelordoutabere.Viziunepragmatic:reconstruciaeuropeanse poaterealizanumaiprinrenunareatreptatlasuveranitateanaionaliprintrocooperare strnsntrestatensferedistinctedeactivitateeconomic,lanivelulfuncionalal ministerelor. RobertSchuman:DeclaraiaSchuman9mai1950.Guvernulfrancezpropune adoptareauneiaciuniimediatentrundomeniulimitat,dardecisiv()plasareaproduciei francogermanedecrbuneioelsubonaltAutoritatecomun()propunereava prezentafundaiaconcretauneifederaiieuropene,ceesteindispensabilmenineriipcii Europanusevanatedintrosingurtrsturdecondeisauprintrunproiectunicmre. Vaficonstruitprinrealizripractice,princreareamaintiauneisolidaritidefacto.

B.Etapeleintegrriieuropene.
1.nfiinareaComunitilorEuropene. a.TratatuldeinstituireaComunitiiEuropeneaCrbuneluiiOelului(CECO). SemnatlaParis,la18aprilie1951. Intratnvigoarela20iulie1952.
6

Opartedinsuveranitateastatelormembrenceledoudomeniiafostdelegatnaltei Autoriti,pentru50deani. Piacomunpentrucrbuneioel,prin: interzicereataxelordeimportiexportiamsurilorcuefectechivalent,arestriciilor cantitativeasupracirculaieiacestora; interzicereadiscriminriintreproductori,ntrecumprtoriiconsumatori; interzicereapracticilorrestrictiveiajutoarelordestat. InstituiileCECO: naltaAutoritate; Adunareaparlamentar(competenedesupraveghere); ConsiliulSpecialdeMinitri(rolconsultativianumiteputeridedecizie); CurteadeJustiie(interpretareaiaplicareadispoziiilorTratatului). naltaAutoritateaCECO: Compusdin9persoaneindependente. Instituiacuputeridecizionaleattpentrustatelemembrectipentrupersoanelejuridice activndnceledouindustrii. Adoptadeciziiobligatorii,cumajoritatedevoturi. b.TratatuldeinstituireaComunitiiEuropeneaEnergieiAtomice(CEEAsauEuratom). Tratatpeduratnedeterminat,semnatlaRomala25martie1957,intratnvigoarela1 ianuarie1958. Obiectiv:creareacondiiilornecesarepentrudezvoltareaindustrieinuclearenscopuri panice. Politicicomunepentrucercetare,standardedesiguran,investiii,furnizareademateriale nucleare. c.TratatuldeinstituireaComunitiiEconomiceEuropene(CEE). Tratatpeduratnedeterminat,semnatlalaRomala25martie1957,intratnvigoarela1 ianuarie1958. Misiune:prininstituireauneipieecomuneiprinapropiereatreptatapoliticilor Economice ale statelor membre, s promoveze n ntreaga Comunitate o dezvoltare armon activitiloreconomice,ocreteredurabiliechilibrat,ostabilitatecrescnd,ocretere accelerataniveluluidetraiirelaiimaistrnsentrestatelepecarelereunete.(art.2TCEE). Instituireapieeicomune: Treptat,ndecursuluneiperioadedetranziiede12ani,mpritntreietapedectepatru ani. Pentrufiecareetaperaprevzutunansambludeaciunicaresentreprindeauiserealizau simultan. Trecereadelaoetaplaaltaeracondiionatdeconstatareacprincipaleleobiective stabiliteaufostefectivatinseicangajamenteleaufostrespectate.(art.8TCEE). Stabilireauneiuniunivamale:
7

Eliminareatuturortaxelorvamaleiarestriciilorcantitativelaimportiexportntrestatele membre. Stabilireaunuitarifvamalcomun. Asigurarealibertiidecirculaieamrfurilor,lucrtorilor,serviciiloricapitalurilorpe teritoriulstatelormembre. Pentruatingereaobiectivelorpropuse: Regulidestinateasigurriilibereiconcurene. Politiccomunndomeniulcomeruluicutereri,ndomeniulagriculturiiitransportulu Armonizarealegislaieistatelormembrencazulncareaceastaarcontribuilabuna funcionareapieeicomune. InstituiileCEEiEuratom: Comisia. Adunareaparlamentar. ConsiliuldeMinitri. CurteadeJustiie. ConcomitentcusemnareacelordoutratatedelaRomaafostsemnatioConveniedeinstituire auneisingureAdunriparlamentareiuneisingureCurideJustiiepentrutoateceletrei comuniti. Din1967setunicdeinstituii:TratatulinstituindunsingurConsiliuiosingurComisiea ComunitilorEuropene(Tratatuldefuziune). Dereinut:SpredeosebiredeTratatulCECO,putereadecizionalnTratatulCEEinEuratom aparineConsiliuluideMinitri,Comisiaavndroldeiniiatoriexecutantalmsurilor comunitare. 2.ActulUnicEuropean. Semnatla12februarie1987,intratnvigoarela1iulie1987. Semnificaiadenumirii:unsingurdocument,caresconinattmodificrileoperateasupra celortreiTratateoriginarectiuntitlunou,referitorlacooperareastatelormembren domeniulpoliticiiexterneisecuritii. Obiectiv:instituireapieeiinterne,cutermenlimitla31decembrie1992. Articolul8a,introdusnTCEEdefinetepiaainterndreptunspaiufrfrontiereinterne, ncareliberacirculaieamrfurilor,persoanelor,serviciiloricapitaluriloresteasiguratn conformitatecudispoziiileprezentuluitratat. Posibilitateacreriiuneinoiinstane,nafaraCuriideJustiie,cucompetenedesoluionar npriminstanaanumitorcategoriideaciuniformulatedepersoanelefizicesaujuridice. TribunaluldePrimInstanfuncioneazdin1989. ConferireadecompeteneComunitiinnoidomeniideactivitate. Capitolenoi,referitoarelacooperareandomeniulpoliticiieconomiceimonetare,politicii sociale,coeziuniieconomiceisociale,dezvoltriitehnologiceimediului. Extindereadomeniilorncaresevoteazcumajoritatecalificat(2/3),nununanimitate. Titlunou,privindcooperareaeuropeannmateriedepoliticextern,princarestatele
8

