Sunteți pe pagina 1din 3

MODUL I

INSTRUIREA DIFERENTIATA , PREMISA A EFICIENTEI DIDACTICE


Calcul algebric : - calcule cu numere reale exprimate prin litere
- formule de calcul prescurtat
Prof. Fandarac Vasile
FISA NR 1 ( VIII )

Grupa 1 :

1. a) Ce este o suma algebrica ? Ce sunt termenii asemenea ?
b) Dati exemple si contraexemple .
2. a) Ce inseamna a reduce termenii asemenea ?
b) Calculati : + + x x x x 3 10 4 3 5
2 2

3. a) Ce rol are semnul din fata unei paranteze la desfacerea acesteia ?


b) Efectuati : ( ) ( ) + + + 1 1 3 2 5 y x y x x
Grupa 2 :

4. a) Cum se efectueaza produsul dintre doua nr reale reprezentate prin litere ?
b) Calculati : xyz y x 4 5 5
3
..
5. a) Cum se efectueaza catul dintre doua nr reale reprezentate prin litere ?
b) Calculati : ( )
2 2 2 4
5 3 : 15 6 y x z y x
6. a) Cum se calculeaza puterea unui nr real reprezentat prin litere ?
b) Efectuati :
( )
2
3
7 2 y x

Grupa 3 :

7. a) Cum se efectueaza produsul dintre o suma algebrica si un monom ?
b) Efectuati : ( ) 3 2 3 4 x x .
8. a) Cum se efectueaza catul dintre o suma algebrica si un monom?
b) Calculati : ( ) ( ) + x x x x 3 3 : 12 6 3 15 27 12
2 3

9. a) Cum se calculeaza produsul a doua sume algebrice ?


b) Efectuati : ( ) ( ) + 3 5 4 x x
Grupa 4 :

10. a) Cum se dezvolta patratul unui binom : ( ) ...
2
t b a ?
b) Calculati : ( ) +
2
3 x ....
c) Efectuati : ( )
2
2 5 y x
11. a) Cum se calculeaza produsul dintre suma si diferenta acelorasi termeni?
b) Efectuati : ( ) ( ) + 5 3 4 5 3 4 x x
c) Rezultatul calculului
2
98 203 197
1
FISA nr. 2
Formule de calcul prescurtat
Grupa 1 :

1. Sa se calculeze :
a) suma patratelor numerelor 3x si 3x + 2 ;
b) diferenta patratelor 2x 1 si 2x + 3 .
2. Calculai :
a) ( ) ( )( ) + +
3 2 2 2 2 5 3
12 7 2 4 : 16 y x y y x xy y x
b) ( ) ( ) ( ) + + + 2 3 2 2 3
2
a a a a a
c) ( ) ( ) ( ) ( ) + + + x x x x 1 1 3 3 2
d) ( ) ( ) ( ) + +
2
2 1 2 7 a a a
e) ( ) ( ) + +
2 2 2
3 1 3 a a a
f) ( ) ( ) ( ) ( ) + 1 3 3 6 5
2
a a a a a
g) ( ) ( ) ( ) ( ) + + + 5 3 1 2 3 3 a a a a
Grupa 2 :
1. Sa se calculeze
h) ( ) ( ) ( ) ( ) + + + x y x y x y x y y x 3 2 3 2
2 2
i) ( ) ( ) + + x x a a x x
2 2
3 3
j) ( )( ) ( ) ( ) + y x y x y x y x 2 3 2 5 2 5
2. Sa se verifice daca urmatoarele numere sunt naturale :
a)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 + + + + n
b)
22 3 5 2 3 3 5 2 3 7 + + a
Grupa 3 :
1. Stabiliti semnul numarului
( )
2
2 2
15 : 2
5
3
2
3
5

]
]
]
]

,
`

.
|
+

,
`

.
|
a
2. a) Daca
15 4 15 4 + + a
atunci ....
2
a ;
b) Daca
2 2 a
si
2 2 + b
atunci ( ) ...
2
+ b a
c ) Daca
7 4 x
si
7 4 + y
atunci ( ) ...
2
y x
Grupa 4 :
1. Sa se calculeze media aritmetica si media geometrica a numerelor :
2 3 x si 2 3 + y .
2. a) Daca 2
1
+
x
x , atunci ......
1
+
n
n
x
x unde { 9 ,... 4 , 3 , 2 n
b) Daca 2
1

x
x , atunci ......
1
2
2
+
x
x iar ......
1
4
4
+
x
x
2
MODULUL 3
DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE PRIN
SUSTINEREA
PERFORMANTEI SI CREATIVITA TII ELEVILOR
FISA NR. 1
Teorema lui Thales , reciproca teoremei lui Thales
Utilizarea tehnicii brainstorming pentru rezolvarea problemei propuse.
1. Alegerea sarcinii de lucru
Fie ABC un triunghi in care AD// BC , AD= 6 cm , BD = 9 cm si AE = 4 cm .
a) calculati lungimea segmentului AB
b) determinati lungimile AC si EC
2. Solicitarea exprimarii ideilor legate de rezolvarea problemei. Sub niciun
motiv, nu se vor admite
referiri critice
Profesorul cere elevilor si propune strategii de rezolvare a problemei. Pot aparea
sugestii legate de
realizarea unei figure ct mai corecte, de verificare pe desen a proprietatilor cerute
n concluzia
problemei, de masurarea unor segmente etc.
Se lasa elevii sa propuna orice metoda le trece prin minte!
3. nregistrarea tuturor ideilor n scris (pe tabla). Anuntarea unei pauze
pentru asezarea ideilor
(minimum 15 minute)
Se noteaza toate propunerile elevilor.
La sfr_itul orei profesorul cere elevilor sa transcrie toate aceste idei si, ca pe
timpul pauzei, sa mai
reflecteze asupra lor.
4. Reluarea ideilor emise pe rnd si gruparea lor pe categorii, simboluri,
cuvinte cheie etc,
Pentru problema analizata cuvintele cheie ar putea fi: paralelism, proportionalitate ,
proportie
5. Analiza critica, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor
emise anterior. Selectarea
ideilor originale sau a celor mai apropiate de solutii fezabile pentru
problema supusa atentiei
Profesorul pune ntrebri de tipul:
- S-ar putea rezova problema folosind masuratori pe o figura ct mai corect_?
- Este util sa studiem un caz particular al problemei
- Au ntrebarile problemei legatura ntre ele?
3

S-ar putea să vă placă și