Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE SARCINI PENTRU PILOTI DIN TEAVA INTRODUSI PRIN FORARE

Generalitati: Prezentul caiet de sarcini se aplica la fundatiile indirect, de adancime, pentru lucrarile de arta, respective poduri, podete, ziduri de sprijin si estacade. Prin sprijiniri de adancime se inteleg lucrarile cuprinse intre partea inferioara a radierelor si cota de fundare a pilotilor. Prezentul caiet de sarcini contine conditiile tehnice pentru realizarea acestor sprijiniri. Studii de teren: Datele geologice, geotehnice si hidraulice utilizate la elaborarea proiectului lucrarii se vor transmite de catre beneficiar anteprenorului, pentru a-I permite acestuia evaluarea lucrarii si a cheltuielilor pentru organizarea de santier. Datele despre teren sunt consemnate in Referatul Geotehnic, care contine elementele retinute pe baza sondajelor si forajelor, a observatiilor facute cu ocazia lucrarilor de cercetare a terenului, a masuratorilor effectuate in laborator si in situ, precum si a informatiilor privind apele de suprafata sau subterane. Conditii tehnice prevazute: In cazul cand caracteristicile geotehnice sau hidrologice efectiv intalnite la lucrari, poate conduce la o solutie mai usoara si mai ieftina a executiei lucrarii,(piloti batuti sau piloti forati) anteprenorul, cu avizul beneficiarului, si avizarea verificatorului de proiect, poate schimba solutia de executie. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIA PILOTILOR FORATI Pilotii forati sunt realizati cu foreza cu sape de diferite diameter, iar tevile se introduce in gaurile forate. Practic acesti piloti sunt din beton, armati cu teava pentru marirea rezistentei la incovoiere din impingerile laterale. Varful pilotilor se prelucreaza ascutit pe o lungime de trei ori diametrul, iar pe generatoare, deasupra partii ascutite se taie fante de 2,03cm x 35cm pentru circulatia laptelui de ciment. Functie de diametru, pilotii se pot arma cu bare longitudinal cuetrieri sau freta din OB37 sau PC52.

Betonul: Betonul care se toarna in pilotii forati de diametru mic, este un lapte de ciment cu densitatea g=1.9 cu un consum de 1278kg ciment/mc. Raportul A/C trebuie sa fie egal cu 0.6. Tolerante: a)Abaterea limita admisa la pozitia in plan a pilotilor, la nivelul inferior al radierului, fata de proiect, va fi de: - 10cm la pilotii dispusi pe un singur rand; - 15cm la pilotii dispusi pe mai multe randuri. b) Abaterea limita admisa la inclinarea axei pilotului fata de proiect, va fi de 2%. c) Abaterea limita la dimensiuni: - Pentru cota bazei pilotului + 20cm; - Pentru cota capului pilotului + 5cm; In cazuri temeinic justificate din punct de vedere geotehnic, cota de fundare se poate modifica, dar numai cu aprobarea Beneficiarului. Utilaje si dispositive de executie: Anteprenorul va obtine oprobarea Beneficiarului pentru utilajele, instalatiile si dispozitivele de executie. Acestea trebuie adaptate in functie de caracteristicile pilotilor, de amplasament, caracteristicile geologice, geotehnice si hidrologice furnizate de studiile de teren si tinand seama de eventualele apropieri de zone locuite sau lucrari existente, care trebuie protejate in acest caz. Propunerile Anteprenorului trebuie sa precizeze: Diametrul sapei de foraj; Dispozitivele de injective la baza pilotului; Tehnologia de fabricare si punerea in opera a laptelui de ciment.

Lucrari pregatitoare: Platformele de lucru se amenajeaza pentru a permite accesul, circulatia si lucrul utilajelor de executienecesare realizarii pilotilor in conditii optime, pentru a asigura calitatea si siguranta lucrarilor. Eventualele lucrari de consolidai a terenului, neprevazute in proiect, dar absolute necesare fata de conditiile special din amplasament, se vor executa numai cu aprobarea Beneficiarului. Se va obtine aprobarea Beneficiarului si pentru natura, calitatea si conditiile de punere in opera a materialelor prevazute pentru pregatirea platformelor de lucru. Intervalul de timp intre terminarea baterii sau introducerea pilotului in gaura de foraj si inceperea betonarii sa nu depaseasca 36 ore. Pregatirea capului pilotului: Capetele pilotilor se rigidizeaza intre ei pe toata inaltimea de turnare a betonului. Dupa intarirea betonului turnat in piloti, se indeparteaza betonul din capatul superior al pilotului, sau se completeaza su lapte de ciment dupa caz, pana la partea superioara a pilotului.

Controlul calitatii dupa executie: Controlul calitatii dupa executie poate cuprinde: Verificarea pozitiei in plan si a inclinarii; Controlul nivelului betonului din capatul pilotului.

Receptia pilotilor introdusi prin forare: Receptia gaurii forate inainte de introducerea tevii, consta in stabilirea pozitiei in plan si a inclinarii, verificarea terenului de la baza si concordanta cu datele din studiul geotehnic, precum si din examinarea datelor referitoare la betonare, precum si din examinarea documentelor de contro al calitatii. La receptia lucrarii se prezinta urmatoarele documente: Fisa de foraj pentru fiecare pilot, pentru care se intocmeste P.V. pilotii fiind numerotati pentru indentificare; Betonarea fiecarui pilot din lucrare; Documentele vor fi vizate de Beneficiar.

S-ar putea să vă placă și