membreseangajausdepuneforturicomunenscopuldeaformulaipunenaplicareopolitic externeuropean. Consacrpracticainformalantlnirilorlanivelnaltntreefiidestatideguvernai statelormembre. ConsiliulEuropeanreuneteefiidestatideguvernaistatelormembreipepreedintele ComisieiEuropene. 3.TratatuldelaMaastricht.UniuneaEuropean. TratatulprivindUniuneaEuropean,semnatla7februarie1992,laMaastricht. Intratnvigoarela1noiembrie1993. Preambul:cele12statemembreaudecissparcurgoetapnounprocesuldeintegrare european. TratatulprivindUniuneaEuropean: DefiniiaUniuniiEuropene,narticolulA(3)dinTUE:Uniuneasentemeiazpe ComunitileEuropene,completatecupoliticileiformeledecooperareinstituiteprinprezentul tratat. TUEmodificceletreitratateconstitutivealeComunitilorEuropeneicreeazonou structur,UniuneaEuropean. UniuneaEuropean:Compusdin: CeletreiComunitiEuropene(CEE,CECO,Euratom); Politicaexternidesecuritatecomun(PESC); Justiiaiafacerileinterne(JAI). PiloniiUniuniiEuropene: PilonulI:economic,reprezentatdeceletreiComunitiEuropenedejaexistente(denumirea CEEsaschimbatnComunitateaEuropean); PilonulII:cooperareandomeniulpoliticiiexterneidesecuritatecomun(PESC); PilonulIII:coperareandomeniilejustiieiiafacerilorinterne(JAI). 4.TratatuldelaAmsterdam. Intratnvigoarela1mai1999. AmendeazTUEiceletreitratateoriginare,textelefiindrenumerotate. ModificrinTUE: ndispoziiilecomune:nfostularticolF(devenit6)seenunprincipiiledebazaleUE.Se introducearticolul7,careprevedeaposibilitateasancionriistatuluivinovatdenclcareagrav persistentaprincipiilorenunatelaarticolul6,pnlasuspendareadreptuluidevotiaaltor drepturi,darnuiexcludereadinUniune. npilonulIII:competenelereferitoarelavize,azil,imigrareialtepoliticilegatedelibera circulaieapersoaneloraufosttransferatecompletdesubpilonulIIInpilonulI,comunitar. PilonulIIIrmnedecooperarepoliieneascijudiciarnmateriepenal(CPJ). PilonulIII:seacordcompetenCuriideJustiiessepronune,cutitlupreliminar,asupra validitiiiinterpretriideciziilorideciziilorcadru,lainterpretareaconveniilorilavaliditatea
9

iinterpretareamsurilordeaplicareaacestora. ModificrinTCE: Extindereaproceduriilegislativeacodeciziei,ncareParlamentulEuropeanareunrolegal cualConsiliului. Reducereaimportantaproceduriicooperrii. 5.TratatuldelaNisa. Semnatla26februarie2001,intratnvigoarela1februarie2003. Modificriinstituionale:ProtocolulprivindextindereaUniuniiEuropene. Extindereaproceduriicodecizieiilaaltedomenii. AreanexatDeclaraiaprivindviitorulUniunii,exprimnddorinastatelormembredea angajaodezbateremaiamplimaiprofundasupraviitoruluiUE. DeclaraiaprivindviitorulUniuniiEuropene:Suntstabilitepatruproblemecevorfidiscutate nConferinaInterguvernamental: - Delimitareacompetenelor; - StatutulCarteiDrepturilorFundamentale; - SimplificareaTratatelor; - Rolulparlamentelornaionale. ConsiliulEuropeandelaLaeken:SedecidecreareauneiConveniiprivindviitorul Europei.nConveniesuntreprezentaniai:guverneloriparlamentelornaionale,Parlamentului European,ComisieiEuropene,rilorncursdeaderare. TratatulprivindinstituireauneiConstituiipentruEuropa:AprobatnConferinaInterguvername semnatdestatelemembre,darrespinsprinreferendumnFranairile deJos.nlocuitcuTratatuldeReform,semnatlaLisabonala13decembrie2007iintratn vigoarela1decembrie2009. 6.TratatuldelaLisabona. ModificTratatulUniuniiEuropeneTUE. ModificTratatulinstituindComunitateaEuropean,caredevineTratatulprivind funcionareaUniuniiEuropeneTFUE. AreanexateProtocoale(cuvaloarejuridicegalcuaTratatului)iDeclaraii(manifestri politicedevoinaleStatelorMembre,utileninterpretareaTratatului). Dispariiastructuriipepiloni: serenunlastructurapepiloniinstituitprinTratatuldelaMaastricht; cooperareapoliieneascijudiciarnmateriepenalnumaiconstituiedomeniudecooperare interguvernamental,ciundomeniusupranaional; nusemaifacedistincientreComunitateaEuropeaniUniuneaEuropean.Termenii ComunitateiComunitateaEuropeansuntnlocuiicuUniuneiUniuneaEuropean. ConsiliulEuropean: devineinstituieaUniuniiEuropeneisesupunejurisdicieiCJUE. aparepoziiapermanentdePreedintealConsiliuluiEuropean,carenlocuietepreedinia
10

