Sunteți pe pagina 1din 111
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA DISCIPLINA DE MORFOLOGIE NORMALA $I PATOLOGICA ely SCHELETUL CORPULUI UMAN Prof. univ. dr. Petru Bordei $.1. dr. Dan Iliescu $.l. dr. Elena Sapte Asist. univ. dr. Marius Cambrea ww a a i Constanta CUPRINS GENERALITATI FUNCTIILE QASELOR ‘CONFORMATIA EXTERIOARA A OASELOR ELEMENTELE DESCRIPTIVE ALE OASELOR STRUCTURA OASELOR \VASCULARIZATIA $1 INERVATIA OASELOR.... DEZVOLTAREA OASELOR. OSTEOGENEZA, COLOANA VERTEBRALA tes CARACTERELE GENERALE ALE VERTEBRELOR ADEVARATE. CARACTERELE REGIONALE ALE VERTEBRELOR: VERTEBRELE CERVICALE VERTEBRELE TORACALE VERTEBRELE LOMBARE. CARACTERELE INDIVIDUALE ALE VERTEBRELOR ATLASUL, AXISUL SACRUMUL coccisuL SCHELETUL TORACELUI STERNUL COASTELE CARACTERELE INDIVIDUALE ALE COASTELOR, TORACELE IN GENERAL SCHELETUL MEMBRULU! SUPERIOR CENTURA MEMBRULU! SUPERIOR CLAVICULA. SCAPULA SCHELETUL MEMBRULU! SUPERIOR LIBER SCHELETUL BRATULU! HUMERUSUL OASELE ANTEBRATULUt ULNA RADIUSUL OASELE MAINIT CARPUL SCAFOIDUL ‘SEMILUNARUL PIRAMIDALUL PISIFORMUL TRAPEZUL TRAPEZOIDUL ‘OSUL CAPITAT OSUL HAMAT METACARPUL OASELE DEGETELOR SCHELETUL MEMBRULUI INFERIOR CENTURA MEMBRULUI INFERIOR, COXALUL PELVISUL OSOS, 7 CORPULUI UMAN 5 SCHELETUL MEMBRULU! INFERIOR LIBER. at OASELE COAPSE! : i : at FEMURUL 2 5 a1 PATELA 2 eee é 87 OASELE GAMBE! i es 88 Tia eee 88 FIBULA 92 OASELE PICIORULUI aie 94 TARSUL en z 9 TALUSUL on 95 CALCANEUIL ql 98 NAVICULARUL, oe “00 cUBOIDUL oe 5 100 CUNEIFORMELE a 101 METATARSUL ais 102 OASELE DEGETELOR wn ' ne 103 SCHELETUL PICIORULUI IN TOTALITATE a seen 103 SCHELETUL CAPULUI cesconees o 105 OASELE CRANIULUT 5 108 FRONTALUL é i ES : 105 PARIETALUL i ie a 109 ETMOIDUL ae : HeeitN OcciPITALUL e 114 SFENOIOUL a 18 TEMPORALUL un i 124 MAXI vero ‘ a 432 PALATINUL eH an 5 ares ZIGOMATICUL : 2138 NAZALUL : : aA) LACRIMALLIL 142 CORNETUL NAZAL INFERIOR : i 143, VOMERUL vere 144 MANDIBULA vsscrsnsse en eS as HIOIDUL zi 150 SCHELETUL CAPULU! ININTREGIME a i 181 NEUROCRANIUL 5 i: 182 SUPRAFATA EXTERIOARA A NEUROGRANIULUL 183 EXOBOLTA SAU SUPRAFATA EXTERIOARA A BOLIl CRANIULLI.... 153 EXOBAZA SAU SUPRAFATA EXTERIOARA A BAZEI CRANIULUL 154 ENDOBOLTA SAU SUPRAFATA INTERIOARA A BOLTII CRANIULU! 156 ENDOBAZA SAU SUPRAFATA INTERIOARA A BAZE! CRANIULU! 187 VISCEROCRANIUL 158 CARACTERELE SCHELETULUI CAPULUI LA DIFERITE VARSTE 160 GAVITATILE $I FOSELE NEURO $1 VISCEROCRANIULU ... 161 CAVITATEA BUCALA 162, GAVITATILE NAZALE 162 ORBITELE . 164 FOSA INFRATEMPORALA, s 166 FOSA PTERIGO-PALATINA i i: 160 FOSA PTERIGOIDIANA 168 ARHITECTURA SCHELETULU! CAPULUI 168 ARHITECTURA FUNCTIONALA A NEUROCRANIULUL 188 ARHITEGTURA FUNCTIONALA a VISCEROCRANIULUL 173 ANTROPOMETRIE $! CRANIOMETRIE Ee 178 REPERE OSOASE SI PALPAREA OASELOR CRANIULUI tra BIBLIOGRAFIE, 184 ————— ——————— $$