rotativsemestrial. Preedintele:mandatde2aniijumtate,cuposibilitatearennoiriiosingurdat.Alesprinvot cumajoritatecalificat.AfostalesHermanvonRompuy. naltulReprezentantpentruAfaceriExterneiPoliticadeSecuritate: nlocuietenaltulReprezentantpentruPoliticaExternideSecuritateComun; areicalitateadevicepreedintealComisieiEuropene; numitdeConsiliulEuropean; afostnumitCatherineAshton. ParlamentulEuropean: prerogativeiinfluensporite; nprocesuldelegiferaresegeneralizeazcufoartepuineexcepiiproceduracodeciziei; santritroluldecontrol,influensporitndesemnareaComisieiEuropene,santritroluln adoptareabugetuluiUniunii; adobnditdreptuldeainiiarevizuireaTratatelorconstitutiveidealuapartelaprocesulde revizuire. mprireacompetenelor: TratatuldelaLisabonaclarifictipuriledecompeteneiprevedeexprescUniuneapoateexercit numaiacelecompetenecareisuntatribuitedeStateleMembre.3maricategoriidecompetene competeneleexclusive; competenelepartajate; competeneledesusinere,coordonaresaucompletare. a.Competeneleexclusive: NumaiUEpoatelegifera,StateleMembrenuopotfacedectdacsuntmandatateexpresdeUE: Uniuneavamal; ReguliledeconcurennecesarepentrufuncionareapieeiinterneaUE; Politicamonetar(doarfaderilecareauadoptatmonedacomuneuro); Conservarearesurselorpiscicolencadrulpoliticiicomunedepescuit; Politicacomercialcomun. b.Competenelepartajate(mixte):Dreptulstatelormembredealegiferaestecondiionatde neexercitareadeUniuneaproprieicompetenedelegiferaresauderenunareaUniuniilalegislaia adoptatntroanumitmaterie(ex:piaaintern,agricultura,transportul,proteciamediului, proteciaconsumatorilor,spaiuldelibertate,securitateijustiie).Seexercitnconformitatecu principiilesubsidiaritiiiproporionalitii. c.Competenensprijinirea,coordonareasausuplimentareaaciuniiStatelorMembre: CompeteneleUEserezumlasprijinirea,coordonareasausuplimentareaaciuniiSM,frca aciuneaUEspoatconducelaarmonizareareglementrilornaionale.Ex:proteciai mbuntireasntiiumane,industrie,cultur,turism,educaie,formareprofesional,tineret sport. CartaDrepturilorFundamentale: Dobndetestatutjuridicobligatoriu. EstedocumentulprincareUniuneaiconfirmataamentulfadeprincipiuldebazal
11

respectriidrepturilorfundamentale. Preambuli6capitole:demnitate,liberti,egalitate,solidaritate,cetenieijustiie. PosibilitateaaderriiUElaCEDO. PrevederileCDFvorputeafiutilizatedeceteniieuropeniirezideniinUEpentru: contestareaninstanadeciziilorluatedeinstituiileeuropene; contestareaninstanadeciziilorluatedestatelemembre,pentruacteleadoptaten aplicareadreptuluiUE. RolulparlamentelornaionalenUniuneaEuropean: audreptuldeaurmriactelelegislativealeUniunii,pentruaseasiguracatribuiilesunt exercitatelacelmaiadecvatniveldecizional:local,naionalsaueuropeanprincipiul subsidiaritii; participlaprocedurileviitoarederevizuireaTratatelor; suntinformatecuprivirelacereriledeaderarelaUE; participlamecanismeledeevaluareapuneriinaplicareapoliticilorUEndomeniulafacerilor interne; suntimplicatensupraveghereaactivitilorEurojustiEuropol. PersonalitateajuridicaUE: UniuneaEuropeandobndetepersonalitatejuridic. MaibunreprezentareaUniuniilanivelinternaional. ConsolidarearoluluiUEcaactorglobal. UEvaputeaaderalaCEDO. UEvaputeadevenimembrualunororganizaiiinternaionale. Clauzaderetragere: StatelemembresepotretragedinUniuneaEuropean,urmndproceduradinclauzaderetrager Deciziaderetragereseianconformitatecupropriilenormeconstituionaleiulteriornotificrii ConsiliuluiEuropean. FormajuridicaunuiacordStatMembruUE. 7.AderareadenoistatelaComunitileiUniuneaEuropean. Datedespreextindere: Statelefondatoare:Frana,Germania,Italia,riledeJos,Belgia,Luxemburg. 1ianuarie1973:MareaBritanie,Irlanda,Danemarca. 1ianuarie1981:Grecia. 1ianuarie1986:Spania,Portugalia. 1ianuarie1995:Austria,Finlanda,Suedia. 1mai2004:Ungaria,Polonia,Cehia,Slovacia,Slovenia,Letonia,Lituania,Estonia,Malta, Cipru. 1ianuarie2007:Romnia,Bulgaria.

12

ParteaaIIIa:Izvoareledreptuluieuropean.Principiilefundamentaleale dreptuluieuropean.
A.Noiuneadeizvordedrept
nsensformal:formeledeexteriorizarealenormeloreuropene. nsensmaterial:faptele,evenimentelecaregenereazapariiadenormejuridice.

B.Izvoareleoriginare(primare)aledreptuluieuropean.

TratateledenfiinarealeComunitilorEuropeneiUniuniiEuropene. ProtocoaleleanexateTratatelor. Tratateledemodificareiactelecomplementare. Tratateledeaderare. Naturajuridicatratatelor:Tratateinternaionalecutrsturiparticulare. nfiineazinstituiiistabilescregulidefuncionareaacestorinstituii. tratateinstitutivesautratateconstitutive. ComparaiacuoConstituie. Prezumiaabsolutdelegalitate. JurisprudenaCJUEprivindnaturajuridicaTratatelor: Hotrreadin23aprilie1986cauza294/83PartiEcologisteLesVertsc/Parlament: Cartconstituionaldebaz. Hotrreadin15iulie1964cauza6/64Costac/ENELSpredeosebiredetratatele internaionaleordinare(TratatulCEE),acreatocomunitatepeduratnelimitat,cuatribuii proprii,personalitatejuridic,capacitatejuridic,capacitatedereprezentareinternaionalimai alesputerireale,rezultatedintrolimitaredecompeteneiuntransferalatribuiilorstatelor membrectreComunitate. Hotrreadin13noiembrie1964cauzele9091/63Comisiac/LuxemburgiBelgia: tratatulnuselimiteazscreezeobligaiireciprocentrediveriisubiecicroraliseaplic,ci stabileteonouordinejuridic,reglementndputerile,drepturileiobligaiileacestorsubieci, precumiprevederilenecesarepentruaseconstataisancionaoriceeventualviolare. Concluzie:tratateleaufondatoordinejuridicproprie,integratsistemelorjuridicealestatelor membre.

C.Izvoarelederivate(secundare)aledreptuluieuropean.

ActelenormativeadoptatedeinstituiileUniuniiEuropenenvedereaexercitrii competenelorUniunii. Reprezintdreptuleuropeansecundarsauderivat. Acestcaractersecundarsauderivatestedatdefunciapecareacteleondeplinesc(de realizareaobiectivelorprevzutedetratate)idesubordonarealornraportcutratatele. Caexpresieasubordonrii,dreptulderivatnupoatederogadelaceloriginar,iarinstituiile europenenupotadoptadectactelenecesarendepliniriimisiuniilor.


13

Potfiemise: DoarndomeniileprevzutedeTratate. DoarpentrurealizareascopurilorprevzutedeTratate. Doardeinstituia(instituiile)desemnatedetratate. DoarcurespectareaproceduriistabilitedeTratate. Articolul288TFUE(exart.249TCE): PentruexercitareacompetenelorUniunii,instituiileadoptregulamente,directive,decizii, recomandriiavize. Recomandrileiavizelenusuntobligatorii,neavndcaracterdeizvoarealedreptului european. ncazulncareTratatelenuprevdtipuldeactcaretrebuieadoptat,instituiilelalegpe acelapecarelconsiderpotrivit,curespectareaproceduriloraplicabileiaprincipiului proporionalitii(art.296TFUE,exart.253TCE). I.Regulamentul: Regulamentulareaplicabilitategeneral.Acestaesteobligatoriuntoateelementelesalei seaplicdirectnfiecarestatmembru(articolul288TFUEalineat2). Regulamentulposedcaracteristicicarelapropiedeolegedinordineajuridicintern,n specialcaracterulsunormativiregimulsu,carelplaseaznmodnormallaadpostdeorice aciunenanulareintentatdeunparticular.CurteadeJustiievedenregulamentexpresiaunei puterinormativeaComunitii(Hotrreadin18iunie1970cauza74/69HauptzollamtBremen c.Krohn). Caractereleregulamentului: a.Regulamentulesteunactcucaractergeneral. Coninedispoziiigenerale,impersonale. Elesteaplicabilunorcategoriipriviteabstractinansamblu,potrivitformuleiutilizatedeCurtea deJustiienhotrreadin14decembrie1962cauzele1617/62Confdrationnationaledes producteursdefruitsetlgumesc.Consiliu. Caracterulgeneralalregulamentuluildifereniazdedecizie. b.Regulamentulesteobligatoriuntoateelementelesale. Caexpresieacaracteruluisuobligatoriu,regulamentulmodificdeplindreptsituaiajuridica subiecilordedrepteuropeanitrebuiesfieaplicatdelaintrareasanvigoareiatttimpct invaliditateasanuafostconstatat.(Hotrreadin13februarie1979,cauza101/78Granariac. Hoofdproduktschap). Sedeosebeteastfeldedirectiv,carenucomportobligaiidectncepriveterezultatulcare trebuieatins. Regulamentulbeneficiazdeprezumiadelegalitate(carenuesteabsolut,cancazulizvoarelor primaretratatele,cirelativ). ncauzaC137/92Comisiac/BASFSA,Curteaastabilitcacteleinstituiilorcomunitaresebucur, nprincipiu,deoprezumiedelegalitatei,caatare,producefectejuridicechiarcndconin iregulariti,atttimpctnuaufostanulatesaurevocate.
14

Caracterulobligatoriualregulamentuluiopereazpentrutoisubieciidedrept:persoanefizicesa juridice,statemembre,instituiialeUniuniiEuropene. Autoritatearegulamentuluifadepersoanelefiziceijuridiceesteindiscutabil.Acesteanu dispundeposibilitateadeaatacaregulamentulprintroaciunenanulare,dectncondiiilen caredemonstreazcregulamentulleprivetedirectiindividual,fiindvorbanrealitatedeo decizieluatsubformaunuiregulament. RegulamentulseimpuneiinstituiilorUniuniiiprintreacesteachiarautorilorsi(CJCE, Hotrreadin29martie1979,cauza113/77NTNToyoBearingCompanyc/Consiliu). Precizrinecesarencepriveteautoritatearegulamentuluinstatelemembre: Nuestecontestatcstatelemembresuntlegatederegulamenteinesocotireadispoziiilorluise considernendeplinireauneiobligaiinsensulart.258TFUE(exart.226TCE),dndnatere aciuniireglementatedeacesttext. Obligaiadecooperareloialprevzutdearticolul10dinTUE(exart.10TCE)impunestatelor membrenunumaisseabindelaoricemsurcaresarputeaopuneaplicriiregulamentului, darisveghezeladeplinasaeficacitate. Statelemembresuntlegatederegulamentchiardacreprezentaniilorsauopusncadrul Consiliuluilaadoptarealuioriauformulatobieciunisaurezervefadeanumitedispoziii,n cursulproceduriideelaborareaactului. njurisprudenasa,CurteadeJustiieaartat(Hotrreadin7februarie1979cauza128/78 Comisiac/MareaBritanie)cnusepoateadmitecaunstatmembrusaplicentromanier incompletsauselectivdispoziiileunuiregulamentcomunitar,astfelnctelementealelegislaie comunitarefadecarearfimanifestatopoziiesaucareisarpreacontrareintereselornaional sfielipsitedeeficien.Curteaaartatnaceeaihotrrecunstatmembrunupoatesnu apliceunregulamentlundcapretextdificultipecareaplicarealearntmpinainicinupoate sntrzieaplicarea,motivndcformalitileiprocedurilenaionalenuaupututfindeplinite. c.Regulamentulestedirectaplicabilntoatestatelemembre. Caoconsecinaaplicabilitiisaledirecte,regulamentuliialoculnordineajuridicastatelor membreimodificdeplindreptsituaiilejuridiceexistente.Elmpiedicaplicareaoricrei dispoziiinaionalecontrare,indiferentderangulnormeirespective. Aplicabilitateadirectseopuneoricreiformalitinaionaledeasimilaresautranspunerea regulamentuluinordineajuridicintern.Unactnaionalcarearaveacaobiectintroducerean ordineajuridicinternaunuiregulamentsaucarearcondiionaintrareanvigoarea regulamentuluiarfiilegal,fiindcontrardreptuluicomunitar(CJCE,Hotrreadin10octombrie 1973cauza34/73Variolac.AmministrazionedelleFinanze).Respectareastrictaacesteiobligaii esteocondiieindispensabilpentruasigurareaaplicriiuniformeisimultanearegulamentelorn Comunitate(aceeaihotrreCJCE). II.Directiva: Potrivit articolului 288 alineat 3 din TFUE, directiva este obligatorie pentru fiecare stat membrudestinatarncepriveterezultatulcaretrebuieatins,lsndautoritilornaionale competenanprivinaformeiimijloacelorpentruatingerearezultatului.
15

Directiva, la fel ca decizia individual i spre deosebire de regulament, nu oblig dect pe destinatariipecareidesemneaz.Darpoatefiiunactgeneral,fiindconsideratastfeln jurisprudena CJCE (Hotrrea din 22 februarie 1984 Kloppenburg c. Finanzamt Leer cauza 70/83;CJCEHotrreadin29iunie1993Gibraltarc.ConsiliucauzaC298/89). Spre deosebire de regulament i decizie, obligatorii n toate elementele lor, directiva nu creeaznsarcinastatelormembre dectoobligaielegatderezultatulcetrebuieatins lsndcelordinurmcompetenanprivinaformeiimijloacelor. Prinesen,directivapresupunenprincipiuinterveniaautoritilornaionalepentrucaea sproducefectejuridicendreptul internalfiecruistat membrudestinatar. Nscut din procesul de decizie la nivel european, directiva corect publicat sau notificat creeaz, n sarcinastatuluimembrudestinatar,oobligaiedealuamsurilenecesarepentruaplicarea saefectivnordineajuridicnaional.Obligaiadecurgedirectdinexigenaimpusdeart. 288alin.3TFUEintritdeprincipiulcooperriiloialeastatelormembreformulatdeart. 10altratatului. Situaianormalcorespundeadoptrii,deautoritilenaionalecompetente,aunuiactde transpunere a directivei. n cazul apariiei unor fenomene patologice, caracterizate prin carenealestatuluimembru,carefieomitesiamsuriledetranspunerecerute,fieadopt msuri inadecvate, se pune problema de a ti dac directiva poate fi direct aplicat de instanelenaionale,astfelnctsfiegarantatenegalmsuraplicareaefectivaregulii europeneiprotejareaeficaceadrepturilorcreateparticularilordedirectiv. Transpunerea directivei este operaiunea prin care statul membru destinatar al unei directive procedeaz la adoptarea de msuri necesare punerii ei n practic. Statul are alegerea asupra formei (n sens de tehnic legislativ sau regulamentar proprie fiecrui stat)imijloacelor(instituiilejuridicesusceptibilesrealizezeobiectivulindicat),esenial fiind ca acestea s conduc la atingerea rezultatului. Statul poate adopta legi sau regulamente, dup cum poate fi pus n situaia de a abroga sau modifica dispoziii interne incompatibilecuprevederiledirectivei. n ce privete efectul direct al directivei, dou idei se cuvine a fi reinute: Pe de o parte excludereaoricruiefectdirectaldirectivelorarfiincompatibilcucaracterulconstrngtor atribuit acestora de art. 288 TFUE, obligaia de transpunere a directivei n dreptul naional fiind insuficient sancionat prin aciunea n constatarea nendeplinirii obligaiilor izvorte dintratat.Pedealtparte,CurteadeJustiieaavansatunaldoileaargument,determinant n opinia sa, care se inspir dintro logic vecin cu regula nemo auditur propriam turpitudinem allegans. n hotrrea din 5 aprilie 1979 Pubblico Ministerio c. Tullio Ratti cauza148/78,astabilitcstatulnupoateopuneparticularilornendeplinireaobligaiilorpe caredirectivaleimpune.nalitermeni,statulmembrucarenuatranspuscorectodirectiv comunitar nu poate avea nici un avantaj din propria sa caren, neputnd mpiedica aplicareaefectivadirectivei. n aceste condiii, posibilitatea de invocare a directivelor n faa instanelor naionale se justific cu un dublu titlu: ea asigur o garanie eficace a drepturilor pe care directivele le acord justiiabililor i n acelai timp directivele sunt astfel aplicate efectiv n ordinea
16

juridic a statelor membre, sancionnd nerespectarea de autoritile naionale a efectului obligatoriuataatdirectivelordearticolul288TFUE. Pentruaifirecunoscutunefectdirect,directivatrebuiesndeplineasccerineleclaritii, preciziei, caracterului necondiionat i absenei unei interpuneri de msuri discreionare a instituiilororistatelormembre.Exigenaclaritiiiprecizieitrebuieconsideratrelativ.n realitate vor fi considerate precise i clare dispoziiile directivelor comunitare crora le lipsete ambiguitatea sau care au fost ori pot fi clarificate pe calea interpretrii jurisdicionale1 Criteriul necondiionalitii are o configuraie aparte n cazul obligaiilor figurnd ntro directiv.Necondiionalitateapresupunecaobligaiasnufiesubordonatniciuneicondiii i nici unuitermen. Or, prin definiie directiva comport un caractercondiional, pentru c estensoitdeunintervalncaretrebuietranspus,ncursulcruiaobligaiaesteoarecum inut de adoptarea msurilor interne cerute. Rezult de aici c efectul direct este ntotdeaunaamnatpnlaexpirareatermenuluidetranspunere. Ultimul criteriu const n absena interpunerii unei marje discreionare a autoritilor naionale.ncazcontrar,existenauneiputerideaprecierenprofitulstatelormembrepune un ecran ntre directiv i justiiabil i face imposibil aplicarea direct a dispoziiilor directiveidejudector. III.Decizia: Definitdealineatul4alart.288TFUE,deciziaesteactulobligatoriuntoateelementelesale pentrudestinatariipecareeaidesemneaz. Caractereledeciziei: a.Actcucaracterindividual.CurteadeJustiieasubliniatnjurisprudenasacesenial pentru decizie este c ea nu oblig dect persoanele crora le este adresat, pe cnd regulamentul, cu un caracter esenial normativ, este aplicabil nu unor destinatari limitai, desemnai sau identificabili, ci unor categorii privite abstract i n ansamblul lor. Pentru a calificaunactcadecizie,judectoruleuropeanacordnprimulrndatenieexisteneiunui cercredusdedestinatariidentificabili. b.Actobligatoriu.Lafelcairegulamentulispredeosebirededirectiv,deciziaesteunact obligatoriuntoateelementelesale.Deciziapoatesimpunnunumaiunobiectivdeatins, ciimijloacelecesevorfolosipentruaducereasalandeplinire. Obligaiile pe care decizia le impune sunt sancionate, ca o consecin a principiului legalitii.Particulariidestinatariaiuneideciziicarearnclcaopotmaintisrspundn faatribunalelornaionale,darnclcareaarputeaatragenanumitecazuriioreaciela niveleuropean.ComisiaEuropeanareputerea deaamendantreprinderilesauasociaiile de ntreprinderi care contravin unei sarcini definite ntro decizie individual. Ea poate, de asemenea,sobligeontreprinderelaplatauneiamenzipezidentrziere,ncepndcuo datpecareofixeaznhotrreasa,pentruaoconstrngepeaceastassesupununei verificriordonatepecaleauneidecizii.
17

n ceea ce privete deciziile adresate statelor membre, eventualii refractari se expun unei aciuninconstatareanendepliniriiobligaiilorizvortedintratat. Deciziileproducunefectdirectatuncicndsuntadresateunorpersoanefizicesaujuridice particulare.naceastipotez,deciziilemodificprinelenselesituaiaacestordestinatari. Pentrusituaiadeciziiloradresatestatelormembre,interpretndarticolul288TFUE(exart. 249TCE),Curteaaconsideratcefectulconstrngtorrecunoscutdecizieinuarficomplet dacarfiexclusefectuldirectaldeciziei.Aconchiscefectulutilaldeciziilorarfiinevitabil alterat n cazul n care particularii ar fi mpiedicai s se prevaleze de ele n justiie, judectorii naionali fiind inui s le ia n considerare ca element al dreptului comunitar. Cerinapecaretrebuiesondeplineascdeciziaestenscaeasformulezeoobligaie necondiionat,clarisuficientdeprecis.

D.Izvoarelenescrisealedreptuluieuropean.
I.Cutuma:presupuneopracticndelungat,dublatdeexistenauneiconvingericseexprim oreguldeconduit,cuputerejuridicobligatorie.Nuesteechivalentcureguliledecurtoazie. nmateriadreptuluieuropean,cutumanuesteprearspndit.CurteadeJustiieaartatc opracticcutumiarnuarputeadeterminaniciodatlamodificareatratatelorinuarputea constituiprecedentsusceptibilaconducelanclcarealegii. II.Principiilegeneralededrept. SpredeosebiredeCurteaInternaionaldeJustiiecarenstatutulsu(art.38paragraful1 lit. c) este abilitat s aplice principiile generale de drept recunoscute de naiunile civilizate, Curtea European de Justiie nu dispune de o prevedere asemntoare n tratateleconstitutivesaunprotocoalelerelativelastatutulsu. CJUEarecurslaprincipiigeneralealedreptului,pecareleadesemnatcaprincipiidedrept comunitar i pe care cu acest titlu lea impune n exercitarea misiunii care i incumb potrivittratatului,misiuneaasigurriirespectriidreptului. A fost necesar recurgerea la principiile generale ale dreptului datorit caracteristicilor construciei juridice comunitare, care la origini a fost conceput astfel nct nu se putea limita la dispoziiile de drept scris. Dreptul comunitar (originar ori derivat) era conceput pentru realizarea unor scopuri economice determinate, fiind de aceea departe de a reglementatoateproblemelepecareordineajuridiccomunitarleputearidica. Pentruarspundeacesteinecesiti,Curteaafcutapellaprincipiigenerale.Metodelede interpretare pe care ea le folosete au jucat un rol deosebit n dezvoltarea dreptului comunitar, dar interpretarea surselor scrise nu putea acoperi ntreaga nevoie de reglementare.nacestcontext,nhotrrileCuriiauaprutdincencemaifrecventreferiri laprincipiilegeneralecomunedrepturilorstatelormembre. n ce privete originea principiilor astfel consacrate, ea este divers, o enumerare neputnduse face n absena unei clasificri. n doctrin au fost evideniate clasificri diferite,unadincelemaidesfolositefiindceatripartit,n:principiiinerenteoricruisistem
18

juridic organizat, principii generale comune sistemelor juridice ale statelor membre i principiidedusedinnaturaComunitilorEuropene. Examenul coninutului principiilor generale comport dou aspecte: cel al nelesului principiuluiiacelaalmodalitilorconcretedepunereasanpractic.Pstrnddelimitarea ntre principiile generale de drept (cele inerente oricrui sistem juridic organizat i cele comune sistemelor juridice ale statelor membre) i principiile deduse din natura comunitilor, putem enumera ca fcnd parte din prima categorie principiul securitii juridice,celalprotecieincrederiilegitime,principiilecarederivdinexigenelestatuluide drept. n ce privete categoria principiilor generale deduse din natura comunitilor, ea este format din ansamblul regulilor pe care judectorul comunitar le degaj din dispoziiile tratatelor,croraelleatribuieovaloarefundamental.Seremarcnsnulacesteicategorii odiviziunentreprincipiilegeneralecucaracterinstituionaliprincipiilegeneralededusedin noiuneadePiacomun. Principiile cu caracter instituional sunt examinate mai jos, n capitolul principii fundamentalealedreptuluieuropean.

F.Principiilefundamentalealedreptuluieuropean.
1.Principiulsubsidiaritii. Articolul5TUE(exart.5TCE)alineatul(3): ntemeiulprincipiuluisubsidiaritii,ndomeniilecarenusuntdecompetenasaexclusiv, Uniuneaintervinenumaidacinmsurancareobiectiveleaciuniipreconizatenupotfi realizatenmodsatisfctordestatelemembrenicilanivelcentral,nicilanivelregionalilocal, dardatoritdimensiuniloriefecteloraciuniipreconizate,potfirealizatemaibinelanivelul Uniunii. Aplicareaprincipiuluisubsidiaritii: InstituiileUniuniiaplicprincipiulsubsidiaritiinconformitatecuProtocolulprivindaplicarea principiilorsubsidiaritiiiproporionalitii.Parlamentelenaionaleasigurrespectarea principiuluisubsidiaritii,nconformitatecuproceduraprevzutnrespectivulprotocol(art.5 alineat3TUE,paragraful2). Istoric: PrincipiuintrodusnTCEprinTratatuldelaMaastricht. Anterior,noiuneadesubsidiaritateexistanTCEndomeniulprotecieimediului(introdus prinAUE). Condiiicaretrebuiendeplinitecumulativ: obiectiveleaciuniipreconizatenupotfirealizatenmodsatisfctordestatelemembre; datoritdimensiuniloriefecteloraciuniipreconizate,obiectivelepotfirealizatemaibine lanivelulUniunii; condiiaproporionalitii. Verificarearespectriiprincipiuluisubsidiaritii:
19

AparineCJUE,conformarticolului8dinProtocolul(nr.2)privindaplicareaprincipiilor subsidiaritiiiproporionalitii. Aciuneananulare,ntemeiatpedispoziiilearticolului263TFUE(exart.230TCE). Conformarticolului9dinProtocolul(nr.2)privindaplicareaprincipiilorsubsidiaritiii proporionalitii,nfiecareanComisiaprezintConsiliuluiEuropean,ParlamentuluiEuropean,Co iparlamentelornaionaleunraportprivindaplicareaarticolului5TUE.Respectivul raportanualsetransmite,deasemenea,ComitetuluiEconomiciSocialiComitetuluiRegiunilor. 2.Principiulproporionalitii. Articolul5TUE(exart.5TCE)alineat(4): ntemeiulprincipiuluiproporionalitii,aciuneaUniunii,nconinutiform,nudepeteceea ceestenecesarpentrurealizareaobiectivelortratatelor. InstituiileUniuniiaplicprincipiulproporionalitiinconformitatecuProtocolulprivind aplicareaprincipiilorsubsidiaritiiiproporionalitii. 3.Principiulechilibruluiinstituional. ncazulinstituiilorUniuniiEuropenenuseaplicprincipiulseparaieiputerilornstat,n sensclasic:legislativ,executiv,jurisdicional. Totui,instituiileUniuniisecontroleazreciproc. CJUEpoatecontrolatoateacteleemisedeinstituii. Regulachecksandbalances: Instituiilepotacionanumaipebazacompetenelorconferitedetratate,curespectarea competenelorcelorlalteinstituiidinansamblulinstituionalalUE.Suntinterzisetransferurilede competennplanorizontal(ntreinstituii)inplanvertical(ntreUniuneiStatelemembre). 4.Principiulprimatului(supremaiei)dreptuluieuropean. Fundamentareasupremaieidreptuluieuropean: Art.10(fost5)dinTratatuldelaRoma:obligaiafiecruistatdeaadoptatoatemsurile necesarenvedereandepliniriiobiectivelorTratatului dupLisabona,principiulcooperriiloiale, consacratnarticolul4dinTratatulprivindUniuneaEuropean. Art.226(fost169)dinTratatuldelaRoma:conferComisieiautoritateadeaintervenin situaiilencarestatelemembrenuindeplinescobligaiilecelerevindupLisabona:articolul 258TFUE. ConsacrareaexplicitnjurisprudenaCJUE. JurisprudenaCJUE: Cauza6/1964FlaminioCostac.Enel: Spredeosebiredetratateleinternaionaleobinuite,TratatulCEEainstituitoordine juridicproprie,integratnsistemuljuridicalstatelormembrenmomentulintrriinvigoarea tratatuluiicareesteobligatoriepentruinstanelejudectoretialeacestora. PrincreareauneiComuniticuduratnelimitat,avndinstituiiproprii,personalitate juridic,capacitatedereprezentarepeplaninternaionali,maiales,cucompetenereale,nscut
20

dinlimitareasuveranitiisaudintransferuldeatribuiidinsprestatelemembrectreComunitate, statelemembreiaurestrnsdrepturilesuverane,chiardacnumaindomeniilimitate. Transferulordiniijuridiceastatelorctreordineajuridiccomunitararedreptconsecin limitareadefinitivadrepturilorlorsuverane. Cauza106/77AmministrazionedelleFinanzedelloStatoc.SimmenthalSpA: Oinstannaionalceestechemat,nlimitelecompetenelorsale,sapliceprevederiale dreptuluicomunitar,areobligaiadeaaplicaacesteprevederi,dacestenecesarchiarrefuznds aplicelegislaianaional,inclusivceaadoptatulterior,nefiindnecesarcaeascearsaus atepteabrogareadispoziiilorcontraredeputerealegislativsauCurteaConstituional. Cauza103/88FratelliConstanzo: Obligaiaaplicriidreptuluicomunitarnurevinenumaiinstanelornaionale,ciiautoritilor administrative,caresuntobligatesseabin,dinproprieiniiativdelaaplicareaprevederilor naionaleadoptatedeautoritilecentrale,dacncalcdreptulcomunitar. CauzaC213/89TheQueenc.SecretaryofStateforTransport,exparteFactortame.a.: Sardiminuamultaplicareadeplinadreptuluicomunitardaconormdedreptnaionalarpute smpiedicejudectorul,sesizatcuoaciuneaflatsubincidenanormelordedreptcomunitar,s acordemsuriprovizoriicuscopuldeagarantadeplinaaplicareahotrriiinstaneiprivind existenadrepturilorinvocatenvirtuteadreptuluicomunitar. Cauza11/70InternationaleHandelsgesellschaftmbHc.EinfuhrundVorratsstellefr GetriedeundFuttermittel: LegiinscutedinTratatnuisepotopunedectreinstaneregulideoricenaturaledreptului Naional.Validitateaunuiinstrumentcomunitarsauefectelesalencadrulunuistatnupotfi afectateprinafirmaiiconformcroraelncalcdrepturilefundamentale,precumacesteasunt formulatenConstituiaStatuluisauprincipiilestructuriiconstituionalenaionale. PrincipiulsupremaieidinperspectivaStatelorMembre.Decizianr.1.656din28decembrie 2010aCuriiConstituionale,asupraobiecieideneconstituionalitateaLegiipentruaprobarea OrdonaneideUrgenaGuvernuluinr.50/2010privindcontracteledecreditpentruconsumatori veziopiniaconcurentajudectoruluiIuliaMotoc(M.Of.nr.79/31.01.2011). 5.Principiulefectuluidirectaldreptuluieuropean. a.EfectuldirectalprevederilorTratatelor: Cauza26/62,VanGendenLoos: ComunitateaEconomicEuropeanconstituieonouordinededreptndreptulinternaional, pentruacreibunfuncionareStateleiaulimitatdrepturilesuveranenanumitedomenii,iai creisubiecinusuntdoarstatele,ciiceteniiacestora. nmodindependentdelegislaiastatelormembre,legislaiacomunitarnuimpunedoarobligaii asuprapersoanelor,ciestemenitsleconfereacestoraidrepturi,caredevinparteconstitutiv patrimoniuluilorjuridic.Acestedrepturiaparnudoaracoloundeelesuntconferitenmodexpres prinTratat,ciinurmaobligaiilorpecareTratatulleimpunenmodclarpersoanelor,precumi statelormembreiinstituiilorcomunitare. Cauza43/75Defrennec.Sabena:
21

Anumiteprevederialetratatelorpotaveaefectdirectnunumaintreparticulariistat,ciintre pri,persoanefizicesaujuridice(efectuldirectorizontal). b.Efectuldirectaldirectivelor: Cauza41/74VanDuync.HomeOffice: argumentdenaturfuncional:directivelesuntobligatorii; argumentdintextulTratatului:art.177(ulterior234TCE,nprezent267TFUE)permite instanelornaionalesadresezeCuriintrebricuprivirelaoricemsurcomunitar,inclusiv directivele,deciacesteactepotfiinvocatedepersoaneprivatenfaainstanelornaionale. Cauza148/78PubblicoMinisterioc.TullioRatti:argumentulcstatelemembrenupotrefuza srecunoascefectulobligatoriualuneidirectiveinvocatempotrivalor,dincauzcnuau implementatnmodcorespunztorrespectivadirectiv. Cauza8/81Beckerc.FinanzamtMunsterInnenstadt: Raionamentbazatpeanalizaart.189alineat(3)TCE(nprezentart.288TFUE),caredefinete directivaiconcluzia: ntoatecazurilencaredispoziiileuneidirectiveapar,dinpunctuldevederealconinutuluilor, cafiindnecondiionateisuficientdeprecise,acestedispoziiipotfiinvocate,nabsenaunor msuridetranspunerentermenulstabilit,mpotrivaoricreidispoziiidedreptinternneconform cudirectivasaudacsuntdenatursdefineascdrepturipecareparticulariipotsleinvoce mpotrivastatului. Oricndprevederileuneidirectiveaparafi,nceeaceprivetesubiectulncauz,necondiionate isuficientdeprecise,aceleprevederipotfiinvocatedeopersoanmpotrivastatului,atuncicnd statulneglijeazsintroducdirectivanordineajuridicnaionalpnlasfritulperioadei recomandatesaunureuetesintroducaceadirectivnmodcorect. Unstatmembrucarenuaadoptatmsurilede punerenaplicarecerutededirectivntermenul indicatnupoateinvoca,mpotrivaindividualilor,proprianeglijennandepliniobligaiilece rezultdindirectiv. Condiiipentruinvocareaefectuluidirectaldirectivelor:prevederilesfienecondiionatei suficientdeprecise;perioadaprevzutpentruimplementareadirectiveisfiexpirat;persoana poateinvocaprevederilerespectivenumaimpotrivastatului(efectdirectvertical). Cauza14/83VonColsoniKammanprincipiulinterpretriiarmonioase,careimpuneca dreptulnaionalsfieinterpretatnluminadirectivelor. CauzaC106/89Marleasingodirectivneimplementatpoatefiinvocatpentruainfluena interpretareadreptuluinaionalntrunlitigiuntrepersoaneprivate. 6.Principiulrespectriidrepturilorfundamentalealeomului.

ParteaaIVa:Celepatrulibertifundamentale.
A.Liberacirculaieamrfurilor.
Categoriidedispoziiinmaterialibereicirculaiiamrfurilor: Articolele2830TFUE(fostele2325TCE)Uniuneavamal:interzicereataxelor
22

vamaleiataxelorcuefectechivalent. Articolele110113TFUE(fostele9093TCE)interzicereaimpozitelorinterne discriminatoriisauprotecioniste. Articolele3436TFUE(fostele2831TCE)interzicerearestriciilorcantitativeia msurilorcuefectechivalent. Consideraiigenerale: Eliminareaobstacolelordincalealibereicirculaiiamrfurilorestecrucialpentruuniunea vamalirealizareapieeiinterne. Obstacolelelaliberacirculaieamrfurilorpotfi: deordinfiscal:taxevamalesautaxecuefectechivalent;taxeinternediscriminatoriisau protecioniste. - deordintehnic:restriciicantitativesaumsuricuefectechivalent. Uniuneavamal:Articolul28TFUE(exart.23TCE): (1)Uniuneaestealctuitdintrouniunevamalcarereglementeazansamblulschimburilorde mrfuriicareimplicinterzicerea,ntrestatelemembre,ataxelorvamalelaimportiexportia oricrortaxecuefectechivalent,precumiadoptareaunuitarifvamalcomunnrelaiilecuri tere. (2)Dispoziiilearticolului30(ex25TCE)icelealecapitolului3seaplicproduselororiginare dinstatelemembre,precumiproduselorcareprovindinriterecareseaflnlibercirculaie nstatelemembre. 1.Drepturivamale,tarifeitaxe. Articolul30TFUE(exart.25TCE):ntrestatelemembresuntinterzisetaxelevamalelaimporti laexportsautaxelecuefectechivalent.Aceastinterdicieseaplicdeasemeneataxelorvamale cucaracterfiscal. Aplicareatextuluidepindedeefectultaxei,inudescopulacesteia. JurisprudenaCuriideJustiie: cauza7/68Comisiac.ItaliaArtaitalian(taximpuslaexportularticolelorartistice, istoriceiarheologice). cauzele2i3/69Diamantarbeiders(impunereaca0,33%dinvaloareadiamantelorimportate sfiepltitntrunfondsocialpentrulucrtoriidinindustriarespectiv). Taxelecuefectechivalenttaxelorvamaleprincipii: NoiuneadetaxcuefectechivalentesteinterpretatextensivdeCJUE:cauza24/68Comisia c.Italia. Controaleleiexcepiacontraprestaiei:cauza87/75Brescianic.Amministrazione ItalianadelleFinanze. Controaleleindeplinireacerinelorlegaleobligatorii:cauza18/87Comisiac.Germania.

23